Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 2005

Armáda, společnost a politika v České republice / Zdeněk Kříž - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-85960-76-1 (váz.)

Belarus - our new neighbour : conference report : Prague, March 20, 2004, Senate of the Parliament of the Czech Republic / [edited by Roisin Joyce and Luboš Veselý] - Prague : Association for International Affairs, 2004 - 59 s. ; 21 cm - 80-903468-0-4 (brož.)

Believing in economic theory: sex, lies, evidence, trust and ideology / D. Andrew Austin, Nathaniel T. Wilcox - Prague : CERGE-EI, 2004 - 45 s. ; 21 cm - 80-7343-029-0 (Univerzita Karlova ; brož.)

Budování státu podle Fukuyamy / [překlad Jan Havlík] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 129 s. ; 22 cm - 80-86851-09-5 (váz.) :

Couvnutí socialismu / Ivan Hlivka - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 88 s. ; 21 cm - 80-86320-37-5 (brož.)

Československá zahraniční politika v roce 1936 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2003- - sv. ; 24 cm - 80-246-0714-X (Karolinum ; sv. 1 ; váz.)

Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka : sborník příspěvků z mezinárodní konference [pořádané Masarykovým ústavem AV ČR dne 6. prosince 2002 v Praze / připravila Marie L. Neudorflová] - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 229 s. ; 21 cm - 80-86495-22-1 (brož.)

Démon z jiného světa : pátrání po tajemství Adolfa Hitlera / J.J. Duffack, M. Jensen - Praha : Naše vojsko, 2001 - 250 s. ; 21 cm - 80-206-0600-9 (brož.)

Dlouhá cesta k míru : (Bill Clinton a Blízký východ) / Lucie Hindlsová - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 159 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm - 80-86419-72-X (brož.)

Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty pro léta 2004-2006 / Univerzita Karlova v Praze - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2004] - 16 s. ; 21 cm - 80-7290-174-5 (brož.) * 80-7290-111-7 (chyb.)


Důkazy spojení / Raúl Rivero ; [přeložil Stanislav Škoda] - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2004 - 170 s. ; 19 cm - 80-86603-23-7 (brož.)


EU, Češi a skepse / Karel Riegel a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 178 s. ; 21 cm - 80-86642-34-8 (brož.)

Evropská unie - pohled z Nizozemí / Miroslav Kabela - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 141 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-86598-81-0 (brož.) :

Festung meiner Jugend : eine Familie unter den nationalsozialistischen Rassengesetzen / Jana Renée Friesová ; [ins Deutsche übersetzt von Herta Kohnová und Werner Imhof] - Deutsche Erstveröffentlichung - [Praha ; Furth im Wald] : Vitalis, [2004?] - 244 s., [28] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7253-161-1 (Vitalis Praha : váz.)

Gestapo : nástroj teroru / Jochen von Lang ; spolupráce Claus Sibyll ; [z německého originálu ... přeložila Jana Hendrychová] - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 187 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-206-0599-1 (brož.)

Hitler a Churchill : taje vůdcovství / Andrew Roberts ; [z anglického originálu ... přeložily Květa Macáková a Hana Řeháková] - Vyd. 1. - Praha ; Plzeň : BETA, 2004 - 182 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-169-4 (Beta - Pavel Dobrovský ; váz.)

Hnutí '68 na Západě : studentské bouře v USA a západní Evropě / Ingrid Gilcher-Holteyová ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal ; doslov napsal Jaroslav Pažout] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 143 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7021-698-0 (váz.) :

Jít těžkou cestou / Angelo M. Codevilla ; [z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace : konference 2004 / [Jiří Witzany ... et al.] - V Praze : Vydavatelství ČVUT ; Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-01-03092-X (brož.)

Kapitalismus, socialismus a demokracie / Joseph A. Schumpeter ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 470 s. ; 21 cm - 80-7325-044-6 (váz.)

Kdo vládne Británii? / Lenka A. Rovná - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 280 s. : il. ; 22 cm - 80-86429-27-X (brož.) :


Komparace politických systémů II. / Blanka Říchová a kolektiv - Vyd. 3. přeprac. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 230 s. : ; 30 cm - 80-245-0757-9 (brož.) :


Královny válečnice : žezlem a mečem / Antonia Fraserová ; [přeložila Eva Křístková] - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2004 - 382 s. ; 22 cm - 80-86379-78-7 (váz.)

Královský pitaval, aneb, Kralovraždy ve světových dějinách / Ervín Hrych, Aleš Čeněk - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 487 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86367-45-2 (váz.)

Malíř neumírá / Oldřich Klobas - Vyd. 1. - Telč : Dobrý důvod, 2004 - 75 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-903546-0-2 (váz.)

Malý polistopadový lexikon / Bob Fliedr - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2004 - 84 s. ; 18 cm - 80-7227-213-6 (brož.)

Mnichovská dohoda : cesta k destrukci demokracie v Evropě = Munich agreement : the way to destruction of democracy in Europe / uspořádal Jan Němeček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 387 s. ; 22 cm - 80-246-0923-1 (váz.)

Moji nejdražší = [Meine Teuersten] / Heřman Josef Tyl ; [editor Daniel Feranc] - 1. vyd. - Praha : Geum, 2004 - 48 s. ; 19 cm - 80-86256-31-6 (brož.)

Na pozvání Masarykova ústavu / [redakce Petr Kaleta, Michal Pehr, Richard Vašek] - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004- - sv. ; 19 cm - 80-86495-23-X (sv. 1 ; brož.)

Noc, kdy nesvítil měsíc : pravdivé příběhy II. světové války / B.A. James ; [přeložil Ivan Sec] - Vyd. 1. - [Brno] : Koala, 2004 - 268 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-903520-1-4 (váz.)

O násilí / Hannah Arendtová ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Přibáň a Petr Fantys] - 2. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2004, - 78 s. ; 21 cm - 80-7298-128-5 (brož.)

Oba moji prezidenti : Václav Havel, Václav Klaus / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 191 s. ; 21 cm - 80-7277-280-5 (brož.) :

Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU / Milan Valenta ; [ilustrace Vladimír Renčín] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999-2004 - 3 sv. : il. ; 21 cm - 80-7235-080-3 (sv. 1 ; brož.) :


Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy / Ondřej Císař a Petr Fiala (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-210-3519-6 (brož.)


Osudy čtyř veteránů : životní příběhy příslušníků československých zahraničních jednotek / [Zdeněk Kubín] - Praha : Q-art, 2004 - 171 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - 80-903280-4-0 (váz.)

Paměti : [od Mnichova k nové válce a k novému vítězství] / Edvard Beneš ; [k vydání připravil a doslov napsal Karel Novotný] - 5. vyd., V Našem vojsku 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 531 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0709-9 (váz.)

Pavel Dias : hlubiny paměti : [katalog k výstavě konané v rámci festivalu Boskovice 2004 : Muzeum Boskovicka, 15.7.2004-15.8.2004 / texty Pavel Dias, Arnošt Lustig, Helena Rišlinková] - V Boskovicích : Muzeum Boskovicka, 2004 - [46] s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Political Islam in Sudan : political opportunities and mobilizing structures / vorgelegt von Khalid Yousif Khalafalla - 2004 - ix, 294 s. ; 21 cm - (brož.)

Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy / Michal Kubát (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 432 s. ; 21 cm - 80-86432-92-0 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86432-90-4 (chyb.)

Postmoderní problémy recentní státovědy / Vladimír Zoubek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003 - 249 s. ; 29 cm - 80-7251-142-4 (brož.)

Pražské jaro v médiích : výběr z dobové publicistiky / Jiří Hoppe - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno : Doplněk, 204 - 441 s. ; 25 cm - 80-7285-039-3 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)

Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy : registrační číslo VZO msm1745000001 / Jaromír Pavlíček, Jelena Petrucijová (eds.) - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 101 s. : portréty ; 24 cm - 80-70-42362-5 (brož.) :

Prostřeno, pane prezidente / Alois Kadlec, Otto Zouplna - 2., upr. vyd. - Praha : Riopress : Česká expedice : Masarykovo demokratické hnutí, 2004 - 122 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-86221-78-4 (Riopress ; váz.) :

Přehled dějin mezinárodních vztahů. 3, Dokumenty, úkoly ke studiu / Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 340 s. : mapy ; 23 cm - 80-86747-19-0 (brož.)

Přerozdělování nebo uznání? / Nancy Fraserová, Axel Honneth ; [z anglického originálu ... a německého originálu ... přeložila Alena Bakešová a Marek Hrubec - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 333 s. ; 20 cm - 80-7007-200-8 (brož.)


Reagan a říše zla : vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981-1989 / Petr Suchý - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 283 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portéty ; 20 cm - 80-7325-046-2 (brož.) :

Realizace opatření kontroly zbrojení, odzbrojení a budování důvěry a bezpečnosti = Implementation of arms control, disarmament, confidence-and security-building measures / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7278-241-X (brož.)

Rozvojová politika Evropské unie / Petr Jelínek, Jan V. Kroužek, Martin Náprstek - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003 - 92 s. ; 21 cm - 80-86506-33-9 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v České republice : (Koloděje, 2. prosince 2003) / [k vydání připravili Barbora Stašková, Andrej Sulitka] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2004 - 99 s. ; 21 cm - 80-86734-28-5 (brož.)

Souhvězdí Orionu a tajemství pyramid / Robert Bauval a Adrian Gilbert ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Hozáková] - Praha : Pragma, [2004?] - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7205-777-4 (brož.)

Spící citadela : selhání americké špionáže / Jean Guisnel ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 227 s. : ; 21 cm - 80-7312-031-3 (váz.)

Stalin : na dvoře rudého cara / Simon Sebag Montefiore ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2004 - 757 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-160-0 (váz.)

Strategické tahy pro Českou republiku : (strategickými tahy přiblížíme budoucnost) / [vedoucí týmu Martin Potůček ; editor Antonín Rašek] - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7334-058-5 (brož.)

Svůdný klam Třetí říše : fascinující a násilná tvář fašismu / Peter Reichel ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 384 s., [36] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7203-604-1 (váz.)


Šéf špionáže v tajné válce : vzpomínky / Markus Wolf ; [z německého originálu ... přeložil Josef Otáhal] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 382 s., [48] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-206-0724-2 (váz.)


T. G. Masaryk : za ideálem a pravdou / Stanislav Polák - 1. vyd - Praha : Masarykův ústav AV ČR, -2001- - sv. : il. ; 22 cm - 80-86495-02-7 (sv. 2 ; váz.)

Teror a válka / Ivan Tvrdík - 1. vyd. - Praha : Elektris, 2004 - 455 s. ; 22 cm - 80-902683-2-3 (váz.)

Účtování s časem Díl 1 V náručí gulagu Michal Kričfaluši, Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Česká expedice, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-85281-75-9 (brož.)

V mé paměti : memoáry fotografky a filmové režisérky, která pracovala pro Hitlera / Leni Riefenstahlová ; přeložili Blanka Křiklánová a Milan Navrátil - V českém jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2005 - 740 s., [40] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7260-130-X (brož.) :

Válečná závislost : ilustrovaný průvpdce militarismem USA / Joel Andreas ; [z anglického originálu ... přeložil Bruno Sodařík] - V Praze : Intu, 2004 - 69 s. : il. ; 28 cm - 80-903355-2-7 (brož.)

Verfolgung und Unterdrückung der Zeugen Jehovas in der Tschechoslowakei / Lubomír Müller, Wolfram Slupina - [Göttingen] : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - s. 172-221 ; 24 cm - (brož.)

Vévoda z Buckinghamu : osudy záletného dobrodruha na pozadí evropské velmocenské politiky / Michel Duchein ; [z francouzštiny přeložil Otomar L. Krejča] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 377 s. : il., geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7106-578-1 (váz.) :

Volby do Senátu 2004 : volební obvody 64, 67, 70, 73 / zpracoval KR Ostrava, oddělení informačních služeb - Ostrava : Český statistický úřad, 2004 - 17 s. ; 30 cm - 80-250-0933-5 (brož.) :

Volby do zastupitelstev krajů 2004. Kraj Vysočina / zpracoval ČSÚ, KR Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2004 - 67 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0909-2 (brož.) :

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004 : Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2004 - 43 s. : il., mapa ; 30 cm - 80-250-0961-0 (brož.) :

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004 Jihomoravský kraj zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2004 - 67 s. ; 29 cm - 80-250-0903-3 (brož.) :

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004. Moravskoslezský kraj / zpracoval KR Ostrava, oddělení informačních služeb - Ostrava : Český statistický úřad, 2004 - 29 s. ; 30 cm + 1 příl. - 80-250-0932-7 (brož.) :


Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004. Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice, oddělení informačních služeb - Pardubice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Pardubice, 2004 - 84 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-250-0908-4 (brož.) :

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje 5. a 6.11.2004 / zpracoval [ČSÚ], Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2004 - 79 s. : il. (většina barev.), mapy ; 29 cm - 80-250-0940-8 (brož.)

Výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje konaných 5.-6. listopadu 2004 a do Senátu Parlamentu ČR 2004 / zpracovala KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2004 - 79 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-0915-7 (brož.) :

Vzestup a pád Třetí říše : dějiny nacistického Německa / William L. Shirer ; z anglického originálu ... přeložil Ludvík Gréc - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2004 - 1118 s. ; 22 cm - 80-86263-51-7 (váz.)

Z počátků Athenaea : texty z let 1883-1885 / T.G. Masaryk - 1. vyd. - Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 379 s. ; 21 cm - 80-86495-24-8 (Masarykův ústav AV ČR ; váz.)

Základy práva pro neprávníky / Michal Spirit - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 303 s. ; 21 cm - 80-86898-03-2 (brož.)

Západní Čechy 1968-1969 : výběr článků z dobového regionálního tisku / sestavila Pavlína Doležalová, Stanislava Stehlíková - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2004 - 48 s. ; 21 cm - 80-85093-83-9 (brož.)

Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932-1937 : unikátní svědectví z dob stalinismu / [... v archivech NKVD objevila Irina Osipovová ; z ruského originálu přeložila Dana Šimonová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 230 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7252-098-9 (váz.)

--hovořil Jiří Ješ : rozhlasové komentáře z let 1999-2003 - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2004 - 202 s. ; 20 cm - 80-86212-37-8 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist