Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2004

Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku / [redaktorka publikace Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, -2000- - sv. ; 21 cm - 80-210-2467-4 (sv. 4 ; brož.)

Aktuální otázky psychologie učitele / editor Jan Lašek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-7041-210-0 (brož.)

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané 3.12.2003 / [editoři Miroslav Chráska, Miroslav Chráska] - 1. vyd. - Praha ; Votobia, 2003 Praha : - 223 s. : il. ; 21 cm - 80-7220-163-8 (brož.)

Almanach k 50. výročí Střední průmyslové školy textilní v Heleníně : 1954-2004 / [redakce Rudolf Schebesta] - 1. vyd. - Helenín : Střední průmyslová škola textilní, 2004 - 101 s. : il., portréty ; 23 cm - (brož.)

Andragogika / Milan Beneš - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003 - 216 s. ; 20 cm - (brož.) * 80-86432-23-8 (chyb.)

Augustus a jeho doba / Werner Eck ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 118 s. : il., mapy, geneal. tabulka ; 22 cm. - 80-7021-688-3 (váz.)

Barborka 1.1 : student : uživatelská příručka / Libor Holub - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004 - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-248-0516-2 (brož.)

Být otcem / Józef Augustyn ; [z polského originálu ... přeložila Zora Turková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 235 s. ; 20 cm - 80-7192-581-0 (brož.) :

Cizí jazyk : příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze / Milena Dvořáková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, c2004 - 183 s. ; 21 cm. - 80-213-1142-8 (brož.)

Collection of papers on language, cultural and literatury issues, ELT methodology and psychology / Faculty of Education of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Department of English - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 133 s. ; 21 cm - 80-7044-549-1 (brož.)

Cvičná modelová učebnice českého jazyka pro 6. ročník / Dršatová Jitka, Louženská Alena - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 139 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7041-725-0 (brož.)


Čítanka 2 / Hana Mikulenková, Radek Malý ; [ilustrace Markéta Šimková] - Olomouc : Prodos, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7230-119-5 (brož.)

Čítanka 2 : pracovní sešit / Hana Mikulenková, Radek Malý - Olomouc : Prodos, 2004 - 62 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-120-9 (brož.)

Čítanka 2 : příručka pro učitele / Hana Mikulenková, Radek Malý - Olomouc : Prodos, 2004 - 23 s. ; 26 cm - 80-7230-121-7 (brož.)

Čítanka 3 / Radek Malý, Hana Mikulenková ; [ilustrace Markéta Šimková, Michal Chodanič] - Olomouc : Prodos, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7230-122-5 (váz ; brož.)

Čítanka 3 : pracovní sešit / Radek Malý, Hana Mikulenková - Olomouc : Prodos, 2004 - 63 s. : il. ; 26 cm - 80-7230-123-3 (brož.)

Čítanka 3 : příručka pro učitele / Radek Malý, Hana Mikulenková - Olomouc : Prodos, 2004 - 23 s. ; 26 cm - 80-7230-133-0 (brož.)

Čítanka pro 5. ročník základní školy / [sestavily] Marie Hanzová, Ivana Hutařová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 141 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7200-788-2 (brož.) :

Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj / Jana Kohnová - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 181 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-148-6 (brož.)

Děťátko je požehnání / [texty a fotografie vybrala Helen Exleyová ; z anglického originálu ... přeložila Eva Příplatová] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2004 - [150] s. : il. (některé barev.) ; 16 cm - 80-7209-548-X (váz.)

Didaktické a metodické inspirace. Dějepis ve škole II - [Praha] : Asociace učitelů dějepisu ČR, 2002 - 141 s. : il. ; 21 cm - 80-239-0996-7 (brož.)

Didaktika - opora proměn výuky? : sborník příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí, konané dne 4.6.2003 na PF UHK v Hradci Králové / editor Jana Doležalová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-498-7 (brož.)


Didaktika a učitelská etika v praxi / Jan Řezníček - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 26 s. ; 30 cm - 80-7290-149-4 (brož.)


Didaktika technických předmětů : vybrané kapitoly / Jiří Kropáč ...[et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 223 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0848-1 (brož.)

Die Hundeesser von Svinia / Karl-Markus Gauss - Wien : Paul Zsolnay, 2004 - 114 s. ; 21 cm - 3-552-05292-5 (váz.)

Dramatická výchova / Silva Macková - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2004 - 214 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-85429-93-4 (brož.)

eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : konference, Zlín 18. a 19. května 2004 : sborník příspěvků / [editor Bedřich Zimola] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 172 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-190-8 (brož.)

Ferdinand V. : 7.9.1836 - poslední pražská korunovace / Milada Sekyrková - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2004 - 189 s. : plány ; 18 cm - 80-86515-37-0 (váz.)

Gernický školní kalendář / [připravil Jaroslav Svoboda] - V Praze : Herrmann & synové, 2004 - 79 s. : il. ; 21 cm - (kroužková vazba)

Gerontopedagogika / Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 203 s. ; 21 cm - 80-210-3345-2 (brož.)

Hodnocení kvality vysokých škol : Ústí nad Labem, 27.-28.1.2004 : sborník příspěvků z 5. semináře z cyklu "Hodnocení kvality vysokých škol" / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-543-2 (brož.)

Hry pro dospělé : [komunikace a vytváření skupin, poznávání, vcítění a sebeprosazování, hry pro rozvoj skupiny, téma jako základ interakce] / Soňa Hermochová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0817-5 (brož.)

Hudební teorie a pedagogika - Teória vyučovania hudobnej výchovy : česko-slovenský sborník prací doktorandů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika) a Katedry hudby Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenská republika) / [vědecký redaktor Josef Říha ]Pedagogická fakulta UJEP, katedra hudební výchovy - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 137 s. : noty ; 21 cm - 80-7044-547-5 (brož.)

Human resources in the Czech Republic 2003 / [authors Vladimír Burda ... et al. ; editors Věra Czesaná, Zdeňka Matoušková ; translation Hana Čechová, Mark Corner, Jan Novák]. - Prague : National Training Fund : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003 - 247 s. : il. ; 27 cm. - 80-86728-07-2 (Národní vzdělávací fond ; v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86728-06-4 (chyb.)


Chemické výpočty s logikou II / Tomáš Hudec - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7042-979-8 (brož.)

Informační a komunikační technologie ve výuce chemie I / Dana Kričfaluši - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-968-2 (brož.)

Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / editor Karel Myška - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 240 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7041-198-8 (brož.)

Intervence / Zuzana Hadj Moussová a kol. - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 249 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-146-X (brož.)

Jak (se) učit filosofii : [alternativní učebnice pro gymnázia] / Zdeněk Novotný - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7182-179-9 (brož.)

Jak lépe využít čas strávený s dětmi : [hry pro rodiče a dítě ve věku od 3 do 12 let] / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Blecha] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 222 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-878-3 (brož.) :

Jede Kudrna okolo Brna [hudebnina] : rukověť rytmické, pohybové a taneční výchovy dětí s lidovou písničkou / Dana Andrlová - 1. vyd. - Brno : Paido, 2004 - 188 s. ; 30 cm - 80-7315-068-9 (kroužková vazba)

Kabinet multikulturní výchovy : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity / [Lenka Gulová, Ema Štěpařová] - Brno : Paido, 2004 - 19 s. ; 21 cm - 80-7315-073-5 (brož.)

Key contexts for education and democracy in globalising societies : education, participation, globalisation - Prague [May 20th-22nd] 2004, conference / Richard Růžička, Jeanne H. Ballantine, José A. Ruiz San Román (eds.) - Prague : Agentura Action M, 2004 - [558] s. : il. ; 21 cm. - 80-86742-05-9 (brož.)

Lidské zdroje v České republice 2003 / [autorský kolektiv Vladimír Burda ... et al. ; odborná koordinace a redakce Věra Czesaná, Zdeňka Matoušková]. - Praha : Národní vzdělávací fond : Ministerstvo práce a sociálních věcí, [2003] - 239 s. : il. ; 27 cm. - 80-86728-06-4 (Národní vzdělávací fond ; brož.)

Management znalostí a eLearning: dvě strany jedné mince / sestavovatelé sborníku Peter Mikulecký, Vladimír Bureš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-222-4 (brož.)


Matematika - sbírka úloh : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy : procvičování učiva základní školy / Martin Dytrych - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-891-6 (brož.) :

Matematika : příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám / Dalibor Martišek, Milena Faltusová. - 1. vyd. - Brno : CERM, 2004 - 205 s. : il. ; 30 cm. - 80-214-2578-4 (brož.)

Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech / Miroslav Chráska - Vyd. 1. - Praha : Votobia, 2003 - 155 s. : il. ; 20 cm - 80-7220-164-6 (brož.)

Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918 : sborník z konference, (Praha, 18.-19. listopadu 2002) = Position of national languages in education, educational system and science of the Habsburg monarchy, 1867-1918 : conference proceedings (Prague, November 18-18, 2002) / k vydání připravili Harald Binder, Barbora Křivohlavá, Luboš Velek - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003 - 754 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7285-027-X (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)

Modelové otázky k přijímacím zkouškám. Matematika / Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - Praha : Čermák, 2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-86360-37-7 (Milan Čermák ; brož.)

Moje Afrika : mýty a všední realita / Ilia Trojanow ; [z německého originálu ... přeložil Václav Klumpar] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 238 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-249-0364-4 (váz.)

Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - Vyd. 1. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-2449-4 (brož.)

Mýtové kořeny dramatických postav / Alexej Pernica - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2003- - sv. ; 29 cm - 80-85429-75-6 (sv. 1 ; brož.)

Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově : soubor článků, které vycházely v Lidových novinách od září 1998 do února 1999 / Jana Nováčková - Kroměříž : Spirála, 2001 - 43 s. : il. ; 25 cm - 80-901873-4-X (brož.)


Na přípravu do školy : čtení, psaní, počítání, malování / Jaroslav Tajovský ; [ilustrace Jana Nejtková, Jarmila Krámská] - 2., rozš. vyd. - Praha : Petrklíč, 2002 - [62] s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-7229-079-7 (váz.)


Nejlepší ve třídě za 4 týdny / Karin Kampwerthová ; přeložila Klára Baschová ; ilustroval Alexander Weiler - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 123 s. : il. ; 21 cm - 80-7341-142-3 (váz.) :

Než roztály ledy = Bevor das Eis auftaute / Miroslav Dědič - Praha : Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, 2002 - 95, 105 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)

Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané dne 23.4.2004 / [editor Pavel Zikl] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 86 s. ; 21 cm - 80-7041-462-6 (brož.)

Od Blaníku k Sázavě : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky : Roudný, Vlašim, Divišov, Jemniště, Hůrka a okolí / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2004 - 279 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 22 cm - 80-86231-29-1 (váz.) :

Odpovědnost ve výchově, umění a sportu : sborník z mezinárodní konference konané na UK v Praze - Pedagogické fakultě dne 22.5.2004 / editoři Anna Hogenová a Janina Roztočilová - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 259 s. ; 21 cm - 80-7290-158-3 (brož.)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů jako jedna z možností finanční podpory z Evropského sociálního fondu - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-86552-84-5 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; brož.) :

Pacifik : ostrovní komunikace a lidožroutská tradice / Ota Ulč ; [ilustroval Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2004 - 270 s. : il. ; 21 cm - 80-7244-143-4 (váz.) :

Pedagogika v teorii a praxi : (vybrané pedagogické problémy) / Štefan Chudý, Vlastimil Švec (eds.) - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-192-4 (brož.)

Plavby "sebevrahů" : Heyerdahl, Bisschop, Ingriš : Kon-Tiki, Tahiti Nui, Kantuta / Miroslav Náplava - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 170 s., [32] s. barev. il. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7217-248-4 (váz.) * 80-7217-248-1 (chyb.)

Poznáváme taje chemie / Luděk Jančář, Emílie Musilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003 - 190 s. : ; 30cm - 80-210-3270-7 (brož.)


Proč to píšu / Erich Renner ; [sestavil Antonín Petruželka] - 1. vyd. - Benešov u Prahy : Muzeum umění Benešov, 2004 - 349 s. ; 21 cm - 80-903144-4-9 (brož.)


Program bakalářského studia učitelů odborného výcviku a praxe / Miroslav Čadílek, Mojmír Stojan - Brno : CERM, 2004 - 85 s. ; 21 cm - 80-7204-333-1 (brož.)

Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací / Hana Váňová - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 79 s. : noty ; 21 cm - 80-7290-155-9 (brož.)

Průvodce učitele praktickou harmonií / Michal Nedělka - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 110 s. : noty ; 21 cm - 80-7290-152-4 (brož.)

Přijímací řízení z anglického jazyka : modelové testy s komentářem a řešením : přijímací řízení na FaME 2000, 2001 / Ludmila Kolářová - Vyd. 2. nezm. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 45 s. ; 21 cm - 80-7318-170-3 (brož.)

Přijímací zkoušky z dějepisu na vysoké školy : lexikon historie / Zdeněk Veselý - Vyd. 2., aktualiz. - Praha : Fortuna, 2004 - 159 s. ; 21 cm - 80-7168-884-3 (brož.) :

Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an tschechischen und slowakischen Hochschulen und Universitäten = Rámcové curriculum výučby nemčiny na slovenských a českých vysokých školách a univerzitách / [Bianca Beníšková-Schulze ... et al. ; preklad do slovenčiny Mária Janíková]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002 - 81 s. : il. ; 28 cm. - 80-7238-227-6 (brož.)

Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an tschechischen und slowakischen Hochschulen und Universitäten = Rámcové curriculum výuky německého jazyka na vysokých školách a univerzitách v ČR a SR / [Bianca Beníšková-Schulze ... et al. ; překlad Jaroslava Burkertová, Libuše Drnková]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002 - 81 s. : il. ; 28 cm. - 80-7238-226-8 (brož.)

Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa : sborník příspěvků ze 6. celostátní konference: K aktuálním otázkám rodinné výchovy : Hradec Králové, 9.4.2003 / editor Tomáš Svatoš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-078-7 (brož.)

Role hry v Komenského pedagogické koncepci / Jana Uhlířová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003 - 59 s. ; 21 cm - 80-7290-107-9 (brož.)

Rozvoj matematického myšlení I : pro studium učitelství pro mateřské školy / Jan Melichar, Josef Svoboda - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 - 62 s. : il. ; 29 cm - 80-7044-512-2 (brož.)

Rukověť správce pracovní stanice - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 35 s. ; 25 cm - 80-7043-286-1 (brož.)


Sbírka úloh k přijímacím zkouškám z matematiky na UK v Praze - PedF / Antonín Vrba, Jaroslav Zhouf - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-144-3 (brož.) :

Setkání s přírodou : zelená knížka / František Balon - 1. vyd. - Český Těšín : Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3132-6 (váz.)

Skryté poklady ústecké terakoty : o trpaslících vůbec a jejich výrobě na Ústecku / Václav Cílek, Jan Němec - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2004 - 156 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-86646-05-X (brož.)

Socialia Olomouc 2003 : sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína / [editor Libuše Podlahová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 175 s. ; 21 cm - 80-244-0878-3 (brož.)

Spotkania z przyroda : zielona ksiazka / Franciszek Balon - 1. vyd. - Czeski Cieszyn, : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowosciowego, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3133-4 (váz.)

Strhané struny zvuk : velké literatury malých národů ve dvacátém prvním století (a v Evropské unii) : mezinárodní symposium : 23. až 25. května 2003 : IX. ročník salonu kritického myšlení - Litoměřice 2003 / [odpovědný redaktor Petr Žantovský] - Praha : Votobia ; Vysoká škola Jana Amose Komenského ; Slovenské centrum PEN klubu, 2003 - 119 s. ; 21 cm - 80-7220-181-6 (brož.)

Symbol v dětském výtvarném projevu / Hana Babyrádová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, - 132 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3360-6 (brož.)

Systém přípravy řídících pracovníků ve školství v kontextu nových technologií vzdělávání / Lenka Slavíková - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-150-8 (brož.)

Šamanův plášť : dějiny domorodých národů Sibiře / Anna Reidová ; přeložila Daniela Feltová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 233 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm - 80-7341-146-6 (váz.)


Škola ve Vyskytné u Pelhřimova 1722-2004 / Jaroslava Paulusová ; ilustroval Michal Kosina - Vyskytná : Obecní úřad Vyskytná, 2004 - 376 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - 80-239-2969-0 (váz.)


Teaching and learning physics in new contexts : GIREP 2004 : book of abstracts : Ostrava, Czech Republic, July 19-23 2004 / [edited by Libor Koníček, Radek Krpec, Erika Mechlová] - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 70 s. ; 21 cm - 80-7042-379-X (brož.)

Technologie pro DiV / Karel Květoň - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 70 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-991-7 (brož.)

Trendy technického vzdělávání 2004 : technická a informační výchova : mezinárodní vědecko-odborná konference ... : 22. a 23. června 2004, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / [editoři Miroslav Chráska ml., Jiří Kropáč] - 1. vyd. - Praha : Votobia, 2004 - 513 s. : il. ; 21 cm - 80-7220-182-4 (brož.)

Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten : Fernstudieneinheit 32 : Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache : Teilbereich Deutsch als Fremdsprache / Barbara Ziebell unter Mitarbeit von Herrad Meese - Berlin : Langenscheidt, 2002 - 172 s. ; 30 cm - 3-468-49633-8 (brož.)

Uspořádání tábora / Miroslav Dužík - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2004 - 36 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86560-73-2 (brož.)

Úvod do didaktiky / Miroslav Hladílek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2004 - 88 s. ; 30 cm. - 80-86723-07-0 (brož.)

V srdci Sahary : putování s Tuaregy / Jeremy Keenan ; přeložila Ludmila Havlíková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 295 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7341-196-2 (váz.) :

Valašská epopej : Valašsko v díle Jana Knebla, 1866-1962 : výtvarně poetická kompozice, monografie a katalog výstav ke 140. výročí umělcova narození / Bohuslav Pernica - Vyd. 1. - Zubří : Bohuslav Pernica, 2004 - 143 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-239-2698-5 (váz.)

Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) : sborník z konference, (Praha, 21.-22. listopadu 2001) / k vydání připravil Antonín Kostlán - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002 - 605 s. ; 21 cm - 80-7285-020-2 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)


Vědecký kroužek studentů katedry primární pedagogiky (10. výročí) / Alena Nelešovská, Drahomíra Holoušová (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Votobia, 2004 - 88 s. : il. ; 29 cm - 80-7220-176-X (brož.) :


Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky / Dagmar Přinosilová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - 89 s. ; 30 cm - 80-210-3354-1 (brož.)

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni : 1864-2004 - Ve Volyni : Nadace při VOŠ a SPŠ, 2004 - 161 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86837-01-7 (brož.)

Výuka národní literatury v evropském kontextu : sborník z mezinárodního semináře / [redakce Dobrava Moldanová, Zora Millerová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 201 s. ; 21 cm - 80-7044-544-0 (brož.)

XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinárodní vědecko-odborná konference / [editor Ján Stoffa] - 1. vyd. - Praha : Votobia, 2003 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7220-150-6 (brož.)

Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele / Jiří Dvořáček - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7290-159-1 (brož.)

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 : program Leonardo da Vinci : Česká republika = Report on quality assessment of the 2001 mobility projects : Leonardo da Vinci Programme : Czech Republic. - Praha : Národní vzdělávací fond : Národní agentura programu Leonardo da Vinci, 2003 - 31, 31 s. ; 30 cm. - 80-86728-10-2 (brož.)

Život na Ostrově svaté Anny / Helena Průšková - 1. vyd. - Mnichovo Hradiště : Společnost přátel barokní kultury, 2004 - 87 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - 80-239-2990-9 (brož.)

Život s dětským zpěvem / František Lýsek - 2. upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 196 s. : il., portréty - 80-244-0859-7 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist