Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2004

Abeceda mzdové účetní 2004 / B. Šubrt ... [et al.] - 13. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 455 s. ; 24 cm - kroužková vazba

Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference. : Praha, 18.-19.9.2003. 12. Nová ekonomika a rozšíření EU / [řídí Miroslav Svatoš s redakční radou] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - brož.

Agroturistika a biopotraviny : základ prosperity farmy. : právní, finanční a informační podnikatelské minimum. / Marie Stříbrná, Pavel Mikula - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Argentina : vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a politického hlediska. / Jaroslav Vávra - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 65 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Atlas der Globalisierung : [Erdöl, Menschen, Waffen, Wasser, Geld, Netze, Grundrechte]. ; [Hrsg. Gilbert Achcar, Alain Gresh]. - 2. Aufl. - Berlin : taz Verlags-und Vertriebs, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Barbar mezi lidmi : Madagaskar. / Jiří Macek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 135 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Bejvávalo na horách / foto Karel Hník ; text Jana Sojková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon : Krkonošský národní park, 2003. - 151 s. : il. ; 31 cm - váz.

Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit : Sammelband aus der internationalen Konferenz veranstaltet zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen. : [Brno, 3.-5. September 2003]. / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.) - Brno : Paido, 2003. - 79 s. : il. ; 31 cm - kroužková vazba

Bestia triumphans / V. Mrštík - [Praha : Klub Za starou Prahu, 2000]. - 32 s. ; 21 cm - Brož.

Bez zásad nemůžete vést / Stephen R. Covey ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hajník]. - Praha : Pragma, [2003]. - 356 s. : il. ; 22 cm - váz.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních / [Libuše Černá ... et al.] - Vyd. 2., upr. - [Praha]Brno : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR : Institut výchovy bezpečnosti práce, 2003. - 288 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Bezpečnost v elektrotechnice : pracovní sešit. / Pavel Kaláb, Miloslav Steinbauer, Miroslav Veselý - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - Vysoké učení technické ; brož.

Bohatství spokojeného života : aplikace pro život. / Neale Donald Walsch - Praha : Pragma, [2003]. - 98 s. ; 19 cm - váz.

Celní sazebník 2004 - Olomouc : ANAG, [2004]. - 952 s. ; 21 cm - brož.

Cenné papíry a burzy : studijní text pro navazující magisterské studium Podnikové finance a obchod. : forma: kombinovaná. / Zdeněk Sojka, Petr Mandelík - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 184 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cenné papíry : podle stavu k 1.12.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 352 s. ; 24 cm - brož.

Cestopisy / má dobré lidské rysy, proto napsal a (většinou i) nafotil Václav Upír Krejčí - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2002. - 103 s., [32] s. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Cestopisy, místopisy, povahopisy : (putování životem, aneb, Smrt se rozcvičuje). / Pavel Popelka - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 245 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Cramars : furlanští a italští obchodníci v Českých zemích. / [uspořádal a ediční poznámkou doprovodil Giorgio Cadorini] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003. - 2 sv. (92, 92 s.) ; 21 cm - 2. díl ; brož.

Cvičebnice ekonomické němčiny a čítanka odborných textů I : program distanční formy jazykového vzdělávání. / Helena Hušková, Zdena Kalná, Lenka Kavalcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003.. - 2 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Cvičebnice ekonomické němčiny a čítanka odborných textů II : program distanční formy jazykového vzdělávání. / Helena Hušková, Zdena Kalná, Lenka Kavalcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003.. - 2 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Cvičení k učebnici First insights into business : kontrolní cvičení s klíčem. : [program distanční formy jazykového vzdělávání]. / Alena Bendová ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. Modul A ; brož.

Cvičení z EMM I. pro distanční studium / Jan Získal - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra operační a systémové analýzy, 2003. - [56] s. : il. ; 30 cm - brož.


Černý pokoj v Longwoodu : Napoleonova cesta na Svatou Helenu. / Jean-Paul Kauffmann ; [z francouzského originálu ... přeložil Dušan Provazník]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 185 s. ; 20 cm - váz.

Česká a slovenská otázka v soudobém světě : základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU. / [Stanislava Kučerová a kol.] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 391 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Česká republika a Rakousko v sjednocující se Evropě II : konference 8.-9. listopadu 2001, konferenční centrum Štiřín. / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Daň silniční : 2004. : redakční uzávěrka 10.12.2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, [2003]. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : 2004. : podle stavu k 3.2.2004. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : redakční uzávěrka 27.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 176 s. ; 24 cm - brož.

Daně 2004 a předpisy související - Olomouc : ANAG, 2004. - 733 s. ; 21 cm - brož.

Daně a poplatky - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daně v účetnictví / Libuše Müllerová, Alena Vančurová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 253 s. ; 30 cm - brož.

Daně z příjmů 2004 : podle stavu k 1.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 224 s. ; 24 cm - brož.


Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači


Daňová evidence 2004 / Milena Grygarová, Petra Homolová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 71 s. ; 21 cm - brož.

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Daňová propedeutika : cvičení. Část II.. Majetkové daně / Václav Vybíhal, Petr David - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 134 s. ; 29 cm - brož.

Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích / uspořádala Eva Sedláková - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 167 s. ; 30 cm - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.10.2003. / Hana Marková - 9. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 120 s. ; 30 cm - brož.

Dokumentární akreditiv v praxi / Pavel Andrle - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 142 s. ; 30 cm - brož.

DPH 2004 : novela v příkladech. / Svatopluk Galočík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ekonometrie : pro magisterské studijní programy. / Ivan Mezník - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Ekonomická analýza / Miloslav Synek - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 79 s. ; 30 cm - brož.


Ekonomické aspekty vývoje obranného průmyslu vyspělých průmyslových zemí v letech 1990-2002 / Miroslav Krč a kol. - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 299 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomický slovník / Richard Hindls, Robert Holman, Stanislava Hronová a kol. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xcii, 519 s. ; 25 cm - váz.

Ekonomie veřejného sektoru / P.M. Jackson, C.V. Brown ; [přeložil Václav Urbánek]. - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 733 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomie : teorie a příklady. / Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 192 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika a řízení neziskových organizací : pracovní sešit. / Petr Boukal, Hana Vávrová, Jiří Novotný - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 66, xiv, xvii s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomika v 11 jazycích : odborný slovník. : čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, portugalština, holandština, švédština, polština, maďarština. : [více neř 20 000 hesel a 200 000 překladů. / odpovědný redaktor Magdalena Břenková] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 1135 s. ; 22 cm - váz.

Ekonomiky členských států Evropské unie / Irah Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 123 s. : il. ; 21 cm - brož.

Encyklopedie platebních karet : historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. / Pavel Juřík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 312 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Evropanská tyranie : česká státní idea, Evropská unie a demokratická civilizace. / Miloslav Bednář - 1. vyd. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 229 s. ; 21 cm - brož.

Evropská unie a Česká republika / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 213 s. : il. ; 26 cm - Brož.

Expedice "Srdcem Evropy", aneb, Povídání o devatenáctidenním osamělém putování kolem republiky v sedle bicyklu značky Superior - "Azora" / Ondřej Herzán - [Liberec : Skauting], 2003. - 32 s. : il. ; 15 cm - Brož.

Finance / Jana Žehrová - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Credit, 2003. - 250 s. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.


Firma a konkurenční prostředí Sekce 5. Účetnictví a daně Sekce 8. Reforma veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU - finanční aspekty transformačního procesu : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 247 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí Sekce 6. Marketing, obchod a právo před vstupem do EU : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 296 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí Sekce 9. Firma a sociální prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 184 s. : il. ; 21 cm - soubor

Foresight methodologies : training module 2. : workbook. - Prague : Technology Centre AS CR, [2003]. - [ca 200] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Globalisation in Central and Eastern Europe: responses to the ecological, economic and social consequences : a background paper for the project 'theology-factory.net'. / Tony Addy and Jiří Silný - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 21 l. ; 30 cm - Brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. : sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře organizovaného katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. / sestavili Lukáš Melecký a Christiana Kliková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 398 s. : il. ; 29 cm - brož.

Hospodářství a finance jako otázka víry : biblické a teologické podněty. : pracovní sešit 1. / Theobald Kneifel, Ulrich Duchrow a kol. - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 40 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Hradecké ekonomické dny 2003 : bankovnictví a regionální rozvoj. : Hradec Králové 4. a 5. února 2003. : vědecká konference. : sborník příspěvků. / [výkonný redaktor Pavel Jedlička] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.

Industry relationships for accession states centres of excellence in higher education : Budapest, [2-3 October] 2002. / [edited by Balázs Borsi, Gábor Papanek, Theodoros Papaioannou] - Budapest : Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Social and Management Sciences, [2002]. - 200 s. : il. ; 24 cm - brož.


Investiční pobídky jako forma veřejné podpory / Michael Kincl - Praha : Linde, 2003. - 79 s. ; 24 cm - brož.

Izbrannyje stranicy istorii, kul'tury i ekonomiki Rossii / Sergej Harbitski - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 144 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak Češi bojují : výbor z Britských listů. / [Jan Čulík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Libri : Občanské sdružení Britské listy, 2003. - 703 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji MFG/PRO : materiály ke cbičení. / Martina Suchá - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 83 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kam na školu : anotace studijních a učebních oborů středních škol. : Střední školy v České republice. / [zpracoval Libor Berný ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, c2003. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kdo byl kdo - světoví cestovatelé a mořeplavci / Jiří Martínek, Miloslav Martínek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 551 s. : mapy, portréty ; 21 cm - váz.

Kmotr z Kremlu Boris Berezovskij / Pavel Chlebnikov ; přeložil Milan Dvořák. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 350 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

L'Italia nella prospettiva Europea / [redazione Massimo Pensato ... et al.] - Milano : Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003. - 165 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon našich hospodářských dějin : 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. / Jana Geršlová, Milan Sekanina - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 488 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - sv. ; 21 cm - soubor


Literatur, Werte und Europäische Identität : Brücke zu einem vereinten Europa. : Dokumentation der Internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Karls-Universität Prag. : 28.11.-1.12.2002 in Prag. / Birgit Lermen, Milan Tvrdík (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Michael Braun, Lars Peter Schmidt und Frank Spengler. - Prag : Konrad-Adenauer-Stiftung, c2003. - 435 s., [2] l. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Lovci financí : finanční branže pořádá lov na naše peníze. / Günter Ogger ; [z německého originálu ... přeložil Jakub Florian]. - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Rodiče, 2003. - 295 s. ; 19 cm - váz.

Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století / David Papajík - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Makroekonomie / Ivana Groligová, Petr Mandelík - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : určeno pro posluchače vedlejší specializace MQE. / Marie Hůlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Marco Polo : karavana z Benátek. / [Muriel Romana ; překlad Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2003. - 282 s. ; 23 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Mezinárodní měnové vztahy / Václav Kubišta - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 84 s. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní obchodní operace / Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv - 3., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 230 s. ; 23 cm - brož.

Mezinárodní obchodní politika / Zdeněk Lukáš, Václav Petříček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice. / Zuzana Dohnalová, Kamil Dobeš - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Milý Bore-- : profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. / k vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil - 1. vyd. - Brno : Historický ústav AV ČR : Historický ústav FF MU : Matice moravská, 2003. - 405 s. : il. (převáženě barev.), mapa ; 21 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor


Moderní ekonomické nástroje v obraně / Miroslav Krč a kol. - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 209 s. ; 21 cm - brož.

Nauka o veřejné správě / Miroslav Pavlák - 3., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 103 s. ; 29 cm - brož.

Nebojte se nepracovat / Ernie J. Zelinski ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Šroubek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 170 s. : il. ; 23 cm - brož.

Nejsem Action Man, aneb, Cestovní příhodopis / Jan Kubíček - 1. vyd. - V Olomouci : Burian a Tichák, 2003. - 156 s, : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu : technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. / [Miroslav Kavka a kolektiv] - 6., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 344 s. ; 21 cm - brož.

Obchodem k bohatství : příběh o svobodném obchodě a mýtech protekcionismu. / [Russell Roberts] - Praha : Liberální institut, 2003. - 182 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Obchodní logistika : studijní text pro navazující magisterské studium. : podnikové finance a obchod. : forma: kombinovaná. / Marie Jurová - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Oddíl Cestovatelů / sestavil Jindřich Kačer ; [ilustrace Ivana Utínková-Dýrová]. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2003. - 73 s. : il. ; 21 cm - brož.

Partyzánská dynastie : politika a vedení Severní Koreje. / Adrian Buzo ; přeložil Jiří Gojda. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 343 s. ; 22 cm - váz.

Plánovací víkend : příručka pro společné plánování veřejných prostranství. / [editor Martin Nawrath] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2003. - 75 s. : il. ; 29 cm - brož.

Plastikové modelářství : letadla. / Václav Šorel - Vyd. 4., (upr. a rozš.), V nakl. Toužimský & Moravec 1.. - Praha : Toužimský & Moravec, 2003. - 202 s. : il. (většina barev.) ; 24 cm - váz.


Plíživý převrat : globální kapitalismus a smrt demokracie. / Noreena Hertzová ; přeložil Robert Bartoš. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 255 s. ; 21 cm - váz.


Pojišťovnictví / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pokyny k DPH : 41 pokynů k uplatňování DPH ve vybraných činnostech. : podle stavu k 13.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Poradenské techniky a aktivity při práci s uchazečem : metodická příručka pro poradce pro zprostředkování. / [Jitka Hodaňová, Vlasta Hořánková, Eva Valouchová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany / Petr Buřič, Richard Franc a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 146 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Principy personální organizace / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Problematika oceňování dřevin : [sborník ze semináře konaného 3. dubna 2003 v Plzni. / redakční a předtisková příprava Zdeněk a Hanka Černých] - 1. vyd. - Plzeň : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Správa veřejného statku města Plzně, 2003. - 50 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Proč chytří lidé dělají hloupé chyby, když jde o peníze : a jak tyto chyby napravit. / Hary [i.e. Gary] Belsky, Thomas Gilovich ; [z anglického originálu ... přeložil Lukáš Vodička]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 238 s. ; 21 cm - váz.

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace : cesta labyrintem financování EU. / [Danai G. Tsapikidou ... et al.] - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti : European Citizen Action Service (ECAS), 2003. - 230 s. ; 21 cm - Brož.

Představy o budoucnosti Evropské unie : (Německo, Velká Británie, Francie, Česká republika). / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Přeshraniční migrace a trh práce : vybraná bibliografie. / [editoři Tomáš Havlíček, Josef Miškovský] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - 71 s. ; 23 cm - brož.


Přímé daně I.. Daně z příjmů - cvičení / Václav Vybíhal, Danuše Nerudová, Vladimíra Šachrová - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 187 s. ; 30 cm - brož.

Public finance and financial markets : 59th congress of the IIPF, Prague, Czech Republic; August 25-28, 2003. : book of abstracts. / [editor Vaclav Urbanek] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 276 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Putovali jsme Svatou zemí / Josef Kučera, Jiří Ludvík, Naděžda Doksanská - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 143 s., [16] s. barev. obr. il. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Receptář prima nápadů, aneb, Co jste v televizi (ne)viděli / Přemek Podlaha a Jiří Savinec - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 222 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - váz.

Reforma veřejných financí / Jiří Rotschedl - 1. vyd. - Zdounky : Jiří Rotscheld, 2004. - 95 výt. ; 20 cm - brož.

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Regionální inovační strategie v přidružených zemích : seminář. : 10. listopad 2003, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha. - [Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2003]. - [47] s. : il. ; 30 cm - Kroužková vazba

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000- . - sv. ; 21 cm - brož.

Rodinná politika a demografie rodiny - statistiky, srovnání, analýzy vybraných evropských států : studie. / Martin Vlček a Vladimíra Kantorová - Praha : Oeconomica, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rošangol / Petra Procházková, Jaromír Štětina - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 70 s. ; 18 cm - brož.

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Bojka Hamerníková a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2003. - 525 s. : il. ; 21 cm - brož.


Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace" : [24.-25. dubna 2003] Ostrava. / [editoři Hana Krymláková, Václav Lednický, Martina Masná] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2004. - 187 s. : il. ; 21 cm - brož.

Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku : praktická příručka. / Zbyněk Pražák - Praha : Linde, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 : vazba studentů vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele. : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol. : Brno, 28.-29. listopadu 2002. / redakce Adéla Jacíková, Jakub Schůrek, Jaroslav Švec - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. / [editor Vladimír Hyánek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Statistical methods and capital markets / Jiří Trešl - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 110 s. ; 30 cm - brož.

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie - kdy nahradit českou měnu eurem : studie. / Stanislav Šaroch, Vladimír Tomšík, Martin Srholec - V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, c2003. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Stravování zaměstnanců a pracovní cesty v otázkách a odpovědích / [odpovědná redaktorka Eva Sadílková] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 91 s. : formuláře ; 30 cm + 5 l. příl.. - brož.

Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik : zkrácená verze PH.D. Thesis. / Tamara Mazlová - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, c2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.


The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns Report 3. Working conditions and pay : general lower secondary education - Brussels : Eurydice, 2003. - xxviii, 185 s. : il. ; 23 cm - brož.


Tipy na výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. / [Marie Homolová ... et al. ; fotografie Milan Jankovič ... et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Tvorba cen zemědělských komodit na komoditních burzách EU a ČR (PBB) : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 14. ledna 2003. / Oldřich Rejnuš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tvorba strategie územního celku / Václav Lednický - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2003. - 142 s. ; 21 cm - brož.

Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací / Blažena Petrlíková - 1. vyd. - Praha : VOX, 2003. - 404 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví 2004 : podle stavu k 20.1. 2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 384 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví nevýdělečných organizací 2004 : zákon, vyhláška, standardy. : podle stavu k 19.1.2004. - Ostrava : Sagit, [2004]. - 112 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací / Alžběta Urbancová, Šárka Kryšková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 222 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací : distanční učební text. / Irena Stejskalová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 70 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací : studijní text pro distanční studium. / Rudolf Kopek - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 66 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Učitel českého jazyka a současná základní škola : (se zaměřením na edukační materiály předmětu). / Milan Polák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 186 s. : il. ; 29 cm - brož.

USA, Japonsko, SRN / Eva Cihelková, Alois Holub, Jaroslav Jakš - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do teorie finančního trhu / Oldřich Rejnuš - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 136 s. ; 29 cm - brož.

Verifik 1 / Milan Pospec ; illustrations drawn by Antonín Šplíchal. - 1st ed. - Kostelec : Verifik, 2003. - 189 s. : il. ; 18 cm - brož.

Veřejné finance - praktikum / Alena Maaytová, Lucie Sedmihradská - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Veřejný sektor I. Charakteristika a teoretická východiska / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 354 s. ; 30 cm - brož.

Veřejný sektor II.. Některé oblasti působnosti / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 478 s. ; 30 cm - brož.

Veřejný sektor III.. Formy a nástroje realizace činnosti ve veřejném sektoru / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 330 s. ; 30 cm - brož.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie / Eva Cihelková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxii, 709 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech / Pavel Tuleja - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky : sborník vydaný u příležitosti 65. narozenin prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.. / [redakce Lukáš Melecký, Eva Jiráková, Milan Šimek] - 1. vyd. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2004. - 149 s. : il. ; 25 cm - brož.


Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice / Pavel Seknička a kol. - Praha : Vodnář, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané problémy integrace ČR do EU / Jana Frková, Jan Bukovský - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 174 s. ; 30 cm - brož.

Vývoj ekonomického myšlení do nástupu marginalistické revoluce / Kamil Fuchs, Ján Lisý - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 176 s. ; 21 cm - brož.

Vzory korespondence s finančními úřady / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 197 s. : formuláře ; 21 cm + CD-ROM. - brož.

XIV. aktiv revizních techniků elektro středočeského regionu : sborník přednášek. : 30. září 2003 Kulturní středisko KOKOS, Kladno. / [Zbyněk Urban ... et al.] - Pardubice : UNIT, 2003. - 37 s., [5] s. příl. ; 21 cm - Brož.

Základy managementu průmyslových podniků / Jan Horejc - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy marketingu / Pavla Šumberová, Vratislav Kozák - Vyd. 4. nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 101 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Základy teorie národního hospodářství / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 423 s. ; 22 cm - váz.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jeho novela 274/2003 a navazující předpisy v oblasti ochrany zdraví pracovníků / zpracoval Karel Hrnčíř - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 38 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2004 / Petr Pelech - 12., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce : sborník z mezinárodní konference pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených osob. : [Brno, 3.-5. září 2003]. / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) - Brno : Paido, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist