Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2004

Aktuální otázky vstupu České republiky do Evropské unie / [odborní redaktoři Eva Klvačová, Jiří Malý] - Praha : Oeconomica, 2004 - 271 s. ; 25 cm - (brož.)

Aktuální praktický průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie / Vladimír Kokoška ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm. - 80-86229-81-5 (pořadač)

Analysis of macroeconomic development in the CR in 2003 - in light of long-term development / compiled by Macroeconomic Analyses and Analytical Methods Department - Prague : Czech Statistical Office, 2004 - 32 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0821-5 (brož.) :

Bankovnictví pro právníky / Richard Pospíšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 214 s. ; 30 cm - 80-244-0906-2 (brož.)

Banky a platební styk : [aktualizováno k 1.9.2004 : prováděcí předpisy a předpisy související : předpisy včetně příloh / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 197 s. : formuláře ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0321-8 (brož.) :

Beruflich in Tschechien : Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte / Sylvia Schroll-Machl, Ivan Nový - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002 - 144 s. : il. ; 21 cm - 3-525-49055-0 (brož.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích/ : [248 otázek a odpovědí z praxe] / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 123 s. ; 30 cm - 80-7357-007-6 (brož.)

Bezpečnost práce ve stavebnictví : [Evropský týden 2004] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce :, 2004 - 16 s. : il. ; 22 cm - (brož.)

Buďte připraveni na život a podnikání v EU! : praktický průvodce Evropskou unií včetně otázek a odpovědí / [autoři Jansa, Mičaník & partneři] - Vyd. 1. - Ostrava : Arnet onLine, 2004 - 143 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-239-3195-4 (brož.)

Celní předpisy : [aktualizováno k 4.8.2004 : prováděcí předpisy a předpisy související / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 139 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0320-X (brož.) :


Cenné papíry : [aktualizováno k 15.7.2004 ; prováděcí předpisy a předpisy související: cenné papíry, dluhopisy, podnikání na kapitálovém trhu, kolektivní investování ; předpisy včetně všech příloh / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 375 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0224-6 (brož.) :


Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883) / [editor Martin Šámal] - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2003 - 119 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-239-1329-8 (brož.)

Cestujeme po Čechách-- : vše, co můžete navštívit v Jihočeském kraji : Českobudějovicko, Českokrumlovsko, Jindřichohradecko, Strakonicko, Prachaticko, Táborsko, Písecko / [zpracovala Aspida] - Brno : Aspida, 2004 - 128 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - (brož.)

Competitiveness of Czech railways in the process of the accession and after the accession to EU : [collection of speeches from an international workshop], December 16, 2003 - 1st ed. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2004 - 53 l. : il., mapy ; 30 cm - 80-86747-18-2 (kroužková vazba)

Česká firma v Evropské unii : proměňme své šance na větším hřišti / Blanka Jakubcová, Ondřej Hradil, Martin Duda - [Praha] : Q-art, 2004 - 31 s. ; 22 cm - (brož.)

České podnikatelství v evropském prostoru - 2004 = Czech entrepreneurship in European environment - 2004 : sborník příspěvků ze 3. mezinárodního sympozia, Liberec 17.5.2004 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-820-5 (brož.)

České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? / Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil, Tomáš Havlíček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 296 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - 80-200-1051-3 (váz.)

Další rozvoj podnikání v Evropě / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 63 s. ; 25 cm - 80-7329-071-5 (brož.)

Daň z přidané hodnoty od A do Z : praktický průvodce DPH v ČR, v rámci EU a při obchodování s jinými státy / Dagmar Fitříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-86229-92-0 (pořadač)

Daně 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.5.2004 / [autorský kolektiv František Brabec ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxxv, 892 s. : tiskopisy, formuláře ; 24 cm - 80-7357-024-6 (váz.)


Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-56-4 (soubor ; volné listy v obálce)


Daně z příjmů : zákon o rezervách , přehled smluv o zamezení dvojího zdanění , vyhlášky, pokyny a sdělení MF : podle stavu k 3.11.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-460-7 (brož.)

Daně z příjmů v roce 2004 : Stanoviska k dotazům / Jana Dlabačová a kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 23 cm - 80-86229-68-8 (volné listy v pořadači)

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-35-1 (volné listy)

Daňová teorie a politika / Květa Kubátová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003 - 263 s. : il. ; 21 cm - 80-85963-23-X (CODEX ; brož.)

Daňové zákony a vyhlášky 2004 : [Zákon o daních z příjmů ; Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ... ; úplná platná znění od 1.5.2004] - Praha : ASPI, 2004 - 176 s. ; 30 cm - 80-86395-98-7 (brož.)

Daňový systém ČR : kombinované studium / Jan Pavel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 85 s. ; 30 cm - 80-7194-686-9 (brož.) : * 80-7194-687-9 (chyb.)

Daňový systém ČR 2004, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením / Alena Vančurová, Lenka Láchová, Jana Vítková - 7. rozš. vyd. - Praha : VOX, 2004 - 366 s. : il. ; 22 cm - 80-86324-42-7 (brož.) :

Daňový systém I : kombinované studium / Jan Pavel - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 77 s. ; 30 cm - 80-7194-687-7 (brož.) :

Devizové předpisy : podle stavu k 20.9.2004 ; Devizový zákon ; Euro ; Podpora a ochrana investic ; Obchody s devizovými prostředky ; Směnárenská činnost - Ostrava : Sagit, 2004 - 64 s. ; 24 cm - 80-7208-432-1 (brož.) :


Dobrý den, Evropo! / [odpovědný redaktor Pavel Vondráček] - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2004 - 63 s. : il. ; 21 cm - 80-903093-8-0 (brož.)


Dokazování v daňovém řízení / Jaroslav Kobík, Jiří Šperl - Praha : ASPI, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-86395-94-4 (brož.)

Dolní Roveň : poločas výzkumu = Dolní Roveň: research at half-time / Petr Skalník (editor) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 272 s. : il., mapy ; 24 cm - 80-7194-573-0 (brož.)

Dovolená v otázkách a odpovědích : [58 otázek a odpovědí z praxe] / [Marcela Smutná ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 87 s. ; formuláře ; 30 cm - 80-86395-91-X (brož.)

ECON '03 : [selected research papers / editor Mária Jašková] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2003 - 495 s. ; 22 cm - 80-248-0479-4 (brož.)

Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí : Křtiny, 22. červen 2004 / [sborník sestavil Roman Dudík] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, 2004 - 150 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-782-0 (brož.)

Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech / Jena Švarcová a kolektiv - Zlín : CEED, 2004 - 295 s. : il. ; 30 cm - 80-902552-9-9 (brož.)

Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie : (vybrané aspekty) / Arnošt Böhm - Praha : ASPI, 2004 - 259 s. : il. ; 21 cm - 80-7357-020-3 (brož.)

Ekonomika telekomunikací / Miroslav Vítek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 209 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03019-9 (brož.) :

Elektronická veřejná správa a její možný vliv na podnikání v regionu = Electronic public administration and its possible influence on business in region : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Hana Jonášová - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-214-2681-0 (brož.)

Evropa : atlas turistických zajímavostí : [600 evropských nej--] - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 2004 - 151, 16 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - (kroužková vazba)

Evropská unie - šance pro českého zaměstnance - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2004] - 1 složený list : barev. il. ; 24 cm - (brož.)

Evropská unie v přelomovém období / Bohumír Zlý - 2. upr. vyd. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 204 s. ; 22 cm - 80-7248-264-5 (brož.)


Evropské veřejné právo / Richard Pomahač - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 239 s. ; 21 cm - 80-7357-014-9 (váz.) :

Fair Trade : spravedlivý obchod v České republice / [editor Jiří Hejkrlík] - Praha ; Brno : Asociace pro Fairtrade, 2004 - 16 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Farm machinery management / author Patrick Francis Kapila ... [et al.] - Prague : Czech University of Agriculture, 2003 - 189 s. ; 30 cm - 80-213-1104-5 (brož.)

Finanční modely / Zdeněk Zmeškal a kolektiv - Vyd. 2., V Ekopressu 1. - Praha : Ekopress, 2004 - 236 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-87-4 (brož.)

Finanční zdroje EU poskytnuté České republice před vstupem do Evropské unie v letech 1990-2003 - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, [2004] - 51 s. ; 22 cm - (brož.)

Finanční zdroje pro obce : dotace, příprava, zakázky / [editoři] Jiří Horáček, Josef Postránecký - Praha : Josef Raabe, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-86307-18-2 (kroužková vazba)

Fiscal policy : intermediate course / Vratislav Izák - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 150 s. : ; 30 cm - 80-245-0716-1 (brož.)

Franchising : podnikání pod cizím jménem / Martina Řezníčková - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvii, 205 s. ; 23 cm - 80-7179-894-0 (brož.)

Fundusze strukturalne i polityka regionalna w Unii Europejskiej : material przygotowany na konferencje "Rola samorzadu terytorialnego i rolniczego w procesie integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unia Europejska" : Senat RP - 26. marca 2002 r. / Joanna Czapla, Wojciech Pomajda - [Warszawa] : Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, 2002 - 14 s. ; 30 cm - (volné listy)

Fúze podniků jako důsledek globalizace = Merger of businesses as a consequence of globalisation : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Libuše Zákravská - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 32 s. ; 21 cm - 80-214-2682-9 (brož.)

Hračka = Spielwaren Adressbuch, Tschechische Republik = Toys adressbook, Czech Republic : adresář 2002 ... / [redigoval Daniel Titěra] - 8. vyd. - Praha : Sdružení pro hračku a hru, 2001 - 65 s., [4] s. barev obr. příl. : formuláře ; 30 cm - (brož.)

Hradecké ekonomické dny 2004 : financování výstavby regionu : vědecká konference, Hradec Králové 3. a 4. února 2004 : sborník příspěvků / [výkonný redaktor Pavel Jedlička] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 214 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-366-2 (brož.)


Informační systémy průmyslového podniku = Manufacturing Execution Systems : sborník přednášek k firemní konferenci : hotel Devět Skal, Milovy, listopad 2004 - Ostrava : AD&M, 2004 - 48 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - (kroužková vazba)

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky / Robert Jahoda - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 21, [28], ix, s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Internet related job seeking skills / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 162 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-11-0 (brož.)

Interní předpisy zaměstnavatele v praconěprávních vztazích : [24 vzorů vybraných předpisů] : podle právního stavu k 1.4. 2004 / Jaroslav Jakubka - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 108 s. ; 30 cm - 80-7357-016-5 (brož.)

Interpretace místního dědictví : příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí / [redaktor anglického originálu James Carter ; překlad a redakce českého vydání Ladislav Ptáček ; autoři doplňků Roman Barták ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004 - 88 s. : il. ; 29 cm + 1 CD - 80-239-2068-5 (brož.)

Investiční pobídky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí : studie projektu GA ČR / Václav Vybíhal, Vladimíra Šachrová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 115 s., [20] s. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7157-758-8 (brož.)

ISC 2004 : first international students conference : proceedings : January 30, Kunovice, Czech Republic / [edited by Milan Vinklárik and Tibor Hlačina] - Kunovice : European Polytechnical Institute, 2004 - 96 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-027-6 (brož.)

Jak na úvěry / : [63 otázek a odpovědí z praxe] / Jitka Šimánková, Petr Syrový, Jan Šíma - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 104 s. : il. ; 30 cm - 80-7357-015-7 (brož.)

Jak se na Internetu uživit / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 181 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-10-2 (brož.)

Jak si udržet nejlepší zaměstnance / Leigh Branham ; [překlad Markéta Henychová, Michal Havelka] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 327 s. ; 23 cm - 80-251-0223-8 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-251-0223-7 (chyb.)

Jan Pivečka: "Nikdy se nevzdávej!" / Milan Švihálek, Zuzana Tarabusová - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia ; Slavičín : Nadace Jana Pivečky, 2004 - 284 s., [56] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-86101-94-0 (Tilia ; váz.)


Jména, příjmení, povolání a živnosti na Českobudějovicku v letech 1910-1915 : politický okres České Budějovice v Chytilově Úplném adresáři království Českého : soudní okresy České Budějovice, Hluboká, Líšov, Trhové Sviny / [připravili B. a M. Trnkovi] - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2004 - 40 s. ; 30 cm - 80-239-3270-5 (brož.)

Jute in geo-textiles and diversified products : international symposium cum exhibition on jute : [27 May 2004, Liberec] / edited by Oldrich Jirsak, R. Bharanitharan ; organizers Technical University of Liberec, Jute Manufactures Development Council, A Govt. of India Statutory Body, India - Ed. 1st - Liberec : Technical University of Liberec, 2004 - 88 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-840-X (brož.)

Kam ve městech [kartografický dokument] : kraj Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Praha, Středočeský, Ústecký : 61 měst : podrobné mapy / [ilustrace Vratislav Hlavatý ; texty Bronislava Kopuncová] - Měřítka různá - Brno : P.F. art, 2004 - 480 s. : barev. il., mapy, portréty ; 32 cm - 80-7348-024-7 (váz.)

Kam značky nevedou a další náměty k výletům / Ivana Mudrová ; [ fotografie Ivana Mudrová a Karel Sejk] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 239 s. : barev. il. ; 18 cm - 80-7106-716-4 (váz.) :

Kapitoly z obecné pedagogiky I. : společenské proměny ovlivňují pedagogiku / Karel Rýdl - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 67 s. ; 30 cm - 80-7083-894-9 (brož.)

Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace / Marcela Vítková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 87 s. ; 21 cm - 80-7041-678-5 (brož.)

Kommunikation im Tourismus : [Lehrerhandbuch / Autorin Dorothea Lévy-Hillerich] - 1. Aufl. - Plzeň : Fraus ; [Praha] : Goethe-Institut, 2004 - 99 s. ; 21 cm - 80-7238-298-5 (brož.)

Koncipování budoucnosti v Evropě 2003 : sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia pořádaného Občanskou futurologickou společností s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 8. až 10. září 2003 v Praze = Designing the future in Europe 2003 : proceedings of the 7th international colloquium organised by the Civic Futurological Society with the support of the University of Economics, Prague, held in Prague, on September 8-10, 2003 / [redakce sborníku František Petrášek, Barbora Slintáková] - Vyd. 1. - Praha : Občanská futurologická společnost, 2004 - 177 s. : il. ; 30 cm - 80-903440-0-3 (brož.)


Konkurence ve veřejném sektoru & Ob
*****jektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru :
sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně / [uspořádal Josef Mech] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - 246 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-210-3359-2 (brož.)


Kooperační struktury malých a středních podniků / Václav Lednický, Jiří Vaněk - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 191 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-259-9 (brož.)

Krajina bez sna / Peter Zajac - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 325 s. ; 19 cm - 80-7149-582-4 (brož.)

Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí : České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editoři Roman Biskup, Radim Remeš] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2004 - 196 s. : il. ; 25 cm - 80-7040-691-7 (brož.)

Léčba stresu metodou čtyř stavů rovnováhy / Andrzej Sieradzki ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Nový] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 105 ; 21 cm - 80-7362-018-9 (váz.)

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-46-7 (brož.)

Lidské zdroje ve vědě a technologii v letech 2001 a 2002 = Human resources in science and technology in 2001 and 2002 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 47 s. ; 30 cm - (brož.) :

Loss prevention 2004 : 11th international symposium Loss prevention and safety promotion in the process industries : 31 May - 3 June 2004, Praha, Czech Republic / [editors Hans J. Pasman, Jaromír Škarka, František Babinec] - Praha : PCHE - PetroCHemEng, 2004 - 7 sv. : il. ; 21 cm - 80-02-01574-6 (brož.)

Makroekonomie I : metodické a pracovní listy - bakalářská úroveň, distanční studium / Karel Šrédl ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 148 s. ; 30 cm - 80-213-1128-2 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Matematické modelování a diagnostika procesů v aparátech výrobních linek = Mathematical modelling and diagnostics of processes in apparatuses of production lines / Rudolf Žitný - Praha : České vysoké učení technické, 2004 - 26 s. : il. ; 21 cm - 80-01-02987-5 (brož.)


Metodické pokyny MF ČR - smlouvy o zamezení dvojího zdanění / [odpovědná redaktorka Soňa Handzová] - Český Těšín : Poradce, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-86674-92-4 (brož.)


Mezinárodní management a globalizace / Mikuláš Pichanič - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xi, 176 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-886-X (brož.)

Mikroekonomie / Zdeněk Kuba, Jindřich Ujec - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-86764-06-0 (brož.)

Mikroekonomie : jak ji chápat a k čemu je : doplňující text ke studiu mikroekonomie na magisterském stupni / Radim Valenčík - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 115 s. ; 30 cm - 80-86754-20-0 (brož.) * 808675420-0 (chyb.)

Mikroekonomie I / Miroslav Buchta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 169 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-663-X (brož.) :

Mikroekonomie II / Miroslav Buchta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 184 s. : ; 30 cm - 80-7194-683-4 (brož.) :

Minimum o regionální a strukturální politice EU / kolektiv autorů ; vedoucí autorského kolektivu Lubor Lacina - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády ČR : Eurion, 2004 - 263 s. : il. ; 30 cm - 80-86734-23-4 (kroužková vazba)

Moje slovenské pochybnosti : texty z rokov 1991-2002 / Rudolf Chmel - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 359 s. : il. ; 19 cm - 80-7149-617-0 (brož.)

Možnosti úspor daně z příjmu fyzických osob : [122 otázek a odpovědí z praxe] / Ivan Macháček - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-7357-021-1 (brož.)

Mzdy 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.3.2004 / [autorský kolektiv Hana d'Ambrosová ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxv, 670 s. : tiskopisy, formuláře ; 24 cm - 80-7357-012-2 (váz.)

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení / Anna Červenková, Daniela Bruthansová - Praha : VÚPSV, 2004 - 69 s., příl. v různém stránkování : il. ; 30 cm - (brož.)

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce-- ; Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ... - Český Těšín : Poradce, 2004 - 80 s. ; 21 cm - 80-7365-005-3 (brož.)

Němčina v hospodářství / Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová - 3., přeprac. vyd. - Praha : Ekopress, 2004 - 312 s. : il. ; 23 cm - 80-86119-80-7 (brož.) :


Neziskový sektor před vstupem ČR do Evropské unie : vývoj, kapacita, potřeby a směřování českých NNO zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje : zpráva sociologického výzkumu z roku 2003 / [pro Nadaci Partnerství zpracovala Kateřina Kepáková, spoluautor ... Luděk Hudák] - Brno : Nadace Partnerství, 2004 - 17 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3130-X (brož.)

Nová dopravní politika : mezinárodní seminář, Pardubice 14.4.2004 : sborník příspěvků / [redakce Tomasz Zawada] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 77 s. : il. ; 21 cm - 80-7194-606-0 (brož.)

Nový zákon o DPH platný od vstupu ČR do EU : [právní stav publikace k 1.5.2004] / Jan Rambousek - Praha : ASPI, 2004 - 549 s. : il. ; 21 cm - 80-7357-017-3(brož.) * 80-7357-07-33 (chyb.)

Nový Zéland : cyklocesta za poznáním / Jaroslava Procházková, Jiří Procházka - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2002 - 181 s. : il., portréty (převážně barev.), mapy ; 22 cm - 80-85280-86-8 (váz.)

Obce 2004 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.3.2004 / [autorský kolektiv Jan Břeň ... et al.] - Praha : ASPI, c2004 - xxxv, 732 s. ; 24 cm - 80-7357-013-0 (váz.)

Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU / František Janatka ... [et al.] - Praha : ASPI, 2004 - 295 s. ; 21 cm - 80-7357-006-8 (brož.)

Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním : praktická příručka / Milan Holub ... [et al.] - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 495 s. ; 21 cm - 80-7201-486-2 (brož.)

Osm mužů a kačer : nepravděpodobná cesta na Velikonoční ostrov na rákosové lodi / Nick Thorpe ; přeložila Radmila Damová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 255 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7341-340-X (váz.) :

Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce" / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 2. - Brno : MSD, 2004 - 261 s. ; 23 cm - 80-86633-23-3 (brož.)

Péče o krajinu : příručka pro výměnné pobyty k péči o krajinu a pozemkové spolky / [autoři Tomáš Růžička, Ladislav Ptáček, Blažena Hušková ; fotografie archiv ČSOP ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Nadace Partnerství, 2004 - 80 s. : il. ; 29 s. - 80-239-2968-2 (brož.)

Peníze a euro krok za krokem / Michel Le Duc, Nathalie Tordjmanová ; ilustrace Yves Calarnou ; [přeložila Hana Holoubková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 77 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-00-01400-9 (brož.)


Peníze, banky a finanční trhy : distanční studijní opora / Stanislav Polouček - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 293 s. : il. ; 30 cm - 80-7248-246-7 (brož.)

Petra Edelmannová : [monografie lídra národní koalice pro volby do evropského parlamentu] / Pavel Sedláček - 1. vyd. - [Praha] : Pavel Sedláček, 2004 - 162 s. : il. ; 19 cm - 80-239-2244-0 (brož.)

Podnikání a podnik I. / Josef Jünger, Vendula Fialová - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 113 s. : ; 30 cm - 80-86764-07-9 (brož.)

Pohledávky z právního účetního a daňového pohledu / Josef Drbohlav, Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 181 s. ; 21 cm - 80-86395-93-6 (brož.)

Politika v regionálním rozvoji : úvod do studia / Jaroslav Čmejrek, Václav Bubeníček, Markéta Luhanová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1157-6 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 29 cm - 80-86307-12-3 (soubor ; brož.)

Portrét české společnosti na prahu Evropy = Portrait of Czech society on the threshold of Europe / Monika MacDonagh-Pajerová ... [et al. ; překlad textů Marie Luhanová] - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2004 - [202] s. : portréty ; 31 cm - 80-7227-190-3 (váz.)

Posilování regionální konkurenceschopnosti : sborník příspěvků z česko-polského semináře, Komorní Lhotka 23.4.2004 / [editor Jan Malinovský, Osvald Milerski] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 133 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0653-3 (brož.) :

Povodně jako průřezový problém státní politiky / Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulty národohospodářské, Vysoká škola ekonomická, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-86684-09-1 (brož.)

Prag [kartografický dokument] : Karte touristischer Attraktionen / [verantwortliche Redakteurin und digitale Bearbeitung Jana Krejčová] - 1. Ausg. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm - 80-7011-778-8 (brož.)


Praga [kartografický dokument] : mappa delle curiosit turistiche / [redattore responsabile ed elaborazione digitale Jana Krejčová] - 1a ed. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm - 80-7011-779-6 (brož.)


Prager Kleinode / [Text] Petr David, Vladimír Soukup, [Photography] Zdeněk Thoma - 1. Ausg. - In Prag : Knižní klub, 2004 - 208 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-242-1247-1 (váz.) * 80-252-1247-1 (chyb.)

Prague [kartografický dokument] : map of tourist attractions / [responsible editor and digital processing Jana Krejčová] - 1st ed. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm - 80-7011-756-7 (brož.)

Praha [kartografický dokument] : mapa turistických zajímavostí / [odpovědná redaktorka a digitální zpracování Jana Krejčová] - 1. vyd. - [Měřítko] 1:10 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm - 80-7011-790-7 (brož.)

Praktická personalistika : po vstupu ČR do EU / Bohuslav Kahle - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 249 s. ; 24 cm - 80-7310-018-5 (brož.) :

Praktické problémy při uplatňování silniční daně v příkladech : v letech 2000 až 2004 : [podle právního stavu k 9.1.2004] / Milan Burian - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 103 s. : formuláře ; 30 cm - 80-86395-95-2 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86395-94-4 (chyb.)

Právní nároky zaměstnanců : výklad práv a povinností zaměstnanců i zaměstnavatelů v pracovněprávních a souvisejících vztazích / Vladimír Voříšek a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Eurounion, 2004 - 316 s. ; 21 cm - 80-7317-032-9 (brož.)

Právní rádce mzdové účetní / Ladislav Jouza - 2., aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 511 s. ; 21 cm - 80-7273-107-6 (váz.) :

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-37-8 (soubor ; brož.)

Principy pojištění a pojišťovnictví / Eva Ducháčková - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 178 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-67-X (brož.)

Průvodce společnou organizací trhů v odvětví cukru : verze 15. června 2004 / vypracoval Jaroslav Hanák a kolektiv pracovníků odboru analýz a speciálních komodit MZe - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2004 - 55 s. ; 30 cm - 80-7084-354-3 (brož.)

Průvodcovské momentky / Tomáš Burnog - Brno : Šimon Ryšavý, 2004 - 69 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7354-002-9 (brož.)


Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí / sestavila Alena Koutná - Praha : ASPI, c2004 - 94 s. ; 24 cm - 80-7357-001-7 (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech družstev / sestavila Ivana Štenglová - Praha : ASPI, c2004 - 114 s. ; 24 cm - 80-7357-000-9 (brož.) :

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání / sestavil Jiří Doležílek - Praha : ASPI, c2003 - 150 s. ; 24 cm - 80-86395-87-1 (brož.) :

Příběhy staveb a okřídlených kol : Železniční stavitelství Praha (1952-2002) / [Jaroslava Holoubek a kol. ; ilustrace Jiří Ryvola] - Praha : Železniční stavitelství, 2002 - 79 s. : il., mapy, ; 18 x 24 cm - (brož.)

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... = Incomes, expenditures and consumption of the household budget surveys sample households in .... 2003. Díl 1 / zpracoval Odbor šetření v domácnostech ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 119 s. : tab. ; 30 cm - 80-250-0827-4 (brož.) :

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... 2003. Díl 2, Typy domácností / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 60 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0839-8 (brož.) :

Příležitosti pro malé a střední podniky : projekty kooperativního výzkumu a projekty kolektivního výzkumu - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-86794-10-5 (brož.)

Přímé zahraniční investice v České republice : teorie a praxe v mezinárodním srovnání / Martin Srholec - Praha : Linde, 2004 - 171 s. : il. ; 24 cm - 80-86131-52-1 (brož.)

Příručka dobré praxe : příklady úspěšných projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR i v zahraničí / [zpracoval Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Odborem pro řízení pomoci z Evropského sociálního fondu MPSV] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86552-91-8 (brož.)

Příručka plátce DPH : po vstupu ČR do EU / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 126 s. ; 24 cm - 80-7310-019-3 (brož.) :

Realizace Incoterms v dopravě a pojištění / Miroslav Šubert - 1. vyd. - Praha : ICC Česká republika, 2003 - 2 sv. : il., formuláře ; 30 cm - 80-903297-2-1 (brož.)


Rejstřík pojmů - Zákon o DPH od 1.5.2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativní normě / sestavil kolektiv pracovníků - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 170 s. ; 24 cm - 80-86371-46-8 (brož.)

Rozpočet a politiky Evropské unie / Petr König, Lubor Lacina a kol. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xxiv, 374 s. : il. ; 25 cm - 80-7179-846-0 (váz.)

Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů : informativní metodika / Michaela Foltysová, Marek Pavlík, Lenka Simerská - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo financí ; Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 77 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-85045-14-1 (Ministerstvo financí ČR ; brož.)

Rozšiřování EU z pohledu teorie veřejné volby / Marek Loužek - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 105 s. ; 25 cm - 80-86729-12-5 (brož.)

Ruština pro ekonomy II : odborné texty / Mark Anfilov, Marie Horvátová - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 95 s. ; 30 cm - 80-245-0747-1 (brož.) :

Řízení průmyslového podniku v počítačovém prostředí / Marie Pospíšilová - 2., nezměn. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0726-9 (brož.)

Savoir-vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí / Ewa Pernal ; [z polského originálu přeložila a upravila Marta Stolařová] - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 242 s. ; 21 cm - 80-86119-59-9 (brož.)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia : Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 4.3.2004 / sestavení sborníku Stanislava Hronová - Praha : Oeconomica, 2004 - 225 s. : il. ; 23 cm - 80-245-0706-4 (brož.)

Sborník z diskusních seminářů / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, IEEP FNH, Vysoká škola ekonomická, 2004 - 93 s. ; 21 cm - 80-86684-12-1 (brož.)

Sborník z mezinárodní konference Regio 2003 : Darovanský dvůr, Břasy, Plzeň, Česká republika, 9.-10. října 2003 / sestavil Martin Lukáš, Jiří Ježek, Alena Nídlová - Cheb : MIM Consulting, 2003 - 294 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-239-1505-3 (brož.)


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Blansko / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 120 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0619-0 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Brno-město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 54 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0620-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Brno-venkov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 134 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0621-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Břeclav / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0622-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Česká Lípa / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 72 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0601-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Děčín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 67 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0594-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Havlíčkův Brod / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 105 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0614-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Hodonín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0623-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Cheb / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 52 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0591-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Chomutov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 57 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0595-X (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jablonec nad Nisou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 52 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0602-6 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-250-0603-4 (chyb.)


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jeseník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 40 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0626-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Jihlava / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0615-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Karlovy Vary / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 69 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0592-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Klatovy / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0585-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Liberec / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 70 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0603-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Litoměřice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0596-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Louny / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 72 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0597-6 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Most / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 43 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0598-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Olomouc / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0627-1 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Pelhřimov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0616-6 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň-sever / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0588-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň - jih / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0587-9 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Plzeň - město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 34 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0586-0 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Přerov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0629-8 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Rokycany / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 67 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0589-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Semily / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 74 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0604-2 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Sokolov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 59 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0593-3 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Šumperk / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 88 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0630-1 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Tachov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 60 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0590-9 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Teplice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 57 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0599-2 (brož.) :


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Třebíč / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 140 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0617-4 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Ústí nad Labem / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 42 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0600-X (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Vyškov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 83 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0624-7 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Znojmo / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 126 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0625-5 (brož.) :

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Žďár nad Sázavou / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003 - 154 s. : mapy ; 21 x 30 cm - 80-250-0618-2 (brož.) :

Slovník odborného názvosloví pro daňové poradenství : účetnictví, daňové právo, profesní právo : část česko-německá = Lexikon Fachwörter für die Steuerberatung : Rechnungswesen, Steuerrecht, Berufsrecht : Deutsch-Tschechisch - 2., rozš. vyd. - Brno : KDP - DATEV, 2004 - 235, 236 s. ; 21 cm - 80-239-2649-7 (brož.)

Sociálně-ekonomické aspekty sportu / Irena Durdová - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 86 s. ; 21 cm - 80-7329-075-8 (brož.)

Sociální aspekty transformace české ekonomiky / [odborný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Oeconomica, 2004 - 285 s. ; 25 cm - (brož.)

Sociální vědy a inženýrství / Miloš Vítek, Marcela Vítková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-7041-474-X (brož.)

Specifikace zdravého českého malého a středního podnikání / Ivan Jáč ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7083-886-8 (sv. 1 ; brož.)

Správa daní a poplatků ; Platby v hotovosti ; Daňové poradenství : podle stavu k 4.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 160 s. ; 24 cm - 80-7208-458-5 (brož.) :


Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce : jak získat peníze : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-10-7 (soubor ; volné listy)

Stavební a energetické využití slámy : (sborník přednášek) - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky ; Ministerstvo zemědělství České republiky, 2003 - 51 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-903271-3-3(brož.)

Systém podporování projektů v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání ; Systém podporování projektů v rámci Operačního programu Infrastruktura : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky : [Praha, 2004] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-14-8 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86684-10-5 (chyb.)

Škodovka v historických fotografiích = Škoda Works in historical photographs / Ladislava Nohovcová, Petr Mazný, Vladislav Krátký - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2004 - 128 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - 80-239-3325-6 (váz.)

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany / Milan Tomeček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 32 cm. - 80-86229-75-0 (volné listy v pořadači)

Tibetské mistrovské metody v práci / Tarthang Tulku ; [z anglického originálu ... přeložila Wanda Dobrovská] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 270 s. : ; 21 cm - 80-242-1219-6 (váz.)

Tschechische Mehrwertsteuer / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004 - 168 s. ; 21 cm - 80-903281-5-6 (brož.)

Účetnictví a DPH, další dotazy / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí : (vyšší účetnictví) / Hana Vomáčková - 2. vyd., výrazně přeprac. a aktualiz. - Praha : Polygon, 2004 - 500 s. : ; 22 cm - 80-7273-108-4 (váz.) :

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK : (verze komplet) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-45-9 (volné listy)


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON : (verze pro nevýdělečné organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-44-0 (soubor ; brož.)


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO : (verze pro obce) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-43-2 (volné listy)

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP : (verze pro příspěvkové organizace) / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-42-4 (volné listy)

Umění investovat / Komise pro cenné papíry ; [spolupracovala Unie investičních společností ČR] - Praha : Komise pro cenné papíry, [2004?] - 32 s. : il. ; 24 cm + 1 příl. - 80-239-3733-2 (v knize neuvedeno ; brož.)

Úroky z úvěrů hypotečního a ze stavebního spoření jako nezdanitelná část základu daně / : [28 otázek a odpovědí z praxe] / Katarína Dobešová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 99 s. ; 30 cm - 80-86395-83-9 (brož.)

Už nikdy na mizině! : jak si vydělat peníze / Cornelia Emilianová, Antje Schweitzerová ; přeložila Ivana Školníková ; ilustroval Alexander Weiler - 1. vyd. v čekém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-7341-144-X (váz.) :

Ve stínu těžních věží : historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906 / Aleš Zářický - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004 - 262 s. : il., faksim. ; 25 cm - 80-7042-653-5 (váz.)

Věda a výuka : sborník příspěvků z workshopu Katedry informatiky v ekonomice / 30. září 2004, Ostrava - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0616-9 (brož.) :

Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918-1938 / Jan Pavel - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004 - 113 s. : ; 25 cm - 80-86729-14-1 (brož.)

Velkoobchod a maloobchod / Aleš Hes - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004 - 132 s. ; 30 cm - 80-213-1163-0 (brož.) :

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 184 s. : il. ; 22 cm - 80-86119-71-8 (váz.) :


Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. Díl 2, Středomořské, arabské a asijské státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-956-9 (brož.)


Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. Díl 3, Postkomunistické, západotichomořské a americké státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-959-3 (brož.)

Všeobecný princip : věda o historii : proč je svět jednodušší, než si myslíme / Mark Buchanan ; [přeložil Ladislav Havela] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 220 s. : il. ; 22 cm - 80-7214-644-0 (váz.) :

Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen II / [uspořádaly Barbora Štěpánková a Jolana Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 113 s. ; 21 cm - 80-86552-80-2 (brož.)

Výběr zaměstnanců : zkoušky, testy, rozhovory / Luděk Kolman - Praha : Linde, 2004 - 175 s. : il. ; 24 cm - 80-86131-53-X (brož.)

Vybrané kapitoly a aplikované ekonomie / Jaroslav Zlámal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 114 s. ; 30 cm - 80-244-0881-3 (brož.)

Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla / Lubomír Grúň - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 202 s. ; 29 cm - 80-244-0867-8 (brož.)

Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu bydlení v České republice / Hana Janáčková - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004 - 152 s. : il. ; 24 cm - 80-7248-258-0 (brož.)

Výlety s dětmi / Eva Obůrková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 144 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-251-0235-1 (váz.) :

Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu : 1. mezinárodní konference o spolupráci univerzit, organizací, podnikatelů a veřejné správy Zlínského kraje : [28. a 29. dubna 2004] : sborník příspěvků = Research study results into the current state and development of the competitive ability of enterprises in the Zlín region : the 1st international conference on collaboration between universities, organizations, entrepreneurs and the public sector administration of the Zlín region : collection of conference contributions / [redaktor Alois Glogar] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu, 2004 - 80 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-179-7 (kroužková vazba)


Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-2003 = Main economic and social indicators of the Czech Republic 1990-2003 / [připravili J. Kux ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 53 s. : il. ; 30 cm - (brož.)


Vývoj hospodářského cyklu v Evropské unii / [zpracoval Slavoj Czesaný] - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 14 s. : il. ; 30 cm - 80-250-0789-8 (brož.) :

Výzvy pro podnikání - inovace a vzdělání : Česká republika na cestě ke znalostně založené ekonomice / Anna Kadeřábková - Praha : Linde, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-86131-50-5 (brož.)

Vzory smluv : podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech / Tomáš Pohl - 3., aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004 - 303 s. ; 21 cm - 80-7208-453-4 (brož.) :

Wonders of Prague / [text] Petr David, Vladimír Soukup, [photography] Zdeněk Thoma - 1st ed. - In Prague : Knižní klub, 2004 - 208 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-242-1283-8 (váz.)

Základy teorie finančních investic / Oldřich Rejnuš - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 188 s. ; 30 cm - 80-7157-796-0 (brož.)

Základy teorie integračních procesů / Bohumír Zlý - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 104 s. ; 21 cm - 80-248-0657-6 (brož.)

Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ; Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ; Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ... ; upozornění na změnu Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Český Těšín : Poradce, 2004 - 144 s. ; 21 cm - 80-7365-000-2 (brož.)

Zaměstnanecké výhody a daně : zdaňování příjmů zaměstnanců včetně příkladů / Jakub Šteinfeld, Pavel Galuška - Praha : ASPI, 2004 - 127 s. ; 24 cm - 80-86395-81-2 (brož.)

Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - podmínky pro vznik JZD - 1946 / připravila Jana Pšeničková - Vyd. 1. - V Praze : Státní ústřední archiv, 2004 - 374 s. ; 29 cm - 80-86712-16-8 (brož.) :

Žijem v takej krajine-- : o Maďaroch, Slovákov, premárnených príležitostiach a vynárajúcich sa možnostiach / Béla Bugár ; [z maďarského originálu ... prelozili Katarína Borbášová a Juliana Szolnokiová] - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 192 s. ; 19 cm - 80-7149-627-8 (váz.)

"Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" : recenzovaný sborník referátů z 9. mezinárodní konference = "Travel trade, regional development and education" : reviewed proceedings of the 9th international conference : Tábor, 19.-20. May 2004 / [editors Marie Hesková, Eduard Šittler, Vladimír Dvořák] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004 - 204 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7040-690-9 (brož.)


9. veletrh muzeí České republiky : Třebíč 26.5.-28.5.2004 - Třebíč : Městský úřad, 2004 - 13 s. : il. ; 30 cm + 2 příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist