Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve

za listopad-prosinec 2005

Adamův návrat : mužská iniciace / Richard Rohr ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Svoboda] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 174 s. ; 21 cm - 80-7021-784-7 (brož.) :

Ach běda, přeběda! : oplakávání mrtvých ve středověké Číně / Olga Lomová, Yeh Kuo-Liang - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2004 - 278 s. : il. ; 20 cm - 80-86685-41-1 (brož.)

Al Kajda a co to znamená být moderní / John Gray ; přeložila Milena Turner - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 134 s. ; 21 cm - 80-204-1270-0 (váz.)

Anatomie zázraku : cesta splněných přání / Deepak Chopra ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Rek] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 303 s. ; 21 cm - 80-249-0601-5 (váz.)

Andělé a démoni : fakta : samozvaný průvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu / Simon Cox ; přeložil Lubomír Kotačka - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 146 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7359-013-1 (brož.)

Andělé nám dávají odpověď na otázky smyslu života / Alexa Krieleová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Vočková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 267 s. ; 21 cm - 80-242-1461-X (váz.) :

Andělské vteřiny / Eduard Martin ; [ilustrace Miloslav Hejný] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 127 s. : il. ; 17 cm - 80-7192-962-X (brož.) :

Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti : studie o středověké arabské oneirokritice a jejím vnímání v současnosti z pohledu moderní psychologie a soudobého islámského myšlení / Bronislav Ostřanský - Vyd. 1. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2005 - 326 s. ; 23 cm - 80-85425-56-4 (brož.) :

Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač : nástin života a díla apologety, pedagoga a politika / Pavel Marek - 1. vyd. - Olomouc : Vydala Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci v nakl. Moneta-FM v Olomouci, 2005 - 638 s. ; 21 cm - 80-86731-01-4 (váz.)

Arco iris : cesta duhy - cesta hada / Marie K. Matoušková - Praha : Beletris, 2005 - 109 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-903525-3-7 (brož.)


Archandělé - bytosti světla : zasvěcení do lásky a světla archandělů / Waltraud-Maria Hulke ; [přeložil Antonín Schmucker] - Vyd. 1. - [Karviná] : TENNO, 2005 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-903592-0-5 (váz.)


Až za hranice : život a spiritualita malé sestry Magdalény / Angelika Daikerová ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 230 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-7192-904-2 (váz.) :

Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad / [přeložily ekumenické komise pro Starý a Nový zákon] - 11. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 2005 - 1007, 283 s., [8] map na příl. ; 22 cm - 80-85810-37-9 (váz.)

Bible pro nejmenší / napsala Lois Rock ; ilustrovala Alex Ayliffe ; [přeložila Alžběta Sirovátková] - 1. vyd. - Praha : Doron, c2005 - 256 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7297-058-5 (váz.)

Biskupství litoměřické : [biskupové a osudy litoměřické diecéze 1655-2005] / Jaroslav Macek - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 168 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7192-978-6 (váz.)

Borobudur : kamenná legenda buddhismu / Bedřich Forman - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2004 - 133 s. : il. (některé barev.) ; 32 cm - 80-903284-6-6 (váz.)

Boží božství a Boží lidství : sedm kratších textů / Karl Barth ; [z německých originálů přeložili Petr Gallus a Jan Štefan ; poznámky a doslov Jan Štefan] - 1. vyd. - Brno : CDK, 2005 - 219 s. ; 21 cm - 80-7325-057-8 (brož.) :

Bratrstva : světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby : (sborník příspěvků z III. pardubického bienále, 29.-30. dubna 2004) / Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš (edd.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 225 s. : il., faksim. ; 24 cm - 80-7194-772-5 (brož.) :

Buddhistická eschatologie : šambhalský mýtus / Luboš Bělka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 171 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-210-3491-2 :

Bůh a bohové : pojetí božství v náboženských tradicích světa : sborník přednášek na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK / k vydání připravil Radek Chlup ; [stati sepsali Dalibor Antalík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2004 - 195 s. ; 20 cm - 80-86685-42-X (brož.)

Bůh a zlo / Walter Gross, Karl-Josef Kuschel ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Hoblík] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 212 s. ; 21 cm - 80-7021-710-3 (váz.) :

Cartusia Brunensis : dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století / Jan Bukovský ... [et al.] ; redakce Alena Mizerová - 1. vyd. - Brno : VUTIUM, 2005 - 95 s. ; il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 24 cm - 80-214-2921-6 (brož.)


Cesta k vnitřnímu pokoji / Ellen Gould Whiteová - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 135 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7172-530-7 (váz.)

Církev československá husitská ve Zlíně 1935-2005 / Marcel Sladkowski - Zlín : Církev československá husitská, 2005 - 44 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-6257-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Českobratrské Prosečsko / Josef Dvořák, Velimír Dvořák - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2005 - 495 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86211-43-6 (váz.)

Dějiny charitativní činnosti / Rosario Messina ; [z italského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 148 s. ; 20 cm - 80-7192-859-3 (brož.) :

Dialogy o Bohu. II / Blažena Pešková - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 285 s. ; 20 cm - 80-7266-198-1 (brož.) :

Draci středověkého světa / Karel Koutský ; [ilustroval Zdirad Čech] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 245 s. : il., erby ; 21 cm - 80-204-1226-3 (váz.)

Duchovní cvičení / Ignác z Loyoly ; [překlad Robert Kunert] - 3., rev. vyd., (V nakl. Refugium 2.) - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 141 s. ; 19 cm - 80-86715-37-X (váz.) :

Dvě kapitoly o Arnoštovi z Pardubic : skriptum pro potřeby učitelů dějepisu Královéhradeckého kraje : předneseno na kolokviu ve dnech 21.-23.9.2003 / [redigoval Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Trutnov : Lupus, 2005 - 22 s. ; 21 cm - 80-903509-2-5 (Radimír Vyčítal - Lupus : brož.)

Ein neuer Weg der Erkenntnis : das kann auch ihnen passieren-- / Marcel Vanek ; [Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 419 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-6-2 (váz.)

Esoterické Irsko : průvodce po posvátných místech, legendách a lidových pověstech. II, [Provincie Ulster a Connacht] / Carry Meehan ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík - Praha : Eminent, c2003 - 347 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-7281-196-7 (váz.)


Esoterický Egypt : průvodce po posvátných místech / I, Káhira, Gíza, pyramidová pole John Anthony West ; přeložil, doplnil a poznámkami opatřil Jaromír Kozák - Praha : Eminent, c2004 - 349 s. : il., plány ; 23 cm - 80-7281-142-8 (1. díl : váz.)


Eucharistie : lék nesmrtelnosti / Tomáš Špidlík ; [z italského originálu ... přeložil Pavel Ambros] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 93 s. ; 19 cm - 80-86715-39-6 (váz.) :

Evangelium podle Piláta / Eric-Emmanuel Schmitt ; [přeložily Zora Obstová a Helena Beguivinová] - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2005 - 203 s. ; 20 cm - 80-86955-01-X (váz.)

Evangelium v proměnách času / Jon Paulien ; [překlad Ivo Racek] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 251 s. ; 20 cm - 80-7172-614-1 (brož.)

Evropa : její základy dnes a zítra / Joseph Ratzinger ; [z italského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-7192-801-1 (váz.) :

Františkánský klášter ve Slaném : 1655-1950 / [text Petr Regalát Beneš, Vladimír Přibyl] - Ve Slaném : Vlastivědné muzeum, 2005 - 61 s., viii s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-6123-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Hermeneutika mystéria : struktury myšlení v dogmatické teologii / Ctirad Václav Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 242 s. ; 23 cm - 80-85929-77-5 (Krystal OP : brož.)

Heroo de amo : la vivo de Přemysl Pitter / Karel Kraft - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 194 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-85853-81-7 (brož.)

Historia religiosa : bohumilá historie mnichů syrských / Theodórétos z Kyrru ; [z řeckého originálu ... přeložil a předmluvou opatřil Jiří Pavlík] - Vyd. 1. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-86882-00-4 (brož.)

Historie celibátu / Elizabeth Abbottová ; přeložila Hana Volejníková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 524 s. ; 24 cm - 80-7341-560-7 (váz.) :

Hlasy otců : liturgický rok s osobnostmi církevních dějin / Pavel Strachota (ed.) - Vyd. 2., V KNA 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 199 s. ; 18 cm - 80-7192-784-8 (váz.) :


Chraň svoje srdce : vstupte do bitvy o své vlastní srdce / John Eldredge ; [překlad Jan Šraml, Michaela Šramlová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 178 s. ; 21 cm - 80-7255-115-9 (brož.)


I láska má svá pravidla : blízkost a odstup v pastoraci / Wunibald Müller ; [z německého originálu ... přeložil Vratislav J. Slezák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 166 s. ; 20 cm - 80-7192-787-2 (brož.) :

Já a ty / Martin Buber ; přeložil Jiří Navrátil - Vyd. 3., V Kalichu 1. - Praha : Kalich, 2005 - 154 s. ; 18 cm - 80-7017-020-4 (brož.)

Jak přijmout Boží zázrak / Reinhard Bonnke ; [překlad Břetislav Šípek] - [Albrechtice] : Křesťanský život, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-7112-099-5 (brož.)

Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil : (představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku) / Václav Matouš - Dobruška : Muzeum Dobruška, 2005 - 40 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-6251-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Jen jdu-- : vzpomínky, myšlenky, vize / Milada Bartoňová ; [zaznamenala, redakčně zpracovala a k vydání připravila Jitka Světlíková] - Praha : Isadora, 2004 - 84 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-2781-7 (brož.)

Jezuité na Velehradě : příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války : (historickoprávní pojednání) / František Brázdil - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2005 - 149 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-86885-01-1 (brož.)

Ježíš je náš přítel : čtení modlitebního týdne pro děti 2005 / Linda Mei Lin Koh - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 16 s. ; 23 cm - 80-7172-638-9 (brož.)

Jistota spasení / Reinhard Bonnke ; [překlad Břetislav Šípek] - [Albrechtice] : Křesťanský život, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-7112-100-2 (brož.)

Jít životem a sloužit : P. Eduard Rozmahel (1883-1955) / Michal Stehlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 14 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - 80-7192-967-0 (brož.)

Jóga a moderní postupy v balneologii : konference s mezinárodní účastí : sborník referátů : 20. a 21. září 2005, Karlovy Vary / kolektiv autorů - Brno : Paido, 2005 - 23 s. ; 21 cm - 80-7315-111-1 (brož.)


Jsme povoláni k jednotě v našem svědectví o pravdě : přednášky modlitebního týdne 2005 - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 20 s. ; 23 cm - 80-7172-626-5 (brož.)


Katedrála a krychle : úvahy o evropské morálce / George Weigel ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 11 s. ; 21 cm - 80-86228-21-5 (v knize neuvedeno : brož.) :

Kdo je kdo v nebi, aneb, O prostopášnosti bohů / [Ditte a Giovanni Bandini ; z německého originálu ... přeložila Lydie Stočesová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 319 s. ; 21 cm - 80-242-1459-8 (váz.)

Když na Moravě uctívali bohy Luga a Luzinu / Jan Chudáček - 1. vyd. - Prostějov : Jan Chudáček, 2005 - 123 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - (Kroužková vazba) :

Když papež odchází-- / Jan Jandourek - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2005 - 157 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-7227-228-4 (brož.)

Když staré knihy vyprávějí : kulturně-historické obrázky nejen z piaristické knihovny v Litomyšli / Oldřich Kašpar - 1. vyd. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2005 - 84 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-239-5450-4 (brož.)

Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě / Tomáš Borovský - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2005 - 298 s. : il. ; 23 cm - 80-86488-22-5 (brož.)

Konstantin Veliký : římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím / Manfred Clauss ; [z německého originálu ... přeložil a doslovem opatřil Vlastimil Drbal] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 141 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., plány, mapy, geneal. tabulky ; 22 cm - 80-7021-734-0 (váz.) :

Kořeny indoevropské duchovní tradice / Jan Kozák - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2001 - 258 s. : il. ; 20 cm - 80-902072-5-1 (váz.)

Křížová cesta / [texty a ilustrace] Božena Rejnušová - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2005 - [32] s. : barev. il. ; 15 cm - 80-86760-11-1 (brož.)

Křížová cesta : život a dílo opata Božetěcha (1091-1117) / Václav Tatíček - 1. vyd. - Praha : Apropos, [2005?]- - sv. ; 23 cm - 80-239-1711-0 (1. díl : brož.) :

Legendy starého Tonkinu / [přeložila Petra Müllerová] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2005 - 117 s. : il. ; 80 mm - 80-7254-561-2 (váz.)

Lesnické hospodaření v Jizerských horách = Forestry management in the Jizerské hory Mts. / zpracoval Marian Slodičák a kolektiv - Hradec Králové : Lesy České republiky ; Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2005 - 232 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86945-00-6 (LČR Hradec Králové : váz.)


Marpa - ein tibetischer Rebell / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 132 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-8-9 (váz.)

Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství / Christoph Markschies ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Rynešová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 252 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7021-775-8 (váz.) :

Mezi touhou po moci a zbožností : životy hříšných papežů / Siegfried Obermeier ; [přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 238 s. : il. ; 22 cm - 80-7243-256-7 (váz.) :

Mluv s nimi o Marii : Matka Boží ve svědectví Bible / Wilfrid Stinissen ; [ze švédského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 127 s. ; 18 cm - 80-7192-788-0 (brož.) :

Modlitba před spaním - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 47 s. ; 17 cm - 80-7195-003-3 (brož.) :

Modlitba před spaním - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 47 s. ; 18 cm - 80-7195-017-3 (váz.) :

Moje cesta k lamům / Ole Nydahl ; [překlad Jan Matuška] - 2. vyd. - Brno : Bílý deštník, 2005 - 260 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-5351-6 (váz.)

Molela : tradiční votivní keramika = traditional votive terracotta / Jan Petránek ; [fotografie Andrej Šumbera, Jan Petránek] - Praha : [Jan Petránek], c2005 - 57 s., [90] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-239-4846-6 (brož.)

Muklovský Vatikán / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) ; [Praha] : Česká křesťanská akademie, 2005 - 135 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7325-040-3 (CDK : brož.) :

Mystika a proroctví : dominikánská tradice / Richard Woods ; [z anglického originálu ... přeložil David Hofmann] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 183 s. : il. ; 20 cm - 80-7192-881-X (brož.) :

Náboženská výchova a výuka : sborník / Ján Liguš a kol. - Brno : L. Marek, 2005 - 172 s. ; 21 cm - 80-86263-59-2 (brož.)


Nezlomený kostel : 600 let kostela Svaté Kateřiny v Krásně = Die ungebrochene Kirche : 600 Jahre St. Katharina Kirche in Schönfeld / [napsal, fotografiemi vlastními i z archivů doplnil Antonín Kunc ; do němčiny přeložili Naděžda Koláříková a Jan Ruppert] - V Krásně : Občanské sdružení Rozhled, 2005 - 55 s. : il. ; 21 cm - 80-239-6455-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Non ego sed tu / [texty Vojtěch Cikrle] - V Brně : [Biskupství brněnské], 2001 - [42] s. : barev. il., portréty ; 15 cm + 1 vložený list + 1 CD - 80-239-3788-X (v knize neuvedeno : brož.)

Nová škola milostného umění : o lásce a milování bez sexuologických dogmat / Lenka Volmová, Vladimír Volma - Vyd. 1. - Most : Hněvín, 2005 - 247 s. : il. ; 22 cm - 80-86654-13-3 (váz.) :

O Božím vedení s Karlem Herbstem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 89 s. ; 17 cm - 80-7195-010-6 (váz.) :

O eucharistii s Vojtěchem Kodetem / Vojtěch Kodet - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 95 s. : ; 17 cm - 80-7192-960-3 (váz.) :

O klíčích Kristových ; O církvi svaté : v překladu Jednoty bratrské ze 16. století / Martin Luther ; k vydání připravil Ota Halama - Vyd. 1. - Praha : Lutherova společnost, 2005 - 120 s. : faksim. ; 20 cm - 80-903632-0-2 (brož.)

O pokoře / Marie-Eugene od Dítěte Ježíše ; sestavil Jiří Stejskal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 63 s. ; 18 cm - 80-7195-008-4 (brož.) :

O svobodě a náboženství : třicet šest zamyšlení rabína Sackse nad věčně živými tématy biblických příběhů / Jonathan Sacks ; [vybral a přeložil Jan Divecký] - 1. vyd. - Praha : P3K, 2005 - 131 s. ; 20 cm - 80-903584-2-X (Petr Karas : brož.)

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým / Jaro Křivohlavý - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 91 s. ; 17 cm - 80-7192-765-1 (váz.) : * 80-7192-765-8 (chyb.)

Odysseus : jeden životní příběh / Charles Rowan Beye ; [z anglického originálu ... přeložila Marianna Baldwin-Klásková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 182 s. ; 22 cm - 80-7306-199-6 (váz.)


Oheň lásky : (příspěvek k teologii mystiky) / Nikolaj Arseňjev ; [z ruského originálu ... přeložil Martin Horký] - Vyd. 1. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 77 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-86715-41-8 (brož.) :


Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska / Monika Elšíková - 2., dopl. a opr. vyd., V KNA 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 270 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-7192-734-1 (váz.) :

Opravdový život v Bohu / Vassula ; [z němčiny přeložila Marie Mrázková] - 2., opr. a dopl. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005- - sv. ; 21 cm - 80-7266-209-0 (sv. 1 : brož.)

Opusťte loď! : sága těžkého křižníku Indianapolis - největší námořní katastrofa válečného námořnictva Spojených států amerických / Richard F. Newcomb ; úvod a doslov Peter Maas ; [z amerického originálu ... přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 311 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7306-200-3 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)

Osvěžení pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 86 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7367-036-4 (brož.) :

Paměť a identita : rozhovory na přelomu dvou tisíciletí / Jan Pavel II. ; [z italské autorizované verze ... přeložil Josef Koláček] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 165 s. ; 21 cm - 80-7192-976-X (váz.) :

Papež, který změnil svět / Jacek Moskwa ; [přeložili Alena Valentová, Jana Svašková a Vojtěch Ježek] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 411 s., [46] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-242-1482-2 (váz.)

Peníze a život : ekonomika a zbožnost ve středověku / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bavorová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 85 s. ; 19 cm - 80-7203-657-2 (váz.)

Phantastik, Okkultismus, (Neo-)Mystik / [herausgegeben von Jörg Krappmann, Ingeborg Fiala-Fürst] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého : Monse, 2004 - 244 s. ; 21 cm - 80-244-0949-6 (Univerzita Palackého : brož.)

Podobnosti : astropsychologická hermeneutika / Rudolf Starý - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Sagittarius, 2005 - 344 s. : il. ; 21 cm - 80-86270-13-0 (brož.)


Pohledy do minulosti : život poddaných na brumovském panství a duchovní poměry ve farnosti, osobnosti kraje (od 16. století do roku 2000) / sepsal občanům k seznámení František Sába - Brumov-Bylnice : Šafrán, 2005 - 72 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5501-2 (brož.)


Pojednání o Panně Marii / René Laurentin ; [z francouzštiny přeložila Markéta Štěpánková] - Vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství ; Praha : Krystal OP, 2005 - 194 s. ; 23 cm - 80-7192-728-7 (Karmelitánské nakladatelství : brož.)

Poslové naděje a lásky / Ellen Gould Whiteová ; [překlad Eva Havelková] - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 365 s., xii s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy ; 25 cm - 80-7172-578-1 (váz.)

Postavit světlo na svícen / Joachim Wanke ; [z německého originálu ... přeložila Lenka Pecharová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 127 s. ; 18 cm - 80-7192-802-X (brož.) :

Poutní místa na Moravě, ve Slezsku / [text Irena Dibelková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 107 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7033-875-X (brož.)

Povodí Odry / Otto Brosch - Ostrava : Anagram, 2005 - 323 s. : il. (převážně barev.), mapky ; 31 cm - 80-7342-048-1 (Anagram : váz.)

Pramen života : myšlenky o eucharistii / Max Thurian ; Leonardo Sapienza (ed.) ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 37 s. ; 15 cm - 80-7192-710-4 (brož.) :

Proč nejsem muslim : [nekompromisní kritika islámského fundamentalismu] / Ibn Warraq ; [z anglického originálu ... přeložil Dan Drápal] - [Olomouc] : Votobia, 2005 - 503 s. ; 21 cm - 80-7220-234-0 (brož.)

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze / zpracoval Jan Larisch - Ostrava : Biskupství ostravsko-opavské, 2005 - 43 s. ; 21 cm - (Brož.)

Provdaná proti své vůli : [příběh ženy, která bojovala za lidskou důstojnost] / Lajla ve spolupráci s Marie-Thérese Cunyovou ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 229 s. ; 21 cm - 80-249-0603-1 (váz.) :

Příběh Buddhova života / Ašvaghóša ; ze sanskrtu do češtiny přeložil Jan Kozák - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2005 - 189 s., iv l. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - 80-902072-8-6 (váz.)


Příběhy na dobrou noc : [příběhy a modlitby pro nejmenší] / napsala Lois Rock ; ilustrovala Alex Ayliffe ; [přeložila Alžběta Sirovátková] - 1. vyd. - Praha : Doron, c2005 - 127 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7297-057-7 (váz.)


Půst : modlitba tělem i duší / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach] - Vyd. v KN 3. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 79 s. ; 18 cm - 80-7192-724-4 (brož.) :

Rady mistra Zrozeného z lotosu : kolekce Padmasambhavových rad dákiní Ješe Cchogjal a jiným blízkým žákům, pocházejících z objevených pokladů terem Ňang Ral Ňima Özera, Guru Čchöwanga, Pema Ledrel Cala, Sangje Lingpy, Rigdzin Gödema a Čchogjur Lingpy / [z tibetštiny do angličtiny přeložil Pema Kunsang ; český překlad Překladatelská skupina komunity dzogčhenu (Lukáš Chmelík a Jolana Šorová)] - Praha : DharmaGaia, 2004 - 233 s. ; 22 cm - 80-86685-40-3 (váz.)

Rady na cestu / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : [Jiří Vacek], c2005 - 264 s. ; 21 cm - 80-239-6170-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana / [uspořádali Jan Royt - Michaela Ottová - Aleš Mudra] - Vyd. 1. - České Budějovice : Tomáš Halama, 2005 - 502 s. : il., plány ; 25 cm - 80-903600-1-7 (Tomáš Halama : váz.)

Rejstříky ke jmennému fondu v soupisech osadníků římsko-katolických farností Prachaticka XVIII. a XIX. století. 2. část, Lažiště, Husinec, Dub, Němčice, Ktiš, Zbytiny, Křišťanov, Pěkná / Jan Antonín Mager - 1. vyd. - České Budějovice : Rodopisná revue, 2005 - 12 s. ; 30 cm - 80-239-5106-8 (brož.)

Rozšíření jezuitů / James Brodrick ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Pazderka] - Vyd. 1. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 227 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 21 cm - * 80-86715-40-7 (brož.) : (chyb.)

Ryby a bezobratlí živočichové Středozemního moře : určovací příručka pro potápěče / Lawson Wood - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 128 s. : il. (převážně barev.), mapa ; 21 cm - 80-7352-160-1 (brož.)

Sáí Bábá - Avatár : nová cesta k Moci a Věčné Blaženosti / Howard Murphet - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2005 - 210 s. ; 21 cm - 80-903408-3-0 (váz.)

Sám se světem / Igor Kalinauskas ; [z původního ruského vydání ... přeložili Miroslav Lenčeš a Dana Drábiková ; ilustroval Vitalij Serďukov] - Jihlava : Centrum ekologie Člověka, [2005?] - 255 s. : il. ; 24 cm - 80-239-4641-2 (brož.) * 80-23-4641-2 (chyb.)


Sejdeme se v nebi : životní příběh mladého kněze Jana Buly / Jiří Mikulášek - Brno : Biskupství brněnské, 2003 - 77 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm - (Brož.)


Sex, církev a politika / Jaroslav Zvěřina, Radim Uzel, Karel Koubek - V Českých Budějovicích : Karel Koubek, 2001 - 80 s. ; 21 cm - 80-238-6838-1 (brož.)

Sexualita v našem životě : průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality / Józef Augustyn ; [z polského originálu ... přeložila Zora Turková] - 2., přeprac. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 301 s. ; 20 cm - 80-7192-917-4 (brož.) :

Sezení : otázky a odpovědi / [Marcel Vanek] - 1. vyd. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 259 s. : il. ; 25 cm - 80-903500-5-4 (váz.)

Slánské rozhovory 2004 : Španělsko : filosofie, teologie, dějiny umění, literatura / [příspěvky uspořádali a sborník sestavili Dana a Vladimír Přibylovi] - Slaný : Město Slaný, 2005 - 72 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-239-6281-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Slovník školy vidění / Radoslav Kutra - Brno : Soliton, 2005 - 179 s. ; 18 cm - 80-239-5176-9 (brož.)

Slyšet Boha v ranním vánku : krátká rozhlasová zamyšlení / Tomáš Špidlík - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 156 s. ; 18 cm - 80-7192-941-7 (brož.) :

Sociální politika na základě křesťanského obrazu člověka : subsidiarita, rodinná politika a znovuoživení křesťanské charity / Wolfgang Ockenfels ; [z německého originálu ... přeložila Veronika Dudková] - Praha : Občanský institut, 2005 - 15 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86228-17-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Společenství a služba : lidská osoba stvořená k Božímu obrazu / Mezinárodní teologická komise ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad V. Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 62 s. ; 20 cm - 80-7192-971-9 (brož.) : * 80-9271-971-9 (chyb.)

Srdce, které tančí / Šrí H.W.L. Púndža ; vybral a přeložil Michal Dlouhý - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2005 - 153 s. : portréty ; 22 cm - 80-85862-62-X (váz.)

Stav dialogu přírodovědců s teology: témata - osobnosti - instituce : (konference 20.-21.5.2005) / Karel Beneš, Tomáš Machula (eds.) - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005 - 140 s. : il. ; 24 cm - 80-7040-770-0 (brož.)


Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě / sestavila Helena Koutecká - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Portál, 2005 - 140 s. : il. ; 20 cm - 80-7367-057-7 (brož.)


Svět a osoba / Romano Guardini ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Pohunková] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2005 - 166 s. ; 22 cm - 80-86885-02-X (váz.)

Svět je kouzelná hra energií / Alena Vychodilová : Somnambula ; [ilustrace Jitka Brůnová-Lachmann, Jan Krejčíř] - Praha : Beletris, 2005 - 47 s. : il. ; 23 cm - 80-903525-5-3 (váz.)

Světová náboženství v kostce / úvod Seán McLoughlin ; [z anglického originálu ... přeložil Antonín Dočkálek] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 320 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7234-446-3 (váz.)

Šifra mistra Leonarda : pravda a smyšlenky / Bart D. Ehrman ; [přeložili Pavla a Matouš Iblovi] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 213 s. : il. ; 21 cm - 80-242-1488-1 (váz.)

Tajemství papeže / Dariusz Tomasz Lebioda ; [z polského originálu ... přeložil Libor Martinek] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2005 - 217 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7207-567-5 (váz.)

Tajemství proměnění Páně / Raniero Cantalamessa ; [z italského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 143 s. ; 18 cm - 80-7192-972-7 (brož.) :

Tibetische Legenden über Milarepa / Marcel Vanek ; [Illustration Radovan Hrabý ; Übersetzung aus dem Tschechischen Lukas Filip Gundlach] - 1. deutsche Ausg. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2005 - 210 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903500-7-0 (váz.)

Tibetská kniha o životě a smrti / Sogjal-rimpočhe ; připravili Patrick Gaffney a Andrew Harwey ; [přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 2., v Argu 1. - Praha : Argo, 2005 - 470 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7203-661-0 (váz.)

Tomáš Akvinský s Georgem Schererem / [z původního autorova německého rukopisu přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 95 s. ; 16 cm - 80-7192-947-6 (váz.) :

Tři přednášky o gnozi / Jan Kozák - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 2002 - 60 s., [25] s. obr. příl. : il. ; 19 cm - 80-902072-7-8 (brož.)


Tušení o lidské duši / Miroslav Plzák - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2005 - 203 s. ; 22 cm - 80-7246-291-1 (váz.)


Tvoje mlčení : výbor z milostné poezie korejského buddhistického mnicha / Manhe Han Jong-un ; [z korejských originálů přeložila Ivana M. Gruberová] - 2., opr. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2003 - 91 s. : il. ; 16 cm - 80-85905-18-3 (brož.)

Ultreia : zpráva o putování z Prahy až na konec světa 1991-1996. Díl II., Od Loiry k Atlantiku / Zdeněk Susa - 2. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 381 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-86057-28-3 (váz.)

Unavený ze života : (pomoc těm, kteří se velmi snaží, ale nikdy si nepřipadají "dost dobří") / Jeff VanVonderen ; [překlad Mirka Čejková] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-7255-112-4 (brož.)

V šat bílý odění : zápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945 : vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění / Milena Šimsová - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2005 - 255 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86211-45-2 (váz.)

Václav Malý : rozhovory, úvahy, komentáře (1995-2005) / [texty vybral Josef Beránek] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 211 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7367-034-8 (brož.) :

Varhanická zbožnost / Karel Cikrle - 1. vyd. - Brno : Musica sacra, 2005 - 30 s. ; 15 cm - 80-239-4385-5 (brož.)

Velká Fatra, Šípska Fatra : turistický průvodce / Otakar Brandos - 2. vyd. - Vřesina : Sky, 2004 - 224 s. : il. (převážně barev.) ; 15 cm - 80-86774-02-3 (brož.) :

Velké putování, aneb, Pilgrimage / Kazuyoshi Nomachi - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2005 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-53-6 (váz.)

Velký rybář / Lloyd C. Douglas ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Lajkepová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 377 s. ; 22 cm - 80-7192-950-6 (váz.) :

Viktor Braun - nositel pochodně lásky : život zakladatele kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / Ferdinand Frodl ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Horák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 99 s. ; 20 cm - 80-7192-750-3 (brož.)

Víra pro těžké časy / Reinhard Bonnke ; [překlad Břetislav Šípek] - [Albrechtice] : Křesťanský život, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-7112-101-0 (brož.)

Vy jste sůl země a světlo světa : meditace a promluvy / Vojtěch Cikrle - Brno : Biskupství brněnské, c2004 - 105 s. : barev. il. ; 15 cm - (Brož.)


Vyjdi, i vyšel : jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův / Štěpán Hájek - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2005 - 147 s. ; 20 cm - 80-86211-44-4 (brož.)

Vymítání všeho kacířstva / Hippolytus ; [z latiny přeložil a komentářem opatřil J. Kozák] - 1. vyd. - Praha : Bibliotheca gnostica, 1997 - 329 s. : il. ; 19 cm - 80-902072-2-7 (brož.)

Z historie kláštera Hradiska : vyprávění o klášteru Hradisko, jeho opatech a době, ve které žili / František Blinka - Olomouc : Danal, 2004 - 104 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-85973-39-1 (brož.)

Základy jógy : protahovací cviky, které posilují, dodávají energii a zbavují stresu / Vimla Lalvani ; [překlad Markéta Řapková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 128 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7352-088-5 (brož.)

Zákony pre život na Zemi - Praha : Volání, 2005 - 62 s. ; 22 cm - 80-86084-06-X (váz.)

Zákony pro život na Zemi - Praha : Volání, 2005 - 62 s. ; 22 cm - 80-86084-05-1 (váz.)

Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže / Iain Matthew ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Čihánková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 287 s. ; 20 cm - 80-7192-719-8 (brož.) :

Zenové učení Chuang-poa o přenosu mysli / přeložil Karel Micka - 2., opr. vyd. - Praha : Avatar, 2005 - 119 s. : il. ; 22 cm - 80-85862-64-6 (váz.)

Zeptejte se Boha, která cesta je správná : univerzální cesta Božích dětí / Pavel Grulich - 1. vyd. - Praha : BEN, 2005 - 132 s. ; 20 cm - 80-7300-172-1 (brož.) :

Zikmundovi věrní na českém severovýchodě : opočenská strana v husitské revoluci / Martin Šandera - Vyd. 1. - České Budějovice : Veduta, 2005 - 222 s. : il., mapy, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-86829-06-5 (váz.) :

Zjevení Přesvaté Panny na hoře Lasalettské 19. září L.P. 1846 / dle sepsání Melanie Calvatové, pasačky lasalettské ; [původní překlad z francouzštiny Josef Florian] - V MCM 2., jazykově upr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2005 - 43 s. ; 15 cm - 80-7266-208-2 (brož.) :


Žila jsem v zemi Alláhově / Eva Zábrodská - Vyd. 1. (redakčně zkrác.) - Praha : Portál, 2004 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 20 cm - 80-7178-952-6 (brož.) :


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist