Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2004

Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku (Akita) : krev a slzy blahoslavené Panny Marie / Tatsuya Shimura - Vyd. 2., opr. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-7266-167-1 (brož.)

Být otcem / Józef Augustyn ; [z polského originálu ... přeložila Zora Turková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 235 s. ; 20 cm - 80-7192-581-0 (brož.) :

Cesta do Emauz : velikonoční listování v díle Jana Čepa / [výběr, sestava a doslov Mojmír Trávníček] - 1. české vyd. - Svitavy : Trinitas ; Řím : Křesťanská akademie, 2004 - 37 s. ; 18 cm - 80-86036-95-2 (brož.)

Cesta k lidství / Jean Vanier ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Heryán] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 158 s. ; 20 cm - 80-7178-805-8 (brož.)

Čaroděj dřímá v každém z nás : hovory s Ivanem O. Štampachem / Božena Správcová - Vyd. 1. - Praha : Lubor Kasal, 2004 - 126 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-903465-0-2 (váz.)

Člověk a náboženství : [proměny vztahu člověka k posvátnému] / Jan Sokol - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 245 s. ; 20 cm - 80-7178-886-4 (brož.) :

Die Katholische Kirche in der Tschechischen Republik / [text a redakce ČBK ; fotografie Antonín Bína, František Řezníček] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - [22] s. : il. (většina barev.), mapy, portréty, erby ; 22 cm - 80-7192-855-0 (brož.)

Duše poutníka : Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem / [fotografie Otmar Oliva, Jaroslav Hodík] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 231 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7192-828-3 (váz.) :

Epopej mariánství : duchovní ženství od Božské Matky až po víly / Karel Funk - Hranice : Fabula, 2003 - 250 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86600-09-2 (váz.)

Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa / Pavol Černý - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 378. s., [48] s. obr. příl. : faksim. (některé barev.) ; 24 cm - 80-200-1035-1 (váz.)


Fiant festa per ordinem universum : cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století = a Cistercian calendar of Bohemian origin of the first half of the 13th century / Kateřina Charvátová, Zuzana Silagiová ; [do angličtiny přeložil Petr Charvát] - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2003 - 162 s. : il, faksim. ; 24 cm - 80-85917-55-6 (brož.)


I-ťing - Kniha proměn versus GEPPART / Arkady Gepp, Naďa Gepp ; přeložila Miloslava Žďárská - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 134 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1205-6 (váz.)

Iniciace, rituály, tajné společnosti : mystická zrození / Mircea Eliade ; [překlad Barbora Antonová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - vi, 213 s. ; 21 cm - 80-7226-901-1 (brož.) * 80-722-6901-1 (chyb.)

Inkvizice / Grzegorz Rys ; [z polského originálu ... přeložil Milan Moravec] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 112 s. ; 21 cm - 80-204-1089-9 (váz.)

Islám / Ziauddin Sardar, Zafar Abbas Malik ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 175 s. ; il., faksim. ; 21 cm - 80-7178-882-1 (brož.) :

Jeruzalém mezi minulostí a budoucností : posvátné město, nebo ohnisko nepokojů? / Zdeněk Müller - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004 - 188 s. ; 21 cm - 80-7185-564-2 (váz.)

Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století / Bernhard Jansen - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 157 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-18-3 (brož.) :

Jóga a zdraví : VI. brněnské dny : 8.-10. listopadu 2002 : sborník příspěvků konference / [editor Eva Skalická] - Brno : Pavel Křepela, [2002?] - 209 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86669-01-7 (brož.)

Jsem Josef, váš bratr : příběh Jana XXIII. / sestavil Robert Rothmann ; [z německého originálu ... přeložila Marie Roubalová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 79 s. ; 17 cm - 80-7192-769-4 (brož.) :

Kapitoly života / T. Lobsang Rampa ; [z anglických originálů ... vybrala a přeložila Jitka Badoučková] - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2003 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-86159-47-7 (brož.)

Katolická církev v České republice / [text a redakce ČBK ; fotografie Antonín Bína, František Řezníček] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - [22] s. : il. (většina barev.), mapy, portréty, erby ; 22 cm. - 80-7192-853-4 (brož.)


Kniha Jóbova / přeložil Stanislav Segert, přebásnil Vilém Závada - 2. vyd. - Praha : BB art, 2004 - 158 s. ; 16 cm - 80-7341-225-X (váz.)


Krátký život, dlouhé cesty / Petr Faber ; [přeložil Josef Koláček] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 303 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-25-6 (brož.) :

Křesťanská víra, církev a bohosloví : teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka : praktický výběr ze studií v Náboženské revui a Theologické revui Církve československé (husitské) / pořídil Milan Salajka - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2004 - 106 s. ; 21 cm - 80-7000-241-7 (brož.)

Křesťanství a moderní kultura / Michael Paul Gallagher ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Teindlová] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 198 s. ; 21 cm - 80-86715-22-1 (váz.) :

Laická spiritualita Madeleine Delbrlové s Kateřinou Lachmanovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 89 s. ; 17 cm - 80-7192-870-4 (váz.)

Latinsko-český teologický slovník / J. Vedral. - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003 - 12 s. ; 22 cm. - 80-86711-50-1 (brož.)

Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí: (9.-17. týden, roční cyklus 2) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Jan Malík] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 288 s. ; 21 cm - 80-7192-863-1 (brož.) :

Lidé, démoni a exorcismy : pravda o světě temnot / Giovanni Battista Proja ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 151 s. ; 20 cm - 80-86025-68-3 (brož.) :

Lidská identita v proměnách : základy filosoficko-teologické antropologie / Václav Wolf - Vyd. 1 - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 179 s. ; 20 cm - 80-7266-175-2 (brož.)

Mají jezuité vlastní morálku? : studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi / [řešitel Michal Altrichter] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 139 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-23-X (brož.) :

Meditace : jednoduchý osmibodový program pro uplatnění duchovních ideálů v každodenním životě / Eknath Easwaran ; [z originálu ... přeložila Marie Bednářová] - [Praha] : Dobra, 2004 - 230 s. ; 21 cm - 80-86459-40-3 (brož.)

Modlit se s Písmem : úvod do praxe lectio divina / Christopher Hayden ; [z anglického originálu ... přeložili Markéta Selucká a Oldřich Selucký] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 170 s. ; 18 cm - 80-7192-810-0 (brož.) :


Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - Vyd. 1. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-2449-4 (brož.)

Mosaiksteinchen : kurze Zeugnisse zur Christenverfolgung in den Zeiten der kommunistischen Totalität und zu den Bemühungen der Gläubigen um Freiheit und Wohl ihres Heimatlandes / [sprachische Bearbeitung der tschechischen Texte Mariana Felnerová ; übersetzung Anna Ohlidal] - 1. Aufl. - Hradec Králové : Bistum, 2001- - sv. : il. ; 21 cm - 80-238-7045-9 (sv. 1 ; brož.)

Mých prvých šedesát let v Tovaryšstvu Ježíšovu : (vzpomínky) / Antonín Holas - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 42 s., [8] s. obr. příl. : il. portréty ; 20 cm - 80-86715-28-0 (brož.) :

Naděje má jméno Ježíš : [křížová cesta mladých] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003 - [43] s. : barev. il. ; 15 cm - 80-86025-63-2 (váz.) :

Návrat k Panně : aktivace nového vnímání / [Hana Jankovská] - Hranice : Fabula, 2003 - 318 s., xvi s. barev. il. příl. : il. ; 22 cm - 80-86600-08-4 (váz.)

Nevěsta Beránkova : (o Boholidství) / Sergej Bulgakov ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2004 - 643 s. ; 24 cm. - 80-86715-21-3 (Refugium Velehrad-Roma ; váz.) :

O iniciaci : věčnost a okamžik, duchovní světlo a životní temnota / Rudolf Steiner ; [z německého originálu ... přeložil Radomil Hradil] - Hranice : Fabula, 2003 - 197 s. ; 21 cm - 80-86600-07-6 (váz.)

O Pánu a víře / Emanuel Swedenborg ; [překlad Lenka Máchová] - Vyd. 1. - Ostrava : Lenka Máchová, 2004 - 154 s. ; 21 cm - 80-239-3190-3 (brož.)

O Písmu svatém / Emanuel Swedenborg ; [překlad Lenka Valešová] - Vyd. 1. - Ostrava : Lenka Máchová, 2004 - 105 s. ; 21 cm - 80-239-3189-X (brož.)

O životě a lásce / Emanuel Swedenborg ; [překlad Lenka Máchová] - Vyd. 1. - Ostrava : Lenka Máchová, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-239-3188-1 (brož.)


Obrazy a symboly : esej o magicko-náboženských symbolech / Mircea Eliade ; předmluva Georges Dumézil ; [překlad Barbora Antonová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 179 s. ; 21 cm - 80-722-6902-X (brož.) : * 80-722-6902-X (chyb.)


Odhalené mystérium : tajemství Tomášova evangelia / [Jaroslav Štěpánek] - Olomouc : Poznání, 2003 - 205 s. ; 16 cm. - 80-86606-17-1 (brož.)

Originál, nebo, padělek? : historicko-kritická teologie ve světle Bible / Eta Linnemannová - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7266-169-8 (brož.)

Otázky a odpovědi : evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce / Jiří Gruber. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 3 sv. : il. ; 30 cm. - 80-7017-961-9 (soubor ; brož.)

Pacifik : ostrovní komunikace a lidožroutská tradice / Ota Ulč ; [ilustroval Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2004 - 270 s. : il. ; 21 cm - 80-7244-143-4 (váz.) :

Paměti o věcech náboženských. I. svazek, Paměti o věcech náboženských a starý Prostějov v díle prof. P. Františka Koželuhy / František Koželuha ; k vydání připravil a zpracoval Jiří Laurenčík - Prostějov : Jiří Laurenčík, 2004 - 311 s. ; 21 cm - 80-239-3170-9 (sv. 1 ; brož.)

Paměti o věcech náboženských. II. svazek, Ostatní díla prof. P. Františka Koželuhy a jeho životopis / František Koželuha ; k vydání připravil a zpracoval Jiří Laurenčík - Prostějov : Jiří Laurenčík, 2004 - 191 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-3171-7 (sv. 2 ; brož.)

Pašijový cyklus Karla Škréty : mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou / Sylva Dobalová - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 140 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7106-707-5 (brož.) :

Poslední věci člověka : nebe, peklo, očistec ve středověku / Peter Dinzelbacher ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 151 s. : il. ; 22 cm - 80-7021-693-X (váz.)

Poslové naděje : s evangeliem od člověka k člověku / [Ellen Gould Whiteová ; překlad Gabriela Marková] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7172-925-6 (brož.)

Přírodní péče o zdraví : pilates, jóga, meditace, zmírnění stresu / [z anglického originálu ... přeložil Petr Stříbrný]. - Praha : Slovart, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 25 cm. - 80-7209-546-3 (váz.)

Ramdas promlouvá = Ramdas speaks / přeložil a a poznámkami opatřil Martin Tomeš - 1. vyd. - Praha : Eva Volfová (Vacková), 2004- - sv. ; 21 cm - (brož.)

Rytmy Základního kamene / Paul Mackay ; [z německého originálu ... přeložil Radomil Hradil] - Hranice : Fabula, 2002 - 103 s. ; il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86600-02-5 (brož.)


Sáí Bábá : muž zázraků / Howard Murphet - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2004 - 208 s. ; 21 cm - 80-903408-1-4 (váz.) :

Sekty satanských bohů / V.P. Borovička - Nové, rozš. vyd., V Erice 1. - Praha : Erika, 2002 - 205 s. ; 21 cm - 80-7190-913-0 (váz.)

Setkání s přírodou : zelená knížka / František Balon - 1. vyd. - Český Těšín : Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3132-6 (váz.)

Skrze kříž ke světlu : kronika 1948-2000 / zpracovala Pavla Křivánková - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 175 s. : il., portréty ; 29 cm - 80-7266-170-1 (brož.)

Spotkania z przyroda : zielona ksiazka / Franciszek Balon - 1. vyd. - Czeski Cieszyn, : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowosciowego, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3133-4 (váz.)

Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku / Lucie Kracíková, Vojtěch Belling - 1. vyd. - Praha : Unicornis, 2003 - 127 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86204-11-1 (brož.)

Sv. Augustin : od světáka ke světci - Praha : Česká provincie řádu sv. Augustina Onyx, 2004 - 46 s. ; 15 cm - 80-86788-02-4 (brož.)

Svatá Klára : žena mezi mlčením a pamětí / Marco Bartoli ; [z italského originálu ... přeložil Petr Regalát] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 170 s., [8] s. barev obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - 80-7021-694-8 (váz.)

Svatá Melánie : úsvit nových dějin / Tomáš Špidlík ; [z italského originálu ... přeložil Adam Mackerle ; kresby Otmar Oliva] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 167 s. : il., genealog. tabulky ; 22 cm - 80-86715-24-8 (váz.)

Svatý Benedikt z Nursie : učitel duchovního života / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložil Filip Outrata] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 127 s. ; 21 cm - 80-7021-695-6 (váz.) :

Svatý Josemaría Escrivá : 6. říjen 2002 - [Praha : Prelatura Opus Dei v ČR, Kancelář pro případy blahořečení a svatořečení, 2003] - 35 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - (brož.)

Svět podle Sibyly : vize opředené tajemstvím / Katarzyna Zamorska ; [z polského originálu ... přeložila Tamara Franková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7218-501-2 (váz.)


Templáři a Asasínové : nebeští bojovníci / James Wasserman ; přeložil Bruno Cempírek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 315 s. : mapy ; 22 cm - 80-7341-150-4 (váz.) :

Terapie duchem : [o duchovním vedení a pastoraci] / Wilfrid Stinissen ; [ze švédského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 102 s. ; 18 cm - 80-7192-730-9 (brož.) :

The catholic church in the Czech Republic / [text a redakce ČBK ; fotografie Antonín Bína, František Řezníček] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - [22] s. : il. (většina barev.), mapy, portréty, erby ; 22 cm - 80-7192-854-2 (brož.)

Třetí proroctví fatimské a jiná tajemná poselství / Andrzej Sieradzski ; [z polského originálu ... přeložila Dagmar Martiníková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7362-001-4 (váz.)

Učení o pěti prvcích : principy prevence, diagnostiky a léčby podle zákona pěti prvků / Radomír Růžička ; obrazová část Michal Lošťák - Olomouc : Poznání, 2004 - 172 s. : il. ; 21 cm - 80-86606-19-8 (brož.)

Vánoční zpěv andělů : kniha vánočních pohádek, příběhů a zamyšlení / od Hanse Friedricha Bluncka ... [et al.] ; s ilustracemi Jany Stránské ; [sestavil Radomil Hradil ; přeložili Radomil Hradil, František Babler a Zdeněk Váňa] - Vyd. 1. - Hranice : Fabula, 2003 - 182 s. : il. ; 24 cm. - 80-86600-11-4 (váz.)

Ve službě grálu : nikdo, kdo se vydává hledat grál, nezůstane nezměněn / [napsal] a sestavil John Matthews ; přeložila Eva Křístková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 362 s. ; 22 cm - 80-7341-145-8 (váz.) :

Veritas liberabit vos : sborník k sedmdesátinám Karla Skalického / Tomáš Machula, Martina Pavelková, František Štěch (editoři) - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 240 s., [3] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7040-680-1 (brož.)

Vnitřní modlitba : výběr textů z děl sv. Terezie od Ježíše / sestavil Dominik Wider ;[texty vybrány z publikací přeložených ze španělštiny Josefem Koláčkem] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 139 s. ; 19 cm - 80-7192-860-7 (brož.) :


Vše má svůj pravý čas : prosté úvahy o tom, jak dobře žít / Philip Gulley ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Ponocná] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-7021-684-0 (váz.) :


Zbožné putování v evropské kultuře : nadregionální komunikace a středoevropská identita v zrcadle náboženské mobility : sborník abstraktů : společný česko-německý projekt : vědecká konference = Pilgrimage in European culture : over regional communication and middle European identity in the mirror of the religious mobility : volume of abstracts : the common czech-german project : scientific conference = Wallfahrten in der europäischen Kultur : transregionale Kommunikation und mitteleuropäische Identität im Spiegel religiöser Mobilität : Zusammenfassungen : ein gemeinsames tschechisch-deutsch Konferenzprojekt : wissenschaftliche Konferenz : Příbram, 26.-29.5.2004 - Praha : Státní oblastní archiv ; Příbram : Státní okresní archiv, 2004 - 66 s. ; 25 cm - 80-86772-06-3 (brož.)

Znamínka vděčnosti / František z Assisi ; [z německého originálu ... přeložil Filip Outrata ; fotografie Klaus Ender] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - [50] s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7021-696-4 (váz.) :

Zrada, aneb, Krize v katolické církvi / Investigativní tým amerického listu The Boston Globe ; přeložila Veronika Matysová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 292 s., [4] s. obr. příl. ; il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7341-263-2 (váz.) :

Život proti stínu / Martin Bormann ; [z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 238 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 19 cm - 80-7192-749-X (váz.) :

Živý růženec : tajemství radostného růžence, růžence světla, bolestného růžence, slavného růžence - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - [40] s. : il ; 13 cm. - 80-7266-173-6 (volné listy v obálce)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist