Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 2004

12 klíčů k důsledné výchově / Ronald G. Morrish ; [z anglického originálu ... přeložil Lubor Švejnar]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

50 let Přírodovědecké fakulty v Olomouci : 1953-2003. / [odpovědný redaktor Juraj Ševčík] - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 50 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

A life of learning / Peter Brown - New York : American Council of Learned Societies, 2003. - ix, 20 s. ; 22 cm - Brož.

Abeceda od srdíčka / Jiří Gembala, Zuzana Kopecká - 2. vyd. - Brno : CENTA, 2003. - 65 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Akreditace v distančním vzdělávání / Jiří Průcha - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 58 s. ; 29 cm - brož.

Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. / Zora Janovcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem. / Christopher Gillberg, Theo Peeters ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 122 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bejvávalo na horách / foto Karel Hník ; text Jana Sojková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon : Krkonošský národní park, 2003. - 151 s. : il. ; 31 cm - váz.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních / [Libuše Černá ... et al.] - Vyd. 2., upr. - [Praha]Brno : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR : Institut výchovy bezpečnosti práce, 2003. - 288 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Cestopisy, místopisy, povahopisy : (putování životem, aneb, Smrt se rozcvičuje). / Pavel Popelka - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 245 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat - Praha : Rytmus, 2003. - 31 s. : il. ; 15 cm - Brož.


Co má umět předškolák : (nauč se to také tak!). : hry a hříčky, úkoly, dřív než půjdeš do školy. / [napsala] Martina Drijverová ; [ilustrovala] Marie Tichá. - Vyd. 1. - Praha : Egmont ČR, 2003. - [65] s. : barev. il. ; 34 cm - váz.


České školství v mezinárodním srovnání : stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2003. / [Michaela Kleňhová, Jana Palečková, Simona Pikálková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 49 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu / Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová ; [z německého originálu ... přeložila Kristina Lišková]. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Diagnostika narušené komunikační schopnosti / Viktor Lechta a kol. ; [ze slovenského originálu ... přeložila Jana Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 359 s. ; 24 cm - váz.

Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky : počáteční fáze výuky mateřštiny. / Jana Svobodová a kolektiv - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 102 s. ; 21 cm - publikace bez CD-ROM

Dítě, radost a výchova / Miriam Prokešová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.

Doktorský studijní obor Pojišťovnictví : informace o studiu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. / zpracovali: Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě. / Gary Chapman ; [překlad Zuzana Kempná]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 230 s. ; 21 cm - brož.

eLearning, eTeaching, eEducation : ein Aspekt einer neuen Lernkultur. : Studientext für Europäische Masterstudiengänge. / Margarete Grimus - Brno : Paido, 2003. - 205 s. : il. ; 30 cm - brož.

Encyklopedie řeckých bohů a mýtů / Bořek Neškudla - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 228 s. : il. ; 21 cm - váz.

Erste Schritte in die Unterrichtspraxis - Texte, Materialen, Berichte : Materialien zum Erasmus Intensivprogramm "BRIDGES". : Authentisch - Aktuell - Zweisprachig. : Wien-Liberec-Szeged 2003. / Renate Seebauer (Hg.) - Brno : Paido, 2003. - 210 s. : il. ; 30 cm - brož.

Európska univerzita: inštitucionálny prístup k strategickému manažmentu, k manažmentu kvality, európskej politike a akademickému uznávaniu : príručka. / [Carolyn Campbell ... et al.] - [Bratislava] : European Training Foundation, 2000. - 56 s. ; 21 x 31 cm - Kroužková vazba


Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Hrajeme na zobcovou flétnu : metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not. / Kateřina Koutníková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 151 s. : il. ; 23 cm - brož.

Hrajeme si s nejmenšími : [140 her pro rozvoj vašich dětí]. / Jackie Silberg ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Hrajme sa s najmenšími : [140 hier pre rozvoj vašich detí]. / Jackie Silberg ; [z anglického originálu ... preložili Jana Jindrová a Petra Šimkovičová]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. / [Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - [96] s. : il. ; 15 cm - brož.

Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. / [Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - [96] s. : il. ; 15 cm - brož.

Hry v programech tělovýchovných procesů : sborník referátů ze 6. meinárodní vědecké konference. : Proceedings of papers from 6-th international scientific conference. : Plzeň, 28.11.-29.11.2003. / editor Ladislav Čepička - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 232 s. ; 21 cm - brož.

I. konference k problematice integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol a školských zařízení : [11.6.2003 v Šumperku]. : sborník. / [Drahomíra Jansová (editor)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Industry relationships for accession states centres of excellence in higher education : Budapest, [2-3 October] 2002. / [edited by Balázs Borsi, Gábor Papanek, Theodoros Papaioannou] - Budapest : Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Social and Management Sciences, [2002]. - 200 s. : il. ; 24 cm - brož.

Informatika X/2002 : sborník příspěvků. : Studnice, 21.-23.1.2002. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informatika XI/2002 : sborník příspěvků. : Strážnice, 13.-14.6.2002. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.


Informatika XII/2003 : sborník příspěvků. : Studnice, 27.-28.1.2003. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informatika XIII/2003 : sborník příspěvků. : Svojanov, 2.-4.6.2003. / [Arnošt Motyčka (ed.)] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 44 s. ; 21 cm - brož.

Information and communication technology in education 2003 : proceedings. : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 16th-18th September 2003. / edited by Erika Mechlová - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 318 s. : il. ; 21 cm - brož.

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě : diplomové a klauzurní práce 1998-2003. : diploma and final portfolios 1998-2003. : [Opava, Dům umění, Pekařská 12 a Minoritský klášter, Masarykova 41, 1.11.2003-4.1.2004. / text Vladimír Birgus] - OpavaPraha : Slezská univerzita : Kant, 2003. - 175 s. : il. ; 21 x 25 cm - brož.

Integrace je když--, zkušenosti jedné školy : sborník příspěvků projektu programu Phare Access 99 Integrace jako standardní řešení vzdělávání a výchovy. / Libor Podešva a kolektiv - Vsetín : [s.n., 2003?]. - 63 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internationalization: Rhetoric or reality? / Sheila Biddle - New York : American Council of Learned Societies, 2002. - ix, 120 s. ; 22 cm - Brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro mateřské školy. / [redakční rada Petr Hodek ... et al.] - Třebíč : Infra, 2003- . - sv. : il. ; 33 cm - volné listy v pořadači ; soubor

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : projekty, agenda atd. pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Kam na školu : anotace studijních a učebních oborů středních škol. : Střední školy v České republice. / [zpracoval Libor Berný ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, c2003. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Klima současné české školy : sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. : 14.-15. ledna 2003 Olomouc. / Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 381 s. : il. ; 21 cm - brož.


Komunikácia v matematike na strednej škole / Filippo Spagnolo, Ján Čižmár - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 190 s. ; 24 cm - brož.


Kouzelná věda : zaklínadla v kuchyni, laboratoř v pokoji. / Richard Robinson ; [z anglických originálů ... přeložila Hana Kučerová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 181 s. : il. ; 19 cm - brož.

L' Italia si racconta : natura, storia, cultura, attraverso le immagini. / [redazione Giovanna di Capua ... et al.] - Milano : Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003. - 147 s. : barev. il. ; 31 cm - Váz.

L'Italia si racconta : natura, storia, cultura, attraverso le immagini. / [redazione Giovanna di Capua ... et al.] - Milano : Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003. - 147 s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Legenda o Juruparym / Maximiano José Roberto ; [ze španělštiny přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Renata Haffaf]. - PrahaPodlesí : Dauphin, 2003. - 225 s. ; 21 cm - brož.

Liberec - univerzitní město / [editoři Jaroslav Vild, Milan Žemlička] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 85 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století / Jiří Pokorný - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 243 s. ; 21 cm - brož.

Logika v přijímacích testech na právnické fakulty : [praktický průvodce a cvičebnice. : teorie, příklady s řešením, příklady k procvičování. / napsala Kamila Dvořáčková] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 177 s. : il. ; 21 cm - brož.

Los estudios hispánicos en la República Checa / [Anna Mištinová, Jaroslav Reska] - Wroclaw : [Uniwersytet Wroclawski], 2002. - s. 186-194 ; 24 cm - Volné listy

Máme doma prvňáčka / Jarmila Klégrová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 144 s. : il. ; 20 cm - brož.

Matematika : průvodce přípravou k přijímacím zkouškám z matematiky na všechny typy středních škol. / Jiří Herman ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 201 s. : il. ; 24 cm - brož.


Mathematik aktuell : von der Theorie zur Praxis und zurück. : Ressourcen-Material für LehrerbildnerInnen, LehramtsstudentInnen, LehrerInnen und engagierte Eltern. / Margarete Grimus - Brno : Paido, 2003. - 124 s. : il. ; 30 cm - brož.


Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. / Iva Švarcová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Portál, 2003. - 187 s. - brož.

Miscellanea / Karel Hausenblas - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003. - 298 s. ; 21 cm - brož.

Móda 20. století / Jana Máchalová - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 229 s. : il. (většina barev.), portréty ; 25 cm - váz.

Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů / Hana Cisovská - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 199 s. : il. ; 24 cm - brož.

Multikulturní výchova III : praktikum. / Ivana Fialová, Danuše Matýsková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 63 s. ; 30 cm - brož.

Mumie : odhalte tajemství egyptských hrobek. / Joyce Tyldesley ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Mičanová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2003. - 127 s. : il. (většina barev.), portréty ; 29 cm - váz.

Národní a evropské vědomí školní mládeže / Vratislav Čapek - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001. - 50 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nástin dějin pedagogiky / Josef Horák, Milan Kratochvíl - Vyd. 4. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 121, [9] s. ; 21 cm - brož.

Nebojte se nepracovat / Ernie J. Zelinski ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Šroubek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 170 s. : il. ; 23 cm - brož.

O češtině pro doktorandy / Milena Krobotová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství : [sborník příspěvků z 9. ročníku Letní školy "Občan ..." pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. : 26.-29.8.2002 Olomouc. / editor Miroslav Dopita] - Vyd. 1. - Bratislava : Informačná kancelária Rady Európy, 2003. - 161 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Občanská výchova I pro odborná učiliště / Hana Kovaříková ; [ilustrovala Miroslava Jakešová]. - 1. vyd. - Praha : Septima, 2003. - 102 s. : il. ; 21 cm - brož.


Oborová retrospektivní bibliografie publikací s pedagogickým zaměřením k výuce hudební výchovy 20. století ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci / [sestavil] Roman Giebisch - 1. vyd. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2004. - 121 s. ; 30 cm - váz.

Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace : sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne 11.9.2003 v Brně. / [editoři] Antonín Malach, Milan Viturka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 306 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Oddíl Cestovatelů / sestavil Jindřich Kačer ; [ilustrace Ivana Utínková-Dýrová]. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2003. - 73 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odmaturuj z biologie / [zpracovaly Marika Benešová ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 224 s. : il. ; 24 cm - brož.

Olympia : kult, sport a slavnost v antice. / Ulrich Sinn ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 119 s., xvi s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Overview of departments and their research activities University of Ostrava / [editor Tadeusz Siwek] - Ostrava : Repronis, 2003. - 37 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Paleolit a mezolit: Pohřební ritus / Jiří A. Svoboda - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM : NAUMA, 2003. - 128 s. : il. ; 28 cm - Akademické nakladatelství CERM ; brož.

Paměti bretonského venkovana / Jean-Marie Déguignet ; přeložila Gabriela Chalupská. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 512 s. ; 21 cm - váz.

Pedagogicko-vědecká konference u příležitosti 100. výročí založení Fakulty strojního inženýrství : 5.-6.12.2000, Brno. : sborník přednášek. - Brno : Vysoké učení technické, 2000-. - 2 sv. : il., tab. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Pěvecká výchova / Olga Češková - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2003. - 55 s. : noty ; 21 cm - brož.

Plzeň očima Ladislava Lábka : Marie Maderová, Petr Mazný. - Vyd. 1. - V Plzni : Starý most, 2003. - 112 s. : il., portréty ; 31 cm - váz.

Pokusy z volné ruky / Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.


Pověsti a zkazky královského města Německého Brodu a okolí / Anna Jahodová-Kasalová - VěrovanyHavlíčkův Brod : Jan Piszkiewicz : Beránek-Levné knihy, 2003. - 127 s. : il. ; 22 cm - váz.

Prameny času : vzpomínání a úvahy absolventa plzeňské lékařské fakulty. / Josef Žán ; [kresby Jan Cipra]. - Vyd. 1. - [Česko] : Josef Žán, 2003. - 126 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Prezentace matematiky : mezinárodní konference, Liberec 9.-12.září 2003. : sborník příspěvků. / [ediční skupina Jan Mach, Dana Černá, Gerta Plačková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 129 s. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Problémové dítě a hra - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Proč jsi stále tak neklidný?!, aneb, I dospělí mohou být jak z "hadích ocásků" / Tomáš Novák - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - 103 s. ; 22 cm - brož.

Profesní růst učitele : sborník příspěvků z 10. konference ČPdS. : 20.-21. listopadu 2001 Šlapanice u Brna. / Vlastimil Švec (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 246 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průvodce k učebnicím českého jazyka : pro učitele 2. ročníku základní školy. / [Hana Burianová, Ludmila Jízdná] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 63 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce rokem ředitele střední školy : včetně vzorů používaných dokumentů 2004. - Jiří Polášek, Pavel Polák, Dagmar Šrámková - Olomouc : ANAG, 2003. - 334 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

První krůčky po výpočetním prostředí ZČU - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 55 s. : il., mapy, plánky ; 15 cm - brož.

Prvouka / Iva Nováková - Praha : Pierot, [2003?]. - 59 l. : il. ; 22 cm - kroužková vazba

Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Fakultu stavební VUT v Brně / Pavel Schauer, Eleonora Čermáková - Vyd. 5., V nakl. Konvoj 2.. - Brno : Konvoj, 2003. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přehled speciální pedagogiky a školská integrace / Milan Valenta a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 322 s. ; 21 cm - brož.


Příjímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2003). / Jan Ostravský - 5., opr. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 165 s. ; 29 cm - brož.

Případová studie jako součást pedagogické praxe / Marcela Musilová - 2. upr. vyd., Ve Vydavatelství UP 1. vyd.. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.

Psychologické aspekty vzdělávání dospělých : [studijní materiály pro distanční kurz Lektor vzdělávání dospělých]. / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 230 s. ; 23 cm - brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Rok v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. : kurikulum předškolní výchovy. / Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 491 s. ; 23 cm - brož.

Rok ve Vlčnově 1945-46 : národopisný dokument o životě vesnice. / Josef Beneš ; fotografie František Tomíšek. - Vyd. 1. - Ve Vlčnově : Společnost Jízdy králů, 2003. - 263 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Rozvíjíme emoce dětí : praktická příručka pro mateřské školy. / Simone Pfeffer ; [z německého originálu ... přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 106 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Bojka Hamerníková a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2003. - 525 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvoj početních představ : (pracovní sešit). / Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001- . - sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


Schule ist Gemeinschaft : Konzepte einer europäisch ausgerichteten Bildung. : [Beiträge des Symposiums "Schulvielfalt auf dem Weg nach Europa". : 8.-10. Juni 2001, Hannover]. / Frank-Rüdiger und Hannelore Jach (hrsg.) - [Baltmannsweiler] : Schneider Verlag Hohengehren, 2002. - ii, 224 s. ; 23 cm - brož.


Slovník latinských panovníků / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 24 s. ; 22 cm - brož.

Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939-2003) / Milada Frolcová - Vyd. 1. - V Uherském HradištiZlín : Slovácké muzeum : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. - 343 s. ; 31 cm - váz.

Služební zákon č. 218/2002 Sb. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 104 s. ; 22 cm - brož.

Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 10.-12. září 2003 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. : sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference České asociace pedagogického výzkumu. - Brno : Paido, 2003. - 75 s. ; 21 cm + 1 CD. - brož.

Sondy do dějin Středního hornického učiliště v Příbrami (1851-2001) / Jiří Majer - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy : Hornické muzeum, 2003. - 225 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - brož.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 : vazba studentů vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele. : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol. : Brno, 28.-29. listopadu 2002. / redakce Adéla Jacíková, Jakub Schůrek, Jaroslav Švec - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol. : Brno, 6. a 7. prosince 2001. / redakce Jaroslav Švec, Jarmila Cardová - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 2002. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Společenský styk, rétorika, etika podnikání : studijní text pro navazující magisterské studium Podnikové finance a obchod. : forma: kombinovaná. / Anna Putnová - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 89 s. ; 30 cm - brož.

Studijní texty v distančním vzdělávání / Ludvík Eger, Hana Bartoňková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 64 s. ; 29 cm - brož.

Škola - základ života : o svém vztahu ke škole vyprávějí a na učitele i školní lásky vzpomínají žákyně ... a žáci .... / ptal se, zapsal a upravil Boris Dočekal ; kresbami vyzdobil Jiří Slíva. ; krasopisem doplnil Luděk Bárta. - 1. vyd. - Jihlava : Listen, 2003. - 124 s. : il. ; 22 cm - váz.

Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží : na pomoc romským pedagogickým asistentům. / Lenka Gulová, Tomáš Čech a kol. - Brno : Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU : Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU : MSD, 2003. - 147 s. ; 21 cm - MSD ; brož.


Testy z anglického jazyka : 12 x 50 testových otázek k přijímacím zkouškám na vysoké školy ekonomického zaměření. / [Jana Petrová, Tomáš Jacko] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 145 s. ; 21 cm - brož.

Testy z matematiky na VŠE : 63 x 5 typových příkladů k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou. : stručný výklad základních kapitol středoškolského učiva. / [napsal Petr Koranda] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 160 s. ; 21 cm - brož.

The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns Report 3. Working conditions and pay : general lower secondary education - Brussels : Eurydice, 2003. - xxviii, 185 s. : il. ; 23 cm - brož.

Time to talk : učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. / Sarah Peters, Tomáš Gráf - 1. vyd. - Praha : Polyglot, 2001- . - sv. : il. (většina barev.) ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Toto město je k pronajmutí : pražská nostalgická causerie. : fotografie z let 1969-2002. / František Dostál ; [editor Jiří Stegbauer]. - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2003. - 143 s. : il. ; 18 x 25 cm - váz.

Trendy ve vyučování matematice : matematické kolokvium, Olomouc 10. října 2003. : sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). / [editor David Nocar, Radka Skalková] - 1. vyd. - Praha : Votobia, 2003. - 12 s. ; 21 cm + l CD-ROM. - brož.

Turecké záhady / Arnošt Vašíček - Vyd. 1. - Ostrava : Mystery Film, 2003. - 151 s. : il. (většina barev.) ; 20 cm - brož.

Učitel českého jazyka a současná základní škola : (se zaměřením na edukační materiály předmětu). / Milan Polák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 186 s. : il. ; 29 cm - brož.

Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů : (teorie, výzkum, praxe). : (theory, research, practice). / Hana Lukášová-Kantorková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 305 s. ; 24 cm - brož.


Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové. / Ondřej Stehlík - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 389 s. ; 21 cm - váz.


Univerzitní informační systém I. : sborník příspěvků z odborného semináře o Univerzitním imformačním systému Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. : Lednice na Moravě, 23.-26. října 2002. / Milan Šorm, Hana Netrefová (editoři) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do didaktiky kresby a grafiky I. : kresba pro 1. ročník. / A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Hana Valešová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 30 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vedení školy v praxi - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Viktor Kaplan : 1876-1934. / Gerlind Weber, Gunter Weber ; [překlad Jaromír Hladík]. - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 2003. - 31, 30 s., [5] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z etopedie 1. díl. Klasifikace a diagnostika poruch chování / Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Vyrábíme dárky s malými dětmi : náměty a nápady pro děti od 3 do 8 let. / Stephanie R. Mueller, Ann E. Wheeler ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Tomková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 165 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vyrábíme přáníčka / Susan a Martin Penny - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 31 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství : mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství České a Slovenské republiky. : 20.-21. října 2003, Malenovice, Česká republika. : sborník příspěvků. / [redakce Zdeněk Peřina, Pavla Šimelová] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 55 s. : barev. il. ; 31 cm + 5 l. příl, 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : V. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě, Olomouc 3.-5.9.2003. : sborník příspěvků z konference. / [hlavní redaktor František Menšík] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého : Centrum distančního vzdělávání UP, 2003. - 185 s. : il. ; 25 cm - brož.


Xavera : materiály o životě a díle Františky T.E. Běhálkové. / Gustav Vožda Část I.. Předchůdci, mládí, výšivky (do r. 1885) - Vyd. 1. - TovačovVěrovany : Region Věrovany za spolupráce s Hanáckým tanečním souborem Hatě Tovačov a nadací Zámek Tovačov, 2003. - 145 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 21 cm - brož.


Začínáme počítat : čísla do 20. : zacházení s čísly. / [Marion Godzik ; ilustrace Kristin Labusch. překlad Marta Dürrhammerová, Jakub Doležal] - Praha : Mutabene, 2001- . - sv. : barev. il. ; 23 cm - sv. 1 ; volné listy v obálce

Základní kniha lektora / trenéra / Jan Barták - Praha : Votobia : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 222 s. ; 20 cm - brož.

Zeleň v lidových obyčejích : [sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané ve Strážnici v roce 2003]. / sestavila a redakčně upravila Ludmila Tarcalová - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2003. - 231 s. : il. ; 24 cm - brož.

Židovská gramatická literatura v českých zemích : (od poloviny 18. do poloviny 19. století). / Bedřich Nosek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 153 s. ; 21 cm - brož.

Žijící lidé pravěku : [nejdivočejší místa světa. : expedice posledních sedmi let]. / Petr Jahoda - 1. vyd. - Zlín : Tigris, 2003. - 172 s. : barev. il. ; 32 cm - váz.

Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy : dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. / Vlastimil Švec - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 65 s., [12] s. obr. příl. : portréty (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist