Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - J. Lékařství

za březen-duben 2005

Ájurvéda duše a těla / Pavol Hlôška - Vyd. 1. - [Olomouc] : Fontána, 2004 - 232 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-160-4 (brož.)

Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech / Christopher M. Ball, Robert S. Phillips ; [přeložil Radim Vyhnánek] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 196 s. ; 21 cm - 80-247-0928-7 (brož.)

Alternativní medicína jako problém / Eva Křížová a kolektiv autorů - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 131 s. ; 21 cm - 80-246-0754-9 (brož.)

Anatomie / Radomír Čihák - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Grada, 2001- - sv. : il. ; 27 cm - 80-7169-970-5 (sv. 1 : váz.)

Anatomie kardiovaskulárního a lymfatického systému / Libor Páč, Lenka Veverková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-210-3540-4 (brož.)

Angličtina pro VOŠ a bakalářské obory s medicínským zaměřením = English for students of nursing bachelor's degree / Eva Lahodová - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 170 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-86432-87-4 (brož.)

Antikoagulační léčba / Jaromír Chlumský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 219 s. ; 21 cm - 80-247-9061-0 (brož.)

Artroskopické dny s mezinárodní účastí : V. ročník : sborník abstrakt : Praha, 16.-17.9.2004 / [uspořádal Vojtěch Havlas] - Vyd. 1. - Praha : Galén, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-7262-190-4 (brož.)

Atlas chorob ústní sliznice / Radovan Slezák, Ivo Dřízhal - Praha : Quintessenz, 2004 - 336 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-903181-5-0 (váz.)

Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský et al. - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004 - 203 s. ; 21 cm - 80-246-0825-1 (brož.) :


Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody / Jan Kutý - Vyd. 5. rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-86825-06-X (brož.)


Biologie pro psychology a pedagogy / Jan Šmarda ... [et al. ; ilustrace Zdeňka Michalíková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 420 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-924-0 (váz.) :

Bolesti hlavy / Jolana Marková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 71 s. : il. ; 17 cm - 80-7254-514-0 (brož.)

Buď připraven jednat v tísni / [ilustrace Alžbeta Hulmanová] - Vyd. 1. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 16 s. : il. ; 15 cm - 80-86825-07-8 (brož.)

Celulitida / Alice Schmidtová, Erika Hübelová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 78 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-247-0983-X (brož.)

Cvičení ke zpevnění pánevního dna pro ženy a muže : cílené cvičební programy pro každý den / Heike Höflerová ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Šmerdová] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7306-148-1 (Pavel Dobrovský - Beta : brož.)

Český lékopis 2002 = Pharmacopoea bohemica MMII - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003- - sv. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-247-0464-1 (soubor : váz.)

Dar zdraví / Miroslav Hrabica - Vyd. 1. - Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2005 - 287 s. : il. ; 21 cm - 80-902322-5-6 (brož.) :

Defekt septa síní typu ostium secundum / Petr Růžička - 1. vyd. - Brno : Marek Konečný, 2005 - 40 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-903516-0-3 (brož.)

Den mléka 2003 : zaměřený na problematiku složek mléka, jejich význam a ovlivňování z pohledu šlechtitelského, technologického, nutričního, zdravotního a ekonomického : sborník referátů z mezinárodní konference ... : 21.5.2003 - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra chovu skotu a mlékařství, 2003 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1041-3 (brož.)

Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace / Daniel Bartušek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - 32 s. ; 30 cm - 80-210-3537-4 (brož.)


Dítě na prahu dospívání / Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla (eds.) - Brno : Barristr & Principal, 2004 - 268 s. ; 23 cm - 80-86598-84-5 (brož.)


Dny dětské endokrinologie 2005 : (6. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie ČPS) : Kazuistiky v dětské endokrinologii III : Hradec Králové 14.-15. ledna 2005 : [program a sborník abstrakt] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2005 - 87 s. : il. ; 22 cm - 80-86225-65-8 (brož.)

Domácí násilí : právní minimum pro lékaře / Jiřina Voňková, Radka Macháčková a kol. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : ProFem, 2004 - 62 s. ; 15 x 22 cm - 80-239-4026-0 (brož.)

Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky / Adéla Mojžíšová a Kateřina Kašová a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 89 s. : il. (některé barev.), ; 21 cm - 80-7254-566-3 (brož.)

Duchovní rozvoj pro začátečníky : snadný návod, jak uvolnit a rozvinout šestý smysl / William W. Hewitt ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Mikuláštíková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 199 s. ; 20 cm - 80-7306-153-8 (brož.)

Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností / Josef Novák - Vyd. 3., zcela přeprac., rozš. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 125 s. : il. ; 22 cm - 80-7311-029-6 (váz.)

Eduard Albert : příspěvek k životopisu a edice korespondence / Helena Kokešová - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium ; Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 336 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86197-56-5 (Scriptorium ; váz.)

Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : sborník referátů z 5. mezinárodního vědeckého semináře : Olomouc 13.-14.5.2004 / [editor Dušan Tomajko] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0939-9 (brož.)

English for medical students / Anděla Kobylková - 3., nezměn. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3462-9 (brož.)

Environmental Impact Assessment : rukověť oznamovatele : správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [autorizovaná osoba Václav Obluk] - 1. vyd. - [Praha] : MŽP, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-7212-320-3 (brož.)


Epileptochirurgie dospělých / Vladimír Dbalý - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 168 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm + 1 CD - 80-247-0598-2 (váz.)


Farmaceutická chemie : (farmakochemie). III, Léčiva s účinkem na vegetativní nervový systém / Alois Borovanský, Jozef Csöllei - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004 - 188 s. : il. ; 30 cm - 80-7305-507-4 (brož.)

Filipova dobrodružství : doplňovačky, kvizy, hádanky, omalovánky / Jan Bárta - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 48 s. : il. ; 24 cm - 80-7172-961-2 (brož.)

Fotodermatózy / Lubor Malina - 2. rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, c2005 - 206 s., [6, vi] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7345-039-9 (váz.)

Fyziologie člověka : učební texty pro trenérskou školu FTVS UK v Praze / Eva Kohlíková - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2004 - 161 s. : il. ; 21 cm - 80-86317-31-5 (brož.)

Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii / Jennifer Mackewn ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Štěpo] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 262 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-922-4 (brož.) :

Hasičská kronika okresu České Budějovice / Jan Caletka - 1. vyd. - České Budějovice : OSH, 2003 - 348 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-239-4084-8 (v knize neuvedeno : váz.) * 80-86391-11-6 (chyb.) * 80-86473-48-1 (chyb.)

Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací / Alena Tichá - Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004 - 95 s. ; 23 cm - 80-7068-186-1 (brož.)

Hnutí homosexuálů : boj za lidská práva, nebo propaganda? / F. LaGard Smith - Praha : [s.n.], 2004 - 182 s. ; 21 cm - (brož.)

Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice / [překlad Karel Tauchman] - 1. vyd. - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 62 s. ; 30 cm - 80-86625-14-1 (brož.)

Homeopatie pro ženy : ucelená, srozumitelná a přehledná příručka pro ženy každého věku / Barry Rose, Christina Scott-Moncrieffová ; [překlad Helena Čermáková] - [Praha] : Slovart, 2004 - 176 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - 80-7209-348-7 (váz.)


Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost) / Daniela Janečková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 119 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-7311-024-5 (váz.)


Hubneme konečně s rozumem : kuchařka / Jarmila Mandžuková ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 142 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7322-073-3 (brož.) :

Hubneme podle Atkinse : program omezeného příjmu sacharidů k trvalému snížení hmotnosti : 200 jídelníčků na 6 měsíců a 125 speciálních receptů / Robert C. Atkins ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jebáčková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 423 s. ; 22 cm - 80-249-0466-7 (váz.)

Chemické názvosloví : základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví / Danuše Hiršová - 2., aktualiz., zcela přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 193 s. ; 30 cm - 80-246-0761-1 (brož.) :

Imaginace, hra a komika / Vladimír Borecký - 2., rozš. a opr. vyd., (v Tritonu 1.) - V Praze : Triton, 2005 - 347 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-503-5 (váz.)

Infektologie / Václav Dostál a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 338 s. ; 21 cm - 80-246-0749-2 (brož.) :

Jak mluvit s dětmi o sexu / Mark Laaser ; [překlad Jana Vojtková] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 183 s. ; 24 cm - 80-86849-03-1 (brož.)

Jak nás mozek civilizuje : čelní laloky a řídící funkce mozku / Elkhonon Goldberg ; překlad František Koukolík - Vyd. české 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 257 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0713-1 (brož.)

Jak přestat kouřit snadno, rychle a navždy / [zpracoval kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : International Direct Marketing, 2004 - 97 s., [9] l. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - (váz.)

Jak se dožít 140 let / Stanislav Brázda - 2. dopl. vyd. - Olomouc : Epava, 2005 - 232 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86297-28-4 (váz.)

Jak si zvýšit IQ : pro všechny věkové kategorie / Stephen Langer, James F. Scheer - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003 - 206 s. ; 21 cm - 80-249-0262-1 (váz.)


Jak zmírnit niterná trápení nemocných? : informace pro zdravotníky o saturování spirituálních potřeb vážně nemocných / [text Aleš Opatrný] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství pro Ecce homo - sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, 2004 - 31 s. : il. ; 15 cm - 80-7192-347-8 (brož.)


Jan Jessenius z Jasené : průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L.P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech / [z latinského originálu ... přeložili Bohdana Divišová ... et al. ; předmluvu ... napsal Ladislav Borovanský ; doslov, slovník osobností a ediční poznámku Bohdana Divišová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 645 s. : faksim. ; 19 cm - 80-246-0922-3 (váz.)

Jídlo a zdraví : průvodce stravou pro posílení zdraví / Annemarie Colbinová ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Moravcová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 350 s. : il. ; 21 cm - 80-249-0409-8 (váz.)

Jsem zase tam / Rudolf Roden - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2004 - 160 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86781-04-6 (brož.)

Kámasútra : klasické způsoby milování upravené pro současné milence / Anna Hooperová ; [z anglického originálu ... přeložila Veronika Bártová] - Vyd. 3. - Praha : Ikar, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0472-1 (váz.)

Kapesní slovník medicíny : výkladový slovník lékařských termínů pro širokou veřejnost / Martin Vokurka, Jan Hugo - Praha : Maxdorf, c2005 - 173 s. ; 15 cm - 80-7345-053-4 (brož.)

Kapitoly z etopedie. I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti / Věra Vojtová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-210-3532-3 (brož.)

Kardiologie pro obor ošetřovatelství / Eliška Sovová, Jarmila Řehořová - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 156 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1009-9 (brož.)

Kinematická analýza pohybu člověka / Miroslav Janura, František Zahálka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 209 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-244-0930-5 (brož.)

Konference plná barev : sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie : [v Olomouci, 29.-31. března 2004 / editor Ivo Jirásek] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 289 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0931-3 (brož.)

Kosmetika v teorii a v praxi / Vlasta Feřteková a kolektiv - 4. aktualiz. vyd. - Praha : Maxdorf, 2005 - 341 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7345-046-1 (váz.)


Kouzlíme se zeleninou : 250 lákavých návodů, jak obohatit zeleninou každé jídlo / [z anglického originálu ... přeložila Jana Pekárková] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2004 - 352 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-86196-94-1 (v knize neuvedeno : váz.)


Krizový management : sborník : Vítkovice v Krkonoších [13. a 14.5.2004 : 4. konference / odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-685-0 (brož.)

Kryptorchizmus / Václav V. Tošovský, Jitka Abrahámová a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 180 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-588-4 (brož.)

Kultura nezávislosti ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost : kritická analýza / [zpracoval Libor Matoušek] - Brno : Hnutí Duha, 2004 - 27 s. : il. ; 30 cm - 80-86834-08-5 (brož.)

Léčba neplodnosti : příčiny neplodnosti, metody léčby, mimotělní oplodnění, zákony / Karel Řežábek - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1010-2 (brož.)

Léčba rezistentní dyslipidémie v praxi / Jan Piťha (ed.) - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 239 s. ; 20 cm - 80-7254-579-5 (brož.)

Lexikon přírodní medicíny : obsahové látky, léčebné účinky, užití / Anne Iburg ; fotografie Roland Spohn ; [z německého originálu ... přeložila Helena Pokorná] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 285 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-378-5 (váz.)

Lokální anestezie v praxi zubního lékaře / Vladimír Ščigel - Praha : Quintessenz, 2004 - 216 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-903181-4-2 (váz.)

Ludské telo : atlas anatómie človeka / Peter Abrahams, Jozef Zlatoš ; [z anglického originálu ... preložili Teodor Bachleda ... et al.] - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7181-956-5 (váz.)

Maminko, mě bolí bříško / Miloše Sedláčková - 1. vyd. - V Praze : TRITON, 2004 - 110 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-436-5 (brož.)

Materia medica homeopatických léků / S.R. Phatak ; [z anglického originálu ... přeložily Lenka Ničková a Kateřina Stejskalová] - Vyd. 1. - Praha : ELFA, 2004 - 607 s. ; 17 cm - 80-86439-06-2 (váz.)


Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944 : [příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu] / Martin Doerry ; přeložila Hana Linhartová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 318 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-127-X (váz.) :


Medicínská terminologie : informatorium pro studenty, zdravotníky i zvídavé laiky / Vladimír Pacovský - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-246-0884-7 (brož.) :

Minulé životy našich dětí : jak mohou vzpomínky na minulé životy ovlivnit dítě / Carol Bowmanová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - 332 s. ; 21 cm - 80-7197-229-0 (váz.)

Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intezivní péči - vybrané kapitoly / Zdeněk Handl - Vyd. 4., dopl. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-7013-408-9 (brož.)

Movement - the Art of Life I : proceedings of international conference : [Prague, September 16-17, 2004] / editors Irena Martínková and Michal Peliš - 1st ed. - In Prague : Charles University, 2004 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-86317-32-3 (brož.)

Násilí a co s ním? / [Michaela Lavičková] - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 34 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-739-5 (brož.)

Needs of patients : Czech-English phrasebook for beginners / Dominika Grundová ; [ilustrovala Ludmila Kirchnerová] - 2. rev. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-86432-86-6 (brož.)

Nejen bonmoty a citáty o životě nahoře i dole : o tom, co muži vidí na svém protějšku, a naopak, co ženy tvrdí o pánu tvorstva pro paměť všech přítomných i budoucích / [sebral, vybral, přepsal, něco i napsal] Vráťa Ebr - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 191 s. : il. ; 18 cm - 80-242-1271-4 (váz.)

Nemoci krku / Bohumil Markalous - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2004 - 255 s. : il. ; 20 cm - 80-7254-552-3 (brož.)

Neprospívání kojenců a batolat / Pavel Frühauf ... [et al.] - 1. vyd. - Konice : Jaroslav Komínek, 2004 - 56 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-903507-0-4 (brož.)

Nespavost : zvládání nespavosti / Ján Praško, Kateřina Espa-Červená, Lucie Závěšická - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 102 s. ; 20 cm - 80-7178-919-4 (brož.) :

Neurologie pro studenty lékařské fakulty / Zdeněk Ambler - 5. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 399 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0894-4 (brož.) :


Neurologie. I., Obecná neurologie : studijní text / Josef Lichý - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 93 s. ; 21 cm - 80-7041-822-2 (brož.)

Neznámá moc Luny : vliv cyklu Měsíce na lidské zdraví / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - 80-242-1322-2 (váz.)

Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování : pravidla dle legislativy EU, zákon o ochraně veřejného zdraví, hygienické požadavky, vysvětlivky k nové vyhlášce - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2004 - 59 s. ; 23 cm - 80-7350-019-1 (brož.)

Nové syntetické drogy : charakteristika a hlavní rizika / [Tomáš Páleníček, Pavel Kubů, Viktor Mravčík] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 36 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-86734-26-9 (brož.) :

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. ; 30 cm - 80-7357-029-7 (brož.)

Ortopedie / Pavel Dungl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2005 - 1273 s. : il. ; 26 cm - 80-247-0550-8 (váz.)

Osud jako šance / Thorwald Dethlefsen ; [přeložila Jarmila Doubravová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 197 s. : ; 21 cm - 80-242-1256-0 (váz.)

Ošetřovatelská péče o těhotnou, rodičku a šestinedělku s vybranými onemocněními / Alena Jeklová, Blanka Trojanová - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 52 s. ; 21 cm - 80-7013-411-9 (brož.)

Partner v těhotenství a při porodu / Stanislav Trča - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0869-8 (brož.)

Patologie pro bakaláře / Jarmila Bártová - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0794-8 (brož.) :

Podívej, jak rostu! : jedinečný, trojrozměrný pohled na vývoj dítěte v děloze týden po týdnu / Stuart Campbell ; [z anglického originálu ... přeložily Elena Figurová a Lenka Nováková] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 112 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-204-1120-8 (brož.)

Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-35-3 (brož.)


Poznámky k přednáškám z patologie / Jarmila Klusáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004 - 57 l. : il. ; 30 cm - 80-7305-503-1 (brož.)

Pracovní lékařství : základy primární pracovnělékařské péče / P. Brhel, M. Manoušková, E. Hrnčíř pořadatelé - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005 - 338 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7013-414-3 (brož.) :

Praktická cvičení z klinické biochemie pro biochemiky / Ludmila Zajoncová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 100 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0935-6 (brož.)

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv - 7. rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 490 s. : il. ; 22 cm - 80-7345-009-7 (váz.)

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku L / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková - 1. vyd. - V Čáslavi : Studio Press, 2002 - [78] s. : il. ; 30 cm - 80-86532-12-7 (brož.)

Produkční a preventivní medicína v chovech mléčného skotu, Část klinická / Bohumír Hofírek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004 - 184 s. ; 30 cm - 80-7305-501-5 (brož.)

Prolegomena k farmakologii drogových závislostí : studijní text / Petr Petr, Hana Kalová, Veronika Chmelařová - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 15 s. ; 30 cm - 80-86708-06-3 (brož.)

Průvodce mezilidskou komunikací : přístupy - dovednosti - poruchy / Ivo Plaňava - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 146 s. ; 24 cm - 80-247-0858-2 (brož.)

Překonejte své astma / Viktor Kašák, Petr Pohunek, Ester Seberová - Special edition - Praha : Maxdorf, c2003 - 239 s. : il. ; 20 cm - 80-7345-014-3 (brož.)

Příchod a odchod krize : průvodce obdobím změn / Edwin Louis Cole - Brno : Postilla, 2003 - 32 s. ; 15 cm - 80-86442-19-5 (brož.)

Přirozená klimatizace / Miloslav V. Jokl - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - vii, 81 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-84-5 (brož.) :

Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě / Pavel Škeřík, Jan Betka a kolektiv autorů - Rudolfov u Českých Budějovic : Medea, 2003 - 143 s. ; 22 cm - (váz.)


Přístupy k mitrální chlopni / Jaroslav Lindner - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 76 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-7254-571-X (brož.)

Psychologie pomáhá každodennímu životu / Miluše Soudková - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-7239-164-X (brož.)

Racionálně emoční behaviorální terapie / Albert Ellis, Catherine MacLaren ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-947-X (brož.) :

Reiki : průvodce léčbou a meditací / Tanmaya Honervogtová ; [z anglického originálu ... přeložila Marta Šedinová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 142 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-249-0366-0 (váz.)

Rentgenová technika v lékařství / Pavel Šmoranc - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 2004 - 264 s. : il., plány ; 30 cm - 80-85438-19-4 (kroužková vazba)

Repetitorium pro zdravotní sestry / Ann Richards, Sharon Edwards ; [přeložila Simona Šeclová] - Vyd. 1. české - Praha : Grada Publishing, 2004 - 376 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0932-5 (brož.)

Revmatologie období růstu : [diagnostika, terapie, rehabilitace] / Stanislav Havelka, Jozef Hoza a kol. - Praha : Maxdorf, c2004 - 346 s., xxxvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm + 1 příl. - 80-85912-89-9 (váz.)

Rodinná domácí apatyka : 1001 tip, jak si udržet dobré zdraví / [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Jungwirthová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 237 s. : il. ; 30 cm - 80-7252-096-2 (váz.)

Řízení kvality informačních systémů ve zdravotnictví : sborník příspěvků ze IV. konference : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. června 2004 / [editor sborníku Jiří Vaníček] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 51 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1180-0 (kroužková vazba)

Sedm dcer Eviných : pramatky Evropanů / Bryan Sykes ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Trnka ; doslov napsal Daniel Frynta] - Vyd. 1. - V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2004 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-7185-619-3 (váz.) :


Seminář z vnitřního lékařství : Katedra vnitřního lékařství, LF UK v Hradci Králové / [Zbyněk Hrnčíř ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2003- - sv. : il. ; 30 cm - 80-903238-0-4 (sv. 1 ; brož.)


Sepse v intenzivní péči : vybraná doporučení v diagnostice a terapii / Vladimír Černý ... [et al.] - 2. rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, c2005 - 212 s. ; 21 cm - 80-7345-054-2 (váz.)

Sepse v traumatologii a chirurgii / Pavel Svoboda ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 199 s. ; 24 cm - 80-7254-550-7 (váz.)

Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci / Marian Liebmann ; [z amerického originálu ... přeložila Johana Elisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 279 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-864-3 (brož.) :

Skutečnost snu / Zbyněk Havlíček ; [uspořádal a ediční komentář a doslov napsal Stanislav Dvorský] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003 - 569 s. ; 22 cm - 80-7215-207-6 (váz.)

Snižování nehodovosti v provozu letounů všeobecného letectví ČR = Decreasing the number of aircraft accidents in general aviation of the Czech Republic : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Chlebek - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2840-6 (brož.)

Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů s epilepsií I-VIII / [připravilo vzdělávací středisko MEDIFORUM] - 1. souhrnné a upr. vyd. standardů I-VIII - Praha : Maxdorf, 2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-7345-040-2 (brož.)

Speciální patologie. I. díl, Patologie oběhového, krevního, mízního a dýchacího ústrojí / [Ctibor Povýšil ... et al.] - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 98 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0951-7 (brož.) :

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních : materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, disortografií-- / Zdeňka Michalová - 2., rozš. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 114 s. : il. ; 22 cm - 8073110210

Strach z lásky, sexu a samoty / Lenka Teremová - Praha : Naše vojsko, 2003 - 143 s. : il. ; 22 cm - 80-206-0701-3 (váz.)

Strava jako lék : jáhly, kroupy, kukuřice, ovesné vločky, pohanka a sója v naší kuchyni / [uspořádal A.J. Rychlík] - Vizovice : Lípa, 2004 - 223 s. : il. ; 22 cm - 80-86093-78-6 (váz.)


Stručné repertorium homeopatické léčby / S.R. Phatak ; [přeložila Lenka Ničková] - Vyd. 1. - Praha : Elfa, 2004 - 414 s. ; 17 cm - 80-86439-05-4 (váz.)


Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči / Ivan Herold ; [ilustrace David Zogala] - Praha : Maxdorf, 2004 - 268 s., vi s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7345-025-9 (váz.)

Svaté přijímání nemocných a viatikum donášené mimořádným přisluhovatelem / [Česká biskupská konference] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 31 s. ; 15 cm - 80-7192-911-5 (brož.)

Systém kritických bodů (HACCP) v obchodě : příručka pro pracovníky potravinářských prodejen / Michal Voldřich, Marie Jechová, Marcela Kaudelová - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství : Svaz obchodu a cestovního ruchu, 2004 - 73 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 příl. (11 l.) - 80-903401-2-1 (brož.) :

Tajemství Bachových květových esencí / Jeremy Harwood ; [překlad Ondřej Vlk] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 224 s. : il. (některé barev.) ; 14 cm - 80-7352-111-3 (brož.)

Tajemství léčení barvami / Stephanie Norris - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 224 s. : il. (některé barev.), portréty ; 14 cm - 80-7352-124-5 (brož.)

Tanečně-pohybová terapie / Klára Čížková - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 119 s. ; 21 cm - 80-7254-547-7 (váz.)

Teachers and health 5 / editor Evžen Řehulka - Brno : Pavel Křepela, 2003 - 448 s. : il. ; 23 cm - 80-86669-02-5 (brož.) * 80-8669-02-5 (chyb.)

Techniky čakrové terapie : umění duchovního léčení / Keith Sherwood - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, [2004] - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-157-4 (brož.)

Tělovýchovné lékařství / Zdeněk Vilikus, Petr Brandejský, Vladimír Novotný - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 257 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0821-9 (brož.) :

Terapeutická komunita pro drogově závislé I. : vznik a vývoj - Vyd. 1. - Praha : Středočeský kraj ; Mníšek pod Brdy : Magdaléna, 2004 - 239 s. ; 21 cm - 80-7106-876-4 (brož.) :

TNM - klasifikace zhoubných novotvarů / sestavili L.H. Sobin a Ch. Wittekind ; [český překlad J. Novák a F. Beška] - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2004, c2002 - 196 s. ; 24 cm - 80-7280-391-3 (brož.)

Tomografické zobrazovací systémy / Aleš Drastich - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav biomedicínského inženýrství, 2004 - 208 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2788-4 (brož.)


Toxicita trinitrotoluenů a produktů jejich biotransformací = Toxicity of trinitrotoluenes and products of their biotransformations : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Karel Bednařík - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2844-9 (brož.)

Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče / Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Pavel Komínek a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2004 - 170 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm + 1 CD - 80-7345-031-3 (váz.)

Tracheostomie v intenzivní péči / Jindřich Lukáš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 119 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-0673-3 (brož.)

Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí / [redakce Eva Zezulková, Zlatuše Zahradníková] - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra speciální pedagogiky, 2005 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-7368-031-9 (brož.)

Traumatologie dospělých : učebnice pro lékařské fakulty / Petr Višňa, Jiří Hoch a kolektiv ; [ilustrace Daniel Pilous] - Praha : Maxdorf, 2004 - 157 s. : il. ; 24 cm - 80-7345-034-8 (váz.) :

Tvůrčí proces v Gestalt terapii / Joseph Zinker - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - xii, 235 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-93-4 (brož.) :

Urologie pro studenty všeobecného lékařství / Milan Hora - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 115 s. ; 21 cm - 80-246-0857-X (brož.) :

Úsměvná pediatrie / Lidka Lisá - 1. vyd. - V Praze : TRITON, 2004 - 75 s. ; 15 cm - 80-7254-591-4 (váz.)

Vademecum antiinfekční terapií / Otto Lochmann - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 161 s. ; 21 cm - 80-7254-592-2 (váz.)

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let / Anne Bacus ; [z fracouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003 - 172 s. ; 23 cm - 80-7178-743-4 (brož.) :


Velká kniha Reiki : kompletní kniha Reiki : od tradice po současnost: základy, linie předání, originální spisy, mistrovství, symboly, techniky, provedení, reiki jako duchovní cesta životem a mnoho dalších témat / Walter Lübeck, Frank Arjava Petter, William Lee Rand - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, 2004 - 295 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-182-5 (brož.)


Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - xv, 966 s. : il. ; 24 cm - 80-7345-037-2 (váz.)

Víme o sobě? : vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí, Praha 23.-24. září 2004 / [sborník sestavili a zredigovali Jaroslav Balvín a Vítězslav Vurst] - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2004 - 57, 28 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-239-4216-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Víno : pomocník při poznávání českého a moravského vína / [text a foto Zuzana Foffová] - Příbram : Z. Foffová, 2004 - [8] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-903506-0-7 (brož.) :

Vše o sexu : sexuologie a sexuální praxe pro každého / Jaroslav Zvěřina, Václav Budinský - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 335 s. : il. ; 21 cm - 80-249-0460-8 (váz.)

Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury / Jiří Kössl, Jan Štumbauer, Marek Waic - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 159 s. ; 22 cm - 80-246-0802-2 (brož.) :

Vybrané kapitoly z patologické fyziologie / Hana Jelínková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 446 s. ; 21 cm - 80-246-0751-4 (brož.) :

Vypracování metod posuzování spolehlivosti letadlové techniky = Methods for evaluation of aircraft dependability : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor: Konstrukční a procesní inženýrství / Jiří Hlinka - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2845-7 (brož.)

Využití psychomotoriky ve škole / Hana Dvořáková, Zdeňka Michalová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-157-5 (brož.)

Vývoj dětské řeči krok za krokem / Dana Kutálková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1026-9 (brož.)

Výživa : kapitoly o metabolismu : obecná část / Karel Martiník - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-354-9 (brož.)

Výživa dětí od A do Z / Lenka Kejvalová - Vyd. 1. - V Praze : Vyšehrad, 2005 - 157 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7021-773-1 (brož.)

Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty / Pavel Kohout a kolektiv - Praha : Maxdorf, c2004 - 174 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-023-2 (váz.)


Výživa v onkologii / Zdeněk Wilhelm et al. - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-7013-410-0 (brož.)

XI. jihočeské onkologické dny : Zámecká jízdárna zámku Český Krumlov, 14.10.-16.10.2004 : sborník přednášek - [České Budějovice : Nemocnice České Budějovice], 2004 - 91 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-239-3557-7 (brož.)

XXXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : 24.-26.5.2004, Skalský Dvůr : sborník příspěvků / ed. Holasová M., Fiedlerová V., Špicner J. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2004 - v, 499 s. : il. ; 30 cm - 80-902671-8-1 (brož.)

Základní kniha ájurvédy / Robert E. Svoboda ; [překlad Michal Šubrt] - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, [2004?] - 279 s. ; 21 cm - 80-7336-187-6 (brož.)

Základy receptury, příklady z farmakokinetiky a testy z farmakologie / Norbert Gaier ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 233 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-246-0680-1 (brož.) :

Záležitost čistě chlapecká : všechny důležité informace a tipy / Tim Hüsch ; [překlad Miroslava Hnízdilová] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-7211-177-9 (váz.)

Zdravověda : pro učební obor Kadeřník / František Janda, Vladimír Valta - 6., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 2004 - 191 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7333-026-1 (brož.)

Zdravý dům a byt : jak poznáme a odstraníme škodliviny a jedy v domácnosti / Petra Ruppová ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 80 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7306-170-8 (brož.)

Žena a epilepsie / [připravila pracovní skupina EpiStop] - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 109 s. ; portréty ; 21 cm - 80-7345-041-0 (brož.)

3rd EFES : Czech-Hungarian-Polish-Romanian-Slovak regional postgraduate course in endocrinology : book of abstracts : [Prague, November 4-6, 2004 / edited by Josef Marek, Michal Kršek] - Prague : Galén, 2004 - 127 s. : il. ; 21 cm - 80-7262-294-3 (brož.)


6. kongres České transplantační společnosti : 1st joint meeting of the Czech and American Transplant Societies : 14.-16. října 2004, Top Hotel Praha : program kongresu - sborník abstrakt / [Česká transplantační společnost] - [Praha : Czech-in], 2004 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3771-5 (brož.) * 978-80-239-3771-8 (chyb.)


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist