Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - E. Politika

za listopad-prosinec 2005

Al Kajda a co to znamená být moderní / John Gray ; přeložila Milena Turner - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 134 s. ; 21 cm - 80-204-1270-0 (váz.)

America: Home of the Brave / Michal Peprník, Matthew Sweney [editors] - 1st ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 219 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-244-1064-8 (brož.)

Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace : analýza příčin postkomunistické právní krize / Zdeněk Kühn - Praha : C.H. Beck, 2005 - xviii, 201 s. ; 23 cm - 80-7179-429-5 (brož.)

Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač : nástin života a díla apologety, pedagoga a politika / Pavel Marek - 1. vyd. - Olomouc : Vydala Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci v nakl. Moneta-FM v Olomouci, 2005 - 638 s. ; 21 cm - 80-86731-01-4 (váz.)

Az ember / szakmai tanácsadó Robert Winston ; [hungarian translation Bíró Júlia ... et al.] - Prága : Ikar, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy ; 32 cm - 80-249-0512-4 (váz.)

Bez loga / Naomi Kleinová ; [přeložil Pavel Kaas] - 1. vyd. - Praha : Argo ; Dokořán, 2005 - 510 s. : il. ; 24 cm - 80-7203-671-8 (Argo : váz.)

Brzy jazyk nazývati Ruzyně / Jaromír Hořec ; [k vydání připravil Robert Kubánek] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 189 s. ; 17 cm - 80-204-1206-9 (brož.)

Caesar a Kleopatra / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Hejzlar] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 287 s. : mapy, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7362-106-1 (váz.)

Caesarův soud / Steven Saylor ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Duha] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 333 s. ; 21 cm - 80-7362-047-2 (váz.)

Cesta k soudobému Iráku : Núrí as-Sacíd a dějiny irácké monarchie (1920-1958) / Petr Přebinda - Ostrava : Montanex, 2005 - 155 s. : mapy ; 24 cm - 80-7225-189-9 (brož.)

Co vám v cestovní kanceláři neřeknou : první průvodce nebezpečným světem / Peter Zvagulis ; [z anglického originálu ... přeložila Lydia Stohrová] - Praha : Beletris, 2005 - 125 s. : il. ; 24 cm - 80-903525-2-9 (brož.)

Čech závistivec, Rakušan byrokrat? : proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže / Denisa Labischová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 213 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-678-0 (brož.) :


Česká politika a Rusko : (1848-1914) / Vratislav Doubek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 315 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1286-9 (váz.) :

Česká zahraniční politika / Alexandr Ort - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 399 s. : mapy ; 21 cm - 80-86898-35-0 (brož.)

Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945 / ed. Jan Němeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Státní ústřední archiv : Karolinum, 2005 - 647 s. ; 24 cm - 80-246-0941-X (váz.)

Člověk : [obrazová encyklopedie lidstva] / hlavní redaktor Robert Winston ; [z anglického originálu ... přeložili Jana Jebáčková ... et al.] - V Praze : Knižní klub, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-242-1455-5 (váz.)

De Gaulle : dějiny, symbol, mýtus / Maurice Agulhon ; [z francouzského originálu ... přeložila Doubravka Olšáková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 101 s. ; 19 cm - 80-7106-996-5 (brož.) :

Dějiny české politiky v dokumentech / vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2005 - 764 s., xxviii s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86419-89-4 (váz.)

Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005) / Michal Kubát - Vyd. 1. - Praha : Slon, 2005 - 181 s. : mapy ; 22 cm - 80-86429-46-6 (brož.) :

Diplomacie v negližé : patnáct let naší zahraniční politiky / Milan Syruček ; [ilustrace Richard Böhnel] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 382 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-204-1279-4 (váz.)

Ein Nachkriegs-Verbrechen : Aussig 31. Juli 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky ; [Übersetzung der tschechischen Texte und Dokumente von Otfrid Pustejovsky] - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 117 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86067-70-X (brož.)

Eurasijství v ruském politickém myšlení : osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace / Emil Voráček - Praha : Set out, 2004 - 350 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86277-34-8 (brož.)

Evropská integrace - Evropská unie / Eva Cihelková, Jaroslav Jakš a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - xvii, 377 s. ; 26 cm - 80-245-0854-0 (váz.)


Evropské vládnutí : bílá kniha / překlad Olga Vidláková - Praha : Úřad vlády ČR, Odbor reformy regulace a ústřední státní správy, 2005 - 34 s. ; 30 cm - 80-86734-55-2 (brož.)

Film a dějiny / editor Petr Kopal ; Petr Blažek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 406 s. : il. ; 24 cm - 80-7106-667-2 (váz.) :

Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Historie špionáže : agenti, systémy, akce / Janusz Piekalkiewicz ; [z německého originálu ... přeložili Milan Slavík a Josef Otáhal] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 565 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm - 80-206-0738-2 (váz.)

Historie židovské komunity v Ústí nad Labem = The history of the Jewish community in Ústí nad Labem = Geschichte der Juden in Aussig an der Elbe / Tomáš Fedorovič, Vladimír Kaiser ; [překlad do angličtiny Jaroslav Izavčuk, překlad do němčiny Jana Hubková a Werner Walker] - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 123 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-12-2 (brož.)

Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu / Henry Picker ; [z německého originálu ... přeložil Josef Orel] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 681 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7362-100-2 (váz.)

Hohenzollernové v evropské politice 16. století : mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603) / Radek Fukala - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 234 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-782-2 (brož.) :

Jít životem a sloužit : P. Eduard Rozmahel (1883-1955) / Michal Stehlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 14 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - 80-7192-967-0 (brož.)

Jmenoval se Vlasov / Jean-Christophe Buisson ; [z francouzského originálu ... přeložil Bruno Cempírek] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 195 s. ; 21 cm - 80-7362-115-0 (váz.)

K problematice jinakosti : sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy / uspořádala Anna Hogenová - Praha : Český olympijský výbor, 2001 - 384 s. ; 21 cm - 80-238-7923-5 (brož.)


Kapitoly z dějin filosofie práva a státu / Bohuš Tomsa ; [k vydání připravil Vladimír Veverka] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 275 s. ; 21 cm - 80-246-1001-9 (brož.)


Katedrála a krychle : úvahy o evropské morálce / George Weigel ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 11 s. ; 21 cm - 80-86228-21-5 (v knize neuvedeno : brož.) :

Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě / Tomáš Borovský - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2005 - 298 s. : il. ; 23 cm - 80-86488-22-5 (brož.)

Konec soužití Čechů a Němců v Československu : sborník k 60. výročí ukončení II. světové války / Hynek Fajmon, Kateřina Hloušková (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 115 s., iv s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7325-065-9 (brož.) :

Konec války v Kroměříži 1945 a role Josefa Žourka z Rataj / Petr Pálka - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2005 - 71 s. : il., mapy, portréty, faksim. 18 cm - 80-85945-42-8 (brož.)

Korupce v oblasti obchodu se zbraněmi / Filip Pospíšil - Praha : Transparency International ČR, [2004] - 24, 26 s. ; 22 cm - (Kroužková vazba)

Krach evropské ústavy : sborník textů / Anthony Coughlan ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) ; [předmluva Václava Klause] - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 102 s. ; 21 cm - 80-86547-45-0 (brož.)

Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956 / Karel Kaplan - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 768 s. ; 24 cm - 80-86598-98-5 (váz.) :

Listopad '89 v Klatovech, aneb, Klatovy v přelomových letech 1989-1990 / Lukáš Valeš - Vyd. 1. - Klatovy [i.e. Zavlekov] : AgAkcent, 2005 - 111 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-903093-9-9 (brož.)

Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989 / Eva Irmanová - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 316 s., [6] s. barev. obr. příl. : barev. portréty ; 23 cm - 80-86067-67-X (brož.)

Major Zeman : zákulisí vzniku televizního seriálu : propaganda nebo krimi? / Daniel Růžička - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 197 s., [64] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7252-118-7 (váz.)


Metternich kontra Napoleon / Jaroslav Šedivý - Vyd. 4., Ve Volvoxu Globator 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 189 s., [8] s obr. příl. : il., mapa, portréty ; 22 cm - 80-7207-564-0 (váz.)


Mezi touhou po moci a zbožností : životy hříšných papežů / Siegfried Obermeier ; [přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 238 s. : il. ; 22 cm - 80-7243-256-7 (váz.) :

Michel Foucault - politika a estetika / Pavel Barša, Josef Fulka - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 198 s. ; 21 cm - 80-7363-020-6 (brož.) :

Mírotvorkyně : jedenáct portrétů žen z celosvětového mírového hnutí / Ute Scheub ; [z německého originálu ... přeložila Saša Lienau] - Vyd. 1. - Praha : proFem, 2005 - 222 s. : portréty ; 21 cm - 80-903626-1-3 (brož.) :

Muklovský Vatikán / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) ; [Praha] : Česká křesťanská akademie, 2005 - 135 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7325-040-3 (CDK : brož.) :

Mýtus a podvod 11. září 2001 : Usama bin Ladin, George W.Bush a skrytá moc v pozadí / Robin de Reuiter [i.e. Ruiter] ; [překlad Jaroslav Juřica] - Frýdlant nad Ostravicí : J.M. - Ráj, [2005?] - 119 s. ; 21 cm - 80-903576-1-X (brož.)

Na demarkační čáře : setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku / Petros Cironis - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2005 - 247 s. : il., portréty (některé barev.) ; 23 cm - 80-86844-07-2 (brož.)

Na vlně i pod vlnou : deset let s Václavem Fischerem / Věra Kudynová - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 275 s., [24] s. barev. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-86718-55-7 (váz.)

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období : sborník z mezinárodní vědecké konference : (26.-27.10.2004) = Kwestia narodowa w Polsce i w Czechoslowacji w okresie miedzywojennym : praca zbiorowa z miedzynarodowej konferencji naukowej : (26-27 X 2004 r.) / Masarykův ústav AV ČR, Instytut Historii UO, Historický ústav AV ČR - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2005 - 155 s. : il. ; 23 cm - 80-86495-30-2 (Akademie věd České republiky. Masarykův ústav : brož.)

Nejen rudé prapory, aneb, Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích / Jiří Pernes - Brno : Stilus, 2005 - 315 s. ; 19 cm - 80-903550-2-1 (brož.) :

Nelegendy o malých inkvizitorech : podpaměti / Josef Mlejnek - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-86026-33-7 (váz.) :

Neznámé Bělorusko / Ales Ancipienka, Valancin Akudovič (editoři) ; [autoři textů Valancin Akudovič ... et al. ; z běloruštiny přeložil Adam Havlín, (kapitolu My a Polsko přeložila Daniela Kolenovská) ; předmluvu napsal Václav Havel] - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-7363-045-1 (Dokořán : brož.)


O Božím vedení s Karlem Herbstem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 89 s. ; 17 cm - 80-7195-010-6 (váz.) :

Odkaz 17. listopadu : sborník studentských prací na téma "17. listopad - 15 let poté" : Prostějov 2005 / editorky Nina Škottová, Milada Sokolová - Praha : Jalna, 2005 - 80 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-4868-7 (brož.)

Osamělá cesta Daga Hammarskjölda / Lydia Stephanová ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 93 s. ; 19 cm - 80-7192-842-9 (brož.) :

Osobnosti pravice : průvodce životy a idejemi předních pravicových osobností / Milan Špinka (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Národní myšlenka, 2005 - 37 s. : portréty ; 21 cm - 80-903582-1-7 (brož.)

Paměti : nejen o zákulisí Pražského jara / Čestmír Císař - V tomto znění vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 1281 s., [40] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-5900-X (v knize neuvedeno : váz.) * 80-86718-56-5 (chyb.) * 80-86718-53-0 (chyb.)

Pět amerických prezidentů, česká babička a já / Eliška Hašková Coolidge ; [autorčiny vzpomínky zaznamenala Marie Homolová] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 229 s. : il., portréty, faksim. ; 18 cm - 80-7106-726-1 (váz.) :

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku / Zdeněk Vybíral - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2005 - 389 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7040-699-2 (váz.)

Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004 / Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv - Brno : Doplněk, 2005 - 2 sv. : portréty ; 23 cm - 80-7239-180-1 (soubor : váz.)

Politický a právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 321 s. ; 20 cm - 80-903237-6-6 (brož.)

Politika z obou stran : česká politika 1989-2005 / Petr Havlík, Bohumil Pečinka ; [fotografie Petr Jedinák a Jan Šibík] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 268 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3953-0 (váz.)

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze / zpracoval Jan Larisch - Ostrava : Biskupství ostravsko-opavské, 2005 - 43 s. ; 21 cm - (Brož.)


Role úřadů vlád ve vybraných zemích OECD - analýza modelů koordinace ústřední státní správy / Vojtěch Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Úřad vlády ČR, Odbor reformy regulace a ústřední státní správy, 2005 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-86734-47-1 (brož.)

Rozšíření jezuitů / James Brodrick ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Pazderka] - Vyd. 1. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 227 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 21 cm - * 80-86715-40-7 (brož.) : (chyb.)

Rudná 1938-1945 : pamětní tisk, vydaný v roce 2005 u příležitosti 60. výročí Osvobození republiky od nacismu / Václav Junek - Vyd. 1. - Rudná : Město Rudná :, 2005 Místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, - 75 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-239-4796-6 (brož.) :

Řeknu to stručně : základy slušné společnosti / Robert B. Reich ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-7261-122-4 (brož.) :

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích / Šárka Waisová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 206 s. : il., mapy ; 20 cm - 80-7178-390-0 (brož.) :

Sejdeme se v nebi : životní příběh mladého kněze Jana Buly / Jiří Mikulášek - Brno : Biskupství brněnské, 2003 - 77 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - (Brož.)

Solicitations : essays on criticism and culture / Louis Armand - 1st ed. - Prague : Litteraria Pragensia, 2005 - 331 s. : il. ; 22 cm - 80-239-5045-2 (brož.)

Sovětský svaz a československá armáda 1948-1983 : nejisté spojenectví / Condoleezza Rice ; [z anglického originálu ... přeložila Olga Neumannová ; doslov Pavel Kelly-Tychtl] - Praha : XYZ, 2005 - 249 s. ; 21 cm - 80-86864-33-2 (váz.)

Srdcerváč : rozhovor se spisovatelem a scenáristou Jiřím Stránským / Jan Lukeš - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 313 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86026-31-0 (váz.) :

Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945 / Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2005 - 91 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86646-11-4 (brož.)


Stát a právo v evropském myšlení / Alexandra Krsková - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 563 s. ; 21 cm - 80-86861-15-5 (brož.)


Sto let od narození Ayn Randové : sborník textů / Jiří Kinkor ... [et al.] ; Dina Chmaitilliová, Petr Mach (eds.) - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-86547-40-X (brož.)

Strategie války proti terorismu / Richard A. Clarke ; [překlad Václava Hrdličková] - Praha : Alfa Publishing, 2005 - 269 s. ; 22 cm - 80-86851-14-1 (váz.) :

Studijní opory VII : texty pro studující v kombinované formě : magisterský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 206 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-323-4 (brož.)

Svědectví o statečnosti : Velkomeziříčsko a odboj v letech 1938-1945 / Josef Šíp - Vyd. 1. - Velké Meziříčí : Český svaz bojovníků za svobodu, základní organizace Velké Meziříčí ; Muzeum Velké Meziříčí, 2005 - 145 s. : il., mapa, portréty ; 21 cm - 80-239-5827-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Svědek / Whittaker Chambers ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Freiová] - Praha : Občanský institut, 2005 - 729 s. ; 24 cm - 80-86228-09-6 (váz.)

Světová revoluce : za války a ve válce 1914-1918 / vzpomíná a uvažuje T.G. Masaryk ; [svazek připravil Jindřich Srovnal] - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2005 - 639 s. ; 22 cm - 80-86495-27-2 (Masarykův ústav AV ČR)

Symbolika v extremistických hnutích / Jan Chmelík - [Praha : Střední policejní škola Ministerstva vnitra], 2005, c1999 - 100 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (V knize neuvedeno : brož.)

Taglibro de mia frato : memornotoj del Petr Ginz el la jaroj 1941-1942 / Chava Pressburger ; elcehigis Vlastimil Novobilský kaj Věra Novobilská - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 136 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85853-79-5 (brož.)

Tajné impérium : Eisenhower, CIA a skrytý příběh americké vesmírné špionáže / Philip Taubman ; přeložil Luděk Bednář - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 428 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-604-2 (váz.) :

Tajnosti královských trůnů, aneb, Vraždy, popravy a spiknutí / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 203 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7268-323-3 (váz.)


Tenkrát za totáče / Petr Šabach ... [et al.] - 1. vyd. - Jihlava : Listen, 2005 - 187 s. ; 18 cm - 80-86526-17-8 (váz.)


Terezínská svědectví / [básně] Jan Munk ; [text a foto Petr Munk - Jehuda Manor] - Český Krumlov : Gymnázium Český Krumlov, 2005 - 238 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 x 24 cm - 80-239-4915-2 (váz.)

Terorismus v ČR / Miroslav Mareš - 1. vyd. - Brno : Centrum strategických studií, 2005 - 476 s. ; 23 cm - 80-903333-8-9 (brož.)

Transnacionální politické sítě : jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací / Ondřej Císař - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 181 s. ; 21 cm - 80-210-3591-9 (brož.)

Třetí cesta a její kritici / Anthony Giddens ; přeložila Adéla Vopěnková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-204-1208-5 (váz.)

Two Prague stories / Rainer Maria Rilke ; with an epilogue by Harald Salfellner and illustrations by Karel Hruška ; [translation from the German: Isabel Cole] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 148 s. : il. ; 22 cm - 80-7253-234-0 (váz.)

UAES Inter-Congress 2005 : Pardubice, Czech Republic, 29 August - 3 September 2005 : book of abstracts and programme / editor Petr Skalník ; [International Union of Anthropological and Ethnological Science and University of Pardubice] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 84 s. ; 21 cm - 80-7194-781-4 (brož.)

Úseky polojasna : vzpomínky Jiřího Loewyho / [tazatel Tomáš Zahradníček] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 259 s. : portréty ; 18 cm - 80-7106-734-2 (váz.) :

V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou : vzpomínky / Libuše Paukertová-Leharová ; [předmluva Petr Pithart] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2005 - 291 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7304-063-8 (váz.) :

V šat bílý odění : zápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945 : vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění / Milena Šimsová - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2005 - 255 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86211-45-2 (váz.)

Václav Malý : rozhovory, úvahy, komentáře (1995-2005) / [texty vybral Josef Beránek] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 211 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7367-034-8 (brož.) :


Václav Zelený (1825-1875) - Havlíčkova Borová : Obec Havlíčkova Borová, 2005 - 132 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-239-6282-5 (v knize neuvedeno : váz.)


Vítězové? Poražení?. Díl 1, Disent v období tzv. normalizace / Miroslav Vaněk, Pavel Urbášek (editoři) - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 1121 s. : portréty ; 23 cm - 80-7260-140-7 (1.díl : brož.) :

Vojáci studené války = Soldiers of the cold war / [texty] Jan Vogeltanz, Miroslav Hus, [obrazová příloha] Jiří Procházka ; [předmluva Nigel Thomas ; překlad Alexandr Borovec, Martina Káňová, Chris Everett] - Ostrava : Montanex, 2005 - 571 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7225-184-8 (váz.)

Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy = Military aspects of security in Central Europe : mezinárodní konference, 21. dubna 2005 : sborník / [redakce Karel Janíček] - Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, 2005 - 180 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7231-006-2 (brož.)

Vůdcův nejlepší přítel / Anna Maria Sigmundová ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 366 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-249-0576-0 (váz.)

Zahraniční politika České republiky 1993-2004 : úspěchy, problémy a perspektivy / Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv autorů - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2004 - 268 s. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-86506-39-8 (váz.)

Zahraniční politika rozšířené Evropské unie: témata, výzvy, perspektivy = Enlarged European Union and its foreign policy: issues, challenges, perspectives / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005 - 135, 137 s. ; 21 cm - 80-903237-7-4 (brož.)

Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy / Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 200 s. ; 21 cm - 80-86861-23-6 (brož.)

Základy státovědy a ústavního práva : studijní text / Jan Hejda - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 86 s. ; 25 cm - 80-86708-12-8 (brož.) * 80-86708-11-X (chyb.)

Zákulisní taje : nové aspekty historie procesů s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Maďarsko) a inscenovaných procesů ve východní a střední Evropě / Mária Schmidt ; [z maďarštiny přeložila Dana Gálová] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Občanský institut, 2005 - 144 s. ; 24 cm - 80-86228-11-8 (váz.)


Zářící minulost : Sověty ovládaná těžba uranu v sasko-českém Krušnohoří po druhé světové válce : sborník příspěvků z česko-německého semináře, konaného při příležitosti výstavy Zářící minulost v Oblastním muzeu v Chomutově 31.3.2005 = Strahlende Vergangenheit : Sowjetisch dominierter Uranerzbergbau nach dem Zweiten Weltkrieg im sächsisch-böhmischen Erzgebirge : der Sammelband der Beiträge aus dem tschechisch-deutschen Seminar, das anläßlich der Ausstellung Strahlende Vergangenheit im Regionalmuseum in Chomutov am 31.3.2005 veranstaltet wurde / uspořádal Stanislav Děd - V Chomutově : Oblastní muzeum, 2005 - 52, 56 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-6219-1 (v knize neuvedeno : brož.)


Zaslepená generace : paměti starého bolševika / Arnošt Kolman ; [z ruštiny přeložil Vladimír Tosek ; k vydání připravili František Janouch a Ada Kolmanová ; předmluva k českému vydání František Janouch] - Vyd. 1. - Brno : Host, 2005 - 426 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7294-148-8 (váz.) :

Zwei Prager Geschichten / Rainer Maria Rilke ; mit einem Nachwort von Harald Salfellner und Illustrationen von Karel Hruška - [Praha] : Vitalis, 2005 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-7253-194-8 (Vitalis. Praha : váz.)

Židovská trilogie. II., Colette, dívka z Antverp / Arnošt Lustig - 3. pozměn. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 170 s. ; 21 cm - 80-204-1262-X (váz.)

Žijí vedle nás : (k projektu Rodina odvedle) / editorka Pavla Frýdlová - 1. vyd. - [Praha] : Slovo 21, 2004 - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-239-4305-7 (brož.)

42 hodin : jak jsme prožívali osvobození v květnu 1945 : vzpomínky na osvobození Rožnovska / zapsal a upravil Miloš Kulišťák ; z rukopisu Kroniky osvobození Rožnovska vybrala a připravila Irča Drápalová-Kulišťáková ; k vydání připravili Milan Hambálek, Daniel Drápala - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2005 - 136 s. : il., portréty ; 20 x 21 cm - 80-239-4258-1 (brož.)

90% naštvaná demokracie / Miloslav Kala - Brno : Doplněk, 2005 - 126 s. ; 20 cm - 80-7239-183-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist