Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 2005

Abeceda mzdové účetní 2005 / B. Šubrt ... [et al.] - 15. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 471 s. : il., formuláře ; 23 cm - 80-7263-252-3 (kroužková vazba)

Aktuálně v daních a účetnictví ; Investiční pobídky / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2005 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Aktuální otázky rozvoje regionů IV : sborník z konference : Svoboda nad Úpou, 1.-2. července 2004 / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1246-7 (brož.)

Bankovnictví pro střední školy a veřejnost / Věra Hartlová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 199 s. : il., formuláře ; 21 cm - 80-7168-900-9 (brož.) :

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic time series and graphs - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2004 - 51 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-09-0 (brož.) :

Bezpečnost v elektrotechnice / Pavel Kaláb, Miloslav Steinbauer, Miroslav Veselý - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2727-2 (Vysoké učení technické : brož.)

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody / Jan Kutý - Vyd. 5. rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-86825-06-X (brož.)

Bohatství a bída národů : proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí / David S. Landes ; přeložila Emílie Harantová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 632 s. : mapy ; 24 cm - 80-7341-291-8 (váz.) :

Budoucnost 2004 = Zukunft 2004 : sborník konference : 12. a 13. října 2004, Chodov, Česká republika / sborník sestavili Helena Drobná, Aleš Kacl, Martin Lukáš - Cheb : MIM Consulting, 2004 - 78 s. : il., mapy ; 28 cm - 80-239-3549-6 (brož.)

Cenné papíry ; Kolektivní investování ; Podnikání na kapitálovém trhu : redakční uzávěrka 10.12.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 400 s. ; 24 cm - 80-7208-475-5 (brož.) :

Ceny aktiv v České republice - některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace / Stanislav Šaroch a kol. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0825-7 (brož.)


Cesta České republiky do Evropské unie / Hynek Fajmon (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 170 s., iv s. obr. příl. : portréty (některé barev.) ; 23 cm - 80-7325-045-4 (brož.) :

Cestovní náhrady : Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 24.1.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 176 s. ; 24 cm - 80-7208-461-5 (brož.) :

Cestovní náhrady : zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění : nové sazby tuzemských cestovních náhrad : nové sazby zahraničních cestovních náhrad : právní stav k 1.1.2005 - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2005 - 15 s. ; 23 cm - 80-7350-044-2 (brož.) :

Cestovní náhrady 2005 : chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům : [podle právního stavu k 1.1.2005] / Marie Salačová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-247-1037-4 (brož.)

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2005 / Eva Hofmannová - 9. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, c2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-248-5 (brož.)

Citrix MetaFrame Access Suite : oficiální průvodce / Steve Kaplan, Tim Reeser, Alan Wood - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 740 s. : il. ; 24 cm - 80-251-0310-2 (váz.)

Current issues of international politics through the eyes of young Europeans : collection of papers from the international conferences of young scholars 2004 / [edited by Jan Stuchlík] - In Prague : Oeconomica, 2004 - xi, 437 s. : il, ; 21 cm - 80-245-0823-0 (brož.)

Czech Republic 2003 : a decade of sustainable (?) development / [edited by Petra Kušková] - Prague : Charles University, Environment Center, 2004 - 72 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-2836-8 (brož.)

Česká ekonomika a ekonomická teorie : [sborník příspěvků pro diskusní semináře na Katedře hospodářské politiky a Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Vysoké školy ekonomické v Praze, konané v letech 1988-2002] / Stanislav Šaroch, Milan Žák (editoři) ; [autorský kolektiv Jan Frait ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 266 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-200-1129-3 (váz.)


Česká ekonomika v 90. letech / Libor Žídek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-210-3551-X (brož.)


Česká podniková sféra v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie / Miroslav Hučka a kolektiv - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0744-0 (brož.)

České účetnictví v kontextu světového vývoje / Eva Sikorová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 171 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-278-5 (brož.)

Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 501 s. ; 24 cm - 80-7325-038-1 (brož.) :

Daň z přidané hodnoty : [komentovaný zákon v platném znění 2005] / Jan Ambrož - Praha : Koršach, 2005 - 252 s. ; 24 cm - 80-86296-07-5 (brož.)

Daň z přidané hodnoty : zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty : právní stav k 1.5.2004 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 53 s. ; 23 cm - 80-7350-021-3 (brož.) :

Daň z přidané hodnoty : zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 55 s. ; 23 cm - 80-7350-042-6 (brož.) :

Daň z příjmů aktuálně za rok 2004 : základ daně, ostatní příjmy, daňové výdaje, nedaňové výdaje / Eva Sedláková - Český Těšín : Poradce, 2005 - 80 s. ; 22 cm + 1 příl. - (brož.)

Daň z příjmů fyzických osob 2005 a daňové přiznání za rok 2004 : komentované změny platné k 1.1.2005 : vzorový příklad daňového přiznání za rok 2005 / Jana Pilátová, Marcela Doleželová - Vyd. 1 - Brno : CP Books, 2005 - 79 s. ; 23 cm - 80-251-0512-1 (brož.) :

Daň z příjmů fyzických osob doplněná pojednáním o sociálním a zdravotním pojištění : to vše dle stavu k 1.8.2004 / Michal Polák ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 166 s. ; 21 cm - 80-7355-025-3 (brož.)

Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2004/2005 : praktický průvodce : [novela platná od 1.1.2005] / Tomáš Jaroš - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 145 s. ; 24 cm - 80-247-1184-2 (brož.)


Daně 2005 a předpisy související / [odpovědná redaktorka Marie Ludínová] - Olomouc : ANAG, 2005 - 687 s. ; 21 cm - 80-7263-250-7 (brož.)


Daně z příjmů : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění : právní stav k 1.1.2005 : odpovídá EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2004 - 96 s. ; 23 cm - 80-7350-041-8 (brož.) :

Daňová přiznání za rok 2004 : fyzických osob, právnických osob, vzory podání, příklady / Petr Vrána - Český Těšín : Poradce, 2005 - 200 s. : il. ; 22 cm - (brož.)

Daňová soustava / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 5., přeprac. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 111 s. ; 30 cm - 80-213-1204-1 (brož.) :

Daňové odpisy po novele 2005 / Vladimír Pelc - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 140 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1071-4 (brož.)

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2005 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 141 s. ; 21 cm - 80-7310-021-5 (brož.) :

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích / uspořádala Eva Sedláková - Vyd. 2. - Praha : ASPI, 2005 - 243 s. ; 30 cm - 80-7357-058-0 (brož.)

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2005 / Hana Marková - 12. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 164 s. ; 30 cm - 80-247-1045-5 (brož.) :

Daňové zákony 2005 v úplném znění - Olomouc : ANAG, 2004 - 136 s. ; 30 cm - 80-7263-247-7 (brož.) :

Definice neziskového sektoru : sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS / [uspořádala Simona Škarabelová] - Brno : Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-239-4057-0 (brož.)

Development economics : present a textbook / author Vladimír Jeníček ; co-author Vladimír Krepl - Prague : Czech University of Agriculture, 2005 - 178 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1241-6 (brož.)

Dojížďka za prací a do škol v Jihomoravském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Brno, 2004 - 220 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0904-1 (brož.) :

DPH 2005 : úplné znění zákona k 1.1.2005 / [odpovědný redaktor Václav Marád] - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 60 s. ; 25 cm - 80-247-1238-5 (brož.)


DPH 2005 po novele : výklad s příklady : [právní stav k 1.1.2005] / Svatopluk Galočík, Oto Paikert - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 221 s. ; 24 cm - 80-247-1235-0 (brož.)

DPH 2005 po novele : zákon s přehledy : [právní stav k 1.1.2005] / Jiří Dušek - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 178 s. : formuláře ; 25 cm - 80-247-1234-2 (brož.)

DPH a spotřební daně 2005 : komentované změny platné k 1.1.2005 : příklady, rady a návody : úplná znění zákonů k 1.1.2005 / Olga Holubová, Ivo Šulc - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - v, 194 s. ; 23 cm - 80-251-0525-3 (brož.) :

Ekonomická teorie a praxe : sborník k 60. narozeninám Prof. Ing. Václava Jurečky, CSc. / [redakce Jana Geršlová, Milan Sekanina] - 1. vyd. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2003 - 98 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0476-X (brož.)

Ekonomické a finanční aspekty transformace veřejných financí : sborník materiálů ze semináře : Vyškov 27. dubna 2004 / [redaktor Luboš Štancl] - [Brno] : Univerzita obrany, 2004 - 128 s. : ; 21 cm - 80-85960-88-5 (brož.)

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001- - sv. : il., tab. ; 21 cm - 80-7083-554-0 (sv. 1 : v knize neuvedeno ; brož.) * 80-7083-540-0 (chyb.)

Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující Evropě / [Dušan Smolík a kol.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 172 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-248-0663-0 (brož.)

Ekonomie a právo : úvod do logiky společenského jednání / Josef Šíma - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-245-0749-8 (brož.) :

Ekonomie I : teorie, grafy a příklady / Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 193 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-862-0 (brož.)

Ekonomika v Evropské unii a budování informační společnosti : sborník doktorského semináře Točná, 2004 / [editor Stanislav Gregor] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 59 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0810-9 (brož.)


ESOP / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 399 s. : il. ; 26 cm - (brož.)


European integration: local and global consequences : international conference : September 15-19, 2004, Brno, Czech Republic : conference proceedings - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 113 s. ; 21 cm - 80-7355-023-7 (brož.)

Europeanisation of national political parties / editoři Ladislav Cabada, Alenka Krašovec - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-86473-78-3 (brož.)

Evropská dimenze v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci / [kolektiv autorů ; editor Jitka Novotová] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-902-3 (brož.)

Evropská měnová unie a Česká republika / Antonín Brůžek - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-245-0820-6 (brož.) :

Evropská unie : distanční studijní opora / Marian Lebiedzik, Bohumír Zlý - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 318 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-263-7 (brož.)

Evropské družstvo / František Helešic - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 2004 - 123 s. ; 21 cm - 80-86426-18-1 (brož.)

Faktory trvale udržitelné mobility a přístupnosti k dopravním službám v osobní dopravě : sborník příspěvků / [redakce Tomasz Zawada] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 166 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-713-X (brož.)

Filosofické základy metodologie ekonomických věd III / Ján Pavlík (editor) - Praha : Oeconomica, 2004 - 226 s. ; 25 cm - 80-245-0798-6 (brož.)

Financování a programování v programovacím období 2000-2006 v České republice : vybrané problémy / Zdeněk Lukáš - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0745-5 (brož.) :

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 4., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 123 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-247-1097-8 (brož.)

Finanční trhy - cvičení / Roman Ptáček, Petr Borkovec, Petr Toman - Vyd. 2., nezměn. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 73 s. ; 30 cm - 80-7157-792-8 (brož.)

Finanční trhy : distanční studijní opora / David Fuchs - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 106 s. ; 29 cm - 80-210-3526-9 (brož.)


Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context : [international conference ... : Ostrava 8.-10.10.2003] / Tadeusz Siwek, Vladimír Baar (editors) - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 335 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7368-022-X (brož.)

Historie a současnost podnikání na Karlovarsku / [historickou část zpracovalo nakladatelství Městské knihy a Jiří Schierl] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004 - 119 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86699-23-4 (váz.)

Historie a současnost podnikání na Ústeckoorlicku / [historickou část zpracoval Václav Šplíchal] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2005 - 223 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - 80-86699-24-2 (váz.)

Historie a současnost podnikání v Praze / [historickou část zpracoval Jaroslav Láník ; autorská spolupráce na druhé části Richard Mandelík] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003- - sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-07-2 (sv. 1 : váz.)

Chcete se dostat na ekonomickou fakultu?. 2. díl, Ekonomický přehled / [Igor Kotlán, Petr Skalka, Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-14-5 (brož.)

Inflace a P-Star model v České republice / Lumír Kulhánek - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 165 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-134-7 (brož.)

Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření : hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy / Běla Plechanovová - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 355 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0800-6 (brož.) * 80-246-0800-0 (chyb.)

Integrace akciových trhů rozšířené Evropy / Helena Horská - V Praze : Oeconomica, 2004 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0824-9 (brož.)

Intellego / Kristína Heinzová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 111 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-284-X (brož.)

Interakční vzorce pracovní komunikace / Josef Skácel, Jana Sobčíková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 99 s. ; 24 cm - 80-7248-281-5 (brož.)


International taxation : textbook fot the students of the study programs in English / Václav Vybíhal, Danuše Nerudová - 1st ed. - Brno : Mendel Agricultural and Forestry University, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-7157-833-9 (kroužková vazba)


Jak úspěšně prodávat víno : vinařský marketing v praxi / Schätzel, Doka, Schäfer ; [překlad Vilém Kraus] - Velké Bílovice : Svaz vinařů České republiky, 2004 - 235 s. : il. ; 23 cm - 80-903534-1-X (brož.)

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2004 / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 12. dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 222 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-244-2 (brož.)

Jak zlepšit svou duševní práci : studijní opora pro vzdělávání dospělých / Karel Paulík - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004 - 23 s. ; 30 cm - 80-7042-680-2 (brož.) :

K některým aktuálním problémům bytového družstva a společenství vlastníků jednotek podle právního stavu k 30.6.2002 / [Jiří Zatočil vedoucí autorského kolektivu ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2002 - 163 s. ; 21 cm - 80-86426-09-2 (brož.)

Kapitálové trhy : kombinované studium / Pavel Duspiva, Liběna Tetřevová - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 2 sv. ; 30 cm - 80-7194-749-0 (v knize neuvedeno : sv. 1 : brož.) : * 80-7194-456-4 (chyb.)

Kdo hradí opravy v bytě / Milan Horák, Helena Nováková - 12. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 119 s. ; 21 cm - 80-7273-116-5 (brož.) :

Komentář k vydání ČSN EN ISO 9001:2001 : systémy managementu kvality : jak zavést systém managementu kvality : příručka pro zavádění ČSN EN ISO 9001:2001 v malých a středních organizacích / Jiří Zajíc, Jiří Veselý - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2005 - 146 s. ; 21 cm - 80-7283-178-X (brož.) :

Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič] - Ostrava : Ethics, 2005 - 96 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-902713-6-7 (brož.)

Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace / [mezinárodní kolektiv autorů ; editorská skupina Miroslav Hučka ... et al.] - Ostrava : Ethics, 2005 - 299 s. : il. ; 24 cm - 80-902713-5-9 (brož.)


Kontrola ve veřejném sektoru : distanční studijní opora / Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 62 s., [23] s. příl. ; 29 cm - 80-210-3505-6 (brož.)


Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropslých zemí : sborník příspěvků z česko-slovenské vědecké konference :[23. června 2004 v Praze] - Praha : Oeconomica, 2004 - 102 s. ; 21 cm - 80-245-0817-6 (brož.)

Kulatý stůl - pokrok ve výzkumu malých a středních podniků (v ČR a na Slovensku) : [sborník / Jitka Srpová , Martin Lukeš - editoři - Praha : Oeconomica, 2004 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0739-0 (brož.)

Lidské zdroje? / Helena Sequensová ... [et al.] - Havířov-Podlesí : Question Marks, 2005 - 218 s. : il. ; 21 cm - (váz.)

Makroekonomie : středně pokročilý kurz / Robert Holman - 1. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004 - xiv, 424 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-764-2 (brož.)

Mám vizi / Petr Pávek, [Jan Šebelka] - Liberec : Dialog, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86761-24-X (váz.)

Marketing : produktový mix - tvorba inovací produktů / Jaroslav Hadraba - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 215 s. ; 21 cm - 80-86473-89-9 (brož.) * 80-86473-89-5 (chyb.)

Marketing podle trhů / Jan Kincl a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 172 s. : il. ; 25 cm - 80-86851-02-8 (váz.) :

Mechanismus obchodování na komoditní burze / Miroslav Adámek, Jan Jarolímek - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 34 s. : il. ; 22 cm - 80-213-1263-7 (brož.)

Mezinárodní ekonomie / [Eva Cihelková ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2004 - 273 s. : ; 21 cm - 80-245-0815-X (brož.)

Mezinárodní obchod : teorie a politika / Dan Šťastný - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 149 s. ; 21 cm - 80-245-0805-2 (brož.) :

Mikroekonomie : metodické a pracovní listy / Josef Brčák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1250-5 (brož.) :

Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 13. semináře : 31.5.-2.6.2004, Dolní Lomná / [Jarmila Doležalová, editor] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 242 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0736-X (brož.)


Moravskoslezský kraj - klimatické a hydrologické poměry : (výzkumná zpráva č. 1/2004/KFGG) / Vladislav Kříž - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 43 s., [3] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7042-994-1 (brož.)

Motivace jako nástroj řízení / Maria Deiblová ; [přeložil Jiří Loudin] - Praha : Linde, 2005 - 127 s. ; 24 cm - 80-902105-8-9 (brož.)

Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání / Jim Barrett ; [překlad Jana Konopiská] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - v, 169 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0352-8 (brož.) :

Možnosti metod umělé inteligence v logistickém řízení současného průmyslového podniku / Janík Ivo, Lenort Radim, Macurová Pavla a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 116 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0749-1 (brož.)

Mzdové účetnictví 2005 : praktický průvodce / Václav Vybíhal a kolektiv - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, c2005 - 355 s. : il., formuláře ; 24 cm - 80-247-1063-3 (brož.)

Mzdy, předpisy a praxe 2005 / Ivan Tomší, František Alinče - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 399 s. ; 21 cm - 80-7263-254-X (brož.)

Nájem a podnájem v otázkách a odpovědích / Ivan Brychta - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7357-031-9 (brož.)

Naučte se rychle novelu zákona o dani silniční : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o dani silniční platné od roku 2004 a uplatňování osvobození vozidel splňujících ekologické limity : odpovídá EU - 1. vyd. - [Beroun] : Newsletter, c2004 - 8 s. ; 30 cm - 80-7350-017-5 (brož.)

Návrh metod pro posuzování životnosti a vyřazování stavebních vozidel : autoreferát doktorské disertační práce : obor 23-01-9 Dopravní technika a technologie / Ivo Rubáč - 1. vyd. - Ostrava : Institut dopravy, VŠB-TU Ostrava, 2004 - 21 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0529-4 (brož.)

Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují / Blažena Petrlíková - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 103 s. ; 30 cm - 80-7357-025-4 (brož.)


Novela DPH ; Řešení dotazů / Václav Benda a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2004, - 64 s. ; 21 cm - (brož.)


Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie) : grantový projekt GA ČR 402/04/0219/ : sborník publikovaných dílčích studií, 1. etapa řešení / Eva Cihelková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 192 s. : ; 21 cm - 80-245-0826-5 (brož.)

O penězích a trhu : svobodný trh a jeho úskalí pohledem slavného wallstreetského finančníka / Henry Kaufman ; přeložil Jan Placht - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 343 s. : il. ; 24 cm - 80-7260-112-1 (váz.) :

Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 7.-8. září 2004 / [editor Aleš Hes] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1162-2 (brož.)

Obchodní a živnostenské komory 1918-1938 : (nepodařená reforma československé hospodářské správy a samosprávy) / Petr Grulich - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 253 s. : mapy ; 21 cm - 80-7041-858-3 (brož.)

Obchodní ruština = Delovoj russkij / I.F. Ždanova, M.A. Romanovskaja, A.V. Veličko - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 437 s. ; 21 cm - 80-253-0007-2 (brož.)

Obchodování účastníků burzovních obchodů / Miroslav Adámek, Jan Jarolímek - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-213-1262-9 (brož.)

Obnova venkovského prostoru : sylaby přednášek kurzu "Management venkova a krajiny" / Šárka Štenclová a kol. - Vyd 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 83 s., [4] s. barev. obr. příl., [19] s. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-213-1277-7 (kroužková vazba)

Od pondělí do pátku--, aneb, Jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání / Mark Greene ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, [2004] - 170 s. ; 21 cm - 80-7255-104-3 (brož.)

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.1.2004 : právní předpisy, přehledy, tabulky, komentáře, příklady, nový katalog / Alena Chládková - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2003 - 358 s. ; 21 cm - 80-239-1676-9 (brož.)

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. ; 30 cm - 80-7357-029-7 (brož.)


Olomoucký rádce nejen pro osoby se zdravotním postižením - 1. vyd. - Olomouc : Statutární město Olomouc, 2004 - 104 s. : il. ; 21 cm - (brož.) :


Peníze do kapsy / Jan Havel, Antonín Odehnal ; [ilustrace Bára Buchalová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 455 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 11 x 15 cm - 80-00-01408-4 (váz.) :

Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském regionu : sborník výsledků prvního roku řešení projektu NAZV QF 3276 / [kolektiv autorů ; redaktor Pavel Žufan] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 84 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-830-4 (brož.)

Píšeme a telefonujeme po nemecky / Drahomíra Kettnerová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 61 s. ; 21 cm - 80-7238-448-1 (brož.)

Podpora podnikání v regionech ČR a EU = Enterpreneurial support in the regions of CR and EU : sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne 20.11.2003 ve Slavkově u Brna / [editor] Antonín Malach - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003- - sv. : il. ; 21 cm - 80-210-3259-6 (sv. 1 : brož.)

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2005 / Petr Ryneš - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 845 s. ; 21 cm - 80-7263-251-5 (brož.)

Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě / Arnošt Böhm, František Janatka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 204 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0816-7 (váz.)

Politické, sociální a ekonomické problémy v zemích Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova / Mariana Nachtigallová (editor) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 208 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0763-3 (brož.)

Politický a ekonomický slang / Martin Gregor - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 150 s. ; 17 cm - 80-7254-551-5 (brož.)

Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-35-3 (brož.)

Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po vstupu do Evropské unie / Jitka Víchová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2004 - 204 s. : il. ; 23 cm - 80-86165-89-2 (brož.)


Poznejte nový zákon o dani z přidané hodnoty : odpovídá pravidlům EU - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 88 s. ; 23 cm - 80-7350-025-6 (brož.)


Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin / [vedoucí autorského kolektivu Václav Peterka] - Praha : Státní rostlinolékařská správa : Agrospoj, 2001 - 265 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 4., upr. a dopl. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-86878-01-5 (brož.) :

Problemas económicos, sociales y políticos en los países de la Península Ibérica y de América Latina / Mariana Nachtigallová (compiladora) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 235 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0787-0 (brož.)

Programové dokumenty pro region soudržnosti hl. m. Prahy / Jana Kouřilová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0735-8 (brož.)

Projektový cyklus v EU / Petr Halámek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 73 s. ; 30 cm - 80-210-3552-8 (brož.)

Průvodce distančním studiem předmětu Mikroekonomie / Radim Valenčík - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-86754-27-8 (Vysoká škola finanční a správní : brož.)

Průvodce globální ekonomikou / Randy Ch. Epping ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 237 s. : mapy ; 21 cm - 80-7178-825-2 (váz.) :

Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky / Jiří Tvrdoň, Jan Jarolímek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 500 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1258-0 (brož.)

Příručka manažera správy a provozu domů a bytů / Helena Nováková - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 265 s. ; 21 cm - 80-7273-115-7 (brož.) :

Příručka plátce DPH / : od 1.1. 2005 / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 142 s. : il. ; 24 cm - 80-7310-024-X (brož.) :

Příručka pro družstevníky / František Helešic - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 2003 - 151 s. ; 21 cm - 80-86426-14-9 (brož.)


Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha : [aktualizováno ke dni 15.10.2004 / zpracoval odbor 72 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004 - 136 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-06-6 (brož.)


Psychologie a nezaměstnanost : zkušenosti a praxe = Psychology and unemployment : experience and practice : sborník referátů z mezinárodní konference konané dne 24. června v Brně / Božena Buchtová ed. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 248 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3457-2 (brož.)

Psychologie obchodní činnosti : pro střední odborná učiliště / E. Bedrnová, D. Pauknerová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-899-1 (brož.) :

Psychotesty u přijímacích pohovorů / Liam Healy ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-848-1 (brož.) :

Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a monitorování / René Wokoun - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 77 s. ; 21 cm - 80-245-0734-X (brož.)

Research report. 3, Regionální rozvoj / Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 322 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-668-0 (brož.)

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004 / Petr Pelech - 9. dopl. - Olomouc : ANAG, 2005 - 175 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-243-4 (brož.)

Rok druhý : Václav Klaus 2004 : [projevy, články, eseje] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 374 s., [16 s. obr. příl.] : portréty ; 22 cm - 80-242-1414-8 (váz.)

Role logistiky v integrující se Evropě : odborný seminář pod záštitou generálního ředitele ČD Ing. Petra Kousala : sborník příspěvků : 26. října 2004 - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 45 s. ; 30 cm - 80-7194-708-3 (brož.)

Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy : rozvoj lidských zdrojů : Sobrance, Zemplínska Šírava, Užhorod, 9.-11. června 2004 : sborník z mezinárodního workshopu : abstrakty / [editor Jiří Kleibl] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 39 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-245-0809-5 (brož.)


Řízení a modelování finančních rizik : sborník vybraných příspěvků z 2. mezinárodní konference : Ostrava, 8.-9. září 2004 = Managing and modelling of financial risks : selected papers 2nd international conference / [editor Dana Dluhošová] - Ostava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 368 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0618-5 (brož.)


Sborník z mezinárodní konference EuroRegio 2004 : Břasy u Plzně, Česká republika 7.-8. října 2004 / sestavili Martin Lukáš ... [et al.] - Cheb : MIM Consulting, 2004 - 194 s. : il. ; 29 cm - 80-239-3392-2 (brož.)

Slovník ekonomických pojmů pro střední školy a veřejnost / Stanislava Peštová, Miloslav Rotport - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 102 s. ; 21 cm - 80-7168-898-3 (brož.) :

Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní komparace / Pavel Neumann - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-245-0814-1 (brož.) :

Správa daní a daňové řízení / Lenka Hrstková Dubšeková - Vyd. 4., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 162 s. ; 21 cm - 80-7355-006-7 (brož.)

Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v novém zákoně o dani z přidané hodnoty (2004) / Milan Skála - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 147 s. ; 21 cm - 80-7357-042-4 (brož.)

Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v Evropské unii / Jiří Dvořáček a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2005 - 158 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0818-4 (váz.)

Studies and analyses of the macro- and microeconomic systems structures and behavior using the economic-mathematical methods / [editors Petr Bulava ... et al.] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 - 322 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-248-0666-5 (brož.) :

Systém kritických bodů (HACCP) v obchodě : příručka pro pracovníky potravinářských prodejen / Michal Voldřich, Marie Jechová, Marcela Kaudelová - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství : Svaz obchodu a cestovního ruchu, 2004 - 73 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 příl. (11 l.) - 80-903401-2-1 (brož.) :

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2005 / [odpovědná redaktorka Pavlína Šestáková] - Olomouc : ANAG, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-7263-246-9 (brož.)

Tajemství vysoké pracovní výkonnosti : metoda Inner Game / Timothy W. Gallwey ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-115-1 (brož.)

Technika zahraničních zájezdů / Eva Kunešová, Blanka Farková - 2., upr. a rozš. vyd. - Praha : Idea servis, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-85970-44-9 (brož.) :


Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE / Anna Antošová, Magdalena Nováková, Vlasta Pačesová - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2004 - 96 s. ; 30 cm - 80-245-0748-X (brož.) :

Tržní přístup k ochraně životního prostředí / Tereza Urbanová a Josef Šíma - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0766-8 (brož.) :

Tschechische Einkommensteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2005 - 288 s. ; 21 cm - 80-903281-7-4 (brož.)

Tschechische Mehrwertsteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2005 - 164 s. ; 21 cm - 80-903281-8-0 (brož.)

Tvorba strategie mikroregionu a její uplatnění v mikroregionu "Javornicko" / Monika Chobotová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 126 s. ; 24 cm - 80-7248-286-6 (brož.)

Účetnictví a daně České republiky v kontextu vstupu ČR do Evropské unie / [Eva Sikorová ... et al.] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2004 - 148 s. : grafická znázornění ; 22 cm - 80-7248-272-6 (brož.)

Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU : sborník mezinárodní vědecké konference : Ostrava 8.2.-9.2.2005 / [kolektiv autorů] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 283 s. ; 21 cm - 80-248-0762-9 (brož.) :

Účetnictví bank a finančních institucí 2005 / J. Jílek, J. Svobodová - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 588 s. ; 24 cm - 80-247-1237-7 (brož.)

Účetnictví nevýdělečných organizací 2005 : zákon, vyhláška, standardy : podle stavu k 7.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 112 s. ; 24 cm - 80-7208-469-0 (brož.) :

Účetnictví pro organizační jednotky Junáka / Jan Stejskal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 104 s. ; 30 cm - 80-86825-05-1 (brož.)

Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 132 s. ; 30 cm - 80-210-3583-8 (brož.)

Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích : metodika účetnictví : vzorové příklady : účetní závěrka : kontrola účetnictví / Josef Podhorský - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2005 - 363 s. : il. ; 21 cm - 80-7273-119-X (váz.) :


Úlohy z finanční matematiky pro střední školy / Oldřich Odvárko - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2005 - 198 s. : il. ; 20 cm - 80-7196-303-8 (brož.)

Úvod do regionálních věd a veřejné správy / [Jiří Grospič ... et al. ; editoři Jaroslava Kadeřábková, Pavel Mates, René Wokoun] - 4. vyd., Ve vyd. a nakl. Aleš Čeněk 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 447 s. ; 21 cm - 80-86473-80-5 (brož.)

Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2005 : financování nevýrobní sféry - aktuální problémy veřejných financí : Hradec Králové 1. a 2. února 2005 : sborník příspěvků / [výkonný redaktor Pavel Jedlička] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 299 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-978-4 (brož.)

Vedení personálních agend v praxi od roku 2005 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 175 s. ; 22 cm - 80-7310-023-1 (brož.) :

Veletržní zákulisí / Jaromír Hoza - [Zlín : J. Hoza, 2004] - 150 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-3961-0 (v knize neuvedeno ; brož.)

Venkovská turistika : partnerství v cestovním ruchu - princip spolufinancování projetků z fondů EU : sborník z workshopu : Sedliště u Nepomuka, Penzion Zahrádka 10. prosince 2003 / [editor Petr Cimler] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-313-2 (brož.)

Veřejná ekonomika a správa : 3. pedagogický seminář : sborník příspěvků : Ostrava, 15.-16. září 2004 - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 52 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0739-4 (brož.)

Veřejná správa v České republice / [uspořádali Jiří Marek ... et al.] - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2004 - 102 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-239-3642-5 (brož.)

Veřejné finance : pracovní sešit / Bojka Hamerníková a Květa Kubátová - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 67 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-99-8 (brož.)

Veřejné finance : učebnice / Bojka Hamerníková a Květa Kubátová - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 355 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-86432-88-2 (váz.)

VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia pořádaného v návaznosti na řešení výzkumného záměru 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR" ... : Pavlov, 23. až 25. června 2004 / [editor Jiří Vystoupil, Viktorie Klímová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 278 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3549-8 (brož.)


Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu rozvoje podnikání a aplikace české účetní a daňové terminologie / Eva Sikorová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 201 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-277-7 (brož.)

Vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2004 - 74 s. : mapy, grafická znázornění ; 30 cm - 80-250-0917-3 (kroužková vazba) :

Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields) : sborník ze semináře dne 15. prosince 2004 - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0756-4 (brož.) :

Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten : die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive / Eduard Kubů und Helga Schultz (Hg.) - 1. Aufl. - Praha : Aleš Skřivan ml. ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004 - 279 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm - 80-86493-10-5 (Aleš Skřivan ml. : váz.)

Za sjednocenou Evropu : z myšlenek a programů Huberta Ripky / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 229 s. ; 21 cm - 80-210-3521-8 (brož.)

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech / [zpracoval ekonomický odbor MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 50 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-08-2 (brož.) :

Základy marketingu / Josef Vaculík - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 273 s. ; 30cm - 80-7194-700-8 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-7194-700-X (chyb.)

Základy marketingu pro kombinované studium / Jaroslava Dědková, Iveta Honzáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 202 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-908-2 (brož.)

Zákon o daních z příjmů 2005 : zákon k 1.1.2005 / komentář Pavel Klabík - Vyd. 9. dopl. - Praha : Eurounion, 2005 - 557 s. ; 21 cm - 80-7317-040-X (brož.)

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků s komentářem / Rudolf Kotrba, Anna Velíšková - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2004 - 124 s. ; 21 cm - 80-85490-85-4 (brož.)

Zákoník práce s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení / Michal Spirit - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 246 s. ; 24 cm - 80-7178-968-2 (brož.) :


Zákony. 2005. 1, Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 656 s. ; 21 cm - 80-7365-024-X (brož.)

Zákony. 2005. 3, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 608 s. ; 21 cm - 80-7365-025-8 (brož.)

Zákony. 2005. 4, Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 504 s. ; 21 cm - 80-7365-028-2 (brož.)

Zaměstnanci místní samosprávy v patnácti zemích Evropské unie / [studie byla vypracována ve výzkumném a dokumentačním odboru Dexia Crédit Local Marií Lecerfovou, pod vedením Dominika[sic] Hoorense ; tato zkrácená verze originálního francouzského textu ... byla přeložena Tomášem Michaelem Guntherem] ; předmluva Jacques Guerber - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 43 s. ; 25 cm + 1 příl. - 80-244-0951-8 (brož.)

Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu : [přízpěvky z mezinárodní vědecké konference Regio 2004, 11.-12. 5 2004, Karlovy Vary] Sešit 1, Management a marketing obcí, měst a regionů / Jiří Ježek (ed.) - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 186 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-334-5 (brož.)

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2005 / Petr Pelech - 13. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 343 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-253-1 (brož.)

Zemědělskopotravinářský trh před vstupem ČR do EU a jeho determinanty a regulace : závěrečná zpráva IV. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013 / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003 - 230 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1010-3 (brož.)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 1, Oblast územního rozvoje a koncepcí rozvoje / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-210-3543-9 (kroužková vazba)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 2, Oblast finanční a kontrolní / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 57 s. ; 30 cm - 80-210-3534-X (kroužková vazba)


Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 3, Oblast rozvoje lidských zdrojů / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-210-3544-7 (kroužková vazba)


Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 4, Oblast technické infrastruktury a životního prostředí / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 67 s. ; 30 cm - 80-210-3545-5 (kroužková vazba)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 5, Oblast vnitřní správy a ochrany obyvatel / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-210-3546-3 (kroužková vazba)

24 pastí při obchodování a jak se jim vyhnout / Dick Canada ; [překlad Karel Kessner] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 129 s. ; 23 cm - 80-251-0338-2 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist