Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2005

Accession trajectories and convergence: endogenous growth perspective / Michal Kejak, Stephan Seiter and David Vavra - Prague : CERGE-EI, 2004 - 28 s., [10] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7343-009-6 (Univerzita Karlova ; brož.)

Akční program Ministerstva pro místní rozvoj na období říjen 2004 - červen 2006 - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004 - 41 s. ; 30 cm - (brož.)

Aktuální otázky rozvoje regionů III : regionální rozvoj a management ve veřejné správě : sborník z vědecké konference : Svoboda nad Úpou, červenec 2003 / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003 - 47 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1089-8 (brož.)

Albanian emigration: causes and consequences / Nevila Konica and Randall K. Filer - Prague : CERGE-EI, 2003 - 23 s. ; 21 cm - 80-7343-014-2 (Univerzita Karlova ; brož.)

An experimental test of strategic trade policy / Dirk Engelmann - Prague : CERGE-EI, 2003 - 23 s. ; 21 cm - 80-7343-000-2 (Univerzita Karlova ; brož.)

Analýza systému podpor pro české zemědělce po vstupu do EU / Michal Malý ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - [29] s. : il. ; 21 cm - 80-213-1132-0 (brož.)

Applications of mathematics and statistics in economy / [reviewed M. Klíma] - 1st ed. - [Prague] : Professional Publishing, 2004 - 300 s. ; 21 cm - 80-86419-77-0 (brož.)

Banky a bankovní obchody / Vlasta Kašparovská - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 dotisk - 104 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-652-2 (brož.)

Belarus - our new neighbour : conference report : Prague, March 20, 2004, Senate of the Parliament of the Czech Republic / [edited by Roisin Joyce and Luboš Veselý] - Prague : Association for International Affairs, 2004 - 59 s. ; 21 cm - 80-903468-0-4 (brož.)

Believing in economic theory: sex, lies, evidence, trust and ideology / D. Andrew Austin, Nathaniel T. Wilcox - Prague : CERGE-EI, 2004 - 45 s. ; 21 cm - 80-7343-029-0 (Univerzita Karlova ; brož.)


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : (textové opory pro kombinované studium UOP) / Ladislav Rudolf - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 82 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-358-7 (brož.)


Bezpečnost práce a 50 let VÚBP / [připravil Otto Novák] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Budoucnost společné zemědělské politiky EU : sborník z konference konané za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Senátem Parlamentu České republiky / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 76 s. ; 21 cm - 80-86684-22-9 (brož.)

Budoucnost strukturální politiky Evropské unie : sborník z konference konané za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a senátem Parlamentu České republiky / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 107 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-20-2 (brož.)

Calibration of interest rate models - transition market case / Martin Vojtek - Prague : CERGE-EI, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-028-2 (Univerzita Karlova ; brož.)

Can Europe sharpen its blunt competitive edge? : reflections of the Prague Castle conference 2004 - Praha : British Council, 2004 - 73 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-4101-1 (brož.)

Certifikované a registrované organizace : informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití : [přehled certifikovaných a registrovaných organizací] - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 12 s. ; 21 cm - 80-7328-067-1 (brož.)

Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje / Josef Rodr - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2004 - 135 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86845-04-4 (váz.)

Cestovní ruch I / Jarmila Indrová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 113 s. : ; 30 cm - 80-245-0799-4 (brož.) :

Czech returns to schooling: does the short supply of college education bite? / Štěpán Jurajda - Prague : CERGE-EI, 2003 - 14 s. ; 21 cm - 80-7343-001-0 (Univerzita Karlova ; brož.)

Česká republika v předvečer vstupu do Evropské unie : Praha 28. dubna 2004 : sborník ze semináře - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2004 - 110 s. ; 21 cm - 80-86744-12-4 (brož.) :


České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU / Hana Machková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 210 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0796-X (brož.) :


Daň z přidané hodnoty ; Spotřební daně : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 208 s. ; 24 cm - 80-7208-470-4 (brož.) :

Daně z příjmů 2005 : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 240 s. ; 24 cm - 80-7208-466-6 (brož.) :

Daňové zákony 2005 : Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách ; Zákon o DPH ; Zákon o spotřebních daních ... - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 180 s. ; 30 cm - 80-7208-419-4 (brož.) :

Deeper integration in the Euro-Mediterranean Region : a general assessment with specific reference to the transport sector / vorgelegt von Daniel Müller-Jentsch - 2002 - 306 s. ; 21 cm - (brož.)

Demografické změny a jejich implikace na regionální rozvoj v česko-rakouském příhraničí = Demographische Veränderungen und deren Implikationen für die Regionalentwicklung im tschechisch-österreichischen Grenzraum / Dagmar Parmová, Hans Karl Wytrzens ... et al. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 92 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-687-9 (brož.)

Do důchodu mladý a bohatý : jak získat majetek a nikdy o něj nepřijít / Robert Kiyosaki a Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2004] - 346 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-122-9 (váz.)

Does bank failure affect client firms? : micro evidence from Estonia / Karin Joeveer - Prague : CERGE-EI, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-013-4 (Univerzita Karlova ; brož.)

Does CPI approximate cost-of-living? : evidence from the Czech Republic / Jiří Podpiera - Prague : CERGE-EI, 2003 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-002-9 (Univerzita Karlova ; brož.)

Dva roky po Asii. Rok druhý / Lucie a Pavel Novákovi - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 299 s., [64] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-7268-275-X (váz.)

EDMAN 04 : Education for management : Brno, 26. a 27. srpna 2004 : čtvrtá mezinárodní pracovní konference / Právnická fakulta MU v Brně ... [et al.] ;[ editor Milan Brejcha] - [1. vyd.] - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 433 s. : il. ; 21 cm - 80-86596-50-8 (Petr Mikota ; brož.)


Efficiency defense and administrative fuzziness in merger regulation / Andrei Medvedev - Prague : CERGE-EI, 2004 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-025-8 (Univerzita Karlova ; brož.)


Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium / Petr Klímek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 151 s. ; 29 cm - 80-7318-206-8 (brož.)

Ekonomická aktivita obyvatelstva - Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 54 s. : il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0837-1 (brož.) :

Ekonomický rozvoj a růst / František Varadzin a kol. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 329 s. ; 24 cm - 80-86419-61-4 (brož.)

Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy / Martina Palyzová, Romana Lešenarová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-897-5 (brož.) :

Ekonomika a management neziskových organizací / Miroslav Farský, Iva Ritschelová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 61 s. ; 30 cm - 80-7044-535-1 (brož.)

Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací) / Jiří Novotný a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 156 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0792-7 (brož.) :

EU, Češi a skepse / Karel Riegel a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 178 s. ; 21 cm - 80-86642-34-8 (brož.)

Euroregion Elbe/Labe 2001 / zpracovala KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ústí nad Labem, 2003 - 56 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0518-6 (kroužkový blok) :

Euroregiony na česko-německé hranici / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2004 - 144 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0941-6 (brož.) :

Evropská unie - pohled z Nizozemí / Miroslav Kabela - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 141 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-86598-81-0 (brož.) :

Factor accumulation story: any unfinished business? / Michal Kejak and David Vavra - Prague : CERGE-EI, 2004 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-010-X (Univerzita Karlova ; brož.)


Finance a bankovnictví / Ivana Šimíková - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 209 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-898-1 (brož.)


Financování územních samosprávných celků v ČR / Petr Tománek, Martina Halásková, Jan Široký - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0697-5 (brož.)

Finanční matematika : distanční studijní opora / František Čámský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 120 s. ; 30 cm - 80-210-3479-3 (brož.)

Finanční systémy kandidátských zemí po vstupu do Evropské unie : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 31.5.-1.6.2004 : Brno, Česká republika / [editor Zuzana Křížová] - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 228 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3493-9 (brož.)

Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Michal Jakl ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 263 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-18-8 (váz.)

Historie a současnost podnikání na Olomoucku / [autor historické části Miloslav Čermák ; autorská spolupráce na druhé části Jaroslav Spišák] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 295 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86699-19-6 (váz.)

Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže / [zpracoval Oldřich Matoušek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-239-3798-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Hospodářská politika / Jiří Nedbal a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Univerzita obrany, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-85960-78-8 (soubor ; brož.)

How financial incentives and cognitive abilities affect task performance in laboratory settings: an illustration / Ondřej Rydval and Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2004 - 9 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-011-8 (Univerzita Karlova ; brož.)

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [2004, May 20-22] : collection of annotations / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 43 s. ; 21 cm - 80-7194-664-8 (brož.)

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [May 20-22, 2004] : conference proceedings / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 491 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-679-6 (brož.)

Implementace přístupových kritérii v nových členských státech EU : analytické souhrny z příspěvků přednesených na konferencích pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie : setkání proběhla v průběhu roku 2004 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR = Implementation of accession criteria in the new EU member states : analytical summaries of conferences organised by Policy Centre for the Promotion of Democracy : meetings took place during the year 2004 in the Conference Hall of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic - Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2004 - 156 s. ; 21 cm - 80-903122-3-3 (brož.)


Indirect reciprocity and strategic reputation in an experimental helping game / Dirk Engelmann, Urs Fischbacher - Prague : CERGE-EI, 2003 - 29, 6 s. : il. ; 20 cm - 80-7343-003-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Iniciativy Společenství a jejich využití v České republice : sborník z konference konané za finanční podpory Evropské unie - Vyd. 1. - Praha, : IREAS, Institut pro strukturální politiku :, 2004 - 66 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86684-15-6 (brož.)

Inovace 2004 : 11. Mezinárodní sympozium INOVACE 2004 : 11. mezinárodní veletrh invencí a inovací : 9. ročník Ceny Inovace roku 2004 : týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR : 30.11.-3.12.2004, Praha - [Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 2004] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí / Jana Sereghyová - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 70 s. ; 25 cm - 80-86419-65-7 (brož.)

Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině / Milan Jurčeka - 1. české vyd. - Praha : IQ 147, 2004 - 166 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-239-3992-0 (váz.)

Is barter a hobson's choice? : a theory of barter and credit rationing / José Noguera - Prague : CERGE-EI, 2004 - 23 s. : il ; 21 cm - 80-7343-030-4 (Univerzita Karlova ; brož.)

Jak se stát superhvězdou, nebo aspoň mírně slavnou hvězdičkou / Gill Sutherlandová ; ilustrace Kirstie [i.e. Kristie] Aitken ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Mičínová] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2004 - 126 s. : il. ; 18 cm - 80-252-0110-4 (brož.)

Jak se úspěšně prosadit : získejte uznání a respekt v práci i v životě / Susanne Dölz ; [překlad Petr Kunst] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 112 s. ; 21 cm - 80-247-1073-0 (brož.)

KABO : mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží : international fair of footwear and leatherware : Brno 24.-26.8.2004 / BVV, Veletrhy Brno - Brno : Expo Data, 2004 - 98 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 2 příl. (6, 5 s.) - 80-7293-103-2 (kroužková vazba)


Kapitalismus, socialismus a demokracie / Joseph A. Schumpeter ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 470 s. ; 21 cm - 80-7325-044-6 (váz.)


Kapitálové trhy a kolektivní investování / Václav Liška, Jan Gazda - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 525 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-63-0 (váz.)

Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením / Jarmila Pipeková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004 - 77 l. ; 30 cm - 80-86856-01-1 (kroužková vazba)

Komentář k UCP 500 (Jednotným zvyklostem a pravidlům pro dokumentární akreditivy, revize 1993, publikace ICC č. 500) s přihlédnutím k Mezinárodní standardní bankovní praxi (ISBP) pro přezkoumávání dokumentů v rámci dokumentárních akreditivů, publikace ICC č. 645, a dalším relevantním dokumentům Bankovní komise ICC / Pavel Andrle - Praha : ICC Česká republika, [2004] - 242 s. ; 21 cm - 80-903297-4-8 (brož.)

Lisabonská strategie : cesta k vyššímu hospodářskému růstu, plné zaměstnanosti a k lepším životním podmínkám : jak Evropská unie zlepšuje běžný život občanů? - Praha : Úřad vlády ČR, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86734-20-X (brož.)

Macroeconomics / Petr Rozmahel - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 135 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-817-7 (brož.)

Makroekonomické souvislosti restrukturalizace průmyslových regionů a analýza soudobých přístupů k přeměnám tradičních průmyslových oblastí v EU : (sborník vybraných studií) / editor Martin Macháček - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2004 - 316 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0675-4 (brož.) :

Manuál manažera : vše, co potřebujete vědět o podnikání a manažerské práci / Robert Heller - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-249-0465-9 (váz.)

Mathematical methods in economics 2004 : proceedings of the 22nd international conference : 15-17. September 2004, Brno / [editor Luboš Bauer] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 364 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3496-3 (brož.)

MendelNet 2004 : contemporary state and development trends of forests in cultural landscape : proceedings of international postgraduate students' conference : November 1-3, 2004, Brno / [editor Ivan Buchta ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-794-4 (brož.)


Měnové podmínky finanční stability ve střední Evropě / Michal Pazour - Praha : Oeconomica, 2004 - 15 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-245-0770-6 (brož.)


Město Hranice v číslech - Hranice : Město Hranice, 2004 - 52 s. ; 15 x 21 cm - (brož.)

Microeconomics I : (introductory course) / Marcel Ševela - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2005 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-819-3 (brož.)

Mikroekonomie 2 : cvičebnice pro distanční studium / Pavla Netušilová - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-318-3 (brož.)

Models of competition between one for-profit and one non profit firm / Petra Brhlíková - Prague : CERGE-EI, 2004 - 34 s. ; 21 cm - 80-7343-032-0 (Univerzita Karlova ; brož.)

MSV 2004 = 46. mezinárodní strojírenský veletrh : automatizace ; IMT 2004 : 4. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů : 20.-24.9.2004, Brno : [katalog] - Brno : EXPO DATA, 2004 - 1074 s. : il., plány ; 21 cm + 1 příl. + 1 CD - 80-7293-105-9 (brož.)

Na cestě k evropské identitě / [editoři Josef Dolista, Ladislav Skořepa] - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004 - 218 s. ; 21 cm - 80-86708-01-2 (brož.)

Nový zákon o zaměstnanosti po vstupu ČR do EU / Ladislava Steinichová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 151 s. ; 21 cm - 80-7310-020-7 (brož.) :

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy / Ondřej Císař a Petr Fiala (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-210-3519-6 (brož.)

Obraz člověka u Marxe / Erich Fromm ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Hauser] - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2004 - 150 s. ; 21 cm - 80-86263-53-3 (brož.) :

Organizace práce v podniku / Petr Beroušek, Eva Hüttlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 113 s. ; 30 cm - 80-245-0782-X (brož.) :

Organized labor and restructuring coal mines in the Czech Republic and Romania / Jan Bruha, Delia Ionascu, Byeongju Jeong - Prague : CERGE-EI, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-018-5 (Univerzita Karlova ; brož.)


Osobní a rodinné finance / Petr Syrový, Martin Novotný - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 176 s. , ; 21 cm - 80-247-1098-6 (brož.)


Ostrava 2004 : sborník příspěvků z kolokvia / [editor Viktorie Janečková] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 86 s. ; 21 cm - 80-248-0610-X (brož.) :

Pocket dictionary to New international business English : selected vocabulary for New international business English by L. Jones and R. Alexander, updated edition 2000 / Ludmila Kolářová ... [et al.] - Vyd. 2., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 86 s. ; 21 cm - 80-7318-204-1 (brož.)

Podniková ekonomika 2 : aktualizované vydání k 30.9.2003 / Zdeněk Novotný, Věra Dyntarová, Radka Kafková - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 227 s. ; 30 cm - 80-86181-67-7 (brož.)

Podniková ekonomika 3 : aktualizované vydání k 1.5.2004 / Zdeněk Novotný ... [et al.] - 5. dopl. vyd. - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 316 s. ; 30 cm - 80-86181-65-0 (brož.)

Pojistná ekonomika I : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3557-9 (brož.)

Posuzování vlivů na životní prostředí v projektových záměrech a strategických koncepcích - EIA, SEA ; Finanční aspekty v projektech podpořených ze strukturálních fondů EU : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 105 s. ; 22 cm - 80-86684-21-0 (brož.)

Pozemkové úpravy / Miroslav Dumbrovský - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 263 s. ; 30 cm - 80-214-2668-3 (Vysoké učení technické ; brož.)

Pozemkové úpravy a vodní hospodářství : sborník IX. konference : Kutná Hora 9.-10. června 2004 - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení Kutná Hora, 2004 - 75 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-02-01528-2 (brož.)

Pozice zemědělství a rozvoje venkova v Pardubickém kraji po vstupu ČR do EU : zpracováno na základě Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Pardubického kraje / [autor Lenka Čamrová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 120 s. : mapy, grafická znázornění ; 21 cm - 80-86684-19-9 (brož.)Pracovněprávní předpisy :
[aktualizováno k 17.11.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy související včetně všech příloh v souladu v právem Evropské unie / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 449 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0363-3 (brož.) :


Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : / podle stavu k 6.12.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-463-1 (brož.) :

Proces evropské integrace v zemědělství - příležitost nebo hrozba? : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Buchlov, 15.-16. dubna 2004 / [editor Libor Grega] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 179 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-774-X (brož.)

Proč skomírá evropská ekonomika : sborník textů / Robert Holman ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-36-1 (brož.)

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Příručka pro žadatele o grant pro Akci 1 / [zpracoval odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV ČR, ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-86552-94-2 (brož.) :

Prostory s nebezpečím výbuchu : nezávazný návod dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu / Evropská komise DG Emloyment and Social Affairs ; [překlad Jan Pohludka] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-155-0 (brož.)

Přerozdělování nebo uznání? / Nancy Fraserová, Axel Honneth ; [z anglického originálu ... a německého originálu ... přeložila Alena Bakešová a Marek Hrubec - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 333 s. ; 20 cm - 80-7007-200-8 (brož.)

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... 2003. Díl 3, Domácnosti s minimálními příjmy / zpracoval Odbor šetření v domácnostech ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 47 s. : tab. ; 30 cm - 80-250-0864-9 (brož.) :

Příklady účtování DPH, další stanoviska / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-3864-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Příprava projektů regenerace opuštěných průmyslových ploch : praktický manuál / Jarmila Horáková, Barbara Vojvodíková, Jan Česelský - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 56 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-248-0701-7 (brož.) :

Příprava satelitního účtu cestovního ruchu v ČR = Tourism satellite account first steps - Czech Republic / zpracoval Odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 17, [12] s. tb. příl. : il., tab. ; 30 cm - 80-250-0876-2 (brož.) :


Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii : Praha, 4.6.2004 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře / [Hana Machková (editor)] - Praha : Oeconomica, 2004 - 192 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0724-2 (brož.)

Příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / Václav Klement, Zdeněk Přibyla - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-7328-063-9 (brož.)

Psychologie v hospodářské praxi / Marie Mayerová, Jiří Růžička - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 236 s. ; 21 cm - 80-7043-316-7 (brož.) : * 80-7082-911-7 (chyb.)

Region budoucnosti Jižní Čechy - střední Evropa : dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje : příspěvky z mezinárodního kongresu 26.-28. dubna 2002 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích / Helmut Renöckl, Tomáš Machula (uspořádali) - Vyd. 1. - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2004 - 309 s. : ; 21 cm - 80-7040-665-8 (brož.)

Regionální geografie Evropy a ČR : distanční studijní opora / Milan Viturka, Stanislav Řehák, Michal Vančura - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 126 s. ; 30 cm - 80-210-3504-8 (brož.)

Relevantnost nerovnováhy běžného účtu platební bilance v členských státech Eurozóny / Jaromír Šindel - Praha : Oeconomica, 2004 - 36 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-245-0750-1 (brož.)

Revidované národní účty 1995-2002 / zpracoval Odbor ročních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 155 s. ; 30 cm - 80-250-0843-6 (brož.) :

Rozhovory s milionáři : co dělá milionáře milionáři a co jste se ve škole nikdy neučili! / Mike Litman a Jason Oman ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Turija Kempe] - [Brno] : Čintamáni, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-238-9594-X (brož.)

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-86769-21-6 (brož.)

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr / [Petr Marek a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2004 - 550 s. : ; 21 cm - 80-245-0788-9 (brož.)

Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie / Radomír Špok ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 207 s. ; 29 cm - 80-239-4100-3 (brož.)


Rozvojová politika Evropské unie / Petr Jelínek, Jan V. Kroužek, Martin Náprstek - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003 - 92 s. ; 21 cm - 80-86506-33-9 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Rozvojové a stabilizační programy v regionu - metody výběru a hodnocení : odborný seminář, [29. dubna 2004 v Ústí nad Labem / [editor Helena Vomáčková] - 1. vyd. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-580-7 (brož.)

Řízení realizačních procesů : jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů / Larry Bossidy & Ram Charan ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 219 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-118-6 (váz.)

S Luckou a Michalem kolem zeměkoule. Část II, Pod oblohou Jižního kříže / Lucie Kovaříková, Michal Jon - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, 2004 - 177 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-86814-04-1 (váz.)

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 6., přeprac. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 48, [2] s., [28] s. příl. formulářů ; formuláře ; 29 cm - 80-213-1203-3 (brož.) :

Sborník pedagogické konference : 2. ročník : Praha, 7. prosince 2002 / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví - Praha : Oeconomica, 2002 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0494-4 (brož.)

Science in contact at the beginning of scientific revolution / editor Jitka Zamrzlová - Prague : National Technical Museum, 2004 - 365 s. : il., portréty, grafická znázornění, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7037-133-1 (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 : dojížďka a vyjížďka / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva, pracoviště Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2004 - 79, [14] s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0836-3 (brož.) :

Sequencing of club enlargement: "big bang", "gradualism", and internal reform / Michael Kúnin - Prague : CERGE-EI, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-022-3 (Univerzita Karlova ; brož.)

Souboj mozků v řízení / Jaroslav Jirásek - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 169 s. ; 25 cm - 80-86851-01-X (váz.) :

Soubor vybraných vědeckovýzkumných prací a případových studií s orientací na konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců / Miroslav Vráblík ... [et al.] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 374 s. : il., grafická znázornění ; 25 cm - 80-903433-0-9 (brož.)


Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002 : situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu / Pavla Lejčková, Viktor Mravčík a Josef Radimecký - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 94 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86734-14-5 (brož.) :

Stát a ekonomika : příspěvek k teorii hospodářské politiky / Zdislav Šulc - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 349 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0817-0 (brož.)

Stock market integration and the speed of information transmission / Alexandr Černý - Prague : CERGE-EI, 2004 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-034-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Strategic trade policy and vertical product differentiation: intra-industry trade between developed and developing countries / Michael Kúnin and Krešimir Žigic - Prague : CERGE-EI, 2004 - 37 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-020-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU : [sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané dne 6. října 2004 v zasedacím sále Jihomoravského kraje v Brně] / Antonín Malach (ed.) - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 299 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-210-3520-X (brož.)

Structural remedies in merger regulation in a cournot framework / Andrei Medvedev - Praha : CERGE-EI, 2004 - 25 s. ; 21 cm - 80-7343-019-3 (Univerzita Karlova ; brož.)

Strukturní analýza I / Petr Kučera, Jaroslav Švasta - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 23 s. ; 29 cm - 80-213-1196-7 (brož.) :

Stupně efektivnosti nákladů : monografie / František Střeleček - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7040-722-0 (brož.)

Sustain life - secure survival II : socially and environmentally responsible agribusiness : Prague, 22-25 September 2004 : conference proceedings / [editor Ivana Ticha] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 223 s. ; 21 x 23 cm + 1 CD-ROM + 1 příl. - 80-213-1197-5 (brož.)


Systém podporování projektů v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů ; Systém podporování projektů v rámci Společného regionálního operačního programu : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky : [Praha, 2004] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-13-X (brož.)


Šance a rizika zemědělství Pardubického kraje po vstupu do EU - Vyd. 1. - Praha : IREAS, 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-18-0 (brož.)

Táborsko : táborský zdravotní a naučný okruh / [autorky okruhu a původního popisu Běla Dvořáková, Věra Řeháčková ; aktualizovaný text popisu a fotografie Karel Charvát] - Tábor : OSSIS, 2004 - 1 složený l. (12) s. : il., mapa ; 21 cm - 80-86659-08-9 (brož.)

Templetonův plán : osvědčený a pravdivý návod k osobnímu růstu a blahobytu : 21 kroků k dosažení osobního úspěchu a skutečného štěstí / John Marks Templeton, James Ellison ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Hozáková] - Praha : Pragma, [2004] - 189 s. ; 21 cm - 80-7205-147-4 (brož.)

The false consensus effect: deconstruction and reconstruction of an anomaly / Dirk Engelmann, Martin Strobel - Prague : CERGE-EI, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-7343-024-X (Univerzita Karlova ; brož.)

Tying by a non-monopolist / Eugen Kováč - Prague : CERGE-EI, 2004 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-015-0 (Univerzita Karlova ; brož.)

Učební texty z mikroekonomie / Jaroslava Burianová, ... [et al.] - Vyd 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004- - sv. : il. ; 29 cm - 80-213-1210-6 (sv. 1 ; brož.) :

Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 142 s. ; 30 cm - 80-210-3489-0 (brož.)

Úloha budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu : sborník z konference konané ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Senátem Parlamentu České republiky - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2003 - 43 s. ; 22 cm - 80-86684-05-9 (brož.)

Úroveň bydlení ve Středočeském kraji / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 88 s. : barev. mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0878-9 (brož.) :


Úvod do ekonomie / Liudmila Larionová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-7044-589-0 (brož.)


Úvod do ekonomie pro sociální asistenty / Jiří Kraft, Iva Ritschelová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 63 s. : ; 30 cm - 80-7044-534-3 (brož.)

Úvod do ekonomiky církevních organizací : projekt Ekonomika církví a náboženských společností / František Svoboda, Tomáš Rosenmayer - Brno : Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004 - 16 s. : il. ; 29 cm - 80-239-3770-7 (brož.)

Velká deprese : sborník textů / Robert Holman ... [et al.] ; Marek Loužek, Ladislav Tajovský (eds.) - Vyd. 1. - Praha : CEP, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-38-8 (brož.)

Vliv reformy úhrady nemocniční péče typu Case-Mix na zdravotnictví : případová studie Rakouska / Maria M. Hofmarcher, Monika Riedel - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-16-8 (brož.) :

Vybrané kapitoly ekonomiky obrany státu / Miroslav Krč - Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004 - 252 s. ; 21 cm - 80-7231-120-4 (brož.)

Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků / Vladimír Vojík - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 112 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0781-1 (brož.) :

Vytváření registru půdy v České republice : 1999-2004 = Towards the land parcel identification system for the Czech Republic / [autor: Pavel Trojáček ; překlad do angličtiny Daniel Jedlička, Darryl Whitehead] - Opava : Ekotoxa, 2004 - 85 s. : barev. il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-239-3842-8 (brož.)

Využití technických památek v českém cestovním ruchu / Václav Lednický - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 126 s. ; 21 cm - 80-248-0611-8 (brož.) :

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993-2003 / zpracoval Odbor příjmové politiky MPSV ČR ; [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 96 s. ; 21 cm - 80-86552-89-6 (brož.)

Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999-2004 : výzkumný záměr CEZ MSM 265300021 / [autor: řešitelské týmy fakulty managementu a ekonomiky] ; odpovědný řešitel výzkumného záměru František Trnka - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004 - 160 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-219-X (brož.)

XV. aktiv revizních techniků elektro středočeského regionu : sborník přednášek : 27. října 2004, Kladno / [Vincent Csirik ... et al.] - Pardubice : UNIT, 2004 - 60 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Zajišťování jakosti vazeb subjektů v činnostech strukturovaných sociotechnických procesů metodikou typologické optimalizace = The assurance of quality of the relations of the subjects in the activities of structured socio-technical processes using a method of typological optimalization : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jan Jurka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2699-3 (brož.)

Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU : VII. sněm lesníků České republiky : sborník referátů : 12. října 2004, Konferenční centrum SILVIA Hradec Králové - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, c2004 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01606-8 (brož.)

Základní vývojové trendy zahraničního obchodu České republiky v letech 1993-2002 - Praha : CzechTrade, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2442-7 (brož.)

Základy ekonomie : systematický přehled základní ekonomické problematiky / Eva Šimková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 106 s. ; 30 cm - 80-7041-690-4 (brož.)

Základy ekonomie = Principles of economics / J. Korytárová ... [et al.] - Brno : CERM, 2004 - 274 s. ; 30 cm - 80-214-2662-4 (Vysoké učení technické ; brož.)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ; Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví ... upozornění na změnu Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních : úplné znění - Český Těšín : Poradce, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-7365-006-1 (brož.)

Zákon o dani z přidané hodnoty : stav k 1.1.2005 ; zákon s přílohami : komentář : informace Ministerstva financí k zákonu / Pavel Klabík - Vyd. 2., dopl. - Praha : Eurounion, 2005 - 286 s. ; 21 cm - 80-7317-039-6 (brož.)

Zákon o správě daní a poplatků a jeho aplikace na výkon správy místních poplatků / Zdena Jirásková, Alena Šneberková - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 151 s. ; 21 cm - 80-7273-112-2 (brož.) :

Zákoník práce 2005 - úplné srovnávací znění : právní stav k 1.1.2005 / [Jaroslav Jakubka, Pavel Michal] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 65 s. ; 24 cm - 80-247-1224-5 (brož.)


Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA-CERGE v roce 2004 : vypracováno pro část grantového projektu "Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání / Oleksandr Stupnytskyy, Ludvík Michalička - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 28, ix s. : ; 30 cm - (brož.)


21 - M, elektroinstalace : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : seznam firem, přehled výrobků, montážní položky : doplňkové práce jsou ve sborníku 46 - M - Brno : Konces, 2005 - 364 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86633-26-8 (brož.)

46 - M, doplňkové práce k elektroinstalacím : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : dodatek ke sborníku 21 - M - Brno : Konces, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-86633-27-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.10.2019 14:55
TOPlist