Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - L. Zemědělství

za leden-únor 2005

Advances in buckwheat research : proceedings of the 9th international symposium on buckwheat held at the Congress Centre, University of Agriculture, Prague-Suchdol 18-22 August 2004 / editors Iva Faberová ... [et al.] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2004 - 736 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-46-1 (brož.)

Agricultural engineering in the EU competitive environment : Prague, 10th-11th June 2004 : proceedings of the international conference / Czech University of Agriculture in Prague, Technical Faculty, Department of Agricultural Machines and Department of Machines Utilisation ; [editor Josef Hůla] - Prague : Czech University of Agriculture, Technical Faculty, Department of Agricultural Machines and Department of Machines Utilisation, 2004 - 247 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1173-8 (brož.)

Aktuální otázky chovu koní v ČR : sborník referátů z mezinárodní konference : 3. a 4. prosince 2004, MZLU v Brně, NH Kladruby nad Labem / kolektiv autorů ; [redaktor Iva Jiskrová] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 184 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-802-9 (brož.)

Aktuální problémy ve šlechtění kombinovaného skotu : III. ročník mezinárodního semináře : 1. září 2004 - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ; Praha : Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-780-4 (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ; brož.)

Amazoňané : přehled druhů, chov v lidské péči, život ve volnosti / Rosemary Low ; [překlad Jana Dušková, Petr Kos] - České Budějovice : Dona, 2004 - 322 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-7322-071-7 (váz.)

Analýza systému podpor pro české zemědělce po vstupu do EU / Michal Malý ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - [29] s. : il. ; 21 cm - 80-213-1132-0 (brož.)

Architektura zahrady / Bohdan Dlouhý - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 80 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0239-4 (váz.) :

Atlas okrasných rostlin : 850 druhů rostlin pro zahrady, balkony a terasy : kapesní atlas / Martin Haberer ; [překlad Petr Dostál ... et al.] - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2005 - 499 s. , : il. (většina barev.) ; 20 cm - 80-209-0331-3 (váz.) :


Certifikace a audit : sborník příspěvků celostátního semináře : čtvrtek 26. srpna 2004 Brandýs nad Labem / Česká lesnická společnost, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L. - [Praha] : Česká lesnická společnost, [2004] - 53 s. ; 30 cm - 80-02-01613-0 (brož.)


Cesty za moravským a českým vínem / Kamil Mařík, Luboš Bílík - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86419-75-4 (váz.)

Den mléka 2004 : zaměřený na biologicko-technologické systémy chovu dojeného skotu, ... : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze 17.5.2004 - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství : ISV, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1166-5 (brož.)

Dendrologické srovnávací tabulky : pomůcka pro určování dřevin : sylabus vybraných druhů v rámci systému rostlin : přehled vegetačních stupňů a.v. FGO ČR : (lesnická dendrologie 4) / Ivan Musil, spolupráce Jan Hamerník - Vyd. 3. rozš. a dopl. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin ; Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2003 - 165 s. ; il. ; 30 cm - 80-213-1102-9 (brož.)

Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi = Determination of damages to forest stands by logging technologies : monografie / Jindřich Neruda, Jan Valenta - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 61 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-820-7 (brož.)

Dlouhodobé polní pokusy - III. hon : lokalita Praha - Ruzyně : sklizňové výsledky plodin, analýza rostlin a půd za období 1956-2000 : report 2 / V. Macháček ... [et al.] ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Odbor výživy rostlin, Oddělení soustav hnojení - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-50-X (Výzkumný ústav rostlinné výroby : brož.)

Drobní savci / Susan A. Brown, Karen L. Rosenthal ; [překlad Zdeněk Knotek, Irena Sekaninová] - Plzeň : Medicus veterinarius, [2004?] - 192 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-902224-7-1 (brož.)

Energetické a průmyslové rostliny X. : sborník referátů z odborné konference : Chomutov [26.8.] 2004 / [odpovědný redaktor Sergej Usťak] - Vyd. 1. - Praha : CZ-Biom, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-86555-49-6 (Výzkumný ústav rostlinné výroby ; brož.) :

Exotické rostliny v nádobách / Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0243-2 (váz.)

Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků : (sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí) : 28.6.2004 - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-7157-771-5 (brož.)

Fenologický atlas / Luboš Coufal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2004 - 263 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 80-86690-21-0 (váz.)


Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století : sborník z 5. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogických a vědeckovýzkumných pracovišt oboru Pěstování lesa = Main assignments of silviculture at the beginning of 21st century : proceedings from the 3rd Czecho-Slovak scientific symposium of the institutions dealing with the research in silviculture : Křtiny 14.9.-16.9.2004 / Jiří Peňáz, Jan Martinek (ed.) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů, 2004 - 411 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-7157-778-2 (brož.) * 807157778-2 (chyb.)

Chov koní přirozeným způsobem : přirozený způsob chovu koní a péče o jejich zdraví a dobrou výkonnost / Jo Birdová ; předmluvu napsal Pat Parelli ; fotografie Bob Langrish ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Cibulka] - Praha : Slovart, 2004 - 206 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7209-644-3 (váz.)

Chováme terarijní zvířata / Lubomír Klátil - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 2004 - 284 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86297-26-8 (váz.)

International conference on horticulture post-graduate (PhD.) study system and conditions in Europe : proceedings of abstracts : 17th-19th November 2004, Lednice, Czech Republic / [organizing committee and editors Jiří Martinek, Robert Pokluda, František Kobza] - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - 61 s. ; 30 cm - 80-7157-799-5 (brož.)

International conference on horticulture post-graduate (PhD.) study system and conditions in Europe : proceedings of papers : 17th-19th November 2004, Lednice, Czech Republic / [organizing committee and editors Jiří Martinek, Robert Pokluda, František Kobza] - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - ca 300 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7157-801-0 (kroužková vazba)

Jílové nerosty půd na hadcových horninách ČR a SR = Clay minerals in soils at the serpentine rock in the Czech Republic and Slovakia / Boris Hruška, Eduard Pokorný - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-805-3 (brož.)

K některým aktuálním problémům pěstování douglasky tisolisté : (orientační studie) / Jiří Šindelář, František Beran - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 34 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-86461-38-6 (brož.)

Kaktusy za oknem i ve skleníku / Libor Kunte, Pavel Pavlíček, Jaroslav Šnicer - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 89 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-0872-8 (brož.)


Kniha o marihuaně / Libor Dupal - Vyd. 2. - Praha : Maťa, 2004 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-082-3 (váz.)


Kniha o medovině / Libor Dupal - Vyd. 2. - Praha : Maťa, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-077-7 (váz.)

Konkurenceschopnost podniků působících v resortu zemědělství / Jiří Tvrdoň a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1185-1 (brož.)

Krásná zahrada po celý rok : [správná péče o vaši zahradu] / Jürgen Wolff a kolektiv ; [překlad Božena Sedliská, Marcela Sidonová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 312 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-960-7 (váz.)

Lázeňské a rekreační lesy : celostátní seminář : 23. září 2004 v Karlových Varech - [Praha] : Česká lesnická společnost, 2004 - 36 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-02-01617-3 (brož.)

Lidové pranostiky, přísloví a zvyky v zemědělství / Karel Jelínek, Karel Římovský, Zdeněk Smolík ; [ilustrace Karel Jelínek] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 138 s. : il. ; 17 cm - 80-7157-827-4 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-7326-056-5 (chyb.)

Lov kaprů na českých vodách / Michal Kučera - [Česko] : Michal Kučera, 2004 - 303 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-239-3925-4 (váz.)

Lunární kalendář 2005 / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu ... přeložila Eva Špačková] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 23 s., [182] s. : il. ; 19 cm - 80-242-1321-4 (váz.)

Lužní les v Dyjsko-moravské nivě / k tisku připravili Michal Hrib, Emil Kordiovský ; recenzoval Antonín Buček - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 591 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 23 cm - 80-86181-68-5 (váz.)

Magické rostliny Keltů : léčitelství, rostlinná kouzla, stromový kalendář / Wolf-Dieter Storl ; [přeložila Eva Černá] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 339 s. : il. ; 22 cm - 80-7207-557-8 (váz.)

MendelNet '04 Agro : sborník abstraktů z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia = proceedings of Ph.D. students conference : Brno, 1. prosinec 2004 / [redaktoři Radim Cerkal ... et al.] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 124 s. ; 21 cm - 80-7157-813-4 (brož.)

MendelNet 2004 : contemporary state and development trends of forests in cultural landscape : proceedings of international postgraduate students' conference : November 1-3, 2004, Brno / [editor Ivan Buchta ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-794-4 (brož.)


Metodika množení dřevitého indikátoru GF 305 metodou in vitro / Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Kamila Trčková - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 53 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-803-7 (brož.)

Mikrobiologie a pedobiologie : pracovní sešit pro bloková cvičení / Lubomír Růžek a kolektiv - 5., přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1200-9 (brož.)

Minimalizační a půdoochranné technologie : / Josef Hůla, Blanka Procházková, Pavel Kovaříček a kolektiv - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 58 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-86884-01-5 (brož.)

Monitoring stavu lesa v České republice 1984-2003 = Forest condition monitoring in the Czech Republic 1984-2003 / [zpracoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Stoklasa Tech. Štěchovice, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky ; Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 431 s. : barev. il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86461-23-8 (brož.)

Na vytrvalostní trati : kompletní zdroj informací o vytrvalostních koních / Nancy S. Loving ; předmluva Kerry J. Ridgway ; [překlad Lenka Kerumová] - Ostrava : Montanex, Equichannel.cz, 2004 - 231 s. : il. ; 22 cm - 80-7225-136-8 (váz.)

Nové směry v chovu brojlerových králíků : sborník referátů VII. celostátního semináře, Praha, 12. listopadu 2003 - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2003 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-86454-36-3 (brož.)

Ochrana dřeva / Jiří Baier, Zdeněk Týn - 5., přeprac. a dopl. vyd., V Gradě Publishing 3. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 111 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-9000-9 (brož.)

Ovce a jejich chov / František Horák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 2004 - 303 s., A12, B4 barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - 80-209-0328-3 (váz.)

Péče o lesní porosty v ptačích oblastech Natury 2000 : sborník referátů : Rožnov pod Radhoštěm, 7. září 2004 - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2004] - 48 s. : il., mapa ; 30 cm - 80-02-01615-7 (brož.)

Pěstování sazenic dubu : 2. září 2004, hotel KTW Novosedly nad Nežárkou - Praha : Lesnická práce, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-02-01614-9 (brož.)


Pěstujeme meruňky / Zdeněk Bažant a kol. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 100 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-0873-6 (brož.)

Poškození lesních dřevin / Hana Uhlířová, Petr Kapitola a kolektiv - 1. vyd. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce ; Praha : Ministerstvo zemědělství ; Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 288 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86386-56-2 (váz.)

Pozice zemědělství a rozvoje venkova v Pardubickém kraji po vstupu ČR do EU : zpracováno na základě Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Pardubického kraje / [autor Lenka Čamrová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 120 s. : mapy, grafická znázornění ; 21 cm - 80-86684-19-9 (brož.)

Poznej svého koně : od prvního setkání až k celoživotnímu přátelství / Klaus Ferdinand Hempfling ; [překlad německého originálu ... Zora Fráterová] - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2004 - 204 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-209-0330-5 (váz.) :

Proces evropské integrace v zemědělství - příležitost nebo hrozba? : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 179 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-774-X (brož.)

Příroda léčí : bylinář s recepty / Jiří Bodlák ; ilustrovali František Severa a Bohumil Vančura - Vyd. 3. - Praha : Granit, 2004 - 239 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7296-036-9 (váz.)

Přírodoskum požitkářství : látky omamné, dráždivé, léčivé a škodlivé : [texty českých autorů ze starého mocnářství / vybral a uspořádal, graficky upravil a o autorech napsal Dan Štverák] - Praha : Clinamen, 2003 - 191 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-4016-3 (v knize neuvedeno ; váz.)

Příručka pro zpracování Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe : dle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší / [autoři Antonín Jelínek, Martin Dědina] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 37 s. ; 30 cm - 80-903271-9-2 (brož.)

Příspěvek k aplikaci výzkumu na in situ při tvorbě kořenového horizontu výsypek hnědouhelných lomů na technické řešení : autoreferát doktorské disertační práce / Miroslav Balíček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 48 s. : il. (převážně barev.), grafická znázornění ; 21 cm - 80-248-0673-8 (brož.)


Qualima 2004 : 13. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů : Hradec Králové, 26.-27. října 2004 : sborník přednášek - Hradec Králové : MEZOS, 2004 - 58, [8] s. : il. ; 30 cm - 80-239-3716-2 (brož.)


Rachel Ruysch (1664-1750) : lesní zákoutí s květinami = forest recess with flowers : [dílo sezóny : Národní galerie v Praze - Sbírka starého umění, Šternberský palác] / Hana Seifertová, Jiří Třeštík - Praha : Národní galerie, 2004 - 38 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-7035-296-5 (brož.)

Registrované veterinární léčivé přípravky 2004 - Hradec Králové : Prion, 2004 - 1047 s. ; 21 cm - 80-903188-6-X (brož.)

Reprodukce - základ efektivity v chovu prasat : sborník z odborného semináře konaný dne 11. listopadu 2004 v Českých Budějovicích / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 51 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-726-3 (brož.)

Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí / [redaktor Vratislav Žáček] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003 - 252 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-615-1 (brož.)

Selected fruits and vegetables / Zbyněk Mayer ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Food Research Institute : International Institute of Refrigeration, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-902671-7-3 (brož.)

Smrk - dřevina roku 2004 : Hradec Králové, 9. listopadu 2004 - Hradec Králové : Česká lesnická společnost, 2004 - 50 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01621-1 (brož.)

Sustain life - secure survival II : socially and environmentally responsible agribusiness : Prague, 22-25 September 2004 : conference proceedings / [editor Ivana Ticha] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 223 s. ; 21 x 23 cm + 1 CD-ROM + 1 příl. - 80-213-1197-5 (brož.)

Sýry : průvodce světem sýrů / Judy Ridgwayová ; [přeložila Štěpánka Svobodová] - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2004 - 224 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-108-4 (váz.)

Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice : 21. vyhodnocovací seminář : sborník 23.-25.11.2004, Hluk - Praha : Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2004 - 370 s. : il. ; 21 cm - 80-903464-2-1 (brož.)

Šance a rizika zemědělství Pardubického kraje po vstupu do EU - Vyd. 1. - Praha : IREAS, 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-18-0 (brož.)


Štěňata : výživa, péče, výchova / Vladimíra Jestřábová ; veterinární část Lucie Míková ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miroslav Martenek, Oldřich Tripes - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 135 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7322-047-4 (brož.) :


Štíhlá vřetena na zahrádce : [jabloně, hrušně, třešně, slivoně] / Václav Zeman - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Květ, 2004 - 34 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-85362-54-6 (brož.) :

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích : sborník referátů : Dům ČS VTS Novotného lávka Praha, 15. listopadu 2004 - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2004] - 36 s. ; 30 cm - 80-02-01618-1 (brož.)

Užitkové rostliny / Lesley Bremnessová ; [překlad Michal Pavlík] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 304 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1301-X (váz.)

Velká kniha zeleniny, bylin a ovoce / [Matthew Biggs, Jekka McVicarová, Bob Flowerdew ; překlad Ivan Horáček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 640 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7207-537-3 (váz.)

Veterinární problematika reprodukce a chovu koní / Jonathan F. Pycock ; [překlad Petra Grygarová, Veronika Grymová, Irena Sekaninová] - Plzeň : Medicus veterinarius, [2004?] - 208 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-902224-5-5 (brož.)

Víno z nebe na zem : biodynamika ve vinařství / Nicolas Joly ; [překlad David Zieris] - Pardubice : Filip Trend, c2004 - 182 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-86282-43-0 (brož.)

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2004 : (sborník příspěvků) : Agronomická fakulta ČZU v Praze, 15. září 2004 / [redakčně zpracoval František Hnilička] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2004 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1182-7 (Česká zemědělská univerzita ; brož.)

Vše o jiřinkách / Jan Dvořák ; [autoři fotografií Jan Dvořák, Petr Mayer ; ilustrace Otakar Procházka] - Vyd. 1. - Praha : Květ, 2004 - 95 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-85362-53-8 (brož.)

Všechno o rybaření / Gareth Purnell, Alan Yates, Chris Dawn ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Kuthan] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 - 256 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - 80-7181-968-9 (váz.)

Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU / Jaroslav Červenka, Zdeněk Poděbradský, Jan Jarolímek - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - 69 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1184-3 (brož.)

Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2004 : 4. vědecká konference s mezinárodní účastí, České Budějovice 11.6.2004 / [editovali Miloslav Šoch ... et al.] - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-686-0 (kroužková vazba)


Využití kompozitních dílců na bázi dřeva pro lehké montované stavby v lesnictví = Application of wood-based composite panels for light prefabricated constructions in forestry / Zdeňka Havířová - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 22 cm - 80-7157-770-7 (brož.)

Využití přesíleného dřeva : sborník referátů : 19. října 2004, Horšovský Týn - Houstoň / [Miroslav Konopík ... et al.] - Praha : Lesnická práce, 2004 - 28 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01619-X (brož.)

Výzkumné provenienční a jiné šlechtitelské plochy v lesním hospodářství České republiky : metodické principy zakládání a hodnocení / Jiří Šindelář - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 80 s. ; 22 cm - 80-86461-18-1 (brož.)

Výživa zvířat a nauka o krmivech : (cvičení) / Petr Doležal a kol. - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 292 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-786-3 (brož.)

Zahrady pro seniory : zapomeňte na bolavá záda / Brigitte Kleinod ; [překlad Gabriela Kosíková] - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2004 - 95 s. , : barev. il. ; 23 cm - 80-209-0329-1 (brož.) :

Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU : VII. sněm lesníků České republiky : sborník referátů : 12. října 2004, Konferenční centrum SILVIA Hradec Králové - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, c2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01606-8 (brož.)

Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů : (studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) / Martin Libra, Eva Schürerová - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1202-5 (brož.)

Zákon o hnojivech a navazující vyhlášky / [autoři Michaela Budňáková ... et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR v Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 71 s. ; 30 cm - 80-7084-372-1 (brož.)

Zemědělská technika a biomasa : (sborník přednášek) - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 118 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-86884-00-7 (brož.)


Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela : [19.-20. května 2004 v Uherském Hradišti] / [sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004 - 365 s. ; 24 cm - 80-86185-38-9 (brož.)


ZOO Jihlava, aneb, Cesta od kolébky k dokonalosti : o zvířatech a lidech v jihlavské ZOO : o splněných snech / Vladislav T. Jiroušek - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2004 - 119 s. , [32] s. barev. obr. příl : il. ; 22 cm - 80-86068-37-4 (váz.)

Zrnožraví pěvci celého světa / Petr Podpěra ; [fotografie Petr Podpěra, Martin Smrček] - 1. vyd. - Olomouc : Epava, 2004 - 301 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-86297-27-6 (váz.)

Zvěř a lidé : lovecké obrázky z České Kanady / Vilém Rösch - 2. vyd. vlastním nákladem - Praha : Rodina Röschova a Kotrlova, 2004 - 222 s. ; 21 cm - 80-239-3269-1 (brož.)

Zvířátka na venkově : [poznáváme zvířátka a život na venkově / ilustrace Ken Mckie a Lucy J. Lastique ; překlad Dan Popov] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 93 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7237-994-1 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist