Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 2005

Almanach Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského Litovel : 1954-2004 / [redaktorka Jana Valíčková] - [Litovel : s.n., 2004?] - 68 s. : il., portréty ; 30 cm - (brož.)

Andělé na vánoční pouti : adventní kalendář s vystřihovánkami / napsala Ingrid Biermann ; ilustrovala Lucie Dvořáková ; [přeložila a upravila Alžběta Sirovátková] - 1. vyd. - Praha : Doron, c2004 - 24 s., [6] l. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7297-043-7 (brož.)

Angličtina nejen k přijímacím zkouškám na filozofické a pedagogické fakulty / [autoři: Jana Petrová, Tomáš Jacko] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 159 s. ; 21 cm - 80-86700-18-6 (brož.)

Annáš / František Hobizal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 279 s. ; 22 cm - 80-7192-712-0 (váz.) :

Bibliografie učebnic fyziky a pomocné fyzikální literatury pro základní a střední školy na pozadí vývoje školství v Čechách / Gerhard Höfer - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 164 s. ; 21 cm - 80-7020-132-0 (kroužková vazba)

Biologie I. : obecná biologie, virologie, prokaryota a eukaryota (cytologie) / Jaromír Fiala - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2004 - 41 s. : il. ; 30 cm - 80-85834-97-9 (František Šalé - Albert : brož.)

Body painting : ozdob si své tělo! / Sophie Hayesová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Hejná] - V Praze : Slovart, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7209-558-7 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-7209-485-8 (chyb.)

Bohaté dítě, chytré dítě : jak zajistit dítěti dobrý finanční start / Robert Kiyosaki, Sharon L. Lechterová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2003?] - 291 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-949-1 (váz.)

Bridges: from theory to practice - study material, reports : authentic - topical - multilingual = Brücken: von der Theorie zur Unterrichtspraxis - Texte, Materialien, Berichte : authentisch - aktuell - mehrsprachig / Renate Seebauer (ed.) - Brno : Paido, 2004 - 226 s. : il. ; 30 cm - 80-7315-079-4 (brož.)


Cesta do dějin s lovci pokladů : tajemství hlubin : hrobky / Nicola Barberová a Anita Ganeriová ; [z anglického originálu ... přeložila Sylva Pavlasová a Romana Kempná] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 86 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-253-0079-X (váz.)


Cimbálové muziky Zlínského kraje = The Zlín region cimbalom bands / [odborná redakce Lucie Uhlíková ; překlad Irena Přibylová] - Vyd. 1. - Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 2004 - 139 s. : il. ; 15 x 19 cm + 1 příl. - 80-86886-02-6 (Krajská knihovna Františka Bartoše : brož.)

Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické / Vlastimil Vondruška ; ilustrace František Skála - 2., dopl. vyd. - České Budějovice : Dona, 2005 - 96 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - 80-7322-075-X (váz.)

Císař - smrt králů / Conn Iggulden ; [přeložila Hana Pafková] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 543 s. ; 21 cm - 80-7214-704-8 (váz.) :

Cvičebnice z obecné biologie pro gymnázia / Ivana Růžičková, Hana Matějková - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2004 - 71 s. : il ; 30 cm - 80-211-0480-5 (brož.)

Čas barchesu / Viola Kováčová ; ilustrace Saša Švolíková ; [ze slovenského originálu ... přeložila Eva Macháčková] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 133 s. : il. ; 19 cm - 80-86103-77-3 ( váz.) :

Česká technika = Czech Technical University / [autoři Magdalena Tayerlová ... et al.] - 2. přeprac. vyd. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004 - 233 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm - 80-01-03165-9 (váz.)

České Vánoce / Petr Herynek ; [ilustrace Lenka Kočí-Doubravská] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 159 s. : il. (většina barev.) ; 27 cm - 80-247-0760-8 (váz.)

Čtení o Štramberku. Sv. 8, Škola ve Štramberku / vybral a uspořádal Josef Adamec - Štramberk : J. Adamec, 2001 - 27 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Dárky a dárečky / [Maria-Regina a Michael Altmayer ; překlad Petra Langrová] - Ostrava : Anagram, 2005 - 30 s. : barev. il. ; 21 cm + 4 předlohy v originální velikosti - 80-7342-045-7 (brož.)

Deník kanadské manželky / Vladimíra Mach Johnston - Praha : Andrej Šťastný, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-86739-12-0 (váz.) :

Děti, mládež a volný čas / Břetislav Hofbauer - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 173 s. ; 23 cm - 80-7178-927-5 (brož.) :


Didaktické hry ve vyučování dějepisu / Helena Východská - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-121-5 (brož.) :

Dnes jen o té prašivině : dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové z let 1951-1970 / Bohuslav Reynek - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 95 s. ; 20 cm - 80-7185-761-0 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Jihočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice, oddělení informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace České Budějovice, 2004 - 176 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0899-1 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Karlovarském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Karlovy Vary, 2004 - 132 s. : mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-0967-X (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v kraji Vysočina : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Jihlava, 2004 - 205 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0953-X (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Královéhradeckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2004 - 193 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0972-6 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Libereckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec, 2004 - 167 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0942-4 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Moravskoslezském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ostrava, 2004 - 152 s. : barev.il., mapy ; 30 cm - 80-250-0938-6 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Pardubickém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Pardubice, 2004 - 182 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0948-3 (brož.) :


Dojížďka za prací a do škol v Plzeňském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Plzeň, 2004 - 192 s. : il., mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-1034-1 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-250-0962-9 (chyb.)


Dojížďka za prací a do škol v Ústeckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústínad Labem : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ústí nad Labem, 2004 - 183 s. : mapy , il. ; 30 cm - 80-250-0931-9 (brož.) :

Doplňkománie, aneb, Co a jak s módními doplňky / Šárka Pavličová, Eva Vančurová ; [ilustrace Libuše Vendlová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 175 s. : il. ; 24 cm - 80-00-01417-3 (brož.) :

Dvě studie městské školy na Moravě v předbělohorském období / Jiřina Holinková - Vyd. 1. - Olomouc : Monse : Univerzita Palackého, 2005 - 203 s. ; 20 cm - 80-244-0987-9 (brož.)

Elektrický proud v polovodičích / Miroslav Svoboda - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-122-3 (brož.) :

Fatwa : život pod hrozbou smrti / Jacky Trevane ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Kubaláková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : ALPRESS, 2005 - 274 s. ; 21 cm - 80-7362-052-9 (váz.) :

First-year drop-out rates among students in technical fields at public higher education institutions in the Czech Republic and their causes / Lenka Menclová, Jarmila Baštová, Květuše Kronrádová - Prague : Ministry of Education, Youth and Sport, Centre for Higher Education Studies ; Brno : VUTIUM, 2004 - 68 s. : il. ; 24 cm - 80-86302-30-X (CHES ; kroužková vazba) * 80-86-302-30-X (chyb.)

František Sušil (1804-1868) : odkaz a inspirace : [sborník příspěvků z konference pořádané Městem Rousínov ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky (Rousínov 8. června 2004)] - Vyd. 1. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno ; Rousínov : Město Rousínov, 2004 - 222 s. : faksim. ; 22 cm - 80-85010-65-8 (Etnologický ústav AV ČR : brož.)

Fyzika / Jana Bílková - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 97 s. ; 30 cm - 80-86598-12-8 (brož.)

Historie matematiky pro učitele. II. díl, Prehistorie matematiky. Příprava učitelů matematiky. Zkušenosti z historie matematiky a z dějin jejího vyučování pro výuku školské matematice od elementárního matematického vzdělání až po ukončení střední školy / Jiří Potůček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 29 s. ; 21 cm - 80-7020-128-2 (brož.) :

Historie Ústavu vodních staveb / Jiří Kratochvíl, Jaroslav Maleňák, Vlastimil Stara - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 75 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7204-355-2 (váz.)


Hovory : sborník Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1995- - sv. : il. ; 21 cm - 80-901634-9-1 (sv. 1 : brož.)

Hráškovy nejoblíbenější úkoly pro předškoláky / Taťána Vargová ; [ilustrace Jitka Tláskalová] - 1. vyd. - Olomouc : Rubiko, 2004 - [126] s. : il. ; 30 cm - 80-7346-039-4 (brož.) :

Chci se dostat na vysokou školu! : základní otázky / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002 - 122 s. ; 30 cm - 80-86598-04-7 (brož.)

Chemie a fyzika pro medicínu, farmacii a veterinární fakulty / Pavla Blažová, Pavla Holubová, Jan Slapnička - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 141 s. ; 30 cm - 80-86598-13-6 (brož.)

Internet pro seniory : metodika I. / Milan Štolba, Andrea Barešová, Michal Vršecký - 1. vyd. - Praha : Tanga, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-86037-22-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86037-21-5 (chyb.)

Já už to umím-- a co ty? : 128 stran doplňovaček, hádanek a dokreslovaček / [Ivana Maráková] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [120] s. : il. ; 30 cm - 80-7200-927-3 (brož.) :

Já už to umím-- a co ty? : 32 stran doplňovaček, hádanek a dokreslovaček. / [autorka koncepce Ivana Maráková] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 4 sv. : il. ; 30 cm - 80-7200-923-0 (sv. 1 : brož.) :

Jak (ne)vyhodit školu do povětří : [Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory : chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich nadšené učitele] / Milan Bárta ; [ilustrace Tomáš Profant] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004- - sv. : il. ; 24 cm - 80-86285-99-5 (sv. 1 : brož.)

Jak napsat a obhájit bakalářskou práci / Josef Sixta - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2004 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4117-8 (brož.)

Jak napsat seminární a diplomovou práci : studijní materiál / Alžbeta Királová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 63 s. ; 30 cm - 80-86578-39-9 (brož.)

Jak nezešílet z dětí, aneb, Naučte se nejen Makofri / Tomáš Novák - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7346-036-X (brož.)

Jak pochopit své sny : abecedně řazený pomocník pro pochopení snů, pro usnadnění cesty putujícím / Ira Naam Husak - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 457 s. ; 21 cm - 80-7336-159-0 (brož.)


Kapitoly z elementární matematiky : minimální požadavky pro studium na ČZU / Václav Slavík, Olga Pokorná - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2004 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1213-0 (brož.)

Kapitoly z výchovy mimo vyučování a pedagogiky volného času : pomocný studijní text pro kombinované studium / Václav Bartoš - Ústí nad Labem, : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 50 s. ; 30 cm - 80-7044-608-0 (brož.)

Kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření / Martin Prokop, Milan J. Hamerský, Jan Sladký - 3., přeprac. a dopl. vyd - Brno : Barrister & Principal, 1999 - 438 s - 80-85947-35-8 (brož)

Kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření / Prokop, Sladký, Hamerský a kol. - 4. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001 - 396 s. - 80-85947-65-X (brož.)

Komunikace a vzájemné porozumění : hry pro dospívající / Alena Vališová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 138 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0842-6 (brož.)

Kurikulum, řízení změn a tvorba vize školy : (studijní text k modulu: Řízení pedagogického procesu) / Danuše Nezvalová, Michaela Prášilová, Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 49 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-324-8 (brož.)

Lidové kroje : omalovánky = Stroje ludowe : kolorowanki / [Gabriela Chromcová ... et al. ; grafický návrh a ilustrace Ladislav Szpyrc] - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2004 - [14] s. : il. (některé barev.) ; 15 x 22 cm - (brož.)

Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce . Podzim / Martin Bestajovský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-251-0415-X (váz.) :

Lidový kroj na Vsetínsku / Eva Urbachová - 2., rozš. vyd. - Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2004 - 83 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 x 24 cm - 80-239-4011-2 (váz.)

Lidský kapitál a investice do vzdělání : 22.-23. září 2004 : sborník z 7. ročníku mezinárodní konference / [kolektiv autorů ; vydání připravil Radim Valenčík] - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 210 s. : il. ; 21 cm - 80-86754-28-6 (brož.)


Má nejkrásnější vánoční kniha ke čtení a hraní / [překlad Eva Rumplerová, Gerta Vafková] - [Říčany] : Junior, [2003] - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7267-114-6 (váz.)


Malujeme kraslice / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2005 - 75 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86650-13-8 (brož.) :

Matematika / Pavla Holubová, Hana Šafářová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003 - 100 s. ; 30 cm - 80-86598-41-1 (brož.)

Mateřská škola : teorie a praxe I / Eva Šmelová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 168 s. ; 21 cm - 80-244-0945-3 (brož.) * 80-244-0945-8 (chyb.)

Maturujeme z českého jazyka / Pavel Dolejší - 7. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 109 s. ; 21 cm - 80-86480-57-7 (brož.)

Maxi, nezlob : vzdělávací projekt pro děti předškolního věku : mapující aktuální téma ze života předškolních dětí metodami dramatické výchovy v souvislosti s uváděním RVP pro předškolní vzdělávání do praxe / Hanka Švejdová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 36 s. ; 21 cm - 80-7020-135-5 (brož.) :

Miscellanea doctorandica II : sborník z celostátní doktorandské konference konané 23.11.2004 na PF UJEP v Ústí nad Labem / Josef Říha, Ivana Ašenbrenerová (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2005 - 94 s. : noty ; 21 cm - 80-7044-641-2 (brož.)

Moderní vyučování / Geoffrey Petty ; [z anglického originálu ... přeložil Štěpán Kovařík] - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2004 - 380 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-978-X (brož.) :

Moudrost starých Valachů / sebrala a uspořádala Ludmila Vráželová - Vsetín : Dalibor Malina, 2005 - 355 s. : il. ; 20 cm - 80-903010-6-1 (brož.)

Multimédia ve výuce / [odpovědný redaktor Zdeněk Pejsar] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-555-6 (brož.)

Neúspěšnost studia posluchačů 1. ročníků technických studijních programů veřejných vysokých škol v České republice a její příčiny / Lenka Menclová, Jarmila Baštová, Květuše Kronrádová - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum pro studium vysokého školství ; Brno : VUTIUM, 2004 - 59 s. : il. ; 24 cm - 80-86302-01-6 (Centrum pro studium vysokého školství ; kroužková vazba) * 80-86-302-01-6 (chyb.)


Nezáviděníhodná pracovní pouť učitelského praktikanta, výpomocného a nakonec definitivního učitele / Josef Kubíček - 1. vyd. - Šternberk : Vlasta Hlůzová, 2003 - 30 s. ; 21 cm - (brož.)


Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem / Vlastimil Švec (ed.) - Brno : Paido, 2005 - 99 s. ; 23 cm - 80-7315-092-1 (brož.)

Opravdový gentleman : tradice, noblesa, styl / Bernhard Roetzel ; fotografie Günter Beer ; [z německého originálu ... přeložili Jana Školníková a Petr Hejný] - Vyd. 2. - [Praha] : Slovart ; Köln : Könemann, 2004 - 357 s. : barev. il., portréty ; 26 cm - 80-7209-633-8 (Slovart : váz.)

Otevřené technologie ve výuce / Jan Mašek, Petr Michalík, Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 114 s. ; 21 cm - 80-7043-254-3 (brož.)

Ozvěny z podzámčí : Základní umělecká škola v Mikulově - 1. vyd. - Mikulov : Základní umělecká škola, 2004 - 22 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-239-3769-3 (brož.)

Pojďme spolu pomáhat, aneb, První krok k altruismu jako celoživotnímu postoji : s využitím osobních zkušeností žáků ZŠ Vrchlického v Liberci z jejich projektu "Černouškova kasička" / Dája Spalková - 1. vyd. - Liberec : Alfa marketing, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-4618-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Politologie a mezinárodní vztahy : 500 testových otázek k přijímacím zkouškám na VŠ / [autoři Jan Kubáček, Václav V. Nekvapil] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 244 s. ; 21 cm - 80-86700-16-X (brož.)

Pomůcka k přípravě na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysokou školu / Martin Prokop, Milan J. Hamerský - Brno : Barrister & Principal, 1997 - 239 s - 80-85947-20-X (brož)

Poznáním k porozumění : příručka pro výuku o romské menšině na základních školách / [uspořádal Tomáš Zunt] - Český Krumlov : Informační centrum občanského sektoru ICOS, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-239-4493-2 (v knize neuvedeno : brož.) :

Právo a logika : otázky k přípravě na přijímací zkoušky / Marie Kocmanová ... [et al.] - 2. vyd., dopl. a rozš. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 231 s. ; 30 cm - 80-7364-003-1 (brož.) :

Problematika drogových závislostí ; Školský systém v ČR / kolektiv autorů [Tereza Boučková-Štíchová, Anna Gorniaková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 48 s. ; 30 cm - 80-903472-1-5 (brož.)


Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu / Jaroslava Vašutová - Brno : Paido, 2004 - 190 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-082-4 (brož.)


Profesní sebepojetí učitelů / Vladislava Heřmanová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-618-8 (brož.)

První počítání / Jaroslava Bukáčková & kolektiv ; [ilustrace] Edita Plicková - [Benešov u Prahy] : Blug, [2004?] - 94 s. : barev. il. ; 17 x 24 cm - 80-7274-943-9 (váz.)

Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět / Zdeněk Matějček - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 182 s. : portréty ; 21 cm - 80-247-0870-1 (brož.)

Prvotní fyzikální představy žáků, neboli, Jaké představy si žáci přinášejí do výuky fyziky : studie výsledků výzkumu západoevropských didaktiků fyziky / zpracovali Gerhard Höfer, Jitka Prokšová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 54 s. : il. ; 22 cm - 80-7020-131-2 (brož.)

Předškolák : s Fragmentíkem do školy : hádanky, doplňovačky, omalovánky / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová, Štěpánka Burzová] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [174] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-253-0092-7 (váz.)

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2004 / Jan Ostravský - Vyd. 6. upr. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 145 s. ; 29 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-210-6 (brož.)

Příprava budoucích učitelů : soubor studií k problematice přípravy budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol / Oldřich Šimoník - Brno : MSD, 2005 - 95 s. : il. ; 21 cm - 80-86633-32-2 (brož.)

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. 1. díl, Český jazyk a všeobecný přehled / Pavel Dolejší - 5. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-86480-53-4 (brož.)

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. 2. díl, Matematika / Pavel Dolejší - 5. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. : il. ; 30 cm - 80-86480-54-2 (brož.)


Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol : pracovní sešit pro žáky devátých tříd základních škol : 14 vzorových textů přijímacích zkoušek z českého jazyka / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. ; 30 cm + 1 brožura - řešení úkolů (16 s. ; 22 cm) - 80-86480-55-0 (brož.)


Příprava k příjmacím zkouškám na osmiletá gymnázia : řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu. 1. díl, Český jazyk a všeobecný přehled - [s.l. : s.n., 2004?] - 15 s. ; 21 cm - 80-86480-53-4 (brož.)

Příprava k příjmacím zkouškám na osmiletá gymnázia : řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu. 2. díl, Matematika - [s.l. : s.n., 2004?] - 7 s. : il. ; 21 cm - 80-86480-54-2 (brož.)

Přírodovědné a environmentální vzdělávání v mimoškolní výchově : sborník z konference pořádané při příležitosti 50. výročí založení Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy : Praha 20.-21. září 2004 / editor Pavel Červinka - 1. vyd. - Praha : Stanice přírodovědců ve vydavatelství Milan Holeček, 2004 - 48 s. : il. ; 21 cm - 80-903542-0-3 (Milan Holeček : brož.)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - Vyd. 1. - Stařeč : Infra, 2004, c2005 - 113 s. ; 30 cm - 80-86666-24-7 (brož.)

Reflexe logopedie v současné teorii a praxi : sborník příspěvků / [Gabriela Smečková editorka] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0957-7 (brož.)

Reliéfní vzory : zdobení kraslic voskem / [autorka textu Ludmila Kubálková] - Nymburk : VEGA-L, 2004 - 31 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-86757-25-0 (brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). IV, Psychologie a pedagogika : jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace / editoři Alena Vališová, Milan Rymeš, Karel Riegel - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 218 s. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Řecký člověk a jeho svět / editor Jean-Pierre Vernant ; [z italského originálu ..., z anglických originálů ... a z francouzských originálů ... přeložily Lucie Fialková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 268 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-731-6 (váz.) :

Řízení školy a pedagogického procesu = The quality management of an educational process ; Vývojové aspekty managementu a řízení školy = quality management and school leadership / Lenka Slavíková (ed.) - Brno : Paido, 2003 - 257 s. : il. ; 30 cm - 80-7315-057-3 (brož.)

S kamarády do školy, aneb, Všestranná příprava předškoláka / Jiřina Bednářová, Richard Šmarda - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004- - sv. : il. ; 29 cm - 80-00-01471-8 (sv. 1 : brož.)

Sága / Jiří Tobiáš - V Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna ve spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů v Ústí nad Labem, [2005?] - 40 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7055-114-3 (brož.)


Scoubidou : figurky z barevných bužírek / [Sabine Koch ; překlad Petra Langrová] - Ostrava : Anagram, 2004 - 30 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7342-040-6 (brož.)

Slovník vybraných děl české literatury : nejen pro maturanty / Bohuslav Hoffmann, Michaela Horáková, Anna Stejskalová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 137 s. ; 24 cm - 80-7183-317-7 (brož.)

Slzy v písku / Nura Abdi, Leo G. Linder ; [z německého originálu ... přeložila Iva Daňková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 307 s. ; 21 cm - 80-249-0482-9 (váz.)

Smetanovské dny : články, stati, sborníky a jiné dokumenty z let 1981-2004 / zpracovala Anna Sedláčková - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005 - 50 s. ; 22 cm - 80-85093-86-3 (brož.)

Social behavior and business ethics / Anna Putnová - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 64 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2678-0 (brož.)

Splétání technikou kumihimo / Gabriela Marková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 92 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0267-X (váz.) :

Společenská etiketa, obchodní a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 228 s. ; 30 cm - 80-86578-33-X (brož.)

Společný svět : příručka globálního rozvojového vzdělávání / [editoři Ondřej Nádvorník, Andrea Volfová] - Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2004 - 321 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-903510-0-X (kroužkový blok)

Spolupráce TSP a policie / kolektiv autorů [Jan Halász, Jiří Kopal ; editor Laďka Češková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 63 s. ; 30 cm - 80-903472-8-2 (brož.)

Střípky ze života mého : vzpomínky kantora / Zdeněk Prchal - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon : Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2004 - 79 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86472-16-7 (Garamon : brož.)


Školství v krajích podle ISCED-97 = Education in regions : ISCED-97 / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - 1. vyd. - Praha : ÚIV, 2004 - 63 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-211-0479-1 (brož.)


Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 460 s. ; 21 cm - 80-86700-21-6 (brož.)

Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově / Jarmila Honzíková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2003 - 34 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-7020-124-X (brož.)

To první & to druhé dítě / Martina Drijverová - Vyd. 2., dopl. - Praha : Motto, 2005 - 193 s. ; 20 cm - 80-7246-250-4 (brož.) :

Tvoříme z korálků / Eva Vozková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 94 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-251-0614-4 (váz.) :

Učitelé a zdraví : Brno, září 2004. 6 / editor Evžen Řehulka - Brno : Padio : Masarykova univerzita, 2004 - 702 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-093-X (Paido : brož.)

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti / Eliška Walterová a kol. - Brno : Paido, 2004 - 2 sv. : il. ; 23 cm - 80-7315-083-2 (sv. 1 : brož.)

Úvod do didaktiky základní školy / Oldřich Šimoník - Brno : MSD, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-86633-33-0 (brož.)

Vánoce : původ, zvyky, koledy, hry a náměty / Dagmar Šottnerová ; [ilustrace Dagmar Šottnerová, Jitka Tláskalová] - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 117 s. : il., noty ; 30 cm - 80-7346-033-5 (brož.)

Vánoce : původ, zvyky, koledy, hry a náměty / Dagmar Šottnerová ; [ilustrace Dagmar Šottnerová, Jitka Tláskalová] - 2. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 117 s. : il., noty ; 30 cm - 80-7346-041-6 (brož.) :

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže / Blažena Gracová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 297 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-677-2 (brož.) :

Velikonoce : původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty / Dagmar Šottnerová ; [ilustrace Dagmar Šottnerová ; Jitka Tláskalová] - Vyd. 2. - Olomouc : Rubico, 2004 - 125 s. : il. (některé barev.), noty ; 30 cm - 80-7346-044-0 (brož.)

Vlče nováček : (vlčácký slabikář) / Jan Kříž - 2., opr. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 123 s. : il. ; 14 x 21 cm - 80-86825-02-7 (brož.)


Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 151 s. ; 30 cm - 80-7041-942-3 (brož.)

Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti : sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti" / Miroslav Dopita a Antonín Staněk (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 267 s. ; 21 cm - 80-244-0952-6 (brož.)

Výklad snů od A do Z / Georg Fink ; [z německého originálu ... přeložila Radka Halodová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 335 s. ; 21 cm - 80-249-0433-0 (váz.)

Výtvarné hrátky pro nejmenší děti / [Irena Kovářová] - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2004 - 23 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-86074-24-2 (brož.)

Výuka matematiky na základní a střední škole je zbytečná. Vysvětlete, proč je tento výrok nerozumný : setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky : Ústí nad Labem, 8.-10. září 2004 / [editor Petr Rys] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 102 s. : il. ; 22 cm - 80-7044-595-5 (brož.)

Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ : volitelný modul / [autor Jaroslav Střeštík] - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-86795-09-8 (brož.)

Výzkumný přístup při výuce matematiky / Jan Kopka - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 150 s. : il. ; 25 cm - 80-7044-604-8 (brož.)

Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 4. - 6. března 2004 / k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok - Vyd. 1. - Praha : ÚČL AV ČR, 2004 - 479 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-85778-43-2 (brož.)

Vzdělávací politika a pedagogický výzkum : (uvedení do problematiky reálné interpretace pedagogických výzkumných nálezů) / Petr Urbánek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 91 s. ; 30 cm - 80-7083-874-4 (brož.)

Vzdělávání pro život v informační společnosti / [Pavel Beneš ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2005 - 2 sv. : il. ; 25 cm - 80-7290-198-2 (sv. 1 : brož.)


Zábavná cvičení pro rozvoj čtení : oční pohyby, rozlišování znaků a písmen / Pavel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 55 s. : il. ; 30 cm - 80-7178-956-9 (brož.) :


Zajímavosti ze země pyramid, aneb, 100 NEJ ze starého Egypta / Jaromír Krejčí, Dušan Magdolen - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 414 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7277-251-1 (váz.) :

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř : 90 let školní budovy 1914-2004 / [autoři sborníku Dana Hardubejová, Dagmar Mikulková ; ilustrace Lucie Bohatá] - Vyd. 1. - V Jaroměři : ZŠ B. Němcové, 2004 - 52 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - 80-86677-03-6 (brož.)

Základy lektorské práce / [autorský kolektiv Otakar Jíra, Jaroslava Rampouchová, Vladimír Veselý] - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 2004 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-86784-07-X (brož.) :

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu) / Jaroslav Koťa ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 190 s. ; 21 cm - 80-86861-30-9 (brož.)

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. II. díl, Péče o obec (O polis) / Věra Jirásková ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 196 s. ; 21 cm - 80-86861-29-5 (brož.)

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. III. díl, Péče o jazyk a komunikaci (Péče o logos jako smysluplnou řeč) / Naďa Pelcová ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 289 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-28-7 (brož.)

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. IV. díl, Vztah ke světu jako celku / Naďa Pelcová ... [et al.] - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 217 s. ; 21 cm - 80-86861-27-9 (brož.)

Zmizelí sousedé / [text Marta Vančurová] - Praha : Občanské sdružení Ukrývané dítě : Projekt ŽMP Zmizelí sousedé, [2005?] - 67 s. : il., portréty (převážně barev.), faksim. ; 21 x 22 cm - 80-86889-03-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Žežicha se neříká : logopedické říkanky, zábavné úkoly, jazykolamy / Ester Stará ; ilustrace Milan Starý - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 87 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7200-981-8 (váz.)

Žurnalistika : otázky k přípravě na přijímací zkoušky / Jiří Pavelka, Petr Pavlík - 2. vyd., dopl. a rozš. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 115 s. ; 30 cm - 80-7364-002-3 (brož.) :

1. mezinárodní škola na téma "Evaluace vysokoškolského vzdělávání" : sborník = 1. summer school on the topic "Evaluation of university studies" : konference proceedings : [Svojanov, Czech Republic, 1.-7.8.2003] / autoři Anna Kotlanová ... [et al. ; uspořádání akce Nadace Tomáše Bati ve Zlíně ... et al.] - 1. vyd. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2004 - 76 s. ; 21 cm - 80-86620-11-5 (brož.)


125. výročí založení Gymnázia Vysoké Mýto : [almanach gymnázia / grafická úprava, výběr fotografií, obálka, redakce Věra Martinková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Alfa-Omega, 2004 - 110 s. : il. ; 22 cm - 80-86318-65-6 (brož.)

70 let české školy ve Šternberku / [sestavily Vlasta Hlůzová a Anna Hesová] - Šternberk : Základní škola dr. Hrubého 2, 1993 - 24 s. : il., faksim. ; 17 x 20 cm - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist