Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 2005

Akční program Ministerstva pro místní rozvoj na období říjen 2004 - červen 2006 - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004 - 41 s. ; 30 cm - (brož.)

Aktuální otázky rozvoje regionů III : regionální rozvoj a management ve veřejné správě : sborník z vědecké konference : Svoboda nad Úpou, červenec 2003 / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003 - 47 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1089-8 (brož.)

Armáda, společnost a politika v České republice / Zdeněk Kříž - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-85960-76-1 (váz.)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby / [kolektiv autorů Vladimír Blažek, Bohumil Rusek, Jiří Schandl] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-86769-19-4 (brož.)

Belarus - our new neighbour : conference report : Prague, March 20, 2004, Senate of the Parliament of the Czech Republic / [edited by Roisin Joyce and Luboš Veselý] - Prague : Association for International Affairs, 2004 - 59 s. ; 21 cm - 80-903468-0-4 (brož.)

Bezdomovství : přehled výsledků výzkumů z Velké Británie / Suzanne Fitzpatrick, Peter Kemp and Susanne Klinker - 1st Czech ed. - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 96 s. ; 21 cm - 80-86625-15-X (brož.) :

Bezpečí občanů Zlínského kraje : integrovaný záchranný systém / [Ivo Mitáček] - Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2004 - 26 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - (brož.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : (textové opory pro kombinované studium UOP) / Ladislav Rudolf - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 82 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-358-7 (brož.)

Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy : sborník statí ke konferenci "15 let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice" / [odpovědný redaktor Jaroslav Formánek] - Praha : Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2004 - 263 s. : il. ; 21 cm - 80-7278-217-7 (brož.)

Bezpečnostní strategie České republiky 2003 - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2004 - 28 s. ; 30 cm - 80-86345-45-9 (Ministerstvo zahraničních věcí ČR ; brož.)

Boje v severní Africe / Edwin P. Hoyt ; [přeložila Eva Burjanová] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko : Slovanský dům, 2003 - 157 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-206-0700-5 (Naše vojsko ; váz.)


Brněnští mariňáci : poslední veteráni rakouského válečného loďstva / Jarmila Urbanová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 155 s., iv s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86598-17-9 (váz.) :

Can Europe sharpen its blunt competitive edge? : reflections of the Prague Castle conference 2004 - Praha : British Council, 2004 - 73 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-4101-1 (brož.)

Cesty k efektivně fungujícím zdravotnickým systémům : OECD organisation for economic : Co-operation and development - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 96 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-86625-18-4 (brož.) :

Coase's conjecture in finite horizon / Michal Ostatnický - Prague : CERGE-EI, 2004 - 41 s. ; 21 cm - 80-7343-033-9 (Univerzita Karlova ; brož.)

Consumer protection in the Czech Republic : (general information for foreigners) : integration of foreigners projekt No. 3/2003 - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, [2003] - 24 s. ; 22 cm - (brož.)

České správní právo = Czech administrative law / Richard Pomahač - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-85889-54-4 (brož.)

Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap / Statutární město Ostrava, Komise pro handicapované děti a mládež rady města - Ostrava : Statutární město Ostrava, [2004] - 32 s. : il., portréty ; 15 x 22 cm - 80-239-3952-1 (brož.)

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech / připravili J. Vorel, A. Šimánková a kolektiv ; [editor Jan Táborský] - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2003- - sv. ; 29 cm - 80-86621-03-0 (sv. 1 ; brož.) :

Československá zahraniční politika v roce 1936 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2003- - sv. ; 24 cm - 80-246-0714-X (Karolinum ; sv. 1 ; váz.)

Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy : (s rozsudky) : příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy / Oldřich Kužílek - Praha : Otevřená společnost, 2004 - 114 s. ; 22 cm - 80-903331-1-7 (brož.) : * 80-903331-1-3 (chyb.)

Daň z přidané hodnoty ; Spotřební daně : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 208 s. ; 24 cm - 80-7208-470-4 (brož.) :


Daně z příjmů 2005 : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 240 s. ; 24 cm - 80-7208-466-6 (brož.) :

Daňové zákony 2005 : úplná znění zákonů k 1.1.2005 s komentářem / [Zuzana Rylová ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 187 s. ; 30 cm - 80-251-0490-7 (brož.) :

Daňové zákony 2005 : Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách ; Zákon o DPH ; Zákon o spotřebních daních ... - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 180 s. ; 30 cm - 80-7208-419-4 (brož.) :

Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu / Eduard Vlček - 2., nezměn. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-210-3506-4 (brož.)

Dětská práva v praxi : sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference o dětských právech : Třeboň 29.-30. května 2002 / [editor Jiří Dunovský] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2002 - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-606-2 (brož.)

Devět životů : [dramatický příběh stíhacího pilota RAF] / Alan C. Deere ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Brož] - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, c2002 - 251 s. ; 22 cm - 80-206-0630-0 (váz.)

Do důchodu mladý a bohatý : jak získat majetek a nikdy o něj nepřijít / Robert Kiyosaki a Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2004] - 346 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-122-9 (váz.)

Does bank failure affect client firms? : micro evidence from Estonia / Karin Joeveer - Prague : CERGE-EI, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-013-4 (Univerzita Karlova ; brož.)

Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa / Ján Gronský - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-246-0878-2 (sv. 1 ; brož.) :

Drugs : the social phenomenon of today / Jan Hejda, Václav Krajník and others ; [translation Bohumil Kopřiva and Alena Lukáčová] - 1st ed. - Prague : Police Academy of the Czech Republic, 2004 - 163 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7251-156-4 (brož.)


Europäisches Umweltrecht in Deutschland und der Tschechischen Republik : Sammelband aus dem vom Seminar 17.-18. Oktober 2003 im Institut für Seerecht und Seehandelsrecht in Hamburg / Rainer Lagoni, Milan Damohorský (Hrsg.) - Praha : Vodnář, 2004 - 171 s. ; 22 cm - 80-85889-56-0 (brož.)


Evropské zdravotnické právo - vyd. 1. - Praha : LexisNexis, 2004 - 135 s. ; 21 cm - 80-86199-82-7 (brož.)

Evropský kodex proti rakovině = European code against cancer / Liga proti rakovině Praha, občanské sdružení, člen UICC a ECL - Praha : Liga proti rakovině, 2004 - 24 s. ; 21 cm - (brož.)

Evropský soud pro lidská práva . : organizace, pravomoci a řízení / Anna Prouzová - Praha : Linde, 2004 - 186 s. ; 21 cm - 80-7201-500-1 (brož.)

Faraoni a kouzelníci / Jiří Tomek ; [ilustroval Jindra Čapek] - 1. vyd. v této podobě - Praha : Albatros, 2004 - 163 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 27 cm - 80-00-01429-7 (váz.)

Feng-šuej : 168 způsobů jak dodat harmonii svému domovu / Lillian Too ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 158 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-242-1307-9 (váz.)

Festung meiner Jugend : eine Familie unter den nationalsozialistischen Rassengesetzen / Jana Renée Friesová ; [ins Deutsche übersetzt von Herta Kohnová und Werner Imhof] - Deutsche Erstveröffentlichung - [Praha ; Furth im Wald] : Vitalis, [2004?] - 244 s., [28] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7253-161-1 (Vitalis Praha : váz.)

Financování územních samosprávných celků v ČR / Petr Tománek, Martina Halásková, Jan Široký - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0697-5 (brož.)

Generál studené války / Miroslav Vacek - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2004 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-7190-554-2 (váz.)

Gestapo : nástroj teroru / Jochen von Lang ; spolupráce Claus Sibyll ; [z německého originálu ... přeložila Jana Hendrychová] - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 187 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-206-0599-1 (brož.)

Hitler a Churchill : taje vůdcovství / Andrew Roberts ; [z anglického originálu ... přeložily Květa Macáková a Hana Řeháková] - Vyd. 1. - Praha ; Plzeň : BETA, 2004 - 182 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-169-4 (Beta - Pavel Dobrovský ; váz.)

Hugo : nejkrásnější voják rakousko-uherské armády, ... / Jiří Kamen - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 321 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-126-1 (váz.) :


Chování spotřebitele a výzkum trhu / Hilda Bártová, Vladimír Bárta, Jan Koudelka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 243 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0778-1 (brož.) :

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [2004, May 20-22] : collection of annotations / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 43 s. ; 21 cm - 80-7194-664-8 (brož.)

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [May 20-22, 2004] : conference proceedings / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 491 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-679-6 (brož.)

Informace pro tvůrce drogové politiky : o účinnosti substituční léčby závislosti na opiátech / Annette Verster a Ernst Buning - 2. dopl. vyd. v českém jazyce - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 40 s. ; 23 cm - 80-86734-32-3 (brož.)

Informační příručka k problematice zneužívání návykových látek / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 51 s. : ; 29 cm - 80-7311-052-9 (brož.)

Informační systémy a informační sítě / Jitka Komárková, Hana Kopáčková, Stanislava Šimonová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-698-2 (brož.) :

Integrativní přístupy k supervizi / Michael Carrol a Margaret Tholstrupová (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Kožnarová] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 280 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-582-5 (váz.)

Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině / Milan Jurčeka - 1. české vyd. - Praha : IQ 147, 2004 - 166 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-239-3992-0 (váz.)

Jak jsem v devětačtyřicátém utekl hledat svobodu do Sovětského svazu, ve zdraví přežil vězení a vyhnanství a zase se vrátil domů / Josef Bureš - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 130 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - 80-7260-128-8 (váz.) :

Jak se dostat na práva / Petr Anděl - 7., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 180 s. ; 21 cm - 80-247-1064-1 (brož.)


Jde i o vaše zdraví : usilujeme o svět bez tabáku / Zdeněk Dienstbier - Praha : Liga proti rakovině, [2003?] - 12 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Kapitoly ze sociální práce / [Karel Paulík ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 100 s. ; 30 cm - 80-7042-682-9 (brož.) :

Katastr nemovitostí, ceny a oceňování nemovitostí : (výběr právních předpisů) / Jiří Kocourek - 4., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2005 - 511 s. ; 21 cm - 80-7317-037-X (brož.)

Kdo vládne Británii? / Lenka A. Rovná - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 280 s. : il. ; 22 cm - 80-86429-27-X (brož.) :

Komerční sexuální zneužívání dětí / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2004 - 11 s. ; 20 cm - 80-239-3443-0 (brož.)

Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče : (učební texty) / Josef Havlík, Vladimír Vurm - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 89 s. ; 22 cm - 80-7040-725-5 (brož.)

Konstrukce pozemních staveb 80 : požární bezpečnost staveb : přednášky / Václav Kupilík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 111 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03056-3 ( brož.) :

Královny válečnice : žezlem a mečem / Antonia Fraserová ; [přeložila Eva Křístková] - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2004 - 382 s. ; 22 cm - 80-86379-78-7 (váz.)

Kriminalistická taktika pro policisty / Miroslav Němec - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2004 - 328 s. : il. ; 21 cm - 80-7317-036-1 (brož.)

Kruté zločiny a trýznivé tresty / napsal Terry Deary ; [ilustrace Mike Phillips ; z anglického originálu ... přeložil Štěpán Kovařík] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 99 s. : il. ; 29 cm - 80-252-0041-8 (váz.)

Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo / Karel Eliáš ... [et al.] - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xl, 609 s. ; 23 cm - 80-7179-854-1 (váz.)

Legal English / Kamila Tozzi, Eva Přidalová - Praha : Linde, 2004 - 192 s. ; 23 cm - 80-7201-507-9 (brož.)


Lisabonská strategie : cesta k vyššímu hospodářskému růstu, plné zaměstnanosti a k lepším životním podmínkám : jak Evropská unie zlepšuje běžný život občanů? - Praha : Úřad vlády ČR, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86734-20-X (brož.)


Marketing a logistika - moderní nástroje v systému hospodaření ve vojenské rozpočtové jednotce / Tomasz Kochanski - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 178 s. ; 21 cm - 80-85960-72-9 (brož.)

Matematika ve starověku : Egypt a Mezopotámie / Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Hana Vymazalová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003 - 371 s. : il. ; 24 cm - 80-7196-255-4 (váz.)

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 48 s. ; 30 cm - (brož.)

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní / Jan Ondřej - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 463 s. ; 21 cm - 80-86898-02-4 (brož.) * 80-86868-02-4 (chyb.)

Místní referendum v České republice : zákon o místním referendu s poznámkami : podle stavu k 1.10.2004 / Tomáš Nahodil, Tomáš Říčka - Praha : Linde, 2004 - 141 s. ; 21 cm - 80-7201-502-8 (brož.)

Moje třicetiletá válka / Hiró Onoda ; [z japonského originálu ... přeložil a doslov napsal Martin Vačkář] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 181 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0648-3 (váz.)

Moji nejdražší = [Meine Teuersten] / Heřman Josef Tyl ; [editor Daniel Feranc] - 1. vyd. - Praha : Geum, 2004 - 48 s. ; 19 cm - 80-86256-31-6 (brož.)

Moments for applause : half-century of culture in the armed forces / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-223-1 (váz.) :

Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války : sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004 / [editoři Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška, Jaroslav Pažout] - Vyd. 1. - V Praze : Státní ústřední archiv, 2004 - 175 s. ; 21 cm - 80-86712-15-X (brož.) :

Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými / Herman Van Dyck ; [z francouzského originálu ... přeložila Jarmila Malá ; ilustrace převzaty z francouzského originálu] - 2. vyd. - Praha : Tyfloservis, 2000 - 30 s. : il. ; 17 cm - 80-902025-6-X (brož.)


Největší moderní války : (od Koreje po Irák) / Aleš V. Poledne - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 117 s. [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7207-553-5 (brož.)


Neznalost zákona neomlouvá : průvodce džunglí zákonů / Pavla Benátčanová, Ivo Jahelka - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003- - sv. ; 22 cm - 80-7246-168-0 (sv. 1 ; váz.) :

Nhung van de bao ve quyen loi nguoi tieu dung tren cong hoa séc : (day chi la thong tin danh cho nguoi nuóc ngoai) - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, [2003] - 24 s. ; 22 cm - (brož.)

Nindža : kult japonského tajného boje bez příkras / Stephen Turnbull ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Fojtík] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 158 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-206-0652-1 (brož.)

Noc, kdy nesvítil měsíc : pravdivé příběhy II. světové války / B.A. James ; [přeložil Ivan Sec] - Vyd. 1. - [Brno] : Koala, 2004 - 268 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-903520-1-4 (váz.)

Noční křídla : tajné mise plukovníka RAF Charlese Pickarda v knize Alexandera Hamiltona / Alexander Hamilton ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Čermáková] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 223 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0719-6 (váz.)

Nový zákon o zaměstnanosti po vstupu ČR do EU / Ladislava Steinichová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 151 s. ; 21 cm - 80-7310-020-7 (brož.) :

Oba moji prezidenti : Václav Havel, Václav Klaus / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 191 s. ; 21 cm - 80-7277-280-5 (brož.) :

Obce, města, městské části : o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami v územně členěných městech / Jiří Exler - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 407 s. ; 21 cm - 80-7277-289-9 (brož.) :

Občanský soudní řád ; Soudní řád správní a předpisy souvisící : s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce : podle stavu k 1.11.2004 / Petr Hlavsa - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 611 s. ; 21 cm - 80-7201-498-6 (brož.)

Občanský soudní řád 2005 ; Soudní řád správní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád : redakční uzávěrka 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, [2004] - 208 s. ; 24 cm - 80-7208-462-3 (brož.) :

Občanský zákoník : (stav k 1.8.2004) : výklad, judikatura, související předpisy / Vladimír Plecitý, Jiří Kocourek - 3., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2004 - 724 s. ; 22 cm - 80-7317-034-5 (váz.)

Občanský zákoník : [prováděcí předpisy a předpisy související ; aktualizováno k 1.12.2004 / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - 249 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0446-X (brož.) :


Občanský zákoník a související předpisy 2005 : redakční uzávěrka 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, [2004] - 256 s. ; 24 cm - 80-7208-464-X (brož.) :

Obchodní zákoník : [aktualizováno k 30.11.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy související / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 201 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0456-7 (brož.) :

Objektová bezpečnost II / Marek Čandík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-217-3 (brož.)

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 27 s., [15] s. obr. příl. : mapy ; 30 cm - 80-250-0888-6 (brož.) :

Odpadové hospodářství / Miluše Hlavatá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0737-8 (brož.)

Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině / Tomáš Katrňák - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 190 s. ; 24 cm - 80-86429-29-6 (brož.) :

Ochrana lidských práv v dnešní společnosti : jaký máme přístup k dodržování lidských práv na prahu naší "evropské" existence? : sborník příspěvků z konference konané v Českém Krumlově dne 6. května 2004 / ve spolupráci s Českým helsinským výborem konferenci organizovalo Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy u příležitosti svého ročního působení v Jihočeském kraji - Český Krumlov : Informační centrum občanského sektoru ICOS, 2004 - 55 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3634-4 (v knize neuvedeno ; brož.) :

Okamžiky pro potlesk : půlstoletí kultury v armádě / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-222-3 (váz.) :

Operace Overlord : invaze v Normandii : prvních 24 hodin / Will Fowler ; [z anglického originálu ... přeložili Ivan Brož a Jakub Havel] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 192 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 29 cm - 80-7360-019-6 (váz.)

Organizace veřejné správy / Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 111 s. ; 29 cm - 80-7251-158-0 (brož.)

Orlík, děsivý hřbitov, aneb, 122 otázek pro vraha : (příběh Karla Kopáče, Ludvíka Černého a Vladimíra Kuny o tom, jak lidé měli zmizet beze stop) / Vratislav Horák - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 102 s., [8] s. barev. obr. il. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-204-1147-X (váz.)


Osudy čtyř veteránů : životní příběhy příslušníků československých zahraničních jednotek / [Zdeněk Kubín] - Praha : Q-art, 2004 - 171 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - 80-903280-4-0 (váz.)

Památce legionářů z Přeštic a okolí / [redakce a texty Věra Kokošková] - Přeštice : Kulturní zařízení Přeštice, 2004 - 55 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-3939-4 (v knize neuvedeno ; brož.)

Paměti pražského kata / Vladimír Šindelář ; podle vyprávění Milana Pipergera a knihy J.L. Devesceriho - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 303 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86367-39-8 (váz.)

Pět chlebů a dvě ryby : radostné svědectví víry vzešlé z vězeňských temnot / F.X. Nguyen Van Thuan ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 93 s. : il. ; 19 cm - 80-86025-75-6 (brož.) :

Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé : (odhalte svůj jazyk lásky) / Gary Chapman ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-7255-113-2 (brož.)

Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám / uspořádali Věra Jirásková, Radovan Suchánek - Praha : Linde, 2004 - 614 s. ; 23 cm - 80-7201-487-0 (váz.)

Pojistná ekonomika I : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3557-9 (brož.)

Pojišťovnictví : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 158 s. ; 30 cm - 80-210-3525-0 (brož.)

Policejní technika II / Bedřich Čech, Václav Sochor - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 165 s. : il. ; 30 cm - 80-7251-152-1 (brož.)

Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii : (studijní text) / Antonín Rašek a kol. - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 165 s. ; 21 cm - 80-7334-057-7 (brož.)

Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy / Michal Kubát (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 432 s. ; 21 cm - 80-86432-92-0 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86432-90-4 (chyb.)


Postmoderní problémy recentní státovědy / Vladimír Zoubek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003 - 249 s. ; 29 cm - 80-7251-142-4 (brož.)

Posuzování zdravotního stavu v oblasti sociálního zabezpečení / Jaroslava Sedláčková - Praha : Liga proti rakovině, [2002?] - 16 s. ; 21 cm - (brož.)

Potřebuje české soudnictví reformu? : sborník textů / Karel Čermák ... et al. ; Ilona Bažantová, Marek Loužek (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-34-5 (brož.)

Pracovněprávní předpisy : [aktualizováno k 17.11.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy související včetně všech příloh v souladu v právem Evropské unie / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 449 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0363-3 (brož.) :

Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : / podle stavu k 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-463-1 (brož.) :

Praktikum z trestního práva hmotného / Pravoslav Polák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - 2 sv. ; 24 cm - 80-7179-908-4 (brož.)

Prameny římského práva = Fontes iuris romani / Michal Skřejpek ; [spolupráce Vladimír Kindl, Václav Šebor] - Vyd. 2., (jako Prameny římského práva - Fontes iuri romani vydání 1.) - Praha : LexisNexis, 2004 - 375 s. : il. ; 22 cm - 80-86199-89-4 (váz.)

Pravda o 1. čs. sam. tankové brigádě v SSSR : Ostravská operace 10. března - 30. dubna 1945 / Vasil Jovbak - Kroměříž : Vasil Jovbak, 2004 - 585 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - (brož.)

Právo II / Helena Musilová - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 22 s. ; 21 cm - 80-7355-022-9 (brož.)

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : sborník přednášek pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / [redaktorka Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998- - sv. : il., tab. ; 21 cm - 80-7044-206-9 (sv. 1 ; brož.)


Problematika ochrany potrebitelej v ČR : (obščaja informacija dlja inostrancev) : integracija inostrancev, projekt No 3/2003 - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, [2003] - 23 s. ; 22 cm - (brož.)


Problematyka zachystu spožyvačiv u ČR : (ocnovni infomaciji dlja inozemciv) : integracija inozemciv projekt nom. 3/2003 - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, [2003] - 24 s. ; 22 cm - (brož.)

Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky : souhrnná publikace projektu = Professionalization of student members in higher education governance in Visegrad Group Countries : project summary publication / [redakce Naďa Špirudová Matějková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 98, 95 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-214-2721-3 (brož.)

Profesionální válečník. 10, Zběsilá akce / Richard Marcinko ; z anglického originálu ... přeložil Roman Marhold - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 198 s. ; 21 cm - 80-237-3781-3 (váz.)

Průvodce pro stavební a projektovou praxi : podle stavu k 1.9.2004 / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - 2., aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 359 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7201-479-X (brož.)

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb / [Marek Topolovský ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 59 s. ; 22 cm - 80-86878-03-1 (brož.)

Průvodce veřejnými zakázkami v Evropské unii / [odpovědný zpracovatel Bedřich Kocan] - Praha : CzechTrade, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-239-2941-0 (brož.)

Přehled evropské energetické legislativy / [vybral a zpracoval kolektiv autorů Ivanka Boušová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Done, Sdružení ČSZE, 2004 - 292 s. ; 23 cm - 80-903114-1-5 (brož.)

Přerozdělování nebo uznání? / Nancy Fraserová, Axel Honneth ; [z anglického originálu ... a německého originálu ... přeložila Alena Bakešová a Marek Hrubec - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 333 s. ; 20 cm - 80-7007-200-8 (brož.)

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů : podle právního stavu k 1.10.2004 / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 12., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 451 s. ; 21 cm - 80-7201-508-7 (brož.)


Příběh "Ostrostřelce" : osudy rakousko-uherského torpédoborce Scharfschütze za první světové války / Jiří Novák - V nakl. Mare-Czech, Ares vyd. 1. - Praha : Mare-Czech : Ares, 2004 - 182 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86158-37-3 (Ares ; brož.)


Případy římského praetora / Petr Bělovský, David Falada, Michal Skřejpek - 3., rozš. a dopl. vyd. - Praha : LexisNexis, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-86199-99-1 (brož.)

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I., Projektové řízení Fondu soudržnosti / Oto Potluka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 200 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86684-16-4 (brož.)

Příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / Václav Klement, Zdeněk Přibyla - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-7328-063-9 (brož.)

Psychologie pro právníky / Drahomíra Houbová a kol. - 3. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, - 234 s. ; 21 cm - 80-210-3468-8 (brož.)

Public administration 2004 : sborník příspěvků z vědecké konference, [Lázně Bohdaneč, 21.-22.9.2004] - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2004 - 416 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-684-2 (brož.)

Q 1 : sborník příspěvků 1. české národní konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí : 8.-9. prosince 2004, Ostrava - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 150 s. : il. ; 29 cm - 80-239-4099-6 (brož.)

Rakouské válečné námořnictvo 1848-1866 / Ctirad Beneš - Vyd. 1. - Praha : Mare-Czech : Naše vojsko : Ares, 2004 - 183 s. : il., mapy, portréty, plány ; 25 cm - 80-903149-1-0 (Mare-Czech ; váz.)

Realizace opatření kontroly zbrojení, odzbrojení a budování důvěry a bezpečnosti = Implementation of arms control, disarmament, confidence-and security-building measures / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7278-241-X (brož.)

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 5. odborný seminář : 6.-8. října 2004, SZÚ Praha / [odpovědný redaktor Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-902898-6-X (brož.)


Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním : výsledky empirického šetření "Bydlení mladé generace 2003" / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 91, ix s. : ; 30 cm - (brož.)


Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918-2004 / [rozhodnutí vybrali a sestavili] Jaroslav Fenyk, Tomáš Havlík, Miroslav Růžička - Vyd. 2. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvii, 1159 s. ; 20 cm - 80-7179-880-0 (váz.)

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-86769-21-6 (brož.)

Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie / Radomír Špok ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 207 s. ; 29 cm - 80-239-4100-3 (brož.)

Rozvojová politika Evropské unie / Petr Jelínek, Jan V. Kroužek, Martin Náprstek - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003 - 92 s. ; 21 cm - 80-86506-33-9 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Rusové ve válce / Richard Overy ; [z anglického originálu ... přeložil Lubomír Kotačka] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 471 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - 80-7306-130-9 (Beta-Pavel Dobrovský ; váz.)

Řízení procesů výkonu státní správy : (případová studie Vsetín) / [Milan Půček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 160 s. : il. ; 29 cm - 80-239-4098-8 (brož.)

Řízení stavebních projektů : claimový management / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C. H. Beck, 2005 - x, 204 s. ; 24 cm - 80-7179-888-6 (brož.)

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 6., přeprac. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 48, [2] s., [28] s. příl. formulářů ; formuláře ; 29 cm - 80-213-1203-3 (brož.) :

Sborník přednášek ze XIV. konference Společnosti sociálních pracovníků České republiky Sociální vyloučení a chudoba : Brno, 16. a 17. října 2003 - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 101 s. ; 21 cm - 80-86552-92-6 (brož.) :


Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v České republice : (Koloděje, 2. prosince 2003) / [k vydání připravili Barbora Stašková, Andrej Sulitka] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2004 - 99 s. ; 21 cm - 80-86734-28-5 (brož.)


Sborník z II. krajské protidrogové konference : Středočeský kraj : Měřín, 18.-19. listopadu 2004 / [odpovědný redaktor Jiří Broža] - Vyd. 1. - Tišnov : Scan, 2004 - 89 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-86620-12-3 (brož.)

Security strategy of the Czech Republic 2003 - Prague : Institute of International Relations, 2004 - 28 s. ; 30 cm - 80-86345-46-7 (Min. of Foreign Affairs of the Czech Republic ; brož.)

Sex začíná v kuchyni : (a mnohdy tam i končí--) / Kevin Leman ; [překlad Milan Koldinský] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2004 - 202 s. ; 21 cm - 80-7255-110-8 (brož.)

Sexuální a reprodukční práva / José Alfredo Peris Cancio ; [z italského originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí / [Tereza Tichá ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ABF-ARCH, 2004 - 463 s. ; 23 cm - 80-86165-95-7 (brož.)

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR : stručný souhrn a manuál pro monitorování / Tomáš Zábranský ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 59 s. ; 23 cm - 80-86734-37-4 (brož.)

Soudnictví : (historie, současnost a perspektivy) / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 592 s. ; 21 cm - 80-86432-65-3 (brož.) * 80-86432-65- (chyb.)

Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí / Kateřina Ronovská - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 355 s. ; 21 cm - 80-210-3453-X (brož.)

Spící citadela : selhání americké špionáže / Jean Guisnel ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 227 s. : ; 21 cm - 80-7312-031-3 (váz.)

Spojenci za ostnatým drátem / Vítek Formánek - Česko : Vítek Formánek, 2004 - 253 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)


Společenství vlastníků jednotek : vnitřní směrnice SVJ : vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek / Naděžda Klainová - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 151 s. ; 21 cm + 1 disketa - 80-86371-45-X (brož.)


Správa domu a obnova bytového fondu : [pro majitele i nájemníky] / Milan Taraba - Praha : Eurounion, 2004 - 262 s. ; 22 cm - 80-7317-035-3 (brož.)

Správní právo : zvláštní část / Jana Jurníková ... [et al.] - 5. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 399 s. ; 21 cm - 80-210-3417-3 (brož.)

Správní soudnictví / Ilona Schelleová - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-86432-90-4 (brož.)

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002 : situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu / Pavla Lejčková, Viktor Mravčík a Josef Radimecký - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 94 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86734-14-5 (brož.) :

Stalin : na dvoře rudého cara / Simon Sebag Montefiore ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2004 - 757 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-160-0 (váz.)

Stalingrad : sláva a pád 6. armády / Paul Carell ; [z německého originálu ... přeložili Milan Slavík a Josef Otáhal] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 167 s., [32] s. obr. příl. : ; 25 cm - 80-206-0644-0 (váz.)

Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU : [sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané dne 6. října 2004 v zasedacím sále Jihomoravského kraje v Brně] / Antonín Malach (ed.) - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 299 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-210-3520-X (brož.)

Šéf špionáže v tajné válce : vzpomínky / Markus Wolf ; [z německého originálu ... přeložil Josef Otáhal] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 382 s., [48] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-206-0724-2 (váz.)

Školský zákon : zákon o pedagogických pracovnících s výkladem / Hana Poláková - Žďár nad Sázavou : Fakta, 2004 - 287 s. ; 21 cm - 80-902614-3-4 (brož.) :

Technická harmonizace a posuzování shody / Naděžda Klabusayová - Ostrava : Montanex, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7225-140-6 (brož.)

Technologie komerční bezpečnosti II. / Vladimír Laucký - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-231-9 (brož.)


Teror a válka / Ivan Tvrdík - 1. vyd. - Praha : Elektris, 2004 - 455 s. ; 22 cm - 80-902683-2-3 (váz.)

Testy ke zkouškám v autoškole - Praha : Ottovo nakladatelství, [2004] - 107 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7360-080-3 (brož.)

Transport 2004 : sborník referátů = Sammelbuch = zbiór referatów = proceedings : mezinárodní konference a odborná výstava : katalog vystavovatelů : [23.-24.11.2004, Ostrava] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 243 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-248-0683-5 (brož.)

Trestní zákon / Pavel Šámal, František Púry, Stanislav Rizman - 6., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - 3 sv. ; 23 cm - 80-7179-896-7 (sv. 1-3 ; brož.)

Tvoříme přístupné webové stránky : připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy / David Špinar - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 360 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-11-0 (brož.)

Účetní závěrka 2004 : stanoviska k dotazům / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. : formuláře ; 21 cm - 80-239-4322-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 142 s. ; 30 cm - 80-210-3489-0 (brož.)

Účtování s časem Díl 1 V náručí gulagu Michal Kričfaluši, Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Česká expedice, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-85281-75-9 (brož.)

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích : sborník referátů : Dům ČS VTS Novotného lávka Praha, 15. listopadu 2004 - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, [2004] - 36 s. ; 30 cm - 80-02-01618-1 (brož.)

Úloha budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu : sborník z konference konané ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Senátem Parlamentu České republiky - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2003 - 43 s. ; 22 cm - 80-86684-05-9 (brož.)


Úroveň bydlení ve Středočeském kraji / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 88 s. : barev. mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0878-9 (brož.) :


Ústava České republiky v otázkách a odpovědích / Jiří Nolč - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - viii, 133 s. ; 23 cm - 80-251-0392-7 (brož.)

Ústavní zakotvení sociálních práv / Cécile Fabreová ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Hauser] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 38 s. ; 23 cm - 80-7007-195-8 (brož.)

Úvod do ekonomie pro sociální asistenty / Jiří Kraft, Iva Ritschelová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 63 s. : ; 30 cm - 80-7044-534-3 (brož.)

Úvod do sociání práce se skupinou / Dana Nedělníková - Vyd. 1. - Ostrava : Kofoedova škola, 2004 - 73 s. ; 22 cm - 80-239-4030-9 (brož.)

Válečná závislost : ilustrovaný průvpdce militarismem USA / Joel Andreas ; [z anglického originálu ... přeložil Bruno Sodařík] - V Praze : Intu, 2004 - 69 s. : il. ; 28 cm - 80-903355-2-7 (brož.)

Válka v Evropě : boje na Balkáně / Edwin P. Hoyt ; [přeložila Eva Burjanová] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko : Slovanský dům, 2003 - 172 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-206-0698-X (váz.)

Válka v Pacifiku : Japonsko triumfuje / Edwin P. Hoyt ; [přeložila Eva Burjanová] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko : Slovanský dům, 2003 - 181 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-206-0692-0 (Naše vojsko ; váz.)

Válka ve středověku / Philippe Contamine ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hajný] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 485 s. ; 22 cm - 80-7203-615-7 (váz.)

Velká kniha o soubojích a duelantech : dávné i nedávné aféry cti / Vladimír Šindelář - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 583 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86367-43-6 (váz.)

Verbraucherschutz in der Tschechischen Republik : (Rahmeninformationen für Ausländer) : Integration ausländischer Bürger Projekt Nr. 3/2003 - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, [2003] - 24 s. ; 22 cm - (brož.)

Veřejná politika / Dušan Halásek, Lenka Zezulová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 115 s. ; 30 cm - 80-248-0711-4 (brož.)

Voják : vzpomínky německého vojáka 1936-1947 / Siegfried Knappe & Ted Brusaw ; [přeložil Vlastislav Kotouček] - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 426 s., [14] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0647-5 (váz.):


Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice a odkaz / autorský kolektiv Drahomír Dušátko ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 214 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 28 cm - 80-7278-239-8 (brož.)

Volby pro život / : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004?] - 128 s. ; 29 cm - 80-7311-046-8 (brož.)

Volyňští Češi v prvním a druhém odboji / Jiří Hofman, Václav Širc, Jaroslav Vaculík - 2. vyd. - Praha : Český svaz bojovníků za svobodu, 2004 - 320 s. : il. 1 mapa ; 22 cm - 80-7005-036-5 (brož.)

Vybrané kapitoly ekonomiky obrany státu / Miroslav Krč - Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004 - 252 s. ; 21 cm - 80-7231-120-4 (brož.)

Vybrané kapitoly ze soudní psychiatrie / Josef Kříž - 2. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 43 s. ; 30 cm - 80-7040-709-3 (brož.)

Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého a procesního - řešení sporů : multimediální učební text pro studenty bakalářského studia a ekonomických oborů / Naděžda Rozehnalová, Miluše Gonsorčíková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 77 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3515-3 (brož.)

Vybrané segmenty veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji / [Hana Fachinelli ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 147 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0698-3 (brož.)

Vytváření registru půdy v České republice : 1999-2004 = Towards the land parcel identification system for the Czech Republic / [autor: Pavel Trojáček ; překlad do angličtiny Daniel Jedlička, Darryl Whitehead] - Opava : Ekotoxa, 2004 - 85 s. : barev. il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-239-3842-8 (brož.)

Vývoj českého soukromého práva / Marta Kadlecová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 213 s. ; 23 cm - 80-86432-83-1 (brož.)

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 : sborník příspěvků / uspořádali Karel Malý, Ladislav Soukup - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 914 s. : il. ; 24 cm - 80-246-0863-4 (váz.)

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : sborník příspěvků z konference : VI. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě Olomouc 1.-3.9.2004 / [redaktor František Menšík] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 180 s. : il. ; 25 cm - 80-244-0923-2 (brož.)


Why do software manufacturers tolerate piracy in transition and less developed countries? : a theoretical model / Michael Kúnin - Prague : CERGE-EI, 2004 - 16 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-021-5 (Univerzita Karlova ; brož.)

Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU : VII. sněm lesníků České republiky : sborník referátů : 12. října 2004, Konferenční centrum SILVIA Hradec Králové - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, c2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01606-8 (brož.)

Základy práva pro neprávníky / Michal Spirit - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 303 s. ; 21 cm - 80-86898-03-2 (brož.)

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků M. a kolektiv - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xxii, 502 s. ; 24 cm - 80-7179-883-5 (brož.)

Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví / Lukáš Prudil - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-7013-409-7 (brož.)

Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu : srovnávací obchodní právo III. / Martin Boháček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-245-0722-6 (brož.)

Základy veřejné správy / Pavel Káňa - Ostrava : Montanex, 2004 - 302 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-7225-139-2 (brož.)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ... upozornění na změnu Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-7365-006-1 (brož.)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ; Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ; Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - Český Těšín : Poradce, 2004 - 272 s. ; 21 cm - 80-7365-010-X (brož.)


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ; Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - Český Těšín : Poradce,2004, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7365-015-0 (brož.)


Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 140/1961 Sb., tresní zákon ; Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ... - Český Těšín : Poradce, 2004 - 264 s. ; 21 cm - 80-7365-007-X (brož.)

Zákon o dani z přidané hodnoty : stav k 1.1.2005 ; zákon s přílohami : komentář : informace Ministerstva financí k zákonu / Pavel Klabík - Vyd. 2., dopl. - Praha : Eurounion, 2005 - 286 s. ; 21 cm - 80-7317-039-6 (brož.)

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy související : komentář / Jiří Tvrdý - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xii, 430 s. ; 20 cm - 80-7179-899-1 (brož.)

Zákon o pojistné smlouvě : komentář / Ludvík Bohman, Libuše Dryjová, Magdalena Wawerková - Praha : Linde, 2004 - 381 s. ; 21 cm - 80-7201-504-4 (brož.)

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : s poznámkami a judikaturou : (zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů) : podle právního stavu k 1.9.2004 / Jiří Jelínek, Dita Melicharová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7201-493-5 (brož.)

Zákon o správě daní a poplatků a jeho aplikace na výkon správy místních poplatků / Zdena Jirásková, Alena Šneberková - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 151 s. ; 21 cm - 80-7273-112-2 (brož.) :

Zákon o veřejných zakázkách : komentář / Radek Jurčík - 1. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004 - xxvii, 495 s. ; 20 cm - 80-7179-661-1 (brož.)

Zákon proti praní špinavých peněz : s komentářem a příklady : zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů : prováděcí a souvisící předpisy : [podle stavu k 1.11.2004] / Marie Rezková - Praha : Linde, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-7201-503-6 (brož.)

Zákoník práce : encyklopedický průvodce vybranými problémy zákoníku práce / Jana Kvěšová, Milan Dočkal, Miroslava Bendová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 31 s. ; 30 cm - 80-248-0694-0 (kroužková vazba) :


Zákoník práce 2005 - úplné srovnávací znění : právní stav k 1.1.2005 / [Jaroslav Jakubka, Pavel Michal] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 65 s. ; 24 cm - 80-247-1224-5 (brož.)


Závislost na drogách / Helena Záškodná - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 64 s. ; 30 cm - 80-7042-689-6 (brož.) :

Zbrojní průkaz : vše, co potřebujete znát ke zkoušce odborné způsobilosti : texty norem : testové soubory s klíčem / Jiří Záruba, Miroslav Krč - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 258 s. ; 21 cm - 80-7201-509-5 (brož.)

Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech : (soubor nejvýznamnějších mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána) / Milan Černý, Karel Schelle - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 202 s. ; 21 cm - 80-86432-81-5 (brož.)

Zeměměřické právo ; Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech : metodická příručka / Jan Bumba - Praha : Linde, 2004 - 201 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-510-9 (brož.)

Život jurských otců / [z latinských originálů ... přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud] - 1. vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004 - xxxvii, 68, [22] s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm - 80-902682-9-3 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist