Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za září-říjen 2004

Aktuální otázky psychologie učitele / editor Jan Lašek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-7041-210-0 (brož.)

Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí, [4. prosince 2003 ... v Olomouci / editoři Josef Krátoška, Jan Šteigl] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 164 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0872-4 (brož.)

Astrologie pro každého : nechte promluvit své instinkty a změňte svůj život k nepoznání / Elizabeth Rose Campbell ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Brejlová] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 350 s. ; 21 cm - 80-7214-626-2 (váz.)

Čtvrtý zákon : cesty k obecné biologii / Stuart Kauffman. - Vyd. 1 - Praha : Paseka, 2004 - 261 s. : il. ; 24 cm. - 80-7185-636-3 (váz.)

Denktagebuch : 1950 bis 1973 / Hannah Arendt ; herausgegeben von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann in Zusammenarbeit mit dem Hannah-Arendt-Institut, Dresden - München : R. Piper, 2002 - 2 sv. : il., faksim. ; 22 cm - 3-492-04429-8 (váz.)

Děťátko je požehnání / [texty a fotografie vybrala Helen Exleyová ; z anglického originálu ... přeložila Eva Příplatová] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2004 - [150] s. : il. (některé barev.) ; 16 cm - 80-7209-548-X (váz.)

Didaktika a učitelská etika v praxi / Jan Řezníček - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 26 s. ; 30 cm - 80-7290-149-4 (brož.)

Die schlaflose Welt : Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1909-1941 / Stefan Zweig - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2003 - 299 s. ; 19 cm - 3-596-29243-3 (brož.)

Dogma a rituál vysoké magie / Elifas Lévi (Abbé Alphons Louis Constant) ; [s přihlédnutím k prvnímu vydání z roku 1913 v překladu Bohumila Janouška upravil, z větší části znovu přeložil, doplnil a doslovem opatřil D.Ž. Bor] - 3. vyd. - Praha : Trigon, 2003 - 634 s. : il. ; 21 cm - 80-86159-43-4 (váz.)

Drobné spisy a fragmenty / F.W.J. von Schelling ; [z německých originálů ... vybral a přeložil Petr Babka] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 109 s. ; 14 cm - 80-7021-689-1 (brož.) :

Duchovní věda a zdraví člověka : první lékařský kurs / [Rudolf Steiner ; z německého originálu ... přeložil Radomil Hradil] - Hranice : Fabula, 2002 - 353 s. : il. ; 22 cm - 80-86600-01-7 (váz.)


Duše rostlin / Radomil Hradil - Vyd. 1. - Hranice : Fabula, 2004 - 129 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-86600-12-2 (váz.)

Eseje o rodině, manželství a rodičovství / [odborná redaktorka Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2004 - 81 s. ; 21 cm - 80-902898-5-1 (brož.)

Extatické pozice těla : praktická cvičení ke vstupu do jiné reality / Belinda Goreová ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Zámečníčková] - Praha : Votobia, 2003 - 228 s. : il. ; 20 cm - 80-7220-151-4 (brož.)

Filosofické základy metodologie ekonomických věd II / Ján Pavlík (editor). - Praha : Oeconomica, 2003 - 245 s. ; 25 cm. - 80-245-0656-4 (brož.)

Geomantie včera a dnes, aneb, Začátečníkův průvodce po místech svatých a klatých / Vlastimil Žert - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2003 - 107 s. : il. ; 16 cm. - 80-86606-14-7 (brož.)

Hledání ve světě ekonomie : (věda, metodologie, ekonomie) / František Varadzin, Olga Březinová - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 306 s. ; 23 cm - 80-86419-56-8 (brož.)

Chemické výpočty s logikou II / Tomáš Hudec - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7042-979-8 (brož.)

Chování dítěte raného věku a rodičovská péče / J. Dittrichová, M. Papoušek, K. Paul a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 188 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0399-8 (brož.)

I-ťing - Kniha proměn versus GEPPART / Arkady Gepp, Naďa Gepp ; přeložila Miloslava Žďárská - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 134 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1205-6 (váz.)

Identifikace pohybových talentů : sborník z mezinárodní konference, Praha [2. června] 2004 / editoři Tomáš Perič, Jiří Suchý - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2004 - 75 l. : il. ; 30 cm - 80-86317-30-7 (kroužková vazba)

Jak (se) učit filosofii : [alternativní učebnice pro gymnázia] / Zdeněk Novotný - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7182-179-9 (brož.)


Jak lépe využít čas strávený s dětmi : [hry pro rodiče a dítě ve věku od 3 do 12 let] / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Blecha] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 222 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-878-3 (brož.) :


Je na Západ cesta dlouhá-- (--zbytečná, marná je touha?) : politicky nekorektní komentáře amatérského prognostika : výběr z úvah a esejí 2000-2003 / Luděk Frýbort - Praha : Annonce, 2003 - 447 s. ; 22 cm - 80-900125-7-4 (váz.) :

Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století / Bernhard Jansen - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 157 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-18-3 (brož.) :

Jitro kouzelníků : úvod do fantastického realismu / Jacques Bergier, Louis Pauwels ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Konůpek] - 3. vyd. - V Praze : XYZ, 2004 - 315 s. ; 22 cm - 80-903399-7-2 (váz.)

Kant redivivus : průřezy dílem filosofa / [Břetislav Horyna, editor] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 175 s. ; 21 cm - 80-210-3384-3 (brož.)

Kód těla : příručka kurzu / Daniel Whiteside ve spolupráci s Gordonem Stokesem ; [překlad Zuzana Franková, Zuzana Préma]. - [Praha] : Amikus, [2004] - 134 s. : il., portréty ; 30 cm. - 80-86733-03-3 (kroužková vazba)

Korespondence Oswalda Spenglera s W.E. Groegerem o ruské literatuře, současných dějinách a sociálních otázkách / [vydala Xenia Wernerová ; z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2004 - 76 s. ; 20 cm - 80-86624-19-6 (brož.)

Léčivá moc smíchu : smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova / Karel Nešpor - Vyd. 2., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-7021-714-6 (brož.) :

Léčivé ruce : samoléčba pomocí rukou od A do Z : japonská metoda Džin šin džucu / Felicitas Waldecková ; [z německého originálu ... přeložila Eva Špačková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 191 s. ; il. ; 21 cm - 80-249-0397-0 (váz.)

Lexikon snových symbolů / Hanns Kurth ; [z německého originálu ... přeložila Eva Špačková] - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2004 - 367 s. : il. ; 21 cm - 80-249-0361-X (váz.)

Lidé, démoni a exorcismy : pravda o světě temnot / Giovanni Battista Proja ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 151 s. ; 20 cm - 80-86025-68-3 (brož.) :

Lidská identita v proměnách : základy filosoficko-teologické antropologie / Václav Wolf - Vyd. 1 - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 179 s. ; 20 cm - 80-7266-175-2 (brož.)


Mají jezuité vlastní morálku? : studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi / [řešitel Michal Altrichter] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti, 2004 - 139 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-23-X (brož.) :

Michal Sendivogius a jeho následníci / [D.Ž. Bor sest.] - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2004 - 371 s. : il. ; 21 cm - 80-86159-48-5 (váz.)

Motivace pracovního jednání / Vladimír Provazník, Růžena Komárková - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 128 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0703-X (brož.)

Moudrost našich dnů / [z anglického originálu ... přeložila Klára Ježková] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2003 - [120] s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7209-523-4 (váz.)

Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu / Ján Praško ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 134 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-881-3 (brož.) :

Návrat k Panně : aktivace nového vnímání / [Hana Jankovská] - Hranice : Fabula, 2003 - 318 s., xvi s. barev. il. příl. : il. ; 22 cm - 80-86600-08-4 (váz.)

Nejlepší ve třídě za 4 týdny / Karin Kampwerthová ; přeložila Klára Baschová ; ilustroval Alexander Weiler - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 123 s. : il. ; 21 cm - 80-7341-142-3 (váz.) :

Nevědět nic, moci vše! : cesta Gustava Meyrinka k nadsmyslnu / Gustav Meyrink - Praha : Trigon, 2003 - 319 s. ; 21 cm - 80-86159-44-2 (váz.)

Nevěsta Beránkova : (o Boholidství) / Sergej Bulgakov ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2004 - 643 s. ; 24 cm. - 80-86715-21-3 (Refugium Velehrad-Roma ; váz.) :

Newton : formování génia / Patricia Fara ; přeložil Vladimír Marek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 334 s., [14] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7341-181-4 (váz.)

Obejměte své vnitřní dítě / Ladislav Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 182 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7178-880-5 (brož.) :


Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru / Alexandre Koyré ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Horák] - Vyd. 1. - V Praze : Vyšehrad, 2004 - 261 s. : ; 21 cm - 80-7021-586-0 (váz.) :


Odpovědnost ve výchově, umění a sportu : sborník z mezinárodní konference konané na UK v Praze - Pedagogické fakultě dne 22.5.2004 / editoři Anna Hogenová a Janina Roztočilová - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 259 s. ; 21 cm - 80-7290-158-3 (brož.)

Proč muži opouštějí ženy : muži hovoří o tom, proč se rozhodli ukončit svůj partnerský vztah a co by bývalo mohlo změnit jejich rozhodnutí / Brenda Shoshannaová ; [překlad Vanda Ohnisková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 335 s. ; 21 cm - 80-7217-242-5 (brož.)

Přehled antropologických teorií kultury / Václav Soukup. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004 - 229 s. : il. ; 23 cm. - 80-7178-929-1 (brož.)

Psychologie pro ekonomy : distanční studijní opora / Helena Kolibová - 1. vyd. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 237 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-248-3 (brož.)

Psychologie Romů / Petr Bakalář - Praha : Votobia, 2004 - 179 s. : il. ; 20 cm - 80-7220-180-8 (brož.) * 80-7220-xxx-y (chyb.)

Psychologie války : jak pochopit její tajemnost a šílenost / Lawrence LeShan ; přeložila Šárka Waisová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 191 s. ; 22 cm - 80-7341-178-4 (váz.) :

Rodinné konstelace : objevná síla / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; [z italského vydání ... přeložila Andrea Hynštová] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7254-512-4 (váz.) :

Rudý teror : dějiny stalinismu / Jörg Baberowski ; [přeložil Jiří Pondělíček] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 221 s. ; 22 cm - 80-7243-216-8 (váz.) :

Rytmy Základního kamene / Paul Mackay ; [z německého originálu ... přeložil Radomil Hradil] - Hranice : Fabula, 2002 - 103 s. ; il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86600-02-5 (brož.)

Sáí Bábá : muž zázraků / Howard Murphet - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2004 - 208 s. ; 21 cm - 80-903408-1-4 (váz.) :


Selber denken : Anstiftung zum Philosophieren / Annemarie Pieper - 5. Aufl. - Leipzig : Reclam, 2002 - 189 s. : il. ; 19 cm - 3-379-01585-7 (brož.)


Setkání s přírodou : zelená knížka / František Balon - 1. vyd. - Český Těšín : Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3132-6 (váz.)

Skok do budoucnosti : creative business ideas zdrojem tvůrčích podnikatelských strategií / Bob Schmetterer ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Škapová] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 239 s. : il. ; 25 cm - 80-7261-108-9 (váz.)

Soužití na hraně / Jan Maruna - Praha : Onyx, 2004 - 80 s. ; 18 cm - 80-86788-10-5 (brož.)

Spirituální základy práce ženy-matky / Manfred Schmidt-Brabant ; [z německého originálu ... přeložila Věra Hejlová] - Hranice : Fabula, 2002 - 97 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-03-3 (brož.)

Spotkania z przyroda : zielona ksiazka / Franciszek Balon - 1. vyd. - Czeski Cieszyn, : Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowosciowego, 2004 - 318 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-239-3133-4 (váz.)

Svět podle Sibyly : vize opředené tajemstvím / Katarzyna Zamorska ; [z polského originálu ... přeložila Tamara Franková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 120 s. : il. ; 21 cm - 80-7218-501-2 (váz.)

Symbol v dětském výtvarném projevu / Hana Babyrádová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004, - 132 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3360-6 (brož.)

Tajemství těla : věštění budoucnosti z tvarů těla a tváře / Jocelyne Cooke ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Kubaláková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7218-504-7 (váz.)

Tutanchamonova proroctví : posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů / Maurice Cotterell ; přeložila Marie Vaštová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 365 s., [36] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-222-5 (váz.)

Učení a jeho problémy : mozek, emoce, mysl a činnost / Evaristo V. Fernandes ; [z portugalského originálu ... přeložil Jan Klíma] - [Česko : s.n.], 2004 - 280 s. ; 21 cm - 80-239-2797-3 (váz.)

Úvod do astrologie vodnářského věku / Ján Kaleta - Olomouc : Poznání, 2004 - 332 s. : il., 22 tabulek ; 21 cm - 80-86606-22-8 (váz.)

Velká kniha astrologie : zvěrokruh ve stupních a domech / Unu Magranda - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 2004 - 410 s. ; 22 cm. - 80-86606-23-6 (váz.)


Velká kniha vztahů v zrcadle zvěrokruhu / Didier Colin ; [z francouzského originálu ... přeložil Michal Šťovíček] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 452 s. ; 21 cm - 80-7218-383-4 (váz.)

Velmi hrubý Štiřín : o člověku, do jehož života fatálně zasáhla česká politika / Ota Sládek, Václav Hrubý - Praha : Annonce, 2002 - 237 s. : il., faksim. ; 21 cm + 1 CD - 80-900125-4-X (brož.) :

Veritas liberabit vos : sborník k sedmdesátinám Karla Skalického / Tomáš Machula, Martina Pavelková, František Štěch (editoři) - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 240 s., [3] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7040-680-1 (brož.)

Vykládání z karet pro začátečníky : dokonalý návod k věštění / Richard Webster ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Mikuláštíková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 181 s. : il. ; 20 cm - 80-7306-127-9 (brož.)

Za tajemstvím ježka : proč v ulicích teče krev, aneb, 7 ostnů k dosažení cíle / Stanislav Kotek - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2003 - 166 s. : il. ; 22 cm - 80-86606-15-5 (váz.)

Záhada člověka : duchovní pozadí lidských dějin : kosmické a lidské dějiny / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2004 - sv. : il. ; 22 cm - 80-86340-18-X (sv. 1 ; váz.)

Zásahy osudu / sepsáno Joyce a Barrym Vissellovými ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Horký] - Uherské Hradiště : Bhakti, 2004 - 196 s. ; 21 cm - 80-903394-0-9 (brož.)

Znak - funkce - hodnota : estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného myšlení : zápisky z podzemí postmoderny / Emil Volek - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 108 s. ; 20 cm - 80-7185-666-5 (brož.) * 80-7185-593-8 (chyb.)

Znamínka vděčnosti / František z Assisi ; [z německého originálu ... přeložil Filip Outrata ; fotografie Klaus Ender] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - [50] s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7021-696-4 (váz.) :

Život proti stínu / Martin Bormann ; [z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 238 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 19 cm - 80-7192-749-X (váz.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist