Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 2005

Alenka : k osmdesátinám Dr. Aleny Hájkové : [11. října 2004] / uspořádal Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2004 - 141 s. : portréty, faksim. ; 18 cm - 80-86101-95-9 (brož.)

Antropologie občanské společnosti : analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze / Marie Dohnalová - Brno : CERM : NAUMA, 2004 - 164 s. : il. ; 28 cm - 80-7204-339-0 (CERM : váz.)

Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu / Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 122 s. ; 20 cm - 80-7325-052-7 (brož.) :

Bakuninovo evropanství / Josef Kolejka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-210-3421-1 (Masarykova univerzita : brož.)

Bestie se probouzí / Martin A. Lee ; přeložil Gerik Císař - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 487 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-370-1 (váz.) :

Biblická geografie / Tomáš Hendrych - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-880-9 (brož.)

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003- - sv. ; 21 cm - 80-86569-60-8 (Dokořán : sv. 1 : brož.) :

Cartas a Cuba : antológia de contribuciones seleccionadas presetadas en la Cumbre del Comité Internacional para la Democracia en Cuba (Praga, 17-19 Septiembre, 2004) / Edición Matěj Černý, Roisin Joyce y Freddy Valverde - Praga : People in Need, 2005 - 231 s., [32] s. obr. příl. - 80-903510-3-4 (brož.)

Cesta České republiky do Evropské unie / Hynek Fajmon (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 170 s., iv s. obr. příl. : portréty (některé barev.) ; 23 cm - 80-7325-045-4 (brož.) :

Cesty k moci : 1917, 1933, 1948 / Karel Richter, Roman Cílek, Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2005 - 398 s., [24] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-7312-040-2 (váz.)

Česká republika a irácká krize: formování české pozice = The Czech Republic and the Iraq crisis: shaping the Czech stance / David Král, Lukáš Pachta - Praha : Europeum, 2005 - 83, 65 s. ; 21 cm - 80-903237-5-8 (brož.)


Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky / Naděžda Kločko - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 71 s. ; 21 cm - 80-210-3561-7 (brož.)

Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození : 1939-1945 / Miloslav Pecha, Václav Vondra - 1. vyd. - České Budějovice : M. Pecha : V. Vondra, 2004 - 278 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-3727-8 (brož.)

ČR - Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce : vědecký projekt z oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2003-2004 : RB 6/4/03 : Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Eva Cihelková a kolektiv - Praha : Oeconomica, 2004 - 233 s. ; 21 cm - 80-245-0827-3 (brož.)

Dějiny politických teorií / Lukáš Valeš - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 236 s. ; 21 cm - 80-86898-00-8 (brož.)

Diktatura a demokracie : Adolf Hitler - Mein Kampf vs. T.G. Masaryk - Světová revoluce / [Wickham Steed ; překlad Karel Hájek] - Krnov : Vladimír Kořínek, 2004 - 125 s. ; 19 cm - 80-903184-5-2 (váz.)

Dvě tváře liberalismu / John Gray ; přeložil Daniel Micka - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 213 s. ; 21 cm - 80-204-0992-0 (váz.)

Etnické menšiny a česká politika : analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 / Miroslav Mareš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 139 s. ; 20 cm - 80-7325-050-0 (brož.) :

Europeanisation of national political parties / editoři Ladislav Cabada, Alenka Krašovec - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-86473-78-3 (brož.)

Exil a politika : historici o nejnovějších dějinách a o sobě / Pavel Paleček - 1. vyd. - V Tišnově : Sursum, 2004 - 187 s. : portréty ; 22 cm - 80-7323-070-4 (váz.)

Gestapo : dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-45 / Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 192 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7352-077-X (váz.)


Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context : [international conference ... : Ostrava 8.-10.10.2003] / Tadeusz Siwek, Vladimír Baar (editors) - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 335 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7368-022-X (brož.)


Globalization and regionalism in East Central Europe and East Asia: comparison : collection of essays delivered at the conference titled ... held 18th of May 2004 in the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague / [editor Bořivoj Hnízdo] - In Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences Charles University, 2004 - 330 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3650-6 (brož.) :

Gottwaldovi muži / Karel Kaplan, Pavel Kosatík - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 333 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7185-616-9 (váz.)

Hanin kufřík : pracovní sešit k dílně Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze / [koncepce programu Marie Zahradníková] - 1. vyd. - Praha : Židovské muzeum, 2004 - 24 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (brož.)

Hořké medicíny / Antonín Bělohoubek - Vyd. 1. - Praha : Rostislav Janošík, 2000- - sv. : il. ; 21 cm - 80-902728-2-7 (sv. 1 : brož.)

Chaos a nádhera / Eduardo Lourenco ; [z portugalských a francouzských originálů uvedených v bibliografii vybrala Pavla Lidmilová ; přeložily Pavla Lidmilová a Vlasta Dufková ; verše přebásnil Josef Hiršal ; předmluvu napsal František Listopad] - Praha : Dauphin, 2002 - 109 s. : il. ; 20 cm - 80-7272-038-4 (brož.)

Cheopsův odkaz : dějiny Velké pyramidy / Michael Haase ; [přeložil Jaroslav Voříšek] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 206 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 22 cm - 80-7243-223-0 (váz.) :

Churchillovo válečné vůdcovství : neustále dotírejte, sekýrujte a kousejte / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 115 s. ; 18 cm - 80-7341-403-1 (váz.) :

Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření : hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy / Běla Plechanovová - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 355 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0800-6 (brož.) * 80-246-0800-0 (chyb.)

Intelektuální potrat civilizace (na osm): politika / Stanislav Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 211 s. ; 21 cm - 80-244-0919-4 (brož.)


International organisations : present a textbook / author Bohumil Havrland ; co-authors Edmond Aiwa Aiwa ... [et al.] - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 373, 89 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-213-1209-2 (brož.)


Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v Bruselu / Rinus van Schendelen ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Dufek] - Vyd. 1. - Brno : Centrum strategických studií : Barrister & Principal, 2004 - 350 s. ; 23 cm - 80-903333-2-X (Centrum strategických studií ; brož.)

Jihomoravský venkov po socialismu : Filipovsko na konci devadesátých let 20. století : (informatoria katedry sociologie - Filipov III) / Josef Kandert (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress : Univerzita Karlova v Praze, 2004 - 317 s. ; 24 cm - 80-86732-26-6 (brož.)

Jistě, pane premiére / Jonathan Lynn & Anthony Jay ; [přeložil Jan Klíma] - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2004- - sv. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7299-072-1 (sv. 1 : váz.) :

Josef Lux a česká politika 90. let / uspořádali Milan Znoj a Michal Pehr - Vyd. 1. - Praha : Ústav politologie FFUK, 2005 - 96 s. - 80-7308-086-9 (brož.)

Jsem zase tam / Rudolf Roden - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2004 - 160 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86781-04-6 (brož.)

Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení : sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu v Praze = Chapters from the history of representative and parliamentary institutions : collection of contributions from the 54th conference of the International commission for history of representative and parliamentary institutions in Prague / edited by Jiří Georgiev and Jan Kysela - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 384 s. : grafická znázornění ; 21 cm - 80-86861-31-7 (brož.)

Katholizismus in der Tschechischen Republik / Petr Fiala - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003 - 134 s. ; 20 cm - 80-7325-011-X (brož.)

Klatovské oprátky / Václav Jiřík - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 361 s. ; 22 cm - 80-7238-376-0 (váz.)

Komparace politických systémů III. / Ladislav Cabada, Vladimíra Dvořáková a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 330 s. ; 30 cm - 80-245-0806-0 (brož.) :

Konec říše Habsburků : střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918) / Petr Prokš - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 287 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86642-25-9 (brož.)

Konfliktní demokracie : moderní masová politika ve střední Evropě / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 224 s. ; 21 cm - 80-210-3449-1 (brož.)


Krev pod obojí / Břetislav Olšer - Ostrava : En Face, 2005 - 302 s. ; 21 cm - 80-902564-9-X (váz.)

Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi / Jitka Gruntová - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 247 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-206-0607-6 (váz.)

Letters to Cuba : an antology of selected contributions presented at the Summit of the International Committee for Democracy in Cuba (Prague, September 17-19, 2004) / Edited by Matěj Černý, Roisin Joyce and Freddy Valverde - Prague : People in Need, 2005 - 229 s., [32] s. obr. příl. - 80-903510-2-8 (brož.)

Lidé / [Mirella Ferrera, Gian Guiseppe Filippi, Marco Ceresa ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Adam Novák, Jiří Janoštík, Petr Jaroň] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 319 s. : barev. il. ; 36 cm - 80-86323-40-4 (váz.)

Mé zraněné srdce : život Lilli Jahnové 1900-1944 : [příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu] / Martin Doerry ; přeložila Hana Linhartová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 318 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7260-127-X (váz.) :

Mezinárodní bezpečnostní vztahy / Jan Eichler - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-245-0790-0 (brož.) :

Mírotvorci : pařížská konference 1919 / Margaret MacMillanová ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 551 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-200-1151-X (váz.)

Moc a právo v evropské politické tradici / Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 407 s. ; 21 cm - 80-86432-69-6 (váz.)

Mráz přichází z Bílého domu, aneb, Co vám demokratická média nechtějí nebo nesmějí říkat / Jiří Mašek - 1. vyd. - Praha : Earth Save, 2004 - 196 s. ; 20 cm - 80-903085-5-4 (brož.)

Na černých listinách : zážitky jednoho Středoevropana / Paul Lendvai ; [z maďarského originálu ... přeložila Klára Salaquardová] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 308 s. ; 20 cm - 80-86598-28-4 (brož.) :


Nástin dějin české zahraniční politiky / Zdeněk Veselý - Vyd. 2. - V Praze : Oeconomica, 2005 - 77 s. ; 21 cm - 80-245-0844-3 (brož.) :


Noclehy pod mostem / Jaromír Hořec ; [ilustrace Jan Kristofori] - Praha : Riopress, 2003 - 61 s. : il. ; 23 cm - 80-86221-72-5 (váz.) :

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie) : grantový projekt GA ČR 402/04/0219/ : sborník publikovaných dílčích studií, 1. etapa řešení / Eva Cihelková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 192 s. : ; 21 cm - 80-245-0826-5 (brož.)

O tom, co bylo / Zoe Klusáková-Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 213 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-204-1190-9 (váz.)

Obce, kraje, hl. m. Praha : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum, finanční kontrola ; Obecní policie : podle stavu k 14.3.2005 - Ostrava : Sagit, [2005] - 448 s. ; 24 cm - 80-7208-487-9 (brož.) :

Obezřetná elita : česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851 / Jiří Štaif - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 474 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7363-014-1 (váz.) :

Obchodování se ženami z pohledu České republiky / odpovědná řešitelka Ivana Trávníčková ; dílčí řešitelé Marina Luptáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 158 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7338-030-7 (brož.) :

Očista / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský] - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian technologies, 2002 - 247 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86398-17-X (Humanitarian technologies ; váz.)

Odkouzlení světa : dějiny náboženství jako věci veřejné / Marcel Gauchet ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 259 s. ; 21 cm - 80-7325-037-3 (váz.) :

Ohniska napětí a konflikty v Africe / Otakar Volenec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 23 s. ; 21 cm - 80-245-0813-3 (brož.) :

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / editor Petr Blažek - Praha : Dokořán : Ústav českých dějin FF UK, 2005 - 355 s. : il., portréty, faksimilie ; 21 cm - 80-7363-007-9 (brož.) :


Osobnosti vojenského odboje 1939-1945 ve Vysokém Mýtě / Radovan Kohout, Jiří Junek - 1. vyd. - Ve Vysokém Mýtě : Regionální muzeum, 2004 - 59 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-4049-X (brož.)


Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve / Ján Mlynárik - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-7277-204-X (brož.) :

Osvětim : nacisté a "konečné řešení" / Laurence Rees ; [z anglického originálu ... přeložily Zlata Kufnerová a Jana Jebáčková] - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 320 s., [16 s. obr. příl.] : il., portréty ; 24 cm - 80-242-1401-6 (váz.)

Osvobození Kroměříže a Kroměřížska : věnováno všem, kteří v druhé světové válce za naši svobodu a život v míru bojovali a umírali / Vladimír Gardavský - Kroměříž : Český svaz bojovníků za svobodu, 2005 - 28 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - (brož.)

Paul Tillich : studie o náboženství, kultuře a politice / Daniel Toth - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 123 s. ; 21 cm - 80-7041-810-9 (brož.)

Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003 : česko-německé vztahy v pracích studentů = Perspektiven der jungen Generation für Europa 2003 : deutsch-tschechische Beziehungen in Arbeiten der Studenten / editoři Helena Pavlíčková a Zdeněk Radvanovský - 1. vyd. - Praha : Sdružení Ackermann-Gemeide Praha ; [München] : Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde München ; Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-556-4 (Univerzita J.E. Purkyně : brož.)

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 / Vojtěch Vlček - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 597 s., [46] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7266-179-5 (váz.) :

Pět let v NATO : vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO / Vít Hloušek, Zbyněk Pavlačík (eds.) ; [konferenci společně pořádal Generální štáb Armády České republiky, Informační centrum o NATO, Konrad-Adenauer-Stiftung] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav ; Ostrava : Jagello 2000, 2004 - 203 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-210-3428-9 (Masarykova univerzita : brož.)

Po impériu : esej o rozpadu amerického systému / Emmanuel Todd ; [překlad Petr Dýtrt] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 219 s. ; 21 cm - 80-251-0495-8 (brož.)

Pod německou vlajkou : příběh jedné koloniální říše / Jan Klíma - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 429 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7277-282-1 (brož.) :


Politická filosofie / Miloš Vítek - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 105 s. ; 21 cm - 80-7041-618-1 (brož.)


Politické, sociální a ekonomické problémy v zemích Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova / Mariana Nachtigallová (editor) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 208 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0763-3 (brož.)

Politický a ekonomický slang / Martin Gregor - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 150 s. ; 17 cm - 80-7254-551-5 (brož.)

Problemas económicos, sociales y políticos en los países de la Península Ibérica y de América Latina / Mariana Nachtigallová (compiladora) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 235 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0787-0 (brož.)

Případy královského soudce : zločiny a polické intriky středověku / Richard Dostál - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 211 s. ; 22 cm - 80-7336-193-0 (váz.)

Radikální pravice v Německu : od roku 1870 po současnost / Lee McGowan ; přeložila Petra Kůsová - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 287 s. ; 24 cm - 80-7260-122-9 (váz.) :

Rok druhý : Václav Klaus 2004 : [projevy, články, eseje] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 374 s., [16 s. obr. příl.] : portréty ; 22 cm - 80-242-1414-8 (váz.)

Salazar : tichý diktátor / Jan Klíma - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2005 - 271 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86493-15-6 (brož.)

Skok víry : paměti jordánské panovnice / královna Núr ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Rek] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 380 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-249-0488-8 (váz.)

Společenské aspekty rizik / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7041-750-1 (brož.)

Společnost, média a stát : seminář pořádaný společností Corona a Stálou komisí pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Mezinárodním festivalu animovaných filmů AniFest 2004 / [přednášející Jaromír Talíř ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Corona, 2004 - 108 s. ; 21 cm - 80-903363-2-9 (brož.)


Stalinovi diplomaté v Evropě : 1930-1939 / Sabine Dullinová ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 331 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7312-036-4 (váz.)


Tahitská odysea : příběh české rodiny v Polynésii / Vladimír Ustohal - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2004 - 208 s., [56] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7323-075-5 (váz.)

Tati, co je to rasismus? / Tahar Ben Jelloun ; [přeložili Anna a Erik Lukavští ; úvodní slovo Josef Šmejkal] - V Praze : Dauphin, 2004 - 67 s. ; 20 cm - 80-7272-049-X (brož.)

Tomáš Garrigue Masaryk / Alain Soubigou ; [přeložila Helena Beguivinová] - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 451 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7185-679-7 (váz.) :

Třetí říše a druhá světová válka : lexikon německého nacionálního socialismu 1933-1945 / Friedemann Bedürftig ; přeložil Petr Dvořáček - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 666 s. ; 24 cm - 80-7260-109-1 (váz.) :

V temných vodách : vyprávění přímého účastníka o NR-1, špionážní jaderné ponorce studené války : člen posádky odhaluje pravdivou historii americké tajné ponorky / Lee Vyborny, Don Davis ; [z anglického originálu ... přeložila Libuše Čižmárová] - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 2004 - 264 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-86508-55-2 (váz.)

Václav Klofáč : vzestup a pád prvorepublikového politika / Michal Kašpar - Vyd. 1. - V Dobříkově : Obec Dobříkov, 2004 - 70 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)

Války USA : kronika agresivního národa / Nicole Schleyová, Sabine Busseová ; [z německého originálu ... přeložili Milada a Milan Kouřimských] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 217 s. ; 22 cm - 80-7243-226-5 (váz.) :

Včerejší strach : jaké to bylo mezi Čechy a Němci? : a jaké to bude--? / Josef Škrábek - 2., rozš. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 415 s. : il. ; 21 cm - 80-7021-737-5 (váz.) :

Ve službách královny Alžběty : jak Angličané dobývali Nový svět / Giles Milton ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2004 - 240 s. : il., portréty, mapy ; 21 cm - 80-7243-231-1 (váz.) :

Veletržní zákulisí / Jaromír Hoza - [Zlín : J. Hoza, 2004] - 150 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-3961-0 (v knize neuvedeno ; brož.)


Velká Británie v éře Roberta Walpola : k vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století / Martin Kovář - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 273 s., [18] s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - 80-86642-23-2 (brož.)


Volba : globální nadvláda nebo globální vedení / Zbigneiw Brzezinski ; přeložil Martin Ritter - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-204-1179-8 (váz.)

Volby do Evropského parlamentu v České republice / Pavel Šaradín a kolektiv - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2004 - 317 s. : mapy, grafická znázornění ; 20 cm - 80-86624-22-6 (brož.)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2004 : volební obvody č. 43 Pardubice a č. 46 Ústí nad Orlicí / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice, oddělení informačních služeb - Pardubice : Český statistický úřad, 2004 - 74 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - 80-250-0907-6 (brož.) :

Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání / Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 485 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-88-0 (brož.)

Všechno bylo jinak, aneb, Kdo začal druhou světovou válku / Viktor Suvorov ; [z ruského originálu ... přeložil Dimitrij Běloševský a Rudolf Řežábek] - V nakl. Naše vojsko vyd. 2., V nakl. Humanitarian Technologies vyd. 1. - Praha : Naše vojsko : Humanitarian Technologies, 2001 - 303 s. ; 21 cm - 80-86398-10-2 (Humanitarian Technologies ; váz.)

Výklady vládnutí v reálném socialismu : (dědictví VI) / editor Jiří Kabele - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 122 s. ; 24 cm - 80-86732-31-2 (brož.)

Vyslancem na Hitlerově dvoře / André Francois-Poncet ; [překlad Václav Čep] - Krnov : Vladimír Kořínek, 2004 - 399 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-903184-4-4 (váz.)

Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou / Jiří Dienstbier ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Rada pro mezinárodní vztahy, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-239-4020-1 (brož.)

Za sjednocenou Evropu : z myšlenek a programů Huberta Ripky / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 229 s. ; 21 cm - 80-210-3521-8 (brož.)

Základy práva : o právu, státě a moci / Pavel Varvařovský - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 395 s. ; 21 cm - 80-7357-038-6 (brož.)


Zkoumání politiky uznání : multikulturalismus / Charles Taylor ... [et al.] ; Amy Gutmann (editor) ; [z anglického originálu ... přeložili Alena Bakešová, Marek Hrubec, Josef Velek - 2. vyd., V nakladatelství Epocha 1. vyd. - Praha : Epocha : Filozofický ústav AV ČR, 2004 - 191 s. ; 21 cm - 80-86328-64-3 (váz.)


Židovská menšina v Československu ve třicátých letech : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 / uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková - V Praze : Židovské muzeum, 2004 - 122 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-85608-94-4 (brož.)

"Život na vidrholci" : (příběh Bedřicha Fučíka) / Robert Sak - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 421 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7185-670-3 (váz.)

1968-1969 / [autor publikace Jan Kratochvil] - Brno : Meadow Art, 2004 - 180 s., [5] s. obr. příl. : il., portréty, faksim ; 31 cm - 80-239-4555-6 (v knize neuvedeno : váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist