Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 2005

Aktuální otázky zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evropské unie / Iveta Hamarnehová a kol. - Vyd. 1. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 100 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-83-5 (brož.)

Anglicko-český ekonomický výkladový slovník / Jiří Elman ; [spolupracoval Ladislav Šembera] - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 2004 - 629 s. ; 25 cm - 80-86817-05-9 (váz.)

Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů : doktorský seminář 2004 - Praha : Oeconomica, 2004 - 22 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-245-0841-9 (brož.)

Bankovní regulace a dohled : distanční studijní opora / Dalibor Pánek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 48 s. ; 29 cm - 80-210-3660-5 (brož.)

Bankovnictví / Bohuslav Sekerka - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003- - sv. ; 30 cm - 80-7194-592-7 (sv. 1 : brož.)

Bankovnictví / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 153 s. : il ; 30 cm - 80-7314-038-1 (brož.)

Bankovnictví I : distanční studijní opora / Aleš Ševčík - Vyd. 1 - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 128 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3649-4 (brož.)

Bankovnictví II / Miloš Král - Vyd. 4., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-260-2 (brož.)

Bankovnictví II : distanční studijní opora / Božena Petrjánošová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 80 : il. ; 29 cm - 80-210-3523-4 (brož.)

Bezpečnost a ochrana při práci / Jan Prachař - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 52 s. ; 30 cm - 80-7314-055-1 (brož.)

Bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách : (příručka pro topiče kotlů) / Jaromír Hurda - 1. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2005 - 103 s. : il., plány ; 22 cm - 80-7328-074-4 (brož.)


Bezpečnost zařízení pro plynulou dopravu nákladů a bezpečnost jejich provozu / [zpracoval Antonín Dušátko] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005 - 36 s. : il. ; 22 cm - 80-903604-4-0 (brož.)


Bilance nefinančních aktiv 1995 až 2002 / zpracoval Odbor ročních národních účtů, Oddělení nefinančních aktiv - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 89 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-250-0988-2 (brož.) :

Budoucnost konkurence : spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem / C.K. Prahalad & Venkatram Ramaswamy ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 277 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-126-7 (váz.) :

Cenné papíry a burzy / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-039-X (brož.)

Cenné papíry a finanční trhy / Anděla Landorová ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 291 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-920-1 (brož.)

Cenové předpisy 2005 : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami : podle stavu k 1.4.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 80 s. ; 24 cm - 80-7208-490-9 (brož.) :

Co vám může dát stát a co zaměstnavatel / Zdeňka Leiblová, Renáta Volková - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 271 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-268-X (brož.)

Cultivation of financial markets in the Czech Republic / Michal Mejstřík (editor) - Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2004 - 399 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0980-0 (váz.)

Czech experience of economic transition and EU accession processes / Eva Klvačová ... [et al.] - 1st ed. - [Prague] : Professional Publishing, 2005 - 140 s. ; 26 cm - 80-86419-85-1 (brož.)

Český almanach osobností a firem - 1. vyd. - Praha : Hamaro, 2004 - 402 s. : portréty ; 22 cm - 80-903585-0-0 (brož.)

Daně a daňové poradenství I. / Eva Kolářová - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 38 s. ; 30 cm - 80-7314-035-7 (brož.)

Daňové chyby zemědělských subjektů a jejich optimální řešení : [159 příkladů ze zemědělské praxe / Ivan Macháček] - Praha : ČZT, 2004 - 138 s. ; 30 cm - 80-239-4285-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Daňové výdaje : [praktická příručka pro daňové subjekty, účetní, ekonomické poradce a daňové specialisty / Vladimír Pelc] - Praha : ČZT, 2004 - 171 s. ; 30 cm - 80-239-4286-7 (v knize neuvedeno : brož.)


Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2004 s paralelním vyznačením změn do 1.1. 2005 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce - 6. vyd. - Brno : Komora daňových poradců ČR ; Ostrava : Sagit, 2005 - 702 s. ; 24 cm - 80-7208-481-X (brož.)

Daňový systém II : pro kombinovanou formu studia / Jan Pavel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 61 s. : ; 30 cm - 80-7194-731-8 (brož.) :

Determinanty trvale udržitelného zemědělství po vstupu ČR do Evropské unie : závěrečná zpráva V. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [autor Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 257 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1165-7 (brož.)

Deutsch für Handel und Unternehmen : distanční studijní opora / Hanne-Lore Bobáková, David Martínek - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7248-253-X (sv. 1 : brož.)

Die EU - Integration Tschechiens - Anpassungsprozesse im Agrarsektor des Österreichisch-Tschechischen Grenzraums : Boku Wien - Tau Prag 6.-9. Juli 2004 : Beiträge des wissenschaftlichen Seminars : Anläßlich der Wissenschafts- und Erziehungskooperation "Aktion Österreich - Tschechische Republik" / [editor Miroslav Svatoš ; překlad Karel Svoboda] - Vyd. 1. - Prag : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1207-6 (brož.)

Die Olmützer Häuserchronik / Wilhelm Nather ; herausgegeben von Friedrich Nather, Vladimír Spáčil - 1. Aufl. - Olomouc : Palacký-Universität, 2005- - sv. ; 25 cm + 1 příl. - plán města - 80-244-0990-9 (sv. 1 : váz.)

Dojížďka za prací a do škol v Olomouckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2005 - 171 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0958-0 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 245 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0990-4 (brož.) :


Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ - Zlín : Český statistický úřad, 2004 - 176 s. : il., mapy (převážně barev.) ; 30 cm - 80-250-0923-8 (brož.) :


Dokladovost v účetnictví, aneb, Jak na doklady a co s nimi : [praktická příručka pro praxi malých a středních podnikatelů] / Renáta Myšková - V Praze : ČZT, 2004 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4302-2 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7084-359-4 (chyb.)

Dopravní politika pro vstup do EU : seminář s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Pardubice, 14.5. 2003 - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-556-0 (brož.)

Dovolená na zotavenou : a její aplikace v praxi včetně 166 příkladů / Eva Špundová - 4. rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 191 s. ; 21 cm - 80-7263-266-3 (brož.)

DPH 2003 : neplaťte víc, než musíte / Blažena Ondrušová - 9. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 103 s. ; 21 cm - 80-247-0522-2 (brož.)

DPH v daňové praxi po novele platné od 1.1.2005 / Ivan Brychta - Praha : Linde, 2005 - 72 s. ; 24 cm - 80-86131-59-9 (brož.)

DSI Campus Solution : user's manual - Prague : Oeconomica, 2004 - 15 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0833-8 (brož.)

ECON '04 : [selected research papers / editor Mária Jašková] - Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economy, 2004 - 454 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0674-6 (brož.)

EconLit : user's manual - Prague : Oeconomica, 2004 - 9 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0832-X (brož.)

Edvard Beneš - Československo - Evropa / Zdeněk Veselý a kol. - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, c2005 - 164 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86419-80-0 (brož.)

Ekonometrie : úvod do ekonometrického modelování / Jana Hančlová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 27 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0378-X (kroužková vazba) :

Ekonomické důsledky míru / John Maynard Keynes ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 199 s. ; 21 cm - 80-7325-043-8 (váz.)

Ekonomické hodnocení výrobních procesů / Jana Kleinová - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 88 s. : il. ; 22 cm - 80-7043-364-7 (brož.) :


Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001- - sv. : il., tab. ; 21 cm - 80-7083-554-0 (sv. 1 : v knize neuvedeno : brož.) * 80-7083-540-0 (chyb.)

Ekonomie : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - Dotisk 1. vyd. [i.e. 2. vyd.] - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 216 s. ; 21 cm - 80-86376-18-4 (brož.)

Ekonomie : základní kurs (pro bakalářský stupeň vysokých škol) / René Hladík - 2. vyd. - [Ústí nad Labem] : RENECO, 2005 - 239 s. : il. ; 21 cm - 80-86563-11-1 (brož.) :

Ekonomika veřejného sektoru / Dušan Halásek, Eliška Skřídlovská - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 33 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0380-1 (kroužková vazba) :

Ekonomika veřejného sektoru / Jaroslav Pilný - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 202 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-728-8 (brož.) :

Ekonomika výroby surového železa : sborník z mezinárodního semináře : VŠB-TU Ostrava, 3.12.2004 - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 71 s. ; 30 cm - 80-248-0791-2 (kroužková vazba)

Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí / Jitka Kloudová - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-265-3 (brož.)

Evropská unie v otázkách a odpovědích / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2003 - 114 s. ; 21 cm - 80-86376-30-3 (brož.)

F.A. Hayek a teorie spontánního řádu / Ján Pavlík - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 805 s. ; 25 cm - 80-86419-57-6 (váz.)

Finance : průvodce distančním studiem / Eva Kociánová - garant projektu ; Martina Borovcová, Andrea Kubištíková, Iveta Ratmanová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 36 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0335-6 (kroužková vazba) :


Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accounting in science, tuition and practice : proceesings of the international conference : Zlin April 28-29,2005 / [editor Stanislav Palička] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 208 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-288-2 (brož.)


Finanční matematika v příkladech / Jarmila Radová, Vladislav Chýna, Jiří Málek - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 160 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-86-X (brož.)

Finanční trhy / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 202 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-042-X (brož.)

Fit for Business English. Prodej / Robert Tilley ; [přeložila Nora Martišková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 168 s. ; 19 cm - 80-247-1182-6 (brož.)

Franta Anýž 1876-1934 : [Obecní dům v Praze, 10.11.2004-6.2.2005 : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 25.2.-25.9.2005 / autorky textů Alena Křížová, Jana Pauly, Jana Omar] - V Praze : Obecní dům, c2004 - 159 s. : il. (některé barev.), portréty ; 28 cm - 80-86339-28-9 (brož.)

Geografie cestovního ruchu / Václav Hrala - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2005 - 109 s. ; 30 cm - 80-245-0858-3 (brož.) :

Geografie světového hospodářství : vybrané kapitoly / Václav Hrala a kolektiv - Vyd. 4. - Praha : Oeconomica, 2005 - 194 s. ; 30 cm - 80-245-0857-5 (brož.) :

Historie a současnost podnikání na Kladensku a Slánsku / [historickou část zpracovali Zdeněk Kuchyňka, Libor Dobner ; autorská spolupráce na druhé části Jiří Jankovec] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 295 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-25-0 (váz.)

Historie a současnost podnikání na Ústecku a Teplicku / [autor historické části Václav Houfek ; autorská spolupráce na druhé části Přemysl Veverka, Martin Mahdal] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 191 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86699-22-6 (váz.)

Historie krajiny severního Prácheňska = The Historic landscape of North Prácheňsko / Dagmar Dreslerová, Aleš Stejskal, Jaromír Beneš - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003 - 196 s. : il. (převážně barev.), portréty, mapy, faksim. ; 24 cm - 80-86566-19-6 (váz.)

I my jsme psali historii-- : 10 let Pražských služeb, a.s. : 1994-2004 / [autor textu Boris Riegler ; ilustrační kresby a rytiny Tomáš Hauzner] - Vyd. 1. - Praha : Pražské služby, 2004 - 118 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - 80-239-3922-X (váz.)


Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje : kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup / Peter Mederly, Ján Topercer, Pavel Nováček - Vyd. 1. - Praha : UK FSV CESES, 2004 - 117 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-4389-8 (brož.)


Inovativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků / Philip Kotler & Fernando Trias de Bes ; [překlad Hana Machková, Jiří Adamík, Josef Malý] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 199 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0921-X (váz.)

Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi : sborník k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", spolufinancovaný z Evropské unie a českého státního rozpočtu / Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) ; [překlad Lucie Procházková, Marie Vítková] - 1. vyd. - Brno : MSD, 2005 - 201 s. : il. ; 23 cm - 80-86633-31-4 (brož.)

Jak investovat, aneb, Anatomie burzovních lží / Martin Svoboda - Vyd. 2. - Brno : CP Books, 2005 - vi, 198 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0527-X (brož.) :

Jak motivovat sebe a své spolupracovníky / Rainer Niermeyer, Manuel Seyffert ; [překlad Petr Kunst] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1223-7 (brož.)

Jak se stát šéfem obchodní společnosti : pravidla postupu a povýšení v obchodní společnosti / Jeffrey J. Fox ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Bumbová] - Hodkovičky[Praha] : Pragma, [2004?] - xvii, 156 s. ; 20 cm - 80-7205-908-4 (váz.)

Jak správně a optimálně zdaňovat své příjmy / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2005 - 268 s. ; 30 cm - 80-7208-495-X (brož.) :

Jde to! / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5272-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Kam se poděly mé peníze? : investujte včas a dřív než ostatní / Robert Kiyosaki a Sharon Lechter ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2004 - 289 s. ; 22 cm - 80-7205-167-9 (váz.)

Kdy nám bylo nejhůře? : hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska / Milan Sekanina - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7277-213-9 (brož.) :

Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu / kolektiv autorů [Milan Beneš ... et al. ; [šéfredaktor Jiří Matějka] - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-04-X (brož.)

Makroekonomie / Ivana Groligová, Petr Mandelík - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003 - 130 s. ; 30 cm - 80-214-2778-7 (Vysoké učení technické : brož.)


Management BOZP v nevýrobním podniku : průvodce studiem / [Kričfaluši, I.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 69 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0423-9 (kroužková vazba) :

Management BOZP v průmyslovém podniku : průvodce studiem / [Kleinová, Lidmila] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 69 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0422-0 (kroužková vazba) :

Management regionů a obcí : průvodce modulu / Jan Malinovský, Alois Kutscherauer, Jan Sucháček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 21 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0387-9 (kroužková vazba) :

Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí / Václav Beran, Petr Dlask - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 323 s. : il., mapy, plány ; 24 cm + 1 CD - 80-200-1201-X (váz.)

Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly / Jiří Dědina - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-86592-01-4 (brož.)

Marketing : průvodce studiem / Roman Kozel, Martina Steinová, Hana Svobodová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 39 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0374-7 (kroužková vazba) :

Marketing v peněžnictví : distanční studijní opora / Jan Krajíček - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 132 s. ; 29 cm - 80-210-3659-1 (brož.)

Marketingové pojetí výrobku a komunikace : sylaby / Šárka Velčovská, Milada Marhounová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 44 s. ; 30 cm - 80-248-0780-7 (brož.)

Matematická ekonomie / Bohuslav Sekerka, Jan Černohorský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 241 s. ; 30 cm - 80-7194-741-5 (brož.) :

Měnová a finanční politika EU : distanční studijní opora / Iva Mládenková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 92 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3641-9 (brož.)


Mikroekonomie / Juraj Dubovec - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 194 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-036-5 (brož.)


Mikroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium / Zuzana Dohnalová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 169 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-290-4 (brož.)

Mnohonásobný zdroj příjmů / Robert G. Allen ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2004?] - 341 s. : il. ; 25 cm - 80-7205-161-X (váz.)

Mobbing : jak ho rozpoznat a jak mu čelit / Hans-Jürgen Kratz ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 131 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-127-5 (brož.) :

Moje peníze, aneb, "Chudoba není ctnost, ale nemoc" / Zdeňka Jordánová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2004 - 111 s. ; 18 cm - 80-86226-50-6 (váz.)

Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejich podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí / Jana Vavrečková ... [et al.] - Praha : VÚPSV, 2004 - 97, ix s. : mapy ; 30 cm - 80-239-4923-3 (v knize neuvedeno : brož.)

MRI bankers' guide to foreign currency - 46th ed. - Houston : Monetary Research Institute, 2003 - 256 s. : barev. il. ; 29 cm - 0-9629339-7-X (brož.)

Mzdové účetnictví 2005 : [aktualizováno k 9.3.2005] / Eva Sikorová - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - vii, 208 s. ; 23 cm - 80-251-0563-6 (kroužková vazba) :

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ; Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ; Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ... - Český Těšín : Poradce, 2005 - 120 s. ; 21 cm - 80-7365-057-6 (brož.)

Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování = New approaches and financial instruments in financial decision-making / Dana Dluhošová a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 640 s. : il. ; 26 cm - 80-248-0669-X (váz.)

O práci s úsměvem / uspořádal Bruce Lansky ; [z anglického originálu ... přeložila Vlasta Hesounová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 78 s. : il. ; 16 cm - 80-7021-780-4 (váz.) :

O tom jak Tom hledá práci : a agentura podporovaného zaměstnávání pomůže / [kresba a ilustrace Matěj Bošina] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 30 cm + 1 hra (vevázaný hrací plán s kartičkami k rozstříhání) - 80-903598-2-5 (brož.)

Oceňování finančních institucí / Milan Hrdý - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 216 s. ; 25 cm - 80-247-0938-4 (váz.)


Oceňování nástrojů trhu cenných papírů / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-041-1 (brož.)

Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů : distanční studijní opora / Vladimír Žítek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 120, [10] s. : il. ; 29 cm - 80-210-3653-2 (brož.)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání : podle právního stavu k 15.2.2005 / Martin Mikyska - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 359 s. ; 21 cm - 80-7263-273-6 (brož.)

Osobní a rodinné finance / Petr Syrový, Martin Novotný - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0478-1 (brož.)

Otázky evropské integrace a Česká republika : sborník příspěvků pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd / Salim Murad, Pavel Hejtman (eds.) - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2004 - 105 s. ; 25 cm - 80-7040-704-2 (brož.)

Peněžnictví I : pro kombinované studium / Bohuslav Sekerka, Liběna Teplá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 97 s. ; 30 cm - 80-7194-738-5 (brož.) :

Peněžnictví II : pro kombinované studium / Bohuslav Sekerka, Liběna Teplá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 99 s. ; 30 cm - 80-7194-739-3 (brož.) :

Peníze a peněžní politika : distanční studijní opora / Josef Menšík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 132 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3642-7 (brož.)

Pomoc EHP a Norska České republice : pomoc Evropského hospodářského prostoru a Norska České republice pro období 2004-2009 - Praha : Ministerstvo financí, Centrum zahraniční pomoci, [2004?] - 4 s. ; 30 cm - (brož.)

Praktický marketing / Eva Mainzová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 264 s. : il. ; 30 cm - 80-7043-366-3 (brož.) :

Právo EU / František Hurbiš - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 54 s. ; 30 cm - 80-7314-047-0 (brož.)

Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením : studijní texty : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce / [Olga Krejčířová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus ; Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2005 - 87 s. ; 29 cm - 80-903598-1-7 (Rytmus : brož.) :


Prodáno! : jak přesvědčíte zákazníky, aby kupovali od vás / Steve Martin, Gary Colleran ; [přeložil Pavel Slezák] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 132 s. : il. ; 24 cm - 80-247-1093-5 (brož.)

Průvodce cestovního ruchu / Josef Zelenka ... [et al.] - Vyd. 2., upr. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-582-7 (brož.)

Průvodce studiem modulu Matematická ekonomie / Danuše Bauerová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 29 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0339-9 (kroužková vazba)

První rok členství ČR v EU - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor komunikační strategie, c2005 - 10 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-86345-53-X (brož.)

Přehled programů rozvoje v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-239-5187-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu = Conversion and expression of natural gas volume : TPG G 902 01 : technická pravidla, schválena dne 23.2.2005 / [realizace a vydání technických pravidel: GAS, Společnost pro techniku, předpisy, informatiku a vzdělávání] - [Říčany u Prahy] : GAS, 2005 - 27 s. ; 30 cm - 80-7328-075-2 (GAS : brož.)

Přínosné a užitečné / Josef Štogr - Praha : Podnos, 2005 - 77 s. ; 21 cm - 80-239-4524-6 (brož.)

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost / Michal Kříž - 4. aktualiz. vyd. - Praha : IN-EL, 2005 - 232 s. - 80-86230-38-4 (brož.) * 80-86230-38-2 (chyb.)

Příručka pro žadatele o finanční podporu grantových projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů : [verze 1.1 ze dne 17. ledna 2005 / zpracoval odbor 72 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2005 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-86878-10-4 (brož.)

Regenerace bytových domů - proměny bydlení : sborník referátů z konference : Ostrava, únor 2005 / [editor Renata Zdařilová] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 176 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-248-0684-3 (brož.) :


Regionální politika EU : průvodce distančním studiem / Karel Skokan - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 31 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0364-X (kroužková vazba) :


Regionální rozvoj z pohledu integračních procesů 2004 : regionální management : sborník příspěvků ze semináře : Pardubice, 18.-19. října 2004 / [editor Marcela Kožená] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 138 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-719-9 (brož.)

Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat / David Gruber - 5. vyd. - Ostrava : Repronis, 2005 - 91 s. ; 21 cm - 80-7329-091-X (brož.) :

Slovník veřejných financí / Jan Šelešovský, Eduard Bakoš a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 67 s. ; 21 cm - 80-210-3614-1 (brož.)

Smlouva zakládající ústavu pro Evropu - komentář / David Král, Lenka Pítrová a Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004 - 105 s. ; 20 cm - 80-903237-3-1 (brož.)

Sociální politika v ekonomické praxi : (vybrané problémy) / Jaroslava Durdisová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 246 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0850-8 (váz.)

Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce / [uspořádala Petra Vitáková] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus, 2005 - 127 s. ; 30 cm - 80-903598-0-9 (brož.)

Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní / Jaroslav Kobík - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 711 s. ; 21 cm - 80-7263-269-8 (váz.)

Správní a jiné poplatky : [prováděcí předpisy a předpisy související : v souladu s právem Evropské unie : aktualizováno k 28.2. 2005 / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 137 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0494-X (brož.) :

Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách : rožmberská doména 1418-1472 / Robert Šimůnek - Praha : Historický ústav, 2005 - 737 s. : faksim. ; 22 cm - 80-7286-067-4 (váz.)

Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci) : komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU / Danica Krause ... [et al.] - Praha : Výzkumnů ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 58, 6, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4924-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Světová ekonomika pro distanční studium / Hana Kunešová, Čestmír Jarý, David Martinčík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 236 s. ; 21 cm - 80-7043-372-8 (brož.) :


Teoretické otázky regionálneho a mestského marketingu / Renáta Pauličková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 124 s. : il. ; 22 cm - 80-7043-365-5 (brož.) :

Teorie obchodu / Radek Bartoník - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 56 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-034-9 (brož.)

Theoretical and practical aspects of public finance : the Xth international conference : April 8.-9.2005 - Praha : Oeconomica, 2005 - 61 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-245-0862-1 (brož.)

Turistika : turistický katechismus / napsal Jiří Guth-Jarkovský - Vyd. v nakl. Baset 1. - Praha : Baset, 2003 - 187 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86223-99-X (váz.)

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2004 : váš osobní pracovní rádce : podle předpisů platných pro rok 2004 / pod vedením Heleny Vorbové spolupracovala Danuše Prokůpková - Praha : Verlag Dashöfer, 2004 - 183 s. ; 30 cm - 80-86229-67-X (kroužková vazba)

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2005 : váš osobní pracovní rádce / pod vedením Heleny Vorbové spolupracovala Danuše Prokůpková - Praha : Verlag Dashöfer, 2005 - 192 s. ; 30 cm + 1 směrná účtová osnova - 80-86897-01-X (v knize neuvedeno : kroužková vazba) * 80-86229-67-X (chyb.)

Účetnictví bank : distanční studijní opora / Božena Petrjánošová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 144 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3648-6 (brož.)

Veřejná ekonomika / Dušan Halásek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 21 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0386-0 (kroužková vazba) :

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 6., v Akademickém nakl. CERM 1. - Brno : CERM, 2005 - 115 s. ; 30 cm - 80-214-2870-8 (brož.)

Veřejné finance / Petr Tománek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 22 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0360-7 (kroužková vazba) :

Veřejné finance / Tibor Hlačina - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 76 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-040-3 (brož.)

ViewsWire : user's manual - Prague : Oeconomica, 2004 - 11 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0830-3 (brož.)


Všeobecná bezpečnost a ochrana zdraví při práci : průvodce studiem / [Michail Šenovský, Balog Karol] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 71 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0420-4 (kroužková vazba) :

Vybrané aspekty veřejných financí / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 240 s. : il. ; 26 cm - (Brož.)

Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : international conference 2005 : January 28, Kunovice, Czech Republic / organized by European Polytechnical Institute - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005 - 362 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-052-7 (brož.)

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů / Drahomíra Fischlová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005 - 60, vi s. : il. ; 30 cm - (Brož.)

Vzory smluv v pracovněprávních vztazích : podle právního stavu k 1.3.2005 / Jaroslav Jakubka - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 239 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-270-1 (brož.)

Za skutečnou transformaci : výběr z článků, komentářů a rozhovorů / Jiří Schwarz - V Olomouci : Votobia, 2004 - 296 s. ; 21 cm - 80-7220-199-9 (brož.)

Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / Karel Janoušek, Dagmar Procházková - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-272-8 (brož.)

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) ; Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní : upozornění na změnu Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) - Český Těšín : Poradce, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-7365-058-4 (brož.)

Zákon o DPH s komentářem / Václav Benda, Ladislav Pitner - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 391 s. ; 22 cm - 80-7273-120-3 (váz.) :

Zákon o zaměstnanosti s komentářem : včetně prováděcích předpisů k 1.3.2005 / Zdeňka Leiblová - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 271 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-264-7 (brož.)


Zásady ekonomie: od lidského jednání k harmonii trhů / Murray N. Rothbard ; [překlad Josef Šíma a kol.] - Praha : Liberální institut, 2005 - xxvii, 755 s. : il. ; 22 cm - 80-86389-27-8 (váz.)


Zdaňování příjmů fyzických osob 2005 : praktický průvodce : [Zdanění příjmů ze závislé i nezávislé činnosti po novele : Daňová zvýhodnění, slevy a bonusy na děti : Zdaňování příjmů podnikatelů včetně pojistného ...] / Václav Vybíhal - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 216 s. ; 25 cm - 80-247-1232-6 (brož.)

Život žen a mužů z pohledu SLDB 2001 : (analýza z pohledu rovných příležitostí mužů a žen) / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 105 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0980-7 (brož.) :

4. česko-německý seminář poradců příhraničních úřadů práce České republiky, Bavorska a Saska : 12.-14. říjen 2004, Děčín : sborník příspěvků = Das 4. tschechisch-deutsche Seminar der Beratungsfachkräfte der Grenzagenturen für Arbeit in der Tschechischen Republik Bayern und Sachsen : 12.-14. October 2004 : Tagungsband / [editor Jana Popelková] - Vyd. 1. - Praha : Národní vzdělávací fond, 2004 - 102, 111 s. : il. ; 21 cm - 80-86728-16-1 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist