Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 2004

Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí, [4. prosince 2003 ... v Olomouci / editoři Josef Krátoška, Jan Šteigl] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 164 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0872-4 (brož.)

Astrologie pro každého : nechte promluvit své instinkty a změňte svůj život k nepoznání / Elizabeth Rose Campbell ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 350 s. ; 21 cm - 80-7214-626-2 (váz.)

Biedermeier v českých zemích : sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.-8. března 2003 / [symposium pořádané Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně] ; k vydání připravily Helena Lorenzová a Taťána Petrasová - 1. vyd. - Praha : KLP, 2004 - 462 s., [28] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86791-08-4 (brož.)

Brněnské divadelnictví a česká divadelní avantgarda / uspořádali a redigovali Bořivoj Srba a Hana Pospěchová. - 1. vyd - Brno : Ústav divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2000 - 112 s., [21] s. obr. příl. : il., faksim. ; 24 cm. - (brož.)

Cesta k lidství / Jean Vanier ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Heryán] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 158 s. ; 20 cm - 80-7178-805-8 (brož.)

Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět / editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 218 s. ; 21 cm - 80-210-3328-2 (brož.)

Češi a Slováci v moderní době : (příspěvek k soužití národů Čechů a Slováků) - Vyd. 1. - Brno : Městský výbor KSČM ; Praha : Futura, 2004 - 47 s. ; 21 cm - 80-85523-92-2 (brož.)

Češi očima exulanta, aneb, Osmaosmdesát pohledů zvenku : výběr z úvah a esejí 1992-2000 / Luděk Frýbort - Praha : Annonce, 2000 - 334 s. ; 22 cm - 80-900125-2-3 (váz.) : * 80-900125 (chyb.) * 809001252-3 (chyb.)

Děťátko je požehnání / [texty a fotografie vybrala Helen Exleyová ; z anglického originálu ... přeložila Eva Příplatová] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2004 - [150] s. : il. (některé barev.) ; 16 cm - 80-7209-548-X (váz.)


Děti na cestách : bezpečně po městě : informace pro zástupce měst a obcí - V Praze : Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Delegací Evropské komise v ČR, 2003 - 63 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 17 x 23 cm. - 80-7212-269-X (Ministerstvo životního prostředí ČR ; brož.)


Didaktika a učitelská etika v praxi / Jan Řezníček - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 26 s. ; 30 cm - 80-7290-149-4 (brož.)

Die schlaflose Welt : Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1909-1941 / Stefan Zweig - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2003 - 299 s. ; 19 cm - 3-596-29243-3 (brož.)

Duše poutníka : Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem / [fotografie Otmar Oliva, Jaroslav Hodík] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 231 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7192-828-3 (váz.) :

Edvard Beneš - likvidátor : dokumentární román / Sidonia Dědinová ; s doslovem Luďka Pachmana - Praha : Annonce, 2003 - 303 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-900125-6-6 (váz.) :

Eseje o rodině, manželství a rodičovství / [odborná redaktorka Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2004 - 81 s. ; 21 cm - 80-902898-5-1 (brož.)

Euroregiony na česko-polské hranici = Euroregiony na granicy czesko-polskiej / [zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec]. - Liberec : Český statistický úřad, 2003 - 52 s., [66] s. barev. obr. příl. : barev. mapy ; 30 cm. - 80-250-0647-6 (brož.)

Filosofické základy metodologie ekonomických věd II / Ján Pavlík (editor). - Praha : Oeconomica, 2003 - 245 s. ; 25 cm. - 80-245-0656-4 (brož.)

Health related quality of life in South Africa / editor Petr Petr. - 2nd amended ed - České Budějovice : University of South Bohemia, 2004 - 56 s. : il. ; 30 cm. - 80-7040-672-0 (brož.)

Hry pro dospělé : [komunikace a vytváření skupin, poznávání, vcítění a sebeprosazování, hry pro rozvoj skupiny, téma jako základ interakce] / Soňa Hermochová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0817-5 (brož.)

Chování dítěte raného věku a rodičovská péče / J. Dittrichová, M. Papoušek, K. Paul a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 188 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0399-8 (brož.)


Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht : Sammelband zum Programm "Integrative Beratung für benachteiligte Personen am Arbeitsamt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit" / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.) - 1. Ausg. - Brno : MSD, 2004 - 271 s. ; 23 cm - 80-806633-17-9 (brož.) * 80-86633-17-9 (chyb.)


Islám / Ziauddin Sardar, Zafar Abbas Malik ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 175 s. ; il., faksim. ; 21 cm - 80-7178-882-1 (brož.) :

Jací můžeme být? : podoby demokracie a identity v multikulturní situaci / Jiří Přibáň - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 115 s. : ; 20 cm - 80-86429-30-X (brož.) :

Je na Západ cesta dlouhá-- (--zbytečná, marná je touha?) : politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika : výběr z úvah a esejí 2000-2003 / Luděk Frýbort - Praha : Annonce, 2003 - 447 s. ; 22 cm - 80-900125-7-4 (váz.) :

Jeruzalém mezi minulostí a budoucností : posvátné město, nebo ohnisko nepokojů? / Zdeněk Müller - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 188 s. ; 21 cm - 80-7185-564-2 (váz.)

Jitro kouzelníků : úvod do fantastického realismu / Jacques Bergier, Louis Pauwels ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Konůpek] - 3. vyd. - V Praze : XYZ, 2004 - 315 s. ; 22 cm - 80-903399-7-2 (váz.)

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. 6, Sociální dějiny dnes / editoři Jana Čechurová, Jiří Štaif - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 251 s. ; 21 cm - 80-246-0723-9 (brož.)

Key contexts for education and democracy in globalising societies : education, participation, globalisation - Prague [May 20th-22nd] 2004, conference / Richard Růžička, Jeanne H. Ballantine, José A. Ruiz San Román (eds.) - Prague : Agentura Action M, 2004 - [558] s. : il. ; 21 cm. - 80-86742-05-9 (brož.)

Komunikace ve veřejné správě / Josef Duplinský, Šárka Brychtová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004- - sv. ; 30 cm - 80-7194-645-1 (sv. 1. ; brož.) :

Komunikace ve veřejné správě / Josef Duplinský, Šárka Brychtová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 72 s. ; 30 cm - 80-7194-653-2 (brož.) :

Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti / Mikuláš Bek - 1. vyd. - Praha : KLP V Brně : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2003 - 278 s. : il. ; 21 cm - 80-85917-99-8 (KLP ; brož.)

Korespondence Oswalda Spenglera s W.E. Groegerem o ruské literatuře, současných dějinách a sociálních otázkách / [vydala Xenia Wernerová ; z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2004 - 76 s. ; 20 cm - 80-86624-19-6 (brož.)


Levice v postrevoluční době : občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století / Pavel Barša a Ondřej Císař - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 210 s. ; 20 cm - 80-7325-033-0 (brož.) :

Literaturno-teatral'naja koncertnaja dejatel'nost' bežencev-rossijan v Čechoslovakii (20-40-je gody 20-go veka) = Divadelní a koncertní činnost ruské emigrace v Československu ve 20.-40. letech 20. století / Igor Inov ; [zpracování a rejstříky Milena Klímová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Divadelní ústav, Karolinum, 2003 - 2 sv. : il., portréty ; 21 cm - 80-7050-383-1 (brož.)

Manželské judo / Miroslav Plzák - Vyd. 4., V nakl. Motto 2. - Praha : R.+H. ; Motto, 2004 - 158 s. ; 21 cm - 80-7246-222-9 (váz.) :

Meines Vaters Land : Geschichte einer deutschen Familie / Wibke Bruhns - 5. Aufl. - München : Econ, 2004 - 385 s., [8] s. obr. příl. : il. , portréty ; 22 cm - 3-430-11571-X (váz.)

Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny / Jana Jančáková, Pavel Jančák - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2004 - 173 s., [10] s. obr. příl. : mapy ; 23 cm - 80-246-0509-0 (brož.)

Motivace pracovního jednání / Vladimír Provazník, Růžena Komárková - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 128 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0703-X (brož.)

Můj příběh au-pair / Iva Klimánková - 1. vyd. - Mohelnice : Martin Vaňourek, 2004 - xlvii s. ; 21 cm - 80-902949-7-9 (brož.) :

Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie / Zygmunt Bauman a Tim May ; přeložila Jana Ogrocká - V tomto překladu přeprac. originálu vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2004 - 239 s. ; 21 cm - 80-86429-28-8 (váz.) :

Na počátku bylo Řecko : vyprávění o starořecké civilizaci / Michail Gasparov ; [z ruského originálu přeložila Zuzana Soukupová] - 1. vyd. - Praha : Art slovo, 2004 - 275 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-903278-0-X (brož.)

Nezabolí jazyk od dobrého slova : antologie českého aforismu / uspořádali Jiří Žáček, Miroslav Huptych - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 280 s. : il. ; 17 cm - 80-242-1191-2 (váz.)


Než roztály ledy = Bevor das Eis auftaute / Miroslav Dědič - Praha : Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, 2002 - 95, 105 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)


Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané dne 23.4.2004 / [editor Pavel Zikl] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 86 s. ; 21 cm - 80-7041-462-6 (brož.)

Pacifik : ostrovní komunikace a lidožroutská tradice / Ota Ulč ; [ilustroval Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2004 - 270 s. : il. ; 21 cm - 80-7244-143-4 (váz.) :

Praktický management : jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace / Matthias Nöllke ; [překlad Petr Kunst] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 112 s. ; 21 cm - 80-247-0912-0 (brož.)

Pravda o minulosti a současnosti / autorský kolektiv Antonín Červinka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-86844-00-5 (brož.)

Proč muži opouštějí ženy : muži hovoří o tom, proč se rozhodli ukončit svůj partnerský vztah a co by bývalo mohlo změnit jejich rozhodnutí / Brenda Shoshannaová ; [překlad Vanda Ohnisková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 335 s. ; 21 cm - 80-7217-242-5 (brož.)

Proč to píšu / Erich Renner ; [sestavil Antonín Petruželka] - 1. vyd. - Benešov u Prahy : Muzeum umění Benešov, 2004 - 349 s. ; 21 cm - 80-903144-4-9 (brož.)

Přehled antropologických teorií kultury / Václav Soukup. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004 - 229 s. : il. ; 23 cm. - 80-7178-929-1 (brož.)

Příklady k předmětu Statistika B / Eva Jarošová, Iva Pecáková. - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 221 s. : il. ; 30 cm. - 80-245-0680-7 (brož.)

Přišli jsme odjinud- : kniha rozhovorů s Čechy a Slováky v Rakousku = Wir kamen von Anderswo- : Interviewbuch mit Tschechen und Slowaken in Österreich / Marie Brandeis ; s předmluvou Jiřího Gruši - 1. vyd. - Praha : KLP, 2003 - 268, 307 s. : portréty ; 21 cm - 80-86791-00-9 (brož.)

Psychologie Romů / Petr Bakalář - Praha : Votobia, 2004 - 179 s. : il. ; 20 cm - 80-7220-180-8 (brož.) * 80-7220-xxx-y (chyb.)

Rodinné konstelace : objevná síla / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; [z italského vydání ... přeložila Andrea Hynštová] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7254-512-4 (váz.) :

Řízení a rozvoj lidí ve firmách / Michaela Tureckiová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 168 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0405-6 (brož.)


Řízení v krizových situacích : příklady efektivních strategií / Kaj Green & Oliver Hanke ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Pondělíček] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 191 s. ; 21 cm - 80-7261-104-6 (brož.)

Sociálně právní minimum pro lékaře / Jan Hutař. - Praha : Alena Švejnohová, 2004 - [129] s. ; 31 cm + 1 CD-ROM + 24 příl - 80-903344-0-7 (váz.)

Sociologie / Stanislav Ouroda - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 160 s. ; 29 cm - 80-7157-766-9 (brož.)

Spirituální základy práce ženy-matky / Manfred Schmidt-Brabant ; [z německého originálu ... přeložila Věra Hejlová] - Hranice : Fabula, 2002 - 97 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-03-3 (brož.)

Strhané struny zvuk : velké literatury malých národů ve dvacátém prvním století (a v Evropské unii) : mezinárodní symposium : 23. až 25. května 2003 : IX. ročník salonu kritického myšlení - Litoměřice 2003 / [odpovědný redaktor Petr Žantovský] - Praha : Votobia ; Vysoká škola Jana Amose Komenského ; Slovenské centrum PEN klubu, 2003 - 119 s. ; 21 cm - 80-7220-181-6 (brož.)

Symbol v dětském výtvarném projevu / Hana Babyrádová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, - 132 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3360-6 (brož.)

Šamanův plášť : dějiny domorodých národů Sibiře / Anna Reidová ; přeložila Daniela Feltová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 233 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm - 80-7341-146-6 (váz.)

Terapie duchem : [o duchovním vedení a pastoraci] / Wilfrid Stinissen ; [ze švédského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 102 s. ; 18 cm - 80-7192-730-9 (brož.) :

Toulky minulostí světa. Díl 5, Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský středověk / [Jan Bauer ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 2003 - 222 s. : il. ; 31 cm - 80-239-1138-4 (váz.)

Trascendencia cultural de la obra de José Martí : actas del Simposio Internacional celebrado en Praga, del 21 al 23 de octubre de 2002 / edición al cuidado de Anna Housková - Praga : Universidad Carolina de Praga ; Pardubice : Marie Mlejnková, 2003 - 141 s. ; 21 cm. - 80-7308-045-1 (brož.)


Tutanchamonova proroctví : posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů / Maurice Cotterell ; přeložila Marie Vaštová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 365 s., [36] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-222-5 (váz.)


Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje v dlouhodobém vývoji podle obcí s rozšířenou působností (1970-2003) / zpracovala KR Olomouc, oddělení informačních služeb - Olomouc : Český statistický úřad, 2004 - 301 s. : il. (většina barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0806-1 (brož.)

Vstup do Evropské unie: oslabení, nebo posílení národního státu? : (proměny role státu v ekonomice - vliv globalizace, transformace a integrace) / Eva Klvačová - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 176 s. ; 25 cm - 80-86419-55-X (brož.)

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do Evropské unie / Antonín Slaný a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - 360 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3325-8 (brož.)

Vývoj sídelní struktury a obyvatelstva pohraničních okresů Ústeckého kraje / Jiří Anděl, Milan Jeřábek, Tomáš Oršulák - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 229 s. : il., mapy ; 26 cm - 80-7044-493-2 (brož.)

Zbožné putování v evropské kultuře : nadregionální komunikace a středoevropská identita v zrcadle náboženské mobility : sborník abstraktů : společný česko-německý projekt : vědecká konference = Pilgrimage in European culture : over regional communication and middle European identity in the mirror of the religious mobility : volume of abstracts : the common czech-german project : scientific conference = Wallfahrten in der europäischen Kultur : transregionale Kommunikation und mitteleuropäische Identität im Spiegel religiöser Mobilität : Zusammenfassungen : ein gemeinsames tschechisch-deutsch Konferenzprojekt : wissenschaftliche Konferenz : Příbram, 26.-29.5.2004 - Praha : Státní oblastní archiv ; Příbram : Státní okresní archiv, 2004 - 66 s. ; 25 cm - 80-86772-06-3 (brož.)

Žena v Berlíně : deníkové zápisky z období od 20. dubna do 22. června 1945 / anonyma ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 271 s. ; 21 cm - 80-249-0359-8 (váz.)

Život na Ostrově svaté Anny / Helena Průšková - 1. vyd. - Mnichovo Hradiště : Společnost přátel barokní kultury, 2004 - 87 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - 80-239-2990-9 (brož.)

1000 let obyvatelstva českých zemí / Vladimír Srb - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 275 s. ; 30 cm - 80-246-0712-3 (brož.)

70 let nakladatelství Vyšehrad 1934-2004 / [zpracoval Jiří Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 247 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7021-727-8 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist