Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2005

Abeceda mzdové účetní 2005 / B. Šubrt ... [et al.] - 15. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 471 s. : il., formuláře ; 23 cm - 80-7263-252-3 (kroužková vazba)

Aktuálně v daních a účetnictví ; Investiční pobídky / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2005 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Akvárium / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložila Dagmar Stinglová] - V nakl. Naše vojsko vyd. 2., V nakl. Humanitarian Technologies vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian Technologies, 2001 - 251 s. ; 21 cm - 80-206-0594-0 (Naše vojsko ; váz.)

Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí / Přemysl Raban - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xx, 745 s. ; 23 cm - 80-7179-873-8 (brož.)

Anglicko-český právnický slovníček : (vybrané pojmy a termíny) / Olga Sovová - 1. vyd. - Praha : Orac, 2004 - 31 s. ; 15 cm - 80-86199-78-9 (brož.)

Aplikace ERTMS/ETCS v ČR : sborník příspěvků : Pardubice, Dům techniky 25. a 26. říjen 2004 - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 81 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-699-0 (brož.)

Armáda České republiky v roce 2004 : realizace reformy ozbrojených sil České republiky / [odpovědní redaktoři Jaroslav Roušar a Jarmila Xaverová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 1 složený list : barev. il. ; 25 cm - 80-7278-206-1 (brož.)

Atlas prezidentských voleb USA 1904-2004 / Petr Karas, Karel Kupka - Praha : P3K, 2005 - 36 s. : il. ; 28 cm - 80-903584-0-3 (PK : brož.)

Autoškola : pravidla, testy, značky : aktualizováno k 1.3.2005 a doplněno o zákon č. 103/2004 Sb., 176/2004 Sb., 177/2004 Sb., 291/2004 Sb. a "Zásady bezpečné jízdy" / Ondřej Weigel - 17. aktualiz. vyd. - Brno : CP Books, 2005 - vi, 246 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-251-0503-2 (brož.) :

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic time series and graphs - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2004 - 51 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-09-0 (brož.) :


Benchmarking ve veřejné správě / kolektiv autorů [Rostislav Honus ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 80 s. : il. ; 24 cm - 80-239-3933-5 (brož.)


Bestimmungsort: Saarland : tschechische Zwangsarbeiter erinnern sich / Jana Havlíková, Lucie Vondrysková ; [Übersetzung Miriam Mráčková, Sabine Podrabská] - Praha : Gemeinnützige Gesellschaft Lebendige Erinnerung, 2004 - 96 s., [22] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4055-4 (brož.)

Bez lítosti : (malé dějiny jednoho rozvodu) / Richard Erml - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2004 - 141 s. : 19 cm - 80-7227-211-X (váz.)

Bezbariérové řešení staveb / Jan Skopec - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : ABF-ARCH, 2005 - 77 s. : il., plány ; 23 cm - 80-86165-96-5 (brož.)

Bohatství a bída národů : proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí / David S. Landes ; přeložila Emílie Harantová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 632 s. : mapy ; 24 cm - 80-7341-291-8 (váz.) :

Bojové umění SAS : [výcvik, dovednosti a uplatnění příslušníků speciální letecké služby] / Mike Robinson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Šulc] - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 192 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm - 80-206-0707-2 (váz.)

Budoucnost 2004 = Zukunft 2004 : sborník konference : 12. a 13. října 2004, Chodov, Česká republika / sborník sestavili Helena Drobná, Aleš Kacl, Martin Lukáš - Cheb : MIM Consulting, 2004 - 78 s. : il., mapy ; 28 cm - 80-239-3549-6 (brož.)

Cartas a Cuba : antológia de contribuciones seleccionadas presetadas en la Cumbre del Comité Internacional para la Democracia en Cuba (Praga, 17-19 Septiembre, 2004) / Edición Matěj Černý, Roisin Joyce y Freddy Valverde - Praga : People in Need, 2005 - 231 s., [32] s. obr. příl. - 80-903510-3-4 (brož.)

Cestovní náhrady : Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 24.1.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 176 s. ; 24 cm - 80-7208-461-5 (brož.) :

Cestovní náhrady : zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění : nové sazby tuzemských cestovních náhrad : nové sazby zahraničních cestovních náhrad : právní stav k 1.1.2005 - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2005 - 15 s. ; 23 cm - 80-7350-044-2 (brož.) :


Cestovní náhrady 2005 : chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům : [podle právního stavu k 1.1.2005] / Marie Salačová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-247-1037-4 (brož.)


Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2005 / Eva Hofmannová - 9. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, c2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-248-5 (brož.)

Cizinecká legie mýma očima / [Ladislav Potocký] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2005 - 343 s. ; 22 cm - 80-86426-19-X (váz.)

České účetní standardy : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy : podle stavu k 1.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-477-1 (brož.) :

ČSN EN ISO 9001:2001 z pohledu mezinárodních a národních zkušeností při jejím používání : komentář k vydání ČSN EN ISO 9001:2001 : systémy managementu jakosti / Otakar Hrudka, Jiří Zajíc - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2005 - 114 s. ; 21 cm - 80-7283-173-9 (brož.) :

Daň silniční ; Daň z nemovitostí ; Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 2005 : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 64 s. ; 24 cm - 80-7208-471-2 (brož.) :

Daň z přidané hodnoty : [komentovaný zákon v platném znění 2005] / Jan Ambrož - Praha : Koršach, 2005 - 252 s. ; 24 cm - 80-86296-07-5 (brož.)

Daň z přidané hodnoty : zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty : právní stav k 1.5.2004 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 53 s. ; 23 cm - 80-7350-021-3 (brož.) :

Daň z přidané hodnoty : zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 55 s. ; 23 cm - 80-7350-042-6 (brož.) :

Daň z příjmů aktuálně za rok 2004 : základ daně, ostatní příjmy, daňové výdaje, nedaňové výdaje / Eva Sedláková - Český Těšín : Poradce, 2005 - 80 s. ; 22 cm + 1 příl. - (brož.)

Daň z příjmů fyzických osob 2005 a daňové přiznání za rok 2004 : komentované změny platné k 1.1.2005 : vzorový příklad daňového přiznání za rok 2005 / Jana Pilátová, Marcela Doleželová - Vyd. 1 - Brno : CP Books, 2005 - 79 s. ; 23 cm - 80-251-0512-1 (brož.) :


Daň z příjmů fyzických osob doplněná pojednáním o sociálním a zdravotním pojištění : to vše dle stavu k 1.8.2004 / Michal Polák ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 166 s. ; 21 cm - 80-7355-025-3 (brož.)


Daně 2005 a předpisy související / [odpovědná redaktorka Marie Ludínová] - Olomouc : ANAG, 2005 - 687 s. ; 21 cm - 80-7263-250-7 (brož.)

Daně z příjmů : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 96 s. ; 23 cm - 80-7350-041-8 (brož.) :

Daňové odpisy po novele 2005 / Vladimír Pelc - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1071-4 (brož.)

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2005 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 141 s. ; 21 cm - 80-7310-021-5 (brož.) :

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2005 / Hana Marková - 12. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 164 s. ; 30 cm - 80-247-1045-5 (brož.) :

Daňové zákony 2005 v úplném znění - Olomouc : ANAG, 2004 - 136 s. ; 30 cm - 80-7263-247-7 (brož.) :

Daňové zákony a vyhlášky 2005 : [platné znění od 1.1.2005] - [Praha] : ASPI, 2005 - 188 s. ; 30 cm - 80-7357-063-7 (brož.)

Dějiny čínského práva / Michal Tomášek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 372 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-200-1190-0 (váz.)

Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK - [Karolina Adamová ... et al.] - 2., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 852 s. ; 21 cm - 80-7201-490-0 (váz.)

Dějiny obecných policií I. : (jejich obraz v heraldice) / Pavel Macek, Lubomír Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2004 - 215 s., [68] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86477-26-6 (váz.)


Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí / Richard Jedlička ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 478 s. ; 21 cm - 80-7312-038-0 (váz.)


Děti a rozvod / Heather Smith ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 184 s. ; 23 cm - 80-7178-906-2 (brož.) :

Diplom@tické m@léRy / Milan Syruček ; [ilustrace, kresby a koláže Jiří Jirásek] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 303 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-204-1110-0 (váz.)

Dobrovolníkův první pracovní den : minipříručka pro neziskové organizace / Stanislava Vaněčková - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko - Dobrovolnická informační kancelář, 2004 - 15 listů ; 9 x 15 cm - 80-86701-01-8 (brož.)

Domácí násilí : právní minimum pro lékaře / Jiřina Voňková, Radka Macháčková a kol. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : ProFem, 2004 - 62 s. ; 15 x 22 cm - 80-239-4026-0 (brož.)

DPH 2005 : úplné znění zákona k 1.1.2005 / [odpovědný redaktor Václav Marád] - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 60 s. ; 25 cm - 80-247-1238-5 (brož.)

DPH 2005 po novele : výklad s příklady : [právní stav k 1.1.2005] / Svatopluk Galočík, Oto Paikert - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 221 s. ; 24 cm - 80-247-1235-0 (brož.)

DPH 2005 po novele : zákon s přehledy : [právní stav k 1.1.2005] / Jiří Dušek - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 178 s. : formuláře ; 25 cm - 80-247-1234-2 (brož.)

DPH a spotřební daně 2005 : komentované změny platné k 1.1.2005 : příklady, rady a návody : úplná znění zákonů k 1.1.2005 / Olga Holubová, Ivo Šulc - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - v, 194 s. ; 23 cm - 80-251-0525-3 (brož.) :

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2005 / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 175 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7310-022-3 (brož.) :

Dům na míru / Blažena Hubáčková - 2. vyd. - Brno : ERA, 2005 - iv, 99 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7366-003-2 (brož.) :

Dunkerský zázrak / Walter Lord ; [z anglického originálu ... přeložili Pavla a Dušan Provazníkovi] - Vyd. 2., (v Pasece 1.) - Praha : Paseka, 2004 - 302 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-7185-642-8 (váz.)

Duše meče : ilustrované dějiny výzbroje a válečnictví od prehistorie po současnost / Robert L. O'Connell ; ilustroval John Batchelor ; přeložila Ivana Nuhlíčková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 378 s. : il. ; 24 cm - 80-7341-373-6 (váz.) :


Ekonomie a právo : úvod do logiky společenského jednání / Josef Šíma - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-245-0749-8 (brož.) :

Environmental Impact Assessment : rukověť oznamovatele : správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [autorizovaná osoba Václav Obluk] - 1. vyd. - [Praha] : MŽP, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-7212-320-3 (brož.)

Etymologiae = Etymologie / Isidor ze Sevilly - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000- - sv. ; 21 cm - 80-86005-97-6 (sv. 1-3 ; váz.)

Evropské družstvo / František Helešic - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 2004 - 123 s. ; 21 cm - 80-86426-18-1 (brož.)

Evropské vězeňské systémy : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-25.6.2004 v Kroměříži = European prison systems : reports of the international conference held from 21th to 25th of June 2004 in Kroměříž / [uspořádal Lubomír Bajcura] - Vyd. 1. - Praha : Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 2004 - 495 s. : portréty ; 22 cm - 80-239-3645-X (brož.)

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 4., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 123 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-247-1097-8 (brož.)

Forenzní psychologie / Ludmila Čírtková - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 431 s. ; 21 cm - 80-86473-86-4 (brož.)

Gestapo : dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-45 / Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 192 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7352-077-X (váz.)

Gulag : dějiny / Anne Applebaum ; [z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 604 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-7306-152-X (Beta - Pavel Dobrovský ; váz.)

Hagakure : moudrost samuraje z kraje Saga / Cunetomo Jamamoto ; přeložil Robert Hýsek - [Adamov] : Temple, c2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-86719-03-0 (brož.)


Hanin kufřík : pracovní sešit k dílně Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze / [koncepce programu Marie Zahradníková] - 1. vyd. - Praha : Židovské muzeum, 2004 - 24 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (brož.)


Hledání : 100 let Jedličkova ústavu v Liberci / Lubomír Vejražka, Jiří Hladík - Vyd. 1. - Smržovka : Občanské sdružení Unikátní projekty, 2004 - 299 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - 80-239-4103-8 (váz.)

Hnutí homosexuálů : boj za lidská práva, nebo propaganda? / F. LaGard Smith - Praha : [s.n.], 2004 - 182 s. ; 21 cm - (brož.)

Hodnocení veřejných projektů a zakázek / František Ochrana - 3., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 195 s. ; 21 cm - 80-7357-033-5 (brož.)

Hraničářská kalvárie : příběhy posledních obránců Masarykovy republiky na severu Čech a Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939 / Jindřich Marek ; [fotografie a ilustrace Jaroslav Čvančara, František Frýda, Josef Nevyhoštěný] - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 338 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86808-10-6 (váz.)

Chcete se dostat na právnickou fakultu? : všeobecný přehled a základy práva / [Igor Kotlán, Radim Kalabis] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 173 s. ; 21 cm - 80-86572-16-1 (brož.)

Churchillovo válečné vůdcovství : neustále dotírejte, sekýrujte a kousejte / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 115 s. ; 18 cm - 80-7341-403-1 (váz.) :

Informace o kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 36 s. ; 21 cm - 80-7083-873-6 (brož.)

Informace o kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 37 s. ; 21 cm - 80-7083-872-8 (brož.)

Instituce a rozhodovací proces v EU : pracovní materiál / Tomáš Píšek - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 37 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0474-3 (brož.)

International taxation : textbook fot the students of the study programs in English / Václav Vybíhal, Danuše Nerudová - 1st ed. - Brno : Mendel Agricultural and Forestry University, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-7157-833-9 (kroužková vazba)


Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2004 / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 12. dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 222 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-244-2 (brož.)


Jak zmírnit niterná trápení nemocných? : informace pro zdravotníky o saturování spirituálních potřeb vážně nemocných / [text Aleš Opatrný] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství pro Ecce homo - sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, 2004 - 31 s. : il. ; 15 cm - 80-7192-347-8 (brož.)

Jaro skončilo v srpnu / Vinek Nedbálek - V Brně : Vojenské sdružení rehabilitovaných Praha : Oblastní rada Jižní Morava, 2003 [i.e. 2004] - 90 s. ; 21 cm - 80-239-4369-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Jedna kapitola z I. světové války 1914-1918 : se Západočechy na Sočské frontě u St. Maria/Tolmin v období 3. až 5. italské ofenzívy od srpna 1915 do března 1916 / [zpracoval a dokumentaci vybral] Arthur Rehberger - 1. vyd. - V Plzni : Západočeské muzeum, 2004 - 39 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - 80-7247-039-6 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-7247-39-6 (chyb.)

Judikatura Ústavního soudu 1993-2003 : (výběr) / sestavili Jiřina Gojová, Pavel Varvařovský - Praha : ASPI, 2004 - 270 s. ; 24 cm - 80-7357-023-8 (brož.) :

K některým aktuálním problémům bytového družstva a společenství vlastníků jednotek podle právního stavu k 30.6.2002 / [Jiří Zatočil vedoucí autorského kolektivu ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2002 - 163 s. ; 21 cm - 80-86426-09-2 (brož.)

Katalogy pokut a jak předejít dopravním přestupkům v Německu / [zpracoval Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult, 2005 - 96 s. ; 21 cm - 80-85629-23-2 (brož.)

Kdo hradí opravy v bytě / Milan Horák, Helena Nováková - 12. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 119 s. ; 21 cm - 80-7273-116-5 (brož.) :

Klatovské oprátky / Václav Jiřík - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 361 s. ; 22 cm - 80-7238-376-0 (váz.)

Klikař Roger : životní příběh Jaromíra Bajera, radiotelegrafisty a střelce RAF / Pavel Vančata - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2004 - 271 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86289-36-2 (váz.) :

Komanditní společnost / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - xviii, 309 s. ; 21 cm - 80-7357-027-0 (brož.)

Komparace politických systémů III. / Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 330 s. ; 30 cm - 80-245-0806-0 (brož.) :


Konkurz v otázkách a odpovědích / Dagmar Bařinová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. : formuláře ; 30 cm - 80-7357-043-2 (brož.)

Kontrola ve veřejném sektoru : distanční studijní opora / Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 62 s., [23] s. příl. ; 29 cm - 80-210-3505-6 (brož.)

Kozáctvo : poslední nástup a zánik / Stanislav Auský - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003 - 255 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-204-0993-9 (váz.)

Krajské zřízení / Alois Hynšt, Jaroslava Tomancová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 3 sv. : il. ; 30 cm - 80-210-3365-7 (sv. 1 ; brož.)

Krajské zřízení / Rudolf Cogan - Praha : ASPI, 2004 - 440 s. ; 21 cm - 80-7357-041-6 (brož.)

Kriminalistická trasologie / Jiří Straus, Viktor Porada a kolektiv - Praha : [Policejní akademie České republiky : Kriminalistický ústav], 2004 - 287 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-7251-160-2 (brož.)

Kriminalistika, kriminalistická technika : (pro kurz kriminalistických expertů) / Jiří Straus a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 174 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7251-165-3 (brož.)

Kriminologie / Oto Novotný, Josef Zapletal a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 451 s. ; 21 cm - 80-7357-026-2 (váz.)

Krizové řízení v železniční dopravě / Radovan Soušek, Petr Kopčák - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 139 s. : il. ; 24 cm - 80-86530-19-1 (brož.) * 80-86530-06-X (chyb.)

Krizový management : sborník : Vítkovice v Krkonoších [13. a 14.5.2004 : 4. konference / odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-685-0 (brož.)

Kruté příběhy z české historie / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2005 - 255 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-243-1820-2 (váz.) :


Krvavé oceány : od plánu "Barbarossa" k bitvě u Midway / Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek ; [mapky překreslil Miloslav Mutínský] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 289 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, mapky ; 24 cm - 80-206-0642-4 (váz.)


Kutnohorská pátračka na stopě / Michal Dlouhý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2004 - 141 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-86546-33-0 (brož.)

Kvalita zboží / Alena Klapalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3458-0 (brož.)

L'Escadrille "Jeanne d'Arc" SPA 124 / Frank W. Bailey, Zdeněk Čejka - Vyd. 1. - Praha : Zdeněk Čejka, 2004 - 12 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 30 cm - (brož.)

Letters to Cuba : an antology of selected contributions presented at the Summit of the International Committee for Democracy in Cuba (Prague, September 17-19, 2004) / Edited by Matěj Černý, Roisin Joyce and Freddy Valverde - Prague : People in Need, 2005 - 229 s., [32] s. obr. příl. - 80-903510-2-8 (brož.)

Lidská dimenze mezinárodní politiky / Štěpánka Zemanová a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 260 s. ; 21 cm - 80-245-0769-2 (brož.) :

Majetkové restituce : problematika majetkových restitucí ve světle judiciální interpretace mezinárodní ochrany lidských práv / Eva Hubálková - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - vii, 239 s. ; 21 cm - 80-7357-032-7 (brož.)

Mám vizi / Petr Pávek, [Jan Šebelka] - Liberec : Dialog, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86761-24-X (váz.)

Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944 : [příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu] / Martin Doerry ; přeložila Hana Linhartová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 318 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-127-X (váz.) :

Mediální právo / Aleš Rozehnal - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 295 s. ; 21 cm - 80-86473-79-1 (brož.)

Messerschmitt Bf 109G-10/U4 : production & operational service / Aleš Janda, Tomáš Poruba ; [translation Petr Janda] - Hradec Králové : JaPo, c2004 - 80 s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - (brož.)


Messerschmitt Bf 109K : camouflage & marking / Tomáš Poruba, Kees Mol ; [translation Petr Janda] - 2., upr. vyd. - Hradec Králové : JaPo, c2000 - 132 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 30 cm - (brož.)


Messerschmitt Bf 109s of JG 52 in Deutsch Brod / Aleš Janda, Tomáš Poruba ; [translation Petr Janda] - Hradec Králové : JaPo, c2004 - 56 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 30 cm - (brož.)

Mezinárodní bezpečnostní vztahy / Jan Eichler - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-245-0790-0 (brož.) :

Mezinárodní management životního prostředí. Sv. I, Interdisciplinární rámcové podmínky environmentálně orientovaného řízení podniku / Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Ilona Obršálová a kol. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - l, 409 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-919-X (brož.)

Mezinárodní právo soukromé / Zdeněk Kučera - 6., opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 458 s. ; 21 cm - 80-7239-167-4 (váz.)

Mezinárodní právo životního prostředí / Pavel Šturma ... [et al.] - 1. vyd. - Beroun : IFEC, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-903409-2-X (sv. 1 : brož.)

Mírotvorci : pařížská konference 1919 / Margaret MacMillanová ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 551 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-200-1151-X (váz.)

Místo určení: Sársko : čeští nuceně nasazení vzpomínají / Jana Havlíková, Lucie Vondrysková - Vyd. 1. - Praha : Živá paměť, 2004 - 102 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4054-6 (brož.)

Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí / autoři Kazimír Večerka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 139 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7338-033-1 (brož.) :

Moc a právo v evropské politické tradici / Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 407 s. ; 21 cm - 80-86432-69-6 (váz.)

Mzdové účetnictví 2005 : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, c2005 - 355 s. : il., formuláře ; 24 cm - 80-247-1063-3 (brož.)


Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945 / Jiří Rajlich - V Našem vojsku vyd. 1. v koedici s nakl. Ares, V nakl. Ares vyd. 2. - Praha : Naše vojsko :, 2003- Ares, - sv. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0665-3 (sv. 1 : Naše vojsko : váz.)


Na prahu změn : (zóny přechodových rituálů) / William Bridges ; [překlad Alena Švecová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 138 s. ; 21 cm - 80-7255-100-0 (brož.)

Nájem a podnájem v otázkách a odpovědích / Ivan Brychta - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7357-031-9 (brož.)

Národní právo a evropské podnikatelské prostředí : sborník příspěvků z mezinárodního odborného semináře : Brno, 10.11.2004 / [Anna Bandlerová ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 118 s. ; 30 cm - 80-7157-815-0 (brož.)

Násilí a co s ním? / [Michaela Lavičková] - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 34 s. : il. ; 30 cm - 80-7040-739-5 (brož.)

Násilí na ženách : Doporučení č. 1450(2000) Násilí vůči ženám v Evropě : Doporučení č. R(2002) o ochraně žen vůči násilí : Doporučení č. 1582(2002) Domácí násilí vůči ženám - Praha : Informační kancelář Rady Evropy, 2004 - 32 s. ; 15 cm - (brož.)

Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem : (analýza vybraných případů vražd a vydírání) / Alena Marešová - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 104 s. ; 21 cm - 80-7338-022-6 (brož.) :

Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými / Herman van Dyck ; [z francouzského originálu ... přeložila Jarmila Malá] - 3. české vyd. - Praha : Tyfloservis, 2004 - 33 s. : il. ; 15 cm - 80-239-3969-6 (brož.)

Nemocenské pojištění od 1.1.2005 / Marta Ženíšková - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 135 s. ; 21 cm - 80-7263-245-0 (brož.)

Neukázněný žák : cesta institucionální pomoci / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 100 s. ; 20 cm - 80-86642-36-4 (brož.)

Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují / Blažena Petrlíková - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 103 s. ; 30 cm - 80-7357-025-4 (brož.)


Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování : pravidla dle legislativy EU, zákon o ochraně veřejného zdraví, hygienické požadavky, vysvětlivky k nové vyhlášce - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2004 - 59 s. ; 23 cm - 80-7350-019-1 (brož.)


Nové syntetické drogy : charakteristika a hlavní rizika / [Tomáš Páleníček, Pavel Kubů, Viktor Mravčík] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004 - 36 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - 80-86734-26-9 (brož.) :

Novela DPH ; Řešení dotazů / Václav Benda a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2004, - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

O trestním řízení soudním : (trestní řád) : úplné znění zákona č. 141/1961 Sb. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2004 - 176 s. ; 15 cm - 80-86795-01-2 (Armex ; brož.)

Obce, kraje, hl. m. Praha : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum, finanční kontrola ; Obecní policie : podle stavu k 14.3.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-487-9 (brož.) :

Občané vojáci : cesta americké armády od břehů Normandie přes Ardeny po kapitulaci Německa : 7.6.1944-7.5.1945 / Stephen E. Ambrose ; [z amerického originálu ... přeložil Vladimír Fuksa] - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004 - 396 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-7306-154-6 (Beta-Dobrovský : váz.)

Občanský soudní řád : s judikaturou a souvisejícími předpisy / Jaroslav Bureš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvi, 1076 s. ; 18 cm - 80-7179-871-1 (brož.)

Občanský soudní řád : zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 88 s. ; 23 cm - 80-7350-035-3 (brož.) :

Občanský zákoník : zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 72 s. ; 23 cm - 80-7350-036-1 (brož.) :

Obecní zřízení / Alois Hynšt, Jaroslava Tomancová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 2 sv. ; 30 cm - 80-210-3362-2 (sv. 1 ; brož.)

Obchodní a živnostenské komory 1918-1938 : (nepodařená reforma československé hospodářské správy a samosprávy) / Petr Grulich - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 253 s. : mapy ; 21 cm - 80-7041-858-3 (brož.)

Obchodní zákoník - úplné znění s úvodním komentářem : právní stav k 1.1.2005 / komentář Markéta Pravdová, Pavel Pravda - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 124 s. ; 25 cm - 80-247-1245-8 (brož.)


Obchodní zákoník 2005 a související předpisy : odměna likvidátora , obchodní věstník , státní podnik ... ; podle stavu 17.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 240 s. ; 24 cm - 80-7208-480-1 (brož.)

Obchodování se ženami z pohledu České republiky / odpovědná řešitelka Ivana Trávníčková ; dílčí řešitelé Marina Luptáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 158 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7338-030-7 (brož.) :

Obrana, bezpečnost a krizové stavy : souhrn vybraných právních předpisů ČR a mezinárodních smluv / [k vydání připravil Vladimír Kvasnička] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2004 - 387 s. ; 21 cm - 80-85889-58-7 (Univerzita Karlova, Právnická fakulta : brož.)

Oceňování : zákon o oceňování majetku : vyhláška o oceňování majetku (po rozsáhlé novele od r. 2005) : další předpisy : podle stavu k 1.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 240 s. : il., tab. ; 24 cm - 80-7208-484-4 (brož.) :

Očista / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský] - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian technologies, 2002 - 247 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86398-17-X (Humanitarian technologies ; váz.)

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.1.2004 : právní předpisy, přehledy, tabulky, komentáře, příklady, nový katalog / Alena Chládková - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2003 - 358 s. ; 21 cm - 80-239-1676-9 (brož.)

Odpusť a zapomeň / Lewis B. Smedes ; předmluvu k českému vydání napsal Jaro Křivohlavý ; [překlad Alena Švecová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 156 s. ; 21 cm - 80-7255-097-7 (brož.)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. ; 30 cm - 80-7357-029-7 (brož.)

Ohniska napětí a konflikty v Africe / Otakar Volenec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 23 s. ; 21 cm - 80-245-0813-3 (brož.) :

Ochrana autorských práv / Irena Holcová, Veronika Křesťanová, Martin Voborník - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 59 s. ; 21 cm - 80-244-0960-7 (brož.)


Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích / Miroslava Matoušová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 159 s. ; 30 cm - 80-7357-037-8 (brož.)


Ochrana osobnosti podle občanského práva / Karel Knap ... [et al.] - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 435 s. ; 21 cm - 80-7201-484-6 (váz.)

Olomoucký rádce nejen pro osoby se zdravotním postižením - 1. vyd. - Olomouc : Statutární město Olomouc, 2004 - 104 s. : il. ; 21 cm - (brož.) :

Osobnosti vojenského odboje 1939-1945 ve Vysokém Mýtě / Radovan Kohout, Jiří Junek - 1. vyd. - Ve Vysokém Mýtě : Regionální muzeum, 2004 - 59 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4049-X (brož.)

Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve / Ján Mlynárik - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-7277-204-X (brož.) :

Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů / Luboš Y. Koláček - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 490 s., [24 s. obr. příl.] : il., portréty ; 22 cm - 80-7268-319-5 (váz.)

Osvětim : nacisté a "konečné řešení" / Laurence Rees ; [z anglického originálu ... přeložily Zlata Kufnerová a Jana Jebáčková] - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 320 s., [16 s. obr. příl.] : il., portréty ; 24 cm - 80-242-1401-6 (váz.)

Pád orlice : poslední dny třetí říše / Robin Cross ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 333 s., [36] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-206-0646-7 (váz.)

Pancéřoví granátníci / James Lucas a Matthew Cooper ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Ares, 2004 - 203 s. : il., portréty, mapy, plány ; 24 cm - 80-86158-35-7 (Ares : váz.)

Pět let v NATO : vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO / Vít Hloušek, Zbyněk Pavlačík (eds.) ; [konferenci společně pořádal Generální štáb Armády České republiky, Informační centrum o NATO, Konrad-Adenauer-Stiftung] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav ; Ostrava : Jagello 2000, 2004 - 203 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-210-3428-9 (Masarykova univerzita : brož.)

Platili mě za smrt : žoldák, výsadkář, příslušník SAS, odstřelovač, bodyguard / Robin Horsfall ; přeložil Zdeněk Milata - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 271 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3818-6 (váz.)

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám / uspořádali Jan Dvořák, Alena Winterová - Praha : ASPI, 2004 - 386 s. ; 21 cm - 80-7357-057-2 (váz.)


Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře po vstupu do Evropské unie : [kapesní příručka] / Jan Otáhal - 2. vyd. - Praha : Orac, 2004 - 95 s. ; 18 cm - 80-86199-79-7 (brož.)

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2005 / Petr Ryneš - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 845 s. ; 21 cm - 80-7263-251-5 (brož.)

Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě / Arnošt Böhm, František Janatka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 204 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0816-7 (váz.)

Posilování veřejné správy a soudnictví v kandidátských zemích EU při přebírání acquis communautaire : sborník přednášek = Strengthening od administrative and judicial capacities to take over acquis communautaire in the EU candidate countries : conference proceedings / Eva Adamová, Alena Dodoková (editoři) - Praha : Ústav pro ekopolitiku, [2004] - 68, 74 s. ; 21 cm - 80-903244-4-4 (brož.)

Postup při zpracování závěrečné práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 36 s. : ; 21 cm - 80-7083-893-0 (brož.)

Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po vstupu do Evropské unie / Jitka Víchová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2004 - 204 s. : il. ; 23 cm - 80-86165-89-2 (brož.)

Poznejte nový zákon o dani z přidané hodnoty : odpovídá pravidlům EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 88 s. ; 23 cm - 80-7350-025-6 (brož.)

Pracovní postupy a dokumentace při realizaci veřejnosprávních kontrol a interního auditu / Bohdan Dvořák, Jana Dvořáková - Pardubice : Český a moravský účetní dvůr, 2004 - 189 s. ; 22 cm - 80-903246-1-4 (brož.) :

Pracovní právo / Milan Galvas a kolektiv - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2004 - 671 s. ; 20 cm - 80-210-3558-7 (Masarykova univerzita : brož.)

Pracovní právo / Miroslav Bělina a kolektiv - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xxx, 475 s. ; 23 cm - 80-7179-853-3 (váz.)

Pracovní právo : distanční studijní opora / Jana Mervartová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-210-3383-5 (brož.)

Pracovní právo : pracovní smlouva, pracovní doby, zaměstnavatel, odpovědnost, zaměstnanec, výpověď, odbory / [autor Pavel Petr] - 1. vyd. - Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2005 - 168 s. ; 21 cm - 80-86572-19-6 (brož.)


Prameny k dějinám práva v českých zemích / Karolina Adamová, Ladislav Soukup - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 359 s. ; 23 cm - 80-86898-04-0 (brož.)

Práva a privilegia města Kamenice nad Lipou 1462-1798 : edice / zpracovali Irena Krčilová, Zdeněk Martínek, Lenka Martínková ; fotografie Zdislava Josková - Vyd. 1. - Pelhřimov : Státní okresní archiv ; Brno : Moravský zemský archiv, 2004 - 158 s., 8 s. obr. příl. : il., faksim. ; 24 cm - (brož.)

Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně, Právnická fakulta MU Brno / redakce sborníku Tatiana Machalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 166 s. ; 21 cm - 80-210-3508-0 (brož.)

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 4., upr. a dopl. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-86878-01-5 (brož.) :

Právo pro střední školy / Radovan Ryska - 5. vyd., aktualiz. dotisk [i.e. 5., aktualiz. vyd.] - Praha : Fortuna, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-7168-915-7 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-7168-832-0 (chyb.)

Právo sociálního zabezpečení / Petr Tröster a kolektiv - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxxii, 348 s. ; 23 cm - 80-7179-856-8 (váz.)

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě / J. Dunovský ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 251 s. ; 24 cm - 80-247-1201-6 (brož.)

Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu : sborník příspěvků ze semináře pořádaného Českou národní skupinou Mezinárodní společnosti pro trestní právo - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2004 - vii, 97 s. ; 21 cm - 80-7179-911-4 (brož.)

proFem : konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s - Praha : ProFem, [2005] - 1 složený list ; 21 cm - (brož.)

Průvodce policisty trestním řízením a trestním soudnictvím nad mládeží : se vzory procesních postupů Policie ČR / Josef Veselý a kolektiv - 3., rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 453 s. ; 21 cm - 80-7201-491-9 (brož.)

Přehled judikatury : trestné činy proti majetku / sestavil Antonín Draštík ... [et al.] - Praha : ASPI :, 2004 - 212 s. ; 24 cm - 80-7357-053-X (brož) :


Příklady z pracovního práva / Jan Pichrt a kolektiv - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 76 s. ; 21 cm - 8024608731

Případy královského soudce : zločiny a polické intriky středověku / Richard Dostál - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 211 s. ; 22 cm - 80-7336-193-0 (váz.)

Příprava staveb / Jiří Blažek - 1. vyd. - Vyškov : I. Spirová, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-239-3556-9 (brož.)

Příručka manažera správy a provozu domů a bytů / Helena Nováková - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 265 s. ; 21 cm - 80-7273-115-7 (brož.) :

Příručka pro družstevníky / František Helešic - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 2003 - 151 s. ; 21 cm - 80-86426-14-9 (brož.)

Přístup k soudům při ochraně životního prostředí : (sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných zájmů) / Pavel Černý, Vítězslav Dohnal (eds.) - Praha : ASPI, 2004 - 251 s. ; 21 cm - 80-7357-028-9 (brož.)

Psi ve válce : pravdivé příběhy o psí statečnosti v boji / Blythe Hamerová ; přeložil Lumír Mikulka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 150 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3901-8 (váz.)

Racionálně emoční behaviorální terapie / Albert Ellis, Catherine MacLaren ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-947-X (brož.) :

Rekodifikace trestního zákonodárství : sborník příspěvků z teoretického semináře s mezinárodní účastí pořádaný dne 25. října 2004 / [uspořádal František Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 112 s. ; 21 cm - 80-7251-173-4 (brož.)

Research report. 2, [Objektivizace rozhodování při veřejných zakázkách / Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 134 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-640-0 (brož.)

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004 / Petr Pelech - 9. dopl. - Olomouc : ANAG, 2005 - 175 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-243-4 (brož.)


Role logistiky v integrující se Evropě : odborný seminář pod záštitou generálního ředitele ČD Ing. Petra Kousala : sborník příspěvků : 26. října 2004 - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 45 s. ; 30 cm - 80-7194-708-3 (brož.)


Romové : kulturologické etudy : (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace) / editoři Marek Jakoubek, Tomáš Hirt - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 383 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-83-X (brož.)

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí / Milan Damohorský ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 199 s. ; 23 cm - 80-7357-036-X (brož)

Seminární praktikum z teorie práva / Aleš Gerloch ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 481 s. ; 21 cm - 80-86432-77-7 (brož.)

Sestřelen : drama československého válečného stíhače, který se nevzdal / František Fajtl - 1. nově upr. vyd., (Celkově 10. vyd., z toho 5 původních, 4 přeprac.) - Praha : Ostrov, 2002 - 199 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86289-24-9 (váz.) :

Sexuální vykořišťování : Doporučení č. R(2000)11 o postupu proti obchodování s lidmi pro účely sexuálního vykořisťování : Doporučení č. R(2001)16 o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním : Rezoluce č. 1307(2002) Sexuální vykořisťování dětí - nulová tolerance - Praha : Informační kancelář Rady Evropy, 2004 - 32 s. ; 15 cm - (brož.)

Skupinová arteterapie : nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci / Marian Liebmann ; [z amerického originálu ... přeložila Johana Elisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 279 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-864-3 (brož.) :

Slabikář slušného chování pro nejmenší / [překlad Jiří Dvořák] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [18] s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7352-153-9 (leporelo)

SMS : střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS : GSM pagery a alarmy : princip použití, návody, příklady / Alexandr Krejčiřík - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 303 s. : il. ; 24 cm - 80-7300-082-2 (brož.) : * 9788073000820 (chyb.)

Sociálně právní ochrana dětí a mládeže. I. díl / Milan Čichoň - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004- - sv. ; 30 cm - 80-7042-363-3 (sv. 1 ; brož.) :

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin / Tomáš Sirovátka ed. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2004 - 237 s. ; 25 cm - 80-210-3455-6 (Masarykova univerzita : brož.)

Sokolovo 1943 : malý encyklopedický slovník / [sestavil a k vydání připravil] Jiří Fidler - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 119 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-206-0716-1 (váz.)


Soudní psychiatrie a psychologie / Pavel Pavlovský a kolektiv - 2., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 204 s. ; 24 cm - 80-247-0542-7 (brož.)

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci : podle stavu k 14.3.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-465-8 (brož.) :

Správa daní a poplatků ; Platby v hotovosti ; Daňové poradenství : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 160 s. ; 24 cm - 80-7208-473-9 (brož.) :

Správa města Brna v zrcadle staletí = Administration of the City of Brno in the mirror of the centuries / Pavel Cibulka - 1. vyd. - Brno : Expo Data, 2004 - 80 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim., erby ; 22 x 28 cm - 80-7293-115-6 (váz.)

Správne právo : procesná časť / Marián Vrabko a kolektív - Vyd. 1. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2003 - 201 s. ; 30 cm - 80-86629-05-08 (brož.)

Správne právo hmotné : studijní texty pro distanční studium / Ján Novák - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2004 - 111 s. ; 29 cm - 80-244-0900-3 (brož.) :

Správní právo : distanční studijní opora / Radek Ondruš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 232 s. ; 30 cm - 80-210-3527-7 (brož.)

Správní řád / Miloslava Prudilová - 1. vyd. - Vyškov : TSM, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-239-4260-3 (brož.)

Správní řízení / Alois Hynšt, Eva Marková, Jaroslava Tomancová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 3 sv. : il. ; 30 cm - 80-210-3368-1 (sv. 1 ; brož.)

Srážka titánů : námořní bitvy 2. světové války / Walter J. Boyne ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Goppold] - 2. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 282 s., [32] s. obr. příl. ; 23 cm - 80-206-0602-5 (brož.)

Srdce armády : generální štáb 1919-2004 / Eduard Stehlík - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 95 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - 80-7278-220-7 (váz.) :


Stalinovi diplomaté v Evropě : 1930-1939 / Sabine Dullinová ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 331 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7312-036-4 (váz.)


Standardizace veřejných služeb / Dušan Halásek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 152 s. ; 21 cm - 80-248-0685-1 (brož.)

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - 3. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 24 s. ; 30 cm - 80-86552-98-5 (brož.)

Staroměstská exekuce / Josef Petráň - Vyd. 4., autorem dopl. a přeprac., V nakl. Rodiče 1. - Praha : Rodiče, 2004 - 318 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86695-44-1 (váz.) :

Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v novém zákoně o dani z přidané hodnoty (2004) / Milan Skála - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 147 s. ; 21 cm - 80-7357-042-4 (brož.)

Stíhací esa Korejské války / Robert F. Dorr, Jon Lake, Warren Thompson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Gojda] - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2003 - 117 s. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 24 cm - 80-206-0685-8 (váz.)

Stíhací pilot / Jiří Sehnal, Jiří Rajlich - Praha : Naše vojsko, 2002 - 190 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-206-0633-5 (váz.)

Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v Evropské unii / Jiří Dvořáček a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 158 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0818-4 (váz.)

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2005 / [odpovědná redaktorka Pavlína Šestáková] - Olomouc : ANAG, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-7263-246-9 (brož.)

Tajemný dravec : Me-163 Comet / Wolfgang Späte ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Polanský] - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 291 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-206-0639-4 (váz.)

Tajnosti popraviště : paměti pařížských katů : zločiny, procesy, popravy / Henri Sanson ; [z francouzského originálu ... vybral, přeložil a upravil Vojtěch Steklač] - Vyd. 1. - V Praze : XYZ, 2004 - 441 s. ; 21 cm - 80-86864-12-X (váz.)

Tanková a automobilová technika v české a slovenské armádě - Praha : Naše vojsko, 2003 - 331 s. : il. ; 24 cm - 80-206-0684-X (váz.)

Teorie práva / Aleš Gerloch - 3. rozš. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004 - 343 s. ; 22 cm - 80-86473-85-6 (váz.)


Teorie práva / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů - 2., opr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 342 s. ; 21 cm - 80-210-3509-9 (brož.)

Teorie práva / Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch - 2., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 347 s. ; 21 cm - 80-7357-030-0 (váz.)

Terakotová armáda : tajné kódy císařových válečníků / Maurice Cotterell ; přeložil Jan Kostřava - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 311 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - 80-7341-408-2 (váz.) :

Terapeutická komunita pro drogově závislé I. : vznik a vývoj - Vyd. 1. - Praha : Středočeský kraj ; Mníšek pod Brdy : Magdaléna, 2004 - 239 s. ; 21 cm - 80-7106-876-4 (brož.) :

Testy z práva a logiky na právnické fakulty : [ústavní, občanské, rodinné, pracovní, obchodní, trestní, správní právo a slovníček právních pojmů : pravdivost výroku, negace, úsudky, sylogismy-- : přehledné teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem / Tomáš Durdík, Kamila Dvořáčková] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 202 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-20-8 (brož.)

Trenk : [životní příběh geniálního válečníka] / Karel Richter - Vyd. v nakl. Rodiče 1., Jinak 4. - Praha : Rodiče, 2004 - 405, 84 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86695-52-2 (váz.) :

Trestní právo : zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění : zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění : právní stav k 1.11.2004 s paralelním vyznačením změn ke dni 1.1.2005 - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 176 s. ; 24 cm - 80-7350-037-X (brož.) :

Trestní předpisy ; Přestupky : podle stavu k 1.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 352 s. ; 24 cm - 80-7208-486-0 (brož.) :

Trestní zákon : úplné znění zákona č. 140/1961 Sb. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2004 - 112 s. ; 15 cm - 80-86795-02-0 (Armex ; brož.)

Triumfy a prohry : slavné bitvy světových dějin : od Salamíny po Sinaj / sestavili Stig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter ; [přeložil Vladimír Cinke] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 321 s. : il., mapy, plány ; 25 cm - 80-00-01443-2 (váz.)


Troubky, Rokytnice, Kokory : 17.12.1944-17.12.2004 : nezapomeneme! : [šedesátileté výročí letecké bitvy na Hané] / Jaroslav Schön - [Troubky : Obecní úřad ; Rokytnice : Obecní úřad ; Kokory : Obecní úřad], c2004 - 75 s. : il. (většina barev.), mapy, portréty ; 23 cm - (brož.)


Tschechische Einkommensteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2005 - 288 s. ; 21 cm - 80-903281-7-4 (brož.)

Tschechische Mehrwertsteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2005 - 164 s. ; 21 cm - 80-903281-8-0 (brož.)

Tvorba a implementace veřejné politiky : stručný průvodce studiem / Ivan Malý, Marek Pavlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-210-3562-5 (brož.)

Tygří svitek nindžů z Koga / Jay Sensei ; [překlad Ludvík Gabesam] - Praha : Fighters Publications, c2004 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-903079-3-0 (brož.)

Účetní operace kapitálových společností : daňové a právní souvislosti / Viola Šebestíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 300 s. ; 24 cm - 80-247-1027-7 (brož.)

Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU : sborník mezinárodní vědecké konference : Ostrava 8.2.-9.2.2005 / [kolektiv autorů] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 283 s. ; 21 cm - 80-248-0762-9 (brož.) :

Účetnictví nevýdělečných organizací 2005 : zákon, vyhláška, standardy : podle stavu k 7.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 112 s. ; 24 cm - 80-7208-469-0 (brož.) :

Účetnictví podnikatelů ; Audit 2005 : zákony, vyhlášky, standardy : podle stavu k 1.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 160 s. ; 24 cm - 80-7208-467-4 (brož.) :

Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 132 s. ; 30 cm - 80-210-3583-8 (brož.)

Účtová osnova a české účetní standardy pro podnikatele / Jana Svatošová, Jana Trávníčková - Olomouc : ANAG, 2005 - 279 s. ; 21 cm - 80-7263-249-3 (brož.)

Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích : metodika účetnictví : vzorové příklady : účetní závěrka : kontrola účetnictví / Josef Podhorský - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 363 s. : il. ; 21 cm - 80-7273-119-X (váz.) :

Udeř tvrdě a přesně : bombardéry RAF v Evropě / Ralph Barker ; [překlad Karel Polanský] - Praha : Toužimský & Moravec, 2005 - 198 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7264-069-0 (váz.)


Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ; Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích - Vyd. 2. - Praha : Armex, 2004 - 64 s. ; 15 cm - 80-86795-07-1 (brož.)

Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ; Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích - Vyd. 3. - Praha : Armex, 2005 - 64 s. ; 15 cm - 80-86795-10-1 (brož.)

Ústavní právo / Karel Klíma - 2., rozš. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 815 s. ; 21 cm - 80-86473-90-2 (váz.)

Úvod do evropského práva / Pavel Svoboda - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xix, 236 s. ; 24 cm - 80-7179-857-6 (brož.)

Úvod do kriminalistiky / Jiří Straus a kolektiv - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 175 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86473-82-1 (brož.)

Úvod do regionálních věd a veřejné správy / [Jiří Grospič ... et al. ; editoři Jaroslava Kadeřábková, Pavel Mates, René Wokoun] - 4. vyd., Ve vyd. a nakl. Aleš Čeněk 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 447 s. ; 21 cm - 80-86473-80-5 (brož.)

Úvod do teorie a praxe vězeňství / Jaroslav Hála - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 183 s. : il. ; 21 cm - 80-86708-05-5 (brož.)

V temných vodách : vyprávění přímého účastníka o NR-1, špionážní jaderné ponorce studené války : člen posádky odhaluje pravdivou historii americké tajné ponorky / Lee Vyborny, Don Davis ; [z anglického originálu ... přeložila Libuše Čižmárová] - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 2004 - 264 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-86508-55-2 (váz.)

Válečné námořnictvo : osudy německého válečného námořnictva 1939-1945 / Cajus Bekker ; [z německého originálu ... přeložil René Kujan] - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 192 s. : il., mapy, portréty ; 31 cm - 80-206-0655-6 (váz.)

Války USA : kronika agresivního národa / Nicole Schleyová, Sabine Busseová ; [z německého originálu ... přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 217 s. ; 22 cm - 80-7243-226-5 (váz.) :


Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí / [Jiřina Voňková] - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ProFem, 2005 - 70 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4025-2 (brož.)


Vědecké omyly, bludy a podvrhy : krátká historie toho, jak se někdy vědci mohou mýlit / Robert M. Youngson ; [z anglického originálu ... přeložil a rejstřík sestavil Vratislav Schreiber] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004 - 305 s. ; 21 cm - 80-86022-84-6 (brož.)

Vedení personálních agend v praxi od roku 2005 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 175 s. ; 22 cm - 80-7310-023-1 (brož.) :

Velitelství bombardovacího letectva / Max Hastings ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Dudek] - Praha : Naše vojsko, 2002 - 361 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-206-0635-1 (váz.)

Veřejná ekonomika a správa : 3. pedagogický seminář : sborník příspěvků : Ostrava, 15.-16. září 2004 - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0739-4 (brož.)

Veřejná správa : správa měst a obcí / Miloš Charbuský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 85 s. ; 30 cm - 80-7194-690-7 (brož.) :

Veřejná správa v České republice / [uspořádali Jiří Marek ... et al.] - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2004 - 102 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-239-3642-5 (brož.)

Víme o sobě? : vydáno u příležitosti konání konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí, Praha 23.-24. září 2004 / [sborník sestavili a zredigovali Jaroslav Balvín a Vítězslav Vurst] - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2004 - 57, 28 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-239-4216-6 (v knize neuvedeno : brož.)

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) / Bohumil Pikna - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 471 s. ; 21 cm - 80-7201-489-7 (brož.)

Vnitřní revoluce : život a učení Jiddu Krishnamurtiho / antologii sestavil K. Krishnamurthy ; [přeložil Tomáš Štanzel] - 2. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2002 - 246 s. : il. ; 20 cm - 80-86685-04-7 (váz.)

Vojenská chemie kyanovodíku / Vladimír Pitschmann - Vyd. 1. - Brno : Ekoline, 2004 - 110 s. ; 25 cm - 80-901899-1-1 (brož.)

Vojenská kuchařka, totiž, Kuchařská kniha c. a k. vojska : se 178 recepty, mnoha vyobrazeními a s odbočkami až do současnosti / [Petr Havel, Milan Hodík, Pavel Landa] - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 199 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0728-5 (váz.)


Vojenský a policejní odstřelovač : příručka přesné střelby pro armádní a policejní odstřelovače / napsal Mike R. Lau ; spolupracovali Kent Gooch, Sam Chestnut, Sean Little ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hurník] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2004 - 359 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm - 80-206-0708-0 (váz.)

Volba : globální nadvláda nebo globální vedení / Zbigneiw Brzezinski ; přeložil Martin Ritter - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-204-1179-8 (váz.)

Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání / Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 485 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-88-0 (brož.)

Volební systémy / Roman Chytilek, Jakub Šedo (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004 - 237 s. ; 21 cm - 80-210-3548-X (brož.)

Všechno bylo jinak, aneb, Kdo začal druhou světovou válku / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský a Rudolf Řežábek] - V nakl. Naše vojsko vyd. 2., V nakl. Humanitarian Technologies vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian Technologies, 2001 - 303 s. ; 21 cm - 80-86398-10-2 (Humanitarian Technologies ; váz.)

Vybrané právní problémy v učitelské praxi : právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky / Miroslav Mitlöhner - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 101 s. ; 21 cm - 80-7041-546-0 (brož.)

Vybrané základní právní pojmy / Alois Hynšt, Jaroslava Tomancová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 38 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3364-9 (brož.)

Výzkum ekonomické kriminality / odpovědný řešitel Miroslav Scheinost ; řešitelé Vladimír Baloun ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 169 s. ; 21 cm - 80-7338-031-5 (brož.) :

Vzorový účtový rozvrh ; Rozvaha a výsledovka 2005 / Dagmar Procházková, Pavel Vlach - Ostrava : Sagit, 2005 - 46 s. ; 24 cm - 80-7208-474-7 (brož.)

Z hlubin pražského podsvětí : historie nemravností / Karel Ladislav Kukla - Vyd. v této podobě 1. - V Praze : XYZ, 2005 - 231 s. : il. ; 20 cm - 80-86864-16-2 (váz.)


Z pamětí krevních písařů : historické obrázky z let 1526-1620 / Věra Fojtová - Vyd. 1. - Brno : MoBa, c2004 - 295 s. ; 21 cm - 80-243-1614-5 (váz.) :


Zachraňte své manželství : (jak předcházet zbytečným krizím) / Les a Leslie Parrotovi ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 135 s. ; 21 cm - 80-7255-105-1 (brož.)

Zajatí sovětští generálové : osud sovětských generálů zajatých Němci v letech 1941-1945 / Alexandr A. Maslov ; přeložil Vladimír Fuksa - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 351 s. ; 22 cm - 80-7341-372-8 (váz.) :

Základní informace o studijním oboru penitenciární péče / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 63 s. ; 21 cm - 80-7083-870-1 (brož.)

Základní informace o studijním oboru sociální pracovník / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-7083-871-X (brož.)

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech / [zpracoval ekonomický odbor MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 50 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-08-2 (brož.) :

Základy činnosti policejních služeb : služba kriminální policie a vyšetřování : cizinecká a pohraniční policie / Zdeněk Dvořáček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 223 s. ; 30 cm - 80-7251-163-7 (brož.)

Základy práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 395 s. ; 21 cm - 80-7357-038-6 (brož.)

Základy teorie a metod sociální práce : globální východiska a trendy v sociální práci se zřetelem k situaci v ČR. Díl II., Vybrané problémy, přístupy a metody sociální práce / Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 91 s. ; 30 cm - 80-7083-890-6 (brož.)

Základy zdravotnického práva / Lubomír Vondráček, Ivan Bouška - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 85 s. ; 21 cm - 80-246-0882-0 (brož.) :

Zákon o daních z příjmů 2005 : zákon k 1.1.2005 / komentář Pavel Klabík - Vyd. 9. dopl. - Praha : Eurounion, 2005 - 557 s. ; 21 cm - 80-7317-040-X (brož.)

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním : komentář / Milan Pokorný - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xii, 342 s. ; 20 cm - 80-7179-902-5 (brož.)

Zákon o Policii České republiky : zákon s poznámkami : související předpisy : právní úprava k 1.1.2005 / Eva Horzinková, Břetislav Čechmánek - 3. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2005 - 236 s. : il. ; 21 cm - 80-7317-041-8 (brož.)


Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků s komentářem / Rudolf Kotrba, Anna Velíšková - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2004 - 124 s. ; 21 cm - 80-85490-85-4 (brož.)

Zákoník práce / [sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 67 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0364-1 (brož.) :

Zákoník práce : úplné znění zákona č. 65/1965 Sb. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2004 - 126 s. ; 15 cm - 80-86795-06-3 (brož.)

Zákoník práce : zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 64 s. ; 23 cm - 80-7350-040-X (brož.) :

Zákoník práce : zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění : právní stav k 1.5.2004 s paralelním vyznačením změn ke dni 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 64 s. ; 23 cm - 80-7350-024-8 (brož.) :

Zákoník práce : zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění : právní stav k 1.6.2004 s paralelním vyznačením změn ke dni 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 64 s. ; 23 cm - 80-7350-030-2 (brož.) :

Zákoník práce 2005 : podle stavu k 10.1.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 79 s. ; 24 cm - 80-7208-472-0 (brož.) :

Zákoník práce 2005 : úplné znění s výkladem : právní stav k 1.3.2005 / Jaroslav Jakubka - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 72 s. ; 24 cm - 80-247-1207-5 (brož.)

Zákoník práce po novele zákona č. 46/2004 Sb. a 436/2004 Sb. v otázkách a odpovědích / Eva Dandová - Vyd. 2. - Praha : ASPI, 2004 - 195 s. ; 30 cm - 80-7357-047-5 (brož.)

Zákoník práce s komentářem / Margerita Vysokajová, Josef Doležílek - 1. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 453 s. ; 21 cm - 80-7357-044-0 (brož.)

Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení / Michal Spirit - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 246 s. ; 24 cm - 80-7178-968-2 (brož.) :

Zákony. 2005. 1, Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 656 s. ; 21 cm - 80-7365-024-X (brož.)


Zákony. 2005. 2, Sborník úplných znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 840 s. ; 21 cm - 80-7365-023-1 (brož.)

Zákony. 2005. 3, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 608 s. ; 21 cm - 80-7365-025-8 (brož.)

Zákony. 2005. 4, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 504 s. ; 21 cm - 80-7365-028-2 (brož.)

Zákony. 2005. 5, Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 464 s. ; 21 cm - 80-7365-026-6 (brož.)

Zákony. 2005. 6, Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 496 s. ; 21 cm - 80-7365-027-4 (brož.)

Zaměstnanci místní samosprávy v patnácti zemích Evropské unie / [studie byla vypracována ve výzkumném a dokumentačním odboru Dexia Crédit Local Marií Lecerfovou, pod vedením Dominika[sic] Hoorense ; tato zkrácená verze originálního francouzského textu ... byla přeložena Tomášem Michaelem Guntherem] ; předmluva Jacques Guerber - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 43 s. ; 25 cm + 1 příl. - 80-244-0951-8 (brož.)

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 3. workshop odborných pracovníků : sborník přednášek : Brno, 22. září 2004 / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 50 s. ; 21 cm - 80-214-2821-X (2004)

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - 3. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 111 s. ; 30 cm - 80-86552-99-3 (brož.)

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2005 / Petr Pelech - 13. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 343 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-253-1 (brož.)

Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 41, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4219-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Zpeněžení konkurzní podstaty / Ilona Schelleová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 133 s. ; 21 cm - 80-86432-85-8 (brož.)


Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 1, Oblast územního rozvoje a koncepcí rozvoje / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-210-3543-9 (kroužková vazba)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 2, Oblast finanční a kontrolní / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 57 s. ; 30 cm - 80-210-3534-X (kroužková vazba)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 3, Oblast rozvoje lidských zdrojů / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-210-3544-7 (kroužková vazba)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 5, Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-210-3546-3 (kroužková vazba)

Zvolme správnou cestu : jak zvítězit ve válce s terorismem / Mark Helprin ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.) :

Živnostenské předpisy : zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění : obsahové náplně jednotlivých živností : seznamy oborů : právní stav k 1.11.2004 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 80 s. ; 23 cm - 80-7350-034-5 (brož.) :

2. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : zu Grundfragen des deutschen, tschechischen und europäischen Rechts : 22.-27. September 2003 - 1. Aufl. - Praha : Vodnář, 2004 - 216 s. : il. ; 21 cm - 80-85889-59-5 (brož.)

26 maršálů Napoleona I. / Stanislav Wintr - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 255 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-86808-14-9 (váz.)

500 nápadů pro dům a zahradu / Tessa Eveleghová ; [z anglického originálu ... přeložili Dana a Jaromír Čížkovi] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7209-641-9 (váz.)

80 let Domova důchodců Praha 6 : 1924-2004 : od Útulného domova osamělým ženám k Domovu důchodců / Petr Holeček - Praha : Agentura GM, 2004 - 55 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-903561-0-9 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist