Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 2005

A concise guide to academic writing in the English language / Blanka Frydrychová Klímová, Jaroslav Kacetl - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-7041-426-X (brož.)

Abeceda netradičního sběratelství / připravil František Žváček ; editor Marta Zemanová - Praha : Klub sběratelů kuriozit, 2004 - 127 s., [24] s. barev obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (brož.)

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 / Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2004 - 16 l. : il. ; 30 cm - 80-86847-01-2 (brož.)

Almanach ZŠ Gorkého v Olomouci - V Olomouci : Základní škola Gorkého v Olomouci, [2004] - 16 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (brož.)

Antropologické symposium III. : Plzeň 2.9.-3.9.2004 / editoři Ivo Budil, Zoja Horáková - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 303 s. : il. ; 21 cm - 80-86898-06-7 (brož.)

Antropologie : brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) / Jaroslav Malina a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 318 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-210-3507-2 (brož.)

Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem / Miroslava Jelínková - Vyd. 1. - Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004 - 20 s. ; 30 cm - 80-86856-00-3 (kroužková vazba)

Biologie / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [20] s. : il. ; 30 cm - 80-903535-2-5 (brož.)

Bytí je vlnobití : gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 259 s. ; 23 cm - 80-86057-30-5 (váz.)

Cesty k metafoře : náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice / Milada Mašatová - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky, 2004 - 50 s. ; 21 cm - 80-7331-922-5 (brož.)


Czech returns to schooling: does the short supply of college education bite? / Štěpán Jurajda - Prague : CERGE-EI, 2003 - 14 s. ; 21 cm - 80-7343-001-0 (Univerzita Karlova ; brož.)


České školství v mezinárodním srovnání : stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2004 / [zpracovali Michaela Kleňhová, Pavlína Šťastnová, Eva Raabová] - Praha : Tauris, 2004 - 47 s. : il. ; 30 cm - 80-211-0481-3 (brož.)

České zvyky a obyčeje / Alena Vondrušková, [ilustrovala] Kamila Skopová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 370 s. : il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01356-8 (váz.) :

Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap / Statutární město Ostrava, Komise pro handicapované děti a mládež rady města - Ostrava : Statutární město Ostrava, [2004] - 32 s. : il., portréty ; 15 x 22 cm - 80-239-3952-1 (brož.)

Čtením ke vzdělání : texty z konference Čtením ke vzdělání, ... v Praze dne 28.11.2003 / [redakce Václav Vondráček] - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-86320-36-7 (brož.)

Das Weltbild in US-amerikanischen High School "World Geography"-Lehrwerken : eine geographiedidaktische Untersuchung mit Fokussierung auf den Kulturraum Europa / vorgelegt von Berta Hamann - 2004 - xvii, 354 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Dějiny vědy a techniky. 12, 21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2004 - 126 s. : il. ; 30 cm - 80-7037-136-6 (brož.)

Den otevřených dveří Katedry elektromagnetického pole 2004 : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek : Praha, 23. září 2004 / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2004 - 39 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86582-15-9 (brož.)

Děti v dopravním provozu, aneb, O klukovi z počítače / Marie Adamovská ; ilustrace Edita Plicková - Praha : Rotag, 2004 - 41 s. : barev. il., noty ; 28 cm + 1 CD - 80-903175-3-7 (brož.)

Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.-5.ročníku základní a obecné školy : část geometrická / Věra Kárová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-303-5 (brož.) :

Didaktika analytická / Jan Amos Komenský ; [poznámkami doplnily Zdena Rosecká a Marie Kostečková] - Vyd. 1. - Brno : Tvořivá škola, 2004 - 69 s. ; 24 cm - 80-903397-1-9 (brož.)


Die Unterrepräsentanz von Frauen in Schulleitungen : mögliche Ursachen aus naturwissenschaftlich-anthropologischer Perspektive / vorgelegt von Dorothea Hobeck - 2004 - 238 s. ; 21 cm - (brož.)


Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty pro léta 2004-2006 / Univerzita Karlova v Praze - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2004] - 16 s. ; 21 cm - 80-7290-174-5 (brož.) * 80-7290-111-7 (chyb.)

Docete omnes gentes : sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů včera, dnes a zítra = Sammelband von Beiträgen der internationalen Konferenz, die von der Hussitischen Theologischen Fakultät der Karls-Universität im Prager Karolinum am 2. und 3. Oktober 2003 zum Thema Theologische Bildung in der Auffassung der Modernisten - gestern, heute und morgen durchgeführt wurde / Zdeněk Kučera - Jan B. Lášek (ed.) - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2004 - 192 s. ; 21 cm - 80-86263-55-X (brož.) :

Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením / [Eva Červená, ... et al.] - Praha : SPMP, 2004 - 95 s. : il. (někeré barev.), portréty ; 21 cm - 80-211-0482-1 (brož.)

Dospělí si mohou stále hrát / Eduard Bakalář - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 198 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-05-2 (brož.) :

Drobná plastika tělovýchovných organizací. Díl 4, Odznaky a medaile : Sokol, Orel, DTJ, FPT, MAKKABI, německé spolky, spartakiády, dodatky / Oldřich E. Vejskal - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost přátel drobné plastiky, 2004 - 136 s. ; 25 cm - 80-239-2820-1 (brož.)

EDMAN 04 : Education for management : Brno, 26. a 27. srpna 2004 : čtvrtá mezinárodní pracovní konference / Právnická fakulta MU v Brně ... [et al.] ;[ editor Milan Brejcha] - [1. vyd.] - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 433 s. : il. ; 21 cm - 80-86596-50-8 (Petr Mikota ; brož.)

Elektronika s podporou PC : Visual Basic v praxi / Burkhard Kainka ; [překlad Václav Losík] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL, 2004 - 183 s. : il., plány ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86167-22-4 (brož.) :

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. 4, Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900) : národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny / Richard Jeřábek ... [et al.] ; eds. Jiří Woitsch, František Bahenský - Vyd. 1. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 89 s. : il., mapy ; 30 cm + 3 příl. - 80-85010-57-7 (brož.)

Evropská média a weby v české škole : příručka pro učitele, žáky a studenty - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-211-0468-6 (brož.)

Flight into the Land of ESP : ESP for secondary schools : handbook for teachers / [Daniela Bísková ... et al.; ilustrace Barbora Budíková] - 1. vyd. - Praha : Britská rada ; Uherský Brod : Jaspis, 2004 - 160 s. : il. ; 30 cm - 80-903197-5-0 (brož.)


Geografie 4 : Česká republika : pro střední školy / Jiří Kastner ... [et al. ; ilustrace Miroslav Hásek] - 2., přeprac. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 88 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-7235-266-0 (brož.) :

Golem praski : zydowskie opowiadania z getta - Praha : Vitalis, c2004 - 64 s. : il. ; 21 cm - 80-7253-178-6 (brož.)

Hestia a Hermés : studie k duchovnímu světu Řeků / Jean-Pierre Vernant ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 223 s. ; 22 cm - 80-7298-093-9 (váz.)

Historické betlémy z Čech, Moravy a Slezska : katalog výstavy = Historical nativity scenes from Bohemia, Moravia and Silesia : the katalogue of exhibition / Zdena Lenderová ; [fotografie Miroslav Beneš] - 1. vyd. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2004 - 143 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-85031-54-X (brož.)

Historie a perspektivy didaktického myšlení / Alena Vališová a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 440 s. : portrét ; 21 cm - 80-246-0914-2 (brož.) :

Historie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v datech a obrazech : 1919-2004 / [podklady pro textovou a obrazovou část publikace zpracovala Alena Mikovcová] - [Boskovice] : Albert, 2004 - 165 s. : il. (většina barev.), portréty, faksim. ; 21 x 30 cm - 80-7326-057-3 (váz.)

Hnutí '68 na Západě : studentské bouře v USA a západní Evropě / Ingrid Gilcher-Holteyová ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal ; doslov napsal Jaroslav Pažout] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 143 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7021-698-0 (váz.) :

Hospodářský zeměpis 2 : pro obchodní akademie a ostatní střední školy / Ladislav Skokan a kolektiv - 3., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 152 s. : mapy ; 21 cm - 80-7168-872-X (brož.) :

Hrajeme si s předškoláky / [Jane Kemp & Clare Walters ; z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7360-021-8 (brož.)

Hry, zábava a cvičení s miminkem : průvodce speciálními cvičeními a hrami / Anne Knecht-Boyer - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1125-9 (brož.)

Information and communication technology in education : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 31st August - 2nd September 2004 : proceedings / editor Erika Mechlová - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 320 s. : il. ; 21 cm - 80-7042-993-3 (brož.) :


International conference on horticulture post-graduate (PhD.) study system and conditions in Europe : proceedings of abstracts : 17th-19th November 2004, Lednice, Czech Republic / [organizing committee and editors Jiří Martinek, Robert Pokluda, František Kobza] - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - 61 s. ; 30 cm - 80-7157-799-5 (brož.)

International conference on horticulture post-graduate (PhD.) study system and conditions in Europe : proceedings of papers : 17th-19th November 2004, Lednice, Czech Republic / [organizing committee and editors Jiří Martinek, Robert Pokluda, František Kobza] - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - ca 300 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7157-801-0 (kroužková vazba)

Internet ve výuce fyziky / Renata Holubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0940-2 (brož.)

Jak jsem se stal spisovatelem / Andrzej Stasiuk ; [z polského originálu ... přeložil Václav Burian ; doslov Jáchym Topol] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 227 s. ; 19 cm - 80-7260-124-5 (váz.) :

Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy / Eva Machková - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky, 2004 - 223 s. ; 21 cm - 80-7331-021-X (brož.)

Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století : výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003 / Blahoslav Kraus a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-7041-738-2 (brož.)

Jihočeská univerzita České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 70 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7040-716-6 (brož.)

Jiří Patera : 1924-2003 / [redakční rada Magdalena Jílková ... et al.] - V Plzni : Západočeská galerie : Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, 2004 - 59 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-86415-34-1 (brož.)

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004 : ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka / [redakční rada Pavel Sýkora ... et al.] - Olomouc : Alda, 2004 - 122 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-85600-92-7 (brož.) :


Kantoři na Vyškovsku / Petr Hlaváček - [Vyškov] : Knihovna Karla Dvořáčka ; Městské kulturní středisko ve Vyškově ; Muzeum Vyškovska, 2004 - 101 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-85063-01-8 (brož.)


Kapitoly ze sociální pedagogiky / Milan Přadka, Dana Knotová, Jarmila Faltýsková - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 45 s. ; 21 cm - 80-210-3469-6 (brož.)

Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století / Josef Kandert - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 258 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-246-0782-4 (brož.)

Kolik barev má Vojtíškův rok / Jaromír Červenka ; ilustrace Jiří Vaněček - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - 61 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7228-459-2 (váz.)

Kompendium sociální a pedagogické psychologie : studijní obor Informační technologie ve vzdělávání / Jitka Šimíčková-Čížková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 93 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-365-X (brož.)

Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : Olomouc 16. a 17. září 2004 : sborník z konference / [editor Danuše Nezvalová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0922-4 (brož.)

Křehkost dobra : náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii / M.C. Nussbaumová ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Korte] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2003 - 839 s. ; 22 cm - 80-7298-089-0 (váz.)

Lanškroun : z fotoateliéru lanškrounského fotografa z 30. let 20. století = aus dem Fotoatelier des Lanškrouner Fotografen aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts = from the studio of a Lanškroun photographer from the 1930s / foto Josef Böhm ; [výběr fotografií Marie Borkovcová, Karel Uhlíř] - Lanškroun : Městské muzeum Lanškroun, 2005 - 135 s. : il., portréty ; 22 x 24 cm - 80-239-4010-4 (váz.)

Lidové pranostiky, přísloví a zvyky v zemědělství / Karel Jelínek, Karel Římovský, Zdeněk Smolík ; [ilustrace Karel Jelínek] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 138 s. : il. ; 17 cm - 80-7157-827-4 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-7326-056-5 (chyb.)

Lidové zvyky : výroční obyčeje z Čech a Moravy / Jiřina Langhammerová - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 341 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-7106-525-0 (váz.) :

Literatura IV : výbor textů : interpretace : literární teorie / Bohuslav Hoffmann - 2., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 246 s. ; 24 cm - 80-7183-321-5 (brož.)

Manuál k tréninku řeči lidského těla : (didaktika neverbální komunikace) / Josef Valenta - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2575-X (brož.)


Matematika / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [24] s. ; 30 cm - 80-903535-9-2 (brož.)

Matematika / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [36] s. ; 30 cm - 80-903535-0-9 (brož.)

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám : krok za krokem k přijímacím zkouškám : kalendář řešených písemek pro 7. a 8. ročník ZŠ / Petr Husar - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 179 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-279-1 (brož.)

Miscellanea doctorandica I : sborník z mezinárodní doktorandské konference konané 15.4.2004 v Uměleckém centru UP / Pavel Klapil, Jiří Pospíšil (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 151 s. : noty ; 25 cm - 80-244-0921-6 (brož.) :

Moments for applause : half-century of culture in the armed forces / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-223-1 (váz.) :

Multimédia v práci učitele : studijní obor Informační technologie ve vzdělávání / Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová, Ingrid Nagyová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 97 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-366-8 (brož.)

Musica viva in schola XVIII : XXI. mezinárodní hudebně pedagogická konference : Cikháj, 22.-25. října 2002 / editor Petr Hala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-210-3418-1 (brož.)

Nástin problematiky etopedie a sociální patologie / Adam Stankowski - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 140 s. ; 21 cm - 80-7042-360-9 (brož.) :

Nauč se počítat : učíme se počítat se Sněhurkou a trpaslíky / [ilustrace] Van Gool ; creation, text and illustrations Lefevre ... et al. ; z anglického vydání nizozemského originálu přeložila Mahulena Červená] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - [10] s. : vše barev. il. ; 25 cm - 80-7237-723-X (leporelo)

Nové Město nad Metují a okolí v pověstech a vyprávěních / sestavila a převyprávěla Eva Koudelková ; ilustroval Vladimír Rocman - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Městská knihovna Nové Město nad Metují, 2004 - 184 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-238-6255-3 (váz.) :

O hrách = De spectaculis / Tertullianus ; úvodní studii, překlad, poznámky a výběrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídil Petr Kitzler - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 278 s. ; 22 cm - 80-7298-100-5 (váz.)


Občanská nauka pro střední odborná učiliště / Milan Valenta - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999-2004 - 3 sv. : il. ; 21 cm - 80-7235-099-4 (sv. 1 ; brož.) :

Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU / Milan Valenta ; [ilustrace Vladimír Renčín] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999-2004 - 3 sv. : il. ; 21 cm - 80-7235-080-3 (sv. 1 ; brož.) :

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký ; řešení k testu PG-SP-01 vypracovali Jakub Fischer, Kateřina Drbohlavová] - Praha : Scio, 2004 - [60] s. ; 30 cm - 80-903535-1-7 (brož.)

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [36] s. ; 30 cm - 80-903535-6-8 (brož.)

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [64] s. ; 30 cm + 1 příl. - 80-903535-3-3 (brož.)

Obsah a forma disertační práce / Milena Krobotová, Drahomíra Holoušová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 38 s. : 21 cm - 80-244-0934-8 (brož.)

Odborný komentář k systému managementu kvality ve výchově a vzdělávání : směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 s použitím ISO/IWA 2:2003 : založena na ISO 9001:2000, druhé vydání, 2000-12-15 Systémy managementu jakosti - Požadavky / autor odborného komentáře Blanka Hrudková - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7283-154-2 (brož.)

Odmaturuj! z matematiky 3 : [sbírka řešených příkladů / zpracovali Pavel Boucník ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004 - 248 s. ; 25 cm - 80-7358-010-1 (brož.)

Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině / Tomáš Katrňák - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 190 s. ; 24 cm - 80-86429-29-6 (brož.) :

Okamžiky pro potlesk : půlstoletí kultury v armádě / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-222-3 (váz.) :


Opera pro děti / Ivana Ašenbrenerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 136 s. : noty ; 30 cm - 80-7044-570-X (brož.)


Pedagogická a psychologická příprava učitelů odborných předmětů / Dana Dobrovská - Praha : ISV, 2004 - 196 s. ; 22 cm - 80-86642-33-X (brož.)

Persönlichkeit und Kultur als Leitideen der Erziehung : eine Studie zur Herbart-Rezeption in der deutschen Reformpädagogik zwischen 1890 und 1930 / vorgelegt von Gudrun Krieg - 2004 - 242 s. ; 21 cm - (brož.)

Písanka - cviky : [učebnice psaní pro první ročník základní školy / Hana Mikulenková ; psací písmo Tomáš Grepl ; ilustrace Matěj Forman ; básně Radek Malý] - Olomouc : Prodos, 2004 - 24 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-138-1 (brož.)

Písanka 1 : [učebnice psaní pro první ročník základní školy / Hana Mikulenková ; psací písmo Tomáš Grepl ; ilustrace Matěj Forman] - Olomouc : Prodos, 2004 - 32 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-139-X (brož.)

Písanka 2 : [učebnice psaní pro první ročník základní školy / Hana Mikulenková ; psací písmo Tomáš Grepl ; ilustrace Matěj Forman] - Olomouc : Prodos, 2004 - 32 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-140-3 (brož.)

Písanka 3 : [učebánice psaní oro orvní ročník základní školy / Hana Mikulenková ; psací písmo Tomáš Grepl ; ilustrace Matěj Forman ; básně Radek Malý] - Olomouc : Prodos, 2004 - 32 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-141-1 (brož.)

Podnikání a kulturní odlišnosti / Božena Buchtová, Jiří Pokorný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : mapy ; 30 cm - 80-210-3490-4 (brož.)

Pohádková vlastivěda Šumperského okresu / [graficky upravil a zpracoval Pavel Ševčík] - Šumperk : Městská knihovna Šumperk, [2004] - [21] brožurek v obálce : il. ; 22 cm - (volné listy v obálce)

Posilování rodinných vztahů : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Jan Šiška - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 59 s. ; 29 cm - 80-7311-048-2 (brož.)

Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : / podle stavu k 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-463-1 (brož.) :


Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky : souhrnná publikace projektu = Professionalization of student members in higher education governance in Visegrad Group Countries : project summary publication / [redakce Naďa Špirudová Matějková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 98, 95 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-214-2721-3 (brož.)


Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy : registrační číslo VZO msm1745000001 / Jaromír Pavlíček, Jelena Petrucijová (eds.) - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 101 s. : portréty ; 24 cm - 80-70-42362-5 (brož.) :

Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku / Irena Šindlářová. 85 rad pro začínající turisty / Robert Brinda - Olomouc : Danal, 2001 - 83 s., [10] l. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85973-86-3 (brož.)

Průvodce programem Připraveni pro život / autoři české adaptace Jana Stará, Karel Starý - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 70 s. ; 29 cm - 80-7311-042-0 (brož.)

Průvodce rodičovskými setkáními : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Iva Lednická - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 71 s. ; 29 cm - 80-7311-043-7 (brož.)

První zábavné počítání : učit se s medvídkem Méďou je prima! - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [16] s., : barev. il. ; 27 cm + 2 l. nálepek - 80-7228-468-1 (brož.)

První zábavné psaní : učit se s medvídkem Méďou je prima! - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [16] s., : barev. il. ; 27 cm + 2 l. nálepek - 80-7228-470-3 (brož.)

První zábavné učení : učit se s medvídkem Méďou je prima! - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [16] s., : barev. il. ; 27 cm + 2 l. nálepek - 80-7228-471-1 (brož.)

Prvouka : 3. ročník / Pavel Augusta ; [ilustrovala Lucie Lomová] - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce ; Úvaly : Albra, 2004 - 49, [6] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86490-96-3 (brož.)

Prvouka 3, aneb, Jak Matěj s Klárkou letěli balonem / Jiří Chalupa ; ilustroval Kameel Machart - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 93 s. : barev. il. ; 20 x 25 cm - 80-7183-322-3 (brož.)

Prvouka pro 3. ročník : pracovní sešit / Pavel Augusta ; [ilustrovala Lucie Lomová] - 1. vyd. - Praha : Albra ;, 2004 SPL - Práce ; Úvaly : - 46 s. : il. ; 30 s. - 80-86490-98-X (brož.)


Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty / G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield ; [z anglického originálu ... přeložili Filip Karfík, Petr Kolev a Tomáš Vítek] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 663 s. ; 22 cm - 80-7298-110-2 (váz.)


Přijímací zkoušky : kompletní průvodce přípravou : pro rodiče žáků 5. a 7. tříd ZŠ / [sestavil, redakčně zpracoval Martin Filip ; příspěvky Václav Mertin, Marie Kalábová] - Praha : Scio, [2004] - 87 s. ; 21 cm - 80-239-3446-5 (brož.)

Přijímací zkoušky : kompletní průvodce přípravou : pro rodiče žáků 9. třídy ZŠ / [sestavil, redakčně zpracoval Martin Filip ; příspěvky Václav Mertin, Marie Kalábová] - Praha : Scio, [2004] - 91 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3448-1 (brož.)

Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v prvním ročníku základní školy / Hana Mikulenková, Radek Malý - Olomouc : Prodos, 2004 - 192 s. : il. (většina barev.) ; 26 cm - 80-7230-135-7 (brož.)

Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání / [uspořádaly Jitka Šimíčková Čížková, Tereza Kimplová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-7042-372-2 (brož.) :

Psychologie a pedagogika II : pro střední zdravotnické školy / Věra Čechová, Alena Mellanová, Hana Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2004 - 160 s. ; 21 cm - 80-7333-028-8 (brož.)

Psychopedie / Milan Valenta, Oldřich Müller - 2. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 443 s. ; 25 cm - 80-7320-063-5 (váz.)

Rabín Feder / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 166 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86103-78-1 (váz.) :

Rébusy, hlavolamy a omalovánky pro předškoláky - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 154 s. : il. ; 25 cm - 80-7237-607-1 (váz.)

Ropuchy a prašivky : etapy vývoje, folklór a kulturní zvláštnosti / Adrian Morgan ; [přeložila Eva Krejčová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 263 s. : il. ; 22 cm - 80-7207-501-2 (váz.)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr / [Petr Marek a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2004 - 550 s. : ; 21 cm - 80-245-0788-9 (brož.)


Ruský jazyk v kostce : pro střední školy / Radka Hříbková, Antonín Hlaváček - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 110 s. : il., portréty, mapy, noty ; 30 cm - 80-7200-893-5 (brož.)


Řešené testy nejlepších víceletých gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí, z cizích jazyků - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-013-9 (brož.)

S kamarády do školy, aneb, Všestranná příprava předškoláka / Jiřina Bednářová, Richard Šmarda - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004- - sv. : il. ; 29 cm - 80-00-01471-8 (sv. 1 ; brož.)

Sbírka her oddílů Delfíni a Kasiopea / Radek Pelánek - 2. vyd. - Brno : Mravenec, 2003- - sv. ; 21 cm - 80-86560-47-3 (sv. 2 ; brož.)

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / Josef Kubát - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 419 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-298-8 (váz.)

Sborník pedagogické konference : finanční účetnictví po roce 2003 : 3. ročník : Praha, 29. listopadu 2003 / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví - V Praze : Oeconomica, 2003 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0605-X (brož.)

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004 / [editor Jan Sedláček] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 418 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7041-798-6 (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 : dojížďka a vyjížďka / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva, pracoviště Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2004 - 79, [14] s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0836-3 (brož.) :

SEKEL 2004 : sborník z mezinárodního odborného semináře kateder zabezpečujících výuku elektrotechnických předmětů na neelektrotechnických fakultách : 22. až 24. září 2004, Písek u Jablunkova - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 141 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0619-3 (brož.)

Seminář ze středoškolské matematiky / J. Herman, R. Kučera, J. Šimša - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 51 s. ; 24 cm - 80-210-3528-5 (brož.) :

Shrnutí: rozvíjíme svoje možnosti : [příručka pro učitele] / autoři české adaptace Zdeňka Michalová, Jana Stará - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 16 s. ; 29 cm - 80-7311-050-5 (brož.)


Slabikář - pracovní sešit / [Hana Mikulenková, Radek Malý ; ilustrace Matěj Forman] - Olomouc : Prodos, 2004 - 3 sv. : il. (většina barev.) ; 27 cm - 80-7230-142-X (sv. 1 ; brož.)


Slabikář / Hana Mikulenková, Radek Malý, Matěj Forman - Olomouc : Prodos, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7230-134-9 (váz.)

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2003 : role studenta v občanské společnosti : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol : Brno, 27.-28. listopadu 2003 / redakce Naďa Špirudová Matějková - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické, 2004 - 180 s. : barev. portréty ; 22 cm - 80-214-2586-5 (brož.)

Současný stav a perspektivy výuky ekonomických diciplín na neekonomických fakultách vysokých škol : sborník příspěvků : Olomouc 30.9.2004 / editor Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 53 s. ; 30 cm - 80-244-0914-3 (brož.)

Současný svět : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, pro 8. nebo 9. ročník : základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu, lidé a příroda - životní prostředí / Josef Herink, Václav Valenta a kolektiv - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2004 - 124 s. : barev. il. , mapy, portréty ; 30 cm - 80-86034-62-3 (brož.) :

Společenské proměny a jejich dopad na stavby pro základní školství : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Architektura = Social chenge and its effects on primary school building construction / Josef Slováček - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav veřejných staveb, 2004 - 31 s. ; 21 cm - 80-214-2801-5 (brož.)

Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště / Eduard Fuchs, Helena Binterová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 107 s. ; 21 cm - 80-7196-294-5 (brož.)

Stanovování životních cílů : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Iva Lednická - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 80-7311-049-9 (brož.)

Stop tělesným trestům / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2004 - 11 s. ; 20 cm - 80-239-3442-2 (brož.)

Strategické tahy pro Českou republiku : (strategickými tahy přiblížíme budoucnost) / [vedoucí týmu Martin Potůček ; editor Antonín Rašek] - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7334-058-5 (brož.)

Středoškoláci v USA a ve Velké Británii / [editorka Zdenka Almerová a kolektiv] - Praha : Otevřená společnost, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-903331-3-3 (kroužková vazba)

Studijní předpoklady : testy ze skutečných přijímacích zkoušek na Masarykovu univerzitu / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [57] s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - 80-903535-8-4 (brož.)


Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol : grantový projekt podporovaný grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 / Květa Kuncová (Rychtářová) ... [et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 133 s. ; 31 cm - 80-7044-591-2 (brož.)

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání : založena na ISO 9001:2000, druhé vydání, 2000-12-15 : Systémy managementu kvality - Požadavky : mezinárodní pracovní dohoda IWA 2 = international workshop agreement IWA 2 - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti : Český normalizační institut, 2004 - 130 s. : il. ; 21 cm - 80-7283-146-1 (brož.)

Školní pokusy z fyziky 2 / Libor Koníček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-967-4 (brož.)

Školský zákon : zákon o pedagogických pracovnících s výkladem / Hana Poláková - Žďár nad Sázavou : Fakta, 2004 - 287 s. ; 21 cm - 80-902614-3-4 (brož.) :

Tak u nás bývávalo / Jiří Kráčmar ; ilustrovali Vlasta a Zdeněk Horákovi - 1. vyd. - Olomouc : Danal, 2004 - 143 s. : il. ; 23 cm - 80-85973-97-9 (brož.)

Technická herna do kapsy / [připravili Libor Procházka, Jaroslav Pipota, Draha Přikrylová] - Brno : Technické muzeum, 2004 - 12 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 anaglyfické brýle + 1 příl. - 80-86413-17-9 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [181] s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7196-290-2 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 6 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [48] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-299-6 (brož.)

Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 7 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [48] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-300-3 (brož.)


Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 8 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [44] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-301-1 (brož.)


Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy 9 / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - [40] s. : il. ; 30 cm - 80-7196-302-X (brož.)

Testy k přijímacím zkouškám / [Ivan Koutecký] - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003 - 143 s. ; 21 cm - 80-86473-47-3 (brož.)

Testy z matematiky na VŠE : 75 x 5 typových příkladů k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou : stručný výklad základních kapitol středoškolského učiva / [Josef Štefl, Petr Koranda] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-12-7 (brož.)

Trénink a školení / Roger Buckley, Jim Caple ; [překlad Vilém Jungmann - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xii, 288 s. ; 23 cm - 80-251-0358-7 (váz.) :

Tucet tváří Nasredinových / [z arabských, ruských a dalších předloh vybral a přeložil Miloš Mendel] - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 170 s. : il. ; 24 cm - 80-85425-54-8 (brož.) :

Tvorba diplomové práce / Jana Peterková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 88 s. ; 21 cm - 80-245-0776-5 (brož.) :

Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží / Zdeněk Kluiber - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2004 - 68 s. ; 21 cm - 80-86078-45-0 (brož.)

Účetnictví a účetní výkaznictví v ČR po vstupu do EU s dopadem do výuky : sborník pedagogické konference : 4. ročník : Praha 20. listopadu 2004 - Praha : Oeconomica, 2004 - 153 s. ; 21 cm - 80-245-0771-4 (brož.)

Učitelé na německé technice v Brně 1849-1945 / Pavel Šišma - Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 2004 - 205 s. ; 21 cm - 80-239-3279-9 (brož.)

University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies - České Budějovice : University of South Bohemia, 2004 - 64 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7040-713-1 (brož.)


Úvod do didaktiky odborného výcviku / Jiří Vintr - Vyd. 2. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 95 s. : il. ; 22 cm - 80-7040-689-5 (brož.)


V roli rodičů a prarodičů / Blanka Strašíková - Praha : Husitská teologická fakuta UK, 2004 - 58 s. ; 21 cm - 80-246-0848-0 (Karolinum ; brož.)

V severní Indii / Pavla Jazairiová ; [Jiří Hůla a Pavla Jazairiová (fotografie)] - 1. vyd. - Praha : Radioservis ; Český rozhlas, 2004 - 275 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-86212-39-4 (váz.) :

Vademecum Graeco-Latinum Brunense / [redakční rada Antonín Bartoněk, Kateřina Šimůnková] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3484-X (brož.)

Vděčné vzpomínky : z pamětí a tvorby ponikelského rodáka / Jindřich Holubec - Liberec : Bor, 2004 - 92 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86807-05-3 (brož.)

Velká kniha o soubojích a duelantech : dávné i nedávné aféry cti / Vladimír Šindelář - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 583 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86367-43-6 (váz.)

Víte, co na sebe? / Jitka Hrdličková ; [fotografie Marie Votavová] - Praha : Cesty, 2004 - 175 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7181-119-X (váz.)

Volba literární látky pro dramatickou výchovu, aneb, Hledání dramatičnosti / Eva Machková - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky, 2004 - 122 s. ; 21 cm - 80-7331-013-9 (brož.)

Volby pro život / : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004?] - 128 s. ; 29 cm - 80-7311-046-8 (brož.)

Volnočasové pěstitelské a chovatelské činnosti pro znevýhodněné osoby / Karel Opočenský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 39 s., 30 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7044-537-8 (brož.)

Vybíráme střední školu pro školní rok 2005-06 : SET 2005. I, Praha, Středočeský kraj / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2004 - 178 s. ; 30 cm - 80-211-0474-0 (brož.)

Vybíráme střední školu pro školní rok 2005-06 : SET 2005. II, Čechy bez Středočeského kraje a Prahy / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2004 - 342 s. ; 30 cm - 80-211-0475-9 (brož.)

Vybíráme střední školu pro školní rok 2005-06 : SET 2005. III, Morava / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2004 - 282 s. ; 30 cm - 80-211-0476-7 (brož.)


Výsledky ad hoc modulu 2003 o celoživotním vzdělávání / zpracoval odbor statistiky zaměstnanosti a mezd - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 109 s. ; 30 cm - 80-250-0826-6 (brož.) :

Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých školách v ČR a SR : mezinárodní konference : sborník z 6. mezinárodního setkání vysokoškolských učitelů neoborových cizích jazyků na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR s účastí dalších vysokých škol / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 105 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-596-3 (kroužková vazba)

Výuka projektového řízení na vysokých školách : 2. konference s mezinárodní účastí : 21. září 2004, Brno, Česká republika : sborník příspěvků / [sestavili Miloš Waldhans, Ignác Sekanina] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 180, 7 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2720-5 (brož.)

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : sborník příspěvků z konference : VI. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě Olomouc 1.-3.9.2004 / [redaktor František Menšík] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 180 s. : il. ; 25 cm - 80-244-0923-2 (brož.)

Women scholars and institutions : proceedings of the international conference (Prague, June 8-11, 2003) / edited by Soňa Štrbáňová, Ida H. Stamhuis and Kateřina Mojsejová - Praha : Research Centre for the History of Sciences and Humanities, 2004 - 2 sv. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7285-041-5 (brož.)

Z Nekrasína do Hrádku : životní cesta kněze a vychovatele Vojtěcha Hlinky, spisovatele a vlastence Františka Pravdy (Nekrasín 17. dubna 1817 - Hrádek u Sušice 8. prosince 1904) / Anna Brabcová - Jarošov nad Nežárkou : Obec Jarošov nad Nežárkou, 2004 - 32 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Základy společenských věd / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [28] s. ; 30 cm - 80-903535-7-6 (brož.)

Základy společenských věd / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [76] s. ; 30 cm - 80-903535-4-1 (brož.)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ; Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - Český Těšín : Poradce,2004, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7365-015-0 (brož.)


Zastavení u betléma / Jan Graubner - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 39 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7192-945-X (váz.) :


Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela : [19.-20. května 2004 v Uherském Hradišti] / [sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004 - 365 s. ; 24 cm - 80-86185-38-9 (brož.)

Zmaturuj! z anglického jazyka 1 / [spracoval Juraj Belán] - Brno : Didaktis, 2004 - 256 s. ; 25 cm - 80-7358-020-9 (brož.)

Životní styl a vzdělávání dětí migrujících cizinců. : (studijní text pro přípravu učitelů ZŠ a ZvŠ) Díl 1., Romové / Dagmar Kubátová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004 - 39 s. : il. ; 22 cm - 80-7044-584-X (brož.)

--vzděláván budiž-- : 135 let Slovanského gymnázia, 100 let od založení České reálky / [redigoval Luděk Bartoš] - Olomouc : Slovanské gymnázium, 2002 - 521 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-238-9308-4 (brož.)

4. mezinárodní konference z historie vědy a techniky u příležitosti 50. výročí založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze : 23. dubna 2001, ... Praha : 50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT / ČVUT FEL ; [Marcela Efmertová, Oldřich Starý editoři] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003 - 115 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7277-200-7 (brož.)

55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí : Brno 30. listopadu a 1. prosince 2004 / [edited by Petr Spurný] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 330 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-7157-810-X (brož.)

9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol : 11.-13. listopadu 2004, Srní / pořadatelé konference JČMF - Matematická pedagogická sekce, Česká matematická společnost, sekce JČMF, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU ; [editoři Marie Ausbergerová, Jarmila Novotná] - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelský servis, 2004 - 378 s. : il. ; 21 cm - 80-86843-01-7 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist