Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za listopad-prosinec 2004

Advanced batteries and accumulators : 5th ABA Brno 2004 : international conference : June 13th - June 16th 2004 / organised by Institute of Electrotechnology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Technical University, Brno, Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Science of Czech Republic, Řež near Prague ; [edited Jiří Vondrák, Vítězslav Novák, Jakub Reiter] - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrotechnology, 2004 - 190 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2623-3 (brož.)

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-27-0 (soubor ; brož.)

Album starých pohlednic - Křivoklátsko a Český kras / [text] Tomáš Bednařík, [výběr a uspořádání pohlednic] Pavel D. Vinklát - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2004 - 155 s. : il. (převážně barev.) ; 22 x 23 cm - 80-86660-07-9 (váz.)

Almanach profesorů a docentů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze : 295 let ČVUT, 1707-2002 / [editoři Oldřich Starý a Marcela Efmertová] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002 - 234 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-7277-144-2 (váz.)

Alternativní energie pro váš dům / Jiří Beranovský, Jan Truxa a kolektiv - 2., aktualiz. vyd. - Praha : EkoWATT ; Brno : ERA, 2004 - 125 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - 80-86517-89-6 (brož.) :

Analogové a číslicové filtry / Vratislav Davídek, Miloš Laipert, Miroslav Vlček - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 345 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03026-1 (brož.)

Analysis and design of planar reflector antennas = Analýza a návrh planárních reflektorových antén : short version of Ph.D. Thesis / Stanislav Goňa - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2690-X (brož.)

Aplikace modální metody ve výpočtovém modelování dynamických vlastností rotorových soustav = Application of modal method in the computational modelling of dynamic behavior of rotor systems : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Aplikovaná mechanika / Eduard Malenovský - Brno : VUTIUM, 2004 - 26 s. ; 24 cm - 80-214-2647-0 (brož.)

Aplikace moderních metod operační analýzy v prostředí GIS = Application of modern operational analysis methods in the environment GIS : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Dušan Janoštík - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2663-2 (brož.)

Asijská kuchyně po česku : Indie, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Japonsko, Čína, Arabské státy : 302 receptů / Zděnka Svobodová - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2004 - 206 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-86681-42-4 (váz.) :


Ať si na to každej přijde sám : zpověď modelky / Martina Kopřivová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 198 s., [16] s. barev. obr. příl. : portréty (převážně barev.) ; 21 cm - 80-204-1111-9 (váz.)

Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí = Maps of influence of reduction of deep hard coal mining in the Czech part of the Upper Silesian coal basin on the surface and the environment / Petr Martinec ... [et al.] - Praha : Milan Čermák, 2003 - 109 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-86360-36-9 (brož.)

ATP 2004 - Audio Technologies and Processing : proceedings of the 5th conference of Czech student AES section on audio technologies and processing / Czech student AES section in co-operation with Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Telecommunications and Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Radioelectronics ; editor Jiří Schimmel - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2643-8 (brož.)

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-23-8 (soubor)

Automatické řízení / Pavel Zítek, Milan Hofreiter, Jaroslav Hlava - Vyd. 3. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 148 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03020-2 (brož.) :

Balení dárků : více než 150 nápadů pro každou příležitost / Caroline Birkett ; [překlad Kateřina Jančíková] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 107 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0229-7 (váz.) :

Betonové konstrukce v extrémních podmínkách : sborník k semináři, Praha, Masarykova kolej ČVUT 13. září 2004 / [editoři Vlastimil Šrůma, Zuzana Šrůmová] - 1. vyd. - Praha : Česká betonářská společnost ČSSI, 2004 - 148 s. : il. ; 25 cm - 80-903501-0-0 (brož.)

Betonové vozovky 2004 : sborník přednášek z 1. mezinárodní konference : 7. října 2004, Slavkov u Brna / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : Svaz výrobců cementu ČR ; Dálniční stavby Praha a.s. ; Prostějov : Skanska DS a.s., 2004 - 137 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3552-6 (brož.)


Bez tuku / [z nizozemského originálu ... přeložila Petra Martínková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-327-0 (brož.)


Bezpečnost pokrmů v gastronomii : HACCP : správná výrobní a hygienická praxe, aktuální legislativa : příručka pro pracovníky restaurací a účelového stravování / Michal Voldřich, Marie Jechová a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-903401-0-5 (brož.) :

Bezpečnost práce ve stavebnictví : [Evropský týden 2004] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce :, 2004 - 16 s. : il. ; 22 cm - (brož.)

Bílá Masajka / Corinne Hofmannová ; [z německého originálu ... přeložila Zuzana Schneiderová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 334 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-249-0377-6 (váz.)

Biopaliva, methylestery a směsná paliva : (legislativa, kvalita, standardizace, logistika, marketing) : sborník vědeckých a odborných prací vydaný k 6. mezinárodnímu semináři konanému 31. března 2004 jako odborná doprovodná akce 8. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2004, Brno - výstaviště & Kongresové centrum Brno = Biofuels, methylesters and blended fuels : (legislative, quality, standardisation, logistics, marketing) : proceedings of scientific and professional papers edited for the 6th international seminar ... / [editor Petr Jevič, Zdeňka Šedivá] - Vyd. 1. - Praha : VÚZT, 2004 - 162, [18] s. : il. ; 30 cm - 80-903271-5-X (Výzkumný ústav zemědělské techniky ; brož.) :

Bitevní lodě 20. století / text Bernard Ireland ; ilustrace Tony Gibbons - České vyd. 2. - Praha : Vašut, 2004 - 192 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm - 80-7236-357-3 (váz.)

Bratislava [kartografický dokument] : plán města - Mierka 1:20 000 - [Praha] : Geodézie ČS ; Bratislava : Mapa Slovakia, 2000 - 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm - 80-7279-170-2 (Geodézie ČR ; složeno)

Broušení nástrojů / Lubomír Štajnochr - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 118 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0742-X (brož.)

Budoucnost 2003 = Zukunft 2003 : sborník konference : 9. a 10. října 2003, Chodov, Česká republika / sborník sestavili Aleš Kacl, Martin Lukáš, Alena Nídlová - Cheb : MIM Consulting, 2003 - 80 s. : il., plány ; 30 cm - 80-239-1507-X (brož.)

Buďte připraveni na život a podnikání v EU! : praktický průvodce Evropskou unií včetně otázek a odpovědí / [autoři Jansa, Mičaník & partneři] - Vyd. 1. - Ostrava : Arnet onLine, 2004 - 143 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-3195-4 (brož.)

Bylinky v kuchyni / [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Šarica] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-342-4 (brož.)


CAD pro VF techniku / Zbyněk Škvor - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-01-03062-8 (soubor ; brož.) :

Cesta na poledne / Václav Křístek - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 653 s. ; 21 cm - 80-242-1216-1 (váz.)

Cizí jazyk I. / Jan Skipala - Vyd. 1. - V Ostravě : Vysoká škola podnikání, 2004 - 69 s. ; 30 cm - 80-86764-12-5 (brož.)

Co si oblékneš? : na výlet--, do divadla--, na lyže--, na nákup--, na úklid--, když prší-- : vyberte nejvhodnější kousky oblečení pro různé příležitosti a ukažte, co byste si oblékli a co ne / [námět a scénář Alexandra Horová ; ilustrace Marie Tichá] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - [10] s. : barev. il. ; 17 x 24 cm - 80-00-01369-X (leporelo)

Competitiveness of Czech railways in the process of the accession and after the accession to EU : [collection of speeches from an international workshop], December 16, 2003 - 1st ed. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2004 - 53 l. : il., mapy ; 30 cm - 80-86747-18-2 (kroužková vazba)

Cvičení z řízení pneumatických systémů / Jaroslav Kopáček, Miloslav Žáček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0692-4 (brož.)

Česká aerosolová společnost = Czech Aerosol Society : sborník konference : 24. listopadu 2004, Praha - [Praha] : Česká aerosolová společnost, 2004 - 49 s. : il. ; 21 cm - 80-86186-11-3 (brož.)

Česká firma v Evropské unii : proměňme své šance na větším hřišti / Blanka Jakubcová, Ondřej Hradil, Martin Duda - [Praha] : Q-art, 2004 - 31 s. ; 22 cm - (brož.)

Česká kuchařka / Miloslav Nosovský - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 61 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7334-047-X (brož.) :

Česká obrazová kuchařka / Daša Racková - Vyd. 2., upr. - Praha : Ikar, 2004 - 192 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-249-0453-5 (váz.)

Česká republika [kartografický dokument] : kempy / [odpovědný redaktor Petr Mach] - 1. vyd. - [Měřítko] 1:500 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 58 x 98 cm - 80-7011-814-8 (brož.)

České podnikatelství v evropském prostoru - 2004 = Czech entrepreneurship in European environment - 2004 : sborník příspěvků ze 3. mezinárodního sympozia, Liberec 17.5.2004 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-820-5 (brož.)


Český filmový plakát 20. století / odborná koncepce a redakce Marta Sylvestrová ; autoři textů Dana Bartelt ... [et al.] - V Brně : Moravská galerie ; Praha : Exlibris, c2004 - 495 s. : il. (převážně barev.) ; 33 cm - 80-7027-125-6 (brož.)

Člověk a dřevo v orlickém a podorlickém kraji / : Václav Šplíchal, Marie Otavová ; [foto Miloš Klinský ... et al.] - 1. vyd. - Deštné v O.h. : REGIA, 2004 - 285 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm - 80-903463-0-8 (váz.)

Další rozvoj podnikání v Evropě / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 63 s. ; 25 cm - 80-7329-071-5 (brož.)

Decoupage - ubrousková technika / Marcela Hůdová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0163-0 (kroužková vazba) :

Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích / Ivo Kraus - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 270 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1196-X (váz.)

Dělená strava : 351 receptů : recepty pro 2 osoby / Jiřina Ullmannová - Liberec : Gen, 2004 - 191 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-86681-44-0 (váz.) :

Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 2004 : odborný seminář : Ostrava, 24. listopadu 2004 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 75 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0686-X (brož.)

Digitální věk a smysl výchovy : sborník textů z mezinárodního doktorandského kolokvia (Masarykova univerzita Brno, UJEP Ústí nad Labem) konaného 10.4.2003 na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity / [redaktorka Karla Ondráčková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 156 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3315-0 (brož.) * 80-210-3311-0 (chyb.)

Dny spalování 2004 : sborník příspěvků z mezinárodní konference = Days of combustion 2004 : proceedings of the international conference : Brno, Česká republika 2.-3.6.2004 / [editor Pavel Slezák] - V Brně : Vysoké učení technické, 2004 - 176 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-214-2650-0 (brož.)

Dobytí nebe : bratři Wrightové a velký souboj o první let / James Tobin ; přeložil Petr Kovács - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 446 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-366-3 (váz.) :

Dodge trucks in detail : dodge trucks, models WC-54, WC-55/56, WC-62/63 & M-37 : photo manual for modelers / [František Kořán, Jan Moštěk] - 1st ed. - Prague : RAK, 2004 - 71 s. : barev. il. ; 23 x 24 cm + 1 příl. - 80-86416-37-2 (brož.)


Dokumentace staveb krajinného inženýrství / [zpracovali František Kulhavý, Karel Vrána, Jaroslav Zuna] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 11 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Dokumentace staveb pozemních komunikací / [zpracoval Miloslav Bažant] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Domácí výroba lihovin / Helge Schmicklová, Bettina Malleová ; [z německého originálu ... přeložil Mojmír Rychtera] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 159 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-7306-144-9 (váz.)

Dopravní zklidňování na místních komunikacích / [zpracoval Ludvík Vébr, Pavel Karlický] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 22 cm : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Dopravníky / Jaroslav Stehlík - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-888-4 (brož.)

Dorty : sladké pokušení / [Monika Köhler, fotografie Michael Brauner] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-009-X (váz.)

Douglas DC-2 : DC-1, DC-2, DC-2K, R2D-1, C-32, C-32A, C-33, C-34, C-38, C-39, C-42 in civil and military service / Stan Dudek, Michal Ovčáčík, Karel Susa - 1st ed. - Prague : MARK I, 2004 - 83 s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm + 4 příl. - 80-902559-8-1 (brož.)

Doutníky : průvodce pro znalce / Anwer Bati ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Tulinger] - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 224 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-107-6 (váz.)

Drátkování / Eva Plachá-Dörflová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0170-3 (kroužková vazba) :

Drůbeží speciality / [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Šanca] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-344-0 (brož.)

Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2, Navrhování detailů a nosných systémů / překlad a odborná redakce Bohumil Koželouh - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 401 s. : il. ; 30 cm - 80-86769-13-5 (brož.)

ECAPD7 : 7th European conference on applications of polar dielectrics : September 6-9, 2004, Liberec, Czech Republic : program and abstract book / organized by Faculty of Mechatronics and Interdisciplinary Studies, and Faculty of Education, Technical University of Liberec ; [editor J. Erhart] - Ed. 1st - Liberec : Technical University of Liberec, 2004 - 232 s. ; 30 cm - 80-7083-854-X (brož.)


Effective participation in Framework Programme 6 : UK practice in proposal preparation and project support : 25-26 March 2004 / Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague - Prague : Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - [61] l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86794-12-1 (kroužková vazba)

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky : VIII. konference : Telč, 16.6.-18.6.2004 / [Jaroslava Ledererová ... et al.] - Brno : Výzkumný ústav stavebních hmot, 2004 - 192 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-2635-7 (brož.)

Ekologie v elektroenergetice / Antonín Matoušek - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2538-5 (brož.)

Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí : Křtiny, 22. červen 2004 / [sborník sestavil Roman Dudík] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-782-0 (brož.)

Ekonomické problémy při výrobě odlitků : III. mezinárodní konference, 18.-19.5.2004 v Brně : sborník přednášek / Česká slévárenská společnost, Odborná komise ekonomická, Společnost pro nauku o kovech, Svaz sléváren České republiky - Brno : Česká slévárenská společnost, 2004 - 68 s. : il. ; 30 cm - 80-02-01653-X (Český svaz vědeckotechnických společností ; kroužková vazba)

Ekonomika telekomunikací / Miroslav Vítek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 209 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03019-9 (brož.) :

Electric power engineering 2004 : proceedings of international scientific conference : May 25-26, 2004, Brno, Czech Republic / [Antonín Matoušek ... et al.] - 1st ed. - Brno : University of Technology, 2004 - 110 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-214-2642-X (brož.)

Elektrická měření : návody k laboratorním cvičením / kolektiv [katedry měření] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03042-3 (brož.) :

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě / Karel Dvořáček - 4., dopl. vyd. - Praha : IN-EL, 2004 - 189 s. : il., formuláře ; 23 cm - 80-86230-36-8 (brož.)


Elektromagnetická kompatibilita, přepětí, přepěťové ochrany / [zpracoval Jiří Reisinger] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 29 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)


Elektronická veřejná správa a její možný vliv na podnikání v regionu = Electronic public administration and its possible influence on business in region : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Hana Jonášová - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-214-2681-0 (brož.)

Elektrotechnika : příklady z elektrotechniky pro posluchače strojního inženýrství / Pavel Jarolím, Josef Kůs, Marcela Ledvinová - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 193 s. : il. ; 21 cm - 80-7043-297-7 (brož.) :

Elektrotechnika a elektronika automobilů : elektrická zařízení, diagnostika a odstraňování závad / Pavel Štěrba - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2004 - 182 s. : il. ; 21 cm - 80-251-0211-4 (brož.) :

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách / [zpracovali Pavel Vlček (editor) ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 761 s. ; 27 cm - 80-200-0969-8 (váz.)

Energetické bilance ČR v metodice EU/IEA = Energy balances of CR processed according to EU/IEA methodology / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 26 s. ; 30 cm - 80-250-0791-X (brož.) :

Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2004 : konference s mezinárodní účastí = Power system engineering - fluid flow - heat transfer - 2004 : conference with international participation : 22.-23. června 2004, ZČU v Plzni / [editor Hynek Klášterka] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 200 s. : il. ; 30 cm - 80-7043-276-4 (brož.)

Energie pro 21. století / Pierre Bacher - Praha : Krigl, 2003 - 182 s. : il. ; 21 cm - 80-902403-7-2 (brož.)

Experimental methods and measurement techniques in monitoring and supervising engineering structures and their numerical analysis : IXth bilateral Czech/German symposium : Tábor, June 17-19, 2004 / [editor Jitka Jirova] - [Prague] : Czech Technical University, 2004 - 86 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86246-20-5 (brož.)

Fero Horniak : grafika a rytiny poštovních známek : [Západočeská galerie v Plzni 9.6.2004-4.7.2004 / text Petr Kutek] - Plzeň : Západočeská galerie, 2004 - 1 složený list : barev. il. ; 22 cm - (brož.)

Finanční účetnictví / Marie Paseková - Vyd. 2., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 297 s. ; 30 cm - 80-7318-197-5 (brož.)

Finanční účetnictví v příkladech / Marie Paseková, Martina Šnédarová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004- - sv. ; 29 cm - 80-7318-199-1 (sv. 1 ; brož.)


Fit maminka : rok ve skvělé formě / Lucie Výborná, Markéta Dočekalová - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 238 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-249-0395-4 (váz.)

Geodezie v podzemních prostorách 10 / Pavel Hánek, Zdenek Novák - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 112 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03004-0 (brož.) :

Harley Davidson : stoletý mýtus : životní styl / [text a fotografie Albert Saladini a Pascal Szymezak ; z anglického originálu ... přeložil Karel Jičínský] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 325 s. : il. (většina barev.), portréty ; 37 cm - 80-242-1230-7 (váz.)

Harmonizace účetnictví / Eva Hýblová - Vyd. 2., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 137 s. ; 30 cm - 80-7318-202-5 (brož.)

Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl / Pokorný, R., Kraft, L., Symonová, R. - V Rychnově nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor, 2004 - 56 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 22 cm - (brož.)

Historky z uranu / shromáždil a sepsal František Kápar ; [ilustrace Lucie Kožantová] - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2004 - 154 s. : il. ; 22 cm - 80-86240-83-5 (váz.)

Hledej a najdi : vyhledej na obrázcích dopravní prostředky, stroje, letadla, vlaky a lodě, které jsou namalovány ještě zvlášť po straně, a nauč se je pojmenovat / [ilustrace Eva a Lubomír Anlaufovi ; scénář a námět Jana Mikulecká] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - [10] s. : barev. il. ; 16 x 24 cm - 80-00-01303-7 (leporelo)

Hluk technických zařízení budov / [zpracoval Richard Nový] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 58 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Hluková certifikace malých letadel = Noise certification of light aircraft : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Pavel Foretník - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2696-9 (brož.)

Hračka = Spielwaren Adressbuch, Tschechische Republik = Toys adressbook, Czech Republic : adresář 2002 ... / [redigoval Daniel Titěra] - 8. vyd. - Praha : Sdružení pro hračku a hru, 2001 - 65 s., [4] s. barev obr. příl. : formuláře ; 30 cm - (brož.)


Hrady a zámky : informace z kuchyně Nakladatelství Beatris - Dobrá : Beatris, [2004] - [6] s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Hydraulické převody pro vozidla / Jiří Svoboda - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 81 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03006-7 (brož.) :

Hydroizolace mostů pozemních komunikací / [zpracovala Zuzana Červenková] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 8 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Identifikace soustav / Jan Soukup, Růžena Petrová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03044-X (brož.) :

II. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování : 11.2.2004 Praha, Česká republika : sborník příspěvků / editoři David Herák, Karel Bárta - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1125-8 (brož.)

II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství" : 20.-22. říjen 2004, Malenovice, Česká republika / [redakce Filip Čmiel, Zdeněk Peřina, Pavla Šimelová] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Stavební fakulta, 2004 - 211 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-248-0648-7 (kroužková vazba)

Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře : Katedra elektrotechniky a automatizace TF ČZU, Praha 1.-2. červen 2004 / [za kolektiv autorů Karel Pokorný, Ondrej Lukáč] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1167-3 (kroužková vazba)

Informační bulletin a sborník statí / [editor Daniela Tesařová] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-7157-768-5 (kroužková vazba)

Informační systémy průmyslového podniku = Manufacturing Execution Systems : sborník přednášek k firemní konferenci : hotel Devět Skal, Milovy, listopad 2004 - Ostrava : AD&M, 2004 - 48 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - (kroužková vazba)

Inovační trendy v technologii smaltování : sborník přednášek 21.-23.9.2004 Beskydy - Ostravice, hotel Ondráš, Česká republika - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - il. ;39 s. : ; 21 cm - 80-248-0646-0 (brož.) :

Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999-2003 / [project editor Pavel Zemánek] - Brno : ISI ASCR, 2004 - 95 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-239-3103-2 (brož.)

Inteligentní systémy pro praxi : sborník přednášek k 8. ročníku konference Seč u Chrudimi 2004 - Ostrava : AD&M, 2004 - 66 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-239-3680-8 (kroužková vazba)


Intenzifikace čistírenských technologií za účelem odstraňování makronutrientů = Intensification of wastewater treatment plants for macronutrients elimination : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor Chemie životního prostředí / Igor Rusník ; školitel Ján Derco - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta chemická, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-214-2648-9 (brož.)

International conference Science and research - Tools of Global Development Strategy : Prague, Czech Republic 24. September 2004 : collection of abstracts / Czech University of Agriculture in Prague (CUA), Technical Faculty (TF) - Ed. 1st - Prague : Czech University of Agriculture, Technical Faculty, 2004 - 47 s. ; 30 cm - 80-213-1187-8 (brož.)

Internet related job seeking skills / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 162 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-11-0 (brož.)

Interní předpisy zaměstnavatele v praconěprávních vztazích : [24 vzorů vybraných předpisů] : podle právního stavu k 1.4. 2004 / Jaroslav Jakubka - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-7357-016-5 (brož.)

Interpretace místního dědictví : příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí / [redaktor anglického originálu James Carter ; překlad a redakce českého vydání Ladislav Ptáček ; autoři doplňků Roman Barták ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004 - 88 s. : il. ; 29 cm + 1 CD - 80-239-2068-5 (brož.)

Italská kuchyně / [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Šanca] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-345-9 (brož.)

IX. international conference on the Theory of machines and mechanisms : in association with the II. CEACM conference on Computational mechanics : August 31 - Sept. 2, 2004, Liberec, Czech Republic : proceedings / editors Jiří Mrázek ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 909 s. : il., plány ; 21 cm - 80-7083-847-7 (brož.)

Jak levněji a lépe nakupovat : on-line výběrová řízení ve firemním nákupu / M. Kaplan, J. Zrník a kol. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 160 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-247-1145-1 (brož.)

Jak se na Internetu uživit / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 181 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-10-2 (brož.)


Jak se stát úspěšným pojišťovacím poradcem : rady a příklady z praxe / Jan Warzecha - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 175 s. ; 25 cm - 80-247-0967-8 (brož.)


Jak si ušít medvídka / Brian & Donna Gibbsovi ; přeložila Petra Klůfová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 105 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7341-208-X (váz.) :

Jak uplést rukavice s norským vzorem : 40 skvělých návodů / Carol Rasmussen Nobleová ; přeložila Eva Poskočilová - Praha : BB art, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7341-298-5 (váz.) :

Jakost a zpracování ryb / Ivo Ingr - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 102 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-804-5 (brož.)

Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej!" / Milan Švihálek, Zuzana Tarabusová - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia ; Slavičín : Nadace Jana Pivečky, 2004 - 284 s., [56] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-86101-94-0 (Tilia ; váz.)

Japonské letadlové lodě z období II. světové války / Jan Pavlík - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 175 s. : il.(některé barev.) ; 24 cm - 80-85280-98-1 (váz.)

Jarní kuchařka / Jaroslav Vašák - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7186-961-9 (brož.)

Jezdíme na horském kole / Urs Gerig, Thomas Frischknecht ; [přeložila Lenka Česenková] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 126 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7232-227-3 (brož.) :

Jezernické viadukty 2001 / [fotografie Jaromír Pernička, Pavel Motan] - V Jezernici : Obecní úřad v Jezernici, [2001?] - 31 s. : barev. il., mapa ; 15 x 21 cm - (brož.)

Jute in geo-textiles and diversified products : international symposium cum exhibition on jute : [27 May 2004, Liberec] / edited by Oldrich Jirsak, R. Bharanitharan ; organizers Technical University of Liberec, Jute Manufactures Development Council, A Govt. of India Statutory Body, India - Ed. 1st - Liberec : Technical University of Liberec, 2004 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-840-X (brož.)

K historii silniční dopravy na území České republiky / Jaroslav Ryba - Vyd. 1. - [Pardubice] : Institut Jana Pernera, 2004 - 182 s. ; 24 cm - 80-86530-14-0 (brož.)


K možnostem a úskalím současného rozhlasového vysílání u nás : sborník příspěvků z jarního semináře, pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky UK, FSV 22. dubna 2004 v Karolinu / k tisku připravili Jiří Hraše ... [et al.] - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2004 - 36 s. ; 21 cm - (brož.)


Kempy České republiky [kartografický dokument] - 4. vyd. - [Měřítko] 1:500 000 - Praha : Geodézie ČS, 2004 - 1 mapa : barev. ; 58 x 97 cm - 80-7279-392-6 (brož.)

Kempy České republiky [kartografický dokument] : digitálně zpracovaná mapa - 2. vyd. - [Měřítko] 1:800 000 - Praha : Žaket, [2003] - 1 mapa : barev. ; 36 x 63 cm + 1 příl. - 80-7233-137-X (brož.)

Keramické obklady stěn a podlah / [z německého originálu ... přeložil Miloš Chlouba] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7236-383-2 (brož.)

Kladno [kartografický dokument] : plán města - 2. vyd. - Měřítko 1:12 000 - Praha : Žaket, 2003 - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm - 80-7233-133-7 (brož.)

Klimatizace a větrání / Olga Rubinová, Aleš Rubina - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - vi, 117 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-30-6 (brož.) :

Komentář k ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003 vydaných pod společným názvem Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu / zpracovala Marcela Teysslerová - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 23 s. ; 30 cm - 80-7283-149-6 (brož.)

Komentář k vydání ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení / Vladimír Ludvík - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 34 s. ; 30 cm - 80-7283-147-X (brož.)

Komunikační harmonizace integračních procesů : oborový slovník : právní regulace konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářských výrobků - komunikační harmonizace integračních procesů : angličtina, francouzština, němčina / Milena Dvořáková, Lenka Kučírková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003 - 27 s. ; 21 cm - 80-213-1126-6 (Česká zemědělská univerzita ; brož.)

Koněspřežní železnice : České Budějovice - Linec - Gmunden / Ivo Hajn - Vyd. 1. - České Budějovice : Veduta, 2004 - 153 s., [14], vi s. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-86829-02-2 (váz.)

Konstrukce telekomunikačních zařízení : cvičení / Martin Havlan ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 199 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03035-0 (brož.) :

Koroze a poruchy silikátových povrchů v atmosférickém prostředí / [zpracoval Václav Kupilík] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 15 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)


Koření : [malý průvodce kořením, jeho původem, pěstováním a použitím / Filip Murin] - Pardubice : Filip Trend, c2004 - 127 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86282-44-9 (brož.)

Koupelna a WC : přestavba a modernizace / [z německého originálu ... přeložila Zuzana Vlačíhová] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7236-390-5 (brož.)

Koupelny - bazény - sauny / Jan Benda a kolektiv - 1. vyd. - Hradec Králové : Paradise Studio, 2004 - 204 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-239-2970-4 (váz.)

Kouzlo hlubokých rámečků / Lizzie O'Preyová s Helen Atkinsonovou ; přeložila Ivana Nuhlíčková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 104 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7341-210-1 (váz.) :

Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze = Laces from the collections of the Jewish Museum in Prague / [text Dana Veselská] - V Praze : Židovské muzeum, 2004 - 115 s. : il. (převážně barev.) ; 21 x 22 cm - 80-85608-86-3 (brož.)

Krajky, výšivky, stuhy, prýmky / Alena L. Čechová, Anna Halíková ; [doprovodné kresby Alina Jašková] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 218 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7106-668-0 (váz.) :

Králická pevnostní oblast [kartografický dokument] : mapa / [autor textu Martin Ráboň] - Vyd. 1. - [Měřítko] 1:50 000 - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003 - 1 mapa : barev. ; 45 x 66 cm - 80-86463-14-1 (brož.) :

Kuchařské techniky : úplný průvodce / Norma MacMillan - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7237-976-3 (brož.)

Kurz osvětlovací techniky XXIII : osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : 4.-6.10.2004, hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 254 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0659-2 (brož.) :

Les épées du début de la tene en Bohme / Pavel Sankot ; traduction Jana Štifterová - Pragae : Museum nationale Pragae, 2003 - 113 s. : il. ; 30 cm - 80-7036-157-3 (brož.)

Letní kuchařka / Jaroslav Vašák - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-252-0027-2 (brož.)

Lidé ve firmě : jak to dělají ti nejúspěšnější / Ivan Brož - Praha : Linde, 2004 - 103 s. ; 24 cm - 80-86131-51-3 (brož.)


Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Léto / Martin Bestajovský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-251-0315-3 (váz.) :

Lodní dieselové motory / Tim Bartlett - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 90 s. : il. ; 23 cm - 80-7237-952-6 (brož.)

Loss prevention 2004 : 11th international symposium Loss prevention and safety promotion in the process industries : 31 May - 3 June 2004, Praha, Czech Republic / [editors Hans J. Pasman, Jaromír Škarka, František Babinec] - Praha : PCHE - PetroCHemEng, 2004 - 7 sv. : il. ; 21 cm - 80-02-01574-6 (brož.)

Loupežná přepadení pracovišť s peněžním provozem a jejich bezpečnost (policejní, kriminalistické a technické aspekty teorie a praxe ochrany osob a majetku) / Stanislav Nečas, Milan Seiler a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 259 s. : il. ; 20 cm - 80-7251-155-6 (brož.)

Luštěniny + hrášek a fazolky ve zdravé kuchyni : polévky, teplé pokrmy, saláty a pomazánky, pečivo ze sójové mouky / Andrea Peková - Vyd. 1. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2004 - 74 s., [4] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-85936-47-X (brož.) :

Lužické hory : příprava obrany Lužických hor v roce 1938 / Jaroslav Beneš, Bedřich Hamák, Jan Stejskal - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2004 - 131 s. : il., mapy, portréty, plány ; 22 cm - 80-86011-26-7 (brož.)

Machinery for food processing / Patrick Francis Kapila ... [et al.] - Prague : Czech University of Agriculture, 2003 - 206 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1107-X (brož.)

Make-up a péče o pleť / Leigh Toselli ; fotografie Patrick Toselli ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Palová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7218-670-1 (váz.)

Malujeme na sklo / Penny Boylan ; fotografie Sandra Lane ; [překlad Jakub Zeman] - Brno : Computer Press, 2004 - 93 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-251-0226-2 (váz.) :

Matematické modelování a diagnostika procesů v aparátech výrobních linek = Mathematical modelling and diagnostics of processes in apparatuses of production lines / Rudolf Žitný - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-01-02987-5 (brož.)

Media Relations není manipulace / Vladimír Věrčák, Jana Girgašová, Renata Liškařová - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2004 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-86119-43-2 (brož.)


Médium papír / Jiří Kocman - Vyd. 2. - Brno : VUTIUM, 2004 - 87 s. ; 19 cm - 80-214-2372-2 (brož.) * 80-214-2626-8 (chyb.)

Mechanika jízdního kola / Karel Cibula - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 93 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03016-4 (brož.)

Měření účinnosti malých zdrojů znečišťování ovzduší, nové české a evropské normy : sborník přednášek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0702-5 (brož.) :

Messerschmitt Bf 109 / Jerry Scutts ; [překlad Jiří Chodil] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 80-7236-319-0 (brož.)

Městská doprava v Plzni : 105 let MHD v Plzni v dokumentech a obrazech / Ludvík Losos ; [použité podklady a vyobrazení Jiří Berger ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Nadatur, 2004 - 59 s. : il. (některé barev.), plány, portréty, faksim. ; 20 x 21 cm - 80-7270-021-9 (brož.)

Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 13th International Metallurgical & Materials Conference : sborník přednášek : 18.-20.5.2004 Hradec nad Moravicí, Česká republika - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 2004 - 91 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-85988-95-X (brož.)

Metodické problémy oceňování podniku : v Praze, dne 17. září 2004 : sborník z mezinárodní konference / Miloš Mařík (editor) - V Praze : Oeconomica, 2004 - 303 s. : il. ; 26 cm - 80-245-0738-2 (brož.)

Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství ve vztahu k životnímu prostředí / [Miroslav Martiš ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004 - 48 s. ; 30 cm - (brož.)

Metodika snižování tuhých emisí z hasicích věží koksoven / Karel Rozum - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 80 s. : il., plány ; 21 cm - 80-248-0599-5 (brož.)

Metody oceňování podniku : proces ocenění, základní metody a postupy / Miloš Mařík a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 402 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-57-2 (váz.)


Míchané nápoje : 305 receptů / Miluše Horáčková ; [fotografie Jiří Poláček] - Vyd. 1. - Liberec : Gen, 2004 - 110 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-86681-46-7 (váz.) :


Mikroturbína : [energetická revoluce pro 21. století : malé zdroje elektřiny - velký skok pro lidstvo] / Jan Šurovský - Vyd. 1. - Praha : Instalace Praha, 2003 - 220 s. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Mladá Boleslav, Kosmonosy, [kartografický dokument] ; Dobrovice : plán měst : historie , památky : digitálně zpracovaná mapa - 2. vyd. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Žaket, 2003 - 2 mapy na 1 listu : barev. ; 62 x 45 cm složené na 23 x 11 cm - 80-7233-139-6 (brož.)

Modelování a simulace náhodných jevů ve strojírenských procesech = Modelling and simulation random event in engineering processes : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor Technická kybernetika / Tomáš Ranzenhofer ; školitel Bronislav Lacko - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2657-8 (brož.)

Mořská kuchařka : ryby, krevety, chobotnice, sépie a jiné dary moře / Miloš Štěpnička ; ilustrace Jiří Winter-Neprakta ; ilustrace ryb Oldřich Tripes ; fotografie Vladimír Doležal - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 123 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7322-063-6 (brož.) :

Moučníky / Christa Schmedes ; foto Ulrika Schmid a Sabine Mader - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 143 s. : barev. il. ; 27 cm - 80-7237-008-1 (váz.)

Možnosti fyzikálního modelování při výzkumu válcování pásu : sborník přednášek z 56. pracovního semináře Společnosti Ocelové pásy, Trojanovice 10.-12.5.2004 / [redakce Ivo Schindler] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2004 - 82 : il. ; 30 cm - 80-248-0586-3 (kroužková vazba)

Multimediální slovník, aneb, Manuál milovníka multimédií / Jaroslav Pospíšil, Stanislav Michal - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 183 s. ; 30 cm - 80-7346-019-X (brož.)

Nákup a jeho řízení / Xenie Lukoszová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xii, 170 s. ; 23 cm - 80-251-0174-6 (brož.) :

Nanotechnologie / Tasilo Prnka, Karel Šperlink - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 67 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7329-070-7 (brož.)

Nápadité balení dárků : nápady, inspirace, tipy, technika / Constance E. Richardsová ; přeložila Ivana Nuhlíčková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 2 cm - 80-7341-334-5 (váz.) :


Nauč se hodiny : učíme se hodiny s Červenou Karkulkou / Van Gool ; [z angličtiny přeložila Mahulena Červená] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - [10] s. : vše barev. il. ; 25 cm - 80-7237-722-1 (leporelo)


Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru podle eurokódů / [zpracoval František Wald] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

NC programování v obrábění / Martin Vrabec, Jan Mádl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03045-8 (brož.) :

Německá obrněná vozidla ve 2. světové válce : neznámé fotografie 1939-1945 / Ian Baxter - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 228 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7237-862-7 (váz.)

Německé tajné zbraně druhé světové války : střely, rakety, zbraně a nové technologie třetí říše / Ian V. Hogg ; přeložil Zdeněk Milata - 2. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003 - 239 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-237-3860-7 (brož.)

Nemoci slinivky břišní : dieta a rady lékaře / Olga Marečková, Olga Mengerová - Vyd. 1. - Čestlice : Medica Publishing, 2004 - 126 s. ; 21 cm - 80-85936-52-6 (brož.)

Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika / Miroslav Tůma - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002 - 350 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 25 cm - 80-86506-23-1 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií / Taťána Maříková a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2004 - 323 s., xii s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7345-015-1 (váz.)

Nová dopravní politika : mezinárodní seminář, Pardubice 14.4.2004 : sborník příspěvků / [redakce Tomasz Zawada] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 77 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-606-0 (brož.)

Numerická 3D analýza těles s trhlinou: výpočty parametru constraint a modelování stabilního šíření trhliny = Numerical 3D analysis of cracked specimens: constraint parameter computations and stable crack growth modelling : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor Inženýrská mechanika / Libor Vlček ; školitel Vladislav Kozák - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2659-4 (brož.)

O létání v Bechyni / Jiří Havel - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2002 - 399 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-82-5 (váz.)


O modelech letadel / Jaroslav Lněnička - Hradec Králové : Aeromodel, 2004 - sv. : il., plánky ; 21 cm - (brož.)


Obchodní jednání v angličtině = Meetings in English / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 71 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 CD + 1 MC - 80-251-0115-0 (brož.) :

Obchodní katalog knih / Jan Kanzelsberger, velkoobchod knihami - 7., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : J. Kanzelsberger, 2000 - 1170 s. ; 30 cm - 80-85387-47-6 (váz.)

Obklady a dlažby / Eduard Justa - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-85-3 (brož.) :

Obnova památek 2004 : sborník příspěvků ke 4. ročníku konference na téma Omítky historických staveb : 23.3.2004, Masarykova kolej, Praha - 1. vyd. - Praha : Studio Axis, 2004 - [66] s. : il. ; 30 cm - 80-239-2532-6 (kroužková vazba)

Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství / [zpracoval Jiří Studnička] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 12 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Oceloví giganti / Jon Kirkwood ; ilustroval Alex Pang ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Martan] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 40 s. : barev. il. ; 35 cm - 80-7200-903-6 (váz.)

Od koňky k Sedanu : historie úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku : 1902-1973 - Ostrava : Dopravní podnik Ostrava, 2004 - 231 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 31 cm - 80-239-3437-6 (váz.) :

Odborné kreslení : učebnice pro odborná učiliště : obor zednické práce / [Šárka Kýhosová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 95 s. : il., plány ; 30 cm - 80-7320-050-3 (brož.)

Odhad zanášení vodních nádrží produkty eroze / [zpracoval Miloslav Janeček, Jiří Váška] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 4 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Odpadní vody / Pavel Švehla, Pavel Tlustoš, Jiří Balík - Praha : Česká zemědělská univerzita, Katedra agrochemie a výživy rostlin, 2004 - 107 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1169-X (brož.)

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-33-5 (soubor ; brož.)

Odpady a jejich místo v lidském životě / Petr Bielan ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 88 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-248-0649-5 (brož.)


Odvodnění mostů pozemních komunikací / [zpracoval Ivan Batal] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Ochrana kovových povrchů proti korozi v atmosférických podmínkách / [zpracovala Hana Kubátová] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 28 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Olomoucká pevnost : sborník příspěvků ze semináře, konaného u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, Olomouc, 16.-18.9.2004 = Olomouc fortress ; / [editorka Irena Marie Kubešová] - Olomouc : Statutární město Olomouc, 2004 - 80 s. : il., plány ; 30 cm - (brož.)

Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2004 : Brno, 26.-27. října 2004 / [sborník uspořádal Jiří Šťastný] - Brno : Vojenská akademie, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-77-X (brož.)

Oprava zdiva - stabilita a únosnost / [zpracovatel WTA D, Referát 4 - zdivo] - 1. vyd. - Praha : Česká stavební společnost - WTA CZ, 2004 - 12 s. ; 30 cm - 80-02-01540-1 (brož.)

Opravy silikátových povrchů degradovaných vlivem atmosférického prostředí / [zpracoval Václav Kupilík] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 11 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

OrCAD 10 / Vít Záhlava - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 224 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0904-X (brož.)

Osm mužů a kačer : nepravděpodobná cesta na Velikonoční ostrov na rákosové lodi / Nick Thorpe ; přeložila Radmila Damová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 255 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-340-X (váz.) :

Ovocné saláty a dezerty / [z nizozemského originálu ... přeložila Petra Martínková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-328-9 (brož.)

Pečeme a zdobíme perníky / Miroslav Pelikán ; fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Miloslav Martenek - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004 - 125 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-7322-062-8 (brož.) :

Pikantní minutky / [z nizozemského originálu ... přeložila Petra Martínková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-350-5 (brož.)

Pilařské zpracování dřeva / František Friess - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004- - sv. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-213-1148-7 (sv. 1/1 ; kroužková vazba)


Po stopách jihlavských cínařů : tematická výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, červen - srpen 2004 / [zpracování katalogu, text Jitka Hošková] - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2004 - [38] s. : il. ; 21 cm - 80-86382-10-9 (brož.)

Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve : (geologicko-paleontologická exkurze) / Jiří Pešek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 2003 - 43 s. : il., mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7247-032-9 (brož.)

Podnikání a podnik I. / Josef Jünger, Vendula Fialová - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 113 s. : ; 30 cm - 80-86764-07-9 (brož.)

Podniková ekonomika a management : sborník referátů z mezinárodní konference "Podniková ekonomika a management" konané ve dnech 17. a 18. června 2004 v Brně / [editor Ladislav Blažek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 399 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3414-9 (brož.)

Pohledávky z právního účetního a daňového pohledu / Josef Drbohlav, Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 181 s. ; 21 cm - 80-86395-93-6 (brož.)

Polovodičové měniče s měkkým spínáním / Petr Chlebiš - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 148 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0643-6 (brož.) :

Polsko-český technický slovník : A-Z = Slownik techniczny polsko-czeski : A-Z / Antonín Radvanovský, Jitka Kašová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 1023 s. ; 24 cm - 80-200-1150-1 (váz.)

Polymer biomaterials : biomimetic and bioanalogous systems : 43rd microsymposium of P.M.M. : Prague, 11-15 July 2004 : programme booklet / [P. Adámková ... et al.] - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - [136], viii s. : il. ; 21 cm - 80-85009-49-8 (brož.)

Postavení hrazení bystřin v protierozní a protipovodňové ochraně lesa a krajiny : sborník referátů ke 120. výročí činnosti lesotechnických meliorací s hrazením bystřin na našem území : Hejnice, Jizerské hory, 20. května 2004 - Praha : Česká lesnická společnost v nakl. a vydavatelství Lesnická práce, 2004 - 48 s. : il., plány ; 30 cm - 80-02-01607-6 (Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.)

Posuzování zdiva - diagnostika zdiva / [zpracovatel WTA D, Referát 4 - Zdivo] - 1. vyd. - Praha : Česká stavební společnost - WTA CZ, 2004 - 16 s. ; 30 cm - 80-02-01539-8 (brož.)

Potápění / Rudolf B. Holzapfel ; [přeložila Radka Grollová] - České Budějovice : Kopp, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7232-231-1 (brož.) :


Potenciál tvorby trihalogenmethanů jako citlivý nástroj pro hodnocení jakosti vody = Trihalogenmethane formation potential as a sensitive tool for water quality assessment : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Jaroslav Mega - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 19 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2664-0 (brož.)

Povodně jako průřezový problém státní politiky / Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulty národohospodářské, Vysoká škola ekonomická, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-86684-09-1 (brož.)

Práce osádek a tachografy v Evropské unii : právní předpisy EU pro vnitrostátní a přeshraniční silniční dopravu uvnitř EU a pro tachografové dílny, pravidla práce a osádek v praxi, předpisy EU a AETR, povinnosti dopravce a řidiče, tachografy a jejich použití / [zpracoval Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult ; Springer media CZ, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-85629-22-4 (brož.)

Pracovní sešit k účetnictví + klíč : otázky, testy, příklady, schémata / Hana Čermáková - Ostrava : Mirago, 2004 - 183 s. ; 30 cm - 80-86617-19-X (brož.) :

Praha [kartografický dokument] : pražská integrovaná doprava / zpracovala Geodézie ČS - 3. vyd. - Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2004 - 240 s. : barev. mapy ; 24 cm - 80-239-3077-X (kroužková vazba)

Praktická příručka pro energetiky : plynárenství, teplárenství, elektroenergetika / Vítězslav Šťastný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 23 cm - 80-86229-55-6 (volné listy)

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-20-3 (soubor ; volné listy v pořadači)

Praktický marketing, aneb, Co vám učebnice zatajily-- / Monika Pavlíčková - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-86119-81-5 (brož.)

Praktický postup pro zavedení a funkční provozování systémů HACCP / Ivana Havelková a spoluautoři Zdeňka Mahdiová, Miloš Žáček - Praha : HASAP Gastro Consulting, [2004] - [16] s. ; 30 cm + 2 CD-ROMy - 80-86605-03-5 (brož.)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 30 cm - 80-86229-40-8 (soubor)

Prevence a odstraňování vlhkosti / Martin Blaha, Ladislav Bukovský - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-48-9 (brož.) :


Problematika návrhu a realizace lešení / [zpracoval Svatopluk Vlasák] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 10 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET / Luboslav Lacko ; [překlad Lubomír Brůha] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 479 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0176-2 (brož.) :

Propagační kampaně v marketingových komunikacích / Václav Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004 - 78 s. ; 30 cm - 80-7318-196-7 (brož.)

PROPET : 9. mezinárodní výstava chovatelských a jezdeckých potřeb = 9th international pet supply and horse equipment exhibition : [25.-27.6.2004, Brno, Czech Republic : katalog] / BVV, Veletrhy Brno - Brno : Expo Data, 2004 - 82 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7293-101-6 (brož.)

Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 / [zpracoval Josef Ehl] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 5 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Prototypy : [automobilový design 20. a 21. století] / Larry Edsall - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 220 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7234-356-4 (váz.)

Provoz dep II / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 106 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0670-3 (brož.)

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení / Věra Bognárová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86229-18-1 (volné listy)

Průmyslové roboty / Luděk Piskač - 2., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 149 s. : il. ; 30 cm - 80-7043-278-0 (brož.) :

Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 1.1.2003, redakčně uzavřeno 30.9.2003) - 12. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003 - 117 s. ; 30 cm - 80-7212-286-X (brož.)


Průvodce společnou organizací trhů v odvětví cukru : verze 15. června 2004 / vypracoval Jaroslav Hanák a kolektiv pracovníků odboru analýz a speciálních komodit MZe - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2004 - 55 s. ; 30 cm - 80-7084-354-3 (brož.)


Přadlácké náčiní v Orlických horách / Petra Vychytilová - Rychnov nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor, 2003 - 28 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm - 80-86076-32-6 (brož.)

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky / Václav Girsa a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 167 s. : il., plány ; 30 cm - 80-01-02990-5 (brož.) :

Přenosové systémy 2 : sítě a zařízení SDH a jejich návrh / Jiří Vodrážka, Martin Havlan - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 175 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03048-2 (brož.) :

Příběhy staveb a okřídlených kol : Železniční stavitelství Praha (1952-2002) / [Jaroslava Holoubek a kol. ; ilustrace Jiří Ryvola] - Praha : Železniční stavitelství, 2002 - 79 s. : il., mapy, ; 18 x 24 cm - (brož.)

Příbram, Březové Hory [kartografický dokument] : plán města - 2. vyd. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Žaket, 2003 - 1 mapa : barev. ; 63 x 45 cm - 80-7233-135-3 (brož.)

Příprava povrchu ocelových konstrukcí před prováděním ochranných systémů / [zpracovala Hana Kubátová] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 19 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Příspěvek k řešení problematiky a distribuce paliva do práškových hořáků - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 22 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-248-0641-X (brož.)

Přívěsné motory / Tim Bartlett ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Wurm] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 83 s. : il. ; 23 cm - 80-7237-974-7 (brož.)

Psychologie a sociologie v podnikání / Hana Vykopalová - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-86764-09-5 (brož.)

Raadce gastronomického provozu - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 30 cm - 80-86307-11-5 (soubor)

Radarová technika / Pavel Bezoušek, Pavel Šedivý - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - vi, 217 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03036-9 (brož.) :

Realizace Incoterms v dopravě a pojištění / Miroslav Šubert - 1. vyd. - Praha : ICC Česká republika, 2003 - 2 sv. : il., formuláře ; 30 cm - 80-903297-2-1 (brož.)


Regionální rozdíly v bydlení / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 32, [54] s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0828-2 (brož.) :

Regulace otopných soustav / [zpracoval Jiří Bašta] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Regulace toků výkonů v propojených elektrizačních soustavách = Power flow control in interconnected power systems : zkrácená verze Ph.D. Thesis : studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika / Jiří Ptáček ; školitel Evžen Haluzík - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, 2004 - 31 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-214-2656-X (brož.)

Reihenschaltung von Insulated-Gate-Bipolar-Transistoren (IGBT) / vorgelegt von Manfred Bruckmann - 2004 - 169 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Rekonstrukce staveb v obraze : praktický průvodce problematikou sanací, rekonstrukcí, modernizací staveb a konstrukcí včetně technologií, postupů a materiálů / Pavel Linhart ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 32 cm - 80-86229-76-9 (soubor)

Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce / Bořivoj Brdička - Kladno : AISIS, 2003 - 122 s. : il. ; 24 cm - 80-239-0106-0 (brož.)

Rostlinná výroba IV. : (chmel, len, konopí, využití biomasy k energetickým účelům) / Josef Šnobl a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra rostlinné výroby, 2004 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1153-3 (brož.)

Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : sborník 13. konference s mezinárodní účastí, Ostrava 30.3.-1.4.2004 - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 344 s. : il. ; 25 cm + 1 CD - 80-248-0660-6 (brož.)

Rožmberkův Krčín a Krčínův Rožmberk / Miroslav Hule - Třeboň : Carpio, 2004 - 214 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86434-08-7 (váz.)

Ruština pro studenty elektrotechnické fakulty / Květoslava Přibylová, Vlastimila Žampachová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 251 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03023-7 (brož.) :


Rychle a bezpečně / Bronislav Růžička - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - 146 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7226-965-8 (brož.) : * 80-722-6965-8 (chyb.)


Řepařství & sladovnický ječmen : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané 18.-19. února 2004 na ČZU v Praze : 4. ročník - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 235 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1131-2 (brož.)

Řízení odběru elektrické energie / [zpracoval Josef Tlustý, František Fencl] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 3 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Řízení podnikových financí : sbírka příkladů / Drahomíra Pavelková, Adriana Knápková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 84 s. ; 30 cm - 80-7318-201-7 (brož.)

Řízení průmyslového podniku v počítačovém prostředí / Marie Pospíšilová - 2., nezměn. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0726-9 (brož.)

S RAF proti ponorkám / Karel Černý - Havlíčkova Borová : Obecní úřad, 2004 - 103 s. : il., portréty , faksim. ; 25 cm - 80-239-2702-7 (váz.)

Sága černého zlata pod Brdy : o původu a dobývání černého uhlí v Mirošově a ve Skořicích na Rokycansku / Martin Lang - Vyd. 1. - Praha : Milpo Media, 2004 - 191 s. : il., mapy, faksim., erby ; 22 cm - 80-903481-0-6 (váz.) :

Saláty / [z anglického originálu ... přeložila Hana Kendíková] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 47 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-343-2 (brož.)

Sauny / Zdeněk Pospíchal, Josef Pavlovský - 2., dopl. vyd. - Brno : ERA, 2004 - x, 142 s. : il., plány ; 21 cm - 80-86517-86-1 (brož.) :

Savoir-vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí / Ewa Pernal ; [z polského originálu přeložila a upravila Marta Stolařová] - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 242 s. ; 21 cm - 80-86119-59-9 (brož.)

Sborník anotací a digitální sborník přednášek : 11. konference Společnosti důlních měřičů a geologů : Velké Karlovice, 5.-7. října 2004 - [Ostrava] : Společnost důlních měřičů a geologů, 2004 - 16 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0665-7 (kroužková vazba)

Sborník příspěvků doktorandské konference pořádané Katedrou ženijních konstrukcí Vojenské akademie v Brně : Brno, 28.-29. dubna 2004 - Vyd. 1. - Brno : Vojenská akademie, 2004 - [200] s. : il., plány ; 30 cm - 80-85960-70-2 (brož.)

Sborník studentských prací 2004 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 102 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-248-0569-3 (brož.)


Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína / Jan Kuthan ; [fotografie] Martin Stecker - Sedlčany : Městské muzeum : Studio 3P, 2004 - 79 s. : barev. il., faksim. ; 21 x 24 cm - 80-86422-06-2 (Studio 3P ; váz.)

Seminář zaměřený na problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání : 4.-5.11.2004, Sloup v Čechách - 2. vyd. - Most : Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Technický odbor, 2004 - 99 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0652-5 (brož.)

Servisní roboty / Ladislav Kárník - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 139 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0626-6 (brož.)

Skvělé těstoviny : cannelloni s ricottou a špenátem, gratinovaná hnízda, pikantní lasagne-- / [přeložila Milada Burianová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-249-0375-X (váz.)

Slabikář alkoholu a míchaných nápojů / [textovou část připravil Viktor Lukeš] - 1. vyd. - Praha : Great Step, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-3920-3 (brož.)

Slovník odborného názvosloví pro daňové poradenství : účetnictví, daňové právo, profesní právo : část česko-německá = Lexikon Fachwörter für die Steuerberatung : Rechnungswesen, Steuerrecht, Berufsrecht : Deutsch-Tschechisch - 2., rozš. vyd. - Brno : KDP - DATEV, 2004 - 235, 236 s. ; 21 cm - 80-239-2649-7 (brož.)

Směrnice pro forenzní laboratoře / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 13 s. ; 30 cm - 80-7283-153-4 (brož.)

Socrates Workshop 2003 : intensive training programme in electronic system design : Chania, September 22-25, 2003, Greece : proceedings / [editor Vladislav Musil, Jaromír Brzobohatý] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003 - 326 s. : il. ; 25 cm - 80-214-2461-3 (brož.)

Soutěž studentské tvůrčí činnosti "Student FCH 2003" : sborník příspěvků - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Chemická fakulta, 2004 - 274 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2599-7 (brož.)

Spalovací motory : karburátory a vstřikování paliva / Bohumil Ferenc - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2004 - 388 s. : il., plány ; 23 cm - 80-251-0207-6 (brož.) :


Spalování uhlí v ohništích malých výkonů : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru "Energetické stroje a zařízení" / Tadeáš Ochodek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0631-2 (brož.)


Speciální elektronické součástky a jejich aplikace : přednášky / Jiří Svačina - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2708-6 (brož.)

Specifikace zdravého českého malého a středního podnikání / Ivan Jáč ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7083-886-8 (sv. 1 ; brož.)

Speech processing : 13th Czech-German workshop : Faculty of Arts, Charles University, Prague, 15th-17th September 2003 / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 157 s. : il. ; 21 cm - 80-86269-10-8 (brož.)

Spojaři : rádiový odposlech v obou světových válkách / Kenneth Macksey ; přeložila Božena Švehlová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7341-283-7 (váz.) :

Sport & móda : Jídelny Obecního domu, Praha, 30.6.-12.9.2004 / [koncepce publikace a texty Eva Uchalová, Konstantina Hlaváčková] - Praha : Obecní dům, [2004] - 23 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86339-27-0 (brož.)

Sportovní jízda autem : [tipy, triky a technika] / Klaus Buhlmann ; [překlad Lenka Pavlíková, Pavla Škrabalová] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 184 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm - 80-7232-235-4 (váz.) :

Správa daní a poplatků ; Platby v hotovosti ; Daňové poradenství : podle stavu k 4.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 160 s. ; 24 cm - 80-7208-458-5 (brož.) :

Stanovení energo-silových parametrů pro vývoj a řešení důlních drtičů : autoreferát doktorské disertační práce / Vladislav Kincel - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0668-1 (brož.) :

Stavební a energetické využití slámy : (sborník přednášek) - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky ; Ministerstvo zemědělství České republiky, 2003 - 51 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-903271-3-3(brož.)


Stavební tabulky : porovnávací přehled výrobků ve stavebnictví na území České a Slovenské republiky. 4, Technické zařízení budov. Část I, Vytápění / [autoři Róbert Chromík, Štefan Klein] - 1. vyd. - Brno : Art - Projekt ; Bratislava : A - Projekt, [2004] - 226 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-239-2938-0 (brož.)


Stavební tepelná technika - pojmy a jejich definice včetně vzorců / [zpracoval Jaroslav Řehánek, Martin Zálešák] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 20 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky II. / Leopold Hrabovský - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 131 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0625-8 (brož.)

Strojnická příručka : vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba / František Drastík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 24 cm - 80-86229-65-3 (volné listy v obálce)

STRUTEX : struktura a strukturní mechanika textilií : 11. mezinárodní konference : Technická univerzita v Liberci, areál kolejí Harcov, prosinec 2004 - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 371 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-891-4 (brož.)

Střešní konstrukce od A do Z : komplexní přehled problematiky střešních konstrukcí - navrhování, posuzování a montáž tradičních, ale i moderních materiálů a technologií / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-28-9 (soubor ; brož.)

Studium proudu plynu ve zhášedle vypínače VN = Study of gas convection in high voltage switch : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika / Petr Budiš ; školitel Zdenek Vávra - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2658-6 (brož.)

Styl : mezinárodní veletrh módy : international fashion fair : Brno 24.-26.8.2004 : katalog / BVV, Veletrhy Brno - Brno : Expo Data, 2004 - 140 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm + dodatek (7 s.), doprovodný program (4 s.) - 80-7293-102-4 (Expo Data ; kroužková vazba)

Super trička : sto způsobů, jak si vytvořit vlastní tričko / Chris Rankin ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Faltejsková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 208 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7362-019-7 (váz.)

Svorník 2/2004 : Okna a dveře : sborník příspěvků z 2. konference stavebněhistorického průzkumu 3.-6.6.2003 v klášteře servitů v Nových Hradech v jižních Čechách / [redakce Martin Ebel, Milena Hauserová, Daniela Houšková] - Praha : Unicornis, 2004 - 271 s. : il., plány ; 30 cm - 80-86562-03-4 (brož.)

Systémové prostředky k zabezpečování konformity jakosti českých výrobků = System means for assurance of quality conformity of Czech products : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Dušan Shejbal - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2692-6 (brož.)


Šíření elektromagnetických vln a antény / Miloš Mazánek, Pavel Pechač - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 259 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03032-6 (brož.) :

Škoda 105/120/130 : sportovní úpravy / Bořivoj Plšek - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2004 - ix, 182 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-251-0035-9 (brož.) : * 80-2510-035-9 (chyb.)

Škoda Fabia, Fabia Sedan, Fabia Combi : zážehové motory ... , vznětové motory ... : [provoz, údržba, opravy] / Rainer Althaus ; [překlad Jana Dvořáková] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 288 s. : il., plány ; 27 cm - 80-7232-229-X (brož.)

Škodovka v historických fotografiích = Škoda Works in historical photographs / Ladislava Nohovcová, Petr Mazný, Vladislav Krátký - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2004 - 128 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-239-3325-6 (váz.)

Škola růstu krystalů 2004 : sborník přednášek : [Lednice 30.-31. srpna 2004] / K. Nitsch, M. Rodová editoři - Praha : Maxdorf, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-7345-033-X (brož.)

Šlabikár alkoholu a miešaných nápojov / [textovú časť pripravil Viktor Lukeš] - 1. vyd. - Praha : Great Step, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-239-3921-1 (brož.)

Šnorchlování / Heinz Käsinger, Paul W. Munzinger ; [přeložila Radka Grollová] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7232-230-3 (váz.) :

Štětí - Liběchov a okolí na starých pohlednicích / Miroslav Moravec - 1. vyd. - Hostivice : Petr Prášil, 2004 - [70] s. : il. (některé barev.), mapy, faksim., erby ; 23 cm - 80-903067-6-4 (váz.)

Šumava : katalog ubytování - Prachatice : Městský úřad, 2003 - [24 s.] : barev. il. ; 30 cm - (brož.)

Šutrácká halenka [hudebnina] : kámen a kameníci v písních v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem / k vydání připravili Jiří Traxler, Zdenek Hanzl - 1. vyd. - Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ; Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 49 s. : il., noty ; 16 cm - 80-86559-08-4 (Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. ; brož.)


Tajnostmi podzemí : po stopách legend a příběhů z temnot : podzemím českých zemí : od hradních sklepů až k podzemním továrnám / Ladislav Lahoda - Vyd. 1. - Praha : Lubor Kasal, 2004 - 166 s., [16] s. barev. obr. příl. ; il., plány ; 24 cm - 80-903465-2-9 (váz.)


TD 2004 - DIAGON 2004 : 27. mezinárodní konference, Zlín 17.6.2004 : sborník přednášek / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum - Zlín : Academia centrum Univerzity Tomáše Bati, 2004 - 166 s. : il. ; 29 cm - 80-7318-195-9 (brož.)

Technical documentation / František Novák, Ivana Linkeová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 202 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03040-7 (brož.) :

Technical instruments and technological procedures of processing primary commodities for food industry and rational assessing of the waste products : international conference of science, Prague 2004 - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-213-1177-0 (brož.)

Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika / František Helebrant, Jiří Ziegler - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 173 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0650-9 (brož.)

Technická zařízení budov : stavebně technické zásady pro navrhování, posuzování a realizaci veškerých vnitřních rozvodů a jejich zařizovacích předmětů / Milan Vandas ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-31-9 (soubor ; brož.)

Technický slovník naučný / [Eva Aligerová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2001- - sv. : il. ; 22 cm - 80-86044-16-5 (soubor)

Technologické aspekty struktury povrchu při dokončovacím obrábění = Technological standpoints of surface texture at finish machining : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Václav Potácel - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2691-8 (brož.)

Technologické postupy zajišťující kvalitu betonových konstrukcí a architektonický design = Technological procedures ensuring high quality of concrete constructions and architectural design of structures / Pavel Svoboda - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 29 s. : il. ; 20 cm - 80-01-03024-5 (brož.)

Technologie cereálií / Jindřiška Kučerová - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 141 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-811-8 (brož.)

Technologie III : pro 3. ročník SOU učebního oboru truhlář / Zdeňka Křupalová - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 2003 - 153 s. : il. ; 23 cm - 80-85920-97-2 (brož.)

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva : sborník přednášek k 7. ročníku semináře : Sedmihorky, 2.-3.6.2004 - Ostrava : AD&M, 2004 - 75, 6 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3374-4 (v knize neuvedeno ; kroužková vazba)


Technologie šití a oprav prádla ve zdravotnických a sociálních zařízeních : pro odborná učiliště / Pavla Hegerová, Bohumila Macurová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2004 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-7216-190-3 (brož.)

Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů / Bohumil Šulc, Miluše Vítečková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 333 s. : il. ; 21 cm - 80-01-03007-5 (brož.)

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli : 20. celostátní konference : sborník přednášek : 6.-7. dubna 2004, Rožnov pod Radhoštěm - Vyd. 1. - Ostrava : TANGER MARQ, 2004 - 236 s. : il. ; 21 cm - 80-85988-94-1 (brož.)

Teorie dopravních prostředků : vozidla silniční a terénní / Jiří Svoboda - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 213 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03005-9 (brož.) :

Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech / Anna Černá, Jan Černý - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 150 s. ; 26 cm - 80-86530-15-9 (brož.)

Tepelná pohoda prostředí ve vztahu k návrhu otopných ploch = Environmental thermal comfort in relation to heating surfaces / Jiří Bašta - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 27 s. : il. ; 20 cm - 80-01-02999-9 (brož.)

Tepelná technika pro keramiky / Oldřich Tichý - 1. vyd. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 2004 - 211 s. : il. ; 25 cm - 80-02-01570-3 (brož.)

Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod = Thermal analyses of slip-on gearbox using CAx methods : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Josef Procházka - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2688-8 (brož.)

Textilie v novém tisíciletí II ; obrazová analýza v textilu : Liberec 14.-16.04.2004 : sborník abstraktů - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7083-818-3 (brož.)

Textilní vlákna ; Speciální vlákna : přednášky - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 423 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-892-2 (brož.)


Theme "Energy" in primary school environmental education : proceedings of the 3rd intensive seminar of the Socrates-Erasmus Programme : "EAPEA - Environmental Awareness in Primary School Education after Agenda 21" / edited by Jaromír Kolejka - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2004 - 75 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3324-X (brož.)


Theoretical and experimental research in structural engineering : Černice Castle, 16.-17.6.2004 : 3rd Czech-Slovak symposium / editors Tomáš Klečka, Ján Sládek - Prague : Czech Technical University, 2004 - 178 s. : il., barev. mapy ; 21 cm - 80-01-02976-X (brož.)

Tradiční česká jídla pro každou příležitost : 1000 receptů / Miluše Horáčková ; [fotografie Jiří Poláček] - Vyd. 1. - [Teplice] : Ladislav Timko, 2004 - 261 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - 80-903413-1-4 (váz.) :

Tribotechnika v provozních podmínkách a její význam pro údržbu strojů a zařízení : II. setkání tribotechniků a pracovníků údržby strojů a zařízení : sborník přednášek : Ostrava, říjen 2004 - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0640-1 (brož.)

Trpaslík a jeho svět / Jiří Polák, Pavel Tregl - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004 - 95 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - 80-7033-837-7 (váz.)

Třebíč [kartografický dokument] : plán města : památková rezervace UNESCO - 3. vyd. - [Měřítko] 1:7 500 - Praha : Žaket, 2003 - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm - 80-7233-136-1 (brož.)

Tschechische Rechnungslegung : aktuelle Gesetzestexte / in deutscher Übersetzung von Lucie Vorlíčková - 3. vyd. - Praha ; C.H. Beck, 2004 - xii, 260 s. ; 20 cm - 80-7179-877-0 (C.H. Beck (Praha) ; brož.)

TwistArt - kouzlení z papíru / Monika Brýdová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-251-0162-2 (kroužková vazba) :

Überall in der Welt ist Bitterfeld : die ersten 10 Jahre des Geschichte des ChemieParks in 10 Kapiteln authentischer Geschichten nebst einem Kalendarium der Ereignisse jener Jahre : ChemiePark Bitterfeld Wolfen 1990-1999 / eine etwas andere Chronik aufgeschrieben von Peter Drabe - Bitterfeld : Unicepta, [2002] - 176 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - (váz.)

Učebnice pilota : pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost / [Ivan Harašta ... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 613 s. : il. ; 25 cm - 80-85280-89-2 (váz.)


Účetnictví : shrnutí základů pro maturanty, vysokoškoláky i podnikatele / H. Čermáková - Ostrava : Mirago, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-86617-17-3 (brož.) :


Účetnictví ; Rozpočtová pravidla ; Rozpočtová skladba : podle stavu k 11.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 400 s. ; 24 cm - 80-7208-459-3 (brož.) :

Účetnictví a DPH, další dotazy / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí : (vyšší účetnictví) / Hana Vomáčková - 2. vyd., výrazně přeprac. a aktualiz. - Praha : Polygon, 2004 - 500 s. : ; 22 cm - 80-7273-108-4 (váz.) :

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK : (verze komplet) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-45-9 (volné listy)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON : (verze pro nevýdělečné organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-44-0 (soubor ; brož.)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO : (verze pro obce) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-43-2 (volné listy)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP : (verze pro příspěvkové organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-42-4 (volné listy)

Údržba a opravy automobilů BMW 3, typ E36 : Limuzína/Kupé/Touring/Compact : zážehové motory od 9/90-5/99, vznětové motory 3/95-5/99 / H.R. Etzold ; [překlad Jana Dvořáková] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 331 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7232-226-5 (brož.)

Údržba a opravy automobilů Renault Twingo : zážehové motory od 6/93 ... / H.R. Etzold ; [překlad Jiří Vokálek, Jana Dvořáková] - 2., upr. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 260 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7232-218-4 (brož.)

Ultralehká letadla s Typovým průkazem - [Praha] : Letecká amatérská asociace ČR, [2004] - 8 s. : barev. il. ; 30 cm - (brož.)

Univerzální telekomunikační kabeláž / [zpracoval Jaroslav Adam] - Praha : Informační centrum KAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Untersuchungen am Halbleiter Pentazen für die Entwicklung organischer Schaltungen / vorgelegt von Tarik Kriem - 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Untersuchungen zum Einfluss rascher Erwärmung auf das Anschmelzen der Korngrenzen und die mechanischen Eigenschaften in metallischen Werkstoffen / vorgelegt von Hao Zhang - 2004 - xxi, v, 131 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - (brož.)

Untersuchungen zum Mechanismus und zur Kinetik des elektrochemischen Abbaus von Azofarbstoffen / vorgelegt von Marcela Pöhmerer - 2004 - 135 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Úspory energie v domácnosti / Ladislav Tintěra - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - viii, 144 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-87-X (brož.) :

Úvod do mikrovlnné techniky : sbírka příkladů / Ladislav Oppl - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 145 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03054-7 (brož.) :

Úvod do spojové techniky / Milada Veselá, David Bureš, Radek Bělina - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03043-1 (brož.) :

Vánoční kuchyně / Magdalena Wagnerová - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2004 - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-86523-38-1 (váz.)

Vánoční svátky o století zpátky, aneb, Tradice Vánoc v české kuchyni / Kamila Skopová - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 55 s. : il. ; 17 cm - 80-903417-8-0 (brož.)

Vaříme nemocným rakovinou a nejen pro ně / Vilma Partyková - Vyd. 1. - Praha : Impuls, 2004 - 271 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-3154-7 (váz.) :

Ve službách archeologie = In service to archeology. 5, Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. / uspořádali Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : GEODRILL ; Nitra : Archeologický ústav Akademie věd Slovenské republiky, 2004 - 362 s., obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7275-051-8 (váz.)

Ve stínu těžních věží : historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906 / Aleš Zářický - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004 - 262 s. : il., faksim. ; 25 cm - 80-7042-653-5 (váz.)

Velikonoce : původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty / Dagmar Šottnerová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 125 s. : il., noty ; 30 cm - 80-7346-018-1 (brož.)

Velká encyklopedie loveckých zbraní / A.E. Hartink ; [z anglického překladu ... nizozemského originálu ... přeložil a odborně lektoroval Zdeněk Hurník] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 448 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7234-352-1 (váz.)


Venkovní dlažby : plánování a pokládka / [z německého originálu ... přeložila Bronislava Sochorová] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7236-380-8 (brož.)

Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Martin Janoška - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003 - 179 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7277-196-5 (váz.) :

Vinařství : návody do laboratorních cvičení / Josef Balík - 2. nezm.vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 96 s. ; 30 cm - 80-7157-809-6 (brož.)

Vladimír V. Modrý - plzeňský Don Kychot : [Valdštejnská jízdárna, 5.3.2004-5.9.2004 : katalog] / [texty] Milan Knížák a [V.V. Modrý] - V Praze : Národní galerie, 2004 - [124] s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 30 cm - 80-7035-278-7 (váz.)

Vladimír V. Modrý - The Don Quixote from Plzeň : [Wallenstein Riding School, 5.3.2004-5.9.2004 : catalogue] / [texts] Milan Knížák a [V.V. Modrý] - In Prague : National Gallery, 2004 - [124] s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 30 cm - 80-7035-279-5 (váz.)

Vliv vegetace na podzákladí a stabilizaci terénu / [zpracoval Václav Kupilík] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 13 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Vraky : atraktivní místa k potápění / [text a fotografie Kurt Amsler ... et al. ; redktor Egidio Trainito ; z anglického překladu ... italského originálu přeložil Ladislav Ptáček] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 240 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7234-358-0 (váz.)

Vrtule : učebnice pro výuku modulu M-17 dle JAR 66 / Rostislav Horecký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 82 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0688-6 (brož.)

Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu bydlení v České republice / Hana Janáčková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 152 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-258-0 (brož.)

Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 7 s. ; 30 cm - 80-7283-150-X (brož.)


Výnosová hodnota nemovitostí / Zbyněk Zazvonil - Vyd. 1. - Praha : CEDUK, 2004 - 256 s. : il. ; 21 cm - 80-902109-3-7 (brož.)


Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem : sborník přednášek 16. celostátní konference : 14. a 15. září 2004 - Brno : Česká slévárenská společnost, 2004 - 133 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-02-01669-6 (kroužková vazba)

Výroba délkových textilií / Petra Jirásková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 103 s. : il. ; 30 cm - 80-7083-845-0 (brož.)

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu : aktuální informace, přehledy a vzory dokumentů pro výrobce potravin, dovozce potravin, distributory potravin, prodejce potravin, provozovatele stravovacích služeb / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-85-8 (volné listy v pořadači)

Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu : 1. mezinárodní konference o spolupráci univerzit, organizací, podnikatelů a veřejné správy Zlínského kraje : [28. a 29. dubna 2004] : sborník příspěvků = Research study results into the current state and development of the competitive ability of enterprises in the Zlín region : the 1st international conference on collaboration between universities, organizations, entrepreneurs and the public sector administration of the Zlín region : collection of conference contributions / [redaktor Alois Glogar] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu, 2004 - 80 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-179-7 (kroužková vazba)

Vytyčování přímek využitím Fresnelovy difrakce = The stright-line alignment using the Fresnel diffraction : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Karel Velechovský - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 29 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2693-4 (brož.)

Využití komplexních dynamických modelů při návrhu a řízení kráčejícího robotu = Use of complex dynamic models in design and control of walking robots : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Robert Grepl - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2666-7 (brož.)

Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí : konference s mezinárodní účastí : 9. září 2003, Fakulta stavební VUT v Brně - Brno : ECON, 2003 - 21 l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86433-21-8 (kroužková vazba)

Výzkum deformačních procesů ve výztužných betonových prvcích podzemních a inženýrských staveb = Research of deformations processes in the reinforcedes concretes elements of the underground and engineers buildings / Michail Lembák - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2004 - 472 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0624-X (brož.)


Vzpomínky formana / Václav Matyáš - Kostelec nad Černými lesy : Občanské sdružení Asanace, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3036-2 (brož.) :


Wok / [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Šanca] - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7234-326-2 (brož.)

XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol : Brno 8.-9. září 2004 : sborník přednášek vydaný u příležitosti 85. výročí založení MZLU v Brně / [redakce Jiří Čupera] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 376 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-776-6 (brož.)

Začínáme s malým podnikáním : příručka nejen pro posluchače kurzu / Jaromír Richter ... [et al.] - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003 - 71 s. ; 30 cm - 80-7248-219-X (kroužková vazba)

Záhady leteckých a jiných neštěstí : psychotronici odhalují příčiny katastrof / Pavel Kozák, Petr Pavlů - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2003 - 125 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapka ; 21 cm - 80-7190-146-6 (váz.)

Zahradní sekačky : údržba a opravy / Ladislav Kolda - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004 - 239 s. : il. ; 23 cm - 80-7232-232-X (brož.)

Zakládání staveb / Věra Maceková, Milan Vlček - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - vi, 122 s. : il., plány ; 23 cm - 80-86517-83-7 (brož.) :

Základy dopravního inženýrství / Dagmar Kočárková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 110, 31 s. : il., plány ; 30 cm - 80-01-03022-9 (brož.) :

Základy elektrotechniky / Oldřich Kratochvíl - Vyd. 1. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2004 - 241 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-026-8 (brož.)

Základy konstrukce munice II : (ZKM II) : licenční studium "Teorie a technologie výbušin". Raketová technika : (raketové motory) / Jan Kusák, František Ludvík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003 - 121 s. : il. ; 24 cm - 80-7194-628-1 (brož.)

Základy letu / Vladimír Tichavský - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 58 s. : il. ; 29 cm - 80-248-0627-4 (brož.)

Základy oceňování nemovitostí / David Dušek - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 113 s. ; 25 cm - 80-245-0728-5 (brož.)

Základy techniky : (cvičení) / Alois Skoupý, Zdeněk Kopecký - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 117 s. : il. ; 30 cm - 80-7157-800-2 (brož.)


Základy televizní techniky : přednášky / Václav Říčný, Tomáš Kratochvíl - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004 - 160 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2686-1 (brož.)

Základy teorie obvodů 1 : cvičení / Roman Čmejla, Václav Havlíček, Ivan Zemánek - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 134 s. : il. ; 30 cm - 80-01-02993-X (brož.) :

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ; Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ; Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů - Český Těšín : Poradce, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7365-002-9 (brož.)

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným komentářem / [Pavel Punčochář a kolektiv] - 3. vyd. se změnami - Praha : Sondy, 2004 - 392 s. ; 21 cm - 80-86846-00-8 (brož.) :

Zapékaná jídla : 330 receptů / Karel Höfler - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2004 - 159 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - 80-86681-45-9 (váz.) :

Zatížení staveb větrem / Miroš Pirner, Ondřej Fischer - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2003 - 256 s. : il. ; 25 cm - 80-86769-10-0 (váz.)

Zdenka Braunerová : 1858-1934 / Miloslav Vlk - 2., upr. vyd., 1. vyd. ve Středočeském muzeu - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2004 - 35 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-2818-X (brož.)

Zdravá výživa v mateřské škole / Olga Illková, Zdeňka Vašíčková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 167 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 23 cm - 80-7178-890-2 (brož.) :

Zednické práce : technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště / [autor Václav Podlena] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2003 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7320-018-X (brož.)

Zeleninové saláty : vitaminy pro zdraví po celý rok / Oldřich Dufek ; [fotografie Jiří Poláček] - Vyd. 2. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2004 - 87 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-85936-53-4 (brož.)

Zelíčko, zelí, mé potěšení-- hlavně s masem / Pavel Martin - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 106 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-7334-032-1 (brož.) :

Zídky, schody a modelace terénu : návrh, projekt, rozpočet / Peter Wirth ; [přeložila Nora Martišková] - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 79 s. : barev. il. a plány ; 23 cm - 80-247-0977-5 (brož.)


Zil-157 in detail : Zil-157 Cargo Truck, Truck Tractor, Shelter Carrier variants, Snowplow & SA-2 Guideline : photo manual for modelers / [František Kořán, Jan Martinec] - 1st ed. - Prague : RAK, 2004 - 119 s. : barev. il., mapy ; 23 x 24 cm + 1 příl. - 80-86416-36-4 (brož.)

Zkoušení systémů protikorozních ochran / [zpracovala Hana Kubátová] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 24 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Zkuste si to bez papíru = Probieren sie es ohne Papier / Karel Halla ; p5eklad Thom as Haupenthal - 1. vyd. - Cheb : [s.n.], 2004 - 174 s. : il. ; 15 x 21 cm - 80-903458-0-8 (brož.) :

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie při zajišťování tepla / Ostrava, 21.10.2004, Kongresový sál, pavilon A Výstaviště Černá louka - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 19 s. ; 21 cm - 80-248-0458-1 (brož.) :

Židovské město pražské na vedutách, fotografiích a pohlednicích / editor Edmund Orián - Vyd. 1. - Praha : Epoque 1900, 2003 - 343 s. : il., plány (některé barev.) ; 32 cm + 2 příl. - 80-239-1663-7 (váz.)

"Chlapci, létejte pomalu a při zemi!" : historie letectví v Kroměříži / Aleš Karban - Vyd. 1. - Kroměříž : Aeroklub, Státní okresní archiv Brno : ČR-MZA, 2004 - 148 s. : il. (některé barev.), faksim., portréty ; 24 cm - (brož.)

3rd European microelectronics and packaging symposium with table top exhibition : 16th to 18th June 2004, Hotel Diplomat, Prague, Czech Republic : proceedings / organised by IMAPS CZ&SK Chapter in co-operation with Brno University of Technology ; editor Josef Sikula - Lanškroun : IMAPS CZ&SK Chapter, 2004 - xii, 698 s. : il. ; 25 cm - 80-239-2835-X (brož.)

3rd Indo-Czech textile research conference : June 14-16, 2004, Liberec, Czech Republic : summarizing the textile future : book of abstracts / [editor Jiří Militký] - Ed. 1st - Liberec : Technical University, 2004 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-842-6 (brož.)

4. Evropská letní akademie ekologického zemědělství : 30.6.-2.7.2004, Lednice, Česká republika : sborník abstrakt = 4th European summer academy on organic farming / Bořivoj Šarapatka (ed.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 59, 62 s. ; 21 cm - 80-244-0868-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist