Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2005

Analýza a modelování adaptačních procesů průmyslových regionů v kontextu integrace do Evropské unie a vytváření euroregionů : závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru v letech 1999-2004 : institucionální výzkumný záměr MSM 275100015 / Dušan Smolík a kolektiv - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005 - 61 s. ; 30 cm - 80-248-0764-5 (brož.) :

Approaches to assessing the environment : methods on quantification of the economic impacts and externalities within the environmental area : the international roundtable seminar : Prague, October 2-3, 2003 / organized by the Charles University Environment Centre in Prague, Czech Republic ; [editors Milan Ščasný, Jan Brůha, Hana Foltýnová] - Prague : Charles University Environment Centre, 2004 - 231 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3841-X (brož.)

Atraktivní životopis v angličtině / Denisa Tošovská - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 124 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0625-3 (brož.)

Až na dno blahobytu / Jan Keller - 3. vyd. - Praha : Earth Save, 2005 - 132 s. ; 21 cm - 80-903085-7-0 (váz.)

Banking and financing in less developed countries / written by author Karel Jaroslav Srnec ; co-author Bohumil Havrland ... [et. al.] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 202 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1216-5 (brož.)

Bankovní management : distanční studijní opora / Božena Petrjánošová - Vyd. 1. - Brno, : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 114 s. ; 29 cm - 80-210-3481-5 (brož.)

Bankovnictví pro bankéře a klienty / Petr Dvořák - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 681 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-515-X (brož.)

Banky : platební styk : finanční arbitr : praní špinavých peněz : podle stavu k 7.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-436-4 (brož.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích : příručka pro zaměstnavatele / L. Baron ... [et al.] ; ilustrace J. Slíva - 2. vyd. - Praha : Tigis, 2004 - 75 s. : il. ; 21 cm - 80-7071-248-1 (brož.) :


Bohaté dítě, chytré dítě : jak zajistit dítěti dobrý finanční start / Robert Kiyosaki, Sharon L. Lechterová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2003?] - 291 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-949-1 (váz.)


Bydlení - nové formy a dimenze : sborník referátů z konference : Olomouc, 23.-24.6.2004 / [editoři Miloš Fňukal, Zdeněk Szcyrba] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - 223 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-244-0937-2 (brož.) :

Centrální bankovnictví / Vladislav Pavlát - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 137 s. ; 30 cm - 80-86754-29-4 (brož.) :

Cvičné příklady pro studium předmětu Daně I. / Petr Kout - 4. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 170 s. ; 30 cm - 80-86716-17-1 (kroužková vazba)

Cvičné příklady pro studium předmětu Daně II. / Petr Kout - 4. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 194 s. ; 30 cm - 80-86716-18-X (kroužková vazba)

Cvičné příklady pro studium předmětu Ekonomie / Pavel Kolář - 2. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 204 s. : il. ; 30 cm - 80-86716-15-5 (kroužková vazba)

Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a Informatika / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 162 s. ; 30 cm - 80-86716-14-7 (kroužková vazba) * 80-80716-14-7 (chyb.)

Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce / Šárka Vilamová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 200 s. ; 21 cm - 80-247-1194-X (brož.)

Daně II : daň z příjmů právnických osob od 1. ledna roku 2005 / Pavel Svirák - Vyd. 6. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 122 s. ; 21 cm - 80-7355-035-0 (brož.)

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2005 - 1. vyd. - [Beroun] : Newsletter, c2004 - 136 s. ; 30 cm - 80-7350-039-6 (brož.) :

Daňové zákony : úplné znění platné v roce 2005. Zákon o daních z příjmů - 1. vyd. - [Beroun] : Newsletter, c2004 - 52 s. ; 30 cm - 80-7350-045-0 (brož.) :

Daňový receptář : všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích / [autoři textů Radim Boháč ... et. al. ; autor projektu, editor Karel Havlíček] - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 675 s. : il. ; 22 cm - 80-86199-64-9 (váz.)

Demokracie v Evropě / Larry Siedentop ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, 2004 - 229 s. ; 24 cm - 80-86598-76-4 (Barrister & Principal : brož.) :


Dílčí modely kvantifikace škod vzniklých prací těžebně dopravních systémů : [uživatelská příručka] / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 25 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1229-7 (kroužková vazba)

Dojížďka za prací a do škol v Jihočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice, oddělení informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace České Budějovice, 2004 - 176 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0899-1 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Karlovarském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Karlovy Vary, 2004 - 132 s. : mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-0967-X (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v kraji Vysočina : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Jihlava, 2004 - 205 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0953-X (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Královéhradeckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2004 - 193 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0972-6 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Libereckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Liberec, 2004 - 167 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0942-4 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Moravskoslezském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ostrava, 2004 - 152 s. : barev.il., mapy ; 30 cm - 80-250-0938-6 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol v Pardubickém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Pardubice, 2004 - 182 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0948-3 (brož.) :


Dojížďka za prací a do škol v Plzeňském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Plzeň, 2004 - 192 s. : il., mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-1034-1 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-250-0962-9 (chyb.)


Dojížďka za prací a do škol v Ústeckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústínad Labem : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ústí nad Labem, 2004 - 183 s. : mapy , il. ; 30 cm - 80-250-0931-9 (brož.) :

DPH v příkladech : výklad zákona o DPH v oblasti služeb, zboží a mezinárodní přepravy : praktické příklady včetně zaúčtování / Jana Ledvinková - Olomouc : ANAG, 2005 - 191 s. ; 21 cm - 80-7263-256-6 (brož.)

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství : studie / [zpracovali Martin Konečný, Vojtěch Kotecký, Libor Matoušek] - Brno : Hnutí Duha, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-86834-07-7 (brož.)

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství / [autor Jan Slavík a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 236 s. : il. ; 22 cm - 80-86684-23-7 (brož.)

Ekonomické souvislosti využívání kulturně historických lokalit / Jaroslav Macháček - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 121 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0756-0 (váz.)

Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek) / Vnislav Nováček - Vyd. 6. nezměn. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 75 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-215-7 (brož.)

Ekonomicko-matematické metody : distanční studijní opora / Michal Kvasnička, Dalibor Moravanský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 116 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3477-7 (brož.)

Ekonomický rozměr občanské společnosti / Magdalena Hunčová - 1. vyd. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-605-6 (brož.)

Ekonomie pro environmentální management / Jiří Kraft, Iva Ritschelová - Vyd. 2., upr. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2004 - 135 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-609-9 (brož.)


Ekonomika bytových domů / Božena Künzelová - Vyd. 1. - Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, 2001 - 54 s. ; 30 cm - 80-239-4758-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86426-06-8 (chyb.)


Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě / Jan Eisler - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 151 s. ; 30 cm - 80-245-0772-2 (brož.) :

Ekonomika neziskových organizací : distanční studijní opora / Vladimír Hyánek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 96, [17] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3501-3 (brož.)

Ekonomika pěstování chmele : sborník přednášek ze semináře konaného dne 9.2.2005, Žatec, ČR - Žatec : Petr Svoboda, 2005 - 48 s. : il. ; 30 cm - 80-86836-04-5 (brož.)

Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí / Klaus J. Bade ; [z německého originálu ... přeložil Alexej Kusák] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 497 s. ; 18 cm - 80-7106-559-5 (váz.) :

Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 169, [25] s. : il. ; 29 cm - 80-7318-222-X (brož.)

Evropské právo obchodních společností / Peter Hodál, Juraj Alexander - Praha : Linde, 2005 - 267 s. ; 21 cm - 80-7201-520-6 (brož.)

Evropský inovační zpravodaj 2002 / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003 - 35 s. : il. ; 25 cm - 80-7329-031-6 (brož.)

Firemní inovační politika / Miroslav Vráblík, Hana Krchová, Kateřina Hrazdilová Bočková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7318-250-5 (brož.)

Foresight methodologies : training module 2 : workbook - 1st ed. - Prague : Technology Centre AS CR : UNIDO, 2004 - [241] s. : il. ; 30 cm - 80-86794-13-X (kroužková vazba)

Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků, 2005 1., dotisk - 201 s. ; 30 cm - 80-213-0232-1 (brož.) :


Funky business : jak chytré hlavy dokážou rozhýbat business a přimět peníze k tanci / Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstrale ; [překlad Viktor Faktor] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 220 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-247-1067-6 (brož.)


Hmotný a nehmotný majetek v praxi : včetně 38 příkladů / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 8. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 239 s. : il. ; 21 cm - 80-7263-262-0 (brož.)

Hospodářská politika : distanční studijní opora / Antonín Slaný, Aleš Franc - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 106, [13] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3476-9 (brož.)

Chování podniku v globalizujícím se prostředí / Eva Kislingerová, Ivan Nový a kol. - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2005 - xxvii, 422 s. ; 25 cm - 80-7179-847-9 (váz.)

Indexy spotřebitelských cen : revize 2000 / zpracoval Odbor statistiky cen - Praha : Český statistický úřad, 2001 - 163 s. : il. ; 30 cm - 80-7223-578-8 (brož.) :

Integrace systémů v integrované Evropě : sborník konference 8. a 9. listopadu 2004 / sestavila Klára Antlová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 187 s. : il. ; 24 cm - 80-7083-881-7 (brož.)

Integrované pěstování listové zeleniny / Kristína Petříková ... [et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 42 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7271-154-7 (brož.) :

Jak rozumět a konkurovat mužům na pracovišti / Isabel Nitzsche ; [z německého originálu ... přeložila Anna Fejglová] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 137 s. ; 21 cm - 80-247-1128-1 (brož.)

Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku : konkurenční potenciál a dynamika podnikání / Zdeněk Mikoláš - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 198 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1277-6 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : economist, politician, social philosopher and humanist / editor František Bukvaj ; authors Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1st ed. - Třešť : Třešť Town Council, 2005 - 66 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 24 cm - 80-239-3981-5 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : ekonom, politik, sociální filozof a humanista / koncepce publikace František Bukvaj ; autoři příspěvků Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1. vyd. - Třešť : Město Třešť, 2004 - 56 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 25 cm - 80-239-2813-9 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : Ökonom, Politiker, Sozialphilosoph und Humanist / Konzeption der Publikation František Bukvaj ; Beitragsautoren Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1. Ausg. - Triesch : Stadt Triesch, 2005 - 74 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 24 cm - 80-239-3980-7 (brož.)


Juniorstav 2005 : 7. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník : Brno, 2.2.2005. Díl 11, Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 148 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2835-X (brož.)

Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! V businessu vítězí odlišnost / Kjell A Nordström, Jonas Ridderstrale ; [překlad Viktor Faktor] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 323 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1209-1 (brož.)

Komerční a investiční bankovnictví v zemích EU / Josef Budík - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 67 s. ; 29 cm - 80-86754-21-9 (brož.) * 808675421-9 (chyb.)

Komparace zemí světa podle vybraných ukazatelů / Jan Kochan, Otakar Volenec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-245-0819-2 (brož.) :

Komplexní deterministický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1221-1 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1226-2 (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1219-X (kroužková vazba)

Komplexní deterministický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1225-4 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model automobilu optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 8021312203

Komplexní stochastický model optimalizující parametry těžebních strojů z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1227-0 (kroužková vazba)


Komplexní stochastický model optimalizující parametry vyvážecího traktoru z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1218-1 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model štěpkovače optimalizující parametry z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1224-6 (kroužková vazba)

Komplexní stochastický model tahače optimalizující parametry tahače z hlediska energetiky, ekonomiky a těžebně dopravní eroze : uživatelská příručka / odpovědný řešitel Adolf Janeček... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1223-8 (kroužková vazba)

Le francais de l'hôtellerie et du tourisme : exercices et activités : niveau débutant / Romana Kratochvílová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 157 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-86578-42-9 (brož.) * 80-56578-42-9 (chyb.)

Lenosti-- buď pozdravena! : o umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně / Corinne Maierová ; [z francouzského originálu ... přeložila Olga Sixtová] - Vyd. 1. - V Praze : Rybka, 2005 - 133 s. ; 21 cm - 80-86182-84-3 (váz.)

Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů po vstupu ČR do EU : sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí / editoři Jiří Matějček a Anton Prčina - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004 - 180 s. ; 24 cm - 80-86461-43-2 (brož.)

Letní škola alternativ v ekonomii : [sborník ze semináře : Křtiny 3.-9.7.2004 / Horní mlýn] - Křtiny : Občanské sdružení Horní mlýn : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2004 - 49 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-3657-3 (brož.)

Lidský kapitál a investice do vzdělání : 22.-23. září 2004 : sborník z 7. ročníku mezinárodní konference / [kolektiv autorů ; vydání připravil Radim Valenčík] - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 210 s. : il. ; 21 cm - 80-86754-28-6 (brož.)

Makroekonomie : cvičebnice / Tomáš Pavelka - Vyd. 2., rozš. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 194 s. ; 30 cm - 80-213-1303-X (brož.) :

Malé dějiny ekonomického myšlení / Dagmar Brožová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 122 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-245-0737-4 (brož.) :


Marketing v EU : distanční opora / Alena Klapalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 148, [6] s. ; 29 cm - 80-210-3408-4 (brož.)

Mezinárodní obchod / Jiří Jindra a kol. - Vyd. 2. upr. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 158 s. : il. ; 30 cm - 80-86578-36-4 (brož.)

Mikro a makroekonomické úlohy řešené pomocí programu Derive5 : učební text pro výuku matematicko-ekonomických předmětů na FM VŠE / Jitka Bartošová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0758-7 (brož.)

Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice / Zuzana Dohnalová, Kamil Dobeš - Vyd. 2. upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-211-4 (brož.)

Nákladový model stavební výroby pro oceňování podniků a jeho využití ve znalecké praxi = Cost model of the structural production for the evaluation of firms and its application in the expert practice : teze habilitační práce : obor : Soudní inženýrství / Leonora Marková - Brno : VUTIUM, 2005 - 39 s. ; 25 cm - 80-214-2876-7 (brož.)

Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR : vstupní teoretické studie : empirické šetření / [Petr Háva ... et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-21-4 (brož.)

Naučte se investovat / Daniel Gladiš - 2., rozš. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 174 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1205-9 (brož.)

Nové účetnictví pro odborové organizace : metodický výklad a návod pro přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a uživatelská příručka k počítačovému programu ABRA G2 od 1.1.2005 / Marie Krbečková, Vladimír Pelc, Jindřiška Plesníková - 1. vyd. - Praha : Sondy, c2004 - 272 s. : il., formuláře ; 30 cm - 80-86846-02-4 (brož.) :

Obranné zdroje České republiky 2004 : vývoj, perspektivy, rizika / Josef Procházka ... [et al.] - Brno : Ústav strategických studií Univerzity obrany, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-85-0 (brož.) :

Odměňování při řízení lidských zdrojů = Remuneration in human resource management : monografie / Pavel Tomšík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005 - 83 s. ; 21 cm - 80-7157-846-0 (brož.)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí : závěrečná studie Projektu Grantové agentury ČR č. GA ČR 402/02/1388 / Květa Kubátová, Václav Vybíhal a kol. - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 179 s. ; 21 cm - 80-86861-05-8 (brož.)


Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha, Aleš Mateiticuc, Zdeňka Kaňáková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 284 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0374-9 (váz.) :

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-8-5 (brož.) :

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb : sborník referátů z odborné zemědělské konference : [Zlín, 24.2.2005] - Slušovice : Mondon, 2005 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-7-7 (brož.)

Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k 14.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 144 s. ; 24 cm - 80-7208-482-8 (brož.) :

Pracovněprávní předpisy : [prováděcí předpisy a předpisy související včetně všech příloh / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 449, 4 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0533-4 (brož.) : * 80-251-0363-3 (chyb.)

Princip zodpovědnosti : cesty k motivaci / Reinhard K. Sprenger ; s karikaturami Thomase Plassmanna ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Lerchová] - Praha : Pragma, [2004?] - 253 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-126-1 (brož.)

Proceedings from the International Students' Colloquy : 18.10.-23.10.2004 / [editor Drahoš Vaněček] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 44 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-733-6 (brož.)

Projekt: Optimalizace technologických a technických parametrů těžebně dopravních systémů minimalizujících škody na půdním povrchu a omezujících tak degradační důsledky : souhrn / odpovědný řešitel Adolf Janeček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1235-1 (kroužková vazba)

Provoz a ekonomika silniční dopravy II / Pavel Surovec - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 121 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0710-6 (brož.)

Předběžná otázka v komunitárním právu / Michal Bobek ... [et al.] - Praha : Linde, 2005 - xlv, 517 s. ; 22 cm - 80-7201-513-3 (váz.)

Předpisy pro činnost v elektrotechnice : [aktualizace k 30.10.2003 / Milan Bureš ... et al.] - 1. [i.e. 2.] vyd. - Brno : Zdeněk Maslo, [2003]-c2004 - 2. sv. : il. ; 21 cm - 80-239-2338-2 (2. díl : brož.) :


Psychologie práce v pomáhající profesi ; Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy / kolektiv autorů [Jan Černý ... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 83 s. ; 30 cm - 80-903472-0-7 (brož.)

Rada Evropy = Council of Europe = Conseil de l'Europe : stručný přehled - V Praze : Informační kancelář rady Evropy, 2004 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-4831-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Regionální ekonomie a politika : distanční studijní opora / Vladimír Žítek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 156 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3478-5 (brož.)

Regionální politika a rozvoj venkova : sborník vědeckého diskusního fóra : Týn nad Vltavou, 6.-7. listopadu 2003 / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - [Praha?] : Česká zemědělská univerzita v Praze, c2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1199-1 (brož.)

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004 / Helena Stuchlíková - Český Těšín : Poradce, 2005 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Role of banks in corporate governance and financing : abstracts and proceedings from the international conference : Karviná, October 20-21, 2004 / [editors Stanislav Polouček, Daniel Stavárek, Marcel Chowaniec] - Karviná : School of Business Administration, 2004 - xi, 35 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7248-271-8 (brož.)

Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti : mezinárodní srovnávací studie / Marie Valentová - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 63, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4198-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Rozpočtová skladba v roce 2005 a související metodické pokyny / Ivana Schneiderová - 1. vyd. - Rožďalovice : REVOS-L, 2005 - 124 s. : il. ; 30 cm - 80-903160-2-6 (brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). I, Sociologie. Prognostika a správa / editoři Jiří Kabele ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). II, Ekonomie. Politologie / editoři Věra Kotábová, Irena Prázová, Ondřej Schneider - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 458 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). III, Média. Teritoriální studia / editoři Jakub Končelík ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)


Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). IV, Psychologie a pedagogika : jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace / editoři Alena Vališová, Milan Rymeš, Karel Riegel - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 218 s. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Řekneme své ano nebo ne Evropské ústavě : analýza smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v evropský stát / zpracovaná v irském EU Research and Information Centre ; s předmluvou Václava Klause - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 58 s. ; 22 cm - 80-86547-42-6 (brož.)

Řízení podle kompetencí = [Management by competencies] / Jiří Plamínek, Roman Fišer - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 179 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1074-9 (váz.)

Řízení rizika a finanční inženýrství = Risk management and financial engineering / Zdenek Sid Blaha (editor) - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 196 s. : il. ; 24 cm - 80-7261-113-5 (váz.)

Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitostí, darovaací daň, silniční daň, účetnictví : sestaveno dle zákonné úpravy roku 2003, 2004 a 2005 / Komora daňových poradců České republiky - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2005 - 299 s. : il ; 21 cm - 80-239-4512-2 (brož.)

Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Družstevnictví 2004", pořádaného pod záštitou Družstevní Asociace ČR : Tábor, 18.5.2004 / [sborník sestavila Marie Hesková] - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2004 - 148 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-688-7 (brož.)

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru vodovodů a kanalizací / [autorský kolektiv Zdeněk Vačkář ... et al.] - 3. aktualiz. vyd. - [Praha] : SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, [2005] - [300] s. v různém stránkování : barev. il. ; 23 cm - 80-239-4769-9 (v knize neuvedeno : pořadač)

Sdělení č. 52/2005 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti ; Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) ; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - Český Těšín : Poradce, 2005 - 24 s. ; 21 cm - 80-7365-040-1 (brož.) * 80-73656-040-1 (chyb.)

Servisní nestátní neziskové organizace / [editor: Jan Maule ; ilustrace Jana Bláhová] - České Budějovice : Attavena, 2005 - 72 s. : il. ; 22 cm - 80-86778-09-6 (brož.)


Síla MLM : networking : podpora - marketing / James Lee Valentine ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kabátová] - Praha : Pragma, c2004 - 292 s. ; 22 cm - 80-7205-160-1 (váz.)

Slabikář pro začínající spekulanty / Alexander Privalenkov - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 135 s. : il. ; 16 cm - 80-86861-14-7 (váz.)

Sociálněpatologické jevy : gambling, drogové závislosti, lichva / kolektiv autorů [Lubomír Smékal ... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 39 s. ; 30 cm - 80-903472-4-X (brož.)

Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2003 včetně změn platných pro rok 2002 - 12. vyd. - Brno : URS, 2003 - 563 s. ; 22 cm - 80-903240-0-2 (váz.)

Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2004 včetně změn platných pro rok 2003 - 13. vyd. - Brno : URS, 2004 - 655 s. ; 22 cm - 80-903240-1-0 (váz.)

Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2005 včetně změn platných pro rok 2004 - 14. vyd. - Brno : URS, 2005 - 703 s. ; 22 cm - 80-903240-2-9 (váz.)

Společenská dělba práce / Émile Durkheim ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 375 s. ; 21 cm - 80-7325-041-1 (váz.)

Sportovní management a marketing v České republice : sborník příspěvků : 25. listopadu 2004, Prostějov - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-244-0978-X (brož.)

Stanovení minimálního základu daně s příklady za zdaňovací období roku 2004 / Marcela Aimová - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-7263-260-4 (brož.)

Stárnutí a politika zaměstnanosti : Česká republika / [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Linhart] - 1. české vyd. - Praha : JAN, 2004 - 101 s. : il. ; 21 cm - 80-86552-97-7 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR : brož.) :


Světové hospodářství : distanční studijní opora / Libor Žídek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 184, [21] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3407-6 (brož.)


Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizace v celém potravinovém řetězci : návrh mezinárodní normy ISO/DIS 22000 : pracovní překlad / zpracovatel Dobromila Rolková - Praha : Český normalizační institut, 2005 - x, 64 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-176-3 (brož.)

Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů = Theory of motivation and remuneration for human resource management / Pavel Tomšík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 105 s. ; 21 cm - 80-7157-845-2 (brož.)

Transformace českého zemědělství do jeho multifunkční formy : závěrečná zpráva VI. Etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 201 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1291-2 (brož.)

Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech 1995-2004 / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2004 - [21], ix s. ; 30 cm - 80-239-4278-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Turismus I / Pavel Attl, Karel Nejdl - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 178 s. ; 30 cm - 80-86578-37-2 (brož.)

Účetní a daňové problémy právnických osob v praxi 2005 : [přehled zásadních změn k 1.1.2005] / Ivana Pilařová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 136 s. ; 21 cm - 80-247-1033-1 (brož.)

Účetnictví : Rozpočtová pravidla , Rozpočtová skladba : podle stavu k 1.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 432 s. ; 24 cm - 80-7208-468-2 (brož.)

Účetnictví bytových domů / Božena Künzelová - Vyd. 1. - Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, 2002 - 43 s. ; 30 cm - 80-239-4757-5 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86426-08-4 (chyb.)

Účetnictví příspěvkových organizací / Štěpánka Nováková - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2005 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0851-6 (brož.) :

Účetnictví příspěvkových organizací pro distanční studium / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 128 s. ; 21 cm - 80-7043-340-X (brož.) :

Územní aspekty veřejných financí : studijní distanční opora / Jana Krbová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0742-0 (brož.)


Veřejné finance v ČR a EU : distanční studijní opora / Jan Šelešovský, Robert Jahoda - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 158, [12] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3410-6 (brož.)

Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR : dílčí analýzy / Ivo Baštýř - Praha : VÚPSV, 2005 - 33, vi s. ; 30 cm - (Brož.)

Vybrané problémy hospodářské politiky / Pavel Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 164 s. : il. ; 29 cm - 80-245-0793-5 (brož.)

Výpočtová ekonomie : sborník 2. semináře / Ladislav Lukáš, editor - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-342-6 (brož.)

Vývoj ekonomik zemí střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003 : (stručný přehled) / Eva Karpová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 79 s. ; 30 cm - 80-245-0804-4 (brož.) :

Význam německých zkratek v obchodní, finanční a právnické praxi v Evropské unii : pomůcka ke studiu německého jazyka / Zdena Šilerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - [82] s. ; 29 cm - 80-86747-21-2 (brož.)

Vznik a zánik podniku / Petr Vaškovic, Roman Storch - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2005 - 151 s. ; 30 cm - 80-86754-30-8 (brož.)

Wer ist wer : Kongress- und Incentivtourismus in Tschechien 2004 : Tschechiens Consulting-Branche 2004 / [verantwortlich Stanislava Šmolíková, Zuzana Tomaschková] - [Praha] : Prago Media, 2004 - 25 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-902987-2-9 (brož.) :

Z cest a cestiček / Jaromír Zemina - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 174 s. : il. ; 20 cm - 80-7215-225-4 (brož.)

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. III. díl, Péče o jazyk a komunikaci (Péče o logos jako smysluplnou řeč) / Naďa Pelcová ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 289 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-28-7 (brož.)


Zákon o cestovních náhradách : (komentář, související a prováděcí předpisy) / Jiří Kocourek - Praha : Eurounion, 2005 - 188 s. : il. ; 21 cm - 80-7317-042-6 (brož.)


Zákon o daních z příjmů s komentářem k posledním novelám : podle právního stavu k 1.1.2005 / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 247 s. ; 21 cm - 80-7263-259-0 (brož.)

Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související : komentář : podle stavu k 1.1.2005 / Veronika Vilímková, Vojtěch Stejskal - 1. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 419 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-512-5 (brož.)

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem / Jaroslav Jakubka ... [et al.] - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 847 s. ; 22 cm - 80-7263-261-2 (váz.)

Zaměstnanecké benefity, čili, Sociální fond v praxi / Vladimír Pelc - Praha : Sondy, 2005 - 175 s. ; 21 cm - 80-86846-04-0 (brož.) :

Zaměstnanostní projekty a fundraising / kolektiv autorů [Milena Pešoutová, Zuzana Ramajzlová, Tomáš Hirt] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 57 s. ; 30 cm - 80-903472-6-6 (brož.)

Zdanění a efektivnost / Pavel Pudil ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-07-4 (brož.)

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti : průběžná zpráva z výzkumného projektu "Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti" / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 162, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4277-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist