Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - N. Jazykověda, literatura

za červenec-srpen 2005

A doggie and a pussycat : how they put on a play and what happened on St. Nicolas day / written and drawn by Josef Čapek ; [Alena Koutná adapted the story by Josef Čapek ; on motives by Josef Čapek drawn by Zdeněk Vinklář ; translation Jaroslav and Daniel Vydra] - Praha : Baset, 2003 - [60] s. : il. (převážně barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-025-1 (váz.)

A doggie and a pussycat : how they were making a cake / written and drawn by Josef Čapek ; [Eduard Hofman adapted the story and pictures by Josef Čapek ; drawn by Josef Tokstein ; translation Josef Vydra] - Praha : Baset, 2004 - [48] s. : il. (převážně barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-028-6 (váz.)

Addenda vestibuli : praktická učebnice latiny Vestibulum : základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem. II. díl / Markéta Klosová - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 78 s. ; 30 cm - 80-7290-184-2 (brož.)

Aktuální slovakistika / editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka ; korektura slovenských příspěvků Anna Zelenková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 214 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3592-7 (brož.)

Analyse prosodique et synthese de parole : regards croisés autour d'un dialogue attesté / édité par Anne Catherine Simon ... [et al.] - Leuven : Peeters, 2004 - 261 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - (Brož.)

Anekdoty v uniformách a pár dalších-- / sesbíral a sestavil Jiří Hořínek - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 342 s. ; 24 cm - 80-7268-302-0 (váz.)

Anglicko-české idiomatické vazby / Kryštof Bajger - Ostrava : IMPEX, 2004 - 93 s. ; 21 cm - 80-86035-32-8 (brož.) * 50-86035-32-8 (chyb.)

Anglicko-český ekonomický výkladový slovník / Jiří Elman ; [spolupracoval Ladislav Šembera] - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 2004 - 629 s. ; 25 cm - 80-86817-05-9 (váz.)

Angličtina : 25 podrobně zpracovaných témat s českým překladem / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2002 - 156 s. ; 21 cm - 80-86376-22-2 (brož.)

Angličtina pro jazykové školy II. : poslechová cvičení / Stella Nangonová - Ostrava : IMPEX, 2003 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-86035-30-1 (brož.)

Animal rhymes . About tigers and giraffes / writen by Petr Behenský ; illustrated by Lena Latynova - Prague : Baset, 2005 - [44] s. : il. (většina barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-068-5 (váz.)


Autodafé : vzpomínky / George Tabori ; přeložil Petr Štědroň - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 142 s. ; 18 cm - 80-7260-133-4 (váz.) :

Básně II / Josef Václav Sládek ; [uspořádání Milan Jankovič ; ediční příprava Milada Chlíbcová ; komentář a vysvětlivky Milan Jankovič a Milada Chlíbcová] - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 429 s. ; 18 cm - 80-7106-415-7 (váz.) :

Básníci a spisovatelé u pramenů / Eva Hanyková - Vyd. 1. - Karlovy Vary : Krajská knihovna Karlovy Vary : Lázeňské ediční sdružení, 2004 - 251 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-903504-0-2 (váz.) :

Bázový morfematický slovník češtiny / Zbyněk Šiška - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 227 s. ; 21 cm - 80-244-0962-3 (brož.)

Bedřich Beneš Buchlovan, známý neznámý / Pavel Portl - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti : Knihovna B. Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti : Muzejní spolek v Uherském Hradišti ; Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005 - 77 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86185-42-7 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti : váz.)

Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae descriptae Anno 1745 = Zpěvy rozmanité : světský zpěvník z poloviny 18. století a jeho místo v kultuře a písňové produkci klasicismu / Erika Smith-Froňková ; [překlady Jaroslav Smékal a Alena Šedová] - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2003 - 171 s. : il. (některé barev.), noty ; 23 x 30 cm - 80-86200-85-X (váz.)

Cesty naděje / Milan Dušek ; [ilustrace Václav Smejkal] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-86845-13-3 (brož.)

Classroom English / Simon Gill, Alena Lenochová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 98 s. ; 21 cm - 80-244-0977-1 (brož.) :

Colloquial Mongolian : an introductory intensive course / Jugderiin Lubsangdorji, Jaroslav Vacek - 1st ed. - In Prague : Triton, 2004 - 2 sv. (xi, 424, vii, 62 s.) ; 24 cm - 80-7254-607-4 (sv. 1 : váz.)

Contes tcheques : une sélection des plus beaux contes populaires racontés / par Božena Němcová et Karel Jaromír Erben ; [illustrations de Karel Hruška] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 114 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7253-191-3 (váz.)

Cuentos checos : colección de los más bellos cuentos nacionales / de Božena Němcová y Karel Jaromír Erben ; [la cubierta y las ilustraciones son obra del pintor Karel Hruška] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 114 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7253-193-X (váz.)


Cvičebnice gramatiky německého jazyka pro neoborové studenty vysokých škol. 1. díl, Slovesa / Jitka Bláhová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 176 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-894-X (brož.)

Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství 1. stupně ZŠ / Blanka Michalová, Martina Šmejkalová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 53 s. : il., mapa, noty, faksim. ; 21 cm - 80-7290-186-9 (brož.)

Czech fairytales : a selection of the most beautiful folk tales / by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben ; [illustration Karel Hruška ; translation Renata Pešková] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 114 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7253-190-5 (váz.)

Česká a světová literatura v datech / František Brož - Vyd. 1. - Brno : Host, 2001- - sv. ; 20 cm - 80-7294-061-9 (sv. 1 : váz.) :

Česko-polský a polsko-český slovník / Kryštof Bajger - Ostrava : Impex, 2003 - 572 s. ; 16 cm - 80-86035-29-8 (váz.)

Český jazyk 7 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia / Zdeňka Krausová, Renata Teršová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 136 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7238-320-5 (brož.)

Český jazyk pro 3. ročník základní školy / [Hana Burianová ... et al. ; ilustroval Aleš Čuma] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2004 - 111 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7358-001-2 (brož.)

Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia : pracovní sešit / Zdeňka Krausová, Renata Teršová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 64, 16 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-321-3 (brož.)

Český pravopis - obtížná slova / Jiří Marek - Olomouc : Alda, 2001 - 216 s. ; 19 cm - 80-85600-77-3 (brož.)

Český překlad 1945-2003 : sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě : v Praze 11. září 2003 / [uspořádal Milan Hrala] - V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, [2005?] - 175 s. ; 21 cm - 80-7308-083-4 (brož.)


Český Quisling a jiné příběhy, aneb, Socimodo / Radko Kejzlar - Vyd. 1. - Praha : Tanga, 2005 - 90 s. ; 20 cm - 80-86037-26-6 (brož.) :


Češskij jazyk : praktičeskij razgovornik : 3200 obrazcov dialogov, slovar', 5500 slov / [češskij tekst Tomaš Modlik i kollektiv ; perevod Larisa Otáhalová] - Vyd. 1. - Bučovice : RO-TO-M, 1999 - 319 s. ; 15 cm - 80-85840-59-6 (váz.) :

Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník základní školy / Jana Svobodová, Květoslava Klímová ; ilustrovala Gabriela Nováková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998 - 214 s - 80-7183-115-8 (váz) :

Čeština ve škole i doma : cvičebnice pro střední školy / Ludmila Konopková, Marie Krejčová - 1. vyd - Praha : Fortuna, 1998 - 112 s - 80-7168-556-9 (brož) :

Čítanka české a světové literatury : 1900 - 1945 : pro 3. ročník středních škol / Vladimír Nezkusil - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1999 - 264 s. - 80-7168-649-2 (brož.) :

Čítanka české a světové literatury 19. století : pro 2. ročník středních škol / Vladimír Nezkusil - 1. vyd - Praha : Fortuna, 1998 - 264 s. - 80-7168-582-8 (brož) :

Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol / Josef Soukal - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2000 - 303 s. - 80-7235-129-X (brož.) :

Čítanka světové literatury. Díl 1, Středověk / Otakar Mališ - 1. vyd - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997 - 261 s. : il. a portréty (část. barev.) ; 21 cm - 80-85937-33-6 (brož.) :

Dalimilova kronika : pařížský zlomek latinského překladu - 1. vyd. - Praha : Gloriet ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2005 - [28] s. : barev. faksim. ; 24 cm - 80-86644-64-2 (Gloriet : brož.)

Das Geheimnisvolle Prag / [text und illustration] Lucie Seifertová - Praha : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-680-X (prostorové leporelo)

Das Geschenk . Díl 1. , pracovní sešit k učebnici němčiny pro 4. ročník základní školy zpacovaný podle nových pravidel německého pravopisu / Jarmila Neumannová, Petr Tlustý - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-7168-447-3 (brož.) :

Das Lykische und seine Verwandten / Günter Neumann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 19 s. ; 25 cm - (Brož.)

Description de la Grece. T. IV. Livre IV, La Messénie / Pausanias ; texte établi par Michel Casevitz ; traudit et commenté par Janick Auberger - Paris : Belles Lettres, 2005 - lxxiv, 272 s. ; [7] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 2-251-00523-4 (brož.)


Deutsch für Handel und Unternehmen : distanční studijní opora / Hanne-Lore Bobáková, David Martínek - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7248-253-X (sv. 1 : brož.)

Dictionary of Zen Buddhist terminology / Kamil V. Zvelebil - 1st ed. - Praha : Triton, 2003-2005 - 2 sv. ; 17 cm - 80-7254-438-1 (sv. 1 : brož.)

Dobrowsky and the Slavonic Bible : Josef Dobrowsky's contribution to the study of the Slavonic Bible together with a survey of previous scholarship and an appreciation of his lasting influence on Slav biblical studies : a companion volume to the proceedings of the international conference Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum, Prague, 10th-13th June, 2003 / Francis J. Thomson ; edited by Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova and Karolína Skwarska - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2004 - 158 s. ; 25 cm - 80-86420-18-3 (váz.)

Docela jiný svět / Jan Matěj Krnínský, Hanka Hosnedlová - 1. vyd. - České Budějovice : Růže, 2004 - 93 s. ; 22 cm - 80-903485-1-3 (váz.) :

Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež - 1. vyd. - Slavkov u Brna : BM Typo, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-903339-2-3 (brož.)

Dramatická podobenství Oldřicha Daňka / Alena Štěrbová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 136 s. ; 21 cm - 80-244-0926-7 (brož.)

Eine verkannte Terenzbiographie der Spätantike : Untersuchungen zur Vita Ambrosiana / Marcus Deufert - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 - 70 s. ; 25 cm - (Brož.)

Ekologická čítanka : pozdě na budoucnost? / Kateřina Dejmalová, Josef Peterka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001 - 214 s. - 80-7168-803-7 (brož.) :

Emigración centroeuropea a América Latina / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2000- - sv. : il. ; 23 cm - 80-246-0178-8 (sv. 1 : brož.)

Encyklopedie literárních žánrů / Dagmar Mocná, Josef Peterka a kol. - 1. vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 699 s. ; 24 cm - 80-7185-669-X (váz.)


English crosswords = Anglické křížovky / Eliška Marie Hoffman - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - [114] s. : il. ; 23 cm - 80-7364-005-8 (brož.) :


English fairy tales = Anglické pohádky / [z angličtiny přeložila Jiřina Zachová] - Praha : Garamond, 2005 - 189 s. ; 18 cm - 80-86379-85-X (brož.)

Evropské jazykové portfolio : pro dospělé studenty v České republice = European language portfolio : for adult learners in the Czech Republic = Europäisches Sprachenportfolio : für erwachsene Lerner in der Tschechischen Republik = Portfolio européen de langues : pour les étudiants adultes en République Tcheque / [autorky české verze Libuše Bohuslavová a kolektiv] - Praha : Scientia, 2004 - 44 s. ; 30 cm + 1 jazykový pas([20] s. ; 21 cm) - 80-7183-313-4 (brož.)

Favole ceche : una selezione delle piú belle fiabe popolari / da Božena Němcová e Karel Jaromír Erben ; [illustrazioni Karel Hruška] - [Praha] : Vitalis, 2005 - 114 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7253-192-1 (váz.)

Fenster / Gisa Baudisch ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolimun, 2003- - sv. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-246-0665-8 (sv. 1/Lekce 1-3 : brož.)

Fit for business English. Fráze / Elke Schuch ; [přeložila Nora Martišková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-247-1181-8 (brož.)

Fit for Business English. Prodej / Robert Tilley ; [přeložila Nora Martišková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 168 s. ; 19 cm - 80-247-1182-6 (brož.)

Fit in der deutschen Grammatik und Kommunikation : 30 testů + metodická příručka : přehledná komunikativní gramatika pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce : Niveaustufe A1-A2 / Alena Podepřelová, Milena Zbranková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, c2005 - 70 s. ; 28 cm - 80-7238-366-3 (brož.)

Fonetika a fonologie současné španělštiny / Petr Čermák - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 198 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0879-0 (brož.) :

Formalistická škola a dnešní literární věda ruská : Brno 1935 / Roman Jakobson ; editor Tomáš Glanc - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 321 s. ; 22 cm - 80-200-1211-7 (váz.) :

Francouzsko-české idiomatické vazby ve cvičeních / Kryštov Bajger - Ostrava : IMPEX, 2004 - 105 s. ; 21 cm - 80-86035-33-6 (brož.)


Fraus Ilustrovaný studijní slovník : anglicko-český, česko-anglický - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 1120 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 20 cm - 80-7238-361-2 (brož.)


Fraus Ilustrovaný studijní slovník : anglicko-český, česko-anglický - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 1120 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 20 cm + 1 CD - 80-7238-360-4 (brož.)

Fyzikálně metalurgický slovník / Jana Skálová - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 88 s. ; 22 cm - 80-7043-362-0 (brož.) :

Gramatika a stylistika : maturitní otázky : 30 podrobně zpracovaných témat / [Jitka Mudrychová] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 91 s. ; 21 cm - 80-86376-16-8 (brož.)

Height Chart = dětský metr.= detský meter - 1st ed. - Ostrava : Librex, 2004 - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 93 x 16 cm složeno na 19 x 16 cm - 80-7228-499-1 (leporelo)

Hospodářská korespondence v AJ / Ivo Ertl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 36 s. ; 30 cm - 80-7314-048-9 (brož.)

Humor ve výuce cizích jazyků napříč Evropou II = [L'humour dans l'enseignement des langues étrangeres a travers l'Europe II / Hana Maurová] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-7043-343-4 (brož.)

Chodské pověsti a legendy / Marie Korandová ; ilustrovala Marie Lacigová - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2004 - 185 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7211-179-5 (váz.)

Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629) : ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz / Libuše Spáčilová - 1. Aufl. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7182-193-4 (brož.)

I'm still alive with a coatrack, a cap, and a signal disc / Samuel Königgratz ; translated from the Czech by Alex Zucker - 1st ed. - Prague : Theatre Institute, 2004 - 54 s. ; 24 cm - 80-7008-173-2 (brož.) :

Introducción al mundo hispano: Espana / Óscar García García, Helena Zbudilová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2004 - 173 s. : mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7040-730-1 (brož.)

Italsko-české idiomatické vazby / Ivan Sec - Ostrava : IMPEX, 2003 - 117 s. ; 21 cm - 80-86035-28-X (brož.)

Italština : praktický jazykový průvodce : 3200 praktických vět , 15500 slovíček / [český text Tomáš Modlík ... et al.] ; odborný překlad Zuzana Wotkeová - Vyd. 1. - Bučovice : RO-TO-M, 2004 - 572 s. : il. ; 15 cm - 80-86704-07-6 (váz.) :Jak malovat komiks : pro malé výtvarníky : [kurz kreslení krok za krokem] / Paul B. Davies ... [et al.] ; text Amanda O'Neill - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [250] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7352-127-X (váz.)

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-86480-66-6 (brož.) :

Jak využívat Český národní korpus / zpracoval tým pracovníků Ústavu Českého národního korpusu FF UK pod vedením Františka Čermáka a Renaty Blatné - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 179 s. : il. ; 20 cm + 1 příl. - 80-7106-736-9 (brož.) :

Jazyk a samota : Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema / Ernest Gellner ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Musil a Eva Musilová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 247 s. ; 22 cm - 80-7325-055-1 (váz.) :

Jazyková obchodní průprava : Deutsch im Berufsleben / Eva Berglová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 169 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-7238-315-9 (brož.) :

Jazyky v kontaktu - jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor : sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003 / editoři Petr Pořízka, Vladimír P. Polách - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 372 s. ; 25 cm - 80-244-1027-3 (brož.)

Je to skutečně pravda? : čítanka pro toho, kdo si myslí, že neumí myslet / Menno Lievers ; [z nizozemského originálu ... přeložila Olga Krijtová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01621-4 (brož.)

Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum : příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003 / vydali Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova, Karolína Skwarska - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2004 - 559 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 80-86420-17-5 (váz.)

K pramenům Amazonky / Bohumír Janský a kolektiv - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 248 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-7181-125-4 (váz.)

Kameny mluví / Thórbergur Thórdarson ; [z islandského originálu ... přeložila a doslov napsala Helena Kadečková] - 2. vyd., V nakl. Galén 1. - Praha : Galén, c2004 - 167 s. : il. ; 24 cm - 80-7262-295-1 (váz.)


Kapitoly z didaktiky slohu na 1. stupni základní školy / Milan David - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 96 s. ; 21 cm - 80-7040-718-2 (brož.)

Kdo tady bydlí? : moje nejmilejší zvířátka / [ilustrace Daniel Howarth] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [8] s. : ; barev. il. ; 18 cm - 80-7228-478-9 (leporelo)

Kdo žije na statku / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [52] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0088-9 (brož.) :

Kdo žije na venkově / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [52] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0089-7 (brož.) :

Kdo žije v moři / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [52] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0086-2 (brož.) :

Kdo žije v zoo / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [51] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0087-0 (brož.) :

Kompletní průvodce sexuálním životem : návod k přežití / Martin Baxendale ; [z anglických originálů přeložily Jarmila Jurečková ... et al.] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 271 s. : il. ; 16 x 22 cm - 80-7200-946-X (váz.)

Koncert na ostrově ; Halleyova kometa ; Odlévání zvonů ; Dodatky (1966-1970) / [Jaroslav Seifert ; edičně připravil Jiří Flaišman] - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 291 s. : il. ; 24 cm - 80-7304-006-9 (soubor)

Koník : poznáváme barvy / [ilustrace Terry T Burton] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [8] s. : ; barev. il. ; 18 cm - 80-7228-480-0 (leporelo)

Kronika zoufalství a naděje / Valtr Komárek ; ilustroval Vladimír Komárek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 524 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1263-X (váz.)

L'annalistique romaine : t. III / texte établi et traduit par Martine Chassignet - Paris : Belles Lettres, 2004 - clix, 295 s. ; 20 cm - 2-251-01435-7 (brož.)


La Prague mystérieuse / [texte, illustrations] Lucie Seifertová - Prague : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-682-6 (prostorové leporelo)


Labyrint bestie / Emily Roddaová ; [z anglického originálu ... přeložila Olga Machútová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 126 s. ; 20 cm - 80-7200-768-8 (brož.)

Láska je jen slovo / Johannes Mario Simmel ; [z německého originálu ... přeložila Jana Pecharová] - Vyd. 4. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 467 s. ; 21 cm - 80-7306-186-4 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.)

Latina pro farmaceuty / Radoslava Šenkýřová - Vyd. 1. [sic] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 201 s. ; 30 cm - 80-7305-518-X (brož.)

Learning together : proceedings of the 4th International and 8th National conference of the Association of teachers of English of the Czech republic : 10.-12. September 2004 / editor Šárka Ježková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 235 s. ; 24 cm - 80-7194-724-5 (brož.)

Legendy ze Španěl / [ze španělských originálů vybrala a přeložila Eva Hrozková] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 185 s. ; 21 cm - 80-204-1202-6 (váz.)

Les Dionysiaques : t. XVI : chants XLIV-XLVI / Nonnos de Panopolis ; texte établi et traduit par Bernadette Simon - Paris : Belles Lettres, 2004 - x, 262 s. ; 20 cm - 2-251-00521-8 (brož.)

Líčidla pierota : podzimní almanach poezie / [Pavel Beran ... et al. ; ilustrace v textu Marta Urbanová, Renáta Králová-Norková] - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2005 - 221 s. : il. ; 21 cm - 80-86383-41-5 (brož.)

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická takulta, 2004 - 137 s. ; 21 cm - 80-7368-026-2 (brož.) :

Literatura pro I. ročník gymnázií / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 327 s. : il. - 80-7235-154-0 (brož.) :

Literatura pro II. ročník gymnázií / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002 - 309 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7235-182-6 (brož.) :


Manifesty ruského symbolismu. III, Divadlo / vydání, studie, komentáře Simona Koryčánková, Pavel Klein - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3616-8 (brož.)


Moje první slova : česky - anglicky - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [26] s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7352-113-X (váz.) * 80-7353-113-X (chyb.)

Moje první slova : česky - německy - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [26] s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7352-112-1 (váz.)

Nadnárodní kontexty národní kultury / editor Marie Havránková - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 192 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-7040-734-4 (brož.)

Nástin dějin literatury : příprava k maturitě / Milan Kudrys, Richard W. Fetter, František Parkan - 3., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 190 s. ; 21 cm - 80-7168-856-8 (brož.) :

Nečasové úvahy / Friedrich Nietzsche ; přeložili Jan Krejčí a Pavel Kouba - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2005 - 295 s. ; 22 cm - 80-7298-134-X (váz.)

Němčina : 25 podrobně zpracovaných témat s českým překladem / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2002 - 145 s. ; 21 cm - 80-86376-21-4 (brož.)

Německá nepravidelná slovesa na kartách / Jana Hauzerová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - [20] s. ; 30 cm - 80-7183-315-0 (brož.)

O psaní : memoáry o řemesle / Stephen King ; [z anglického originálu ... přeložil David Petrů] - Vyd. 2., V tomto překladu 1. - Praha : Beta, 2005 - 221 s. ; 22 cm - 80-7306-188-0 (váz.)

O Zahradě / [text a ilustrace] Pavel Čech - Vyd. v této úpravě 1. - Praha : Brio, c2005 - [88] s. : vše barev. il. ; 32 cm - 80-86113-76-0 (váz.)

Office : angličtina pro firmy / kolektiv www.anglictina.com ; [autorský tým Karl Prater ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 145 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD - 80-251-0515-6 (brož.) :

On expressing negative politeness in english fictional discourse / Sirma Wilamová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-7368-032-7 (brož.) :


Ostravsko-český slovník : zejména pro Čech obyvatele, nejvíce pak pro města hlavního obyvatele, ku pochopení lepšímu dělného lidu prostého / [Pavel Janeček] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2005 - 80 s. ; 17 cm - 80-7329-089-8 (brož.)


Otevřený dopis vědeckým literárním institucím, aneb, Autoři Slezských písní / Jan Drozd - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2005 - 23 s. ; 19 cm - 80-86904-03-2 (brož.)

Ovečka : poznáváme barvy / [ilustrace Terry T Burton] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [8] s. : ; barev. il. ; 18 cm - 80-7228-481-9 (leporelo)

Ozvěna v dřevinách : svátek lužickosrbské poezie Varnsdorf - Warnocicy 2. října 2004 / [vybral, sestavil, přeložil, medailonky autorů napsal Milan Hrabal ; ilustrace Hanuš Härtel] - Varnsdorf : Městská knihovna, 2004 - 48 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86409-11-2 (brož.)

Pašeráci, pytláci, podloudníci a jiné příběhy ze Šumavy / František Kadoch - Vimperk : Papyrus, 2005 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-86806-02-2 (váz.) :

Persko-český slovník / sestavil Jiří Bečka ; upravil a doplnil redakční kolektiv Mohammad Hassani, Mehdi Meshkato-Dini, Petr Pelikán - 1. vyd. - Praha : Velvyslanectví Iránské islámské republiky, 2004 - 465 s. ; 24 cm - 964-8121-86-9 (váz.)

Portugalština : praktický jazykový průvodce : 3200 praktických vět ; 15500 slovíček / [konverzační část Tomáš Modlík a kolektiv, slovní zásoba Hana Kriaková] ; odborný překlad Anton Pasienka, Maria de Fátima Néry-Plch, Silvie Špánková - Vyd. 1. - Bučovice : RO-TO-M, 2004 - 575 s. : il. ; 15 cm - 80-86704-09-2 (brož.) :

Praga misteriosa / [testo, illustrazioni] Lucie Seifertová - Praga : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-683-4 (prostorové leporelo)

Praga misteriosa / [texto, dibujos] Lucie Seifertová - Praga : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-681-8 (prostorové leporelo)

Pravidla českého pravopisu / zpracoval kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky [Zdeněk Hlavsa ... et al.] - Vyd. 2. (s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) - Praha : Academia, 2005 - 391 s. ; 21 cm - 80-200-1327-X (brož.) :

Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 3. ročníku základní školy / [Hana Burianová, Ludmila Jízdná] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2005 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-7358-015-2 (brož.)


Přehled nizozemské gramatiky / Marek Vavřička - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2005 - 89 s. ; 21 cm - 80-86376-37-0 (brož.)


Repetitorium francouzské gramatiky / Kryštof Bajger - Ostrava : Impex, 2002 - 174 s. ; 21 cm - 80-86035-27-1 (brož.) * 978-80-86035-27-7 (chyb.)

Rétorika svobody / Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2005 - 27 s. ; 21 cm - (Brož.) :

Réunions de famille = Rodinný sjezd / Ivan Kraus ; [do francouzštiny přeložila Milena Braud] - Vyd. v dvojjazyčné verzi 1., 1. vyd. francouzského překladu - Praha : Garamond, 2005 - 251 s. ; 18 cm - 80-86379-88-4 (brož.)

Rossica iuvenum : V. mezinárodní studentská konference : Ostrava 31.3.2004 / [editor Jan Vorel] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-7042-673-X (brož.) :

Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů = Russko-češskij a češsko-russkij slovar' neologizmov / Iveta Krejčířová ... [et al.] - 2., podstatně dopl. a opr. vyd. - Praha : Academia, 2004 - 285 s. ; 17 cm - 80-200-1246-X (brož.) * 80-200-0686-9 (chyb.)

Ruština pro středoškoláky : 26 detailně zpracovaných kapitol s českým překladem / Miroslava Kožušková - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 129 s. ; 21 cm - 80-86376-28-1 (brož.)

Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat / David Gruber - 5. vyd. - Ostrava : Repronis, 2005 - 91 s. ; 21 cm - 80-7329-091-X (brož.) :

Říkejme si přísloví : náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let / Petr Kukal ; [ilustrace Jana Kudličková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-953-4 (brož.) :

Římané a Evropa : [antické dědictví v evropské kultuře] / Jana Kepartová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 298 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0862-6 (brož.)

Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře / Svatopluk Pastyřík - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 117 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-043-4 (brož.)

Slávy vnučka : balada k sedmdesátému výročí 28.října 1988 / Vsěvolod Pospíšil - Vyd. 2., upr. - Praha : Vsěvolod Pospíšil, 2004 - 69 s. ; 21 cm - 80-86243-08-7 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86243-09-7 (chyb.)

Sloh : učebnice pro 6.-9. ročník základních škol, příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy / Milena Fucimanová - Vyd. 3., ve Fortuně 2. - Praha : Fortuna, 2003 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-844-4 (brož.) :


Slova - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [18] s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7228-461-4 (leporelo)

Slova - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [18] s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7228-463-0 (leporelo)

Slova - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [18] s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7228-465-7 (leporelo)

Slovanské starožitnosti : povídky ze starožitnictví : homage Karlu Neprašovi / Ladislav Řezníček ; [ilustrace Karel Nepraš] - Praha : Star production, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-903391-2-3 (brož.)

Slovesa od A do Z - angličtina : přehled časování v tabulkách / Samantha Scott ; [z německého originálu ... přeložila Markéta Štrynclová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 104 s. ; 21 cm - 80-86906-02-7 (brož.)

Slovesa od A do Z - francouzština : přehled časování v tabulkách / Pascale Rousseau ; [z německého originálu ... přeložila Milena Fučíková] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 96 s. ; 21 cm - 80-86906-03-5 (brož.)

Slovesa od A do Z - italština : přehled časování v tabulkách / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Bohadlová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-86906-06-X (brož.)

Slovesa od A do Z - němčina : přehled časování v tabulkách / Eva Maria Weermann ; [z německého originálu ... přeložila Simona Švingrová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 112 s. ; 21 cm - 80-86906-04-3 (brož.)

Slovesa od A do Z - španělština : přehled časování v tabulkách / Carlos Segoviano ; [z německého originálu ... přeložila Milena Fučíková] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 96 s. ; 21 cm - 80-86906-05-1 (brož.)

Slovník filosofických pojmů současnosti / Jiří Olšovský - Vyd. 2., rozš. - Praha : Academia, 2005 - 261 s. ; 21 cm - 80-200-1266-4 (váz.) :


Slovník odborných výrazů - atletika : česko-anglický, anglicko-český / Andrea Koudelková, Libora Indruchová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 109 s. ; 21 cm - 80-246-0881-2 (brož.) :


Slovník pro historiky a návštěvníky archivů / Václav Rameš - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 431 s. ; 21 cm - 80-7277-175-2 (brož.) :

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / [hlavní redakce Vladimír Mejstřík] - Vyd. 3., opr. - Praha : Academia, 2003 - 647 s. ; 27 cm - 80-200-1080-7 (váz.)

Slovník veřejných financí / Jan Šelešovský, Eduard Bakoš a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 67 s. ; 21 cm - 80-210-3614-1 (brož.)

Souhrn rumunské gramatiky / [Jiří Felix] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2004 - 1 dvojlist ; 30 cm - 80-85848-39-2 (dvojlist)

Soupis publikací vydaných Slovanskou knihovnou (1924-2004) : vydáno k 80. výročí činnosti Slovanské knihovny / [sestavili Michaela Řeháková a Lukáš Babka] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2005 - 29 s. ; 21 cm - 80-7050-459-5 (brož.)

Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti : (univerzitní přednášky). Díl 3, Baroko a klasicismus / Václav Černý - Vyd. 1. - Jinočany : H&H, 2005 - 678 s. : il., faksim., mapy ; 21 cm - 80-86022-30-7 (soubor)

Spár stříbrného sokola / R.E. Feist - 1. české vyd. - [Praha] : Wales, c2004 - 298 s. : mapa ; 18 cm - 80-86390-66-7 (brož.)

Staré řecké báje a pověsti / Eduard Petiška ; [ilustrovala Lucie Dvořáková] - 13. vyd. v Albatrosu - Praha : Albatros, 2005 - 213 s. : il. ; 27 cm - 80-00-01594-3 (váz.)

Stručná gramatika angličtiny : moderní, přehledná, srozumitelná / Darcy Bruce Berry ; [z německého originálu ... přeložila Gabriela Štrynclová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 112 s. : il. ; 22 cm - 80-86906-07-8 (brož.)

Stručná gramatika francouzštiny : moderní, přehledná, srozumitelná / Gabriele Forst ; [z německého originálu ... přeložila Milena Fučíková] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 116 s. : il. ; 22 cm - 80-86906-08-6 (brož.)


Stručná gramatika italštiny : moderní, přehledná, srozumitelná / Maria Teresa Arbia ; [z německého originálu ... přeložila Kateřina Bohadlová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 112 s. ; 22 cm - 80-86906-11-6 (brož.)


Stručná gramatika němčiny : moderní, přehledná, srozumitelná / Heike Voit ; [z německého originálu ... přeložila Simona Švingrová] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-86906-09-4 (brož.)

Stručná gramatika španělštiny : moderní, přehledná, srozumitelná / Yolanda Mateos Ortega ; [z německého originálu ... přeložil Milan Trojan] - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 122 s. ; 22 cm - 80-86906-10-8 (brož.)

Šifra mistra Leonarda - fakta : samozvaný průvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu / Simon Cox ; přeložila Kateřina Amiourová - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 139 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7359-012-3 (brož.)

Tabulky ke čtení I / [Vladimír Linc ; ilustroval Gabriel Filcík] - 2., upr. vyd. - V Praze : Scientia, 2004 - 70 l. : vše barev. il. ; 30 cm - 80-7183-320-7 (volné listy v obálce)

Tady skončila válka-- : historické reportáže o roce 1945 ; Křeč : povídky - Praha 1975 / Jindřich Pecka - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2005 - 150 s. ; 21 cm - 80-86260-45-3 (brož.) * 978-80-86260-45-7 (chyb.)

Tajemná Praha / [text, ilustrace] Lucie Seifertová - Praha : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-679-6 (prostorové leporelo)

Tajemství paravánu následníka trůnu : neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904 / Bořivoj Indra - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2004 - 254 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 24 cm - 80-86515-51-6 (váz.)

Tajemství šifry mistra Leonarda / Mariano Fernández Urresti, Lorenzo Fernández Bueno ; [ze španělského originálu ... přeložil Petr Koutný] - 1. vyd. v nakl. Alpress - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 224 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7362-094-4 (váz.)

Teorie sémiotiky = A theory of semiotics / Umberto Eco ; [přeložil, doslov napsal a poznámkami opatřil Marek Sedláček] - Vyd. v českém jazyce 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2004 - 407 s. : il. ; 20 cm - 80-85429-99-3 (brož.)

Testy z českého jazyka : příprava k maturitě / Milena Fucimanová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 135 s. ; 21 cm - 80-7168-835-5 (brož.) :

Textová mozaika : (materialy dlja čtenija na russkom jazyke) / Zdeňka Matyušová - Vyd. 2. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 130 s. ; 30 cm - 80-7040-760-3 (brož.)


Tierische Geschichten . Von Tigern und Giraffen / geschrieben von Petr Behenský ; illustriert von Lena Latynova - Prag : Baset, 2005 - [44] s. : il. (většina barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-067-7 (váz.)

Toulky kolem Třemšína : tajemnou českou krajinou : Rožmitál pod Třemšínem, třemšínské stezky, Roželov, Hvožďany, Újezdec, Březnice a okolí / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2005 - 335 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 22 cm - 80-86231-35-6 (váz.) :

Toutou et Minette : comment ils se sont fait le gateau / ecrit et dessiné par Josef Čapek ; [le récit et les images de Josef Čapek arrangés par Eduard Hofman ; dessins par Josef Tokstein ; traduction Hana Kaštánková-Moltová] - Praha : Baset, 2004 - [48] s. : il. (převážně barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-030-8 (váz.)

Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole : sborník prací z mezinárodní konference konané 19. března 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci / [Milan Polák, Kamila Vodrážková (uspořadatelé)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 238 s. : il., noty ; 21 cm - 80-244-1002-8 (brož.)

Trochu divné kusy / editor Martin Šust ; [překlad Jan Bumba ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 2005 - 556 s. ; 20 cm - 80-7193-188-8 (brož.) :

Tschechisch kommunikativ 1 / Jana Maidlová, Marek Nekula - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 148 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 2 CD - 80-7106-733-4 (brož.) :

Tschechische Märchen : eine Auswahl der schönsten Volksmärchen / von Božena Němcová und Karel Jaromír Erben ; deutsch erzählt von Alfred Waldau ; [Die Illustrationen ... Karel Hruška] - Praha ; Vitalis, c2005 Furth im Wald : - 114 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7253-189-1 (Vitalis, Praha : váz.) * 80-7253-189-7 (chyb.)

Učíme se poznávat zvířátka na statku : moje první knížka o zvířátkách / [text Jiří Dvořák ; ilustrace Inka Deleová] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [12] s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7237-970-4 (váz.)

Učitelé - autoři učebnic a dětské literatury : materiály z odborné konference, konané 22.-23. června 2004 v Přerově / [odpovědný redaktor František Hýbl] - Přerov : Muzeum Komenského, 2005 - 247 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - (Brož.)


Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : dokumenti za balgarskoto nacionalno-osvoboditelno dviženije = Vasil D. Stojanov v Čechách (1958-1868) : dokumenty o bulharském národně-osvobozeneckém hnutí / k vydání připravila a poznámkami opatřila Elena Chadžinikolova - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2004 - 163 s., [48] s. obr. příl. : faksim. ; 21 cm - 80-7050-454-4 (brož.)


Vom Hündchen und Kätzchen : wie sie sich eine Torte machten / geschrieben und gezeichnet von Josef Čapek ; [Josef Čapeks Erzählung und Bilder adaptierte Eduard Hofman ; gezeichnet von Josef Tokstein ; aus dem Tschechischen übersetzt von Štěpánka Kudrnáčová] - Praha : Baset, 2004 - [48] s. : il. (převážně barev.) ; 19 x 22 cm - 80-7340-029-4 (váz.)

Výprava za tajemstvím pyramidy / Mary Pope Osbornová ; ilustrovala Jutta Knippingová ; [z anglického originálu ... přeložila Drahomíra Michnová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 83 s. : il. ; 20 cm - 80-253-0063-3 (brož.)

Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : sborník příspěvků ze IV. středoevropské regionální konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků / Marie Fenclová (ed.) - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 271 s. ; 21 cm - 80-7290-177-X (brož.)

Wir 1 : Němčina pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky osmiletých gymnázií : pracovní sešit / Giorgio Motta - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 99 s. : il. ; 27 cm - 80-86906-01-9 (brož.)

Wir 1 : Němčina pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky osmiletých gymnázií : učebnice / Giorgio Motta - 1. vyd. - Praha : Klett, 2005 - 135 s. : barev. il., noty ; 27 cm - 80-86906-00-0 (brož.)

Woran stirbt Narziss? : Widerhall und Spiegelbild als tödlicher Schein : zum Liebestod von Echo und Narziss (Ovid, Metam. III, 339-510) / Joachim Ringleben - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 30 s. ; 25 cm - (Brož.)

Základní pojmy divadla : teatrologický slovník / [pod vedením Petra Pavlovského ... zpracovali Marie Bílková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Libri :, 2004 Národní divadlo, - 348 s. ; 27 cm - 80-7277-194-9 (Libri : váz.) :

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie / Lubomír Bartoš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 103 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-025-4 (brož.) :

Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století : česko-západoslovanské pomezí : k recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století : [sborník studií] / autorský kolektiv Marcel Černý ... [et al.] ; redakce Helena Ulbrechtová-Filipová - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004 - 487 s. ; 23 cm - 80-86420-19-1 (brož.)

Zpěvohra raného dětství : obrazy z Jindřichova Hradce - hlavně z vilového prostředí u Vajgaru a z jihočeského kraje z let 1949-1958 / Emma Jarošová - [Česko : [s.n.], 2003 - 431 s. : il., portréty ; 21 cm - (Brož.)


Zur Leibniz-Rezeption Herders : das biographische Exzerpt HN XXVIII, 17, 1-7r / Günter Arnold - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 - 37 s. : il., faksim. ; 25 cm - (Brož.)

401 Czech verbs : fully conjugated in all the tenses, with required prepositions and cases, 1700 verbs paired as perfective and imperfective, idiomatic expressions and related verbs : Czech made understandable: simple rules for conjugation of all tenses, the 7 cases clearly explained : included Tourist survival guide / Bruce Davies, Jana Hejduková ; [editors Věra Hrušková, Marcela Rydlová-Ehrlich] - 2nd improved ed. - Prague : Bruce Davies, 2004 - lxiii, 308 s. ; 21 cm - 80-239-3692-1 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist