Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2004

Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji / [editor a hlavní redaktor Zuzana Hloušková ; zpracování dat Jarmila Kopecká] - 2. aktualiz. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2004 - 153 s. ; 30 cm - 80-86701-00-X (brož.)

Akciová společnost a její řízení : praktická příručka pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a.s. a její řízení z pohledu právního, organizačního a finančního / Pavla Krejčí ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-90-4 (kroužková vazba)

Aktuální otázky právní regulace 2003 : sborník příspěvků z mezinárodního odborného semináře, Praha 25.9.2003 / - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra práva, 2003 - 95 l. ; 30 cm - 80-213-1092-8 (brož.)

Aktuální praktický průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie / Vladimír Kokoška ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm. - 80-86229-81-5 (pořadač)

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-27-0 (soubor ; brož.)

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : vzory smluv a právních podání s komentářem pro každodenní podnikatelskou praxi odpovídající harmonizaci práva ČR a EU / David Karabec ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 32 cm - 80-86229-77-7 (pořadač)

Americký hrdina : život a smrt Audieho Murphyho / Charles Whiting ; [přeložil Petr Kovács] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 287 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7214-648-3 (váz.) :

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci / Martin Holub - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 37, viii s. ; 30 cm - (brož.)

Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce / Jan Bláha, Jana Šemberová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 192 s. ; 20 cm - 80-7254-467-5 (brož.)


Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-23-8 (soubor)


Bankovnictví pro právníky / Richard Pospíšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 214 s. ; 30 cm - 80-244-0906-2 (brož.)

Banky a platební styk : [aktualizováno k 1.9.2004 : prováděcí předpisy a předpisy související : předpisy včetně příloh / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 197 s. : formuláře ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0321-8 (brož.) :

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích/ : [248 otázek a odpovědí z praxe] / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 123 s. ; 30 cm - 80-7357-007-6 (brož.)

Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 18.-19.9.2003 / [vědecký redaktor] Václav Pavlíček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2004 - 464 s. ; 21 cm - 80-85889-57-9 (brož.)

Bezpečnost pokrmů v gastronomii : HACCP : správná výrobní a hygienická praxe, aktuální legislativa : příručka pro pracovníky restaurací a účelového stravování / Michal Voldřich, Marie Jechová a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-903401-0-5 (brož.) :

Bojiště Afghánistán : sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979-1989 / Jiří F. Šiška - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 233 s. : il., portréty, mapy ; 24 cm - 80-86808-07-6 (váz.)

Buďte připraveni na život a podnikání v EU! : praktický průvodce Evropskou unií včetně otázek a odpovědí / [autoři Jansa, Mičaník & partneři] - Vyd. 1. - Ostrava : Arnet onLine, 2004 - 143 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-3195-4 (brož.)

Byl jsem letcem R.A.F. / Libuše Konrádová - V Praze : Knižní klub, 2004 - 160 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-242-1233-1 (váz.)

Celní předpisy : [aktualizováno k 4.8.2004 : prováděcí předpisy a předpisy související / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 139 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0320-X (brož.) :

Cestou ze Sibíře do vlasti / Josef Charvát ; [úvod Karel Pichlík] - Vyd. 1. - Praha : Votobia, 2001 - 69 s. : barev. il., mapy, portréty ; 19 x 30 cm - 80-7220-136-0 (váz.) * 80-7220-107-7 (chyb.)


Cesty osudu : [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941-45 ve Velké Británii] / Reichl Martin ; [fotografie Jaroslav Čvančara ... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 599 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86808-04-1 (váz.)


Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB / Peter Dinuš - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004 - 135 s. ; 29 cm - 80-86621-08-1 (brož.) : * 80-8621-08-1 (chyb.)

Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920 / Svazek I (listopad 1918-červen 1919) / [k vydání připravili Jindřich Dejmek a František Kolář ve spolupráci s Martinem Nechvátalem, Helenou Nováčkovou a Ivanem Šťovíčkem] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2001- - sv. ; 24 cm - 80-246-0238-5 (svazek I; Karolinum ; váz.)

Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945-1989. I., Od května 1945 do srpna 1968 / Miloš Trapl, Arnošt Skoupý, Miloš Kouřil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-244-0840-6 (brož.)

Číselník obcí, částí obcí, ZSJ a ÚTJ Ústeckého kraje k 1.1.2004 / zpracovala KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2004 - 100 s. ; 30 cm - 80-250-0809-6 (brož.) :

Číselník prostorových jednotek 2004 : Jihočeský kraj / zpracoval[a] KR ČSÚ České Budějovice, oddělení informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, Krajská reprezentace České Budějovice, 2004 - 194 s. : mapy ; 21 x 31 cm - 80-250-0863-0 (kroužková vazba) :

Daně 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.5.2004 / [autorský kolektiv František Brabec ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxxv, 892 s. : tiskopisy, formuláře ; 24 cm - 80-7357-024-6 (váz.)

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-56-4 (soubor ; volné listy v obálce)

Daně z příjmů : zákon o rezervách , přehled smluv o zamezení dvojího zdanění , vyhlášky, pokyny a sdělení MF : podle stavu k 3.11.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-460-7 (brož.)

Daně z příjmů v roce 2004 : Stanoviska k dotazům / Jana Dlabačová a kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)


Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 23 cm - 80-86229-68-8 (volné listy v pořadači)


Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-35-1 (volné listy)

Daňové zákony a vyhlášky 2004 : [Zákon o daních z příjmů ; Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ... ; úplná platná znění od 1.5.2004] - Praha : ASPI, 2004 - 176 s. ; 30 cm - 80-86395-98-7 (brož.)

Daňový systém ČR 2004, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením / Alena Vančurová, Lenka Láchová, Jana Vítková - 7. rozš. vyd. - Praha : VOX, 2004 - 366 s. : il. ; 22 cm - 80-86324-42-7 (brož.) :

Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625 / k vydání připravil Petr Kopička - Vyd. 1. - Praha : KLP : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ; Litoměřice : Státní oblastní archiv, 2003 - lxxxiv, 70 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86791-05-X (KLP ; brož.)

Deset dní do dne D : poslední hodiny před spojeneckou invazí do Evropy / David Stafford ; přeložil Radim Klekner - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 363 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7341-363-9 (váz.) :

Devizové předpisy : podle stavu k 20.9.2004 ; Devizový zákon ; Euro ; Podpora a ochrana investic ; Obchody s devizovými prostředky ; Směnárenská činnost - Ostrava : Sagit, 2004 - 64 s. ; 24 cm - 80-7208-432-1 (brož.) :

Die Europäische Union : Entwicklung, Ziele, Institutionen im Schaubild - 2., aktualisierte Aufl. - Berlin : Erich Schmidt, 2003 - 64 s. : il. ; 24 cm - 3-503-07441-4 (brož.)

Dlouhodobé tresty odnětí svobody / [zpracovali Šárka Blatníková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 195 s. : il. ; 21 cm - 80-7338-024-2 (brož.) :

Dokazování v daňovém řízení / Jaroslav Kobík, Jiří Šperl - Praha : ASPI, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-86395-94-4 (brož.)

Dokument pro kalibraci elektromechanických tlakoměrů / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 32 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-152-6 (brož.)

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů / Jana Paloncyová - Praha : VÚPSV, 2004 - 94, viii s. : il., mapy ; 30 cm - (brož.)


Dovolená v otázkách a odpovědích : [58 otázek a odpovědí z praxe] / [Marcela Smutná ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 87 s. ; formuláře ; 30 cm - 80-86395-91-X (brož.)

Důchodové pojištění a související problematika / : [40 otázek a odpovědí z praxe] / Jan Přib - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 131 s. ; 30 cm - 80-7357-022-X (brož.)

Effective participation in Framework Programme 6 : UK practice in proposal preparation and project support : 25-26 March 2004 / Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague - Prague : Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - [61] l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86794-12-1 (kroužková vazba)

Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie : (vybrané aspekty) / Arnošt Böhm - Praha : ASPI, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-7357-020-3 (brož.)

Elektronická veřejná správa a její možný vliv na podnikání v regionu = Electronic public administration and its possible influence on business in region : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Hana Jonášová - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-214-2681-0 (brož.)

Encyklopedie speciálních jednotek : taktika, historie, strategie, zbraně / [Mike Ryan, Chris Mann, Alexander Stilwell] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 256 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7237-868-6 (váz.)

Evropské právo společností : včetně úplného znění předpisů komunitárního práva / Jan Dědič, Petr Čech - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 2004 - 531 s. ; 22 cm - 80-7273-110-6 (váz.) :

Evropské veřejné právo / Richard Pomahač - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 239 s. ; 21 cm - 80-7357-014-9 (váz.) :

Fair Trade : spravedlivý obchod v České republice / [editor Jiří Hejkrlík] - Praha ; Brno : Asociace pro Fairtrade, 2004 - 16 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Finanční kriminalita v České republice : dílčí studie úkolu "Výzkum ekonomické kriminality" / autor Vladimír Baloun - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 151 s. ; 21 cm - 80-7338-029-3 (brož.) :


Finanční zdroje pro obce : dotace, příprava, zakázky / [editoři] Jiří Horáček, Josef Postránecký - Praha : Josef Raabe, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-86307-18-2 (kroužková vazba)


Franchising : podnikání pod cizím jménem / Martina Řezníčková - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvii, 205 s. ; 23 cm - 80-7179-894-0 (brož.)

Guderian : tankový generál / Kenneth Macksey ; [z anglického originálu ... přeložila Patricie Hovorková] - Vyd. 2., v Jotě 1. - Brno : Jota, 2004 - 293 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7217-284 (váz.)

Henry Kissinger : bůh či ďábel diplomacie / Milan Syruček - Praha : Epocha, 2004 - 399 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-86328-48-1 (váz.)

Historie trestu : justiční tresty od dávných dob po současnost / Lewis Lyons - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 190 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7352-021-4 (váz.)

Hraničáři pod Luží '38 : Horní Světlá 22. září 1938 : sborník příspěvků / kolektiv autorů - 2., opr. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : Fortprint, 2004 - 127 s., [36] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86011-25-9 (brož.) * 80-86011-24-9 (chyb.)

Hrst vzpomínek z první světové války / Josef Hodek ; [výňatky vzpomínek připravil k vydání Jan Langhammer] - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2004 - 32 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm - 80-85093-80-4 (brož.)

Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa / Daniela Tinková - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 413 s. ; 21 cm - 80-7203-565-7 (váz.)

Chudoba v České republice v datech : (šetření sociální studie domácností) : dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR / Petr Mareš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 57, viii s. ; 30 cm - (brož.)

Ikeova poslední bitva : poslední bitva na západní frontě v dubnu 1945 / Charles Whiting ; [přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 240 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7214-639-4 (váz) :

IMPA 2004 : informační management ve veřejné správě : sborník konference = Information management of public administration : 5. a 6. února 2004, Darovanský dvůr, Břasy, Česká republika / sborník sestavili Aleš Kacl, Martin Lukáš - Cheb : MIM Consulting, 2004 - 243 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-1506-1 (brož.)


Insignie spojeneckých zvláštních jednotek 1939-1948 / Peter Taylor ; přeložil Michal Prokop - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 220 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 23 cm - 80-7341-307-8 (váz.) :


Institut dohledu u podmíněného propuštění : závěrečná zpráva z výzkumu / odpovědný řešitel výzkumu Jan Rozum ; spoluřešitelé Lucie Jarkovská, Petr Kotulan - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 290 s. ; 21 cm - 80-7338-026-9 (brož.) :

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky / Robert Jahoda - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 21, [28], ix, s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Interní předpisy zaměstnavatele v praconěprávních vztazích : [24 vzorů vybraných předpisů] : podle právního stavu k 1.4. 2004 / Jaroslav Jakubka - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-7357-016-5 (brož.)

Interpretace místního dědictví : příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí / [redaktor anglického originálu James Carter ; překlad a redakce českého vydání Ladislav Ptáček ; autoři doplňků Roman Barták ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004 - 88 s. : il. ; 29 cm + 1 CD - 80-239-2068-5 (brož.)

Investiční pobídky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí : studie projektu GA ČR / Václav Vybíhal, Vladimíra Šachrová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 115 s., [20] s. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7157-758-8 (brož.)

Jak předejít krizi v manželství / Tomáš Novák - Vyd. 1. - Praha : Grada, 2004 - 120 s. ; 21 cm - 80-247-0935-X (brož.)

Jak přežít rozvodové peklo : malý sumář velkých rozvodových hrůz a jak je učinit snesitelnějšími / Tomáš Novák, Bohumila Průchová - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 197 s. ; 21 cm - 80-7217-294-8 (váz.)

Jak se stát úspěšným pojišťovacím poradcem : rady a příklady z praxe / Jan Warzecha - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 175 s. ; 25 cm - 80-247-0967-8 (brož.)

Jak zvládnout kuřáckou epidemii : vlády a ekonomika kontroly tabáku / Prabhat Jha a Frank J. Chaloupka ; [autorka českého vydání Hana Sovinová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2004 - 117 s. : il. ; 23 cm - 80-7071-234-1 (brož.) :

Joint memorandum on social inclusion of Czech Republic - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2004 - 68 s. : il. ; 22 cm - 80-86552-88-8 (brož.)

JUDr. Bohumil Kejř : devadesát harmonických let - Praha : Mich&ela, [2003?] - 58 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 21 cm - (brož.)


K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice / Ladislav Průša - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 35, viii s. ; 30 cm - (brož.)

Kajínek v sukních / Jitka Wimmerová - V nakl. Formát vyd. 1. - Praha : Formát, 2004 - 148 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86718-37-9 (váz.)

Kasárna na levém břehu : Smíchov a okolí v pražském povstání 1945 / Pavel Žáček - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 274 s. : il. ; 24 cm - 80-85280-87-6 (váz.)

Katastr nemovitostí ; Zeměměřičství ; Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k 19.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 208 s. : il. ; 24 cm - 80-7208-454-2 (brož.) :

Katastr nemovitostí České republiky : podle právního stavu k 1.5.2004 / Bohumil Kuba, Květa Olivová - 8. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 440 s. ; 23 cm - 80-7201-468-4 (brož.)

Knechte des Reichs / [Herausgegeben von] Ján Rakytka ; [Deutsche Übersetzung von Andreas Weber] - 1. Ausg. - Prag : [J. Rakytka], 2003 - 97 s. ; 20 cm - (brož.)

Komentář k obchodnímu zákoníku : (s přihlédnutím k evropskému právu) : [právní stav úpravy k 1. únoru 2004] / Irena Pelikánová - Praha : ASPI, 2004 - 2 sv. ; 22 cm - 80-7357-010-6 (soubor)

Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti = Conception of land register in the information society / Václav Čada - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 37 s. ; 21 cm - 80-01-03014-8 (brož.)

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 27 s. ; 23 cm - (brož.)

Konečná stanice Bagdád / Andy McNab ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Frydrychová] - Vyd. 2., (v nakladatelství Alpress vyd. 1.) - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 373 s. ; il. ; 21 cm - 80-7218-509-8 (váz.)

Konkurs a vyrovnání : [včetně všech prováděcích a souvisejících předpisů : všechny související zákony : aktualizováno k 12.7.2004 / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 121 s. : ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0124-X (brož.) :

Konkurs a vyrovnání ; Ochrana hospodářské soutěže ; Ochrana spotřebitele ; Veřejné zakázky : podle stavu k 29.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 303 s. ; 24 cm - 80-7208-435-6 (brož.) :


Kóta 112 : Normandie : bitva o řeku Odon - 1944, bojiště Evropa / Tim Saunders ; [z anglického originálu ... přeložil Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 153 s., 80 s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 22 cm - 80-7217-286-7 (váz.)

Kriminalistické problémy vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví / Zdeněk Konrád - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 93 s. ; 21 cm - 80-7251-153-X (brož.)

Kriminologie a prevence kriminality / Ivana Zoubková, Marcela Moulisová - Vyd. 1. - Praha : Armex ; Trivis, 2004 - 146 s. ; 30 cm - 80-86795-05-5 (brož.)

Krize : psychologický a sociologický fenomén / Naděžda Špatenková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 129 s. ; 24 cm - 80-247-0888-4 (brož.)

Krizové řízení : podkladový materiál a skripta pro seminář / Dana Procházková - 1. vyd. - Brno : Regionservis, 2004 - 83, 114, [40] l. ; 30 cm - 80-239-3563-1 (váz.)

Krizový management I : ochrana obyvatelstva, mimořádné události : kombinovaná forma studia / Radim Roudný, Petr Linhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 97 s. ; 30 cm - 80-7194-674-5 (brož.) :

Lékař, pacient a Michael Balint : [Balintovské skupiny v Česku] / Martina Pačesová - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-491-8 (váz.)

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-46-7 (brož.)

Life forbidden / Ján Rakytka ; [translation Rod Grover] - [Prague] : J. Rakytka, 2001 - 64 s. : il., faksim. ; 20 cm - (Brož.)

Loupežná přepadení pracovišť s peněžním provozem a jejich bezpečnost (policejní, kriminalistické a technické aspekty teorie a praxe ochrany osob a majetku) / Stanislav Nečas, Milan Seiler a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 259 s. : il. ; 20 cm - 80-7251-155-6 (brož.)


Maďarská otázka v Československu 1945-1948 : trilógia o dejinách maďarskej menšiny / Katalin Vadkerty ; doslov László Szarka ; dodatok Memorandá Zoltána Fábryho, Rezsö Peéryho a Rezsö Szalatnaia - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2002 - 863 s. ; 23 cm - 80-7149-495-X (váz.)


Majetkové společenství manželů / Jan Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 263, [11] s. ; 21 cm - 80-86395-70-7 (brož.)

Management veřejné správy : teorie a praxe : zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy / Glen Wright, Juraj Nemec - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 419 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-70-X (brož.)

Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu : výzkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí / vedoucí projektu Pavel Machonin ; autorský kolektiv Bohumila Čabanová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-86552-85-3 (sv. 1 ; brož.)

Messerschmitt Bf 109 / Jerry Scutts ; [překlad Jiří Chodil] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - 80-7236-319-0 (brož.)

Město tajemství : pravda o pozadí vražd ve Vatikánu / John Follain ; přeložil Milan Soška - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 270 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7341-294-2 (váz.) :

Metodické pokyny MF ČR - smlouvy o zamezení dvojího zdanění / [odpovědná redaktorka Soňa Handzová] - Český Těšín : Poradce, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-86674-92-4 (brož.)

Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí : metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. / [zpracovatel Jana Svobodová] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004 - 52 s. ; 30 cm - (brož.)

Mezinárodní konference o úpadku v České republice : konaná pod záštitou Ministerstva spravedlnosti : Praha, 26.-27. dubna 2004 - [Praha : Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci ČR, 2004] - 67 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Mezinárodní taktické cvičení Beskydy 2004 : Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek, 15.-16. září 2004 - [Praha] : MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004 - [2] s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86640-33-7 (brož.)

Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy / zpracoval Adolf Turek s kolektivem - Opava : Zemský archiv v Opavě, 2004 - 979 s. ; 24 cm + 1 příl. - 80-86388-23-9 (váz.)

Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - 2., opr. a dopl. vyd. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-3272-1 (brož.)


Možnosti úspor daně z příjmu fyzických osob : [122 otázek a odpovědí z praxe] / Ivan Macháček - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7357-021-1 (brož.)

Mzdy 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.3.2004 / [autorský kolektiv Hana d'Ambrosová ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxv, 670 s. : tiskopisy, formuláře ; 24 cm - 80-7357-012-2 (váz.)

Nájem a správa nebytových prostor / Helena Nováková - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-7273-109-2 (brož.) :

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení / Anna Červenková, Daniela Bruthansová - Praha : VÚPSV, 2004 - 69 s., příl. v různém stránkování : il. ; 30 cm - (brož.)

Námořní vzpoury ve dvacátém století : mezinárodní souvislosti / edičně připravili Christopher M. Bell, Bruce A. Elleman ; přeložil Zdeněk Hron - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 351 s. : il. ; 22 cm - 80-7341-346-9 (váz.) :

Národní strategie vyzbrojování = National armaments strategy - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 32, 32 s. ; 30 cm - 80-7278-246-0 (brož.)

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce-- ; Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ... - Český Těšín : Poradce, 2004 - 80 s. ; 21 cm - 80-7365-005-3 (brož.)

Návod k produktu jako nedílná součást dodávky podle standardu Evropské unie / zpracovali Josef Rýmus, Ladislav Pešička - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 34 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-144-5 (brož.)

Návrat otcovství : jak se stát moderním otcem / Adrienne Burgessová - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 217 s. ; 21 cm - 80-7217-296-4 (váz.)

Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru podle eurokódů / [zpracoval František Wald] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)


Nedaleko od Norimberku : z dějin Mimořádného lidového soudu v Chebu v letech 1946-1948 / Václav Jiřík - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2000 - 725 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-85280-68-X (váz.)


Nejkrutější diktátoři v dějinách Shelley Klein ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Mrlík] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 309 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7218-471-7 (váz.)

Nesvatá aliance : spojení nacizmu s okultními představami / Peter Levenda ; s předmluvou Normana Mailera ; přeložil Jiří Gojda - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 389 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7341-299-3 (váz.) :

Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika / Miroslav Tůma - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002 - 350 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 25 cm - 80-86506-23-1 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Nevolníci Říše / [sestavil] Ján Rakytka - Vyd. 1. - Praha : [J. Rakytka], 2003 - 81 s. ; 20 cm - (brož.)

Nikdy nebudou mladí = Never so young again / Dan Brennan ; [přeložila Emanuela Tilschová] - Praha : Toužimský & Moravec, 2004 - 236 s. ; 21 cm - 80-7264-063-1 (váz.) :

Normandie: SS útočí : z historie pluku SS Wotan / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 256 s. ; 21 cm - 80-7214-635-1 (váz.) :

Nový zákon o DPH platný od vstupu ČR do EU : [právní stav publikace k 1.5.2004] / Jan Rambousek - Praha : ASPI, 2004 - 549 s. : il. ; 21 cm - 80-7357-017-3(brož.) * 80-7357-07-33 (chyb.)

Nový zákon o zaměstnanosti s komentářem včetně prováděcích předpisů od 1. 10. 2004 / Zdeňka Leiblová - Olomouc : ANAG, 2004 - 255 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7263-241-8 (brož.)

O létání v Bechyni / Jiří Havel - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2002 - 399 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-82-5 (váz.)

Obce 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.3.2004 / [autorský kolektiv Jan Břeň ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxxv, 732 s. ; 24 cm - 80-7357-013-0 (váz.)

Občan a úřad : praktická příručka pro obce a úřady : postupové listy, vzorové formuláře, zákony a komentáře pro jednání mezi občany a úřady / Eva Karhanová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 32 cm - 80-86229-64-5 (pořadač)

Občanské právo hmotné / Alexander Šíma - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Armex ; Trivis, 2004 - 128 s. ; 30 cm - 80-86795-08-X (brož.)


Občanský zákoník / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová a kolektiv - 9. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - 2 sv. ; 23 cm - 80-7179-881-9 (brož.)

Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 11.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 256 s. ; 24 cm - 80-7208-443-7 (brož.) :

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913 : komunální samospráva průmyslového města a její představitelé / Pavel Kladiwa - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 215 s., [9] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7042-654-3 (brož.)

Obchodní společnosti : průvodce právní úpravou v ČR / Miloš Klang - Vyd. 1. - Praha : ABF - Arch, 2004 - 93 s. ; 23 cm - 80-86165-90-6 (brož.)

Obchodní zákoník : praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900 : podle stavu k 1.8.2004 / Karel Eliáš a kolektiv - 4., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 946 s. ; 22 cm - 80-7201-475-7 (váz.)

Obchodní zákoník 2005 : a sovisející předpisy : odměna likvidátora : obchodní věstník : státní podnik ... : redakční uzávěrka 12.11.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-456-9 (brož.) :

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-33-5 (soubor ; brož.)

Odpady a jejich místo v lidském životě / Petr Bielan ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 88 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-248-0649-5 (brož.)

Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním : praktická příručka / Milan Holub ... [et al.] - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 495 s. ; 21 cm - 80-7201-486-2 (brož.)

Organizovaný zločin v České republice III / [řešitel Martin Cejp ; spoluřešitelé Vladimír Baloun ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 177 s. ; 21 cm - 80-7338-027-7 (brož.)


Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 2. - Brno : MSD, 2004 - 261 s. ; 23 cm - 80-86633-23-3 (brož.)


Palubní stíhači Jeho Veličenstva. 3, FAA : září 1943 - září 1944 / Miroslav Šnajdr - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 330 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7217-230-1 (váz.)

Palubní stíhači Jeho Veličenstva. 4, FAA : září 1944 - září 1945 / Miroslav Šnajdr - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 462 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7217-251-4 (váz.)

Paměti kata Mydláře / Josef Svátek ; [výbor ze čtyřsvazkového cyklu ... připravila a text literárně upravila Jana Štefánková] - V Praze : XYZ, 2004 - 215 s. : il. ; 22 cm - 80-903399-9-9 (váz.)

Páni nad smrtí : SS skupiny zvláštního nasazení a počátek holocaustu / Richard Rhodes ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7306-136-8 (váz.)

Panychida za vlastence plk. Jaroslava Himra : (17.6.1917-24.9.1943) / Jaroslav Krempl - Vyd. 1. - [Česko] : Region Věrovany, 2004 - 227 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm + 1 příl. - (váz.)

Penzijní připojištění / Jaroslav Šulc - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Grada Publising, 2004 - 196 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0772-1 (brož.)

Piráti svobody : čeští námořníci v letech 1918-1921 / Jindřich Marek - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2002 - 271 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-85280-85-X (váz.)

Plánování území a projektování staveb : praktická příručka : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-26-2 (soubor ; brož.)

Podraz na Hitlera a Hesse : nejlépe střežené tajemství britské zpravodajské služby z druhé světové války / Martin Allen ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 341 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7217-235-2 (váz.)

Pohledávky z právního účetního a daňového pohledu / Josef Drbohlav, Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 181 s. ; 21 cm - 80-86395-93-6 (brož.)

Policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu k 1.5.2004 / Pavel Mates ... [et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 359 s. ; 21 cm - 80-7201-482-X (brož.)

Politika v regionálním rozvoji : úvod do studia / Jaroslav Čmejrek, Václav Bubeníček, Markéta Luhanová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1157-6 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :


Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti / Vladimír Zoubek - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 463 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-86473-75-9 (brož.)

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-41-6 (soubor)

Požární ochrana : praxe ve firmě / Břetislav Kroupa - Praha : ASPI, 2003 - 159 s. ; 30 cm - 80-86395-85-5 (brož.)

Práce osádek a tachografy v Evropské unii : právní předpisy EU pro vnitrostátní a přeshraniční silniční dopravu uvnitř EU a pro tachografové dílny, pravidla práce a osádek v praxi, předpisy EU a AETR, povinnosti dopravce a řidiče, tachografy a jejich použití / [zpracoval Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult ; Springer media CZ, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-85629-22-4 (brož.)

Praktická personalistika : po vstupu ČR do EU / Bohuslav Kahle - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 249 s. ; 24 cm - 80-7310-018-5 (brož.) :

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-20-3 (soubor ; volné listy v pořadači)

Praktické problémy při uplatňování silniční daně v příkladech : v letech 2000 až 2004 : [podle právního stavu k 9.1.2004] / Milan Burian - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 103 s. : formuláře ; 30 cm - 80-86395-95-2 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86395-94-4 (chyb.)

Praktický postup pro zavedení a funkční provozování systémů HACCP / Ivana Havelková a spoluautoři Zdeňka Mahdiová, Miloš Žáček - Praha : HASAP Gastro Consulting, [2004] - [16] s. ; 30 cm + 2 CD-ROMy - 80-86605-03-5 (brož.)

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-24-6 (soubor ; volné listy v obálce)

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 30 cm - 80-86229-40-8 (soubor)

Právní nároky zaměstnanců : výklad práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních a souvisejících vztazích / Vladimír Voříšek a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Eurounion, 2004 - 316 s. ; 21 cm - 80-7317-032-9 (brož.)


Právní raadce starosty. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-09-3 (soubor ; volné listy)

Právní rádce mzdové účetní / Ladislav Jouza - 2., aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 511 s. ; 21 cm - 80-7273-107-6 (váz.) :

Právní základy veřejného pořádku : (vybrané kapitoly) / Zdeněk Dvořáček - Vyd. 1. - Praha : Armex :, 2004 Trivis, - 95 s. ; 30 cm - 80-86795-04-7 (brož.)

Právo v praxi MŠ. - Praha : Josef Raabe, 2001- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-07-7 (soubor)

Právo v rybářské praxi / Jaroslav Poupě - 1. vyd. - Praha : Orac, 2004 - 63 s. : il., formuláře ; 18 cm - 80-86199-80-0 (brož.)

Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst : (názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu) / autoři Jakub Holas, Kazimír Večerka - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003 - 102 s. : il. ; 22 cm - 80-7338-023-4 (brož.) :

Principy pojištění a pojišťovnictví / Eva Ducháčková - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 178 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-67-X (brož.)

Pro lepší porozumění : příručka pro psychosociální práci : (určeno všem pracovníkům v oblasti péče o nemocné se selháním ledvin) / editor Richard R. Dingwall ; [překlad František Lopot] - 1. vyd. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-7013-406-2 (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů ; brož.)

Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace / Jaroslav Erneker, Viktor Porada a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-159-9 (brož.)

Prohlášení spotřebitelů pro Evropský parlament / [překlad Eva Tinková] - [Praha] : Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, 2004 - [16] s. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)


Předpisy pro oceňování nemovitostí s komentářem / sestavili Albert Bradáč, Miroslav Kledus, Lubomír Weigel - 1. vyd. - Brno : CERM, 2002- - sv. : il. ; 30 cm. - 80-7204-254-8 (sv. 1; brož.)


Přehled judikatury : trestné činy proti majetku ; podvod / sestavili Antonín Draštík ... [et al.] - Praha : ASPI, c2003 - 158 s. ; 24 cm - 80-86395-88-X (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí / sestavila Alena Koutná - Praha : ASPI, c2004 - 94 s. ; 24 cm - 80-7357-001-7 (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech družstev / sestavila Ivana Štenglová - Praha : ASPI, c2004 - 114 s. ; 24 cm - 80-7357-000-9 (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí / sestavili Eva Barešová a Petr Baudyš - Praha : ASPI, c2004 - 106 s. ; 24 cm - 80-7357-003-3 (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání / sestavil Jiří Doležílek - Praha : ASPI, c2003 - 150 s. ; 24 cm - 80-86395-87-1 (brož.) :

Přehled judikatury. Odpovědnost státu za nesprávný výkon veřejné moci / sestavil Radek Ondruš - Praha : ASPI, c2004 - 238 s. ; 24 cm - 80-7357-002-5 (brož.) :

Příběhy starých battledressů : zapomenuté příběhy o statečnosti českých vojáků / Jindřich Marek ; [fotografie Jaroslav Čvančara ... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2001 - 237 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-73-6 (váz.)

Příručka o právních aspektech problematiky související s kompostováním zbytkové biomasy / [autorský kolektiv Petr Plíva ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 28 s. ; 30 cm - 80-903271-6-8(brož.)

Příručka pro vyplnění "Žádosti o integrované povolení provozu" zemědělských zařízení intenzivního chovu drůbeže a prasat uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci / [Antonín Jelínek, Martin Dědina] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2004 - 12 s. ; 30 cm - 80-903271-8-4 (brož.) :

Příručka pro zprostředkovatele pojištění / Jan Hora, Jaroslava Šulcová, Aleš Zuzaňák - Praha : Linde, 2004 - 249 s. ; 21 cm - 80-7201-488-9 (brož.)


Public administration in the Czech Republic / [authors Pavel Bureš ... et al. ; translation Petra Šímová] - Prague : Ministry of Interior of the Czech Republic, Section for Public Administration Reform, 2004 - 102 s. : barev. il. , mapy ; 29 cm - 80-239-3458-9 (brož.)


Realizace Incoterms v dopravě a pojištění / Miroslav Šubert - 1. vyd. - Praha : ICC Česká republika, 2003 - 2 sv. : il., formuláře ; 30 cm - 80-903297-2-1 (brož.)

Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003 / redakce Jiří Grospič, Lenka Vostrá - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 406 s. ; 21 cm - 80-86473-71-6 (brož.) :

Regionální rozdíly v bydlení / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 32, [54] s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0828-2 (brož.) :

Rejstřík pojmů - Občanský zákoník 2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativní normě / sestavil kolektiv pracovníků - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 107 s. ; 24 cm - 80-86371-42-5 (brož.)

Rejstřík pojmů - Obchodní zákoník 2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativní normě / sestavil kolektiv pracovníků - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 215 s. ; 24 cm - 80-86371-43-3 (brož.)

Rejstřík pojmů - Zákon o DPH od 1.5.2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativní normě / sestavil kolektiv pracovníků - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 170 s. ; 24 cm - 80-86371-46-8 (brož.)

Rejstřík pojmů - Zákoník práce 2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativní normě / sestavil kolektiv pracovníků - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 137 s. ; 24 cm - 80-86371-44-1 (brož.)

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II : syntéza z monografií uvedených ve studii "Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I" s ohledem na situaci v České republice / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 79, viii s. ; 30 cm - (brož.)

Romové v českých zemích v letech 1945-1989 / Nina Pavelčíková - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004 - 183 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-86621-07-3 (brož.) :


Rozhodující bitvy : 21 klíčových pozemních a námořních střetnutí od roku 480 př. n. l. do roku 1943 / John Colvin ; přeložila Blanka Brabcová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 313 s., [16] s. obr. příl. ; 22 cm - 80-7341-388-4 (váz.) :


Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů : informativní metodika / Michaela Foltysová, Marek Pavlík, Lenka Simerská - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo financí ; Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 77 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-85045-14-1 (Ministerstvo financí ČR ; brož.)

Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu : obsahové meze platnosti právních úkonů (smluv) z hlediska rozporu se zákonem, dobrými mravy a veřejným pořádkem / Jaroslav Salač - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xix, 301 s. ; 22 cm - 80-7179-914-9 (brož.)

Rozšiřování EU z pohledu teorie veřejné volby / Marek Loužek - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 105 s. ; 25 cm - 80-86729-12-5 (brož.)

S RAF proti ponorkám / Karel Černý - Havlíčkova Borová : Obecní úřad, 2004 - 103 s. : il., portréty , faksim. ; 25 cm - 80-239-2702-7 (váz.)

Sborník příspěvků doktorandské konference pořádané Katedrou ženijních konstrukcí Vojenské akademie v Brně : Brno, 28.-29. dubna 2004 - Vyd. 1. - Brno : Vojenská akademie, 2004 - [200] s. : il., plány ; 30 cm - 80-85960-70-2 (brož.)

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 = Population and housing census 2001. Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj, 2003 - 193 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - 80-250-0482-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 12, Hlavní město Praha / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2003 - 200 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0449-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 14, hlavní město Praha / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2003 - 292 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0451-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 15, hlavní město Praha / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2003 - 328 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0452-X (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 6, hlavní město Praha / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2003 - 240 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0443-0 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Praha 9, Hlavní město Praha / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace hl. m. Praha, 2003 - 264 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-250-0446-5 (brož.) :

Sloužil jsem u "pětačtyřicítky" / Meta Lengál - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2000 - 247 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-65-5 (váz.)

Směrnice pro forenzní laboratoře / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 13 s. ; 30 cm - 80-7283-153-4 (brož.)

Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání : sborník příspěvků z konference konané dne 3.3.2004 v Hradci Králové / Katedra sociální práce a sociální politiky, PdF UHK, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ; editoři Zuzana Truhlářová, Stanislava Dvořáková - Hradec Králové : M & V, 2004 - 71 s : ; 21 cm - 80-86771-05-9 (M & V ; brož.)

Sociální aspekty transformace české ekonomiky / [odborný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Oeconomica, 2004 - 285 s. ; 25 cm - (brož.)

Sociální vědy a inženýrství / Miloš Vítek, Marcela Vítková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-7041-474-X (brož.)

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- - sv. ; 30 cm - 80-86229-17-3 (soubor ; volné listy v pořadači)

Spitfire nad Evropou : československý stíhač Otto Smik a jeho doba / Jiří Rajlich ; [fotografie F. Adam ... et al.] - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 303 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86808-06-8 (váz.) * 88-86808-06-2 (chyb.)

Spojaři : rádiový odposlech v obou světových válkách / Kenneth Macksey ; přeložila Božena Švehlová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7341-283-7 (váz.) :

Správa daní a poplatků ; Platby v hotovosti ; Daňové poradenství : podle stavu k 4.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 160 s. ; 24 cm - 80-7208-458-5 (brož.) :

Správní řád 2004-2005 ; Správní řád 2006 : redakční uzávěrka 20.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 64 s. ; 24 cm - 80-7208-447-X (brož.) :


Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu / Soňa Skulová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003 - 241 s. ; 21 cm - 80-210-3237-5 (brož.)

SS - Krví nasáklá zem : bitvy Waffen-SS / Gordon Williamson - 2. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 192 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-7352-110-5 (váz.)

SS - Peklo na západní frontě : Waffen-SS v Evropě 1940-1945 / Chris Bishop - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 191 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-7237-828-7 (váz.)

Starobní důchod 2004 / Vladimír Voříšek - Praha : Linde, 2004 - 311 s. ; 21 cm - 80-7201-481-1 (brož.)

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce : jak získat peníze : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-10-7 (soubor ; volné listy)

Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů : praktická příručka / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 31 cm - 80-86229-61-0 (soubor)

Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením : schválená usnesením vlády ČR ze dne 16. června 2004 č. 605 - [Praha : Úřad vlády ČR], 2004 - [140] s. : il. ; 30 cm - 80-86734-22-6 (kroužková vazba)

Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 202 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-715-9 (brož.) :

Svědectví z morového času : kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587 / k vydání připravil Bohumír Roedl - Vyd. 1. - Praha : KLP : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ; Louny : Státní okresní archiv, 2003 - xlvi, 419 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86791-04-1 (KLP ; brož.)

Tajemství domu Bordenů / Evan Hunter ; přeložil Radim Klekner a Petr Pešek - 1. brož. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 437 s. ; 18 cm - 80-7341-314-0 (brož.)


Teoretická reflexe a identifikace společenských potřeb ve vazbě na aktuální problémy policejní praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference konané na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 29.-30. září 2003 / [sborník uspořádal: Viktor Porada, Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 [i.e. 2004] - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7251-145-9 (brož.)


The Constitutional Court of the Czech Republic : selected decisions - Praha : Linde, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-7201-388-2 (sv. 1 ; brož.)

The heart of the army : general staff 1919-2004 / Eduard Stehlík - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - 95 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-221-5 (váz.)

Trestní předpisy : trestní zákon , trestní řád , výkon trestu odnětí svobody ... ; Přestupky : zákon o přestupcích , paušální částka nákladů řízení : podle stavu k 2.11.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 352 s. ; 24 cm - 80-7208-457-7 (brož.)

Triumf a tragédie : sovětští stíhací letci v bojích II. světové války / Valerij Dymič, Miloš Šedivý - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2001 - 383 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-70-1 (váz.)

Třetí koaliční válka 1805 : sborník přednášek slavkovské konference "Evropské aliance 18. století - aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí" a studií vztažených k událostem roku 1805 : projekt Austerlitz 2005 / [Marco Baratto ... et al. ; editor Jakub Samek] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 412 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - 80-7268-301-2 (váz.)

Tschechische Mehrwertsteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004 - 168 s. ; 21 cm - 80-903281-5-6 (brož.)

Tschechische Rechnungslegung : aktuelle Gesetzestexte / in deutscher Übersetzung von Lucie Vorlíčková - 3. vyd. - Praha ; C.H. Beck, 2004 - xii, 260 s. ; 20 cm - 80-7179-877-0 (C.H. Beck (Praha) ; brož.)

U letectva je krásně : Australie : vyprávění tří českých pilotů, kteří se rozhodli objet Austrálii / Evžen Kulič - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 207 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-85280-91-4 (váz.)

Účetnictví ; Rozpočtová pravidla ; Rozpočtová skladba : podle stavu k 11.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 400 s. ; 24 cm - 80-7208-459-3 (brož.) :


Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí : (vyšší účetnictví) / Hana Vomáčková - 2. vyd., výrazně přeprac. a aktualiz. - Praha : Polygon, 2004 - 500 s. : ; 22 cm - 80-7273-108-4 (váz.) :


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK : (verze komplet) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-45-9 (volné listy)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON : (verze pro nevýdělečné organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-44-0 (soubor ; brož.)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO : (verze pro obce) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-43-2 (volné listy)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP : (verze pro příspěvkové organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-42-4 (volné listy)

Uloupené umění : největší krádeže uměleckých předmětů v Čechách a na Moravě / Josef Glückselig - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 282 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-7246-224-5 (váz.) :

Úroky z úvěrů hypotečního a ze stavebního spoření jako nezdanitelná část základu daně / : [28 otázek a odpovědí z praxe] / Katarína Dobešová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-86395-83-9 (brož.)

Úřad : tajné dějiny FBI / Ronald Kessler ; přeložil Miroslav Košťál - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 433 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-272-1 (váz.) :

Úřad vlády České republiky, Generální ředitelství státní služby - [Praha] : Úřad vlády České republiky, 2004 - 11 s. : barev. il., mapa ; 30 cm - 80-86734-19-6 (kroužková vazba)

Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-47-5 (soubor ; brož.)

Ústavní právo a státověda. Díl II, Ústavní právo České republiky / Václav Pavlíček a kolektiv - Praha : Linde, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-7201-273-8 (sv. 2/1 ; brož.)


Úvod do českého správního práva / Josef Staša - Vyd. 4., dopl. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001- - sv. ; 29 cm - 80-7251-067-3 (brož.)


Úvod do studia práva pro neprávnické fakulty / Daniel Horn - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 84 s. ; 21 cm - 80-7043-309-4 (brož.) :

V barvách Afrika Korpsu : vojenské operace v severní Africe 1941-1942 / plukovník Rainer Kriebel a zpravodajská služba americké armády ; editoval Bruce I. Gudmundsson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 407 s. ; 21 cm - 80-7217-290-5 (váz.)

V údolí smrti / : [kronika přežití mladého muže] / Sinaj Wolfgang Adler ; přeložil Jicchak Seifert - 1. vyd. - Zavlekov : AgAkcent, 2004 - 181 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-903093-7-2 (AgAkcent ; váz.) * 80-9030937-2 (chyb.)

Vademecum státního zástupce / Jaroslav Fenyk - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003 - x, 521 s. ; 21 cm - 80-86395-80-4 (váz.)

Válka z druhého břehu : vzestup a pád německé armády očima Hitlerových generálů / B.H. Liddell Hart ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 474 s. : mapy ; 21 cm - 80-7217-247-6 (váz.)

Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918-1938 / Jan Pavel - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 113 s. : ; 25 cm - 80-86729-14-1 (brož.)

Velká přepadení : od námořních bitev alžbětinské éry k pouštní operaci v Íránu / vybral a uspořádal Samuel A. Southworth ; [z anglického originálu ... přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 336 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 22 cm - 80-7214-609-2 (váz.) :

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 184 s. : il. ; 22 cm - 80-86119-71-8 (váz.) :

Veřejné zakázky : zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkami : [včetně novel podle stavu k 1.8.2004] / Vladimír Pelc - 1. vyd. podle nového zákona - Praha : Linde, 2004 - 249 s. : formuláře ; 21 cm - 80-7201-477-3 (brož.)

Veřejné zakázky od A do Z : praktická příručka pro zadavatele veřejných zakázek a uchazeče o veřejné zakázky / Johan Justoň ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 32 cm - 80-86229-94-7 (pořadač)


Vezměte svůj kraj do svých rukou : občanský průvodce veřejnou správou Jihomoravského kraje / Jana Drápalová, Martin Nawrath, Tomáš Rosenmayer ; [fotografie Vilém Reichmann ... et al.] - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-55-1 (ERA ; brož.)


Vítězný boj československých a spojeneckých letců a paradesantní brigády : informační katalog k výstavě věnované 60. výročí jejich bojů ve 2. světové válce / Ján Daňko - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 40 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7278-236-3 (brož.)

Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky / [připravil Jaroslav Furmánek] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 111 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7278-247-9 (brož.)

Vojenská strategie České republiky = Czech Republic military strategy : 2004 / [odpovědný redaktor Michal Polívka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 16, 16 s. ; 30 cm - 80-7278-235-5 (brož.)

Vraždy slavných / Libor Budinský - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 195 s. ; 21 cm - 80-242-1277-3 (váz.)

Výběr a využití referenčních materiálů / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 12 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-151-8 (brož.)

Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen II / [uspořádaly Barbora Štěpánková a Jolana Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 113 s. ; 21 cm - 80-86552-80-2 (brož.)

Vybrané kapitoly z pracovního práva / Jiří Prošek - Vyd. 1. - Praha : Armex ; Trivis, 2004 - 88 s. ; 30 cm - 80-86795-03-9 (brož.)

Vybrané kapitoly z problematiky starostlivosti o toxikomanov / Oto Masár, Jozef Novotný - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7040-702-6 (brož.)

Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu bydlení v České republice / Hana Janáčková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 152 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-258-0 (brož.)

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství : text pro distanční studium / Karel Paulík - Vyd. 2. dopl. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 68 s. ; 30 cm - 80-7042-675-6 (brož.) :


Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 7 s. ; 30 cm - 80-7283-150-X (brož.)


Výsadkáři : průvodce vzdušným výsadkovým sborem / Tom Clancy ; přeložil Lubomír Háčik - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 323 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-350-7 (váz.) :

Výslechy : nacistická elita v roce 1945 v rukou spojenců / Richard Overy ; přeložil Milan Dvořák - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 551 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-237-3 (váz.) :

Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích / autoři Miroslav Scheinost ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 131 s. : il. ; 21 cm - 80-7338-025-0 (brož.) :

Vzdušní donkichoti : četnické letecké hlídky 1935-1939 : čs. letci u 280. a 544. perutě RAF / Jindřich Marek - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2001 - 249 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-85280-69-8 (váz.)

Vzory podání společnosti s ručením omezeným ve věcech obchodního rejstříku : [komentované vzory] / Josef Holejšovský - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xiii, 473 s. ; 23 cm - 80-7179-874-6 (brož.)

Vzory smluv : podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech / Tomáš Pohl - 3., aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004 - 303 s. ; 21 cm - 80-7208-453-4 (brož.) :

Wenn die Russen kommen : einige Thesen zur Schweiz im Kalten Krieg / Daniel Alexander Neval - 1. Aufl. - Brno : L. Marek, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-86263-54-1 (brož.)

Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen : rechtsvergleichende wissenschaftliche Tagung Österreich - Tschechische Republik : Juridicum Wien, 13. September 2002 = Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob : právně srovnávací vědecká konference Rakousko - Česká republika : Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002 / Vladimír Kratochvíl, Michaela Löff (Hrsg.) - 1. vyd. - Brünn : Masaryks Universität, 2003 - 223 s. ; 21 cm - 80-210-3299-5 (brož.)

X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP : Měřín 24.-28. května 2004 : program a anotace příspěvků konference - Vyd. 1. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-86620-10-7 (brož.)

XIV. Karlovarské právnické dny = XIV. Karlsbader Juristentage / sborník sestavili Vladimír Zoufalý a Kamil Blažek - Praha : Linde, 2004 - 240 s. ; 24 cm - 80-7201-485-4 (brož.)


Z historie jihlavské posádky 1751-1939 / Zdeněk Jaroš - Vyd. 1. - Telč : Houdek a spol., 2004 - 62 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Z podsvětí do zásvětí / dnešní Medimon - 1. vyd. - [Česko] : Zdeněk Perský, 2004 - 145 s. : portréty ; 20 cm - 80-239-3197-0 (brož.)

Za frontou na východě : českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za druhé světové války (1941-1945) / Jiří Šolc - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 343 s. : portréty, faksim. ; 24 cm - 80-85280-93-0 (váz.)

Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektů / kolektiv autorů Eurion, o.s. - vedoucí autorského kolektivu Lubor Lacina - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády ČR : Eurion, 2004 - 143 s. : il. ; 30 cm - 80-86734-24-2 (kroužková vazba)

Základy kriminalistiky / Milan Vichlenda, Jiří Veselý - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 63 s. ; 30 cm - 80-7042-369-2 (brož.) :

Základy občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 262 s. ; 21 cm - 80-86473-68-6 (brož.)

Základy oceňování nemovitostí / David Dušek - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 113 s. ; 25 cm - 80-245-0728-5 (brož.)

Základy práva : distanční studijní opora / Marie Sciskalová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 243 s. ; 30 cm - 80-7248-250-5 (brož.)

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Alexander Šíma, Milan Suk - 6., dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xviii, 374 s. ; 24 cm - 80-7179-876-2 (brož.)

Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti / Pavel Macek, Antonín Filák a kol. - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-86477-21-5 (váz.)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích : Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích : Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ... - Český Těšín : Poradce, 2004 - 200 s. ; 21 cm - 80-86674-94-0 (brož.)

Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ; Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ; Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ... ; upozornění na změnu Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Český Těšín : Poradce, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7365-000-2 (brož.)


Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ; Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ; Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ... ; upozornění na změnu Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ; Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád ... - Český Těšín : Poradce, 2004 - 168 s. ; 21 cm - 80-86674-99-1 (brož.)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) : Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách - Český Těšín : Poradce, 2004 - 64 s. ; 22 cm - 80-86674-93-2 (brož.)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ; Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ; Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů - Český Těšín : Poradce, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7365-002-9 (brož.)

Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář a související české i komunitární předpisy / David Raus, Robert Neruda - Praha : Linde, 2004 - 583 s. ; 22 cm - 80-7201-483-8 (váz.)

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : s komentářem a souvisejícími předpisy / Pavel Bušta, Vladimír Přikryl - 1. vyd. - Praha : Venice Music Production, 2004 - 109 s. ; 21 cm - 80-902948-1-2 (brož.) * 978-80-902948-1-3 (chyb.)

Zákon o vlastnictví bytů : právní úprava k 1.7.2004 : komentář, vzorové stanovy / Jiří Kocourek - Praha : Eurounion, 2004 - 92 s. ; 21 cm - 80-7317-033-7 (brož.)

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 23. lednu 2004 s rozšířeným komentářem / [Pavel Punčochář a kolektiv] - 3. vyd. se změnami - Praha : Sondy, 2004 - 392 s. ; 21 cm - 80-86846-00-8 (brož.) :

Zákon o zaměstnanosti a předpisy související s komentářem / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 471 s. ; 21 cm - 80-7273-111-4 (váz.)

Zákoník práce : komentář / Marie Součková a kolektiv - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xxiv, 964 s. ; 20 cm - 80-7179-868-1 (váz.)


Zákoník práce : úplné znění s výkladem změn : právní stav k 1.5.2004 / Jaroslav Jakubka - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 68 s. ; 24 cm - 80-247-0684-9 (brož.)


Zákoník práce a EU / : [101 otázek a odpovědí z praxe : podle právního stavu ke dni 1.5.2004] / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 83 s. ; 30 cm - 80-7357-018-1 (brož.)

Zákoník práce pro praxi : od 1.10.2004 / Jaroslav Jakubka - Ostrava : ANAG, 2004 - 1015 s. ; 22 cm - 80-7263-242-6 (váz.)

Zaměstnanecké výhody a daně : zdaňování příjmů zaměstnanců včetně příkladů / Jakub Šteinfeld, Pavel Galuška - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. ; 24 cm - 80-86395-81-2 (brož.)

Západní fronta : z tajných archivů SS / Ian Baxter - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - 192 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-7352-037-0 (váz.)

Závaznost rozhodování ústavních soudů : sborník příspěvků : mezinárodní teoretický seminář pořádaný dne 23.4.2004 Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004 - 169 s. ; 25 cm - 80-7043-305-1 (brož.)

Zlomený čas : konec války na Vysočině, zajatecký gulag v Rusku 1945-1949 / Jaromír Kotík, Markéta Lolová, Alois Koukola - Velká Bíteš : Jiří Jeřábek, 2004 - 117 s. : il., faksim. ; 22 cm - (váz.)

Živnostenské podnikání : [prováděcí předpisy a předpisy související : aktualizováno k 1.7.2004 / odpovědný redaktor Leona Fousková] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 240 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0215-7 (brož.) :

Živnostenské podnikání : podle stavu k 15.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 336 s. ; 24 cm - 80-7208-455-0 (brož.) :

1. stíhací letecký pluk v Českých Budějovicích 1952-1994 : sborník prací, dokumentů a vzpomínek : k 60. výročí vzniku 1. SLP / zpracoval a uspořádal Miroslav Irra - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2004 - 108 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86260-35-6 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist