Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 2004

50 let vodohospodářské spolupráce na česko-rakouských hraničních vodách : 1951-2001. / [předmluva Konrad Stania, Jaroslav Kinkor] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 106 s. : barev. il. ; 21 x 30 cm - brož.

Abeceda mzdové účetní 2004 / B. Šubrt ... [et al.] - 13. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 455 s. ; 24 cm - kroužková vazba

Akreditace v distančním vzdělávání / Jiří Průcha - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 58 s. ; 29 cm - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Al Capone a jeho gang / Alan MacDonald ; ilustroval Philip Reeve. ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Novotný]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2003. - 192 s. : il. ; 20 cm - brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 1. Soudní knihy města Loun / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2002. - 47 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 2. Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514 / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 35 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Autoškola / připravil Pavel Prorok - PrahaPlzeň : Beta : Ševčík, 2003. - 208 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Beta - Pavel Dobrovský ; brož.

Bezpečné bydlení / Pavel Kocábek, Tomáš Koníček - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - x, 94 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bitva o Říšský sněm / Tony Le Tissier ; přeložil Petr Kovács. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 327 s., [24] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Bohatství spokojeného života : aplikace pro život. / Neale Donald Walsch - Praha : Pragma, [2003]. - 98 s. ; 19 cm - váz.


Bojoval jsem u Kursku / Helmuth Nowak ; [přeložil Jiří Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 240 s. ; 21 cm - váz.

Bojoval jsem u Stalingradu / Helmuth Nowak ; přeložil Jiří Novotný. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 231 s. ; 21 cm - váz.

Bombardovaní Britové : [o čem se vám učitelé neodvažují říct]. / Terry Deary ; ilustrace v textu Kate Sheppardová. ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Novotný]. - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2003. - 128 s. : il. ; 20 cm - brož.

Conference of Foreign Ministers : 28-29 May 2001 [the Černín Palace Prague, Czech Republic. / edited by Barbara Day] - Prague : Prague Society for International Cooperation, 2002. - 247 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - váz.

Contours of a "New World Order"? - American and European perspectives : 124th Bergedorf Round Table. : June 14th-16th, 2002, Berlin. / [editor Levin von Trott zu Solz ... et al.] - Hamburg : Körber-Stiftung : Bergedorfer Gesprächskreis, 2003. - 182 s. : il. ; 25 cm - brož.

České školství v mezinárodním srovnání : stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2003. / [Michaela Kleňhová, Jana Palečková, Simona Pikálková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 49 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

České účetní standardy : podle stavu k 1.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 176 s. ; 24 cm - brož.

Česko-německý právnický slovník / Martin Aleš - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 480 s. ; 21 cm - brož.

Československá zahraniční politika v roce 1936 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2003- . - sv. ; 24 cm - Ústav mezinárodních vztahů ; sv. 1 ; váz.

Daň z přidané hodnoty : 2004. : podle stavu k 3.2.2004. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : redakční uzávěrka 27.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 176 s. ; 24 cm - brož.

Daně 2004 a předpisy související - Olomouc : ANAG, 2004. - 733 s. ; 21 cm - brož.


Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daně z příjmů 2004 : podle stavu k 1.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daňová evidence 2004 / Milena Grygarová, Petra Homolová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 71 s. ; 21 cm - brož.

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.10.2003. / Hana Marková - 9. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 120 s. ; 30 cm - brož.

Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / Karel Malý a kolektiv - 3. přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 673 s. : il., barev. mapy, faksim. ; 22 cm - váz.

Doktorský studijní obor Pojišťovnictví : informace o studiu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. / zpracovali: Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Domy s pečovatelskou službou : katalog technických řešení. / [Marie Polešáková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 94 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


DPH 2004 : novela v příkladech. / Svatopluk Galočík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup. / Kamil Kalina a kolektiv - 1. vyd. - [Praha] : Úřad vlády České republiky : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2003- . - sv. : il. ; 24 cm - váz.

Dům v Garibaldiho ulici : dopadení Adolfa Eichmanna. / Isser Harel ; [přeložila Eva Kondrysová]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 263 s. ; 21 cm - váz.

Efektivní řízení pohledávek / Iveta Vozňáková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 122 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekologie a veřejná správa / Karel Lacina, Eduard Souček - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 121 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomické aspekty vývoje obranného průmyslu vyspělých průmyslových zemí v letech 1990-2002 / Miroslav Krč a kol. - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 299 s. ; 21 cm - brož.

Evropská bezpečnostní a obranná politika : národní perspektivy. / Radek Khol a kolektiv - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Evropské právo : (stručný přehled). / Richard Pomahač - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 203 s. ; 21 cm - brož.

Finanční leasing v právní praxi / Petra Farská ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 248 s. : il. ; 23 cm - brož.

Firma a konkurenční prostředí Sekce 5. Účetnictví a daně Sekce 8. Reforma veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU - finanční aspekty transformačního procesu : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 247 s. : il. ; 21 cm - soubor


Firma a konkurenční prostředí Sekce 6. Marketing, obchod a právo před vstupem do EU : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 296 s. : il. ; 21 cm - soubor


Gangster / Lorenzo Carcaterra ; [přeložil Ondřej Novák]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 428 s. ; 21 cm - váz.

Churchillovy tajné zbraně / Patrick Delaforce ; přeložil Karel Zikmunda. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 224 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Integrace je když--, zkušenosti jedné školy : sborník příspěvků projektu programu Phare Access 99 Integrace jako standardní řešení vzdělávání a výchovy. / Libor Podešva a kolektiv - Vsetín : [s.n., 2003?]. - 63 s. : il. ; 21 cm - brož.

Investiční pobídky jako forma veřejné podpory / Michael Kincl - Praha : Linde, 2003. - 79 s. ; 24 cm - brož.

Jak se dostat na práva / Petr Anděl - 6., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 180 s. ; 21 cm - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Karel Bednařík - S andělem strážným na zemi i ve vzduchu / Václav Kolesa, Pavel Němec, Jana Horáková - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2003. - 78 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Katastr nemovitostí v otázkách a odpovědích : [40 otázek a odpovědí z praxe]. / Václav Trajer - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 115 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Katastr nemovitostí : [aktualizováno k 20.10.2003. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 126 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Katyň : státní zločin - státní tajemství. / Gerd Kaiser ; přeložil René J. Tesař. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 399 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Když nelétali : život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. / Ladislav Kudrna - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 254 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Komando : hitlerovské diverzní akce. / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet : Knižní klub, 2003. - 222 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - (Baronet) váz.


Komunální politické systémy / Jakub Hudák, Petr Jüptner, Jiří Svoboda (eds.) - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003. - 190 s. : il. ; 21 cm - brož.

Koncepce ochrany obyvatelstva : do roku 2006 s výledem do roku 2015. / [odpovědný redaktor Alena Snášelová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 34 s. ; 30 cm - brož.

Koncepce požární prevence v České republice / [odpovědný redaktor Alena Snášelová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Leasingová smlouva : tuzemská i mezinárodní. / Martin Doubrava - Praha : Linde, 2003. - 93 s. ; 24 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lutynskie tango i inne historie wojenne z Zaolzia / Otylia Tobola - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Przyjaciól Polskiej Ksiazki, 2003. - 430 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

MacArthurovo námořnictvo : sedmá flotila v bitvě o Filipiny. / Edwin P. Hoyt ; [z amerického originálu ... přeložil Jindřich Vondráček]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2004. - 182 s. ; 21 cm - Beta - Pavel Dobrovský ; váz

Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století / David Papajík - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : určeno pro posluchače vedlejší specializace MQE. / Marie Hůlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Manažeři války / Ivan Brož - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 459 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. / Iva Švarcová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Portál, 2003. - 187 s. - brož.


Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení / Jaroslav Fenyk, Světlana Kloučková - Praha : Linde, 2003. - 972 s. ; 21 cm - váz.

Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. / Miroslav Potočný, Jan Ondřej - 4., dopl. a rozš. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxii, 460 s. ; 21 cm - brož.

Mlčení korunních svědků : Rudolf Hess a vévoda z Kentu. / Lynn Picknettová ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Vladimír Svoboda]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 559 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 24 cm - váz.

Moderní ekonomické nástroje v obraně / Miroslav Krč a kol. - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 209 s. ; 21 cm - brož.

Morální základy politiky / Ian Shapiro ; přeložil a doslov napsal Milan Znoj. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Moravský osvícenec J.V. Monse : (1733 - 1793). / Jiří Fiala, Martina Nováková - Vyd. 1. - Olomouc : Monse : Univerzita Palackého, 2003. - 130 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Nacistické tajné služby / Edmund L. Blandford - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2003. - 262 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Nástin vybraných problémů viktimologie / Jan Sochůrek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 81 s. ; 30 cm - brož.

Nauka o veřejné správě / Miroslav Pavlák - 3., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 103 s. ; 29 cm - brož.

Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2002. - 423 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Návrh evropské ústavy : sborník textů. / Jan Zahradil ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 246 s. ; 21 cm - brož.

Německo-český právnický slovník / Martin Aleš - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 532 s. ; 21 cm - brož.

Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938). / Jindřich Dejmek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 495 s. ; 21 cm - brož.


New introduction to legal English / Marta Chromá - 4th ed. - V Praze : Karolinum, 2003. - 2 sv. ; 21 cm - díl 1 ; brož.

Obsah účetní závěrky pro podnikatele sestavované za účetní období započaté v roce 2003 / Dagmar Procházková, Bohumír Holeček, Radislav Tkáč - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 : (16. březen 1939 - 15. červen 1940). / [k vydání připravili Jan Němeček ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav AV ČR, 2002. - 730 s. ; 25 cm - ÚMV ; váz.

Od spojenectví k roztržce : [vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945]. / Jan Němeček - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 373 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 24 cm - váz.

Odbor vývoje a zkušebnictví výstroje / [editor Jarmila Xaverová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - [4] s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Operace "Barbarossa" : letecká válka 22. června 1941. / Miroslav Šnajdr - Praha : Votobia, 2003. - 236 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapa ; 24 cm - váz.

Oprátka za osm mrtvých : případ Olgy Hepnarové - dívky, která zabíjela, protože neuměla žít. / Roman Cílek - Vyd. 2., dopl. a přeprac., v nakl. Rodiče vyd. 1.. - Praha : Rodiče, 2003. - 305 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Organizovaný zločin : informační materiál. / [zpracovala Jana Paukertová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2003. - 28 s. ; 30 cm - brož.

Pavel Baňka : Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín. : Národní galerie v Praze: Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác; 27. června - 5. října 2003. / [texty Pavel Baňka, Tomáš Dvořák ; fotografie Pavel Baňka]. - Praha : Národní galerie, 2003. - 31 s. : il. (některé barev.) ; 22 x 28 cm - brož.

Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce / Radek Khol a kolektiv - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 116 s. ; 21 cm - brož.


Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Pojišťovnictví / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pokyny k DPH : 41 pokynů k uplatňování DPH ve vybraných činnostech. : podle stavu k 13.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 30 cm - soubor

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Právní dějiny na území ČR : vysokoškolská učebnice. / Jiří L. Bílý - Praha : Linde, 2003. - 474 s. ; 21 cm - brož.

Právní předpisy požární ochrany a předpisy související / vybral a sestavil Josef Martinek - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 227 s. ; 30 cm - Brož.

Právní raadce starosty - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Právo 21 : stavební právo. / František Procházka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 112 s. : il. ; 30 cm - brož.


Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Právo / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 222 s. ; 30 cm - brož.

Prevence v kontextu sociálních problémů dospělých osob : soubor přednášek ze semináře konaného dne 2003 ve Vsetíně. / [redaktorka publikace Věra Goldová] - Vyd. 1. - Vsetín : Město Vsetín, 2003. - 54 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád / Brigita Chrastilová, Petr Mikeš - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - xviii, 565 s. ; 22 cm - váz.

Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi : sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky. : (Milovy 19.-20.6. 2002). / editoři Aleš Gerloch, Pavel Maršálek - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 208 s. ; 21 cm - brož.

Prostředky individuální ochrany : příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo. / Miroslav Kroupa - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 56 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Průvodce rokem ředitele střední školy : včetně vzorů používaných dokumentů 2004. - Jiří Polášek, Pavel Polák, Dagmar Šrámková - Olomouc : ANAG, 2003. - 334 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká - Praha : ASPI, 2003. - 272 s. ; 24 cm - brož.

Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů / sestavila Ivana Štenglová - Praha : ASPI, 2003. - 142 s. ; 24 cm - brož.

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních / sestavil Jiří Doležílek - Praha : ASPI, 2003. - 107 s. ; 24 cm - brož.

Přehled judikatury : trestné činy proti majetku: krádež. / sestavili Antonín Draštík ... [et al.] - Praha : ASPI, 2003. - 104 s. ; 24 cm - brož.

Přehled judikatury : trestné činy proti majetku: zpronevěra. / sestavili Antonín Draštík ... [et al.] - Praha : ASPI, 2003. - 111 s. ; 24 cm - brož.


Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.11.2003. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 11. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 472 s. ; 21 cm - brož.

Přestupky a správní trestání : právní úprava k 1.10.2003. / Eva Horzinková, Břetislav Čechmánek - Vyd. 3. dopl. - Praha : Eurounion, 2003. - 354 s. ; 21 cm - brož.

Přímé daně I.. Daně z příjmů - cvičení / Václav Vybíhal, Danuše Nerudová, Vladimíra Šachrová - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 187 s. ; 30 cm - brož.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Psychologie handicapu 1. část. Handicap jako psychosociální problém / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 40 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Psychologie handicapu 2. část. Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie handicapu 3. část. Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / Marie Vágnerová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 43 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie výslechu / Joža Spurný - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 114 s. : il. ; 23 cm - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000- . - sv. ; 21 cm - brož.

Rechtswörterbuch / begründet von Carl Creifelds, herausgegeben von Klaus Weber - 17., neu bearb. Aufl. - München : C.H. Beck, 2002. - xvii, 1754 s. : il. ; 21 cm - váz.


Rodina a rodinné právo : historie, současnost a perspektivy. / Renata Veselá a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 262 s. ; 21 cm - brož.


Rozhodující bitvy dějin : úplný přehled bojových střetnutí, která změnila moderní historii. / Tim Newark ; [z anglického originálu ... přeložili Michael Borovička a Ivan Brož]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 200 s. : il. (některé barev.), mapky ; 29 cm - váz.

Rudé stíny : sovětské válečné zločiny 1941-1945. / Petr Kubík - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 121 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Česká Lípa - Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 okres Jablonec nad Nisou - Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 162 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Liberec - Liberecký kraj - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Semily, Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blatná / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bruntál / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Černošice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Česká Lípa / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dačice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dobříš / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jablunkov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jaroměř / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních senzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Aš / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bílina / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bílovec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blansko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bohumín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Boskovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Broumov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Břeclav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bučovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bystřice nad Pernštejnem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bystřice pod Hostýnem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Česká Třebová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti České Budějovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Krumlov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Těšín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Děčín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dobruška / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Domažlice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dvůr Králové nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frenštát pod Radhoštěm / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdek-Místek / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdlant / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdlant nad Ostravicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Havířov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Havlíčkův Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hlinsko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hlučín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hodonín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Holešov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Holice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Horažďovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statitický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Horšovský Týn / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hořice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hradec Králové / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hranice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Humpolec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hustopeče / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Cheb / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chomutov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chotěboř / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chrudim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ivančice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jablonec nad Nisou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jeseník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jičín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jihlava / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jilemnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jindřichův Hradec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kadaň / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kaplice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Karlovy Vary / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Karviná / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Klatovy / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Konice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kopřivnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kostelec nad Orlicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Králíky / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kralovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kraslice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kravaře / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Krnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kroměříž / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kuřim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kyjov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lanškroun / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Liberec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lipník nad Bečvou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litoměřice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litomyšl / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litovel / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litvínov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Louny / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lovosice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Luhačovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mariánské Lázně / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mikulov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Milevsko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mohelnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravská Třebová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravské Budějovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravský Krumlov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Most / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Náchod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Náměšť nad Oslavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nepomuk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nová Paka / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nové Město na Moravě / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nové Město nad Metují / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Bor / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Bydžov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nýřany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Olomouc / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ostrov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pacov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pardubice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pelhřimov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Podbořany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Poděbrady / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Polička / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Prachatice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Prostějov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přerov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přeštice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Příbram / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rakovník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rokycany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Roudnice nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rumburk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sedlčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Soběslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sokolov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Stod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Strakonice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Stříbro / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sušice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Světlá nad Sázavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Svitavy / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šternberk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šumperk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tábor / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tachov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tanvald / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Telč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Teplice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Trhové Sviny / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Trutnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uničov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ústí nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ústí nad Orlicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Varnsdorf / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vimperk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vlašim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vodňany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Votice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vrchlabí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Zábřeh / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žamberk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žatec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sestra a pacient / Karel Bláha, Marta Staňková Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi II / Lubomír Vondráček, Miloslav Ludvík - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Slavné bitvy českých panovníků / Vlastimil Vondruška ; [ilustrace a obrazový doprovod Petr Urban]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 304 s. : il., mapy ; 20 cm - brož.

Slovník sociální práce / Oldřich Matoušek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 287 s. ; 22 cm - váz.

Služební zákon č. 218/2002 Sb. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 104 s. ; 22 cm - brož.

Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku : praktická příručka. / Zbyněk Pražák - Praha : Linde, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

Smlouvy a jejich náležitosti : [vybrané typy smluv s komentářem]. / Marta Macháčková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xi, 204 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Sociální poradenství jako druh pomoci : [sborník příspěvků z kolokvia konaného dne 5.12.2002 v Hradci Králové. / editoři Josef Zita, Zuzana Truhlářová, Miroslav Kappl] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Sociální zabezpečení 2004 : podle stavu k 2.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 464 s. ; 24 cm - brož.

Soudní lékařství : (vybrané kapitoly). / Petr Hottmar - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.


Soukromé právo : (vybrané problémy). / Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 180 s. ; 30 cm - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Správní právo : obecná část. / Dušan Hendrych a kolektiv - 5., rozš. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2003. - xxiv, 790 s. - váz.

Srovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma - 2. přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2003. - 479 s. ; 22 cm - váz.

Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. / [editor Vladimír Hyánek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Stavební zákon s prováděcími a souvisejícími předpisy : (poznámkové vydání s judikaturou). / Přemysl Raban - 4., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 401 s. ; 22 cm - váz.

Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. : podle stavu k 1.10.2003. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 10. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 1051 s. ; 21 cm - váz.

Stavební zákon : [aktualizováno k 20.11.2003. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 198 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů. : praktická příručka. / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 31 cm - soubor


Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách / Bohumil Šilhánek, Josef Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 176 s. ; 21 cm - brož.

Šance na přežití : skutečné případy. / František Uher - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 110 s. ; 20 cm - brož.

Šíření zbraní hromadného ničení - vážná hrozba 21. století / Ladislav Středa - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 245 s. ; 20 cm - brož.

Teorie veřejné moci (vládnutí) / Karel Klíma - Praha : ASPI, 2003. - 311 s. ; 22 cm - váz.

The State of world population 2003 : making 1 billion count: investing in adolescents' health and rights. / [editors Stan Bernstein, William A. Ryan] - New York : United Nations Population Fund, 2003. - 84 s. : barev. il. ; 27 cm + 4 příl. - brož.

Timoleon und die Neugründung von Syrakus / Bernhard Smarczyk - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - 187 s. ; 25 cm - váz.

Transport 2003 : VI. transevropský multimodální tranzitní koridor, jeho význam, příprava a postup realizace, napojení nových členských států Evropské unie na celoevropský dopravní systém. : mezinárodní konference a odborná výstava, 25.-26.11.2003, Ostrava. : sborník referátů. : proceedings. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 267 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Trestní právo procesní : [po novele trestního řádu účinné od 1.1.2004]. / Jiří Jelínek ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 621 s. ; 22 cm - váz.

Týden v jiném světě / V. Valerq - Vyd. 1. - [Praha] : Svoboda Servis, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Učebnice nejen pro autoškoly : jak se stát a zůstat dobrým řidičem. / Josef Jergl - 2., upr. a dopl. vyd., V Ottově nakladatelství 1. - Praha : Cesty, 2003. - 270 s. : il. ; 27 cm - brož.


Účetnictví 2004 : podle stavu k 20.1. 2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 384 s. ; 24 cm - brož.


Účetnictví nevýdělečných organizací 2004 : zákon, vyhláška, standardy. : podle stavu k 19.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 112 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací / Alžběta Urbancová, Šárka Kryšková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 222 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví podnikatelů 2004 : zákony, vyhlášky, standardy. : podle stavu k 19.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účtová osnova a české účetní standardy pro podnikatele : vyhláška č. 500/2002 Sb. s komentářem, české účetní standardy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. / Jana Trávníčková - Olomouc : ANAG, 2004. - 260 s. ; 21 cm - brož.

Účtová osnova a české účetní standardy : pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. : vyhláška č. 505/2002 Sb. s komentářem, české účetní standardy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. / Jaroslava Svobodová, Zdeněk Šafránek - Olomouc : ANAG, 2004. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 : některé další související právní předpisy. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2003. - 48 s. : il. (většina barev.), noty ; 15 cm - brož.

Úplné znění Zákona Národního shromáždění Československé socialistické republiky č. 140/1961 Sb., Trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961 - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2003. - 104 s. ; 15 cm - brož.

Úplné znění Zákona Národního shromáždění Československé socialistické republiky č. 141/1961 Sb., Trestní řád ze dne 29. listopadu 1961 - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2003. - 157 s. ; 15 cm - brož.


Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ústavní právo České republiky 1. Základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR / Jan Filip - 4., opr. a dopl. vyd., V nakl. Doplněk 2. opr. a dopl. vyd.. - V Brně : Masarykova univerzita : Doplněk, 2003. - 556 s. ; 20 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Ve jménu božím! : náboženské války dnes a zítra. / Joseph Jacoub [i.e. Yacoub] ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Vědecká propedeutika pro právníky / Viktor Knapp - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Velké špionážní operace : první a druhá světová válka. / Karel Pacner - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 278 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - brož.

Veritas Domini vincit - Pravda Páně vítězí : duchovní služba AČR. / [redaktor Michal Polívka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 1 složený l. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Veřejná ekonomika a správa 2003 : 10. let katedry veřejné ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. : sborník z 5. mezinárodní konference, Ostrava, září 2003. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 35 s. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Veselé příhody z pátrací služby / Michal Dlouhý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2003. - 103 s. : il., mapa, faksim. ; 21 cm - brož.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce). : vysokoškolská právnická učebnice. / Bohumil Pikna - Praha : Linde, 2003. - 439 s. ; 21 cm - brož.

Vrazi školou povinní : skutečné případy. / Josef Kratochvíl ... [et al.] - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 108 s. ; 20 cm - brož.


Vraždy v rodě Habsburském : ve jménu zrady a touhy po moci. / Sigrid-Maria Größingová ; [z německého originálu ... přeložila Věra Houbová]. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 2003. - 239 s. : il., portréty, genealog. tabulky ; 21 cm - váz.


Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU : sborník výzkumných prací. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 253 s. ; 25 cm - brož.

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : V. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě, Olomouc 3.-5.9.2003. : sborník příspěvků z konference. / [hlavní redaktor František Menšík] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého : Centrum distančního vzdělávání UP, 2003. - 185 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vzorová účtová osnova 2004 : s vazbou na vzorovou účtovou osnovu. / Dagmar Procházková, Tomáš Líbal, Pavel Vlach - Ostrava : Sagit, 2004. - 48 s. ; 24 cm - brož.

Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního a finančního a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) : novinka: vzory podání v soudním řízení správním. : podle stavu k 1.9.2003. / Milan Holub a kolektiv autorů - 8. aktualiz. a dopl. vyd.. - Praha : Linde, 2003. - 1165 s. ; 22 cm + 1 CD. - váz.

Z Azji do Europy przez Afryke i Ameryke : z niedokonczonego pamietnika kombatanta. / Józef Franek - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2003. - 79 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Zadávání veřejných zakázek : podle stavu k 1.10.2003. / Vladimír Pelc - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 578 s. ; 21 cm - brož.

Základy obchodního práva / Jan Hejda - Vyd. 2. přeprac. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 225 s. ; 30 cm - brož.

Základy penologie pro policisty / Vratislava Černíková, Vojtěch Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 148 s. ; 30 cm - brož.

Základy trestní odpovědnosti : systém českého trestního práva. / Vladimír Solnař, Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová - Vyd. 1., (Jako Základy trestní odpovědnosti vyd. 2.). - Praha : Orac, 2003. - 455 s. ; 22 cm - váz.

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jeho novela 274/2003 a navazující předpisy v oblasti ochrany zdraví pracovníků / zpracoval Karel Hrnčíř - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 38 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a související předpisy (s výkladem) : právní úprava k 1.8.2003. / Alena Vlčková - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 416 s. : il. ; 22 cm - váz.

Zákon o účetnictví po novele od 1.1. 2004 s komentářem / David Bauer ... [et al.] - Olomouc : ANAG, 2004. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Závazkové právní vztahy podnikatelů a jejich ochrana / Ivan Kobliha ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 687 s. ; 21 cm - brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2004 / Petr Pelech - 12., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Živnostenské podnikání v otázkách a odpovědích / Irena Fleischmanová, Venuše Jandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist