Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - J. Lékařství

za leden-únor 2005

Abeceda diabetu : příručka pro děti, mladé dospělé a jejich rodiče / Jan Lebl, Štěpánka Průhová a kolektiv - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 183 s. : il. ; 20 cm - 80-7345-022-4 (brož.)

Abeceda tělesné lásky / Gustáv Murín, Petr Weiss ; [ze slovenského originálu přeložila Zita Mudráková] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 259 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-581-7 (brož.)

Adresář zdravotnických zařízení v České republice : stav k 31.7.2004. Část 1 - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-7280-388-3 (kroužková vazba)

Adresář zdravotnických zařízení v České republice : stav k 31.7.2004. Část 2, Zařízení lékárenské péče - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-7280-389-1 (kroužková vazba)

Aktivní imaginace : práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií / A.L. Seifert, T. Seifert, Paul Schmidt ; [z německého originálu ... přeložila Markéta Laňová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 204 s. ; 21 cm - 80-7178-845-7 (brož.) :

Akupunktura, aneb, Zhen Jiu / Jiří Voříšek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 236 s. : il. ; 22 cm - 80-200-1194-3 (váz.)

Altersabhängige Untersuchung des Einflusses von oxidativem Stress auf die Augen von Glutathion-Peroxidase-1-Knockout-Mäusen / vorgelegt von Tina Knörnschild - 2003 - 98 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Anesteziologicko-resuscitační péče u pacientů s těžkým poraněním mozku / Roman Gál ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 53 s. : il. ; 22 cm - 80-210-3467-X (brož.)

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi / Anna Jedličková - 2., rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, c2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-85912-63-5 (váz.)

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi / Anna Jedličková - Special ed. - Praha : Maxdorf, c2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-7345-029-1 (váz.)


Assimilation von Ammonium in Bacillus subtilis / vorgelegt von Christian Detsch - 2003 - v, 122 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Atherosklerosa 2003, hyperhomocysteinemie 2003 : diagnostika, léčba, prevence : Praha 10.-12. září 2003 / Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Společnost patologické a klinické fysiologie, Sekce pro atherosklerosu ... [et al.] - Praha : Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP, Sekce pro atherosklerosu :, IV. interní klinika 1. LF UK, 2003 - xii, 117, xxiv s. : il. ; 21 cm - 80-239-1375-1 (kroužková vazba) :

Atlas dynamické cholescintigrafie = Atlas of dynamic cholescintigraphy / Jiří Prášek - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2004 - 67 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-86781-02-X (váz.)

Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem / Miroslava Jelínková - Vyd. 1. - Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004 - 20 s. ; 30 cm - 80-86856-00-3 (kroužková vazba)

Basics in clinical nutrition / editor in chief Luboš Sobotka - 3rd ed. - Prague : Galén, 2004 - 500 s. ; 23 cm - 80-7262-292-7 (brož.)

Beladung von dendritischen Zellen mit Antigen durch rekombinante Polyomavirus-VP1-Kapsoide / vorgelegt von Thomas Dieter Beyer - 2004 - 78 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : (textové opory pro kombinované studium UOP) / Ladislav Rudolf - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 82 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-358-7 (brož.)

Bipolární porucha a její léčba / Erik Herman ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : MAXDORF, 2004 - 81 s. ; 21 cm - 80-7345-051-8 (brož.)

Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění / Jiří Vorlíček, Pavel Ševčík - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. ; 21 cm - 80-239-3607-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Braňte své zdraví, jiné nemáte a nedostanete! / Miloslav Janovec - [Česko : s.n.], 2004 - 69 s. ; 23 cm - 80-239-3712-X (brož.)

Cesta z hlubin koktavosti : náměty pro terapii balbuties korespondující s novými trendy desenzibilizace / Petra Kršňáková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 57 s. ; 21 cm - 80-244-0911-9 (brož.)


Cesty k efektivně fungujícím zdravotnickým systémům : OECD organisation for economic : Co-operation and development - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 96 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-86625-18-4 (brož.) :


Co bychom měli vědět o rakovině / Zdeněk Dienstbier, Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 52 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Co byste měli vědět o rakovině děložního hrdla a těla / : [rady nejen pro postižené] / Ján Siracký - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 20 s. ; il. ; 21 cm - 80-239-3600-X (v knize neuvedeno ; brož.)

Co se to tam dole děje? : na co se kluci bojí zeptat / Karen Gravelleová s Nickem a Chavou Castrovými ; ilustrace Robert Leighton ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Křížek] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 159 s. : il. ; 19 cm - 80-7200-952-4 (brož.)

Cyril Höschl : kde bydlí lidské duše / Jeroným Janíček - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 173 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7178-954-2 (brož.) :

Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap / Statutární město Ostrava, Komise pro handicapované děti a mládež rady města - Ostrava : Statutární město Ostrava, [2004] - 32 s. : il., portréty ; 15 x 22 cm - 80-239-3952-1 (brož.)

D3 and D4 receptor - ligand - interactions - investigations in computational chemistry and pharmacological consequences / vorgelegt von Frank Michael Böckler - 2004 - 265 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Den mléka 2004 : zaměřený na biologicko-technologické systémy chovu dojeného skotu, ... : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze 17.5.2004 - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství : ISV, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1166-5 (brož.)

Deprese a kardiovaskulární onemocnění / Vladimír Pidrman - 3., rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, c2004 - 67 s. : il. ; 19 cm - 80-7345-028-3 (brož.)

Dětská nespavost : co dělat, když vaše dítě nemůže spát / Eduard Estivill ; [ze španělského originálu přeložil Štěpán Zajac ; ilustroval Václav Rytina] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 81 s. : il. ; 20 cm - 80-7252-089-X (brož.)

Dětské nádory / Václav Tošovský - Praha : Liga proti rakovině, [2001?] - 16 s. ; 21 cm - 80-239-3631-X (v knize neuvedeno ; brož.) :

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi / Aleš Bartoš a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0921-5 (brož.)


Die Rolle von Sox-Proteinen in der Entwicklung des zentralen Nervensystems / vorgelegt von Claus Stolt - 2004 - xi, 145 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Dieta pro vášnivé megajedlíky, aneb, To nejlepší ze S.P.L.K. / Lenka Holas Kořínková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 316 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. a portréty ; 21 cm - 80-204-1154-2 (váz.)

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie / Jiří Erban - Praha : Maxdorf, c2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-024-0 (brož.)

Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů : [6.5.2004] / Centrum výživy, Fakultní Thomayerova nemocnice ; pořadatel a editor Pavel Kohout - Praha : Maxdorf, c2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-7345-030-5 (brož.)

Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením / [Eva Červená, ... et al.] - Praha : SPMP, 2004 - 95 s. : il. (někeré barev.), portréty ; 21 cm - 80-211-0482-1 (brož.)

Drugs : the social phenomenon of today / Jan Hejda, Václav Krajník and others ; [translation Bohumil Kopřiva and Alena Lukáčová] - 1st ed. - Prague : Police Academy of the Czech Republic, 2004 - 163 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7251-156-4 (brož.)

EEG v epileptologii dospělých / Zdeněk Vojtěch - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 680 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 26 cm - 80-247-0690-3 (váz.)

Echinacea - třapatka : rostlina, která posílí váš imunitní systém / Douglas Schar ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - Praha : Pragma, [2004] - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-110-5 (brož.)

Evropský kodex proti rakovině = European code against cancer / Liga proti rakovině Praha, občanské sdružení, člen UICC a ECL - Praha : Liga proti rakovině, 2004 - 24 s. ; 21 cm - (brož.)

Farmakoekonomika pro lékaře, farmaceuty a manažery zdravotnických zařízení 1 / Lenka Práznovcová, Ladislav Strnad - Praha : MAXDORF, 2005 - 80 s. : ; 21 cm - 80-7345-048-8 (sv. 1 ; brož.)


FONS 2004 : sympozium klinické biochemie : program a sborník : Pardubice 19.-21. září 2004 - 1. vyd. - Pardubice : STAPRO, 2004 - 168 s. ; 23 cm - 80-903167-3-5 (brož.)


Forenzní a klinická toxikologie : laboratorní toxikologická vyšetření / Marie Balíková - Praha : Galén, 2004 - 140 s. : il. ; 23 cm - 80-7262-284-6 (brož.)

Funktion des Transmembranrezeptors Notch1 während der antigenabhängigen Phase der B-Zelldifferenzierung / vorgelegt von Ute Saunders - 2004 - 118 s. : il. ; 20 cm - (brož.)

Fyziologická cvičení / Zuzana Nováková a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3486-6 (brož.)

Grundlegende Untersuchungen der Laserstrahl-Target-Wechselwirkung für die Anwendung der Kataraktentfernung im menschlichen Auge / vorgelegt von Marcus Iberler - 2004 - vi, 115 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Haimaom : nadace na podporu transplantace kostní dřeně - Olomouc : Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, [2004] - [10] s. : il. (většina barev.), portréty ; 20 cm - (brož.)

Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře / Svatopluk Čech, Drahomír Horký - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 137 s. ; 21 cm - 80-210-3513-7 (brož.)

Hladovění pro zdraví / Vilma Partyková - Vyd. 2. - Praha : Impuls, 2004 - 289 s. : il. ; 22 cm - 80-239-3682-4 (váz.) :

Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže / [zpracoval Oldřich Matoušek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-239-3798-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Hodnotící metodiky v neonatologii / Jaroslava Fendrychová - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-7013-405-4 (brož.)

Hry, zábava a cvičení s miminkem : průvodce speciálními cvičeními a hrami / Anne Knecht-Boyer - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1125-9 (brož.)

Hvězdářství krále Jana / ze staročeského rukopisu vydali Alena M. Černá ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR : Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK : Astronomický ústav AV ČR, 2004 - 192 s. : faksim ; 23 cm - 80-86496-16-3 (Ústav pro jazyk český AV ČR ; brož.)

Hypertenze a ledviny / Václav Monhart - Praha : Triton, 2004 - 130 s. ; 24 cm - 80-7254-569-8 (váz.)


Chemoterapie nádorových onemocnění / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Chronické selhání ledvin : sborník příspěvků z informačního semináře 10.12.2004 / [publikaci sestavila Daniela Vápeníková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-729-8 (brož.)

Infekce v gynekologii a porodnictví a základy jejich antiinfekční léčby / Jaromír Mašata, Anna Jedličková a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2004 - 371 s., xxii s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-7345-038-0 (váz.)

Influence of advanced glycation end products on intestinal and hepatic cells / vorgelegt von Christina Lohwasser - 2004 - 172 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Influence of notch-dependent signaling on NF-kappaB activity and apoptosis of myelocytic cells / vorgelegt von Aneta Dobierzewska - 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Informace pro tvůrce drogové politiky : o účinnosti substituční léčby závislosti na opiátech / Annette Verster a Ernst Buning - 2. dopl. vyd. v českém jazyce - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 40 s. ; 23 cm - 80-86734-32-3 (brož.)

Informační příručka k problematice zneužívání návykových látek / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 51 s. : ; 29 cm - 80-7311-052-9 (brož.)

Informační technologie v péči o zdraví : sborník semináře / editorky Jana Zvárová, Petra Přečková - Praha : EuroMISE, 2004 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-903431-1-2 (brož.)

Intenzivní péče v psychiatrii / M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, C. Paton ; [přeložil Martin Hollý, Kateřina Šoltysová] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 296 s. ; 24 cm - 80-247-0363-7 (brož.)

Internationales Seminar über tiergestützten Therapie : zur Methodikbildung : [25.-27.6.2004 in Brünn : Sammelband der Beiträge] - Brünn : Vereinigung Filia, 2004 - 90 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3592-5 (brož.)

Inzulinová rezistence a možnosti jejího ovlivnění perorálními antidiabetiky / [autorský kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 32 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-036-4 (brož.)

Jak a proč si chránit kůži / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 8 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo : klíčem ke zdraví je homocystein / Karel Erben - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004 - 117 s. ; 21 cm - 80-86718-31-X (brož.)

Jazyk lásky : eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství / Julia Kristeva ; z francouzštiny přeložil Josef Fulka - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2004 - 249 s. ; 22 cm - 80-86356-38-8 (váz.)

Jde i o vaše zdraví : usilujeme o svět bez tabáku / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2003?] - 12 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Kam se poděl můj Sýr? : pro mladé : úžasný způsob, jak se změnit a zvítězit! / Spencer Johnson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2004?] - 97 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-942-4 (váz.)

Kapitoly z lékařské etiky / Kateřina Ivanová, Robert Klos - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 146 s. ; 30 cm - 80-244.0892-9 (brož.)

Kardiologie / Michael Aschermann, hlavní autor a pořadatel; Petr Widimský, Josef Veselka, pořadatelé ; Aleš Linhart, Jiří Krupička, spolupráce na požádání ; Jan Petrášek, odborná spolupráce a recenze - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 2 sv. : il. (některé barev.) ; 29 cm - 80-7262-290-0 (váz.)

Klinická gerontologie - geriatrie / Lenka Hajer-Müllerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 70 s. ; 30 cm - 80-7044-536-X (brož.)

Klinická neurologie. 1, Část obecná / Zdeněk Ambler, Josef Bednařík, Evžen Růžička a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 975 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7254-556-6 (váz.)

Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab / Jiří Mayer - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3391-6 (brož.)

Klinické zkušenosti s přípravkem Neurontin (gabapentin) / [Pfizer] - Praha : Maxdorf, c2003 - 72 s. ; 19 cm - 80-7345-006-2 (brož.)

Kniha o matce a dítěti : [nejucelenější a moderní publikace vycházející z českého prostředí] / Martin Gregora ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 230 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-247-0854-X (váz.)

Kniha o těhotenství a porodu / Romana Černá - Vyd. 1. - Praha : Anthea, 2004 - 246 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3973-4 (váz.)


Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče : (učební texty) / Josef Havlík, Vladimír Vurm - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 89 s. ; 22 cm - 80-7040-725-5 (brož.)

Konečně přes čtyřicet : zralé ženě patří svět-- / Susanna Kubelka ; [přeložila Soňa Havlová] - 3. vyd. - Praha : Motto, 2004 - 170 s. ; 20 cm - 80-7246-247-4 (brož.) : * 80-85872-67-6 (chyb.)

Konstrukce pozemních staveb 80 : požární bezpečnost staveb : přednášky / Václav Kupilík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 111 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03056-3 ( brož.) :

Kouření a zdraví / Jarmila Pradáčová - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Královéhradečtí lékaři v Kuvajtu / Ladislav Chrobák, Jiří Štěpán - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 2004 - 39 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86358-10-0 (brož.)

Křeslo pro Fausta 2004 : [výběr z besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uskutečněných ve Faustově domě v roce 2004] / rozhovory vedl a k vydání připravil Jaroslav Hořejší - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 263 s. ; portréty ; 20 cm - 80-7262-297-8 (váz.)

Kurbäder in Tschechien und in der Slowakei / [Texte Bernd Rudolf, Thorsten Carstensen] - [Prag] : Prago Media, 2004 - 40 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-902987-9-6 (brož.) :

Laboratorní hematologie / M. Pecka, J. Malý - 1. vyd. - Hradec Králové, : HK Credit, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-86780-13-9 (brož.)

Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 3, Fyziologie a patologie hemostázy / Miroslav Pecka - Český Těšín : Finidr, 2004 - 237 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-86682-03-X (váz.)

Laboratorní manuál pro uživatele služeb oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc / [Petr Schneiderka a kolektiv] - Olomouc : [Fakultní nemocnice], 2004 - 134 s. : il. (převážně barev.), formuláře ; 21 cm - 80-239-4009-0 (brož.)

Lázeňské a rekreační lesy : celostátní seminář : 23. září 2004 v Karlových Varech - [Praha] : Česká lesnická společnost, 2004 - 36 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-02-01617-3 (brož.)

Léčba zářením / Jana Vaňková - Praha : Liga proti rakovině, [2004] - 15 s. ; 21 cm - (brož.)


Léčivá síla z tvých rukou : praktický návod k léčení dětí postižených neurodermatitidou a jinými chronickými nemocemi / Anne Höfler ; [z německého originálu ... přeložila Lydie Stočesová] - Praha : Pragma, [2004?] - 115 s. : il. ; 20 cm - 80-7205-806-1 (brož.)

Léčivá tajemství amerických indiánů : učení svatého muže / Gerhard Buzzi ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Krausová] - Praha : Pragma, [2004] - 182 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-121-0 (brož.)

Léčivé koupele : terapie esenciálními oleji pro vyvážení tělesné energie / Milli D. Austin ; [z anglického originálu ... přeložila Radka Zárybnická] - Praha : Pragma, [2004] - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-114-8 (brož.)

Lékařská etika / Josef Kořenek - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Praha : Triton, 2004 - 234 s. ; 21 cm - 80-7254-538-8 (váz.)

Leukémie / Evžen Skala. Leukémie dětského věku / Václav Tošovský - Praha : Liga proti rakovině, [2001?] - 16 s. ; 21 cm - 80-239-3609-3 (v knize neuvedeno ; brož.) :

Lymfatický otok po operacích prsu / Jaroslava Barkmanová, Alena Jelínková - Praha : Liga proti rakovině, [2004] - 12 s. : il. ; 21 cm - (brož.) :

Malé ilustrované repetitorium / Radovan Slezák a kol. - 1. vyd. - [Hradec Králové] : Nucleus HK, 2004 - 231 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-86225-55-0 (Nucleus HK ; brož.)

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 20 s. ; 21 cm - (brož.)

Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch / Eva Rychlíková - 3., rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 530 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-010-0 (váz.)

Mechanismen der Defibrillation des Herzens / vorgelegt von Stefan Wagner - 2004 - 127 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Metabolické účinky psychofarmak / Štěpán Svačina - Vyd. 1. - V Praze : TRITON, 2004 - 187 s. ; 21 cm - 80-7254-599-X


Mezinárodní seminář o zooterapiích : k tvorbě metodiky : [25.-27.6.2004 v Brně : sborník příspěvků] - Brno : Sdružení Filia, 2004 - 90 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3591-7 (brož.)


Mikroelementy 2004 : sborník přednášek XXXVIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí : Medlov, 1.-3. září 2004 / [Marie Albrechtová ... et al.] - Český Těšín : 2 THETA, 2004 - 169 s. : il. ; 27 cm - 80-86380-24-6 (brož.)

Modelling Efficiency & Quality in Health Care : proceedings of 29th meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services : July 27 August 1, 2003 Prague, Czech Republic / Martin Dlouhý (ed.) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0775-7 (brož.)

Možnosti praktického lékaře při diagnostice a léčbě chronických virových hepatitid / Petr Husa, Libuše Husová - 1. vyd. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2004 - 34 s. ; 20 cm - 80-86703-03-7 (brož.) * 80-86703-03-07 (chyb.)

Můj první rok / [text Francisca Fröhlich ; ilustrace Maan Jansen ; z anglického vydání přeložila Hana Kendíková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Production CZ, 2004 - 89 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7234-329-7 (váz.)

Myasthenia gravis : obávaná diagnóza? : vše, co byste měli vědět o své nemoci / Jiří Piťha - Praha : Maxdorf, c2004 - 66 s. : il. ; 20 cm - 80-7345-027-5 (brož.)

Nádory centrálního nervového systému / Jan Novotný - Praha : Liga proti rakovině, [2001?] - 12 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Nárys fyziologie člověka. Sešit II, Fyziologie kardiovaskulární soustavy / Otomar Kittnar - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0686-0 (brož.) :

Naše oči nevidí / Václav Mojžíš - [Praha] : Lubomír Novotný, 2004 - 72 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3555-0 (brož.)

Netradiční kuchařka, ve které nenajdete ani jeden recept / Roman Kindl - 1. vyd. - Praha : Agamé, c2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-239-3363-9 (brož.)

Nové směry ve zpracování kapalných radioaktivních odpadů obsahujících organická komplexotvorná činidla = New options for treatment of organic complexants containing liquid radioactive waste / Jan John - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03077-6 (brož.)

Nové trendy v ošetřovatelství III. : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí III. jihočeské ošetřovatelské dny : 23.-24. září 2004 - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 317 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-705-0 (brož.)


Numerické metody analýzy snímků sítnice lidského oka = Numerical method for analysis of human eye retina images : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Pavel Štarha - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2733-7 (brož.)

Onkologie pro praktické lékaře / Bohuslav Konopásek et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 179 s. ; 23 cm - 80-7262-287-0 (brož.)

Operace endoprotézy kyčelního kloubu : informace pro pacienty / Karel Karpaš - 1. vyd. - Hradec Králové, : Nucleus HK, 2004 - 19 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86225-62-3 (brož.)

Ošetřovatelství - perspektivní věda i umění / kolektiv autorů ; editor Pavla Kudlová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 387 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1156-7 (brož.)

Ošetřovatelství III : pro 3. ročník středních zdravotnických škol a vyšší zdravotnické školy / Marie Nejedlá, Hana Svobodová, Alena Šafránková - Vyd. 1 - Praha : Informatorium, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7333-030-X (sv. 1 ; brož.)

Ošetřovatelství IV : pro 4. ročník středních zdravotnických škol a vyšší zdravotnické školy / Marie Nejedlá, Hana Svobodová, Alena Šafránková - Vyd. 1. - Praha, : Informatorium, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7333-032-6 (sv. 1 ; brož.)

Paracelsovo lékařství : filosofie, astrologie, alchymie, léčebné postupy / Olaf Rippe ... [et al. ; přeložili Pavel Krummer a Nikola Zejkanová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 419 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 27 cm - 80-7207-558-6 (váz.) :

Parkinsonova nemoc : doporučené postupy diagnostiky a léčby I Časné stadium Evžen Růžička et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, c2004 - 60, 59 s. ; 19 cm - 80-7262-298-6 (brož.)

Patofyziologie ve schématech / Eva Kohlíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 190 s. ; 21 cm - 80-246-0890-1 (brož.) :

Plicní lékařství / Milan Teřl, Gabriela Krákorová, Miloš Pešek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 218 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0820-0 (brož.) :

Plicní rakovina / Jiří Votruba - Praha : Liga proti rakovině, [2004] - 12 s. ; 21 cm - (brož.) :

Pohybová aktivita v primární prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění u obyvatel České republiky : monografie / Jan Balatka - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 87 s. : il. ; 21 s. - 80-7041-714-5 (brož.)


Postupy v léčbě psychických poruch : výstup projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LN00B 122 / editoři Dagmar Seifertová, Ján Praško, Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Medical Tribune CZ, 2004 - xxiv, 479 s. : il. ; 31 cm - 80-86694-06-2 (váz.)

Posuzování zdravotního stavu v oblasti sociálního zabezpečení / Jaroslava Sedláčková - Praha : Liga proti rakovině, [2002?] - 16 s. ; 21 cm - (brož.)

Potkala jsem léčitele / Eva Pilarová - Vyd. 2., dopl. - Praha : Formát, 2004 - 125 s., [8] s. obr. příl. : portréty (převážně barev.) ; 18 cm - 8086718328

Pracovněprávní předpisy : [aktualizováno k 17.11.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy související včetně všech příloh v souladu v právem Evropské unie / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 449 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0363-3 (brož.) :

Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : / podle stavu k 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-463-1 (brož.) :

Pracovní dny SZP : Lázně Sedmihorky - Český ráj : 9.5.2004-11.5.2004 / [Městská nemocnice Turnov ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2004 - 75 s. : il. ; 22 cm - 80-86780-07-4 (brož.)

Primární péče, praktické lékařství : Výukový text pro studenty magisterského studia lékařství / Bohumil Seifert a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 156 s. ; 21 cm - 80-246-0883-9 (brož.) :

Principy radiační ochrany / Jan Singer, Jindřiška Heřmanská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 111 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-708-5 (brož.)

Problematika hluku tramvajové dopravy a její vliv na životní prostředí = Problems of tram transport noise and its environmental impact / Helena Špačková - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 21 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03113-6 (brož.)

Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro porodní asistentky / Peter Koliba, Libor Ševčík, Jana Pannová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 105 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-353-6 (brož.) :

Prostory s nebezpečím výbuchu : nezávazný návod dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu / Evropská komise DG Emloyment and Social Affairs ; [překlad Jan Pohludka] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-155-0 (brož.)


Protetická péče o sluchově postižené / [Alexej Novák] - V Praze : Alexej Novák, 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3962-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Průvodce reiki : kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění / Diane Steinová ; [přeložil Miroslav Kokinda] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 324 s. : il. ; 21 cm - 80-7207-531-4 (brož.)

Předoperační příprava pacientů s kardiovaskulárními chorobami / Dan Marek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-244-0908-9 (brož.)

Příroda léčí : bylinář s recepty / Jiří Bodlák ; ilustrovali František Severa a Bohumil Vančura - Vyd. 3. - Praha : Granit, 2004 - 239 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7296-036-9 (váz.)

Přírodní afrodiziaka / Andreas Alberts, Peter Mullen ; [české vydání doplnila a upravila Kamila Motyčková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 269 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7237-926-7 (váz.)

Přírodoskum požitkářství : látky omamné, dráždivé, léčivé a škodlivé : [texty českých autorů ze starého mocnářství / vybral a uspořádal, graficky upravil a o autorech napsal Dan Štverák] - Praha : Clinamen, 2003 - 191 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-4016-3 (v knize neuvedeno ; váz.)

Příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / Václav Klement, Zdeněk Přibyla - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-7328-063-9 (brož.)

Qualima 2004 : 13. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů : Hradec Králové, 26.-27. října 2004 : sborník přednášek - Hradec Králové : MEZOS, 2004 - 58, [8] s. : il. ; 30 cm - 80-239-3716-2 (brož.)

Rakovina a sex / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Rakovina jater a žlučových cest / Evžan Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 8 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Rakovina kostí a měkkých tkání / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2000?] - 8 s. ; 21 cm - (brož.)


Rakovina ledvin / přeložila P. Tesařová ; upravila M. Hesová - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Rakovina močového měchýře / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004] - 8 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Rakovina ovaria / z originálu BACUP přeložila B. Žemličková ; aktualizoval Jan Novotný - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 16 s. ; 21 cm - 80-239-3598-4 (v knize neuvedeno ; brož.)

Rakovina prostaty / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2001?] - 8 s. ; il. ; 21 cm - 80-239-3616-6 (v knize neuvedeno ; brož.) :

Rakovina prsu u žen : prevence a pololéčebná péče / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2004] - 24 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Rakovina slinivky břišní / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2002?] - 12 s. ; 21 cm - 80-239-3612-3 (v knize neuvedeno ; brož.)

Rakovina tlustého střeva / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 20 s. ; 21 cm - 80-239-3604-2 (v knize neuvedeno ; brož.)

Rakovina v oblasti hlavy a krku / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2003?] - 16 s. ; il. ; 21 cm - 80-239-3606-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Rakovina žaludku / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 12 s. ; il. ; 21 cm - 80-239-3603-4 (v knize neuvedeno ; brož.)

Rational modifications of original drugs : IVth VUFB conference, Prague, 24th-25th November, 2004 / [editors Miroslav Kuchař, Kateřina Schneiderová] - Praha : Zentiva : VÚFB, 2004 - 45 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-239-3562-3 (brož.)

Role of NK and NKT cells in Pseudomonas aeruginosa exotoxin A-induced liver injury in mice = Die Rolle von NK- und NK-T-Zellen bei der Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A-induzierten Leberschädigung bei der Maus / vorgelegt von Katrin Freund - 2004 - iii, 58 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Sborník z II. krajské protidrogové konference : Středočeský kraj : Měřín, 18.-19. listopadu 2004 / [odpovědný redaktor Jiří Broža] - Vyd. 1. - Tišnov : Scan, 2004 - 89 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-86620-12-3 (brož.)


Selected fruits and vegetables / Zbyněk Mayer ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Food Research Institute : International Institute of Refrigeration, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-902671-7-3 (brož.)

Seminář z vnitřního lékařství : Katedra vnitřního lékařství, LF UK v Hradci Králové / [Zbyněk Hrnčíř ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2003- - sv. : il. ; 30 cm - 80-903238-0-4 (sv. 1 ; brož.)

Sestra : o životní cestě ženy, která dala svému povolání nový smysl / Jarmila Škubová, Helena Chvátalová - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 141 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7013-407-0 (brož.)

Sexuální a reprodukční práva / José Alfredo Peris Cancio ; [z italského originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Slečna doktorica : příběh české lékařky na chorvatském ostrově / Ladislav Chrudina - Praha : Sdělovací technika, 2004 - 343 s. : il. ; 23 cm - 80-86645-09-6 (váz.)

Slezské dny preventivní medicíny : sborník abstrakt : 12.-13.2.2004, Lázně Darkov, Karviná - Karviná : Okresní hygienická stanice, 2004 - [60] s. ; 30 cm - 80-7042-348-X (brož.)

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR : stručný souhrn a manuál pro monitorování / Tomáš Zábranský ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 59 s. ; 23 cm - 80-86734-37-4 (brož.)

Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií I-VII / [vypracovala pracovní skupina EpiStop ve spolupráci s Českou ligou proti epilepsii ČLS JEP ; uspořádala Jana Zárubová] - 2., souhrnné a upr. vyd. - Praha : Maxdorf, 2002 - 48 s. ; 21 cm - 80-7345-008-9 (brož.)

Spasticita : mechanismy, diagnostika, léčba / Petr Kaňovský, Martin Bareš, Jaroslav Dufek a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2004 - 423 s., vi s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7345-042-9 (váz.)

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002 : situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu / Pavla Lejčková, Viktor Mravčík a Josef Radimecký - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 94 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86734-14-5 (brož.) :

ß-Catenin transaktiviert die Expression von hTERT und uPA in humanen kolorektalen Karzinomen und induziert so Stammzelleigenschaften und Invasivität / vorgelegt von Elke Hiendlmeyer - 2004 - 68 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Stomie / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2004?] - 8 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Stop dětské obezitě : co vědět, aby nebylo pozdě / Petr Fořt - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 206 s. ; 21 cm - 80-249-0418-7 (váz.)

Světový den výživy : sborník konference ... konané dne 12.10.2004 od 9.00 v budově MZe ČR u příležitosti oslav Světového dne výživy, vyhlášeného FAO na 16.10. / [ed. C. Perlín, J. Špicner] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2004 - 47 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-902671-9-X (kroužková vazba)

Syndrom polycystických ovarií / David Cibula, Luboslav Stárka, Jana Vrbíková a kolektiv - Praha : Maxdorf, c2004 - 121 s. : il. ; 19 cm - 80-7345-005-4 (brož.)

Systémy managementu kvality - Směrnice pro proces zlepšování služeb ve zdravotnických organizacích : založena na ISO 9004:2000, druhé vydání, 2000-12-15 : Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování dosaženého stavu : mezinárodní pracovní dohoda IWA 1 = international workshop agreement IWA 1 - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 118 s. ; 21 cm - 80-7283-145-3 (brož.)

Táborsko : táborský zdravotní a naučný okruh / [autorky okruhu a původního popisu Běla Dvořáková, Věra Řeháčková ; aktualizovaný text popisu a fotografie Karel Charvát] - Tábor : OSSIS, 2004 - 1 složený l. (12) s. : il., mapa ; 21 cm - 80-86659-08-9 (brož.)

The gp130 pathway as a target for myeloma cell growth inhibition / vorgelegt von Frank Kornelis Gijsbertus Bakker - 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Toleranzinduktion durch dendritische Zellen bei der experimentellen Autoimmun-Enzephalomyelitis / vorgelegt von Mauritius Menges - 2004 - iv, 134 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Toxikologie / Jan Kupec - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 176 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-216-5 (brož.)

Tuning the lability of inert cobalt(III) complexes through specific chelate, ligand and solvents effects : a mechanistic approach = Mechanistische Untersuchungen zur Labilitätssteuerung von inerten Kobalt(III)-Komplexen durch spezifische Chelat-, Liganden- und Solvenseffekte / vorgelegt von Basam Alzoubi - 2004 - viii, 122 s. : il. ; 21 cm -

Untersuchungen zum Mechanismus der Signalinitiation und Signalweiterleitung des Prä-B-Zell-Rezeptors in primären B-lymphoiden Zellen / vorgelegt von Wolfgang Schuh - 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Untersuchungen zur Signalkompetenz paarungsunfähiger und paarungsfähiger u-schwerer Immunglobulinketten in Abwesenheit von leichten Ketten / vorgelegt von Silke Meister - 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob / Věra Adámková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003 - 42 s. ; 30 cm - 80-7040-607-0 (brož.)

Vaříme pro kojence : [všechno o výživě nejmenších dětí] / Dagmar von Cramm ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Dan] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003 - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7181-875-5 (brož.)

Velká kniha zeleniny, bylin a ovoce / [Matthew Biggs, Jekka McVicarová, Bob Flowerdew ; překlad Ivan Horáček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 640 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7207-537-3 (váz.)

VI. hradecké pediatrické dny : Hradec Králové, 1.-2.10.2004 : [program a sborník abstrakt / Eva Pařízková, Marie Duspivová] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 51 s. ; 21 cm - 80-86225-56-9 (brož.)

VIII. Sazamovy dny : 19.-20.11.2004, Univerzita Hradec Králové : [program a sborník přednášek / pořádají Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové ... et al. ; editor Věra Hubková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 30 s. ; 21 cm - 80-86225-61-5 (brož.)

Víme si rady s alergií? / Hana Drahoňovská - 3., upr. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2004 - 28 s. ; 15 x 21 cm - 80-7071-236-8 (brož.) :

Vitamins 2004 - targeted nutritional therapy : international conference, September 13-15, 2004, University of Pardubice, Czech Republic : [the abstract book] / organized by Radanal Pardubice ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 248 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-644-3 (brož.)

Vitaminy / Pavel Hlúbik, Libuše Opltová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 232 s. : ; 21 cm - 80-247-0373-4 (brož.)


Vliv reformy úhrady nemocniční péče typu Case-Mix na zdravotnictví : případová studie Rakouska / Maria M. Hofmarcher, Monika Riedel - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-16-8 (brož.) :


Volnočasové pěstitelské a chovatelské činnosti pro znevýhodněné osoby / Karel Opočenský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 39 s., 30 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7044-537-8 (brož.)

Vybraná farmaceutická odvětví : (průmysl, velkodistribuce, výzkum a kontrola) / Jiří Vlček a kol. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 176, [3] s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-86419-69-X (brož.)

Výstavba, provoz a asanace studní a hodnocení kvality vody : sborník XIII. semináře OSVČR Kutná Hora : březen 2004 - 4., přeprac., aktualiz. a dopl. vyd. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení Kutná Hora, 2004 - 84 s. : il., plány ; 22 cm - 80-02-01602-5 (brož.)

Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2004 : 4. vědecká konference s mezinárodní účastí, České Budějovice 11.6.2004 / [editovali Miloslav Šoch ... et al.] - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-686-0 (kroužková vazba)

Výživa u onkologicky nemocných a ohrožených / Evžen Skala - Praha : Liga proti rakovině, [2002?] - 36 s. ; 21 cm - 80-239-3615-8 (v knize neuvedeno ; brož.) :

Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení / Miloslav Hronek - Praha : Maxdorf, 2004 - 309 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-013-5 (váz.)

X. kongres mladých otolaryngologů : Luhačovice 23.-25.9.2004 : sborník abstrakt / [D. Janeček ... et al.] - 1. vyd. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-3405-8 (brož.)

X. královéhradecké ošetřovatelské dny : Kongresové centrum Univerzity Hradec Králové, 9.-10.9.2004 : sborník přednášek / [Hana Ulrychová, Ivana Vašátková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-86225-60-7 (brož.)

XII. Frejkovy dny : s mezinárodní účastí : kniha abstrakt : Brno-Rozdrojovice, 16.-18.6.2004, Hotel Atlantis / pořádá I. ortopedická klinika FN U sv. Anny v Brně ; [editor Tomáš Tomáš] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 47 s. ; 21 cm - 80-210-3430-0 (brož.)


XXI. konference České společnosti pro hypertenzi ; XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS ; Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS : sborník abstrakt : 7.-9. října 2004, Lázně Jeseník / [editor Lubomír Houdek] - 1. vyd. - Praha : Galén, c2004 - 104 s. ; 21 cm - 80-7262-288-9 (brož.)


XXI. neonatologické dny : Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 15.-17. září 2004 : sborník abstrakt / [pořadatelé Česká neonatologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně ... et al.] - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-86225-58-5 (brož.)

XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství : sborník souhrnů : Rožnov pod Radhošťem 19.5.-21.5.2004 / sestavil S. Lvončík, J. Lvončíková, I. Večerek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003 - 56 s. ; 21 cm - 80-7042-352-8 (brož.)

XXXIV. český radiologický kongres : 7.-9. října 2004, Český Krumlov : sborník abstrakt a vědeckých sdělení / Radiologická společnost ČLS J.E. Purkyně - Praha : Eurocongress Centre, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-239-3461-9 (brož.)

Z dějin sexu a erotiky, aneb, Co jsme se ve škole neučili / Kamil Janiš - 1. vyd. - Trutnov : Lupus, 2004 - 382 s. : il. ; 21 cm - 80-903509-0-9 (brož.)

Záchrana kriticky ischemické končetiny : pedální bypass / Robert Staffa - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 110 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-247-0957-0 (váz.)

Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví / Lukáš Prudil - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-7013-409-7 (brož.)

Závislost na drogách / Helena Záškodná - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 64 s. ; 30 cm - 80-7042-689-6 (brož.) :

Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech : (soubor nejvýznamnějších mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána) / Milan Černý, Karel Schelle - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 202 s. ; 21 cm - 80-86432-81-5 (brož.)

Život v přesčase / Zdeněk Dienstbier - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2004 - 131 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - 80-86031-57-8 (brož.)

10. pracovní dny : Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP : 8.-10. září 2004, Rožnov pod Radhoštěm : sborník abstrakt / kolektiv autorů - 1. vyd. - Hradec Králové, : HK Credit, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-86780-10-4 (brož.)

110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Troubkách 1994-2004 / [text zpracoval František Němčák] - Troubky : SDH Troubky, 2004 - 44 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : Pardubice 14.-16. října 2004 : sborník referátů / editor Miroslav Mitlöhner - V Praze : Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2004 - 173 s. ; 21 cm - 80-86559-31-9 (brož.)

32. Šerclovy dny : 22.-23. října 2004 Harrachov : abstrakta / pořádá Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - Vyd. 1. - V Hradci Králové : Neurologická klinika FN v Hradci Králové, 2004 - 34 s. ; 21 cm - 80-293-2097-9 (brož.)

8. kongres nemocničních lékárníků : 12.-14. listopadu 2004, Hradec Králové / pořádají Sekce nemocničních lékarníků ČFS ve spolupráci se Sekcí farmaceutických laborantů při ČAS ; [editor Jiří Kotlář] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 46 s. ; 21 cm - 80-86225-64-X (brož.)

9th European workshop on cytogenetics and molecular genetics of human solid tumours : joint meeting with EU COST action "Molecular cytogenetics of solid tumours" : Brno, Czech Republic, September 16-19, 2004 : book of abstracts - Brno : Kongresové centrum Brno, 2004 - 92 s. ; 30 cm - 80-86607-12-7 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist