Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2004

Argumenty pro privatizaci / Martin Feldstein - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Business studies : business reader for students of business English : including glossaries, case studies and feedback tasks / Jan Skipala - 1st publ. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2003 - 66 s. : il. ; 30 cm - 80-86764-03-6 (brož.) * 978-80-86764-03-0 (chyb.)

Co chcete vědět ze zákoníku práce, aneb, Pracovní právo pro nejširší veřejnost / Jaroslav Jakubka - Vyd. 1. - Praha : VOX, 2004 - 91 s. ; 21 cm - 80-86324-40-0 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-86324-39-7 (chyb.)

Cvičné příklady pro studium předmětu Daně I / Petr Kout. - 3. vyd - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 164 s. ; 30 cm. - 80-86716-12-0 (kroužková vazba)

Cvičné příklady pro studium předmětu Daně II / Petr Kout. - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 188 s. ; 30 cm. - 80-86716-04-X (kroužková vazba)

Česká soda v Evropské unii : scénáře strategického chování ČR v EU / [editoři Pavol Frič ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 158 s. ; 27 cm. - 80-86103-74-9 (brož.)

Daňové a účetní odpisy / Jaroslav Sedláček. - Vyd. 1 - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 139 s. ; 23 cm. - 80-251-0171-1 (brož.)

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- - sv. ; 21 cm - 80-86229-14-9 (soubor ; brož.)

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.5.2004 / [Hana Marková]. - 11. vyd - Praha : Grada Publishing, 2004 - 152 s. ; 30 cm. - 80-247-0992-9 (brož.)

Daňové zákony 2004 : úplná znění platná v roce 2004. - 1. vyd - Praha : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2003 - 120 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - (brož.)

Das Böhmische Paradies / [Text Stanislav Randák ; Photo Ivan Ulrych ... et al. ; Übersetzung Margit Herrmannová] - Nymburk : Vega-L, 2004 - 22 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-86757-21-8 (brož.)

Deskriptivní ekonomie České republiky / Jana Gibarti a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 250 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0604-5 (brož.)


Děti na cestách : bezpečně po městě : informace pro zástupce měst a obcí - V Praze : Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Delegací Evropské komise v ČR, 2003 - 63 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 17 x 23 cm. - 80-7212-269-X (Ministerstvo životního prostředí ČR ; brož.)

Deutsch für Handel und Unternehmen : distanční studijní opora / Hanne-Lore Bobáková, David Martínek - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7248-253-X (sv. 1 ; brož.)

Dovolená na zotavenou a její aplikace v praxi včetně 135 příkladů / Eva Špundová - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-240-X (brož.)

DPH : [podrobný výklad s příklady : vztahy se zahraničím : vzorová daňová přiznání : úplné znění zákona s komentářem] / Jan Ambrož. - Praha : KORŠACH, 2004 - 186 s. ; 24 cm. - 80-86296-06-7 (brož.)

Ekonomie pro strategické řízení : teorie pro praxi / Miloslav Keřkovský - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xii, 184 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-885-1 (brož.)

Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie / autoři Stanislav Šaroch ... [et al.] ; editoři Tomáš Cahlík, Jana Marková. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 181 s. : il. ; 27 cm. - 80-86103-75-7 (brož.)

Ekonomika veřejného sektoru : distanční studijní opora / Jaroslav Rektořík - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 96, [15] s. : ; 30 cm - 80-210-3330-4 (brož.)

Euroregiony na česko-polské hranici = Euroregiony na granicy czesko-polskiej / [zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec]. - Liberec : Český statistický úřad, 2003 - 52 s., [66] s. barev. obr. příl. : barev. mapy ; 30 cm. - 80-250-0647-6 (brož.)

Evropa Václava Klause / [Václav Klaus] - 2., dopl. a rev. vyd., V Knižním klubu vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 208 s. ; 21 cm. - 80-242-1239-0 (brož.)

Evropské vykřičníky / Olga Chválová - 1. vyd. - V Praze : Humanea, 2004 - 118 s. ; 21 cm - 80-239-2988-7 (brož.)


Filosofické základy metodologie ekonomických věd II / Ján Pavlík (editor). - Praha : Oeconomica, 2003 - 245 s. ; 25 cm. - 80-245-0656-4 (brož.)


Franchising : Česká republika 2003. - Praha : Česká asociace franchisingu, 2004 - 132 s. : barev. il. ; 30 cm. - 80-239-2637-3 (brož.)

Historie a současnost podnikání v Praze / [historickou část zpracoval Jaroslav Láník ; autorská spolupráce na druhé části Richard Mandelík] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003- - sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-86699-07-2 (sv. 1 ; váz.)

Hledání ve světě ekonomie : (věda, metodologie, ekonomie) / František Varadzin, Olga Březinová - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 306 s. ; 23 cm - 80-86419-56-8 (brož.)

Human resources in the Czech Republic 2003 / [authors Vladimír Burda ... et al. ; editors Věra Czesaná, Zdeňka Matoušková ; translation Hana Čechová, Mark Corner, Jan Novák]. - Prague : National Training Fund : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003 - 247 s. : il. ; 27 cm. - 80-86728-07-2 (Národní vzdělávací fond ; v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86728-06-4 (chyb.)

Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht : Sammelband zum Programm "Integrative Beratung für benachteiligte Personen am Arbeitsamt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit" / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.) - 1. Ausg. - Brno : MSD, 2004 - 271 s. ; 23 cm - 80-806633-17-9 (brož.) * 80-86633-17-9 (chyb.)

Jak se vrátit živý : [jedinečná příručka pro všechny, kteří vyrážejí na cesty - kamkoliv a jakkoliv] / Robert Young Pelton ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Dufek] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 364 s. ; 21 cm - 80-242-1179-3 (váz.)

Jak si vybrat reklamní agenturu : kuchařka pro neziskový sektor / Tomáš Hrivnák & Fórum dárců. - Praha : Fórum dárců, 2004 - 36 l. : il. ; 32 cm. - 80-902965-4-8 (volné listy v pořadači) * 978-80-902965-4-1 (chyb.)

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha jako jedna z možností finanční podpory z Evropského sociálního fondu - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-86552-83-7 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; brož.)

Jihočeský kraj - cestovní ruch = The Region of South Bohemia - tourism / [na textu spolupracovali Nora Havlíčková ; foto Josef Hapatyka ... et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeský kraj, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 30 cm. - (brož.)


Jihočeský kraj - regionální rozvoj = The Region of South Bohemia - the regional development / [slovo prvního náměstka hejtmana Jiří Vlach ; foto Jiří Bárta ... et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeský kraj, 2003 - 48 s. : barev. il. ; 28 cm. - (brož.)


Karlovarský kraj = The Karlovy Vary Region = Bezirk Karlsbad / [sestavila Blanka Langerová]. - 1. vyd - Praha : ACR Alfa, 2002 - 165 s. : barev. il. ; 30 cm. - 80-86408-06-X (brož.)

Komentář k DPH po 1.5.2004 / Václav Benda - Praha : Svaz účetních, 2004 - 80 s. ; 21 cm - (brož.)

Kongresový cestovní ruch / Ján Orieška - 1. vyd. - V Praze : Idea servis, 2004 - 139 s. : ; 21 cm - 80-85970-45-7 (brož.)

Krajský průvodce Evropskou unií : projektová příprava - [Česko : s.l., 2004?] - 4 s. : barev. il. ; 30 cm - (brož.)

Krok za krokem SROPem / [zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ; ilustrace Pavel Šimera] - Praha : OVV, MMR ČR, 2004 - 53 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3282-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Kultura ve Středočeském kraji / [úvodní text Zbyněk Šorm ; fotografové Milan Posselt ... et al.]. - Praha : Středočeský kraj, [2004] - 32 s. : barev. il. ; 21 cm. - (brož.)

Lecturas espanolas de turismo / Kornélia Machová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 99 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-659-4 (brož.)

Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU / Magdalena Kotýnková, Otakar Němec - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 199 s. ; 23 cm - 80-86419-48-7 (brož.)

Lidské zdroje v České republice 2003 / [autorský kolektiv Vladimír Burda ... et al. ; odborná koordinace a redakce Věra Czesaná, Zdeňka Matoušková]. - Praha : Národní vzdělávací fond : Ministerstvo práce a sociálních věcí, [2003] - 239 s. : il. ; 27 cm. - 80-86728-06-4 (Národní vzdělávací fond ; brož.)

Makroekonomie / Václav Liška a kol. - 2. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 628 s. : il. ; 25 cm - 80-86419-54-1 (váz.)


Makroekonomie A : distanční studijní opora / Tibor Paulík, Pavlína Pellešová - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 285 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-234-3 (brož.)


Makroekonomie dnes / Bradley R. Schiller. - Vyd. 1 - Brno : Computer Press, 2004 - xvi, 412 s. : il. ; 31 cm. - 80-251-0169-X (váz.)

Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Male i srednie przedsiebiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z miedzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004 - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 357 s. : il. ; 25 cm - 80-7248-237-8 (brož.)

MEKON 2004 : sborník příspěvků z VI. ročníku mezinárodní konference : výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2004 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 90 s. ; 25 cm + 1 CD + 1 volný dvoulist - 80-248-0593-6 (brož.) :

Mezinárodní management / Dana Zadražilová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 182 s. ; 26 cm. - 80-245-0683-1 (váz.)

Mezinárodní rozhodčí soud ICC : pravidla rozhodčího řízení platná od 1. ledna 1998. - Praha : Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice, 2004 - 31 s. ; 30 cm. - 80-903297-3-X (kroužková vazba)

Mikroekonomie A : distanční studijní opora / Pavel Nezval, Pavel Tuleja - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 313 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-235-1 (brož.)

Mikroekonomie dnes / Bradley R. Schiller. - Vyd. 1 - Brno : Computer Press, 2004 - xviii, 404 s. : il. ; 31 cm. - 80-251-0109-6 (váz.)

Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek / Josef Jablonský, Martin Dlouhý - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 183 s. : il. ; 23 cm - 80-86419-49-5 (brož.)

Modern business English in communication = Moderní obchodní angličtina v komunikaci / Miroslav Kaftan, Zdenka Strnadová - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2004 - 360 s. ; 21 cm. - 80-7335-039-4 (brož.)

Motivace pracovního jednání / Vladimír Provazník, Růžena Komárková - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 128 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0703-X (brož.)


Mzdová účtárna aktuálně : komplexní příručka pro mzdové účetní a personalisty / kolektiv autorů vedený Vladimírem Voříškem - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-86-6 (kroužková vazba)


Národní programy ČR a dotační programy EU pro města a obce : [nový rádce pro získání finančních prostředků pro města a obce] : / Ivana Krůželová a kolektiv autorů - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 32 cm - 80-86229-83-1 (volné listy v pořadači)

Nauka o podniku : distanční studijní opora / Eva Wagnerová, Lucja Matusiková - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 235 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-243-2 (brož.)

Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-80-7 (pořadač)

Nelineární optimalizace pro ekonomy / Václava Pánková - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 153 s. ; 21 cm - 80-86419-50-9 (brož.)

Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti II : sborník / [editor Aleš Hes] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003 - 231 s., [5] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-213-1048-0 (brož.)

Od pražského groše ke koruně české : průvodce dějinami peněz v českých zemích / Petr Vorel - 2., rozš. vyd. - Praha : Havran, 2004 - 577 s., xxxi s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, geneal. tabulky ; 24 cm - 80-86515-40-0 (váz.)

Olomoucký kraj : Česká republika : rozvojové plochy : základní informace - [Olomouc : Olomoucký kraj, 2004?] - 29, [ca 250 s.] : barev. il., mapy ; 32 cm - (pořadač)

Olomoucký kraj : zajímavá místa / [texty Pavla Vybíralová ; mapa Jan Machovský] - Olomouc : Olomoucký kraj, 2003 - 1 přeložený l. : barev. il., 1 mapa ; 21 x 30 cm - (brož.)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů jako jedna z možností finanční podpory z Evropského sociálního fondu - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-86552-84-5 (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; brož.) :

Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : k l.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 432 s. : il. ; 24 cm - 80-7208-442-9 (brož.) :


Pravda o minulosti a současnosti / autorský kolektiv Antonín Červinka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-86844-00-5 (brož.)


Privatizace bez kapitálu : zvýšené transakční náklady české transformace / Karel Kouba, Ondřej Vychodil, Jitka Roberts - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 114 s. ; 25 cm - 80-86729-11-7 (brož.)

Propojení informačních zdrojů v regionu : (teze disertační práce) : obor: Informatika ve veřejné správě / Hana Janáková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003 - 30 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-615-X (brož.)

Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia : 21. dubna 2004, Brno, Česká republika / [sestavili Jiří Petráš, Ignác Sekanina] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2004 - 115 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-214-2653-5 (brož.)

Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení / Jaroslav Melen - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2004 - 187 s. : ; 21 cm - 80-86230-35-X (brož.)

Regionální dějiny : pojetí, poslání, metodika / Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-244-0865-1 (brož.)

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl 1. Část A, Příklady k řešení / Alena Tichá, Jan Tichý, Radim Vysloužil. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 119 s. ; 30 cm. - 80-214-2639-X (soubor ; brož.)

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl 1. Část B, Oceňovací a normativní podklady / Alena Tichá ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 128 s. ; 30 cm. - 80-214-2639-X (soubor ; brož.)

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl 1. Část C, Výkresy / Alena Tichá, Ondřej Šimáček. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 9 s., [44] s. výkresů : il., technické výkresy ; 30 cm. - 80-214-2639-X (soubor ; brož.)

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl 1. Část D, Formuláře / Alena Tichá, Jan Tichý. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - [20] s. formulářů : formuláře ; 30 cm. - 80-214-2639-X (soubor ; brož.)

Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl 2 / Leonora Marková, Jaroslav Chovanec. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004 - 130 s. ; 30 cm. - 80-214-2639-X (soubor ; brož.)


Řízení a rozvoj lidí ve firmách / Michaela Tureckiová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 168 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0405-6 (brož.)


Sborník 2004 : 5. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví - Praha : Oeconomica, 2004 - 372 s. : ; 25 cm - 80-245-0689-0 (brož.)

Sborník konference Jak rozvinout podnikavost a podnikání : II. konference z cyklu Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji : [Ostrava, 25. září 2003 / redakce Tereza Gavlíková] - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2003 - 75 s. ; 21 cm - 80-86764-02-8 (brož.)

Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm. - 80-7040-677-1 (soubor ; brož.)

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 : pořádané ve dnech 15.-16. října 2002 v Karlových Varech. Díl 3 / sestavil Martin Lukáš - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-7082-926-5 (soubor)

Sebereflexe potenciálu manažera nákupu : odborný seminář : dne 29.4.2004, Brno. - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2004 - 31 s. ; 25 cm. - 80-86575-68-3 (brož.)

Seznam firem poskytujících služby v oblasti environmentálních technologií = Companies providing services in the field of environmental technologies - Praha : Cevatech International, 2004 - 20, 20 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7212-282-7 (brož.)

Srozumitelně o Evropské unii : k čemu je Evropská unie (a pro koho vlastně)? / Jaroslav Šonka a kol. - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2004 - 159 s. ; 21 cm - 80-86523-32-2 (brož.)

Stochastické hodnocení provozní bezpečnosti a životnosti částí strojů a zařízení : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru Konstrukční a procesní inženýrství / Květoslav Kaláb - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 36 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0544-8 (brož.) :

Stručné dějiny ekonomických teorií / Milan Sojka, Božena Kadeřábková - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 95 s. : ; 30 cm - 80-86754-15-4 (Vysoká škola finanční a správní ; brož.) * 808675415-4 (chyb.)

Strukturální změny české ekonomiky v období transformace / Anna Kadeřábková - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 154 s. ; 25 cm - 80-86729-10-9 (brož.)


Světová ekonomika : základní rysy a tendence vývoje / Eva Cihelková a kolektiv. - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 258 s. ; 30 cm. - 80-245-0687-4 (brož.)


Systém podporování projektů v rámci Operačního programu zemědělství a "Horizontálního plánu rozvoje venkova" : sborník z konference konané za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky ; Praha 11.3.2004 - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 40 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-10-5 (brož.)

Systém přípravy řídících pracovníků ve školství v kontextu nových technologií vzdělávání / Lenka Slavíková - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-150-8 (brož.)

Transborder training module : work package 6 : work package 11 : module 6 / [editors Jiří Mezuláník, Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003 - 58 s. : barev. il., grafická znázornění ; 25 cm - 80-7248-221-1 (brož.)

Účtová osnova a české účetní standardy : pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) : vyhláška č. 504/2002 Sb. s komentářem, České účetní standardy, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví / Jaroslava Svobodová, Zdeněk Šafránek - Olomouc : ANAG, 2004 - 206 s. ; 21 cm - 80-7263-207-8 (brož.) :

Ukrajinsko-český slovník : ekonomika, finance, obchod = Ykrains'ko-čes'kij slovnik / Josef Anderš, Ljudmyla Danylenko - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 216 s. ; 21 cm - 80-244-0835-X (váz.)

Úplné znění nového zákona o DPH s pedagogickými pomůckami. - Praha : VOX, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm. - 80-86324-41-9 (brož.) :

Using markets for the environment : an outline of 21st century environmental policy / Gaudenz B. Assenza - 1st publ. - Olomouc : Periplum, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-86624-20-X (brož.)

Úvod do problematiky EU / Igor Černý, Tomáš Píšek, Petr Zenker - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 164 s. ; 30 cm - 80-248-0605-3 (brož.)

Veřejné finance / Jaroslav Pilný - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 2 sv. ; 30 cm - 80-7194-639-7 (sv. 1 ; brož.)

Vítejte v Královéhradeckém kraji = Welcome to the Hradec Králové Region = Willkommen im Bezirk Hradec Králové / [sestavila Blanka Langerová]. - 1. vyd - Praha : ACR Alfa, 2003 - 199 s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-86408-08-6 (váz.)

Vítejte v Olomouckém kraji = Welcome to the Olomouc Region = Willkommen im Bezirk Olomouc / [sestavila Blanka Langerová]. - 1. vyd - Praha : ACR Alfa, 2003 - 183 s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-86408-07-8 (váz.)


Vítejte v Plzeňském kraji = Welcome to the Plzeň Region = Willkommen im Bezirk Plzeň / [sestavila Blanka Langerová]. - 1. vyd - Praha : ACR Alfa, 2003 - 213 s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-86408-09-4 (váz.)

Vítejte v Ústeckém kraji = Welcome to the Ústí nad Labem Region = Willkommen im Bezirk Ústí nad Labem / [sestavila Blanka Langerová]. - 1. vyd - Praha : ACR Alfa, 2004 - 239 s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-86408-10-8 (váz.)

Vstup do Evropské unie: oslabení, nebo posílení národního státu? : (proměny role státu v ekonomice - vliv globalizace, transformace a integrace) / Eva Klvačová - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 176 s. ; 25 cm - 80-86419-55-X (brož.)

Vybrané kapitoly obchodních dovedností II / Daniela Hrubá, Marta Regnerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 112 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1136-3 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do Evropské unie / Antonín Slaný a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - 360 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3325-8 (brož.)

Základy francouzštiny pro ekonomy / Marie Pravdová, Olga Velíšková - 3. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 357 s. : ; 30 cm - 80-245-0705-6 (brož.)

Základy makroekonomie : průvodce studiem / Mojmír Helísek - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 91 s. : ; 30 cm - 80-86754-18-9 (brož.)

Základy práva Evropské unie pro ekonomy / Vladimír Týč - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 306 s. ; 21 cm - 80-7201-478-1 (brož.)

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ; Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost-- ; Nařízerní vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací-- ... : [aktualizace k] 6.8.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004 - 304 s. ; 22 cm - 80-86674-89-4 (brož.)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ; Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon - Český Těšín : Poradce, 2004 - 280 s. ; 21 cm - 80-86674-86-X (brož.)


Zásady hospodářského řádu / Walter Eucken ; [český překlad Alžběta Kvasničková] - Praha : Liberální institut, 2004 - 500 s. ; 21 cm - 80-86389-32-4 (váz.)


Ženy v ekonomii : sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí Joan Violet Robinsonové / editor Václav Jurečka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 211 s. ; 24 cm - 80-248-0620-7 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist