Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2005

A guide to the Municipal House / [concept Dagmar Schindlerová ; text František Laudát ; photographers Václav Jirásek, Václav Šedý ; translation Daniel Morgan] - Ed. 1st - [Prague] : Obecní dům, 2005 - 63 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-86339-30-0 (brož.)

Agrese, násilí a psychologie moci / Jan Poněšický - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 226 s. ; 21 cm - 80-7254-593-0 (váz.)

Almanach Speciální základní školy pro zrakově postižené prof. V. Vejdovského Litovel : 1954-2004 / [redaktorka Jana Valíčková] - [Litovel : s.n., 2004?] - 68 s. : il., portréty ; 30 cm - (brož.)

Analýza obsahu mediálních sdělení / Winfried Schulz ... [et al. ; uspořádala Irena Reifová ; z německých originálů ... přeložila Barbara Köpplová] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0827-8 (brož.)

Aplikovaná statistika I : distanční studijní opora / Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 96, [30] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3412-2 (brož.)

Aplikovaná statistika II : distanční studijní opora / Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 118, [13] s. ; 30 cm - 80-210-3413-0 (brož.)

Až na dno blahobytu / Jan Keller - 3. vyd. - Praha : Earth Save, 2005 - 132 s. ; 21 cm - 80-903085-7-0 (váz.)

Bestseller o životě / Renata Rucká - Praha : Nut's Production, 2004 - 179 s. ; 21 cm - 80-239-3593-3 (brož.)

Bohaté dítě, chytré dítě : jak zajistit dítěti dobrý finanční start / Robert Kiyosaki, Sharon L. Lechterová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2003?] - 291 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-949-1 (váz.)

Bydlení - nové formy a dimenze : sborník referátů z konference : Olomouc, 23.-24.6.2004 / [editoři Miloš Fňukal, Zdeněk Szcyrba] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - 223 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-244-0937-2 (brož.) :


Co dělat, abychom žili zdravě / Richard Petrásek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7021-711-1 (brož.) :


Co dítě sděluje, když nakreslí svou rodinu : příručka pro využití dětské kresby "Naše rodina" a "Začarovaná rodina" k poznání rodinných vztahů dítěte / Tomáš Novák - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 48 s. : il. ; 22 cm - 80-7346-037-8 (brož.)

Co mě čeká, než vyrostu / napsala Anne Civardová ; ilustroval Stephen Cartwright ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Vodrážková] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7200-775-0 (váz.)

Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a Informatika / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 162 s. ; 30 cm - 80-86716-14-7 (kroužková vazba) * 80-80716-14-7 (chyb.)

Český venkov 2004 : život mladých a starých lidí / řešitelka Věra Majerová ; řešitelský kolektiv Petr Blažek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 173 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1281-5 (brož.)

Člověk - dějiny - hodnoty II jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 23.-24. září 2004 katedrou společenských věd Pedagogické fakulty OU v Ostravě a katedrou společenských věd VŠB-TU v Ostravě / editoři Jelena Petrucijová, Jaromír Feber - Ostrava : Katedra společenských věd Pedagogické fakulty OU: Katedra společenských věd VŠB-TU, 2005 - 381 s. ; 21 cm - 80-7368-021-1 (brož.)

Deník kanadské manželky / Vladimíra Mach Johnston - Praha : Andrej Šťastný, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-86739-12-0 (váz.) :

Děti, mládež a volný čas / Břetislav Hofbauer - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 173 s. ; 23 cm - 80-7178-927-5 (brož.) :

Docela i sborník : Jiřímu Brabcovi k narozeninám / editor Jan Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-246-0929-0 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Plzeňském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Plzeň, 2004 - 192 s. : il., mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-1034-1 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-250-0962-9 (chyb.)


Dotkněte se sebe : i to je psychologie pro doteková povolání : základy obchodní psychologie, aneb, "Bez práce na sobě to nepůjde" : druhý výbor z přednášek pro posluchače rekvalifikačních kurzů z oblasti tzv. dotekových řemesel : kadeřnice, kosmetička, manikérka, masér, nehtová designérka, pečovatelka, pedikérka, saunér, vizážistka a další :(učební pomůcka) / Václav Vlček - Olomouc : Poznání, 2004 - 109 s. ; 21 cm - 80-86606-28-7 (brož.)


Drž tátu za ruku : krizová psychoterapie s dvouletým chlapcem / Elisabeth Cleveová ; [ze švédského originálu ... přeložila Marie Novotná] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 145 s., [8] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - 80-7106-804-7 (brož.) :

Efektivní a citlivá evangelizace : proces setby, žně a uchování / Laurence Singlehurst ; [překlad Martin a Marie Sauerovi] - 1. vyd. - Praha : Samuel, 2005 - 126 s. : il. ; 17 cm - 80-86849-10-4 (brož.)

Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí / Klaus J. Bade ; [z německého originálu ... přeložil Alexej Kusák] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 497 s. ; 18 cm - 80-7106-559-5 (váz.) :

Fatwa : život pod hrozbou smrti / Jacky Trevane ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Kubaláková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : ALPRESS, 2005 - 274 s. ; 21 cm - 80-7362-052-9 (váz.) :

Fenomén indigové barvy / Carolina Hehenkampová - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, [2004] - 185 s. ; 21 cm - 80-7336-174-4 (brož.)

Funky business : jak chytré hlavy dokážou rozhýbat business a přimět peníze k tanci / Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstrale ; [překlad Viktor Faktor] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 220 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-247-1067-6 (brož.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [200 osobností českých dějin : věda ; politika ; kultura] / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 3., opr. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 413 s. : portréty ; 18 cm - 80-00-01600-1 (váz.)

Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : dědictví komunistické vlády IV : sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze / Martin Hájek (ed.) - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003 - 112 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-045-1 (brož.)

Charisma : jak ho objevit, rozvinout a cíleně použít / Michael A. Reiter ; [z německého originálu ... přeložila Alžběta Fraňková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 79 s. : il. ; 22 cm - 80-7106-684-2 (brož.) : * 80-71-066-842 (chyb.)

Charles a Camilla : love story / Caroline Grahamová ; [přeložil Stanislav Pavlíček] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2005 - 259 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7243-247-8 (váz.) :


Chci se dostat na vysokou školu! : základní otázky / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002 - 122 s. ; 30 cm - 80-86598-04-7 (brož.)

Chování podniku v globalizujícím se prostředí / Eva Kislingerová, Ivan Nový a kol. - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2005 - xxvii, 422 s. ; 25 cm - 80-7179-847-9 (váz.)

Internet pro seniory : metodika I. / Milan Štolba, Andrea Barešová, Michal Vršecký - 1. vyd. - Praha : Tanga, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-86037-22-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86037-21-5 (chyb.)

IV. Svatováclavské setkání : česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2004 : historický seminář na téma "Slezsko a Jesenicko v literárním zobrazení" : Jeseník 29. září 2004 - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2004 - 88 s. ; 30 cm - 80-86388-25-5 (ZA Opava ; brož.) :

Jak jsem se mýlil v politice / Miloš Zeman - 1. vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005 - 344 s. : portréty ; 22 cm - 80-7360-260-1 (váz.)

Jak rozumět a konkurovat mužům na pracovišti / Isabel Nitzsche ; [z německého originálu ... přeložila Anna Fejglová] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 137 s. ; 21 cm - 80-247-1128-1 (brož.)

Jánuš Kubíček : dramatický meziprostor / [třetí díl výtvarné monografie z celoživotních poznámek autora uspořádal Adam Kubíček] - Vyd. 2., Ve FOTEPu 1. - Brno : FOTEP, 2004 - 149 s. : faksim. ; 34 cm - 80-86871-01-0 (váz.)

Jednou jsi dole jednou nahoře : V+W : [s Jiřím Voskovcem v New Yorku] / Franta Nedvěd - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 173 s. , [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-204-1235-2 (váz.)

Kandidáti další existence : (z osudů české novodobé emigrace) : Josef Václav Frič, Bibiana M. A. Rysová, Ota Ulč, Petr Vavruch, Jiří Holásek, Jaroslav Marek-Vejvoda / Stanislav Brouček - Praha : F & J Mediaservis : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2004 - 125 s. : il., portréty (některé barev.), faksim. ; 22 cm - 80-903568-1-8 (F & J Mediaservis : brož.)

Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace : teoretická minima a praktické náměty v učitelském studiu / Tomáš Svatoš - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2005 - 175 s. ; 30 cm - 80-7248-292-0 (brož.)

Kapitoly ze sportu / Aleš Sekot (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004 - 200 s. : il. ; 23 cm - 80-210-3531-5 (brož.)


Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! V businessu vítězí odlišnost / Kjell A Nordström, Jonas Ridderstrale ; [překlad Viktor Faktor] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 323 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1209-1 (brož.)

Kmeny a klany v arabské politice / Eduard Gombár - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 273 s. : mapy, ; 20 cm - 80-246-0895-2 (brož.)

Knihovny na Chomutovsku : šest kapitol z jejich historie i současnosti / Petr Rak - Chomutov : Albis International ;, 2004 - 257 s. : il. ; 23 cm - 80-86067-93-9 (Albis international : brož.)

Komparace zemí světa podle vybraných ukazatelů / Jan Kochan, Otakar Volenec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-245-0819-2 (brož.) :

Komunikace a stres / Vladimír Kebza, Iva Šolcová - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-7071-246-5 (brož.) :

Komunikace a vzájemné porozumění : hry pro dospívající / Alena Vališová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 138 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0842-6 (brož.)

Komunikace v řízení / Jiří Fiedler, Jana Horáková - 2., rozš. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 164 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-213-1295-5 (brož.) :

Komunikační dovednosti / kolektiv autorů [Lubomír Smékal, Ludmila Piňosová ; Laďka Češková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 39 s. : il. ; 30 cm - 80-903472-5-8 (brož.)

Kosmický mozek / Jiří Krupička - 1. vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7185-691-6 (váz.)

Králové divotvůrci : studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii / Marc Bloch ; [z francouzského originálu ... přeložila Irena Kozelská] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 534 s. : faksim. ; 22 cm - 80-7203-626-2 (váz.)

Krása jednoduchosti : současný styl bydlení / Julia Birdová, Bridget Bodoanová ; fotografie Hotze Eisma ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 224 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0425-X (váz.)

Literární brak : operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951 / Pavel Janáček - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 412 s. : il. ; 21 cm - 80-7294-129-1 (Host : brož.) :


Mahátma Gándhí : životní zásady / Henri Stern ; [přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2004 - 171 s. : il. ; 15 cm - 80-7254-470-5 (váz.)

Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci / Alena Křížková & Karel Pavlica - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 155 s. ; 24 cm - 80-7261-117-8 (brož.)

Marečkův případ, aneb, Vzestup a pád antikomunistické pravice / Milan Znoj - 1. vyd. - Brno : Marek Konečný, 2005 - 50 s. ; 21 cm - 80-903516-2-X (brož.)

Marie de Saint Exupéry - hvězda Malého prince / Michele Persane-Nastorg ; [z francouzského originálu ... přeložila Zdeňka Stavinohová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 237 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 19 cm - 80-7192-908-5 (váz.) :

Masaryk / Josef L. Hromádka ; předmluva Erazima Koháka ; [editor Milan Opočenský] - Brno : L. Marek, 2005 - 301 s. ; 21 cm - 80-86263-58-4 (váz.)

Maxi, nezlob : vzdělávací projekt pro děti předškolního věku : mapující aktuální téma ze života předškolních dětí metodami dramatické výchovy v souvislosti s uváděním RVP pro předškolní vzdělávání do praxe / Hanka Švejdová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 36 s. ; 21 cm - 80-7020-135-5 (brož.) :

Média a modernita : sociální teorie médií / John B. Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Jirák] - 1. české vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 219 s. ; 24 cm - 80-246-0652-6 (brož.)

Memy ve vědě a filosofii? : sborník příspěvků / k vydání připravil Jiří Nosek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 149 s. : il. ; 20 cm - 80-7007-196-6 (brož.)

Městská policie a děti / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2005 - 24 s. : il. ; 21 cm - 80-86477-25-8 (brož.)

Mezi člověkem a Bohem / Michel Quoist ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Rudolf] - Vyd. ve Vyšehradu 2. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 203 s. ; 20 cm - 80-7021-771-5 (brož.) :

Mezigenerační solidarita : výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita" / Ivo Možný a kol. - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 138, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4279-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Mluví k vám Ferdinand Peroutka : rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa / Ferdinand Peroutka ; [texty vybrala a k vydání připravila Zuzana Fialová] - 1. vyd. - Praha : Argo, 2003- - sv. ; 27 cm - 80-7203-496-0 (sv. 1 : váz.)


Mluviti stříbro, mluviti zlato : slova, gesta a činy v mezilidské komunikaci / Libor Hlaváček ; [ilustroval Miroslav Barták] - Praha : VOX, 2005 - 140 s. : il. ; 22 cm - 80-86324-45-1 (brož.) :

Moloch : o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA) / Karlheinz Deschner ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl] - Vyd. 1. - Praha : Epocha, 2005 - 329 s. ; 22 cm - 80-86328-66-X (váz.)

Mosty do budoucnosti : dialog mezi civilizacemi / [z anglického originálu ... s přihlédnutím k německému vydání přeložil Václav Frei] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2005 - 176 s. ; 22 cm - 80-7239-174-7 (brož.) * 80-7239-147-7 (chyb.)

Muži za to nemůžou, ale ženy také ne / Zina Rajnochová - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2004 - 175 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-86069-26-5 (váz.)

Na lovu teroristů : příběh ženy, která pronikla do srdce islámských radikálních skupin / anonym ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 374 s. ; 21 cm - 80-249-0486-1 (váz.)

Na útěku : status uprchlík / Jana Tržilová - Praha : OPU, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3813-4 (brož.) * 978-80-239-3813-5 (chyb.)

Nástin sociálněhospodářské statistiky / Jaroslav Jílek a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2005 - 265 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0840-0 (brož.) :

Neznámá území českého moderního umění : pod lupou genderu / Martina Pachmanová - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 287 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7203-613-0 (brož.)

O odpouštění s Jaro Křivohlavým - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 87 s. ; 16 cm - 80-7192-928-X (váz.) :

Od Chanuky do Chanuky : výběr z radiofejetonů pro českou redakci BBC z let 2000-2004 / Leo Pavlát ; [ilustrace Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2005 - 145 s. : il. ; 21 cm - 80-86103-83-8 (váz.) :


Od identit v Evropě k evropským identitám = Von Identitäten in Europa zu europäischen Identitäten / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2004 - 270 s. ; 30 cm - 80-7315-089-1 (brož.)


Operační a systémová analýza II / Petr Dostál, Karel Rais - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2005 - 161 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2803-1 (brož.)

Opravdový gentleman : tradice, noblesa, styl / Bernhard Roetzel ; fotografie Günter Beer ; [z německého originálu ... přeložili Jana Školníková a Petr Hejný] - Vyd. 2. - [Praha] : Slovart ; Köln : Könemann, 2004 - 357 s. : barev. il., portréty ; 26 cm - 80-7209-633-8 (Slovart : váz.)

Pes a dítě s mentálním postižením / Vlasta Karásková, Alena Krausová ; [ilustrace Mirka Spurná] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0953-4 (brož.)

Physical educational activities in relationship to individual types of handicaps / Jitka Kopřivová, Jarmila Pipeková ; [translation Robert Dvořák] - Brno : Paido, 2003 - 23 s. ; 21 cm - 80-7315-067-0 (brož.)

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-8-5 (brož.) :

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb : sborník referátů z odborné zemědělské konference : [Zlín, 24.2.2005] - Slušovice : Mondon, 2005 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-7-7 (brož.)

Pohybové hry do tříd a družin / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 145 s. ; 21 cm - 80-247-0845-0 (brož.)

Pojďme spolu pomáhat, aneb, První krok k altruismu jako celoživotnímu postoji : s využitím osobních zkušeností žáků ZŠ Vrchlického v Liberci z jejich projektu "Černouškova kasička" / Dája Spalková - 1. vyd. - Liberec : Alfa marketing, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-239-4618-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Populační názory mládeže / Miloslav Šašek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 91 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-545-9 (brož.)

Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění / Iva Pecáková, Ilja Novák, Jan Herzmann - Vyd. 3. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0753-6 (brož.) :


Poznáním k porozumění : příručka pro výuku o romské menšině na základních školách / [uspořádal Tomáš Zunt] - Český Krumlov : Informační centrum občanského sektoru ICOS, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-239-4493-2 (v knize neuvedeno : brož.) :


Princip zodpovědnosti : cesty k motivaci / Reinhard K. Sprenger ; s karikaturami Thomase Plassmanna ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Lerchová] - Praha : Pragma, [2004?] - 253 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-126-1 (brož.)

Průvodce cizineckým řízením : se vzory procesních postupů správních úřadů a účastníků řízení : podle stavu k 1.1.2005 / Radek Ondruš, Jaroslav Kejval - Praha : Linde, 2005 - 359 s. ; 21 cm - 80-7201-516-8 (brož.)

Průvodce Obecním domem / [koncepce publikace Dagmar Schindlerová ; text František Laudát ; fotografie Václav Šedý, Václav Jirásek] - Vyd. 1. - [Praha] : Obecní dům, 2005 - 63 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-86339-29-7 (brož.)

Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět / Zdeněk Matějček - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 182 s. : portréty ; 21 cm - 80-247-0870-1 (brož.)

Představy o bozích v dějinách civilizace / Díl. 3., Mýty západu Joseph Campbell ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná] - Praha : Pragma, [2002?] - 494 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-874-6 (brož.)

Psychoonkologie : psychologické aspekty vzniku a zvládnutí rakoviny / Volker Tschuschke ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Simonová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 215 s. ; 24 cm - 80-7178-826-0 (váz.) :

Půvabná i v těhotenství / Daniel Driák - 1. vyd. - Praha : Galén, c2004 - 133 s. : il. ; 23 cm - 80-7262-280-3 (brož.)

Radosti a strasti ženy v domácnosti / Alena Hrachovcová - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 285 s. : il. ; 21 cm - 80-7268-305-5 (váz.)

Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : dědictví komunistické vlády V : sborník popisů komunistického vládnutí / Jiří Kabele a kol. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003 - 202 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-047-8 (brož.)

Respektování lidské důstojnosti : příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních oborů / [překlad Lucie Kellnerová-Kalvachová a Linda Kalvachová] - Praha : Cesta domů, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4334-0 (brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). I, Sociologie. Prognostika a správa / editoři Jiří Kabele ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)


Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). III, Média. Teritoriální studia / editoři Jakub Končelík ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). IV, Psychologie a pedagogika : jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace / editoři Alena Vališová, Milan Rymeš, Karel Riegel - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 218 s. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rytíř : [barvitá historie bojovníků bez bázně a hany] / Alan Baker ; přeložil Martin König - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2004 - 208 s. ; 21 cm - 80-86518-66-3 (váz.)

Řecký člověk a jeho svět / editor Jean-Pierre Vernant ; [z italského originálu ..., z anglických originálů ... a z francouzských originálů ... přeložily Lucie Fialková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 268 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-731-6 (váz.) :

S kamarády do školy, aneb, Všestranná příprava předškoláka / Jiřina Bednářová, Richard Šmarda - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004- - sv. : il. ; 29 cm - 80-00-01471-8 (sv. 1 : brož.)

Sedmdesát záhad starověkého Egypta / uspořádal Bill Manley ; [z anglického originálu ... přeložili Ladislav Bareš, Jana Mynářová a Petra Vlčková] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 304 s. : il. (převážně barev.), portréty, mapy, plány ; 27 cm - 80-7209-598-6 (váz.)

Schizofrenie v dětství a adolescenci / Eva Malá - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 194 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0737-3 (brož.)

Skrznaskrz : les Tcheques et la France au cours des siecles / [il s'agit ici d'on ouvrage collectif, réalisé par l'équipe suivante Catherine Servant ... et al.] - [Prague] : Gallery, 2002 - 327 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - 80-86010-52-X (brož.)

Skutečné životní příběhy českých žen : komentáře psychologa : muži to vidí jinak : tematické testy i s vyhodnocením / příběhy sestavil, upravil a komentářem opatřil Adam Suchý - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 164 s. : il. ; 21 cm - 80-7346-028-9 (brož.) :

Slovanské meziliterární shody a rozdíly / Ivan Dorovský - Vyd. 1. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 157 s. ; 24 cm - 80-210-3530-7 (brož.)

Sociálněpatologické jevy : gambling, drogové závislosti, lichva / kolektiv autorů [Lubomír Smékal ... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 39 s. ; 30 cm - 80-903472-4-X (brož.)


Sociální dimenze sportu / Aleš Sekot (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004 - 245 s. : il. ; 23 cm + 1 příl. (aktualizovaný rejstřík 7 s. ; 21 cm) - 80-210-3581-1 (brož.)

Sociální psychologie organizace / Milan Nakonečný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 225 s. ; 24 cm - 80-247-0577-X (brož.)

Sociologický slovník / Raymond Boudon ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-244-0735-3 (brož.)

Sociologie : distanční studijní opora / Laura Fónadová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 65 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3397-5 (brož.)

Sociologie : základní texty / Ivan Mucha - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004 - 302 s. ; 23 cm - 80-86391-13-2 (brož.)

Sociologie aplikovaná v bezpečnostně právní praxi / Lukáš Urban a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 192 s. : il. ; 30 cm - 80-7251-150-5 (brož.)

Sociologie v kostce / Aleš Sekot - 2., rozš. vyd. - Brno : Paido, 2004 - 206 s. ; 23 cm - 80-7315-077-8 (brož.)

Soubor přednášek z konference "Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni" : konané dne[sic] 2004 ve Vsetíně / [Olga Krejčířová, Věra Goldová ... et al.] - Vyd. 1. - Vsetín : Město Vsetín, komise prevence kriminality, 2004 - 89 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3977-7 (kroužková vazba)

Soumrak sociálního státu / Jan Keller - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 158 s. ; 24 cm - 80-86429-41-5 (brož.) :

Souvislosti : co není v pořádku v našem světě / Jo Conrad ; [přeložil Jiří Fiala] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Paprsky, 2005 - 238 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-903553-1-5 (brož.) :

Společenská dělba práce / Émile Durkheim ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 375 s. ; 21 cm - 80-7325-041-1 (váz.)


Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem / Mirko Novák, Josef Faber, Petr Vysoký - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 208 s. : il. ; 30 cm - * 80-01-003052-0 (brož.) : (chyb.)


Spolupráce přes hranice kultur / Ivan Nový & Sylvia Schroll-Machl - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 313 s. ; 25 cm - 80-7261-121-6 (váz.) :

Sport a pohybové aktivity v životě české populace / Petr Jansa ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-86317-33-1 (brož.)

Srovnání výskytu zhoubných novotvarů : Česká republika a vybrané státy = Comparison of cancer incidence : Czech Republic and selected countries / Edvard Geryk ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, c2004 - 55 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm - 80-7262-254-4 (brož.)

Stárnutí a politika zaměstnanosti : Česká republika / [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Linhart] - 1. české vyd. - Praha : JAN, 2004 - 101 s. : il. ; 21 cm - 80-86552-97-7 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR : brož.) :

Statistika : distanční studijní opora / Marie Budíková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 186, [5] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3411-4 (brož.)

Střední Asie mezi Východem a Západem / Slavomír Horák - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 259 s. ; 20 cm - 80-246-0906-1 (brož.)

Tajná řeč těla / D. Lewis ; [z amerického originálu ... přeložil Jiří Rezek] - Praha : Hodego : East West Publishing Company, [2004] - 229 s. : il. ; 24 cm - 80-86663-02-7 (brož.)

Tak to vidím já : sebrané články a komentáře z let 2000-2002 / Jan Kraus ; [ilustrace David Kraus] - Vyd. 1. - Praha : XYZ, 2005 - 399 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-86864-14-6 (váz.)

Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 460 s. ; 21 cm - 80-86700-21-6 (brož.)

Temné království : můj život v Saudské Arábii / Carmen bin Ládin ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Jungmannová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 182 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-249-0451-9 (váz.)


Transfer im Kontext der tschechischen Literatur : Vertreibung, Aussiedlung = Transfer v kontextu české literatury : vyhnání, odsun / Gertraude Zand, Jiří Holý, eds. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 198 s. ; 21 cm - 80-7294-127-5 (brož.) :


Transfuze Antona Horsta / Horst Kocour Halsbauer ; [ilustrace Rumen Sazdov] - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2005 - 254 s. ; 23 cm - 80-86546-28-4 (váz.)

Trénink sociálních a manažerských dovedností : pracovní sešit / Eva Jarošová ... [et al.] - Vyd. 2. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 71 s. ; 30 cm - 80-245-0845-1 (brož.) :

Upřímností k Bohu : změňte srdce, změňte svět / Neale Donald Walsch, Brad Blanton ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, [2003?] - 206 s. ; 22 cm - 80-7205-969-6 (váz.)

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže / Blažena Gracová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 297 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-677-2 (brož.) :

Venkovy : [anamnéza, diagnóza, terapie] / Bohuslav Blažek ; s fotografiemi Kryštofa Blažka - 1. vyd. - [Brno] : ERA, c2004 - 184 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-86517-90-X (váz.)

Verba in imaginibus : Františku Šmahelovi k 70. narozeninám / k vydání připravili Martin Nodl a Petr Sommer ve spolupráci s Evou Doležalovou - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 314 s. : il. ; 26 cm - 80-7203-605-X (váz.)

Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce / Antonín Mokrejš - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-7254-498-5 (váz.)

Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe / Svatava Raková - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 154 s. ; 19 cm - 80-7106-687-7 (brož.) :

Von Identitäten in Europa zu europäischen Identitäten = From Identities in Europe to European Identities / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (Eds.) - Brno : Paido, 2004 - 270 s. ; 30 cm - 80-7315-088-3 (brož.)

Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti : sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti" / Miroslav Dopita a Antonín Staněk (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 267 s. ; 21 cm - 80-244-0952-6 (brož.)


Výkladový slovník analytiky, aneb, Jak zpracovávat data / Lubomír Opat - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-19-8 (brož.)


Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 4. - 6. března 2004 / k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok - Vyd. 1. - Praha : ÚČL AV ČR, 2004 - 479 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-85778-43-2 (brož.)

Vzdělávání pro život v informační společnosti / [Pavel Beneš ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2005 - 2 sv. : il. ; 25 cm - 80-7290-198-2 (sv. 1 : brož.)

Vzpomínky / Max Zweig ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Fürst] - 1. české vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého : Monse, 2004 - 363 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-244-0910-0 (váz.)

Wissenschaft im Exil : die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 : Sammelband einer Konferenz (Prag, 11.-12. November 2003) / herausgegeben von Antonín Kostlán und Alice Velková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy : G plus G, 2004 - 475 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86103-81-1 (brož.)

Z osudu rukou : ze života Josefa Nováčka z Naloučan v Americe : (kapitola z dějin našeho kraje) / Josef Pěnčík - 1. vyd. - [Tišnov] : Sursum, 2004 - 108 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7323-086-0 (váz.)

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení : oční pohyby, rozlišování znaků a písmen / Pavel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 55 s. : il. ; 30 cm - 80-7178-956-9 (brož.) :

Zajímavosti ze země pyramid, aneb, 100 NEJ ze starého Egypta / Jaromír Krejčí, Dušan Magdolen - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 414 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7277-251-1 (váz.) :

Ze Sydney do Atén : [paralympiády a deaflympiády 2001-2004 / text Jiří Lacina ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 255 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-86328-61-9 (váz.)

Žena v konfliktním rozhovoru / Nele Haasen ; [z německého originálu ... přeložila Jana Bílková] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 166 s. ; 21 cm - 80-247-1127-3 (brož.)

Žijte 7 návyků : buďte odvážní a změňte se / Stephen R. Covey ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Váňa] - Praha : Pragma, [2005?] - 349 s. ; 22 cm - 80-7205-143-1 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist