Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 2004

Bibliografie Edvarda Beneše / zpracoval Karel Novotný - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2004 - 103 s. : portréty ; 20 cm - 80-86107-31-0 (brož.) :

Boj odbojové skupiny R3 za svobodu : [Nymbursko-Poděbradsko-Královéměstecko] / Viktor Boháč - Vyd. 1. - Nymburk : Nanebemletí Nymburk: Vega-L, 2003 - 82 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-902237-4-4 (Nanebemletí ; brož.)

Bouřlivé roky / Henry Kissinger ; přeložil Václav Viták - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 1167 s. ; 24 cm - 80-7341-206-3 (váz.)

Čas soumraku : rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce / Vladimír Nálevka - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 199 s. ; 17 cm - 80-7254-495-0 (brož.)

Česká soda v Evropské unii : scénáře strategického chování ČR v EU / [editoři Pavol Frič ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 158 s. ; 27 cm. - 80-86103-74-9 (brož.)

Český sen / Oldřich Knitl - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 302 s. ; 19 cm - 80-7304-044-1 (váz.) :

Češi a Slováci v moderní době : (příspěvek k soužití národů Čechů a Slováků) - Vyd. 1. - Brno : Městský výbor KSČM ; Praha : Futura, 2004 - 47 s. ; 21 cm - 80-85523-92-2 (brož.)

Češi očima exulanta, aneb, Osmaosmdesát pohledů zvenku : výběr z úvah a esejí 1992-2000 / Luděk Frýbort - Praha : Annonce, 2000 - 334 s. ; 22 cm - 80-900125-2-3 (váz.) : * 80-900125 (chyb.) * 809001252-3 (chyb.)

Čeština pro děti cizinců : metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin / Jitka Hrubá. - Brno : MSD, Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, Kabinet multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU, 2004 - 65 s. : il. ; 30 cm. + 17 příl - 80-86633-15-2 (brož.)

Denktagebuch : 1950 bis 1973 / Hannah Arendt ; herausgegeben von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann in Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-Institut, Dresden - München : R. Piper, 2002 - 2 sv. : il., faksim. ; 22 cm - 3-492-04429-8 (váz.)

Die schlaflose Welt : Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1909-1941 / Stefan Zweig - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2003 - 299 s. ; 19 cm - 3-596-29243-3 (brož.)

Edvard Beneš - likvidátor : dokumentární román / Sidonia Dědinová ; s doslovem Luďka Pachmana - Praha : Annonce, 2003 - 303 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-900125-6-6 (váz.) :


Evropa Václava Klause / [Václav Klaus] - 2., dopl. a rev. vyd., V Knižním klubu vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 208 s. ; 21 cm. - 80-242-1239-0 (brož.)

Evropské vykřičníky / Olga Chválová - 1. vyd. - V Praze : Humanea, 2004 - 118 s. ; 21 cm - 80-239-2988-7 (brož.)

Fates of the children of Lidice : (memories, testimonies, documents) / based on the narrations and memories of Lidice women and children, written by Jolana Macková and Ivan Ulrych ; [translated by Elias Khelil ; photo Ivan Ulrych, Milan Knaibl, Memorial of Lidice archive and private files of eye-witnesses] - Nymburk : Vega-L, 2004 - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86757-20-X (váz.)

History of Middle Europe : 1705 - year of decision / [Jiří Procházka] - 1. vyd. - Brno : ITEM, 2004 - 217 s. : il., faksim. ; 26 cm - 80-902297-5-1 (váz.)

Je na Západ cesta dlouhá-- (--zbytečná, marná je touha?) : politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika : výběr z úvah a esejí 2000-2003 / Luděk Frýbort - Praha : Annonce, 2003 - 447 s. ; 22 cm - 80-900125-7-4 (váz.) :

Jeruzalém mezi minulostí a budoucností : posvátné město, nebo ohnisko nepokojů? / Zdeněk Müller - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 188 s. ; 21 cm - 80-7185-564-2 (váz.)

Key contexts for education and democracy in globalising societies : education, participation, globalisation - Prague [May 20th-22nd] 2004, conference / Richard Růžička, Jeanne H. Ballantine, José A. Ruiz San Román (eds.) - Prague : Agentura Action M, 2004 - [558] s. : il. ; 21 cm. - 80-86742-05-9 (brož.)

Kinderschicksale aus Lidice : (Erinnerungen, Zeugnisse, Dokumente) / Anhand von Erzählungen und Erinnerungen Lidicer Frauen und Kinder zusammengestellt von Jolana Macková und Ivan Ulrych ; [Übersetzung Štěpánka Špuláková und Ladislav Kábrt ; Photo Ivan Ulrych, Milan Knaibl, Archiv der Gedenkstätte Lidice und Privatarchive der Zeitzeugen] - Nymburk : Vega-L, 2004 - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86757-19-6 (váz.)

Korespondence Oswalda Spenglera s W.E. Groegerem o ruské literatuře, současných dějinách a sociálních otázkách / [vydala Xenia Wernerová ; z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2004 - 76 s. ; 20 cm - 80-86624-19-6 (brož.)


Legendy balady a romance národů / [Jarmila Hannah Čermáková a kol.] - Vyd. 1. - [Praha] : Velká ohrada, 2002 - 117 s. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)


Levice v postrevoluční době : občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století / Pavel Barša a Ondřej Císař - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 210 s. ; 20 cm - 80-7325-033-0 (brož.) :

Liga Severu a regionální strany v Itálii / Maxmilián Strmiska - Vyd. 1. - Brno : Anton Pasienka, 2004 - 101 s. ; 21 cm - 80-902652-4-3 (brož.)

Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - Vyd. 1. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-2449-4 (brož.)

Mosaiksteinchen : kurze Zeugnisse zur Christenverfolgung in den Zeiten der kommunistischen Totalität und zu den Bemühungen der Gläubigen um Freiheit und Wohl ihres Heimatlandes / [sprachische Bearbeitung der tschechischen Texte Mariana Felnerová ; übersetzung Anna Ohlidal] - 1. Aufl. - Hradec Králové : Bistum, 2001- - sv. : il. ; 21 cm - 80-238-7045-9 (sv. 1 ; brož.)

Na cestě integrace : [1999-2004 / odpovědní redaktoři Jaroslav Roušar, Jan Procházka, Jarmila Xaverová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2004 - 163 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-212-6 (váz.)

On the path of integration : [1999-2004 / editors Jaroslav Roušar, Jan Procházka, Jarmila Xaverová] - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic, 2004 - 163 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-213-4 (váz.)

Paměti. 3, Za okupace a po ní (1939-1951) / František Weyr - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2004 - 230 s. ; 21 cm - 80-7108-192-2 (soubor)

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 17, Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost / Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, Karel Müller ; Jaroslav Malina, editor - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : CERM : Masarykova univerzita : NAUMA, 2003 - 271 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 28 cm - 80-7204-278-5 (Akademické nakladatelství CERM ; brož.)

Pravda o minulosti a současnosti / autorský kolektiv Antonín Červinka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-86844-00-5 (brož.)

Prezidentu Edvardu Benešovi : čtyři básně / Jaroslav Seifert - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2004 - 19 s. : il. ; 21 cm - 80-86107-32-9 (brož.) : * 80-86107-32-7 (chyb.)

Prolínání : výstava výtvarníků národnostních menšin v Praze : Praha, Galerie Portheimka, 13.11.-30.11.2003 / [autorka katalogu Věra Krumphanzlová ; editoři Jaroslav Balvín, Věra Krumphanzlová] - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, c2003 - [46] s. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm - 80-902972-5-0 (brož.)


Ronald Reagan : jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem / Dinesh D'Souza ; [z anglického originálu ... přeložil David Vaněk] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 262 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - 80-86598-24-1 (brož.) :

Rudý teror : dějiny stalinismu / Jörg Baberowski ; [přeložil Jiří Pondělíček] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 221 s. ; 22 cm - 80-7243-216-8 (váz.) :

Seven responses to the holocaust in American fiction / Stanislav Kolář - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava ; Šenov u Ostravy : Tilia, 2004 - 199 s. : il. ; 21 cm - 80-7042-661-6 (Ostravská univ. ; váz.)

Smrt v Praze : atentát na Reinharda Heydricha / H.G. Haasis ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Praha : Vitalis, c2004 - 284 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7253-141-7 (váz.)

Srozumitelně o Evropské unii : k čemu je Evropská unie (a pro koho vlastně)? / Jaroslav Šonka a kol. - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2004 - 159 s. ; 21 cm - 80-86523-32-2 (brož.)

Strhané struny zvuk : velké literatury malých národů ve dvacátém prvním století (a v Evropské unii) : mezinárodní symposium : 23. až 25. května 2003 : IX. ročník salonu kritického myšlení - Litoměřice 2003 / [odpovědný redaktor Petr Žantovský] - Praha : Votobia ; Vysoká škola Jana Amose Komenského ; Slovenské centrum PEN klubu, 2003 - 119 s. ; 21 cm - 80-7220-181-6 (brož.)

Šamanův plášť : dějiny domorodých národů Sibiře / Anna Reidová ; přeložila Daniela Feltová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 233 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm - 80-7341-146-6 (váz.)

Tajné příběhy II. světové války / William Breuer ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Handl] - Vyd. 2. - [Český Těšín] : Aradan, 2003 - 335 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86469-32-8 (váz.)

Tutanchamonova proroctví : posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů / Maurice Cotterell ; přeložila Marie Vaštová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 365 s., [36] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-222-5 (váz.)

Úvod do postmoderní právovědy / Vladimír Zoubek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 - 200 s. ; 29 cm - 80-7251-131-9 (brož.)

V proudu času / Miroslav Grebeníček - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 142 s. : barev. portréty ; 21 cm - 80-85523-98-1 (váz.)


Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) : sborník z konference, (Praha, 21.-22. listopadu 2001) / k vydání připravil Antonín Kostlán - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002 - 605 s. ; 21 cm - 80-7285-020-2 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.)

Velmi hrubý Štiřín : o člověku, do jehož života fatálně zasáhla česká politika / Ota Sládek, Václav Hrubý - Praha : Annonce, 2002 - 237 s. : il., faksim. ; 21 cm + 1 CD - 80-900125-4-X (brož.) :

Verdikt nad Vichy : moc a předsudek ve vichistickém režimu Francie / Michael Curtis ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 452 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7341-183-0 (váz.) :

Vězeňský deník / Jeffrey Archer ; [z anglického originálu ... přeložil Dalibor Míček] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 283 s. ; 21 cm - 80-7218-491-1 (váz.)

Vstup do Evropské unie: oslabení, nebo posílení národního státu? : (proměny role státu v ekonomice - vliv globalizace, transformace a integrace) / Eva Klvačová - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 176 s. ; 25 cm - 80-86419-55-X (brož.)

Za světlem svobody / Zdeňka Víchová - Praha : Votobia, 2004 - 131 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7220-172-7 (brož.)

Základy politologie / Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský - 2., dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xiv, 365 s. ; 23 cm - 80-7179-870-3 (váz.)

Zločin bez hranic : vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu / Jan Chmelík a kolektiv - Praha : Linde, 2004 - 185 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7201-480-3 (brož.)

Život proti stínu / Martin Bormann ; [z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 238 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 19 cm - 80-7192-749-X (váz.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist