Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - L. Zemědělství

za květen-červen 2005

Advances in molecular biology: methods for genotype identification, plant breeding and product control : Prague 3.11.2004 : proceedings from the international seminar / editors Ovesná Jaroslava, Kučera Ladislav - Prague : Research Institute of Crop Production, 2004 - 70 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-52-6 (kroužková vazba)

Agrární perspektivy XIII. : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika : sborník prací z mezinárodní vědecké konference = Agrarian prospect XIII. : sustainable development of an agrarian sector - challenges and risks : collection of papers of international scientific conference : Praha, 22.-23. září 2004 / Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta ; [editoři Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-213-1190-8 (brož.)

Bonsai nejen v paneláku : v bytě, na balkoně, v zahradě, asijské zahrady, okrasná jezírka, kapři KOI, suiseki / Jaroslav Pišl a kolektiv autorů - Libčany : Bonsai centrum, 2004 - 197 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - * 80-900757 (brož.) (chyb.)

Breeding of large farm animals in tropics and subtropics : [textbook for students of ITS CUA Prague] / Ivan Šáda, Mohamed Shaker Momani - Prague : Czech University of Agriculture, 2005 - 107 s. ; 30 cm - 80-213-1297-1 (brož.)

Dílčí modely kvantifikace škod vzniklých prací těžebně dopravních systémů : [uživatelská příručka] / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 25 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1229-7 (kroužková vazba)

Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně - kutnohorské hospodářství / Vladimír Tesař a kol. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 60 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7157-848-7 (brož.)

Dobré rady pro zdravou zahradu / Soňa Havlová - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 183 s. ; 16 cm - 80-7306-163-5 (váz.)

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství : studie / [zpracovali Martin Konečný, Vojtěch Kotecký, Libor Matoušek] - Brno : Hnutí Duha, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-86834-07-7 (brož.)

Ekonomika pěstování chmele : sborník přednášek ze semináře konaného dne 9.2.2005, Žatec, ČR - Žatec : Petr Svoboda, 2005 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-86836-04-5 (brož.)

Fachtexte im Deutschunterricht / Vlastimila Ptáčníková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 80 s. ; 30 cm - 80-7040-692-5 (brož.)


Farm machinery for crop production / written by author Vladimír Krepl ; co-author Patrick Francis Kapila, Bohumil Havrland, František Komárek - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 200 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1098-7 (brož.)

Fóliovníky, skleníky, zahradní kryty / Ladislav Kovář, Ladislav Hoskovec - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 79 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0244-0 (váz.) :

Francouzský buldoček / Esther Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Kateřina Trory] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-403-X (brož.)

Chov koček / Esther Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Petra Martínková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-401-3 (brož.)

Chov psů / Ester Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Šárka Kokolj] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-400-5 (brož.)

Chov sumce a lína v rybnících / překlad Oldřich Lhotský ; redakční úprava Zdeněk Adámek, Ivana Adámková - České Budějovice : Jihočeská univerzita , Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2004 - 80-85887-53-3 (brož.)

Indikace ošetření proti hlavním škůdcům zemědělských plodin / František Muška, Eva Hrudová - České Budějovice : Orion, 2005 - 48 s. : barev. il. ; 22 cm - (Brož.)

Indikátory kvality zemědělských a lesních půd ČR / Milan Sáňka, Jan Materna - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 84 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Integrované pěstování listové zeleniny / Kristína Petříková ... [et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 42 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7271-154-7 (brož.) :

Jak žít s hmyzem / Jaroslav Mentberger, Václav Skuhravý ; [ilustrace Marcela Skuhravá] - Praha : [s. l.], 2003 - 100 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-901554-9-9 (brož.)

Jak žít s neurotickým psem / Stephen Baker ; přeložila Karla Andělová ; [ilustrace Fred Hilliard] - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2004 - 142 s. : il. ; 21 cm - 80-86069-25-7 (váz.)

Jubilejní včelařský sborník : k 150. výročí založení organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku - Vyd. 1. - Brno : Gloria, 2004 - 83 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86760-06-5 (brož.)


Kert - tervezés : [10 feltétel az egyéni kert megalkotásához] / Diarmuid Gavin - Prága : Ikar, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-249-0514-0 (váz.)

Komplexní deterministický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1221-1 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1226-2 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1219-X (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1225-4 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 8021312203

Komplexní stochastický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1227-0 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1218-1 (kroužková vazba)


Komplexní stochastický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1224-6 (kroužková vazba)


Komplexní stochastický model tahače optimalizující parametry tahače z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1223-8 (kroužková vazba)

Koření a jeho léčivé účinky / Pavel Valíček - 1. vyd. - Benešov : Start, 2005 - 135 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86231-34-8 (váz.) :

Krajina, les a lesní hospodářství = Landscape, forest and forestry : výzkumné záměry FLE ČZU v Praze 2004 : sborník referátů / [editor Pavla Neuhöferová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2004 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1267-X (brož.)

Králíci / Esther Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-405-6 (brož.)

Květinová zahrada / Wolfgang Grosser ; [přeložil Jan Sejk] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-247-1056-0 (brož.)

Léčba bolesti malých a domácích zvířat / Julia Henke, Wolf Erhardt ; [přeložil a poznámkami doplnil Leoš Landa] - Vyd. 1. české - Praha : Grada, 2005 - 164 s., [7] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-0710-1 (brož.)

Léčivé rostliny : posílení imunity, zvýšení životní energie, harmonie těla i duše / Teresa Lewkowicz-Mosiej ; [z polského originálu ... přeložil Stanislav Komárek] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 136 s. ; 21 cm - 80-7362-048-0 (váz.)

Lékárna svaté Hildegardy / Gottfried Hertzka ; [z německého originálu ... přeložila Věra Nováková] - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 2005 - 255 s, [32] s. obr. barev. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7268-328-4 (váz.)

Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů po vstupu ČR do EU : sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí / editoři Jiří Matějček a Anton Prčina - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 180 s. ; 24 cm - 80-86461-43-2 (brož.)


Lov : historie, zbraně, zvěř / Kurt G. Blüchel ; [z německého originálu ... přeložil Ctirad Rakušan] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 654 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 33 cm - 80-7209-257-X (váz.)


Malé zahrady : základní průvodce k navrhování, zakládání, osazování, zlepšování a k udržování malých zahrad / David Squire ; editoři série A. + G. Bridgewater ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7306-155-4 (Beta-Pavel Dobrovský : brož.)

Med jako lék a medové recepty / Jana Tetíková - Praha : Agentura VPK, 2005 - 105 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7334-062-3 (brož.) :

Metody diagnostiky Tilletia spp. v teorii a praxi = [The methods of diagnostic of Tilletia spp. in theory and practice] / Michaela Kochanová, Evženie Prokinová - 1. vyd. - [Praha] : Česká fytopatologická společnost, 2004 - 68 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-903545-0-5 (brož.)

Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory = Methods for improved determination of distrubance of tree roots in spruce stands by forwarders : monografie : projekt GAČR 526/02/0792 I., Výběr a ověření metod / Neruda J. (ed.) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, 2005 - 173 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7157-831-2 (sv. 1 ; brož.)

Mimořádní srnci a jiné příběhy / Miloslav Matulka - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2005 - 155 s. : il. ; 25 cm - 80-7323-083-6 (váz.)

Myslivost : [encyklopedie lovu, zbraní, zvěře a loveckých psů] / Pascal Durantel a kolektiv ; [z francouzského originálu ... přeložili Jiří Šmaha a Zdeněk Roller] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod, : Fragment, 2004 - 285 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-894-3 (váz.)

Natura 2000 a lesy : problémy a příležitosti : interpretační příručka - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 68 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Osivo a sadba : VII. odborný a vědecký seminář : sborník referátů / [editor Jiří Pazdera] - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra rostlinné výroby, 2005 - 184 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1286-6 (brož.)

Ovocné stromy a keře : výběr, výsadba, pěstování / Christel Rupp ; české vydání upravil Stanislav Peleška ; [z německého originálu ... přeložil Pavel Mašarák] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-395-5 (brož.)


Pes v zrcadle předpisů / Jiří Dousek [st.], Jiří Dousek [ml.] - 2., dopl. a rozš. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 103 s. ; 18 cm - 80-86199-87-8 (brož.)


Pěstování a využití objemných krmiv pro zvířata a ochranu životního prostředí : vědecko-odborná publikace / Čermák, B. a kol. ; zahraniční spoluautoři: Donald M. Ball, Carl S. Hoveland, Garry D. Lacefield ; spoluautoři ČR: Diviš, J. ... [et al.] - V Českých Budějovicích : [Jihočeská univerzita], 2004 - 160 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-745-X (brož.)

Pěstujeme klíčící osivo a výhonky / Ivan Jablonský - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 96 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-1114-1 (brož.)

Pivoňky : pěstování, péče, množení / Gerda Tornieporth ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Krištůfková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-398-X (brož.)

Plant production in tropics and subtropics II. Volume 1, Plants fielding non-seed carbohydrates / written by author Zbyněk Polesný - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, Institute of Tropics and Subtropics, 2004 - iii, 108 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1236-X (brož.)

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-8-5 (brož.) :

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb : sborník referátů z odborné zemědělské konference : [Zlín, 24.2.2005] - Slušovice : Mondon, 2005 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-7-7 (brož.)

Pokojové rostliny : [praktický rádce] / Jane Blandová a William Davidson ; přeložil Tomáš Kapic - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2004 - 176 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7249-188-1 (váz.)

Pokojové rostliny : krása v květech i v listech : portréty oblíbených pokojových rostlin, ozdobných listem nebo květem, novinky i vzácnosti a rady, jak je pěstovat : zelený slovník / Halina Heitzová ; [české vydání upravil a doplnil Václav Větvička] - České vyd. 4. - Praha : Jan Vašut, 2005 - 239 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7236-405-7 (váz.)

Popínavé rostliny : nejkrásnější druhy : špalíry, pergoly a jiné konstrukce / Karl H.C. Ludwig ; spolupráce Rüdiger Weddige ; [z německého originálu ... přeložila Iva Šuchmannová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-393-9 (brož.)

Praktikum pro faremní zpracovatele mléka : (seminář pro praxi). Část A, Metody hodnocení mléka a mléčných výrobků / Hedvika Dragounová, Lenka Kouřimská, Luboš Babička - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 47 s. ; 22 cm - 80-213-1299-8 (brož.)

Praktikum pro faremní zpracovatele mléka : (seminář pro praxi). Část B, Kysané mléčné výrobky / Luboš Babička, Lenka Kouřimská, Hedvika Dragounová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 32 s. ; 22 cm - 80-213-1300-5 (brož.)


Proceedings from the International Students' Colloquy : 18.10.-23.10.2004 / [editor Drahoš Vaněček] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 44 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-733-6 (brož.)

Projekt stochastického modelu těžebně dopravního systému prognózy měrného poškození půdy : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 46 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1228-9 (kroužková vazba)

Projekt: Optimalizace technologických a technických parametrů těžebně dopravních systémů minimalizujících škody na půdním povrchu a omezujících tak degradační důsledky : souhrn / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1235-1 (kroužková vazba)

Příručka jízdy na koni / William Micklem ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Kholová] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 400 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-242-1226-9 (váz.)

Přívlač na mimopstruhových vodách / Václav Fikar - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, c2004 - 121 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7238-349-3 (váz.)

Rady bylináře Zentricha : [lexikon fytoterapie] / Jos. A. Zentrich - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 291 s. ; 21 cm - 80-7336-186-8 (váz.)

Reliability and rebuilding of machines / Patrick Francis Kapila ; co-author Vladimír Krepl - Ed. 20th - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 234 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1255-6 (brož.)

Revitalizace veřejných prostorů v centrech historických měst = Public spaces regeneration of historic urban cores : zkrácená verze Ph.D. Thesis ve studijním oboru Urbanismus / Jaromil Přidal - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-214-2846-5 (brož.) :

Ruský herbář : tradiční preventivní a léčebné prostředky / Igor Vilevich Zevin, Lilia Vasilevna Zevinová, Nathaniel Altman ; [překlad Marek Vysloužil] - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, [2004] - 260 s. ; 21 cm - 80-7336-166-3 (brož.)


Řez dřevin : základní průvodce k ošetřování keřů, stromů, popínavých rostlin, živých plotů, jehličnanů, růží a ovocných stromů / David Squire ; ediční skupina A. & G. Bridgewater ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7306-157-0 (Beta-Pavel Dobrovský : brož.)


Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Družstevnictví 2004", pořádaného pod záštitou Družstevní Asociace ČR : Tábor, 18.5.2004 / [sborník sestavila Marie Hesková] - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2004 - 148 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-688-7 (brož.)

Science and Research - Tools of Global Develepment Strategy : Prague, Czech Republic 24. September 2004 : international conference : conference proceedings / Czech University of Agriculture, Technical Faculty - Ed. 1st - Prague : Czech University of Agriculture, Technical Faculty, 2004 - 224 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1238-6 (brož.)

Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin 2004 = List of the registered plant protection products 2004 / [zpracoval kolektiv autorů SRS ; anglický překlad Eliška Vaňurová] - Praha : Státní rostlinolékařská správa v Agrospoji, 2004 - 282 s. ; 30 cm - 80-239-4289-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Seznam škodlivých organismů rostlin : viry, prokaryota, houby a houbám podobné organismy, živočišní škůdci, plevele a parazitické rostliny / Václav Kůdela, František Kocourek a kol. - Praha : Agrospoj, c2002 - 342 s. ; 30 cm - 80-7084-232-6 (brož.)

Skalky a skalničky / Mojmír Martan - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0256-4 (váz.) :

Skalničky a skalky / Peter Himmelhuber ; [přeložil Jan Sejk] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-247-1052-8 (brož.)

Slepice / Esther Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-404-8 (brož.)

Stálezelená zahrada / Peter Himmelhuber ; [přeložil Jan Sejk] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-247-1054-4 (brož.)

Starokladrubští vraníci včera a dnes : krátký průvodce pro laiky / Iveta Holcová - České Budějovice : Dona, 2004 - 38 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7322-061-X (brož.)


Stavíme z kamene a ze dřeva : cesty, místa k posezení a terasy, schody a zídky / Eva Ott ; [z německého originálu ... přeložil Karel Kopička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-391-2 (brož.)


Suchomilné trvalky / Ivona Šuchmannová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 80 s., [24] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-247-0968-6 (brož.)

Sukulenty / Petr Pasečný, Jaroslav Ullmann - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 73 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1183-4 (brož.)

Sušené květiny : sběr, sušení, aranžování / Malcolm Hillier, Colin Hilton ; [z anglického originálu ... přeložily Zdenka Matysová a Marie Slánská] - Vyd. 3. - V Praze : Ikar, 2004 - 191 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - 80-249-0479-9 (váz.)

Šupinaté toulky : povídání o rybách a rybářích / Josef Ptáček - 1. vyd. - [Tišnov] : Sursum, 2005 - 61 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7323-078-X (váz.)

Technika pro kompostování v pásových hromadách / [Petr Plíva ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2005 - 72 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-86884-02-3 (brož.)

Technologie pěstování brambor : (rozhodovací systémy pro optimalizaci pěstitelských technologií u jednotlivých užitkových směrů brambor) / Bohumil Vokál a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 91 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-155-5 (brož.) :

Teoreticko metodologické aspekty posuzování konkurenceschopnosti zemědělství / Libor Grega - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 82 s. : il. ; 25 cm - 80-7157-822-3 (brož.)

Terasy : základní průvodce k navrhování, ke stavbě, zlepšování a udržování teras, cest a schodišť / A. & G. Bridgewater ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7306-156-2 (Beta-Pavel Dobrovský : brož.)

Transformace českého zemědělství do jeho multifunkční formy : závěrečná zpráva VI. Etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 201 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1291-2 (brož.)


Trávníky : zakládání a péče / Robert Sulzberger ; [z německého originálu ... přeložila Gabriela Kermesová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-394-7 (brož.)


Tykve : nejlepší odrůdy : pěstování, využití v kuchyni, dekorace / Brigitte Schöner, Hans Streicher ; [z německého originálu ... přeložila a odborně lektorovala Eva Pekárková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-392-0 (brož.)

Új füveskönyv / Jekka McVicar ; [fordította Lakatos Anna] - [Praha] : Ikar, 2005 - 288 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0513-2 (váz.) * 80-249-05-13-2 (chyb.)

Užitkové rostliny v zahradě / Vlastimil Mikoláš - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0258-0 (váz.) :

Velká kniha léčivých rostlin : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující ty nejlepší - časem i vědou prověřené - léčivé rostliny / Michael Castleman ; přeložila Jitka Černá - 1. vyd. - Praha : Columbus, 2004 - 635 s. : il. ; 21 cm - 80-7249-177-6 (váz.)

Velká kniha o bylinkách / Jekka McVicarová ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Ševčíková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1218-8 (váz.)

Věnce na všechny způsoby : 200 krásných nápaditých návrhů / Chris Rankinová ; spolutvůrci Carol Taylorová ... [et. al. ; z anglického originálu ... přeložila Ivana Nuhlíčková] - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7341-367-1 (váz.) :

Veselá zvířátka z květináčů / [Armin Täubner ; překlad Petra Langrová] - Ostrava : Anagram, 2005 - 32 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 předloha v originální velikosti - 80-7342-043-0 (brož.)

Vliv kvality krmiv na produkci a zdravotní nezávadnost mléka a masa : vědecko-odborná publikace / Čermák, B. a kol. ; zahraniční spoluautoři: Donald M. Ball, Carl S. Hoveland, Garry D. Lacefield ; spoluautoři ČR: Frelich, J. ... [et al.] - V Českých Budějovicích : [Jihočeská univerzita], 2004 - 167 s. : il. ; 22 cm - 80-7040-744-1 * 80-7090-744-1 (chyb.)

Vliv prostředí na vybrané ukazatele pohody skotu = Effect of environment on selected indices of cattle welfare = L'influence de l'environnement sur les indices choisis du bien-etre du bétail = Der Einfluß der Umgebung auf bestimmte Parameter des Wohlbefindens des Rindviehs = Vlijanije okruženija na izbrannyje pokazateli spokojnosti skota / Miloslav Šoch - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 287 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-742-5 (váz.)


Vodní zahrada / Martina Hájková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0259-9 (váz.) :


Voňavá zahrada / Andsen Haarpaintner ; [přeložil Jan Sejk] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 80 s. : barev. il. ; 20 cm - 80-247-1055-2 (brož.)

Vše o rododendronech / Čestmír Böhm ; [ilustrace Otakar Procházka] - Vyd. 1. - Praha : Květ, 2004 - 79 s., [14] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-85362-52-X (brož.)

Výchova štěněte / Marcel Nijland ; [z nizozemského originálu ... přeložila Hana Válková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-399-8 (brož.)

Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU II / Jaroslav Červenka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a poradenské centrum PEF, 2005 - 92 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1276-9 (brož.)

Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů : Požární taktika - konspekt 1-3-03 / zpracovali Richard Franc, Roman Francl - Vyd. 1. - Praha : MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004 - 52 s. : il. (převážně barev.), mapa ; 30 cm - 80-86640-29-9 (volné listy)

Využití trvalých travních porostů chovem skotu bez tržní produkce mléka / Jan Pozdíšek a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-153-9 (brož.) :

Výživa a závlaha chmele : sborník přednášek ze semináře konaného dne 15.2.2005 : Žatec, ČR / Chmelařský institut - Žatec : Petr Svoboda, 2005 - 43 s. : il. ; 30 cm + 2 příl. - 80-86836-05-3 (brož.)

World's agricultural systems / written by author Václav Kohout, Markéta Hajná - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 147 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1231-9 (brož.)

Z historie zeleniny a rozkošná bolest / Petr Mašek - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2004 - 233 s. : il. ; 22 cm - 80-86695-50-6 (váz.) :

Zahradní jezírko : zakládání, flóra a fauna / Marcel Nijland ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-402-1 (brož.)


Zahradní rybníčky : jezírka, potůčky, vodopády / Wolfram Franke ; [z německého originálu ... přeložila a odborně lektorovala Jana Marešová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-396-3 (brož.)


Zájmové chovy a ochrana zvířat / Jana Spurná, Jiří Dousek - 1. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 94 s. ; 18 cm - 80-86199-88-6 (brož.)

Zásady welfare a nové standardy EU v chovu drůbeže / Květoslav Košař, Hana Návarová, David Procházka - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2004 - 54 s., 16 s. barev. obr. příl. : il., plány ; 21 cm - 80-86454-46-0 (brož.)

Zeleninová a ovocná zahrada : pro lepší a zdravější úrodu / Ulrike Pfeiferová ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 152 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1344-3 (váz.)

Zelený kraj pod Pradědem / Ota Bouzek - Břeclav : Moraviapress, 2004 - 231 s. : il. ; 22 cm - 8086181693

Zkrášlujeme zahradu : proměna v 10 krocích / Diarmuid Gavin ; [překlad Pavel Kaas] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 192 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - 80-242-1369-9 (váz.)

Živé ploty : typy živých plotů, stříhání, péče / Robert Markley ; [z německého originálu ... přeložila Renata Pešková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-397-1 (brož.)

Život v pôde VI : sborník z mezinárodního semináře konaného ve dnech 1.2.-2.2.2005 v Praze ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby / [editor T. Šimon] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 35 s. ; 30 cm - 80-86555-58-5 (kroužková vazba)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist