Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za leden-únor 2005

Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU : mezinárodní vědecký seminář, květen 2004 / [Helena Kopalová, editor] - Praha : Oeconomica, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-245-0678-5 (sv. 1-2 ; brož.)

Adaptive optimal controller with identification based on neural networks = Adaptivní optimální regulátor s identifikací založenou na neuronových sítích : short version of Ph.D. Thesis / Kamil Švancara - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Control and Instrumentation, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2709-4 (brož.)

Advances in buckwheat research : proceedings of the 9th international symposium on buckwheat held at the Congress Centre, University of Agriculture, Prague-Suchdol 18-22 August 2004 / editors Iva Faberová ... [et al.] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2004 - 736 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-46-1 (brož.)

AirRestaurant : faste your miles : vychutnejte míle - [Praha : České aerolinie], 2004 - 171 s. : barev. il. ; 20 cm - (brož.)

Anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů : vypracováno v rámci projektu VaV/320/6/03 - SN : program MŽP ČR: Racionální využití energie a obnovitelné energetické zdroje / Sergej Usťak, Jaroslav Váňa a kol. - Vyd. 1. - Praha : CZ-Biom Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2004 - 116 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86555-55-0 (brož.)

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Informační technologie = Testability analysis and improvements of register-transfer leel digital circuits / Strnadel, Josef - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2800-7 (brož.)

Anatomie moderních vojenských letounů : technické kresby 118 letounů od roku 1945 do současnosti / sestavili Paul Eden a Soph Moeng ; [překlad Martin Mudra] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 256 s. : barev. il., plány ; 31 cm - 80-7237-797-3 (váz.)

Angličtina pro VFR : pro piloty, dispečery AFIS, instruktory, lektory leteckých škol / Jan Šťastný - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 72 s. ; 21 cm - 80-86808-08-4 (brož.) * 80-8680808-4 (chyb.)


Aplikace robustního řízení pro polohové servosystémy robotů : autoreferát disertační práce / Petr Schindler - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 26 s. : il. ; 22 cm - 80-248-0563-4 (brož.)


Aprochem 2004 : 13. konference s mezinárodní účastí : 20.-22. září 2004 Milovy : sborník přednášek - 1. vyd. - Praha : PetroCHemProgress, 2004 - 596 s. : il. ; 21 cm - 80-02-01576-2 (brož.)

Automobily snů / Jonathan Wood ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Kouřimský] - České vyd. v Ottově nakladatelství 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7181-977-8 (váz.)

Babiččiny recepty nejen pro dědečky - 1. vyd. - V Praze : Radioservis : Český rozhlas : Centrum sociálních služeb Praha-Jižní město, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-86212-38-6 (brož.) :

Babička zavařuje / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7334-048-8 (brož.) :

Biodeteriorace stavebních a technických materiálů a konstrukcí = The biodeterioration of building and technical materials and constructions / Richard Wasserbauer - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03075-X (brož.)

Biomasa : obnovitelný zdroj energie / [zpracoval tým autorů Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič] - Praha : FCC Public, 2004 - 286 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86534-06-5 (brož.) :

Biometric security systems : speaker recognition technology : short version of Ph.D. Thesis, study field information technology = Biometrické bezpečnostní systémy / Filip Orság - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Information technology, Department of Intelligent Systems, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2771-X (brož.)

Břehová abraze : příspěvek k problematice zajištění stability břehů / Miloslav Šlezingr - Vyd. 2. dopl., v Akademickém nakl. CERM 1. - Brno : CERM, 2004 - 159 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-342-0 (brož.)

Business intelligence : jak využít bohatství ve vašich datech / Ota Novotný, Jan Pour, David Slánský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 254 s. , : il. ; 24 cm - 80-247-1094-3 (brož.)

Certifikace a audit : sborník příspěvků celostátního semináře : čtvrtek 26. srpna 2004 Brandýs nad Labem / Česká lesnická společnost, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L. - [Praha] : Česká lesnická společnost, [2004] - 53 s. ; 30 cm - 80-02-01613-0 (brož.)


Certifikované a registrované organizace : informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití : [přehled certifikovaných a registrovaných organizací] - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 12 s. ; 21 cm - 80-7328-067-1 (brož.)


Cesty za moravským a českým vínem / Kamil Mařík, Luboš Bílík - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86419-75-4 (váz.)

Co bychom měli vědět, než začneme stavět dům / Karel Murtinger - 1. vyd. - Ostrava : HEL, 2004 - 54 s. : il. (některé barev.), plány ; 22 cm - 80-86167-25-9 (brož.) :

Contributions on identification in closed-loop and control design (application to DVD players) = Identifikace v uzavřené smyčce a řídicí algoritmy s aplikací na DVD přehrávače : short version of Ph.D. Thesis / Bohumil Hnilička - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2698-5 (Vysoké učení technické : brož.)

Cukrářské dobroty / Jiří Kareš ; [foto Olga Davidová a Stanislav Němec] - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 106 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7334-039-9 (brož.) :

Cvičení z ekonomiky podniků I / Ludmila Bervidová, Pavlína Vančurová - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 116 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1192-4 (brož.) :

Czech film posters of the 20th century / book concept, editor Marta Sylvestrová ; autors Dana Bartelt ... [et al.] - In Brno : Moravian Gallery ; Prague : Exlibris, 2004 - 495 s. : il. (většina barev.), portréty ; 34 cm - 80-7027-128-0 (brož.)

Černé řemeslo, aneb, Není muže nad kováře : katalog výstavy / [text Jarmila Pechová ; foto Martina Trtíková, Silvie Doleželová, Juraj Pecha ; kresby Karel Langer] - Brno : Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, 2004 - 15 s. : il. ; 21 cm - 80-7028-235-5 (brož.)

Česká krajina - střecha Evropy : sborník z mezinárodní konference Krajinné inženýrství 2004, 7. a 8. října 2004, Pardubice / Česká společnost krajinných inženýrů ... [et al.] - Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2004 - 260 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-903258-2-3 (brož.)

Česká technika na pozadí světového vývoje 1 / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky : Národní technické muzeum, 2004 - 309 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - (brož.)


České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU / Hana Machková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 210 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0796-X (brož.) :


Dálkový průzkum Země / Lena Halounová, Karel Pavelka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 192 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03124-1 (brož.) :

Dálkový průzkum Země 10 : operační systémy / Karel Pavelka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03058-X (brož.)

Deeper integration in the Euro-Mediterranean Region : a general assessment with specific reference to the transport sector / vorgelegt von Daniel Müller-Jentsch - 2002 - 306 s. ; 21 cm - (brož.)

Dějiny vědy a techniky. 12, 21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2004 - 126 s. : il. ; 30 cm - 80-7037-136-6 (brož.)

Den otevřených dveří Katedry elektromagnetického pole 2004 : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek : Praha, 23. září 2004 / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2004 - 39 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86582-15-9 (brož.)

Development of materials science in research and education : Lednice, Czech Republic, 31 August - 3 September 2004 : proceedings of the 14th joint seminar / K. Nitsch, M. Rodová editors ; [organized by Czechoslovak Association for Crystal Growth and Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics] - Praha : Maxdorf, 2004 - 67 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-032-1 (brož.)

Dieta pro vášnivé megajedlíky, aneb, To nejlepší ze S.P.L.K. / Lenka Holas Kořínková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 316 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. a portréty ; 21 cm - 80-204-1154-2 (váz.)

Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty pro léta 2004-2006 / Univerzita Karlova v Praze - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2004] - 16 s. ; 21 cm - 80-7290-174-5 (brož.) * 80-7290-111-7 (chyb.)

Držíme se slova Ještěrky : malá antologie zimbabwské ndebelské literatury = We hold on to the word of lizard : a small anthology of Zimbabwean Ndebele writing / uspořádala a do češtiny přeložila Alena Rettová - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 118, 124 s. : il. ; 21 cm - 80-86057-31-3 (brož.)

Dřevěná schodiště : praktické návody, doporučení a příklady pro řemeslnou výrobu schodišť / Willibald Mannes ; [překlad Josef Mikšátko] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 176 s. : il., plány ; 31 cm - 80-247-0949-X (váz.)

Ekologické aspekty chemických technologií a technologie zpracování odpadů / Miloslav Slezák - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7194-692-3 (sv. 1 ; brož.) :


Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy / Martina Palyzová, Romana Lešenarová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-897-5 (brož.) :

Ekonomika a management 13 / Ludmila Hačkajlová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 4 sv. : il. ; 30 cm - 80-01-03060-1 (brož.) :

Elektrické teplo a světlo / Petr Baxant - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2761-2 (brož.)

Elektrische und massenspektrometrische Untersuchungen an Siliciumkarbid zur Evaluierung von Bauelement-relevanten Prozessen / vorgelegt von Michael Laube - 2004 - iv, 208 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Elektroenergetika 2004 : odborn[á] konferenc[e] ve dnech 21.-22. září 2004 / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ... [et al.] - [Praha] : Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-239-3565-8 (brož.)

Elektronicky řízené analogové selektivní funkční bloky = Electronically controlled analogue selective function blocks : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Michal Olšák - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2732-9 (brož.)

Elektronika : laboratorní cvičení / Julius Foit, Jan Vobecký, Vít Záhlava - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03130-6 (brož.) :

Elektronika III : [učebnice] / Miloslav Bezděk - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 237 s. : il. ; 20 cm - 80-7232-241-9 (brož.) :

Elektronika s podporou PC : Visual Basic v praxi / Burkhard Kainka ; [překlad Václav Losík] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL, 2004 - 183 s. : il., plány ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86167-22-4 (brož.) :

Elektrotechnika a informatika 2004 : 5. ročník přehlídky doktorských prací : konference : zámek Nečtiny, 3.-4.11.2004. Část druhá, Elektronika / [editor Jiří Hammerbauer] - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-328-0 (soubor ; brož.)


Elektrotechnika a informatika 2004 : 5. ročník přehlídky doktorských prací : konference : zámek Nečtiny, 3.-4.11.2004. Část první, Elektrotechnika / [editor Jiří Hammerbauer] - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7043-328-0 (soubor ; brož.)


Elektrotechnika a informatika 2004 : 5. ročník přehlídky doktorských prací : konference : zámek Nečtiny, 3.-4.11.2004. Část třetí, Elektroenergetika / [editor Jiří Hammerbauer] - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 69 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-328-0 (soubor ; brož.)

Elektrotechnika I / Jaroslav Šípal - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 99 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-576-9 (brož.) :

Energetika a životní prostředí 2004 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje = Power engineering and environment 2004 : modern energy technologies and renewable sources : 15. a 16. listopad 2004 - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 261 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-248-0695-9 (kroužková vazba)

Energie z biomasy II : sborník příspěvků ze semináře : Ostrava, 8. června 2004 / [editor Pavel Janásek] - Vyd. 1. - Ostrava : Výzkumné energetické centrum ;, 2004 - 49 l. : il. ; 30 cm - 80-248-0638-X (kroužková vazba)

EPVE 2004 : Elektrické pohony a výkonová elektronika : sborník příspěvků z celostátní konference : Brno, 9.-10.11.2004 / [editoři Jiří Skalický, Zdeněk Feiler] - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2004 - 307 s. : il., plány ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-214-2766-3 (kroužková vazba)

Experimentální ověření metod výpočtového odhadu aerodynamických charakteristik profilu s klapkou : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstrukční a procesní inženýrství = Experimental verification of computational prediction methods of aerodynamic characteristics of airfoil with flap / Martin Holl - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2750-7 (brož.)

Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1 / Karel Matějka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03097-0 (brož.) :

Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí a materiálů = Experimental investigation of structures and materials / Jaroslav Římal - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 45 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03069-5 (brož.)

F-117 Nighthawk / Paul F. Crickmore - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 95 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7236-333-6


Finanční účetnictví v příkladech / Marie Paseková, Martina Šnédarová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004- - sv. ; 29 cm - 80-7318-199-1 (sv. 1 ; brož.)


Finite element error estimates for a phase field model associated to binary alloys / vorgelegt von Baasansuren Jadamba - 2004 - 105 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

FORM 2004 : forming, technology, tools and machines : 7th international conference, Brno, September 21-22 : conference proceedings. Volume I / edited by Milan Forejt - Brno : Congress Centre Brno Co., 2004 - 198 s. : il. ; 30 cm - 80-86607-11-9 (Kongresové centrum Brno ; kroužková vazba)

Fotíme mobilem / Oleg Homola - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 157 s. : il. (většina barev.), portréty ; 19 cm - 80-204-1186-0 (váz.)

Geniální podnikatel Tomáš Baťa / Antonín Cekota - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 272 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7318-220-3 (brož.)

Gigantické stavby / John Kirkwood ; ilustroval Alex Pang ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Vodrážková] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 40 s. : barev. il., plány ; 35 cm - 80-7200-983-4 (váz.)

GPS od A do Z / Ivo Steiner, Jiří Černý - 3., aktualiz. vyd. - Praha : eNav, 2004 - 220 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-239-3314-0 (brož.)

Háčkujeme ozdoby a dekorace / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2004 - 28 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86650-12-X (brož.) :

Handbook of building thermal technology, acoustics and daylighting = Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení / Tomáš Ficker - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - vii, 266 s. : il. ; 26 cm - 80-214-2670-5 (Vysoké učení technické ; brož.)

Herstellung und Eigenschaften thermisch gespritzter Formkörper für Anwendungen im Motorenbau / vorgelegt von Berthold Aumüller - 2004 - 121 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Historický vývoj fotografických přístrojů na území Československa od 19. století po dnešek / Ivan Šnapka - 1. vyd. - [Ostrava : I. Šnapka], 2003 - 192 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - 80-239-1468-5 (váz.)


Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Michal Jakl ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 263 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-18-8 (váz.)


Historie a současnost podnikání na Olomoucku / [autor historické části Miloslav Čermák ; autorská spolupráce na druhé části Jaroslav Spišák] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 295 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86699-19-6 (váz.)

Historie F1: triumfy a tragédie / [text Robert Pavelka ; foto Sutton Motosport Images] - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 189 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-252-0038-8 (váz.)

Hlídková loď President Masaryk v pohledu techniky / Miroslav Hubert - Vyd. 1. - Praha : Mare-Czech : Ares, 2004 - 125 s. : il., mapy, plány ; 23 cm - 80-903149-2-9 (Mare-Czech : brož.)

Houbařský atlas : s osvědčenými kuchařskými recepty / Miroslav Smotlacha, Marie a Josef Erhartovi - České vyd. 2., V Ottově nakladatelství 1. - Praha : Cesty, 2004 - 178 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7181-863-1 (váz.)

Chování spotřebitele a výzkum trhu / Hilda Bártová, Vladimír Bárta, Jan Koudelka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 243 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0778-1 (brož.) :

IAS v příkladech : srovnávání vybraných mezinárodních účetních standardů s českou účetní legislativou v příkladech / Lenka Krupová, Radka Loja, Jiří Pelák - 1. vyd. - Praha : VOX, -2003. - sv. ; 21 cm - 80-86324-23-0 (sv. 2. ; brož.)

Identification, localization, extraction and quantification of environmental relevant substances in materials from electrical and electronic equipment = Identifizierung, Lokalisierung, Extraktion und Quantifizierung umweltrelevanter Substanzen in Materialien aus Elektro- und Elektronikgeräten / vorgelegt von Abdel mnim Altwaiq - 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Implementace algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase / Vratislav Davídek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 171 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03114-4 (brož.) :

Information and communication technology in education : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 31st August - 2nd September 2004 : proceedings / editor Erika Mechlová - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 320 s. : il. ; 21 cm - 80-7042-993-3 (brož.) :

Inovace 2004 : 11. Mezinárodní sympozium INOVACE 2004 : 11. mezinárodní veletrh invencí a inovací : 9. ročník Ceny Inovace roku 2004 : týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR : 30.11.-3.12.2004, Praha - [Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 2004] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Inovační prvky v oblasti termického zpracování odpadů = Innovative items in the wastes thermal treatment : zkrácená verze habilitační práce / Ladislav Bébar - Brno : VUTIUM, 2004 - 32 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2729-9 (brož.)


Integrované řešení dopravní obsluhy území = Integrated solving of public transport in a territory / Roman Štěrba - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 25 s. ; 21 cm - 80-01-03067-9 (brož.)

Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika / Pavel Přibyl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 182 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03122-5 (brož.) :

Interaction and feedbacks '2004 : proceedings : XI-th national seminar with international participation, November 23-24, Prague = Interakce a zpětné vazby '2004 : sborník referátů / edited by I. Zolotarev - Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, 2004 - 233 s. : il. ; 21 cm - 80-85918-91-9 (brož.)

Interiér 20 : aplikace materiálů a doplňkových konstrukcí v interiéru / Věra Suchá - 2. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 192 s., [2] s. obr. příl. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - 80-01-03106-3 (brož.) :

Internetová tržiště B2B pro 21. století / W. William A. Woods ; [přeložil Václav Dolanský] - 1. vyd. - Unhošť : Petr Wimmer, 2004 - viii, 277, [22] s. : il. ; 24 cm - 80-239-3899-1 (váz.)

Interní manažerský audit / Jan Truneček a kol. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-86419-58-4 (brož.)

Invaze robotů do vesmíru / Zdeněk Pokorný a Miloslav Zejda - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 151 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0264-5 (váz.):

Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině / Milan Jurčeka - 1. české vyd. - Praha : IQ 147, 2004 - 166 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-239-3992-0 (váz.)

Jak si upravit pokoj, aby vypadal dokonale / Gill Sutherlandová ; [z anglického originálu ... přeložila Šárka Kadlecová ; ilustrace Kristie Aitken] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2004 - 127 s. : il. ; 18 cm - 80-7186-968-6 (brož.)

Jízdní řád Českých drah : platí od 14.12.2003 do 11.12.2004. 2003-2004. [1], České dráhy - Praha : České dráhy, 2003 - 1 sv. (v různém stránkování) ; 21 cm - (brož.) :


Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace : konference 2004 / [Jiří Witzany ... et al.] - V Praze : Vydavatelství ČVUT ; Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-01-03092-X (brož.)


Josef Sochor 1904-2004 / Vlastimil Havlík - Dvůr Králové nad Labem : TIBA, 2004 - 20 s. ; 22 cm - (brož.)

K analýze vnitřní dynamiky silně nelineární parametrické soustavy s kinematickými vazbami = To analysis of internal dynamics of strongly nonlinear parametric system with kinematic couplings : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Alena Škuderová - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2765-5 (brož.)

KABO : mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží : international fair of footwear and leatherware : Brno 24.-26.8.2004 / BVV, Veletrhy Brno - Brno : Expo Data, 2004 - 98 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 2 příl. (6, 5 s.) - 80-7293-103-2 (kroužková vazba)

Katastr nemovitostí, ceny a oceňování nemovitostí : (výběr právních předpisů) / Jiří Kocourek - 4., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2005 - 511 s. ; 21 cm - 80-7317-037-X (brož.)

Klimatizace a větrání : konference : [sborník přednášek] / Společnost pro techniku prostředí - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2004 - 273 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01598-3 (brož.)

Kniha o marihuaně / Libor Dupal - Vyd. 2. - Praha : Maťa, 2004 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-082-3 (váz.)

Kniha o medovině / Libor Dupal - Vyd. 2. - Praha : Maťa, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-077-7 (váz.)

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) - Praha : KPMG Česká republika, 2004 - 64 s. ; 20 cm - 80-239-3471-6 (brož.)

Kogenerace s pístovými motory s vnitřním a vnějším spalováním = [Cogeneration whit piston internal and external engines] : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru Energetické stroje a zařízení / Jiří Míka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0703-3 (brož.)

Komíny / František Jiřík - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 141 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0877-9 (brož.)


Komplexierung von Schwermetallen an polymermodifizierten SiO2-Nanopartikeln : neue antimikrobielle Compositmaterialien sowie Katalysatoren für die organische Synthesechemie / vorgelegt von Jürgen Schmidt - 2004 - ii, 154, iii s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Komponenty výkonové elektrotechniky : cvičení / Vítězslav Benda, Václav Papež - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 106 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03128-4 (brož.)

Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu : zadávání, oceňování, hodnocení a řízení stavebních zakázek : sborník příspěvků z evropského sympozia : 10. listopadu 2004, Brno / [editoři Jana Nováková, Miloš Waldhans, Vít Hromádka] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 196 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2836-8 (brož.)

Konstrukce pozemních staveb 80 : požární bezpečnost staveb : přednášky / Václav Kupilík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 111 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03056-3 ( brož.) :

Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních : studijní zaměření dopravní stavitelství / Marek Aulehla ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : SPŠ stavební, 2003 - 195 s., [2] složené listy : il., plány ; 30 cm - 80-86641-08-2 (brož.)

Košice [kartografický dokument] ; Okolie Košíc : plán mesta : mapa okolia / vydal a spracoval SHOCart - Měřítko 1:15 000 a 1:50 000 - Vizovice : SHOCart, 2004 - 2 mapy na 1 l. : barev. ; 95 x 65 cm složená na 23 x 12 cm - 80-7224-107-9 (složeno)

Krizový management / Jiří Beneš, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 91 s. : ; 30 cm - 80-214-2736-1 (Vysoké učení technické ; brož.)

Kronika nápadů, které změnily svět / [translation Alena Vlčková, Ladislava Vydrová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 256 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-7321-130-0 (váz.)

Kuchařka : domácí pečení / Libuše Šustalová ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - České Budějovice : Dona, 2004 - 110 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7322-060-1 (brož.) :

Kuchařka : jednoduché večeře / Radka Burianová ; fotografie Jiří Poláček ; ilustrace Miloslav Martenek - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 141 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7322-069-5 (brož.) :

Kuchařka : králík pokaždé jinak / Alena Doležalová ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - České Budějovice : Dona, 2004 - 93 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7322-064-4 (brož.) :

Kuchařka : WOK - můj nový pomocník / Renata Zlatá ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - České Budějovice : Dona, 2004 - 110 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7322-066-0 (brož.) :


Kuchařka s fantazií : (vaření jako dobrodružství a zážitek) / Mirek Adam, Viktor Adam ; [kresby Jiří Slíva] - [Praha] : Createam, [2004] - 289 s. : il. ; 20 cm - 80-86801-08-X (brož.)

Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : 5. vědecká konference s mezinárodní účastí, Pardubice, 9.6.2004 : sborník příspěvků / Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Institut Jana Pernera - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2004 - 217 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-675-3

Legendární parník Bohemia / Miroslav Hubert - Vyd. 1. - Praha : Ares : Marek Přikryl ; Děčín : Spolek přátel plavby, 2002 - 165 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86158-22-5 (Ares ; brož.)

Lidary a letecké laserové skenování / Tomáš Dolanský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 100 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7044-575-0 (brož.)

Life cycle assessment, behaviour and properties of concrete and concrete structures : proceedings of the international conference : november, 9-11, 2004 Brno, Czech Republic - Brno : University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2004 - 420 s. : il. ; 22 cm - 80-214-2370-6 (brož.)

Lodní vraky / napsal Richard Platt ; fotografovali Alex Wilson, Tina Chambersová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 59 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7321-133-5 (váz.)

Lokalizace zemního spojení v radiální síti pomocí signálu HDO = Earth fault location in a radial network using remote control signal : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jaroslava Orságová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2713-2 (brož.)

Louny a okolí na starých pohlednicích / [text Jiří Menoušek ; historické pohlednice Jaroslav Rychtařík] - Vyd. 1. - Louny : Digon, 2004 - 206 s. : il. (některé barev.) ; 23 x 24 cm - 80-903348-5-7 (váz.)

Low voltage electrical machines : joint Czech-Polish conference on project GACR 102/03/0813 : Brno, November 15-16, 2004 - Brno : Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2004 - 166 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2632-2 (kroužková vazba) * 80-214-2308-0 (chyb.)


Manuál manažera : vše, co potřebujete vědět o podnikání a manažerské práci / Robert Heller - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-249-0465-9 (váz.)


Marketing a logistika - moderní nástroje v systému hospodaření ve vojenské rozpočtové jednotce / Tomasz Kochanski - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 178 s. ; 21 cm - 80-85960-72-9 (brož.)

MATAR Praha 2004 : international congress : machine tools, automation and robotics in mechanical engineering : Prague 21st - 22nd September, Brno 23rd September 2004. Proceedings of section 1, Machine tools and machining production systems / [Jaromír Zelený ... et al.] - Prague : SMT, 2004 - 312 s. : il. ; 30 cm - 80-903421-3-2 (brož.) * 80-903421-2-4 (chyb.)

MATAR Praha 2004 : international congress : machine tools, automation and robotics in mechanical engineering : Prague 21st - 22nd September, Brno 23rd September 2004. Proceedings of sections 2, 3, 4, Forming machines and forming production systems. Industrial robots and automation. Machining and forming processes - Prague : SMT, 2004 - 258 s. : il. ; 30 cm - 80-903421-4-0 (brož.)

MATAR Praha 2004 : international congress : machine tools, automation and robotics in mechanical engineering : Prague, 21st - 22nd September, Brno, 23rd September 2004. Proceedings of plenary session of all sections / [Jaromír Houša ... et al.] - Prague : SMT, 2004 - 148 s. : il. ; 30 cm - 80-903421-2-4 (brož.) * 80-903421-3-2 (chyb.)

Matematický model parní turbíny s potlačeným vakuem : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Technická kybernetika = Mathematical model of steam turbine with suppresed vacuum / Jiří Cídl - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2808-2 (brož.)

Matematika ve starověku : Egypt a Mezopotámie / Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Hana Vymazalová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003 - 371 s. : il. ; 24 cm - 80-7196-255-4 (váz.)

Materiálový výzkum pro chemické zdroje proudu = Material research for chemical power sources : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru "Elektrotechnická a elektronická technologie" / Jiří Vondrák - Brno : VUTIUM, 2004 - 21 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2775-2 (brož.)

Materiály a technologie pro elektroniku : laboratorní cvičení / Josef Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 53 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03093-8 (brož.) :

Mechanika zemin a zakládání staveb / Ladislav Lamboj, Zdeněk Štěpánek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 218 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03094-6 (brož.)


MendelNet '04 Agro : sborník abstraktů z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia = proceedings of Ph.D. students conference : Brno, 1. prosinec 2004 / [redaktoři Radim Cerkal ... et al.] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 124 s. ; 21 cm - 80-7157-813-4 (brož.)


Měření a zkoušení elektrických zařízení : využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat / Bohumil Skala, František Žížek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 202 s. : il. ; 22 cm - 80-7043-306-X (brož.) :

Měření výkonnosti podniku : případová studie / Eva Kislingerová, Jiří Hnilica - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 82 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-245-0785-4 (brož.) :

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 48 s. ; 30 cm - (brož.)

Metodika měření a vyhodnocování letových výkonů letounu : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstruční a procesní inženýrství = Methodology for aircraft performance measurements and evaluations / Róbert Šošovička - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2751-5 (brož.)

Metodika měření a vyhodnocování stability a řiditelnosti letounu : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstrukční a procesní inženýrství = Methodology for aircraft stability and control measurements and evaluations / Martin Kouřil - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2752-3 (brož.)

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : praktické aplikace / Alice Šrámková, Martina Janoušková - Praha : Institut Svazu účetních, 2004- - sv. ; 30 cm - 80-86716-09-0 (sv. 1 ; brož.)

Mig-21 Fishbed in detail : MiG-21 MF, MFN, UM variants / [all photos František Kořán ; text Stanislav Rogl ... et al. ; translate Jiří Bumbálek, Jan Hájíček and Miroslav Khol] - 1st ed. - Prague : RAK, 2004 - 215 s. : il. ; 23 x 25 cm + [2] složené listy + český text a popis k fotografiím (2 dvojlisty) - 80-86416-40-2 (brož.)

MOPP 2004 : 7. ročník mezinárodního semináře Modelování a optimalizace podnikových procesů : Plzeň, 12. února 2004 - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 124, 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-267-5 (brož.)

Motocykly snů / Roland Brown ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Kouřimský] - České vyd. v Ottově nakladatelství 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7181-971-9 (váz.)

Motory a vozidla / Alexandr Grečenko - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-541-6 (brož.) :


MSV 2004 = 46. mezinárodní strojírenský veletrh : automatizace ; IMT 2004 : 4. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů : 20.-24.9.2004, Brno : [katalog] - Brno : EXPO DATA, 2004 - 1074 s. : il., plány ; 21 cm + 1 příl. + 1 CD - 80-7293-105-9 (brož.)

Nakládání s dešťovými vodami ve městech a obcích : městské odvodnění : sborník příspěvků konference : Darovanský Dvůr, 8.-9.9.2004 Česká republika / editor Lubomír Macek, Ladislav Švec, David Stránský ; sestavil[a] Kateřina Běhalová - Praha : Vodohospodářská aliance, 2004 - 166 s. : il. ; 25 cm - 80-239-3474-0 (brož.)

Náklady životního cyklu kolejových vozidel = Life cycle cost of rail vehicle / Miloš Bronček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0687-8 (brož.) :

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Praha : Úřad vlády ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, 2004 - 24 s. ; 20 cm - 80-86734-31-5 (brož.)

Nauka o materiálech II / Lubomír Lapčík, Miroslav Raab - Vyd. 2. rozš. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-229-7 (brož.)

Nauka o materiálu / Bohumír Strnadel - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0689-4 (brož.)

Německo-český, česko-německý ekologický a technologický slovník / Erna Pukovcová - Ostrava : Montanex, 2004 - 185 s. ; 21 cm - 80-7225-103-1 (brož.)

Nízkotučné pokrmy : 100 nejlepších receptů / Linda Doeserová ; [překlad z anglického originálu ... Dagmar Eisenmannová] - [Praha] : Slovart, 2004 - 176 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7209-622-2 (váz.)

Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování : 7. ročník odborného semináře : sborník přednášek : 20.9.-22.9.2004 / [editor Aurelie Pindorová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita : Český svářečský ústav, 2004 - 200 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0632-0 (brož.)

Nové směry v integrované optice = Novel trends in integrated optics / Jiří Čtyroký - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03142-X (brož.)


Nové směry ve zpracování kapalných radioaktivních odpadů obsahujících organická komplexotvorná činidla = New options for treatment of organic complexants containing liquid radioactive waste / Jan John - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03077-6 (brož.)


Numerical simulation of fluid flow and heat transfer in porous inert media for applications in combustion technology / vorgelegt von Nabil Boukhezar - 2004 - xxii, 188 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

O.K. 2004 : optické komunikace 2004 : komunikace s vláknem i bez něj : : 21. a 22. října 2004, Masarykova kolej ČVUT v Praze : sborník příspěvků - Vyd. 1. - Praha : Agentura Action M, 2004 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-86742-06-7 (brož.)

Objektová bezpečnost II / Marek Čandík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-217-3 (brož.)

Objemové modely jako nový prostředek ke stanovení výrobních časů ve slévárenství : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Strojírenská technologie = Solid models as a new tool for determining time standards in foundry engineering / Martin Svadbík - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2763-9 (brož.)

Obrábění vláknově vyztužených kompozitů = Machining fibre reinforced composites : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru strojírenská technologie / Anton Humár - Brno : VUTIUM, 2004 - 26 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2740-X (brož.)

Ocelové konstrukce : příklady / Martina Eliášová, Zdeněk Sokol - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 69 s. : il. ; 30 cm - 80-01-003143-8 (brož.)

Ocelové konstrukce : tabulky / Tomáš Vraný, František Wald - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 53 s. ; 30 cm - 80-01-03140-3 (brož.) :

Odpadní vody : cvičení / Pavel Švehla - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra agrochemie a výživy rostlin, 2004 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1208-4 (brož.)

Odpadové hospodářství / Miluše Hlavatá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0737-8 (brož.)


Odpady biodegradabilní : sborník z mezinárodní konference konané v rámci oslav 85. výročí založení Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : 9. listopadu 2004, Brno / [odpovědný redaktor Jana Kotovicová] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 162 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-7157-790-1 (brož.)


Ohřevné trubkové pece v procesním průmyslu - výzkum, vývoj, aplikace = Tubular furnaces in process industry - research, development and applications : zkrácená verze habilitační práce / Zdeněk Jegla - Brno : VUTIUM, 2004 - 40 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2728-0 (brož.)

Ochrana dřeva / Jiří Baier, Zdeněk Týn - 5., přeprac. a dopl. vyd., V Gradě Publishing 3. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 111 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-9000-9 (brož.)

Organizace práce v podniku / Petr Beroušek, Eva Hüttlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 113 s. ; 30 cm - 80-245-0782-X (brož.) :

Pečeme a připravujeme moučníky / [Alena Doležalová ... et al.] ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - 3. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 347 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-7322-065-2 (váz.)

Pečeme na svatby a slavnostní příležitosti / Věra Mikulová, Marta Haiklová - 3. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 122 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7322-067-9 (brož.) :

Pečeme na Vánoce / Jarmila Mandžuková - Praha : Agentura VPK, 2004 - 106 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - 80-7334-040-2 (brož.)

Pečeme, zdobíme : cukroví, dorty, řezy / Božena Juráňová ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - České Budějovice : Dona, 2004 - 155 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7322-070-9 (váz.) :

Perníčky pro radost / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2004 - 29 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86650-10-3 (brož.) :

Plané rostliny a jejich použití v kuchyni : poznávání, sběr, příprava / Gertrud Scherf ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : BETA, 2005 - 128 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-7306-165-1 (brož.)

Pletení ze slámy / Helena Šenfeldová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 87 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-0863-9 (brož.)


Podmínky pro dlouhodobý provoz zařízení = Conditions for long term operation of plants : teze přednášky k profesorskému jmenovácímu řízení v oboru "Konstrukční a procesní inženýrství" / Stanislav Vejvoda - Brno : VUTIUM, 2004 - 39 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2772-8 (brož.)


Podnikání a kulturní odlišnosti / Božena Buchtová, Jiří Pokorný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : mapy ; 30 cm - 80-210-3490-4 (brož.)

Podnikání malé a střední firmy / Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 304 s. ; 25 cm - 80-247-1069-2 (váz.)

Podniková ekonomika 2 : aktualizované vydání k 30.9.2003 / Zdeněk Novotný, Věra Dyntarová, Radka Kafková - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 227 s. ; 30 cm - 80-86181-67-7 (brož.)

Podniková ekonomika 3 : aktualizované vydání k 1.5.2004 / Zdeněk Novotný ... [et al.] - 5. dopl. vyd. - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 316 s. ; 30 cm - 80-86181-65-0 (brož.)

Podzimní knižní trh : katalog vystavovatelů : doprovodný program = Autumn book fair : exhibitors catalogue : accompanying programme : Havlíčkův Brod, 15.-16.10.2004. Roč. 14 / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2004 - 65 s. ; 21 cm - 80-86026-29-9 (brož.)

Political Islam in Sudan : political opportunities and mobilizing structures / vorgelegt von Khalid Yousif Khalafalla - 2004 - ix, 294 s. ; 21 cm - (brož.)

Povrchy a tenké vrstvy - klíč k nanotechnologiím = Surfaces and thin films - the key to nanotechologies [i.e. nanotechnologies] : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru "Aplikovaná fyzika" / Tomáš Šikola - Brno : VUTIUM, 2004 - 25 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2781-7 (brož.)

Pozemkové úpravy a vodní hospodářství : sborník IX. konference : Kutná Hora 9.-10. června 2004 - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení Kutná Hora, 2004 - 75 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-02-01528-2 (brož.)

Pracujeme se dřevem / Martin Patřičný - 3., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 106 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1090-0 (brož.)

Präparation und Anwendung von porösen Silberkolloidfilmen (PSF) und Metallfilmen über Nanosphären (MeFON) als nanostrukturierte, SERS-aktive Substrate / vorgelegt von Gerd Jan Trachta - 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Pravděpodobnostní identifikace modelu technologického procesu pro syntézu řízení = Probability identification of technological process model for control synthesis / Milan Hofreiter - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03068-7 (brož.)


Prezentační dovednosti / Ivana Hospodářová - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-08-7 (brož.) :

Problematika hluku tramvajové dopravy a její vliv na životní prostředí = Problems of tram transport noise and its environmental impact / Helena Špačková - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 21 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03113-6 (brož.)

Proceedings of the 12th international conference on Transport & sedimentation of solid particles joined with 12th international symposium on Freight pipelines : 20-24 September 2004, Prague, Czech Republic / editors P. Vlasák, P. Filip, J. Sobota - Prague : Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 2 sv. : il. ; 24 cm - 80-239-3465-1 (brož.)

Process control 2004 : the 6th international scientific-technical conference, 8-11 June 2004, Kouty nad Desnou, Czech Republic : proceedings / [odpovědný redaktor Stanislav Krejčí] - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2004 - 306 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-662-1 (brož.)

ProfiTech English : a coursebook for students of mechanical engineering / Jana Čepičková, Alice Brabcová ; přílohu ilustrovala Lenka Kozlová - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 113 s. : il. ; 30 cm - 80-86473-76-7 (brož.)

Progresivní metody a nástroje v řízení údržby : sborník semináře, Beskydy - Čeladná, 25.-26. listopadu 2004 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 22 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0706-8 (brož.)

Projektování a provoz RTP / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 113 s. ; 30 cm - 80-248-0709-2 (brož.)

Projekty řízení lidských zdrojů / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 102 s. ; 30 cm - 80-245-0773-0 (brož.) :

Prostory s nebezpečím výbuchu : nezávazný návod dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu / Evropská komise DG Emloyment and Social Affairs ; [překlad Jan Pohludka] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-155-0 (brož.)


Průvodce pro stavební a projektovou praxi : podle stavu k 1.9.2004 / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - 2., aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 359 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7201-479-X (brož.)


Přehled evropské energetické legislativy / [vybral a zpracoval kolektiv autorů Ivanka Boušová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Done, Sdružení ČSZE, 2004 - 292 s. ; 23 cm - 80-903114-1-5 (brož.)

Přehled plynových kotlů na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost - 4., aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 190 s. , : il., plány ; 21 cm - 80-7328-066-3 (brož.)

Přechod z daňové evidence na účetnictví a jiné změny : dotazy / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-4109-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Převod jednoduchého účetnictví na podvojné : [podle právního stavu k 1.1.2005] / Jiří Dušek - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-247-1044-7 (brož.)

Příběh "Ostrostřelce" : osudy rakousko-uherského torpédoborce Scharfschütze za první světové války / Jiří Novák - V nakl. Mare-Czech, Ares vyd. 1. - Praha : Mare-Czech : Ares, 2004 - 182 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86158-37-3 (Ares ; brož.)

Příbramské hornické historky / Zdeněk Barták ... [et al.] ; sestavil a upravil Otto Hejnic - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2004 - 242 s. , : il., plány ; 26 cm - 80-86240-91-6 (váz.)

Příčiny a důsledky nevhodných aplikací povrchových úprav = Causes and consequences undersirable applications of surface treatments / Viktor Kreibich - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 29 s. : il. (některé barev.), grafická znázornění ; 21 cm - (brož.)

Příklady účtování DPH, další stanoviska / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-3864-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii : Praha, 4.6.2004 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře / [Hana Machková (editor)] - Praha : Oeconomica, 2004 - 192 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0724-2 (brož.)

Příspěvek k aplikaci výzkumu na in situ při tvorbě kořenového horizontu výsypek hnědouhelných lomů na technické řešení : autoreferát doktorské disertační práce / Miroslav Balíček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 48 s. : il. (převážně barev.), grafická znázornění ; 21 cm - 80-248-0673-8 (brož.)


PULMAN : public libraries mobilising advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti : [projekt / z anglického originálu přeložili Šárka Kašpárková ... et al.] - 2. vyd., (1. knižní) - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 381 s. ; 21 cm - 80-7050-447-1 (brož.)


Qualima 2004 : 13. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů : Hradec Králové, 26.-27. října 2004 : sborník přednášek - Hradec Králové : MEZOS, 2004 - 58, [8] s. : il. ; 30 cm - 80-239-3716-2 (brož.)

Radary v dálkovém průzkumu Země - pro dokumentaci povodňových stavů a ochranu před povodněmi = Radars in the remote sensing - to describe floods and flood protection / Lena Halounová - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004 - 26 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-01-03104-7 (brož.)

Rakouské válečné námořnictvo 1848-1866 / Ctirad Beneš - Vyd. 1. - Praha : Mare-Czech : Naše vojsko : Ares, 2004 - 183 s. : il., mapy, portréty, plány ; 25 cm - 80-903149-1-0 (Mare-Czech ; váz.)

Recyklace odpadů VIII : 8.10.2004, VŠB-TU Ostrava / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 376 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - 80-248-0560-X (brož.)

Registrované výrobky a technologie : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití : [přehled vydaných registrací GAS, 5. aktualizace] - 6., aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 35 s. ; 22 cm - 80-7328-068-X (brož.)

Renáta Fučíková : ilustrace a kresby : [Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 12.12.2003-1.2.2004, Oblastní galerie v Liberci 16.12.2004-13.2.2005] / [text Renáta Fučíková] - V Havlíčkově Brodě : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ; V Liberci : Oblastní galerie v Liberci, 2003 - [10] s. : barev. il. ; 20 cm - (brož.)

Rozhovory s milionáři : co dělá milionáře milionáři a co jste se ve škole nikdy neučili! / Mike Litman a Jason Oman ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Turija Kempe] - [Brno] : Čintamáni, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-238-9594-X (brož.)

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-86769-21-6 (brož.)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr / [Petr Marek a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2004 - 550 s. : ; 21 cm - 80-245-0788-9 (brož.)

Řízení realizačních procesů : jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů / Larry Bossidy & Ram Charan ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 219 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-118-6 (váz.)


Řízení stavebních projektů : claimový management / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C. H. Beck, 2005 - x, 204 s. ; 24 cm - 80-7179-888-6 (brož.)

Savoniův rotor : návod na stavbu / Heinz Schulz ; [překlad Marie Šedivá] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL, 2005 - 77 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86167-26-7 (brož.) :

Sborník pedagogické konference : 2. ročník : Praha, 7. prosince 2002 / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví - Praha : Oeconomica, 2002 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0494-4 (brož.)

Sborník pedagogické konference : finanční účetnictví po roce 2003 : 3. ročník : Praha, 29. listopadu 2003 / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví - V Praze : Oeconomica, 2003 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0605-X (brož.)

Sborník z mezinárodního semináře "Vlastnosti vysokopecního koksu" - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 98 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0708-4 (kroužková vazba) :

Science in contact at the beginning of scientific revolution / editor Jitka Zamrzlová - Prague : National Technical Museum, 2004 - 365 s. : il., portréty, grafická znázornění, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7037-133-1 (brož.)

Sečská přehrada : 70 let vodohospodářského díla / [kolektiv autorů ; kresby Věra Váchová ; foto František Bárta ... et al.] - 1. vyd. - Heřmanův Městec - Nasavrky : Grantis pro Společnost přátel Železných hor, 2004 - 67 s., [3] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 21 cm - 80-86619-05-2 (Grantis ; brož.)

SEKEL 2004 : sborník z mezinárodního odborného semináře kateder zabezpečujících výuku elektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách : 22. až 24. září 2004, Písek u Jablunkova - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 141 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0619-3 (brož.)

Selected fruits and vegetables / Zbyněk Mayer ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Food Research Institute : International Institute of Refrigeration, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-902671-7-3 (brož.)

Senzory a převodníky / Pavel Ripka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03123-3 (brož.) :

Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika : konference [Ostrava 14.-15.9.2004] : sborník anotací / pořadatelé Katedra robototechniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 35 l. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-248-0645-2 (kroužková vazba)


Seznam publikací Knihovny města Hradce Králové 1894-2004 / [zpracovala Jarmila Benýšková] - Hradec Králové : Knihovna města Hradce Králové, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-85059-33-9 (brož.)

Schreibgeräte, unter besonderer Berücksichtigung von Schülerschreibgeräten : historische Entwicklung und kulturethologische Verlaufsformen dieser Entwicklung (aufgezeigt an Kielfeder, Schiefergriffel und -tafel, Bleistift, Stahlfeder mit Halter und Füllfederhalter) / vorgelegt von Gotthard B. Jensen - 2004 - 538 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Simulace budov a techniky prostředí 2004 : sborník 3. národní konference IBPSA-CZ : Praha, 1.-2. listopad 2004 - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2004 - 135 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01678-5 (brož.)

Simulace provozních podmínek mechanismů v experimentálním výzkumu = Operating load of mechanisms simulated in experimental research / Vojtěch Dynybyl - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03117-9 (brož.)

Skleničková kuchařka : moučníky a sladkosti / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 90 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7334-034-8 (brož.)

Slaná hrníčková kuchařka / Svatava Poncová ; (překlad Eva Škrobánková) - 1. vyd. - Ostrava : Knižní expres, [2004] - 136 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - 80-7347-005-5 (váz.)

Slečna doktorica : příběh české lékařky na chorvatském ostrově / Ladislav Chrudina - Praha : Sdělovací technika, 2004 - 343 s. : il. ; 23 cm - 80-86645-09-6 (váz.)

Sledování napěťového stavu sypké hmoty pomocí 3Dimenzionálního (tříosového) snímače / Aleš Slíva - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 109 s. : il. (většina barev.) ; 25 cm - 80-248-0629-0 (brož.) :

Soubor vybraných vědeckovýzkumných prací a případových studií s orientací na konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců / Miroslav Vráblík ... [et al.] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 374 s. : il., grafická znázornění ; 25 cm - 80-903433-0-9 (brož.)

Spalujeme tuky : 250 jedinečných receptů / [z německého originálu ... přeložila Jana Grégrová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-249-0374-1 (váz.)

Spektra a sekvence zatížení pro únavové zkoušky leteckých konstrukcí prokazovaných přístupy Safe Life a Damage Tolerance : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstrukční a procesní inženýrství = Load spectra and sequences for fatigue tests of Safe Life and Damage Tolerant aircraft structures / Petr Augustin - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 34 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2756-6 (brož.)


Společenství vlastníků jednotek : vnitřní směrnice SVJ : vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek / Naděžda Klainová - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 151 s. ; 21 cm + 1 disketa - 80-86371-45-X (brož.)

Stationäre und instationäre Untersuchungen an Torsions- und Kegel-Platte Strömungen speziell im Hinblick auf rheologische Messungen / vorgelegt von Hesham Asoud - 2004 - iv, 133 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Stavební fyzika 10 : denní osvětlení a oslunění budov / Jiřina Weiglová, Jan Kaňka - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 172 s. : il. ; 30 cm + 16 volných listů příloh : - 80-01-03127-6 (brož.) :

Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU : [sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané dne 6. října 2004 v zasedacím sále Jihomoravského kraje v Brně] / Antonín Malach (ed.) - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 299 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-210-3520-X (brož.)

Strojírenská metrologie / Šárka Tichá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004- - sv. : ; 30 cm - 80-248-0672-X (brož.)

Strojírenská technologie : Plzeň 2004, 8.-9.9. : sborník konference - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta strojní, 2004 - 51 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7043-304-3 (brož.)

Středověké opevnění města Berouna / Vladislav Razím - Nymburk : Vega-L, 2003 - 24 s. : il. (převážně barev.), plány ; 21 cm - 80-86757-09-9 (brož.)

Studium rovnovážných stavů v multikomponentních systémech C-Cr-Fe-Mo-X = Equilibria in multicomponent systems C-Cr-Fe-Mo-X : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Petr Unucka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2715-9 (brož.)

Světový den výživy : sborník konference ... konané dne 12.10.2004 od 9.00 v budově MZe ČR u příležitosti oslav Světového dne výživy, vyhlášeného FAO na 16.10. / [ed. C. Perlín, J. Špicner] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2004 - 47 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-902671-9-X (kroužková vazba)

Synergický efekt v konstrukčním procesu obráběcího stroje = Synergy effect at the designing process of machine tools : zkrácená verze habilitační práce obor: konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Marek - Brno : VUTIUM, 2004 - 24 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2711-6 (brož.)


Synthesis and characterization of stereochemically defined fullero-peptides hybrids / vorgelegt von Elena Ravanelli - 2004 - ii, 166 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Systémy řízení dopravních prostředků / Petr Vysoký, Ivo Myslivec - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03115-2 (brož.) :

Škoda 1000 MB : historie, vývoj, technika, sport / Jan Tuček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 127 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 18 x 23 cm - 80-247-1012-9 (váz.)

Škodliviny při výrobě surového železa / Ján Kret - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 84 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0552-9 (brož.)

Škola střihů : dámské košile, halenky a šaty / Jana Kocurková - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2004 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-7333-029-6 (brož.)

Školení pracovníků oboru plynových zařízení : sborník přednášek : [Hradec Králové 2.-4.11.2004] - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 245 s. : il. ; 21 cm - 80-7328-064-7 (brož.)

Šokující elektřina / Nick Arnold ; ilustrace Tony De Saulles ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Fokt] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 160 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0017-5 (brož.)

Špioni z vesmíru / Jiří Dušek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 35 s. : barev. il. ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0268-8 (váz.) :

Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN / Petr Kramoliš - Mojmír Vrtek - 1. vyd. - Praha : Technické vydavatelství, 2004 - 59 s. ; 30 cm - 80-903261-1-0 (brož.)

Tatra / Martin Janík - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2005 - 182 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-722-6573-3 (váz.) :

Technické a seřizovací hodnoty : automobily Škoda 100, 110, 105-130, Favorit, Felicia, Octavia, Fabia, Superb / Petr Koucký - 3., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 185 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0757-8 (brož.)

Technologické procesy : laboratorní cvičení / Vilém Koblížek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, -2004 - 2 sv. : il., plány ; 30 cm - 80-01-03064-4 (sv. 2 ; brož.) :


Technologie nátěrových hmot I. : pojiva, rozpouštědla a aditiva pro výrobu nátěrových hmot / Andra Kalendová, Petr Kalenda - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 328 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-691-5 (brož.)

Technologie ochrany životního prostředí. Část II, Technologie ochrany ovzduší / Miroslav Richter - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 115 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-585-8 (brož.)

Telecommunications and signal processing : TSP - 2004 : September 2-3, 2004, Brno, Czech Republic : 27th international conference / [Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engeneering and Communication, Department of Telecommunications, Electrical Engeneering Society ; edited by M. Filka, K. Němec] - 1st ed. - Brno : VUT Brno, 2004 - 304 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2684-5 (brož.)

Teorie hutních pochodů / Jaroslav Kalousek, Ludovít Dobrovský - 3. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 174 s. ; 30 cm - 80-248-0658-4 (brož.)

Terminologie obrábění a montáže / [ Jan Mádl ... et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, ÚTŘV, 2004 - 207 s. ; 22 cm - 80-7044-616-1 (váz.)

Testy ke zkouškám v autoškole - Praha : Ottovo nakladatelství, [2004] - 107 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7360-080-3 (brož.)

Tradiční pečivo / Milena Habustová, Jiřina Veselská ; [ilustrace Alexandra Martínková] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 162 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-247-0692-X (brož.)

Transmission Loss Allocation : zkrácená verze Ph.D. Thesis, study field Power electrical and electronic engineering = Alokace ztrát v přenosové soustavě / Michal Chmela - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2004 - 31 s. ; 21 cm - 80-214-2734-5 (brož.)

Transport 2004 : sborník referátů = Sammelbuch = zbiór referatów = proceedings : mezinárodní konference a odborná výstava : katalog vystavovatelů : [23.-24.11.2004, Ostrava] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 243 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-248-0683-5 (brož.)Třebíč ve starých pohlednicích /
Miroslav Maloušek - Vyd. 1. - Třebíč : Amaprint Kerndl, c2004 - 125 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - 80-239-4000-7 (v knize neuvedeno : váz.)


Tunel Mrázovka / [autorský kolektiv a redakční rada Jiří Barták ... et al.] - Praha : SATRA, 2004 - 342 s. : barev. il., plány ; 22 x 31 cm - 80-239-3472-4 (váz.)

Tuning the lability of inert cobalt(III) complexes through specific chelate, ligand and solvents effects : a mechanistic approach = Mechanistische Untersuchungen zur Labilitätssteuerung von inerten Kobalt(III)-Komplexen durch spezifische Chelat-, Liganden- und Solvenseffekte / vorgelegt von Basam Alzoubi - 2004 - viii, 122 s. : il. ; 21 cm -

Turistická mapa sítě linek [kartografický dokument] : všechny regionální linky včetně turistických tras a cyklotras / vydala Geodézie On Line - 1. vyd. - Měřítko 1:55 000 - [Česká Lípa] : Vydala Geodézie On Line pro KORDIS JMS, 2004 - 2 mapy na 1 l. : barev. ; 96 x 66 cm složená na 23 x 13 cm - 80-86782-13-1 (složeno)

Überlegungen zur Abschätzung des hydroenergetischen Potentials der Tropen und feuchten Subtropen Südamerikas, Afrikas, Süd- und Ostasiens / vorgelegt von Hubert Sierek - 2004 - 86 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - (brož.)

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech : snadno a rychle / Jiří Dušek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 128 s. ; 24 cm - 80-247-1231-8 (brož.)

Účetní výkaznictví : (pro distanční studium) / Renáta Myšková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-695-8 (brož.) :

Účetní závěrka 2004 : stanoviska k dotazům / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. : formuláře ; 21 cm - 80-239-4322-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Účetnictví a účetní výkaznictví v ČR po vstupu do EU s dopadem do výuky : sborník pedagogické konference : 4. ročník : Praha 20. listopadu 2004 - Praha : Oeconomica, 2004 - 153 s. ; 21 cm - 80-245-0771-4 (brož.)

Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 142 s. ; 30 cm - 80-210-3489-0 (brož.)

Účetnictví II. : distanční studijní opora / Jaroslav Sedláček, Radim Linka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 206 s., ; 30 cm - 80-210-3475-0 (brož.)


Údržba a opravy automobilů Citroen Xantia od roku 1993 : Zážehové motory, vznětové motory / [překlad ze švýcarského originálu Jana Dvořáková] - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 262 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7232-242-7 (brož.)


Údržba a opravy automobilů Daewoo Matiz od 1998 : zážehové motory / Krzysztof Bujanski ; [překlad Milan Nádeníček] - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 198 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7232-240-0 (brož.)

Údržba a opravy automobilů Nissan Primera od 1990 do 1999 : zážehové motory / M. Coombs, S. Rendle ; [překlad Jiří Vokálek] - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 414 s. : il. ; 29 cm - 80-7232-239-7 (brož.)

Umrichtersystem für sinusförmige Ein- und Ausgangsgrössen mit hohen Pulsfrequenzen und optimierten Filtern / vorgelegt von Michael Denzner - 2004 - 179, 22 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Untersuchung speziell hergestellter Photolacke für die Erzeugung von Strukturen kleiner 100 nm mittels Elektronenstrahl-, IPL- und EUV-Lithographie / vorgelegt von Oliver Bernhard Thomas Kirch - 2004 - 129 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Untersuchungen zum elektrochemischen Abbau von Azo-Farbstoffen und zur Entfernung der Reduktionsprodukte durch Adsorption an Ionenaustauscherharzen / vorgelegt von Maribel Salfner - 2004 - 98 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Úroveň bydlení ve Středočeském kraji / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 88 s. : barev. mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0878-9 (brož.) :

Úvod do strojnictví / Alexandr Grečenko, Josef Soukup - 2., upr. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-588-2 (brož.) :

Úvod do strojnictví : semináře a cvičení / Alexandr Grečenko - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 20 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-578-5 (brož.) :

Uživatelská příručka pro polarimetr Autopol V / [překlad Pavel Drašar] - Praha : SciTech, 2004 - 57 s. : il. ; 21 cm - 80-902290-1-8 (brož.) :

Vánoční kuchařka / Jaroslav Vašák - Kladno : Delta, 2004 - 184 s. : il. ; 22 cm - 80-7351-000-6 (váz.)


Vaříme chutně a levně : teplé speciality / [z německého originálu ... přeložila Milada Burianová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-249-0411-X (váz.)


Vaříme pro kojence : [všechno o výživě nejmenších dětí] / Dagmar von Cramm ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Dan] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003 - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7181-875-5 (brož.)

Vaříme rychle, levně, chutně / Pavla Michňová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7334-049-6 (brož.) :

Vděčné vzpomínky : z pamětí a tvorby ponikelského rodáka / Jindřich Holubec - Liberec : Bor, 2004 - 92 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86807-05-3 (brož.)

Věda, technika a zamyšlení / Martin Heidegger ; přeložili Jiří Michálek, Jana Kružíková a Ivan Chvatík - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 62 s. ; 21 cm - 80-7298-083-1 (brož.)

Velká kniha automobilů / Michael Bowler, Giuseppe Guzzardi, Enzo Rizzo ; [z anglického překladu italského originálu ... přeložili Jiří Baudyš, Jiří Fiala, Jitka Špačková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions CZ, 2003 - 632 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 36 cm - 80-7234-313-0 (váz.)

Velká kniha zeleniny, bylin a ovoce / [Matthew Biggs, Jekka McVicarová, Bob Flowerdew ; překlad Ivan Horáček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 640 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7207-537-3 (váz.)

VIII. diskusní fórum doktorandů FPH : sborník prací / [Pavel Dolák, Helena Kopalová za autorský kolektiv] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 198 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0784-6 (brož.)

Vikýře : výrazný prvek šikmých střech / Anna Kadlecová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Littera, 2004 - 248 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-85763-25-7 (brož.)

Víno z nebe na zem : biodynamika ve vinařství / Nicolas Joly ; [překlad David Zieris] - Pardubice : Filip Trend, c2004 - 182 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-86282-43-0 (brož.)

Víte, co na sebe? / Jitka Hrdličková ; [fotografie Marie Votavová] - Praha : Cesty, 2004 - 175 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7181-119-X (váz.)

Vizuální komunikace firem / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0762-5 (brož.) :


Vodní cesta D-O-L: historie, ekologie, krajina : historická a současná studie a výběr příspěvků ze semináře Vodní cesta D-O-L: Ekonomie , Ekologie, Krajina v rámci EDO Olomouc 2003 : / [editor: Michal Bartoš] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 98 s. : mapy ; 30 cm - 80-244-0890-2 (brož.)


Vodohospodářské stavby od záměru po kolaudaci : XIX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, duben 2004 : sborník přednášek - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 2004 - 178 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-02-01601-7 (brož.)

Vozové hospodářství I / Vladimír Hranoš, Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 130 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0677-0 (brož.)

Vybrané kapitoly o umělecké ilustraci / Zdeněk Vích - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-450-2 (brož.)

Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků / Vladimír Vojík - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 112 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0781-1 (brož.) :

Vybrané metody diagnostiky, monitorování a analýzy poruch historických konstrukcí a materiálů : soubor vědeckých prací (článků a výňatků z oponovaných výzkumných zpráv) doplněný komentářem = Methods for diagnostics, monitoring and failure analysis of historic structures and materials : volume of selected author's works (papers and reviewed research reports) provided with a commentary : zkrácená verze habilitační práce / Miloš Drdácký - Brno : VUTIUM, 2004 - 31 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2723-X (brož.)

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství = Machine tools, automation and robotics in mechanical engineering : mezinárodní kongres MATAR Praha 2004 : Praha, 21.-22.9.2004, Brno, 23.9.2004 : sborník přednášek autorů z VCSVTT / [Jaromír Houša ... et al.] - Praha : SMT, 2004 - 259 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-903421-1-6 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-90342-1-6 (chyb.)

Výstavba, provoz a asanace studní a hodnocení kvality vody : sborník XIII. semináře OSVČR Kutná Hora : březen 2004 - 4., přeprac., aktualiz. a dopl. vyd. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení Kutná Hora, 2004 - 84 s. : il., plány ; 22 cm - 80-02-01602-5 (brož.)

Využití frekvenčních metod při navrhování diskrétních systémů řízení : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Technická kybernetika = Exploitation of frequency methods for design of discrete control systems / Olga Davidová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2759-0 (brož.)


Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možností dalšího rozvoje radiačních metod = The use of ionising radiation in civil engineering and the analysis of possibilities for the next developement in radiation methods : zkrácená verze habilitační práce / Leonard Hobst - Brno : VUTIUM, 2004 - 31 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2755-8 (brož.)


Využití kompozitních dílců na bázi dřeva pro lehké montované stavby v lesnictví = Application of wood-based composite panels for light prefabricated constructions in forestry / Zdeňka Havířová - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 22 cm - 80-7157-770-7 (brož.)

Využití procesů elektroformování ve strojírenství : téze habilitační přednášky / Jaromír Vítek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 41 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0554-5 (brož.)

Vývoj nové generace galvanických povlaků a jejich využití ve strojírenství : téze habilitační práce / Jaromír Vítek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 45 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0555-3 (brož.)

Vývoj vírové turbíny = The swirl turbine development : zkrácená verze habilitační práce / Miloslav Haluza - Brno : VUTIUM, 2004 - 34 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2731-0 (brož.)

Výzkum trhu v německém jazyce = Marktforschung in deutscher Sprache / Hilda Bártová, Vladimír Bárta - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 215 s. ; 30 cm - 80-245-0779-X (brož.) :

Výživové hodnoty potravin pro pacienty / Vladimír Teplan, Olga Mengerová - Čestlice : Medica Publishing, c2004 - 16 s. ; 21 cm - 80-85936-50-X (brož.) :

Wi-Fi : jak zabezpečit bezdrátovou síť / Lee Barken ; [překlad Jiří Veselský] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 174 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0346-3 (brož.) :

WOFEX 2004 : 2nd annual workshop, Ostrava, 22nd-23rd September 2004 : proceedings of papers / organized by VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science ; [editor Václav Snášel] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2004 - 442 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0596-0 (brož.) :

Workshop on the strengthening of co-operation based on chemicals and hazardous wastes conventions : 12th training course : Prague, March 15-17, 2004 / [editor Klára Quasnitzová, Nelson Sabogal] - 1st ed. - Prague : Ministry of Environment of the Czech Republic, 2004 - 104 s. : il. ; 30 cm - 80-7212-319-X (brož.)


XV. aktiv revizních techniků elektro středočeského regionu : sborník přednášek : 27. října 2004, Kladno / [Vincent Csirik ... et al.] - Pardubice : UNIT, 2004 - 60 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


XVI. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ : sborník příspěvků z konference : Praha, 2. prosinec 2004 - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 85 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7083-895-7 (brož.)

YBCO-Bandleiter auf der Basis von biaxial texturierten Metallsubstraten / vorgelegt von Sascha Danninger - 2004 - 113 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Zahradní krby a grily I / Václav Vlk ; [ilustrace Helena Štolfová, Zdeňka Kotrčová] - 2., upr. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 114 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0740-3 (brož.)

Základní kniha o střelných zbraních pro sebeobranu / Vladimír Havel - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 91 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-206-0590-8 (brož.)

Základy managementu a marketingu pro neziskové organizace : systematický přehled základní manažerské a marketingové problematiky / Eva Šimková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 117 s. : il. ; 30 cm - 80-7041-906-7 (brož.)

Základy manažerské ekonomiky / Vladimír Hobza - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 108 s. ; 25 cm - 80-244-0915-1 (brož.)

Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů : (studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) / Martin Libra, Eva Schürerová - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1202-5 (brož.)

Základy silnoproudé elektrotechniky / Petr Voženílek, Josef Janoušek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 139 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03135-7 (brož.) :

Základy strojnictví / Bohumil Freisleben - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2004 - 142 s. : il. ; 30 cm - 80-7361-001-9 (brož.)

Základy výrobních technologií / Dobroslav Němec - Vyd. 3., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 214 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7318-207-6 (brož.)


Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ... upozornění na změnu Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-7365-006-1 (brož.)


Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích včetně prováděcích předpisů s výkladem / Dana Římanová - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 360 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7273-113-0 (brož.) :

Zaniklé obce Doupovska ve fotografiích / [redakce Zdena Binterová] - 3. vyd. - V Chomutově : Okresní muzeum, 2004 - 151 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - (váz.)

Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů : praktická příručka pro podnikové manažery / Ivan Vrana, Karel Richta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 187 s. , : il. ; 25 cm - 80-247-1103-6 (váz.)

Zděné a smíšené konstrukce 2004 : sborník přednášek k 3. konferenci, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 20. října 2004 / [editoři Vlastimil Šrůma, Zuzana Šrůmová] - 1. vyd. - Praha : Česká betonářská společnost ČSSI, 2004 - 156 s. : il. ; 25 cm - 80-903501-1-9 (brož.)

Zeitaufgelöste Photolumineszenz von Siliziumkarbid und die Herstellung von Epitaxieschichten / vorgelegt von Konrad Sebastian Schneider - 2004 - ii, 118 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání / Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 129 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-119-4 (brož.)

Zlatohorský rudný revír : (minulost, současnost, budoucnost) : sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané Českou geologickou službou a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, v rámci grantu GAČR č. 105/02/062 "Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího vývoje" ve dnech 18.-20.10.2004 ve Zlatých Horách / [editoři Vratislav Pecina a Josef Večeřa] - Vyd. 1. - Jeseník : Česká geologická služba, 2004 - 150 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7075-630-6 (brož.)

Zpracování signálů a obrazů / Václav Hlaváč, Miloš Sedláček - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 254 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03110-1 (brož.) :

Žilina [kartografický dokument] ; Okolie Žiliny : plán mesta : mapa okolia / vydal a spracoval SHOCart - Měřítko 1:12 000 a 1:50 000 - Vizovice : SHOCart, 2005 - 2 mapy na 1 l. : barev. ; 95 x 65 cm složená na 23 x 12 cm - 80-7224-221-0 (složeno)

100 let Grafických podniků Kusák, s.r.o., Vyškov - Vyškov : Grafické podniky Kusák, c2004 - 117 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 20 cm - 80-239-3999-8 (v knize neuvedeno : brož.) :


11. betonářské dny 2004 : Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS, 1. a 2. prosince 2004 : sborník ke konferenci / [editor Vlastimil Šrůma, Zuzana Šrůmová] - 1. vyd. - [Praha] : Česká betonářská společnost ČSSI, 2004 - 642 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-903501-3-5 (brož.)

11th electronic devices and systems : conference 2004 : September 9-10, 2004, Brno, Czech Republic : proceedings / [editor Jaroslav Boušek, Jiří Háze] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 515 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2701-9 (brož.)

13. konference o elektrickém a ostatních vysoceúčinných způsobech tavení skla : sborník : 6.-8. září 2004, Plzeň = Proceedings of the 13th conference on electric and other highly efficient ways of glass melting : September 6-8,2004, Plzeň / editor Josef Smrček - Plzeň : Česká sklářská společnost, [2004] - 134 s. : il., plány ; 30 cm - 80-02-01694-7 (brož.)

13th international workshop on robotics in Alpe-Adria-Danube Region : RAAD '04 : proceedings : Brno University of Technology, June 1-6, 2004 / organized by Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Machines, Systems and Robotics - Brno : CERM, 2004 - 425 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7204-341-2 (brož.)

20. dny tepelného zpracování : [23.-25.11.2004, Jihlava : sborník přednášek] = 20th international conference on heat treatment : mezinárodní konference: [23.-25.11.2004, Jihlava : proceedings] / Asociace pro tepelné zpracování kovů - Praha : Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2004 - 434 s. : il. ; 23 cm - 80-239-3561-5 (brož.)

21 - M, elektroinstalace : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : seznam firem, přehled výrobků, montážní položky : doplňkové práce jsou ve sborníku 46 - M - Brno : Konces, 2005 - 364 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86633-26-8 (brož.)

2nd international PhD conference on Mechanical engineering : 8-10 November 2004, Srní Šumava Czech Republic : book of abstracts PhD 2004 / editor Jiří Barták - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 160 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-7043-330-2 (brož.)

30. mezinárodní koksárenská konference : 10.-11.listopadu 2004 Malenovice, Česká republika = 30 th International cokemaking conference : November 10 to 11, 2004 Malenovice, Czech Republic / [editor Miroslav Kaloč] - Vyd. 1. - Ostrava : Česká koksárenská společnost, 2004 - 124 s. ; 30 cm - 80-248-0667-3 (brož.) :


4. mezinárodní konference z historie vědy a techniky u příležitosti 50. výročí založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze : 23. dubna 2001, ... Praha : 50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT / ČVUT FEL ; [Marcela Efmertová, Oldřich Starý editoři] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003 - 115 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7277-200-7 (brož.)


45. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů : sborník = 45th international conference of machine design departments : proceedings : 7.-9. září 2004 Blansko, Česká republika / [editor Pavel Mazal] - V Brně : Vysoké učení technické, Ústav konstruování, 2004 - 587 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2702-7 (brož.)

46 - M, doplňkové práce k elektroinstalacím : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : dodatek ke sborníku 21 - M - Brno : Konces, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-86633-27-6 (brož.)

6. pražský antikvární veletrh 2004 : prodejní výstava knih, grafických listů a kreseb : 26.-27.11.2004. ... v Praze 1 = 6. Antiquariatsmesse Prag 2004 : Verkaufstellung für wertvolle Bücher, Graphiken und Zeichnungen - Louny : Fabio, 2004 - 73 s. : il. ; 21 cm - 80-86352-14-5 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist