Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 2004

15 dní s Mahátma Gándhím / Joseph Pyronnet, Charles Legland - Brno : Cesta, 2002. - 110 s. ; 20 cm - brož.

20 let tiskovým mluvčím čs. vlády : krušná cesta do politiky. : co jsem zažil, viděl a slyšel. / František Kouřil - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2003. - 189 s. : il., portréty ; 18 cm - brož.

Antonín Švehla a Hostivař : k příležitosti 130. výročí narození (15.4.1873) a 70. výročí úmrtí (12.12.1933) Antonína Švehly. / Marie Zdeňková ; editor Pavel Augusta. - Vyd. 1. - Praha : Milpo Media, 2003. - 151 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Arméni / Anna Elizabeth Redgateová ; [z anglického originálu ... přeložil Václav A. Černý. ; českou bibliografii sestavil Daniel Samek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 424 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Bez démonů minulosti : česko-německé vztahy v osudových okamžicích společné minulosti. / kolektiv autorů pod vedením Karla Richtera - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2003. - 344 s. : il., mapa ; 24 cm - váz.

Bohové a králové starého Egypta / Vojtěch Zamarovský - 2., upr. vyd. - Praha : Brána, 2003. - 360 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Církev a Velká francouzská revoluce / Jerzy Robert Nowak - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Conference of Foreign Ministers : 28-29 May 2001 [the Černín Palace Prague, Czech Republic. / edited by Barbara Day] - Prague : Prague Society for International Cooperation, 2002. - 247 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - váz.

Contours of a "New World Order"? - American and European perspectives : 124th Bergedorf Round Table. : June 14th-16th, 2002, Berlin. / [editor Levin von Trott zu Solz ... et al.] - Hamburg : Körber-Stiftung : Bergedorfer Gesprächskreis, 2003. - 182 s. : il. ; 25 cm - brož.

Černá žena od Nilu / Brigitte Riebeová ; [přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2002. - 412 s. ; 21 cm - váz.


Česká a slovenská otázka v soudobém světě : základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU. / [Stanislava Kučerová a kol.] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 391 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Česká republika a Rakousko v sjednocující se Evropě II : konference 8.-9. listopadu 2001, konferenční centrum Štiřín. / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Československá zahraniční politika v roce 1936 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2003- . - sv. ; 24 cm - Ústav mezinárodních vztahů ; sv. 1 ; váz.

Demokracie ve stínu : extremismus, terorismus, fašismus, komunismus. / Pavel Kotlán - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Doma v cizině : Češi ve Vídni ve 20. století. : Praha, Clam-Gallasův palác, 20. prosince 2001 - 31. března 2002. : Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. : Prag, Clam-Gallas-Palais, 20. Dezember 2001 - 31. März 2002. / [pořadatelé Hlavní město Praha ... et al. : editor Vlasta Valeš]. - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2002. - 165 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Scriptorium ; brož.

Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. / Jan Assmann ; [z německého originálu ... přeložili B. Krumphanzlová a L. Bareš]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 306 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elektronická média v informační společnosti / Josef Musil - Praha : Votobia, 2003. - 261 s. : il. ; 21 cm - brož.

Euroatlantický prostor 2000 / Eva Cihelková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 322 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hind svarádž : indická samospráva. / Móhandás Karamčand Gándhí ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Zavadil]. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2003. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Hořké medicíny / Antonín Bělohoubek - Vyd. 1. - Praha : Rostislav Janošík, 2000- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Ilinden je v nás / Ivan Dorovský, Dimitri Kirjakovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 117 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.


Jak Češi bojují : výbor z Britských listů. / [Jan Čulík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Libri : Občanské sdružení Britské listy, 2003. - 703 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Jak vám chutná, Excelence? / Ladislav Nodl a kol. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 219 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Jako kus masa! / Josef Strauss - Olomouc : Votobia, 2003. - 202 s. ; 21 cm - váz.

Jan Sokol : nebát se a nekrást. / Josef Beránek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 183 s., viii s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - brož.

Kádry rozhodují vše! : kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. : (prvních pět let komunistické vlády). / Marek Pavka - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2003. - 126 s. ; 24 cm - brož.

Kleopatra, královna egyptská / Michael Grant ; přeložila Alexandra Fraisová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 311 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, geneal. tabulky ; 24 cm - váz.

Komunální politické systémy / Jakub Hudák, Petr Jüptner, Jiří Svoboda (eds.) - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003. - 190 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lutynskie tango i inne historie wojenne z Zaolzia / Otylia Tobola - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Przyjaciól Polskiej Ksiazki, 2003. - 430 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Magie moci : moc jako hybná síla dějin. / Philippe Gigantes ; přeložila Daniela Mičanová. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2003. - 263 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Mlčení korunních svědků : Rudolf Hess a vévoda z Kentu. / Lynn Picknettová ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Vladimír Svoboda]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 559 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 24 cm - váz.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou / Arnošt Lustig ; [doslov Milan Jungmann, Michal Bauer]. - Praha : Andrej Šťastný, 2003. - 158 s. ; 22 cm - váz.

Morální základy politiky / Ian Shapiro ; přeložil a doslov napsal Milan Znoj. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 239 s. ; 21 cm - brož.


Mumie : odhalte tajemství egyptských hrobek. / Joyce Tyldesley ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Mičanová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2003. - 127 s. : il. (většina barev.), portréty ; 29 cm - váz.


Nacistické tajné služby / Edmund L. Blandford - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2003. - 262 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Národní a evropské vědomí školní mládeže / Vratislav Čapek - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001. - 50 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938). / Jindřich Dejmek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 495 s. ; 21 cm - brož.

Nešťastná válka / Niall Ferguson ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Viták]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 487 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 : (16. březen 1939 - 15. červen 1940). / [k vydání připravili Jan Němeček ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav AV ČR, 2002. - 730 s. ; 25 cm - ÚMV ; váz.

Od spojenectví k roztržce : [vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945]. / Jan Němeček - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 373 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 24 cm - váz.

Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci (1938-1945) / [Jaromír Pavlíček] - Vyd. 1. - Opava : Matice slezská : OV ČSBS, 2003. - 69 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Otec a syn : Tomáš Garrigue a Jan Masarykové ve vzpomínkách přátel a pamětníků. / Antonín Sum - Praha : Pragma, 2000- . - sv. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - sv. 1 ; váz.

Partyzánská dynastie : politika a vedení Severní Koreje. / Adrian Buzo ; přeložil Jiří Gojda. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 343 s. ; 22 cm - váz.

Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce / Radek Khol a kolektiv - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 116 s. ; 21 cm - brož.

Plamínek v horách, požár v nížině : indiánské povstání v mexickém Chiapasu. / Přemysl Mácha - Vyd. 1. - V Brně : Doplněk, 2003. - 209 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Plíživý převrat : globální kapitalismus a smrt demokracie. / Noreena Hertzová ; přeložil Robert Bartoš. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 255 s. ; 21 cm - váz.


Poražení vítězové : kapitoly z třetího odboje. / Miloslav Čapek - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 185 s. ; 21 cm - váz.

Problémy a otázky Bible : [den Páně - sobota nebo neděle aj., poučení z palestinské intifády, doplněk ke knize "Izrael - ukazatel posledních časů (2002)"]. / Jan Velenský - Hradec Králové : Maranatha, 2003. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Protektorát a osud českého odboje / Vojtěch Mastný ; [přeložil David Falada]. - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 238 s. ; 22 cm - váz.

Průvodce Biblí / Pat Alexander, David Alexander ; [z anglického originálu přeložili Rostislav Matulík, Jan Dus]. - 1. české vyd. - Praha : Česká biblická společnost, c2004. - 816 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Představy o budoucnosti Evropské unie : (Německo, Velká Británie, Francie, Česká republika). / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Reinventing Europe - cultural dimensions of widening and deepening : 125th Bergedorf Round Table. : January 24th-26th, 2003, Hamburg. / [editors Julia Steets, Horst Rödinger] - Hamburg : Körber-Stiftung : Bergedorfer Gesprächskreis, 2003. - 172 s. : barev. il. ; 25 cm - brož.

Rudé stíny : sovětské válečné zločiny 1941-1945. / Petr Kubík - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 121 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Spiknutí Hvězdná brána : odhalení pravdy o kontaktu s mimozemšťany, vojenské tajné službě a záhadách starověkého Egypta. / Lynn Picknettová, Clive Prince ; přeložil Lumír Mikulka. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 423 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Starověký Egypt : archeologický průvodce zemí faraonů. / [Giorgio Agnese, Maurizio Re] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 192 s. : barev. il. ; 37 cm - váz.

Strůjci války a míru / Predrag Matvejevic, Vidosav Stevanovic, Zlatko Dizdarevic ; [z chorvatského a srbského originálu ... přeložil Jeronym Březina (zkrácené vydání)]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 150 s. ; 18 cm - brož.


Šíření zbraní hromadného ničení - vážná hrozba 21. století / Ladislav Středa - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 245 s. ; 20 cm - brož.


T.G. Masaryk a literatura : sborník příspěvků z X. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. listopadu 2002. / [odpovědný redaktor Taťána Martonová] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2003. - 63 s. ; 21 cm - brož.

Tajný život Saddáma Husajna / Con Coughlin ; přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 362 s., [16] s. obr. příl. : mapy, portréty, geneal. tabulka ; 22 cm - váz.

Teorie veřejné moci (vládnutí) / Karel Klíma - Praha : ASPI, 2003. - 311 s. ; 22 cm - váz.

Timoleon und die Neugründung von Syrakus / Bernhard Smarczyk - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - 187 s. ; 25 cm - váz.

Ve jménu božím! : náboženské války dnes a zítra. / Joseph Jacoub [i.e. Yacoub] ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Ve stínu pyramid : skutečný život ve starém Egyptě. / John Ray ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel]. - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 181 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Velké špionážní operace : první a druhá světová válka. / Karel Pacner - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 278 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - brož.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie / Eva Cihelková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxii, 709 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2002 Jihočeský kraj / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, Útvar regionálních analýz a informací - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 97 s. : il. ; 29 cm - brož.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 Plzeňský kraj / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 116 s. : barev. il., mapa ; 30 cm - brož.


Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres České Budějovice / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 62 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.


Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Český Krumlov / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 36 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Domažlice / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 45 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Jindřichův Hradec / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 52 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Klatovy / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 44 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Kroměříž / zpracovala Krajská reprezentace Zlín, útvar informačního servisu - Zlín : Český statistický úřad, 2002. - 22 s. ; 29 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Písek / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 45 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Plzeň-jih / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 44 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Plzeň-město / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 50 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Plzeň-sever / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 44 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Prachatice / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 39 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Rokycany / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 36 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Strakonice / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 51 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.


Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Tábor / zpracovala Krajská reprezentace České Budějovice, útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 57 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Tachov / zpracovala Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 26 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Uherské Hradiště / zpracovala Krajská reprezentace Zlín, útvar informačního servisu - Zlín : Český statistický úřad, 2002. - 25 s. ; 29 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Vsetín / zpracovala Krajská reprezentace Zlín, útvar informačního servisu - Zlín : Český statistický úřad, 2002. - 25 s. ; 29 cm - brož.

Volby do zastupitelstev obcí 2002 Okres Zlín / zpracovala Krajská reprezentace Zlín, útvar informačního servisu - Zlín : Český statistický úřad, 2002. - 29 s. ; 29 cm - brož.

Widerstand - Kollaboration - Zusammenarbeit aus europäischer Perspektive in Deutschland und in der Tschechoslowakei von 1938-1968 / editor Frank Boldt - 1. Aufl. - [Česko?] : Kašubské nakladatelství : Evropské Comenium, 2003. - 225 s. : il. ; 30 cm - váz.

Wie anders sind die Deutschen? / Alfred Grosser - München : C.H. Beck, 2002. - 236 s. ; 21 cm - váz.

Z hlubin bezedných : příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze. / Miriam Therese Winterová ; [z anglického originálu ... přeložila Magdalena Karelová]. - Brno : Cesta, 2003. - 259 s., [12] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Základy teorie krizového managementu II. : mezinárodní aspekty krizového managementu. / Emil Antušák, Zdeněk Kopecký - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 130 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a související předpisy (s výkladem) : právní úprava k 1.8.2003. / Alena Vlčková - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 416 s. : il. ; 22 cm - váz.


Zvířata ve Třetí říši : domácí mazlíčci, obětní beránci a holocaust. / Boria Sax ; s předmluvou Klause P. Fischera. ; přeložil Stanislav Pavlíček. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 255 s. : il. ; 21 cm - váz.


Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003. / uspořádaly Blanka Soukupová a Marie Zahradníková - V Praze : Židovské muzeum, 2003. - 131 s., [8] s. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist