Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2005

A zemřeš ukamenováním / Safíja Husajní Tungar Tudu a Raffaele Masto ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Mayerová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 170 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-249-0508-6 (váz.)

Amfora : bibliografický sborník anotací, referátů a recenzí z antického starověku. Č. 2, Současné historiografické názory na vývoj evropské filosofie, politiky a kultury : (1. tisíciletí př. Kr. - 1. tisíciletí po Kr.) / [editoři Miroslav Sapík, Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 240 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-761-1 (brož.)

Arteriální hypertenze mladých osob, těhotných a dětí / Adámková V. a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Vega, 2005 - 67 s. : il. ; 20 cm - 80-903186-9-X (brož.)

Česko-slovenské sociologické dny : sborník z konference : Praha 10.-12. května 2004 / sestavila Markéta Škodová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2004 - iv., 214 s. : il. ; 24 cm - 80-7330-068-0 (brož.)

Člověk a organizace : průvodce distančním studiem / Anna Dušková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 45 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0338-0 (kroužková vazba) :

Das Lykische und seine Verwandten / Günter Neumann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 19 s. ; 25 cm - (Brož.)

Dav se mýlí vždycky : Milan Knížák na přelomu milenia - V Brně : Nadace Universitas Masarykiana : CERM : NAUMA, 2004 - 280 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7204-343-9 (CERM : váz.)

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. Díl 2, Život všední i sváteční / Milena Lenderová ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 180 s. ; 29 cm - 80-7194-756-3 (brož.) :

Demografická příručka 2004 = Czech demographic handbook 2004 / [zpracoval autorský kolektiv odboru statistiky vývoje obyvatelstva Českého statistického úřadu ve složení: Jiřina Růžková (vedoucí autorského kolektivu) ... et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 373 s. : barev. mapy ; 30 cm - 80-250-0955-6 (váz.)


Demografie poprvé / Felix Koschin - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2005 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0859-1 (brož.) :


Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 4. vyd., aktualiz. - Praha : D + H, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-903579-0-3 (brož.) :

Die EU - Integration Tschechiens - Anpassungsprozesse im Agrarsektor des Österreichisch-Tschechischen Grenzraums : Boku Wien - Tau Prag 6.-9. Juli 2004 : Beiträge des wissenschaftlichen Seminars : Anläßlich der Wissenschafts- und Erziehungskooperation "Aktion Österreich - Tschechische Republik" / [editor Miroslav Svatoš ; překlad Karel Svoboda] - Vyd. 1. - Prag : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1207-6 (brož.)

Diktatura informací : jak s námi informace manipulují / Emil Mleziva - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 133 s. ; 21 cm - 80-86898-12-1 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Olomouckém kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2005 - 171 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0958-0 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Středočeském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 245 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0990-4 (brož.) :

Dojížďka za prací a do škol ve Zlínském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ - Zlín : Český statistický úřad, 2004 - 176 s. : il., mapy (převážně barev.) ; 30 cm - 80-250-0923-8 (brož.) :

Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost / Mark Selikowitz ; [z amerického originálu ... přeložila Dagmar Tomková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 197 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-973-9 (brož.) :

DSI Campus Solution : user's manual - Prague : Oeconomica, 2004 - 15 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0833-8 (brož.)

Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku / Lea Květoňová-Švecová (ed.) - Brno : Paido, 2004 - 126 s. ; 23 cm - 80-7315-063-8 (brož.)

Efektivní učení ve škole / [z anglických originálů ... přeložil a uspořádal Dominik Dvořák] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 142 s. ; 23 cm - 80-7178-556-3 (brož.) :

Ekonomická sociologie : [problémy, teorie, empirie] / Witold Morawski ; [z polského originálu ... přeložil Jiří Ogrocký] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 338 s. : il. ; 20 cm - 80-86429-43-1 (brož.) :


Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001- - sv. : il., tab. ; 21 cm - 80-7083-554-0 (sv. 1 : v knize neuvedeno : brož.) * 80-7083-540-0 (chyb.)

Emigración centroeuropea a América Latina / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2000- - sv. : il. ; 23 cm - 80-246-0178-8 (sv. 1 : brož.)

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku / Jana Čižmářová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 367 s. : il., mapy, plány ; 28 cm - 80-7277-249-X (váz.) :

Europäische Jahrhundertwende - Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900 in grenzüberschreitender Wahrnehmung : erstes Kolloquium : [26. und 27. April 2002 in Göttingen] / herausgegeben von Werner Frick und Ulrich Mölk - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 - 160 s. ; 25 cm - (Brož.)

European social protection systems in perspective / Lucie Paquy ; [translated by Jennifer Merchant] - [Santiago de Compostela] : Compostela Group of Universities : Phoenix tn., 2004 - 146 s. ; 24 cm - 84-607-9776-7 (brož.)

Evropské "barbaricum" a zóna středomořské kultury : jejich vzájemné historické působení a Poseidóniův obraz dějin / Gerhard Dobesch - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav, Oddělení starověkých dějin a klasické filologie, 2004 - 131 s. : mapy ; 25 cm - 80-7040-740-9 (brož.)

Exulantská útočiště v Lužici a Sasku / Edita Štěříková - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 549 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7017-008-5 (váz.)

Fit for business English. Fráze / Elke Schuch ; [přeložila Nora Martišková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 176 s. ; 19 cm - 80-247-1181-8 (brož.)

Hodíme se k sobě? : horoskopy / Jarmila Mandžuková - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2005 - 201 s. ; 21 cm - 80-7334-080-1 (brož.)

Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech / Libor Prudký - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 32 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-358-7 (brož.)

Hrajeme si s Filipem 5 : hledáme souvislosti a odlišnosti / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Bludská] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-000-3 (brož.) :


Hrajeme si s Filipem 6 : hádanky a kombinace / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Bludská] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-001-1 (brož.) :

Hrajme sa s predškolákmi / Jane Kempová & Clare Waltersová ; [z anglického originálu ... preložili Jana Jindrová a Branislav Kočan] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7360-022-6 (brož.)

Hry jako prostředek rozvoje komunikativních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku / [editoři] Nelešovská Alena, Svobodová Jana] - Praha : Votobia, 2004 - 64 l. ; 30 cm - 80-7220-197-2 (brož.)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi / Soňa Koťátková - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 184 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0852-3 (brož.)

Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629) : ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz / Libuše Spáčilová - 1. Aufl. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7182-193-4 (brož.)

ICQ, Chat, IRC Chat / Lukáš Kurka - Praha : IDG Czech, 2002 - 47 s. : il. ; 15 cm - (brož.)

Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje : kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup / Peter Mederly, Ján Topercer, Pavel Nováček - Vyd. 1. - Praha : UK FSV CESES, 2004 - 117 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-4389-8 (brož.)

Individualizovaná společnost / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Ritter] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-204-1195-X (váz.)

Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi : sborník k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", spolufinancovaný z Evropské unie a českého státního rozpočtu / Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) ; [překlad Lucie Procházková, Marie Vítková] - 1. vyd. - Brno : MSD, 2005 - 201 s. : il. ; 23 cm - 80-86633-31-4 (brož.)

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy / [Jan Buryánek ... et al.] - [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2002- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7106-614-1 (sv. 1 : brož.)

Introducción al mundo hispano: Espana / Óscar García García, Helena Zbudilová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2004 - 173 s. : mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7040-730-1 (brož.)


Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky / Martin Potůček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 212 s. : grafická znázornění ; 22 x 32 cm - 80-86429-45-8 (brož.) :

Jak motivovat sebe a své spolupracovníky / Rainer Niermeyer, Manuel Seyffert ; [překlad Petr Kunst] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1223-7 (brož.)

Jak se dělá "Škola pro všechny" / sestavili členové týmu konzultantů projektu Škola pro všechny ; Pavla Polechová (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-239-4667-6 (brož.)

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 101 s. ; 21 cm - 80-86480-66-6 (brož.) :

Jazyková obchodní průprava : Deutsch im Berufsleben / Eva Berglová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 169 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-7238-315-9 (brož.) :

Jde to! / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2005 - 46 s. : il. ; 21 cm - 80-239-5272-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Je to skutečně pravda? : čítanka pro toho, kdo si myslí, že neumí myslet / Menno Lievers ; [z nizozemského originálu ... přeložila Olga Krijtová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01621-4 (brož.)

K věcem samým : sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám / [připravili Josef Kružík ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2005 - 212 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4174-7 (brož.)

Koktavost u dětí školního věku : manuál pro logopedickou intervenci / Carl W. Dell, jun. ; [překlad ... Alžběta Peutelschmiedová] - Brno : Paido, 2004 - 79 s. ; 23 cm - 80-7315-075-1 (brož.)

Kolo a děti : vybavení, výuka jízdy, tipy na výlety / Jitka Lišková - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 90 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-1134-6 (brož.)


Kompletní průvodce sexuálním životem : návod k přežití / Martin Baxendale ; [z anglických originálů přeložily Jarmila Jurečková ... et al.] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 271 s. : il. ; 16 x 22 cm - 80-7200-946-X (váz.)


Komunikace : [studijní text pro kombinovanou formu studia] / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 346 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-028-4 (brož.)

Kulturní aspekty české a evropské reklamy = Cultural aspects of Czech and European advertising : teze habilitační práce / Jaroslav Světlík - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 34 s. ; 21 cm - 80-7318-271-8 (brož.)

Kvalita života : sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni, Kongresový sál hotelu Aurora / [hlavní editor: Helena Hnilicová] - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-20-6 (brož.)

Láska zvítězila : jak Boží láska pomohla dvěma lidem překonat homosexualitu a nalézt jeden druhého / John a Anne Paulkovi ; [překlad Lucie Beňová] - Albrechtice : Křesťanský život, 2004 - 175 s., [15] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-7112-095-2 (brož.)

Letec : utajený život Howarda Hughese / Charles Higham ; přeložil Zdík Dušek - 1. vyd. - V Praze : Metafora, 2005 - 379 s. ; 21 cm - 80-86518-93-0 (váz.)

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická takulta, 2004 - 137 s. ; 21 cm - 80-7368-026-2 (brož.) :

Malá filozofie pro nefilozofy / Friedhelm Moser ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Horák] - V Olomouci : Votobia, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7220-214-6 (váz.)

Masmédia a publicita / Martin Musil - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 73 s. ; 30 cm - 80-245-0872-9 (brož.) * 80-245-0742-0 (chyb.)

Metódy práce s deťmi s LMD : predovšetkým pre učitelov a vychovávatelov / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, [z českého jazyka preložila a pre slovenské vydanie upravila] Renáta Zörklerová - Praha : D + H, 2004 - 36 s. ; 21 cm - (brož.)

Metody práce s dětmi s LMD především pro učitele a vychovatele / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - [6. vyd.] - Praha : D & H, 2003 - 24 s. ; 21 cm - 80-239-4468-1 (v knize neuvedeno : brož.)


Metody práce s dětmi s LMD především pro učitele a vychovatele / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 5. vyd. - Praha : D & H, 2002 - 24 s. ; 20 cm - 80-239-4468-1 (v knize neuvedeno : brož.)


Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři? : děti píší Bohu / [uspořádal] David Heller ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Jelínek] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 142 s. ; 17 cm - 80-7192-918-2 (brož.) :

Mobbing : jak ho rozpoznat a jak mu čelit / Hans-Jürgen Kratz ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 131 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-127-5 (brož.) :

Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejich podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí / Jana Vavrečková ... [et al.] - Praha : VÚPSV, 2004 - 97, ix s. : mapy ; 30 cm - 80-239-4923-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Nadace Reinharda Heydricha v Praze (1942-1945) / Andreas Wiedemann ; [z německého originálu ... přeložila Věra Macháčková-Riegerová] - 1. vyd. - [Praha] : Pražská edice, c2004 - 127 s. : il. ; 22 cm - 80-86239-08-X (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86239-08-8 (chyb.)

Naděje proti temnotám : dnešním neklidným světem se sv. Františkem / Richard Rohr a John Bookser Feister ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Jelínek] - Brno : Cesta, 2004 - 191 s. ; 20 cm - 80-7295-059-2 (brož.) :

Nadnárodní kontexty národní kultury / editor Marie Havránková - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 192 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-7040-734-4 (brož.)

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 - 40 s. ; 22 cm - 80-86878-13-9 (brož.)

Národní zpráva o rodině - [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 224 s. : il. ; 29 cm - (brož.)

Návrat k domovu : manifest tradicionalizmu : návrat k rodině, k občanské společnosti, k obci, k národu a ke státu : nadčasový humanizmus, angažovaný konzervatizmus / Vlastimil Podracký - Olomouc : Votobia, 2004 - 141 s. ; 21 cm - 80-7220-206-5 (brož.)

Nestárnoucí náměty k zamyšlení : nahlédnutí do minulosti našeho zemědělství a venkova / vybral a uspořádal Josef Rozman ; [ilustrace Michaela Dytrtová] - V Praze : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 122 s. : portréty ; 21 cm - 80-7271-149-0 (brož.)

Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ : (náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy) / Diana Dušková, Vladislav Mužík, Hana Šeráková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3533-1 (brož.)


O lidské povaze : krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti / Vladimír Smékal - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2005 - 203 s. ; 19 cm - 80-7295-069-X (brož.) :

O povaze předsudků / Gordon W. Allport ; přeložil Eduard Geissler - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 574 s. : il. ; 24 cm - 80-7260-125-3 (váz.) :

Obrázková školička nejen pro kluky / Luděk Schneider - Kladno : Delta, c2004 - 101 s. : vše il. ; 23 cm - 80-7351-002-2 (brož.) :

ODOK '03 : ein Jahrzehnt World Wide Web : Rückblick - Standortbestimmung - Ausblick : Tagungsberichte vom 10. Österreichischen Online-Informationstreffen und 11. Österreichischen Dokumentartag : 23.-26. September 2003, Universität Salzburg, Naturwissenschaftliche Fakultät / herausgegeben von Eveline Pipp - Wien : Phoibos, 2004 - 311 s. ; 24 cm - 3-901232-48-6 (brož.)

Odraz první světové války v umění a vědě : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 7. listopadu 2003 / [sestavil Jiří Petráš] - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2005 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-86260-42-9 (brož.) * 978-80-86260-42-6 (chyb.)

Office : angličtina pro firmy / kolektiv www.anglictina.com ; [autorský tým Karl Prater ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 145 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD - 80-251-0515-6 (brož.) :

On expressing negative politeness in english fictional discourse / Sirma Wilamová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-7368-032-7 (brož.) :

Osmanská říše : 15.-18. století / Frédéric Hitzel ; [z francouzského originálu ... přeložili Margarita Štěpánková Troševa a Petr Štěpánek] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 303 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-7106-567-6 (váz.) :

Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly / Marek Blatný, Vojtěch Černý, Michal Hrdlička - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2003 - 13 listů ; 30 cm - 80-239-5000-2 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi / Alena Nelešovská - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0738-1 (brož.)

Poslední tajemství archeologie / Reinhard Habeck ; [přeložil Jiří Pondělíček] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 257 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7243-244-3 (váz.) :


Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 48 s. ; 21 cm - 80-7041-007-8 (brož.)

Pozitivismus v české sociologii / Emanuel Pecka - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 198 s. ; 22 cm - 80-86708-03-9 (brož.)

Prag : Sehenswürdigkeiten und Kultur - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Prag : Sehenswürdigkeiten und Kultur - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : dostoprimečatel'nosti i kul'tura - Praha : Pražská informační služba, 2002 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : dostoprimečatel'nosti i kul'tura - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : dostoprimečatel'nosti i kul'tura - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumenti e cultura - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumenti storici e cultura - Praha : Pražská informační služba, 2002 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumenti storici e cultura - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumentos y cultura - Praha : Pražská informační služba, 2002 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumentos y cultura - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praga : monumentos y cultura - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :


Prague : historical monuments and culture - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Prague : historical monuments and culture - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Prague : monuments et culture - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Prague : monuments et culture - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praha : památky a kultura - Praha : Pražská informační služba, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Praha : památky a kultura - Praha : Pražská informační služba, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.) :

Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením : studijní texty : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce / [Olga Krejčířová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Rytmus ; Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2005 - 87 s. ; 29 cm - 80-903598-1-7 (Rytmus : brož.) :

Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory / Jiří Cejpek - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005 - 79 s. ; 22 cm - 80-85851-15-6 (brož.)

Proměny středoevropského prostoru : sborník z mezinárodní konference AUÚP : [21.-22.10.2004] - 1. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 2005 - 54 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - 80-239-5181-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Průvodce kurzem ekonomická statistika / Jana Hrubá - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 29 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0376-3 (kroužková vazba) :

Příběh(y) Volné myšlenky / Antonín K.K. Kudláč - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 190 s. : portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-673-7 (brož.) :

Přínosné a užitečné / Josef Štogr - Praha : Podnos, 2005 - 77 s. ; 21 cm - 80-239-4524-6 (brož.)


Psychologie hodnot / Panajotis Cakirpaloglu - [Olomouc] : Votobia, 2004 - 427 s. ; 21 cm - 80-7220-195-6 (váz.)

Public relations a veřejné mínění : distanční studijní opora / Michael Doležal - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005 - 86 s. : il. ; 29 cm - 80-210-3658-3 (brož.)

Reč tela : čítajte gestá, hovorte svojimi pohybmi / Peter Clayton ; [z anglického originálu ... preložila Jana Jindrová a Branislav Kočan] - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2004 - 168 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7181-118-1 (brož.)

Relaxace nejen pro děti s LMD / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 2. vyd. - Praha : D & H, 2003 - 43 s. : il. ; 20 cm - 80-239-4466-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Rodina a rodinné právo : historie, současnost a perspektivy / Renata Veselá a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 283 s. ; 21 cm - 80-86432-93-9 (brož.)

Rodina z perspektivy dětí - chudoba jako objektivní a subjektivní problém : (sborník z česko-německo-rakouské konference) : Praha 25.-26.5.2004 / Národní centrum pro rodinu ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004 - 97 s. ; 27 cm - 80-239-4375-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Romano drom = Cesty Romů : 1945-1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku / Eva Davidová - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 273 s. : il. ; 23 cm - 80-244-0524-5 (brož.)

Řeč těla : čtěte gesta, mluvte svými pohyby / Peter Clayton ; [z anglickéh originálu ... přeložila Jana Jindrová] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 - 168 s. : il. ; 23 cm - 80-7181-117-3 (brož.)

Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat / David Gruber - 5. vyd. - Ostrava : Repronis, 2005 - 91 s. ; 21 cm - 80-7329-091-X (brož.) :

Říkejme si přísloví : náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let / Petr Kukal ; [ilustrace Jana Kudličková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-953-4 (brož.) :


Římané a Evropa : [antické dědictví v evropské kultuře] / Jana Kepartová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 298 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0862-6 (brož.)


Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618 / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2005 - 207 s. : il., mapy, faksim. ; 25 cm - 80-86046-74-5 (váz.)

Sborník příspěvků z konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny : konané v Olomouci ve dnech 7. a 8. října 2004 / [editor Ondřej B. Jurečka] - [Praha] : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR ; Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2004 - 73 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4185-2 (brož.) :

Sebeřízení pro ženy / Gisela Haasen ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-247-1129-X (brož.)

Slovanství ve středoevropském prostoru : iluze, deziluze a realita : pardubická konference (22.-24. dubna 2004) / Dominik Hrodek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Libri : STRED, 2004 - 401 s. ; 21 cm - 80-7277-272-4 (Libri : brož.) :

Smyslové vnímání / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - Praha : D + H, 2003 - 68 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4467-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Sociologie / Milan Vinklárik - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 50 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7314-033-0 (brož.)

Sociologie v každodenním životě : (stručný úvod do sociologie) / Pavel Neumeister - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 61 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-267-X (brož.)

Sport a kvalita života : soubor referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12.11.2004 na Fakultě sportovních studií MU v Brně / kolektiv autorů - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 90 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-210-3541-2 (brož.)

Statistické metody pro studenty kombinovaného studia psychologie : studijní texty pro distanční studium / Eva Reiterová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 83 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0967-4 (brož.) :

Statistické programové systémy SAS a Statistica ve vědě, výzkumu a výuce : sborník příspěvků z mezinárodního odborného semináře : Praha, 26. listopadu 2003 / [kolektiv autorů ; sestavila Pavla Hošková] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1183-5 (brož.)

Statistika pro ekonomy / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jan Seger - 5. vyd. - Praha : Professional Publishing, c2004 - 415 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-59-2 (váz.)


Statistika pro ekonomy / Václav Friedrich - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003 - 25 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0381-X (kroužková vazba) :

Svět bez ústavů / Milan Cháb ; [vybraly, uspořádaly a poznámkami opatřily Rela Chábová a Milena Johnová] - Praha : QUIP - Společnost pro změnu, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4772-9 (brož.)

Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu / Vilém Kudrlička - Vyd. 1. - Praha : Baset, 2005 - 447 s. : il., portréty, faksim., plány ; 22 cm - 80-7340-047-2 (váz.)

Třetí věk trojí optikou / [editoři Dana Sýkorová, Dušan Šimek, Miroslava Dvořáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 187 s. ; 25 cm - 80-244-1006-0 (brož.)

Umění diplomatického jednání / Frank Naumann ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Simonová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 199 s. ; 20 cm - 80-7178-897-X (brož.) :

Umění klamu / Kevin Mitnick & William Simon - Gliwice : Helion, 2003 - 348 s. ; 22 cm - 83-7361-210-6 (váz.) :

Uplatnění asertivity v sociální komunikaci : nahlédnutí do problematiky komunikace : studijní materiál / Kamil Janiš, Zdenka Bártová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 78 s. ; 21 cm - 80-7041-379-4 (brož.)

V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník / [uspořádali Milan Valenta, Zdeňka Kozáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 122 s. ; 21 cm - 80-244-0983-6 (brož.)

Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : dokumenti za balgarskoto nacionalno-osvoboditelno dviženije = Vasil D. Stojanov v Čechách (1958-1868) : dokumenty o bulharském národně-osvobozeneckém hnutí / k vydání připravila a poznámkami opatřila Elena Chadžinikolova - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2004 - 163 s., [48] s. obr. příl. : faksim. ; 21 cm - 80-7050-454-4 (brož.)

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Kroměříž / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 92 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0849-5 (brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Uherské Hradiště / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 86 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0850-9 (brož.) :


Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Vsetín / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 104 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0851-7 (brož.) :

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky. Okres Zlín / zpracoval KR Zlín, útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2004 - 110 s. ; 21 x 30 cm - 80-250-0852-5 (brož.) :

Výchova bez křiku a pohlavků : ověřená řešení nejobvyklejších problémů chování předškoláků / Jerry Wyckoff, Barbara C. Unellová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Balek] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 164 s. ; 20 cm - 80-204-1193-3 (brož.) * 80-204-1193-8 (chyb.)

Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru / Tomáš Fiala - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 177 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0821-4 (brož.) :

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí / Marek Blatný ... [et al.] - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004 - 35 listů ; 30 cm - 80-239-5002-9 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort / Marek Blatný ... [et al.] - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004 - 89 listů ; 30 cm - 80-239-5004-5 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska velikosti sídla / Marek Blatný ... [et al.] - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004 - 60 listů ; 30 cm - 80-239-5003-7 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů / Drahomíra Fischlová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005 - 60, vi s. : il. ; 30 cm - (Brož.)

Výživa těhotných a kojících žen : rukověť / Zuzana Brázdová - Vyd. 2. - V Brně : Vladimír Smrčka, 2004 - 27 s. ; 30 cm - 80-901427-7-X (brož.) :


Vzdělávání seniorů na vysokých školách v České republice 2004 : sborník příspěvků z konference dne 19.-20.5.2004 = Education of seniors at universities in the Czech Republic 2004 : collection of contributions from the conference on 2004 / [editor Jana Šemberová, Jan Bláha] - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 133 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7040-746-8 (brož.)


Vztahová psychoanalýza - zrození tradice / S.A. Mitchell, L. Aron (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 2 sv. ; 21 cm - 80-7254-445-4 (sv. 1 : váz.)

Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství / Tomáš Halík - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 371 s. : il. ; 18 cm - 80-7106-692-3 (váz.) : * 80-7160-692-3 (chyb.)

W.I.T.C.H. : Will, Irma, Taranee, Cornelia, Hay Lin : nezbytník každé čarodějky : příběhy, nápady, tipy / [z dánštiny přeložila Eva Plaňanská] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004- - sv. : barev. il. ; 24 cm - 80-252-0029-9 (sv. 1 : brož.)

Women and religion : Tenri international symposium '98 : in commemoration of the 200th birthday of Oyasama, the Foundress of Tenrikyo : July 17.-20. 1998 - Tenri-shi : Tenri Yamato Culture Congress ; Berkeley : Center for Women and Religion, Graduate Theological Union, 2003 - 411 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Z pamětí Inocence Krutila - podhostýnského rodáka / [k vydání připravili Jaroslav Motal, Jaroslav Pospíšil] - Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, [2003?] - 76 s. : il., portréty ; 26 cm - 80-239-4672-2 (v knize neuvedeno : brož.) :

Základy demografie / Jiří Vystoupil, Zdenka Tarabová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 150 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3617-6 (brož.)

Základy sociologie : studijní text / Emanuel Pecka - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 107 s. ; 25 cm - 80-86708-07-1 (brož.)

Zaváté doby se probouzejí : v Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán. [Sv.] II - Brno : Defensor pacis, -2005- - sv. ; 22 cm - 80-902380-5-X (sv. 2 : váz.)

Závoj a džíny : ženy v islámském světě / uspořádala Magdaléna Frouzová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7021-776-6 (brož.) :


Země, region nebo provincie? : Morava ve filmu / Luboš Ptáček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 139 s. ; 21 cm - 80-244-0950-X (brož.)


Zmysel života podla V.E. Frankla / Peter Tavel - Bratislava : IRIS, 2004 - 270 s. : il. ; 22 cm - 80-89018-81-5 (váz.)

Ztráty a nálezy v životě / Renáta Holčáková - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 137 s. : portréty ; 21 cm - 80-7192-867-4 (váz.) :

Zvládání emočních problémů školáků / Iva Stuchlíková (ed.) ; Ludmila Prokešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 170 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-534-2 (brož.) :

Život cizinců v ČR v letech 2000-2004 / zpracoval: Samostatné oddělení specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2005 - 61 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0986-6 (brož.) :

Život ve středověku / Hans-Werner Goetz ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2005 - 454 s. : il., plány, faksim. ; 20 cm - 80-7319-025-7 (váz.)

Život žen a mužů z pohledu SLDB 2001 : (analýza z pohledu rovných příležitostí mužů a žen) / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 105 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0980-7 (brož.) :

"Z ústavu do života" : (podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) / editorka Michaela Kitzbergerová ; autoři kapitol: Lucie Erazímová ... [et al.] - Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005 - 55 s. ; 30 cm - 80-903510-4-2 (kroužková vazba)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist