Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za leden-únor 2005

Abeceda tělesné lásky / Gustáv Murín, Petr Weiss ; [ze slovenského originálu přeložila Zita Mudráková] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 259 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-581-7 (brož.)

Advancing the iid test based on integration across the correlation integral: ranges, competition, and power / Evžen Kočenda, Luboš Briatka - Prague : CERGE-EI, 2004 - 40 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-026-6 (Univerzita Karlova ; brož.)

Akty = Nudes = Les Nus = Aktfotos = Nudi / Stanislav Tůma ; [texty napsali Arnošt Lustig a Jiří David] - Vyd. 1. - Praha : JBST : KANT , 2004 - 75 s. : il. ; 22 cm - 80-239-3756-1 (brož.)

Albanian emigration: causes and consequences / Nevila Konica and Randall K. Filer - Prague : CERGE-EI, 2003 - 23 s. ; 21 cm - 80-7343-014-2 (Univerzita Karlova ; brož.)

Applications of mathematics and statistics in economy / [reviewed M. Klíma] - 1st ed. - [Prague] : Professional Publishing, 2004 - 300 s. ; 21 cm - 80-86419-77-0 (brož.)

Asertivita je stále živá, aneb, Cvičení, výklady, kaskády, situace z českého prostředí / Miroslav Pospíšil - Vyd. 1. - Plzeň : Miroslav Pospíšil, 2005 - 239 s. ; 21 cm - 80-903529-0-1 (brož.)

Aspekte des Generationenkonfliktes : pädagogische Konstante oder gesellschaftliches Produkt? / vorgelegt von Christian Hruschka - 2004 - iv, 241 s., [38] s. tb. příl. : il. ; 21 cm - (brož.)

Atlantida : ztracená civilizace / Shirley Andrews ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná] - Praha : Pragma, [2004?] - 242 s. : mapy ; 21 cm - 80-7205-966-1 (brož.)

Atlas starověkých civilizací / Neil Morris ; ilustrovala Daniela De Luca ; [překlad Dana Krejčová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 27 s. : barev. il., mapy ; 34 cm - 80-251-0413-3 (váz.) :

Autismus VIII : pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem / Miroslava Jelínková - Vyd. 1. - Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004 - 20 s. ; 30 cm - 80-86856-00-3 (kroužková vazba)

C.E.M. Joad, Richard Weaver a úpadek západní civilizace / J.F. Johnston, Jr. ; [z anglichého originálu ... přeložil Eduard Geissler] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Calibration of interest rate models - transition market case / Martin Vojtek - Prague : CERGE-EI, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-028-2 (Univerzita Karlova ; brož.)


Can Europe sharpen its blunt competitive edge? : reflections of the Prague Castle conference 2004 - Praha : British Council, 2004 - 73 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-4101-1 (brož.)

Cesty k metafoře : náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice / Milada Mašatová - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra výchovné dramatiky, 2004 - 50 s. ; 21 cm - 80-7331-922-5 (brož.)

Co se to tam dole děje? : na co se kluci bojí zeptat / Karen Gravelleová s Nickem a Chavou Castrovými ; ilustrace Robert Leighton ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Křížek] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 159 s. : il. ; 19 cm - 80-7200-952-4 (brož.)

Couvnutí socialismu / Ivan Hlivka - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 88 s. ; 21 cm - 80-86320-37-5 (brož.)

Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap / Statutární město Ostrava, Komise pro handicapované děti a mládež rady města - Ostrava : Statutární město Ostrava, [2004] - 32 s. : il., portréty ; 15 x 22 cm - 80-239-3952-1 (brož.)

Češi jsou vlastně docela milí-- : česko-německé vzpomínky / Eva Althammer-Švorčíková ; k vydání připravila Alena Wagnerová - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 213 s. : il. ; 18 cm - 80-7260-131-8 (váz.) :

Člověk je (ne)tvor společenský : kapitoly ze sociální psychologie / Jan Kosek - Vyd. 1. - Praha : Argo : Dokořán, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-7203-591-6 (Argo ; váz.)

Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy : příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění / editorka Milena Bartlová - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 273 s. : ; 22 cm - 80-7203-624-6 (váz.)

Demografická imploze / Anne-Marie Libert ; [z francouzštiny přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Demografické změny a jejich implikace na regionální rozvoj v česko-rakouském příhraničí = Demographische Veränderungen und deren Implikationen für die Regionalentwicklung im tschechisch-österreichischen Grenzraum / Dagmar Parmová, Hans Karl Wytrzens ... et al. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 92 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-687-9 (brož.)


Dětská nespavost : co dělat, když vaše dítě nemůže spát / Eduard Estivill ; [ze španělského originálu přeložil Štěpán Zajac ; ilustroval Václav Rytina] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 81 s. : il. ; 20 cm - 80-7252-089-X (brož.)


Deutsch-jüdischer Parnass : Literaturgeschichte eines Mythos / Willi Jasper - Berlin : Propyläen, 2004 - 525 s. ; 23 cm - 3-549-07210-4 (váz.)

Die Suche nach Sicherheit : der Beginn der deutschen Lebensversicherung am Anfang des 19. Jahrhunderts / vorgelegt von Julia Friederike Bernreuther - 2004 - 340 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením / [Eva Červená, ... et al.] - Praha : SPMP, 2004 - 95 s. : il. (někeré barev.), portréty ; 21 cm - 80-211-0482-1 (brož.)

Důkazy spojení / Raúl Rivero ; [přeložil Stanislav Škoda] - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2004 - 170 s. ; 19 cm - 80-86603-23-7 (brož.)

Efektivní komunikace / John Adair ; [překlad Kateřina Tušlová] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-10-9 (brož.) :

Efficiency defense and administrative fuzziness in merger regulation / Andrei Medvedev - Prague : CERGE-EI, 2004 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-025-8 (Univerzita Karlova ; brož.)

Einstein v Berlíně / Thomas Levenson ; [z anglického originálu přeložili Luboš Drožď a Martin Jaroš] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 415 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm - 80-7252-101-2 (váz.)

Ekonomická aktivita obyvatelstva - Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 54 s. : il., mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0837-1 (brož.) :

Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací) / Jiří Novotný a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 156 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0792-7 (brož.) :

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. 4, Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500-1900) : národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny / Richard Jeřábek ... [et al.] ; eds. Jiří Woitsch, František Bahenský - Vyd. 1. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 89 s. : il., mapy ; 30 cm + 3 příl. - 80-85010-57-7 (brož.)


EU, Češi a skepse / Karel Riegel a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 178 s. ; 21 cm - 80-86642-34-8 (brož.)


Euroregion Elbe/Labe 2001 / zpracovala KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ústí nad Labem, 2003 - 56 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0518-6 (kroužkový blok) :

Euroregion Krušnohoří = Euroregion Ezrgebirge / zpracoval KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ústí nad Labem, 2004 - 72 s. : il., mapy ; 30 cm - (kroužková vazba)

Euroregiony na česko-německé hranici / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2004 - 144 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0941-6 (brož.) :

Fenomén ženství a mužství : psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy / Jan Poněšický - 2. vyd. - Praha : Triton, 2004 - 201 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7254-374-1 (váz.)

Film a pohádka : sborník textů ke stejnojmennému cyklu 30. Letní filmové školy v Uherském Hradišti 2004 / [sestavila Táňa Marková] - Uherské Hradiště : Letní filmová škola, 2004 - [32] s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Filón Alexandrijský : jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory / Václav Ježek - Vyd. 1. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004 - 262 s., [9] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-8068-318-2 (brož.)

Frišta / Petra Procházková - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 221 s. : il. ; 21 cm - 80-7106-792-X (váz.) :

Globální problémy / Naděžda Kaňáková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 148 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0681-9 (brož.)

Hitler a Churchill : taje vůdcovství / Andrew Roberts ; [z anglického originálu ... přeložily Květa Macáková a Hana Řeháková] - Vyd. 1. - Praha ; Plzeň : BETA, 2004 - 182 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7306-169-4 (Beta - Pavel Dobrovský ; váz.)

Hrajeme si s předškoláky / [Jane Kemp & Clare Walters ; z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7360-021-8 (brož.)

Hry, zábava a cvičení s miminkem : průvodce speciálními cvičeními a hrami / Anne Knecht-Boyer - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1125-9 (brož.)

Hugo : nejkrásnější voják rakousko-uherské armády, ... / Jiří Kamen - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 321 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-126-1 (váz.) :


Informační příručka k problematice zneužívání návykových látek / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 51 s. : ; 29 cm - 80-7311-052-9 (brož.)

Informatická bomba / Paul Virilio ; [z francouzského originálu ... přeložil Michal Pacvoň] - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2004 - 167 s. ; 18 cm - 80-86818-04-7 (váz.)

Interní manažerský audit / Jan Truneček a kol. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-86419-58-4 (brož.)

Jak jsem se stal spisovatelem / Andrzej Stasiuk ; [z polského originálu ... přeložil Václav Burian ; doslov Jáchym Topol] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 227 s. ; 19 cm - 80-7260-124-5 (váz.) :

Jak nenaštvat svého puberťáka : téměř odborná příručka pro rodiče / Zack Elias a Travis Goldman ; ilustroval Jan Smolík ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Hroch] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 61 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7200-933-8 (brož.)

Jak se stát superhvězdou, nebo aspoň mírně slavnou hvězdičkou / Gill Sutherlandová ; ilustrace Kirstie [i.e. Kristie] Aitken ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Mičínová] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2004 - 126 s. : il. ; 18 cm - 80-252-0110-4 (brož.)

Jak se úspěšně prosadit : získejte uznání a respekt v práci i v životě / Susanne Dölz ; [překlad Petr Kunst] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 112 s. ; 21 cm - 80-247-1073-0 (brož.)

Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století : výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003 / Blahoslav Kraus a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-7041-738-2 (brož.)

Jazyk jako prostředek komunikace : studijní text / Karel Dvořák - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004 - 80 s. : il. ; 25 cm - 80-86708-04-7 (brož.)

Jestliže mě miluješ : nejčastější pasti na vztahy a jak se jim vyhnout / Julia Onkenová ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01409-2 (brož.)


Kam se poděl můj Sýr? : pro mladé : úžasný způsob, jak se změnit a zvítězit! / Spencer Johnson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2004?] - 97 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-942-4 (váz.)


Kapitalismus, socialismus a demokracie / Joseph A. Schumpeter ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 470 s. ; 21 cm - 80-7325-044-6 (váz.)

Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 260 s. : il. ; 21 cm - 80-86432-80-7 (brož.)

Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením / Jarmila Pipeková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2004 - 77 l. ; 30 cm - 80-86856-01-1 (kroužková vazba)

Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století / Josef Kandert - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 258 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-246-0782-4 (brož.)

Kniha o matce a dítěti : [nejucelenější a moderní publikace vycházející z českého prostředí] / Martin Gregora ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 230 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-247-0854-X (váz.)

Kompendium sociální a pedagogické psychologie : studijní obor Informační technologie ve vzdělávání / Jitka Šimíčková-Čížková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 93 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-365-X (brož.)

Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání učitele a žáka : Olomouc 16. a 17. září 2004 : sborník z konference / [editor Danuše Nezvalová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0922-4 (brož.)

Komunikační dovednosti : text pro distanční studium / Anna Schneiderová, Marek Schneider - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 63 s. ; 30 cm - 80-7042-688-8 (brož.) :

Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče : (učební texty) / Josef Havlík, Vladimír Vurm - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 89 s. ; 22 cm - 80-7040-725-5 (brož.)

Konečně přes čtyřicet : zralé ženě patří svět-- / Susanna Kubelka ; [přeložila Soňa Havlová] - 3. vyd. - Praha : Motto, 2004 - 170 s. ; 20 cm - 80-7246-247-4 (brož.) : * 80-85872-67-6 (chyb.)

Královéhradečtí lékaři v Kuvajtu / Ladislav Chrobák, Jiří Štěpán - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 2004 - 39 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86358-10-0 (brož.)


Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III : sborník z konference : [26.-28.1.2004, Olomouc] / editoři Michal Miovský, Ivo Čermák, Vladimír Řehan - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 251 s. : il. ; 25 cm - 80-244-0909-7 (brož.)

Manuál k tréninku řeči lidského těla : (didaktika neverbální komunikace) / Josef Valenta - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2575-X (brož.)

Město Hranice v číslech - Hranice : Město Hranice, 2004 - 52 s. ; 15 x 21 cm - (brož.)

Metody sociální práce s jednotlivcem / Miroslav Kappl - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 80 s. ; 22 cm - 80-7041-846-X (brož.)

Moje Jeseníky : v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993-2002 / Věra Lejsková ; [ilustroval Pavel Adamec] - Vyd. 1. - V Jeseníku : Grál, 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm - 80-903179-3-6 (brož.)

Moments for applause : half-century of culture in the armed forces / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-223-1 (váz.) :

Můj první rok / [text Francisca Fröhlich ; ilustrace Maan Jansen ; z anglického vydání přeložila Hana Kendíková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Production CZ, 2004 - 89 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7234-329-7 (váz.)

Na cestě k evropské identitě / [editoři Josef Dolista, Ladislav Skořepa] - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004 - 218 s. ; 21 cm - 80-86708-01-2 (brož.)

Na cestě s mladými : o službě církve / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 503 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86025-76-4 (váz.) :

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Praha : Úřad vlády ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, 2004 - 24 s. ; 20 cm - 80-86734-31-5 (brož.)

Nástin problematiky etopedie a sociální patologie / Adam Stankowski - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 140 s. ; 21 cm - 80-7042-360-9 (brož.) :


Naše muzejnictví v minulém desetiletí II., čili, Muzejníkovo soužití s médii a politiky : sborník příspěvků z muzeologického semináře (12.-13. června 2003), [Hodonín] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-239-3940-8 (v knize neuvedeno ; brož.)


Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými / Herman Van Dyck ; [z francouzského originálu ... přeložila Jarmila Malá ; ilustrace převzaty z francouzského originálu] - 2. vyd. - Praha : Tyfloservis, 2000 - 30 s. : il. ; 17 cm - 80-902025-6-X (brož.)

O hrách = De spectaculis / Tertullianus ; úvodní studii, překlad, poznámky a výběrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídil Petr Kitzler - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 278 s. ; 22 cm - 80-7298-100-5 (váz.)

O násilí / Hannah Arendtová ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Přibáň a Petr Fantys] - 2. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2004, - 78 s. ; 21 cm - 80-7298-128-5 (brož.)

O umění vycházet s lidmi : jak to vidí slavní / Alena Hájková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 155 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-247-1072-2 (váz.)

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy / Ondřej Císař a Petr Fiala (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-210-3519-6 (brož.)

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 27 s., [15] s. obr. příl. : mapy ; 30 cm - 80-250-0888-6 (brož.) :

Od záplav k zatmění / Ján Zákopčaník - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2004 - 125 s. ; 21 cm - 80-7190-374-4 (váz.)

Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině / Tomáš Katrňák - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 190 s. ; 24 cm - 80-86429-29-6 (brož.) :

Okamžiky pro potlesk : půlstoletí kultury v armádě / [Pavel Šmidrkal ... et al.] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 97 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm - 80-7278-222-3 (váz.) :

Orientalia Antiqua Nova IV. : [sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 12. února 2004] / editoři Ivo Budil, Petr Charvát - Plzeň : Aleš Čeněk, [2004] - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-81-3 (brož.)


Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé : (odhalte svůj jazyk lásky) / Gary Chapman ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-7255-113-2 (brož.)


Podnikání a kulturní odlišnosti / Božena Buchtová, Jiří Pokorný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 247 s. : mapy ; 30 cm - 80-210-3490-4 (brož.)

Pohyb obyvatel v obcích Ústeckého kraje 1991-2003 / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2004 - 129 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0916-5 (brož.) :

Pojďme si číst! / [připravili Marcela a Stanislav Bielikovi] - Vyd. 1. - Vrútky : Advent-Orion, 2004 - 172 s. : il. ; 17 cm - 80-8071-042-2 (brož.)

Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže : umění šťastného života v devíti lekcích / Josef Kirschner ; [z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová] - 2. vyd. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2004 - 181 s. ; 20 cm - 80-7246-246-6 (brož.) :

Posilování rodinných vztahů : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Jan Šiška - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 59 s. ; 29 cm - 80-7311-048-2 (brož.)

Postmoderní problémy recentní státovědy / Vladimír Zoubek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003 - 249 s. ; 29 cm - 80-7251-142-4 (brož.)

Prezentační dovednosti / Ivana Hospodářová - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-08-7 (brož.) :

Protetická péče o sluchově postižené / [Alexej Novák] - V Praze : Alexej Novák, 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3962-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Přehled sociální psychologie / Jitka Šimíčková-Čížková - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 181 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0929-1 (brož.)

Přerozdělování nebo uznání? / Nancy Fraserová, Axel Honneth ; [z anglického originálu ... a německého originálu ... přeložila Alena Bakešová a Marek Hrubec - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 333 s. ; 20 cm - 80-7007-200-8 (brož.)

Příklady ze sociálněhospodářské statistiky / Jakub Fischer, Martin Zelený - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-245-0802-8 (brož.) :


Příprava satelitního účtu cestovního ruchu v ČR = Tourism satellite account first steps - Czech Republic / zpracoval Odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 17, [12] s. tb. příl. : il., tab. ; 30 cm - 80-250-0876-2 (brož.) :


PULMAN : public libraries mobilising advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti : [projekt / z anglického originálu přeložili Šárka Kašpárková ... et al.] - 2. vyd., (1. knižní) - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 381 s. ; 21 cm - 80-7050-447-1 (brož.)

Rabín Feder / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 166 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86103-78-1 (váz.) :

Regionální geografie Evropy a ČR : distanční studijní opora / Milan Viturka, Stanislav Řehák, Michal Vančura - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 126 s. ; 30 cm - 80-210-3504-8 (brož.)

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů / Ludmila Nesládková - Praha : Česká demografická společnost, 2003 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3966-1 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-901674-7-0 (chyb.)

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 5. odborný seminář : 6.-8. října 2004, SZÚ Praha / [odpovědný redaktor Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-902898-6-X (brož.)

Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním : výsledky empirického šetření "Bydlení mladé generace 2003" / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 91, ix s. : ; 30 cm - (brož.)

Rodiny se závislými dětmi / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 28, [60] s., [4] s. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0886-X (brož.) :

Rozhovory s milionáři : co dělá milionáře milionáři a co jste se ve škole nikdy neučili! / Mike Litman a Jason Oman ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Turija Kempe] - [Brno] : Čintamáni, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-238-9594-X (brož.)

S kamarády do školy, aneb, Všestranná příprava předškoláka / Jiřina Bednářová, Richard Šmarda - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004- - sv. : il. ; 29 cm - 80-00-01471-8 (sv. 1 ; brož.)


Science in contact at the beginning of scientific revolution / editor Jitka Zamrzlová - Prague : National Technical Museum, 2004 - 365 s. : il., portréty, grafická znázornění, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7037-133-1 (brož.)


Senioři v České republice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 29, [11] s., [4] s. obr. příl. : mapy ; 30 cm - 80-250-0936-X (brož.) :

Setkání s jógou : jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ / Milada Krejčí - 2. vyd. - České Budějovice : EM Grafika, 2003 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2052-9 (brož.) :

Setkání s jógou : jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ / Milada Krejčí - 2. vyd. - České Budějovice : EM Grafika, 2003 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2052-9 (brož.)

Sex začíná v kuchyni : (a mnohdy tam i končí--) / Kevin Leman ; [překlad Milan Koldinský] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2004 - 202 s. ; 21 cm - 80-7255-110-8 (brož.)

Sexuální a reprodukční práva / José Alfredo Peris Cancio ; [z italského originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Sisi a její sourozenci / Erika Bestenreinerová ; [přeložila Ivana Vízdalová] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 201, [2] s., [8] s. obr. příl. : portréty (některé barev.), geneal. tabulka ; 22 cm - 80-7243-232-X (váz.) :

Sociologie organizace : distanční studijní opora / Laura Fónadová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 68 s. ; 30 cm - 80-210-3556-0 (brož.)

Současná populační situace v hl. m. Praze / zpracoval[a] Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0910-6 (brož.) :

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002 : situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu / Pavla Lejčková, Viktor Mravčík a Josef Radimecký - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 94 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86734-14-5 (brož.) :

Stanovování životních cílů : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Iva Lednická - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004] - 80-7311-049-9 (brož.)

Stock market integration and the speed of information transmission / Alexandr Černý - Prague : CERGE-EI, 2004 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-034-7 (Univerzita Karlova ; brož.)

Strategické tahy pro Českou republiku : (strategickými tahy přiblížíme budoucnost) / [vedoucí týmu Martin Potůček ; editor Antonín Rašek] - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7334-058-5 (brož.)


Strukturní analýza I / Petr Kučera, Jaroslav Švasta - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 23 s. ; 29 cm - 80-213-1196-7 (brož.) :

Sustain life - secure survival II : socially and environmentally responsible agribusiness : Prague, 22-25 September 2004 : conference proceedings / [editor Ivana Ticha] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 223 s. ; 21 x 23 cm + 1 CD-ROM + 1 příl. - 80-213-1197-5 (brož.)

Svět středověkých gest / Jean-Claude Schmitt ; [z francouzského originálu ... přeložily Lada Bosáková, Pavla Doležalová a Veronika Sysalová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 340 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-729-4 (váz.) :

Svoboda a autorita: rozhovor Burke - Sartre / Joseph Pappin III. - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Svůdný klam Třetí říše : fascinující a násilná tvář fašismu / Peter Reichel ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 384 s., [36] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7203-604-1 (váz.)

Swing a svoboda za mřížemi / Zdeněk Novák - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2004 - 287 s. ; 22 cm - 80-7296-034-2 (váz.)

Synergický efekt v konstrukčním procesu obráběcího stroje = Synergy effect at the designing process of machine tools : zkrácená verze habilitační práce obor: konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Marek - Brno : VUTIUM, 2004 - 24 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2711-6 (brož.)

Škola před školou : pětitýdenní program pro předškoláky : 50 pracovních listů určených k nácviku a zlepšení paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání, vyjadřování, psaní a počítání / sestavily Vlasta Rezková, Lucie Tumpachová - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-239-4082-1 (v knize neuvedeno : sv. 1 : brož.)

Štěchovský památníček : vzpomínky Marie Krajčové, roz. Tesařové, narozené roku 1915 na Štěchově č. 19 / Jitka Měřinská - V Brně : Jitka Měřinská, 2004 dotisk - 68 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - (brož.)

Štěchovský památníček = A diary from Štěchov : memories of Marie Krajčová, née Tesařová, born in Štěchov, house no. 19, 1915 / Jitka Měřinská ; [translation Eva Horová with Andrew Oakland] - In Brno : Jitka Měřínská, 2004 - 72 s. : il.(některé barev.), portréty ; 22 cm - (brož.)

Toulky českou minulostí. Díl 10, Velcí umělci konce 19. století : A. Dvořák, J.V. Myslbek, J. Neruda, M. Aleš / Petr Hora-Hořejš - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 2004 - 222 s. : il. ; 31 cm - 80-239-3027-3 (váz.) :


Tudy cesta nevede : slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu / Elisabeth Badinterová ; [z francouzského originálu ... přeložila Alena Lhotová] - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 145 s. ; 21 cm - 80-246-0885-5 (brož.)

Tvoříme přístupné webové stránky : připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy / David Špinar - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 360 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-11-0 (brož.)

Umění stát si za svým / Robert Alberti, Michael Emmons ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 237 s. ; 20 cm - 80-7178-869-4 (brož.) :

Úvod do sociání práce se skupinou / Dana Nedělníková - Vyd. 1. - Ostrava : Kofoedova škola, 2004 - 73 s. ; 22 cm - 80-239-4030-9 (brož.)

V severní Indii / Pavla Jazairiová ; [Jiří Hůla a Pavla Jazairiová (fotografie)] - 1. vyd. - Praha : Radioservis ; Český rozhlas, 2004 - 275 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-86212-39-4 (váz.) :

Velká kniha citátů o ženách : a nejen pro muže / [sestavil] Petr Rezek ; [ilustrace Andrej Augustín] - 1. vyd. - V Praze : XYZ, 2004 - 241 s. : il. ; 19 cm - 80-86864-11-1 (váz.)

VII. studentský seminář k problematice dějin ženského emancipačního hnutí ve 20. století : Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, prosinec 2001 - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2001 - 107 s. ; 21 cm - 80-7308-025-7 (brož.)

Volby pro život / : [příručka pro učitele] / autor české adaptace Eva Marádová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2004?] - 128 s. ; 29 cm - 80-7311-046-8 (brož.)

Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení / Miloslav Hronek - Praha : Maxdorf, 2004 - 309 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-013-5 (váz.)

Women scholars and institutions : proceedings of the international conference (Prague, June 8-11, 2003) / edited by Soňa Štrbáňová, Ida H. Stamhuis and Kateřina Mojsejová - Praha : Research Centre for the History of Sciences and Humanities, 2004 - 2 sv. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7285-041-5 (brož.)


Z dějin vědy o antickém starověku. 1, Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování / uspořádal Igor Lisový - Praha : Arista, 2004 - 186 s. : il. ; 21 cm - 80-86410-45-5 (brož.)


Začínám znovu : štěstí a úspěch napodruhé / Susanna Kubelka ; [přeložila Soňa Havlová] - Vyd. 3. - Praha : Motto, 2004 - 211 s. ; 20 cm - 80-7246-242-3 (brož.) :

Zahrady pro seniory : zapomeňte na bolavá záda / Brigitte Kleinod ; [překlad Gabriela Kosíková] - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2004 - 95 s. , : barev. il. ; 23 cm - 80-209-0329-1 (brož.) :

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : s poznámkami a judikaturou : (zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů) : podle právního stavu k 1.9.2004 / Jiří Jelínek, Dita Melicharová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7201-493-5 (brož.)

Západní civilizace - naše tradice / James Kurth ; [z anglického originálu ... přeložil Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat : učební texty / Libuše Svatošová, Bohumil Kába, Marie Prášilová - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 194 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1189-4 (brož.) :

Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání / Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 129 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-119-4 (brož.)

Zlínský kraj a jeho kulturní organizace - Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ; Kroměříž : Muzeum Kroměřížska ; Zlín : Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, 2004 - [24] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-85954-38-X (brož.)

Ztracené objevy : starověké kořeny moderní vědy - od Babyloňanů k Mayům / Dick Teresi ; [z anglického originálu ... přeložili Zdeněk Drozd a Radek Kovanda] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 402 s. ; 22 cm - 80-00-01447-5 (váz.)

Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932-1937 : unikátní svědectví z dob stalinismu / [... v archivech NKVD objevila Irina Osipovová ; z ruského originálu přeložila Dana Šimonová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 230 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7252-098-9 (váz.)


Zvířátka na venkově : [poznáváme zvířátka a život na venkově / ilustrace Ken Mckie a Lucy J. Lastique ; překlad Dan Popov] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 93 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7237-994-1 (váz.)


Ženské úvahy o feminismu / Michaela Freiová - Praha : Občanský institut, 2004 - 48 s. ; 21 cm - 80-86228-10-X (brož.) :

Životní styl a vzdělávání dětí migrujících cizinců. : (studijní text pro přípravu učitelů ZŠ a ZvŠ) Díl 1., Romové / Dagmar Kubátová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2004 - 39 s. : il. ; 22 cm - 80-7044-584-X (brož.)

"We" & "the others" : modern European societies in search of identity : studies in comparative history / [academic editor Luďa Klusáková] - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004 - 275 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, plány ; 23 cm - 80-246-0786-7 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist