Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2005

Anthroposofie jako požadavek naší doby / Walther Bühler ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix ; verše přeložila Mária Schwingerová] - Hranice : Fabula, 2004 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-15-7(brož.)

Astrologie, karma & transformace : vnitřní dimenze horoskopu narození / Stephen Arroyo ; [překlad Míla Plášková] - Vyd. 1. - [Olomouc] : Fontána, 2003 - 353 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-133-7 (váz.)

Autorita v abrahamských náboženstvích : náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu / Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 122 s. ; 20 cm - 80-7325-052-7 (brož.) :

Bakuninovo evropanství / Josef Kolejka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-210-3421-1 (Masarykova univerzita : brož.)

Barokní člověk a jeho svět / editor Rosario Villari ; [z italského, anglického a španělského originálu ... přeložily Jiřina Němcová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 326 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-683-2 (váz.) :

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody / Jan Kutý - Vyd. 5. rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-86825-06-X (brož.)

Bohatství a bída národů : proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí / David S. Landes ; přeložila Emílie Harantová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 632 s. : mapy ; 24 cm - 80-7341-291-8 (váz.) :

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček - 1. vyd. - Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003- - sv. ; 21 cm - 80-86569-60-8 (Dokořán : sv. 1 : brož.) :

Cesty stavitelů pyramid : skutečný původ pyramid od Egypta po starověkou Ameriku / Robert M. Schoch, Robert Aquinas McNally ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Beneš] - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 2004 - 308 s., [16] s. barev. obr. příl. : mapy ; 24 cm - 80-86508-49-8 (váz.)


Co mají umět muži / John F. Hunt ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Hauserová] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-7246-212-1 (váz.) :


Co už umím : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-070-7 (brož.) :

Cruces de la cultura venezolana y la checa en el curso de la historia : relaciones histórico-artísticas entre Venezuela y la República checa (Checoslovaquia) : artes plásticas, literatura, música (siglos XVII-XX) / Pavel Štěpánek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 522 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm - 80-244-0902-X (brož.)

Czech Republic 2003 : a decade of sustainable (?) development / [edited by Petra Kušková] - Prague : Charles University, Environment Center, 2004 - 72 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-239-2836-8 (brož.)

Česká média a feminismus / Barbora Osvaldová - 1. vyd. - Praha : Libri : Sociologické nakladatelství, 2004 - 158 s. ; 20 cm - 80-7277-263-5 (Libri ; váz.)

Čeští senioři včera, dnes a zítra / Lenka Vohralíková, Ladislav Rabušic - [Praha] : VÚPSV, Výzkumné centrum Brno, 2004 - 90, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4218-2 (v knize neuvedeno : brož.)

Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 501 s. ; 24 cm - 80-7325-038-1 (brož.) :

ČR - Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce : vědecký projekt z oblasti mezinárodních vztahů pro rok 2003-2004 : RB 6/4/03 : Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Eva Cihelková a kolektiv - Praha : Oeconomica, 2004 - 233 s. ; 21 cm - 80-245-0827-3 (brož.)

Dějiny klasické sociologie / Jan Keller - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 529 s. ; 24 cm - 80-86429-34-2 (váz.) :

Dějiny sociologie / Charles-Henry Cuin a Francois Gresle ; přeložil Jindřich Veselý - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 263 s. ; 20 cm - 80-86429-33-4 (brož.) :

Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí / Richard Jedlička ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 478 s. ; 21 cm - 80-7312-038-0 (váz.)

Děti a rozvod / Heather Smith ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 184 s. ; 23 cm - 80-7178-906-2 (brož.) :

Die Wiener Tschechen einst und jetzt : eine Einführung in Geschichte und Gegenwart der Tschechischen Volksgruppe in Wien = Vídeňští Češi včera a dnes : úvod do dějin a současnosti české národnostní skupiny ve Vídni / Vlasta Valeš - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2004 - 141 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86197-52-2 (brož.)


Dítě a jeho svět : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii" / redakce Lubica Obuchová - Praha : Česká orientalistická společnost, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-902510-7-2 (brož.)

Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých / Ladislava Lederbuchová - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 179 s. : il. ; 23 cm - 80-86898-01-6 (brož.)

Dítě v předškolním období / Ilona Špaňhelová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1187-9 (brož.)

Divadlo Neslyšících a nové cesty / Iveta Pavlovičová - Brno : Pořádání kluturních akcí, 2002 - 158 s. : il. ; 20 cm + 1 videokazeta - 80-238-9135-9 (brož.)

Doteky Vánoc / Prokop Siostrzonek - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - [16] s. : barev. il. ; 10 x 13 cm - 80-7192-926-3 (brož.)

Druhý život antického mýtu : sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Jana Nechutová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 255 s. : il. ; 20 cm - 80-7325-042-X (brož.) :

Education - a means to the prosperity of future generations : proceedings of the international symposium in the framework of the conference Sustain life secure survival II, Prague : 24. September 2004, Prague - Ed. 1st. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 108 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1245-9 (brož.)

Efektivní motivace / John Adair ; [překlad Lenka Vorlíčková] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 178 s. : ; 21 cm - 80-86851-00-1 (brož.) :

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001- - sv. : il., tab. ; 21 cm - 80-7083-554-0 (sv. 1 : v knize neuvedeno ; brož.) * 80-7083-540-0 (chyb.)

Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující Evropě / [Dušan Smolík a kol.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 172 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-248-0663-0 (brož.)

Ekonomika v Evropské unii a budování informační společnosti : sborník doktorského semináře Točná, 2004 / [editor Stanislav Gregor] - V Praze : Oeconomica, 2004 - 59 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0810-9 (brož.)


Etnické menšiny a česká politika : analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 / Miroslav Mareš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 139 s. ; 20 cm - 80-7325-050-0 (brož.) :

Evropa a islám / Franco Cardini ; [z italského originálu ... přeložila Jiřina Němcová] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 295 s. ; 18 cm - 80-7106-640-0 (váz.) :

Evropské salony : vrcholy zaniklé ženské kultury / Verena von der Heyden-Rynschová ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004 - 194 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7319-026-5 (brož.)

Exil a politika : historici o nejnovějších dějinách a o sobě / Pavel Paleček - 1. vyd. - V Tišnově : Sursum, 2004 - 187 s. : portréty ; 22 cm - 80-7323-070-4 (váz.)

Globalisation and its geopolitical, cultural, economic and ecological context : [international conference ... : Ostrava 8.-10.10.2003] / Tadeusz Siwek, Vladimír Baar (editors) - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 335 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7368-022-X (brož.)

Globalization and regionalism in East Central Europe and East Asia: comparison : collection of essays delivered at the conference titled ... held 18th of May 2004 in the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague / [editor Bořivoj Hnízdo] - In Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences Charles University, 2004 - 330 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3650-6 (brož.) :

Haré Kršna v západním světě : setkání dvou myšlenkových tradic / Martin Fárek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 120 s. ; 24 cm - 80-7194-677-X (brož.) :

Hlavolamy, hry a karetní triky : [zábavné činnosti pro rozvoj myšlení dětí ve věku od 9 let] / Raymond Blum ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Schrötter] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-933-X (brož.) :

Hledání : 100 let Jedličkova ústavu v Liberci / Lubomír Vejražka, Jiří Hladík - Vyd. 1. - Smržovka : Občanské sdružení Unikátní projekty, 2004 - 299 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - 80-239-4103-8 (váz.)

Hnutí homosexuálů : boj za lidská práva, nebo propaganda? / F. LaGard Smith - Praha : [s.n.], 2004 - 182 s. ; 21 cm - (brož.)

Hodnocení veřejných projektů a zakázek / František Ochrana - 3., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 195 s. ; 21 cm - 80-7357-033-5 (brož.)


Hrajeme si a tvoříme se skřítky / Naděžda Kalábová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 254 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0990-2 (brož.)

Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let / Bohdana Pávková ; [ilustrace Richard Šmarda] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 94 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 19 x 24 cm - 80-251-0322-6 (brož.) :

Hrátky pro chytré děti / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-023-5 (brož.) :

Hrátky s tužkou / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-022-7 (brož.) :

Hry pro rodiče s dětmi : hry pro rozvoj komunikace : aktivity zaměřené na rozvoj dítěte předškolního věku : příprava na vstup do školy / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0991-0 (brož.)

Chaos a nádhera / Eduardo Lourenco ; [z portugalských a francouzských originálů uvedených v bibliografii vybrala Pavla Lidmilová ; přeložily Pavla Lidmilová a Vlasta Dufková ; verše přebásnil Josef Hiršal ; předmluvu napsal František Listopad] - Praha : Dauphin, 2002 - 109 s. : il. ; 20 cm - 80-7272-038-4 (brož.)

Churchillovo válečné vůdcovství : neustále dotírejte, sekýrujte a kousejte / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 115 s. ; 18 cm - 80-7341-403-1 (váz.) :

Chytrá kniha prvňáčka / Jindřich Balík, Ludvík Středa ; ilustroval Luděk Schneider - 1. vyd. - Kladno : Delta, c2004 - 149 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm - 80-86091-86-4 (váz.) :

Idea sociální vědy a její vztah k filosofii / Peter Winch ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Suchomel] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 134 s. ; 21 cm - 80-7325-035-7 (váz.)

Indigové děti : děti nové generace / Siegfried Woitinas ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix] - Hranice : Fabula, 2004 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-19-X (brož.)


Integrace cizinců v Evropě : sborník z mezinárodní konference = Integration of immigrants in Europe : proceedings of an international conference : Praha, 27.-28.11.2003 - [Praha] : Slovo 21, 2004 - 89, 96 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 26 cm - 80-239-3924-6 (brož.)


Intelektuálové v Evropě 19. století : historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora / Christophe Charle ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 275 s. ; 21 cm - 80-7325-039-X (váz.) :

Intellego / Kristína Heinzová - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 111 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-284-X (brož.)

Interakční vzorce pracovní komunikace / Josef Skácel, Jana Sobčíková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 99 s. ; 24 cm - 80-7248-281-5 (brož.)

Interkulturní komunikace, její význam, vývoj a další perspektivy / Hanne-Lore Bobáková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 97 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-283-1 (brož.)

Interpersonální komunikace / Nikola Moslerová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 40 s. ; 30 cm - 80-7042-692-6 (brož.) :

Já to vidím jinak, miláčku ! : mužsko-ženský slovník / Nataša Tanská ; [ilustroval Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 107 s. : il. ; 19 cm - 80-7246-151-6 (váz.) :

Jak použít manželku na 33 způsobů / Lubomír Lichý - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - [28] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-237-3863-1 (váz.)

Jak se naučit říkat ne : (jak vybudovat zdravou sebeúctu) / Kevin Leman ; [překlad M. Snížková] - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 222 s. ; 21 cm - 80-7255-114-0 (brož.)

Jak získat a neztratit autoritu, aneb, Proč má maminka vždycky pravdu / Alena Vališová, Richard Šubrt - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - 80-86642-29-1 (brož.)

Jaké mám IQ? A jak je mohu zvyšovat? / Ken Russell, Philip Carter ; [překlad Hana Moravcová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. : il. ; 23 cm - 80-251-0467-2 (sv. 1 ; brož.)

Jihomoravský venkov po socialismu : Filipovsko na konci devadesátých let 20. století : (informatoria katedry sociologie - Filipov III) / Josef Kandert (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress : Univerzita Karlova v Praze, 2004 - 317 s. ; 24 cm - 80-86732-26-6 (brož.)

Josef Drásal : hanácký obr - Olomouc : Tourist centrum, [2005] - 15 s. : barev. il. ; 22 cm - (brož.)


Jsem zase tam / Rudolf Roden - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2004 - 160 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - 80-86781-04-6 (brož.)

K sociologické reflexi moderního rizika / [editor Oleg Suša] - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004 - 75 s. ; 21 cm - 80-7308-071-0 (brož.)

Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce / [Josef Petráň] - 2., dopl. a upr. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 227 s. : il., portréty, faksim ; 21 cm - 80-7106-717-2 (váz.) :

Komunikace pro ekonomy / Zdeňka Pechačová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 155 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1240-8 (brož.) :

Komunikace, sex a peníze : [tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami] / Edwin Louis Cole - 3. vyd. - Brno : Postilla, 2001 - 205 s. ; 18 cm - 80-86442-04-7 (brož.)

Komunikace, týmová spolupráce a řešení problémových situací ve škole : výchozí teorie k závěrečným pracím frekventantů kursu, záznam realizovaných cvičení pro rozvoj komunikace a řešení problémových situací ve škole / editor Marie Pavlovská ; [ilustrace Tomáš Pavlovský] - Brno : MSD, 2004 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-86633-24-1 (brož.)

Komunikační manuál pracovníka malé a střední firmy / Josef Skácel, Jana Sobčíková - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2004 - 84 s. ; 21 cm - 80-7248-282-3 (brož.)

Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace / [mezinárodní kolektiv autorů ; editorská skupina Miroslav Hučka ... et al.] - Ostrava : Ethics, 2005 - 299 s. : il. ; 24 cm - 80-902713-5-9 (brož.)

Kreativní time management : nejen pro ženskou duši : objevte tajemství uvolněnosti-- / Mojmír Voráč - Vyd. 1. - Praha : Pyramida system CZ, 2004 - 107 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903512-0-4 (brož.) :

Kříž a půlměsíc : křesťanství a islám od Muhammada po reformaci / Richard Fletcher ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 140 s. ; 21 cm - 80-204-1145-3 (váz.)


Kvalita výzkumů volebních preferencí / Jindřich Krejčí (ed.) ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 262 s. : il. ; 24 cm - 80-7330-056-7 (brož.)


Lidé / [Mirella Ferrera, Gian Guiseppe Filippi, Marco Ceresa ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Adam Novák, Jiří Janoštík, Petr Jaroň] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 319 s. : barev. il. ; 36 cm - 80-86323-40-4 (váz.)

Lyžování dětí / Josef Treml - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 105 s., [16] s. barev. obr. příl. ; il. ; 21 cm - 80-247-0682-2 (brož.)

Mám vizi / Petr Pávek, [Jan Šebelka] - Liberec : Dialog, 2004 - 159 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86761-24-X (váz.)

Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češsko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výročí slovinského kněze-buditele, jazykovědce a folkloristy : (Praha, 11.10.2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) / [redakce Milada K. Nedvědová a Martina Piko-Rustia] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2004 - 159 s. ; 21 cm - 80-7050-434-X (brož.)

Město džinů : rok v Dillí / William Dalrymple ; přeložil Viktor Faktor ; ilustrace Olivia Fraser - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2004 - 351 s. : il. ; 21 cm - 80-86518-53-1 (váz.)

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2005 - 42, ix s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Minulé životy našich dětí : jak mohou vzpomínky na minulé životy ovlivnit dítě / Carol Bowmanová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - 332 s. ; 21 cm - 80-7197-229-0 (váz.)

Moravská babička / Čeněk Kramoliš - Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004 - 206 s. ; 15 cm - 80-239-2538-5 (brož.)

Motivace a multilingvismus ve výuce cizích jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Katedře cizích jazyků Univerzity Pardubice ve dnech 22.-23. září 2003 / Helena Jaklová (editor) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 183 s. ; 24 cm - 80-7194-658-3 (brož.)


Mozaika : citáty o vztazích / [vybral Karel Řežábek ; sestavila Hana Pinknerová] - 1. vyd. - Brno : Postilla, 2002 - [56] s. : il. ; 15 cm - 80-86442-12-8 (brož.)


Myšlenky moudrých o dětech / uspořádal Jan Malík - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2004 - [96] s. ; 16 cm - 80-86146-43-X (váz.)

Myšlenky moudrých o toleranci / uspořádal Jan Malík - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2003 - [104] s. ; 16 cm - 80-86146-39-1 (váz.)

Na prahu změn : (zóny přechodových rituálů) / William Bridges ; [překlad Alena Švecová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 138 s. ; 21 cm - 80-7255-100-0 (brož.)

Na přeskáčku / Jan Pixa - Vyd. 1. - Praha : Aliva-LEEB, 2004 - 191 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-900600-0-5 (váz.)

Naděje chodí po špičkách / Ivan Jergl ; [ilustrace Filip Facincani] - 1. vyd. - Praha : Okamžik, 2005 - 141 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903247-8-9 (brož.)

Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem : (analýza vybraných případů vražd a vydírání) / Alena Marešová - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 104 s. ; 21 cm - 80-7338-022-6 (brož.) :

Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými / Herman van Dyck ; [z francouzského originálu ... přeložila Jarmila Malá] - 3. české vyd. - Praha : Tyfloservis, 2004 - 33 s. : il. ; 15 cm - 80-239-3969-6 (brož.)

Nová filmová historie : antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury / editor, [texty vybral, k vydání připravil, úvodní studii a medailony o autorech napsal Petr Szczepanik ; [z anglických, francouzských a německých originálů přeložili Tomáš Dvořák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Herrmann & synové, 2004 - 528 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-239-4107-0 (v knize neuvedeno : váz.)

Nové interpretace kulturních fenoménů = New interpretations of cultural phenomena : sborník příspěvků, Univerzita Pardubice, 3. listopadu 2004 / Šárka Bubíková, Olga Zderadičková, Michael M. Kaylor (ed.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2004 - 67 s. ; 21 cm - 80-7194-710-5 (brož.)

Nový rozum do kapsy. Kultura a společnost / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Květoslav Hísek ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

Obavy a naděje : rozhovory o budoucnosti / Jacek Zakowski ; přeložil Dušan Provazník - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 260 s. ; 20 cm - 80-204-1106-2 (brož.)


Obezřetná elita : česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851 / Jiří Štaif - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2005 - 474 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7363-014-1 (váz.) :

Obraz druhého v historické perspektivě II : identity a stereotypy při formování moderní společnosti / [vědecký redaktor-editor Karel Kubiš] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003 - 208 s. ; 23 cm - 80-246-0603-8 (brož.)

Od pondělí do pátku--, aneb, Jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání / Mark Greene ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, [2004] - 170 s. ; 21 cm - 80-7255-104-3 (brož.)

Odkouzlení světa : dějiny náboženství jako věci veřejné / Marcel Gauchet ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 259 s. ; 21 cm - 80-7325-037-3 (váz.) :

Olomoucký rádce nejen pro osoby se zdravotním postižením - 1. vyd. - Olomouc : Statutární město Olomouc, 2004 - 104 s. : il. ; 21 cm - (brož.) :

Organizace a lidé = (Organisation and people) / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 8., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-019-9 (brož.)

Páni kluci : knížka pro rodiče, kteří vychovávají chlapce / Jan-Uwe Rogge, Bettina Mählerová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Doležalová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 135 s. ; 20 cm - 80-204-1134-8 (brož.)

Paul Tillich : studie o náboženství, kultuře a politice / Daniel Toth - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 123 s. ; 21 cm - 80-7041-810-9 (brož.)

Pod Valdickou branou : fakta o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, institucích, školách, událostech / Eva Bílková - V Jičíně : Městský úřad v Jičíně, 2004 - 87 s. : portréty ; 22 cm - 80-239-2648-9 (brož.)

Pohyb obyvatelstva - demografická dynamika / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 85 s. ; 30 cm - 80-7194-701-6 (brož.) :

Pojď si s námi hrát : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-071-5 (brož.) :

Poklady starověkého Egypta / [sestavili Alessandro Bongioanni, Maria Sole Croceová ; z anglického originálu ... a italského originálu ... přeložily Hana Navrátilová, Renata Landgráfová ; fotografie Araldo De Luca] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 631 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-249-0506-X (váz.)


Poprvé v mateřské škole / Renate Niesel, Wilfried Griebel ; [z německého originálu ... přeložila Dana Lisá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 100 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-989-5 (brož.) :

Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-86547-35-3 (brož.)

Poselství ze srdce světa : potomci poslední indiánské civilizace promlouvají / Alan Ereira ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Talířová] - V Praze : Rybka Publishers, 2004 - 302 s., [24] s. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-86182-81-9 (v knize neuvedeno ; váz.) * 80-86182-80-0 (chyb.)

Poslání skautského vůdce / Jan Pečený - Neptun ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická lesní škola, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Pozoruhodné myšlenky: moudrosti Bruce Leeho pro každý den / napsal Bruce Lee ; sestavil John Little ; [překlad Tomáš Nevrkla] - Praha : Miroslav Sobotka - Fighters Publications, 2004 - 235 s. ; 21 cm - 80-903079-5-7 (váz.)

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku L / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková - 1. vyd. - V Čáslavi : Studio Press, 2002 - [78] s. : il. ; 30 cm - 80-86532-12-7 (brož.)

Program Evropské unie Culture 2000 : projekty s českou účastí = Culture 2000 European Union programme : projects with Czech participation - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 2004 - 143 s. : il. ; 23 cm - 80-7008-174-0 (brož.)

Průvodce globální ekonomikou / Randy Ch. Epping ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 237 s. : mapy ; 21 cm - 80-7178-825-2 (váz.) :

Průvodce mezilidskou komunikací : přístupy - dovednosti - poruchy / Ivo Plaňava - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 146 s. ; 24 cm - 80-247-0858-2 (brož.)

Případy královského soudce : zločiny a polické intriky středověku / Richard Dostál - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 211 s. ; 22 cm - 80-7336-193-0 (váz.)


Psychologie pomáhá každodennímu životu / Miluše Soudková - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-7239-164-X (brož.)


Ráda zpívám z not a jiné eseje / Josef Škvorecký ; [vybral, uspořádal, k vydání připravil, komentář napsal a rejstřík sestavil Michael Špirit] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 367 s. ; 21 cm - 80-237-3837-2 (váz.)

Reader to hearing impairment and deaf studies / Miloň Potměšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 127 s. ; 21 cm - 80-244-0904-6 (brož.)

Renáta Tyršová / Irena Štěpánová - 1. vyd. - Praha : Paseka, 2005 - 318 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-7185-693-2 (váz.)

Riziková společnost : na cestě k jiné moderně / Ulrich Beck ; přeložil Otakar Vochoč - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 431 s. ; 20 cm - 80-86429-32-6 (brož.) :

Romové : kulturologické etudy : (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace) / editoři Marek Jakoubek, Tomáš Hirt - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 383 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-83-X (brož.)

Rukověť rodiče malého školáka / Martina Šrámková - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01491-2 (brož.)

S kloboukem na nepřítele / Jiřina Kalabisová ; [ilustrace Pavla Francová] - 1. vyd. - Praha : Okamžik, 2005 - 121 s. : il. ; 21 cm - 80-903247-7-0 (brož.)

Sedm dcer Eviných : pramatky Evropanů / Bryan Sykes ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Trnka ; doslov napsal Daniel Frynta] - Vyd. 1. - V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2004 - 243 s. : il. ; 21 cm - 80-7185-619-3 (váz.) :

Slabikář slušného chování pro nejmenší / [překlad Jiří Dvořák] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [18] s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7352-153-9 (leporelo)

Slovník mediální komunikace / Irena Reifová & kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 327 s. ; 21 cm - 80-7178-926-7 (váz.) :

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace s dětmi ve společné Evropě : sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KČJL PdF OU, 26. listopadu 2004 / [uspořádal Radomil Novák] - Vyd. 1. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7368-001-7 (brož.)

Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům / uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7050-455-2 (brož.)


Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Pavel Král - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2004 - 319 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7040-697-6 (váz.)

Smrt Západu : jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci / Patrick J. Buchanan ; přeložil Luděk Bednář - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 400 s. ; 21 cm - 80-204-1103-8 (váz.)

Snář pro ženy / Anna Maria Krauze ; [z polského originálu ... přeložila Iva Daňková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-7362-065-0 (váz.)

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin / Tomáš Sirovátka ed. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2004 - 237 s. ; 25 cm - 80-210-3455-6 (Masarykova univerzita : brož.)

Sociální hnutí a vzdělávání dospělých : aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení / Martin Kopecký - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 131 s. ; 21 cm - 80-86432-96-3 (brož.)

Society, reproduction and contemporary challenges / Petr Mareš et al. ; [translated by Monika Metyková] - 1st ed. - Brno : Barristr & Principal, 2004 - 198 s. ; 23 cm - 80-86598-67-5 (brož.)

Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti / Aleš Suchomel - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 140 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-7083-900-7 (brož.)

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních : materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, disortografií-- / Zdeňka Michalová - 2., rozš. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 114 s. : il. ; 22 cm - 8073110210

Společnost, média a stát : seminář pořádaný společností Corona a Stálou komisí pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Mezinárodním festivalu animovaných filmů AniFest 2004 / [přednášející Jaromír Talíř ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Corona, 2004 - 108 s. ; 21 cm - 80-903363-2-9 (brož.)

Srovnávací poetika v multikulturním světě : akta ze sympozia pořádaného 25. a 26. září 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze / uspořádali Vladimír Svatoň a Anna Housková - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004 - 318 s. ; 22 cm - 80-7308-066-4 (Univerzita Karlova - Filozofická fakulta : brož.)

Statgraphics Plus for Windows : (zadávání úloh) / Markéta Artlová, Martin Matušů, Josef Kozák - 2. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 91 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0731-5 (brož.)


Strach z lásky, sexu a samoty / Lenka Teremová - Praha : Naše vojsko, 2003 - 143 s. : il. ; 22 cm - 80-206-0701-3 (váz.)

Studies and analyses of the macro- and microeconomic systems structures and behavior using the economic-mathematical methods / [editors Petr Bulava ... et al.] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 - 322 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-248-0666-5 (brož.) :

Španělská profesní a jazyková etiketa / [Tamara Brancová ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostavská univerzita, 2004 - 89 s. ; 30 cm - 80-7042-635-7 (brož.) :

Tahitská odysea : příběh české rodiny v Polynésii / Vladimír Ustohal - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2004 - 208 s., [56] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7323-075-5 (váz.)

Trénink obchodní komunikace / Nicholas Boothman ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kašparovská] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-7178-904-6 (brož.) :

Tvoříme s dětmi : výtvarné povídání s dětmi předškolního věku / Zuzana Hutňanová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 77 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1098-8 (brož.)

Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením / Marie-Thérese Auger, Christiane Boucharlat ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 121 s. ; 23 cm - 80-7178-907-0 (brož.) :

University networks in multilingual and multicultural regions : UNMMR '04 ; proceedings of the conference : Tuesday 5 October 2004 Liberec, Czech Republic / [editor Jaroslav Vild] - 1st ed. - Liberec : Technical University of Liberec, 2004 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-897-3 (brož.)

Úspěšné vůdcovství : je to opravdu (ne)možné? / Tom Marshall - 1. vyd. - Příbram : Křesťanské společenství, c2003 - 208 s. ; 21 cm - (brož.)

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ : distanční text / Taťána Göbelová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004 - 80 s. ; 30 cm - 80-7368-006-8 (brož.) :


Úvod do regionálních věd a veřejné správy / [Jiří Grospič ... et al. ; editoři Jaroslava Kadeřábková, Pavel Mates, René Wokoun] - 4. vyd., Ve vyd. a nakl. Aleš Čeněk 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 447 s. ; 21 cm - 80-86473-80-5 (brož.)


Úvod do sociální a masové komunikace : distanční text / Josef Musil - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2005 - 71 s. ; 30 cm - 80-86723-10-0 (brož.)

Úvod do sociologie / Jan Keller - 5. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 204 s. ; 21 cm - 80-86429-39-3 (brož.) :

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let / Anne Bacus ; [z fracouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003 - 172 s. ; 23 cm - 80-7178-743-4 (brož.) :

Včerejší strach : jaké to bylo mezi Čechy a Němci? : a jaké to bude--? / Josef Škrábek - 2., rozš. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 415 s. : il. ; 21 cm - 80-7021-737-5 (váz.) :

Věková diskriminace - ageismus : úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh / Lucie Vidovicová ; spoluautor empirického výzkumu Ladislav Rabušic - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005 - 54, ix s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Vést nebo být veden / Don Fuller ; [překlad Jan Orlík] - 2. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 200 s. : il. ; 25 cm - 80-86851-03-6 (váz.) :

VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia pořádaného v návaznosti na řešení výzkumného záměru 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR" ... : Pavlov, 23. až 25. června 2004 / [editor Jiří Vystoupil, Viktorie Klímová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 278 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3549-8 (brož.)

Volba : globální nadvláda nebo globální vedení / Zbigneiw Brzezinski ; přeložil Martin Ritter - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-204-1179-8 (váz.)

Výchova k tvořivosti / Marie Königová - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004 - 111 s. : il. ; 22 cm - 80-7308-077-X (brož.)

Výklady vládnutí v reálném socialismu : (dědictví VI) / editor Jiří Kabele - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 122 s. ; 24 cm - 80-86732-31-2 (brož.)

Vývoj dětské řeči krok za krokem / Dana Kutálková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1026-9 (brož.)

Výzkum efektivnosti komerční komunikace / Jitka Vysekalová, Jan Herzmann, Jaroslav Cír - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0789-7 (brož.) :


Zachraňte své manželství : (jak předcházet zbytečným krizím) / Les a Leslie Parrotovi ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 135 s. ; 21 cm - 80-7255-105-1 (brož.)

Základy sociologie : skripta a cvičebnice / Eliška Novotná - Vyd. 1 - Praha : Oeconomica, 2004 - 69 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0812-5 (brož.)

Záležitost čistě chlapecká : všechny důležité informace a tipy / Tim Hüsch ; [překlad Miroslava Hnízdilová] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-7211-177-9 (váz.)

Zkoumání politiky uznání : multikulturalismus / Charles Taylor ... [et al.] ; Amy Gutmann (editor) ; [z anglického originálu ... přeložili Alena Bakešová, Marek Hrubec, Josef Velek - 2. vyd., V nakladatelství Epocha 1. vyd. - Praha : Epocha : Filozofický ústav AV ČR, 2004 - 191 s. ; 21 cm - 80-86328-64-3 (váz.)

Zrcadlo duše / Joyce a Barry Vissellovi ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Koubová] - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Lukáš Němec, 2005 - 233 s. ; 21 cm - 80-903394-4-2 (brož.)

Žena a epilepsie / [připravila pracovní skupina EpiStop] - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2004 - 109 s. ; portréty ; 21 cm - 80-7345-041-0 (brož.)

Židé v Mikulově / [texty Dana Veselská, Stanislava Vrbková] - 1. vyd. - Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově : Nadační fond obětem holocaustu : Spolek přátel židovské kultury, 2004 - 54 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - 80-85088-18-5 (brož.)

Židovská menšina v Československu ve třicátých letech : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004 / uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková - V Praze : Židovské muzeum, 2004 - 122 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-85608-94-4 (brož.)

160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Blecha] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 185 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-903-8 (brož.)

500 nápadů pro dům a zahradu / Tessa Eveleghová ; [z anglického originálu ... přeložili Dana a Jaromír Čížkovi] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7209-641-9 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist