Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za listopad-prosinec 2004

Abeceda se zvířátky / Lila Prap - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - [28] s. : vše barev. il. ; 22 cm - 80-251-0213-0 (váz.) :

Administrativní technika / Josef Kříž, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 85 s. ; 30 cm - 80-213-1158-4 (brož.) :

Adobe Premiere Pro : jednoduše, srozumitelně, názorně / Michal Hrabí - Brno : Computer Press, 2004 - vi, 228 s. : il. ; 19 x 23 cm - 80-251-0263-7 (brož.) :

Advanced simulation of systems : proceedings of the XXVIth international autumn colloquium : [22 to 24 September 2004 in Sv. Hostýn] / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2004 - 279 s. : il. ; 21 cm - 80-86840-03-4 (brož.)

Advanced simulation of systems : proceedings of the XXVIth international autumn colloquium : homage Milan Kotva : [22 to 24 September in Sv. Hostýn] / Jan Štefan, editor - 1st ed. - Ostrava : MARQ, 2004 - 16 s. : portréty ; 22 cm - 80-86840-04-2 (brož.)

Aktivity duchovních na poli vědy a kultury : sborník příspěvků z vědecké konference k 100. výročí úmrtí Beneše Methoda Kuldy / k vydání připravil Daniel Drápala - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm, : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2003 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-239-1694-7 (brož.)

Aktuální otázky vstupu České republiky do Evropské unie / [odborní redaktoři Eva Klvačová, Jiří Malý] - Praha : Oeconomica, 2004 - 271 s. ; 25 cm - (brož.)

Apache Server 2 : kompletní příručka administrátora / Mohammed J. Kabir ; [překlad Ivo Fořt] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 724 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0319-6 (váz.) :

Aplikace moderních metod operační analýzy v prostředí GIS = Application of modern operational analysis methods in the environment GIS : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Dušan Janoštík - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2663-2 (brož.)

Atlas : planetární systém s digitální kamerou pro rychlou a ergonomickou digitalizaci vázaných i plochých předloh bezkontaktním způsobem - [Česko : s.n., 2004] - 14 l. : il. ; 30 cm - (kroužková vazba)


Beruflich in Tschechien : Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte / Sylvia Schroll-Machl, Ivan Nový - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002 - 144 s. : il. ; 21 cm - 3-525-49055-0 (brož.)


Bibliografie za období 1974-2004 / Hana Lukášová-Kantorková - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 51 s. ; 24 cm - 80-7042-375-7 (brož.)

Břeclavan : výběrová bibliografie k 50. výročí založení národopisného souboru : výběrová bibliografie : materiály z fondu knihovny / [zpracovala Radana Denemarková] - Břeclav : Městská knihovna, 2004 - 21 l. ; 30 cm - 80-239-3528-3 (kroužková vazba)

CAD pro VF techniku / Zbyněk Škvor - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 2 sv. : il. ; 30 cm - 80-01-03062-8 (soubor ; brož.) :

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture : information about the institute / [processed by M. Hansel., L. Hýblová] - 2nd pub. - Brno : Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-86548-57-0 (brož.)

Cool Edit 2000 a Cool Edit Pro 2 : střih, efekty, procesory / Richard Riley ; [překlad Erika Lenčová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 246 s. : il. ; 23 cm - 80-722-6908-9 (brož.) :

Cowparade ve zlaté Praze = Cowparade in golden Prague / [fotografie Marian Beneš, Pavel Lagner ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004 - 135 s. : barev. il., mapa ; 31 cm - 80-86718-40-9 (váz.)

CSS pro zelenáče / Martin Snížek - Praha : Neocortex, 2004 - 295 s. : il. ; 24 cm - 80-86330-14-1 (brož.) :

Cubase SX : nahrávání, úpravy a mixování hudby na počítači / Robert Guérin ; [překlad Erika Lenčová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 478 s. : il. ; 23 cm - 80-7226-984-4 (brož.) : * 80-722-6984-4 (chyb.)

Cvičení z řízení pneumatických systémů / Jaroslav Kopáček, Miloslav Žáček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0692-4 (brož.)

Czechoslovak American archivalia / Miloslav Rechcígl, Jr. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 2 sv. ; 24 cm - 80-7329-068-5 (brož.)


České podnikatelství v evropském prostoru - 2004 = Czech entrepreneurship in European environment - 2004 : sborník příspěvků ze 3. mezinárodního sympozia, Liberec 17.5.2004 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 133 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-820-5 (brož.)


Český historik / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004 - 71 s. ; 20 cm - 80-86904-01-6 (brož.)

Členové České akademie věd a umění 1890-1952 / Alena Šlechtová, Josef Levora - Vyd. 2. - Praha : Academia, 2004 - 443 s. ; 21 cm - 80-200-1066-1 (váz.)

Čtení o Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 1883-2003 / Milan Tichák - 1. vyd. - Olomouc : Burian a Tichák, 2003 - 60 s. : il., portréty, faksim ; 21 cm - (brož.)

Databáze jako informační zdroj pro uživatele / Helena Palovská - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 87 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0720-X (brož.)

Databázové systémy v GIS / Zdena Dobešová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 76 s. ; 30 cm - 80-244-0891-0 (brož.)

Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutého kyčelního spojení = Strain-stress analysis of physiologically and pathologically developed hip joint : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Martin Vrbka - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2694-2 (brož.)

Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích / Ivo Kraus - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 270 s., xvi s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-200-1196-X (váz.)

Development of an integrated framework for chemoinformatics applications / vorgelegt von Achim Herwig - 2004 - viii, 219 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Didaktický sešit pro kurz Dialog s počítačem 2 : MS Word 2002 / Martina Jandová - V Praze : Oeconomica, 2004 - 51 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0725-0 (brož.)

Die Darstellung des Islams in der Presse : Sprache, Bilder, Suggestionen : eine Auswahl von Techniken und Beispielen / vorgelegt von Sabine Schiffer - 2004 - ii, 340 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (brož.)

Digitální fotografie ve Photoshop Elements : [tipy a techniky používané pro úpravu digitálních fotografií] / Scott Kelby ; [překlad Magdalena Kolínová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 280 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-251-0165-7 (váz.) :

Dokument pro kalibraci elektromechanických tlakoměrů / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 32 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-152-6 (brož.)


Doporučení pro tvorbu strategie budování fondů s využitím metody Konspektu / Sekce IFLA pro akvizici a budování fondů ; překlad a vydání Národní knihovna České republiky - Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 - 22 s. ; 22 cm - 80-7050-430-7 (brož.)

ECON '03 : [selected research papers / editor Mária Jašková] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2003 - 495 s. ; 22 cm - 80-248-0479-4 (brož.)

Effective participation in Framework Programme 6 : UK practice in proposal preparation and project support : 25-26 March 2004 / Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague - Prague : Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - [61] l. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86794-12-1 (kroužková vazba)

Einleitung in Computertypographie (nicht nur) für Gehörlose / Jaroslav Hrubý ; [Übersetzung Karel Suchánek] - Praha : Föderation der Eltern und Freunde der Hörbehinderte, 2003 - 259 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-86792-17-X (brož.)

Evropská unie [kartografický dokument] / [odpovědná redaktorka Stanislava Klustová] - 1. vyd. - [Měřítko] 1:15 000 000 - Praha : Kartografie, 2004 - 1 mapa : barev. ; 30 x 42 cm - (brož.)

Excel a Access : efektivní zpracování dat na počítači / Blanka Voglová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 252 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0703-9 (brož.)

Experimental methods and measurement techniques in monitoring and supervising engineering structures and their numerical analysis : IXth bilateral Czech/German symposium : Tábor, June 17-19, 2004 / [editor Jitka Jirova] - [Prague] : Czech Technical University, 2004 - 86 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86246-20-5 (brož.)

Finanční modely / Zdeněk Zmeškal a kolektiv - Vyd. 2., V Ekopressu 1. - Praha : Ekopress, 2004 - 236 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-87-4 (brož.)

Fond soudržnosti Evropské unie : jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004 - 16 s. : il. ; 21 cm - 80-7212-263-0 (brož.)

Fyzika : soupis učebnic fyziky ve sbírkách oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově / sestavila Marta Konířová - Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, oddělení dějin školství, 2004 - 70 s. ; 21 cm - (brož.)


Gerontagogika : úvod do teorie a praxe edukace seniorů / Anna Petřková, Rozália Čornaničová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 92 s. ; 30 cm - 80-244-0879-1 (brož.)


Historický spolek Schwarzenberg a jeho časopis Obnovená Tradice v letech 1990-2004 : soupis článků a autorský rejstřík / Miloslav Trnka - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2004 - 24 s. ; 30 cm - 80-239-3271-3 (brož.)

Hluková certifikace malých letadel = Noise certification of light aircraft : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Pavel Foretník - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2696-9 (brož.)

Hodnota pro zákazníka a konkurenceschopnost firmy : (mezinárodní seminář) : 8. června 2004, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská - [Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004] - 94 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2674-8 (kroužková vazba)

Hrady a zámky : informace z kuchyně Nakladatelství Beatris - Dobrá : Beatris, [2004] - [6] s. : il. ; 21 cm - (brož.)

HTA in "Real-Time" : oncology as educational model for data management in health care assessment : educational materials for pre-conference workshop "Health care assessment - data and information management - lessons learned - trends anticipated" : health technology assessment international : the 1st annual meeting in Krakow, Poland (May 30 - June 2, 2004) / edited by Ladislav Dušek ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 82 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3395-9 (brož.)

ICSC 2004 : second international conference on soft computing applied in computer and economic environments : January 29-30, Kunovice, Czech Republic : proceedings / [edited by Imrich Rukovanský and Pavel Ošmera] - Kunovice : European Polytechnical Institute, 2004 - 352 s. : il. ; 30 cm - 80-7314-025-X (brož.)

II. mezinárodní konference o pružinách a využití software v konstruování : 11.2.2004 Praha, Česká republika : sborník příspěvků / editoři David Herák, Karel Bárta - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1125-8 (brož.)

IMPA 2004 : informační management ve veřejné správě : sborník konference = Information management of public administration : 5. a 6. února 2004, Darovanský dvůr, Břasy, Česká republika / sborník sestavili Aleš Kacl, Martin Lukáš - Cheb : MIM Consulting, 2004 - 243 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-239-1506-1 (brož.)


Informační a řídicí technika v elektroenergetice : IRTE '04 : sborník z mezinárodního vědeckého semináře : Katedra elektrotechniky a automatizace TF ČZU, Praha 1.-2. červen 2004 / [za kolektiv autorů Karel Pokorný, Ondrej Lukáč] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 122 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1167-3 (kroužková vazba)


Informační technologie I : vybrané kapitoly / Jiří Vaněk ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 159 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1122-3 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Informační technologie II : vybrané kapitoly / Jiří Vaněk, Jitka Štěpánová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 110 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1160-6 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek : 23.9.2004, Dům energetiky, Ostrava / - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 2004 - 140 s. : il. ; 22 cm - (kroužková vazba)

Informatika pro základní školy : [základy práce s PC : učebnice] / Jiří Vaníček, Petr Řezníček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. : barev. il. ; 30 cm - 80-251-0196-7 (sv. 1 ; brož.) :

Informatika pro základní školy : metodická příručka / Jiří Vaníček, Petr Řezníček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. ; 23 cm - 80-251-0221-1 (sv. 1 ; brož.) :

Information Security summit : five years in security with IS2 - the past and the future : 26-27 May 2004, The Ball Game Hall of the Prague Castle = pět let bezpečnosti s IS2 - co bylo a co bude : 26.-27. května 2004, Míčovna Pražského hradu - Praha : Tate International, 2004 - xx, 166 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-86813-00-2 (brož.)

Information systems implemantation and modelling : tutorial : proceedings of 7th international conference : [April 19-20, 2004, Rožnov pod Radhoštěm / Martin Lasoň, Petr Hanáček] - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-86840-01-8 (brož.)

Information systems implementation and modelling : proceedings of the conference : [7th international conference, April 19-20, 2004, Rožnov pod Radhoštěm / edited by Miroslav Beneš - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-85988-99-2 (brož.)

Inovační trendy v technologii smaltování : sborník přednášek 21.-23.9.2004 Beskydy - Ostravice, hotel Ondráš, Česká republika - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - il. ;39 s. : ; 21 cm - 80-248-0646-0 (brož.) :

Institute of Scientific Instruments, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999-2003 / [project editor Pavel Zemánek] - Brno : ISI ASCR, 2004 - 95 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-239-3103-2 (brož.)

Inteligentní systémy pro praxi : sborník přednášek k 8. ročníku konference Seč u Chrudimi 2004 - Ostrava : AD&M, 2004 - 66 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-239-3680-8 (kroužková vazba)


Internet related job seeking skills / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 162 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-11-0 (brož.)

Internet stručně, snadno, srozumitelně : užitečný průvodce po internetu malý rozměrem, velký přínosem! / Jiří Holoubek - 1. vyd. - Praha : Bohemia Spectrum, 2004 - 48 s. : il. ; 15 cm - 80-86860-00-0 (brož.) :

Internetové technologie I / Zdeněk Havlíček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 193 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1109-6 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Introduction to computer typography / Jaroslav Hrubý ; [translation Leah Sepannen Andersson, Sean Clifton, Rani Tolimat] - 1st ed. - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 162 s.. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86792-05-6 (brož.)

Introduction to computer typography : textbook / Jaroslav Hrubý ; [translated by Leah Sepannen Andersson, Sean Clifton and Rani Tolimat] - 1st ed. - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 263 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86792-04-8 (brož.)

Introduction to computers and the Internet / Antonín Jančařík ; [translation Rani Tolimat] - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 218 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-86792-13-7 (brož.)

Introduction to web-page design : textbook / Aleš Kastner - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 219 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-08-0 (brož.)

Introduction to web page design : teacher's book / Aleš Kastner - 1st ed. - Prague : Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired, 2003 - 46 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86792-09-9 (brož.)

Investiční pobídky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí : studie projektu GA ČR / Václav Vybíhal, Vladimíra Šachrová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 115 s., [20] s. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-7157-758-8 (brož.)

Jak se na Internetu uživit / Anna Rývová, Vladimír Vrabec - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 181 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-10-2 (brož.)


Jak si udržet nejlepší zaměstnance / Leigh Branham ; [překlad Markéta Henychová, Michal Havelka] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 327 s. ; 23 cm - 80-251-0223-8 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-251-0223-7 (chyb.)


JAVA - nástroje / Martin Hynar - Praha : Neocortex, 2004 - 325 s. ; 23 cm - 80-86330-16-8 (brož.)

Kamenné záhady : tajemství středověkých staveb / Helmut Lammer, Mohammed Y. Boudjada ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka] - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004 - 235 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-86761-18-5 (váz.)

Kancelářská abeceda : profesionální vedení sekretariátu / [vedoucí projektu Lucie Součková]. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-08-5 (soubor ; brož.)

Kapesní průvodce hardwarem / Jakub Lohninský a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 72 s. : il. ; 18 cm - (brož.)

Kapitoly z personálního řízení pro neziskové organizace / Marcela Vítková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 87 s. ; 21 cm - 80-7041-678-5 (brož.)

Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů / Marie Balíková, Hana Kubalová, Jaroslava Svobodová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2004 - 156 s. ; 30 cm - 80-7050-438-2 (brož.)

Kdy už tam budeme? : s dětmi na cestách / [autorka Martina Gorgasová ; sestavila Sabine Dohme ; ilustrace Anke Siebert] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-7236-362-X (brož.)

Klementinum : Národní knihovna České republiky - Praha : Národní knihovna České republiky, [2004] - 1 složený list : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Komentář k ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003 vydaných pod společným názvem Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu / zpracovala Marcela Teysslerová - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 23 s. ; 30 cm - 80-7283-149-6 (brož.)

Komentář k vydání ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení / Vladimír Ludvík - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 34 s. ; 30 cm - 80-7283-147-X (brož.)


Koncipování budoucnosti v Evropě 2003 : sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia pořádaného Občanskou futurologickou společností s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 8. až 10. září 2003 v Praze = Designing the future in Europe 2003 : proceedings of the 7th international colloquium organised by the Civic Futurological Society with the support of the University of Economics, Prague, held in Prague, on September 8-10, 2003 / [redakce sborníku František Petrášek, Barbora Slintáková] - Vyd. 1. - Praha : Občanská futurologická společnost, 2004 - 177 s. : il. ; 30 cm - 80-903440-0-3 (brož.)


Konflikt, koření života : průvodce řešením konfliktů pro učitele a studenty středních škol - 2., rev. vyd. - Praha : Partners Czech, 2004 - 175 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3339-6 (brož.)

Krizové řízení : podkladový materiál a skripta pro seminář / Dana Procházková - 1. vyd. - Brno : Regionservis, 2004 - 83, 114, [40] l. ; 30 cm - 80-239-3563-1 (váz.)

Krizový management = Crisis management : CM : sborník 2. mezinárodní konference, 19.-20. května 2004, Brno / uspořádali Rudolf Horák, Rudolf Schwarz - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie v Brně, 2004 - 359 s. : il., mapy ; 25 cm + 1 CD-ROM - 80-85960-71-0 (brož.)

Krizový management I : ochrana obyvatelstva, mimořádné události : kombinovaná forma studia / Radim Roudný, Petr Linhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 97 s. ; 30 cm - 80-7194-674-5 (brož.) :

Kryl / Michal Huvar - Vyd. 3., rozš. - Brumovice : Carpe diem, 2004 - 159 s. : il. ; 19 cm - 80-86362-49-3 (váz.)

Kurz osvětlovací techniky XXIII : osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : 4.-6.10.2004, hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 254 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0659-2 (brož.) :

Kvantitativní metody v ekonomii 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí : České Budějovice 6.-8. září 2004 / [editoři Roman Biskup, Radim Remeš] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra aplikované matematiky a informatiky, 2004 - 196 s. : il. ; 25 cm - 80-7040-691-7 (brož.)

Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium / Alena Kolčavová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 170 s. : ; 30 cm - 80-7318-205-X (brož.)

Legendy jednoho ústavu : věnováno Státnímu zdravotnímu ústavu / Helena Šrámová - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2004 - 230 s. : il., portréty ; 15 cm - 80-7254-511-6 (váz.)


Lidé ve firmě : jak to dělají ti nejúspěšnější / Ivan Brož - Praha : Linde, 2004 - 103 s. ; 24 cm - 80-86131-51-3 (brož.)


Lidské zdroje ve vědě a technologii v letech 2001 a 2002 = Human resources in science and technology in 2001 and 2002 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 47 s. ; 30 cm - (brož.) :

Linux : kompletní příručka administrátora / Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein ; [překlad Miloš Průdek, David Vozák] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xxxviii, 828 s. : il. ; 24 cm - 80-7226-919-4 (váz.) : * 80-722-6919-4 (chyb.)

Linux : tipy a triky pro bezpečnost / Petr Krčmář - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 207 s. ; 24 cm - 80-247-0812-4 (brož.)

Linux Fedora Core 2 : instalační příručka / Ondřej Zloský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 77 s. : il. ; 23 cm + 4 CD - 80-251-0316-1 (brož.) :

Literární dílny. Díl 3, Metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře z let 2002-2003 / [sestavil Václav Pitucha] - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2004 - 1 sv. (nestránkováno) : il., portréty ; 30 cm - 80-7052-068-X (kroužková vazba)

Logistika v praxi : praktická příručka manažera logistiky / Jaroslav Bazala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- - sv. ; 32 cm - 80-86229-71-8 (volné listy v pořadači)

Magický svět Macromedia Flash MX 2004 / Michelangelo Capraro a Duncan McAlester ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, c2004 - 183 s. : il. ; 17 x 24 cm - 80-86815-06-4 (kroužková vazba)

Majáda, dcera Iráku : život jedné ženy za vlády Saddáma Husajna / Jean Sassonová ; [z anglického originálu ... přeložila Simoneta Dembická] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 288 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7217-299-9 (váz.)

Management / Lenka Cimbálníková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-244-0893-7 (brož.) :

Management / Václav Lednický - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 68 s. ; 30 cm - 80-86764-08-7 (brož.)

Management : pro kombinované studium / Milan Siegl, Zdeněk Brodský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004- - sv. : il. ; 30 cm - 80-7194-680-X (sv. 1 ; brož.) :

Management veřejné správy : teorie a praxe : zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy / Glen Wright, Juraj Nemec - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 419 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-70-X (brož.)


Manažerské rozhodování / Jiří Fotr, Jiří Dědina, Helena Hrůzová - Vyd. 3., upr. a rozš. - Praha : Ekopress, 2003 - 250 s. : il. ; 24 cm - 80-86119-69-6 (brož.)

Mendel 2004 : 10th international conference on soft computing : evolutionary computation, genetic programming, fuzzy logic, rough sets, neural networks, fractals, bayesian methods : June 16-18, 2004, Brno, Czech Republic / [editors Matoušek Radomil, Ošmera Pavel] - 1st ed. - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2004 - xi, 319 s. : il. ; 30 cm - 80-214-2676-4 (brož.)

Měření účinnosti malých zdrojů znečišťování ovzduší, nové české a evropské normy : sborník přednášek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0702-5 (brož.) :

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 10-02-04 : k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost v akreditačním systému České republiky / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 50 s. ; 30 cm - 80-7283-148-8 (brož.)

Mezinárodní konference o úpadku v České republice : konaná pod záštitou Ministerstva spravedlnosti : Praha, 26.-27. dubna 2004 - [Praha : Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci ČR, 2004] - 67 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Mezinárodní management a globalizace / Mikuláš Pichanič - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xi, 176 s. : il. ; 24 cm - 80-7179-886-X (brož.)

Microsoft Excel 2003 : podrobný průvodce začínajícího učitele / Martina Češková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 163 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0790-X (brož.)

Microsoft Office 2003 : tipy a triky pro praxi / Blanka Voglová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 164 s. : il. ; 23 cm - 80-247-9037-8 (brož.)

Microsoft Office Excell 2003 : podrobná uživatelská příručka / Milan Brož - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 383 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0230-0 (brož.) :

Microsoft Word 2002 / kolektiv autorů - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004 - iv, 227 s. : il. ; 19 x 23 cm - 80-251-0216-5 (brož.) : * 80-251-0203-3 (chyb.)

Microsoft Word 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 227 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0791-8 (brož.)


Mistrovství v Microsoft Office 2003 / Michael J. Young, Michael Halvorson ; [překlad David Krásenský] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xxxiii, 1135 s. : il. ; 24 cm - 80-251-0222-X (váz.) :

Mistrovství v počítačových sítích : správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů / Stephen J. Bigelow ; [překlad Petr Matějů] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 990 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0178-9 (váz.) :

Modelling and simulation of systems : proceeding of the conference : [38th international conference, April 19-21, 2004, Rožnov pod Radhoštěm] / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2004 - 356 s. : il. ; 21 cm - 80-85988-98-4 (brož.)

Modelování a simulace náhodných jevů ve strojírenských procesech = Modelling and simulation random event in engineering processes : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor Technická kybernetika / Tomáš Ranzenhofer ; školitel Bronislav Lacko - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2657-8 (brož.)

Moderní ilustrovaná encyklopedie : souhrn vědomostí pro školáky i celou rodinu / [spoluautoři a konzultanti Simon Adams ... et al. ; z anglického originálu ... přeložili Vladimír Hanák ... et al.] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 1007 s. : barev. il., mapy, portréty ; 29 cm - 80-242-1224-2 (váz.)

Monitorovací plochy soustavy NATURA 2000 v České republice / Radim Adolt ... [et al.] - Brno : Paido, 2003- - sv. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-7315-069-7 (sv. 1 ; brož.)

Multimediální slovník, aneb, Manuál milovníka multimédií / Jaroslav Pospíšil, Stanislav Michal - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 183 s. ; 30 cm - 80-7346-019-X (brož.)

Muzeum města Brna 1904-2004 : : [sborník ke stému výročí otevření / Jiří Blažek ... et al. ; fotografie Michaela Dvořáková ... et al.]] - 1. vyd. - Brno : Muzeum města Brna, 2004 - 207 s. : il. (většina barev.), portréty, faksim. ; 26 cm - 80-86549-04-6 (váz.)

Náhodné objevy / Larry Verstraete ; [přeložil Jiří Strnad] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 151 s. : il. ; 19 cm - 80-00-01275-8 (brož.) :

Nákup a jeho řízení / Xenie Lukoszová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xii, 170 s. ; 23 cm - 80-251-0174-6 (brož.) :

Nanotechnologie / Tasilo Prnka, Karel Šperlink - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004 - 67 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-7329-070-7 (brož.)


Nauč se hodiny : učíme se hodiny s Červenou Karkulkou / Van Gool ; [z angličtiny přeložila Mahulena Červená] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - [10] s. : vše barev. il. ; 25 cm - 80-7237-722-1 (leporelo)

Návod k produktu jako nedílná součást dodávky podle standardu Evropské unie / zpracovali Josef Rýmus, Ladislav Pešička - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 34 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-144-5 (brož.)

Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru podle eurokódů / [zpracoval František Wald] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 18 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

NC programování v obrábění / Martin Vrabec, Jan Mádl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 92 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03045-8 (brož.) :

Nevyřešené záhady lidstva : věda na rozpacích / [autoři Beate Bühlová ... et al. ; z německého originálu ... přeložil Petr Kaška] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2004 - 384 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 29 cm - 80-86196-85-2 (váz.)

Neziskový sektor před vstupem ČR do Evropské unie : vývoj, kapacita, potřeby a směřování českých NNO zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje : zpráva sociologického výzkumu z roku 2003 / [pro Nadaci Partnerství zpracovala Kateřina Kepáková, spoluautor ... Luděk Hudák] - Brno : Nadace Partnerství, 2004 - 17 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3130-X (brož.)

Obecně prospěšná společnost / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 75 s. ; 20 cm - 80-86395-92-8 (brož.)

Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh / Markéta Slavíčková, Ivana Valešová - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004 - 46 s. ; 30 cm - 80-85118-87-4 (brož.)

Obchodní katalog knih / Jan Kanzelsberger, velkoobchod knihami - 7., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : J. Kanzelsberger, 2000 - 1170 s. ; 30 cm - 80-85387-47-6 (váz.)

Objektově orientovaná tvorba softwaru / Vojtěch Merunka, Robert Pergl, Marek Pícka - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2004 - 171 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1159-2 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :


Olomouc, město knihy : 19. Libri Olomouc (4.-6. března 2004) : 10. Literární festival (29. února - 6. března 2004) : [katalog : Olomouc, Výstaviště Flora] - Olomouc : Výstaviště Flora, 2004 - 63 s. ; 21 cm - (brož.)


OrCAD 10 / Vít Záhlava - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 224 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0904-X (brož.)

Personální a sociální dovednosti / Ivana Fialová ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-86764-10-9 (brož.)

Personální řízení I. : vybrané kapitoly / Aleš Gregar - Vyd. 3., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 163 s. : ; 30 cm - 80-7318-198-3 (brož.)

Photoshop : retušování a korekce digitální fotografie / Katrin Eismannová ; [z anglického originálu ... přeložili Zdeněk Pavlík, Radek Szabó, Alena Šachová] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 368 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - 80-86815-07-2 (brož.)

phpMyAdnim : efektivní správa MySQL / Marc DeLisle ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Pokorný] - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - 264 s. : il. ; 23 cm - 80-86815-09-9 (brož.)

Posilování regionální konkurenceschopnosti :
***** sborník příspěvků z česko-polského semináře, Komorní Lhotka 23.4.2004 / [editor Jan Malinovský, Osvald Milerski] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 133 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0653-3 (brož.) :

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-41-6 (soubor)

Potrhlí vědátoři : speciál / Nick Arnold ; ilustrace Tony de Saulles ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Fokt] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 224 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0004-3 (brož.)

Praktická personalistika : po vstupu ČR do EU / Bohuslav Kahle - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004 - 249 s. ; 24 cm - 80-7310-018-5 (brož.) :

Pražský Teixeirův atlas = Teixeira's Prague atlas = Atlas Teixeira Praguense / [úvodní slovo a komentář Simona Binková ; odpovědná redaktorka Hana Košťálová] - Praha : Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb ; Středisko ibero-amerických studií FF UK, 2004 - 209 s. : il., mapy, faksim. ; 30 cm - 80-7278-214-2 (brož.) :

Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace / Jaroslav Erneker, Viktor Porada a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 152 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-159-9 (brož.)


Profesionálem v administrativě / Tomáš Neugebauer - 2. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 210 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7346-016-5 (kroužková vazba)

Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET / Luboslav Lacko ; [překlad Lubomír Brůha] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 479 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0176-2 (brož.) :

Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací :
***** (stav k 1.1.2003, redakčně uzavřeno 30.9.2003) - 12. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003 - 117 s. ; 30 cm - 80-7212-286-X (brož.)

První anglická slůvka : ABC: nauč se anglickou abecedu - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co, 2004 - [10] s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7237-990-9 (váz.)

První krůčky po výpočetním prostředí ZČU - 2. aktualiz. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004 - 68 s. : il., mapy, plánky ; 15 cm - 80-7043-317-5 (brož.)

Přehled internetových informačních zdrojů v oboru meteorologie / Jan Pivec - Vyd. 1. - Praha : Naděžda Skleničková, 2004 - 123 l. : il., mapy ; 22 x 30 cm - 80-903206-5-1 (váz.)

Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí / Jan Černý ; [s příspěvky Lenky Šmídové a Kateřiny Pochmanové] - Rakovník : Muzeum TGM Rakovník ; Státní okresní archiv, 2004 - 134 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-85081-20-2 (brož.)

Příležitosti pro malé a střední podniky : projekty kooperativního výzkumu a projekty kolektivního výzkumu - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2004 - 28 s. ; 21 cm - 80-86794-10-5 (brož.)

Příspěvek ke studiu života lékaře-badatele v Čechách / Zdeněk Lodin - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 288 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-7262-232-3 (brož.)

Psychologie a sociologie v podnikání / Hana Vykopalová - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2004 - 65 s. ; 30 cm - 80-86764-09-5 (brož.)

Putování světem kolem nás : najdeš 4000 obrázků? / [Překlad Dan Popov] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 132 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-992-5 (váz.)

REDEM '04 : management ve výzkumu a vývoji : sborník referátů 4. konference : [Hustopeče u Brna, 28.-29. dubna 2004 / Jan Štefan, editor - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2004 - 2 sv. : il. ; 22 cm - 80-86840-00-X (základ ; brož.)


Regionální datový sklad : (teze disertační práce) : obor: Informatika ve veřejné správě / Stanislava Šimonová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 29 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-7194-580-3 (brož.)

Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce / Bořivoj Brdička - Kladno : AISIS, 2003 - 122 s. : il. ; 24 cm - 80-239-0106-0 (brož.)

Ruská obchodní korespondence / Marcela Hutarová, Vladimír Hucl - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Ekopress, 2002 - 207 s. ; 21 cm - 80-86119-49-1 (brož.)

Řízení průmyslového podniku v počítačovém prostředí / Marie Pospíšilová - 2., nezměn. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 127 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0726-9 (brož.)

S počítačem do Evropy : [schválený výukový materiál pro Sylabus 4.0] / Marcela Fejtová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 152 s. : il. ; 30 cm - 80-251-0227-0 (brož.) :

Sbírky v počítači : muzea, archivy a knihovny v éře digitálních informací / [redakce Jitka Zamrzlová] - Praha : Národní technické muzeum, 2004 - 110 s. : il., noty, faksim. ; 29 cm - 80-7037-131-5 (brož.)

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia : Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : 4.3.2004 / sestavení sborníku Stanislava Hronová - Praha : Oeconomica, 2004 - 225 s. : il. ; 23 cm - 80-245-0706-4 (brož.)

Sborník statí o kultuře v letech 1998-2003 / Ministerstvo kultury - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury, 2004 - 276 s. : il. ; 30 cm - 80-86310-47-7 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-7068-180-2 (chyb.)

Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003 / k vydání připravil Antonín Kostlán - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003 - 741 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-7285-025-3 (brož.)

Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001 / [editor svazku Magdaléna Pokorná] - Praha : Arenga, 2002 - 296 s. ; 21 cm - 80-7285-015-6 (brož.) * 80-7285-0150-6 (chyb.)


Směrnice pro forenzní laboratoře / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 13 s. ; 30 cm - 80-7283-153-4 (brož.)


Speech processing :
***** 13th Czech-German workshop : Faculty of Arts, Charles University, Prague, 15th-17th September 2003 / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 157 s. : il. ; 21 cm - 80-86269-10-8 (brož.)

Stavební tepelná technika - pojmy a jejich definice včetně vzorců / [zpracoval Jaroslav Řehánek, Martin Zálešák] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 20 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Strategický environmentální management nákladů podniku = Strategic environmental cost management of the company : zkrácená verze habilitační práce, obor Odvětvová ekonomika a managment / Alena Kocmanová - Brno : VUTIUM, 2004 - 42 s. ; 24 cm - 80-214-2652-7 (brož.)

Strategie bohů : osmý div světa / Erich von Däniken ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek] - Vyd. 2., V Euromedia Group 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 223 s. : il. ; 22 cm - 80-242-1213-7 (váz.)

Světová školní četba na dlani : obsahy z děl 300 světových spisovatelů / [napsala Vlasta Hovorková a kolektiv] - 3., dopl. vyd. - Praha : Erika, 2004 - 327 s. ; 21 cm - 80-7190-302-7 (váz.)

Svobodní zednáři / Jasper Ridley ; přeložila Iva Emmerová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 311 s. ; 22 cm - 80-7341-358-2 (váz.) :

Systém podporování projektů v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání ; Systém podporování projektů v rámci Operačního programu Infrastruktura : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie, ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky : [Praha, 2004] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-14-8 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86684-10-5 (chyb.)

Systémové prostředky k zabezpečování konformity jakosti českých výrobků = System means for assurance of quality conformity of Czech products : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Dušan Shejbal - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 25 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2692-6 (brož.)

Systems integration 2004 : SI 2004 : 12th international conference : proceedings : Prague, Czech Republic, June 14-15, 2004 / edited by Jan Pour - Ed. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 584 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0701-3 (brož.)


Šeříkový sólokapr : příběhy spojeneckých novinářů a vojáků z května 1945 / Jindřich Marek - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2002 - 311 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-85280-81-7 (váz.)


Tajná kniha o digitální fotografii / Ondřej Neff - 4., aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2004 - 192 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 23 cm - 80-251-0220-3 (brož.) :

Teoretická reflexe a identifikace společenských potřeb ve vazbě na aktuální problémy policejní praxe :
***** sborník z mezinárodní vědecké konference konané na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 29.-30. září 2003 / [sborník uspořádal: Viktor Porada, Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 [i.e. 2004] - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7251-145-9 (brož.)

Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech / Anna Černá, Jan Černý - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004 - 150 s. ; 26 cm - 80-86530-15-9 (brož.)

Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod = Thermal analyses of slip-on gearbox using CAx methods : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Josef Procházka - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2688-8 (brož.)

Text, obraz, zvuk : ("vyprávějte si s námi!") / Květuše Lepilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004 - 100 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-7042-652-7 (brož.) :

Textilie v novém tisíciletí II ; obrazová analýza v textilu : Liberec 14.-16.04.2004 : sborník abstraktů - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 43 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-7083-818-3 (brož.)

Texty k opisu / kolektiv autorů: Jaroslava Levová, Jaroslav Konůpek, Ivana Valešová - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004 - 50 s. ; 30 cm - 80-85118-86-6 (brož.)

The Frederic Remington Art Museum Collection / Brian W. Dippie - Ogdensburg : Frederic Remington Art Museum, 2001 - 264 s : il. (většina barev.) ; 30 cm - 0-8109-6711-1 (váz.)

Třebechovický Proboštův betlém : sbírky Třebechovického muzea betlémů / Zita Zemanová, Miloš Vojíř, Pavel Matuška - 1. vyd. - Hradec Králové : Fotografo, 2004 - 164 s. : barev. il. a portréty ; 29 cm - 80-900865 (váz.) :

Tvorba softwaru 2004 : 30. jubilejní ročník : celostátní konference s mezinárodní účastí : [sborník přednášek, 26.5.-28.5.2004, Ostrava] - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger ; MARQ, 2004 - 339 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-85988-96-8 (brož.)

Tvorba webových stránek pomocí aplikace Microsoft Frontpage 2002 / Milan Klement - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 140 s. : il. ; 21 x 29 cm - 80-244-0630-6 (brož.)


Tvorba www stránek I : pro distanční vzdělávání / Tomáš Bartoníček, Miloslava Kašparová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 74 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-672-9 (brož.) :

Umělá a výpočetní inteligence : část: Fuzzy množiny : distanční opora / Vladimír Olej, Pavel Petr - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 62 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-670-2 (brož.) :

UML srozumitelně / Hana Kanisová, Miroslav Müller - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 158 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0231-9 (brož.) :

Úřad vlády České republiky, Generální ředitelství státní služby - [Praha] : Úřad vlády České republiky, 2004 - 11 s. : barev. il., mapa ; 30 cm - 80-86734-19-6 (kroužková vazba)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský = Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture : informace o ústavu / [zpracoval M. Hansel, L. Hýblová] - 2., přeprac. vyd. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-86548-56-2 (brož.)

Utajené dějiny Čech : historie, o které nechtějí odborníci slyšet / Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl ; ilustrace Petr Utěšil a archiv autorů - Praha : Ivo Železný, 2004 - [503] s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - 80-237-3871-2 (brož.)

Úvod do počítačové typografie : materiály pro učitele / Jaroslav Hrubý - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 172 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86792-03-X (brož.)

Úvod do počítačové typografie : učebnice / Jaroslav Hrubý - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 269 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-86792-02-1 (brož.)

Úvod do počítačů a internetu / Antonín Jančařík - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 186 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-12-9 (brož.)

Úvod do tvorby webových stránek : materiály pro učitele / Aleš Kastner - 1. vyd. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 46 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD - 80-86792-07-2 (brož.)


Úvod do tvorby webových stránek : učebnice / Aleš Kastner - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 199 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-86792-06-4 (brož.)


Užití kancelářských aplikací / Renáta Kunstová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0733-1 (brož.)

Věda a náboženství 2000: od konfliktu k dialogu / Antje Jackelén ... [et al.] ; uspořádal František Mikeš - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 219 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0863-5 (brož.)

Věda a výuka : sborník příspěvků z workshopu Katedry informatiky v ekonomice / 30. září 2004, Ostrava - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 82 s. : il. ; 21 cm - 80-248-0616-9 (brož.) :

Visual Basic .NET 2003 : začínáme programovat / Ján Hanák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 178 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0864-7 (brož.)

Voda a život : titulní výstava stejnojmenného výstavního projektu u příležitosti 185. výročí založení Národního muzea a Mezinárodního roku vody UNESCO : výstavní projekt pod záštitou České komise pro UNESCO : Národní muzeum - hlavní budova, 25.10.2003-31.7.2004 / [s použitím textů z výstavy sestavili Miloš Anděra a Kateřina Klápšťová] - Praha : Národní muzeum, 2003 - [40] s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 cm - 80-7036-159-X (brož.)

Vraky : atraktivní místa k potápění / [text a fotografie Kurt Amsler ... et al. ; redktor Egidio Trainito ; z anglického překladu ... italského originálu přeložil Ladislav Ptáček] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2004 - 240 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - 80-7234-358-0 (váz.)

Všeobecný princip : věda o historii : proč je svět jednodušší, než si myslíme / Mark Buchanan ; [přeložil Ladislav Havela] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 220 s. : il. ; 22 cm - 80-7214-644-0 (váz.) :

Výběr a využití referenčních materiálů / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 12 s. : il. ; 30 cm - 80-7283-151-8 (brož.)

Vybrané kapitoly z krizového řízení / Václav Bouřa - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 106 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-368-4 (brož.) :

Vyhodnocení povodně v srpnu 2002 z pohledu průchodu povodňové vlny Vltavskou kaskádou / Jakub Krejčí, Jiří Zezulák, Josef Buchtele - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003 - 215 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-213-1110-X (kroužková vazba)

Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 7 s. ; 30 cm - 80-7283-150-X (brož.)


Výkladový slovník řízení lidských zdrojů : s anglickými ekvivalenty / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 207 s. ; 21 cm - 80-7357-019-X (brož.)

Vypalujeme DVD na počítači : rady a postupy / Jan Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 104 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-247-0856-6 (brož.)

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu : aktuální informace, přehledy a vzory dokumentů pro výrobce potravin, dovozce potravin, distributory potravin, prodejce potravin, provozovatele stravovacích služeb / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-85-8 (volné listy v pořadači)

Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu : 1. mezinárodní konference o spolupráci univerzit, organizací, podnikatelů a veřejné správy Zlínského kraje : [28. a 29. dubna 2004] : sborník příspěvků = Research study results into the current state and development of the competitive ability of enterprises in the Zlín region : the 1st international conference on collaboration between universities, organizations, entrepreneurs and the public sector administration of the Zlín region : collection of conference contributions / [redaktor Alois Glogar] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu, 2004 - 80 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-7318-179-7 (kroužková vazba)

Využití environmentálního účetnictví při řešení rozhodovacích úloh v podniku s cílem ochrany životního prostředí / Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004 - 52 s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Vývoj vzdělávacích multimediálních programů v e-learningovém prostředí / Erika Mechlová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 94 s. ; 30 cm - 80-7042-988-7 (brož.)

Výzkum strategického myšlení = Research of strategic thinking : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Antonino Milica - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 20 s. ; 21 cm - 80-214-2689-6 (brož.)

Výzvy pro podnikání - inovace a vzdělání : Česká republika na cestě ke znalostně založené ekonomice / Anna Kadeřábková - Praha : Linde, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-86131-50-5 (brož.)

XML : efektivní programování pro .NET / Dino Esposito ; [přeložil Jaroslav Černý] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 596 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0775-6 (brož.)


Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektů / kolektiv autorů Eurion, o.s. - vedoucí autorského kolektivu Lubor Lacina - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády ČR : Eurion, 2004 - 143 s. : il. ; 30 cm - 80-86734-24-2 (kroužková vazba)


Základy informačních technologií. Excel : distanční opora / Pavel Petr, Hana Jonášová - Vyd. 1. - Padubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 72 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-669-9 (brož.) :

Základy informačních technologií. Word : distanční opora / Pavel Petr, Hana Jonášová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 60 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-676-1 (brož.) :

Základy logistiky / Aleš Slíva - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm - 80-248-0678-9 (brož.)

Základy práce s MS Office / Antonín Jančařík - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003 - 211 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86792-16-1 (brož.)

Zdenka Braunerová : 1858-1934 / Miloslav Vlk - 2., upr. vyd., 1. vyd. ve Středočeském muzeu - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2004 - 35 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-2818-X (brož.)

Znamení a znaky nešlechticů / Antonín Markus, Josef Pilnáček - V Českých Budějovicích : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2004 - 14 s. : erby ; 30 cm - 80-239-2817-1 (brož.)

Znovu bych mu ruku podala! / Emilie Veverková - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 151 s., [6] s. obr. příl. : il., portréty ; 18 cm - 80-86057-26-7 (brož.)

Žena, která spolkla zubní kartáček : a jiné bizarní případy z lékařské praxe / Rob Myers ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 167 s. : il. ; 22 cm - 80-7178-913-5 (váz.) :

.NET Technologies' 2004 : the 2nd international workshop on.NET Technologies : workshop proceedings held at University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic : May 31 - June 2, 2004 / edited by Vaclav Skala, Piotr Nienaltowski - Plzeň : University of West Bohemia, 2004 - ii, 88 s. : il. ; 29 cm - 80-903100-4-4 (brož.)

13th ALADIN workshop on ALADIN applications in very high resolution : Prague, 24-28 November 2003, Czech Republic - Vyd. 1. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2004 - 206 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-86690-13-X (brož.)


21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004 : grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, novinách a nových médiích : [Moravská galerie v Brně], 15.6.-24.10.2004 = 21th international biennale of graphic design in Brno : graphic design, illustration and type in books, magazines, newspapers and new media / [výkonný redaktor Michaela Konečná] - V Brně : Moravská galerie :, 2004 VUTIUM, - 235 s. : barev. il. ; 22 x 24 cm + 2 příl. - 80-7027-126-4 (brož.)


3ds max 6 : animace a vizuální efekty / Sanford Kennedy ; [překlad Jan Kříž] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 560 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0328-5 (váz.) :

500 otázek a odpovědí / [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Kaas] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 117 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7200-916-8 (váz.)

9. veletrh muzeí České republiky : Třebíč 26.5.-28.5.2004 - Třebíč : Městský úřad, 2004 - 13 s. : il. ; 30 cm + 2 příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist