Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 2005

Agroenvironmentální programy na květnatých podhorských loukách / [text Ivana Jongepierová... et al ; fotografie Jan Willem Jongepier... et al ; kresby Riki Watzka] - Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, c2004 - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy na mokrých a podmáčených loukách / [text Martin Klaudys ; kresby Riki Watzka] - Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2004 - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy v krasových územích / [text a fotografie Jozef Jančo... et al ; kresby Riki Watzka] - [Blansko] : Cortusa, 2004 - 23 s. : il. (většina barev.), mapy ; 21 cm - (Brož.)

Agroenvironmentální programy v zaplavovaných nivách řek / [text Šárka Neuschlová, Zdeňka Kloužková, Kamila Střelcová ; kresby Riki Watzka] - Bartošovice : Region Poodří, [2003?] - 23 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004 : sborník přednášek ze stejnojmenného semináře (doprovodného programu 9. mezinárodního stavebního veletrhu v Brně) - 1. vyd. - Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2004 - 64 s. : il. ; 21 cm - 80-02-01603-3 (brož.)

Analýza půd III : jednotné pracovní postupy / Jiří Zbíral ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2004 - 199 s. ; 30 cm - 80-86548-60-0 (brož.)

Antropologie občanské společnosti : analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze / Marie Dohnalová - Brno : CERM : NAUMA, 2004 - 164 s. : il. ; 28 cm - 80-7204-339-0 (CERM : váz.)

Aplikovaná meteorologie a klimatologie. I. díl, Historie a současnost, čas a kalendáře / Věra Kožnarová, Jiří Klabzuba - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 40 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1280-7 (brož.) :

Applied physics in life sciences : 3rd international workshop : Prague, Czech Republic, 22nd October 2004 / edited by Josef Pecen, Martin Libra - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - iv, 81 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1257-2 (brož.)


Atomová a jaderná fyzika / Anna Macková - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-515-7 (brož.)


Automatizované měřící systémy / Petr Kadeřábek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 105 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-530-0 (brož.)

Axonometrie, křivky, plochy / Zuzana Štauberová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 50 s.[volné listy] : il. ; 30 cm - 80-7043-322-1 (volné listy) :

Barvení pomocí rostlin / Věra Bidlová ; [kresby Lucie Preiningerová] - 1. vyd. - České Budějovice : Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, 2004 - 26 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-2965-8 (brož.)

Beskydské rekviem / Jaromír Ráb ; fotograf Josef Stratil - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2004 - 149 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7323-071-2 (váz.)

Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj : sborník přednášek k semináři : Praha, Masarykova kolej ČVUT, 5. listopadu 2004 / [editoři Vlastimil Šrůma, Zuzana Šrůmová] - 1. vyd. - Praha : Česká betonářská společnost ČSSI, 2004 - 89 s. : il. ; 25 cm + text na volných dvoul. (10 s.) - 80-903501-2-7 (brož.)

Biblická geografie / Tomáš Hendrych - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-880-9 (brož.)

Biologie a ekologie lovné zvěře České republiky / [Jiří Pikula ml., Miroslava Beklová, Jiří Pikula] - Praha : Agrospoj, 2002 - 552 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-4224-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Biologie pro psychology a pedagogy / Jan Šmarda ... [et al. ; ilustrace Zdeňka Michalíková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 420 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-924-0 (váz.) :

Brownfields - Šance pro budoucnost / [Alois Nový ... et al.] - V Brně : Vysoké učení technické, c2004 - 78 s. : barev. il., plány ; 30 cm - 80-214-2697-7 (brož.)

Co je život? ; Duch a hmota ; K mému životu / Erwin Schrödinger ; doslov Václav Pačes ; [z anglického originálu ... a z německého originálu rukopisu ... přeložili, odbornou redakci textu provedli a předmluvou opatřili Martin Černohorský a Marie Fojtíková] - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2004 - 254 s. : il. ; 22 cm - 80-214-2612-8 (váz.)


Cvičení z fyziologie rostlin : (pracovní sešit) / Václav Hejnák, Brigita Zámečníková, František Hnilička - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 95 s. ; 30 cm - 80-213-1301-3 (brož.)


Czech Republic 2003 : a decade of sustainable (?) development / [edited by Petra Kušková] - Prague : Charles University, Environment Center, 2004 - 72 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-2836-8 (brož.)

Česká republika a irácká krize: formování české pozice = The Czech Republic and the Iraq crisis: shaping the Czech stance / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Europeum, 2005 - 83, 65 s. ; 21 cm - 80-903237-5-8 (brož.)

České názvy živočichů. V, Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 4, Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii), trnobřiší (Characiformes) - nahohřbetí (Gymnotiformes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2004 - 171 s. ; 23 cm - 80-7036-174-3 (brož.)

Čínská filosofie : pohled z dějin / Oldřich Král - Vyd. 1. - Lásenice : Maxima, 2005 - 373 s. ; 24 cm + 1 příl. - 80-901333-8-X (brož.)

Dějiny antropologie : (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie) / Václav Soukup - Praha : Karolinum, 2004 - 667 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 80-246-0337-3 (váz.)

Dějiny čínského práva / Michal Tomášek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 372 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-200-1190-0 (váz.)

Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné / Vítězslav Novák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 158 s. : il. ; 25 cm - 80-210-3386-X (brož.)

Diferenciální počet funkcí více proměnných / Lukáš Rachůnek, Irena Rachůnková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 132 s. ; 29 cm - 80-244-0948-8 (brož.)

Dinosauři a život v pravěku / Hazel Richardsonová ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Kholová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 224 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1273-0 (váz.)

Divoká zvířátka : 5x puzzle / [z polského vydání ... přeložil Tadeusz W. Schmidt] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [8] s. : barev. il. ; 23 x 28 cm - 80-7352-179-2 (leporelo)


Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky / Adéla Mojžíšová a Kateřina Kašová a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 89 s. : il. (některé barev.), ; 21 cm - 80-7254-566-3 (brož.)


Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky : IX. středočeské regionální kolo : Vlašim, 24. a 25. září 2004 / [Kateřina Červenková, Lubomír Hanel, Martin Klaudys] - Vyd. 1. - Vlašim : Regionální centrum ČSOP pro střední Čechy, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-86327-40-X (brož.)

Ekologické aspekty dopravy / Kristýna Neubergová - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 163 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-01-03131-4 (brož.) * 80-01-003131-4 (chyb.)

Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující Evropě / [Dušan Smolík a kol.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 172 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-248-0663-0 (brož.)

Emise VOC z nábytkových dílců / Petr Brunecký, Daniela Tesařová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 68 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-040-7 (brož.)

Enviromental engineering I. : agricultural technologies and the environment / Jaime O. Muňoz Jans ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2003 - 183 s. : il., plány ; 21 cm - 80-213-1099-5 (brož.)

Environmental engineering in agriculture : workshop : 6th-17th September 2004 / [compilations Jaime O. Muňoz Jans] - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - x, 92 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1243-2 (brož.)

Environmental Impact Assessment : rukověť oznamovatele : správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [autorizovaná osoba Václav Obluk] - 1. vyd. - [Praha] : MŽP, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-7212-320-3 (brož.)

Földünk / föszerkesztö James F. Luhr - [Praha : Ikar, 2004] - 520 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-249-0448-9 (váz.) * 802-490-448-9 (chyb.)

Funkce krajinných segmentů z pohledu možností ochrany povodí před povodněmi = The function of landscape segments from point of view of flood protection possibilities : monografie / Václav Tlapák a Jaroslav Herynek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 46 s. ; 21 cm - 80-7157-825-8 (brož.)


Funkcionální rovnice / Jaroslav Beránek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3422-X (brož.)


Fyzika : pracovní sešit pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia : [s přílohou Přehled učiva] / Karel Rauner ... [et al. ; ilustrace Miroslav Randa, Karel Rauner, Václav Kohout] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 60, 8 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-328-0 (brož.)

Fyzika : příručka učitele pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Karel Rauner ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 114 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-255-1 (brož.)

Fyzika 2 : elektromagnetické pole / Antonín Mikš - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 162 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03164-0 (brož.) :

Fyzika I : mechanika : kmity, vlny : nauka o teple / Antonín Kopal a j. p. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-903-1 (brož.)

Fyzika pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia : [učebnice] / Karel Rauner ... [et al. ; ilustrace Adrian Kukal, Bohdan Štěrba] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 120 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7238-210-1 (brož.)

Fyzikální veličiny a jednotky SI : s výkladem pro školu a technickou praxi : (ČSN ISO 31) / l. díl Jan Obdržálek - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2004- - sv. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7361-002-7 (1. díl : brož.)

GCG 2004 : sborník příspěvků : 24 ročník mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika = Geometry & computer graphics, 6.-10. září 2004, Praděd , Jeseníky / [editor Arnošt Šarman] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 263 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0581-2 (brož.) :

Genetics behind the iron curtain : its repudiation and reinstitualisation in Czechoslovakia / Anna Matalová, Jiří Sekerák - 1st ed. - Brno : Moravian Museum, 2004 - 119 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7028-246-0 (brož.)

Genetika za železnou oponou : její potlačování a reinstitucionalizace v Československu / Anna Matalová, Jiří Sekerák - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004 - 119 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7028-239-8 (brož.)

Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context : [international conference ... : Ostrava 8.-10.10.2003] / Tadeusz Siwek, Vladimír Baar (editors) - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 335 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7368-022-X (brož.)

Globalization and regionalism in East Central Europe and East Asia: comparison : collection of essays delivered at the conference titled ... held 18th of May 2004 in the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague / [editor Bořivoj Hnízdo] - In Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences Charles University, 2004 - 330 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3650-6 (brož.) :


Hledání ráje : můj život s gepardy / Matto Barfuss ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kapic] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 236 s., [32 s. obr. příl.] ; 24 cm - 80-249-0497-7 (váz.)

Hlodavci v zemědělské a lesnické praxi / J. Zejda, M. Zapletal, J. Pikula a spolupracovníci - Praha : Agrospoj, 2002 - 284 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-4262-X (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7084-235-0 (chyb.)

Hmyz : pavoukovci a jiní suchozemští členovci / George C. McGavin ; [z anglického originálu ... přeložila a doplnila Helena Kholová] - 1. vyd. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 255 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1340-0 (váz.)

Hodnocení veřejných projektů a zakázek / František Ochrana - 3., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 195 s. ; 21 cm - 80-7357-033-5 (brož.)

Honzík a Eliška : toulání s medvíďaty / Václav Chaloupek, Jaroslav Vogeltanz ; [autor fotografií Jaroslav Vogeltanz, Karel Brož] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7238-427-9 (váz.)

Horizonty nekonečna : matematický pohled na svět / Petr Vopěnka ; uspořádal Jiří Fiala - Praha [i.e. Břeclav] : Moraviapress, 2004 - 168 s. ; 21 cm - 80-86181-66-9 (brož.)

Husarovy přijímací zkoušky nanečisto na osmiletá gymnázia : český jazyk, matematika, všeobecný přehled / Petr Husar, Renáta Drábová, Zdeňka Zubíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 163 s. ; 21 cm - 80-7183-314-2 (brož.)

Hvězda v matice : pro 3-4 roky / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-564-1 (brož.)

Hvězda v matice : pro 4-5 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-565-X (brož.)

Hvězda v matice : pro 5-6 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-566-8 (brož.)


Hvězda v matice : pro 6-7 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-567-6 (brož.)


Chcete se dostat na ekonomickou fakultu?. 1. díl, Matematika / [Marek Lampart] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 171 s. ; 21 cm - 80-86572-12-9 (brož.)

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? : biologie, fyzika, chemie : 500 testových otázek z přijímacích zkoušek s řešením / [sestavili Ivan Staník, Tomáš Vrtný] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-86572-15-3 (brož.)

Chemické názvosloví : základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví / Danuše Hiršová - 2., aktualiz., zcela přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 193 s. ; 30 cm - 80-246-0761-1 (brož.) :

Chemie II : organická chemie / Jaromír Lachman ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2003 - iii, 224 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1021-9 (brož.)

Chemie pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / [Pavel Beneš a Václav Pumpr] - 5. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 23 s. : il. ; 30 cm - 80-7320-062-7 (brož.)

Ikony evoluce : ikony evoluce versus vědecké důkazy / Jonathan Wells ; [překlad Dana Šimonová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 283 s. : il. ; 21 cm - 80-7255-108-6 (brož.)

Inflace a P-Star model v České republice / Lumír Kulhánek - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 165 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-134-7 (brož.)

Integrální kalkul F1 / Jaroslav Vild, Helena Říhová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 62 s. : ; 21 cm - 80-7083-587-7 (brož.)

Integrovaný model hydrodynamických a advekčně-disperzních procesů v říční síti : principy řešení a případová studie / Jiří Zezulák, Jakub Krejčí a kol. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra staveb, 2005 - vii, 68 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-213-1279-3 (kroužková vazba)

Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam = Introduced tree species and their production and ecological importance : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy, 10.-11.11.2004 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2004 - 192 s. : il., mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1234-3 (brož.)


Introdukované dřeviny a jejich produkční ekologický význam : exkurzní průvodce / Jiří Remeš, Jiří Neuhöfer - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec nad Černými lesy : Školní lesní podnik : Lesnická práce, 2004 - 22 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1233-5 (kroužková vazba)


Inventarizační průzkumy / Jiří Danihelka & Michal Štefánek editoři - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR : Správa ochrany přírody ČR, 2004 - 218 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86064-79-4 (brož.)

Kamarádi zvířátka / Jiří Žáček ; [ilustrace Veronika Balcarová ... et al.] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 79 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7200-982-6 (váz.)

Kapitoly o celých číslech / Jan Kopka - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 89 s. ; 21 cm - 80-7044-562-9 (brož.)

Kapradiny na zahradě, ve skalce a v bytě / Pavel Sekerka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 96 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1250-4 (brož.)

Keře / Markus Bollinger ; kresby Hans Held ; [z německého originálu ... přeložil Karel Hieke] - Vyd. 2. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. ; il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-242-1364-8 (váz.)

Keře v zahradě / Petr Horáček - Vyd. 1. - Brno : CP Boooks, 2005 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - 80-251-0249-1 (váz.) :

Kinematická analýza pohybu člověka / Miroslav Janura, František Zahálka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 209 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-244-0930-5 (brož.)

Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích / Karel Vlček - 2. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 258 s. : il. ; 21 cm - 80-7300-134-9 (brož.) : * 9788073001346 (chyb.) * 80-86056-68-6 (chyb.)

Koupaliště s přírodním čištěním vody : sborník příspěvků z konference : 16. září 2004, České Budějovice - Brno : Nadace Partnerství ; V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004 - 23 s. ; il. ; 21 cm - 80-7040-736-0 (Jihočeská univerzita : v knize neuvedeno : brož.)

Kouše to, štípe to, zlobí to, co je to? / [ilustrace] Miloš Nesvadba ; [text] Jan Susa - [Praha] : Blug, [2004?] - [27] s. : barev il. ; 18 cm - 80-7274-945-5 (váz.)


Kovy a životní prostředí : environmentálně nebezpečné složky elektroodpadu / Dana Krištofová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 64 s. ; 30 cm - 80-248-0740-8 (brož.)


Kritika klimatického alarmismu / Robert L. Bradley jr. ; [z anglického originálu ... přeložili Bořek Sousedík a Pavel Noskievič] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Výzkumné energetické centrum, 2004 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0636-3 (váz.)

Kuželosečky : (ohniskové vlastnosti, afinita a kolineace) / Jana Přívratská, Václav Pecina - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-855-8 (brož.)

Kvazičástice v pevných látkách / Jan Celý - 2., aktualiz. vyd., V nakl. VUTIUM 1. - Brno : VUTIUM, 2004 - xiii, 224 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2611-X (brož.)

Květiny světa : nejkrásnější a nejzajímavější / [překlad z ruštiny Helena Kholová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 183 s. : barev. il., erby ; 30 cm - 80-7321-105-X (váz.)

Lesnická dendrologie / Martin Slávik - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 80 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1242-4 (brož.)

Lexikon bylinek : pěstování, kuchyně, kosmetika, zdraví / Andrea Rausch, Brigitte Lotz ; [z německého originálu ... přeložil, upravil a doplnil Václav Větvička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 301 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-374-2 (váz.)

Lexikon růží : odrůdy, původ, použití, ošetřování / Andrea Rausch ; fotografie Annetta Timmermann ; [z německého originálu ... přeložil, upravil a doplnil Václav Větvička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 283 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-377-7 (váz.)

Lexikon vín / Christina Fischer ; fotografie Armin Faber a Thomas Pothmann ; [z německého originálu ... přeložila Renata Pešková] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2004 - 299 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7234-381-5 (váz.)

Lineární modely / Milada Lagová, Josef Jablonský - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 286 s. : ; 21 cm - 80-245-0816-8 (brož.) :

Listnaté stromy v zahradě / Petr Horáček - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - 80-251-0250-5 (váz.) :


Lomové chování inherentně křehkých materiálů : sborník semináře Křehký lom 2004, 11.11.2004 Brno / Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno ; [editoři Ivo Dlouhý, Zdeněk Chlup] - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2004 - 113 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3646-8 (brož.)


Makroekonomický model České republiky / Pavel Tuleja - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 196 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-265-3 (brož.)

Mapování 10 / Milan Huml, Jaroslav Michal - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 319 s. : il., plány, formuláře ; 30 cm - 80-01-03166-7 (brož.) :

Matematická cvičení s diferencovaným zadáním : pro 6.-9. ročník základní školy / Eva Kučinová - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 101 s. ; 24 cm - 80-7235-259-8 (brož.) :

Matematické modelování a jeho prostředky, aneb, Počítání s velkými soustavami, teorie v matematickém modelování, aplikace apod. : Brušperk, 14.-15. listopadu 2002 : konference k 11. výročí založení Svatoplukova centra : sborník abstraktů / [editor David Bartl] - 1. vyd. - Brušperk : Lašské společenství, 2004 - 44 s. ; 21 cm - 80-903537-0-3 (brož.)

Matematické modelování materiálů s periodickou strukturou = Mathematical modeling of materials with periodic structure : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná matematika / Jan Franců - Brno : VUTIUM, 2005 - 32 s. ; 24 cm - 80-214-2858-9 (brož.)

Matematika : příklady pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 2., nezm. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 57 s. ; 21 cm - 80-7157-791-X (brož.)

Matematika 9 : pracovní sešit / [Pavel Hamerník] - 1. vyd. - Praha : Septima, 2004 - 47 s. ; 30 cm - 80-7216-194-6 (brož.)

Matematika I / Václav Slavík, Marie Wohlmuthová - 2. upr. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze : NAROMA, 2004 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1214-9 (brož.)

Matematika III pro TF / Petr Němec, Václav Slavík, Marie Wohlmuthová - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2004 - 102 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1212-2 (brož.)

Matematika pro mechaniku I / Jaroslav Fořt, Karel Kozel, Jiří Neustupa - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03125-X (brož.) :


Matematika pro učitele primárního vzdělávání : binární relace a zobrazení : distanční text / Bohuslav Pisklák - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 85 s. ; 30 cm - 80-7368-013-0 (brož.) :


Matematika pro učitele primárního vzdělávání : množiny a výroky : distanční text / Vilma Novotná - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7368-012-2 (brož.) :

Mechanické chování těles / Oldřich Šuba - Vyd. 2. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-226-2 (brož.)

Mechanika / Jiří Králík - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 67 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-520-3 (brož.)

Mechanika / Jozef Kvasnica ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Academia, 2004 - 476 s. ; 24 cm - 80-200-1268-0 (váz.)

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-859-0 (brož.)

Mechanika sypkých hmot / Jiří Zegzulka - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 186 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-248-0699-1 (brož.)

Mechanika tekutin : sbírka příkladů / Milan Pěta - Vyd. 1. - V Praze : Vydavateltví ČVUT, 2005 - 118 s. : il., plány ; 30 cm - 80-01-03145-4 (brož.) :

Metodika vícekriteriální parametrické optimalizace pro syntézu řízeného snižování kmitání strojů = Methodology of multiobjective parameter optimization for synthesis of controlled vibration suppression of machines / Zbyněk Šika - V Praze : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 20 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03188-8 (brož.)

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači ; program SUBSCH / Jan Schenk - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 27 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0707-6 (brož.)

Metody a prostředky mechaniky při zvyšování pevnosti, životnosti a spolehlivosti lehkých strojních konstrukcí = methods and tools of mechanics used for the strength, fatigue life and reliability improvement of light-weight mechanical structures / Milan Růžička - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta strojní, 2005 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03227-2 (brož.)


Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic / Miloš Ráb - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, c1989 - 96 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3416-5 (brož.) :


Metrické prostory / Ladislav Kosmák, Radovan Potůček - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 98 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1202-8 (brož.)

Metrologie průtoku 2005 : 25.-27.1.2005 / [organizační výbor Jiří Tesař ... et al.] - Brno : Český metrologický institut, 2005 - 236 s. : il., plány ; 30 cm - 80-239-4312-X (brož.)

Mezi nebem a podzemím / [fotografie a text] Zdeněk Motyčka - 1. vyd. - [Kuřim] : ZM production, 2003 - 107 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 32 cm - 80-903378-0-5 (váz.) * 978-80-903378-0-0 (EAN : váz.) (chyb.)

Mezinárodní management životního prostředí. Sv. I, Interdisciplinární rámcové podmínky environmentálně orientovaného řízení podniku / Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Ilona Obršálová a kol. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - l, 409 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-919-X (brož.)

Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť = The role of biological amelioration in the restoration of forest sites : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy, 17.2.2005 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2005 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1293-9 (brož.)

Modelování a optimalizace magnetických spojek / Lubomír Houfek, Petr Krejčí - Brno : Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické ; Praha : Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, 2004 - 116 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2851-1 (brož.)

Modelování optických vlnovodných struktur metodou sešívání vidů = Modelling of optical waveguide structures using mode matching method : zkrácená verze habilitační práce / Jiří Petráček - Brno : VUTIUM, 2005 - 32 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-214-2852-X (brož.)

Modelování v mechanice 2004 : mezinárodní konference : Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, 28. ledna 2004 : sborník příspěvků / editoři Jiří Brožovský, Ivan Kološ, Miroslav Mynarz - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 178 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0546-4 (kroužková vazba)

Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 13. semináře : 31.5.-2.6.2004, Dolní Lomná / [Jarmila Doležalová, editor] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 242 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0736-X (brož.)


Mongeovo promítání / Zuzana Štauberová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 46 s.[volné listy] : il. ; 30 cm - 80-7043-323-X (volné listy) :


Moravskoslezský kraj - klimatické a hydrologické poměry : (výzkumná zpráva č. 1/2004/KFGG) / Vladislav Kříž - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 43 s., [3] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7042-994-1 (brož.)

Moudrost Sri Chinmoye - 1. vyd. - Praha : Madal Bal, 2004 - 366 s. ; 23 cm - 80-86581-16-0(brož.)

Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině = Possibilities to increase ecological stability, retention and accumulation of water in landscape : závěrečná zpráva / [editoři František Křovák, Pavel Kovář] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 49 s. ; 22 cm - 80-213-1252-1 (brož.)

Možnosti zvyšování stability, retence a akumulace vody v krajině = Possibilities to increase ecological stability, retention and accumulation of water in landscape / [editoři František Křovák, Pavel Kovář] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2002 - 25 s. ; 21 cm - 80-213-1006-5 (brož.)

Mykorhizní symbióza : o soužití hub s kořeny rostlin / Milan Gryndler ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 366 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-200-1240-0 (váz.)

Naše poslední hodina : přežije lidstvo svůj úspěch? / Martin Rees ; přeložil Aleš Drobek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2005 - 232 s. ; 21 cm - 80-7363-004-4 (Dokořán : váz.) :

Naší přírodou měsíc po měsíci / Mario Ludwig ; [z německého originálu ... přeložila Helena Kholová] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2005 - 125 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7306-173-2 (brož.)

Nauka o krajině a životním prostředí : cvičení / Jan Kopp - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2005 - 85 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-311-6 (brož.) :

Návody k praktiku z biochemie pro biology / Olga Nováková, Martin Kalous, Petr Folk - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 67 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0880-4 (brož.) :

Návrh metod pro posuzování životnosti a vyřazování stavebních vozidel : autoreferát doktorské disertační práce : obor 23-01-9 Dopravní technika a technologie / Ivo Rubáč - 1. vyd. - Ostrava : Institut dopravy, VŠB-TU Ostrava, 2004 - 21 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0529-4 (brož.)


Nedaleko nekonečna / Miroslav Punčochář - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 277 s. : il. ; 22 cm - 80-200-1203-6 (váz.)


Neovulkanity České republiky a jejich geofyzikální projevy / Karel Šalanský - 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2004 - 174 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-7075-627-6 (brož.)

New trends in physics = Nové trendy ve fyzice : NTF 2004 : November 11-12, 2004, Brno, Czech Republic : proceedings of the conference / editors Marian Štrunc, Pavel Dobis - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 371 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-024-5 (brož.)

Neznámá moc Luny : vliv cyklu Měsíce na lidské zdraví / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - 80-242-1322-2 (váz.)

Nové metody ve studiu a šlechtění ovocných dřevin : seminář : Lednice, 25.2.2005 / [editoři Kučera Ladislav, Krška Boris] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-59-3 (kroužková vazba)

Nový rozum do kapsy. Kultura a společnost / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Květoslav Hísek ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

Nový rozum do kapsy. Věda a příroda / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Zdeněk Burian ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

Numerická analýza pohybu papírového pásu s uvážením okolního prostředí : aplikovaná mechanika / Tomáš Karásek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003 - 34 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-248-0523-5 (brož.) :

Numerická matematika / Miroslav Vicher - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 85 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-516-5 (brož.)

Obecná biologie : středoškolská učebnice : evoluce, biologie buňky, genetika : s 558 řešenými testovými otázkami / Vlastimila Chalupová-Karlovská - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-7182-174-8 (brož.)

Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor = Restoration of the forest ecosystems of the Jizerské hory mts. : sborník referátů : Kostelec nad Černými lesy 23.11.2004 / Pavla Neuhöferová (ed.) - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita ; Kostelec na Černými lesy : Lesnická práce, 2004 - 163 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1244-0 (brož.)

Obnova venkovského prostoru : sylaby přednášek kurzu "Management venkova a krajiny" / Šárka Štenclová a kol. - Vyd 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 83 s., [4] s. barev. obr. příl., [19] s. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-213-1277-7 (kroužková vazba)


Obrazový atlas zvířat / [z francouzského originálu ... přeložili Jitka Mádrová a Pavel Kaas] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 301 s. : barev. il., mapy ; 27 cm - 80-7200-920-6 (váz.)

Obyvatelé moře : nejkrásnější a nejzajímavější / [překlad z ruštiny Helena Kholová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2004 - 183 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7321-102-5 (váz.)

Operační analýza : distanční studijní opora / Jaroslav Ramík, Šárka Čemerková, Elena Mielcová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 245 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-254-8 (brož.)

Památné stromy Libereckého kraje / Martin Modrý - Liberec : Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, 2004 - 80 s. : barev. il. ; 22 cm + [1] příl. - 80-239-3891-6 (brož.)

Pavel Brunclík - krajiny - 1997-2004 - landscapes / [úvod Daniela Mrázková ; doslav Václav Cílek] - V Praze : V Litomyšli : P. Brunclík ; Paseka, 2004 - 130 s. : barev. il. ; 33 cm - 80-7185-694-0 (váz.)

Pěstování vánočních stromků / Zdeněk Černý, Jindřich Neruda, Theodor Lokvenc - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2005 - 64 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-156-3 (brož.)

Pět měsíců v Himálaji, aneb, Ladak očima české rodiny / [Barbora a Martin Mykiskovi] - [Praha] : MTM, 2004 - 199 s., [80] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-903044-4-3 (váz.) :

Plané rostliny střední Evropy / Bertram Münker ; kresby Fritz Wendler ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada] - Vyd. 2. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 287 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-242-1365-6 (váz.)

Po zamrzlé řece do nitra Himálaje / [Martin Mykiska] - Praha : MTM, 2004 - 86 s., [76] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-903044-5-1 (váz.) :

Počítačová fyzika / Rudolf Hrach - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7044-521-1 (sv. 1 ; brož.)


Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles / Robert Grepl - Brno : Laboratoř mechatroniky a robotiky - společné pracoviště Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně a Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, 2004 - 86 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2849-X (brož.)


Podmínky chovu plazů v zajetí : včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat / text Ondřej Hes ... [et al.] ; Ústřední komise pro ochranu zvířat - [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-7084-383-7 (v knize neuvedeno : brož.)

Podmorské divy sveta : najlepšie miesta na potápanie / editor Edigio Trainito ; text a fotografie Kurt Amsler ... [et al.] ; [z anglického originálu ... preložili Václav Hruška, Ján Ripka a Soňa Ripková] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 299 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 8071811270

Podmořské divy světa : nejlepší místa k potápění / sestavil Egidio Trainito ; text a fotografie Kurt Amsler ... [et al.] ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Hruška] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 299 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7181-126-2 (váz.)

Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění / František Čámský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 115, [7] s. ; 30 cm - 80-210-3385-1 (brož.)

Polynomiální u-syntéza a její aplikace na neurčité systémy a procesy = Polynomial -synthesis and its applications to uncertain systems and processes : teze disertační práce : obor 2612V045 Technická kybernetika / Marek Dlapa - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 41 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-238-6 (brož.)

Pouhých šest čísel : skryté síly utvářející vesmír / Martin Rees ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Urban] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 193 s. : il. ; 21 cm - 80-200-1152-8 (váz.)

PPK 2004 - Pravděpodobnost porušování konstrukcí : sborník přednášek z I. celostátní konference konané ve dnech 6. a 7. října 2004 v Brně / editoři Drahomír Novák, Stanislav Vejvoda - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, 2004 - 333 s. : il., plány ; 30 cm - 80-214-2718-3 (brož.)

Pracovní sešit ze zoologie / Langrová ... [et al.] - 4. upr. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 dotisk - 163 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1009-X (brož.) :

Praktická cvičení a otázky ze základů cytologie a genetiky / Hana Klusoňová - 2., dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 46 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0909-6 (brož.) :


Praktická cvičení z biologie : protokoly / Renata Veselská a spolupracovníci - 3., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-210-3487-4 (sv. 1 ; brož.)


Pravděpodobnost a statistika I / Štěpán Pelikán - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003 - 63 s. ; 30 cm - 80-7044-528-9 (brož.)

Pravděpodobnostní metody / Zdeněk Karpíšek - Vyd. 7., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 74 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-014-8 (brož.)

Principy a modely organické chemie / Milan Kratochvíl, Milan Potáček, Jiří Šibor - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-210-3511-0 (sv. 1 ; brož.)

Problematika zachování a ochrany starších a krajových odrůd ovocných dřevin : (inventarizace, zakládání a údržba extenzivních sadů) : Lednice 20.-21.10.2004 : sborník přednášek a referátů / [referáty uspořádala pracovní skupina Vojtěch Řezníček ... et al. ; editor Petr Salaš] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004 - 55 s. ; 21 cm - 80-7157-793-6 (brož.)

Prométheus a Uran : astrologický esej o archetypickém významu planety Uran / Richard Tarnas ; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Starý] - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Sagittarius, 2004 - 157 s. ; 20 cm - 80-86270-11-4 (brož.)

Průzkum historických materiálů : analytické metody pro restaurování a památkovou péči / Ivana Kopecká, Vratislav Nejedlý - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 101 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-1060-9 (brož.)

Přeštické černostrakaté plemeno prasat : genetický zdroj / Jaromír Fiedler, Markéta Fiedlerová, Jaroslav Smital - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2004 - 166 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86454-39-8 (brož.)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky = Natural radioactivity of the rock environment in the caves in Czech Republic / Jiří Zimák, Jindřich Štelcl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 104 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0938-0 (brož.)

Příspěvek ke zpřesněné analýze konstrukcí s uvažováním vlivu nejistot = Improved analysis of structures with respect to uncertainties in input variables : teze habilitační práce / Aleš Florian - Brno : VUTIUM, 2005 - 21 s. : il. ; 24 cm - 80-214-2843-0 (brož.)

Ptáci lesů a zemědělské krajiny České republiky / Jiří Pikula [ml.], Miroslava Beklová, Jiří Pikula - V Praze ; Brno : Agrospoj, 2003 - 392 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4263-8 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7084-282-2 (chyb.)

Research report. 1, [Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků : (zpráva pro vnitřní oponentní řízení) / zodpovědný řešitel Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 32 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-654-0 (brož.)


Research report. 3, Regionální rozvoj / Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 322 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-668-0 (brož.)

Riziková společnost : na cestě k jiné moderně / Ulrich Beck ; přeložil Otakar Vochoč - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 431 s. ; 20 cm - 80-86429-32-6 (brož.) :

Řešené příklady a cvičení z matematické analýzy I / Vladimíra Mádrová, Jaroslav Marek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 321 s. ; 29 cm - 80-244-0958-5 (brož.)

Řešené příklady v systému STATISTICA / Zdeněk Louda - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1239-4 (brož.) :

Řešené příklady z chemie / Petr Duchek, Hana Šmídová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004 - 48 s. ; 21 cm - 80-7043-319-1 (brož.) :

Řešené příklady z matematiky pro základní školy a osmiletá gymnázia / [Jan Kováčik, Iveta Schulzová ; ze slovenského originálu ... přeložila Jana Robová] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 647 s. ; 24 cm - 80-7357-039-4 (váz.)

Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-014-7 (brož.)

Říční krajina : 2. ročník pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny / sborník připravili Jarmila Měkotová a Otakar Štěrba - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 327 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-244-0942-9 (brož.) :

Sanace a rekonstrukce staveb 2004 : 26. konference České stavební společnosti, 6. konference WTA CZ : sborník odborných příspěvků - [Brno] : Česká stavební společnost ; [Praha] : WTA CZ, 2004 - 479 s. : il., plány ; 22 cm - 80-02-01683-1 (brož.)

Sborník příspěvků k výzkumnému záměru VZ 411100010 "Zpracování dat a matematické modelování" / [kolektiv autorů KII PEF] - Vyd. 1. - Praha : ČZU, 2003 - 47 s. : il. ; 22 cm - 80-213-1111-8 (brož.)


Sedm dcer Eviných : pramatky Evropanů / Bryan Sykes ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Trnka ; doslov napsal Daniel Frynta] - Vyd. 1. - V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2004 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-7185-619-3 (váz.) :


Skrytý život žraloků / A. Peter Klimley ; [z anglického originálu ... přeložil Allan Plzák] - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 292 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7185-644-4 (váz.)

Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti / Aleš Suchomel - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 140 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-7083-900-7 (brož.)

Souhrn látky ZŠ : sbírka cvičení z matematiky / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004] - 128 s. ; 21 cm - 80-7353-019-8 (kroužková vazba)

Soutěž studentské tvůrčí činnosti s mezinárodní účastí "Student FCH 2004" : sborník příspěvků / [editor Michal Veselý] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 166 s. : il., plány ; 21 cm - 80-214-2823-6 (brož.)

Společenské aspekty rizik / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7041-750-1 (brož.)

Stanislav Vydra (1741-1804) : zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt / Georg Schuppener, Karel Mačák - Liberec : Technische Universität ; Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, c2004 - 248 s. : il., faksimile ; 25 cm - 80-7083-885-X (brož.)

State environmental policy of the Czech Republic 2004-2010 / [Ministry of the Environment of the Czech Republic] - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2004 - 60 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7212-285-1 (brož.)

Statistická analýza experimentálních dat : / Milan Meloun, Jiří Militký - Vyd. 2., upr. a rozš. - Praha : Academia, 2004 - 953 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-200-1254-0 (váz.)

Statistická termodynamika : stručný úvod / Jan Vřešťál, Michal Otyepka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 91 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3372-X (brož.)

Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti : pracovní sešit k procvičování metod / Marie Hůlová, Eva Jarošová - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2005 - 80 s. : il., ; 30 cm - 80-245-0848-6 (brož.) :


Stromy a keře : spolehlivé určování podle fotografií a popisů / [Eva Dreyer, Wolfgang Dreyer ; z německého originálu ... přeložil Miroslav Volf] - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 222 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7306-133-3 (Beta-Dobrovský ; váz.)


Supramolekulární chemie I / [M. Bělohradský ... et al.] - Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2004 - 270 s. : il. ; 29 cm - 80-86241-22-X (brož.)

Surface energy evaluation of plasma treated materials by contact angle measurement / V. Buršíková ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3563-3 (brož.)

Svět, v němž žijeme. Krajina a přírodní památky / [přeložila Eva Konečná ; redigovala Otilie Grezlová] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 79 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1115-7 (soubor)

Šest rostlin, které změnily svět / Henry Hobhouse ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Šťastná] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 337 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1179-X (váz.)

Školní encyklopedie přírody / napsali Lionel Bender a Linda Gamlinová ; ilustrace Sdružení Rona Haywarda a Aziz A. Khan ; [z anglického originálu ... přeložila Kamila Motyčková] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-858-7 (váz.)

Tajemství a zázraky přírody / Elizabeth Dalby ; ilustrace Candice Whatmore a Reuben Barrance - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 128 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-003-6 (váz.)

Také géniové mohou klamat : šťastné náhody a mylné úsudky vědy / Peter Kröning ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 273 s. ; 20 cm - 80-86761-20-7 (váz.)

Tao fyziky I : paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou / Fritjof Capra ; přeložil Peter Zamarovský - Vyd. 1. - Praha : Maťa :, 2003 DharmaGaia, - 364 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-066-1 (Maťa : váz.) * 80-7287-045-9 (chyb.)

Teacher and education for sustainable development = Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj : international conference : Prague, Czech Republic, 19th-23rd september 2004 / [editoři Milada Švecová, Dobroslav Matějka, Ilona Horychová] - Prague : Milan Čermák, 2004 - 329 s. : il., grafická znázornění ; 25 cm - 80-86360-42-3 (brož.)

Teaching and learning physics in new contexts : proceedings : Ostrava, Czech Republic, July 19-23 2004 / [editor Erika Mechlová] - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 253 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-378-1 (brož.)

Technická mechanika : mechanika tekutin a termomechanika / Jiří Raček - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 213 s. : il. ; 29 cm - 80-214-2838-4 (brož.)


Technická mechanika : mechanika tuhých a poddajných těles / Jiří Raček - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 163 s. : il. ; 29 cm - 80-214-2837-6 (brož.)

Technická mechanika : řešené příklady / Jiří Raček - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 103 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2839-2 (brož.)

Technická měření / Vlastimil Beran - 3. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 129 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-320-5 (brož.) :

Technické aplikace difrakční analýzy / Ivo Kraus, Nikolaj Ganev - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03099-7 (brož.)

Techniky čakrové terapie : umění duchovního léčení / Keith Sherwood - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, [2004] - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-157-4 (brož.)

Teoretická mechanika / Kurt Fišer - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 147 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-524-6 (brož.)

Teorie přenosu a rozvodu elektrické energie / Jiřina Mertlová, Pavla Hejtmánková, Tomáš Tajtl - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 189 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-7043-307-8 (brož.) :

Termika / Michal Varady - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 68 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-525-4 (brož.)

Termodynamika / Karel Vacek - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 62 s. ; 30 cm - 80-7044-526-2 (brož.)

Testy a laboratorní práce z přírodopisu pro 2. stupeň základní školy / Zdeněk Martinec, Václav Ducháč - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7235-255-5 (brož.) :

Testy na lékařské fakulty : [základy z biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty : krátké teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem / Tomáš Paseka, Kristýna Brožková, Dana Ohlídalová] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 402 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-19-4 (brož.)

The human figure in (post-)modern fantastic literature and film / Sabine Coelsch-Foisner, Milada Franková (eds.) ; assistant editor Sarah Herbe - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 114 s. ; 21 cm - 80-210-3550-1 (brož.)


Tiché hory vyprávějí : [10. října 2004 - 2. ledna 2005, Zámek Zbraslav : Národní Galerie v Praze, Sbírka orientálního umění] = The sound of the silent mountains : [October 10, 2004 - January 2, 2005, Zbraslav Chateau : National Gallery in Prague, Collection of Asian Art / autoři textů Hsu Kuo-huang, Michaela Pejčochová ; fotografie Wang Shun-ch'eng ; překlad Gita Zbavitelová, Bruce C.Y. Wen, Michaela Pejčochová] - V Praze : Národní galerie, 2004 - 85 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 23 cm - 80-7035-288-4 (brož.)

Tomografické zobrazovací systémy / Aleš Drastich - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav biomedicínského inženýrství, 2004 - 208 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2788-4 (brož.)

Tržní přístup k ochraně životního prostředí / Tereza Urbanová a Josef Šíma - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0766-8 (brož.) :

Třetí šimpanz : vzestup a pád lidského rodu / Jared Diamond ; [z anglického originálu ... přeložili Stanislav Mihulka, Zuzana Gabajová a Jaroslav Šimek] - Vyd. 1. - [Praha ; Litomyšl] : Paseka, 2004 - 394 s. : il, mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-533-2 (váz.)

TV-stabilní metody a jejich využití v transsonickém proudění = TV-stable methods and their applications in transonic flows / Jiří Fürst - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 12 s. ; 21 cm - (brož.)

Tváří v tvář : věda a její intelektuální protivníci / Steven Weinberg ; [přeložili Jiří Adam ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2004 - 278 s. ; 21 cm - 80-7299-073-X (váz.) :

Úlohy se zlomky : příručka pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií / Dušan Kotyra, Alica Sivošová ; [ze slovenského originálu ... přeložil Jan Houfek ; ilustrace Antonín Šplíchal] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7200-986-9 (brož.)

Unsere Pflanzen : deutsche, lateinische, russische Lexika und Latein-Register = Naši rastenija : russkaja, nemeckaja, latinskaja leksika i latinskij registr / Jurij I. Sikojev - Prag : Beletris, 2004 - 91 s. ; 21 cm - 80-903525-0-2 (brož.)

Určování ptáků České republiky v přírodě / Jiří Pikula [ml.], Miroslava Beklová, Jiří Pikula - Praha : Agrospoj, 2004 - 400 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4243-3 (v knize neuvedeno : brož.)


Úvod do fyziky / Jiří Králík - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 162 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-519-X (brož.)


Úvod do matematiky pro geoinformatiky / Jitka Kojecká, Miloslav Závodný, Tomáš Kojecký - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 187 s. ; 30 cm - 80-244-0936-4 (brož.)

Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti / Jiří Reif, Zdeněk Kobeda - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 111 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-333-7 (brož.) :

Úvod do studia organické a makromolekulární chemie / Hana Schejbalová, Ivan Stibor - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-879-5 (brož.)

Úvod do teorie měření / Rudolf Novák - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 62 s. ; 30 cm - 80-7044-527-0 (brož.)

Věda a víra - jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? : autorizovaný záznam besedy přírodovědců, filozofů a teologů u kulatého stolu, kterou dne 27. května 2003 uspořádal v budově Akademie věd v Praze 1 Tiskový odbor AV ČR / do tisku připravili Zuzana Bukovská, Jana Olivová a Jiří Grygar - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-903117-2-5 (brož.) :

Veletržní zákulisí / Jaromír Hoza - [Zlín : J. Hoza, 2004] - 150 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-3961-0 (v knize neuvedeno ; brož.)

Velká kniha Reiki : kompletní kniha Reiki : od tradice po současnost: základy, linie předání, originální spisy, mistrovství, symboly, techniky, provedení, reiki jako duchovní cesta životem a mnoho dalších témat / Walter Lübeck, Frank Arjava Petter, William Lee Rand - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, 2004 - 295 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-182-5 (brož.)

Velká obrazová encyklopedie přírody / David Burnie ; [překlad Romana Anděrová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 320 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7352-091-5 (váz.)

Větrné elektrárny: mýty a fakta / [zpracovali Eduard Sequens a Petr Holub] - České Budějovice : Calla ; Brno : Hnutí Duha, 2004 - 30 s. : barev. il. ; 15 x 19 cm - 80-86834-09-3 (brož.)

Vojenská chemie kyanovodíku / Vladimír Pitschmann - Vyd. 1. - Brno : Ekoline, 2004 - 110 s. ; 25 cm - 80-901899-1-1 (brož.)

Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie / Josef Budiš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-210-3542-0 (sv. 1 ; brož.)

Výpočtové modelování pohonových soustav / František Procházka, Ctirad Kratochvíl - 2. upr. vyd. - Brno : Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické ; Praha : Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, 2004 - 132 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2850-3 (brož.)


Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu = Utilization of wavelet transform and mathematical statistics for separating signal from noise : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Teleinformatika / Pavel Rajmic - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 30 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2810-4 (brož.)

Vývoj frázové struktury ve směsích nemísitelných polymerů = Development of the phase structure in immiscible polymer blends : teze habilitační práce : obor Technologie makromolekulárních látek - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-254-8 (brož.)

Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields) : sborník ze semináře dne 15. prosince 2004 - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0756-4 (brož.) :

Výživa : kapitoly o metabolismu : obecná část / Karel Martiník - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-354-9 (brož.)

XXIInd conference of the Danubian countries : Brno, Czech Republic, 30. August - 2. September 2004 : conference abstracts / [Radu Drobot ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2004 - 215 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86690-19-9 (brož.)

XXXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : 24.-26.5.2004, Skalský Dvůr : sborník příspěvků / ed. Holasová M., Fiedlerová V., Špicner J. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2004 - v, 499 s. : il. ; 30 cm - 80-902671-8-1 (brož.)

Za výzvou velehor : čeští horolezci na osmitisícovkách 1969-2004 / Milan Vranka - 2., dopl. vyd. - V Praze : Metafora, 2004 - 183 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86518-91-4 (váz.)

Záhadné úkazy na obloze : [vysvětlení neobvyklých meteorologických jevů : ilustrovaný atlas] / Petr Dvořák - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 125 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-86808-13-0 (váz.)

Základy asijských náboženství. 1. díl, Judaismus, islám, hinduismus, džinismus, buddhismus, sikhismus, pársismus / Blanka Knotková-Čapková (editorka) ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 269 s. ; 21 cm - 80-246-0832-4 (brož.) :

Základy ekologie / Danuše Kvasničková - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 103 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm - 80-7168-902-5 (brož.) :

Základy ekologie a ochrany životního prostředí : učebnice pro střední školy / Martin Braniš - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 2004 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-7333-024-5 (brož.)


Základy fyziologie hospodářských zvířat / Jiří Cibulka ... [et al.] - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 200 s. ; 30 cm - 80-213-1247-5 (brož.) :

Základy metody konečných prvků / Tomáš Hruš - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2005 - 31 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-896-5 (brož.)

Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik : základní poznatky teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, teorie spolehlivosti a hodnocení rizik použité v nových evropských a mezinárodních předpisech pro navrhování stavebních konstrukcí / Milan Holický, Jana Marková - Vyd. 1. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 115 s. ; il. ; 30 cm - 80-01-03129-2 (brož.) :

Základy teorie waveletů / Karel Najzar - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 198 s. ; 30 cm - 80-246-0957-6 (brož.) :

Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář / Ladislav Miko a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xvii, 526 s. ; 20 cm - 80-7179-904-1 (brož.)

Zákony. 2005. 6, Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 496 s. ; 21 cm - 80-7365-027-4 (brož.)

Zůstat anebo jít / Luule Viilma ; [z ruského překladu estonského originálu ... přeložila Jaroslava Bulánková] - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2004 - 190 s. ; 22 cm - 80-86766-65-9 (brož.)

Zvířata v přírodě a mýtech : ilustrovaná encyklopedie / Fran Pickering ; [překlad Petra Nerandžičová] - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2004 - 136 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 80-7236-392-1 (váz.)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 4, Oblast technické infrastruktury a životního prostředí / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 67 s. ; 30 cm - 80-210-3545-5 (kroužková vazba)

Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka / Iva Machová, Karel Kubát - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 220 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 24 cm - 80-200-1158-7 (váz.) * 80-200-1179-X (chyb.)


Živá planeta / Richard Spurgeon ; k vydání připravila Corinne Stockleyová ; graficky upravil Stephen Wright ; ilustrovali Kuo Kang Chen ... [et al. ; z anglického originálu přeložili Jaroslav Marek a Jaromír Zelenka] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 96 s. : barev. il., mapy ; 26 cm - 80-253-0073-0 (váz.)


Život stromu : příloha stejnojmenného seriálu v časopise Skaut-Junák / [Hana Dvořáková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 32 s. : il. ; 15 cm - 80-86825-04-3 (brož.)

1000 divů světa : poklady lidstva na pěti kontinentech / [Friedemann Bedürftig] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 575 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-133-4 (váz.)

3D dobývání vesmíru / [překlad Dana Krejčová] - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 2004 - 28 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm + 3D brýle - 80-251-0305-6 (váz.) : * 80-251-0306-4 (chyb.)

40. geodetické informační dny : sborník příspěvků : Brno 9.-10. listopad 2004 - Brno : ECON publishing, 2004 - 143 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist