Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 2005

Amfora : bibliografický sborník anotací, referátů a recenzí z antického starověku. Č. 2, Současné historiografické názory na vývoj evropské filosofie, politiky a kultury : (1. tisíciletí př. Kr. - 1. tisíciletí po Kr.) / [editoři Miroslav Sapík, Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 240 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-761-1 (brož.)

Anatomie emocí : struktury lidské zkušenosti / Stanley Keleman ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Lorenc] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 212 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-836-8 (brož.) :

Autogenní trénink / Bohumil Geist - 3. vyd. - Praha : Vodnář, 2004 - 128 s. : il. ; 22 cm - 80-86226-48-4 (brož.)

Beze zla v sobě / Luule Viilma ; [z ruského překladu estonského originálu ... přeložila Jaroslava Bulánková] - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2005 - 215 s. : il., ; 22 cm - 80-86766-66-7 (brož.)

Biologie a světový názor : úvod do filosofických problémů biologie z hlediska dialektického a historického materialismu / Rolf Löther ; z něm. orig. ... přel. Lucie Kyslíková - Vyd. 1 - Praha : Horizont, 1973 - 136, [2] s. ; 8° - (Brož.) :

Božská láska a moudrost / Emanuel Swedenborg ; [překlad Lenka Máchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Lenka Máchová, 2005 - 263 s. ; 21 cm - 80-239-5006-1 (brož.)

Czech geological survey : development, assistance, projects : science, education, partnership / [edited by Jaroslav Aichler] - Prague : Czech Geological Survey, 2004 - 20 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7075-632-2 (brož.)

Čítanka textů z antické filosofie : (předsókratikové, klasické období, helénismus) / Marcel Pikhart - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 59 s. ; 21 cm - 80-7041-127-9 (brož.)

Človek, panstvo, komunikácia : panský pomer človeka k prírode a hodnoty / Vladimír Leško, Stanislav Hubík - Vyd. 1. - Prešov : [s.n.], 2003 - 229 s. ; 20 cm - 80-968897-7-X (brož.)

Dějiny etických teorií I : (od antiky po konec 18. století) / Miloslava Blažková - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004 - 175 s. ; 21 cm - 80-7290-164-8 (brož.)

Depresivní porucha v neurologické praxi / Martin Anders, Tereza Uhrová, Jan Roth et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, c2005 - 280 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7262-306-0 (váz.)

Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí / Veronika Balaštíková, Marek Blatný - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2003 - 19 listů ; 30 cm - 80-239-5001-0 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)


Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 4. vyd., aktualiz. - Praha : D + H, 2005 - 31 s. ; 21 cm - 80-903579-0-3 (brož.) :

Diktatura informací : jak s námi informace manipulují / Emil Mleziva - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 133 s. ; 21 cm - 80-86898-12-1 (brož.)

Do země ticha : lidský mozek - tajemný svět "uvnitř hlavy" / Paul Broks ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Hnídková] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 189 s. ; 20 cm - 80-7106-960-4 (brož.) :

Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost / Mark Selikowitz ; [z amerického originálu ... přeložila Dagmar Tomková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 197 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-973-9 (brož.) :

Efektivní učení ve škole / [z anglických originálů ... přeložil a uspořádal Dominik Dvořák] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 142 s. ; 23 cm - 80-7178-556-3 (brož.) :

Ekologická čítanka : pozdě na budoucnost? / Kateřina Dejmalová, Josef Peterka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001 - 214 s. - 80-7168-803-7 (brož.) :

Etické aspekty v řízení lidských zdrojů / Zdeněk Brodský a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005 - 44 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-729-6 (brož.)

Etika proměněného erotu / Boris Vyšeslavcev ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous] - Vyd. 1. - Olomouc : Centrum Aletti ; Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 207 s. ; 21 cm - 80-86715-35-3 (brož.) :

F.A. Hayek a teorie spontánního řádu / Ján Pavlík - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 805 s. ; 25 cm - 80-86419-57-6 (váz.)

Filozofie / Stanislava Kučerová - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 60 s. ; 30 cm - 80-7314-031-4 (brož.)

Galaktická transformace 2012 : nadcházející změna vědomí lidstva podle mayské, egyptské a védské tradice / John Major Jenkins ; [překlad Monika Kittová] - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2004 - 350, 14 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-85993-92-9 (brož.)

Hledání Spinozy : radost, strast a citový mozek / Antonio Damasio ; [z anglického originálu ... přeložil František Koukolík] - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2004 - 350 s. : il. ; 22 cm - 80-903001-9-7 (váz.)


Hodíme se k sobě? : horoskopy / Jarmila Mandžuková - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2005 - 201 s. ; 21 cm - 80-7334-080-1 (brož.)

Hrajeme si s Filipem 5 : hledáme souvislosti a odlišnosti / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Bludská] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-000-3 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem 6 : hádanky a kombinace / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Bludská] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7367-001-1 (brož.) :

Hrajme sa s predškolákmi / Jane Kempová & Clare Waltersová ; [z anglického originálu ... preložili Jana Jindrová a Branislav Kočan] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7360-022-6 (brož.)

Hromadné psychické jevy : (psychologie hromadného chování) / Oldřich Mikšík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 269 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0930-4 (brož.)

Humanitní minimum : testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ / Lucie Faridová a Petr Kazda - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2002 - 155 s. ; 21 cm - 80-86376-29-X (brož.)

Humor ve výuce cizích jazyků napříč Evropou II = [L'humour dans l'enseignement des langues étrangeres a travers l'Europe II / Hana Maurová] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-7043-343-4 (brož.)

Individualizovaná společnost / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Ritter] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-204-1195-X (váz.)

Inovativní marketing : jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků / Philip Kotler & Fernando Trias de Bes ; [překlad Hana Machková, Jiří Adamík, Josef Malý] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 199 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0921-X (váz.)

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte / David Gruber - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0971-6 (brož.)


Je to skutečně pravda? : čítanka pro toho, kdo si myslí, že neumí myslet / Menno Lievers ; [z nizozemského originálu ... přeložila Olga Krijtová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01621-4 (brož.)


Ježíšova politika : vicit agnus noster - cesta kříže a její společenský dosah / John Howard Yoder ; [přeložil Petr Macek] - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2004 - 275 s. ; 24 cm - 80-86211-38-X (brož.) :

JUMAN 04 : "jurist and manager" : mezinárodní pracovní konference, Praha 21. října 2004 / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2004 - 291 s. ; 21 cm - 80-86596-52-4 (brož.)

K věcem samým : sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám / [připravili Josef Kružík ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2005 - 212 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4174-7 (brož.)

Kategorie nekonečna v matematice. II., Aktuální nekonečno / Pavlína Medunová, Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-7020-137-1 (brož.) :

Kompletní průvodce sexuálním životem : návod k přežití / Martin Baxendale ; [z anglických originálů přeložily Jarmila Jurečková ... et al.] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 271 s. : il. ; 16 x 22 cm - 80-7200-946-X (váz.)

Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu / Václav Cílek ; [autorem ilustračních kreseb Miloš Šejn a autorkou fotografií Hana Rysová] - 2., dopl. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 269 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7363-042-7 (váz.):

Krátké dějiny novověké filosofie : od Descarta k Wittgensteinovi / Roger Scruton ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 338 s. ; 21 cm - 80-85947-93-5 (brož.) :

Kvalita života : sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni, Kongresový sál hotelu Aurora / [hlavní editor: Helena Hnilicová] - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-20-6 (brož.)

Lunární zahrada : práce na zahradě ve správnou dobu : v harmonii s rytmy Měsíce a přírody / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu přeložila Marta Kališová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 311 s. : il. ; 21 cm + [4] volné příl. (kalendáře 2005-2012) - 80-242-1349-4 (váz.)

Malá filozofie pro nefilozofy / Friedhelm Moser ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Horák] - V Olomouci : Votobia, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7220-214-6 (váz.)


Máte nesústredené, nepokojné dieťa ? : metódy práce s deťmi s LMD predovšetkým pre rodičov a vychovávatelov / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, Renáta Zörklerová - Praha : D + H, 2004 - 39 s. ; 21 cm - (brož.)

Medicína v době faraonů : lékaři, léčitelé, mágové a balzamovači / Bruno Halioua ; [přeložila Zdenka Kovářová] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 191 s. : il. ; 22 cm - 80-7243-229-X (váz.) :

Mohamed : život a působení připravovatele cesty v Arábii : v Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán - Brno : Defensor pacis, 2005 - 197 s. ; 22 cm - 80-902380-8-4 (váz.)

Možnost - skutečnost - nutnost : příspěvky k modální propedeutice / Vojtěch Kolman (ed.) ; [překlad statí z němčiny Vojtěch Kolman, z angličtiny Karel Procházka] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2005 - 285 s. : il. ; 21 cm - 80-7007-203-2 (brož.)

Myšlenky během ozařovací terapie / Peter Žaloudek - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2004 - 121 s. : portréty ; 21 cm - 80-86760-08-1 (brož.)

Návrat k domovu : manifest tradicionalizmu : návrat k rodině, k občanské společnosti, k obci, k národu a ke státu : nadčasový humanizmus, angažovaný konzervatizmus / Vlastimil Podracký - Olomouc : Votobia, 2004 - 141 s. ; 21 cm - 80-7220-206-5 (brož.)

Nečasové úvahy / Friedrich Nietzsche ; přeložili Jan Krejčí a Pavel Kouba - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2005 - 295 s. ; 22 cm - 80-7298-134-X (váz.)

Nestárnoucí náměty k zamyšlení : nahlédnutí do minulosti našeho zemědělství a venkova / vybral a uspořádal Josef Rozman ; [ilustrace Michaela Dytrtová] - V Praze : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 122 s. : portréty ; 21 cm - 80-7271-149-0 (brož.)

Nezapomenutelná místa světa, která musíte vidět / Steve Davey ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Faltýsková] - Vyd. 1. - Praha : Academia ; Londýn : BBC, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-200-1231-1 (Academia : váz.)

Novověká filosofie. II, Od Newtona po Rousseaua / Wolfgang Röd ; [z německého originálu ... přeložil Jindřich Karásek] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 579 s. ; 21 cm - 80-7298-109-9 (váz.)

O lidské povaze : krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti / Vladimír Smékal - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2005 - 203 s. ; 19 cm - 80-7295-069-X (brož.) :


O životě, člověku a Bohu / František Novotný ; ilustrovala Jana Wienerová - Vyd. 1. - [Praha] : Svoboda Servis, 2005 - 90 s. : il. ; 21 cm - 80-86320-42-1 (brož.)

Obrázková školička nejen pro kluky / Luděk Schneider - Kladno : Delta, c2004 - 101 s. : vše il. ; 23 cm - 80-7351-002-2 (brož.) :

Oeuvres morales : t. XV : 1re partie / Plutarque ; texte établi par Michel Casevitz, traduit et commenté par Daniel Babut - Paris : Belles Lettres, 2004 - 382 s. ; 20 cm - 2-251-00522-6 (brož.)

On expressing negative politeness in english fictional discourse / Sirma Wilamová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005 - 157 s. ; 21 cm - 80-7368-032-7 (brož.) :

Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly / Marek Blatný, Vojtěch Černý, Michal Hrdlička - Brno : Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2003 - 13 listů ; 30 cm - 80-239-5000-2 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Pohár zázraků / Marie Hovorková - Vyd. 1. - Praha : Onyx, 2005 - 240 s. ; 21 cm - 80-86788-19-9 (brož.) * 80-85228-19-9 (chyb.)

Politická filozofie : základní otázky moderní politologie / Adam Swift ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 190 s. ; 20 cm - 80-7178-859-7 (brož.) :

Pozitivismus v české sociologii / Emanuel Pecka - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 198 s. ; 22 cm - 80-86708-03-9 (brož.)

Pozornost : cvičení na posilování koncentrace pozornosti / [autorka] Zdena Michalová ; illustrations Iva Nováková, Martina Šamanová - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 1 soubor pracovních listů (61 l.) : il. ; 30 x 21 cm v přebalu + 1 dvojlist s doprovodným textem - 80-7311-026-1 (volné listy v obálce)

Příběh(y) Volné myšlenky / Antonín K.K. Kudláč - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 190 s. : portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-673-7 (brož.) :

Přímá Stezka : mystická praxe k poznání skutečnosti / Květoslav Minařík - Vyd. 4., V Canopusu 3. - Praha : Canopus, 2005 - 371 s. : il. ; 22 cm - 80-85202-33-6 (váz.) :

Přináležitost k národu, vztahy k jiným národnostem a k cizincům v České republice / Libor Prudký - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 34 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-359-5 (brož.)


Přínosné a užitečné / Josef Štogr - Praha : Podnos, 2005 - 77 s. ; 21 cm - 80-239-4524-6 (brož.)

Psychologie hodnot / Panajotis Cakirpaloglu - [Olomouc] : Votobia, 2004 - 427 s. ; 21 cm - 80-7220-195-6 (váz.)

Psychologie pro řidiče : zásady chování za volantem a prevence dopravní nehodovosti / Karel Havlík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 223 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-542-3 (brož.) :

René Descarta principy filosofie : bilingva / Benedikt Spinoza ; přeložil a poznámkami a úvodním slovem opatřil Martin Hemelík - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2004 - 241 s. : il. ; 22 cm - 80-7007-204-0 (váz.)

Rétorika svobody / Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2005 - 27 s. ; 21 cm - (Brož.) :

Rodiče určují hranice / Jan-Uwe Rogge ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 182 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-990-9 (brož.) :

Rozehrát svou vnitřní hudbu : muzikoterapie a psychodrama / Joseph J. Moreno ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 127 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-980-1 (brož.) :

Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii / Josef Molnár - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 86 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0927-5 (brož.)

Řešíme úspěšně testy inteligence / Gilles Azzopardi ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-951-8 (brož.) :

Říkejme si přísloví : náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let / Petr Kukal ; [ilustrace Jana Kudličková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-953-4 (brož.) :

Sapfo v Hollywoodu : Greta Garbo, Marlene Dietrichová, aneb, Lesbické aférky slavných / Diana McLellanová ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Mayerová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 471 s. , [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-249-0504-3 (váz.)

Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277 / Andreas Speer ; [z německého originálu ... přeložil Daniel Meier] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 38 s. ; 19 cm - 80-7007-197-4 (brož.)


Satjasáísudu : základní informace o Bhagavánu Šrí Satja Sáí Bábovi / autor originálu (v telugštině) Sri Chinta Anjaneyulu ; překlad do angličtiny Devupalli Vimala Prabhakar Rao ; překlad do češtiny Michael Blažej - Vyd. 1. - Praha : Michal Blažej, 2005 - 38 s. ; 21 cm - 80-239-4642-0 (brož.)

Sborník příspěvků z konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny : konané v Olomouci ve dnech 7. a 8. října 2004 / [editor Ondřej B. Jurečka] - [Praha] : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR ; Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2004 - 73 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4185-2 (brož.) :

Sebeřízení pro ženy / Gisela Haasen ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 127 s. ; 21 cm - 80-247-1129-X (brož.)

Skrytá pravda Země : živly jako archetypy ekologického myšlení / Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 312 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-204-1181-X (váz.)

Skryté síly v člověku : čakry a kundaliní / Paramahansa svámí Mahéšvaránanda ; [z německého originálu ... přeložila Milena Hübschmannová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 247 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm - 80-204-1141-0 (váz.)

Slovník filosofických pojmů současnosti / Jiří Olšovský - Vyd. 2., rozš. - Praha : Academia, 2005 - 261 s. ; 21 cm - 80-200-1266-4 (váz.) :

Slovník latinských citátů : 4328 citátů s českým překladem a výkladem / Josef Čermák, Kristina Čermáková - V Praze : Knižní klub, 2005 - 543 s. ; 21 cm - 80-242-1372-9 (váz.)

Smyslové vnímání / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - Praha : D + H, 2003 - 68 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4467-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Sny naživo : psychoterapeutická inspirace / Martin Jára ; [ilustrace Vlasta Lindová] - 1. vyd. - Praha : Pražská vydavatelská společnost : Homeopatická klinika, 2004 - 210 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7250-243-3 (brož.) :

Sociální odpovědnost a etika podnikání : studijní text pro kombinované studium / Anna Putnová - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 57 s. ; 30 cm - 80-214-2784-1 (brož.)


Spokojený spánek : insomnie a jak ji léčit / Deepak Chopra ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Toušová] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2004?] - 142 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-096-6 (váz.)


Stručné dějiny antické filozofie / Thorsten Paprotny ; [z německého originálu ... přeložila Jana Pištorová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 182 s. ; 20 cm - 80-7178-900-3 (brož.) :

Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě / Marek Orko Vácha - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2004 - 143 s. ; 20 cm - 80-7295-061-4 (váz.) :

Šifra mistra Leonarda - fakta : samozvaný průvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu / Simon Cox ; přeložila Kateřina Amiourová - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 139 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7359-012-3 (brož.)

Tajné zasvěcení / Květoslav Minařík - Vyd. 2. - Praha : Canopus, 2004 - 148 s. ; 18 cm - 80-85202-12-3 (váz.)

Teorie mravních citů / Adam Smith ; [česká předmluva Jiří Schwarz, Ján Pavlík, český doslov Ján Pavlík ; z anglického originálu ... přeložili Hana a Vladimír Rogalewiczovi... et al.] - Praha : Liberální institut, 2005 - xxi, 460 s. ; 22 cm - 80-86389-38-3 (váz.) * 80-86389-39-1 (chyb.)

Teorie ničeho / John D. Barrow ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2005 - 342 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1156-9 (váz.)

Testy osobnosti / Tomáš Novák - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-247-0145-6 (sv. 1 : brož.)

Třetí věk trojí optikou / [editoři Dana Sýkorová, Dušan Šimek, Miroslava Dvořáková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 187 s. ; 25 cm - 80-244-1006-0 (brož.)

Uzdravení bez léků : cesta ze stresu, úzkosti a deprese / David Servan-Schreiber ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková ; úvodní slovo k českému vydání napsal Jiří Růžička] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 190 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-7178-901-1 (brož.) :

Váš šťastný den / Sasha Fentonová a Jonathan Dee ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Mikuláštíková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 142 s. : il. ; 21 cm - 80-7306-183-X (brož.)

Věda to je určitě, ale o čem? : kapitoly z psychologie / Jan Kosek - Praha : Baset, 2003 - 173 s. ; 20 cm - 80-7340-014-6 (váz.)

Vražda duše : incest a jeho terapie / Ursula Wirtz ; [z německého originálu ... přeložila Janka Kopecká] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 215 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7178-975-5 (brož.) :


Všechno, co potřebujete vědět o víně / Tom Forrest ; [z anglického originálu ... přeložil Libor Trejdl] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 400 s. : barev. il. a mapy ; 19 cm - 80-7360-152-4 (váz.)

Výchova bez křiku a pohlavků : ověřená řešení nejobvyklejších problémů chování předškoláků / Jerry Wyckoff, Barbara C. Unellová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Balek] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 164 s. ; 20 cm - 80-204-1193-3 (brož.) * 80-204-1193-8 (chyb.)

Vztahová psychoanalýza - zrození tradice / S.A. Mitchell, L. Aron (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 2 sv. ; 21 cm - 80-7254-445-4 (sv. 1 : váz.)

Zakázaná zóna. [4], Přízrak / Bill Myers ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 164 s. ; 18 cm - 80-86849-07-4 (brož.)

Základy psychologie : role 2-4 : učební text pro vysokoškolskou výuku / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák - Vyd. 1. - V Hradci Králové : Univerzita obrany, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-85109-56-5 (brož.)

Zaváté doby se probouzejí : v Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán. [Sv.] II - Brno : Defensor pacis, -2005- - sv. ; 22 cm - 80-902380-5-X (sv. 2 : váz.)

Zázraky? Ano, zázraky-- / Marie Hovorková - Praha : Onyx, c2002 - 151 s. ; 21 cm - 80-85228-82-3 (brož.)

Zmysel života podla V.E. Frankla / Peter Tavel - Bratislava : IRIS, 2004 - 270 s. : il. ; 22 cm - 80-89018-81-5 (váz.)

Zvládání emočních problémů školáků / Iva Stuchlíková (ed.) ; Ludmila Prokešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 170 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-534-2 (brož.) :

100 nejkrásnějších náměstí světa : největší poklady lidstva na pěti kontinentech / [autoři Anne Benthues ... et al. ; z německého originálu ... přeložil Radim Brázda] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2004 - 208 s. : barev. il., mapy ; 35 cm - 80-7234-366-1 (váz.)


101 experimentů z každodenní filosofie / Roger-Pol Droit ; [z francouzského originálu ... přeložil Zdeněk Müller] - Vyd. v jazyce českém 1. - Praha : Baset, 2003 - 155 s. ; 20 cm - 80-86223-80-9 (váz.)


6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Šárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-902-X (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist