Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny

za březen-duben 2005

Active holidays in the Hradec Králové region : tourist region of East Bohemia - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Ajax : Holandsko a válka : fotbal v Evropě za druhé světové války / Simon Kuper ; přeložil Michal Prokop - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 230 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-382-5 (váz.) :

Aktivní dovolená v Královéhradeckém kraji : turistický region Východní Čechy - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Aktivurlaub im Bezirk von Hradec Králové : Tourismusregion Ostböhmen - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Aktywny wypoczynek w województwie kralowehradeckim - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Akvárium / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložila Dagmar Stinglová] - V nakl. Naše vojsko vyd. 2., V nakl. Humanitarian Technologies vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian Technologies, 2001 - 251 s. ; 21 cm - 80-206-0594-0 (Naše vojsko ; váz.)

Alenka : k osmdesátinám Dr. Aleny Hájkové : [11. října 2004] / uspořádal Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2004 - 141 s. : portréty, faksim. ; 18 cm - 80-86101-95-9 (brož.)

Andros probabilis : sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám / k vydání připravili Jiří Malíř a Pavel Marek - 1. vyd. - V Brně : Matice moravská ; V Olomouci : Univerzita Palackého, 2005 - 618 s. : portréty ; 24 cm - 80-86488-16-0 (Matice moravská ; váz.)

Antipády : poznámky k životopisu / Antonín Tichý - Liberec : Bor, 2004 - 92 s. : il., portréty ; 17 cm - 80-86807-09-6 (váz.)

Apollinaire a livre ouvert : actes du colloque international tenu a Prague du 8 au 12 mai 2002 / textes réunis par Eva Beránková - Prague : Université Charles de Prague, 2004 - 232 s. : il. ; 21 cm - 80-7308-065-6 (brož.)


Archivy v mezinárodním kontextu = Archives in international context : sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané ve dnech 29. září - 1. října 2004 v Archivním areálu v Praze na Chodovci u příležitosti 50. výročí Státního ústředního archivu v Praze / [editor Emilie Benešová] - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2004 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-86712-18-4 (brož.)


Arnošt Vašíček : cestovatel, badatel a spisovatel - Znojmo : Městská knihovna, 2004 - [3] l. ; 30 cm - (volné listy)

Atlas der Länder der Böhmischen Krone : Gesamtkarten, Länder, Regionen und Städte : Auswahlpräsentation: 16.-19. Jahrhundert / Eva Semotanová ; [übersetzt von Ludwig Gregor] - 1. Aufl. - Prag : Aleš Skřivan ml. ; Hamburg : DOBU, 2004 - 207 s. : barev. il., faksim., mapy ; 33 cm - 80-86493-09-1 (Aleš Skřivan ml. : váz.)

Atlas expedic / National Geographic - Praha : Sanoma Magazines Praha, [2004] - 296 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 31 cm - 80-7026-257-5 (váz.)

August Sedláček v Rychnově nad Kněžnou / [k vydání připravila Alena Janková] - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou, 2004 - 16 s. ; 21 cm - 80-86872-01-7 (brož.)

Autoatlas České republiky [kartografický dokument] - Měřítko 1 : 575 000 - Brno : P.F.art, 2002 - 31 s. : barev. ; 21 cm - 80-7348-073-5 (brož.)

Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova / Josef Hrdlička - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2003 - 325 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7040-522-8 (váz.)

Autosalon Jana Wericha : vyprávění o Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a autech kolem nich od dvacátých let do roku 1980 / Mikuláš Moravec, Rudolf Truhlařík - Vyd. 1. - Praha : Toužimský & Moravec, 2005 - 208 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7264-070-4 (váz.)

Aviatik D.I & D.II / Jan Zahálka, Petr Aharon Tesař, Zdeněk Skolil ; [translation Petr Janda] - Hradec Králové : JaPo, c2002 - 112 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 30 cm - (brož.)

Bakuninovo evropanství / Josef Kolejka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-210-3421-1 (Masarykova univerzita : brož.)

Barokní člověk a jeho svět / editor Rosario Villari ; [z italského, anglického a španělského originálu ... přeložily Jiřina Němcová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 326 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-683-2 (váz.) :

Básně. 1 / Vratislav Effenberger ; [k vydání připravil a poznámku napsal Jan Šulc] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-7215-232-7 (sv. 1 ; váz.)


Benátky / [text] Danilo Reato ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Heller] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2004 - 135 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7209-574-9 (váz.) :

Beskydy, hory a lidé / Karol Kaleta ; [redakce Henryk Wawreczka] - Vyd. 1. - Třinec : Wart, c2003 - 131 s. : il. ; 25 cm - 80-239-1639-4 (váz.)

Bestimmungsort: Saarland : tschechische Zwangsarbeiter erinnern sich / Jana Havlíková, Lucie Vondrysková ; [Übersetzung Miriam Mráčková, Sabine Podrabská] - Praha : Gemeinnützige Gesellschaft Lebendige Erinnerung, 2004 - 96 s., [22] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4055-4 (brož.)

Biblická geografie / Tomáš Hendrych - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-880-9 (brož.)

Bílá Telč : oživené vzpomínky / Jan Karel Zamazal ; [odpovědný redaktor Pavel Kryštof Novák ; ilustrace Lidmila Anna Dohnalová] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 205 s. : il. ; 24 cm - 80-7268-310-1 (váz.)

Bílí Chorvati v proměnách raněstředověké Evropy : laboratoř nepřetržitého enigmatu / Jaroslav Bakala - Opava : Slezská universita, 2004 - 256 s. ; 21 cm - 80-7248-257-2 (brož.)

Biografický slovník českých zemí / [redakce Jana Brabencová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Libri : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004- - sv. ; 27 cm - 80-7277-214-7 (soubor)

Broken music = Rozbitá hudba / Sting ; [ze stejnojmenného anglického originálu ... přeložila Viola Lyčková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 381 s. ; 24 cm - 80-00-01451-3 (váz.)

Broumovsko : interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku / autorský tým Petr Bergmann, Martin Burian a Jana Jeřábková - 1. vyd. - Broumov : Tuž se, Broumovsko!, 2003 - 151 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm + 10 karet k turistickým trasám (20 s. : barev. il., mapy) - (váz.)

Bůh je mým druhým pilotem / Robert L. Scott ; [z anglického originálu ... přeložili František Sázel a Zuzana Staňková] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 174 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-206-0634-3 (váz.)


Cesta do Trulaly, aneb, Toulky vlastní hlavou / Wladimir Kaminer ; [z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-249-0431-4 (váz.)


Cikáni na Moravě v 15. až 18. století : dějiny etnika na okraji společnosti / Jiří Hanzal - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 240 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-7106-508-0 (brož.) :

Císař umírá / z pozůstalosti vysokoškolského profesora Hanse Karla Zeßner-Spitzenberga - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 41 s. ; 15 cm - 80-7266-185-X (brož.) :

Cizinecká legie mýma očima / [Ladislav Potocký] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2005 - 343 s. ; 22 cm - 80-86426-19-X (váz.)

Co je život? ; Duch a hmota ; K mému životu / Erwin Schrödinger ; doslov Václav Pačes ; [z anglického originálu ... a z německého originálu rukopisu ... přeložili, odbornou redakci textu provedli a předmluvou opatřili Martin Černohorský a Marie Fojtíková] - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2004 - 254 s. : il. ; 22 cm - 80-214-2612-8 (váz.)

Cruces de la cultura venezolana y la checa en el curso de la historia : relaciones histórico-artísticas entre Venezuela y la República checa (Checoslovaquia) : artes plásticas, literatura, música (siglos XVII-XX) / Pavel Štěpánek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 522 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm - 80-244-0902-X (brož.)

Ctihodná Edel Quinnová / P. Karel Dachovský - 1. vyd. - Praha : Řád, 2005 - 61 s. ; 20 cm - 80-86673-03-0 (brož.)

Cultural landscapes / editors Karel Kirchner & Józef Wojtanowicz - Brno : Regiograph, 2004 - 122 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-86377-11-3 (brož.)

Čachtická paní před Božím soudem / Andrej Štiavnický ; [přeložila Alena Peisertová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 396 s. ; 21 cm - 80-242-1278-1 (váz.)

Čechy na sklonku napoleonských válek : 1810-1815 / Milan Švankmajer - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 263 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-7106-677-X (váz.) :

Česká republika a irácká krize: formování české pozice = The Czech Republic and the Iraq crisis: shaping the Czech stance / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Europeum, 2005 - 83, 65 s. ; 21 cm - 80-903237-5-8 (brož.)


České osvícenství / Josef Haubelt - 2., rev. a rozš. vyd., V nakl. Rodiče 1. - Praha : Rodiče, 2004 - 605 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86695-53-0 (váz.) :


České pohanství. I. díl, Nejstarší prameny / Záviš Kalandra - Vyd. 2., V edici Studie 1. - Praha : Dauphin, 2002 - 380 s. ; 20 cm - 80-86019-82-9 (soubor)

České pohanství. II. díl, [Osudy bohů] / Záviš Kalandra - Vyd. 2., V edici Studie 1. - Praha : Dauphin, 2002 - 573 s. ; 20 cm - 80-86019-82-9 (soubor)

České země ve 20. století : co v učebnicích je i není : pracovní sešit / [Milena Sedlmayerová, Jaroslav Jan Gloser] - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2004 - 38 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-7361-000-0 (brož.)

Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození : 1939-1945 / Miloslav Pecha, Václav Vondra - 1. vyd. - České Budějovice : M. Pecha : V. Vondra, 2004 - 278 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-3727-8 (brož.)

Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 501 s. ; 24 cm - 80-7325-038-1 (brož.) :

Člověk z Nazaretu : (co dnes vlastně víme o Ježíšovi) / Daniel Marguerat ; [z francouzského originálu ... přeložila Anna Hánová] - 2. vyd. - Jihlava : Mlýn, 2004 - 117 s. ; 18 cm - 80-86498-06-9 (brož.)

Čteme je správně? : slovníček výslovnosti cizích jmen / Marie Honzáková, František Honzák, Milan Romportl - 3., dopl. a upr. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 309 s. : il. ; 15 cm - 80-00-01396-7 (váz.) :

Dějepis pro sedmý ročník zvláštní školy / [autoři Eduard Škoda a Jana Toušková ; ilustrace Jan Štěpánek a Miroslav Schönberg] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 63 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-7320-061-9 (brož.)

Dějiny Hlinného : od nejstarších dob do roku 1848 / Michal Hofman - Vyd. 1. - Dobré : SEN : Obecní úřad : Občanské sdružení LIBRI, 2004 - 84 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-86483-12-6 (brož.)

Dějiny Karlovarského kraje / kolektiv autorů Jiří Beran ... [et al.] - 1. vyd. - Karlovy Vary : Karlovarský kraj, 2004 - 207 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - 80-239-3477-5 (brož.)


Dějiny Králova Pole / vedoucí autorského kolektivu Milan Řepa ; autorský kolektiv Pavel Cibulka ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Úřad městské části Brno-Královo Pole, 2004 - 363 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm - 80-239-3984-X (váz.) :


Dějiny obce Lazníčky / Josef Bartoš, Stanislava Kovářová - Lazníčky : Obecní úřad Lazníčky ; Olomouc : Alda, 2004 - 148 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-85600-93-5 (váz.)

Dějiny obecných policií I. : (jejich obraz v heraldice) / Pavel Macek, Lubomír Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2004 - 215 s., [68] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86477-26-6 (váz.)

Dějiny Srbska / Jan Pelikán ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 670 s. : il., mapy, portréty, genealogické tabulky ; 22 cm - 80-7106-671-0 (váz.) :

Dějiny středověké Evropy / Václav Drška, Dana Picková - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2004 - 364 s. ; 21 cm - 80-86493-11-3 (brož.) * 80-86493-113 (chyb.)

Deník génia / Salvador Dalí ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Vaněk ; úvod a poznámky napsal Michel Déon, přeložila Alena Nádvorníková] - Vyd. v nakl. Slovart 1. - V Praze : Slovart, 2004 - 276 s. ; 22 cm - 80-7209-581-1 (váz.)

Dětem / Josef Lada ; [z díla Josefa Lady originály vybral Jan Vrána ; uspořádali, k vydání připravili a doslovem opatřili Jan Vrána a D.M. Pavlíček] - 12. vyd., (7. vyd. zcela přeprac. a rozš.) - Praha : Albatros, 2004 - 303 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - 80-00-01404-1 (váz.)

Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen / Miloslav Chytráček, Milan Melička ; mit Beiträgen von Petr Pokorný und René Kyselý - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 303 s. : il., plány, mapy ; 31 cm - 80-86124-47-9 (váz.)

Die Region Ústí : Nordböhmen : Landkarten, Dienste, Touristik-Info : Naturpark Östliches Erzgebirge, LSG Böhmisches Mittelgebirge, LSG Elbsandsteingebirge - Děčín : Česká turistika, c2004 - 51 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-903410-4-7 (brož.)

Die Wiener Tschechen einst und jetzt : eine Einführung in Geschichte und Gegenwart der Tschechischen Volksgruppe in Wien = Vídeňští Češi včera a dnes : úvod do dějin a současnosti české národnostní skupiny ve Vídni / Vlasta Valeš - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2004 - 141 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86197-52-2 (brož.)

Dolomity : nejkrásnější ferraty seřazené podle náročnosti / Pascal Sombardier ; [překlad Dita Svěntá] - Říčany u Prahy : Junior, c2004 - 143 s. : barev. il., mapy ; 26 cm - 80-7267-157-X (váz.)

Don Bosco / Teresio Bosco ; [z italského originálu ... přeložil Jaroslav Kopecký] - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2004 - 436 s. ; 21 cm - 80-7178-967-4 (brož.) :


Druhá světová válka den po dni / Antony Shaw ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Krist] - Vyd. 1. - V Praze : Naše vojsko : Columbus, 2004 - 192 s. : il., portréty, plány ; 29 cm - 80-7249-195-4 (Columbus ; váz.)

Druhý život antického mýtu : sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Jana Nechutová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 255 s. : il. ; 20 cm - 80-7325-042-X (brož.) :

Duchovní život : stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského / André-Marie Meynard ; podle čtvrtého vydání Ladislava Kuncíře v Praze z roku 1927 [zpracoval Pavel K. Mráček] - Vyd. 5., v MCM 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 334 s. ; 21 cm - 80-7266-180-9 (brož.) :

Edgar Allan Poe (1809-1849) - Znojmo : Městská knihovna, 2004 - 4 l. ; 30 cm - (volné listy)

Eduard Albert : příspěvek k životopisu a edice korespondence / Helena Kokešová - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium ; Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 336 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86197-56-5 (Scriptorium ; váz.)

Ekonomická teorie a praxe : sborník k 60. narozeninám Prof. Ing. Václava Jurečky, CSc. / [redakce Jana Geršlová, Milan Sekanina] - 1. vyd. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2003 - 98 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0476-X (brož.)

Erby na třebíčském zámku : katalog erbovních znamení a šlechtických rodin na třebíčském zámku / Jana Bečková - Třebíč : Muzeum Vysočiny, 2004 - 95 s. : barev. il., portréty, erby ; 31 cm - 80-86894-00-2 (váz.)

Evropa samá legrace : netradiční zeměpis / Zuzana Francková - Vyd. 1. - Praha : Petra, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-7301-084-4 (váz.)

Exil a politika : historici o nejnovějších dějinách a o sobě / Pavel Paleček - 1. vyd. - V Tišnově : Sursum, 2004 - 187 s. : portréty ; 22 cm - 80-7323-070-4 (váz.)

Filipínský karneval / Jana Chaloupková ; [foto Damjan Prelovšek] - Vyd. 1. - Praha : F&J Mediaservis, 2004 - 221 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-903568-0-X (brož.)


Földünk / föszerkesztö James F. Luhr - [Praha : Ikar, 2004] - 520 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-249-0448-9 (váz.) * 802-490-448-9 (chyb.)


Francie : fotografický zápisník / Miroslav Krob - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-86326-43-8 (váz.)

Francouzská revoluce v dějepisectví : škola Annales (1929-1989) / Peter Burke ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kolář] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 136 s. ; 19 cm - 80-7106-719-9 (brož.) :

František Hrubín, Václav Černý : vzájemná korespondence z let 1945-1953 / edičně připravila Růžena Hamanová - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 276 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7215-222-X (váz.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo / : [literatura, umění, filozofie] / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 2., opr. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 411 s. : portréty ; 18 cm - 80-00-01393-2 (váz.) :

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [věda, filozofie, umění] / Vít Haškovec, Ondřej Müller - 3. ,(2. rozš.), vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 463 s. : il., portréty ; 17 cm - 80-00-01517-X (váz.) * 80-00-01230-8 (chyb.)

Gens una sumus / Vlastimil Chládek ... [et al.] - Brno : Ivo Moll, 2004 - 129 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-901627-5-4 (váz.)

Geografické tabulky / Ladislav Skokan, Milan Bursa, Jana Peštová - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 163 s. ; 21 cm - 80-7183-307-X (brož.)

Geografie zeměpisných objevů : průvodce studiem / Jiří Anděl, Jana Peštová, Martin Brzóska - 2., upr. vyd. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 60 s. : mapy ; 30 cm - 80-7044-573-4 (brož.)

Gestapo : dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-45 / Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 192 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7352-077-X (váz.)

Hände für das Prager Jesuskind / [Text von Ivana Pecháčková ; mit Illustrationen von Lucie Dvořáková ; aus dem Tschechischen von Minne Bley] - Prag : Meander, c2001 - [14] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86283-15-1 (leporelo)


Hands for the Infant of Prague / [text on the motives of the legend Ivana Pecháčková ; illustrations Lucie Dvořáková ; translation Klára Tvarůžková ; editing Laura Conway] - Prague : Meander, 2001 - [14] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86283-14-3 (leporelo)


Historical encyclopedias : (Current research results - an outline of typology - perspectives) : (a paper to be presented at the 20th International congress of historical sciences/Sydney, 2005/Round Table 12 - historical dictionaries and encyclopedias) / Jaroslav Pánek - Prague : Institute of history, Academy of sciences of the Czech Republic, 2005 - 125 s. : faksim. ; 21 cm - 80-7286-072-0 (brož.)

Historie - učitelka života? : několik sond do dějin české země I.-XIV. století / Martin Weis - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2004 - 241 s. : geneal. tabulky ; 25 cm - 80-7323-072-0 (váz.)

Historie 2003 : celostátní studentská vědecká konference : Pardubice, 4.-5. prosince 2003 / [redakce Jiří Kubeš] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 325 s. ; 24 cm - 80-7194-697-4 (brož.)

Historik Josef Kolejka / [editor Ivan Dorovský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 110 s. ; 21 cm - 80-210-3420-3 (brož.)

Hledání ráje : můj život s gepardy / Matto Barfuss ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kapic] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 236 s., [32 s. obr. příl.] ; 24 cm - 80-249-0497-7 (váz.)

Hroznová Lhota / Marek Junek - Vyd. 1. - Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2004 - 173 s., [32] s. obr. příl. : il. a portréty (některé barev.), faksim. ; 24 cm - 80-86528-44-8

Husitství - konec jednoho mýtu? : skrytá tvář válek za "pravdu boží" / Vladimír Liška - V Olomouci : Fontána, [2004] - 239 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-162-0 (váz.)

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu?. 1. díl, České dějiny / [Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-11-0 (brož.)

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu?. 2. díl, Světové dějiny / [Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-13-7 (brož.)

Cheopsův odkaz : dějiny Velké pyramidy / Michael Haase ; [přeložil Jaroslav Voříšek] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 206 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 22 cm - 80-7243-223-0 (váz.) :


Chodov / [autoři textu Vladimír Vlasák ... et al. ; autoři fotografií Ivana Sarkányová ... et al.] - Chodov : Město Chodov, 2004 - 171 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 32 cm - 80-239-3318-3 (váz.)


Chraniteli very pravoslavnoj : iz žizni dvuch predstavitelej Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v Čechii - svjaščennika Nikolaja Ryžkova i vladyki Sergija / [redaktor Ivan Savickij] - 1-oje izd. - Praga : Ideg Prague, 2004 - 109 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-239-4059-7 (brož.)

Churchillovo válečné vůdcovství : neustále dotírejte, sekýrujte a kousejte / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 115 s. ; 18 cm - 80-7341-403-1 (váz.) :

Inkvizitor / Bernard Cornwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš] - Vyd. 1. - Ostrava : OLDAG, 2004 - 420 s. ; 21 cm - 80-86508-57-9 (váz.)

Irsko / Lisa Gerard-Sharp a Tim Perry ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Svobodová a Jozef Koval] - Vyd. 2. - V Praze : Ikar, 2005 - 384 s. : barev. il. a plány ; 23 cm - 80-249-0452-7 (váz.)

Island : soulad protikladů / Hynek Adámek, Jakub Havel - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 242 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-204-1060-0 (váz.)

Islandem po jedné stopě / Jaroslava Procházková ; fotografie Jiří a Jaroslava Procházkovi] - Cheb : Svět křídel, 2001 - 119 s. : il. (většina barev.) ; 20 cm - 80-85280-78-7 (vaz.)

Ivan IV. Hrozný : car vší Rusi a stvořitel samoděržaví / Wladyslaw Serczyk - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 223 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-7106-577-3 (váz.) :

Jak to všechno bylo, pane Werichu? / Igor Inov ; přeložila Libuše Kozáková - Vyd. 2., (v této podobě 1.) - V Praze : XYZ, 2005 - 313 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86864-13-8 (váz.)

Jaro skončilo v srpnu / Vinek Nedbálek - V Brně : Vojenské sdružení rehabilitovaných Praha : Oblastní rada Jižní Morava, 2003 [i.e. 2004] - 90 s. ; 21 cm - 80-239-4369-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Jedna kapitola z I. světové války 1914-1918 : se Západočechy na Sočské frontě u St. Maria/Tolmin v období 3. až 5. italské ofenzívy od srpna 1915 do března 1916 / [zpracoval a dokumentaci vybral] Arthur Rehberger - 1. vyd. - V Plzni : Západočeské muzeum, 2004 - 39 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - 80-7247-039-6 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-7247-39-6 (chyb.)

Jeruzalém a Svatá země : [posvátná místa, obchody, mozaiky, kláštery, restaurace, staré památky / redaktoři projektu Nick Inman, Ferdie McDonald ; z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová] - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2005 - 304 s. : barev. il., mapy - 80-249-0443-8 (váz.)


Jeseníky s podhůřím : horský ráj v létě i v zimě : turistický průvodce / [zpracovala reklamní agentura m-ARK, Olomouc] - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 43 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - (brož.)

Ještě jednou se vrátíme zamyšleni-- : deníky z roku 1943 / Jaromír Doležal - 1. vyd. - Dobřejovice : Alfa-Omega, 2004 - 71 s. : il., portréty ; 15 cm - 80-86318-66-4 (brož.)

Ježíš, jak ho viděl Marek / [William G. Johnson] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-7172-506-4 (brož.)

Ježíšův očitý svědek : objev evangelijního rukopisu z dob Ježíšových současníků a očitých svědků / Carsten Peter Thiede, Matthew D'Ancona ; [z němčiny přeložil Alexius Pešat] - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 226 s. ; 20 cm + 1 příl. - 80-7266-177-9 (brož.) :

Jičín / Jindřich Francek - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 69 s., [64] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-682-7 (váz.)

Josef Drásal : hanácký obr - Olomouc : Tourist centrum, [2005] - 15 s. : barev. il. ; 22 cm - (brož.)

Jsem zase tam / Rudolf Roden - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2004 - 160 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86781-04-6 (brož.)

Jsme hrdí na svou zemi?, aneb , se známými i neznámými občany na vlasteneckou notu / [autor Petr Majer] - Vyd. 1. - Praha : Československá obec legionářská : Sdružení válečných veteránů ČR, 2004 - 156 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-903280-3-2 (váz.)

Kaleidoskop / Adolf Hoffmeister ; [vybral a k vydání připravil Joachim Dvořák] - 1. ucelené vyd. - Praha : Labyrint, 2004 - 293 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-85935-36-8 (váz.)

Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce / [Josef Petráň] - 2., dopl. a upr. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 227 s. : il., portréty, faksim ; 21 cm - 80-7106-717-2 (váz.) :

Kam Alláh nevidí : expedice Scorpio II / Jan Šťovíček - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004 - 167 s. ; 19 cm - 80-7033-762-1 (váz.)

Karel Dvořák (1913 - 1989) / [sestavila Ludmila Sochorová] - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 19 s. ; 23 cm - 80-86156-66-4 (brož.)


Karel Kuklík : krajiny návratů = landscapes of returns / [texty Jaromír Zemina, James Rhem ; překlad textů Jana Trávníčková] - Praha : Kuklík, 2004 - 107 s. : il. ; 22 x 24 cm - 80-86079-09-0 (váz.)

Katalog staré sbírky oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea = Katalog der Alten Sammlung der Abteilung für urgeschichte und frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag / Vít Vokolek ; [Übersetzung Dietlinde Babůrková] - Pragae, : Museum Nationale, 2004 - 332 s. : il., plány ; 30 cm - 80-7036-173-5 (brož.)

Klatovské oprátky / Václav Jiřík - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 361 s. ; 22 cm - 80-7238-376-0 (váz.)

Klikař Roger : životní příběh Jaromíra Bajera, radiotelegrafisty a střelce RAF / Pavel Vančata - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2004 - 271 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86289-36-2 (váz.) :

Konec říše Habsburků : střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918) / Petr Prokš - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 287 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86642-25-9 (brož.)

Korespondence a dokumenty : kritické vydání. Sv. 10, Dokumenty : kapitoly X-XVI / Antonín Dvořák ; [za vedení a redakce Milana Kuny zpracovala Markéta Hallová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2004 - 459 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-86385-26-4 (váz.)

Korespondence a dokumenty : kritické vydání. Sv. 9, Dokumenty : kapitoly I-IX / Antonín Dvořák ; [za vedení a redakce Milana Kuny zpracovala Markéta Hallová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2004 - 543 s. ; 24 cm - 80-86385-25-6 (váz.)

Kosmova kronika česká / [Kosmas ; překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová ; úvod Dušan Třeštík] - Vyd. 7., (v Pasece 1.) - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005 - 301 s. ; 21 cm - 80-7185-515-4 (váz.)

Kozáctvo : poslední nástup a zánik / Stanislav Auský - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003 - 255 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-204-0993-9 (váz.)

Kraj Hradec Králové : zamki, palace, twierdze, miejskie i wiejskie zabytkowe rezerwaty i streefy - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Královéhradecký kraj : hrady, zámky, pevnosti, městské a vesnické památkové rezervace a zóny - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :


Královéhradecký kraj : muzea, galerie, rozhledny, fortifikační a technické památky - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Kronika světových dějin / [Brigitte Beier...et al. ; překladatelé Stanislav Biman ... et al.] - Praha : Fortuna Print, 2004 - 640 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - 80-7321-134-3 (váz.)

Kruté příběhy z české historie / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2005 - 255 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-243-1820-2 (váz.) :

Kružberk v proměnách času / Miroslav Bulanda, Ludmila Ježová - Kružberk : M. Bulanda : L. Ježová, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4042-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Krvavé oceány : od plánu "Barbarossa" k bitvě u Midway / Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek ; [mapky překreslil Miloslav Mutínský] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 289 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, mapky ; 24 cm - 80-206-0642-4 (váz.)

Kvízová horečka : toulky Evropou : otázky, správné odpovědi / Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 113, 83 s. : il. ; 19 cm - 80-00-01460-2 (brož) :

L'Escadrille "Jeanne d'Arc" SPA 124 / Frank W. Bailey, Zdeněk Čejka - Vyd. 1. - Praha : Zdeněk Čejka, 2004 - 12 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 30 cm - (brož.)

La légende du Golem : une histoire de la Prague rudolfine / [écrit par Ivana Pecháčková sur le motif des anciennnes légendes du Golem ; illustré par Petr Nikl ; traduction Frédéric Begue] - 1ere éd. - Prague : Meander, 2004 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-22-4 (váz.)

Legenda o Goleme : priključenie iz rudol'finskoj Pragi (1610-1611) / [po motivam drevnich predanij o Goleme napisala Ivana Pechačkova ; perevod Elly Zadorožnjuk ; illjustracii Petra Nikla] - 1-oje izd. - V Prage : Meander, 2004 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-23-2 (váz.)

Legenda o Golemovi / [na motivy starých pověstí o Golemovi napsala Ivana Pecháčková] - 1. vyd. - V Praze : Meander, 2000 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-01-1 (váz.)

Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi / Jitka Gruntová - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 247 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0607-6 (váz.)

Leggenda del Golem : storia della Praga rudolfina / [scritto da Ivana Pecháčková sui motivi delle antiche leggende sul Golem] - 1. ed. - Praga : Meander, 2000 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-05-4 (váz.)


Les mains de l'enfant Jésus de Prague / [texte Ivana Pecháčková ; illusttrations Lucie Dvořáčková ; traduction Fréderic Beque] - Prague : Meander, 2001 - [14] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86283-13-5 (leporelo)

Leyenda del Golem : una aventura en la Praga de Rodolfo II / [autora Ivana Pecháčková (sobre diversos motivos de viejas leyendas) ; ilustraciones Petr Nikl ; traducción Eduardo Fernández Couceiro] - 2. ed. - Praga : Meander, 2004 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-04-6 (váz.)

Lišov 1334-2004 : stránky z dějin jihočeského města / [text Daniel Kovář ; foto Jaromír Čapek ... et al.] - Lišov : Městský úřad, 2004 - 194 s., [40] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - 80-239-4126-7 (v knize neuvedeno : váz.)

Lubomír Pešek : --chodí Pešek okolo-- / [Vlastimil Tetiva] - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2004 - 93 s. : il. (většina barev.), portréty ; 2004 - 80-86240-94-0 (sv. 1 ; váz.)

Luhačovicko : místní a pomístní jména v dějinách a pověstech : špásovné z kraja pod Komoncem : humoresky z dějin cigánů a pytláků na Luhačovicku a Bojkovicku / František Müller - Luhačovice : Atelier IM, 2004 - 285 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-85948-55-9 (brož.)

Magický život Aleistera Crowleyho / Martin Booth ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Milata] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004 - 461 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7197-234-7 (váz.)

Malířova zpověď, aneb, Mé lásky-- / Ivan Svatoš - Vyd. 1. - Praha : Svatošovo nakladatelství, 2004 - 125 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm - 80-86819-02-7 (váz.)

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů / Jiří Hanuš - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005 - 307 s. ; 20 cm - 80-7325-029-2 (brož.) :

Mani per il bambin gesu'di Praga / [testo di Ivana Pecháčková ; illustrazioni di Lucie Dvořáková ; tradotto da Lada Aldini] - Praga : Meander, 2001 - [14] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86283-11-9 (leporelo)

Mariánské poutní místo v Provodově ; Provodov v minulosti / František Müller - Luhačovice : Atelier IM, 2004 - 271 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-85948-53-2 (brož.)

Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češsko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výročí slovinského kněze-buditele, jazykovědce a folkloristy : (Praha, 11.10.2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) / [redakce Milada K. Nedvědová a Martina Piko-Rustia] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2004 - 159 s. ; 21 cm - 80-7050-434-X (brož.)


Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944 : [příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu] / Martin Doerry ; přeložila Hana Linhartová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 318 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-127-X (váz.) :

Mediaevalia archaeologica. 6, Těžba a zpracování drahých kovů : sídelní a technologické aspekty / editor Karel Nováček - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky ; Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech : Okresní muzeum, 2004 - 223 s. : il., tab. ; 30 cm - 80-86124-48-7 (brož.)

Messerschmitt Bf 109G-10/U4 : production & operational service / Aleš Janda, Tomáš Poruba ; [translation Petr Janda] - Hradec Králové : JaPo, c2004 - 80 s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - (brož.)

Messerschmitt Bf 109s of JG 52 in Deutsch Brod / Aleš Janda, Tomáš Poruba ; [translation Petr Janda] - Hradec Králové : JaPo, c2004 - 56 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 30 cm - (brož.)

Městečko Lednice / Emil Kordiovský a kol. - V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2004 - 598 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 22 cm - 80-7275-055-0 (v knize neuvedeno ; váz.) * 80-7252-055-0 (chyb.)

Město džinů : rok v Dillí / William Dalrymple ; přeložil Viktor Faktor ; ilustrace Olivia Fraser - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2004 - 351 s. : il. ; 21 cm - 80-86518-53-1 (váz.)

Minulostí zámeckých parků v Karviné / Alexandra Rebrová ; [překlad Emil Horký angličtina, Andrzej Urban polština] - Vyd. 1. - Karviná : Magistrát města Karviné, 2004 - 110 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-239-3846-0 (váz.)

Mírotvorci : pařížská konference 1919 / Margaret MacMillanová ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 551 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-200-1151-X (váz.)


Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách a pověstech. Konicko a Bouzovsko. Plumlovsko, Drahansko a Vyškovsko / František Müller - Luhačovice : Atelier IM, 2004 - 285 s. : mapy ; 21 cm - 80-85948-56-7 (brož.)


Místo určení: Sársko : čeští nuceně nasazení vzpomínají / Jana Havlíková, Lucie Vondrysková - Vyd. 1. - Praha : Živá paměť, 2004 - 102 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4054-6 (brož.)

Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku : vybrané články a statě / Vladimír Makovský - Velké Meziříčí : Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu, -[2003]- - sv. : il. ; 21 cm - 80-239-1514-2 (sv. 2 : v knize neuvedeno : brož.)

Moderní památková péče / Alois Riegl ; edice a redakce Ivo Hlobil, Ivan Kruis ; překlad Ivo Hlobil, Tomáš Hlobil - Praha : Sprinter, 2003 - 172 s. ; 26 cm - 80-86234-34-7 (váz.)

Moravská válka / Pavel Hejcman - Vyd. 2., V nakl. MoBa 1. - Brno : MoBa, 2004 - 251 s. ; 21 cm - 80-243-1610-2 (váz.) :

Moravskoslezský kraj - klimatické a hydrologické poměry : (výzkumná zpráva č. 1/2004/KFGG) / Vladislav Kříž - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 43 s., [3] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7042-994-1 (brož.)

Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1780-1918) : XXVI. Mikulovské sympozium : 24.-25. října 2000 = Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie (1780-1918) : XXVI. Nikolsburger Symposium : 24.-25. Oktober 2000 / [odpovědní redaktoři Emil Kordiovský ... et al.] - V Mikulově : Státní okresní archiv Břeclav ; V Brně : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, pobočka Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2003 - 369 s. ; 24 cm - 80-7275-017-8 (brož.)

Na černých listinách : zážitky jednoho Středoevropana / Paul Lendvai ; [z maďarského originálu ... přeložila Klára Salaquardová] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 308 s. ; 20 cm - 80-86598-28-4 (brož.) :

Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945 / Jiří Rajlich - V Našem vojsku vyd. 1. v koedici s nakl. Ares, V nakl. Ares vyd. 2. - Praha : Naše vojsko :, 2003- Ares, - sv. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0665-3 (sv. 1 : Naše vojsko : váz.)

Největší záhady posledních 2500 let / Walter-Jörg Langbein ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl] - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2004 - 234 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-205-1047-8 (brož.)

Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 / k vydání připravili Pavel Soukup a František Šmahel ; [německé příspěvky přeložil Pavel Soukup] - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2004 - 394 s. : portréty ; 24 cm - 80-7007-201-6 (brož.)


Nero : básník potřísněný krví / Roger Caratini ; [z francouzského originálu ... přeložil Karel Velický] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 211 s. : mapy ; 23 cm - 80-7306-140-6 (Beta-Dobrovský : váz.)

Něžná vyznání Praze / Robert Kessner - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2004 - [81] s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86546-26-8 (váz.)

Nositel radosti a lásky : věnováno památce patera Cyrila Vrbíka - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 16 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7266-182-5 (brož.) :

Nové interpretace kulturních fenoménů = New interpretations of cultural phenomena : sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, 3. listopadu 2004 / Šárka Bubíková, Olga Zderadičková, Michael M. Kaylor (ed.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2004 - 67 s. ; 21 cm - 80-7194-710-5 (brož.)

Nový rozum do kapsy. Kultura a společnost / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Květoslav Hísek ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

O Bibli : vznik, dobové pozadí a výklad / Tomáš Novotný - 3. vyd. - Praha : Dingir, 2004 - 55 s. ; 15 cm - 80-86779-02-5 (brož.)

O penězích a trhu : svobodný trh a jeho úskalí pohledem slavného wallstreetského finančníka / Henry Kaufman ; přeložil Jan Placht - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 343 s. : il. ; 24 cm - 80-7260-112-1 (váz.) :

O tom, co bylo / Zoe Klusáková-Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 213 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-204-1190-9 (váz.)

Obavy a naděje : rozhovory o budoucnosti / Jacek Zakowski ; přeložil Dušan Provazník - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 260 s. ; 20 cm - 80-204-1106-2 (brož.)

Občané vojáci : cesta americké armády od břehů Normandie přes Ardeny po kapitulaci Německa : 7.6.1944-7.5.1945 / Stephen E. Ambrose ; [z amerického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 396 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-7306-154-6 (Beta-Dobrovský : váz.)

Obezřetná elita : česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851 / Jiří Štaif - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 474 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7363-014-1 (váz.) :


Obraz druhého v historické perspektivě II : identity a stereotypy při formování moderní společnosti / [vědecký redaktor-editor Karel Kubiš] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003 - 208 s. ; 23 cm - 80-246-0603-8 (brož.)

Octobriana a ruský underground : neuvěřitelný příběh Petra Sadeckého : PPP - progresivní politická pornografie / [napsal a k vydání připravil Tomáš Pospiszyl] - 1. vyd. - V Praze : Labyrint, 2004 - 271 s. : il. ; 24 cm - 80-85935-60-0 (brož.)

Očista / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský] - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian technologies, 2002 - 247 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86398-17-X (Humanitarian technologies ; váz.)

Ojedinělá tradice zemědělského školství v Chrudimi / Josef Rozman - V Chrudimi : Regionální muzeum, 2004 - 144 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-903265-3-6 (brož.)

Oldřich Nový přichází / Ondřej Suchý - Vyd. 3., v nakladatelství Brána 2. - Praha : Brána, 2005 - 173 s., [36] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7243-236-2 (váz.) :

Olomouc : základní informace - [Olomouc : IKTS - Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce, 2004] - 1 složený list : plán města ; 30 cm - (volné listy)

Olomoucký kraj : turistický region pro každé období = The Olomouc Region : tourist region for all seasons - Olomouc : Olomoucký kraj, 2004 - 6 složených listů v obalu : barev. il., mapy ; 21 cm - (volné listy v obálce)

Olomoucký kraj [kartografický dokument] : orientační mapa / zpracoval Jan Machovský - [2. vyd.] - Měřítko neuvedeno - Olomouc : Olomoucký kraj, 2004 - 1 mapa na 1 listu : barev. ; 41 x 29 cm složená na 21 x 29 cm - (brož.)

Omice 1104-2004 : sborník vydaný k 900. výročí první písemné zmínky o obci / sesbíral Oldřich Londýn ml. s kolektivem spolupracovníků - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2004 - 153 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86760-04-9 (brož.) * 80-86760-04-09 (chyb.)

Opomíjené klenoty : drobné sakrální stavby v Poodří / Bořivoj Teichmann - Vyd. 1. - [Ostrava] : Společnost přátel Poodří, 2004 - 198 s. : il. ; 24 cm - (brož.)


Osobnosti vojenského odboje 1939-1945 ve Vysokém Mýtě / Radovan Kohout, Jiří Junek - 1. vyd. - Ve Vysokém Mýtě : Regionální muzeum, 2004 - 59 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4049-X (brož.)


Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů / Luboš Y. Koláček - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 490 s., [24 s. obr. příl.] : il., portréty ; 22 cm - 80-7268-319-5 (váz.)

Osvobození Kroměříže a Kroměřížska : věnováno všem, kteří v druhé světové válce za naši svobodu a život v míru bojovali a umírali / Vladimír Gardavský - Kroměříž : Český svaz bojovníků za svobodu, 2005 - 28 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - (brož.)

Otisk času / František Zvardoň ; [text Zdenka Pfefferová] - Opava : Slezské zemské muzeum, 2004 - 123 s. : il. ; 28 cm - 80-239-2876-7 (váz.)

P. Paul Marx OSB / P. Karel Dachovský - 1. vyd. - Praha : Řád, 2005 - 57 s. ; 20 cm - 80-86673-02-2 (brož.)

Pád orlice : poslední dny třetí říše / Robin Cross ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 333 s., [36] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-206-0646-7 (váz.)

Pán prstenů : obrazový průvodce. Návrat krále / Jude Fisherová ; přeložila Stanislava Pošustová - Vyd.1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 68 s. : barev. il. ; 32 cm - 80-204-1124-0 (váz.)

Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů / Alfréd Schubert - 1. vyd. - Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2004 - 93 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86234-56-8 (brož.)

Pět měsíců v Himálaji, aneb, Ladak očima české rodiny / [Barbora a Martin Mykiskovi] - [Praha] : MTM, 2004 - 199 s., [80] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-903044-4-3 (váz.) :

Petr Chelčický : myslitel a reformátor / Jaroslav Boubín - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 193 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-7021-654-9 (váz.) :

Platili mě za smrt : žoldák, výsadkář, příslušník SAS, odstřelovač, bodyguard / Robin Horsfall ; přeložil Zdeněk Milata - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 271 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3818-6 (váz.)

Po zamrzlé řece do nitra Himálaje / [Martin Mykiska] - Praha : MTM, 2004 - 86 s., [76] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-903044-5-1 (váz.) :

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám / uspořádali Jan Dvořák, Alena Winterová - Praha : ASPI, 2004 - 386 s. ; 21 cm - 80-7357-057-2 (váz.)


Pod německou vlajkou : příběh jedné koloniální říše / Jan Klíma - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 429 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7277-282-1 (brož.) :

Pod Valdickou branou : fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, institucích, školách, událostech / Eva Bílková - V Jičíně : Městský úřad v Jičíně, 2004 - 87 s. : portréty ; 22 cm - 80-239-2648-9 (brož.)

Podivná revoluce : dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783) / Svatava Raková - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 287 s. ; 17 cm - 80-7254-575-2 (brož.)

Podivné konce českých panovnic / Jan Bauer - Vyd. 2. - Třebíč : Akcent, 2004 - 204 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7268-290-3 (váz.)

Podivné konce českých panovníků / Jan Bauer - Vyd. 2. - Třebíč : Akcent, 2004 - 189 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7268-289-X (váz.)

Podivuhodná vlastnictví : zázraky Nového světa / Stephen Greenblatt ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Johnová, doslov Martin Procházka] - Vyd. české 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 245 s., [16] s. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm - 80-246-0861-8 (brož.)

Podzimní čas mocné říše / Jarmila Bednaříková - Vyd. 1. - Brno : MOBA, c2004 - 461 s., [3] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm - 80-243-1344-8 (váz.) :

Poklady starověkého Egypta / [sestavili Alessandro Bongioanni, Maria Sole Croceová ; z anglického originálu ... a italského originálu ... přeložily Hana Navrátilová, Renata Landgráfová ; fotografie Araldo De Luca] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 631 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-249-0506-X (váz.)

Poklady starověkého Řecka / [texty Stefano Maggi, Cristina Trosová ; z anglického originálu ... a italského originálu ... přeložili Jiří Vodvárko ... et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 607 s. : barev. il., mapy ; 23 cm - 80-249-0509-4 (váz.)

Poslední léta císařovny Alžběty : vzpomínky dvorní dámy / Irma Sztárayová ; [přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2005 - 138 s : il. ; 21 cm - 80-7243-238-9 (váz.) :


Pověsti z kraje sklářů : lidová vyprávění z Jizerských hor a podhůří / sestavila a převyprávěla Eva Koudelková ; ilustrovala Jarka Vaňová ; z němčiny přeložila Adriana Šídová - Liberec : Bor, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-86807-08-8 (váz.)


Prague : promenades du peintre / Illustrations Aleš Jiránek ; [texte tcheque de Jana Volfová ; adaptation francaise par Julien Chatillon-Fauchez, Marion Jiranek, Ellen Vareno] - Ed. 1. - Prague : Academia, 2004 - [130] s. : barev. il. ; 22 x 31 cm - 80-200-1258-3 (váz.)

Prague perspectives (I) : the history of East Central Europe and Russia : on the occasion of the 25th anniversary of the death of Jan Slavík / edited by Petr Roubal and Václav Veber - 1st ed. - Prague : National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2004 - 444 s. ; 21 cm - 80-7050-443-9 (brož.)

Praha - město magie : záhady a tajemství české metropole / Vladimír Liška - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 152 s. : il. ; 22 cm - 80-7336-191-4 (váz.)

Praha : malířské procházky / [ilustroval] Aleš Jiránek ; slovem doprovodila Jana Volfová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - [130] s. : barev. il. ; 22 x 31 cm - 80-200-1181-1 (váz.)

Práva a privilegia města Kamenice nad Lipou 1462-1798 : edice / zpracovali Irena Krčilová, Zdeněk Martínek, Lenka Martínková ; fotografie Zdislava Josková - Vyd. 1. - Pelhřimov : Státní okresní archiv ; Brno : Moravský zemský archiv, 2004 - 158 s., 8 s. obr. příl. : il., faksim. ; 24 cm - (brož.)

Procházky starou Třebíčí / Jiří Joura - Třebíč : Amaprint Kerndl, 2004 - 193 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-3994-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

První světová válka den po dni / Ian Westwell ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Krist] - Vyd. 1. - V Praze : Naše vojsko : Columbus, 2004 - 192 s. : il., portréty, plány ; 29 cm - 80-7249-194-6 (Columbus ; váz.)

Předkládám na vědomí : Jesenicko 1945-1948 / Tomáš Knopp - 1. vyd. - Jeseník : Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr, 2004 - 342 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., ; 24 cm - 80-239-3590-9 (váz.)

Přichází zúčtování / sir Robert Hamilton Bruce Lockhart ; [překlad Petr Honzík] - Krnov : Vladimír Kořínek, 2004 - 497 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-903184-3-6 (váz.)

Ptáci lesů a zemědělské krajiny České republiky / Jiří Pikula [ml.], Miroslava Beklová, Jiří Pikula - V Praze ; Brno : Agrospoj, 2003 - 392 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4263-8 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7084-282-2 (chyb.)

Pyramidy : magické symboly starého Egypta / [editor Zahi Hawass ; z anglického překladu italského originálu přeložili Petra Vlčková ... et al.] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 400 s. : barev. il. ; 37 cm - 80-7234-354-8 (váz.) * 807234354-8 (chyb.)


Rakouští císařové : František I., Ferdinand I., František Josef I., Karel I. / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložila Ingeborg Churaňová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 213 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-249-0464-0 (váz.)

Ráno bylo stejný : Pavel Žalman Lohonka očima Jana Hlaváče / Pavel Žalman Lohonka, Jan Hlaváč ; [ilustrace Jitka Petrová] - Vyd 1. - Brno : Alman, 2005 - 157 s. : il. ; 22 cm + 1 CD - 80-86766-08-X (váz.)

Ratibořice a Babiččino údolí : národní kulturní památka / [text Milan Záliš ; foto Jan Kulich] - Libice nad Cidlinou : Gloriet, V Pardubicích : NPÚ ÚOP, 2004 - [16] s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86644-55-3 (brož.)

Region Hradec Králové : Burgen, Schlösser, Festungen, städtische und ländliche Denkmalschutsgebiete und Zonen - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Region Hradec Králové : Museen, Galerien, Aussichtstürme, Befestigungswerke und technische Sehenswürdigkeiten - Hradec Králové : Garamon, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :

Region Věrovany. 80, Sbormistr / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2004 - 24 s. : il., faksim. ; 21 cm - (brož.) :

Renáta Tyršová / Irena Štěpánová - 1. vyd. - Praha : Paseka, 2005 - 318 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-7185-693-2 (váz.)

Rozhledna na Chlumu u Plzně / Petr Mikota - Vyd. 1. - Plzeň : P. Mikota, 2004 - 41 s. : il., faksim. ; 18 cm - 80-86596-39-7 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86596-42-7 (chyb.)

Růst největšího sboru na světě / Karen Hurstonová ; [překlad Jana Vašinová] - 1. české vyd. - Brno : Postilla, c2002 - 175 s. : il., portréty ; 26 cm - 80-86442-10-1 (brož.)

S batohem Střední Amerikou : [Mexiko, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kostarika] / Saša Ryvolová - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 134 s., [32 s. obr. příl.] : il., mapy ; 24 cm - 80-7268-311-X (váz.)


S Radhoštěm v erbu : čtení o životě a tvorbě Františka Horečky / Libor Knězek - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 123 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7239-171-2 (brož.)


Salazar : tichý diktátor / Jan Klíma - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 271 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86493-15-6 (brož.)

Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v Havlíčkově Brodě : Havlíčkobrodsko v historických studiích / [k vydání připravili Ivan Jakubec a Jan Štemberk] - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004 - 107 s. ; 21 cm - 80-7308-076-1 (brož.)

Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v Kladně : Kladensko v historických studiích / [k vydání připravili Ivan Jakubec a Jan Štemberk] - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004 - 57 s. ; 21 cm - 80-7308-075-3 (brož.)

Sebevraždy slavných / Libor Budinský - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 222 s. ; 21 cm - 80-242-1329-X (váz.)

Sedmdesát neustupných let : [sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného] / redigovali Ladislav Šmejda a Pavel Vařeka - Plzeň : Aleš Čeněk, 2003 - 286 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 25 cm - 80-86473-63-5 (váz.)

Sestřelen : drama československého válečného stíhače, který se nevzdal / František Fajtl - 1. nově upr. vyd., (Celkově 10. vyd., z toho 5 původních, 4 přeprac.) - Praha : Ostrov, 2002 - 199 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86289-24-9 (váz.) :

Setkání v Jeruzalémě / vyprávění Lydie Princové zaznamenal její manžel Derek Prince ; [překlad Renata Ferstová] - 2. vyd. v Brně - Brno : Postilla, 2003 - 241 s. ; 18 cm - 80-86442-16-0 (brož.)

Shakespeare / Nick Groom, [ilustrace] Piero ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Petráková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-934-8 (brož.) :

Skok víry : paměti jordánské panovnice / královna Núr ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Rek] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 380 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-249-0488-8 (váz.)

Slavníkovci : mýtus českého dějepisectví / Michal Lutovský, Zdeněk Petráň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 173 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - 80-7277-170-1 (brož.) : * 80-7277-117-5 (chyb.)


Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Pavel Král - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2004 - 319 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7040-697-6 (váz.)


Sokolovo 1943 : malý encyklopedický slovník / [sestavil a k vydání připravil] Jiří Fidler - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 119 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-206-0716-1 (váz.)

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl III, Archivy Jihočeského kraje / [zpracovala Slovanská knihovna při NK ČR] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-7050-451-X (brož.)

Srážka titánů : námořní bitvy 2. světové války / Walter J. Boyne ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Goppold] - 2. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 282 s., [32] s. obr. příl. ; 23 cm - 80-206-0602-5 (brož.)

Srí Lanka : ostrovem ďábelského Rávany / Luboš Y. Koláček - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 156 s., [72] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7268-304-7 (váz.)

Stanislav Vydra (1741-1804) : zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt / Georg Schuppener, Karel Mačák - Liberec : Technische Universität ; Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, c2004 - 248 s. : il., faksimile ; 25 cm - 80-7083-885-X (brož.)

Staroměstská exekuce / Josef Petráň - Vyd. 4., autorem dopl. a přeprac., V nakl. Rodiče 1. - Praha : Rodiče, 2004 - 318 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86695-44-1 (váz.) :

Státní okresní archiv Český Krumlov 1999-2004 / [Věra Mašková ... et al.] - Třeboň : Státní oblastní archiv Třeboň, 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4050-3 (brož.)

Statutární město Olomouc, Česká republika = The Statutory City of Olomouc, Czech Republic - 2. vyd. - Olomouc : Statutární město Olomouc : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2004 - [25] s. : barev. il. ; 30 cm - (brož.)

Stíhací esa Korejské války / Robert F. Dorr, Jon Lake, Warren Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Gojda] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2003 - 117 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 24 cm - 80-206-0685-8 (váz.)

Strakonice - Strakonice : Město Strakonice, 2003 - [32] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-2155-X (v knize neuvedeno : 5 skládaček v přebalu)


Stránky z mého deníku : [vzpomínky muže, který vzal Boha za slovo] / Derek Prince ; [překlad Jiří Vidlák] - 1. české vyd. - Brno : Postilla, 2004 - 105 s. : il., portréty ; 18 cm - 80-86442-25-X (brož.)


Střední Morava - Haná : srdce a brány dokořán : turistický průvodce / [zpracovala reklamní agentura m-ARK, Olomouc] - Olomouc : Olomoucký kraj, 2005 - 43 s. : barev. il. a mapy ; 30 cm - (brož.)

Studentská léta Jiřího Gutha-Jarkovského v Rychnově nad Kněžnou / [vybrala a sestavila Alena Janková] - 2., dopl. vyd. - V Rychnově nad Kněžnou : Městská knihovna, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-86872-02-5 (brož.)

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická / Bohumil Vykypěl - Vyd. 1. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 235 s. ; 24 cm - 80-210-3377-0 (brož.)

Svatý Maxmilián Maria Kolbe / Leon Dyczewski - V Brně : Konvent minoritů, 2005 - 239 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-903395-1-4 (brož.)

Šest rostlin, které změnily svět / Henry Hobhouse ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Šťastná] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 337 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1179-X (váz.)

Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2003 - 497 s. : il. ; 23 cm - 80-7040-627-5 (váz.)

Španělská občanská válka / Antony Beevor ; [z anglického originálu ... přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 319 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - 80-7306-141-4 (Pavel Dobrovský - Beta ; váz.)

Švýcarsko : [alpské vesnice, architektura, resturace, muzea, jezera, hory] / Adriana Czupryn, Malgorzata Omilanowska, Ulrich Schwendimann ; [z anglického originálu ... přeložili Jozef Koval a Lenka Svobodová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 324 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - 80-249-0484-5 (váz.)

Tahitská odysea : příběh české rodiny v Polynésii / Vladimír Ustohal - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2004 - 208 s., [56] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7323-075-5 (váz.)

Terakotová armáda : tajné kódy císařových válečníků / Maurice Cotterell ; přeložil Jan Kostřava - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 311 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - 80-7341-408-2 (váz.) :

Terezín : [the small fortress / text Věra Špirková ; translation Eva Jansová, Petra Overall] - 1st ed. - Plzeň : Fraus, c2004 - [16] s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm - 80-7238-362-0 (brož.) * 80-7238-295-0 (chyb.)


The Hradec Králové Region : castles, stately homes, forts, urban and rural conservation areas and zones - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :

The Hradec Králové Region : museums, galleries, lookout towers, monuments of defence and technology - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :

The legend of the Golem : a story from the Prague of Rudolf II / [Ivana Pecháčková] - 2nd ed. - Prague : Meander, 2004 - 106 s. : il. ; 22 cm - 80-86283-25-9 (váz.)

Theresien-stadt / [text Věra Špirková ; übersetzung Eva Jansová] - 1. Ausg. - Plzeň : Fraus, c2004 - [17] s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7238-363-9 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7238-295-0 (chyb.)

Tišnov a Tišnovsko : průvodce Tišnovem a Tišnovskem / [Text Jan Lacina a Karel Fic] - Tišnov : Město Tišnov, 2004 - [28] s. : barev. il., mapy ; 23 cm - (brož.)

Tomáš Garrigue Masaryk / Alain Soubigou ; [přeložila Helena Beguivinová] - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 451 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7185-679-7 (váz.) :

Tragický bál : život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu / Milena Lenderová - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 375 s. : il., portréty, geneal. tabulky ; 21 cm - 80-7185-657-6 (váz.) :

Triumfy a prohry : slavné bitvy světových dějin : od Salamíny po Sinaj / sestavili Stig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter ; [přeložil Vladimír Cinke] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 321 s. : il., mapy, plány ; 25 cm - 80-00-01443-2 (váz.)

Troubky, Rokytnice, Kokory : 17.12.1944-17.12.2004 : nezapomeneme! : [šedesátileté výročí letecké bitvy na Hané] / Jaroslav Schön - [Troubky : Obecní úřad ; Rokytnice : Obecní úřad ; Kokory : Obecní úřad], c2004 - 75 s. : il. (většina barev.), mapy, portréty ; 23 cm - (brož.)

Třebíč na starých pohlednicích = Třebíč in old-time postcards / úvodní text napsal a pohlednice ze sbírky Jiřího Joury (a Muzea Vysočiny v Třebíči) vybral a uspořádal Boris Dočekal - 1. vyd. - Jihlava : Listen, 2004 - 130 s. : il. ; 22 cm - 80-86526-10-0 (váz.) :


Třetí říše a druhá světová válka : lexikon německého nacionálního socialismu 1933-1945 / Friedemann Bedürftig ; přeložil Petr Dvořáček - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 666 s. ; 24 cm - 80-7260-109-1 (váz.) :


Třinec a okolí : včera a dnes / Henryk Wawreczka - Vyd. 1. - Třinec : Wart, 2004 - 156 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-239-3819-3 (váz.)

Turistický průvodce Pošumaví. 1, Volyňsko, Česticko, Vacovsko, Vimpersko / Eduard Oberfalcer - 1. vyd. - [Strakonice : Město Strakonice], 2004 - 111 s. : barev. il., mapy ; 16 cm - 80-239-3884-3 (v knize neuvedeno ; brož.)

Udeř tvrdě a přesně : bombardéry RAF v Evropě / Ralph Barker ; [překlad Karel Polanský] - Praha : Toužimský & Moravec, 2005 - 198 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7264-069-0 (váz.)

Unas manos para el nino Jesús de Praga / [texto Ivana Pecháčková ; ilustracciónes y diseno Lucie Dvořáková ; traducción Eduardo Fernandés Couceiro] - Praga : Meander, c2001 - [14] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86283-12-7 (leporelo)

Ústecko : severní Čechy : mapa, služby, turistické informace : PP Východní Krušné hory, CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce - Děčín : Česká turistika, c2004 - 51 s. : il. (většina barev.), mapy ; 22 cm - 80-903410-3-9(brož.)

Úvod do studia dějepisu a historický proseminář / Jaroslav Vaculík, František Čapka - 2., upr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 104 s. ; 21 cm - 80-210-3393-2 (brož.)

V temných vodách : vyprávění přímého účastníka o NR-1, špionážní jaderné ponorce studené války : člen posádky odhaluje pravdivou historii americké tajné ponorky / Lee Vyborny, Don Davis ; [z anglického originálu ... přeložila Libuše Čižmárová] - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 2004 - 264 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-86508-55-2 (váz.)

Vacances actives dans la région de Hradec Králové : région touristique de la Boheme de l'est - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Václav Klofáč : vzestup a pád prvorepublikového politika / Michal Kašpar - Vyd. 1. - V Dobříkově : Obec Dobříkov, 2004 - 70 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)

Válečné námořnictvo : osudy německého válečného námořnictva 1939-1945 / Cajus Bekker ; [z německého originálu ... přeložil René Kujan] - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 192 s. : il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-206-0655-6 (váz.)

Ve službách královny Alžběty : jak Angličané dobývali Nový svět / Giles Milton ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2004 - 240 s. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-7243-231-1 (váz.) :


Veletržní zákulisí / Jaromír Hoza - [Zlín : J. Hoza, 2004] - 150 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-3961-0 (v knize neuvedeno ; brož.)

Velitelství bombardovacího letectva / Max Hastings ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Dudek] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 361 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-206-0635-1 (váz.)

Velká Británie v éře Roberta Walpola : k vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století / Martin Kovář - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 273 s., [18] s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - 80-86642-23-2 (brož.)

Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401-1723 : městská kronika barokní Moravy / Martin Štindl - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2004 - 239 s. ; 25 cm - 80-7323-069-0 (váz.)

Veronika Richterová : smalty, mozaiky, plastiky, pet-art : [výběr prací z let 1987-2004] - Praha : Tardus, 2005 - [40] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-4220-4 (brož.)

Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence = Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung : J.V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz / Josef Vintr, Jana Pleskalová (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 455 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1183-8 (váz.)

Vítkovice / [texty] Irena Korbelářová, Rudolf Žáček ; [redakce] Lenka Kocierzová, Henryk Wawreczka - Vyd. 1. - Třinec : Wart, 2002 - 93 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - 80-238-8498-0 (váz.)

Vlast a rodný kraj v díle historika : sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi = Homeland and neighbourhood in the work of a historian : collected essays in honour of professor Josef Petráň written by his disciples and friends = Heimat und Geburtskreis in dem Werk des Historikers : Sammelband der Schüler und Freunde Josef Petráňs / uspořádal Jaroslav Pánek - Praha : Historický ústav AV ČR, 2004 - 661 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7286-064-X (váz.)

Všechno bylo jinak, aneb, Kdo začal druhou světovou válku / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský a Rudolf Řežábek] - V nakl. Naše vojsko vyd. 2., V nakl. Humanitarian Technologies vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian Technologies, 2001 - 303 s. ; 21 cm - 80-86398-10-2 (Humanitarian Technologies ; váz.)

Vycházející slunce a skolený medvěd : rusko-japonská válka 1904-1905 / Richard Connaughton ; přeložili Aleš Skřivan st. a Aleš Skřivan ml. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 387 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7341-371-X (váz.) :


Výlety s dětmi / Eva Obůrková - 2. aktualiz. vyd. - Brno : CP Books, 2005 - 144 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-251-0500-8 (váz.) :

Výprachtice 1340-2004 / [Marie Macková, Jan Vogel] - Výprachtice : Obecní úřad, 2004 - 167 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-239-3426-0 (brož.)

Vývoj městských knih v Brně ve středověku : (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích) / Ludmila Sulitková - Praha : Archiv AV ČR ; Brno : Archiv města Brna, 2004 - 259 s. ; 21 cm - 80-86404-13-7 (brož.)

Werichův Golem a Golemův Werich / [Ondřej Suchý] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 210 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-249-0505-1 (váz.)

Z pamětí krevních písařů : historické obrázky z let 1526-1620 / Věra Fojtová - Vyd. 1. - Brno : MoBa, c2004 - 295 s. ; 21 cm - 80-243-1614-5 (váz.) :

Za sjednocenou Evropu : z myšlenek a programů Huberta Ripky / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 229 s. ; 21 cm - 80-210-3521-8 (brož.)

Za výzvou velehor : čeští horolezci na osmitisícovkách 1969-2004 / Milan Vranka - 2., dopl. vyd. - V Praze : Metafora, 2004 - 183 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86518-91-4 (váz.)

Zábřeh - 750 let / [autoři textů Josef Bartoš ... et al.] - Zábřeh : Město Zábřeh, 2004 - 161 s., [11] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány ; 25 x 35 cm - (váz.)

Zadní Zhořec : vlastivědná kronika 1466-2004 / Vladimír Makovský - Zadní Zhořec : Obecní úřad, 2004 - 270 s. : il., mapa, portréty, plány ; 22 cm - (brož.)

Záhady Kladenska, Slánska a okolí / Vladimír Liška - 1. vyd. - Nové Strašecí : Gelton, 2003- - sv. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-2255-6 (v knize neuvedeno : sv. 1 : brož.) :

Zajatí sovětští generálové : osud sovětských generálů zajatých Němci v letech 1941-1945 / Alexandr A. Maslov ; přeložil Vladimír Fuksa - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 351 s. ; 22 cm - 80-7341-372-8 (váz.) :


Zajímavosti vývoje krovů v obdobích velkých změn jejich soustav v 16. a 19. století (jako ilustrace obecnějších trendů reálných dějin architektury) = Interesting facts on truss developments during the period of major changes of its systems in 16th and 19th century (as an illustration of more universal trends of real architecture history) / Jiří Škabrada - V Praze : České vysoké učení technické, 2004 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03151-9 (brož.)


Základy oborové didaktiky dějepisu / Stanislav Julínek a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 275 s. ; 21 cm - 80-210-3495-5 (brož.)

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště / [Milan Holeček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2004 - 117 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-86034-60-7 (brož.) :

Zeměpis světa : Evropa : pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia / [Dana Řezníčková ; ilustrace Milada Linhartová] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2004 - 40 s. : il. ; 30 cm - 80-86034-58-5 (brož.) :

Zlínský kraj, horizonty nálad = The Zlin Region, horizons and moods / [autoři fotografií František Chrástek ... et al. ; skladba a výběr fotografií Lucie Chrástková ; autoři textů Antonín Bajaja, Jana Janíková] - Vyd. 1. - Uherský Brod : Q Studio ; Zlín : Zlínský kraj, 2004 - 271 s. : barev. il. ; 34 cm - 80-903450-5-0 (váz.)

Zmeškané setkání : Denis Diderot a myšlení 20. století / Josef Fulka - V Praze : Herrmann & synové, 2004 - 201 s. ; 17 cm - 80-239-4404-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Znojemská rotunda : sborník z 2. konference o rotundě, konané 25.-26. června 2003 ve Znojmě : malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu / [autoři příspěvků Jitka Balíková ... et al.] - Znojmo : Město Znojmo, odbor školství : Městská knihovna Znojmo, 2004 - 208 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - 80-85064-50-0 (brož.)

Ztracený král Ludvík XVII. : tragický osud syna Marie Antoinetty / Deborah Cadburyová ; [z anglického originálu ... přeložila Jiřina Stárková] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 423 s., [8] s. barev. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-249-0428-4 (váz.)

Ženy v purpuru / Judith Herrinová ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Vavřínek] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 349 s., [8] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm - 80-204-1191-7 (váz.)

Židé v Mikulově / [texty Dana Veselská, Stanislava Vrbková] - 1. vyd. - Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově : Nadační fond obětem holocaustu : Spolek přátel židovské kultury, 2004 - 54 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-85088-18-5 (brož.)

Židovská čtvrť v Boskovicích / Jaroslav Klenovský - 3., přeprac. vyd. - Boskovice : Klub přátel Boskovic, 2004 - 71 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - (brož.)


Živá planeta / Richard Spurgeon ; k vydání připravila Corinne Stockleyová ; graficky upravil Stephen Wright ; ilustrovali Kuo Kang Chen ... [et al. ; z anglického originálu přeložili Jaroslav Marek a Jaromír Zelenka] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 96 s. : barev. il., mapy ; 26 cm - 80-253-0073-0 (váz.)

Život a smrt slavných / Hans Bankl ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 302 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-249-0430-6 (váz.)

Život pyrotechnika / Antonín Klůc, Dana Zlatohlávková - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 153 s. : il., mapy, faksim. ; 25 cm - 80-206-0675-0 (váz.)

--Váš František Nepil : výbor z dopisů / [uspořádaly Ivana Hutařová a Zdena Nepilová] - Vyd. 1. - Horní Bříza : Granát, 2004 - 130 s. : il. ; 22 cm - 80-86460-11-8 (váz.) :

"Život na vidrholci" : (příběh Bedřicha Fučíka) / Robert Sak - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 421 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7185-670-3 (váz.)

1000 divů světa : poklady lidstva na pěti kontinentech / [Friedemann Bedürftig] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 575 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-133-4 (váz.)

1421: rok, kdy Čína objevila svět / Gavin Menzies ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Andělová] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 451 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm - 80-204-1130-5 (váz.)

1968-1969 / [autor publikace Jan Kratochvil] - Brno : Meadow Art, 2004 - 180 s., [5] s. obr. příl. : il., portréty, faksim ; 31 cm - 80-239-4555-6 (v knize neuvedeno : váz.)

26 maršálů Napoleona I. / Stanislav Wintr - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 255 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86808-14-9 (váz.)

333 památných míst České republiky / [textová část] Petr David, Vladimír Soukup ; [fotografie Jiří Berger ... et al. ; zpracování atlasu Petr Mach] - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 2004 - 191, 54 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7011-777-X (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist