Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - I. Přírodní vědy

za květen-červen 2005

Advances in molecular biology: methods for genotype identification, plant breeding and product control : Prague 3.11.2004 : proceedings from the international seminar / editors Ovesná Jaroslava, Kučera Ladislav - Prague : Research Institute of Crop Production, 2004 - 70 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-52-6 (kroužková vazba)

Agrární perspektivy XIII. : trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika : sborník prací z mezinárodní vědecké konference = Agrarian prospect XIII. : sustainable development of an agrarian sector - challenges and risks : collection of papers of international scientific conference : Praha, 22.-23. září 2004 / Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta ; [editoři Miroslav Svatoš, Ivana Boháčková] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-213-1190-8 (brož.)

Algebra a teoretická aritmetika : sbírka příkladů. Část 3, Základy algebry / Jarmila Novotná, Milan Trch - 2., opr. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 136 s. ; 30 cm - 80-7290-190-7 (brož.)

Analýza ekonomických časových řad s příklady / Josef Arlt, Markéta Arltová, Eva Rublíková - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 146 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0777-3 (brož.) :

Aplikovaná informatika, aneb, Úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů-- / Ivan Zelinka - Vyd. 2. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2005 - 182 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7318-275-0 (brož.)

Aplikovaná statistika I : distanční studijní opora / Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 96, [30] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3412-2 (brož.)

Aplikovaná statistika II : distanční studijní opora / Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 118, [13] s. ; 30 cm - 80-210-3413-0 (brož.)

Approaches to assessing the environment : methods on quantification of the economic impacts and externalities within the environmental area : the international roundtable seminar : Prague, October 2-3, 2003 / organized by the Charles University Environment Centre in Prague, Czech Republic ; [editors Milan Ščasný, Jan Brůha, Hana Foltýnová] - Prague : Charles University Environment Centre, 2004 - 231 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3841-X (brož.)

Aura v každodenním životě : jak myšlenkové formy a energetická pole utvářejí náš každodenní život / Manuela Oetingerová ; přeložila Helena Zimáková - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 147 s. ; 21 cm - 80-86518-89-2 (váz.)

Bibliografie učebnic fyziky a pomocné fyzikální literatury pro základní a střední školy na pozadí vývoje školství v Čechách / Gerhard Höfer - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 164 s. ; 21 cm - 80-7020-132-0 (kroužková vazba)


Bio-monitoring the athmospheric deposition of elements and their compounds using moss analysis in the Czech Republic. Results of the international Bio-monitoring programme unece ICP-Vegetation 2000 = Biomonitoring atmosférické depozice prvků a jejich sloučenin v České republice pomocí analýzy mechů. Výsledky ČR mezinárodního biomonitorovacího programu OSN EHK ICP-Vegetation 2000. Part 1, Elements required for the Bio-monitoring programme / Julie Sucharová, Ivan Suchara - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2004 - 135 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-85116-37-5 (VÚKOZ.Průhonice : brož.)

Biochemie pro studující medicíny / Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 2 sv. : il. ; 23 cm - 80-246-0851-0 (soubor)

Biologická rozmanitost v České republice : současný stav a trendy / [Jana Brožová (editor)] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 58 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7212-344-0 (brož.)

Biologie I. : obecná biologie, virologie, prokaryota a eukaryota (cytologie) / Jaromír Fiala - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2004 - 41 s. : il. ; 30 cm - 80-85834-97-9 (František Šalé - Albert : brož.)

Co bude zítra? : dobrodružství v nejistém světě / Bradley Trevor Greive ; přeložila Ludmila Janská - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 110 s. : il. ; 16 cm - 80-7359-773-X (váz.) * 978-80-7359-773-3 (chyb.)

Cranktrain dynamics simulation - central module of virtual engine = Simulace dynamiky hnacího ústrojí - centrální modul virtuálního motoru : short version of Ph.D. Thesis : study field : Design and Process Engineering / Pavel Novotný - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2884-8 :

Cvičebnice z obecné biologie pro gymnázia / Ivana Růžičková, Hana Matějková - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2004 - 71 s. : il ; 30 cm - 80-211-0480-5 (brož.)

Cvičení z botaniky : pro studium lesního a krajinného inženýrství a aplikované ekologie / zpracovala J. Möllerová - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 106 s. ; 30 cm - 80-213-1198-3 (kroužková vazba)

Cvičení z laboratorní techniky a anorganické chemie II. : řešené příklady / Vítězslav Frank, Jan Sponar - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 100 s. ; 30 cm - 80-214-2824-4 (brož.)

Cvičení z matematiky pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit : 1100 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 2. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 79 s. ; 21 cm + 2 l. výsedků cvičení - 80-86480-52-6 (brož.)


Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a Informatika / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 162 s. ; 30 cm - 80-86716-14-7 (kroužková vazba) * 80-80716-14-7 (chyb.)

Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a řízení / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 2. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 150 s. ; 30 cm - 80-86716-16-3 (kroužková vazba)

Das Wolf-Hirschhorn-Syndrom - Untersuchung der molekularen Mechanismen komplexer, angeborener Fehlbildungen / vorgelegt von Stephanie Schlickum - 2004 - vii, 113 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Deformačně-napěťová analýza kyčelního kloubu s aplikovanou povrchovou náhradou = Strain-stress analysis of surface replacement of the hip joint : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Inženýrská mechanika / Tomáš Návrat - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2861-9 (brož.) :

Dětská encyklopedie zvířat / Hans Peter Thiel ; ilustrace Johann Brandstetter, Arno Kolb ; [z německého originálu ... přeložili Evžen Kůs a Helena Kholová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 288 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-242-1254-4 (váz.)

Deuteron breakup pd -> (pp)n with a fast forward diproton studied at ANKE-COSY / vorgelegt von Sergey Yashchenko - 2004 - vi, ii, 89 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Diamanty : příručka hodnocení diamantů / Verena Pagel-Theisen ; [překladatel Ladislav Klaboch] - 1. české vyd. - Praha : Ladislav Klaboch - OPTEK, 2005 - 329 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-239-2636-5 (váz.)

Diastereoselective formation of chiral-at-metal P-Tethered arene Ruthenium(II) complexes / vorgelegt von Patrícia Pinto - 2004 - iv, 134 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Die Kiste des Gewürzhändlers : eine Handelsreise durch Kleinasien / Gerd Albrecht ; photos Udo Hirsch - Tišnov : Sursum, 2005 - 41 s. : barev. il. ; 32 cm - 80-7323-099-2 (váz.)


Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných / Jozef Nagy, Ondřej Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 215 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03176-4 (brož.) :


Diferenciální rovnice : Laplaceova transformace / Josef Tkadlec - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 86 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03207-8 (brož.) :

Dílčí modely kvantifikace škod vzniklých prací těžebně dopravních systémů : [uživatelská příručka] / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 25 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1229-7 (kroužková vazba)

Dinosauři - [Dubicko] : INFOA, 2004 - [32] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7240-356-7 (váz.)

Diskrétní matematika / Ivan Mezník - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2754-X (brož.)

Dlouhodobá přestavba jehličnatého lesa na Hetlíně - kutnohorské hospodářství / Vladimír Tesař a kol. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 60 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7157-848-7 (brož.)

Dobij si baterky : 100 tipů jak nabrat energii / Sarah Mersonová ; přeložila Dagmar Brejlová - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 111 s. : barev. il. ; 14 cm - 80-7359-776-4 (váz.)

Dokumenty EA : EA - Evropská spolupráce pro akreditaci : číslo publikace: EA-4/16 : Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 30 s. ; 30 cm - 80-7283-174-7 (brož.)

Důlní mapy a měřické přístroje / Zdeněk Zícha a kolektiv - 1. vyd. - Ústí nad Labem : CDL Design, 2004- - sv. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 31 cm - 80-902278-3-X (sv. 1 : váz.)

Dynamika strojů 2005 = Dynamics of machines 2005 : national colloquium with international participation, February 8-9, 2005, Prague, Czech Republic : proceedings / Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Committee of the EUROMECH Society; [editor Luděk Pešek] - Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 171 s. : il., plány ; 21 cm - 80-85918-79-X (brož.)

Dzogčhen a zen / Čhögjal Namkhai Norbu ; připravil, úvod a poznámky napsal Kennard Lipman - [Praha] : Dzogčhen, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-903123-2-2 (brož.)


Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství : studie / [zpracovali Martin Konečný, Vojtěch Kotecký, Libor Matoušek] - Brno : Hnutí Duha, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-86834-07-7 (brož.)


Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství / [autor Jan Slavík a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 236 s. : il. ; 22 cm - 80-86684-23-7 (brož.)

Ekonomicko-matematické metody : distanční studijní opora / Michal Kvasnička, Dalibor Moravanský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 116 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3477-7 (brož.)

Ekonomie pro environmentální management / Jiří Kraft, Iva Ritschelová - Vyd. 2., upr. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2004 - 135 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-609-9 (brož.)

Elektrický proud v polovodičích / Miroslav Svoboda - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-122-3 (brož.) :

Energie z biomasy III : sborník příspěvků ze semináře / editoři Jiří Kubíček ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 158 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2805-8 (kroužková vazba)

Environmental Accounting : current situation and future development : papers and proceedings from a workshop : Charles University, Prague, Czech Republic, 15 November 2004 : workshop organised by Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Charles University - Environment Center in Prague / editors Iva Ritschelová, Milan Ščasný - 1st ed. - In Usti nad Labem : Jan Evangelista Purkyne University, 2004 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-612-9 (brož.)

Environmentální účetnictví : současný stav a další vývoj : příspěvky prezentované na mezinárodním semináři organizovaném Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Karlovou - Centrem pro otázky životního prostředí v Praze : 15. listopadu, 2004, Praha, Univerzita Karlova / editoři Iva Ritschelová, Milan Ščasný - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-611-0 (brož.)

Expedice Korál 1985 / Petr Bárta - Praha : Gnóm-Eisenmann Media, 2005 - 123 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-85460-07-6 (brož.)

Experimentální měření v dopravní technice / Branko Remek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 150 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03057-1 (brož.) :


Formulierung und Anwendung von Dispersionseffekten im Rahmen der semiempirischen MO-Theorie / vorgelegt von Bodo Martin - 2004 - viii, 171 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Funktion von HUPF2 beim Abbau von nonsense mRNA und der Kontrolle der Genexpression in Säugetieren / vorgelegt von Jürgen Wittmann - 2004 - 184 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Fyzika / Jana Bílková - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 97 s. ; 30 cm - 80-86598-12-8 (brož.)

Fyzika II / Bruno Sopko, Ladislav Samek, František Černý - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 201 s. : il., plány ; 30 cm - 80-01-03194-2 (brož.) :

Fyzikální optika / Pavel Fiala, Ivan Richter - Vyd 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 208 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03183-7 (brož.) :

Genetika : obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika / Eduard Kočárek ; [ilustrace Jan Maget] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 211 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm - 80-7183-326-6 (brož.)

Geodézie / Jan Schenk - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 135 s. : il., plány ; 29 cm - 80-248-0782-3 (brož.)

Geologické podklady pro krajinotvorné programy / Josef Hejnák ;[foto Tomáš Kvítek] - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 148 s. : il., mapy (některé barev.), plány ; 30 cm - 80-7212-321-1 (brož.)

Geologické problémy Krkonoš : sborník příspěvků z mezinárodní konference = Geoecological problems of the Giant Mountains : Szklarska Poreba, Karkonoski Park Narodowy - Polsko, 5.-7. listopadu 2003 / editoři Jan Štursa ... [et al.] - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2004 - 2 sv. : il. ; 24 cm - 80-86418-36-7 (brož.)

Harmonie ekodomu : o navrhování, výstavbě a provozu ekodomů a ekoinvestic / Stanislav Kovář, Irena Böhmová - 1. vyd. - České Budějovice : Spolek za obrodu architektury Slunečnice, 2004 - 84 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-239-3551-8 (brož.)

Harmonie v rostlinách : o botanické škole Rudolfa Dostála / Jiří Šebánek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 175 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-200-1197-8 (váz.)

Herpesviraler Gentransfer in humane T-Lymphozyten / vorgelegt von Mirko Kummer - 2004 - 63 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Hetero- und Homoepitaxie von Diamant : topologische und elektronische Eigenschaften / vorgelegt von Markus Stammler - 2004 - 191 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Historie matematiky pro učitele. I. díl, Stručný vývoj matematiky jako vědy do poloviny 19. století / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-127-4 (brož.) :

Historie matematiky pro učitele. II. díl, Prehistorie matematiky. Příprava učitelů matematiky. Zkušenosti z historie matematiky a z dějin jejího vyučování pro výuku školské matematice od elementárního matematického vzdělání až po ukončení střední školy / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 29 s. ; 21 cm - 80-7020-128-2 (brož.) :

Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí : konference pořádaná se spoluúčastí Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Komise pro životní prostředí AV ČR : 14.-15.10. České Budějovice 2004 / [editor Emilie Pecharová, Hana Broumová] - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 111 s. : il., mapy ; 21 cm + 1 příl., 1 CD-ROM - 80-7040-710-7 (brož.)

Host-Pathogen interactions: Role of neutrophils and dendritic cells during Salmonella enterica systemic infection / vorgelegt von Cédric Cheminay - 2004 - 107 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Houby známé a exotické : pěstování a kuchyňská úprava : 306 receptů / Jarmila Teplíková - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 167 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7021-762-6 (brož.)

Hurá na medvěda! : příběh nebezpečného huňáče z Beskyd / Richard Sobotka - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-86904-04-0 (váz.) :

Hydromechanika / Emil Ulrych - Vyd. 2., dopl. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 156 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1230-0 (brož.) :

Charisma : jak ho objevit, rozvinout a cíleně použít / Michael A. Reiter ; [z německého originálu ... přeložila Alžběta Fraňková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 79 s. : il. ; 22 cm - 80-7106-684-2 (brož.) : * 80-71-066-842 (chyb.)

Chemie a fyzika pro medicínu, farmacii a veterinární fakulty / Pavla Blažová, Pavla Holubová, Jan Slapnička - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 141 s. ; 30 cm - 80-86598-13-6 (brož.)


Chov sumce a lína v rybnících / překlad Oldřich Lhotský ; redakční úprava Zdeněk Adámek, Ivana Adámková - České Budějovice : Jihočeská univerzita , Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2004 - 80-85887-53-3 (brož.)


Induktion von T-zellvermittelten Immunantworten durch heterologe Polyoma-spezifische Kapsomere und Kapsoide in Tumormodellen der Maus / vorgelegt von Marc Brinkman - 2004 - iii, 131 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Izostatické čáry a křivky extrémních tangenciálních napětí jako silokřivky vektorových polí tenzorového argumentu / Radimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1275-0 (brož.)

Jak (ne)vyhodit školu do povětří : [Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory : chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich nadšené učitele] / Milan Bárta ; [ilustrace Tomáš Profant] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004- - sv. : il. ; 24 cm - 80-86285-99-5 (sv. 1 : brož.)

Jak funguje vesmír : [více než 60 pokusů a projektů] / Robin Kerrod a Giles Sparrow ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Příhoda] - V Praze : Knižní klub, 2005 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1373-7 (váz.)

Jak fungují věci / Robin Kerrod a Sharon Ann Holgate ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bumbálek] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1287-0 (váz.)

Jak žít s hmyzem / Jaroslav Mentberger, Václav Skuhravý ; [ilustrace Marcela Skuhravá] - Praha : [s. l.], 2003 - 100 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-901554-9-9 (brož.)

Jak žít s neurotickým psem / Stephen Baker ; přeložila Karla Andělová ; [ilustrace Fred Hilliard] - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2004 - 142 s. : il. ; 21 cm - 80-86069-25-7 (váz.)

Jiří Straka : Museum Kampa : [katalog výstavy / texty Jiří Straka; fotografie Alexander Dobrovodský] - Praha : Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, 2005 - [8] s. : il. ; 27 cm - 80-239-4448-7 (brož.)

Jizerskohorská rašeliniště / Miroslav Jóža, Pavel Vonička & kolektiv - 1. vyd. - Liberec : Jizersko-ještědský horský spolek, 2004 - 159 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm + [1] mapová příl. (44 x 60 cm) - 80-903252-3-8 (váz.)

Juniorstav 2005 : 7. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník : Brno, 2.2.2005. Díl 9, Geodézie a kartografie - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 302 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2833-3 (brož.)

Kapitoly z elementární matematiky : minimální požadavky pro studium na ČZU / Václav Slavík, Olga Pokorná - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2004 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1213-0 (brož.)


Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002 / [editoři Josef Hladný ... et al.] - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2005 - 68 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-7212-350-5 (brož.)

Kategorie nekonečna v matematice. I., Faktické a potenciální nekonečno / Pavlína Medunová, Jaroslav Drábek. Spojitost a diskrétnost jako filozoficko-matematická kategorie v historickém vývoji / Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-138-X (brož.) :

Klinická výživa u postižení ledvin ; Metabolismus vápníku ; Akutní metabolická péče / editoři Luboš Sobotka ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005 - 122 s. ; 20 cm - 80-86225-69-0 (brož.)

Kniha o nové fyzice : základy teorie kvantové gravitace / Jiří Horák - 1. vyd. - Praha : Máj, 2004 - 158 s. ; 21 cm - 80-86643-10-7 (váz.) :

Komplexní deterministický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1221-1 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1226-2 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1219-X (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1225-4 (kroužková vazba)


Komplexní stochastický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 8021312203


Komplexní stochastický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1227-0 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1218-1 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1224-6 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model tahače optimalizující parametry tahače z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1223-8 (kroužková vazba)

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje : stručná verze koncepce a přehled organizací zabývajících se EVVO / [zhotovitel Sdružení pro ekologickou výchovu Sluňákov] - Olomouc : Olomoucký kraj, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-239-4826-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Konstruktivní geometrie / Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 262 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03089-X (brož.)

Kontrolní práce z matematiky pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit : 18 kontrolních prací k prověření znalostí žáků (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 2. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm + 1 l. výsledků příkladů - 80-86480-52-6 (brož.)

Kosmická kniha : o vzniku života / text a ilustrace Jicchak Bentov a Mirtala ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - Praha : Pragma, [2004?] - 137 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-142-3 (váz.)


Kouzelné dělení : magický inkoust / [ilustrovaly Viviana Mariani a Gustava Regalado ; překlad Alena Pechová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0005-6 (brož.)


Kouzelné násobení : magický inkoust / [ilustrovaly Viviana Mariani a Gustava Regalado ; překlad Alena Pechová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0004-8 (brož.)

Kouzelné odečítání : magický inkoust / [ilustrovaly Viviana Mariani a Gustava Regalado ; překlad Alena Pechová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0003-X (brož.)

Kouzelné sčítání : magický inkoust / [ilustrovaly Viviana Mariani a Gustava Regalado ; překlad Alena Pechová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0002-1 (brož.)

Krajina, les a lesní hospodářství = Landscape, forest and forestry : výzkumné záměry FLE ČZU v Praze 2004 : sborník referátů / [editor Pavla Neuhöferová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2004 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1267-X (brož.)

Kuželosečky, kolineace : deskriptivní geometrie / Krista Dudková, Radka Hamříková - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 79 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0766-1 (brož.)

Kvalitativní vlastnosti zobecněné rovnice pantografu = Qualitative properties of the generalized pantograph equation : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Matematické inženýrství / Petr Kundrát - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 18 s. ; 21 cm - 80-214-2878-3 :

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie : praktická cvičení a semináře / Eva Bubnová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 324 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0913-4 (brož.) :

Lesní mimičarování, aneb, Lesní čarování pro nečtenáře / Blanka Ponížilová - 1. vyd. - Brno : Rezekvítek, 2004 - 32 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm + 5 volných příl. - 80-86626-04-0 (brož.)

Letní škola alternativ v ekonomii : [sborník ze semináře : Křtiny 3.-9.7.2004 / Horní mlýn] - Křtiny : Občanské sdružení Horní mlýn : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2004 - 49 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-3657-3 (brož.)

Leukotrieny : úloha a mechanismus účinku / František Kopřiva - Praha : Maxdorf, 2005 - 141 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-045-3 (váz.)

Lexikon drahých kamenů : 430 kamenů od A-Z / Michael Gienger ; [překlad Eva Bosáková] - Vyd. 1. - V Olomouci : Votobia, c2004 - 93 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7336-180-9 (brož.)


Lidské tělo / [napsala Isabelle Bouillot-Jaugeyová ; ilustrace Robert Barborini ... et al. ; z francouzského originálu ... přeložila Ivana Nižňanská] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 39 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-00-01578-1 (váz.)

Lineární algebra a optimalizace / Jiří Rohn - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 199 s. ; 30 cm - 80-246-0932-0 (brož.) :

Lov : historie, zbraně, zvěř / Kurt G. Blüchel ; [z německého originálu ... přeložil Ctirad Rakušan] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 654 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 33 cm - 80-7209-257-X (váz.)

Management kvality a environmentu : učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Jaromír Veber - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 157 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0765-X (brož.) :

Matematické modelování ovladatelnosti vozidel = Mathematical simulation of vehicle handling : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Konstrukční a procesní inženýrství / David Kollhammer - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav dopravní techniky, 2005 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2860-0 (brož.) :

Matematika / Pavla Holubová, Hana Šafářová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 100 s. ; 30 cm - 80-86598-41-1 (brož.)

Matematika I : diferenciální počet funkcí více reálných proměnných : studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia / Václav Tryhuk, Oldřich Dlouhý - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2776-0 (brož.)

Matematika je jen jedna / Jan Mach - Vyd. 1. - Liberec : Labyrint Bohemia, 2005 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4291-3 (brož.)

Matematika pro fyziku s příklady / Ladislav Šimek, Lubor Machonský, Milan Čmelík - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-7083-829-9 (sv. 1 : brož.)

Matematika pro fyziky / Kurt Fišer, Zdeněk Moravec, Dušan Novotný - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003 - 195 s. ; 30 cm - 80-7044-523-8 (brož.)


Maticový počet / Eduard Krajník - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 129 s. ; 30 cm - 80-01-03084-9 (brož.) :


Měření teploty : senzory a měřicí obvody / Marcel Kreidl - 1. vyd. - Praha : BEN, 2005 - 239 s. : il. ; 23 cm - 80-7300-145-4 (brož.) : * 9788073001452 (chyb.)

Meteorologie a ochrana prostředí : úvod do meteorologie a klimatologie / Martin Novák - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2004 - vi, 183 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-597-1 (brož.)

Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů / Michal Andreas, Eva Cepáková - [Praha] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004 - 69 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-86064-81-6 (brož.)

Metody analýzy objektově orientovaných Petriho sítí = Analysis methods of object oriented Petri nets : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Informační technologie / Bohuslav Křena - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních systémů, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2797-3 (brož.) :

Metody diagnostiky Tilletia spp. v teorii a praxi = [The methods of diagnostic of Tilletia spp. in theory and practice] / Michaela Kochanová, Evženie Prokinová - 1. vyd. - [Praha] : Česká fytopatologická společnost, 2004 - 68 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-903545-0-5 (brož.)

Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory = Methods for improved determination of distrubance of tree roots in spruce stands by forwarders : monografie : projekt GAČR 526/02/0792 I., Výběr a ověření metod / Neruda J. (ed.) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, 2005 - 173 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7157-831-2 (sv. 1 ; brož.)

Mezi námi zvířaty : (malý žákovský živočichopis) : s použitím žákovských perliček Václava Richtera. Kniha druhá, [Zvířata létající a nelétající] / Ludvík Štěpán ; ilustroval Miroslav Pavlík - Vyd. 1. - [Tišnov] : Sursum, 2004 - 146 s. : il. ; 15 x 18 cm - 80-7323-093-3 (brož.)

Mezi námi zvířaty : (malý žákovský živočichopis) : s použitím žákovských perliček Václava Richtera. Kniha první, [Zvířata doma a ve vodě] / Ludvík Štěpán ; ilustroval Miroslav Pavlík - Vyd. 1. - [Tišnov] : Sursum, 2004 - 121 s. : il. ; 15 x 18 cm - 80-7323-092-5 (brož.)

Mixed finite element discretization of Richards' equation: error analysis and application to realistic infiltration problems / vorgelegt von Florin Adrian Radu - 2004 - iv, 106 s. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)


Modelování v mechanice 2005 : mezinárodní konference : sborník příspěvků : 10. února 2005 / editoři Jiří Brožovský ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 242 s. : il., plány ; 30 cm - 80-248-0776-9 (kroužková vazba) :


Myslivost : [encyklopedie lovu, zbraní, zvěře a loveckých psů] / Pascal Durantel a kolektiv ; [z francouzského originálu ... přeložili Jiří Šmaha a Zdeněk Roller] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod, : Fragment, 2004 - 285 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-894-3 (váz.)

Na lovu teroristů : příběh ženy, která pronikla do srdce islámských radikálních skupin / anonym ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 374 s. ; 21 cm - 80-249-0486-1 (váz.)

Natura 2000 a lesy : problémy a příležitosti : interpretační příručka - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 68 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Natural recovery of human-made deposits in landscape : (biotic interactions and ore/ash-slag artificial ecosystems) / Pavel Kovář (editor) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 358 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapa ; 24 cm - 80-200-1279-6 (váz.)

Naučná stezka Po hřebeni Orlických hor : CHKO Orlické hory / [text R. Remeš a J. Kučera] - V Dobrém : SEN, 2004 - [6] s. : barev. il. ; 21 cm - (složeno)

Naučná stezka Zemská brána : CHKO Orlické hory / [text J. Kučera] - V Dobrém : SEN, 2004 - [6] s. : barev. il. ; 21 cm - (složeno) :

Naučné stezky Olomouckého kraje / [sestavil Petr Vala] - Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2003 - 51 s., : barev. il., mapy ; 21 cm - (kroužková vazba)

Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů / Božena Kábelová, Ivana Pilátová, Antonín Růžička - Vyd. 2., dopl. a opr. - Brno : VUTIUM, 2004 - 206 s. ; 30 cm - 80-214-2768-X (brož.)

Nin tsun do pro energy : oživení energetického těla / Jaroslav Polák - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 221 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86861-03-1 (brož.)

Odpoutání od čtyř lpění : nauky předané v Merigaru (Itálie) 25.-28. června 1998 / Jeho Svatost Sakja Trizin - [Praha] : Dzogčhen, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-903123-4-9 (brož.)

Ochrana před povodněmi : řešení přirozených a zvláštních povodní / Milan Kovář - Vyd. 1. - V Praze : Triton : Existencialia, 2004 - 100 s. : il. ; 17 cm - 80-7254-499-3 (Triton : brož.)

Ochrana vod před nebezpečnými látkami : XIII. ročník konference s mezinárodní účastí, 19. a 20. října 2004, Brno : sborník příspěvků - Brno : Univezita obrany, 2004 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-82-6 (brož.)


Olomouc : Repubblica ceca : República checa / [úvodní text Martin Tesařík ; foto Michal Dvořák ... et al.] - 1. ed. - Olomouc : Citta statutaria di Olomouc, 2004 - [20] s. : barev. il., mapa ; 21 cm + 2 příl. - (brož.)

Operace Dlouhý skok / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 260 s. ; 20 cm - 80-7214-705-6 (váz.) :

Operační a systémová analýza II / Petr Dostál, Karel Rais - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2005 - 161 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2803-1 (brož.)

Operations research = Operační výzkum / Karel Rais - Vyd. 7. rozš. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 124 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-030-X (brož.)

Otázky naší doby : filozoficko-teologický slovník / Claude Tresmontant ; [z francouzského originálu ... přeložil a uspořádal Josef Mlejnek] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 479 s. ; 23 cm - 80-86598-94-2 (brož.) :

Paralelní přenášení v současné diferenciální geometrii z hlediska aplikací = Paralel transport from the point of view of applications in the contemporary differential geometry : zkrácená verze habilitační práce / Jiří Tomáš - Brno : VUTIUM, 2005 - 49 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2872-4 (brož.)

Pasivní dům : zkušenosti z Rakouska a české začátky / [editor Ludvík Trnka ; autoři české části Aleš Brotánek ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004 - 40 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-3048-6 (brož.)

Péče o lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku / [text Jaromír Gebas ... et al.] - 2., dopl. vyd. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2004 - 31 s. : barev. il., mapa ; 21 cm - 80-86418-41-3 (brož.)

Peniciliny : farmakologie a klinická farmakologie / Jan Příborský - Praha : Maxdorf, 2004 - 105 s. : il. ; 19 cm - 80-7345-026-7 (brož.)

Pěstování a využití objemných krmiv pro zvířata a ochranu životního prostředí : vědecko-odborná publikace / Čermák, B. a kol. ; zahraniční spoluautoři: Donald M. Ball, Carl S. Hoveland, Garry D. Lacefield ; spoluautoři ČR: Diviš, J. ... [et al.] - V Českých Budějovicích : [Jihočeská univerzita], 2004 - 160 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-745-X (brož.)

Pí-voda a jiné léčivé vody : voda pro zdravý život / Miroslav Hansman, Vlastimil Žert - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 226 s., [8] s. barev. příl. : il. ; 21 cm - 80-7336-177-9 (brož.)


Pivoňky : pěstování, péče, množení / Gerda Tornieporth ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Krištůfková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7234-398-X (brož.)

Podivuhodné přírodní úkazy / Ivan Štoll, Petr Práček - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 56 s. : il. (většina barev.) ; 2005 - 80-253-0008-0 (váz.)

Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005 : Chiranal 2005 : Olomouc 7. až 10. února 2005 : sborník / [editoři Aleš Gavenda, Juraj Ševčík] - Vyd. 1. - Olomouc : Palackého univerzita, 2005 - 145 s. ; 30 cm - 80-244-0984-4 (brož.)

Polymery a lidé = Polymers and people : teze přednášky ke jmenování profesorem / Miroslav Raab - Zlín : Univezita Tomáše Bati, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-7318-221-1 (brož.)

Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění / Iva Pecáková, Ilja Novák, Jan Herzmann - Vyd. 3. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0753-6 (brož.) :

Poselství : výbor z rozmluv a veršů / Šrí Ramana Maharši : přeložil a uvádějícím textem opatřil Jiří Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2004 - 230 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-85862-59-X (váz.)

Pozoruhodný svět zvířat / Joyce Popeová, Alex Edmonds ; [z anglických originálů ... přeložila Kamila Šírová] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-859-5 (váz.)

Praha a Vltava : řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy / hlavní koordinátor projektu Vladimír Pytl ; editor Pavel Augusta ; [fotografie Jaroslav Beneš ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Milpo media : MILPO, 2005 - 207 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 27 cm - 80-903481-2-2 (váz.) :

Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I / Dagmar Koukalová a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 94 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-244-0980-1 (brož.)

Pravděpodobnost / Pavel Hradecký, Matěj Turčan, Anna Madryová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0679-7 (brož.)


Pre-B cell receptor-mediated regulation of the V(D)J-recombination machinery in murine B lymphopoiesis / vorgelegt von Gunther R. Galler - 2004 - iii, 150 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)


Proč je příroda krásná? : estetické vnímání přírody v novověku / Karel Stibral - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 202 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7363-008-7 (brož.) :

Projekt Labe IV : cíle a metody : sborník semináře : Praha, Klub techniků 13.1.2004 / Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka : Ministerstvo zemědělství ČR, 2004 - 133 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapa ; 21 cm - 80-02-01622-X (Český svaz vědeckotechnických společností : v knize neuvedeno : brož.)

Projekt stochastického modelu těžebně dopravního systému prognózy měrného poškození půdy : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 46 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1228-9 (kroužková vazba)

Projekt: Optimalizace technologických a technických parametrů těžebně dopravních systémů minimalizujících škody na půdním povrchu a omezujících tak degradační důsledky : souhrn / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1235-1 (kroužková vazba)

Proměna srdce : příběhy oddaných Satja Sáí Báby / sestavila a redigovala Judy Warnerová - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2004 - 161 s. ; 21 cm - 80-903408-2-2 (váz.) :

Pružnost a pevnost 20 : příklady / Jitka Bittnarová ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 185 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03082-2 (brož.) :

Pružnost a pevnost v technické praxi : příklady I / Jan a Jitka Řezníčkovi - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 65 s. : il., portréty, plány ; 30 cm - 80-01-03209-4 (brož.) :

Prvotní fyzikální představy žáků, neboli, Jaké představy si žáci přinášejí do výuky fyziky : studie výsledků výzkumu západoevropských didaktiků fyziky / zpracovali Gerhard Höfer, Jitka Prokšová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 54 s. : il. ; 22 cm - 80-7020-131-2 (brož.)

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2004 / Jan Ostravský - Vyd. 6. upr. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 145 s. ; 29 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-210-6 (brož.)


Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II., Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti / Oto Potluka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 216 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-17-2 (brož.)


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. 2. díl, Matematika / Pavel Dolejší - 5. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. : il. ; 30 cm - 80-86480-54-2 (brož.)

Příprava k příjmacím zkouškám na osmiletá gymnázia : řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu. 2. díl, Matematika - [s.l. : s.n., 2004?] - 7 s. : il. ; 21 cm - 80-86480-54-2 (brož.)

Přírodní památka Na Plachtě : průvodce naučnou stezkou / [autorský kolektiv texty Miroslav Mikát ... et al.] - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2004 - 16 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-86703-05-3 (brož.)

Přírodovědné a environmentální vzdělávání v mimoškolní výchově : sborník z konference pořádané při příležitosti 50. výročí založení Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy : Praha 20.-21. září 2004 / editor Pavel Červinka - 1. vyd. - Praha : Stanice přírodovědců ve vydavatelství Milan Holeček, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-903542-0-3 (Milan Holeček : brož.)

Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování / Jan Maršák ... [et. al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004- - sv. - 80-7212-318-1 (sv. 1 : brož.)

Půvab elementární matematiky / František Kuřina - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-123-1 (brož.) :

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství : XVIII. konference : České Budějovice 10.-11.5.2004 / Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina odpadní vody a čištění vod - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2004 - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-02-01666-1 (Český svaz vědeckotechnických společností : brož.)

Reaktionstechnische Untersuchungen zur Benzolhydroxylierung / vorgelegt von Ulrich Hiemer - 2004 - iv, 253 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Redoxní děje a energie / Jana Pertlová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-116-9 (brož.) :


Revitalizace veřejných prostorů v centrech historických měst = Public spaces regeneration of historic urban cores : zkrácená verze Ph.D. Thesis ve studijním oboru Urbanismus / Jaromil Přidal - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-214-2846-5 (brož.) :


Rodiče a děti : zákon zachování druhu rostlin a živočichů / Jiří Čihař ; [foto Luděk Bartoš ... et al.] - Zlín : Tigris, 2004 - 179 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-86062-23-6 (váz.)

Rostliny / [Rosie McCormick ; překlad Alena Špačková] - Říčany : Junior, [2004] - 45 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7267-120-0 (váz.)

Řešené příklady k Matematice I / Šárka Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze : NAROMA, 2004 - 56 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1215-7 (brož.)

Seminar of numerical analysis : modelling and simulation of challenging engineering problems : winter school : high-performance and parallel computers, programming technologies & numerical linear algebra : Ostrava, February 7-11, 2005 - Ostrava : Institute of Geonics AS CR, 2005 - 86, [76] s. : il. ; 30 cm - 80-86407-04-7 (brož.)

Seznam škodlivých organismů rostlin : viry, prokaryota, houby a houbám podobné organismy, živočišní škůdci, plevele a parazitické rostliny / Václav Kůdela, František Kocourek a kol. - Praha : Agrospoj, c2002 - 342 s. ; 30 cm - 80-7084-232-6 (brož.)

Sezónní a denní variabilita složek energetické bilance v lužním lese / Jan Pivec - Vyd. 1. - Praha : Naděžda Skleničková, 2004 - 71 s. : il. ; 30 cm - 80-903206-6-X (brož.)

Skryjsko-týřovické kambrium : (exkurzní průvodce) / Michal Mergl - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 36 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7020-141-X (brož.) :

Skvosty Čech, Moravy a Slezska / [text] Petr David, Vladimír Soukup ; [fotografie] Lubomír Čech - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 215 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1311-7 (váz.)

Solution and solid phase supported synthesis of 7a-azaindoles as novel subtype selective dopamine receptor ligands / vorgelegt von Laura Bettinetti - 2004 - vi, 179 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Soustavy reálných vrtů / Pavel Pech - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1266-1 (brož.)


Souvislosti : co není v pořádku v našem světě / Jo Conrad ; [přeložil Jiří Fiala] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Paprsky, 2005 - 238 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-903553-1-5 (brož.) :


Speech processing : 14th Czech-German workshop : Faculty of Arts, Charles University Prague, 13th-15th September 2004 / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Elektronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-86269-11-6 (brož.)

Stacionární proudění k vrtu s volnou hladinou / Pavel Pech - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1265-3 (brož.)

Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 9. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 108 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-034-2 (brož.)

Stručné dějiny planety Země : kámen a život, oheň a led / J.D. Macdougall ; přeložil Radek Mikuláš - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004 - 270 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86569-92-6 (váz.) : * 80-86569-75-6 (chyb.)

Stručný přehled systému prvoků a bezobratlých živočichů / František Šifner - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 80 s. ; 30 cm - 80-7290-168-0 (brož.)

Střední Asie mezi Východem a Západem / Slavomír Horák - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 259 s. ; 20 cm - 80-246-0906-1 (brož.)

Sukulenty / Petr Pasečný, Jaroslav Ullmann - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 73 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1183-4 (brož.)

Svět, v němž žijeme : Kulturní a přírodní dědictví. Evropa / [přeložili Jana Bočková, Pavel Soukup] - [Praha] : Knižní klub, 2005 - 2 sv. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-242-1332-X (sv. 1 : váz.)

Svět, v němž žijeme. Zvířata a rostliny. I, Evropa, Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida / [přeložil Leo Sigmund] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 79 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1115-7 (soubor)

Svět, v němž žijeme. Zvířata a rostliny. II, Afrika, Severní, Střední a Jižní Amerika / [přeložil Leo Sigmund] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 79 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1280-3 (sv. 2 : váz.)


Symbiotická planeta : nový pohled na evoluci / Lynn Margulisová ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Urban] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-200-1206-0 (váz.)


Symposium Chronobiology in medicine : proceedings : dedicated to the 85th anniversary of professor Franz Halberg / edited by Cornélissen G. ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů : Masarykova univerzita, 2004 - 146 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7013-412-7 (brož.)

Šestý element : speciální program Three in One Concepts / Gordon Stokes, Daniel Whiteside ; [překlad Bibiana Voroňáková] - Praha : Amikus, c2004 - 67 s. : il. ; 30 cm - 80-86733-60-2 (kroužková vazba)

Škola pro život : příručka k realizaci školních programů ekologického/environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a výchovy k udržitelnému způsobu života / [editor Lenka Daňková] - Praha : Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, [2004] - 245 s. ; 32 cm - 80-903345-0-4 (pořadač)

Tajemství samurajů : přehledný výklad o bojových uměních feudálního Japonska / autoři Oscar Ratti a Adele Westbrook ; překlad z anglického originálu ... [Ludvík Gabesam] - Praha : Fighters Publications, [2002] - 485 s. : il. ; 22 cm - 80-903079-1-4 (váz.)

Tak jako dinosauři : hromadná vymírání druhů a život na Zemi / Eric Buffetaut ; přeložil Jan Švábenický - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2005 - 199 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7363-003-6 (Dokořán : váz.) :

Tändzin a Šerpové Everestu : osudy několika generací šerpských lezců / Taši Tändzin, Judy Tändzinová ; předmluva sir Edmund Hillary a Jeho Svatost 14. dalajlama ; [z anglického originálu ... přeložil Ivar Tichý] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 239 s., [48] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm - 80-249-0426-8 (váz.)

Technické prostředky automatizace - TPA IV : příručka pro laboratorní cvičení / František Hruška - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 81 s. : il., plány ; 30 cm - 80-7318-213-0 (brož.)

Technika pro kompostování v pásových hromadách / [Petr Plíva ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2005 - 72 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-86884-02-3 (brož.)

Teoretická aritmetika / Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 76 s. ; 21 cm - 80-7020-118-5 (brož.) :


Teorie deformační napjatosti / Jiří Skokánek, Radimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1290-4 (brož.)


Teorie řízení / František Tůma - 4. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-361-2 (brož.) :

Termodynamika s konečným časem : přeměna sluneční energie na mechanickou = Finite time thermodynamics : solar to mechanical energy conversion : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Fyzikální a materiálové inženýrství / Petr Stojan - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2874-0 (brož.) :

Topical problems of fluid mechanics 2005 : conference, February 16-17, 2005 : proceedings / Institute of Thermomechanics AS CR ... Prague ; edited by Jaromír Příhoda and Karel Kozel - Prague : Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic : Czech Technical University, Faculty of Mech. Eng., Dept. of Technical Mathematics, 2005 - 140 s. : il. ; 30 cm - 80-85918-92-7 (brož.)

Transportní procesy v reaktivních systémech = Transport processes in reactive systems : teze habilitační práce : obor : fyzikální chemie / Martina Klučáková - Brno : VUTIUM, 2005 - 38 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2856-2 (brož.)

Új füveskönyv / Jekka McVicar ; [fordította Lakatos Anna] - [Praha] : Ikar, 2005 - 288 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0513-2 (váz.) * 80-249-05-13-2 (chyb.)

Untersuchungen über Sulfid-Schwefelquellen in Bayern : Beiträge zum ökologischen Monitoring und zur Entwicklung von biotechnologischen Methoden für die Grundwasserreinigung / vorgelegt von Johannes Fritscher - 2004 - x, 208 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Úprava výrazů : příručka pro žáky základních škol a nižších gymnázií / Jaroslav Eisler - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-253-0023-4 (brož.)

Určení koeficientu dodatečných odporů z prvního přímkového úseku hydrodynamické zkoušky / Pavel Pech - Vyd. 1. - v Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 59 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1306-4 (brož.)

Utajený vesmír / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2004 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-243-1608-0 (váz.) :


Úvod do ekonomiky životního prostředí / Iva Ritschelová ... [et al.] - Vyd. 2., upr. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2004 - 110 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-581-5 (brož.)


Úvod do geologie pro geografy : endogenní a exogenní dynamika / Jaroslav Kraft, Pavel Mentlík - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 177 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-7043-290-X (brož.) :

Velká kniha o bylinkách / Jekka McVicarová ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Ševčíková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1218-8 (váz.)

Vesmírní sousedé : pátrání po životě v kosmu / Seth Shostak - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 264 s., [8] příl. ; 20 cm - 80-86761-26-6 (váz.)

Vládce parazit : pohled do světa nejnebezpečnějších tvorů planety / Carl Zimmer ; [z anglického originálu ... přeložili Vladimír Hamp a Olga Harantová ; doslov napsal Jaroslav Flegr] - Vyd. 1. - V Praze ; v Litomyšli : Paseka, 2005 - 262 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-685-1 (váz.)

Vliv magnetického pole na plazma elektrického oblouku = Influence of magnetic field to electrical arc plasma : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Silnoproudá elektrotechnika a elektronika / Petr Dohnal - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2842-2 (brož.) :

Vlnová optika : část Difrakce světla / Jiří Komrska - 1. vyd. - Brno : CERM, 2004 - 160 s. : il. ; 30 cm. - 80-214-2822-8 (brož.)

Vodárenská biologie 2005 : sborník konference 2.-3.2.2005, Praha - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 194 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86832-07-4 (brož.)

Vše o rododendronech / Čestmír Böhm ; [ilustrace Otakar Procházka] - Vyd. 1. - Praha : Květ, 2004 - 79 s., [14] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-85362-52-X (brož.)

Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu : sborník materiálů / [vedoucí řešitelského týmu Jan Hejda] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 102 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0786-2 (brož.)

Vyhodnocování hydrodynamických zkoušek na vrtech se skinovým efektem / Pavel Pech - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 49 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1264-5 (brož.)

Výchova štěněte / Marcel Nijland ; [z nizozemského originálu ... přeložila Hana Válková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-399-8 (brož.)


Výpočtové a experimentální modelování deformačně napjatostních a mezních stavů elastomerů a jejich rozhraní s tuhými materiály = Computational and experimental modelling of stress-strain states and failure of elastomers and of their interfaces to rigid materials : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Inženýrská mechanika / Pavel Skácel - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2887-2 (brož.)

Výuka matematiky na základní a střední škole je zbytečná. Vysvětlete, proč je tento výrok nerozumný : setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky : Ústí nad Labem, 8.-10. září 2004 / [editor Petr Rys] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 102 s. : il. ; 22 cm - 80-7044-595-5 (brož.)

Využití numerických modelů proudění vody v protipovodňové ochraně = Numerical simulation models in the flood protection / Petr Valenta - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 26 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-01-03202-7 (brož.)

Výzkumný přístup při výuce matematiky / Jan Kopka - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 150 s. : il. ; 25 cm - 80-7044-604-8 (brož.)

Za Naturou na túru / [sestavili Erika Smrtová, Tomáš Kažmierski ; autoři textů František Bárta ... et al. ; autoři fotografií Ivan Balák ... et al.] - Praha : Regionální environmentální centrum Česká republika, 2005 - [191] s. : barev. il. a mapy ; 32 cm - (Pořadač)

Zahradní jezírko : zakládání, flóra a fauna / Marcel Nijland ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2005 - 61 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-402-1 (brož.)

Záchrana genofondu památných stromů v Severomoravském regionu = Preservation of the gene pool of memorable trees in the North Moravian region = Rettung des Genofonds der Gedenkbäume in Region NordMähren / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková - 1. vyd. - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2004 - 96 s., [68] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-86559-20-3 (v knize neuvedeno : Nová Tiskárna, Pelhřimov) * 80-86559-27-8 (chyb.)

Základy náhodných procesů II / Zuzana Prášková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 151 s. ; 30 cm - 80-246-0971-1 (brož.) :

Základy optimalizace a rozhodování / Karel Rais - Vyd. 9. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004, c1996 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-7355-020-2 (brož.)

Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem / Petr Šponar, Ondřej Vícha - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2005 - 288 s. ; 23 cm - 80-86165-97-3 (brož.)


Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související : komentář : podle stavu k 1.1.2005 / Veronika Vilímková, Vojtěch Stejskal - 1. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 419 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-512-5 (brož.)

Zdeněk Burian / Vladimír Prokop - [Praha] : Gallery, 2005 - 96 s. : il., portréty (převážně barev.) ; 23 cm - 80-86010-91-0 (brož.)

Země / hlavní redaktor James F. Luhr ; [z anglického originálu ... přeložili Kateřina Danielová ... et al.] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 520 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-242-1225-0 (váz.)

Zlatohorský rudní revír : (minulost, současnost, budoucnost) : sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané Českou geologickou službou a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, v rámci grantu GAČR č. 105/02/062 "Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího vývoje" ve dnech 18.-20.10.2004 ve Zlatých Horách / [editoři Vratislav Pecina a Josef Večeřa] - Vyd. 1. - Jeseník : Česká geologická služba, 2004 - 150 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-7075-630-6 (brož.)

Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací : sborník pracovního semináře 041201 : 1.-2.10.2004, hotel Rekrea, Pelhřimov / [pořádají Vodní zdroje a.s., Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. ; editoři Alena Pecinová, Olga Halousková] - 1. vyd. - [Chrudim] : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-06-6 (brož.)

Zpráva z Durbanu : (V. světový kongres IUCN o chráněných územích, Durban, Jihoafrická republika, 8.-17.9.2003) - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 28 s. ; 30 cm - (brož.)

Zvieratá sa žalujú - Prorok obžalúva! : dvaja vesmírni Bohovia, Boh Mojžišov a Boh Ježišov - alebo Jeden meniaci sa Boh? - 1. vyd. - Žiar nad Hronom : Univerzálny život, 2003 - 143 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-967984-4-8 (brož.)

Zvířata / [Janet Sacks, Polly Goodman, Steve Parker ; překlad Alena Špačková] - Říčany : Junior, [2004] - 45 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7267-119-7 (váz.)


Živiny a toxické látky ve vodě a způsoby jejich odstraňování : sborník textů / editor Jaroslav Ungerman ; [překlady z angličtiny Miroslav Husťák] - Brno : Unie pro řeku Moravu, [2004?] - 30 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4379-0 (brož.)


Život v pôde VI : sborník z mezinárodního semináře konaného ve dnech 1.2.-2.2.2005 v Praze ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby / [editor T. Šimon] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 35 s. ; 30 cm - 80-86555-58-5 (kroužková vazba)


Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech / Stanislav Štamberg ; [obrazové rekonstrukce Jan Sovák] - V Hradci Králové : Muzeum východních Čech, 2005 - 18 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-85031-57-4 (brož.)

100 nejkrásnějších míst Evropy / [původní text Michal Janczyk ... et al. ; překlad Pavol Smolárik] - Říčany u Prahy : Junior, [2004?] - 111 s. : barev. il., portréty ; 29 cm - 80-7267-143-X (váz.)

100 tezí o integrální antropologii : Praha 1977 - Mnichov 2004 / Karel Mácha - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-244-0985-2 (brož.)

3D planeta Země / Miloslav Zejda - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0269-6 (váz.) :

50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora / Pavel Lipina a kol. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2004 - 71 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-86690-20-2 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist