Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za květen-červen 2005

Adobe Photoshop 7.0 : česká verze : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 223 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0466-8 (brož.)

Antispam : metody, nástroje a utility pro ochranu před spamem / Paul Wolfe, Charlie Scott, Mike W. Erwin ; [překlad Ivo Fořt] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 375 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0479-6 (brož.) :

Aplikace počítačů v provozu vozidel / Jaromír Široký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 124 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0768-8 (brož.)

Atraktivní životopis v angličtině / Denisa Tošovská - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 124 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0625-3 (brož.)

Attavena o.p.s. : [publikace k 5. výročí založení Attavena o.p.s. / editor Petr Illek] - České Budějovice : Attavena, 2005 - 16 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86778-10-X (brož.)

Bankovní management : distanční studijní opora / Božena Petrjánošová - Vyd. 1. - Brno, : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 114 s. ; 29 cm - 80-210-3481-5 (brož.)

Bibliografický přehled ročníků I - XXXVII (1964 - 2000) / Karel Pletzer - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2004 - 264 s. ; 21 cm - 80-86260-39-9 (brož.)

Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu / James F. Dunnigan ; [přeložila Kateřina Došlíková] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-7214-642-4 (váz.) :

Business continuity planning : příručka manažera / [Jiří Halouzka ... et. al.] - Praha : TATE International, 2004 - 210 s. : il. (některé barev.), formuláře ; 21 cm - 80-86813-02-9 (kroužková vazba)

Co dělat, když-- : --aneb, Kde hledat pomoc při řešení krizových životních situací : pro Hradec Králové a okolí / Karel Barták - 5., dopl. a upr. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2005 - 20 s. ; 21 cm - 80-86472-21-3 (brož.)

Cvičení z počítačové grafiky - Blender, Povray / Pavel Pokorný - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-264-5 (brož.)

Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a Informatika / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 162 s. ; 30 cm - 80-86716-14-7 (kroužková vazba) * 80-80716-14-7 (chyb.)


Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a řízení / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 2. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 150 s. ; 30 cm - 80-86716-16-3 (kroužková vazba)

Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce / Šárka Vilamová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 200 s. ; 21 cm - 80-247-1194-X (brož.)

Čínský písemný znak jako básnické médium = The Chinese written character as a medium for poetry / Ernest F. Fenolossa, Ezra Pound ; [přeložili Oldřich Král a Martin Pokorný ; doslov Oldřich Král] - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2005 - 84 s. ; 18 cm - 80-86603-03-2 (brož.)

Darwinovy ceny : evoluce v praxi / Wendy Northcuttová ; [přeložila Eva Hauserová] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 285 s. ; 21 cm - 80-7246-258-X (váz.) :

Datové a funkční modelování / Miloš Koch - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2724-8 (brož.)

Deset let : Židovské muzeum v Praze 1994-2004 / [text Židovské muzeum v Praze ; fotografie Dana Cabanová ... et al.] - Praha : Židovské muzeum, 2004 - [64] s. : barev. il., portréty, faksim. ; 21 x 22 cm + 1 příl. - 80-85608-90-1 (brož.)

Digitální fotografie : prohlížení, úpravy, tisk / Tomáš Tůma - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 111 s. : barev. il., portréty ; 23 cm + 1 CD + 3D brýle - 80-251-0318-8 (váz.) :

Docela i sborník : Jiřímu Brabcovi k narozeninám / editor Jan Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-246-0929-0 (brož.)

Dynamika strojů 2005 = Dynamics of machines 2005 : national colloquium with international participation, February 8-9, 2005, Prague, Czech Republic : proceedings / Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Committee of the EUROMECH Society; [editor Luděk Pešek] - Prague : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 171 s. : il., plány ; 21 cm - 80-85918-79-X (brož.)

Ekonomické souvislosti využívání kulturně historických lokalit / Jaroslav Macháček - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 121 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0756-0 (váz.)


Ekonomika a management pro studenty bakalářského studia v programu SI / Jiří Novák, Ludmila Hačkajlová, Jaroslava Nováková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 245 s. : il. ; 30 cm - 80-0103051-2 (brož.) :


European research on cultural heritage : state of the art studies : proceedings of the ARCCHIP workshops supported from the EC 5th FP Project No. ICA1-CT-2000-70013 / edited by Miloš Drdácký - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 3 sv. : il., mapy, plány ; 23 cm - 80-86246-21-3 (soubor : váz.)

Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 169, [25] s. : il. ; 29 cm - 80-7318-222-X (brož.)

Existuje Bůh? : věda a víra / Miloslav Král ; s obrazy Zdeňka Hajného - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, c2004 - 208 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7336-197-3 (váz.)

Fake pri esperanto kaj esperante pri sciencoj / redaktis: Zdeněk Pluhař - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2005 - 84 s. ; 20 cm - 80-85853-78-7 (brož.)

Farm management / author Jiří Havel, co-author: Vladimír Krepl, Vladimír Verner - Ed. 1st - Prague : Czech University of Agriculture, Institute of Tropics and Subtropics, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-213-1256-4 (brož.)

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 10. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 83 s. ; 29 cm - 80-7355-033-4 (brož.)

Firemní inovační politika / Miroslav Vráblík, Hana Krchová, Kateřina Hrazdilová Bočková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7318-250-5 (brož.)

Food & beverage management / Blanka Zimáková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 140 s. ; 30 cm - 80-86578-43-7 (brož.)

Foresight methodologies : training module 2 : workbook - 1st ed. - Prague : Technology Centre AS CR : UNIDO, 2004 - [241] s. : il. ; 30 cm - 80-86794-13-X (kroužková vazba)

Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků, 2005 1., dotisk - 201 s. ; 30 cm - 80-213-0232-1 (brož.) :


FrontPage 2003 / Vladimír Bříza - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1240-7 (brož.)


Funky business : jak chytré hlavy dokážou rozhýbat business a přimět peníze k tanci / Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstrale ; [překlad Viktor Faktor] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 220 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-247-1067-6 (brož.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [200 osobností českých dějin : věda ; politika ; kultura] / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 3., opr. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 413 s. : portréty ; 18 cm - 80-00-01600-1 (váz.)

Hacking : umění exploitace / Jon Erickson ; [překlad Marek Střihavka] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2005 - 263 s. ; 23 cm - 80-86815-21-8 (brož.)

HTML a XHTML : začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 255 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0571-0 (brož.)

Chování podniku v globalizujícím se prostředí / Eva Kislingerová, Ivan Nový a kol. - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2005 - xxvii, 422 s. ; 25 cm - 80-7179-847-9 (váz.)

Chyby uživatelů Wordu / Dagmar Spíralová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 63 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-134-7 (brož.) :

I. aktiv revizních techniků elektro jihočeského regionu : sborník přednášek : 5. října 2004, České Budějovice / [Vincent Csirik ... et al.] - Pardubice : UNIT, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-239-4364-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Ilustrovaná encyklopedie pro děti / [texty] Ivona Březinová ; [ilustrace] Milan Starý - 2. vyd. - [Praha] : Levné knihy KMa, 2004 - 255 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - 80-253-0006-4 (váz.)

Informační systémy a technologie / Miloš Koch, Viktor Ondrák - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 166 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2725-6 (brož.)

Informační systémy ve veřejném sektoru : distanční studijní opora / David Špaček, Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 120 s. ; 29 cm - 80-210-3503-X (brož.)

Informatika : úvod do C++ / Aleš Čepek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 265 s. ; 30 cm - 80-01-03074-1 (brož.) :

Informatika pro ekonomy / Pavel Rosman ... [et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 232 s. : il. ; 29 cm - 80-7318-209-2 (brož.)


Integrace systémů v integrované Evropě : sborník konference 8. a 9. listopadu 2004 / sestavila Klára Antlová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 187 s. : il. ; 24 cm - 80-7083-881-7 (brož.)

Internet pro seniory : metodika I. / Milan Štolba, Andrea Barešová, Michal Vršecký - 1. vyd. - Praha : Tanga, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-86037-22-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86037-21-5 (chyb.)

Internet stručně, snadno, srozumitelně : užitečný průvodce po internetu malý rozměrem, velký přínosem! / Jiří Holoubek - 1. vyd. - Praha : Bohemia Spectrum, 2004- - sv. : il. ; 15 cm - 80-86860-00-0 (sv. 1 : brož.) :

Jak fungují věci / Robin Kerrod a Sharon Ann Holgate ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Bumbálek] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-242-1287-0 (váz.)

Jak na Nero 6 v rekordním čase / Jan Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 84 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1084-6 (brož.) :

Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku : konkurenční potenciál a dynamika podnikání / Zdeněk Mikoláš - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 198 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1277-6 (brož.)

Jubilejní včelařský sborník : k 150. výročí založení organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku - Vyd. 1. - Brno : Gloria, 2004 - 83 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86760-06-5 (brož.)

Juniorstav 2005 : 7. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník : Brno, 2.2.2005. Díl 8, Ekonomika a řízení stavebnictví - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 265 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2832-5 (brož.)

Kaligrafie : krása písma / Miluše Pokorná - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 109 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-251-0293-9 (váz.) :

Knihovny na Chomutovsku : šest kapitol z jejich historie i současnosti / Petr Rak - Chomutov : Albis International ;, 2004 - 257 s. : il. ; 23 cm - 80-86067-93-9 (Albis international : brož.)

Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.-16.9.2004 v Seči u Chrudimi / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004 - 385 s. : il., tab. ; 21 cm - 80-86249-30-1 (brož.)

Kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření / Prokop, Sladký, Hamerský a kol. - 4. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001 - 396 s. - 80-85947-65-X (brož.)


Komunikace v řízení / Jiří Fiedler, Jana Horáková - 2., rozš. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 164 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-213-1295-5 (brož.) :

Kvantové počítače / Jiří Kodeš - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2004 - 95 s. ; il. ; 30 cm - 80-86847-05-5 (kroužková vazba)

Lanškrounský umělecký salon 2005 : Městské muzeum Lanškroun 29.1.-13.3.2005 - Lanškroun : Městské muzeum, [2005] - 71 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 x 24 cm - (brož.)

Laskavý dobrodruh Zdeněk Podhůrský / Miroslava Besserová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004 - 126 s. : portréty ; 21 cm - 80-86718-41-7 (váz.)

Lásky z internetu / Jaroslav Čejka - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 248 s. ; 20 cm - 80-7214-602-5 (váz.) :

Literární brak : operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951 / Pavel Janáček - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 412 s. : il. ; 21 cm - 80-7294-129-1 (Host : brož.) :

Malované miniaturní portréty : sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea / Lubomír Sršeň, Olga Trmalová - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 2005 - 320 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7036-168-9 (váz.)

Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci / Alena Křížková & Karel Pavlica - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 155 s. ; 24 cm - 80-7261-117-8 (brož.)

Management kvality a environmentu : učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Jaromír Veber - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 157 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0765-X (brož.) :

Manažerské kompetence v Evropské unii / Zdenek Dytrt a kol. - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2004 - xiii, 157 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-889-4 (brož.)

Marie Damborská : výběrová bibliografie k 110. výročí narození / [zpracoval Jaroslav Čech] - Břeclav : Městská knihovna, 2005 - 6 s. : portrét ; 30 cm - 80-239-4426-6 (kroužková vazba)


Memy ve vědě a filosofii? : sborník příspěvků / k vydání připravil Jiří Nosek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 149 s. : il. ; 20 cm - 80-7007-196-6 (brož.)


Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů : teoretické přístupy a praktické návody k aplikaci / Pavla Římovská - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 247 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1285-8 (brož.) :

Metody analýzy objektově orientovaných Petriho sítí = Analysis methods of object oriented Petri nets : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Informační technologie / Bohuslav Křena - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních systémů, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2797-3 (brož.) :

Microsoft Access 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 224 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0788-8 (brož.)

Microsoft Excel pro manažery a ekonomy pro verze 2000, 2002, 2003 / Milan Brož - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 424 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0499-0 (brož.) :

Microsoft Word / Vlastimil Čejp, Jan Hrabánek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2004 - 55 s. : il. ; 30 cm - 80-86847-04-7 (kroužková vazba)

Mikro a makroekonomické úlohy řešené pomocí programu Derive5 : učební text pro výuku matematicko-ekonomických předmětů na FM VŠE / Jitka Bartošová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0758-7 (brož.)

Mluví k vám Ferdinand Peroutka : rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa / Ferdinand Peroutka ; [texty vybrala a k vydání připravila Zuzana Fialová] - 1. vyd. - Praha : Argo, 2003- - sv. ; 27 cm - 80-7203-496-0 (sv. 1 : váz.)

Moderní metody optimalizace RLC prototypů kmitočtových filtrů = Modern methods of the optimization of frequency RLC filter prototypes : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Teoretická elektrotechnika / Zdeněk Zapletal - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, 2005 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2892-9 (brož.)

Moderní personalistika v soudobém hotelnictví : vybrané kapitoly / Jitka Hejduková, Milada Šmejcová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2005 - 140 s. : il. ; 30 cm - 80-86578-44-5 (brož.)

Moje první anglická abeceda - [Dubicko] : INFOA, 2004 - [34] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7240-352-4 (váz.)

MOMAN 05 : "modern management" : pátá mezinárodní pracovní konference : Praha 3. února 2005 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2005 - 305 s. : il. ; 21 cm - 80-86596-57-5 (brož.)


MS Office XP : manažerská informatika : microsoft frontpage - verze 2002 CZ : tvorba WWW stránek / Tomáš Kubálek, Jaroslav Dotlačil - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2005 - 114 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0839-7 (brož.) :

Multimedia - hardware pro mediální a marketingové komunikace / Jan Chromý, Miloš Sobek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-86578-40-2 (brož.)

Multimédia ve výuce / [odpovědný redaktor Zdeněk Pejsar] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-555-6 (brož.)

Muzeum Valašské Meziříčí : průvodce sbírkami / [autoři textů Jiřina Fabiánová ... et al. ; odpovědný redaktor Kamila Valoušková] - Ve Vsetíně : Muzeum regionu Valašsko, 2004 - 47 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (brož.)

NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu / Jana Marečková, Darja Jarošová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 86 s. ; 30 cm - 80-7368-030-0 (brož.) :

Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-86475-06-9 (brož.)

Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 14, Žďár nad Sázavou : soupis památek a literatury / [zpracovaly Marie Ripperová, Marie Heerenová, Lenka Kalábová] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravská zemská knihovna : Památkový ústav, 2003 - 182 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7051-147-8 (MZK : brož.)

Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 15, Dodatky 1997-2002 : soupis památek a literatury / [zpracoval Ivan Řeholka s kolektivem] - Vyd. 1. - Brno : Moravská zemská knihovna : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Brně, 2004 - 1 sv. (v různém stránkování) ; 24 cm - 80-7051-157-5 (brož.)

Nová koncepce controllingu : cesta k účinnému controllingu / Horváth & Partners - 1. české vyd. - Praha : Profess Consulting, 2004 - xiv, 288 s. : il. ; 19 cm - 80-7259-002-2 (brož.)

Novinky v civilním řízení soudním : (kritická studie) / Jaromír Jirsa - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 133 s. ; 21 cm - 80-86199-86-X (brož.)

Objektově orientované programování / Josef Kokeš - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 233 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03083-0 (brož.) :


Odměňování při řízení lidských zdrojů = Remuneration in human resource management : monografie / Pavel Tomšík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005 - 83 s. ; 21 cm - 80-7157-846-0 (brož.)

Olomouc, město knihy : 20. Libri Olomouc (10.-12. března 2005) : 11. Literání festival (7.-12. března 2005) - Olomouc : Výstaviště Flora, 2005 - 63 s. : mapa ; 21 cm - (brož.) :

Operations research = Operační výzkum / Karel Rais - Vyd. 7. rozš. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 124 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-030-X (brož.)

Optimalizace materiálového toku ve vybraném průmyslovém závodě = Material flow optimization in a certain manufacturing company : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Štoček - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav dopravní techniky, 2005 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2885-6 (brož.)

Paměť předmětů : 100 let muzea v Jablonci nad Nisou / [autoři Dagmar Havlíčková ... et al.] - Vyd. 1. - Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie, 2004 - 89 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 22 x 25 cm - 80-86397-02-5 (váz.) * 978-80-86397-02-3 (chyb.)

Paměti diplomata / Jaromír Kopecký ; [doslov napsal Josef Tomeš] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 543 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7215-216-5 (váz.)

Panenky : z dílny do galerie / Dagmar Jurčíková - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2005 - 88 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-7346-040-8 (váz.)

Patentové informace na Internetu / Dobroslav Pičman - 3., dopl. a přeprac. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 123 s. : il. ; 21 cm - 80-7282-041-9 (brož.) :

PEMAN 05 : "personální management v praxi" : druhá pracovní konference o problematice personální práce : Praha 17. března 2005 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2005 - 251 s. : il. ; 21 cm - 80-86596-60-5 (brož.)

Personal effectiveness in crisis = Osobní efektivnost v krizových situacích / Karel Rais - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 45 s. ; 21 cm - 80-7355-032-6 (brož.)

Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha, Aleš Mateiticuc, Zdeňka Kaňáková - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 284 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0374-9 (váz.) :

Personální management : distanční studijní opora / Dagmar Špalková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 120 s. ; 30 cm - 80-210-3502-1 (brož.)


Personální management jako nástroj řízení změn / Jiří Stýblo - Vyd. 1. - Praha : VOX, 2004 - iv, 122 s. ; 21 cm - 80-86324-43-5 (brož.) :

PHP a MySQL : hotová řešení / Luboslav Lacko ; [překlad Bogdan Kiszka] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 299 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0397-8 (brož.) :

Podivuhodné přírodní úkazy / Ivan Štoll, Petr Práček - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 56 s. : il. (většina barev.) ; 2005 - 80-253-0008-0 (váz.)

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-8-5 (brož.) :

Podnikatelské příležitosti : rozvoj venkovského průmyslu a služeb : sborník referátů z odborné zemědělské konference : [Zlín, 24.2.2005] - Slušovice : Mondon, 2005 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-903108-7-7 (brož.)

Podnikový marketing : (jak získat a udržet zákazníka) / Milan Kašík, Karel Havlíček - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 193 s. : il. ; 30 cm - 80-86754-31-6 (brož.) :

Pojďme do Betléma : vánoční projekt "Naše farnost zve všechny děti--" / Ludmila Muchová - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2004 - 11 s. : noty ; 21 cm - 80-86074-25-0 (brož.)

Postfix : kompletní průvodce / Kyle D. Dent - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - xiv, 237 s. ; 24 cm - 80-247-1029-3 (brož.)

Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov / zostavil Marián Zouhar - Bratislava : Veda, 2004 - 269 s. : il. ; 21 cm - 80-967225-1-4 (brož.)

Pozoruhodný svět zvířat / Joyce Popeová, Alex Edmonds ; [z anglických originálů ... přeložila Kamila Šírová] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-859-5 (váz.)

Práce s internetovým vyhledávačem Google / Dagmar Spíralová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 53 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-129-0 (brož.) :


Práce s počítačem nejen na ZŠ : [učebnice informatiky] / Zdeněk Dolanský - [Benešov u Prahy] : Blug, [2004?] - 110 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7274-937-4 (brož.)


Práce s programem Calc / Dagmar Spíralová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7020-144-4 (sv. 1 : brož.) :

Princip zodpovědnosti : cesty k motivaci / Reinhard K. Sprenger ; s karikaturami Thomase Plassmanna ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Lerchová] - Praha : Pragma, [2004?] - 253 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-126-1 (brož.)

Proceedings of workshop 2004 "Internet and information systems" / kolektiv autorů ; [edited by Zdeněk Havlíček, Ivana Švarcová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačních technologií, c2005 - 66 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1282-3 (brož.)

Projektování datových systémů / Jiří Přibyl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 320 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03078-4 (brož.) :

Průvodce digitálního fotografa / Tom Ang ; [z anglického originálu ... přeložili Pavla a Matouš Iblovi] - 2., aktualiz. a upr. vyd. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 407 s. : barev. il., portréty ; 26 cm - 80-242-1313-3 (váz.)

Předpisy pro činnost v elektrotechnice : [aktualizace k 30.10.2003 / Milan Bureš ... et al.] - 1. [i.e. 2.] vyd. - Brno : Zdeněk Maslo, [2003]-c2004 - 2. sv. : il. ; 21 cm - 80-239-2338-2 (2. díl : brož.) :

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. 1. díl, Český jazyk a všeobecný přehled / Pavel Dolejší - 5. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-86480-53-4 (brož.)

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol : pracovní sešit pro žáky devátých tříd základních škol : 14 vzorových textů přijímacích zkoušek z českého jazyka / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2004 - 43 s. ; 30 cm + 1 brožura - řešení úkolů (16 s. ; 22 cm) - 80-86480-55-0 (brož.)

Quality management = Řízení jakosti / František Bartes - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 118 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-026-1 (brož.)

Rada Evropy = Council of Europe = Conseil de l'Europe : stručný přehled - V Praze : Informační kancelář rady Evropy, 2004 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-4831-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Regionální muzeum v Českém Krumlově - Český Krumlov : Regionální muzeum, [2005] - 1 složený list : barev. il. ; 1 příl. (Novinky v Památníku Adalberta Stiftera) 21 cm - (složeno)


Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně - požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti = Gas regulators for inlet pressure up to and including 5 bar - requirements for checking of safety and reliability : technická doporučení schválena dne 21.9.2004 / [realizoval GAS - Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, Společnost pro techniku, předpisy, informatiku a vzdělávání] - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 20 s. : il. ; 30 cm - 80-7328-060-4 (brož.)

Rostliny / [Rosie McCormick ; překlad Alena Špačková] - Říčany : Junior, [2004] - 45 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7267-120-0 (váz.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). I, Sociologie. Prognostika a správa / editoři Jiří Kabele ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). II, Ekonomie. Politologie / editoři Věra Kotábová, Irena Prázová, Ondřej Schneider - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 458 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). III, Média. Teritoriální studia / editoři Jakub Končelík ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 433 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Různá řečiště : portréty, dopisy, rozhovory, fragmenty 1936-2004. A / Ludvík Kundera - Vyd. v tomto souboru 1. - Brno : Atlantis, 2005- - sv. : il., portréty ; 18 cm - 80-7108-259-7 (sv. a : váz.) :

Řízení podle kompetencí = [Management by competencies] / Jiří Plamínek, Roman Fišer - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 179 s. : il. ; 25 cm - 80-247-1074-9 (váz.)

Řízení pracovního výkonu / Josef Koubek - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 209 s. : il. ; 24 cm - 80-7261-116-X (brož.)

Řízení rizika a finanční inženýrství = Risk management and financial engineering / Zdenek Sid Blaha (editor) - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 196 s. : il. ; 24 cm - 80-7261-113-5 (váz.)


Sbírka úloh z algoritmizace 1 : (s řešeními vybraných úloh) / Radek Vystavěl - Vyd. 1. - [Praha] : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2005 - 110 s. : il. ; 30 cm - 80-86847-07-1 (brož.)


Sedm experimentů, které by mohly změnit svět : jak můžete sami dělat převratnou vědu / Rupert Sheldrake ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Brunnerová] - Vyd. 1. - Praha : Elfa, 2005 - 282 s. : il. ; 21 cm - 80-903209-0-2 (brož.)

Sedmdesát záhad starověkého Egypta / uspořádal Bill Manley ; [z anglického originálu ... přeložili Ladislav Bareš, Jana Mynářová a Petra Vlčková] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 304 s. : il. (převážně barev.), portréty, mapy, plány ; 27 cm - 80-7209-598-6 (váz.)

Sociální psychologie organizace / Milan Nakonečný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 225 s. ; 24 cm - 80-247-0577-X (brož.)

Souvislosti : co není v pořádku v našem světě / Jo Conrad ; [přeložil Jiří Fiala] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Paprsky, 2005 - 238 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-903553-1-5 (brož.) :

Speech processing : 14th Czech-German workshop : Faculty of Arts, Charles University Prague, 13th-15th September 2004 / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Elektronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-86269-11-6 (brož.)

Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy : komentář k nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek / Pavla Schödelbauerová, Jiří Čáp - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-7273-114-9 (brož.) :

Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem / Mirko Novák, Josef Faber, Petr Vysoký - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 208 s. : il. ; 30 cm - * 80-01-003052-0 (brož.) : (chyb.)

Spolupráce přes hranice kultur / Ivan Nový & Sylvia Schroll-Machl - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 313 s. ; 25 cm - 80-7261-121-6 (váz.) :

Stavíme si bezdrátovou síť Wi-fi / Thomas Köhre ; [překlad Marek Šiller] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 295 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0391-9 (brož.) :

Strategic management / Ivana Tichá - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 136 s. ; 30 cm - 80-213-1312-9 (brož.) :


Strategické řízení / Miloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004, c1998 - 118 s. ; 30 cm - 80-7355-013-X (brož.)


Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření / Jan Leinveber, Pavel Vávra - 2. dopl. vyd. - Úvaly : Albra, 2005 - 907 s. : il., plány ; 22 cm - 80-7361-011-6 (váz.)

Symboly Inků, Mayů a Aztéků / Heike Owusu - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 274 s. : il. ; 19 cm - 80-7336-195-7 (brož.)

Tabu českého sportu, aneb, Nejen o tom, kdo podplatil derby Sparta-Slavia / Václav Prokůpek - Mirošov : Petit, 2004 - 46 s. ; 21 cm - 80-239-3723-5 (brož.) :

Tajnosti českých hradů a zámků / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004- - sv. : il., portréty, erby ; 22 cm - 80-7268-297-0 (sv. 1 : váz.)

Tak jako dinosauři : hromadná vymírání druhů a život na Zemi / Eric Buffetaut ; přeložil Jan Švábenický - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2005 - 199 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7363-003-6 (Dokořán : váz.) :

Tak to vidím já : sebrané články a komentáře z let 2000-2002 / Jan Kraus ; [ilustrace David Kraus] - Vyd. 1. - Praha : XYZ, 2005 - 399 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-86864-14-6 (váz.)

Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 460 s. ; 21 cm - 80-86700-21-6 (brož.)

Ten years : the Jewish Museum in Prague 1994-2004 / [text Jewish Museum in Prague ; photographs Dana Cabanová ... et al.] - In Prague : Jewish Museum in Prague, 2004 - [62] s. : barev. il., portréty, faksim. ; 21 x 22 cm + 1 příl. - 80-85608-91-X (v knize neuvedeno : brož.) * 80-85608-91-5 (chyb.)

Teoreticko metodologické aspekty posuzování konkurenceschopnosti zemědělství / Libor Grega - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 82 s. : il. ; 25 cm - 80-7157-822-3 (brož.)

Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů = Theory of motivation and remuneration for human resource management / Pavel Tomšík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 105 s. ; 21 cm - 80-7157-845-2 (brož.)

Trénink sociálních a manažerských dovedností : pracovní sešit / Eva Jarošová ... [et al.] - Vyd. 2. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 71 s. ; 30 cm - 80-245-0845-1 (brož.) :

Tvorba informačních systémů II : proces vývoje informačního systému / Dušan Kajzar - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2005 - 221 s. ; 30 cm - 80-7248-288-2 (brož.)


Učíme se programovat v jazyce C / Václav Kadlec - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2005 - xiii, 277 s. : il. ; 23 cm - 80-7226-715-9 (brož.) :

Účtová osnova a české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) / Jaroslava Svobodová, Zdeněk Šafránek - Olomouc : Anag, 2005 - 224 s. : il. ; 21 cm - 80-7263-258-2 (brož.)

Úvod do ekonomiky a řízení pojišťoven / Arnošt Böhm - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 95 s. ; 30 cm - 80-86754-24-3 (brož.)

Úvod do hardware počítačů / Vít Fábera - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 163 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03196-9 (brož.) :

Úvod do informatiky / Radek Vystavěl, Vlastimil Čejp - Vyd. 1. - [Praha] : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2004 - 90 s. : il. ; 30 cm - 80-86847-06-3 (brož.)

Velká kniha PHP 5 a MySQL : kompendium znalostí pro začátečníky i profesionály / W. Jason Gilmore ; [překlad Jan Pokorný] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2005 - 711 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-20-X (brož.)

Vesmírní sousedé : pátrání po životě v kosmu / Seth Shostak - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 264 s., [8] příl. ; 20 cm - 80-86761-26-6 (váz.)

Vybrané aspekty efektivnosti informačních systémů = Chosen aspects of information systems effectiveness : zkrácená verze Ph.D. Thesis : studijní obor : Řízení a ekonomika podniku / Jan Dovrtěl - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2891-0 (brož.)

Výkladový slovník analytiky, aneb, Jak zpracovávat data / Lubomír Opat - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-19-8 (brož.)

Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí = Calculation method for bearing capacity of protection pipes : technická doporučení schválena dne 21.9.2004 / [realizoval GAS - Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, Společnost pro techniku, předpisy, informatiku a vzdělávání] - Říčany u Prahy : GAS, 2004 - 23 s. : il. ; 30 cm - 80-7328-061-2 (brož.)

Výpočtová ekonomie : sborník 2. semináře / Ladislav Lukáš, editor - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-342-6 (brož.)


Výpočtové a experimentální modelování deformačně napjatostních a mezních stavů elastomerů a jejich rozhraní s tuhými materiály = Computational and experimental modelling of stress-strain states and failure of elastomers and of their interfaces to rigid materials : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Inženýrská mechanika / Pavel Skácel - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2887-2 (brož.)

Výtahy : oprava a obnova výtahů v bytových domech / [kolektiv autorů Jan Dvořák ... et al.] - [Praha] : ŠEL ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev, 2004 - 76, [44] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86426-17-3 (ŠEL : brož.)

Význam německých zkratek v obchodní, finanční a právnické praxi v Evropské unii : pomůcka ke studiu německého jazyka / Zdena Šilerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - [82] s. ; 29 cm - 80-86747-21-2 (brož.)

Vznik a zánik podniku / Petr Vaškovic, Roman Storch - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2005 - 151 s. ; 30 cm - 80-86754-30-8 (brož.)

Wissenschaft im Exil : die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 : Sammelband einer Konferenz (Prag, 11.-12. November 2003) / herausgegeben von Antonín Kostlán und Alice Velková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy : G plus G, 2004 - 475 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86103-81-1 (brož.)

Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939-1945 / herausgegeben von Antonín Kostlán in der Zusammenarbeit mit Martin Franc ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : KLP, 2004 - 318 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86791-20-3 (brož.)

Začínáme s Wordem 2000 / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-119-3 (brož.) :

Zajatec kubismu : dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953) / Tomáš Winter (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Artefactum, 2004 - 335 s. : faksim. ; 22 cm - 80-903230-9-X (brož.)

Základy hromadné korespondence ve Wordu 2000 / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2002 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-117-7 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-7020-117-6 (chyb.)


Základy práce se styly ve Wordu 2002 (XP) / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2003 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-120-7 (brož.) :


Základy práce v prostředí Mathematica / Bronislav Chramcov - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-268-8 (brož.)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů ; Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ; Upozornění na změnu Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - Český Těšín : Poradce, 2005 - 120 s. ; 22 cm - 80-7365-039-8 (brož.)

Zásady welfare a nové standardy EU v chovu drůbeže / Květoslav Košař, Hana Návarová, David Procházka - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2004 - 54 s., 16 s. barev. obr. příl. : il., plány ; 21 cm - 80-86454-46-0 (brož.)

Zkratka napříč časem : cesta ke kvantovému počítači / George Johnson ; přeložili Jiří Podolský a Pavel Cejnar - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Argo : Dokořán, 2004 - 235 s. : il. ; 21 cm - 80-86569-83-7 (Dokořán : váz.) :

Zvednuté obočí a zjitřená mysl / Ivan M. Havel - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 229 s. ; 21 cm - 80-7363-030-3 (váz.) :

Zvířata / [Janet Sacks, Polly Goodman, Steve Parker ; překlad Alena Špačková] - Říčany : Junior, [2004] - 45 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7267-119-7 (váz.)

Žádná duše se neztratí : pomoc a naděje při náhlých úmrtích a sebevraždách / Bernard Jakoby - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 201 s. ; 20 cm - 80-86761-17-7 (váz.)

Život po životě / Raymond A. Moody, jr. ; [anonymní samizdatový český překlad zrevidoval, nově doplněné statě v následných vydáních přeložil a doslov napsal Boris Jaroš] - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 152 s. ; 21 cm - 80-242-1300-1 (váz.)

Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech / Stanislav Štamberg ; [obrazové rekonstrukce Jan Sovák] - V Hradci Králové : Muzeum východních Čech, 2005 - 18 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-85031-57-4 (brož.)

Žurnalistika : otázky k přípravě na přijímací zkoušky / Jiří Pavelka, Petr Pavlík - 2. vyd., dopl. a rozš. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 115 s. ; 30 cm - 80-7364-002-3 (brož.) :


1001 symbolů : ilustrovaný průvodce světem symbolů / Jack Tresidder ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Hofmann] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 373, [11] s. : barev. il. ; 14 cm - 80-242-1252-8 (váz.)


3ds max 6 : praktické postupy / Jan Kříž - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 319 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0329-3 (brož.) :

8000 zajímavostí : dějiny lidstva, země a lidé, lidské tělo, divoká zvířata, říše rostlin, planeta Země, vesmír / [z anglických originálů ... přeložili Drahomíra Škvařilová ... et al.] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 467 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-7200-979-6 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist