Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - L. Zemědělství

za březen-duben 2005

Agroenvironmentální programy na květnatých podhorských loukách / [text Ivana Jongepierová... et al ; fotografie Jan Willem Jongepier... et al ; kresby Riki Watzka] - Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, c2004 - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy na mokrých a podmáčených loukách / [text Martin Klaudys ; kresby Riki Watzka] - Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2004 - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy na orné půdě / [text Bohumil Fišer ; fotografie Igor Audy... et al ; kresby Riki Watzka] - [Veselí nad Moravou] : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2004 - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy v krasových územích / [text a fotografie Jozef Jančo... et al ; kresby Riki Watzka] - [Blansko] : Cortusa, 2004 - 23 s. : il. (většina barev.), mapy ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy v zaplavovaných nivách řek / [text Šárka Neuschlová, Zdeňka Kloužková, Kamila Střelcová ; kresby Riki Watzka] - Bartošovice : Region Poodří, [2003?] - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Aktuální otázky produkce jatečných zvířat : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference = Actual questions of production slaughter animals : book of proceedings : Brno, 17.9.2004 / editovali Jan Šubrt, Radek Filipčík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 209 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-783-9 (brož.)

Analýza půd III : jednotné pracovní postupy / Jiří Zbíral ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2004 - 199 s. ; 30 cm - 80-86548-60-0 (brož.)

Aranžování květin / [z anglického originálu ... přeložila Ivana Kadlecová ; editorka Jana Steinerová] - 2. české vyd. - Praha : Slovart, 2004 - 240 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7209-602-8 (váz.)

Barvení pomocí rostlin / Věra Bidlová ; [kresby Lucie Preiningerová] - 1. vyd. - České Budějovice : Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, 2004 - 26 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-2965-8 (brož.)


Beskydské rekviem / Jaromír Ráb ; fotograf Josef Stratil - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2004 - 149 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7323-071-2 (váz.)


Biologické základy lesního hospodářství - Pěstování lesa / Ivo Kupka, Vilém Podrázský, Martin Slávik - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2005 - 187 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1298-X (kroužková vazba)

Biologie a ekologie lovné zvěře České republiky / [Jiří Pikula ml., Miroslava Beklová, Jiří Pikula] - Praha : Agrospoj, 2002 - 552 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-4224-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Čivava / Barbara J. Andrewsová - V Praze : Fortuna Print, 2004 - 157 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-138-6 (váz.)

Den mléka 2003 : zaměřený na problematiku složek mléka, jejich význam a ovlivňování z pohledu šlechtitelského, technologického, nutričního, zdravotního a ekonomického : sborník referátů z mezinárodní konference ... : 21.5.2003 - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství, 2003 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1041-3 (brož.)

Deutsch für Agrarmanager / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 195 s. ; 30 cm - 80-213-1260-2 (brož.) :

Development economics : present a textbook / author Vladimír Jeníček ; co-author Vladimír Krepl - Prague : Czech University of Agriculture, 2005 - 178 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1241-6 (brož.)

Education - a means to the prosperity of future generations : proceedings of the international symposium in the framework of the conference Sustain life secure survival II, Prague : 24. September 2004, Prague - Ed. 1st. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 108 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1245-9 (brož.)

Encyklopedie psů / Juliette Cunliffeová ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Ševčíková] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 384 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 28 cm - 80-7209-620-6 (váz.) :

Enviromental engineering I. : agricultural technologies and the environment / Jaime O. Muňoz Jans ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2003 - 183 s. : il., plány ; 21 cm - 80-213-1099-5 (brož.)

Environmental engineering in agriculture : workshop : 6th-17th September 2004 / [compilations Jaime O. Muňoz Jans] - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - x, 92 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1243-2 (brož.)

Evidenční kniha : dle zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 323/2004 Sb. - Velké Bílovice : Svaz vinařů České republiky, 2004 - 157 s. : formuláře ; 30 cm - (Brož.) * 80-903534-0-1 (chyb.)


Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžby = Factors of the efficiency of harvester technologies in logging / Jindřich Neruda, Jan Valenta - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-821-5 (brož.)

Hlíznaté okrasné rostliny / Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0246-7 (váz.) :

Hlodavci v zemědělské a lesnické praxi / J. Zejda, M. Zapletal, J. Pikula a spolupracovníci - Praha : Agrospoj, 2002 - 284 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-4262-X (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7084-235-0 (chyb.)

Chov zvířat I / Ivan Majzlík - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 239 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1253-X (brož.) :

Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam = Introduced tree species and their production and ecological importance : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy, 10.-11.11.2004 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2004 - 192 s. : il., mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1234-3 (brož.)

Introdukované dřeviny a jejich produkční ekologický význam : exkurzní průvodce / Jiří Remeš, Jiří Neuhöfer - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec nad Černými lesy : Školní lesní podnik : Lesnická práce, 2004 - 22 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1233-5 (kroužková vazba)

Italská vína / Helena Baker - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 163 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-247-0846-9 (váz.)

Jak ulovím rybu, kterou chci : nejlepší taktiky lovu osmi nejoblíbenějších domácích druhů ryb / Georg Duwe ; [z německého originálu ... přeložila Anna Štorkánová] - Praha : Víkend, 2004 - 92 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7222-318-6 (váz.) * 86-7222-318-6 (chyb.)

Jízda na vlně, aneb, co mě naučili koně / Chris Irwin & Bob Weber ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy] - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2004 - 168 s. : il. ; 20 cm - 80-86182-82-7 (váz.)

Kamarád pes : (návod k použití) / Zdeněk Spies ; [ilustrovala Bára Buchalová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 129 s. : il. ; 22 cm - 80-00-01511-0 (váz.)

Kapradiny na zahradě, ve skalce a v bytě / Pavel Sekerka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 96 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1250-4 (brož.)


Keře v zahradě / Petr Horáček - Vyd. 1. - Brno : CP Boooks, 2005 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - 80-251-0249-1 (váz.) :

Kouše to, štípe to, zlobí to, co je to? / [ilustrace] Miloš Nesvadba ; [text] Jan Susa - [Praha] : Blug, [2004?] - [27] s. : barev il. ; 18 cm - 80-7274-945-5 (váz.)

Království koní / Bolek Polívka ; foto Dalibor Gregor - 1. vyd. - [Opava] : Grafis 2000, 2004 - 83 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-3035-4 (váz.)

Kroužek akvaristů a přátel přírody v Litomyšli / Oldřich Pakosta - 1. vyd. - Litomyšl : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2004 - 69 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - (brož.)

Kukuřice v praxi 2005 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí : Brno, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice / [kolektiv autorů ; ed. Karel Prokeš, Ladislav Zeman] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 66 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-824-X (brož.)

Lesní požáry : sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí = Forest fires : international seminar proceedings : Praha, 18. února 2004 : wildland-urban area fire risk management (WARM) 5th framework programme of EU, contract no.: EVG1-CT-2001-00044 / [editoři] Luděk Šišák, František Stehlík - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2004 - 46 s. : il., mapy ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1249-1 (brož.)

Lexikon bylinek : pěstování, kuchyně, kosmetika, zdraví / Andrea Rausch, Brigitte Lotz ; [z německého originálu ... přeložil, upravil a doplnil Václav Větvička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 301 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-374-2 (váz.)

Lexikon koření : původ, chuť, použití, recepty / Anne Iburg ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Vodičková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 301 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-375-0 (váz.)

Lexikon přírodní medicíny : obsahové látky, léčebné účinky, užití / Anne Iburg ; fotografie Roland Spohn ; [z německého originálu ... přeložila Helena Pokorná] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 285 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-378-5 (váz.)

Lexikon růží : odrůdy, původ, použití, ošetřování / Andrea Rausch ; fotografie Annetta Timmermann ; [z německého originálu ... přeložil, upravil a doplnil Václav Větvička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 283 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-377-7 (váz.)

Lexikon sýrů : výroba, původ, druhy, chuť / Anne Iburg ; [z německého originálu ... přeložila Helena Dupalová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2004 - 301 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-379-3 (váz.)


Lexikon trvalek : umístění, původ, pěstování, péče / Andrea Rausch ; fotografie Annetta Timmermann ; [z německého originálu ... přeložila Anna Skalická] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2004 - 301 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-376-9 (váz.)

Lexikon vín / Christina Fischer ; fotografie Armin Faber a Thomas Pothmann ; [z německého originálu ... přeložila Renata Pešková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2004 - 299 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-381-5 (váz.)

Listnaté stromy v zahradě / Petr Horáček - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - 80-251-0250-5 (váz.) :

Lukařství a pastvinářství : biodiagnostika a speciální pratotechnika / František Klimeš - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 157 s. : il., barev. mapa ; 30 cm - 80-7040-738-7 (brož.)

Malá mechanizace / Antonín Jelínek a kolektiv - Praha : Agrospoj, 2000 - 267 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-4227-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Malý knírač / Lee Sheehanová - V Praze : Fortuna Print, 2004 - 157 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-124-6 (váz.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 1, Broskvoně / Miloslav Richter - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-0-X (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 2, Meruňky / Miloslav Richter - Vyd. 1 - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 63 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-1-8 (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 3, Slivoně, třešně, višně, méně známé druhy ovoce - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 120 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-2-6 (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 4, Jabloně / Miloslav Richter - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 130 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-3-4 (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 5, Hrušně, ořešák, líska, kaštanovník jedlý, mandloň / Miloslav Richter - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 89 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-4-2 (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 6, Jahodník, maliník, ostružiník / Miloslav Richter - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 76 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-5-0 (brož.)


Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 7, Angrešt, rybíz bílý, rybíz černý, rybíz červený, josta - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 85 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-6-9 (brož.)

Malý obrazový atlas odrůd ovoce. 8, Réva / Miloslav Richter, Ivana Ludvíková - Vyd. 1. - Lanškroun : TG Tisk, c2004 - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903487-7-7 (brož.)

Metodická příručka pro ochranu rostlin. Polní plodiny. Díl III., Plevele, regulátory růstu, desikanty - V Brně : Státní rostlinolékařská správa, odbor prostředků ochrany rostlin, 1999 - 466 s. ; 21 cm - 80-239-4231-X (v knize neuvedeno : brož.)

Metodická příručka pro ochranu rostlin. Zelenina, ovocné plodiny, réva. Díl I., Choroby rostlin - V Brně : Státní rostlinolékařská správa, odbor přípravků na ochranu rostlin, 2002 - 276 s. ; 21 cm - 80-7084-401-9 (Ministerstvo zemědělství ČR : v knize neuvedeno : sv. 1 ; brož.)

Metodická příručka pro ochranu rostlin. Zelenina, ovocné plodiny, réva. Díl II., Živočišní škůdci - V Brně : Státní rostlinolékařská správa, odbor přípravků na ochranu rostlin, 2002 - 414 s. ; 21 cm - 80-7084-401-9 (Ministerstvo zemědělství ČR : v knize neuvedeno : sv. 2 ;brož.)

Metodická příručka pro ochranu rostlin. Zelenina, ovocné plodiny, réva. Díl III., Herbicidy, regulátory růstu, desikanty - Brno : Státní rostlinolékařská správa, odbor přípravků na ochranu rostlin, 2002 - 268 s. ; 21 cm - 80-7084-401-9 (Ministerstvo zemědělství ČR : v knize neuvedeno : sv. 3 brož.)

Metodika fytoextrakce kadmia a zinku z půdy s využitím vysokoprodukčních klonů vrb : realizační výstup grantu EUREKA OE 108 (E!2567) Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím vybraných dřevin a zemědělských plodin / [Pavel Tlustoš, Jan Hrubý a kol.] - Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, 2005 - [8] l. : barev. il. ; 30 cm - 80-86908-00-3 (kroužková vazba)

Minulostí zámeckých parků v Karviné / Alexandra Rebrová ; [překlad Emil Horký angličtina, Andrzej Urban polština] - Vyd. 1. - Karviná : Magistrát města Karviné, 2004 - 110 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-239-3846-0 (váz.)

Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť = The role of biological amelioration in the restoration of forest sites : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy, 17.2.2005 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2005 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1293-9 (brož.)


Nemoci zahrady / Kamil Hudec, Stanislav Vilím - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-251-0252-1 (váz.) :


Nové metody ve studiu a šlechtění ovocných dřevin : seminář : Lednice, 25.2.2005 / [editoři Kučera Ladislav, Krška Boris] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-59-3 (kroužková vazba)

Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor = Restoration of the forest ecosystems of the Jizerské hory mts. : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy 23.11.2004 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec na Černými lesy : Lesnická práce, 2004 - 163 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1244-0 (brož.)

Oceňování lesa / Jan Sebera - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 114 s. ; 30 cm - 80-7157-818-5 (brož.)

Odchov telat ve 222 otázkách a odpovědích / [autorský kolektiv Oldřich Doležal ... et al.] - Praha : Agrospoj, [2001?] - 208 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-4228-X (v knize neuvedeno : brož.)

Ojedinělá tradice zemědělského školství v Chrudimi / Josef Rozman - V Chrudimi : Regionální muzeum, 2004 - 144 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-903265-3-6 (brož.)

Pastevní chov ovcí a koz / Mátlová Věra, Loučka Radko a kolektiv - Praha : Agrospoj, 2002 - 151 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-4217-4 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86454-22-3 (chyb.)

Pedologické dny 2004 : sborník z konference na téma Pedodiverzita : Roztoky u Křivoklátu, 20.-21. září 2004 / editor Marcela Rohošková - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - vi, 192 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1248-3 (brož.)

Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském regionu : sborník výsledků prvního roku řešení projektu NAZV QF 3276 / [kolektiv autorů ; redaktor Pavel Žufan] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-830-4 (brož.)

Pěstování brambor / Bohumil Vokál a kolektiv - Praha : Agrospoj, 2004 - 261 s., [14] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm - 80-239-4235-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Pěstování vánočních stromků / Zdeněk Černý, Jindřich Neruda, Theodor Lokvenc - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2005 - 64 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-156-3 (brož.)

Pícninářství : travní porosty / František Hrabě, Karl Buchgraber - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004 - 149 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7157-816-9 (brož.)


Podmínky chovu plazů v zajetí : včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat / text Ondřej Hes ... [et al.] ; Ústřední komise pro ochranu zvířat - [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-7084-383-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře po vstupu do Evropské unie : [kapesní příručka] / Jan Otáhal - 2. vyd. - Praha : Orac, 2004 - 95 s. ; 18 cm - 80-86199-79-7 (brož.)

Pohádkové včely / Jan Lebeda ; ilustrace Oldřich Tripes - České Budějovice : Dona, 2004 - 85 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7322-072-5 (váz.)

Pokojové rostliny / Jane Courtier ; [překlad Filip Trend a kolektiv] - Pardubice : Filip Trend, 2004 - 192 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-86282-42-2 (váz.)

Popínavé rostliny v zahradě / Daniela Krajčovičová ; [překlad Veronika Schelleová] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-251-0254-8 (váz.) :

Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v České republice v období 2005 až 2010 / [zpracoval kolektiv autorů Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin ÚKZÚZ pod vedením ředitele odboru Pavla Čermáka] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin, 2005 - 34 s. ; 30 cm - 80-86548-62-7 (brož.)

Practical guide for teachers mobility in european agricultural schools / [edited by Monique Montagne, Petra Žáková] - Ed. 1st. - Prague : Czech University of Agriculture ; Toulose : Ecole Nationale de Formation Agronomique, 2004 - [146] s. : il. ; 29 cm - 80-213-1217-3 (brož.)

Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin / [vedoucí autorského kolektivu Václav Peterka] - Praha : Státní rostlinolékařská správa : Agrospoj, 2001 - 265 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Problematika lesnické typologie VI : sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy, 15. a 16.1.2004 / [editor Jan Douda, Vít Joza] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 30 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1251-3 (kroužková vazba)


Problematika zachování a ochrany starších a krajových odrůd ovocných dřevin : (inventarizace, zakládání a údržba extenzivních sadů) : Lednice 20.-21.10.2004 : sborník přednášek a referátů / [referáty uspořádala pracovní skupina Vojtěch Řezníček ... et al. ; editor Petr Salaš] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004 - 55 s. ; 21 cm - 80-7157-793-6 (brož.)


Produkční a preventivní medicína v chovech mléčného skotu, Část klinická / Bohumír Hofírek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004 - 184 s. ; 30 cm - 80-7305-501-5 (brož.)

Přeštické černostrakaté plemeno prasat : genetický zdroj / Jaromír Fiedler, Markéta Fiedlerová, Jaroslav Smital - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2004 - 166 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86454-39-8 (brož.)

Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky / Jiří Tvrdoň, Jan Jarolímek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 500 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1258-0 (brož.)

Přívlač : české sportovní rybářství / Tomáš Kepr ; [fotografie Alena Brožová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86069-27-3 (váz.)

Psi do kapsy : kompletní přehled malých psů / Lea Smrčková ; [fotografie Martin Smrček] - 2. rozš. a dopl. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 208 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-00-01445-9 (brož.)

Psi ve válce : pravdivé příběhy o psí statečnosti v boji / Blythe Hamerová ; přeložil Lumír Mikulka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 150 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3901-8 (váz.)

Racionální použití hnojiv : sborník z 10. mezinárodní konference zaměřené na problematiku rizikových látek v rostlinné výrobě = Reasonable use of fertilizers : proceedings of 10th international conference dedicated to potentially toxic compounds in crop production : konané 25.11.2004 na ČZU v Praze / [Jacek Antonkiewicz ... et al.] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 186 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1232-7 (brož.)

Rajská zahrada : pěstujeme jedlé vytrvalé rostliny : přehled od A do Z / Alexander Heil ; [překlad Marta Myšková] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL, 2004 - 143 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-86167-23-2 (brož.) :

Rok v naší zahradě / Radoslav Šrot ; [ilustrace Radoslava Vodáková a Vlastimil Vodák ; fotografie Josef Sus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 431 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7360-017-X (váz.)


Speciální fytotechnika / Pulkrábek, Capouchová, Hamouz a kol. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 dotisk - 188 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1020-0 (brož.)


Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní komparace / Pavel Neumann - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-245-0814-1 (brož.) :

Šest rostlin, které změnily svět / Henry Hobhouse ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Šťastná] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 337 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1179-X (váz.)

Ši-tzu / Juliette Cunliffeová - V Praze : Fortuna Print, 2004 - 157 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-137-8 (váz.)

Trávník / Miluše Svobodová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 91 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-0917-1 (brož.)

Trvalky / Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - 80-251-0257-2 (váz.) :

Víno : pomocník při poznávání českého a moravského vína / [text a foto Zuzana Foffová] - Příbram : Z. Foffová, 2004 - [8] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-903506-0-7 (brož.) :

Vinohradnické stavby na Moravě = Viticultural buildings of Moravia / Jitka Matuszková, Věra Kovářů - Brno : ERA Group, 2004 - 299 s. : il. (většina barev.), mapy ; 24 cm + 1 příl. - 80-7366-001-6 (brož.) :

Zabijačková kuchařka : 344 receptů / Miluše Horáčková - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2005 - 230 s., [8] s. obr. příl. ; 25 cm - 80-86681-54-8 (váz.) :

Zahrada růží : abeceda správné výsadby a péče, nenáročné odrůdy pro každou zahradu, náměty na výsadby růží a doprovodných rostlin / Alois Leute ; ilustrační kresby Marlena Gemkeová ; přes 290 barevných fotografií od Uršuly Borstellové ... [et al. ; české vydání doplnil a upravil Václav Větvička] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 156 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7237-919-4 (váz.)

Zahradní rostliny : praktický rádce / Ann Bonarová ; přeložila Jitka Černá - Vyd. 1. - V Praze : Columbus, 2004 - 190 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7249-189-X (váz.)

Základy fyziologie hospodářských zvířat / Jiří Cibulka ... [et al.] - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 200 s. ; 30 cm - 80-213-1247-5 (brož.) :


Základy chovu hrabavé drůbeže / Eva Tůmová - 2., upr. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-150-4 (brož.)


Základy chovu vodní drůbeže / Eva Tůmová - 2., upr. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-151-2 (brož.)

Zámecký areál Lešná : sídlo rodu Seilernů a lukovského panství / Zdeněk Pokluda - Zlín : ESprint : Státní okresní archiv Zlín, 2004 - 43 s. : il., portréty, geneal. tabulky, plány ; 30 cm - (brož.)

Zámecký park v Kravařích ve Slezsku / Michal Richter - Vyd. 1. - Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře, 2004 - 59 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), plány ; 21 cm - 80-86714-03-9 (brož.)

Zemědělskopotravinářský trh před vstupem ČR do EU a jeho determinanty a regulace : závěrečná zpráva IV. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003 - 230 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1010-3 (brož.)

Zemědělský výkladový "Euro" slovníček / [připravil Pavel Netrda] - Praha : [Agrospoj], 2001 - 70 s. ; 21 cm - 80-239-4233-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Zvířata v přírodě a mýtech : ilustrovaná encyklopedie / Fran Pickering ; [překlad Petra Nerandžičová] - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2004 - 136 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 80-7236-392-1 (váz.)

Žatecký poloraný červeňák a NČO : sborník přednášek ze semináře konaného dne 10.3.2005 - Žatec : Petr Svoboda, 2005 - 48 l. : il. ; 30 cm - 80-86836-06-1 (brož.)

50 let Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha = 50 years of Research Institute for Soil and Water Conservation Praha / [zpracovali Jiří Lhotský, Vlastimil Pasák] - Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2004 - 100 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - 80-239-2224-6 (brož.) * 80-239-2223-6 (chyb.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist