Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za leden-únor 2005

Abeceda netradičního sběratelství / připravil František Žváček ; editor Marta Zemanová - Praha : Klub sběratelů kuriozit, 2004 - 127 s., [24] s. barev obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (brož.)

Adaptive optimal controller with identification based on neural networks = Adaptivní optimální regulátor s identifikací založenou na neuronových sítích : short version of Ph.D. Thesis / Kamil Švancara - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Control and Instrumentation, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2709-4 (brož.)

Akce Marie Curie - lidské zdroje a mobilita - 2. vyd. - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2004] - 20 s. ; 21 cm - 80-86794-11-3 (brož.)

Aktuální otázky rozvoje regionů III : regionální rozvoj a management ve veřejné správě : sborník z vědecké konference : Svoboda nad Úpou, červenec 2003 / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003 - 47 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1089-8 (brož.)

Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Informační technologie = Testability analysis and improvements of register-transfer leel digital circuits / Strnadel, Josef - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačových systémů, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2800-7 (brož.)

Analýza systému podpor pro české zemědělce po vstupu do EU / Michal Malý ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - [29] s. : il. ; 21 cm - 80-213-1132-0 (brož.)

Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník internetu / Antonín Vitovský - Vyd. 1. - Praha : AV software, 2004 - 300 s. ; 23 cm - 80-901428-7-7 (brož.) :

Application of sequential and non-sequential change point methods to statistical process control = Sekvenční a nesekvenční odhadování změny ve stochastickém chování posloupnosti dat s aplikací v statistické kontrole jakosti / Daniela Jarušková - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03091-1 (brož.)

Architektura a programování paralelních systémů / Václav Dvořák - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM , 2004 - 165 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2608-X (brož.)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby / [kolektiv autorů Vladimír Blažek, Bohumil Rusek, Jiří Schandl] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-86769-19-4 (brož.)


Bibliografie Poličska ve fondech knihovny Městského muzea a galerie Polička / David Junek, Blažena Junková - Polička : Městské muzeum a galerie Polička, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-86533-00-X (brož.)

Biologie / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [20] s. : il. ; 30 cm - 80-903535-2-5 (brož.)

BIOS a Setup : průvodce základním nastavením počítače / Jaroslav Horák - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 126 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0148-7 (brož.) :

Business intelligence : jak využít bohatství ve vašich datech / Ota Novotný, Jan Pour, David Slánský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 254 s. , : il. ; 24 cm - 80-247-1094-3 (brož.)

Certifikace a audit : sborník příspěvků celostátního semináře : čtvrtek 26. srpna 2004 Brandýs nad Labem / Česká lesnická společnost, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L. - [Praha] : Česká lesnická společnost, [2004] - 53 s. ; 30 cm - 80-02-01613-0 (brož.)

Certifikované a registrované organizace : informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití : [přehled certifikovaných a registrovaných organizací] - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 12 s. ; 21 cm - 80-7328-067-1 (brož.)

Cesty poznávání ve fyzice / Ludmila Eckertová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 195 s. : il. ; 21 cm - 80-7196-293-7 (brož.)

Contributions on identification in closed-loop and control design (application to DVD players) = Identifikace v uzavřené smyčce a řídicí algoritmy s aplikací na DVD přehrávače : short version of Ph.D. Thesis / Bohumil Hnilička - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2698-5 (Vysoké učení technické : brož.)

Cvičení ze systémové dynamiky / Marek Šusta, Inka Neumaierová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0780-3 (brož.) :

Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945. Část 1, Bibliografie / [zpracoval] Jaromír Kubíček - Brno : Lector benevolus, 2004 - 446 s. ; 25 cm - 80-86249-26-3 (soubor)

Čtení o všem, aneb, Co musíte vědět, abyste byli IN! / Mitch Symons ; [přeložila Runka Žaludová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 160 s. , : il. ; 21 cm - 80-204-1174-7 (váz.)


Čtením ke vzdělání : texty z konference Čtením ke vzdělání, ... v Praze dne 28.11.2003 / [redakce Václav Vondráček] - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-86320-36-7 (brož.)

DATAKON 2004 : proceedings of the annual database conference : Brno, hotel Santon, Czech Republic, October 23-26, 2004 / edited by Karel Ježek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 350 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3516-1 (brož.)

Dějiny vědy a techniky. 12, 21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2004 - 126 s. : il. ; 30 cm - 80-7037-136-6 (brož.)

Design and reliability of the connection in 3D electronic systems = Návrh a spolehlivost spojení 3D elektronických systémů : short version of Ph.D. Thesis / Josef Šandera - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Microelectronics, 2004 - 32 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-214-2796-5 (brož.)

Die Unterrepräsentanz von Frauen in Schulleitungen : mögliche Ursachen aus naturwissenschaftlich-anthropologischer Perspektive / vorgelegt von Dorothea Hobeck - 2004 - 238 s. ; 21 cm - (brož.)

Display book 01/03 - Praha : Display, 2004 - 46 s. : il., plány ; 21 cm - 80-239-3009-5 (brož.)

Distribuované simulační výpočty v prostředí počítačových sítí = Distributed simulation computing in computer network environment : autoreferát disertační práce : studijní program P2301 Strojní inženýrství : studijní obor 3902V010 Automatizace technologických procesů / Jiří Kulhánek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 32 s. ; 21 cm - 80-248-0647-9 (brož.)

Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty pro léta 2004-2006 / Univerzita Karlova v Praze - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2004] - 16 s. ; 21 cm - 80-7290-174-5 (brož.) * 80-7290-111-7 (chyb.)

DMSL: The data mining specification language : short version of Ph.D. Thesis = DMSL: jazyk pro dolování z dat / Petr Kotásek - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Information Technology, Department of Information Systems, c2004 - 27 s. ; 21 cm - 80-214-2685-3 (brož.)


Do důchodu mladý a bohatý : jak získat majetek a nikdy o něj nepřijít / Robert Kiyosaki a Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2004] - 346 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-122-9 (váz.)


Dospělí si mohou stále hrát / Eduard Bakalář - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 198 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-05-2 (brož.) :

EDMAN 04 : Education for management : Brno, 26. a 27. srpna 2004 : čtvrtá mezinárodní pracovní konference / Právnická fakulta MU v Brně ... [et al.] ;[ editor Milan Brejcha] - [1. vyd.] - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 433 s. : il. ; 21 cm - 80-86596-50-8 (Petr Mikota ; brož.)

Efektivní komunikace / John Adair ; [překlad Kateřina Tušlová] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-86851-10-9 (brož.) :

Einstein v Berlíně / Thomas Levenson ; [z anglického originálu přeložili Luboš Drožď a Martin Jaroš] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 415 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm - 80-7252-101-2 (váz.)

Ekonomika a management 13 / Ludmila Hačkajlová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 4 sv. : il. ; 30 cm - 80-01-03060-1 (brož.) :

Ekonomika a management neziskových organizací / Miroslav Farský, Iva Ritschelová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2003 - 61 s. ; 30 cm - 80-7044-535-1 (brož.)

Ekonomika a řízení neziskových organizací (zejména nevládních organizací) / Jiří Novotný a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 156 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0792-7 (brož.) :

Elektronika s podporou PC : Visual Basic v praxi / Burkhard Kainka ; [překlad Václav Losík] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL, 2004 - 183 s. : il., plány ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86167-22-4 (brož.) :

Encyklopedie pro chytré děti : s odkazy na internetové stránky / [překlad Josef Vyskočil] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 208 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-7237-991-7 (váz.)

EurOpen.CZ : XXV. konference : sborník příspěvků = XXVth conference : conference proceedings : Hotel Klášter, Teplá u Mariánských Lázní, 3.-6.10.2004 / Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - 1. vyd. - Plzeň : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2004 - 150 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86583-07-4 (brož.)

Evropská média a weby v české škole : příručka pro učitele, žáky a studenty - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-211-0468-6 (brož.)


Flash MX Professional 2004 pro vývojáře webových aplikací / Nate Weiss ; [překlad Jan Pokorný] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 528 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-12-9 (brož.)

Fuzzy vyhledávání = Fuzzy searching : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Josef Bednář - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2712-4 (brož.)

Geografie a proměny poznání geografické reality : sborník z příspěvků z mezinárodní geografické konference konané v Ostravě ve dnech 30. a 31.8.2004. / [editor Arnošt Wahla] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 2 sv. : il., mapy ; 21 cm - 80-7042-788-4 (brož.)

Geometry and graphics / Marie Kargerová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 114 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03095-4 (brož.)

GIS Seč 2004 : GIS ve veřejné správě : 9.-11. června 2004 Junior centrum Seč u Chrudimi : sborník referátů konference - Litomyšl : Invence, 2004 - 60 s., [16] s. příl (převážně barev.) : il. ; 21 cm + 1 CD ROM - 80-86143-28-7 (kroužková vazba)

Hádanky naší minulosti. 4, Noc vrahů začala kuropěním / Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 303 s. : il. ; 23 cm - 80-242-1243-9 (váz.)

Haimaom : nadace na podporu transplantace kostní dřeně - Olomouc : Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, [2004] - [10] s. : il. (většina barev.), portréty ; 20 cm - (brož.)

Hodnotový management, CRM a konkurenční strategie : mezinárodní seminář - Praha : Oeconomica, 2004 - 42 s. ; 30 cm - 80-245-0807-9 (kroužková vazba)

Hospodaření s časem / John Adair ; [překlad Jan Kršňák] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 134 s. ; 21 cm - 80-86851-07-9 (brož.) :

Hry v Linuxu / Peter Gašparovič ; [překlad Josef Novák] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 208 s. : il. ; 23 cm + 2 CD - 80-251-0340-4 (brož.) :

HTML : kapesní přehled / Lukáš Honek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 110 s. ; 18 cm - 80-7226-958-5 (kroužkový blok) : * 80-722-6958-5 (chyb.)


Hudba a video s programem Winamp / Miroslav Klíma - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 138 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0464-8 (brož.) :


Hvězdářství krále Jana / ze staročeského rukopisu vydali Alena M. Černá ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR : Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK : Astronomický ústav AV ČR, 2004 - 192 s. : faksim ; 23 cm - 80-86496-16-3 (Ústav pro jazyk český AV ČR ; brož.)

Hvězdy nad Rajskou zahradou ; Publicistika 1921-1932 ; Dubia ; Společná prohlášení / [Jaroslav Seifert ; edičně připravil Jiří Brabec] - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 499 s. : il. ; 24 cm - 80-7304-006-9 (soubor)

IAS v příkladech : srovnávání vybraných mezinárodních účetních standardů s českou účetní legislativou v příkladech / Lenka Krupová, Radka Loja, Jiří Pelák - 1. vyd. - Praha : VOX, -2003. - sv. ; 21 cm - 80-86324-23-0 (sv. 2. ; brož.)

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [2004, May 20-22] : collection of annotations / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 43 s. ; 21 cm - 80-7194-664-8 (brož.)

IMEA 2004 : Informatics, Management, Economics, Administration : the 4th annual of international conference, [May 20-22, 2004] : conference proceedings / [odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 491 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-679-6 (brož.)

Informační systémy a informační sítě / Jitka Komárková, Hana Kopáčková, Stanislava Šimonová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-698-2 (brož.) :

Informační technologie v péči o zdraví : sborník semináře / editorky Jana Zvárová, Petra Přečková - Praha : EuroMISE, 2004 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-903431-1-2 (brož.)

Informatická bomba / Paul Virilio ; [z francouzského originálu ... přeložil Michal Pacvoň] - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2004 - 167 s. ; 18 cm - 80-86818-04-7 (váz.)

Information and communication technology in education : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 31st August - 2nd September 2004 : proceedings / editor Erika Mechlová - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 320 s. : il. ; 21 cm - 80-7042-993-3 (brož.) :


Information extraction from HTML documents based on logical document structure : short version of Ph.D. Thesis, study field Information technology = Extrakce informace z HTML dokumentů na základě logické struktury dokumentu / Radek Burget - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Information Technology, Department of Information Systems, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-214-2782-5 (brož.)


Inovace 2004 : 11. Mezinárodní sympozium INOVACE 2004 : 11. mezinárodní veletrh invencí a inovací : 9. ročník Ceny Inovace roku 2004 : týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR : 30.11.-3.12.2004, Praha - [Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 2004] - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Inteligentní agenty : [tvorba aplikačního software na bázi multiagentových systémů] / Aleš Kubík - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 280 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0323-4 (brož.) :

Internet ve výuce fyziky / Renata Holubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0940-2 (brož.)

Internetová tržiště B2B pro 21. století / W. William A. Woods ; [přeložil Václav Dolanský] - 1. vyd. - Unhošť : Petr Wimmer, 2004 - viii, 277, [22] s. : il. ; 24 cm - 80-239-3899-1 (váz.)

Jak dobře psát dopisy / Jiří Pondělíček - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 206 s. ; 20 cm - 80-237-3752-X (brož.)

Jak na Microsoft Word 2003 v rekordním čase / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 88 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1088-9 (brož.) :

Jak psát obchodní dopisy / Drayton Bird ; [překlad Vilém Jungmann] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - viii, 272 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0373-0 (brož.) :

Jánošík - Ondráš : 50 let vojenského uměleckého souboru / [celkové sestavení a výběr fotografií Hana Maděrová a Čestmír Komárek ; průvodní texty Ivana Fabišiková ... et al.] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 103 s. : il. (většina barev.), portréty ; 31 cm - 80-7278-225-8 (váz.)

Jánošík - Ondráš : 50 years of the military art ensemble / [general arrangement and selection of pictures Hana Maděrová and Čestmír Komárek ; accompanying texts Ivana Fabišiková ... et al. ; translation Ján Čarný] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2004 - 103 s. : il. (většina barev.), portréty ; 31 cm - 80-7278-226-6 (váz.)

Java - grafické uživatelské prostředí a čeština / Pavel Herout - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 dotisk - 316 s. : il. ; 20 cm - 80-7232-237-0 (brož.) :

Jazyk lásky : eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství / Julia Kristeva ; z francouzštiny přeložil Josef Fulka - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2004 - 249 s. ; 22 cm - 80-86356-38-8 (váz.)


Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace : konference 2004 / [Jiří Witzany ... et al.] - V Praze : Vydavatelství ČVUT ; Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-01-03092-X (brož.)

K analýze vnitřní dynamiky silně nelineární parametrické soustavy s kinematickými vazbami = To analysis of internal dynamics of strongly nonlinear parametric system with kinematic couplings : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Alena Škuderová - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2765-5 (brož.)

K teorii plastičnosti / Petr Rezek ; [autorovu bibliografii sestavila a ediční poznámku napsala Eva Fialová] - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2004 - 211 s. : il. ; 19 cm - 80-86138-53-4 (brož.)

KaZaA, DirectConnect, eDonkey, bitTorrent a další : průvodce výměnou souborů přes Internet / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 190 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0465-6 (brož.) :

Knížka pro Adama a Evu / Milada Motlová ; kreslila Dagmar Ježková - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 109 s. : barev. il. ; 32 cm - 80-242-1286-2 (váz.)

Kolik váží lidská hlava? / Jiří Černý ; ilustroval Jiří Fixl - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-252-0046-9 (váz.)

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 = Concept of the development of libraries in the Czech Republic for 2004-2010 - [Praha] : Ministerstvo kultury České republiky, 2004 - 50, 50 s. : il. ; 21 cm - 80-86310-48-5 (brož.)

Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu : zadávání, oceňování, hodnocení a řízení stavebních zakázek : sborník příspěvků z evropského sympozia : 10. listopadu 2004, Brno / [editoři Jana Nováková, Miloš Waldhans, Vít Hromádka] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 196 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2836-8 (brož.)

Konkurenceschopnost podniků působících v resortu zemědělství / Jiří Tvrdoň a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Informační a poradenské centrum PEF, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1185-1 (brož.)


Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy : 30. seminář Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích, Klatovy, 8.-9. září 2004 : [sborník přednášek / editor Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Technické služby města Klatov] - [Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví], 2004 - 183 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), plány, faksim. ; 21 cm - 80-85116-36-7 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-85116-10-3 (chyb.)


Krizový management / Jiří Beneš, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 91 s. : ; 30 cm - 80-214-2736-1 (Vysoké učení technické ; brož.)

Kronika nápadů, které změnily svět / [translation Alena Vlčková, Ladislava Vydrová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 256 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-7321-130-0 (váz.)

LATEX : podrobný průvodce / Helmut Kopka, Patrick W. Daly ; [překlad Jan Gregor] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - vii, 576 s. ; 23 cm - 80-722-6973-9 (brož.) :

Leonardo da Vinci a jeho supermozek / napsal Michael Cox ; ilustroval Clive Goddard ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Novotný] - 1. vyd. - V Praze : Egmont, 2004 - 176 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0037-X (brož.)

Lidary a letecké laserové skenování / Tomáš Dolanský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 100 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7044-575-0 (brož.)

Linux : bezpečnost a exploity / Miroslav Dobšíček, Radim Ballner - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 157 s. ; 20 cm - 80-7232-243-5 (brož.) :

Literární a myšlenkové proudy latinsko-českého středověku : rétorika, etika a symbolika / Josef Tříška - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 168 s. : faksimile ; 21 cm - 80-7050-442-0 (brož.)

Logistika / Jan Daněk - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 187 s. : il., plány ; 30 cm - 80-248-0705-X (brož.)

Management / Hana Bartošová - 3., nezměn. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 236 s. : il. ; 29 cm - 80-7251-167-X (brož.)

Management jakosti / Jan Kožíšek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 206 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-01-03096-2 (brož.) :


Manuál manažera : vše, co potřebujete vědět o podnikání a manažerské práci / Robert Heller - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-249-0465-9 (váz.)


Měření a hodnocení jakosti informačních systémů / Jiří Vaníček - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 326 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1206-8 (brož.) :

Měření výkonnosti podniku : případová studie / Eva Kislingerová, Jiří Hnilica - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 82 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-245-0785-4 (brož.) :

Metody a nástroje pro implementaci otevřených simulačních systémů : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Informační technologie = Methods and tools for implementation of open simulation systems / Radek Kočí - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních systémů, 2004 - 27 s. ; 21 cm - 80-214-2798-1 (brož.)

Microsoft Word pro školy / Věra Daňhelková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-251-0469-9 (brož.) :

Microsoft Word pro školy : cvičebnice / Libuše Daňhelková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 48 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0470-2 (brož.) :

Moderní programování v C++ : návrhové vzory a generické programování v praxi / Andrei Alexandrescu ; [překlad Zbyněk Šťáva] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 340 s. ; 23 cm - 80-251-0370-6 (brož.) :

MOMAN 04 : "Modern management" : čtvrté mezinárodní pracovní setkání, Praha, 5. února 2004 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 297 s. : ; 21 cm - 80-86596-32-X (brož.)

MOPP 2004 : 7. ročník mezinárodního semináře Modelování a optimalizace podnikových procesů : Plzeň, 12. února 2004 - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 124, 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-267-5 (brož.)

Multimédia v práci učitele : studijní obor Informační technologie ve vzdělávání / Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová, Ingrid Nagyová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 97 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-366-8 (brož.)

Musica viva in schola XVIII : XXI. mezinárodní hudebně pedagogická konference : Cikháj, 22.-25. října 2002 / editor Petr Hala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-210-3418-1 (brož.)


Nakresli si první abecedu / [ilustrace Lucie Crovatto, Jacgues Marcoux] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [10] l. : barev. il. ; 22 x 25 cm - 80-7352-075-3 (kroužková vazba)


Naléhavost nové reformace : problémy a otázky Bible II. : předurčení, predestinace vyvolených / Jan Velenský - Hradec Králové : Maranatha, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-239-3239-X (brož.)

Naše muzejnictví v minulém desetiletí II., čili, Muzejníkovo soužití s médii a politiky : sborník příspěvků z muzeologického semináře (12.-13. června 2003), [Hodonín] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-239-3940-8 (v knize neuvedeno ; brož.)

Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 6, Okres Prostějov : soupis památek a literatury / zpracovala Květoslava Říčková - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000 - 109 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7275-010-0 (Muzejní a vlastivědná společnost ; brož.)

Nevyjasněné záhady II. tisíciletí / Petr Vokáč - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 2004 - 164 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-1907-5 (váz.)

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký ; řešení k testu PG-SP-01 vypracovali Jakub Fischer, Kateřina Drbohlavová] - Praha : Scio, 2004 - [60] s. ; 30 cm - 80-903535-1-7 (brož.)

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [36] s. ; 30 cm - 80-903535-6-8 (brož.)

Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [64] s. ; 30 cm + 1 příl. - 80-903535-3-3 (brož.)

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy / Ondřej Císař a Petr Fiala (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-210-3519-6 (brož.)

Objekty 2004 : 9. ročník konference, Praha, [Česká zemědělská univerzita], 18.-19. listopadu 2004 : sborník příspěvků / [David Ježek, Vojtěch Merunka, editoři] - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2004 - 338 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0672-X (brož.) :

Objemové modely jako nový prostředek ke stanovení výrobních časů ve slévárenství : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Strojírenská technologie = Solid models as a new tool for determining time standards in foundry engineering / Martin Svadbík - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2763-9 (brož.)

Odborný komentář k systému managementu kvality ve výchově a vzdělávání : směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 s použitím ISO/IWA 2:2003 : založena na ISO 9001:2000, druhé vydání, 2000-12-15 Systémy managementu jakosti - Požadavky / autor odborného komentáře Blanka Hrudková - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7283-154-2 (brož.)


Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině / Tomáš Katrňák - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 190 s. ; 24 cm - 80-86429-29-6 (brož.) :

Olomouc / Jitka Lenková - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 207 s. : il., faksim. ; 22 cm - 80-86367-41-X (váz.)

Optimum subband coding of cylostationary signals with maximally decimated filter banks : short version of Ph.D. Thesis, study field Elektronika, měřící a sdělovací technika = Optimální subpásmové kódování cyklostacionárních signálů s použitím MDFB / Daniel Kula - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, institute of Radio Electronics, 2003 - 36 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2809-0 (brož.)

Ottova encyklopedie A-Ž / [vedoucí projektu Jolana Malátková] - Vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 1144 s. : il. (většina barev.), mapy, poírtréty, erby ; 21 cm - 80-7360-014-5 (váz.)

Plzeň / Aleš Česal - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 206 s. : il., faksim. ; 22 cm - 80-86367-38-X (váz.)

Podzimní knižní trh : katalog vystavovatelů : doprovodný program = Autumn book fair : exhibitors catalogue : accompanying programme : Havlíčkův Brod, 15.-16.10.2004. Roč. 14 / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2004 - 65 s. ; 21 cm - 80-86026-29-9 (brož.)

Pojistná ekonomika I : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3557-9 (brož.)

Pokročilé programování v PHP 5 / George Schlossnagle ; [překlad Jan Gregor ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 640 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-14-5 (brož.)

Poprvé u počítače, aneb, Začínáme pracovat s PC / Karel Dudáček, Roman Blábolil - 9. upr. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004 - 126 s. : il. ; 20 cm - 80-7232-245-1 (brož.) :

Používáme Internet s portálem SEZNAM.CZ : vyhledávání, e-mail a další služby / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 127 s. : il. ; 22 cm - 80-251-0453-2 (brož.) :

Poznejte svůj počítač / Ruth Maran, Paul Whitehead ; [překlad Milan Daněk] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 215 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-251-0100-2 (brož.) :


Práce s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051 / David Matoušek - 2. vyd. - Praha : BEN, 2004- - sv. : il. ; 23 cm - 80-7300-094-6 (sv. 1 ; brož.) :

Praha / Aleš Česal - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 207 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86367-28-2 (váz.)

Pražské jaro v médiích : výběr z dobové publicistiky / Jiří Hoppe - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno : Doplněk, 204 - 441 s. ; 25 cm - 80-7285-039-3 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)

Problémy v technologiích Microsoft a jejich řešení / : [nepostradatelná příručka administrátora pro odstraňování potíží] / Chris Wolf ; [překlad Tomáš Cacek] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 635 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0445-1 (brož.) :

Proceedings of the CLA 2004 workshop : concept lattices and their applications workshop : September 23-24, 2004, Ostrava / [editors V. Snášel, R. Bělohlávek] - Ed. 1st - Ostrava : VŠB - Technical University, 2004 - 142 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0597-9 (brož.) :

Process control 2004 : the 6th international scientific-technical conference, 8-11 June 2004, Kouty nad Desnou, Czech Republic : proceedings / [odpovědný redaktor Stanislav Krejčí] - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2004 - 306 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-662-1 (brož.)

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 / [zpracoval odbor 72 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004 - 44 s. ; 21 cm - 80-86552-96-9 (brož.) :

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Příručka pro žadatele o grant pro Akci 1 / [zpracoval odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV ČR, ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-86552-94-2 (brož.) :

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Vzor žádosti o poskytnutí grantu pro Akci 1 / [zpracoval odbor 72 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004 - 36 s. : formuláře ; 21 cm - 80-86552-95-0 (brož.) :

Programování v Excelu 2000, 2002, 2003 / Jaroslav Černý - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 227 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0922-8 (brož.)

Projektování a provoz RTP / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 113 s. ; 30 cm - 80-248-0709-2 (brož.)


Projektové řízení. I, Základy a matematické metody / Tomáš Šubrt, Pavlína Langrová - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 50 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1194-0 (brož.) :

Projektové řízení. II, / Softwarová podpora / Tomáš Šubrt, Pavlína Langrová - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 62 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1195-9 (brož.) :

Projekty řízení lidských zdrojů / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 102 s. ; 30 cm - 80-245-0773-0 (brož.) :

Prokop Diviš : vynálezce uzemněného bleskosvodu / Rudolf Kolomý - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004 - 48 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7196-275-9 (brož.)

Prostory s nebezpečím výbuchu : nezávazný návod dobré praxe pro zavádění Směrnice 1999/92/EC Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu / Evropská komise DG Emloyment and Social Affairs ; [překlad Jan Pohludka] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-155-0 (brož.)

Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku / Irena Šindlářová. 85 rad pro začínající turisty / Robert Brinda - Olomouc : Danal, 2001 - 83 s., [10] l. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85973-86-3 (brož.)

Průvodce pro stavební a projektovou praxi : podle stavu k 1.9.2004 / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - 2., aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 359 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7201-479-X (brož.)

Příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / Václav Klement, Zdeněk Přibyla - 2. aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-7328-063-9 (brož.)

Přístrojové aplikace mikropočítačů / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 169 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-01-03111-X (brož.) :

Příštích padesát let : věda v první polovině 21 století / uspořádal John Brockman ; přeložil Aleš Drobek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán ; Argo, 2004 - 269 s. - 80-7363-001-X (Dokořán : váz.) :

Psychologie v hospodářské praxi / Marie Mayerová, Jiří Růžička - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 236 s. ; 21 cm - 80-7043-316-7 (brož.) : * 80-7082-911-7 (chyb.)


PULMAN : public libraries mobilising advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti : [projekt / z anglického originálu přeložili Šárka Kašpárková ... et al.] - 2. vyd., (1. knižní) - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 381 s. ; 21 cm - 80-7050-447-1 (brož.)

Q 1 : sborník příspěvků 1. české národní konference kvality ve veřejné správě s mezinárodní účastí : 8.-9. prosince 2004, Ostrava - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 150 s. : il. ; 29 cm - 80-239-4099-6 (brož.)

Qt - programování v příkladech / Jiří Fišer - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 171 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Registrované výrobky a technologie : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití : [přehled vydaných registrací GAS, 5. aktualizace] - 6., aktualiz. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 35 s. ; 22 cm - 80-7328-068-X (brož.)

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-86769-21-6 (brož.)

Rozvojová politika Evropské unie / Petr Jelínek, Jan V. Kroužek, Martin Náprstek - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003 - 92 s. ; 21 cm - 80-86506-33-9 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Řešené testy nejlepších víceletých gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí, z cizích jazyků - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-013-9 (brož.)

Řízení projektu informačních systémů / Petr Doucek - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 162, [11] s. : il. ; 24 cm - 80-86419-71-1 (brož.)

Řízení realizačních procesů : jak dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů / Larry Bossidy & Ram Charan ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 219 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-118-6 (váz.)

Řízení stavebních projektů : claimový management / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C. H. Beck, 2005 - x, 204 s. ; 24 cm - 80-7179-888-6 (brož.)


Řízení vztahů se zákazníky (CRM): tvorba koncepce a její implementace : zkrácená verze Ph.D. Thesis, obor Řízení a ekonomika podniku = Customer relationship management (CRM): conception formation and implementation / Vít Chlebovský - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2757-4 (brož.)


Science in contact at the beginning of scientific revolution / editor Jitka Zamrzlová - Prague : National Technical Museum, 2004 - 365 s. : il., portréty, grafická znázornění, faksim. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7037-133-1 (brož.)

Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika : konference [Ostrava 14.-15.9.2004] : sborník anotací / pořadatelé Katedra robototechniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 35 l. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-248-0645-2 (kroužková vazba)

Seznam publikací Knihovny města Hradce Králové 1894-2004 / [zpracovala Jarmila Benýšková] - Hradec Králové : Knihovna města Hradce Králové, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-85059-33-9 (brož.)

Simulace budov a techniky prostředí 2004 : sborník 3. národní konference IBPSA-CZ : Praha, 1.-2. listopad 2004 - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2004 - 135 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01678-5 (brož.)

Slezský studijní ústav v Opavě 1945-1958 : proměny vědeckého pracoviště v regionu / Jiří Knapík - Vyd. 1. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - 161 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86103-80-3 (brož.)

Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů / Zuzana Dvořáková a kol. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xxx, 157 s. ; 25 cm - 80-7179-468-6 (váz.)

Software and algorithms of numerical mathematics : proceedings of the XVth summer school : Hejnice, 2003 - Pilsen : University of West Bohemia, 2004 - 160 s. : il. ; 29 cm - 80-7043-312-4 (brož.)

Souboj mozků v řízení / Jaroslav Jirásek - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 169 s. ; 25 cm - 80-86851-01-X (váz.) :

Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií I-VII / [vypracovala pracovní skupina EpiStop ve spolupráci s Českou ligou proti epilepsii ČLS JEP ; uspořádala Jana Zárubová] - 2., souhrnné a upr. vyd. - Praha : Maxdorf, 2002 - 48 s. ; 21 cm - 80-7345-008-9 (brož.)


Současný stav a perspektivy výuky ekonomických diciplín na neekonomických fakultách vysokých škol : sborník příspěvků : Olomouc 30.9.2004 / editor Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 53 s. ; 30 cm - 80-244-0914-3 (brož.)


Souhvězdí Orionu a tajemství pyramid / Robert Bauval a Adrian Gilbert ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Hozáková] - Praha : Pragma, [2004?] - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7205-777-4 (brož.)

Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Česku, ve Švýcarsku a v Nizozemí / Kateřina Ronovská - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 355 s. ; 21 cm - 80-210-3453-X (brož.)

St. Aposteln in Köln : Untersuchungen zur Geschichte eines mittelalterlichen Kollegiatstifts bis ins 15. Jahrhundert / vorgelegt von Annerose Berners - 2004 - 2 sv. ; 21 cm - (brož.)

Stav a perspektivy mezinárodní normalizace v oblasti měření a hodnocení jakosti informačních a softwarových produktů / Jiří Vaníček - Praha : ČZU, 2004 - 67 s. ; 21 cm - 80-213-1129-0 (brož.)

Strategické tahy pro Českou republiku : (strategickými tahy přiblížíme budoucnost) / [vedoucí týmu Martin Potůček ; editor Antonín Rašek] - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7334-058-5 (brož.)

Středoškoláci v USA a ve Velké Británii / [editorka Zdenka Almerová a kolektiv] - Praha : Otevřená společnost, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-903331-3-3 (kroužková vazba)

Studijní předpoklady : testy ze skutečných přijímacích zkoušek na Masarykovu univerzitu / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, 2004 - [57] s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - 80-903535-8-4 (brož.)

Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství / Carsten Peter Thiede ; [přeložil Pavel Čech] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 298 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7207-549-7 (váz.) :

Synergický efekt v konstrukčním procesu obráběcího stroje = Synergy effect at the designing process of machine tools : zkrácená verze habilitační práce obor: konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Marek - Brno : VUTIUM, 2004 - 24 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2711-6 (brož.)


Systém podporování projektů v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů ; Systém podporování projektů v rámci Společného regionálního operačního programu : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky : [Praha, 2004] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-13-X (brož.)


Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání : založena na ISO 9001:2000, druhé vydání, 2000-12-15 : Systémy managementu kvality - Požadavky : mezinárodní pracovní dohoda IWA 2 = international workshop agreement IWA 2 - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti : Český normalizační institut, 2004 - 130 s. : il. ; 21 cm - 80-7283-146-1 (brož.)

Systémy managementu kvality - Směrnice pro proces zlepšování služeb ve zdravotnických organizacích : založena na ISO 9004:2000, druhé vydání, 2000-12-15 : Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování dosaženého stavu : mezinárodní pracovní dohoda IWA 1 = international workshop agreement IWA 1 - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 118 s. ; 21 cm - 80-7283-145-3 (brož.)

Tabulky pro stanovení hydraulické ztráty třením v kruhovém potrubí a hydraulické ztráty místními odpory při proudění teplonosné kapaliny SOLAREN / Petr Kramoliš - Mojmír Vrtek - 1. vyd. - Praha : Technické vydavatelství, 2004 - 59 s. ; 30 cm - 80-903261-1-0 (brož.)

Tajemné počátky českých dějin, aneb, Kde jsme se tady vzali. 2., Od Přemysla Oráče po vyvraždění Slavníkovců / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 238 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm - 80-7268-287-3 (váz.)

Tajnosti českých hradů a zámků / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004- - sv. : il., portréty, erby ; 22 cm - 80-7268-309-8 (sv. 2 ; váz.)

TCP/IP v kostce / Rita Pužmanová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 607 s. : il. ; 24 cm - 80-7232-236-2

Technická harmonizace a posuzování shody / Naděžda Klabusayová - Ostrava : Montanex, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7225-140-6 (brož.)

Teoretické práce české fotografické avantgardy / Evžen Sobek - Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, 2004 - 120 s. ; 25 cm - 80-7248-280-7 (brož.)

Teoretické základy informatiky / Jan Čapek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 1 sv. ; (20, 14, 40 s.) ; 29 cm - 80-7194-703-2 (brož.) :

Total Commander : uživatelská příručka / Martin Žemlička - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 114 s. : il. ; 21 cm - 80-251-0236-X (brož.) :


Trénink a školení / Roger Buckley, Jim Caple ; [překlad Vilém Jungmann - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xii, 288 s. ; 23 cm - 80-251-0358-7 (váz.) :

Tvorba hodnoty v zákaznickém managementu / Pavel Marinič - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004 - 144 s. : il. ; 22 cm - 80-7028-226-6 (brož.)

Tvoříme přístupné webové stránky : připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy / David Špinar - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 360 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-11-0 (brož.)

Učebnice jazyka C / Pavel Herout - 2. přeprac. vyd. - České Budějovice : Kopp, -2004 - sv. ; 20 cm - 80-7232-221-4 (brož.) :

Učebnice jazyka C / Pavel Herout - 4. přeprac. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004- - sv. ; 20 cm - 80-7232-220-6 (sv. 1 ; brož.) :

Účetní výkaznictví : (pro distanční studium) / Renáta Myšková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-695-8 (brož.) :

Účetnictví akvizicí, fúzí a konsolidací / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 142 s. ; 30 cm - 80-210-3489-0 (brož.)

Umění programování v UNIXu / Eric S. Raymond - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 509 s. : il. ; 23 - 80-251-0225-4 (brož.)

Už vím proč a jak! : moje první zvědavé otázky / [ilustrace Jacques Azam ... et al. ; text Laure Cambournac, Francois de Guibert ; z francouzského originálu ... přeložily Alena Jurionová a Astrid Hofmanová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-204-1114-3 (váz.)

Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii = Use of artificial neural networks in apply hydrology : zkrácená verze habilitační práce / Miloš Starý - Brno : VUTIUM, 2004 - 40 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2746-9 (brož.)

Uživatelské aplikace a prohlížeče : studijní obor Informační technologie ve vzdělávání / Kateřina Kostolányová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 89 s. : il. ; 25 cm - 80-7042-276-9 (brož.)

V Kafkově knihovně : díla světové literatury a dějin, která Kafka vlastnil či znal : komentáře s citáty z jeho dopisů a deníků = In Kafkas Bibliothek : Werke der Weltliteratur und Geschichte in der Edition, wie sie Kafka besaß oder kannte : kommentiert mit Zitaten aus seinen Briefen und Tagebüchern / sestavil Herbert Blank ; [překlad Michaela Linhartová a Alena Bláhová] - Vyd. 1. - V Praze : Nakladatelství Franze Kafky, 2004 - 373 s. ; 21 cm - 80-85844-92-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-85844-91-5 (chyb.)


Věda, technika a zamyšlení / Martin Heidegger ; přeložili Jiří Michálek, Jana Kružíková a Ivan Chvatík - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 62 s. ; 21 cm - 80-7298-083-1 (brož.)

Velislai biblia picta : příběh Josefa a Putifarky / [šéfredaktor Jiří Matějka] - [Praha] : Evropský vzdělávací program - III. milénium : Eurolex Bohemia, [2005] - [120] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86663-05-1 (EVP-III.milenium : váz.)

Velká kniha (nejen) o dinosaurech / Vojtěch Sláma - 1. vyd. - Praha : Regia, 2004 - 375 s. : il. ; 22 cm - 80-86367-46-0 (váz.)

Velká kniha digitální fotografie / Petr Lindner, Miroslav Myška, Tomáš Tůma - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - viii, 272 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0013-8 (váz.) :

Velká kniha webdesignu.4 / text Lynda Weinmanová ; design Ali Karpová ; [překlad Šárka Piškovská ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - xxiii, 503 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-86815-10-2 (brož.) :

Vizuální komunikace firem / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0762-5 (brož.) :

Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice a odkaz / autorský kolektiv Drahomír Dušátko ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 214 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 28 cm - 80-7278-239-8 (brož.)

Vybraná farmaceutická odvětví : (průmysl, velkodistribuce, výzkum a kontrola) / Jiří Vlček a kol. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 176, [3] s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-86419-69-X (brož.)

Výklad a využití snů ; Šamanismus ; Mandaly : obohaťte svůj vnitřní život / Will Adcock, Rosalind Powell, Laura J. Watts ; [překlad Josef Vyskočil] - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-7237-957-7 (brož.)

Vypalujeme CD a DVD / Petr Broža - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 88 s. : barev. il. : ; 22 cm - 80-251-0403-6 (kroužková vazba) :

Výpočetní systémy : cvičení / David Buchtela, Dana Vynikarová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 196 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1170-3 (brož.) :


Výpočtová mechanika 2004 : 20. konference s mezinárodní účastí : 8.-10.listopad 2004, hrad Nečtiny, Česká republika = Computational mechanics 2004 : 20th conference with international participation : November 8-10, 2004, hrad Nečtiny, Czech Republic / [editor Jan Vimmr] - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 2 sv. : il. ; 25 cm - 80-7043-314-0 (brož.)

Vytváříme zabezpečené aplikace v Microsoft ASP.NET / Microsoft ; [překlad Bogdan Kiszka] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 542 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0466-4 (brož.) :

Výuka projektového řízení na vysokých školách : 2. konference s mezinárodní účastí : 21. září 2004, Brno, Česká republika : sborník příspěvků / [sestavili Miloš Waldhans, Ignác Sekanina] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 180, 7 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2720-5 (brož.)

Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců : souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru a dílčích úkolů za období 1999-2004 : výzkumný záměr CEZ MSM 265300021 / [autor: řešitelské týmy fakulty managementu a ekonomiky] ; odpovědný řešitel výzkumného záměru František Trnka - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004 - 160 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-219-X (brož.)

W.I.T.C.H. : nezbytník každé čarodějky č. 1 / [z dánštiny přeložila Eva Plaňanská] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 63 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-252-0029-9 (brož.)

Webdesign s webovými standardy / Dan Cederholm ; [překlad Jaroslav Blažek] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 256 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-15-3 (brož.) :

Why do software manufacturers tolerate piracy in transition and less developed countries? : a theoretical model / Michael Kúnin - Prague : CERGE-EI, 2004 - 16 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-021-5 (Univerzita Karlova ; brož.)

Wi-Fi : jak zabezpečit bezdrátovou síť / Lee Barken ; [překlad Jiří Veselský] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 174 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0346-3 (brož.) :

Witness 2004 : sborník příspěvků 7. ročníku konference, 3.-4.6.2004, Kozov, Česká republika / [editor Zdeňka Videcká] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Podnikatelská fakulta, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2671-3 (kroužková vazba)


WOFEX 2004 : 2nd annual workshop, Ostrava, 22nd-23rd September 2004 : proceedings of papers / organized by VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science ; [editor Václav Snášel] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2004 - 442 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0596-0 (brož.) :


Women scholars and institutions : proceedings of the international conference (Prague, June 8-11, 2003) / edited by Soňa Štrbáňová, Ida H. Stamhuis and Kateřina Mojsejová - Praha : Research Centre for the History of Sciences and Humanities, 2004 - 2 sv. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7285-041-5 (brož.)

WORD : sbírka příkladů / Zdeněk Matúš - 2. vyd. - Praha : BEN, 2004 - 135 s. : il. ; 24 cm - 80-7300-157-8 (brož.) :

Z počátků Athenaea : texty z let 1883-1885 / T.G. Masaryk - 1. vyd. - Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 379 s. ; 21 cm - 80-86495-24-8 (Masarykův ústav AV ČR ; váz.)

Zajišťování jakosti vazeb subjektů v činnostech strukturovaných sociotechnických procesů metodikou typologické optimalizace = The assurance of quality of the relations of the subjects in the activities of structured socio-technical processes using a method of typological optimalization : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jan Jurka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2699-3 (brož.)

Základy managementu a marketingu pro neziskové organizace : systematický přehled základní manažerské a marketingové problematiky / Eva Šimková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 117 s. : il. ; 30 cm - 80-7041-906-7 (brož.)

Zámecký areál v Lednici : výběrová bibliografie z fondu MěK Břeclav / [zpracoval Jaroslav Čech] - Břeclav : Městská knihovna, 2004 - 21 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-4180-1 (kroužková vazba)

Západní Čechy 1968-1969 : výběr článků z dobového regionálního tisku / sestavila Pavlína Doležalová, Stanislava Stehlíková - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2004 - 48 s. ; 21 cm - 80-85093-83-9 (brož.)

Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela : [19.-20. května 2004 v Uherském Hradišti] / [sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004 - 365 s. ; 24 cm - 80-86185-38-9 (brož.)


Znalostní řízení biotechnologických procesů : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru "Řízení strojů a procesů" / Jan Náhlík - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0633-9 (brož.) :


Zoner Photo Studio 7 : kouzlo digitální fotografie / Pavel Kristián a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 180 s. : il. (většina barev.) ; 24 cm - 80-86815-16-1 (brož.)

Zpracování signálů a obrazů / Václav Hlaváč, Miloš Sedláček - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 254 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03110-1 (brož.) :

Ztracené objevy : starověké kořeny moderní vědy - od Babyloňanů k Mayům / Dick Teresi ; [z anglického originálu ... přeložili Zdeněk Drozd a Radek Kovanda] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 402 s. ; 22 cm - 80-00-01447-5 (váz.)

Život v jiných světech : debata dvacátého století o mimozemském životě / Steven J. Dick ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Šolc] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 357 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1144-5 (váz.)

Život v přesčase / Zdeněk Dienstbier - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2004 - 131 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - 80-86031-57-8 (brož.)

Žurnalistika : praktická příručka pro novináře / Lynette Sheridan Burns ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 186 s. ; 23 cm - 80-7178-871-6 (brož.) :

--hovořil Jiří Ješ : rozhlasové komentáře z let 1999-2003 - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2004 - 202 s. ; 20 cm - 80-86212-37-8 (brož.) :

13th international workshop on robotics in Alpe-Adria-Danube Region : RAAD '04 : proceedings : Brno University of Technology, June 1-6, 2004 / organized by Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Machines, Systems and Robotics - Brno : CERM, 2004 - 425 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7204-341-2 (brož.)

21 - M, elektroinstalace : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : seznam firem, přehled výrobků, montážní položky : doplňkové práce jsou ve sborníku 46 - M - Brno : Konces, 2005 - 364 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86633-26-8 (brož.)

275 populárních omylů o rostlinách a zvířatech, aneb, Kvetoucí řasy, létací ryby a pějící sirény / Ulrich Schmid ; [z německého originálu ... přeložila Lea Smrčková ; ilustrace Petr Morkes] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01415-7 (brož.)

33 rad jak pečovat o zákazníka / Jiří Brabec - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 106 s. ; 19 cm - 80-251-0325-0 (brož.) :


4. mezinárodní konference z historie vědy a techniky u příležitosti 50. výročí založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze : 23. dubna 2001, ... Praha : 50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT / ČVUT FEL ; [Marcela Efmertová, Oldřich Starý editoři] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003 - 115 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7277-200-7 (brož.)

46 - M, doplňkové práce k elektroinstalacím : sborník pro zadávací dokumentaci, cenové nabídky a výběrová řízení : dodatek ke sborníku 21 - M - Brno : Konces, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-86633-27-6 (brož.)

6. pražský antikvární veletrh 2004 : prodejní výstava knih, grafických listů a kreseb : 26.-27.11.2004. ... v Praze 1 = 6. Antiquariatsmesse Prag 2004 : Verkaufstellung für wertvolle Bücher, Graphiken und Zeichnungen - Louny : Fabio, 2004 - 73 s. : il. ; 21 cm - 80-86352-14-5 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist