Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za listopad-prosinec 2005

Adamův návrat : mužská iniciace / Richard Rohr ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Svoboda] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 174 s. ; 21 cm - 80-7021-784-7 (brož.) :

Al Kajda a co to znamená být moderní / John Gray ; přeložila Milena Turner - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 134 s. ; 21 cm - 80-204-1270-0 (váz.)

Alty a soprány II : kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 39 s. ; 15 x 21 cm - 80-86520-07-2 (brož.)

America: Home of the Brave / Michal Peprník, Matthew Sweney [editors] - 1st ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 219 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-244-1064-8 (brož.)

Americký klub dam : k příležitosti 140. výročí založení / Milena Secká - Praha : Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, 2005 - 28 s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm - 80-7036-176-X (brož.)

Anatomie zázraku : cesta splněných přání / Deepak Chopra ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Rek] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 303 s. ; 21 cm - 80-249-0601-5 (váz.)

Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace : analýza příčin postkomunistické právní krize / Zdeněk Kühn - Praha : C.H. Beck, 2005 - xviii, 201 s. ; 23 cm - 80-7179-429-5 (brož.)

Asertivita v partnerství / Ján Praško - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 235 s. ; 21 cm - 80-247-1246-6 (brož.)

Atlas elektroencefalografie dospělých. 1. díl, Deskriptory EEG vzorců, základní lokalizační pravidla, artefakty, normální nálezy ve spánku a bdělosti, základy rutinního počítačového zpracování EEG / Zdeněk Vojtěch a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 495 s. : il. (některé barev.) ; 21 x 30 cm - 80-7254-704-6 (váz.)

Az ember / szakmai tanácsadó Robert Winston ; [hungarian translation Bíró Júlia ... et al.] - Prága : Ikar, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy ; 32 cm - 80-249-0512-4 (váz.)

Až tak moc tě nežere : natvrdo a na rovinu naservírovaná pravda o mužích / Greg Behrendt a Liz Tuccillová ; přeložila Denisa Štrbová - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7359-001-8 (váz.) * 80-7136-110-7 (chyb.)

Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740 : sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách : Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / sestavili Olga Fejtová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2004 - 1093 s. : il., plány, noty, faksim. ; 24 cm - 80-86852-06-7 (Archiv hl. m. Prahy : váz.)


Bez loga / Naomi Kleinová ; [přeložil Pavel Kaas] - 1. vyd. - Praha : Argo ; Dokořán, 2005 - 510 s. : il. ; 24 cm - 80-7203-671-8 (Argo : váz.)

Bratrstva : světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby : (sborník příspěvků z III. pardubického bienále, 29.-30. dubna 2004) / Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš (edd.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 225 s. : il., faksim. ; 24 cm - 80-7194-772-5 (brož.) :

Buddhistická eschatologie : šambhalský mýtus / Luboš Bělka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 171 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-210-3491-2 :

Budeš mě milovat i zítra? / Adrienne Burgessová ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Žallmannová] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 296 s. ; 21 cm - 80-7217-338-3 (brož.)

Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004 / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2005 - 35, vi s. : il. ; 30 cm - 80-239-5941-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Co mi řekl semafor / Nataša Tanská ; ilustroval Jiří Kalousek ; [doslov napsala Eva Opravilová] - 5., přeprac. vyd., Ve vydavatelství MAC vyd. 1. - Praha : MAC, 2005 - 64 s. : barev. il. ; 15 x 22 cm - 80-86783-09-X (brož.)

Co říkají děti, než se naučí mluvit : devět signálů, jichž nemluvňata užívají k vyjádření svých pocitů / Paul C. Holinger a Kalia Donerová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Hnídková] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 222 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-634-1 (brož.)

Cross-cultural communication / Chagla Mohammed Sherfu - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-313-7 (brož.)

Cyberspace 2004 : normative framework : conference proceedings organized by the Masaryk University in Brno, Faculty of Law, Department of Legal Theory on 26-27 Oct, 2004 - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 159 s. : il. ; 21 x 22 cm - 80-210-3690-7 (brož.)

Čech závistivec, Rakušan byrokrat? : proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže / Denisa Labischová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 213 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-678-0 (brož.) :

Česká politika a Rusko : (1848-1914) / Vratislav Doubek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 315 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1286-9 (váz.) :


Česko proti chudobě / [Ondřej Horký ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická akademie, 2005 - 47 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-6419-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti / Vladimír Rozhoň - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 317 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86493-18-0 (váz.)

Člověk : [obrazová encyklopedie lidstva] / hlavní redaktor Robert Winston ; [z anglického originálu ... přeložili Jana Jebáčková ... et al.] - V Praze : Knižní klub, 2005 - 512 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-242-1455-5 (váz.)

Dějiny klasické sociologie / Jan Keller - Vyd. 2. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 529 s. ; 23 cm - 80-86429-52-0 (váz.) :

Dekáda romské inkluze 2005-2015 / [editor Jitka Berková ; překlad Zbyněk Andrš] - Praha : Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, c2005 - 17 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86734-46-3 (brož.)

Denik ostravaka : --eště mě nědostali! / napsal Ostravak Ostravski - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2005 - 101 s. : il. ; 20 cm - 80-7329-095-2 (brož.)

Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-6335-X (v knize neuvedeno : brož.)

Děti hrají divadlo : scénáře pohádkových her a příběhů pro děti od 4 do 12 let / Eva Cílková, Irena Hříbková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 150 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-044-5 (brož.) :

Dialogické jednání s vnitřním partnerem / Ivan Vyskočil & kol. ; [kresby Jan Zich] - Vyd. 1. - V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2005 - 135 s. : il. ; 20 cm - 80-86928-02-0 (brož.)

Dialogová forma výuky společenské, rodinné a sexuální výchovy v základní škole : podpůrné techniky výuky rozpracované podle doporučovaných celků v rámci prevence výskytu sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 90 s. ; 30 cm - 80-7368-075-0 (brož.)

Dialogy o Bohu. II / Blažena Pešková - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 285 s. ; 20 cm - 80-7266-198-1 (brož.) :

Dítě toho druhého : umění žít s dítětem nového partnera / Edwige Antier ; [z francouzského originálu ... přeložila Šárka Belisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 142 s. ; 23 cm - 80-7178-946-1 (brož.) :


Dobrý den Brno / Hana Pražáková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005 - 172 s. ; 21 cm - 80-86026-32-9 (váz.) :

Dobrý kafe na Frekvenci 1 : 52 receptů na dobré kafe / Petr Novotný ; ilustrace Petr Urban ; [autorská spolupráce Marie Formáčková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 269 s. : il. ; 21 cm - 80-249-0581-7 (váz.)

Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 25, [12] s. příl. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-1073-2 (brož.) :

Draci středověkého světa / Karel Koutský ; [ilustroval Zdirad Čech] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. : il., erby ; 21 cm - 80-204-1226-3 (váz.)

Efektivní leader / Patrick J. McKenna, David H. Maister - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2005 - 180 s. ; 25 cm - 80-86851-12-5 (váz.) :

Egypťané / Barbara Wattersonová ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Bareš] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 388 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7106-774-1 (váz.) :

Eurasijství v ruském politickém myšlení : osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace / Emil Voráček - Praha : Set out, 2004 - 350 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86277-34-8 (brož.)

Evropa : její základy dnes a zítra / Joseph Ratzinger ; [z italského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-7192-801-1 (váz.) :

Ferdinand Peroutka 21. století / Ferdinand Peroutka ; [redakce Zuzana Hutňanová] - Stará Huť u Dobříše : Památník Karla Čapka, 2005 - 45 s. : il. ; 18 cm - 80-239-4707-9 (brož.) :

Fit for business English - korespondence / Robert Tilley ; [přeložila Nora Martíšková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-247-1179-6 (brož.)


Fotbalová cvičení a hry / Jaromír Votík - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0925-2 (brož.)


Gender ve škole : příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách / sestavily Irena Smetáčková a Klára Vlková - Vyd. 1. - Praha : Otevřená společnost, 2005 - 191 s. : il. ; 30 cm - 80-903331-2-5 (brož.)

Globalization, increasing returns in component production, and the pattern of trade / Anu Kovaříková Arro - Prague : CERGE-EI, 2005 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-057-6 (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

Health related quality of life in law and order enforcement / Petr Petr ... [et al.] - 3rd ed. - Budweis : College of European and Regional Studies, 2005 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-86708-10-1 (brož.)

Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu / Henry Picker ; [z německého originálu ... přeložil Josef Orel] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 681 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7362-100-2 (váz.)

Hlasy Marrákeše : zápisky po jedné cestě ; Svědomí slov : eseje / Elias Canetti ; přeložil Jiří Stromšík - V českém jazyce v tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 367 s. ; 19 cm - 80-7260-139-3 (váz.) :

Hovory se zvířaty : [důkazy lásky] / Philippe de Wailly ; spolupráce Gilles Lambert a Christian Brincourt ; předmluva Alexandra Cousteauová ; [překlad Hana Müllerová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-7252-108-X (brož.)

Hrajeme si s Filipem 7 : poznáváme a kreslíme : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Hana Vaňková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-006-2 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem 8 : přemýšlíme a doplňujeme : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let / [z německého originálu ... přeložila Hana Vaňková ; ilustrace Angelika Penner] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-007-0 (brož.) :

Hranická scéna 90. let : recenze & glosy 1993-1999 / Jiří J.K. Nebeský - Hranice : Tichý typ, 2005 - 128 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-4259-X (váz.)

Hry pre mamičky s deťmi : zábavné činnosti s malými deťmi / Jana Hanšpachová ; [z českého originálu přeložila Eva Brtáňová] - 1. vyd. - Praha : Portál, 2005 - 271 s. : il. ; 21 cm - 80-7367-051-8 (brož.) :


I láska má svá pravidla : blízkost a odstup v pastoraci / Wunibald Müller ; [z německého originálu ... přeložil Vratislav J. Slezák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 166 s. ; 20 cm - 80-7192-787-2 (brož.) :

I města mají vši / Milena Holcová ; [ilustrovala Marcela Uhlířová] - Vyd. 1. - Brno : Šalvar, 2005 - 314 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-903011-6-9 (váz.) :

Informační brožura pro dialyzované a transplantované pacienty = [Übungskomplex für dialysierte Patienten] / autor Lukáš Svoboda ; překlad do německého jazyka Jana Dušková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-787-5 (brož.)

Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba : průvodce ošetřujícího lékaře / Alois Martan a kol. - Praha : Maxdorf, c2005 - 79 s. ; 19 cm - 80-7345-076-3 (brož.)

Já a ty / Martin Buber ; přeložil Jiří Navrátil - Vyd. 3., V Kalichu 1. - Praha : Kalich, 2005 - 154 s. ; 18 cm - 80-7017-020-4 (brož.)

Jak jednat s problematickými lidmi / Roy Lilley ; [překlad Jana Kalová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 118 s. ; 23 cm - 80-251-0687-X (brož.) :

Jak myslet média : eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005 / Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Máj : Dokořán, 2005 - 288 s. ; 21 cm - 80-7363-047-8 (Dokořán : brož.)

Jak nabalit superkluka : a jiné vychytávky pro náctileté / Zuzana Francková - Vyd. 1. - Praha : Petra, 2005 - 125 s. ; 21 cm - 80-7301-134-4 (váz.)

Jak připravit dítě do 1. třídy : rozvoj obratnosti, smyslové vnímání, řeč, náměty na hry, kresba, školní zralost / Dana Kutálková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1040-4 (brož.)

Jak působit přesvědčivě : [tipy a rady pro zdolávání stresu, posílení sebedůvěry a překonání krizí] / John Caunt ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - v, 92 s. ; 23 cm - 80-251-0685-3 (brož.) :


Jak spolu komunikujeme? : překonávání nesnází při dorozumívání / Friedmann Schulz von Thun ; [z německého originálu ... přeložil Karel Balcar] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 197 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0832-9 (brož.)


Jak voní Indie / Zuzana Tarabusová - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 123 s., [8] s. obr. příl.: barev. il. : 18 cm - 80-7033-897-0 (váz.)

Japonská přísloví / [přeložila] Alice Kraemerová - 1. vyd. - Praha : Triton, 2005 - 126 s. : il. ; 80 mm - 80-7254-597-3 (váz.)

Jít životem a sloužit : P. Eduard Rozmahel (1883-1955) / Michal Stehlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 14 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - 80-7192-967-0 (brož.)

Jsme invalidé / Eva Kacanu - Praha : Mutabene, 2001 - 88 s. : il. ; 19 cm - 80-86745-05-8 (brož.)

K narození děťátka / [text Nina Herinková] - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, 2005 - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-237-3952-2 (váz.)

K problematice jinakosti : sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy / uspořádala Anna Hogenová - Praha : Český olympijský výbor, 2001 - 384 s. ; 21 cm - 80-238-7923-5 (brož.)

Knihovny pro všechny : role veřejných knihoven v multikulturní společnosti - Praha : Multikulturní centrum, 2005 - 106 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5021-5 (brož.) :

Kočka, která nikdy nespí : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps : to Jiřina Šiklová on her birthday / uspořádal Vilém Prečan - Prague : James H. Ottaway, 2005 - 320 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-5935-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Kolonka, aneb, Osudy lidí za protektorátu / Jaroslav Šmejkal - 1. vyd. - Praha : Art Project Plus, 2005 - 239 s. ; 21 cm - 80-239-5540-3 (váz.)

Komunikační kompetence v praxi / Vladimír Šik - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-7044-601-3 (brož.)

Konference "Sociální procesy a osobnost 2005" : sborník abstrakt / Marek Blatný (ed.) ... [et al.] - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2005 - 29 s. ; 30 cm - (Kroužková vazba)


Koordinační schopnosti dětí : výsledky čtyřletého longitudinálního sledování vývoje vybraných somatických a motorických předpokladů dětí ve věku 8-11 let / Milan Kohoutek ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005 - 139, 87 s. : il. ; 24 cm - 80-86317-34-X (brož.)


Kořeny indoevropské duchovní tradice / Jan Kozák - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2001 - 258 s. : il. ; 20 cm - 80-902072-5-1 (váz.)

Koučování / Paul Birch ; [překlad Hana Sušilová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 97 s. ; 23 cm - 80-251-0581-4 (brož.) :

Koučování pro manažery a firemní týmy / Édouard Stacke ; [přeložily Ludmila Desbrosseová, Eva Černá] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 154 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0937-6 (brož.)

Kunisada : mistr pozdního japonského dřevořezu / [kurátorka a autorka] Helena Honcoopová - V Praze : Národní galerie, 2005 - 261 s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7035-309-0 (váz.)

Kvalita života : teoretická a metodologická východiska / Helena Vaďurová, Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-210-3754-7 (brož.)

Lásky slavných žen : Francisco Goya otcem Barunky Panklové a jiné otazníky / Marcela Kolomacká - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 205 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-249-4 (váz.) :

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči / Dana Kutálková - Vyd. 4. - Praha : Portál, 2005 - 213 s. : il. ; 21 cm - 80-7367-056-9 (brož.) :

Magister noster : sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. = Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, Csc. = Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, Csc., in memoriam / k vydání připravil Michal Svatoš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 628 s. ; 23 cm - 80-246-0753-0 (brož.)

Malí lidé ve velkých dějinách : od vlastenecké fronty československé k sudetoněmecké / Filipp Karlheinz - Vyd. 2., rozš., Ve Vyšehradu 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 150 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7021-806-1 (brož.) :

Máma je nejlepší lék : jak napomáhat uzdravení kojence : lékařské a praktické rady při zdravotních obtížích / Cornelia Nitschová ; [z německého originálu ... přeložila Jana Zámišová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 191 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-249-0571-X (váz.)


Manažerská sociologie : skripta / Eliška Novotná - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0927-X (brož.)


Marketing a management muzeí a památek / Ladislav Kesner - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 304 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1104-4 (váz.)

Marketingová komunikace v oboru služeb / Peter Stoličný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2005 - 300 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-86578-48-8 (brož.) * 978-80-86578-48-4 (chyb.)

Marketingové komunikace a kultura / Dušan Pavlů a kolektiv - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2005 - 156 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-252-1 (brož.)

Mars a Venuše : dietou a cvičením k cíli / John Gray ; [z anglického originálu přeložila Petruše Klůfová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 255 s. ; 21 cm - 80-7252-104-7 (váz.)

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 6. vyd. (aktualiz., rozš.) - Praha : D + H, 2005 - 76 s. ; 21 cm - 80-903579-1-1 (brož.) :

Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství / Christoph Markschies ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Rynešová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 252 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7021-775-8 (váz.) :

Mezopotámie : počátky měst / Gwendolyn Leicková ; přeložil Luděk Vacín - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 359 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), plány ; 24 cm - 80-7341-555-0 (váz.) :

Mírotvorkyně : jedenáct portrétů žen z celosvětového mírového hnutí / Ute Scheub ; [z německého originálu ... přeložila Saša Lienau] - Vyd. 1. - Praha : proFem, 2005 - 222 s. : portréty ; 21 cm - 80-903626-1-3 (brož.) :

Mluv se mnou, mám ti co říct / Jacques Salomé ; [z francouzského originálu ... přeložily Hana Prousková a Alena Lhotová] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2005 - 183 s. ; 20 cm - 80-7367-058-5 (brož.) :

Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět / Philip G. Zimbardo ; uspořádali Jiří Fiala a Martina Klicperová-Baker ; [překlad Václav Břicháček a Lucie Čermáková] - Břeclav : Moraviapress, 2005 - 199 s. ; 21 cm - 80-86181-80-4 (brož.)


Moderní dějiny v kostce / Brenda Ralph Lewis ; úvod Nicholas Atkin ; [z anglického originálu ... přeložily Věra Fialová a Lucie Salátová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 320 s. : il. (některé barev.), portréty ; 17 cm - 80-7234-447-1 (váz.)


Muklovský Vatikán / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) ; [Praha] : Česká křesťanská akademie, 2005 - 135 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7325-040-3 (CDK : brož.) :

Mýtus a podvod 11. září 2001 : Usama bin Ladin, George W.Bush a skrytá moc v pozadí / Robin de Reuiter [i.e. Ruiter] ; [překlad Jaroslav Juřica] - Frýdlant nad Ostravicí : J.M. - Ráj, [2005?] - 119 s. ; 21 cm - 80-903576-1-X (brož.)

Na miskách vah / Marcela Zlatohlávková, Pavel Vot - V Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna : Severočeský klub spisovatelů, 2005 - 15 s. ; 21 cm - 80-7055-125-9 (brož.)

Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné : 2., rozmnožené vydání / František Bartoš ; [ilustroval Mikuláš Aleš] - 5. vyd. - Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005 - 281 s. : il., noty ; 21 cm - 80-86886-06-9 (Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín : brož.)

Natašin tanec : kulturní dějiny Ruska / Orlando Figes ; [z anglického originálu ... přeložila Daria Dvořáková] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 571 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7306-162-7 (Pavel Dobrovský - Beta : váz.)

National family report : (abridged version) / Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2005 - 39 s. ; 30 cm - 80-86878-20-1 (brož.) :

Nejbližší / Kateřina Janouchová ; [přeložila Lucie Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. ; 21 cm - 80-204-1245-X (váz.)

Nenechte sebou manipulovat / Isabelle Nazare-Aga ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2005, c1999 - 261 s. ; 21 cm - 80-7367-049-6 (brož.) :

Neznámé Bělorusko / Ales Ancipienka, Valancin Akudovič (editoři) ; [autoři textů Valancin Akudovič ... et al. ; z běloruštiny přeložil Adam Havlín, (kapitolu My a Polsko přeložila Daniela Kolenovská) ; předmluvu napsal Václav Havel] - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-7363-045-1 (Dokořán : brož.)


Něžná náruč rodičů : moderní poznatky o významu správné manipulace s novorozencem a malým dítětem / Eva Kiedroňová - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 299 s. : barev. il. ; 25 cm + 1 CD + 1 složený list (43 x 60 cm) - 80-247-1210-5 (váz.)


O globalizaci / Egon Bondy - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2005 - 152 s. ; 18 cm - 80-86263-60-6 (brož.) :

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým / Jaro Křivohlavý - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 91 s. ; 17 cm - 80-7192-765-1 (váz.) : * 80-7192-765-8 (chyb.)

Občan o transformaci : (1989-1998) / Jaroslava Kubátová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 137 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-309-9 (brož.)

Obchodní korespondence a komunikace - angličtina / Rachel Armitage-Amato ; přepracováno Catherine E. Baker, Andrina Rout ; [z německého originálu ... přeložil Martin Babinský] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 187 s. ; 23 cm - 80-86906-23-X (brož.)

Obrazy dětství v dnešní české společnosti : studie ze sociologie dětství / Igor Nosál (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 203 s. : il. ; 23 cm - 80-86598-80-2 (brož.) :

Obyvatelstvo a bydlení v okresech česko-polského pohraničí / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec, 2005 - 58 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-1065-1 (brož.) :

Optymalne metody wykorzystania ruchu w wychowaniu i terapii dzieci niepelnosprawnych / [editor Miroslaw Górny] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0956-9 (brož.)

Organizace a lidé = (Organisation and people) / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 9., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-050-4 (brož.)

Oriented stochastic data envelopment models: ranking comparison to stochastic frontier approach / František Brázdik - Prague : CERGE-EI, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-7344-052-0 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.)

Osobnost v zátěži / Miroslav Kadlčík - Vyd. 1. - Ve Stráži pod Ralskem : Justiční akademie ČR, 2004 - 58 s. : il. ; 21 cm - 80-239-6223-X (v knize neuvedeno : brož.)


Osvěžení pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 86 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7367-036-4 (brož.) :


Paradoxy české šlechty / Vladimír Votýpka - 1. vyd. - Praha : Jaroslava Jiskrová-Máj : Dokořán, 2005 - 371 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7363-039-7 (Dokořán : váz.)

Partnerské regiony : Olomoucký kraj - Česká republika - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 19 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-239-6334-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Patří ne k lásce? : milovat a zůstat sám sebou / Peter Schellenbaum ; [překlad Petr Patočka] - 1. vyd. - Brno : ERA, 2005 - iv, 136 s. ; 21 cm - 80-7366-019-9 (brož.) :

Peníze a život : ekonomika a zbožnost ve středověku / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bavorová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 85 s. ; 19 cm - 80-7203-657-2 (váz.)

Pfffff-- rodiče! / napsala profesorka Lena Vykutálená ; ilustroval Vítek Kvítko ; [z francouzského originálu ... přeložila Alena Jurionová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 123 s. : il. ; 19 cm - 80-00-01473-4 (brož.)

Piáno na pláži : představy, principy a perspektivy úspěšného vedení jiných i sebe / Jim Dornan - 1. vyd. - Praha : Network TwentyOne, 2005 - xv, 154 s. : il. ; 23 cm - 80-239-5019-3 (brož.)

Pódia z krabičky : nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století / [redakce Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2005 - 187 s. : il. ; 20 x 22 cm + 5 CD - 80-7068-191-8 (váz.)

Pohled do hlubin úředníkovy duše : rozhovor o tom, proč svět potřebuje úředníky / Václav Petříček ; otázky kladl Ivan Matějka ; [ilustroval Pavel Koutský] - 1. vyd. - [Praha] : Corona, c2005 - 137 s. : il. ; 22 cm - 80-903363-3-7 (váz.)

Pohledy do minulosti : život poddaných na brumovském panství a duchovní poměry ve farnosti, osobnosti kraje (od 16. století do roku 2000) / sepsal občanům k seznámení František Sába - Brumov-Bylnice : Šafrán, 2005 - 72 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5501-2 (brož.)

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku / Zdeněk Vybíral - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2005 - 389 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7040-699-2 (váz.)


Poslední ráj na zemi : proč žiju na Novém Zélandu? / Jeffrey Moussaieff Masson ; přeložil Pavel Vereš - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 238 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 22 cm - 80-7341-523-2 (váz.) :


Poslední rok v československém Bruntále : (události roku 1938 ve vzpomínkách bruntálského okresního hejtmana) / [Jan Brothánek] - 2., dopl. vyd. - V Bruntále : Klub českého pohraničí, 2005 - 115 s. : il. (některé barev.), mapa, portréty, faksim. ; 24 cm - (Brož.)

Postavit světlo na svícen / Joachim Wanke ; [z německého originálu ... přeložila Lenka Pecharová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 127 s. ; 18 cm - 80-7192-802-X (brož.) :

Praha a Lužičtí Srbové : sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého : (Praha 25.-26.11.2004) = Praha a Serbja : zběrnik z mjezynarodneje wědomostneje konferency k 140. róčnicy narodzenja Adolfa Černeho : (Praha 25.-26.11.2004) - Praha : Společnost přátel Lužice : Macica Serbska : Masarykův ústav AV ČR, 2005 - 274 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86495-28-0 (Akademie věd ČR. Masarykův ústav : brož.)

Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2005 - 56 s. ; 30 cm - 80-7368-073-4 (brož.)

Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice / Stanislav Rejchrt a kolektiv - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005 - 96 s. : il., faksim. ; 22 cm - 80-86225-77-1 (váz.)

Princezna na hrášku / Luciana Littizzetto ; [z italského originálu ... přeložila Jana Sovová] - Vyd. 1. - V Brně : AP ;, 2005 - 155 s. ; 21 cm - 80-902652-6-4 (brož.)

Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč / Sherry Argovová ; [přeložila Dagmar Brejlová] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2005 - 250 s. ; 20 cm - 80-7246-294-6 (brož.)

Prodávejte s úspěchem! : praktické rady a tipy pro všechny prodejce a obchodní zástupce / Rolf Leicher ; [překlad Radka Černíková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 112 s. ; 21 cm - 80-247-1439-6 (brož.)

Provdaná proti své vůli : [příběh ženy, která bojovala za lidskou důstojnost] / Lajla ve spolupráci s Marie-Thérese Cunyovou ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 229 s. ; 21 cm - 80-249-0603-1 (váz.) :

Prožil jsem krásný život : sborník vzpomínek o tom, jak jsme chtěli bránit republiku a o životě v osvobozeném Krnovsku / sestavili a k tisku připravili Naděžda Paprskarzová, Vladimír Blucha - Vyd. 1. - Opava : Matice slezská, 2005 - 141 s. : il., mapa, portréty ; 22 cm - 80-86887-00-6 (brož.)

První rok vašeho dítěte / Anne Bacus ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 159 s. : il. ; 23 cm - 80-7367-029-1 (brož.) :


Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 132 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3718-0 (brož.)

Překonávání konfliktů v rodině / Béatrice Trélaün ; [z francouzského originálu ... přeložila Abigail Kozlíková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 143 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-935-6 (brož.) :

Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky : růžový obláček a hrana reality / Vít Dočkal (ed.) ; Martin Chovančík ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005 - 140 s. ; 20 cm - 80-210-3751-2 (brož.)

Příběh tajné lásky : Eliška Kateřina Smiřická a její sexuální skandál / Jindřich Francek - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2005 - 165 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-86515-57-5 (váz.)

Připraven ke startu : pozorování, odhalování, vyprávění / [koncept Anja Krahl ; ilustrace Gabrielle Timm, Pavel Beneš] - Praha : Mutabene, c2005 - 16 [volných listů v přebalu]. : barev. il. ; 23 cm + rámeček ke kontrole výsledků - 80-86745-06-6 (volné listy v obalu)

Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 324 s. ; 30 cm - 80-250-1036-8 (brož.) :

Příručka komunikace pro lékaře : jak získat důvěru pacienta / Peter Tate ; [přeložila Veronika DiCara] - Praha : Grada, 2005 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0911-2 (brož.)

Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů / Cecilia Asklöf ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Institut pro místní správu, 2005 - 63 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5908-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Psychologie a sociologie náboženství / : Dalibor Hejna - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 55 s. ; 21 cm - 80-7044-626-9 (brož.)

Psychologie komunikace / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 319 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-998-4 (váz.) :

Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti / Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 56 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3627-3 (brož.)

Psychosociální determinanty zdraví / Vladimír Kebza - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 263 s. ; 24 cm - 80-200-1307-5 (váz.) :


Regionální portréty / zpracoval Odbor veřejných databází - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 232 s : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0979-3 (brož.) :

Rejstříky ke jmennému fondu v soupisech osadníků římsko-katolických farností Prachaticka XVIII. a XIX. století. 2. část, Lažiště, Husinec, Dub, Němčice, Ktiš, Zbytiny, Křišťanov, Pěkná / Jan Antonín Mager - 1. vyd. - České Budějovice : Rodopisná revue, 2005 - 12 s. ; 30 cm - 80-239-5106-8 (brož.)

Reprodukční zdraví 2005 : co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít / Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Nadace Mateřská naděje ; [editor] Hana Konečná - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 34 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-765-4 (brož.)

Rétorika v praxi : hovořit je umění, zásady působivého projevu, efektivní komunikace / Thomas Wieke ; [z německého originálu ... přeložila Renata Pešková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 205 s. : il. ; 26 cm - 80-7234-418-8 (váz.)

Revolta : publikace k programovému cyklu Vlajka vzpoury 31. Letní filmové školy v Uherském Hradišti 2005 / [sestavili Jiří Králík, Miloslav Petrusek] - Uherské Hradiště : Letní filmová škola, 2005 - 48 s. : il., portréty ; 22 cm - (Brož.)

Richard Wagner a česká kultura / Pavel Petráněk (ed.) - V Praze : Národní divadlo, c2005 - 280 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7258-190-2 (brož.)

Rok s Kokoliou : český malíř z Moravy o tom, jak daleko je obloha, proč nepěstovat monokulturu a jak vypadá nic / Jana Klusáková - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 181 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-7227-238-1 (brož.)

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, 2005 - 63 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-86520-06-4 (brož.)

Rovné příležitosti do firem : speciální vydání / [editorka Linda Sokačová] - Praha : Gender Studies, [2005?] - 18 s. : barev. portréty ; 30 cm - 80-86520-08-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Řeč těla : jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla / Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk ; [překlad Iva Michňová] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1313-6 (brož.)

Říkej si se mnou / [sestavila] Bohdana Pávková ; [ilustrace] Richard Šmarda - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 95 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. (většina barev.) ; 19 x 24 cm - 80-251-0528-8 (brož.) :


S hrou na cestě za tvořivostí : poznámky k rozvoji tvořivosti žáků / Jiří Němec - Brno : Paido, 2004 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-014-X (brož.)

Samota jako partner / Klára Kaiserová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 117 s. ; 21 cm - 80-204-1280-8 (váz.)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 24. února 2005 / sestavila Stanislava Hronová - Praha : Oeconomica, 2005 - 355 s. : il. ; 24 cm - 80-245-0885-0 (brož.)

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků : výzkumná zpráva za 3. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 403/02/1182 / Alice Gojová (editorka) ; Oldřich Chytil, Radka Popelková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Ostrava : Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity ; V Boskovicích : Albert, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7326-068-9 (Albert : brož.)

Setkání s Prahou : vztahy mezi městem a zahraničními umělci a vědci od Francesca Petrarcy po Allena Ginsberga / Pravoslav Kneidl ; knihu k vydání připravili Jarmila Schreiberová, Miloslav Kopecký a Hugo Schreiber - 1. vyd. - Praha : Perseus, 2005 - 435 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm - 80-239-5506-3 (váz.)

Sexualita v našem životě : průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality / Józef Augustyn ; [z polského originálu ... přeložila Zora Turková] - 2., přeprac. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 301 s. ; 20 cm - 80-7192-917-4 (brož.) :

Sezení : otázky a odpovědi / [Marcel Vanek] - 1. vyd. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 259 s. : il. ; 25 cm - 80-903500-5-4 (váz.)

Skupinové hry a činnosti pro seniory : interakce a sebepoznávání, hry se slovy, kvízy, cvičení a relaxace, každodenní aktivity / Danny Walsh ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 203 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-970-4 (brož.) :

Slánské rozhovory 2004 : Španělsko : filosofie, teologie, dějiny umění, literatura / [příspěvky uspořádali a sborník sestavili Dana a Vladimír Přibylovi] - Slaný : Město Slaný, 2005 - 72 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-239-6281-7 (v knize neuvedeno : brož.)


Slepičí polévka pro inspiraci ženské duše / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Stephanie Marstonová ; [z anglického originálu přeložila Petruše Klůfová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 297 s. : il. ; 22 cm - 80-7252-117-9 (váz.)


Sloužím socialistické vlasti, aneb, Mám rád muže stejných tváří! / Bezi Jr. ; ilustroval Lubomír Lichý - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 147 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3949-2 (brož.)

Slyšet Boha v ranním vánku : krátká rozhlasová zamyšlení / Tomáš Špidlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 156 s. ; 18 cm - 80-7192-941-7 (brož.) :

Sociosémiotika umělecké komunikace : (česko-slovenská varianta) / Zdeněk Pospíšil - Vyd. 1. - Boskovice : Albert ; Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2005 - 226 s. : il. ; 24 cm - 80-7326-059-X (František Šalé - ALBERT : váz.)

Solicitations : essays on criticism and culture / Louis Armand - 1st ed. - Prague : Litteraria Pragensia, 2005 - 331 s. : il. ; 22 cm - 80-239-5045-2 (brož.)

Spasení těla : moc, nemoc a psychosomatika / Stanislav Komárek ; [ilustrace Karel Stibral] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 146 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1287-5 (váz.)

Společenské vědy 11 : estetika a sociologie / Jana Šafránková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 - 149 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-01-03314-7 (brož.) :

Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR = Comparison of selected health indicators in EU and CR / [autorský kolektiv Š. Daňková ... et al.] - [Praha] : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7280-374-X (brož.)

Srovnávací studie / Tomáš Pospiszyl - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2005 - 179 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-86603-27-X (brož.)

Starověký Egypt : dějiny společnosti / B.G. Trigger ... [et al. ; přeložily Renata Landgráfová a Jana Mynářová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 447 s. : il., mapy, plány, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7207-535-7 (váz.) :

Starověký svět / [Antony Mason ; z anglického originálu ... přeložila Jitka Šišáková] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2005 - 160 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-86880-03-6 (váz.)


Stav dialogu přírodovědců s teology: témata - osobnosti - instituce : (konference 20.-21.5.2005) / Karel Beneš, Tomáš Machula (eds.) - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005 - 140 s. : il. ; 24 cm - 80-7040-770-0 (brož.)


Strategies for the maintenance of autonomy in old age / Oldřich Chytil, Dana Sýkorová (editors) and Brian Littlechild (co-editor) ; Herausgeberausschuss Oldřich Chytil ... [et al.] - 1st ed. - [Boskovice : Albert], 2004 - 132 s. ; 21 cm - 80-7326-064-6 (brož.)

Středověký svět : příručka pro mladé fantasy autory, pány jeskyně a další / Míla Linc ; [ilustrace Michaela "Nyemi" Hertlíková] - Vyd. 1. - Praha : Straky na vrbě, 2005 - 75 s. : il. ; 21 cm - 80-86428-52-4 (brož.) :

Studijní opory II : texty pro studující v kombinované formě : bakalářský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 188 s. ; 30 cm - 80-7318-318-8 (brož.)

Svět dětí / Jitka Lněničková ; ilustrace Jan Maget - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-00-01786-5 (váz.)

Světové šetření o zdraví v České republice = World health survey in the Czech Republic / [zpracoval Ústav zdavotnických informací a statistiky ČR] - Praha : Ústav zdavotnických informací a statistiky ČR, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7280-419-7 (kroužková vazba)

Symposium on Communication across cultural boundaries = Simpozio pri interkultura komunikado : 2003-08-02--03 / editor Christer Kiselman - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 157 s. : il. ; 21 cm - 80-85853-82-5 (brož.) * 83-85853-82-5 (chyb.)

Šéfem ze dne na den : co dělat, když musíme nečekaně převzít odpovědnost za lidi a výsledky / Harvey Robbins & Michael Finley ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7261-133-X (brož.) :

Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století / Jiří Prokop - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2005 - 289 s. ; 21 cm - 80-246-1008-6 (brož.)

Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? / Stanislav Navrátil, Jan Mattioli - Brno : Paido, 2005 - 72 s. ; 24 cm - 80-7315-106-5 (brož.)

Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem / Iva Venclová - Brno : Paido, 2004 - 94 s. : il. ; 24 cm - 80-7315-094-8 (brož.)


Štěstí na kolečkách : (555 sentencí, aforismů a magorismů) / Vladimír Syrovátka - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 95 s. : il. ; 16 cm - 80-7363-051-6 (váz.) :


Tajemná Francie : spisovatelčin rok v Béarnu / Celia Brayfieldová ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 261 s. ; 20 cm - 80-7033-909-8 (brož.)

Tenis a děti / Martina Langerová, Blanka Heřmanová ; [ilustrace Monika Wolfová] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1256-3 (brož.)

Tichý společník / Adolf Branald - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 290 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-200-1370-9 (váz.) :

Tohle zvládneš : [tipy a triky pro zamilované] / Karin Kampwerthová ; přeložila Ivana Vízdalová ; ilustroval Alexander Weiler - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-7341-529-1 (váz.) :

Transnacionální politické sítě : jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací / Ondřej Císař - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 181 s. ; 21 cm - 80-210-3591-9 (brož.)

Třetí cesta a její kritici / Anthony Giddens ; přeložila Adéla Vopěnková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-204-1208-5 (váz.)

Tušení o lidské duši / Miroslav Plzák - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2005 - 203 s. ; 22 cm - 80-7246-291-1 (váz.)

Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí / Zdeněk Kalista - Vyd. 2., (Včetně exilových vyd. 4.) - Praha : Garamond, 2005 - 196 s. ; 22 cm - 80-86379-90-6 (váz.)

Tvorba statistických map, příprava mapových kompozic a práce s MS Map / Jiří Horák ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 79 s., 17, 42 s. příl. : il. ; 30 cm - 80-248-0861-7 (kroužkový blok) :

Učíme (se) komunikovat : metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy / Josef Valenta - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 207 s. ; 21 cm - 80-239-4514-9 (brož.)

Učíme děti zpívat : hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let / Alena Tichá - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 148 s. : il., noty ; 23 cm - 80-7178-916-X (brož.) :

Ukradený život : 57 let bez rodné Francie / Renée Villancherová ; [převyprávěl Nicolas Jallot ; z francouzského originálu ... přeložila Hana Holoubková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 158 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm - 80-00-01634-6 (váz.)


Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins'ke mystec'ke seredovyšče v mižvoennij Čechoslovaččyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia : k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference ... 12.-14. listopadu 2003 v Praze / pořádané Slovanskou knihovnou ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2005 - 331 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7050-450-1 (brož.)

Umění jednat s lidmi. 2, Komunikace / Jaroslav Štěpaník - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 161 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0844-2 (brož.)

Uplatnění věd o člověku v sociální práci / editor Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 207 s. ; 24 cm - 80-7042-690-X (váz.) :

Úspěšná : průvodce moderní ženy světem byznysu / Amy Henryová ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Jaroš] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2005 - 203 s. ; 22 cm - 80-7252-109-8 (váz.)

Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením / Vlasta Karásková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 109 s. ; 21 cm - 80-244-1024-9 (brož.)

Úvod do sociologie / Martin Fafejta - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 93 s. ; 29 cm - 80-244-1090-7 (brož.) :

Uvolněte se, prosím-- / Jan Kraus - Vyd. 1. - Praha : XYZ, 2005 - 275 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - 80-86864-37-5 (váz.)

Václav Malý : rozhovory, úvahy, komentáře (1995-2005) / [texty vybral Josef Beránek] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 211 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7367-034-8 (brož.) :

Vademecum pojišťovacího makléře / Zdeněk Kutina - Vyd. 1. - Praha : Havlíček Brain Team, 2005 - 148 s. ; 21 cm - 80-903609-0-4 (brož.) * 80-9036090-4 (chyb.)

Věčný přepych / Gilles Lipovetsky ; přeložila Klára Němcová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 134 s. ; 18 cm - 80-7260-144-X (váz.) :

Velká kniha prvňáka a předškoláka - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 160 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-198-9 (váz.)

Veřejná archeologie I. : příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2004 - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Vydalo vydavatelství Vlasty Králové pro Veřejnou archeologii a Sdružení Villa Nova Uhřínov, 2005 - 116 s., xvi s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 24 cm - 80-903412-2-5 (Králová Vlasta : brož.)


Víkend v Kalkatě / sestavil Andrew O'Hagan ; Bella Bathurstová ... [et al.] ; přeložila Zora Freiová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2005 - 267 s. ; 21 cm - 80-7341-556-9 (váz.) :

Viktoriánská Anglie Sherlocka Holmese / J.H. Watson - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-86419-91-6 (brož.)

Vím, co chci? : interakční program pro děti a mládež ve věku 14 až 18 let : metodika práce s programem / Jiří Němec, Ivana Bodláková ; [ilustroval Vladimír Jiránek] - Praha : Eteria, [2004?] - 17, [11] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-2278-5 (brož.)

Vlastní jméno jako prostředek sociální symboliky / Eva Hájková ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004 - 47 s. ; 21 cm - 80-7290-185-0 (brož.)

Vnitřní stěhování v ČR 1991 až 2004 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva, pracoviště Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 87 s., [3] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-250-1045-7 (brož.) :

Všeobecný rozhled : vše, co bychom měli vědět : znalosti od A do Z : testy v otázkách a odpovědích / Matthias Vogt ; [z německého originálu ... přeložil Karel Kopička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 379 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm - 80-7234-419-6 (váz.)

Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení / [zpracovaly Halka Jaklová, Martina Štěpánková] - Praha : Aperio, 2005 - 39 s. ; 22 cm - 80-903087-4-0 (brož.)

Výchova a budoucnost : hry a techniky o životním prostředí a společnosti / Jan Činčera, Milan Caha - Brno : Paido, 2005 - 167 s. ; 23 cm - 80-7315-099-9 (brož.)

Výtvarné umění Zeměplochy / Terry Pratchett ; ilustroval Paul Kidby ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kantůrek] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - [126] s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - 80-7197-244-4 (váz.)

Výživa kojenců : maminčina kuchařka / Martin Gregora, Magdalena Paulová - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 147 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1291-1 (brož.)

Vzdělávací program pro kurátory pro mládež - sociální práce s klientem a jeho rodinou / [kolektiv autorů Věra Bechyňová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-86878-19-8 (brož.) :


Why immigrants manage to grab more social benefits? : empirical cross-country analysis / Lubomira Anastassova, Teodora Paligorova - Prague : CERGE-EI, 2005 - 42 s. ; 21 cm - 80-7343-055-X (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání UK : brož.)

Za jiný středověk : čas, práce a kultura na středověkém Západě: 18 esejů / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Irena Neškudlová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 436 s. ; 22 cm - 80-7203-598-3 (váz.) :

Základy historické regionalistiky : metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005 - 124 s. : il., mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7194-717-2 (brož.) :

Základy rétoriky pro sociální asistenty / Ilona Balkó - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2004 - 97 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-624-2 (brož.)

Zapomenuté umění naslouchat : (proč naslouchání vztahům prospívá) / Nichols, Michael P. ; [překlad Michaela Šramlová ; předmluvu k českému vydání napsal Jaro Křivohlavý] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 300 s. ; 21 cm - 80-7255-106-X (brož.)

Zaslepená generace : paměti starého bolševika / Arnošt Kolman ; [z ruštiny přeložil Vladimír Tosek ; k vydání připravili František Janouch a Ada Kolmanová ; předmluva k českému vydání František Janouch] - Vyd. 1. - Brno : Host, 2005 - 426 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7294-148-8 (váz.) :

Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR / [zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ; autorský kolektiv Jiří Holub ... et al.] - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2005 - 60 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-7280-432-4 (brož.)

Zlato : příběh neobyčejného kovu / Jan Struž, Bohumil J. Studýnka - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 336 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-247-0902-3 (váz.)

Zrcadlo filosofie : skutečnost a její zrcadlový odraz / Slavica Kroča - Vyd. 1. - Praha : Nová Akropolis, 2005 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-86038-21-1 (váz.)


Zrození moderní ženy : Evropa 1789-1918 / Lynn Abramsová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Lajkepová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 367 s. ; 20 cm - 80-7325-060-8 (brož.) :


Ztracené kontexty : k souvztažnostem české a německy mluvící divadelní kultury v Čechách a na Moravě : sborník referátů přednesených 18. října 1995 na konferenci českých a rakouských divadelních historiků na Masarykově univerzitě v Brně a doplněných novými studiemi účastníků pracovního setkání = Verlorener Kontext : zu den Wechselbeziehungen tschechischer und deutschsprachiger Theaterkultur in Böhmen und Mähren : Sammelband mit Referaten, vorgetragen am 18. Oktober 1995 anlässlich einer Konferenz tschechischer und österreichischer Theaterwissenschafter an der Masaryk-Universität in Brünn, ergänzt durch neue Studien der Konferenzteilnehmer / uspořádali Bořivoj Srba a Jana Stárková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 178 s. ; 24 cm - 80-210-3035-6 (brož.)

Ženská delikvence : teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen / Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3608-7 (brož.)

Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky / [autorský kolektiv J. Brožová ... et al.] - Praha : Ústav zdavotnických informací a statistiky ČR, 2003 - 63 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7280-262-3 (kroužková vazba)

Žijí vedle nás : (k projektu Rodina odvedle) / editorka Pavla Frýdlová - 1. vyd. - [Praha] : Slovo 21, 2004 - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-239-4305-7 (brož.)

Žila jsem v zemi Alláhově / Eva Zábrodská - Vyd. 1. (redakčně zkrác.) - Praha : Portál, 2004 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 20 cm - 80-7178-952-6 (brož.) :

Život na dně : světový názor, který vytváří spodinu společnosti / Theodore Dalrymple ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 266 s. ; 21 cm - 80-200-1337-7 (brož.) :

Život podle barev / Tom Maddron ; [z anglického originálu ... přeložila Leona Macháčková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 189 s. ; 21 cm - 80-249-0590-6 (váz.)

"Arizace" a arizátoři : drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45) / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 481 s. ; 22 cm - 80-246-1000-0 (brož.)

100 tipů jak řídit a vést lidi / John Adair ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - ix, 130 s. ; 20 cm - 80-251-0529-6 (brož.) :

12 podob Jana Wericha / František Cinger - Vyd. 1. - Praha : SinCon, 2005 - 181 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86718-49-2 (váz.)


333 nápadů pro život s batoletem : osvědčené tipy a rady pro rodiče dětí ve věku od 1 do 3 let / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Šárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 356 s. : il. ; 15 cm - 80-7178-962-3 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist