Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 2004

Abeceda se zvířátky / Lila Prap - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - [28] s. : vše barev. il. ; 22 cm - 80-251-0213-0 (váz.) :

Almanach 1999-2004 : III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci : [40 let kliniky / editor Vlastimil Ščudla] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 97 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-244-0913-5 (brož.) :

Almanach profesorů a docentů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze : 295 let ČVUT, 1707-2002 / [editoři Oldřich Starý a Marcela Efmertová] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002 - 234 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-7277-144-2 (váz.)

Barvy : učíme se s puzzle / [ilustrace Annie White ; překlad Nina Holubovská] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - [12] s. : barev. il. ; 20 cm - 80-7234-333-5 (leporelo)

Bezkontaktní výuka v biologických předmětech : mezinárodní seminář univerzitních lesnických pracovišť / Jan Douda (ed.) - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 35 l. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1168-1 (kroužková vazba)

Bibliografie za období 1974-2004 / Hana Lukášová-Kantorková - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 51 s. ; 24 cm - 80-7042-375-7 (brož.)

Cvičení k Matematice v kostce : pro střední školy / Zdeněk Vošický - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 207 s. : il. ; 30 cm - 80-7200-975-3 (brož.)

Čítanka I. k Literatuře v kostce : [starověk, středověk, renesance, humanismus, baroko, klasicismus, národní obrození] : pro střední školy / Marie Sochrová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 119 s. ; 30 cm - 80-7200-973-7 (brož.)

Čítanka II. k Literatuře v kostce : [romantismus, realismus, česká a slovenská literatura 19. století, literární moderna] : pro střední školy / Marie Sochrová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 168 s. ; 29 cm - 80-7200-974-5 (brož.)

Čítanka III. k Literatuře v kostce : [česká literatura přelomu 19. a 20. století, česká a světová literatura 1. pol. 20. století] : pro střední školy / Marie Sochrová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 239 s. ; 29 cm - 80-7200-976-1 (brož.)


Čítanka IV. k Literatuře v kostce : [česká a světová literatura 2. pol. 20. století] : pro střední školy / Marie Sochrová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 223 s. ; 30 cm - 80-7200-977-X (brož.)


Čtenářský deník nejen k maturitě : 301 obsahů z děl 202 autorů - 3., přeprac. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, 2004 - 191 s. : portréty ; 24 cm - 80-86378-02-0 (brož.)

Čteníčko : pracovní sešit ke čtení pro 1. ročník ZvŠ / [Zdeňka Štěrbová ; ilustrovala Edita Plicková] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 16 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7320-060-0 (brož.)

Dějepis v kostce : I. Pravěk ; Starověk ; Středověk : pro střední školy / Marie Sochrová ; [ilustrace Sylvie Mikulcová] - 3. vyd. - Praha : Fragment, 2004 - 159 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - 80-7200-969-9 (brož.)

Der Ritter von Hohenstein : die Sage vom Schatz des grausamen Ritters und vom Erbfluch / Dagmar Marie Schneiderová ; Illustration Petr Melč ; [frei übersetz Angee Baker] - 1. Aufl. - Skalná : SAVAD, 2004 - 176 s. : il. ; 21 cm - 80-239-0203-2 (brož.)

Děti, vedoucí, volný čas / [Bedřich Hájek ... et al. ; ilustrace Jana Wienerová ; fotografie Jiří Stolař, Otto Hoffmann ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 2004 - 120 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86784-06-1 (brož.)

Devětkrát o českém školství : (přehledný průvodce) / František Morkes - 1. vyd. - V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2004 - 52 s. : il., faksim. ; 20 cm - 80-901461-6-3 (brož.)

Digitální věk a smysl výchovy : sborník textů z mezinárodního doktorandského kolokvia (Masarykova univerzita Brno, UJEP Ústí nad Labem) konaného 10.4.2003 na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity / [redaktorka Karla Ondráčková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 156 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3315-0 (brož.) * 80-210-3311-0 (chyb.)

Diplomové práce v oboru psychologie / Michal Miovský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 69 s. ; 30 cm - 80-244-0880-5 (brož.) :

Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost : "Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých" : III. národní konference : Brno, 30.6.-2.7.2004 : sborník příspěvků / [redakce Jindra Lisalová, Zuzana Freibergová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ; Národní vzdělávací fond, 2004 - 342 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - 80-86302-02-4 (brož.)

Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče / Zdeněk Helus - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 228 s. ; 23 cm - 80-7178-888-0 (brož.) :

Domácí procvičování : matematika : pro 2. třídu ZŠ / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004?] - 104 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-7353-008-2 (kroužková vazba)


Domácí procvičování : matematika : pro 3. třídu ZŠ / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004?] - 104 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-7353-009-0 (kroužková vazba)

Domácí procvičování : matematika : pro 4. třídu ZŠ / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004] - 104 s. : il. ; 15 x 22 cm - 80-7353-010-4 (kroužková vazba)

Domácí procvičování : matematika : pro 5. třídu ZŠ / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004?] - 104 s. : ; 15 x 22 cm - 80-7353-011-2 (kroužková vazba)

Dva dny s didaktikou matematiky 2003 : Praha, 13.-14.2.2003 : sborník příspěvků / [editor Darina Jirotková, Naďa Stehlíková] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003 - 153 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-143-5 (brož.)

Efficiency and responsibility in education : 9th-11th June 2004, Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic : proceedings of papers - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 155 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1175-4 (brož.)

Efficiency and responsibility in education : 9th - 11th June 2004, Kostelec nad Černými lesy : proceedings of abstracts 2004 - Prague : Czech University of Agriculture, [2004] - 30 s. ; 21 cm - (brož.)

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kašparovská] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004 - 267 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-964-X (brož.) :

Evropská vzdělávací politika : programy, principy a cíle / Miroslav Brdek, Helena Vychová - Praha : ASPI, 2004 - 167 s. ; 21 cm - 80-86395-96-0 (brož.)

Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století = Folklorisms in 20th-century Czech art : [České muzeum výtvarných umění v Praze 30.6.-19.9.2004, Galerie výtvarného umění v Chebu 7.10.-28.11.2004, Galerie výtvarného umění v Hodoníně 8.12.2004-27.2.2005, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 11.3-6.6.2005 : katalog / texty Richard Jeřábek ... et al.] - V Praze : České muzeum výtvarných umění, [2004] - 131 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - 80-7056-120-3 (brož.)

Fyzika : soupis učebnic fyziky ve sbírkách oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově / sestavila Marta Konířová - Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, oddělení dějin školství, 2004 - 70 s. ; 21 cm - (brož.)

Gerontagogika : úvod do teorie a praxe edukace seniorů / Anna Petřková, Rozália Čornaničová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 92 s. ; 30 cm - 80-244-0879-1 (brož.)


Grónsko : "Takussagut" / Karin Pavlosková - 1. vyd. - Brno : Akácie, 2004 - 150 s., [5] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-903241-2-6 (Petr Jahoda - Akácie váz.)

Gynekologie : pracovní sešit - metodika : [pro zdravotní školy / Zuzana Turková ; ilustrace Ondřej Svátek] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-75-0 (brož.)

Hedečský řezbář Josef Schwaezer / [redaktor Petra Vychytilová] - Rychnov nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor, 2004 - 24 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86076-34-2 (brož.)

Hlasová výchova v učitelské přípravě : (jako dovednostní součást profesionalizace učitelů 21 století) / Inez Kozelská - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-359-5 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let. 3, Hádanky a počítání / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Zadinová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7178-898-8 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let. 4, Pozorujeme a porovnáváme / [z německého originálu ... přeložila Jitka Zadinová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [40] l. : il. ; 21 cm - 80-7178-899-6 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem 1 : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let : logické myšlení / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Zadinová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7178-892-9 (brož.) :

Hrajeme si s Filipem 2 : zábavná cvičení pro děti od 4 do 7 let : srovnávání a vybarvování / [ilustrace Angelika Penner ; z německého originálu ... přeložila Jitka Zadinová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [40] l. : il. ; 15 x 21 cm - 80-7178-893-7 (brož.) :

Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [96] s. : il. ; 15 cm - 80-7178-874-0 (brož.) :

Hry do kapsy VI : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [96] s. : il. ; 15 cm - 80-7178-875-9 (brož.) :


Hry pro rozvoj dětského mozku / Pam Schiller ; [z amerického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 126 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-905-4 (brož.)


Hry pro usměrňování agresivity : 100 námětů pro činnosti s dětmi ve věku od 3 do 8 let / Andrea Erkert ; [z německého originálu ... přeložily Dana Lisá a Anna Veselá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-938-0 (brož.) :

Hudební hodinky pro táty a maminky : nejen o hudební výchově v rodině / Jaroslav Herden ; [Ilustrace Andrea Dobrkovská] - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2004 - 141 s. : il. (některé barev.), noty ; 29 cm + 1 CD - 80-86695-46-8 (váz.) :

II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství" : 20.-22. říjen 2004, Malenovice, Česká republika / [redakce Filip Čmiel, Zdeněk Peřina, Pavla Šimelová] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Stavební fakulta, 2004 - 211 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-248-0648-7 (kroužková vazba)

Individuální praxe : metodika a cvičebnice / Marcela Musilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 55 s. ; 21 cm - 80-244-0854-6 (brož.)

Informatika pro základní školy : metodická příručka / Jiří Vaníček, Petr Řezníček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-251-0221-1 (sv. 1 ; brož.) :

Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 2. - Brno : MSD, 2004 - 248 s. ; 23 cm - 80-86633-22-5 (brož.)

Introduction to web page design : teacher's book / Aleš Kastner - 1st ed. - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 46 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86792-09-9 (brož.)

J. Cach, J.B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století : materiály z odborné konference, konané 25.-26. června 2003 v Přerově / [odpovědný redaktor František Hýbl] - Přerov : Muzeum Komenského, 2004 - 258 s. : portréty ; 21 cm - (brož.)

Jak (se) učit : vybrané myšlenky o vzdělání a výchově / Jan Amos Komenský ; pro všechny přátele školy uspořádal Jan Kumpera - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 124 s. : il. ; 15 cm - 80-204-1123-2 (váz.)


Janáčkova konzervatoř v Ostravě : 1953-2003 / [Ivan Měrka ... et al.] - V Ostravě : Janáčkova konzervatoř, 2003 - 128 s. : il. (většina barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - (brož.)


Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe / kolektiv autorů ; Eva Höflerová (ed.) - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 103 s, ; 24 cm - 80-7042-361-7 (brož.) :

KAFOMET : katalog forem a metod práce : český jazyk pro I. a II. stupeň - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- - sv. : il. ; 32 cm - 80-902814-4-3 (Infra ; pořadač)

KAFOMET : katalog forem a metod práce : český jazyk pro I. stupeň - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- - sv. : il. ; 32 cm - 80-902814-2-7 (Infra ; pořadač)

KAFOMET : katalog forem a metod práce : český jazyk pro II. stupeň - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- - sv. : il. ; 32 cm - 80-902814-3-5 (Infra ; pořadač)

KAFOMET : katalog forem a metod práce : občanská výchova pro II. stupeň - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- - sv. : il. ; 32 cm - 80-86666-08-5 (volné listy v pořadači)

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- - sv. ; 30 cm - 80-902814-0-0 (soubor ; volné listy)

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol - Třebíč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- - sv. ; 30 cm - 80-902814-1-9 (soubor ; volné listy)

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro mateřské školy / [redakční rada Petr Hodek ... et al.] - Třebíč : Infra, 2003- - sv. : il. ; 33 cm - 80-86666-21-2 (volné listy v pořadači ; soubor)

Kapitoly z didaktiky literární výchovy ve 2.-5. ročníku základní školy / Jitka Zítková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-210-3327-4 (brož.)

Kapitoly z elementární geometrie I. / Jaroslav Perný - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 58 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-841-8 (brož.)


Kapitoly z obecné pedagogiky I. : společenské proměny ovlivňují pedagogiku / Karel Rýdl - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 67 s. ; 30 cm - 80-7083-894-9 (brož.)


Kdo žije na statku? : nauč se počítat a poznávat zvířátka / [ilustrace Bob Bampton] - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [20] s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7352-134-2 (váz.)

Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování / Chris Kyriacou ; [z anglického originálu ... přeložili Dominik Dvořák a Milan Koldinský ; ilustrace Nick Davies] - 2. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 155 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-965-8 (brož.) :

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 27 s. ; 23 cm - (brož.)

Konflikt, koření života : průvodce řešením konfliktů pro učitele a studenty středních škol - 2., rev. vyd. - Praha : Partners Czech, 2004 - 175 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3339-6 (brož.)

Krajky, výšivky, stuhy, prýmky / Alena L. Čechová, Anna Halíková ; [doprovodné kresby Alina Jašková] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 218 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7106-668-0 (váz.) :

Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004 / Pavel D. Vinklát - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2004 - 247 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - 80-86660-09-5 (váz.)

Legenda o Ostojovi : archeologie obyčejného života / Zdeněk Smetánka - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 347 s. : il. ; 21 cm - 80-7106-661-3 (váz.)

Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten / Lutz Röhrich - 7. Aufl. - Freiburg : Herder, 2004 - 3 sv. : il. ; 21 cm - 3-451-05400-0 (brož.)

Lexikon přežití / Rüdiger Nehberg ; [přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 281 s. : il. ; 22 cm - 80-7246-221-0 (váz.) :

Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Léto / Martin Bestajovský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-251-0315-3 (váz.) :

Lidové tance a taneční hry z Hané I. Ze života lidu na Hané Ludmila Mátlová-Uhrová - Vyd. 2. - Prostějov : Duha Hanácké folklórní sdružení, Praha : Folklorní sdružení České republiky, 2003 - 75 s. : il., noty ; 24 cm - (brož.) :


Literární dílny. Díl 3, Metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře z let 2002-2003 / [sestavil Václav Pitucha] - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004 - 1 sv. (nestránkováno) : il., portréty ; 30 cm - 80-7052-068-X (kroužková vazba)


Literatura v kostce : pro střední školy / Marie Sochrová ; [ilustrace Tomáš Řízek] - 4. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 88 s. : portréty ; 30 cm - 80-7200-965-6 (brož.)

Matematika : příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze / Pavla Šařecová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 134 s. : ; 21 cm - 80-213-1095-2 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Matematika v kostce : pro střední školy / Zdeněk Vošický - 3. vyd. - Praha : Fragment, 2004 - 124 s. : ; 30 cm - 80-7200-964-8 (brož.)

Matematika, fyzika a vzdělávání : sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky : Jevíčko, srpen 2002 / Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Vysoké učení technické v Brně ; editoři A. Trojánek, J. Novotný, D. Hrubý - Brno : VUTIUM ; Velké Meziříčí : Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004 - 163 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-214-2601-2 (Vysoké učení technické ; brož.)

Maturitní otázky z angličtiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka včetně jejich českého překladu - 5., přeprac. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, 2004 - 191 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-902572-9-1 (brož.)

Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 témat z českého jazyka (mluvnice a sloh), terminologický slovníček a slovníček literárních pojmů - 3., přeprac. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, 2004 - 167 s. : portréty ; 24 cm - 80-86378-01-2 (brož.)

Maturitní otázky z němčiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu : podle nových německých pravidel - 4., přeprac. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, 2004 - 184 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-86378-00-4 (brož.)

Mudrosloví národa hluckého, aneb, V Huku puku buben / Fanyn Rybnikář ; [uspořádal Radek Jančář ; ilustroval František Pavlica] - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12 ; Hluk : Městský úřad, 2004 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-86528-38-3 (váz.) :

Na cestě ke scholastice : klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury / Marek Otisk - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2004 - 215 s. ; 21 cm - 80-7007-192-3 (brož.)


Nabídka negraduálních kurzů VŠB-TU Ostrava / zpracovala Hana Tomečková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 196 s. ; 30 cm - 80-248-0621-5 (brož.) :


Naše dítě je tu! : průvodce pro neslyšící rodiče / [překlad a adaptace textu na české prostředí Jitka Sinecká, Jaroslav Hauzer] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003 - 112 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86792-01-3 (brož.)

Nauč se hodiny : učíme se hodiny s Červenou Karkulkou / Van Gool ; [z angličtiny přeložila Mahulena Červená] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - [10] s. : vše barev. il. ; 25 cm - 80-7237-722-1 (leporelo)

Nauč se počítat : učíme se počítat se Sněhurkou a trpaslíky / [ilustrace] Van Gool ; creation, text and illustrations Lefevre ... et al. ; z anglického vydání nizozemského originálu přeložila Mahulena Červená] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - [10] s. : vše barev. il. ; 25 cm - 80-7237-723-X (leporelo)

Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit / [Iveta Grofková ; ilustroval Vladimír Pergler] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7320-058-9 (brož.)

Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia : příručka učitele / Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Anna Čečilová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 152 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-257-8 (brož.)

Obchodní akademie Olomouc v letech 1999-2004 / [zpracovali Dana Slezáková a Jan Sobotka] - Olomouc : Obchodní akademie ; DANAL, 2004 - 35 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-85973-23-25 (brož.)

Obilní jámy : konzervace obilí na dlouhý čas v historické zóně eurosibiřského a mediteránního rolnictví / Ludvík Kunz ; [k vydání připravili Iveta Eclerová a Radoslav Vlk] - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2004 - 180 s. : il., plány ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-239-2816-3 (brož.)

Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory : textová studijní opora - součást modulu řízeného samostudia pro učitelství odborných předmětů / Milan Slavík, Ivan Miller - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2004 - 116 s. ; 30 cm - 80-213-1145-2 (brož.) :


Od folkloru k world music = From folklore to world music : [sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia Od folkloru ... konaného pod záštitou Kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou 29.7.2003] / redigovaly Irena Přibylová a Lucie Uhlíková - Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2003 - 99, 93 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903416-0-8 (brož.)


Odmaturuj! z matematiky 1 / [zpracovali Pavel Čermák, Petra Červinková] - Vyd. 3., (opr.) - Brno : Didaktis, 2004 - 208 s. : il. ; 24 cm - 80-7358-014-4 (brož.) :

Odmaturuj! z matematiky 2 : základy diferenciálního a integrálního počtu / [zpracoval Pavel Čermák] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004 - 48 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86285-84-7 (brož.)

Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 2. - Brno : MSD, 2004 - 261 s. ; 23 cm - 80-86633-23-3 (brož.)

Ozdobná přání : více než 50 originálních návrhů pro každou příležitost / Cheryl Owenová ; [z anglického originálu ... přeložila Květa Palowská] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-249-0414-4 (váz.)

Pedagogika na Ostravské univerzitě : sborník příspěvků o historii a současnosti katedry pedagogiky na Ostravské univerzitě / [editor Julius Sekera] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 158 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7042-377-3 (brož.) :

Peruc v mýtech a dějinách : sborník příspěvků k mileniu setkání knížete Oldřicha s Boženou : [1004-2004] - Peruc : Albis international, 2004 - 164 s. : il., mapy ; 23 cm - 80-86067-91-2 (Albis International ; v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86067-92-0 (chyb.)

Plamen neuhasíš : Janu Schwallerovi ke 30. narozeninám / ed. Jaroslav Otčenášek - V Praze : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2004 - 89 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-85010-56-9 (brož.)

Počítání : učíme se s puzzle / [ilustrace Annie White ; překlad Nina Holubovská] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - [12] s. : barev. il. ; 20 cm - 80-7234-332-7 (leporelo)

Poklady z jaroměřické truhly, aneb, Zvyky, obyčeje, pověsti a zkazky na Jaroměřicku / [redaktoři Věra Pelánová... et al] - 1. vyd. - Jaroměřice nad Rokytnou : Městské kulturní středisko Jaroměřice nad Rokytnou, městská knihovna, 2004 - 44 s. : il. ; 21 x 30 cm - 80-239-3394-9 (v knize neuvedeno ; brož.)


Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 29 cm - 80-86307-12-3 (soubor ; brož.)


Právo v praxi MŠ. - Praha : Josef Raabe, 2001- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-07-7 (soubor)

Prázdninové procvičování : matematika, český jazyk, prvouka pro 1. ročník ZŠ / [zpracovali Andrea Havlínová, Vladimír Volf ; ilustrace Miroslav Růžek] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004 - 64 s. : il. ; 24 cm - 80-7358-003-9 (brož.)

Problémové dítě a hra. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-15-8 (soubor ; volné listy v pořadači)

Průvodce studiem 1. semestru pro kombinovanou formu studia / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 63 s. ; 21 cm - 80-86764-13-3 (brož.)

První čtení : [písmena, slabiky, slova , texty] / Vlasta Blumentrittová a kolektiv ; [ilustrace] Edita Plicková - [Benešov u Prahy] : Blug, [2003?] - 112 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7274-930-7 (váz.)

První krůčky po výpočetním prostředí ZČU - 2. aktualiz. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 68 s. : il., mapy, plánky ; 15 cm - 80-7043-317-5 (brož.)

První třídou bez problémů : jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání / Dana Kutálková - 2. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 159 s. : ; 19 cm - 80-7262-267-6 (brož.)

Před brněnskými hradbami / Marta Šrámková ; [ilustrace Jana Braná] - Vyd. 2. - Brno : Doplněk, 2004 - 174 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7239-161-5 (váz.)

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE / Miloš Kaňka, Jan Coufal - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 76 s. ; 21 cm - 80-86119-78-5 (brož.) : * 80-86-119-78-5 (chyb.)

Příprava žáka na psaní : rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání / Hana Spáčilová, Libuše Šubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-244-0761-2 (brož.)

Přírodověda s didaktikou pro primární školu / Ladislav Podroužek, Jan Jůza - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 118 s. : il. ; 23 cm - 80-86473-72-4 (brož.)


Příručka pro ženy a vzdělavatele : projekt e-Šance pro ženy : program Leonardo da Vinci, projekt č. CZ/02/B/F/PP-134004 / [Hana Danihelková a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 89 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7042-371-4 (brož.)


Putování světem kolem nás : najdeš 4000 obrázků? / [Překlad Dan Popov] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 132 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-992-5 (váz.)

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ - Praha : Josef Raabe, 1998- - sv. : il. ; 30 cm - 80-902189-6-2 (soubor ; brož.)

RAAdce učitele. - Praha : Josef Raabe, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-04-2 (sv. 1 ; váz.)

Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce / Bořivoj Brdička - Kladno : AISIS, 2003 - 122 s. : il. ; 24 cm - 80-239-0106-0 (brož.)

Rozum pod lavicí, aneb, Co v učebnici nenajdeš : [rčení, osobnosti, cizí slova] / Olga Elmanová ; [ilustroval Jiří Fixl] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 286 s. : il. ; 21 cm - 80-242-1258-7 (váz.) * 80-242-1257-8 (chyb.)

Russkij rečevoj etiket = Ruská řečová etiketa / Jelena Kupcevičová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 119 s. ; 30 cm - 80-7042-658-6 (brož.)

Rytíř z Vysokého kamene : pověst o pokladu krutého rytíře a dávném prokletí / Dagmar Marie Schneiderová ; ilustrace Petr Melč a Dagmar Schneiderová - Vyd. 1. - Skalná : SAVAD, 2004 - 160 s. : il. ; 21 cm - 80-239-0202-4 (brož.)

Řešené příklady z matematiky pro střední školy : k maturitě, k přijímacím zkouškám na vysokou školu / [Ján Kováčik a kolektiv ; ze slovenského originálu přeložila Jana Robová] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 710 s. : il. ; 24 cm - 80-7357-005-X (váz.)

S počítačem do Evropy : [schválený výukový materiál pro Sylabus 4.0] / Marcela Fejtová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-251-0227-0 (brož.) :

Savoir-vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí / Ewa Pernal ; [z polského originálu přeložila a upravila Marta Stolařová] - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 242 s. ; 21 cm - 80-86119-59-9 (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Blansko / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 120 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0619-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Brno-město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 54 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0620-4 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Brno-venkov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 134 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0621-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Břeclav / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0622-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Česká Lípa / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 72 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0601-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Děčín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 67 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0594-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Havlíčkův Brod / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 105 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0614-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Hodonín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0623-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Cheb / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 52 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0591-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Chomutov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 57 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0595-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jablonec nad Nisou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 52 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0602-6 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-250-0603-4 (chyb.)


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jeseník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 40 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0626-3 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jihlava / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0615-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Karlovy Vary / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 69 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0592-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Klatovy / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0585-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Liberec / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 70 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0603-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Litoměřice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0596-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Louny / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 72 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0597-6 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Most / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 43 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0598-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Olomouc / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0627-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Pelhřimov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0616-6 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň-sever / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0588-7 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň - jih / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0587-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň - město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 34 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0586-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Přerov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0629-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Rokycany / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 67 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0589-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Semily / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 74 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0604-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Sokolov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 59 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0593-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Šumperk / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0630-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Tachov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 60 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0590-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Teplice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 57 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0599-2 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Třebíč / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 140 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0617-4 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Ústí nad Labem / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 42 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0600-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Vyškov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 83 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0624-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Znojmo / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 126 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0625-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Žďár nad Sázavou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 154 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0618-2 (brož.) :

Slabikář / [napsal] Jiří Žáček ; [ilustrovala] Helena Zmatlíková - Vyd. 8., upr. - Všeň : Alter, 2004 - 125 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7245-063-8 (váz.)

Sníh z Bogoty : dva roky v Kolumbii / Juraj Liška, Jiří Roth - V Praze : Knižní klub, 2004 - 175 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-242-1289-7 (váz.)

Speciální pedagogika / Marie Renotiérová, Libuše Ludíková a kolektiv - 2. vyd., dopl. a aktualiz. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 313 s. ; 30 cm - 80-244-0873-2 (brož.)

Společenské vědy v kostce : pro střední školy / Jaroslav Hladík - 3. vyd. - Praha : Fragment, 2004 - 108 s. : ; 30 cm - 80-7200-966-4 (brož.)

Sport & móda : Jídelny Obecního domu, Praha, 30.6.-12.9.2004 / [koncepce publikace a texty Eva Uchalová, Konstantina Hlaváčková] - Praha : Obecní dům, [2004] - 23 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86339-27-0 (brož.)

SPQR I : královský gambit / John Maddox Roberts ; přeložil Stanislav Pavlíček - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004 - 247 s. ; 21 cm - 80-86569-97-7 (váz.) :


Styl : mezinárodní veletrh módy : international fashion fair : Brno 24.-26.8.2004 : katalog / BVV, Veletrhy Brno - Brno : Expo Data, 2004 - 140 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm + dodatek (7 s.), doprovodný program (4 s.) - 80-7293-102-4 (Expo Data ; kroužková vazba)


Svět okolo nás : prvouka pro 2. ročník / ilustrovala Marie Tichá ; [sestavila Hana Rezutková] - Vyd. 4. - Všeň : Alter, 2004 - 2 sv. : barev. il. ; 29 cm - 80-7245-064-6 (sv. 1 ; brož.)

Šimonovy pracovní listy. 11, Grafomotorická cvičení / Klára a Jan Smolíkovi - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [63] s. : il. ; 30 cm - 80-7178-914-3 (brož) :

Škola v Měčíně : 90 let : 1914-2004 - Vyd. 1. - Měčín : Základní škola, 2004 - 31 s. : il., portréty ; 24 cm - (brož.)

Tajemství paláců : soukromý život sultánů v Istanbulu / John Freely ; přeložili Aleš Skřivan st. a Aleš Skřivan ml. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 327 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány ; 22 cm - 80-7341-317-5 (váz.) :

Tajenky a doplňovačky : 1. ročník / Dana Sklenářová - [Benešov u Prahy] : Blug, [2004?] - 115 s. : il. ; 24 cm - 80-7274-934-X (brož.)

Tajenky a doplňovačky : 2. ročník / Dana Sklenářová - [Benešov u Prahy] : Blug, [2004?] - 156 s. : il. ; 24 cm - 80-7274-941-2 (brož.)

Teoretická reflexe a identifikace společenských potřeb ve vazbě na aktuální problémy policejní praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference konané na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 29.-30. září 2003 / [sborník uspořádal: Viktor Porada, Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 [i.e. 2004] - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7251-145-9 (brož.)

Teorie a metodika výchovy / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 169 s. ; 24 cm - 80-7042-374-9 (brož.) :

Třebechovický Proboštův betlém : sbírky Třebechovického muzea betlémů / Zita Zemanová, Miloš Vojíř, Pavel Matuška - 1. vyd. - Hradec Králové : Fotografo, 2004 - 164 s. : barev. il. a portréty ; 29 cm - 80-900865 (váz.) :

Tři milníky německé základní školy / Jenny Poláková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 279 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - 80-244-0844-9 (brož.)

Tvary : učíme se s puzzle / [ilustrace Annie White ; překlad Nina Holubovská] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - [12] s. : barev. il. ; 20 cm - 80-7234-334-3 (leporelo)

Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování / Robert Fisher ; [z angličtiny přeložil Karel Balcar] - 2. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 172 s. : il., faksim. ; 23 cm - 80-7178-966-6 (brož.) :


Vánoční svátky o století zpátky, aneb, Tradice Vánoc v české kuchyni / Kamila Skopová - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 55 s. : il. ; 17 cm - 80-903417-8-0 (brož.)

Velikonoce : původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty / Dagmar Šottnerová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 125 s. : il., noty ; 30 cm - 80-7346-018-1 (brož.)

Velká kniha pro předškoláky a malé školáky / [český text Jiří Dvořák] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 157 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-769-8 (váz.)

Velká kniha předškoláka : hádanky, doplňovačky, omalovánky / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová, Štěpánka Burzová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [174] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7200-911-7 (váz.)

Výběr učebnic na základních a středních školách / Zuzana Sikorová - V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004 - 150 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-373-0 (brož.) :

Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti : sborník příspěvků z 10. ročníku Letní školy : [Olomouc, 24.-27. srpna 2003] / Miroslav Dopita, Antonín Staněk (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 189 s. ; 21 cm - 80-244-0883-X (brož.)

Vysoká škola evropských a regionálních studií / [odpovědný redaktor Milena Berová ] - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004 - 46 s. : il. ; 24 cm - 80-86708-00-4 (brož.)

Výtvarná výchova a barva / Jaroslav Brožek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003 - 170 s., [7] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-7044-494-0 (brož.)

Výtvarné činnosti pro malé děti : [rozvíjíme šikovnost a tvořivost dětí od 1 do 3 let] / MaryAnn F. Kohlová ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Šárová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 127 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-891-0 (brož.) :

Vývoj vzdělávacích multimediálních programů v e-learningovém prostředí / Erika Mechlová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-7042-988-7 (brož.)


Zesmutněl mi obzor : (o životě a díle Dominika Drobiše) / Tomáš Adamec - 1. vyd. - Opava : Zemský archiv v Opavě ; Frýdek-Místek : Státní okresní archiv, 2004 - 65 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86388-22-0 (brož.)


Zoologie : dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně / František Kubíček, Jaromír Vaňhara - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003 - 178 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 80-210-3257-X (brož.)

Živá abeceda : [učebnice pro 1. ročník základních škol / ilustrace] Alena Ladová ; [verše] Miloš Holas ; [metodické zpracování] Hana Staudková - Vyd. 8. - Všeň : Alter, 2004 - 22, [2] s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7245-061-1 (brož.) :

"Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" : recenzovaný sborník referátů z 9. mezinárodní konference = "Travel trade, regional development and education" : reviewed proceedings of the 9th international conference : Tábor, 19.-20. May 2004 / [editors Marie Hesková, Eduard Šittler, Vladimír Dvořák] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 204 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7040-690-9 (brož.)

400. výročí narození J.A. Komenského : [sborník příspěvků o průběhu oslav 400. výročí narození J.A. Komenského v roce 1992 : 1592-1670] - Praha : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2004 - 170 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm - 80-901461-2-0 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist