Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2005

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané 8.12.2004 / [editoři Miroslav Chráska ml., Miroslav Chráska st.] - 1. vyd. - Praha : Votobia, 2004 - 245 s. : il. ; 21 cm - 80-7220-201-4 (brož.)

Angličtina : 25 podrobně zpracovaných témat s českým překladem / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2002 - 156 s. ; 21 cm - 80-86376-22-2 (brož.)

Bakalářská práce / Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 52 s. : il. ; 30 cm - 80-7305-519-8 (brož.)

Biologie - studijní text : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 176 s. : il. ; 30 cm - 80-86376-32-X (brož.)

Biologie : 25 podrobně zpracovaných témat / [Jitka Mudrychová] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 115 s. ; 21 cm - 80-86376-20-6 (brož.)

Biologie, chemie, fyzika : testové otázky : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2003 - 114 s. ; 21 cm - 80-86376-33-8 (brož.)

Budujeme školní web / Ondřej Neumajer - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 133 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0612-8 (brož.) :

Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae descriptae Anno 1745 = Zpěvy rozmanité : světský zpěvník z poloviny 18. století a jeho místo v kultuře a písňové produkci klasicismu / Erika Smith-Froňková ; [překlady Jaroslav Smékal a Alena Šedová] - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2003 - 171 s. : il. (některé barev.), noty ; 23 x 30 cm - 80-86200-85-X (váz.)

Classroom English / Simon Gill, Alena Lenochová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 98 s. ; 21 cm - 80-244-0977-1 (brož.) :

Cvičebnice z Astrofyziky / Jan Prachař - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 32 s. ; 30 cm - 80-7314-054-3 (brož.)


Česká společnost na prahu vstupu do Evropské unie : podpora multikulturního ošetřovatelského přístupu v celoživotním zdravotnickém vzdělávání / [Roman Adamczyk ... et al.] - Ostrava : Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2005 - 209 s. ; 30 cm - 80-7042-349-8 (brož.) :


České a slovenské lidové kroje / [text a fotografie] Jitka Staňková, Ludvík Baran - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 151 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7181-916-6 (váz.)

Československé školy v letech 2. světové války / František Morkes - 1. vyd. - V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2005 - 35 s. : faksim. ; 22 cm - 80-901461-8-X (brož.) * 80-901461-8 (chyb.)

Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2000 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-132-X

Čítanka pro 3. ročník základní školy / [sestavily Martina Krupárová, Petra Nováková ; ilustroval Aleš Čuma] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2004 - 143 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7358-000-4 (brož.) * 80-7358-896-X (chyb.)

Čítanka pro 4. ročník základní školy / Marie Hanzová, Ivana Hutařová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 127 s. : il. (některé barev.), noty ; 20 cm - 80-7200-984-2 (brož.)

Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia / Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 215 s. : il. (většina barev.) ; 28 cm - 80-7238-323-X (brož.)

Čítanka pro 8. ročník zvláštní školy / [autorky Vladimíra Gebhartová, Ota Vytejčková a Hana Záhorcová] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2005 - 95 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7320-065-1 (váz.)

Člověk a jeho svět : pro 1. ročník základní školy : (učebnice pro předmět prvouka) / [Soňa Kopečková ... et al. ; ilustrovali Aleš Čuma, Tomáš Profant] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2005 - 67 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7358-032-2 (brož.)

Člověk, nástroj, hudba : stálá expozice Českého muzea hudby : průvodce pro děti = Man, instrument, music / [text a ilustrace Renata Fučíková] - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 2004 - [20] s. : barev. il. ; 21 cm + 1 příl. (8 s.) - 80-7036-172-7 (brož.)

Das Geheimnisvolle Prag / [text und illustration] Lucie Seifertová - Praha : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-680-X (prostorové leporelo)

Das Lykische und seine Verwandten / Günter Neumann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 19 s. ; 25 cm - (Brož.)


Dějepis : maturitní otázky : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 209 s. ; 21 cm - 80-86376-15-X (brož.)

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. Díl 2, Život všední i sváteční / Milena Lenderová ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 180 s. ; 29 cm - 80-7194-756-3 (brož.) :

Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí / Veronika Balaštíková, Marek Blatný - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2003 - 19 listů ; 30 cm - 80-239-5001-0 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 4. vyd., aktualiz. - Praha : D + H, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-903579-0-3 (brož.) :

Didaktika hudební výchovy I / Jaromír Synek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 68 s. : noty ; 30 cm - 80-244-0972-0 (brož.) :

Die "EMS Wien" - eine Schule für die Kinder Europas : emotionale Befindlichkeit und andere ausgewählte Variable vor dem Hintergrund von Aussagen zum LehrerInnenverhalten und zu Aspekten des Schul- und Klassenklimas bei Kindern im Wiener Schulversuch "Europäische Mittelschule" / Renate Seebauer - Brno : Paido, 2004 - 161 s. : il. ; 24 cm - 80-7315-072-7 (brož.)

Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.) / Václav Liška - 2. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2005 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-86419-93-2 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Olomouckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2005 - 171 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0958-0 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 245 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0990-4 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ - Zlín : Český statistický úřad, 2004 - 176 s. : il., mapy (převážně barev.) ; 30 cm - 80-250-0923-8 (brož.) :


Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost / Mark Selikowitz ; [z amerického originálu ... přeložila Dagmar Tomková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 197 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-973-9 (brož.) :


Dva dny s didaktikou matematiky 2004 : sborník příspěvků : Praha, 12.-13.2.2004 / [organizátor] Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, [Matematická pedagogická sekce JČMF] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta : Matematická pedagogická sekce JČMF, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-173-7 (brož.) :

Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky / Milan Hejný, Jarmila Novotná, Naďa Stehlíková (editoři) - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7290-189-3 (soubor : brož.)

Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností / Josef Novák - Vyd. 3., zcela přeprac., rozš. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004- - sv. : il. ; 22 cm - 80-7311-029-6 (váz.)

Dyslexie / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - Praha : D + H, 2004 - 67 s., [4] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - 80-239-4472-X (v knize neuvedeno : brož.)

E-learning přichází : SCO 2004 : [sborník příspěvků ze setkání ... , pořádaného dne 26. ledna 2004] / [editoři Jiří Rambousek a Daniel Mikšík] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 86 s. : il. ; 19 x 20 cm + 1 CD - 80-210-3409-2 (brož.)

Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku / Lea Květoňová-Švecová (ed.) - Brno : Paido, 2004 - 126 s. ; 23 cm - 80-7315-063-8 (brož.)

Efektivní učení ve škole / [z anglických originálů ... přeložil a uspořádal Dominik Dvořák] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 142 s. ; 23 cm - 80-7178-556-3 (brož.) :

Ekonomie : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - Dotisk 1. vyd. [i.e. 2. vyd.] - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 216 s. ; 21 cm - 80-86376-18-4 (brož.)

EMTISM - Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics : a course on constructivist teaching approaches : theory and practice / Milan Hejný ... [et al.] ; editors Marie Kubínová, Graham H. Littler - Rev. ed. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 128 s. ; 30 cm - 80-7290-180-X (kroužková vazba)

Environmentální výchova ve vyučování matematice : (doplnění kapitol z didaktiky matematiky) / Drahomíra Holubová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 64 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3615-X (brož.)

Etappen der Göttinger Akademiegeschichte / Rudolf Vierhaus - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 - 11 s. ; 25 cm - (Brož.)


Etopedie I. : trest smrti versus trest života pro sériové vrahy / Andrej Drbohlav - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7041-163-5 (brož.)

Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody / Miroslav Chráska a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc ; Praha : Votobia, 2004 - 319 s. ; 21 cm - 80-7220-210-3 (brož.) :

Evropská unie do kapsy, aneb, Desatero do Evropy / spoluautoři: Pavla Kotíková ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000 - 97 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7290-032-3 (brož.)

Fakulta financí a účetnictví - Vysoká škola ekonomická v Praze / [editor Aleš Michl] - [Praha] : Oeconomica, 2005 - 30 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-245-0866-4 (brož.)

Fyzika kolem nás / Milan Rojko, ... [et al.] : fyzika I pro základní a občanskou školu [a] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1995 - 105 s. : ilustr. ; 30 cm - 80-85827-77-8 (brož) :

Fyzika kolem nás : fyzika 3 pro základní a občanskou školu : [učitelská verze] / Milan Rojko ... [et al.] ; ilustroval Daniel Vysloužil ; fotografie Jiří Dolejší - 1. vyd - Praha : Scientia, 1997 - 89 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7183-102-6 (brož) :

Fyzika kolem nás : sbírka úloh. Díl I. / Milan Rojko ... [et al.], il. Daniel Vysloužil - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001 - 89 s. : il. ; 30 cm - 80-7183-236-7 (brož.)

Gramatika a stylistika : maturitní otázky : 30 podrobně zpracovaných témat / [Jitka Mudrychová] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 91 s. ; 21 cm - 80-86376-16-8 (brož.)

Hodnocení žáků / Zdeněk Kolář, Renata Šikulová - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 157 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0885-X (brož.)

Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech / Libor Prudký - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 32 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-358-7 (brož.)

Hrajeme si doma i venku : [více než 250 zajímavých nápadů na hry, ruční práce, malování, vaření i vyrábění masek] / Susan Adamsová, Angela Wilkesová ; [z německého překladu anglického originálu přeložila Pavla Rýzlerová a Dagmar Eisenmannová] - 1. vyd. - Praha : Slovart, 2005 - 239 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7209-684-2 (váz.)

Hrajme sa s predškolákmi / Jane Kempová & Clare Waltersová ; [z anglického originálu ... preložili Jana Jindrová a Branislav Kočan] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7360-022-6 (brož.)


Hry jako prostředek rozvoje komunikativních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku / [editoři] Nelešovská Alena, Svobodová Jana] - Praha : Votobia, 2004 - 64 l. ; 30 cm - 80-7220-197-2 (brož.)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi / Soňa Koťátková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 184 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0852-3 (brož.)

Humanitní minimum : testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ / Lucie Faridová a Petr Kazda - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2002 - 155 s. ; 21 cm - 80-86376-29-X (brož.)

Chemie : komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ / Jiří Holinka - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-86376-31-1 (brož.)

I Greci senza lumi : l'antropologia della Grecia antica in Christian Gottlob Heyne (1729-1812) e nel suo tempo / Sotera Fornaro - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 91 s. ; 25 cm - (Brož.)

Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální / Marie Vítková (ed.) - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Brno : Paido, 2004 - 463 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-071-9 (brož.)

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy / [Jan Buryánek ... et al.] - [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2002- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7106-614-1 (sv. 1 : brož.)

Jak na elektronické vzdělávání pomocí Microsoft Class Serveru / Josef Hejnák - Vyd. 1. - Praha : Compas, 2004 - 80 s. : il. ; 22 cm - 80-901897-7-6 (brož.)

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte / David Gruber - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0971-6 (brož.)

Jak se dělá "Škola pro všechny" / sestavili členové týmu konzultantů projektu Škola pro všechny ; Pavla Polechová (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-239-4667-6 (brož.)

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-86480-66-6 (brož.) :

Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let : sborník příspěvků : Litomyšl 23.-25.10.2003 / [organizátor Matematická a pedagogická sekce JČMF, VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, JČMF - pobočka Pardubice ; editoři Naďa Stehlíková, Filip Roubíček] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 121 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-171-0 (Univerzita Karlova Praha : brož.) :


Jdu na vysokou školu : [sada Praktik]. Obecné studijní předpoklady / [sestavili Kateřina Drbohlavová, Jan Zarcký] - Praha : Scio, [2004] - [66] s. : il. ; 30 cm - 80-86910-01-6 (brož.)

Je to skutečně pravda? : čítanka pro toho, kdo si myslí, že neumí myslet / Menno Lievers ; [z nizozemského originálu ... přeložila Olga Krijtová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01621-4 (brož.)

K projektovému vyučování v chemii : texty pro pedagogický experiment. 3, Ochrana člověka za mimořádných událostí při havárii s únikem nebezpečných látek a při radiační havárii / Václav Pumpr ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 39 s. : il., tab. ; 30 cm - 80-7290-176-1 (brož.)

Kapitoly z didaktiky slohu na 1. stupni základní školy / Milan David - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 96 s. ; 21 cm - 80-7040-718-2 (brož.)

Kapitoly ze specifických poruch učení I : vymezení současné problematiky / Miroslava Bartoňová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3613-3 (brož.) * 80-210-3613 (chyb.)

Kapitoly ze základů pedagogiky : studijní text / autoři Kamil Janiš, Blahoslav Kraus, Pavel Vacek - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 163 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-019-1 (brož.)

Keltské oppidum Staré Hradisko / Miloš Čižmář - 2. vyd. - Olomouc : Archeologické centrum, 2005 - 69 s. : il., mapa ; 21 cm - 80-903423-5-3 (brož.)

Klamošské vzpomínky / Marie Adamcová - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2005 - 284 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86695-60-3 (váz.) :

Klobúček s pérkama, věneček s pantlama : úvazy, pokrývky a úpravy hlavy : katalog k výstavě / Ludmila Tarcalová - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-86185-37-0 (brož.)

Koktavost u dětí školního věku : manuál pro logopedickou intervenci / Carl W. Dell, jun. ; [překlad ... Alžběta Peutelschmiedová] - Brno : Paido, 2004 - 79 s. ; 23 cm - 80-7315-075-1 (brož.)


La Prague mystérieuse / [texte, illustrations] Lucie Seifertová - Prague : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-682-6 (prostorové leporelo)


Learning together : proceedings of the 4th International and 8th National conference of the Association of teachers of English of the Czech republic : 10.-12. September 2004 / editor Šárka Ježková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 235 s. ; 24 cm - 80-7194-724-5 (brož.)

Legendy i mity pogranicza nysko-jesenickiego w drewnie malowane = Legendy a mýty nysko-jesenického pohraničí v dřevorytu = Im Holz gemalte Sagen und Mythen aus dem Grenzland des Neisser- und Altvaterlandes / [legendy opracowali Sotiris Joanidis, Kazimierz Staszków] - Opole : Instytut Slaski, 2005 - 147 s., [14] s. barev. obr. příl. : il. (většina barev.) ; 24 cm - 83-88672-61-4 (brož.)

Leonardo da Vinci programme Compendium of projects for agriculture : prepared and published with the support of European Commission (DG Education and Culture) on the occasion of the European valorisation seminar "Agriculture - Training - Europe" / [editor Jaromír Coufalík] - Prague : National Training Fund : National Agency of the Leonardo da Vinci programme in the Czech Republic, 2005 - 96 s. ; 30 cm - 80-86728-13-7 (brož.)

Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu / kolektiv autorů [Milan Beneš ... et al. ; [šéfredaktor Jiří Matějka] - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-04-X (brož.)

Manuál bodyguarda : profesionální techniky ochrany osob / Leroy Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 358 s. : il. ; 21 cm - 80-7362-078-2 (váz.)

Máte nesústredené, nepokojné dieťa ? : metódy práce s deťmi s LMD predovšetkým pre rodičov a vychovávatelov / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, Renáta Zörklerová - Praha : D + H, 2004 - 39 s. ; 21 cm - (brož.)

Matematika zábavně a hravě : zopakování učiva ze ZŠ : příprava na přijímací zkoušky na SŠ / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, [2003?] - 155 s. ; 21 cm - 80-86376-25-7 (brož.)

Max Weber und Thukydides : die "hellenische Geisteskultur" und die Ursprünge von Webers politischer Denkart / Wilhelm Hennis - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 - 46 s. ; 25 cm - (Brož.)

Město Hranice do Bílé hory / Miroslav Plaček - 1. vyd. - Olomouc : Archeologické centrum, 2004 - 51 s. : il., mapa, plány ; 21 cm - 80-903423-3-7 (brož.)

Metodika zpracování a úprava diplomových (bakalářských) prací / Jiří Staněk, Jiří Němec - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 58 s. ; 21 cm - 80-7043-363-9 (brož.) :


Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU : (pro 1. stupeň ZŠ) / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - Aktualiz. vyd. - Praha : D + H, 2004 - 48 s. ; 21 cm - 80-239-4471-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Metódy práce s deťmi s LMD : predovšetkým pre učitelov a vychovávatelov / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, [z českého jazyka preložila a pre slovenské vydanie upravila] Renáta Zörklerová - Praha : D + H, 2004 - 36 s. ; 21 cm - (brož.)

Metody práce s dětmi s LMD především pro učitele a vychovatele / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - [6. vyd.] - Praha : D & H, 2003 - 24 s. ; 21 cm - 80-239-4468-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Metody práce s dětmi s LMD především pro učitele a vychovatele / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 5. vyd. - Praha : D & H, 2002 - 24 s. ; 20 cm - 80-239-4468-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Moravané v nedávné minulosti / Miluše Březinová - Olomouc : Votobia, 2004 - 215 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7220-209-X (váz.)

Nástin dějin literatury : příprava k maturitě / Milan Kudrys, Richard W. Fetter, František Parkan - 3., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 190 s. ; 21 cm - 80-7168-856-8 (brož.) :

Nechte maličkých přijíti : náměty k dětským bohoslužbám / Adela a David Frýdlovi ; [ilustrovala Olga Baumruková] - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2003 - 77 s. : il. ; 30 cm - 80-7000-936-5 (brož.)

Němčina : 25 podrobně zpracovaných témat s českým překladem / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2002 - 145 s. ; 21 cm - 80-86376-21-4 (brož.)

Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ : (náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy) / Diana Dušková, Vladislav Mužík, Hana Šeráková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3533-1 (brož.)

Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / [Stanislava Borejová ; ilustroval Vladimír Pergler] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2005, - 20 s. : il. ; 30 cm - 80-7320-073-2 (brož.)


Od empíru k druhému rokoku / Ludmila Kybalová ; [doprovodné kresby Margita Žáčková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 271 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7106-147-6 (váz.)


Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 22, Člověk a lidová kultura: člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka / Ludmila Sochorová ; Jaroslav Malina editor - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM :, 2004 - 107 s. : il. ; 28 cm - 80-210-3279-0 (Masarykova univerzita : brož.)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi / Alena Nelešovská - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0738-1 (brož.)

Pedagogická praxe v přípravě učitele / Libuše Mazánková - Olomouc : Votobia, 2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-7220-205-7 (brož.)

Pěstitelství : pro 6.-9. ročník základních škol / Radmila Dytrtová a kolektiv - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 111 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-857-6 (brož.) :

Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením / Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 96 s. ; 30 cm - 80-244-0992-5 (brož.)

Pohádková písanka / Luboš Nečas ; [ilustrovala Helena Chadimová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 40 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. ; 29 cm - 80-00-01433-5 (brož.)

Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 48 s. ; 21 cm - 80-7041-007-8 (brož.)

Poškole 2005 : sborník Národní konference o počítačích ve škole : proceedings of national conference about computers in school : Monínec u Sedlce - Prčice, Česká republika, 13.-15.4.2005 / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Božena Mannová] - Vyd. 1. - Liberec : Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005 - 310 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4633-1 (brož.)

Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ = Pinžár e manušen taj o trajo ando them, ká trajis / Hana Rufertová ; [do olašské romštiny přeložili Tibor Sztojka a Kristina Marková-Sztojková] - 1.vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 39 s. : il. ; 30 cm - 80-7168-866-5 (brož.)


Práce s informacemi při řízení / Vladimír Smetáček - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 2 sv. ; 30 cm - 80-7083-910-4 (sv. 1 : brož.)


Praga misteriosa / [testo, illustrazioni] Lucie Seifertová - Praga : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-683-4 (prostorové leporelo)

Praga misteriosa / [texto, dibujos] Lucie Seifertová - Praga : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-681-8 (prostorové leporelo)

Proč se to říká? / Miloslav Švandrlík ; ilustrace Jiří Winter-Neprakta - Knižní vyd. 1. - Praha : Epocha, 2005 - 139 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-86328-72-4 (váz.)

Projektové vyučování v chemii : 4. studentská konference, Praha, 30. listopadu 2004 : sborník z konference / [editor sborníku Jitka Benešová] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-181-8 (brož.)

Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory / Jiří Cejpek - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005 - 79 s. ; 22 cm - 80-85851-15-6 (brož.)

Proměny primárního vzdělávání v ČR / Vladimíra Spilková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 311 s. ; 23 cm - 80-7178-942-9 (brož.) :

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky / Alois Halouzka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002 - 240 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-808-8 (brož.) :

Přijímací zkoušky na střední školy : přírodopis, chemie, fyzika / Vítězslav Bičík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-144-3 (brož.)

Přijímací zkoušky na střední školy. Všeobecný přehled / Milada Buriánková - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001 - 172 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-142-7 (brož.) :

Přináležitost k národu, vztahy k jiným národnostem a k cizincům v České republice / Libor Prudký - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 34 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-359-5 (brož.)


Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě : registrační číslo VZO: msm174500001 = Teacher training for primary education and future scenario planning in Europe : register number VZO: msm 174500001 / Hana Lukášová-Kantorková (ed.) - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004 - 400 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7042-376-5 (brož.) :


Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy oborů Daňové poradenství a Manažerská informatika / autorské zpracování Zuzana Chvátalová, Ivan Mezník - Brno : Littera, 2005 - 104 s. : il. ; 21 cm - 80-85763-27-3 (Nakladatelství Littera : brož.)

Psychopedie / Zdeňka Kozáková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 74 s. ; 30 cm - 80-244-0991-7 (brož.)

Psychosociální klima školy II. / editor Stanislav Ježek - [Brno : MSD], 2004 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-86633-29-2 (brož.)

Rodiče určují hranice / Jan-Uwe Rogge ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 182 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-990-9 (brož.) :

Romano drom = Cesty Romů : 1945-1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku / Eva Davidová - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 273 s. : il. ; 23 cm - 80-244-0524-5 (brož.)

Romské hádanky : hin man ajsi čhaj, so- / [vybrala, přeložila a předmluvou opatřila] Milena Hübschmannová ; [do olašské romštiny přeložila Margita Lakatošová] - Vyd. 2., přeprac., Ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, 2003 - 143 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7168-842-8 (brož.)

Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? : [informační brožura pro studenty / Vzdělávací program Socrates, národní agentura] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2003 - 70 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86345-34-3 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-86345-33-5 (chyb.)

Ruština pro středoškoláky : 26 detailně zpracovaných kapitol s českým překladem / Miroslava Kožušková - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2003 - 129 s. ; 21 cm - 80-86376-28-1 (brož.)

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy / Jana Puchýřová a kol. - Vyd. 2., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. - Brno : CERM, 2005 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7204-375-7 (brož.)


Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie : 14.-16. dubna 2004 / editor P. Ludva - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005 - 242 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-041-6 (brož.)


Sborník příspěvků z konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny : konané v Olomouci ve dnech 7. a 8. října 2004 / [editor Ondřej B. Jurečka] - [Praha] : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR ; Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2004 - 73 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4185-2 (brož.) :

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie : 9.-11. dubna 2003 / editor P. Ludva - Ostrava : Ostravská univerzita, KTV Pedagogické fakulty, 2004 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-382-X (brož.)

Smaltované šperky, ozdoby a dekorace / Monika Jankůj - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 93 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0298-X (váz.) :

Smyslové vnímání / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - Praha : D + H, 2003 - 68 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4467-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Současné proměny vzdělávání učitelů / Vladimíra Spilková a kol. - Brno : Paido, 2004 - 271 s. ; 23 cm - 80-7315-081-6 (brož.)

Souhrn matematiky pro střední školy / [Jaroslav Zhouf] - 2., upr. vyd. - Praha : Holman, 2004 - [6] složených s. : il. ; 30 cm - 80-85848-38-4 (brož.)

Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství) / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová - Praha : D + H, 2003 - 80 s. ; 21 cm - 80-239-4464-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Sportovní matematika : přijímačky na střední školu / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-86376-35-2 (brož.)

Strašidla a pohádkové bytosti : čtyři projekty předškolní výchovy v MŠ / Leona Marcinko - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 175 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7178-822-8 (brož.) :

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí : SPŠS 1874 : almanach 2004 vydaný u příležitosti 130. výročí vzniku školy - Valašské Meziříčí : Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, 2004 - 86 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-4398-7 (v knize neuvedeno : brož.)


Středomoravská mohylová pohřebiště KNP / Miroslav Šmíd - Olomouc : Archeologické centrum, 2004 - 63 s. : il. (některé barev.), mapa ; 21 cm - 80-903423-2-9 (brož.)


Súhrn matematiky pre stredné školy / [Jaroslav Zhouf] - 1. vyd. - Praha : Holman, 2004 - [6] složených s. : il. ; 30 cm - 80-85848-40-6 (složeno)

Šimonovy pracovní listy. 3, Dokreslování ; Uvolňovací cviky : předlohy pro kopírování / Markéta Mlčochová - 2., upr. vyd. - Praha : Portál, 2005 - 1 sv. (nestránkováno). : il. ; 30 cm - 80-7367-004-6 (brož.) :

Škola a (versus) rodina / Milada Rabušicová ... [et al.] - Vyd. 1. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 176 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3598-6 (brož.)

Školské zákony s komentářem a prováděcí předpisy : právní stav k 23.2.2005 / Jiří Valenta - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 415 s. : formuláře ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7263-265-5 (brož.)

Školství : podle stavu k 1.5.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 288 s. ; 24 cm - 80-7208-493-3 (brož.) :

Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu / Vilém Kudrlička - Vyd. 1. - Praha : Baset, 2005 - 447 s. : il., portréty, faksim., plány ; 22 cm - 80-7340-047-2 (váz.)

Tabulky ke čtení I / [Vladimír Linc ; ilustroval Gabriel Filcík] - 2., upr. vyd. - V Praze : Scientia, 2004 - 70 l. : vše barev. il. ; 30 cm - 80-7183-320-7 (volné listy v obálce)

Tajemná Praha / [text, ilustrace] Lucie Seifertová - Praha : Slovart, 2005 - [12] s. : vše barev. il. ; 26 cm - 80-7209-679-6 (prostorové leporelo)

Tělesná výchova a zdraví (II.) / editor Radek Vobr - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 130 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-721-2 (brož.)

Terapie narušené komunikační schopnosti / Viktor Lechta a kolektiv ; [ze slovenského originálu ... přeložila Jana Křížová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 386 s. ; 24 cm - 80-7178-961-5 (váz.) :

Testy z českého jazyka : příprava k maturitě / Milena Fucimanová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003 - 135 s. ; 21 cm - 80-7168-835-5 (brož.) :


Toulky kolem Třemšína : tajemnou českou krajinou : Rožmitál pod Třemšínem, třemšínské stezky, Roželov, Hvožďany, Újezdec, Březnice a okolí / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2005 - 335 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 22 cm - 80-86231-35-6 (váz.) :


Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole : sborník prací z mezinárodní konference konané 19. března 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci / [Milan Polák, Kamila Vodrážková (uspořadatelé)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 238 s. : il., noty ; 21 cm - 80-244-1002-8 (brož.)

Training in neurosurgery in the countries of the EU : a guide to organize a training programme / edited by H.-J. Reulen ... [et al.] - Wien : Springer, 2004 - viii, 119 s. : il. ; 29 cm - 3-211-21322-8 (váz.)

Trója : mýty a skutečnost o záhadném městě / Nick McCarty ; [z anglického originálu ... přeložila Růžena Pokorná] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 122 s. : il. (převážně barev.), portréty, plány ; 29 cm - 80-7360-134-6 (váz.)

Třetí věk trojí optikou / [editoři Dana Sýkorová, Dušan Šimek, Miroslava Dvořáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 187 s. ; 25 cm - 80-244-1006-0 (brož.)

Tyflopedie předškolního věku / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 54 s. ; 29 cm - 80-244-0955-0 (brož.) :

Účetnictví : maturitní otázky : 20 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 110 s. ; 21 cm - 80-86376-17-6 (brož.)

Učíme se počítat / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 101 s. : il. ; 23 cm - 80-86091-43-0 (brož.) :


Učitelé - autoři učebnic a dětské literatury : materiály z odborné konference, konané 22.-23. června 2004 v Přerově / [odpovědný redaktor František Hýbl] - Přerov : Muzeum Komenského, 2005 - 247 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - (Brož.)

University of South Bohemia České Budějovice : Czech Republic - In České Budějovice : University of South Bohemia, 2004 - 42 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-7040-711-5 (brož.)

Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci / Jiří Pokorný - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 207 s. ; 25 cm - 80-7204-348-X (brož.)

V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník / [uspořádali Milan Valenta, Zdeňka Kozáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 122 s. ; 21 cm - 80-244-0983-6 (brož.)


Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy / Giusseppe [i.e. Giuseppe] Maiello - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 189 s. ; 21 cm - 80-7106-724-5 (váz.) :

Veletrh nápadů učitelů fyziky IX : sborník z konference, Brno 25.-27.8.2004 / [editoři Jindřiška Svobodová, Petr Sládek] - Brno : Paido, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7315-084-0 (sv. 1 : kroužková vazba)

Vládcové ráje / Miloslav Stingl - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 239 s., [70] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-242-1317-6 (váz.)

Vocational education in the agri-food complex in the European Union : published for the occasion of the European valorisation seminar of the Leonardo da Vinci programme Agriculture - Training - Europe : Prague, 28-29 January 2005 : supported by the European Commission DG Education and Culture / Martin Mulder - Prague : National Training Fund : National Agency of the Leonardo da Vinci programme in the Czech Republic, 2005 - 22 s. : il. ; 30 cm - 80-86728-14-5 (brož.)

Všeobecné minimum : testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ / Lucie Faridová, Petr Kazda - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2002 - 155 s. ; 21 cm - 80-86376-27-3 (brož.)

Všeobecný přehled : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy / Petr Husar - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-7200-735-1 (brož.)

Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy I / Jaromír Synek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 65 s. : noty ; 30 cm - 80-244-0964-X (brož.)

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2 : (pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Bohumil Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-244-0916-X (brož.) :

Vybrané kapitoly z hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy / Oldřich Duzbaba - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-7290-165-6 (brož.)

Výchova - téma k promýšlení : sborník příspěvků přátel, kolegů a žáků vydaný Pedagogickou fakultou u příležitosti osmdesátých narozenin profesora Palouše - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2004 - 82 s. ; 21 cm - 80-7290-178-8 (brož.)


Výchova bez křiku a pohlavků : ověřená řešení nejobvyklejších problémů chování předškoláků / Jerry Wyckoff, Barbara C. Unellová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Balek] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 164 s. ; 20 cm - 80-204-1193-3 (brož.) * 80-204-1193-8 (chyb.)


Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : international conference 2005 : January 28, Kunovice, Czech Republic / organized by European Polytechnical Institute - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 362 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-052-7 (brož.)

Výtvarná dílna / Anna Šimonová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 159 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7178-960-7 (brož.) :

Vzdělávání poradců v České republice : výzkumná zpráva / na sepsání ... se podíleli Lenka Hloušková ... [et al. ; editor Ondřej Gbelec] - Vyd. 1. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko pro poradenství, 2004 - 118 s. ; 30 cm - 80-86728-15-3 (brož.) :

Vzdělávání seniorů na vysokých školách v České republice 2004 : sborník příspěvků z konference dne 19.-20.5.2004 = Education of seniors at universities in the Czech Republic 2004 : collection of contributions from the conference on 2004 / [editor Jana Šemberová, Jan Bláha] - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 133 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7040-746-8 (brož.)

Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : sborník příspěvků ze IV. středoevropské regionální konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků / Marie Fenclová (ed.) - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 271 s. ; 21 cm - 80-7290-177-X (brož.)

Vzpomínání na školu : almanach z let 1945-2002 / [zpracování textu Vlasta Hlůzová] - Šternberk : V. Hlůzová, 2003 - 98 s. : il. ; 29 cm - (Brož.)

Z pamětí Inocence Krutila - podhostýnského rodáka / [k vydání připravili Jaroslav Motal, Jaroslav Pospíšil] - Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, [2003?] - 76 s. : il., portréty ; 26 cm - 80-239-4672-2 (v knize neuvedeno : brož.) :

Za strašidly na hrady a zámky : 50 rodinných výletů / Petr David, Vladimír Soukup ; ilustrace Libuše Ladianská, Miloslav Disman ; fotografie Zdeněk Thoma - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 232 s. : barev. il., mapy ; 23 cm - 80-249-0593-0 (váz.)

Záhorské tance / Oldřiška Čočková, Marie Mrvová ; odborná spolupráce Zdenka Jelínková a Pavel Klapil - V Přerově : Muzeum Komenského, 2004 - 183 s. : il. (převážně barev.), portréty, noty, faksim. ; 30 cm - 80-239-4639-0 (váz.)


Základy společenských věd : 25 podrobně zpracovaných témat / [Jitka Mudrychová] - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 275 s. ; 21 cm - 80-86376-19-2 (brož.)


Závěrečné práce v programech celoživotního vzdělávání / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 42 s. ; 21 cm - 80-7083-919-8 (brož.)

Zu Akrolithstatuen griechischer und römischer Zeit / G.I. Despinis - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 59 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 25 cm - (Brož.)

Zvládání emočních problémů školáků / Iva Stuchlíková (ed.) ; Ludmila Prokešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 170 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-534-2 (brož.) :

Život žen a mužů z pohledu SLDB 2001 : (analýza z pohledu rovných příležitostí mužů a žen) / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 105 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0980-7 (brož.) :

"Květiny bílé po cestě--" : svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) : ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea = [Weiße Blüten dem Weg entlang-- : Hochzeitskleidung und Hochzeitsfotos (1880-1970) : aus den Sammlungen des Ethnographischen Instituts des Mährischen Landesmuseums / text Helena Beránková, Lenka Nováková] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2005 - 31 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7028-248-7 (brož.)

"Z ústavu do života" : (podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) / editorka Michaela Kitzbergerová ; autoři kapitol: Lucie Erazímová ... [et al.] - Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-903510-4-2 (kroužková vazba)

101 experimentů z každodenní filosofie / Roger-Pol Droit ; [z francouzského originálu ... přeložil Zdeněk Müller] - Vyd. v jazyce českém 1. - Praha : Baset, 2003 - 155 s. ; 20 cm - 80-86223-80-9 (váz.)

130 let školy v Bystrovanech : 1871-2001 / [redakční rada J. Ulrich, Z. Vašíčková, M. Chalupová] - Bystrovany : Obecní úřad Bystrovany, [2001] - 7 s. : il. ; 22 cm - (Brož.)

5 až 9 : sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám, určená žákům 5., 7. a 9. tříd ZŠ / Emilie Prokešová, Jaroslav Krčmář - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Sobotáles, 2004 - 196 s. : il. ; 21 cm - 80-86817-01-6 (brož.)

6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Šárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-902-X (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist