Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 2005

Adam a jeho rod : genetická odysea člověka / Spencer Wells ; fotografie Mark Read ; přeložil Martin Kalous - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Argo : Dokořán, 2005 - 255 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-86569-79-9 (Dokořán : váz.) :

Aktuální změny vodního prostředí a vlivy člověka na rybí společenstva v našich vodách : sborník referátů z odborného semináře konaného v Praze 19. září 2001 / Český rybářský svaz, Odbor čistoty vody a životního prostředí při Radě ČRS ; [editor Branislav Ličko] - Praha : Český rybářský svaz, Odbor čistoty vody a životního prostředí při Radě ČRS, 2001 - 94 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-239-4377-4 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Analytická geometrie lineárních útvarů / Pavel Pech - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 161 s. ; 25 cm - 80-7040-741-7 (brož.)

Analytická chemie I. / Martin Bartoš ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 197 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-723-7 (brož.) :

Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech / Petr Dostál - Vyd. 2., rozš. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-7290-179-6 (brož.)

Aplikovaná mechanika 2005 : mezinárodní konference : Hrotovice, 29.3.-1.4.2005 = Applied mechanics 2005 / editoři Lubomír Houfek [... et al.] - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2005 - 114 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2373-0 (brož.)

Aplikovaná statistika / Jiří Kropáč - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - vi, 140 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2737-X (brož.)

Aplikované zemědělské inženýrství I : perspektivní technologie výroby vodíku / autoři Bohumil Havrland, Jaime O. Muňoz Jans ; spoluautoři Sergej Usťak, [Vladimír Krepl] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Institut tropů a subtropů, 2004 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1181-9 (brož.)

Asymptotic properties of solutions of systems of nonlinear nonautonomous ordinary differential equations / J.D. Mirzov - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 177 s. ; 24 cm - 80-210-3429-7 (brož.) :


Atlas hmyzu / Vladimír Pokorný, František Šifner - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 71 s., [49] l. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - 80-7185-658-4 (váz.)


Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky / Jan Dungel, Zdeněk Řehák - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 181 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-200-1282-6 (váz.)

Biochemie / Josef Zehnálek - Vyd. 2. nezměn. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 168 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-840-1 (brož.)

Biologically active peptides IX : Czech and Slovak national conference : April 20-22,2005 - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 55 l. ; 22 cm - 80-86241-24-6 (kroužková vazba)

Biologická rozmanitost na Zemi : stav a perspektivy / [z anglického originálu ... přeložil Petr Roth a Jan Plesník ; autorem 7. kapitoly je Jan Plesník ; předmluvu k českému vydání napsal Bedřich Moldan] - 1. vyd. v České republice - Praha : Scientia, 2004 - ix, 261 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 x 28 cm - 80-7183-331-2 (brož.)

Biologie - studijní text : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 176 s. : il. ; 30 cm - 80-86376-32-X (brož.)

Biologie : 25 podrobně zpracovaných témat / [Jitka Mudrychová] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 115 s. ; 21 cm - 80-86376-20-6 (brož.)

Biologie, chemie, fyzika : testové otázky : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2003 - 114 s. ; 21 cm - 80-86376-33-8 (brož.)

Biota Novohradských hor : modelové taxony, společenstva a biotopy / editor Miroslav Papáček - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 304 s. : barev. il., mapy ; 27 cm - 80-7040-756-5 (brož.)

Central European Workshop in Myrmecology : programme & book of abstracts : České Budějovice, Czech Republic, 24-25th April 2005 / editor Jan Frouz - České Budějovice : Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - 30 s. ; 30 cm - 80-86525-06-6 (kroužková vazba)

Co vyvádí vaše kočka? / Sarah Heathová ; [přeložila Eva Brožová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1239-5 (váz.)


Co, kdy a proč jíst, nejíst / Stanislava Jarolímková - V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2004 - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-86183-49-1 (brož.)


COMPSTAT' 04 : 16th symposium of IASC on computational statistics : 23.-27. August 2004, Prague, Czech Republic : book of abstracts - Prague : Czech Statistical Society, 2004 - 293 s. ; 21 cm - 80-239-3459-7 (brož.)

Cvičebnice z Astrofyziky / Jan Prachař - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 32 s. ; 30 cm - 80-7314-054-3 (brož.)

Cvičení z deskriptivní geometrie / Jana Puchýřová - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2005- - sv. : il. ; 31 cm - 80-214-2879-1 (část A : Vysoké učení technické : volné l. v přebalu)

Cvičení z matematiky I. / Marie Marošová, Ivan Mezník - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 137 s. : il ; 30 cm - 80-214-2789-2 (Vysoké učení technické : brož.)

Cvičení z matematiky pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit : 1400 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 3. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 79 s. : il. ; 21 cm + Výsledky cvičení - hlavní pracovní sešit (4 s.) + prémiový výtisk k zopakování učiva o prázdninách (39 s.) + Výsledky cvičení - prémiový výtisk k zopakování učiva o prázdninách (4 s.) - 80-86480-63-1 (brož.) :

Cvičení z matematiky pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit : 1300 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 83 s. : il. ; 21 cm + Prémiový výtisk k prověření znalosti žáků (39 s.) + Výsledky cvičení - hlavní pracovní sešit (7 s.) + Výsledky cvičení - prémiový výtisk k prověření znalosti žáků (4 s.) - 80-86480-65-8 (brož.) :

Czech geological survey : development, assistance, projects : science, education, partnership / [edited by Jaroslav Aichler] - Prague : Czech Geological Survey, 2004 - 20 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7075-632-2 (brož.)

Človek, panstvo, komunikácia : panský pomer človeka k prírode a hodnoty / Vladimír Leško, Stanislav Hubík - Vyd. 1. - Prešov : [s.n.], 2003 - 229 s. ; 20 cm - 80-968897-7-X (brož.)

Das Lykische und seine Verwandten / Günter Neumann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 19 s. ; 25 cm - (Brož.)


Determinanty trvale udržitelného zemědělství po vstupu ČR do Evropské unie : závěrečná zpráva V. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [autor Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 257 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1165-7 (brož.)


Dva dny s didaktikou matematiky 2004 : sborník příspěvků : Praha, 12.-13.2.2004 / [organizátor] Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, [Matematická pedagogická sekce JČMF] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta : Matematická pedagogická sekce JČMF, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-173-7 (brož.) :

Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky / Milan Hejný, Jarmila Novotná, Naďa Stehlíková (editoři) - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7290-189-3 (soubor : brož.)

Einsteinovy hodiny a Poincarého mapy : říše času / Peter Galison ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Fiala] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 322 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1188-7 (váz.)

Ekologická čítanka : pozdě na budoucnost? / Kateřina Dejmalová, Josef Peterka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001 - 214 s. - 80-7168-803-7 (brož.) :

Ekonometrie : úvod do ekonometrického modelování / Jana Hančlová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 27 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0378-X (kroužková vazba) :

EMTISM - Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics : a course on constructivist teaching approaches : theory and practice / Milan Hejný ... [et al.] ; editors Marie Kubínová, Graham H. Littler - Rev. ed. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 128 s. ; 30 cm - 80-7290-180-X (kroužková vazba)

Environmentální ekonomie : distanční studijní opora / Milan Viturka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 106, [10] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3654-0 (brož.)

Environmentální management podniku : environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy / Anna Fedorová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 142 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-374-9 (brož.)

Environmentální management v EU : průvodce distančním studiem / Marcela Šimíčková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - [27] s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0361-5 (kroužková vazba) :

Environmentální výchova ve vyučování matematice : (doplnění kapitol z didaktiky matematiky) / Drahomíra Holubová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 64 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3615-X (brož.)


Evoluční biologie / Jaroslav Flegr - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 559 s. : il., portréty ; 27 cm - 80-200-1270-2 (váz.) :

Extremální úlohy a optimální řízení / Jaromír Kuben - 2. vyd. - Brno : Univerzita obrany, 2004 - 69 s. : il. ; 25 cm - 80-85960-81-8 (brož.) :

Finanční matematika pro každého / Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek - 5., zcela přeprac. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 286 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1230-X (brož.)

František Xaverský (1506-1552) : výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu / [z němčiny přeložila Danuše Šťavíková] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 263 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-36-1 (brož.) : * 80-86715-34-5 (chyb.)

Fyzika : laboratorní cvičení / Stanislav Bartoň, Ivo Křivánek, Libor Severa - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 98 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-843-6 (brož.)

Fyzika a matematika při analýze dopravních nehod / Miroslav Liška - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 93 s. : il. ; 26 cm - 80-7204-347-1 (brož.)

Fyzika kolem nás : fyzika 3 pro základní a občanskou školu : [žákovská verze] / Milan Rojko ... [et al.] ; ilustroval Daniel Vysloužil ; fotografie Jiří Dolejší - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997 - 89 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7183-101-8 (brož) :

Fyzika kolem nás : sbírka úloh. Díl I. / Milan Rojko ... [et al.], il. Daniel Vysloužil - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001 - 89 s. : il. ; 30 cm - 80-7183-236-7 (brož.)

Fyzika mikrosvěta / Jan Prachař - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 28 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-053-5 (brož.)

G I, G II : výzva Gašerbrumu / Reinhold Messner ; [přeložila Jarmila Škodová] - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2004 - 187 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 25 cm - 80-7243-230-3 (Brána : váz.)

Galaktická transformace 2012 : nadcházející změna vědomí lidstva podle mayské, egyptské a védské tradice / John Major Jenkins ; [překlad Monika Kittová] - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2004 - 350, 14 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-85993-92-9 (brož.)

Geodetické sítě : bodová pole / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 18 s. : il., mapy, plány ; 30 cm - 80-248-0781-5 (brož.) :


Geodezie pro SPŠ stavební / Pavel Hánek, Petr Koza - 3. přeprac. a rozš. vyd., V Sobotáles vyd. 2. - Praha : Sobotáles, 2004 - 296 s. : il., formuláře ; 21 cm - 80-86817-03-2 (brož.)

Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka / Miroslav Bubík, Oldřich Krejčí, Karel Kirchner - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2004 - 53 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy ; 25 cm - 80-86166-15-5 (brož.)

Geomorfologický sborník 4 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2005 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '05 : (25.-27.4.2005, Nové Hrady) / editor Jiří Rypl - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 170 s. : il., mapky, plánky ; 30 cm - 80-7040-763-8 (brož.)

Grupy a okruhy / Jiří Rachůnek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 106 s. ; 30 cm - 80-244-0998-4 (brož.)

Himmlerova křížová výprava : pravdivý příběh o nacistické expedici do Tibetu z roku 1938 / Christopher Hale ; přeložil Zdeněk Hajník - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2005 - 386 s. : mapy ; 24 cm - 80-7249-197-0 (váz.)

Historický vývoj organismů / Petr Dostál ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 132 s. : il. ; 30 cm - 80-7290-187-7 (brož.)

History of weather and climate in the Czech Lands VI : strong winds / Rudolf Brázdil ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 377 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - 80-210-3547-1 (brož.)

Horniny a minerály / George C. McGavin [i.e. Chris Pellant] ; [z anglického originálu ... přeložili Olesa Pašková a Josef Rubín] - Vyd. 3., (v Euromedia Group 1.) - Praha : Knižní klub, 2005, c1994 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1416-4 (váz.)

Houby / Helmut a Renate Grünertovi ; [z německého originálu ... přeložila Eva Pátková] - Vyd. 2. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-242-1475-X (váz.)

Hvězdářská abeceda / Jitka Petrželová - 1. vyd. - Brno : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 2005 - 40 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-85882-20-5 (brož.)


Chemie : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-86376-31-1 (brož.)


Chemie fasí / František Wald - Praha : Karolinum, 2004 - 227 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0961-4 (brož.)

Chemie pro čtyřletá gymnázia. Díl 1 / Aleš Mareček, Jaroslav Honza - 3. opr. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002 - 240 s. - 80-7182-055-5 (brož) :

I Greci senza lumi : l'antropologia della Grecia antica in Christian Gottlob Heyne (1729-1812) e nel suo tempo / Sotera Fornaro - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 91 s. ; 25 cm - (Brož.)

Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje : kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup / Peter Mederly, Ján Topercer, Pavel Nováček - Vyd. 1. - Praha : UK FSV CESES, 2004 - 117 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-4389-8 (brož.)

Integrální počet funkcí jedné proměnné / Šárka Hošková, Jaromír Kuben - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 197 s. : il. ; 25 cm - 80-85960-75-3 (brož.) :

Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let : sborník příspěvků : Litomyšl 23.-25.10.2003 / [organizátor Matematická a pedagogická sekce JČMF, VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, JČMF - pobočka Pardubice ; editoři Naďa Stehlíková, Filip Roubíček] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 121 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-171-0 (Univerzita Karlova Praha : brož.) :

Jak vzniká počasí / Jaroslav Kopáček, Jan Bednář - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2005 - 226 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-246-1002-7 (brož.)

Jak zatočit se slimáky : 50 vážně míněných i bláznivých způsobů, jak zničit nebo přelstít nepřítele zahrad / Sarah Fordová ; přeložil Jiří Martínek - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2005 - 96 s. : il. ; 16 cm - 80-7359-004-2 (brož.)

Jazyk a samota : Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema / Ernest Gellner ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Musil a Eva Musilová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 247 s. ; 22 cm - 80-7325-055-1 (váz.) :

Jehličnaté stromy a keře / Mirko Mojžíšek - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0248-3 (váz.) :


Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy / Václav Matoušek, Petr Jenč a Vladimír Peša - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 279 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm - 80-7277-286-4 (váz.) :


Jevová algebra : průvodce distančním studiem / Pavel Hradecký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 22 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0336-4 (kroužková vazba) :

K pramenům Amazonky / Bohumír Janský a kolektiv - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 248 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-7181-125-4 (váz.)

K projektovému vyučování v chemii : texty pro pedagogický experiment. 3, Ochrana člověka za mimořádných událostí při havárii s únikem nebezpečných látek a při radiační havárii / Václav Pumpr ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 39 s. : il., tab. ; 30 cm - 80-7290-176-1 (brož.)

Kaizen : metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku / Masaaki Imai ; [překlad Vilém Jungmann] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - vi, 272 s. : il. ; 24 cm - 80-251-0461-3 (váz.) :

Katalog fauny Puszczy Bialowieskiej = Catalogue of the fauna of Bialowieza primeval forest / pod redakcja Jerzego M. Gutowskiego i Bogdana Jaroszewicza - Warszawa : Instytut Badawczy Lesnictwa, 2001 - 403 s. ; 25 cm + 1 příl. - 83-87-647-22-5 (váz.)

Kategorie nekonečna v matematice. II., Aktuální nekonečno / Pavlína Medunová, Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-137-1 (brož.) :

Kdo žije na venkově / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [52] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0089-7 (brož.) :

Kdo žije v moři / [ilustrace Jo-Anne Shillian] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [8] s., [52] samolepek na příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-253-0086-2 (brož.) :

Kinetika prípravy netradičných polymérových disperzií = Kinetics of preparation of nontraditional polymer dispersions : teze přednášky ke jmenování profesorem / Ignác Capek - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 36 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-258-0 (brož.)

Klinická dozimetrie / Jindřiška Heřmanská, Jan Singer - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 - 60 s. ; 30 cm - 80-7040-759-X (brož.)


Krajina Novohradských hor : fyzicko-geografické složky krajiny / editor Jan Kubeš - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 160 s. : il. (některé barev.), mapy ; 27 cm - 80-7040-757-3 (brož.)


Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu / Václav Cílek ; [autorem ilustračních kreseb Miloš Šejn a autorkou fotografií Hana Rysová] - 2., dopl. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 269 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7363-042-7 (váz.):

Království zvířat : velká obrazová encyklopedie / Les Holiday ... [et al.] - Souborné české vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 239 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7236-386-7 (váz.)

Která je to hvězda? : objevujte a pozorujte hvězdy a planety / Joachim Herrmann ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 188 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-7306-187-2 (Pavel Dobrovský-Beta : váz.) :

Kumulace poškození při posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí : inaugurační přednáška pro řízení na jmenování profesorem v oboru "Teorie a konstrukce staveb " na VŠB-TU Ostrava / Petr Brož - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0778-5 (brož.) :

Kuželosečky / Pavel Pech - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 149 s. : il. ; 25 cm - 80-7040-755-7 (brož.)

Laboratorní cvičení z anorganické chemie : studijní program: speciální chemicko-biologické obory : studijní obor: klinická biologie a chemie / Helena Tichá, Jana Holubová, Zdeněk Černošek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 49 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-718-0 (brož.) :

Late paleozoic limnic basins and coal deposits of the Czech Republic / Jiří Pešek - Plzeň : Západočeské muzeum, 2004 - 188 s., [7] přeložených l. obr. příl. : il., mapy, plány ; 30 cm - 80-7247-042-6 (brož.)

Lineární algebra : průvodce distančním studiem / Renata Majovská, Šárka Michalcová, Alena Poloučková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 24 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0368-2 (kroužková vazba) :

Matematická statistika / F. Koutný - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - iii, 134 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-289-0 (brož.)


Matematické modely transsonického proudění a jejich numerické řešení v technických aplikacích = Mathematical modells of transonic flow and its numerical solution in technical applications / Jaroslav Fořt - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03233-7 (brož.)


Matematika 1 : pro 1. ročník základní školy / [Pavol Tarábek, Soňa Kopečková ; ilustroval Aleš Čuma] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2005 - 54 s., [1] s. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-7358-034-9 (brož.)

Matematika B : distanční studijní opora / Miloslav Mikulík - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 308, [4] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3640-0 (brož.)

Matematika pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit / Věra Kárová - 2., opr. vyd. - Praha : Scientia, 2003 - 61 s. : il. ; 29 cm - 80-7183-290-1 (brož.)

Matematika zábavně a hravě : zopakování učiva ze ZŠ : příprava na přijímací zkoušky na SŠ / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, [2003?] - 155 s. ; 21 cm - 80-86376-25-7 (brož.)

Mechanika poddajných těles : pružnost a pevnost / Milan Apetaur, Tomáš Hrala - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 200 s. : il., plány ; 30 cm - 80-7044-610-2 (brož.) :

Mechanika tekutin : cvičení / Bořivoj Groda, Tomáš Vítěz, Josef Los - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 95 s. ; 29 cm - 80-7157-841-X (brož.)

Měsíc [kartografický dokument] : šest map, zobrazujících přivrácenou stranu Měsíce, obě polokoule a polární oblasti = Map of the Moon : six lunar charts, portraying the near side, both hemispheres and polar regions / Antonín Rükl - [1. vyd.] - Měřítka různá - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy, 2004 - 6 map na 1 l. : barev. ; 68 x 99 cm složené na 23 x 17 cm - 80-86017-41-9 (složeno) * 808601741-9 (chyb.)

Metazoan parasites of salmonid fishes of Europe / František Moravec - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 510 s. : il. ; 25 cm - 80-200-1189-7 (váz.)

Methods of diffraction grating analysis and their applications = Metody analýzy difrakčních mřížek a jejich využití / Ivan Richter - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 22 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03230-2 (brož.)

Metody diskrétní matematiky / Josef Šlapal - Vyd. 2., upr. - Brno : CERM, 2004 - 72 s. ; 30 cm - 80-214-2785-X (Vysoké učení technické : brož.)

Metody kryoprezervace vegetativně množených rostlin : workshop : sborník příspěvků a laboratorních postupů : Praha, 13. dubna 2005 / editoři J. Zámečník, A. Bilavčík, M. Faltus - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 62 l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86555-62-3 (kroužková vazba)


Mikroflóra trávicího traktu : klinické souvislosti / Vladimír Zbořil a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 153 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0584-2 (brož.)

Minimalizace produkce čistírenských kalů : přednášky ze semináře konaného k závěrečnému projednání výsledků řešení projektu Národní Agentury pro zemědělský výzkum QD 1069 "Minimalizace množství produkovaných čistírenských kalů" : Klatovy 18. listopadu 2004 / odborní garanti Michal Dohányos, Václav Kutil, Karel Hartig - [Brno] : Asociace čistírenských expertů ČR, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3950-5 (brož.)

Modelování dodavatelských řetězců / Petr Fiala - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2005 - 168 s. : il. ; 24 cm - 80-86419-62-2 (brož.)

Mohamed : život a působení připravovatele cesty v Arábii : v Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán - Brno : Defensor pacis, 2005 - 197 s. ; 22 cm - 80-902380-8-4 (váz.)

Možné trendy rozvoje podniků / Petr Němeček a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 147 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-362-5 (brož.)

Mýtus a epos. II, Indoevropské epické vzory : hrdina, kouzelník, král / Georges Dumézil ; [z francouzského originálu ... přeložila Kristina Simon] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2005 - 471 s. ; 22 cm - 80-7298-117-X (váz.)

Národní park České Švýcarsko : katalog fotografií / Patzelt & Sojka - Krásná Lípa : České Švýcarsko, 2004 - 17 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-3919-X (brož.)

Návrhové průtoky a objemy povodňových vln na velmi malých a malých povodích : sborník abstraktů semináře : 31.3.2005, ČZU v Praze, Fakulta lesnická a environmentální - [Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů při ČSSI], 2005 - 28 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-903258-3-1 (brož.)

Několik základních případů odvození vnitřního přetlaku kapaliny v potrubí / Radimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1329-3 (brož.)


Nekonečné číselné řady : průvodce distančním studiem / Alena Poloučková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 25 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0334-8 (kroužková vazba) :


Nerosty a horniny : poznávání, určování, sběr / Leonie Jedickeová ; [z německého originálu ... přeložila Helena Kholová] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 - 191 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7181-498-9 (váz.)

Neurčitý integrál : průvodce distančním studiem / Dana Šalounová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 50 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0362-3 (kroužková vazba) :

Nezapomenutelná místa světa, která musíte vidět / Steve Davey ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Faltýsková] - Vyd. 1. - Praha : Academia ; Londýn : BBC, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-200-1231-1 (Academia : váz.)

Nimba : vyjímečná [sic] léčivá rostlina / John Conrick ; [překlad Jitka Prihárová] - Praha : Blue step, 2005 - 23 s. : il. ; 22 cm - 80-239-4631-5 (brož.)

Normální křivka jako imperativní fenomén / Miroslav Kureš - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 50 s. ; 25 cm - 80-7204-376-5 (brož.)

Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování = New approaches and financial instruments in financial decision-making / Dana Dluhošová a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 640 s. : il. ; 26 cm - 80-248-0669-X (váz.)

O životě, člověku a Bohu / František Novotný ; ilustrovala Jana Wienerová - Vyd. 1. - [Praha] : Svoboda Servis, 2005 - 90 s. : il. ; 21 cm - 80-86320-42-1 (brož.)

Obyčejné diferenciální rovnice / Josef Diblík, Oto Přibyl - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 150 s. ; 30 cm - 80-214-2795-7 (brož.)

Ohrožení pacientů ftaláty lze zabránit náhradou PVC výrobků v nemocnicích / [autoři Karolína Růžičková ... et al.] - Praha : Health Care Without Harm : Arnika, 2004 - 28 s. : il. ; 27 cm + 2 volné příl. - (brož.)

Ochrana mokřadů a náš vstup do EU : 5.-7. listopadu 2001, Lednice na Moravě : seminář / Veronika, Český svaz ochránců přírody - [Brno : Veronica, 2001] - [52] s. : mapa ; 30 cm - 80-239-4378-2 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)


Ochrana životního prostředí / Petr Anděl - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 102 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-923-6 (brož.)


Operační výzkum : průvodce učebním textem / Eva Moravcová, Jitka Baňařová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 23 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0365-8 (kroužková vazba) :

Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků : (zpráva pro vnitřní oponentní řízení) / zodpovědný řešitel Jan Čapek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 41, 21 s. : il., barev. mapy ; 24 cm - 80-7194-732-6 (brož.)

Organická chemie / Vladimír Macháček, Josef Panchartek, Miroslav Večeřa - Vyd. 3., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7194-363-0 (sv. 1 : brož.)

Organická chemie : (bakalářský studijní program. 2. sešit), Vlastnosti a reaktivita organických sloučenin / Jiří Hanousek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-737-7 (brož.) :

Organická chemie : (bakalářský studijní program. I. sešit), Názvosloví a obecné principy / Oldřich Pytela - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 64 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-736-9 (brož.) :

Památné stromy na Českobudějovicku / [Jiří Gergel ... et al.] - České Budějovice : Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, c2004 - 67 l. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-239-3389-2 (volné listy v obálce)

Periodické království : cesta do země chemických prvků / Peter Atkins ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Camutaliová] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 123 s. : il. ; 21 cm - 80-200-1185-4 (váz.) :

Plody našich i cizokrajných rostlin / Jan Novák - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 96 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-247-1251-2 (brož.)

Pocta Luně / Elen Hawke ; [přeložila Ivana Muková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 188 s. ; 21 cm - 80-242-1384-2 (váz.)

Počítačová podpora statických výpočtů / Alois Materna, Jiří Brožovský - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003 - 29 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0289-9 (kroužková vazba)


Povídání o poruchách sluchu a o sluchadlech / [Vladimír Hübsch, Zdeněk Kašpar] - 1. vyd. - Praha : Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-239-4931-4 (v knize neuvedeno : brož.)


Poznáváme život : přírodopis výrazným ekol. zaměřením pro 6. roč. ZŠ (7. roč. občanské šk.) a nižší roč. víceletých gymnázií. Část 2. / Danuše Kvasničková ... [et al.] - 1.vyd. - Praha : Fortuna, 1995 - 77 s. - 80-7168-222-5 (brož) :

Pravděpodobnost : průvodce modulem / Anna Madryová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 40 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0371-2 (kroužková vazba) :

Pravděpodobnostní statistika / Jiří Kropáč - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 112 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2738-8 (Vysoké učení technické : brož.)

Principy a perspektivy aktivního snižování hluku = Principles and perspectives of active noise control / Ondřej Jiříček - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03238-8 (brož.)

Problematika superplastického tváření ocelí / Stanislav Rusz - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 95 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0693-2 (brož.) :

Projektové vyučování v chemii : 4. studentská konference, Praha, 30. listopadu 2004 : sborník z konference / [editor sborníku Jitka Benešová] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-181-8 (brož.)

Průmyslová krajina : sborník referátů z odborné konference : 22.-13. března 2005, Karviná - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005 - 211 s. : il. ; 24 cm - 80-239-4596-3 (brož.)

Průvodce kurzem diferenciální rovnice vyššího řádu / Jana Hrubá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 29 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0377-1 (kroužková vazba) :

Průvodce kurzem funkce více proměnných / Jana Hrubá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 34 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0375-5 (kroužková vazba) :


Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 1.1.2004, redakčně uzavřeno 30.11.2004) / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Krajíčkové] - 13. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004 - 125 s. ; 29 cm - 80-7212-342-4 (brož.)


Průvodce trojrozměrným prostorem / Tomáš Fürst, Josef Molnár, Karel Pohaněl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 175 s. : il. ; 25 cm - 80-244-0817-1 (brož.)

Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.11.2004) - Praha : Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2004 - 281 s. ; 30 cm - 80-7212-348-3 (brož.)

Přehled členských středisek / Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina - [Praha] : Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, c2004 - 15 s. : il., mapa ; 25 cm - 80-903345-3-9 (brož.)

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky / Alois Halouzka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002 - 240 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-808-8 (brož.) :

Překlady předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.11.2004) - Praha : Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2004 - 178 s. ; 30 cm - 80-7212-349-1 (brož.)

Příběhy prince Gendžiho / Murasaki Šikibu ; [ze starojaponského originálu ... přeložil Karel Fiala] - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002- - sv. : barev. il. ; 21 cm - 80-7185-452-2 (sv. 1 : váz.)

Přijímací zkoušky na střední školy : přírodopis, chemie, fyzika / Vítězslav Bičík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-144-3 (brož.)

Přijímací zkoušky na střední školy. Všeobecný přehled / Milada Buriánková - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 172 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-142-7 (brož.) :

Příklady z algebry pro I. semestr / Pavel Tlustý - Vyd. 2. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 76 s. ; 21 cm - 80-7040-717-4 (brož.)

Přírodověda pro pátý ročník zvláštní školy / [Eduard Škoda ; ilustrace Jaroslav Dokoupil, Milan Víšek ... et al.] - 4., upr. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 79 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-85989-93-X (brož.)


Přírodověda pro šestý ročník zvláštní školy / [autor Eduard Škoda] - 4. upr. vyd. - Praha : Parta, 2004, - 71 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7320-064-3 (brož.)


Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy oborů Daňové poradenství a Manažerská informatika / autorské zpracování Zuzana Chvátalová, Ivan Mezník - Brno : Littera, 2005 - 104 s. : il. ; 21 cm - 80-85763-27-3 (Nakladatelství Littera : brož.)

Ptáci : praktická příručka k určování evropských a našich ptáků / Jürgen Nicolai, Detlef Singer, Konrad Wothe ; ilustrace Hermann Kacher ; [z německého originálu ... přeložily Radka Dandová a Věra Strádalová] - Vyd. 2. - [Praha] : Slovart, 2005 - 254 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 18 cm - 80-7209-685-0 (váz.)

Reiki : léčení univerzální životní energií : opětovné sjednocení těla, mysli a ducha prostřednictvím uzdravující energie / Eleanor McKenzie ; předmluvu napsal Don Alexander - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 127 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-7352-102-4 (brož.)

René Descarta principy filosofie : bilingva / Benedikt Spinoza ; přeložil a poznámkami a úvodním slovem opatřil Martin Hemelík - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2004 - 241 s. : il. ; 22 cm - 80-7007-204-0 (váz.)

Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics : proceedings of international workshop : [September, 14-16, 2004, Czech Republic - Cikháj] / edited by Luboš Pazdera & Marta Kořenská - Ed. 1st - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 208 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-353-6 (brož.)

Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii / Josef Molnár - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 86 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0927-5 (brož.)

Rudná ložiska a mineralogická naleziště rumunského Sedmihradska = Erzlagerstätten und Mineralienfundstellen im Rumänischen Siebenbürgen / Petr Pauliš, Martin Beneš - Kutná Hora : Kuttna, 2005 - 116 s. : il., mapy, portréty, plány ; 22 cm - 80-86406-34-2 (brož.)

Rudná ložiska a mineralogická naleziště severního Rumunska = Erzlagerstätten und Mineralienfundstellen im Nördlichen Rumänien / Petr Pauliš, Martin Beneš - Kutná Hora : Kuttna, 2005 - 124 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-86406-33-4 (brož.)

Rybářství a predátoři : sborník referátů z odborného semináře : 18. září 2003, Praha / Český rybářský svaz, Odbor čistoty vody a životního prostředí při Radě ČRS ; [editor Zuzana Sýkorová] - Praha : Český rybářský svaz, Odbor čistoty vody a životního prostředí při Radě ČRS, [2003] - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4376-6 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)


Řeky pro život : revitalizace řek a péče o nivní biotopy / [českou mutaci připravila Helena Králová (ed.)] - Brno : Veronica, 2001 - 439 s. : il., mapy, plány ; 30 cm - 80-238-8939-7 (váz.)


Řešení diferenčních rovnic : průvodce distančním studiem / Renata Majovská - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 23 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0369-0 (kroužková vazba) :

Satjasáísudu : základní informace o Bhagavánu Šrí Satja Sáí Bábovi / autor originálu (v telugštině) Sri Chinta Anjaneyulu ; překlad do angličtiny Devupalli Vimala Prabhakar Rao ; překlad do češtiny Michael Blažej - Vyd. 1. - Praha : Michal Blažej, 2005 - 38 s. ; 21 cm - 80-239-4642-0 (brož.)

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy / Jana Puchýřová a kol. - Vyd. 2., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. - Brno : CERM, 2005 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7204-375-7 (brož.)

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky / Helena Koutková, Oldřich Dlouhý - 3. přeprac. vyd. - Brno : CERM, 2005 - 58 s. ; 30 cm - 80-214-2882-1 (brož.)

Sbírka úloh z elementární geometrie / Marta Francová, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 86 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3570-6 (brož.)

Sbírka úloh z fyziky / Stanislav Kunc - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2005 - 107 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-648-X (brož.) :

Seminář a praktikum z přírodopisu : pro 2. stupeň základní školy / Jan Stoklasa a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 88 s. : il. - 80-7235-159-1 (brož.) :

Setkání v Jeruzalémě : láska v době terorismu / Manfred Theisen ; [překlad Michaela Škultéty] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2005 - 158 s. ; 18 cm - 80-7211-191-4 (brož.)

Schätze Böhmens, Mährens und Schlesiens / Petr David, Vladimír Soukup, Lubomír Čech - 1. Ausg. - Prag : Knižní klub, 2005 - 215 s. : barev. il., mapa ; 31 cm - 80-242-1324-9 (váz.)

Skrytá pravda Země : živly jako archetypy ekologického myšlení / Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 312 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-204-1181-X (váz.)

Skryté síly v člověku : čakry a kundaliní / Paramahansa svámí Mahéšvaránanda ; [z německého originálu ... přeložila Milena Hübschmannová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 247 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm - 80-204-1141-0 (váz.)

Souhrn matematiky pro střední školy / [Jaroslav Zhouf] - 2., upr. vyd. - Praha : Holman, 2004 - [6] složených s. : il. ; 30 cm - 80-85848-38-4 (brož.)


Spanilá jízda po Marsu : [historie, současnost a budoucnost průzkumu planety Mars] / Tomáš Přibyl ; [fotografie a kresby NASA ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Tomáš Přibyl, 2004 - 142 s. : il. ; 21 cm - 80-903558-0-3 (brož.)

Sportovní matematika : přijímačky na střední školu / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-86376-35-2 (brož.)

Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Vítězslav Dohnal, Pavel Černý. Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí : (příloha publikace Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Dominika Glacová - 3. přeprac. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005 - 80 s. ; 30 cm - (Brož.)

Statistické metody pro studenty kombinovaného studia psychologie : studijní texty pro distanční studium / Eva Reiterová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 83 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0967-4 (brož.) :

Statistické metody v marketingu / Jaroslav Ramík - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 40 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0333-X (kroužková vazba) :

Stromy : praktická příručka k určování evropských jehličnatých a listnatých stromů / Gregor Aas, Andreas Riedmiller ; [z německého originálu ... přeložila Věra Strádalová] - Vyd. 4. - [Praha] : Slovart, 2005 - 255 s. : il. (převážně barev.) ; 18 cm - 80-7209-687-7 (brož.)

Structural understanding in advanced mathematical thinking / Naďa Stehlíková - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 236 s. ; 30 cm - 80-7290-172-9 (brož.)

Stručný přehled organické chemie ve formě reakčních schémat / Jan Slouka, Iveta Fryšová, Jan Hlaváč - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 130 s. : il. ; 30 cm - 80-244-0982-8 (brož.)

Súhrn matematiky pre stredné školy / [Jaroslav Zhouf] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2004 - [6] složených s. : il. ; 30 cm - 80-85848-40-6 (složeno)

Systémy environmentálního managementu - požadavky s návodem pro použití : návrh ČSN EN ISO 14001:2005 / Zdeněk Suchánek - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7283-172-0 (brož.)


Tajemství krystalů / Catherine Bowman ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kindl] - Praha : Pragma, [2004?] - 147 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-107-5 (brož.)


Technická měření : návody na cvičení / Václav Dvořák, Jaroslav Šulc, Jan Urbášek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 61 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-917-1 (brož.)

Technické prostředky automatizace II : (úvod, popis funkce, konstrukce a aplikací) / František Hruška - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 117 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-259-9 (brož.)

Teorie ničeho / John D. Barrow ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 342 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1156-9 (váz.)

The 4th WMO international symposium on assimilation of observations in meteorology and oceanography : April 18-22, 2005, Prague, Czech Republic : program and abstracts / [World Meteorological Organisation ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2005 - xxviii, 298 s. ; 29 cm - 80-86690-23-7 (brož.)

The wonders of Bohemia, Moravia and Silesia / Petr David, Vladimír Soukup, Lubomír Čech ; [from the original edition ... translated by Hana Riddellová] - 1st ed. - Prague : Knižní klub, 2004 - 215 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-242-1410-5 (váz.)

Trója : mýty a skutečnost o záhadném městě / Nick McCarty ; [z anglického originálu ... přeložila Růžena Pokorná] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 122 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány ; 29 cm - 80-7360-134-6 (váz.)

Úvod do funkcionální analýzy / Jaroslav Lukeš - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 106 s. ; 30 cm - 80-246-0969-X (brož.) :

Úvod do kvantové teorie / Jiří Formánek - Vyd. 2., upr. a rozš. - Praha : Academia, 2004 - 2 sv. ; 24 cm - 80-200-1176-5 (váz.)

Veletrh nápadů učitelů fyziky IX : sborník z konference, Brno 25.-27.8.2004 / [editoři Jindřiška Svobodová, Petr Sládek] - Brno : Paido, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7315-084-0 (sv. 1 : kroužková vazba)

Vlastnosti povrchové vrstvy a jejich vliv na únavu : závěrečná zpráva o řešení grantového úkolu GAČR 101/02/0802 / řešitel Leoš Bumbálek ; spoluřešitelé Bohumil Bumbálek, Pavel Mazal, Petr Liškutín - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 261 s. : il. ; 26 cm - 80-7204-373-0 (brož.)


Vodní hospodářství II. Vodní toky / Petr Ehrlich, Jiří Gergel, Radmil Lojda - Vyd. 1. - Vodňany : Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola hospodářství a ekologie, 2005 - 177 s. : il., plány ; 30 cm - 80-239-4916-0 (kroužková vazba) :


Vstoupit do krajiny : o přírodě a paměti středních Čech / Václav Cílek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004 - 110 s. : barev. il. ; 22 x 30 cm + 1 CD - 80-86569-58-6 (váz.) :

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2 : (pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Bohumil Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-244-0916-X (brož.) :

Vybrané kapitoly z obecné chemie : (struktura atomu, chemická vazba) / Petr Lošťák, Jiří Votinský - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-735-0 (brož.) :

Vybrané polovodičové nanotechnologie a nanostruktury = Selected semiconductor nanotechnologies and nanostructures / Eduard Hulicius - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03235-3 (brož.)

Vzájemná poloha lineárních variet v euklidovském prostoru : průvodce distančním studiem / Renata Majovská - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 23 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0370-4 (kroužková vazba) :

Wittgensteinův synovec : o jednom přátelství / Thomas Bernhard ; přeložil Miroslav Petříček - V českém jazyce vyd. 2., rev. - Praha : Prostor, 2005 - 143 s. ; 19 cm - 80-7260-135-0 (váz.) :

Xerotermní rostliny v zahradě / Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0260-2 (váz.) :

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze semináře 30.3.-1.4. 2005 - Český Těšín : 2 THETA, 2005 - 153 s. : il. ; 21 cm - 80-86380-26-2 (brož.)

Základy matematiky 3 / Anna Stopenová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 65 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0917-8 (brož.) :

Základy matematiky 4 / Jindřiška Eberová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 76 s. ; 30 cm - 80-244-0954-2 (brož.)


Zavátý život / Josef Augusta ; [text odborně revidoval Bořivoj Záruba ; ilustrace Zdeněk Burian] - 1. vyd. v této podobě - Praha : Albatros, 2005 - 157 s. : il. ; 25 cm - 80-00-01538-2 (váz.) :


Závoj a džíny : ženy v islámském světě / uspořádala Magdaléna Frouzová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7021-776-6 (brož.) :

Zpět k pramenům : putování k neznámým pramenům známých řek / Bedřich Ludvík - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 289 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-204-1196-8 (váz.)

Zvířata - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [18] s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7228-464-9 (leporelo)

Zvířata - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - [18] s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7228-466-5 (leporelo)

Živá voda pod Pálavou : zločin pod Pálavou / Miroslav Šebela - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2005 - 264 s. : barev. il. ; 25 x 31 cm - 80-7028-247-9 (váz.)

Život s povodněmi / sestavila Lenka Daňhelová především z podkladů sdružení občanů Unie pro řeku Moravu ; odborná korektura Vladimír Burda - Ostrava : Arnika, 2004 - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4053-8 (brož.)

Životní prostředí a ekologie : sborník referátů ze studentské konference pořádané Jihomoravským krajem : 18. listopad 2004, Krajský úřad ..., Brno - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004 - 22 s. ; 30 cm - 80-239-3847-9 (kroužková vazba)

100 nejkrásnějších národních parků světa : cesta pěti kontinenty / [Hanns-Joachim Neubert, Winfried Maaß ; z německého originálu ... přeložili Pavel Mašarák a Jana Červenková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2004 - 208 s. : barev. il., mapy ; 35 cm - 80-7234-367-X (váz.)

25 Jahre ČSOP - Tschechischer Naturschützerverband / [text Jan Moravec ; Übersetzung Martina Stocker ; Foto J. Bartoš ... et al.] - Prag : Zentralen Exekutivrat des ČSOP, 2004 - [36] s. : barev. il. ; 27 cm - 80-86770-04-4 (brož.)

25 years of ČSOP - Czech Union for Natur Conservation / [text J. Moravec ; translation D. Heyrovský, K. Nevanová ; photos J. Bartoš ... et al.] - Prague : ČSOP Central Executive Council, 2004 - [36] s. : barev. il. ; 27 cm - 80-86770-05-2 (brož.)

3D otisky kosmických katastrof / Pavel Gabzdyl - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 40 s. : barev. il. ; 31 cm + 3D brýle - 80-251-0570-9 (váz.) :

3D PIC model helikálních proudových vláken = 3D PIC model of the helical current filament / Petr Kulhánek - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03234-5 (brož.)


5 až 9 : sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám, určená žákům 5., 7. a 9. tříd ZŠ / Emilie Prokešová, Jaroslav Krčmář - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Sobotáles, 2004 - 196 s. : il. ; 21 cm - 80-86817-01-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist