Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za březen-duben 2005

Administrace a diagnostika sítí : pomocí OpenSource utilit a nástrojů / James M. Kretchmar, Libor Dostálek ; [překlad Jiří Veselský] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 216 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0345-5 (brož.) :

Agilní programování : metodiky efektivního vývoje softwaru / Václav Kadlec - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 278 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0342-0 (brož.) :

Algoritmy : datové struktury a programovací techniky / Piotr Wróblewski ; [překlad Marek Michalek, Bogdan Kiszka] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 351 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0343-9 (brož.) :

Antropologie občanské společnosti : analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze / Marie Dohnalová - Brno : CERM : NAUMA, 2004 - 164 s. : il. ; 28 cm - 80-7204-339-0 (CERM : váz.)

Aplikace počítačové grafiky : materiály ke cvičením / Zuzana Šedivá - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0795-1 (brož.) :

Automatizované měřící systémy / Petr Kadeřábek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 105 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-530-0 (brož.)

Awk & sed : příručka pro dávkové zpracování textu / Helmut Herold ; [překlad Marek Šiller] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 254 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0309-9 (brož.) :

Benchmarking ve veřejné správě / kolektiv autorů [Rostislav Honus ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2004 - 80 s. : il. ; 24 cm - 80-239-3933-5 (brož.)

Betlémská kronika / Eva Šamšulová - Chomutov : Oblastní muzeum Chomutov, 2004 - 63 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - (brož.)

Brno City Museum 1904-2004 : [100th anniversary of the opening anthology / authors Jiří Blažek ... [et al.] ; translation Dana Iwachov, Ilja Dorovský] - 1st ed. - Brno : Brno City Museum, 2004 - 207 s. : il. (většina barev.), portréty ; 26 cm - 80-86549-09-7 (váz.)


CAD + ŘOS : (počítačem podporovaný návrh a řízení obráběcích strojů) / Vlasta Galuszková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 124 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-532-7 (brož.)


Caché : databáze postrelačního typu a tvorba aplikací / Wolgang Kirsten ... [et al.] - Vyd. 1 - Brno, : CP Books, 2005 - 400 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0491-5 (brož.) :

Citrix MetaFrame Access Suite : oficiální průvodce / Steve Kaplan, Tim Reeser, Alan Wood - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 740 s. : il. ; 24 cm - 80-251-0310-2 (váz.)

Co to je--? : velká kniha malého školáka : vše, co děti chtějí vědět - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7352-090-7 (váz.)

Controlling / Rolf Eschenbach a kolektiv ; [z německého originálu ... přeložily Pavla Fialová a Eva Chmátalová] - 2. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 814 s. ; 24 cm - 80-7357-035-1 (váz.)

CorelDraw 11 : názorný průvodce / Steve Schwartz, Phyllis Davis ; [překlad Karel Smrček] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 250 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0330-7 (brož.) :

CPIT/CAIT 2005 : Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) 2005 = Center of Advanced Innovation Technologies (CAIT) 2005 : 1. ročník workshopu, Ostrava, 15. února 2005 : sborník příspěvků : 1st workshop, Ostrava, 15th february 2005 : proceedings / [editoři Vladimír Kebo, Václav Snášel] - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 201 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0775-0 (brož.) :

CSS pro webdesignery / Marek Prokop - Vyd. 2 - Brno : CP Books, 2005 - 288 s. ; 23 cm - 80-251-0487-7 (brož.) :

Cyklické rozvrhování = Cyclic scheduling / Zdeněk Hanzálek - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 28 s. : ; 21 cm - 80-01-03177-2 (brož.)

Česká kniha rekordů / [Miroslav Marek, Luboš Rafaj, Josef Vaněk] - Vyd. 1. - Pelhřimov : Agentura Dobrý den, 2003 - 126 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-239-1256-9 (váz.)

Česká podniková sféra v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie / Miroslav Hučka a kolektiv - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 83 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0744-0 (brož.)


Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945. Část 2, Přehledy, rejstříky / [zpracoval] Jaromír Kubíček - Brno : Lector benevolus, 2004 - 276 s. ; 25 cm - 80-86249-26-3 (soubor)


ČSN EN ISO 9001:2001 z pohledu mezinárodních a národních zkušeností při jejím používání : komentář k vydání ČSN EN ISO 9001:2001 : systémy managementu jakosti / Otakar Hrudka, Jiří Zajíc - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2005 - 114 s. ; 21 cm - 80-7283-173-9 (brož.) :

Definice neziskového sektoru : sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS / [uspořádala Simona Škarabelová] - Brno : Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005 - 52 s. ; 21 cm - 80-239-4057-0 (brož.)

Deutsch für Agrarmanager / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 195 s. ; 30 cm - 80-213-1260-2 (brož.) :

Digitální fotografie I / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 88 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0401-X (kroužková vazba) :

Digitální fotografie pro pokročilé / Tom Ang ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Postler] - V Praze : Slovart, 2004 - 144 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - 80-7209-563-3 (váz.)

Digitální fotografie ve Photoshopu CS / Scott Kelby ; [překlad Karel Smrček, Iva Malíková] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - x, 372 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0482-6 (váz.) :

Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých / Ladislava Lederbuchová - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 179 s. : il. ; 23 cm - 80-86898-01-6 (brož.)

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky / Národní knihovna České republiky, Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2004 - 45 s. ; 29 cm - 80-7050-437-4 (brož.)

DSI Campus Solution : uživatelská příručka - V Praze : Oeconomica, 2004 - 16 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0837-0 (brož.)

Econlit : uživatelská příručka - V Praze : Oeconomica, 2004 - 9 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0836-2 (brož.)

Efektivní inovace / John Adair ; [překlad Kateřina Tušlová] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 233 s. : il. ; 22 cm - 80-86851-04-4 (brož.) :

Efektivní motivace / John Adair ; [překlad Lenka Vorlíčková] - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 178 s. : ; 21 cm - 80-86851-00-1 (brož.) :


Elektrotechnické normy a předpisy / Václav Voves - 2. přeprac. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 80 s. ; 21 cm - 80-7043-338-8 (brož.) :

Environmental Impact Assessment : rukověť oznamovatele : správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [autorizovaná osoba Václav Obluk] - 1. vyd. - [Praha] : MŽP, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-7212-320-3 (brož.)

Eric Meyer o CSS - pokračujeme s kaskádovými styly profesionálně! / [překlad Tomáš Znamenáček] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2005 - xxii, 285 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-86815-17-X (brož.)

Evropská unie : distanční studijní opora / Marian Lebiedzik, Bohumír Zlý - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 318 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-263-7 (brož.)

Evropské salony : vrcholy zaniklé ženské kultury / Verena von der Heyden-Rynschová ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004 - 194 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7319-026-5 (brož.)

Excel 2000, 2002, 2003 : záznam, úprava a programování maker / Jaroslav Černý - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 191 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0923-6 (brož.)

Excel 2003 rychlými kroky / John Cronan ; [přeložil Petr Šilhavý] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 208 s. : barev. il. ; 20 x 26 cm - 80-247-1008-0 (brož.)

Exchange Server 2003 / Marian Henč - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 440 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0862-0 (brož.)

Expertní a znalostní systémy v managementu. Expertní systémy : distanční opora / Vladimír Olej, Pavel Petr - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-688-5 (brož.) :

ExpressExec : uživatelská příručka - V Praze : Oeconomica, 2004 - 11 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0835-4 (brož.)


Faktory výkonnosti harvestorových technologií lesní těžby = Factors of the efficiency of harvester technologies in logging / Jindřich Neruda, Jan Valenta - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-821-5 (brož.)


Filosofické základy metodologie ekonomických věd III / Ján Pavlík (editor) - Praha : Oeconomica, 2004 - 226 s. ; 25 cm - 80-245-0798-6 (brož.)

Firemní kultura a lidské zdroje / Zdeněk Šigut - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 88 s. ; 21 cm - 80-7357-046-7 (brož.)

Fortran / Miroslav Vicher - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 65 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-517-3 (brož.)

Fotografie jako ikonografický pramen : 20. strážnické sympozium : 15.-16. září 2004 : sborník příspěvků / [odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 135 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86156-67-2 (brož.)

Fotografie, hudba a video ve Windows XP, aneb, Digitální zábava na vašem počítači / Radek Chalupa - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 194 s. : il. ; 23 cm - 80-7226-931-3 (brož.) : * 80-722-6931-3 (chyb.)

Fotografujte profesionálně! : techniky digitální fotografie / Julie Adair King ; [přeložil Petr Šilhavý] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 208 s., 32 s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-247-0998-8 (brož.)

Fyzikální veličiny a jednotky SI : s výkladem pro školu a technickou praxi : (ČSN ISO 31) / l. díl Jan Obdržálek - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2004- - sv. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7361-002-7 (1. díl : brož.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [věda, filozofie, umění] / Vít Haškovec, Ondřej Müller - 3. ,(2. rozš.), vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 463 s. : il., portréty ; 17 cm - 80-00-01517-X (váz.) * 80-00-01230-8 (chyb.)

GCG 2004 : sborník příspěvků : 24 ročník mezinárodní konference Geometrie a počítačová grafika = Geometry & computer graphics, 6.-10. září 2004, Praděd , Jeseníky / [editor Arnošt Šarman] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 263 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0581-2 (brož.) :

Glosary : English for industrial engineering and management = Angličtina pro průmyslové inženýrství a management / Hana Kuklíková - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 31 s. ; 21 cm - 80-86473-84-8 (brož.)

Historical encyclopedias : (Current research results - an outline of typology - perspectives) : (a paper to be presented at the 20th International congress of historical sciences/Sydney, 2005/Round Table 12 - historical dictionaries and encyclopedias) / Jaroslav Pánek - Prague : Institute of history, Academy of sciences of the Czech Republic, 2005 - 125 s. : faksim. ; 21 cm - 80-7286-072-0 (brož.)


Hledání a odstraňování poruch : měření a testování v počítačové a číslicové technice / Wolfgang Matthes ; [překlad Václav Losík] - 1. české vyd. - Ostrava : HEL ; Praha : BEN, 2001 - 605 s. : il. ; 24 cm - 80-86167-18-6 (HEL ; váz.) : * 978-80-86167-18-3 (chyb.)

Hodnocení veřejných projektů a zakázek / František Ochrana - 3., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 195 s. ; 21 cm - 80-7357-033-5 (brož.)

Hromadné zpracování dat / Pavel Kuba - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 106 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-529-7 (brož.)

Husarovy přijímací zkoušky nanečisto na osmiletá gymnázia : český jazyk, matematika, všeobecný přehled / Petr Husar, Renáta Drábová, Zdeňka Zubíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 163 s. ; 21 cm - 80-7183-314-2 (brož.)

Chcete se dostat na právnickou fakultu? : všeobecný přehled a základy práva / [Igor Kotlán, Radim Kalabis] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 173 s. ; 21 cm - 80-86572-16-1 (brož.)

Informační systém CAAC - Počítačová podpora automatického řízení = CAAC information - computer aided automatic control : teze disertační práce : obor 2612V045 Technická kybernetika / Pavel Navrátil - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-237-8 (brož.)

Informatika / Jindřich Kaluža, Ludmila Kalužová, Šárka Maňasová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0763-7 (brož.)

Instalujeme a konfigurujeme počítač / Petr Broža - Vyd. 1 - Brno : Computer Press, 2004 - 173 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0468-0 (brož.) :

Instituce a rozhodovací proces v EU : pracovní materiál / Tomáš Píšek - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 37 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0474-3 (brož.)

Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření : hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy / Běla Plechanovová - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 355 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0800-6 (brož.) * 80-246-0800-0 (chyb.)


Internet krok za krokem / Michele Mira Ponsová ; [přeložila Hana Holubková ; ilustroval Henri Fellner] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 47 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-00-01474-2 (brož.)


Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v Bruselu / Rinus van Schendelen ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Dufek] - Vyd. 1. - Brno : Centrum strategických studií : Barrister & Principal, 2004 - 350 s. ; 23 cm - 80-903333-2-X (Centrum strategických studií ; brož.)

Jak odstranit neopodstatněné náklady : hodnotová analáza v praxi / Harry Pollak - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 148 s. : il. ; 24 cm - 80-247-1047-1 (brož.)

Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti : pro střední školy i pro širokou veřejnost / Olga Kuldová, Emílie Fleischmannová - 5., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 199 s. ; 21 cm - 80-7168-896-7 (brož.) :

Jana z Arku : prokletá světice? / Vladimír Liška - 1. vyd. - Olomouc : Fontána, 2004 - 168 s. : il., portréty, mapa ; 22 cm - 80-7336-192-2 (váz.) * 80-7336-192-7 (chyb.)

Java : vývojová prostředí - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 32 s. : il. ; 26 cm - 80-7043-357-4 (brož.)

Ježíšův očitý svědek : objev evangelijního rukopisu z dob Ježíšových současníků a očitých svědků / Carsten Peter Thiede, Matthew D'Ancona ; [z němčiny přeložil Alexius Pešat] - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 226 s. ; 20 cm + 1 příl. - 80-7266-177-9 (brož.) :

Joycemedia : James Joyce, hypermedia & textual genetics / edited by Louis Armand - Prague : Litteraria Pragensia, 2004 - xii, 175 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2266-1 (brož.)

Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce / [Josef Petráň] - 2., dopl. a upr. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 227 s. : il., portréty, faksim ; 21 cm - 80-7106-717-2 (váz.) :

Kaligrafie : 100 úplných abeced : podrobný a přehledný průvodce pro každého, kdo by se rád naučil umění krásného psaní / David Harris ; spoluautorky Mary Nobleová, Janet Mehiganová ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Ježková] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7209-610-9 (kroužková vazba)

Kapitánem svého počítače : [první kroky s počítačem pro zvídavé chlapce a děvčata] / Karel Wolf ; [ilustrace Petr Morkes] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 2004 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-86326-44-6 (váz.)


Karel Dvořák (1913 - 1989) / [sestavila Ludmila Sochorová] - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 19 s. ; 23 cm - 80-86156-66-4 (brož.)


Komentář k dokumentu ISO FDIS 10019:2004(E) : systémy managementu jakosti : směrnice pro výběr poradců v systému managementu jakosti a pro využívání jejich služeb / autoři komentáře Miroslav Jedlička, Pavel Ryšánek, Milan Trčka - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2005 - 68 s. ; 21 cm - 80-7283-177-1 (brož.) :

Komentář k vydání ČSN EN ISO 9001:2001 : systémy managementu kvality : jak zavést systém managementu kvality : příručka pro zavádění ČSN EN ISO 9001:2001 v malých a středních organizacích / Jiří Zajíc, Jiří Veselý - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2005 - 146 s. ; 21 cm - 80-7283-178-X (brož.) :

Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích / Karel Vlček - 2. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 258 s. : il. ; 21 cm - 80-7300-134-9 (brož.) : * 9788073001346 (chyb.) * 80-86056-68-6 (chyb.)

Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič] - Ostrava : Ethics, 2005 - 96 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-902713-6-7 (brož.)

Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace / [mezinárodní kolektiv autorů ; editorská skupina Miroslav Hučka ... et al.] - Ostrava : Ethics, 2005 - 299 s. : il. ; 24 cm - 80-902713-5-9 (brož.)

Krajiny a scenerie : příručka pro digitální fotografy / Simon Joinson ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Postler] - Vyd. 1. - V Praze : Slovart, 2004 - 112 s. : barev. il. ; 21 x 23 cm - 80-7209-652-4 (brož.)

Královéhradecký kraj : muzea, galerie, rozhledny, fortifikační a technické památky - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Kreativní time management : nejen pro ženskou duši : objevte tajemství uvolněnosti-- / Mojmír Voráč - Vyd. 1. - Praha : Pyramida system CZ, 2004 - 107 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903512-0-4 (brož.) :

Krizové řízení v železniční dopravě / Radovan Soušek, Petr Kopčák - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 139 s. : il. ; 24 cm - 80-86530-19-1 (brož.) * 80-86530-06-X (chyb.)


Krizové stavy a doprava : sborník z 4. odborně vědecké konference : Pardubice 16.9.2004 / [odpovědný redaktor Radovan Soušek] - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 163 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86530-20-5 (brož.)


Krizový management : sborník : Vítkovice v Krkonoších [13. a 14.5.2004 : 4. konference / odpovědný redaktor Filip Gyenes] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 108 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-685-0 (brož.)

Kroužek akvaristů a přátel přírody v Litomyšli / Oldřich Pakosta - 1. vyd. - Litomyšl : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2004 - 69 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - (brož.)

Kruté příběhy z české historie / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2005 - 255 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-243-1820-2 (váz.) :

Křesťanská víra a racionalita : filosofický přístup / [Tomáš Machula] - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7040-727-1 (brož.)

Kvalita zboží / Alena Klapalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 118 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3458-0 (brož.)

L-systems : new results and application : short version of Ph.D. Thesis : study field : Information technology = L-systémy : nové výsledky a aplikace / Milan Kolka - Brno : University of Technology, 2004 - 24 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2799-X (brož.)

Lidské zdroje? / Helena Sequensová ... [et al.] - Havířov-Podlesí : Question Marks, 2005 - 218 s. : il. ; 21 cm - (váz.)

Linux : kapesní průvodce administrátora / Martin Kysela - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 191 s. ; 17 cm - 80-247-0733-0 (brož.)

Linux učebnice / Michal Bejček, Vlastimil Čejp, Jan Hrabánek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2004 - 142 s. ; 21 cm - 80-86847-03-9 (kroužková vazba)

Logistický management / Jaromír Štůsek - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 237 s. ; 30 cm - 80-213-1259-9 (brož.) :

Logistika / Marie Jurová - Vyd. 2., dopl. a přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-010-5 (brož.)

Management inovací / František Bartes - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 92 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-018-0 (brož.)


Management z pohledu všeobecného a celostního / Ivan Vágner - 3., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 607 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3536-6 (brož.)

Manažerské metody : systematický aplikační přehled / Svatopluk Mareš, Hana Mohelská, Marcela Šabatová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 218 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-534-7 (brož.)

Matematika pro mechaniku I / Jaroslav Fořt, Karel Kozel, Jiří Neustupa - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 168 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03125-X (brož.) :

MATLAB : tvorba uživatelských aplikací / Karel Zaplatílek a Bohuslav Doňar - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 215 s. : il. ; 24 cm - 80-7300-133-0 (brož.) : * 9788073001339 (chyb.)

Měření, řízení a regulace s Delphi : objektové programování reálných objektů / Sören Götz, Reiner Mende - 1. české vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 198 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-7300-090-3 (brož.) : * 9788073000905 (chyb.)

Metodika návrhu analogových integrovaných obvodů v nových technologiích / Vladislav Musil ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 326 s. : il., grafická znázornění ; 24 cm - 80-214-2820-1 (brož.)

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači ; program SUBSCH / Jan Schenk - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2004 - 27 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0707-6 (brož.)

Metrologie průtoku 2005 : 25.-27.1.2005 / [organizační výbor Jiří Tesař ... et al.] - Brno : Český metrologický institut, 2005 - 236 s. : il., plány ; 30 cm - 80-239-4312-X (brož.)

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT = International scientific and technological cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT programme - 4. vyd. - Praha : Asociace inovačního podnikání ČR, 2005 - [11] s. ; 22 cm - 80-903153-0-5

Microsoft Exchange Server 2003 : kapesní rádce administrátora / William R. Stanek ; [překlad Jaroslav Černý] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 484 s. : il. ; 21 cm - 80-251-0390-0 (brož.) :


Microsoft Office : grafy a diagramy : Excel, Word, PowerPoint / Marie Franců - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 104 s., 12 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1189-3 (brož.)


Microsoft Office Access 2003 : podrobná uživatelská příručka / David Morkes - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 350 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0179-7 (brož.) :

Microsoft Office Excel 2003 / kolektiv autorů - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - vi, 205 s. : il. ; 20 x 23 cm - 80-251-0200-9 (brož.) :

Microsoft Office FrontPage 2003 : jednoduše, srozumitelně, názorně / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - vii, 210 s. : il. ; 19 x 23 cm - 80-251-0366-8 (brož.) :

Microsoft Office Word 2003 / kolektiv autorů - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 230 s. : il. ; 20 x 23 cm - 80-251-0199-1 (brož.) :

Mikrokontroléry Atmel AVR - Pascal : základy programování mikrokontrolérů Atmel AVR v jazyce E-LAB Pascal / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 135 s. : il. ; 22 cm + 1 CD - 80-7300-113-6 (brož.) : * 9788073001131 (chyb.)

Mikrokontroléry Atmel AVR : programování v jazyce Bascom / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 143 s. : il. ; 22 cm + 1 CD - 80-7300-115-2 (brož.) : * 9788073001155 (chyb.)

Mikroprocesory a mikropočítače / Jiří Pinker - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 159 s. : il. ; 23 cm - 80-7300-110-1 (brož.) : * 9788073001100 (chyb.)

Moderní učebnice programování jednočipových mikrokontrolérů PIC. 1. díl, První krůčky při tvorbě aplikace / Jiří Hrbáček - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. ([2] s.) + 1 CD - 80-7300-136-5 (brož.) : * 9788073001360 (chyb.)

Motivace jako nástroj řízení / Maria Deiblová ; [přeložil Jiří Loudin] - Praha : Linde, 2005 - 127 s. ; 24 cm - 80-902105-8-9 (brož.)

Možnosti metod umělé inteligence v logistickém řízení současného průmyslového podniku / Janík Ivo, Lenort Radim, Macurová Pavla a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 116 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0749-1 (brož.)

Myslíme objektově v jazyku Java 5.0 / Rudolf Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 601 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0941-4 (brož.)

Myslíme v jazyku SQL : tvorba dotazů / Michael J. Hernandez, John L. Viescas ; [přeložil Karel Voráček] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 378 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-247-0899-X (brož.)


Na černých listinách : zážitky jednoho Středoevropana / Paul Lendvai ; [z maďarského originálu ... přeložila Klára Salaquardová] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 308 s. ; 20 cm - 80-86598-28-4 (brož.) :

Na přeskáčku / Jan Pixa - Vyd. 1. - Praha : Aliva-LEEB, 2004 - 191 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-900600-0-5 (váz.)

Naše poslední hodina : přežije lidstvo svůj úspěch? / Martin Rees ; přeložil Aleš Drobek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2005 - 232 s. ; 21 cm - 80-7363-004-4 (Dokořán : váz.) :

Naučte se SQL za 21 dní : pochopte principy jazyka relačních databází : uplatněte získané dovednosti při tvorbě dotazů a databázových aplikací / Ryan K. Stephens, Ronald R. Plew - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 581 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-7226-870-8 (brož.) : * 80-722-6870-8 (chyb.)

Návrh řízení přípravy regenerátu pro čištění = Control design for the preparation of regenerate for tanning : teze disertační práce : obor 2612V045 Technická kybernetika / Lubomír Macků - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-235-1 (brož.)

Nebezpečné zboží v logistických systémech / Václav Cempírek, Rudolf Kampf - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 84 s. : il. ; 24 cm - 80-86530-22-1 (brož.)

Nedaleko nekonečna / Miroslav Punčochář - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 277 s. : il. ; 22 cm - 80-200-1203-6 (váz.)

Největší záhady posledních 2500 let / Walter-Jörg Langbein ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl] - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2004 - 234 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-205-1047-8 (brož.)

Normy, zprostředkování a estetický význam / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Praha [i.e. Pelhřimov : Vydavatelství 999], 2003 - 207 s. ; 23 cm - 80-86391-09-4 (brož.)

Nový rozum do kapsy. Kultura a společnost / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Květoslav Hísek ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

Očekávaný vývoj v zásobování a distribuci pitné vody v České republice = Expected development in the drinking water supply and distribution in the Czech Republic / Iva Čiháková - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 26 s. : ; 21 cm - (brož.)


Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace 2004 : zpráva o řešení výzkumného záměru / hlavní řešitel Jan Gruntorád - Praha : CESNET, 2005 - 157 s. ; 30 cm - 80-239-4256-5 (brož.)

Organizace a lidé = (Organisation and people) / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 8., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-019-9 (brož.)

Oscar : přehled výročních cen americké Akademie filmového umění a věd / sestavil Milan Valden - Praha : Libri, 2005 - 264 s. ; 20 cm - 80-7277-134-5 (brož.) :

Pasti a propasti jazyka C++ / Miroslav Virius - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Brno : CP Books, 2005 - 375 s. ; 23 cm - 80-251-0509-1 (brož.) :

Pexeso : ruština pro jazykové a střední školy, [učební komplex A/Ja] / Stanislav a Taťána Korityákovi - Vyd. 1. - Brno : Stanislav Korityák, Taťána Korityáková, 2000 - [6] s. ; 30 cm - (brož.)

Pinnacle Studio 8 : názorný průvodce / Jan Ozer ; [překlad Karel Smrček, Tomáš Prokeš] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 312 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0355-2 (brož.) :

Písanka : ruština pro jazykové a střední školy, [učební komplex A/Ja] / Taťána a Stanislav Korityákovi - Vyd. 1. - Brno : Taťána Korityáková, Stanislav Korityák, 2000 - 34 s. ; 30 cm - (brož.)

Počítačová fyzika / Rudolf Hrach - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-7044-521-1 (sv. 1 ; brož.)

Počítačové modelování dynamiky soustav tuhých těles / Robert Grepl - Brno : Laboratoř mechatroniky a robotiky - společné pracoviště Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně a Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, 2004 - 86 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2849-X (brož.)

Podmorské divy sveta : najlepšie miesta na potápanie / editor Edigio Trainito ; text a fotografie Kurt Amsler ... [et al.] ; [z anglického originálu ... preložili Václav Hruška, Ján Ripka a Soňa Ripková] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 299 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 8071811270


Podmořské divy světa : nejlepší místa k potápění / sestavil Egidio Trainito ; text a fotografie Kurt Amsler ... [et al.] ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Hruška] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004 - 299 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7181-126-2 (váz.)


Podnikatelský projekt = (Entrepreneurial project) / Miloslav Keřkovský - Vyd. 8. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 54 s. ; 21 cm - 80-7355-009-1 (brož.)

Pojištění úvěrových rizik v mezinárodním obchodě / Arnošt Böhm, František Janatka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 204 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0816-7 (váz.)

Poklady starověkého Egypta / [sestavili Alessandro Bongioanni, Maria Sole Croceová ; z anglického originálu ... a italského originálu ... přeložily Hana Navrátilová, Renata Landgráfová ; fotografie Araldo De Luca] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 631 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-249-0506-X (váz.)

Poprvé u počítače I / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0238-6 (kroužková vazba) :

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil - 13., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - [214] s. : il. ; 23 cm - 80-7300-155-1 (brož.) : * 9788073001551 (chyb.)

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil - 14., dopl. a přeprac. vyd., V nakladatelství Grada Publishing 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 224 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-247-1160-5 (brož.)

Postup při zpracování závěrečné práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 36 s. : ; 21 cm - 80-7083-893-0 (brož.)

Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po vstupu do Evropské unie / Jitka Víchová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2004 - 204 s. : il. ; 23 cm - 80-86165-89-2 (brož.)

Praha - město magie : záhady a tajemství české metropole / Vladimír Liška - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 152 s. : il. ; 22 cm - 80-7336-191-4 (váz.)

Principy a možnosti operačního systému UNIX / Milena Janáková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 200 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-279-3 (brož.)

Proceedings of the research results of the Department of Informatics in Economics and Computer Unit 1999-2004 / [editorial board Blanka Bazsová] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2004 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0696-7 (brož.) :

Program Evropské unie Culture 2000 : projekty s českou účastí = Culture 2000 European Union programme : projects with Czech participation - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 2004 - 143 s. : il. ; 23 cm - 80-7008-174-0 (brož.)


Programátor ATprog 4.0 : kompletní stavební návod s ovládacím programem / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7300-140-3 (brož.) : * 9788073001407 (chyb.)

Programové dokumenty pro region soudržnosti hl. m. Prahy / Jana Kouřilová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0735-8 (brož.)

Programové systémy / Josef Kokeš - Vyd. 1. - V Praze : Vydavateltví ČVUT, 2005 - 235 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03149-7 (brož.) :

Programujeme hru v Macromedia Flesh MX profesionálně / Jobe Makar ; [překlad Jan Gregor] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 523 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0348-X (váz.) :

Projektové řízení v dopravní firmě : seminář k internímu grantu Univerzity Pardubice "Aplikace projektového řízení na vybrané procesy ve spediční firmě" : sborník příspěvků / [odpovědný redaktor Rudolf Kampf] - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 57 s. : il. ; 21 cm - 80-86530-24-8 (brož.)

Projektové řízení v podmínkách ERP systémů / Vlasta Svatá - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 115 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-245-0803-6 (brož.) :

Projektový cyklus v EU / Petr Halámek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 73 s. ; 30 cm - 80-210-3552-8 (brož.)

Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky / Jiří Tvrdoň, Jan Jarolímek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 500 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1258-0 (brož.)

Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha : [aktualizováno ke dni 15.10.2004 / zpracoval odbor 72 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004 - 136 s. : il. ; 22 cm - 80-86878-06-6 (brož.)

Rada pro výzkum a vývoj - Praha : Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj, 2004 - 25 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-86734-33-1 (brož.)

Region Hradec Králové : Museen, Galerien, Aussichtstürme, Befestigungswerke und technische Sehenswürdigkeiten - Hradec Králové : Garamon, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :


Research report. 1, [Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků : (zpráva pro vnitřní oponentní řízení) / zodpovědný řešitel Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 32 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-654-0 (brož.)

Research report. 2, [Objektivizace rozhodování při veřejných zakázkách / Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 134 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-640-0 (brož.)

Ripuj, mixuj, vypaluj CD! : nahrávání hudby a vytváření remixů / Eliot Van Buskirk ; [přeložil Petr Šilhavý] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 240 s. : il. ; 24 cm - 80-247-1030-7 (brož.)

Riziková společnost : na cestě k jiné moderně / Ulrich Beck ; přeložil Otakar Vochoč - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 431 s. ; 20 cm - 80-86429-32-6 (brož.) :

Rok v naší zahradě / Radoslav Šrot ; [ilustrace Radoslava Vodáková a Vlastimil Vodák ; fotografie Josef Sus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 431 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7360-017-X (váz.)

Role logistiky v integrující se Evropě : odborný seminář pod záštitou generálního ředitele ČD Ing. Petra Kousala : sborník příspěvků : 26. října 2004 - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 45 s. ; 30 cm - 80-7194-708-3 (brož.)

Rýžový zázrak a jiné podivuhodné zázraky / Gösta Öman ; [překlad Miloš Popp] - 1. české vyd. - Brno : Postilla, 2001 - 221 s. : il. ; 20 cm - 80-86442-06-3 (brož.)

Řešené příklady v systému STATISTICA / Zdeněk Louda - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1239-4 (brož.) :

Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-014-7 (brož.)

Řešíme elektronické obvody, aneb, Kniha o jejich analýze / Dalibor Biolek - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 519 s. : il. ; 22 cm - 80-7300-125-X (váz.) : * 9788073001254 (chyb.)


Řízení inovací v podniku : (regulace, řízení, vedení) / Miroslav Pittner, Pavel Švejda - 1. vyd. - Praha : Asociace inovačního podnikání ČR, 2004 - 87 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-903153-2-1 (brož.) :


Řízení jakosti : management jakosti produktů a procesů v organizaci / Radovan Novotný - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 150 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2719-1 (Vysoké učení technické : brož.)

Řízení kvality informačních systémů ve zdravotnictví : sborník příspěvků ze IV. konference : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. června 2004 / [editor sborníku Jiří Vaníček] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 51 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1180-0 (kroužková vazba)

Řízení projektů IS/ICT : (pracovní sešity k přednáškám a cvičením) / Dušan Chlapek, Drahomír Chocholatý - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 158 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-245-0808-7 (brož.) :

Řízení všesměrového podvozku mobilního robotu = Control of omni-directional chassis mobile robot : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : 26-15-9 Technická kybernetika / Karel Soukup - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 32 s. : il., plány ; 21 cm - 80-214-2841-4 (brož.)

Sborník příspěvků k výzkumnému záměru VZ 411100010 "Zpracování dat a matematické modelování" / [kolektiv autorů KII PEF] - Vyd. 1. - Praha : ČZU, 2003 - 47 s. : il. ; 22 cm - 80-213-1111-8 (brož.)

Slovník judaik / Eva Kosáková ... [et al.] ; ilustrace Hana Pavlátová - 1. vyd. - Praha : Židovské muzeum, 2004 - 142 s. : il. ; 21 cm - 80-85608-64-2 (brož.)

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace s dětmi ve společné Evropě : sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KČJL PdF OU, 26. listopadu 2004 / [uspořádal Radomil Novák] - Vyd. 1. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7368-001-7 (brož.)

Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům / uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7050-455-2 (brož.)

Software pro systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti = software for systems important to nuclear safety / Martin Kropík - V Praze : České vysoké učení technické, 2005 - 20 s. ; 21 cm - 80-01-03223-X (brož.)

Soubor lidových staveb Vysočina / [text Ilona Vojancová ; foto Jan Kulich ; kresby Vendula Tesařová] - [Libice nad Cidlinou] : Gloriet ; Pardubice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, 2004 - [16] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86644-58-8 (Gloriet : brož.)


Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 11.-13. března 2004 / [edičně připravila Eva Koudelková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 105 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-904-X (brož.)

Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur / [sestavil Jaromír Linda ; fotografie Jan Gryc a Ivana Michnerová] - 1. vyd. - V Plzni : Západočeské muzeum, 2004 - 216 s. : barev. il., faksim. ; 26 cm - 80-7247-014-0 (váz.)

Společenské aspekty rizik / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 158 s. ; 21 cm - 80-7041-750-1 (brož.)

Spolehlivost informačního výkonu = Reliability of information power / Zdeněk Votruba - V Praze : České vysoké učení technické v Praze, 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-01-03186-1 (brož.)

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku / Peter Sabov a kol. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2001- - sv. : barev. il. ; 21 cm - 80-89023-10-X (sv. 1 : váz.)

Standardizace veřejných služeb / Dušan Halásek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 152 s. ; 21 cm - 80-248-0685-1 (brož.)

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - 3. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 24 s. ; 30 cm - 80-86552-98-5 (brož.)

Statgraphics Plus for Windows : (zadávání úloh) / Markéta Artlová, Martin Matušů, Josef Kozák - 2. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 91 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0731-5 (brož.)

Statistická analýza experimentálních dat : / Milan Meloun, Jiří Militký - Vyd. 2., upr. a rozš. - Praha : Academia, 2004 - 953 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-200-1254-0 (váz.)

Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti : pracovní sešit k procvičování metod / Marie Hůlová, Eva Jarošová - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2005 - 80 s. : il., ; 30 cm - 80-245-0848-6 (brož.) :


Studies and analyses of the macro- and microeconomic systems structures and behavior using the economic-mathematical methods / [editors Petr Bulava ... et al.] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2004 - 322 s. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-248-0666-5 (brož.) :


Tabulky v programu Excel / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0400-1 (sv. 1 : kroužková vazba) :

Tajemství a zázraky přírody / Elizabeth Dalby ; ilustrace Candice Whatmore a Reuben Barrance - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 128 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-003-6 (váz.)

Tajemství vysoké pracovní výkonnosti : metoda Inner Game / Timothy W. Gallwey ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-7261-115-1 (brož.)

Také géniové mohou klamat : šťastné náhody a mylné úsudky vědy / Peter Kröning ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 273 s. ; 20 cm - 80-86761-20-7 (váz.)

Tao fyziky I : paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou / Fritjof Capra ; přeložil Peter Zamarovský - Vyd. 1. - Praha : Maťa :, 2003 DharmaGaia, - 364 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-066-1 (Maťa : váz.) * 80-7287-045-9 (chyb.)

Televizní distribuční sítě a systémy : přednášky a numerická cvičení / Václav Říčný - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005 - 82 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2816-3 (brož.)

Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Tutor, 2005 - 421 s. ; 21 cm - 80-86700-22-4 (brož.) :

Texty v programu Word / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. : barev. il. ; 22 cm - 80-251-0399-4 (sv. 1 : kroužková vazba) :

The Hradec Králové Region : museums, galleries, lookout towers, monuments of defence and technology - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :

Tváří v tvář : věda a její intelektuální protivníci / Steven Weinberg ; [přeložili Jiří Adam ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2004 - 278 s. ; 21 cm - 80-7299-073-X (váz.) :


Tvorba a implementace veřejné politiky : stručný průvodce studiem / Ivan Malý, Marek Pavlík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-210-3562-5 (brož.)


Tvůrce vlastní kariéry / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostavská univerzita, 2004 - 31 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-681-0 (brož.) :

Úvod do krizového managementu / Jiří Dvořák - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-021-0 (brož.)

Úvod do programování v Delphi / Alena Buchalcevová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 149 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0740-4 (brož.)

Už umím abecedu : podle grafiky schválené MŠMT ČR - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [30] s. : barev. il. ; 25 cm + 1 popisovač - 80-7352-006-0 (leporelo)

V zápase s posvátnem : náboženství v religionistickém bádání / Karel Skalický ; [z italského originálu ... přeložil Ladislav Heryán] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 319 s. ; 21 cm - 80-7325-054-3 (váz.) :

Věda a víra - jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? : autorizovaný záznam besedy přírodovědců, filozofů a teologů u kulatého stolu, kterou dne 27. května 2003 uspořádal v budově Akademie věd v Praze 1 Tiskový odbor AV ČR / do tisku připravili Zuzana Bukovská, Jana Olivová a Jiří Grygar - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-903117-2-5 (brož.) :

Vědecké omyly, bludy a podvrhy : krátká historie toho, jak se někdy vědci mohou mýlit / Robert M. Youngson ; [z anglického originálu ... přeložil a rejstřík sestavil Vratislav Schreiber] - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004 - 305 s. ; 21 cm - 80-86022-84-6 (brož.)

Vedení personálních agend v praxi od roku 2005 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2005 - 175 s. ; 22 cm - 80-7310-023-1 (brož.) :

Veletržní zákulisí / Jaromír Hoza - [Zlín : J. Hoza, 2004] - 150 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-239-3961-0 (v knize neuvedeno ; brož.)

Velká kniha malého školáka : vše, co děti chtějí vědět - 2. české vyd., V tomto souboru 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 127 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7352-194-6 (váz.)

Velká kniha MIDI : standardy, hardware, software / Robert Guérin - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 340 s. : il. ; 23 cm - 80-7226-985-2 (brož.) : * 80-722-6985-2 (chyb.)

Vést nebo být veden / Don Fuller ; [překlad Jan Orlík] - 2. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2004 - 200 s. : il. ; 25 cm - 80-86851-03-6 (váz.) :


ViewsWire : uživatelská příručka - Praha : Oeconomica, 2004 - 11 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0834-6 (brož.)

Visual C++ 6.0 : vývojové prostředí / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003 - 359 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM - 80-7300-130-6 (váz.) : * 9788073001308 (chyb.)

VRML v příkladech / Šárka Gergelitsová - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2004 - 223 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-7300-138-1 (brož.) : * 9788073001384 (chyb.)

Všeobecný přehled : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia / Jana Eislerová, Jaroslav Eisler ; [ilustrace Antonín Šplíchal] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-7200-732-7 (brož.)

Vývoj klient/server aplikací v Javě / Jarmila Pavlíčková, Luboš Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-245-0791-9 (brož.) :

Význam marketingu a obchodu pro zvyšování konkurenceschopnosti v rámci sjednocené Evropy / [kolektiv autorů ; editor Vojtěch Spáčil] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 117 s. : il. ; 21 cm - 80-7329-076-6 (brož.)

Webdesign pro úplné začátečníky / Jana Hanzlíková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 240 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0159-2 (brož.) :

XCSS : CSS1, CSS2, CSS2.1 : úplná přesná referenční příručka / Pavol Mikle - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 231 s. : il. (některé barev.) ; 17 x 25 cm - 80-86815-13-7 (kroužková vazba)

Začínáme fotografovat digitálně : rady, tipy, triky a návody / Roman Soukup - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 115 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-247-0997-X (brož.)

Záhadné úkazy na obloze : [vysvětlení neobvyklých meteorologických jevů : ilustrovaný atlas] / Petr Dvořák - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 125 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-86808-13-0 (váz.)

Záhady Kladenska, Slánska a okolí / Vladimír Liška - 1. vyd. - Nové Strašecí : Gelton, 2003- - sv. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-2255-6 (v knize neuvedeno : sv. 1 : brož.) :

Základy informační bezpečnosti / Marek Čandík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 107 s. : il., grafická znázornění ; 30 cm - 80-7318-218-1 (brož.)


Základy managementu : aplikační systematický přehled / Svatopluk Mareš - 3. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 167 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-774-9 (brož.)

Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik : základní poznatky teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, teorie spolehlivosti a hodnocení rizik použité v nových evropských a mezinárodních předpisech pro navrhování stavebních konstrukcí / Milan Holický, Jana Marková - Vyd. 1. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005 - 115 s. ; il. ; 30 cm - 80-01-03129-2 (brož.) :

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 3. workshop odborných pracovníků : sborník přednášek : Brno, 22. září 2004 / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 50 s. ; 21 cm - 80-214-2821-X (2004)

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - 3. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 111 s. ; 30 cm - 80-86552-99-3 (brož.)

Znalosti 2005 : 4. ročník konference, Stará Lesná, 9.-11. února 2005 : sborník příspěvků = 4th annual conference, Stará Lesná, 9th-11th february 2005 : proceedings / [editoři Lubomír Popelínský, Michal Krátký] - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta Elektroniky a informatiky, 2005 - xi, 330 s. : il. ; 24 cm - 80-248-0755-6 (brož.) :

Znalostní technologie ve vodním hospodářství / Michal Toman ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 205 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-01-03049-0 (brož.) :

Zóna X : svědectví o fenoménech UFO, mimozemských úkazech a mystických zážitcích / Petr Novák - Vyd. 1. - Praha : Lubor Kasal, 2004 - 135 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-903465-3-7 (brož.)

Zpracování a prezentace odborných informací : distanční informační text / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-7083-858-2 (brož.)

Zpracování informací pro textilní praxi: Access 2000 / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2002 - 50 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7083-684-9 (brož.)

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows Server 2003 / Bohdan Cafourek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 415 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0351-X (brož.) :

101 nejužitečnějších programů pro váš počítač / Ondřej Pohl - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 167 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-251-0341-2 (brož.) : * 80-2510-341-2 (chyb.)


40. geodetické informační dny : sborník příspěvků : Brno 9.-10. listopad 2004 - Brno : ECON publishing, 2004 - 143 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

50 let Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha = 50 years of Research Institute for Soil and Water Conservation Praha / [zpracovali Jiří Lhotský, Vlastimil Pasák] - Praha : Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2004 - 100 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - 80-239-2224-6 (brož.) * 80-239-2223-6 (chyb.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist