Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 2005

Abeceda se zvířátky / Zdeněk Šlajs ; [ilustrace] Jan Hanáček - Vyd. 1. - Vsetín : Dalibor Malina, 2004 - [61] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-903010-5-3 (váz.)

Accession trajectories and convergence: endogenous growth perspective / Michal Kejak, Stephan Seiter and David Vavra - Prague : CERGE-EI, 2004 - 28 s., [10] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7343-009-6 (Univerzita Karlova ; brož.)

Adenoviraler Gentransfer in Herzen neonataler Ratten : ein neues Assaysystem zur Targetvalidierung / vorgelegt von Susanne Yoko Wiechert - 2004 - ii, 93 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Advances in buckwheat research : proceedings of the 9th international symposium on buckwheat held at the Congress Centre, University of Agriculture, Prague-Suchdol 18-22 August 2004 / editors Iva Faberová ... [et al.] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2004 - 736 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-46-1 (brož.)

Advancing the iid test based on integration across the correlation integral: ranges, competition, and power / Evžen Kočenda, Luboš Briatka - Prague : CERGE-EI, 2004 - 40 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-026-6 (Univerzita Karlova ; brož.)

Amazoňané : přehled druhů, chov v lidské péči, život ve volnosti / Rosemary Low ; [překlad Jana Dušková, Petr Kos] - České Budějovice : Dona, 2004 - 322 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-7322-071-7 (váz.)

Anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů : vypracováno v rámci projektu VaV/320/6/03 - SN : program MŽP ČR: Racionální využití energie a obnovitelné energetické zdroje / Sergej Usťak, Jaroslav Váňa a kol. - Vyd. 1. - Praha : CZ-Biom Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2004 - 116 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86555-55-0 (brož.)

Analytická data a jejich využití v praxi III : sborník konference : 13.-14.10.2004, hotel Rekrea, Pelhřimov / [editor Zbyněk Plzák, Pavel Bernáth, Petra Tlustá] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004 - 77 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-04-X (brož.)

Analytická chemie - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 170 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-212-2 (brož.)

Analýza organických látek v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře 11.-14. října 2004 v Komorní Lhotce - Český Těšín : 2 THETA, 2004 - 157 s. : il. ; 21 cm - 80-86380-25-4 (brož.)

Antropologické symposium III. : Plzeň 2.9.-3.9.2004 / editoři Ivo Budil, Zoja Horáková - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 303 s. : il. ; 21 cm - 80-86898-06-7 (brož.)


Antropologie : brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) / Jaroslav Malina a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 318 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-210-3507-2 (brož.)

Antropologie pro každý den / Josef Wolf - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2004 - 301 s. : il. ; 21 cm - 80-86078-42-6 (váz.)

Aplikace robustního řízení pro polohové servosystémy robotů : autoreferát disertační práce / Petr Schindler - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 26 s. : il. ; 22 cm - 80-248-0563-4 (brož.)

Application of sequential and non-sequential change point methods to statistical process control = Sekvenční a nesekvenční odhadování změny ve stochastickém chování posloupnosti dat s aplikací v statistické kontrole jakosti / Daniela Jarušková - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03091-1 (brož.)

Aprochem 2004 : 13. konference s mezinárodní účastí : 20.-22. září 2004 Milovy : sborník přednášek - 1. vyd. - Praha : PetroCHemProgress, 2004 - 596 s. : il. ; 21 cm - 80-02-01576-2 (brož.)

Assimilation von Ammonium in Bacillus subtilis / vorgelegt von Christian Detsch - 2003 - v, 122 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Atlas potápěčských míst celého světa / [Jack Jackson ... et al. ; autor fotografií Andy Belcher ... et al. ; překlad Romana Anděrová ... et al.] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 299 s. : barev. il., mapy ; 33 cm - 80-7237-799-X (váz.)

Atlas rozšíření savců v České republice : předběžná verze = Atlas of the mammals of the Czech Republic : a provisional version. 4, Hlodavci (Rodentia). Část 3, Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae) / Miloš Anděra, Jaroslav Červený - Praha : Národní muzeum, 2004 - 76 s. : il. ; 23 cm - 80-7036-166-2 (brož.)

Atmosférická depozice 2004 / : [29. a 30.6.2004 v Tejmlově u Stach na Šumavě] / editoři Miloslav Šír a Miroslav Tesař - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2004 - 136 s. : il., mapy, grafická znázornění ; 25 cm - 80-02-01659-9 (brož.)


August 2002 catastrophic flood in the Czech Republic / [editors Josef Hladný, Martina Krátká, Ladislav Kašpárek] - Prague : Czech Hydrometeorological Institute : Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic : Czech Geological Survey, 2004 - 44 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7212-343-2 (brož.)


Axiomatization of a preference for most probable winner / Pavlo R. Blavatskyy - Prague : CERGE-EI, 2004 - 41 s. ; 21 cm - 80-7343-016-9 (Univerzita Karlova ; brož.)

Back to the St. Petersburg paradox? / Pavlo R. Blavatskyy - Prague : CERGE-EI, 2004 - 5 s. ; 21 cm - 80-7343-017-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Beeinflussung des Phasenbestandes von (Bi,Pb)-2223-Precursoren in Abhängigkeit von Temperatur und O2-Partialdruck / vorgelegt von Michael Stefan Muck - 2004 - 181 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Beladung von dendritischen Zellen mit Antigen durch rekombinante Polyomavirus-VP1-Kapsoide / vorgelegt von Thomas Dieter Beyer - 2004 - 78 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Biodeteriorace stavebních a technických materiálů a konstrukcí = The biodeterioration of building and technical materials and constructions / Richard Wasserbauer - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03075-X (brož.)

Bioerosion in the geological record of the Czech Republic : field trip guide for the pre-conference excursion 4th international bioerosion workshop, August 22 - August 28, Czech Republic / Radek Mikuláš(ed.) - Praha : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 39, [4], 9 l. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-901904-9-9 (kroužková vazba)

Biologie / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [20] s. : il. ; 30 cm - 80-903535-2-5 (brož.)

Biomasa : obnovitelný zdroj energie / [zpracoval tým autorů Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič] - Praha : FCC Public, 2004 - 286 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86534-06-5 (brož.) :

Biometric security systems : speaker recognition technology : short version of Ph.D. Thesis, study field information technology = Biometrické bezpečnostní systémy / Filip Orság - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Information technology, Department of Intelligent Systems, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2771-X (brož.)

Biorthogonale Rieszbasen zu Multiresolutionsanalysen, insbesondere biorthogonale Waveletbasen / vorgelegt von Ivan Otic - 2004 - 60 s. ; 21 cm - (brož.)

Břehová abraze : příspěvek k problematice zajištění stability břehů / Miloslav Šlezingr - Vyd. 2. dopl., v Akademickém nakl. CERM 1. - Brno : CERM, 2004 - 159 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-342-0 (brož.)


Calibration of interest rate models - transition market case / Martin Vojtek - Prague : CERGE-EI, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-028-2 (Univerzita Karlova ; brož.)

Certifikace a audit : sborník příspěvků celostátního semináře : čtvrtek 26. srpna 2004 Brandýs nad Labem / Česká lesnická společnost, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L. - [Praha] : Česká lesnická společnost, [2004] - 53 s. ; 30 cm - 80-02-01613-0 (brož.)

Cestujeme po Moravě : vše, co můžete navštívit v Olomouckém kraji : Olomoucko : Prostějovsko : Přerovsko : Hranicko : Šumpersko : Jesenicko - Brno : Aspida, 2004 - 80 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - (brož.)

Cesty poznávání ve fyzice / Ludmila Eckertová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 195 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-293-7 (brož.)

Co ještě nevíte o přírodě : [kniha otázek a odpovědí / překlad Dan Popov] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7352-130-X (váz.)

Contributions on identification in closed-loop and control design (application to DVD players) = Identifikace v uzavřené smyčce a řídicí algoritmy s aplikací na DVD přehrávače : short version of Ph.D. Thesis / Bohumil Hnilička - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2698-5 (Vysoké učení technické : brož.)

Cvičení ze systémové dynamiky / Marek Šusta, Inka Neumaierová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0780-3 (brož.) :

Česká krajina - střecha Evropy : sborník z mezinárodní konference Krajinné inženýrství 2004, 7. a 8. října 2004, Pardubice / Česká společnost krajinných inženýrů ... [et al.] - Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2004 - 260 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-903258-2-3 (brož.)

Čínský film : sborník textů ke stejnojmennému cyklu 30. Letní filmové školy v Uherském Hradišti 2004 : pátá generace v historii čínského filmu / Nora Grundová ; [fotografie Jindřicha Štreita] - Uherské Hradiště : Letní filmová škola, 2004 - [32] s. : il. ; 21 cm - (brož.)


D3 and D4 receptor - ligand - interactions - investigations in computational chemistry and pharmacological consequences / vorgelegt von Frank Michael Böckler - 2004 - 265 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Dálkový průzkum Země / Lena Halounová, Karel Pavelka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 192 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03124-1 (brož.) :

Dálkový průzkum Země 10 : operační systémy / Karel Pavelka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03058-X (brož.)

Dějiny matematiky I / Jaroslav Folta - Praha : Národní technické muzeum, 2004 - 145 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4031-7 (brož.)

Den otevřených dveří Katedry elektromagnetického pole 2004 : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek : Praha, 23. září 2004 / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2004 - 39 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86582-15-9 (brož.)

Dendrologické srovnávací tabulky : pomůcka pro určování dřevin : sylabus vybraných druhů v rámci systému rostlin : přehled vegetačních stupňů a.v. FGO ČR : (lesnická dendrologie 4) / Ivan Musil, spolupráce Jan Hamerník - Vyd. 3. rozš. a dopl. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin ; Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2003 - 165 s. ; il. ; 30 cm - 80-213-1102-9 (brož.)

Determinace poškozování lesních porostů těžebními technologiemi = Determination of damages to forest stands by logging technologies : monografie / Jindřich Neruda, Jan Valenta - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 61 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-820-7 (brož.)

Development of materials science in research and education : Lednice, Czech Republic, 31 August - 3 September 2004 : proceedings of the 14th joint seminar / K. Nitsch, M. Rodová editors ; [organized by Czechoslovak Association for Crystal Growth and Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics] - Praha : Maxdorf, 2004 - 67 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-032-1 (brož.)

Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.-5.ročníku základní a obecné školy : část geometrická / Věra Kárová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-303-5 (brož.) :

Die Eigenschaften potentieller geologischer Deponiebarrieren und deren Verbreitung im Bereich nordbayerischer Ballungsgebiete / vorgelegt von Mohsen Makki - 2003 - ii, 188 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Die Rolle von Sox-Proteinen in der Entwicklung des zentralen Nervensystems / vorgelegt von Claus Stolt - 2004 - xi, 145 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Die Übertragung buddhistischer Sutren ins Chinesische : Theorie und Praxis am Beispiel von Zanning (919-1001) / vorgelegt von Li, Xuetao - 2004 - 344 s. ; 21 cm - (brož.)

Diferenciální počet funkce více proměnných ; Nekonečné číselné řady / Jan Ostravský - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 158 s. : il. ; 29 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-203-3 (brož.)

Diferenciální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení : učební text / Miloslav Fialka - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-223-8 (brož.)

Distribuované simulační výpočty v prostředí počítačových sítí = Distributed simulation computing in computer network environment : autoreferát disertační práce : studijní program P2301 Strojní inženýrství : studijní obor 3902V010 Automatizace technologických procesů / Jiří Kulhánek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 32 s. ; 21 cm - 80-248-0647-9 (brož.)

Dlouhá cesta k míru : (Bill Clinton a Blízký východ) / Lucie Hindlsová - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 159 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm - 80-86419-72-X (brož.)

Does CPI approximate cost-of-living? : evidence from the Czech Republic / Jiří Podpiera - Prague : CERGE-EI, 2003 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-002-9 (Univerzita Karlova ; brož.)

Druhé statistické dny v Hradci Králové : sborník příspěvků : [15.-16. září 2004, Univerzita Hradec Králové] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 78 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-870-2 (brož.)

Efficiency defense and administrative fuzziness in merger regulation / Andrei Medvedev - Prague : CERGE-EI, 2004 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-025-8 (Univerzita Karlova ; brož.)

Echinacea - třapatka : rostlina, která posílí váš imunitní systém / Douglas Schar ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - Praha : Pragma, [2004] - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-110-5 (brož.)

Einstein v Berlíně / Thomas Levenson ; [z anglického originálu přeložili Luboš Drožď a Martin Jaroš] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 415 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm - 80-7252-101-2 (váz.)

Ekologické aspekty chemických technologií a technologie zpracování odpadů / Miloslav Slezák - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7194-692-3 (sv. 1 ; brož.) :


Ekologie / Miguel Angel Garcia Lucas ; [na podkladě španělského originálu ... z němčiny přeložil Tomáš Vysušil ; doslov napsal Tomáš Daněk] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 88 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-00-01453-X (váz.) :

Ekotoxikologické biotesty 4 : sborník pracovní konference : Chrudim, 15.-17.9.2004 / [editor sborníku Vladimír Kočí, Blahoslav Maršálek, Petra Tlustá] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004 - 218 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-03-1 (brož.)

Elektrische und massenspektrometrische Untersuchungen an Siliciumkarbid zur Evaluierung von Bauelement-relevanten Prozessen / vorgelegt von Michael Laube - 2004 - iv, 208 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Elektřina a magnetismus / Vladimír Lysenko - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2003 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7042-879-1 (sv. 1 ; brož.)

Environmental economics, policy and international relations : papers presented at 6th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers : October 7-8, 2004 the University of Economics in Prague, Czech Republic / organized by The University of Economics in Prague (Departement of Environmental Economics) and the Ministry of the Environment of the Czech Republic ; [editor Petr Šauer] - 1st ed. - Prague : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2004 - 251 s. : il. ; 21 cm - 80-86709-05-1 (brož.)

Environmentální biotechnologie / Peter Fečko ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0700-9 (brož.)

Esej o nové teorii vidění ; Pojednání o principech lidského poznání / George Berkeley ; přeložila Markéta Hubová a Marek Tomeček - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 175 s. ; 21 cm - 80-7298-112-9 (brož.)

Experimentální ověření metod výpočtového odhadu aerodynamických charakteristik profilu s klapkou : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstrukční a procesní inženýrství = Experimental verification of computational prediction methods of aerodynamic characteristics of airfoil with flap / Martin Holl - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2750-7 (brož.)

Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí a materiálů = Experimental investigation of structures and materials / Jaroslav Římal - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 45 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03069-5 (brož.)

Fakta o dinosaurech 3D / [překlad Ondřej Vlk] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [10] s. : barev. il. ; 16 x 26 cm + 3D brýle - 80-7352-074-5 (leporelo)


Fenologický atlas / Luboš Coufal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2004 - 263 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 80-86690-21-0 (váz.)

Finite element error estimates for a phase field model associated to binary alloys / vorgelegt von Baasansuren Jadamba - 2004 - 105 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Fluid dynamics 2004 : colloquium : proceedings : Prague, 3.-5.11.2004 / [editors Pavel Jonáš, Václav Uruba] - Praha : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 235 s. : il. ; 30 cm - 80-85918-89-7 (brož.)

Funktionelle Charakterisierung und selektive Inaktivierung verschiedener Saccharomyces cerevisiae-Gene, die an der Bildung überlanger Fettsäuren beteiligt sind / vorgelegt von Heidi Rössler - 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Fuzzy vyhledávání = Fuzzy searching : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Josef Bednář - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2712-4 (brož.)

Fyzika 10 : Mechanika / Olga Kapičková, František Vodák - Vyd. 3. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 232 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03116-0 (brož.) :

Fyzika II / Danuše Nováková, Zuzana Malá, Rudolf Novák - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 170 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03090-3 (brož.) :

Fyzikální geodezie / Antonín Zeman - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 188 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03118-7 (brož.) :

Fyzikální praktikum II / Vladimír Lysenko - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2003 - 36 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-881-3 (brož.)

Genetické zdroje rostlin a živočichů / Milena Roudná et al. - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 60 s. : il. ; 30 cm - 80-7212-312-2 (brož.)

Geodezie 3 / Radim Blažek, Zdeněk Skořepa - 2., přeprac. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 162 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03100-4 (brož.) :


Geologie a mineralogie Duchcovska / Zdeněk Dvořák, Miroslav Radoň - Teplice : NIS, 2004 - 33 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-3305-1 (brož.)


Geometry and graphics / Marie Kargerová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 114 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03095-4 (brož.)

Grundlegende Untersuchungen der Laserstrahl-Target-Wechselwirkung für die Anwendung der Kataraktentfernung im menschlichen Auge / vorgelegt von Marcus Iberler - 2004 - vi, 115 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Handbook of building thermal technology, acoustics and daylighting = Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení / Tomáš Ficker - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - vii, 266 s. : il. ; 26 cm - 80-214-2670-5 (Vysoké učení technické ; brož.)

HIV-1 nef mimics an integrin receptor signal to recruit the polycomb group protein eed to the plasma membrane / vorgelegt von Vanessa Alexandra Witte - 2004 - 69 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Hodnocení a predikce vývoje geobiocenóz v PR Věstonická nádrž / Antonín Buček, Petr Maděra, Petra Packová - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 101 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7157-781-2 (brož.)

Houbařský atlas : s osvědčenými kuchařskými recepty / Miroslav Smotlacha, Marie a Josef Erhartovi - České vyd. 2., V Ottově nakladatelství 1. - Praha : Cesty, 2004 - 178 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7181-863-1 (váz.)

How financial incentives and cognitive abilities affect task performance in laboratory settings: an illustration / Ondřej Rydval and Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2004 - 9 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-011-8 (Univerzita Karlova ; brož.)

Hydrogeologie / Jana Tourková - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 165 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03101-2 (brož.) :

Charakterisierung der Expression und Funktion des Transkriptionsregulators Sox8 im knock-out-Mausmodell / vorgelegt von Katy Schmidt - 2004 - 158 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Chráněná krajinná území a památky / Zdeněk Vašíček, David Ides - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 93 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-248-0676-2 (brož.)


Identification, localization, extraction and quantification of environmental relevant substances in materials from electrical and electronic equipment = Identifizierung, Lokalisierung, Extraktion und Quantifizierung umweltrelevanter Substanzen in Materialien aus Elektro- und Elektronikgeräten / vorgelegt von Abdel mnim Altwaiq - 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Implementace algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase / Vratislav Davídek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 171 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03114-4 (brož.) :

Indirect reciprocity and strategic reputation in an experimental helping game / Dirk Engelmann, Urs Fischbacher - Prague : CERGE-EI, 2003 - 29, 6 s. : il. ; 20 cm - 80-7343-003-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Influence of advanced glycation end products on intestinal and hepatic cells / vorgelegt von Christina Lohwasser - 2004 - 172 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Influence of notch-dependent signaling on NF-kappaB activity and apoptosis of myelocytic cells / vorgelegt von Aneta Dobierzewska - 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Integrální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení : učební text / Miloslav Fialka - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 103 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-224-6 (brož.)

Interaction and feedbacks '2004 : proceedings : XI-th national seminar with international participation, November 23-24, Prague = Interakce a zpětné vazby '2004 : sborník referátů / edited by I. Zolotarev - Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, 2004 - 233 s. : il. ; 21 cm - 80-85918-91-9 (brož.)

International workshop on petrogenesis of granulites & re lated rocks : Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004 : excursion guide & abstract volume / Vojtěch Janoušek (ed.) ; František V. Holub ... [et al.] - Brno : Moravian Museum, 2004 - 72 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7028-227-4 (brož.)

Internet ve výuce fyziky / Renata Holubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0940-2 (brož.)

Invaze robotů do vesmíru / Zdeněk Pokorný a Miloslav Zejda - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 151 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0264-5 (váz.):

IQ testy : matematické kvízy a testy / Philip Carter, Ken Russell ; [překlad Vilém Jungmann] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - vii, 139 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0361-7 (brož.) :


Is barter a hobson's choice? : a theory of barter and credit rationing / José Noguera - Prague : CERGE-EI, 2004 - 23 s. : il ; 21 cm - 80-7343-030-4 (Univerzita Karlova ; brož.)


Jak jsme na kolech nedojeli do Vietnamu, aneb, Cyklovandr do Thajska a zpět : prožili Miroslav Mádr a Miroslav Pavelka / Miroslav Pavelka - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 197 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm - 80-7268-284-9 (váz.)

Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo : klíčem ke zdraví je homocystein / Karel Erben - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004 - 117 s. ; 21 cm - 80-86718-31-X (brož.)

Jílové nerosty půd na hadcových horninách ČR a SR = Clay minerals in soils at the serpentine rock in the Czech Republic and Slovakia / Boris Hruška, Eduard Pokorný - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-805-3 (brož.)

Johannes Kepler : zakladatel nebeské mechaniky / Alena Šolcová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 48 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7196-274-0 (brož.)

K analýze vnitřní dynamiky silně nelineární parametrické soustavy s kinematickými vazbami = To analysis of internal dynamics of strongly nonlinear parametric system with kinematic couplings : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Alena Škuderová - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2765-5 (brož.)

K některým aktuálním problémům pěstování douglasky tisolisté : (orientační studie) / Jiří Šindelář, František Beran - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 34 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-86461-38-6 (brož.)

Karel Rychlík (1885-1968) / Magdalena Hykšová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003 - 286 s., [30] l. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7196-259-7 (váz.)

Kdo žije na sněhu a ledu / Hannah Kate Sackett ; ilustrace Martin Camm ; [překlad Kateřina Jančíková] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0451-6 (váz.) :

Kdo žije v lese / Hannah Kate Sackett ; ilustrace Martin Camm ; [překlad Alice Škochová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0450-8 (váz.) :

Kdo žije ve vodě / Hannah Kate Sackett ; ilustrace Martin Camm ; [překlad Kateřina Jančíková] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0449-4 (váz.) :


Kinetische Untersuchungen von Oberflächenreaktionen mittels hochaufgelöster Röntgen-Photoelektronenspektroskopie - Oxidation von Co auf Pt(111) und zugehörige Elementarschritte / vorgelegt von Martin Kinne - 2004 - vi, 246 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Klimatizace a větrání : konference : [sborník přednášek] / Společnost pro techniku prostředí - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2004 - 273 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01598-3 (brož.)

Kmitání mechanických soustav / Vladimír Zeman, Zdeněk Hlaváč - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 218 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-337-X (brož.) :

Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : Olomouc 16. a 17. září 2004 : sborník z konference / [editor Danuše Nezvalová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0922-4 (brož.)

Konfuciova moudrost / Maxence Fermine ; [z francouzského originálu ... přeložila Šárka Belisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 143 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-841-4 (váz.) :

Konzepte zur Syntheseplanung : Entwicklung von Methoden zur Suche nach leistungsfähigen Synthesereaktionen / vorgelegt von Markus Sitzmann - 2004 - iv, 250 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Krajem šumavských Lad / Karel Petráš - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 207 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 21 cm - 80-7232-247-8 (váz.)

Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy : 30. seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích, Klatovy, 8.-9. září 2004 : [sborník přednášek / editor Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Technické služby města Klatov] - [Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví], 2004 - 183 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), plány, faksim. ; 21 cm - 80-85116-36-7 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-85116-10-3 (chyb.)

Královéhradečtí lékaři v Kuvajtu / Ladislav Chrobák, Jiří Štěpán - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 2004 - 39 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86358-10-0 (brož.)

Kronika nápadů, které změnily svět / [translation Alena Vlčková, Ladislava Vydrová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 256 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-7321-130-0 (váz.)

Laboratorní cvičení z biochemie / Pavel Peč a kolektiv - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 98 s. ; 30 cm - 80-244-0912-7 (brož.)


Léčivé koupele : terapie esenciálními oleji pro vyvážení tělesné energie / Milli D. Austin ; [z anglického originálu ... přeložila Radka Zárybnická] - Praha : Pragma, [2004] - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-114-8 (brož.)


Ledový režim vodních toků / Václav Matoušek - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2004 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-85900-54-8 (brož.)

Lisabonská strategie : cesta k vyššímu hospodářskému růstu, plné zaměstnanosti a k lepším životním podmínkám : jak Evropská unie zlepšuje běžný život občanů? - Praha : Úřad vlády ČR, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86734-20-X (brož.)

Lokalizace zemního spojení v radiální síti pomocí signálu HDO = Earth fault location in a radial network using remote control signal : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jaroslava Orságová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2713-2 (brož.)

Lovec rostlin na cestách / Zdeněk Ježek - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2004 - 136 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7296-037-7 (váz.)

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje : evropská konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT), 16.-17.9.2003, Lublaň - Vyd. 1. - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj ; Brno : Ústav územního rozvoje, 2004 - 81 s. ; 30 cm - 80-239-4280-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Lunární kalendář 2005 / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu ... přeložila Eva Špačková] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 23 s., [182] s. : il. ; 19 cm - 80-242-1321-4 (váz.)

Lužní les v Dyjsko-moravské nivě / k tisku připravili Michal Hrib, Emil Kordiovský ; recenzoval Antonín Buček - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 591 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 23 cm - 80-86181-68-5 (váz.)

Makom : kniha míst / Václav Cílek ; [fotografie Hana Rysová ; ilustrace Antonín Střížek] - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004 - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. , : il. ; 21 cm - 80-86569-91-8 (váz.) :

Matematická analýza : pomocný učební text pro studenty 1. ročníku / Jaroslav Hora - 5., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-298-5 (brož.) :

Matematická analýza I / Vladimíra Mádrová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 215 s. ; 30 cm - 80-244-0933-X (brož.)

Matematický model parní turbíny s potlačeným vakuem : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Technická kybernetika = Mathematical model of steam turbine with suppresed vacuum / Jiří Cídl - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2808-2 (brož.)


Matematika - přípravný kurz pro studenty EkF / Věra Ulmannová, Alena Poloučková, Eva Ošťádalová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 195 s. ; 30 cm - 80-248-0680-0 (brož.)

Matematika - Úvod do lineární algebry a analytické geometrie / Stanislav Kolda, Milada Černá - Vyd. 9. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 69 s. ; 30 cm - 80-7194-709-1 (brož.) :

Matematika / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [24] s. ; 30 cm - 80-903535-9-2 (brož.)

Matematika / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [36] s. ; 30 cm - 80-903535-0-9 (brož.)

Matematika / Gabriela Vosmanská - Vyd. 3., nezm. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 dotisk - 120 s. ; 30 cm - 80-7157-785-5 (brož.)

Matematika A : distanční studijní opora / Miloslav Mikulík - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 294 s. ; 30 cm - 80-210-3494-7 (brož.)

Matematika I / Josef Nedoma - Vyd. 2., přeprac. - Brno : CERM, 2004 - 267 s. : ; 30 cm - 80-214-2700-0 (Vysoké učení technické ; brož.)

Matematika I. Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné : studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia / Oldřich Dlouhý, Václav Tryhuk - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 128 s. : ; 30 cm - 80-214-2714-0 (Vysoké učení technické : brož.)

Matematika I. Základy lineární algebry : studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia / Jiří Novotný - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 81 s. ; 30 cm - 80-214-2716-7 (Vysoké učení technické : brož.)

Matematika pro 1. (2.) ročník. Sešit č. 4 / ilustrovala Olga Ptáčková ; [autorky Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová] - Vyd. 8. - Všeň : Alter, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7245-062-X (brož.)


Matematika pro tříleté učební obory SOU / [Emil Calda] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004- - sv. : il. ; 20 cm - 80-7196-295-3 (sv. 3 ; brož.)


Matematika v proměnách věků III / editoři Jindřich Bečvář, Eduard Fuchs - 1. vyd. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - 253 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7285-040-7 (brož.)

Matematika ve starověku : Egypt a Mezopotámie / Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Hana Vymazalová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003 - 371 s. : il. ; 24 cm - 80-7196-255-4 (váz.)

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám : krok za krokem k přijímacím zkouškám : kalendář řešených písemek pro 7. a 8. ročník ZŠ / Petr Husar - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 179 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-279-1 (brož.)

Mathematical methods in economics 2004 : proceedings of the 22nd international conference : 15-17. September 2004, Brno / [editor Luboš Bauer] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 364 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3496-3 (brož.)

Mathematics throughout the ages II - 1. vyd. - V Praze : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - 346 s. : il. ; 24 cm - 80-7285-046-6 (brož.)

Mean-field theory of nuclear collective motion / vorgelegt von Patrick Fleischer - 2003 - iv, 136 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Mechanika II : vybrané statě z pružnosti a pevnosti : teorie a základní část / Miroslav Valendin - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 149 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-228-9 (brož.)

Mechanika tuhých těles ; Dynamika / Milan Apetaur, Tomáš Hrala - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-598-X (brož.) :

Mechanika tuhých těles ; Kinematika / Milan Apetaur, Tomáš Hrala - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-579-3 (brož.) :

Mechanika tuhých těles ; Statika / Milan Apetaur, Tomáš Hrala - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003 - 70 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-506-8 (brož.) :

Mechorosty známé neznámé : katalog výstavy / Ivan Novotný & Svatava Kubešová - 2., přeprac. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004 - 42 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 mech v obálce - 80-7028-224-X (brož.)


MendelNet '04 Agro : sborník abstraktů z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia = proceedings of Ph.D. students conference : Brno, 1. prosinec 2004 / [redaktoři Radim Cerkal ... et al.] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 124 s. ; 21 cm - 80-7157-813-4 (brož.)


MendelNet 2004 : contemporary state and development trends of forests in cultural landscape : proceedings of international postgraduate students' conference : November 1-3, 2004, Brno / [editor Ivan Buchta ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-794-4 (brož.)

Měření a zkoušení elektrických zařízení : využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat / Bohumil Skala, František Žížek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 202 s. : il. ; 22 cm - 80-7043-306-X (brož.) :

Metodika měření a vyhodnocování stability a řiditelnosti letounu : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Konstrukční a procesní inženýrství = Methodology for aircraft stability and control measurements and evaluations / Martin Kouřil - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2752-3 (brož.)

Metodika množení dřevitého indikátoru GF 305 metodou in vitro / Břetislav Křižan, Eva Ondrušiková, Kamila Trčková - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 53 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-803-7 (brož.)

Mikrobiologie a pedobiologie : pracovní sešit pro bloková cvičení / Lubomír Růžek a kolektiv - 5., přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1200-9 (brož.)

Mikrobiologie pro studující zubního lékařství / Olga Ryšková a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 234 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0834-0 (brož.) :

Mikroelementy 2004 : sborník přednášek XXXVIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí : Medlov, 1.-3. září 2004 / [Marie Albrechtová ... et al.] - Český Těšín : 2 THETA, 2004 - 169 s. : il. ; 27 cm - 80-86380-24-6 (brož.)

Minerals and their localities / Jan H. Bernard and Jaroslav Hyršl ; edited by Vandall T. King - Praha : Granit, 2004 - 807 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7296-039-3 (váz.)

Moje Jeseníky : v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993-2002 / Věra Lejsková ; [ilustroval Pavel Adamec] - Vyd. 1. - V Jeseníku : Grál, 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm - 80-903179-3-6 (brož.)


Moje třicetiletá válka / Hiró Onoda ; [z japonského originálu ... přeložil a doslov napsal Martin Vačkář] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 181 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0648-3 (váz.)


Monitoring stavu lesa v České republice 1984-2003 = Forest condition monitoring in the Czech Republic 1984-2003 / [zpracoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Stoklasa Tech. Štěchovice, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky ; Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 431 s. : barev. il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86461-23-8 (brož.)

MOPP 2004 : 7. ročník mezinárodního semináře Modelování a optimalizace podnikových procesů : Plzeň, 12. února 2004 - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 124, 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-267-5 (brož.)

Moravskoslezský matematický šampionát 2004 : Ostrava-Poruba 17.9.2004 : sborník / Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, Občanské sdružení Okna - Vyd. 1. - Ostrava : Gymnázium Ostrava-Poruba, 2004 - 26 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3121-0 (kroužková vazba) :

Motýlí fauna, vegetační poměry a návrh pěstební péče přírodní rezervace Čepičná u Sušice / Jiří Vávra - Plzeň : Západočeské muzeum, 2004 - 38 s. : mapa ; 30 cm - 80-7247-038-8 (brož.)

Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska / [text Jiří Danihelka, Josef Chytil a Emil Kordiovský ; fotografie Jaromír Bartoš, Petr Macháček] - 2., dopl. vyd., 1. vyd. v ZO ČSOP ADONIS. - Mikulov : ZO ČSOP 56/03 ADONIS : Správa ochrany přírody - Správa CHKO Pálava, 2004 - 19 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-239-3480-5 (brož.)

Naše houby / František Kotlaba ; ilustroval Petr Liška - 4., přeprac. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 335 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01267-7 (váz.) :

Nauka o materiálech II / Lubomír Lapčík, Miroslav Raab - Vyd. 2. rozš. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-229-7 (brož.)

Nejznámější potápěčská místa v Karibiku / Lawson Wood - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 160 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-014-1 (váz.)

Některé aspekty teorie regularity = Some aspects of regularity theory : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru aplikovaná matematika / Josef Daněček - Brno : VUTIUM, 2004 - 21 s. ; 24 cm - 80-214-2769-8 (brož.)


Německo-český, česko-německý ekologický a technologický slovník / Erna Pukovcová - Ostrava : Montanex, 2004 - 185 s. ; 21 cm - 80-7225-103-1 (brož.)


Note on "Small feedback-based decisions and their limited correspondence to description-based decisions" / Pavlo Blavatskyy - Prague : CERGE-EI, 2003 - 8 s. ; 21 cm - 80-7343-007-X (Univerzita Karlova ; brož.)

Nové české názvosloví organické chemie / Karel Waisser - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 177 s. ; 21 cm - 80-246-0910-X (brož.) :

Numerical simulation of fluid flow and heat transfer in porous inert media for applications in combustion technology / vorgelegt von Nabil Boukhezar - 2004 - xxii, 188 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Numerická simulace proudění II / Karel Kozel ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03109-8 (brož.) :

Numerické metody analýzy snímků sítnice lidského oka = Numerical method for analysis of human eye retina images : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Pavel Štarha - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2733-7 (brož.)

Numerické metody II / Libor Čermák - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 179 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2722-1 (brož.)

Obecná fyzická geografie : (klimatologie pro studenty PF) / Ivan Farský - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-590-4 (brož.)

Obojživelníci : [objevte svět žab, čolků a mloků, jejich způsob života, prostředí a úžasné životní podmínky] / Barry Clarke ; fotografie Geof Brightling a Frank Greenaway ; [překlad Helena Kholová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 63 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7321-044-4 (váz.)

Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru / Josef Kofroň - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 285 s. ; 30 cm - 80-246-0946-0 (brož.) :

Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů] / Harold V. Thurman, Alan P. Trujillo ; [překlad Adam Petrusek ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2005 - viii, 479 s. : il. (většina barev.), mapy ; 30 cm - 80-251-0353-6 (váz.) :


Odmaturuj! z matematiky 3 : [sbírka řešených příkladů / zpracovali Pavel Boucník ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004 - 248 s. ; 25 cm - 80-7358-010-1 (brož.)


Odpadní vody : cvičení / Pavel Švehla - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra agrochemie a výživy rostlin, 2004 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1208-4 (brož.)

On spectral and transport properties of Schrödinger operators with random unidirectionally constant magnetic fields / vorgelegt von Alexandra Weichlein - 2004 - viii, 79 s. ; 21 cm - (brož.)

Optická spektroskopie I / Jiří Kalina, Vladimír Špunda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 274 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-000-9 (brož.) :

Orientalia Antiqua Nova IV. : [sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 12. února 2004] / editoři Ivo Budil, Petr Charvát - Plzeň : Aleš Čeněk, [2004] - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-81-3 (brož.)

Outlines of histology / Jaroslav Slípka - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0856-1 (brož.) :

Památné a významné stromy Valašska / [text a fotografie] Zina Klečková, Milan Orálek - Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 2004 - 107 s. : barev. il. ; 22 x 31 cm - (váz.)

Paracelsovo lékařství : filosofie, astrologie, alchymie, léčebné postupy / Olaf Rippe ... [et al. ; přeložili Pavel Krummer a Nikola Zejkanová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 419 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 27 cm - 80-7207-558-6 (váz.) :

Péče o lesní porosty v ptačích oblastech Natury 2000 : sborník referátů : Rožnov pod Radhoštěm, 7. září 2004 - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2004] - 48 s. : il., mapa ; 30 cm - 80-02-01615-7 (brož.)

Periodicity in extremal algebras / Martin Gavalec - 1st ed. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - vii, 176 s. : ; 21 cm - 80-7041-762-5 (brož.)

Pěstování sazenic dubu : 2. září 2004, hotel KTW Novosedly nad Nežárkou - Praha : Lesnická práce, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-02-01614-9 (brož.)


Photocatalytic dinitrogen fixation at metal titanate thin films / vorgelegt von Oksana Linnik - 2004 - 115 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Physics I : seminars / Milan Murla, Stanislav Pekárek - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 215 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03108-X (brož.) :

Plané rostliny a jejich použití v kuchyni : poznávání, sběr, příprava / Gertrud Scherf ; [z německého originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : BETA, 2005 - 128 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-7306-165-1 (brož.)

Podnikání a kulturní odlišnosti / Božena Buchtová, Jiří Pokorný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : mapy ; 30 cm - 80-210-3490-4 (brož.)

Posuzování vlivů na životní prostředí v projektových záměrech a strategických koncepcích - EIA, SEA ; Finanční aspekty v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 105 s. ; 22 cm - 80-86684-21-0 (brož.)

Poškození lesních dřevin / Hana Uhlířová, Petr Kapitola a kolektiv - 1. vyd. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce ; Praha : Ministerstvo zemědělství ; Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 288 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86386-56-2 (váz.)

Použití rentgenfluorescenční analýzy při výzkumu památek = Application of X-ray fluorescence analysis in investigation of historical monuments / Tomáš Čechák - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03086-5 (brož.)

Povodně v Čechách v dílech českých historiků a kronikářů (11.-19. století) / Ladislav Votruba, Adolf Patera - Praha : ČVTVHS, 2004 - 38 s. ; 25 cm - 80-02-01681-5 (brož.)

Povrchy a tenké vrstvy - klíč k nanotechnologiím = Surfaces and thin films - the key to nanotechologies [i.e. nanotechnologies] : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru "Aplikovaná fyzika" / Tomáš Šikola - Brno : VUTIUM, 2004 - 25 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2781-7 (brož.)

Praktická cvičení z botaniky : (pracovní sešit pro posluchače oborů AF a ITS) / Jana Česká, Milan Skalický - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 87 s. ; 30 cm - 80-213-1201-7 (brož.)

Praktická cvičení ze základů fytotechniky : (část botanika a fyziologie rostlin) / František Hnilička - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 89 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1205-X (brož.)

Praktika z dozimetrie / Jan Matzner - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 79 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-707-7 (brož.)


Praktikum k výuce matematické statistiky II : testování hypotéz / Petr Hebák, Diana Bílková, Alžběta Svobodová - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 280 s. ; 30 cm - 80-245-0721-8 (brož.) :

Präparation und Anwendung von porösen Silberkolloidfilmen (PSF) und Metallfilmen über Nanosphären (MeFON) als nanostrukturierte, SERS-aktive Substrate / vorgelegt von Gerd Jan Trachta - 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Pravděpodobnostní identifikace modelu technologického procesu pro syntézu řízení = Probability identification of technological process model for control synthesis / Milan Hofreiter - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03068-7 (brož.)

Problematika hluku tramvajové dopravy a její vliv na životní prostředí = Problems of tram transport noise and its environmental impact / Helena Špačková - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 21 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03113-6 (brož.)

Proceedings of the CLA 2004 workshop : concept lattices and their applications workshop : September 23-24, 2004, Ostrava / [editors V. Snášel, R. Bělohlávek] - Ed. 1st - Ostrava : VŠB - Technical University, 2004 - 142 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0597-9 (brož.) :

Projektové řízení. I, Základy a matematické metody / Tomáš Šubrt, Pavlína Langrová - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 50 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1194-0 (brož.) :

Prokop Diviš : vynálezce uzemněného bleskosvodu / Rudolf Kolomý - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 48 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7196-275-9 (brož.)

Průvodce předmětem Matematika I. Část 1, Úlohy z logiky, teorie množin a ze základů matematické analýzy / Renáta Cabrnochová, Otakar Prachař - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 259 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-693-1 (brož.) :

Průvodce předmětem Matematika I. Část 3, Úlohy z lineární algebry, analytické geometrie a z nekonečných řad / Renáta Cabrnochová, Otakar Prachař - Vyd. 3. (upr.). - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 149 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-715-6 (brož.) :

Průvodcem předmětem Matematika I. Část 2, Úlohy z diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné / Renáta Cabrnochová, Otakar Prachař - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 200 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-694-X (brož.) : * 80-7194-591-9 (chyb.)

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I., Projektové řízení Fondu soudržnosti / Oto Potluka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 200 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86684-16-4 (brož.)


Příprava projektů regenerace opuštěných průmyslových ploch : praktický manuál / Jarmila Horáková, Barbara Vojvodíková, Jan Česelský - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 56 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-248-0701-7 (brož.) :

Přírodní afrodiziaka / Andreas Alberts, Peter Mullen ; [české vydání doplnila a upravila Kamila Motyčková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 269 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7237-926-7 (váz.)

Přírodopis 4 : mineralogie a geologie se základy ekologie : pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií / Vladimír Černík, Zdeněk Martinec, Jan Vítek ; [ilustrovali Jiří Petráček, Hana Sokoltová-Zpěváková, Robert Rytina] - 2. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 87 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-7235-261-X (brož.) :

Přírodoskum požitkářství : látky omamné, dráždivé, léčivé a škodlivé : [texty českých autorů ze starého mocnářství / vybral a uspořádal, graficky upravil a o autorech napsal Dan Štverák] - Praha : Clinamen, 2003 - 191 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-4016-3 (v knize neuvedeno ; váz.)

Příručka pro zpracování Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe : dle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší / [autoři Antonín Jelínek, Martin Dědina] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 37 s. ; 30 cm - 80-903271-9-2 (brož.)

Radary v dálkovém průzkumu Země - pro dokumentaci povodňových stavů a ochranu před povodněmi = Radars in the remote sensing - to describe floods and flood protection / Lena Halounová - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004 - 26 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-01-03104-7 (brož.)

Radon investigations in the Czech Republic X and the seventh international workshop on the geological aspects of radon risk mapping / editors Ivan Barnet, Matěj Neznal, Petra Pacherová - Prague : Czech Geological Survey : Radon, 2004 - 168 s. : il. ; 29 cm - 80-7075-626-8 (brož.)

Recent trends in charged particle optics and surface physics instrumentation : proceedings of the 9th international seminar, held in Skalský dvůr near Brno, Czech Republic, from July 12 to 16, 2004 / organised by the Institute of Scientific Instruments AS CR and the Czechoslovak Microscopy Society ; edited by Ilona Müllerová - Brno : Institut of Scietific Instruments AS CR, c2004 - 80 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-239-3246-2 (brož.)


Regionální geografie Evropy a ČR : distanční studijní opora / Milan Viturka, Stanislav Řehák, Michal Vančura - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 126 s. ; 30 cm - 80-210-3504-8 (brož.)


Regulation der DegS-Kinase-Aktivität und Analyse der Transkription des DegS-DegU-Regulons / vorgelegt von Thomas Buder - 2003 - ii, 98 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Ropuchy a prašivky : etapy vývoje, folklór a kulturní zvláštnosti / Adrian Morgan ; [přeložila Eva Krejčová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 263 s. : il. ; 22 cm - 80-7207-501-2 (váz.)

Řešené příklady z fyzikální chemie VI. : vybrané optické fyzikálně chemické metody Koloidní soustavy / Hana Cídlová, Luděk Jančář, Renata Němcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3344-4 (brož.)

Řešené testy nejlepších víceletých gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí, z cizích jazyků - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-013-9 (brož.)

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / Josef Kubát - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 419 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-298-8 (váz.)

Seminář ze středoškolské matematiky / J. Herman, R. Kučera, J. Šimša - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 51 s. ; 24 cm - 80-210-3528-5 (brož.) :

Sequencing of club enlargement: "big bang", "gradualism", and internal reform / Michael Kúnin - Prague : CERGE-EI, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-022-3 (Univerzita Karlova ; brož.)

Simulace elektrostatických iontově optických systémů : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Fyzikální a materiálové inženýrství = Simulation of electrostatic ion optic systems / Jakub Zlámal - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2792-2 (brož.)

Simulace provozních podmínek mechanismů v experimentálním výzkumu = Operating load of mechanisms simulated in experimental research / Vojtěch Dynybyl - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03117-9 (brož.)

Sledování napěťového stavu sypké hmoty pomocí 3Dimenzionálního (tříosového) snímače / Aleš Slíva - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 109 s. : il. (většina barev.) ; 25 cm - 80-248-0629-0 (brož.) :

Smrk - dřevina roku 2004 : Hradec Králové, 9. listopadu 2004 - Hradec Králové : Česká lesnická společnost, 2004 - 50 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01621-1 (brož.)


Software and algorithms of numerical mathematics : proceedings of the XVth summer school : Hejnice, 2003 - Pilsen : University of West Bohemia, 2004 - 160 s. : il. ; 29 cm - 80-7043-312-4 (brož.)

Souhvězdí Orionu a tajemství pyramid / Robert Bauval a Adrian Gilbert ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Hozáková] - Praha : Pragma, [2004?] - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7205-777-4 (brož.)

Soutěžní mapa 8x4 [kartografický dokument] : + hrací karta : soutěž Vydavatelství Žaket a Radia Impuls - 1. vyd. - Měřítko neuvedeno - Praha : Žaket, 2004 - 1 mapa : barev. ; na listu 45 x 63 cm + 1 hrací karta - 80-7233-154-X (složeno)

Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště / Eduard Fuchs, Helena Binterová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 107 s. ; 21 cm - 80-7196-294-5 (brož.)

Stationäre und instationäre Untersuchungen an Torsions- und Kegel-Platte Strömungen speziell im Hinblick auf rheologische Messungen / vorgelegt von Hesham Asoud - 2004 - iv, 133 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Stavební fyzika 10 : denní osvětlení a oslunění budov / Jiřina Weiglová, Jan Kaňka - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 172 s. : il. ; 30 cm + 16 volných listů příloh : - 80-01-03127-6 (brož.) :

Stiff systems of differential equations and modern Taylor series method : short version of Ph.D. Thesis, study field Information technology = Stiff systémy diferenciálních rovnic a moderní metoda Taylorova rozvoje / by David Řezáč - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Information Technology, Department of Inteligent Systems, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2783-3 (brož.)

Strategic trade policy and vertical product differentiation: intra-industry trade between developed and developing countries / Michael Kúnin and Krešimir Žigic - Prague : CERGE-EI, 2004 - 37 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-020-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Structural remedies in merger regulation in a cournot framework / Andrei Medvedev - Praha : CERGE-EI, 2004 - 25 s. ; 21 cm - 80-7343-019-3 (Univerzita Karlova ; brož.)

Strukturní analýza I / Petr Kučera, Jaroslav Švasta - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 23 s. ; 29 cm - 80-213-1196-7 (brož.) :

Strukturveränderung des HIV Nef Proteins durch die Phosphorylierung des Serin 6 / vorgelegt von Susanna Christine Trapp - 2004 - 6, 86 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Studium rovnovážných stavů v multikomponentních systémech C-Cr-Fe-Mo-X = Equilibria in multicomponent systems C-Cr-Fe-Mo-X : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Petr Unucka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálových věd a inženýrství, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2715-9 (brož.)

Sustain life - secure survival II : socially and environmentally responsible agribusiness : Prague, 22-25 September 2004 : conference proceedings / [editor Ivana Ticha] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 223 s. ; 21 x 23 cm + 1 CD-ROM + 1 příl. - 80-213-1197-5 (brož.)

Svět čísel a tvarů : sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník základní školy / Jiří Divíšek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-7196-291-0 (brož.)

Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství / Carsten Peter Thiede ; [přeložil Pavel Čech] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 298 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7207-549-7 (váz.) :

Syntheses, structures and reactivity of ruthenium complexes with sulphur dominated coordination spheres and biologically relevant molecules / vorgelegt von Kinga Hein - 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Synthesis and characterization of stereochemically defined fullero-peptides hybrids / vorgelegt von Elena Ravanelli - 2004 - ii, 166 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Systémy hromadné obsluhy I / Ludmila Dömeová, Martina Beránková - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 57 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1193-2 (brož.) :

Systémy řízení dopravních prostředků / Petr Vysoký, Ivo Myslivec - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03115-2 (brož.) :

Školní pokusy z fyziky 2 / Libor Koníček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-967-4 (brož.)

Štěňata : výživa, péče, výchova / Vladimíra Jestřábová ; veterinární část Lucie Míková ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miroslav Martenek, Oldřich Tripes - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 135 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7322-047-4 (brož.) :


Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN / Petr Kramoliš - Mojmír Vrtek - 1. vyd. - Praha : Technické vydavatelství, 2004 - 59 s. ; 30 cm - 80-903261-1-0 (brož.)


Tajemný svět skal : skalní zajímavosti České republiky / Jan Vítek - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2004 - 192 s. ; barev. il. ; 23 cm - 80-86845-03-6 (váz.)

Technologie ochrany životního prostředí. Část II, Technologie ochrany ovzduší / Miroslav Richter - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 115 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-585-8 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [181] s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7196-290-2 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 6 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [48] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-299-6 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 7 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [48] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-300-3 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 8 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [44] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-301-1 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 9 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [40] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-302-X (brož.)

Termomechanika : sbírka příkladů / Miroslav Jílek, Zdeněk Randa - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03107-1 (brož.) :

Testy z matematiky na VŠE : 75 x 5 typových příkladů k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou : stručný výklad základních kapitol středoškolského učiva / [Josef Štefl, Petr Koranda] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-12-7 (brož.)

The false consensus effect: deconstruction and reconstruction of an anomaly / Dirk Engelmann, Martin Strobel - Prague : CERGE-EI, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-7343-024-X (Univerzita Karlova ; brož.)

The predictive power of noisy round-robin tournaments / Dmitry Ryvkin, Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2004 - 24 s. : il ; 21 cm - 80-7343-027-4 (Univerzita Karlova ; brož.)


Tibetská hora bohů : cesta na Kailás / Franz Binder ; přeložily Karolina Štičková a Anděla Kramlová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 204 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3792-9 (váz.)

Toleranzinduktion durch dendritische Zellen bei der experimentellen Autoimmun-Enzephalomyelitis / vorgelegt von Mauritius Menges - 2004 - iv, 134 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Transmission Loss Allocation : zkrácená verze Ph.D. Thesis, study field Power electrical and electronic engineering = Alokace ztrát v přenosové soustavě / Michal Chmela - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2004 - 31 s. ; 21 cm - 80-214-2734-5 (brož.)

Trivium z optiky / René Kalus - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-999-2 (brož.) :

Tucet tváří Nasredinových / [z arabských, ruských a dalších předloh vybral a přeložil Miloš Mendel] - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 170 s. : il. ; 24 cm - 80-85425-54-8 (brož.) :

Tuning the lability of inert cobalt(III) complexes through specific chelate, ligand and solvents effects : a mechanistic approach = Mechanistische Untersuchungen zur Labilitätssteuerung von inerten Kobalt(III)-Komplexen durch spezifische Chelat-, Liganden- und Solvenseffekte / vorgelegt von Basam Alzoubi - 2004 - viii, 122 s. : il. ; 21 cm -

Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží / Zdeněk Kluiber - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2004 - 68 s. ; 21 cm - 80-86078-45-0 (brož.)

Tying by a non-monopolist / Eugen Kováč - Prague : CERGE-EI, 2004 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-015-0 (Univerzita Karlova ; brož.)

Überlegungen zur Abschätzung des hydroenergetischen Potentials der Tropen und feuchten Subtropen Südamerikas, Afrikas, Süd- und Ostasiens / vorgelegt von Hubert Sierek - 2004 - 86 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - (brož.)

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích : sborník referátů : Dům ČS VTS Novotného lávka Praha, 15. listopadu 2004 - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2004] - 36 s. ; 30 cm - 80-02-01618-1 (brož.)

Untersuchung der Expression des Poringens mspA von Mycobacterium smegmatis / vorgelegt von Iris Claudia Kaps - 2004 - v, 123 s. : il. ; 22 cm - (brož.)


Untersuchung speziell hergestellter Photolacke für die Erzeugung von Strukturen kleiner 100 nm mittels Elektronenstrahl-, IPL- und EUV-Lithographie / vorgelegt von Oliver Bernhard Thomas Kirch - 2004 - 129 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Untersuchungen zum Mechanismus der Signalinitiation und Signalweiterleitung des Prä-B-Zell-Rezeptors in primären B-lymphoiden Zellen / vorgelegt von Wolfgang Schuh - 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Untersuchungen zur Signalkompetenz paarungsunfähiger und paarungsfähiger u-schwerer Immunglobulinketten in Abwesenheit von leichten Ketten / vorgelegt von Silke Meister - 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

ÚSES - zelená páteř krajiny : sborník k semináři : 6.-7. září 2004, Brno / Andrea Petrová, Petr Matuška (editoři) - 1. vyd. - Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2004 - [24] s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86064-78-6 (brož.) :

Úvod do biologické aktivity organických sloučenin / Karel Waisser - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 122 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-558-4 (brož.)

Už vím proč a jak! : moje první zvědavé otázky / [ilustrace Jacques Azam ... et al. ; text Laure Cambournac, Francois de Guibert ; z francouzského originálu ... přeložily Alena Jurionová a Astrid Hofmanová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1114-3 (váz.)

Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii = Use of artificial neural networks in apply hydrology : zkrácená verze habilitační práce / Miloš Starý - Brno : VUTIUM, 2004 - 40 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2746-9 (brož.)

Velká kniha (nejen) o dinosaurech / Vojtěch Sláma - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 375 s. : il. ; 22 cm - 80-86367-46-0 (váz.)

Veterinární anatomie : pro studium a praxi / Hugo Černý - 2. vyd. - Brno : Noviko, 2004 - 528 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - 80-86542-05-X (váz.)

Vitamins 2004 - targeted nutritional therapy : international conference, September 13-15, 2004, University of Pardubice, Czech Republic : [the abstract book] / organized by Radanal Pardubice ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 248 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-644-3 (brož.)

Vitaminy / Pavel Hlúbik, Libuše Opltová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 232 s. : ; 21 cm - 80-247-0373-4 (brož.)


Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2004 : (sborník příspěvků) : Agronomická fakulta ČZU v Praze, 15. září 2004 / [redakčně zpracoval František Hnilička] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2004 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1182-7 (Česká zemědělská univerzita ; brož.)

Výpočtová mechanika 2004 : 20. konference s mezinárodní účastí : 8.-10.listopad 2004, hrad Nečtiny, Česká republika = Computational mechanics 2004 : 20th conference with international participation : November 8-10, 2004, hrad Nečtiny, Czech Republic / [editor Jan Vimmr] - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 2 sv. : il. ; 25 cm - 80-7043-314-0 (brož.)

Výpočtové metody mechaniky / Jan Dupal - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-339-6 (brož.) :

Vyprávění o kráse novobarokní matematiky : souborné vydání Rozprav o teori množin / Petr Vopěnka - Praha : Práh, 2004 - 820 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7252-103-9 (váz.)

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možností dalšího rozvoje radiačních metod = The use of ionising radiation in civil engineering and the analysis of possibilities for the next developement in radiation methods : zkrácená verze habilitační práce / Leonard Hobst - Brno : VUTIUM, 2004 - 31 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2755-8 (brož.)

Vývoj nové generace galvanických povlaků a jejich využití ve strojírenství : téze habilitační práce / Jaromír Vítek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 45 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0555-3 (brož.)

Vývoj světové a české kartografie / Ladislav Plánka - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 125 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2675-6 (Vysoké učení technické ; brož.)

Výzkumné provenienční a jiné šlechtitelské plochy v lesním hospodářství České republiky : metodické principy zakládání a hodnocení / Jiří Šindelář - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 80 s. ; 22 cm - 80-86461-18-1 (brož.)

Who's afraid of reduced-rank parameterizations of multivariate models? : theory and example / Scott Gilbert and Petr Zemčík - Prague : CERGE-EI, 2004 - 32 s. ; 21 cm - 80-7343-012-6 (Univerzita Karlova ; brož.)


Why do software manufacturers tolerate piracy in transition and less developed countries? : a theoretical model / Michael Kúnin - Prague : CERGE-EI, 2004 - 16 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-021-5 (Univerzita Karlova ; brož.)


Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů : (studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) / Martin Libra, Eva Schürerová - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1202-5 (brož.)

Základy petrografie a regionální geologie ČR / Svatoslav Chamra, Jan Schröfel, Vladimír Tylš - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 181 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-01-03138-1 (brož.) :

Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu : srovnávací obchodní právo III. / Martin Boháček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-245-0722-6 (brož.)

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích včetně prováděcích předpisů s výkladem / Dana Římanová - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 360 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7273-113-0 (brož.) :

Zeitaufgelöste Photolumineszenz von Siliziumkarbid und die Herstellung von Epitaxieschichten / vorgelegt von Konrad Sebastian Schneider - 2004 - ii, 118 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Zemědělská technika a biomasa : (sborník přednášek) - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 118 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-86884-00-7 (brož.)

Zeměměřické právo ; Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech : metodická příručka / Jan Bumba - Praha : Linde, 2004 - 201 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-510-9 (brož.)

Zlatohorský rudný revír : (minulost, současnost, budoucnost) : sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané Českou geologickou službou a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, v rámci grantu GAČR č. 105/02/062 "Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího vývoje" ve dnech 18.-20.10.2004 ve Zlatých Horách / [editoři Vratislav Pecina a Josef Večeřa] - Vyd. 1. - Jeseník : Česká geologická služba, 2004 - 150 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7075-630-6 (brož.)

ZOO Jihlava, aneb, Cesta od kolébky k dokonalosti : o zvířatech a lidech v jihlavské ZOO : o splněných snech / Vladislav T. Jiroušek - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2004 - 119 s. , [32] s. barev. obr. příl : il. ; 22 cm - 80-86068-37-4 (váz.)


Zrnožraví pěvci celého světa / Petr Podpěra ; [fotografie Petr Podpěra, Martin Smrček] - 1. vyd. - Olomouc : Epava, 2004 - 301 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-86297-27-6 (váz.)


Zvěř a lidé : lovecké obrázky z České Kanady / Vilém Rösch - 2. vyd. vlastním nákladem - Praha : Rodina Röschova a Kotrlova, 2004 - 222 s. ; 21 cm - 80-239-3269-1 (brož.)

Železné hory / [Karel Pošmourný ... et al. ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2004 - 1 složený l. : barev. il., mapa ; 21 cm - 80-7075-633-0 (brož.)

Železné hory = Železné hory Mts. Eisengebirge / [Karel Pošmourný ... et al. ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2004 - 1 složený l. : barev. il., mapa ; 21 cm - 80-7075-634-9 (brož.)

Život v jiných světech : debata dvacátého století o mimozemském životě / Steven J. Dick ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Šolc] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 357 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1144-5 (váz.)

Žraloci / napsala Miranda MacQuittyová - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 62 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7321-140-8 (váz.)

16th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer : Prague, Czech Republic 22-26 November 2004 / [Hana Čermáková ... et al. ; editor Jiří Hlaváček] - 1st ed. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2004 - 31 s. : barev. il. a portréty, grafická znázornění ; 30 cm - (brož.)

275 populárních omylů o rostlinách a zvířatech, aneb, Kvetoucí řasy, létací ryby a pějící sirény / Ulrich Schmid ; [z německého originálu ... přeložila Lea Smrčková ; ilustrace Petr Morkes] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01415-7 (brož.)

3. Matematický workshop na FAST VUT v Brně : čtvrtek 11. listopadu 2004 - Vyd. 1. - Brno : Fakulta stavební Vysokého učení technického, 2004 - 116 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-214-2741-8 (kroužková vazba)

3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta = 3rd national speleological congress : extended abstracts : 8.-10.10.2004, Moravský kras, Sloup / [editor Milan Geršl] - [Kuřim] : ZM production, 2004 - 83 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-903378-1-3 (brož.)

3D kinematics of white dwarfs from the SPY project / vorgelegt von Eva-Maria Pauli - 2004 - x, 113 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

3D planety / Miloslav Zejda - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 35 s. : barev. il. ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0270-X (váz.) :


4th international bioerosion workshop : Prague, August 30 - September 3, 2004 : abstract book / Radek Mikuláš (ed.) - Prague : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 71 l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-901904-8-0 (kroužková vazba)

55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí : Brno 30. listopadu a 1. prosince 2004 / [edited by Petr Spurný] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 330 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-7157-810-X (brož.)

9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol : 11.-13. listopadu 2004, Srní / pořadatelé konference JČMF - Matematická pedagogická sekce, Česká matematická společnost, sekce JČMF, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU ; [editoři Marie Ausbergerová, Jarmila Novotná] - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelský servis, 2004 - 378 s. : il. ; 21 cm - 80-86843-01-7 (brož.)

9th European workshop on cytogenetics and molecular genetics of human solid tumours : joint meeting with EU COST action "Molecular cytogenetics of solid tumours" : Brno, Czech Republic, September 16-19, 2004 : book of abstracts - Brno : Kongresové centrum Brno, 2004 - 92 s. ; 30 cm - 80-86607-12-7 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist