Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2005

Abeceda (podvojného) účetnictví pro podnikatele 2005 / kolektiv autorů - 3. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 399 s. : il. ; 24 cm - 80-7263-267-1 (kroužková vazba)

Aktuální problémy managementu veřejné správy a metodologické předpoklady jeho rozvoje / [uspořádali Milan Kný a Josef Požár] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 105 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7251-174-2 (brož.)

Alternativy reformy penzijního systému v České republice / Jaroslav Šulc - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-86754-34-0 (brož.)

Argumenty proti OSN / Joshua Muravchik ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 13 s. ; 21 cm - (Brož.) :

Athénská ústava / Aristotelés ; [z řeckých originálů uvedených v předmluvě přeložil, předmluvu a poznámky napsal Pavel Oliva] - 1. vyd. - Praha : Arista : Baset, 2004 - 173 s. ; 21 cm - 80-86410-48-X (Arista : váz.)

Autorské právo ; Průmyslová práva : podle stavu k 18.4.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 208 s. ; 24 cm - 80-7208-491-7 (brož.) :

Autoškola : zkušební testy / Pavel Prorok - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 83 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-247-1167-2 (brož.)

Bagdádský špion : osobní vzpomínky na špionáž a intriky mezi Bagdádem a Londýnem / Corinne Souza ; [z anglického originálu ... přeložil Vladislav Malát] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 251 s. ; 21 cm - 80-204-1232-8 (váz.)

Bankovní regulace a dohled : distanční studijní opora / Dalibor Pánek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 48 s. ; 29 cm - 80-210-3660-5 (brož.)

Bankovnictví / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 153 s. : il ; 30 cm - 80-7314-038-1 (brož.)


Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz / [Jan Komenda] - 2. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2004 - 104 s. : il. ; 21 cm - 80-86687-04-X (brož.) * 80-86687-03-1 (chyb.)


Bezpečnost - vývoj a proměny konceptu / Šárka Waisová - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-86898-21-0 (brož.)

Bezpečnost Evropy a Česká republika / Alexandr Ort ... [et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 216 s. ; 25 cm - 80-86419-81-9 (brož.)

Bolest šikanování / Michal Kolář ; [předmluvu napsal Bohumil Stejskal] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2005 - 256 s. ; 23 cm - 80-7367-014-3 (brož.) :

Brigáda, velení, řízení a průzkum = Air command, control and surveillance brigade / [editor-in-chief Jaroslav Roušar ; translation Eva Hrubinová] - [Praha] : AVIS, [2005?] - 1 složený list : il. ; 31 cm - 80-7278-219-3 (brož.)

Byl jsem velitelem 311. bombardovací perutě / Vladimír Nedvěd - Vyd. 1. - Kyjov : Městský úřad Kyjov, [2004] - 141, 14 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4344-8 (brož.)

Bylo mi dvanáct, sedla jsem na kolo a jela do školy-- : oběť belgického pedofila vypovídá / Sabine Dardenneová ve spolupráci s Marie-Thérese Cunyovou ; [z francouzského originálu ... přeložila Vanda Kopečková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-249-0553-1 (váz.)

Camouflage colors : Wehrmacht Heer : 1939-1945 / Tomáš Chorý ; [translation from Czech Charles K. Kliment] - 2nd issue - Olomouc : Aura design studio, 2005 - 72 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-902634-2-9 (brož.)

Cenové předpisy 2005 : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : podle stavu k 1.4.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 80 s. ; 24 cm - 80-7208-490-9 (brož.) :

Cesta do neznáma : z Lipníka přes Cizineckou legii do 311. čs. perutě RAF / Bohumil Ryšánek ; [doslov a text o bratřích Ocelkových Jaromír Kovařík] - Olomouc : Votobia, 2005 - 78, xvi s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7220-211-1 (váz.)

Co dělat při mimořádné události : příručka pro obyvatele - Olomouc : Magistrát města Olomouce, 2003 - 33 s. : il. ; 22 cm - (brož.)


Co vám může dát stát a co zaměstnavatel / Zdeňka Leiblová, Renáta Volková - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 271 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-268-X (brož.)


Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2004 s paralelním vyznačením změn do 1.1. 2005 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce - 6. vyd. - Brno : Komora daňových poradců ČR ; Ostrava : Sagit, 2005 - 702 s. ; 24 cm - 80-7208-481-X (brož.)

Daňový systém II : pro kombinovanou formu studia / Jan Pavel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 61 s. : ; 30 cm - 80-7194-731-8 (brož.) :

Deregulace nájemného v ČR : sborník textů mladých konzervativců / Stanislav Křeček ... [et al.] - Praha : Oeconomica, 2005 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0847-8 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Olomouckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2005 - 171 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0958-0 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 245 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0990-4 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ - Zlín : Český statistický úřad, 2004 - 176 s. : il., mapy (převážně barev.) ; 30 cm - 80-250-0923-8 (brož.) :

Dokumenty ke studiu mezinárodního práva / Josef Mrázek - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005 - 444 s. ; 23 cm - 80-86898-08-3 (brož.)

Dovolená na zotavenou : a její aplikace v praxi včetně 166 příkladů / Eva Špundová - 4. rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 191 s. ; 21 cm - 80-7263-266-3 (brož.)

DPH 2003 : neplaťte víc, než musíte / Blažena Ondrušová - 9. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 103 s. ; 21 cm - 80-247-0522-2 (brož.)

Ekonomické důsledky míru / John Maynard Keynes ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 199 s. ; 21 cm - 80-7325-043-8 (váz.)

Etopedie I. : trest smrti versus trest života pro sériové vrahy / Andrej Drbohlav - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7041-163-5 (brož.)

European social protection systems in perspective / Lucie Paquy ; [translated by Jennifer Merchant] - [Santiago de Compostela] : Compostela Group of Universities : Phoenix tn., 2004 - 146 s. ; 24 cm - 84-607-9776-7 (brož.)


Evropská ústava : návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu - Ostrava : Sagit, 2005 - 112 s. ; 24 cm - 80-7208-498-4 (brož.) :

Evropské "barbaricum" a zóna středomořské kultury : jejich vzájemné historické působení a Poseidóniův obraz dějin / Gerhard Dobesch - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav, Oddělení starověkých dějin a klasické filologie, 2004 - 131 s. : mapy ; 25 cm - 80-7040-740-9 (brož.)

Finanční právo / Ivana Pazderská - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 134 s. ; 30 cm - 80-7314-057-8 (brož.)

Finanční právo a finanční správa / Petr Mrkývka a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 2 sv. ; 21 cm - 80-210-3578-1 (sv. 1 : brož.)

Fundraisingové aktivity : jak získat finanční prostředky od místní komunity / Zuzana Polačková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 119 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-694-2 (brož.) :

Ghetto Theresienstadt / Ludmila Chládková ; [ins Deutsche übersetzt von Dagmar Lieblová und Petr Liebl] - 1. Ausg. - [Prag] : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-20-6 (brož.) :

Havarijní plánování : průvodce studiem / [autor Dana Kratochvílová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 63 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0427-1 (kroužková vazba) :

Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU : [české soutěžní právo a legislativa EU s komentářem : dohody narušující hospodářskou soutěž a zneužití dominantního postavení] / David Raus, Robert Neruda - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vi, 359 s. ; 23 cm - 80-251-0394-3 (váz.) :

Integrovaný záchranný systém : průvodce studiem / [Vilém Adamec a kolektiv] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 71 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0428-X (kroužková vazba) :

Inventarizace majetku a závazků v praxi podnikatelů / Vladimír Schiffer - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 335 s. : il. ; 22 cm - 80-7273-117-3 (váz.) :


Jak pojistit automobil / Zbyněk Stárek a kol. - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 127 s. : il. ; 21 cm - 80-722-6953-4 (brož.) :


Jak se dělá "Škola pro všechny" / sestavili členové týmu konzultantů projektu Škola pro všechny ; Pavla Polechová (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-239-4667-6 (brož.)

Jak správně a optimálně zdaňovat své příjmy / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 268 s. ; 30 cm - 80-7208-495-X (brož.) :

Jako sen : zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín / Eliška Vlasáková - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2004 - 197 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-86211-37-1 (váz.) :

Jan Masaryk : (úvahy o jeho smrti) / [Antonín Sum ... et al. ; editor Ladislava Kremličková] - 1. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005 - 495 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86621-10-3 (brož.) :

Jde to! / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5272-2 (v knize neuvedeno : brož.)

JUMAN 04 : "jurist and manager" : mezinárodní pracovní konference, Praha 21. října 2004 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 291 s. ; 21 cm - 80-86596-52-4 (brož.)

K projektovému vyučování v chemii : texty pro pedagogický experiment. 3, Ochrana člověka za mimořádných událostí při havárii s únikem nebezpečných látek a při radiační havárii / Václav Pumpr ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 39 s. : il., tab. ; 30 cm - 80-7290-176-1 (brož.)

Kriminalistická technika / Jiří Straus a kolektiv - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 415 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-86898-18-0 (brož.)

Kursk : největší tanková bitva světových dějin / M.K. Barbier ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Brož] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 176 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - 80-7360-124-9 (váz.)

Legislativní opatření v oblasti biologické bezpečnosti / Zuzana Doubková, Milena Roudná - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 48 s. ; 26 cm - 80-7212-313-0 (brož.)

Lesní zákon a příslušné vyhlášky - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, [2003] - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-7084-391-8 (Ministerstvo zemědělství ČR : v knize neuvedeno : brož.)

Likvidace obchodních společností / Petr Adamík, Jana Pilátová, Jaroslav Richter - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-7263-271-X (brož.)


Manuál bodyguarda : profesionální techniky ochrany osob / Leroy Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 358 s. : il. ; 21 cm - 80-7362-078-2 (váz.)

Manuál pro boj s teroristy / Leroy Thompson ; přeložila Alena Breuerová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 153 s. : il. ; 21 cm - 80-237-3875-5 (váz.) :

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky. MPA 00-04-05, Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci a kombinovaného loga a značky IAF MLA a ILAC MRA / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2005 - 14 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-179-8 (brož.)

Metodika vyšetřování trestných činů ve zdravotnictví / Nikolaj Hrib - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2005 - 61 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-176-9 (brož.)

Mezinárodní obchodní transakce : multimediální učební text / Naděžda Rozehnalová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 103 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3575-7 (brož.)

Mezníky českých právních dějin / Petra Jánošíková, Vilém Knoll, Alena Rundová - 2., rozš. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 231 s. ; 21 cm - 80-86898-27-X (brož.)

Moje peníze, aneb, "Chudoba není ctnost, ale nemoc" / Zdeňka Jordánová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2004 - 111 s. ; 18 cm - 80-86226-50-6 (váz.)

Myšlenky během ozařovací terapie / Peter Žaloudek - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2004 - 121 s. : portréty ; 21 cm - 80-86760-08-1 (brož.)

Mýtus o Blitzkriegu : proč byla blesková válka neúspěšná? / John Mosier ; [z anglického originálu ... přeložil Viktor Faktor] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 277 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-7252-092-X (váz.)

Mzdové účetnictví 2005 : [aktualizováno k 9.3.2005] / Eva Sikorová - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vii, 208 s. ; 23 cm - 80-251-0563-6 (kroužková vazba) :


Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? : sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR / Rudolf Jaworski ; [z německého originálu ... přeložila Šárka Stellnerová] - Vyd. 1. - [Praha] : Pražská edice, 2004 - 270 s. ; 23 cm - 80-86239-09-8 (brož.)


Nad bojištěm D-day : zapomenuté svědectví / Chris Going & Alun Jones ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Pilát] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 137 s. : il., mapky ; 22 x 25 cm - 80-206-0736-6 (váz.)

Nadace Reinharda Heydricha v Praze (1942-1945) / Andreas Wiedemann ; [z německého originálu ... přeložila Věra Macháčková-Riegerová] - 1. vyd. - [Praha] : Pražská edice, c2004 - 127 s. : il. ; 22 cm - 80-86239-08-X (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86239-08-8 (chyb.)

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 40 s. ; 22 cm - 80-86878-13-9 (brož.)

Národní předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2005 - 246 s. ; 30 cm - 80-7282-040-0 (brož.) :

Národní zpráva o rodině - [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 224 s. : il. ; 29 cm - (brož.)

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ; Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ; Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ... - Český Těšín : Poradce, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-7365-057-6 (brož.)

Nemocniční otázka v meziválečném Československu : moderní pojetí role nemocnice, jak se formovalo a postupně realizovalo v období první republiky = The issue of hospitals in inter-war Czechoslovakia / Hana Mášová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 235 s. ; 21 cm - 80-246-0908-8 (brož.) :

Nová úprava rostlinolékařských právních předpisů - [Praha] : Ministerstvo zemědělství České republiky : Státní rostlinolékařská správa, 2002 - 181 s. ; 30 cm - 80-7084-390-X (Ministerstvo zemědělství ČR : v knize neuvedeno : brož.)

O tom jak Tom hledá práci : a agentura podporovaného zaměstnávání pomůže / [kresba a ilustrace Matěj Bošina] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 1 hra (vevázaný hrací plán s kartičkami k rozstříhání) - 80-903598-2-5 (brož.)

Občanské prvky v diskusi o evropské ústavní smlouvě = Civil society aspects in the discussion on the EU constitutional treaty - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004 - 65, 79 s. ; 21 cm - 80-903237-4-X (brož.)

Občanský soudní řád ; Soudní řád správní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád : podle stavu k 1.4.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-488-7 (brož.) :


Obchodní právo / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 246 s. ; 26 cm - (brož.)

Obchodní právo / Ivana Pazderská - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 68 s. ; 30 cm - 80-7314-051-9 (brož.)

Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů : distanční studijní opora / Vladimír Žítek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 120, [10] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3653-2 (brož.)

Odplata / John Kerrigan (Leo Kessler) ; [přeložil Jan Lusk] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2005 - 199 s. ; 21 cm - 80-7214-751-X (váz.) :

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář / Petr Vojtek - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - x, 204 s. ; 20 cm - 80-7179-848-7 (brož.)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : podle právního stavu k 15.2.2005 / Martin Mikyska - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 359 s. ; 21 cm - 80-7263-273-6 (brož.)

Ochrana obyvatelstva : průvodce studiem / [Dana Kratochvílová a kolektiv] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 73 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0425-5 (kroužková vazba) :

Ochrana osobních údajů / Josef Nejedlý - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-239-3896-7 (brož.)

Ochrana osobních údajů v personalistice od roku 2005 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-7310-025-8 (brož.) :

Peněžnictví II : pro kombinované studium / Bohuslav Sekerka, Liběna Teplá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 99 s. ; 30 cm - 80-7194-739-3 (brož.) :

Penzum - základy znalostí z myslivosti : (i pro studující, kteří se připravují ke všem druhům mysliveckých zkoušek) : nové vydání / [Z. Štěpánek ... et al.] - 6. vyd. - Praha : Druckvo, 2004 - 689 s., [40] s. příl. : il., barev. mapy, formuláře ; 30 cm - 80-239-3500-3 (brož.)


Piloti bombardovacích letounů Luftwaffe v bitvě o Británii : červenec - říjen 1940 / Chris Goss ; [překlad René J. Tesař] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 147 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7237-841-4 (váz.)


Podnikání v praxi : praktický průvodce pro podnikatele / [autor Marie Mikušová] - Vyd. 1. - Ostrava : Arnet onLine, 2004 - 191 s. : formuláře, tiskopisy ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-3953-X (brož.)

Podpora kojení a stav výživy kojenců v České republice na konci 90.let : analýza faktorů ve vztahu k délce kojení v prvních šesti měsících života dítěte / Dagmar Schneidrová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 131 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0920-7 (brož.) :

Podvodníci, hochštapleři, sedmilháři : pravdivé příběhy o nepravdách / Sarah Burtonová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - 207 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7197-249-5 (váz.)

Pojistná ekonomika II : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 56, [16] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3662-1 (brož.)

Pojistná matematika I : distanční studijní opora / František Čámský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 122 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3651-6 (brož.)

Pojistná matematika II : distanční studijní opora / František Čámský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 84 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3524-2 (brož.)

Pojistná teorie / Jaroslav Daňhel a kol. - Vyd. 1. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 332 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-84-3 (váz.)

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných : podle právního stavu k 1.1.2005 / Marta Ženíšková, Ludmila Trnková, Jiří Šmíd - 10. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 151 s. ; 21 cm - 80-7263-274-4 (brož.)

Pojistný trh : distanční studijní opora / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 82, [23] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3661-3 (brož.)

Pojišťovnictví : podle stavu k 1.5.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 144 s. ; 24 cm - 80-7208-494-1 (brož.) :

Politická filozofie : základní otázky moderní politologie / Adam Swift ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 190 s. ; 20 cm - 80-7178-859-7 (brož.) :


Praha - Washington - Praha : depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 = Prague - Washington - Prague : reports from the United States Embassy in Czechoslovakia, November - December 1989 / k vydání připravil Vilém Prečan - Praha : Knihovna Václava Havla, 2004 - [803] s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-903518-0-8 (váz.)

Praktikum českého ústavního práva / Karel Klíma a kolektiv - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005 - 583 s. ; 23 cm - 80-86898-15-6 (brož.)

Praktikum práva Evropské unie / Veronika Outlá, Pavel Hamerník a kolektiv - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005 - 285 s. ; 23 cm - 80-86898-10-5 (brož.)

Právní nauka pro pracovníky veřejné správy / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kol. - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 292 s. ; 24 cm - 80-86861-32-5 (brož.)

Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním / Jaroslava Novotná - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 221 s. ; 23 cm - 80-7179-427-9 (brož.)

Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry / Lubomír Vondráček - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-247-1198-2 (brož.)

Právní rádce pro holky i kluky : nejlepší zákony k narozeninám / Dan Holubkov ; [ilustroval Martin Vácha] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 124 s. : il. ; 24 cm - 80-00-01603-6 (brož.) :

Právo EU / František Hurbiš - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 54 s. ; 30 cm - 80-7314-047-0 (brož.)

Privátní bezpečnostní služby / Pavel Macek, František Novák - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2005 - 316 s. ; 21 cm - 80-86477-23-1 (váz.)

Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením : studijní texty : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce / [Olga Krejčířová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus ; Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2005 - 87 s. ; 29 cm - 80-903598-1-7 (Rytmus : brož.) :

Průlom : agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury / František Doskočil, Pavel Žáček - Olomouc : Votobia, 2004 - 285 s., xxxii s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7220-208-1 (brož.)

Průvodce studiem Modulu účetnictví / [Dagmar Bařinová a kolektiv] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 28, [6] s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0384-4 (kroužková vazba) :


Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.11.2004) - Praha : Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2004 - 281 s. ; 30 cm - 80-7212-348-3 (brož.)

Přehled programů rozvoje v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-239-5187-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Překlady předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.11.2004) - Praha : Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2004 - 178 s. ; 30 cm - 80-7212-349-1 (brož.)

Příchozí / Věra Roubalová, Tereza Günterová, František Kostlán - Vyd. 1. - V Praze : G plus G, 2005 - 119 s. ; 18 cm - 80-86103-82-X (brož.) :

Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem : (velká novela a připravovaná rekodifikace trestního řádu) / Miroslav Růžička - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 158 s. ; 22 cm - 80-86199-93-2 (brož.)

Restituce majetku obcí / Petr Kišš - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-86861-20-1 (brož.) * 80-86432-20-1 (chyb.)

Rodina a rodinné právo : historie, současnost a perspektivy / Renata Veselá a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 283 s. ; 21 cm - 80-86432-93-9 (brož.)

Rodina z perspektivy dětí - chudoba jako objektivní a subjektivní problém : (sborník z česko-německo-rakouské konference) : Praha 25.-26.5.2004 / Národní centrum pro rodinu ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004 - 97 s. ; 27 cm - 80-239-4375-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí : dítě a mezinárodní právo : podle stavu k 21.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 128 s. ; 24 cm - 80-7208-492-5 (brož.) :

Sborník 3. mezinárodní konference sester domácí péče "Kvalita a efektivita domácí péče" : Brno, 15.4.-16.4. 2005 / [editor Radka Pokojová] - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 77 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7013-418-6 (brož.)

Sborník příspěvků z konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny : konané v Olomouci ve dnech 7. a 8. října 2004 / [editor Ondřej B. Jurečka] - [Praha] : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR ; Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2004 - 73 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4185-2 (brož.) :


Slovenská armáda 1939-1945 / Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal - 2., dopl. vyd., V nakl. Naše vojsko 1., v nakl. Ares 1. - Praha : Naše vojsko : Ares, 2003 - 360 s. : il. (některé barev.), plány ; 22 cm - 80-206-0596-7 (Naše vojsko : váz.)

Slovník základních pojmů z práva / Radovan Ryska - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998 - 70 s. ; 21 cm - 80-7168-554-2 (brož.) :

Smlouva o Ústavě pro Evropu : smlouva o Ústavě pro Evropu : protokoly a přílohy I a II připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu : prohlášení, která se připojují k závěrečnému aktu mezivládní konference, a závěrečný akt : Euroústava - 50 otázek a odpovědí - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 423 s. ; 21 cm - 80-86699-27-7 (brož.)

Smlouva zakládající ústavu pro Evropu - komentář / David Král, Lenka Pítrová a Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004 - 105 s. ; 20 cm - 80-903237-3-1 (brož.)

Sociální politika : distanční studijní opora / Mirka Wildmannová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 128, [11] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3657-5 (brož.)

Sociální politika a sociální zabezpečení / Hana Fachinelli - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 34 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0337-2 (kroužková vazba)

Sociální politika v ekonomické praxi : (vybrané problémy) / Jaroslava Durdisová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 246 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0850-8 (váz.)

Sociální zabezpečení / Zdeňka Gregorová, Milan Galvas - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2005 - 280 s. : il. ; 20 cm - 80-210-3686-9 (Masarykova univerzita Brno : brož.)

Sociální zabezpečení : [prováděcí předpisy a předpisy související : aktualizováno k 13.4.2005] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 326 s. ; 24 cm - 80-251-0099-5 (brož.) :

Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce / [uspořádala Petra Vitáková] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus, 2005 - 127 s. ; 30 cm - 80-903598-0-9 (brož.)

Spolehlivost a diagnostika dopravních prostředků a infrastruktury : kolokvium : [Praha, 25. listopadu 2004] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 91 s. : il. ; 25 cm - 80-7194-706-7 (brož.)


Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní / Jaroslav Kobík - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 711 s. ; 21 cm - 80-7263-269-8 (váz.)

Správní a jiné poplatky : [prováděcí předpisy a předpisy související : v souladu s právem Evropské unie : aktualizováno k 28.2. 2005 / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 137 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0494-X (brož.) :

Správní právo - procesní část : multimediální učební text / Soňa Skulová, Petr Průcha, Stanislav Kadečka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 60 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3577-3 (brož.)

Správní právo / Jan Hejda, Karel Přibyl - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 101 s. ; 25 cm - 80-86708-08-X (brož.)

Správní řád 2005 a 2006 : [aktualizováno k 1.3.2005 : v souladu s právem Evropské unie / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 47 s. ; 24 cm - 80-251-0544-X (brož.) :

Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách : rožmberská doména 1418-1472 / Robert Šimůnek - Praha : Historický ústav, 2005 - 737 s. : faksim. ; 22 cm - 80-7286-067-4 (váz.)

Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Vítězslav Dohnal, Pavel Černý. Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí : (příloha publikace Stát, obec a občan při ochraně životního prostředí / Dominika Glacová - 3. přeprac. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005 - 80 s. ; 30 cm - (Brož.)

Statistický lexikon obcí České republiky 2005 : podle správního rozdělení k 1.1.2005 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 / zpracoval Český statististický úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR - Vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005 - 1358 s. ; 31 cm - 80-7360-287-3 (váz.)

Stavby a zařízení civilní ochrany : průvodce studiem / [Hegar, J.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 55 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0424-7 (kroužková vazba) :


Stručný přehled nemocí dle 10. mezinárodní klasifikace nemocí se zaměřením na posuzování dočasné pracovní neschopnosti / [zpracoval autorský kolektiv ve složení Dina Válková, Marie Střížová ; uspořádala Alena Budilová] - Vyd. 1. - Praha : BMSS-Start, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-86552-79-9 (sv. 1 : brož.)


Svět bez ústavů / Milan Cháb ; [vybraly, uspořádaly a poznámkami opatřily Rela Chábová a Milena Johnová] - Praha : QUIP - Společnost pro změnu, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4772-9 (brož.)

Svět elektronického podpisu / Tomáš Přibyl a kolektiv - [Brno] : AEC, [2002] - 58 s. : il. ; 15 cm - (brož.)

Školské zákony s komentářem a prováděcí předpisy : právní stav k 23.2.2005 / Jiří Valenta - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 415 s. : formuláře ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7263-265-5 (brož.)

Školství : podle stavu k 1.5.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 288 s. ; 24 cm - 80-7208-493-3 (brož.) :

Tatranští orli nad Kubání / Jiří Rajlich - Vyd. 1. - Praha : Ares : Deus, 2002 - 127 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-86215-31-8 (D-Consult - Deus : brož.)

Terezínské ghetto / Ludmila Chládková - 1. vyd. - Praha : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-18-4 (brož.) :

The Terezín ghetto / Ludmila Chládková ; [translated into English by Petr Liebl] - [Prague] : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-19-2 (brož.) :

Tlumočil jsem Stalinovi / Jack Peel ; [překlad Mirek Hanák] - Kroměříž : Vydavatelství AM, 2005 - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)

Účetnictví podnikatelů : fyzické osoby, obchodní společnosti / Libuše Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 168 s. ; 30 cm - 80-245-0860-5 (brož.) :

Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU / V. Čejková, P. Valouch - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 120 s. ; 24 cm - 80-247-0953-8 (brož.)

Uranový gulag : Jáchymovské peklo / Zdeněk F. Šedivý - 2., dopl. vyd. - Brno : MoBa, 2005 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-243-1822-9 (váz.) :


Ústava České republiky ; Listina základních práv a svobod : podle stavu k 18.4.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-478-X (brož.) :


Ústava ČR s úvodním komentářem : [aktualizováno k 1.4.2005] : / Jiří Nolč a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 153 s. : il., noty ; 24 cm - 80-251-0362-5 (brož.) :

Úvod do dějin diplomacie / Eduard Gombár - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 49 s. ; 30 cm - 80-86754-36-7 (brož.)

Úvod do podnikání - modul: Před rozhodnutím podnikat ; Úvod do podnikání - modul: Společnost s ručením omezeným : průvodce distančním studiem / Marie Mikušová ; Úvod do podnikání - modul : Živnostník ; Úvod do podnikání - modul : Zaměstnavatel / Marcela Papalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - [12, 12],14, 16 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0367-4 (kroužková vazba) :

Úvod do soudního znalectví / Albert Bradáč, Miroslav Kledus, Pavel Krejčíř a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 220 s. ; 30 cm - 80-7204-365-X (brož.)

Úvod do studia mediace a probace / Ivo Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 118 s. ; 30 cm - 80-7318-261-0 (brož.)

V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník / [uspořádali Milan Valenta, Zdeňka Kozáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 122 s. ; 21 cm - 80-244-0983-6 (brož.)

Vademecum městské správy v Lounech v letech 1573-1727 / Bohumír Roedl - Ústí nad Labem : Albis international, 2004 - 142 s. : faksim. ; 23 cm - 80-86067-99-8 (Albis international : brož.)

Veřejná politika / Vít Dvorský, Dušan Halásek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 18 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0385-2 (kroužková vazba) :

Veřejná správa / Martina Halásková, Jiří Kovář - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 18 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0388-7 (kroužková vazba) :

Veřejná správa / Petr Volek, Jan Přenosil - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 161 s. : mapy ; 29 cm - 80-7157-847-9 (brož.)


Veřejné finance / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-040-3 (brož.)


Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955 : sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25.10.2000 v Praze - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 2001 - 211 s. ; 21 cm - 80-238-9219-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Všeobecné základy požární ochrany : průvodce studiem / [Bártlová Ivana a kolektiv] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 71 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0421-2 (kroužková vazba) :

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení / Anna Arnoldová - 2. rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-246-0728-X (sv. 1 : brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Kroměříž / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 92 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0849-5 (brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Uherské Hradiště / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 86 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0850-9 (brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Vsetín / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 104 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0851-7 (brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Zlín / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 110 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0852-5 (brož.) :

Východní fronta : tajné archivy SS / Ian Baxter ; [překlad Kateřina Jirčíková] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 192 s. : il. ; 25 cm - 80-7352-038-9 (váz.)

Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru / Tomáš Fiala - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 177 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0821-4 (brož.) :

Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : international conference 2005 : January 28, Kunovice, Czech Republic / organized by European Polytechnical Institute - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 362 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-052-7 (brož.)


Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů / Drahomíra Fischlová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005 - 60, vi s. : il. ; 30 cm - (Brož.)


Vzory smluv v pracovněprávních vztazích : podle právního stavu k 1.3.2005 / Jaroslav Jakubka - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 239 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-270-1 (brož.)

Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / Karel Janoušek, Dagmar Procházková - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-272-8 (brož.)

Zakázané filmy : 125 příběhů filmové cenzury / Dawn B. Sova ; [přeložila Naďa Randová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 318 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-242-1383-4 (váz.)

Základy civilního procesu : multimediální učební text / Jaruška Stavinohová, Marta Macháčková, Lukáš Michna - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 121 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3602-8 (brož.)

Základy kriminologie a trestní politiky / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 544 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7179-813-4 (váz.)

Základy psychologie : role 2-4 : učební text pro vysokoškolskou výuku / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák - Vyd. 1. - V Hradci Králové : Univerzita obrany, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-85109-56-5 (brož.)

Základy sociální politiky : distanční studijní opora / Mirka Wildmannová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 128, [9] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3652-4 (brož.)

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) ; Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní : upozornění na změnu Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) - Český Těšín : Poradce, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-7365-058-4 (brož.)

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev-- (kompetenční zákon) ; Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků ; Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv ... - Český Těšín : Poradce, 2005 - 44 s. ; 21 cm - 80-7365-052-5 (brož.)


Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ; Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ; Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností ... - Český Těšín : Poradce, 2005 - 116 s. ; 21 cm - 80-7365-053-3 (brož.)


Zákon o DPH s komentářem / Václav Benda, Ladislav Pitner - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 391 s. ; 22 cm - 80-7273-120-3 (váz.) :

Zákon o krmivech : (konsolidované znění vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů) - [Praha : Agrospoj], 2004 - 176 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4283-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Zákon o rodině : komentář / Milana Hrušáková a kolektiv - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 478 s. ; 20 cm - 80-7179-912-2 (váz.)

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a předpisy související : komentář / Martina Kasíková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xviii, 966 s. ; 20 cm - 80-7179-901-7 (váz.)

Zákon o zaměstnanosti s komentářem : včetně prováděcích předpisů k 1.3.2005 / Zdeňka Leiblová - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 271 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-264-7 (brož.)

Zákon o zbraních v praxi : 250 otázek a odpovědí (často kladené otázky, praktické příklady) :úplnéznění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu / Jan Komenda - 1. vyd. - Brno : Jan Komenda, 2005 - 185 s. ; 21 cm - 80-239-4102-X (brož.)

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související / komentář Josef Staša, Irena Srbová - 4., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiii, 538 s. ; 20 cm - 80-7179-925-4 (brož.)

Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence" : (Praha 27.-28. května 2004) / editoři: Aleš Gerloch, Pavel Maršálek - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 409 s. ; 21 cm - 80-86861-06-6 (váz.)

Zdaňování příjmů fyzických osob 2005 : praktický průvodce : [Zdanění příjmů ze závislé i nezávislé činnosti po novele : Daňová zvýhodnění, slevy a bonusy na děti : Zdaňování příjmů podnikatelů včetně pojistného ...] / Václav Vybíhal - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 216 s. ; 25 cm - 80-247-1232-6 (brož.)


Zločin dostal mat / Jan Stach, Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Epocha, 2005 - 196 s. : portréty ; 21 cm - 80-86328-65-1 (váz.)


Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2005 / [zpracovala Zuzana Drhová] - Praha : Zelený kruh, 2005 - 16 s. ; 21 cm - 80-239-4729-X (brož.)

Život s povodněmi / sestavila Lenka Daňhelová především z podkladů sdružení občanů Unie pro řeku Moravu ; odborná korektura Vladimír Burda - Ostrava : Arnika, 2004 - 134 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4053-8 (brož.)

Život žen a mužů z pohledu SLDB 2001 : (analýza z pohledu rovných příležitostí mužů a žen) / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 105 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0980-7 (brož.) :

Životní prostředí : podle stavu k 1.4.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 496 s. ; 24 cm - 80-7208-489-5 (brož.) :

"Z ústavu do života" : (podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) / editorka Michaela Kitzbergerová ; autoři kapitol: Lucie Erazímová ... [et al.] - Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-903510-4-2 (kroužková vazba)

1. komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006 / [závěrečný dokument zpracovali Ingrid Štegmannová ... et al.] - Ostrava : Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 2005 - 180 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4521-1 (brož.) :

17.12.'44 : největší letecká bitva nad Protektorátem / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 2004 - 137 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., mapa ; 21 cm - 80-7220-200-6 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist